Bevægelse på jobbet. L V U f a g b l a d e t. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Erstatning for dårligt arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevægelse på jobbet. L V U f a g b l a d e t. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Erstatning for dårligt arbejdsmiljø"

Transkript

1 L V U f a g b l a d e t Bevægelse på jobbet Erstatning for dårligt arbejdsmiljø Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 4 6 Starthjælp til flygtninge er sulteløn 18

2 L e d e r Foto Vibeke Toft Udliciterings-tsunami På mange af LVUs områder er der en meget lang tradition for, at det er private, der driver undervisningsinstitutioner. Gennem årene har vi haft et godt og stærkt samarbejde med disse private institutioner og deres landsdækkende organisationer. I samdrægtighed har vi fremlagt synspunkter, der skulle sikre områdernes fortsatte eksistens og fremtidige udvikling. Vi har haft fokus på muligheden for at lave undervisning af høj kvalitet til gavn for kursisterne og for lokalsamfundene. Gennem gedigen undervisning har mange indvandrere lært et godt dansk, der har bidraget til en vellykket integration. Mange sygedagpenge-modtagere har fået styr på deres liv og er vendt tilbage til arbejdsmarkedet via undervisning på en daghøjskole. Og mange handikappede har via et specialundervisningstilbud fået værktøjer til at kompensere for deres handikap, så de har kunnet leve et godt liv og fungere på arbejdsmarkedet. Der er således intet i vejen med private etablerenter! Der er naturligvis heller intet i vejen med, at kommunerne vurderer, hvor de kan få den bedste kvalitet i undervisningstilbuddene. Derimod er der rigtigt meget i vejen med, at kommunerne går på kompromis med kvaliteten for at få det billigste tilbud. Og der er lige så meget i vejen med, at de private uddannelsesinstitutioner går på kompromis med kvaliteten ved at afgive tilbud, der truer kvaliteten! Det ville klæde uddannelsesinstitutionerne at vedstå sig, hvad kvalitet koster og afgive bud, der matcher den kvalitet, de faktisk gerne vil levere, og det ville klæde kommunerne at fokusere på kvaliteten. Det ville give borgerne de bedste tilbud og på sigt også spare kommunen for penge. Der hesker vel næppe noget sted tvivl om, at undervisning af høj kvalitet giver den bedste indlæringseffekt. Men desværre må vi konstatere, at kommunerne ikke interesserer sig for det langsigtede perspektiv, men hellere vil tage en nu og her besparelse hjem, og desværre må vi konstatere, at uddannelsesinstitutionerne for at overleve som private virksomheder byder så lavt, som de tror, det er nødvendigt, for at få driftsoverenskomsten eller skulle man sige ordren for den kommende periode. Konsekvensen er, at kvaliteten og de ansattes arbejdsvilkår bliver sat under pres. Og LVU kan allerede nu varsko, at vi ikke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 har nogen som helst forståelse for et argument fra arbejdsgiverside om, at pengene er knappe ude på skolerne. Pengene er præcis så tilpas, som man selv har bedt om! Jeg skal stærkt beklage, at økonomifikseringen er så stærk, så den høje undervisningskvalitet, vi i Danmark har brugt årevis på at opbygge, nu sættes under pres. Jeg er meget bekymret for konsekvenserne for såvel arbejdsmiljøet som for kvaliteten og effektiviteten i indlæringen. Det vi oplever i disse år er intet andet end en udliciterings-tsunami! Hanne Pontoppidan, formand Ny direktør for FOF FOF har ansat Otto Juhl Nielsen som ny direktør for FOFs landsorganisation. Han kommer fra en stilling som direktør for salg og marketing i Dansk Folkeferie. Otto Juhl Nielsen har haft en række bestyrelsesposter i Dansk Boldspil Union og Danmarks Idrætsforbund, hvor han bl.a. har engageret sig i udviklingen af trænerog lederuddannelse. Den nye direktør tiltræder stillingen den 1. marts, hvor han afløser Inge Vinther, som efter en årrække på direktørposten har valgt at gå på pension.

3 A r t i k l e r Forside Vibeke Toft ,872 kr. i erstatning Anne Gisselbæk fik astma pga. skimmelsvamp på VUC-Nord Bestyrelsesarbejde er ikke farligt Medarbejderrepræsentanter kan opnå stor indflydelse på deres arbejdsplads udvikling I bestyrelsen kan jeg få indflydelse Johanne Dybdahl Krüger er en tilfreds medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Daghøjskolen Thisted Dagbogen En uge med et livsbekræftende arbejde Lærer Lena Ellegaard Hansen skriver dagbog om sit folkeoplysende arbejde Samarbejde på tværs er vejen frem for ordblindeundervisningen Udbydere af ordblindeundervisning skal have deres budskab ud uden at udkonkurrere hinanden Ligestillingssag på vej LVU og FTF stævner i fællesskab Århus Kommune for at overtræde ligestillingsloven Starthjælpen er fremmedfjendsk Man får ikke indvandrere i arbejde ved at udsulte dem Videncenter for vejledning har set dagens lys Tre CVU er opretter videncenter som skal forske i vejledning Indvandrerkvinder vender mentorskab på hovedet 21 indvandrerkvinder fra hele verden tilbyder sig som mentorer Udlicitering tvinger sprogcentre til atslække på kvaliteten For meget fokus på pris frem for kvalitet får sprogcentre til at gå på kompromis med kvalitet Det helt enestående ved Danmark er, at fagbevægelsen påtager sig et kæmpe samfundsansvar sammen med arbejdsgiverne. Det, at man etablerer arbejdsmarkedspensioner og det, at man diskuterer livslang læring, opkvalificering og efteruddannelse, er jo eksempler på en set i europæisk sammenhæng ekstrem ansvarlighed fra fagbevægelsen, der understreger dens eksistensberettigelse. B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r C l a u s H j o r t F r e d e r i k s e n i U g e b r e v e t A

4 I marts 2001 fik Anne Gisselbæk, tjenestemand på VUC-Nord, konstateret type 3 skimmelsvamp-astma. I dag, fem et halvt år efter, er den nu 59-årige ledige fleksjobber blevet tilkendt kroner i erstatning og en tilskadekomstpension på kroner om året med hjælp fra LVU og Danske Underviseres Samråd, som har ført sagen for hende. Med afgørelsen i erstatningssagen er en kæmpe sten blevet lettet fra Anne Gisselbæks hjerte. Det er vidunderligt, at sagen nu er afgjort, og at jeg ikke skal bekymre mig om økonomien længere. I fem år har jeg været under konstant pres. Der har hele tiden været usikkerhed om rammerne for mit liv, siger Anne Gisselbæk. LVUfagbladet møder Anne Gisselbæk i hendes lejlighed på Christianshavn en våd og grå efterårsdag i november. Vejr som det her er det værste. Jeg har svært ved at trække vejret i tåge og fugtigt vejr. Når det er rigtig slemt, kan jeg mærke smerterne ned ad ryggen, og jeg får rigtig svært ved at gå op ad trapperne. Det var også i begyndelsen af en november måned, jeg blev syg første gang. Jeg var sygemeldt i tre måneder på grund af, hvad lægerne troede, var en kold lungebetændelse. Men penicillin hjalp ikke noget, og året efter fik jeg endnu en omgang i november, husker Anne Gisselbæk. Først tre år efter, at Anne Gisselbæk første gang blev syg, lykkedes det hendes egen læge at finde frem til årsagen, men der var det allerede for sent, og Anne Gisselbæk måtte se i øjnene, at hun led af type 3 skimmelsvamp-astma kroner i erstatning VUC-lærer Anne Gisselbæk fik astma af skimmelsvamp på sin arbejdsplads. Nu har hun endelig fået sin erstatning, men det gode helbred får hun aldrig igen Af Anders Bernhoft Foto Vibeke Toft Arbejde videre Man kan ikke se på Anne Gisselbæk, at hun er syg, som hun sidder stille og roligt og trækker vejret helt normalt. Men sådan er det ikke altid. Du kan sende mig ind i hvilken som helst bygning med skimmelsvamp, og inden for L V U f a g b l a d e t

5 fem minutter begynder jeg at reagere. Jeg kan ikke trække vejret og bliver meget rød i ansigtet, forklarer hun. Selvom Anne Gisselbæk udviser klare symptomer, når hun kommer i nærheden af skimmelsvamp, så følte hun, at hendes omgivelser havde svært ved at forstå, at der skulle være noget alvorligt galt. Mine omgivelser spurgte mig, om jeg var forkølet, men de kunne ikke forstå, at der var noget andet galt. De blev jo ikke syge af at være i lokalerne, fortæller hun. Til trods for, at Anne Gisselbæk havde fået konstateret skimmelsvamp-astma, og at bygningerne var ved at blive renoveret for skimmelsvamp, fortsatte hun mod Arbejdsmedicinsk Kliniks råd med at arbejde på VUC Nord. Lægen på arbejdsmedicinsk klinik gav mig et råd, og det var at komme væk derfra. Men det gjorde jeg ikke. Det var temmelig naivt af mig, men jeg troede, at indeklimaet ville blive bedre. Desuden er det svært at forlade en arbejdsplads, man har været på i 25 år, siger hun. SOSU-skolen, som også havde lokaler i ejendommen, flyttede ud, mens renoveringen stod på. Det gjorde VUC ikke, selvom Anne Gisselbæk gjorde opmærksom på situationen over for sin tillidsrepræsentant, sin sikkerhedsrepræsentant og sin forstander. Jeg synes, det er meget betryggende, at det nu er skole for handicappede børn, siger Anne Gisselbæk sarkastisk. Psykisk nedtur I takt med at Anne Gisselbæk fik det værre og værre fysisk, blev det også sværere at passe jobbet. Da hun vendte tilbage til jobbet efter sommerferien i 2002, knækkede psyken også var et meget hårdt arbejdsår. Jeg arbejdede på projekter og havde meget lange arbejdsdage i perioder. Det var meget svært at klare med mit dårlige helbred. Da jeg skulle begynde på arbejde efter sommerferien, græd og græd jeg. Jeg kunne bare ikke begynde igen, siger Anne Gisselbæk og fortsætter: Jeg har altid troet på, at man kunne tage sig sammen, men der var en kant, og den var jeg kommet ud over. Det var galt med hukommelsen og orienteringsevnen. Skulle jeg til lægen i Ballerup, endte jeg i Glostrup. På en uge mistede jeg tre par vanter og flere huer. Når jeg gik på indkøb, var jeg nødt til Gener ved skimmelsvamp-astma Skimmelsvampastma giver stærke smerter i lungerne, træthed, fødevareallergier, gigt, forhøjet blodtryk, søvnbesvær, hukommelsesbesvær og gør det svært for patienterne at gennemgå operationer, fordi lungerne har vanskeligt ved at komme i gang igen. Arbejdspladsen har ansvaret for arbejdsmiljøet. Oplever du problemer med eksempelvis indeklimaet, skal du straks kontakte din sikkerhedsrepræsentant. Du kan få flere informationer om arbejdsmiljø på (se under menupunktet Løn og Ansættelse og vælg arbejdsmiljø). at følge en indkøbsseddel punkt til punkt. Jeg kunne ikke overholde aftaler. Aftalte vi 15.45, dukkede jeg op 16.15, fortæller hun. Med hjælp fra sin egen læge kom Anne Gisselbæk til psykolog og i medicinsk behandling. Seks måneder senere vendte hun atter tilbage på jobbet, men hun nåede aldrig op på fuld tid. Fra januar 2003 frem til sommerferien arbejdede hun kun halv tid. Fyret I mellemtiden var Anne Gisselbæks sag til behandling i Arbejdsskadestyrelsen. 7. august 2003 faldt afgørelsen, at hun havde fået en arbejdsskade på grund af skimmelsvamp. Fordi hun ikke var i stand til at råbe en klasse op og dermed ikke længere kunne passe sit job, havde VUC ingen anden udvej end at afskedige hende. Jeg blev fyret med virkning fra 1. november Det var det eneste, skolen kunne gøre, men det var modbydeligt. Det var mit VUC. Det var ikke bare et arbejde. Det hang sammen med mit politiske standpunkt. Jeg havde altid syntes, at det var vigtigt med second chance, fortæller hun. Selvom Anne Gisselbæk havde fået Arbejdsskadestyrelsens ord for, at hun havde fået en arbejdsskade, var sorgerne ikke overstået. For at få sin erstatning var hun ligesom alle andre nødt til at få dokumenteret tabt erhvervsevne. Her lærte Anne Gisselbæk en vigtig lektie, som hun insisterer på at dele med LVUfagbladets læsere. Hav altid en bisidder med. Da jeg kom op til lægen, som skulle vurdere min erhvervsevne, var det helt tydeligt, at han ikke vidste noget som helst om min sygdom. Han fortalte mig også, at hvis jeg havde boet i Afrika, så var jeg bare blevet sendt ud at arbejde, husker hun. Lægen endte med at vurdere, at Anne Gisselbæk havde tabt 35 procent af sin erhvervsevne. Selv er hun af den opfattelse, at det er meget mere. Som følge af skimmelsvampastmaen har hun også fået gigt. Der var intet andet, jeg hellere ville, end at arbejde, men jeg føler ikke, at jeg kan. Psykisk har jeg det godt, og jeg har da også vænnet mig til at leve med sygdommen, forklarer Anne Gisselbæk. L V U f a g b l a d e t

6 Bestyrelsesarbejde er IKKE Sager som Uldum-sagen og AOF Århus-sagen får folk til at tænke sig om en ekstra ls gang, inden de træder ind i Coo bestyrelser. Men der er ikke ion Els noget at være bange for, Af Anders Bernhoft Illustrat mener bestyrelsesformand 6 L V U f a g b l a d e t for VUC Vestegnen, Jette Kammer Jensen

7 AOF Århus og Uldum-sagen har sat sine spor i rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer i foreningsverdenen. Færre har lyst til at være medlem af bestyrelserne af frygt for at havne i retten, som det var tilfældet med bestyrelsen for AOF Århus og formanden for Uldum Idrætsklub, hvoraf ingen blev dømt. Men frygten er ubegrundet, mener bestyrelsesformanden for VUC Vestegnen og forbundskonsulent i AOF-Danmark, Jette Kammer Jensen. Hun opfordrer alle interesserede medarbejdere til at stille op som medarbejderrepræsentant i en bestyrelse. Man skal stille op, fordi man er en engageret medarbejder, som gerne vil påvirke virksomheden og være sikker på, at den træffer nogle valg, som er i virksomhedens interesse. Dermed ikke sagt, at man skal udføre tillidsarbejde i bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem varetager man virksomhedens interesser. En tillidsrepræsentant varetager medarbejdernes interesser, siger Jette Kammer Jensen. Der er stor indflydelse at hente som medarbejderrepræsentant, da det er i bestyrelserne, alle de vigtige beslutninger om skolen bliver truffet. Det er i bestyrelsen, der bliver taget stilling til driften af institutionen. Det er også her, udviklingen af produktionen foregår. Hvad kræver det at være medarbejderrepræsentant i en bestyrelse? Man skal selvfølgelig gøre op med sig selv, om man har lysten, overskuddet og er kompetent til at påtage sig opgaven. Og hvis bare man tager hovedet med ind i bestyrelsesarbejdet og opfører sig med husmoderlig fornuft, kan det ikke gå galt, understreger Jette Kammer Jensen, som selv har været medarbejderrepræsentant i flere bestyrelser. Det betyder ikke, at bestyrelsesmedlemmet er fritaget for ethvert ansvar. Bestyrelsesmedlemmer kan nemlig godt blive stillet personligt til ansvar, hvis de bevidst træffer beslutninger, som påfører en tredjepart et økonomisk tab. Medarbejderrepræsentanten arbejder under samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bliver der truffet en beslutning, som påfører en tredjepart tab, kan han risikere at blive gjort erstatningsansvarlig. For eksempel kan man blive gjort erstatningsansvarlig, hvis medlemmerne ved, at der ikke er penge i kassen, men alligevel siger ja til, at skolen går ud og køber varer, Derimod hæfter man ikke generelt for virksomhedens underskud, forklarer Jette Kammer Jensen. Et godt bestyrelsesmedlem havner dog aldrig i en situation, hvor vedkommende risikerer at blive erstatningsansvarlig. Er man i tvivl om noget, gælder det om at spørge. Man skal aldrig træffe en beslutning om noget, man ikke ved noget om. Stemmer resten af bestyrelsen alligevel for et forslag, som medarbejderrepræsentanten er i tvivl om lovligheden af, kan medarbejderrepræsentanten træffe nogle forholdsregler. Er du uenig i en beslutning, kan du få ført din uenighed til protokols. At stemme imod fritager dig dog ikke for personansvar. For at undgå at blive stillet til ansvar for ulovlige handlinger skal du træde helt ud af bestyrelsen. En anden mulighed er at underrette den tilsynsførende myndighed. Gør du det, er det ikke længere dit ansvar, siger Jette Kammer. Budgetforhandlingerne vigtigst Man skal ikke være økonomiekspert for at sidde i en bestyrelse, mener Steffen Lund, der er foredragsholder og administrations- og økonomichef på CPH WEST. Men interesserer man sig ikke for driftsøkonomi, skal man ikke lade sig vælge til en bestyrelse. Det kræver ikke nogen særlig viden om driftsøkonomi, men det kræver, at der er en, som kan hjælpe én med at forstå tallene. Man skal bede den, som har lavet budgettet, om at gennemgå det med én, inden det bliver fremlagt for bestyrelsen. Får man det ikke til tiden, skal man bede om at få mødet udskudt, medmindre helt specielle forhold gør sig gældende. Men mest af alt kræver det et stort engagement for at få en god og konkurrencedygtig arbejdsplads, siger Steffen Lund. Økonomien i virksomheden er det vigtigste aspekt af bestyrelsesarbejdet. Og når arbejdet med budgettet går i gang, kan og skal medarbejderrepræsentanten gøre sin indflydelse gældende. Når budgettet bliver fremlagt i en bestyrelse, er mange af de væsentligste beslutninger truffet, derfor skal man som medarbejder søge indflydelse på budgetprocessen. For det første fordi det er lettere at få indflydelse her, og for det andet fordi man ikke sætter lederen i miskredit. Det kan være meget belastende for en leder at blive mødt af en bestyrelse med argumentet, at han ikke har afsat midler til åbenlyse ting, forklarer Steffen Lund. Han påpeger, at en af de typiske fejl, som medarbejderrepræsentanter begår, er at undervurdere forberedelserne inden budgetforhandlingerne. Man skal bruge den tid, det tager, at forstå budgettet. Nogle har svært ved at læse og forstå tallene. Bruger man meget kort tid på det, så har man ikke mulighed for at få indflydelse. Det lyder meget banalt, men det er faktisk her, de fleste går i vandet. Mange er ikke klar over, hvad man kan læse ud af tallene. Det er også sket, at jeg på et kursus har fundet en regnefejl i budgettet, som betød, at to medarbejdere ikke blev fyret, fortæller han. Hvad er vigtigt at sikre sig i budgettet? At budgetterne giver plads til kollegerne forstået på den måde, at der skal være arbejdstimer og lønkroner til personalet. Man skal desuden sikre sig, at der bliver brugt ressourcer på nye tiltag og udvikling af medarbejdernes kompetencer, så institutionen er i fortsat udvikling. Det er typisk sådan nogle ting, som har stor betydning for medarbejdernes trivsel, og det som gør det til en god arbejdsplads, siger Steffen Lund. Hvad skal man vide for at kunne tage stilling til budgettet? Der skal være faste datoer for budgettet og en skabelon til budgetopfølgning. Budgettet skal indeholder budgettallene, realiserede tal for året før og måske en sammenligning med sidste års budget, forklarer Steffen Lund. Jette Kammer Jensen og Steffen Lund deltog i dagene 9. og 10. oktober på LVUs kursus om medarbejderrepræsentanters ansvar og indflydelse på bestyrelsen. L V U f a g b l a d e t

8 I bestyrelsen kan jeg få indflydelse Johanne Dybdahl Krüger er nyvalgt medarbejderrepræsentant i Af Anders Bernhoft Foto Lars Holm Daghøjskolen Thisteds bestyrelse. Arbejdet vil hun bruge til at skabe indflydelse på skolens fremtid Bestyrelsen i Daghøjskolen Thisted består af syv medlemmer. To er udpeget af byrådet, tre af LO, en er udpeget af Dansk Industri, mens den sidste er valgt af skolens ansatte. Derudover deltager skolens leder og en repræsentant for AF/jobcentret. De to har dog ikke stemmeret som de syv andre. Johanne Dybdahl Krüger er skolens medarbejderrepræsentant. Hun har kun siddet i bestyrelsen i lidt over to måneder. Men den nyvalgte medarbejderrepræsentant er ikke i tvivl om, hvad hun vil bruge sit medlemskab til. Det skal give indflydelse og indsigt i arbejdspladsen, siger Johanne Dybdahl Krüger til LVUfagbladet. Hvorfor er du blevet medlem af bestyrelsen? Jeg vil gerne have medindflydelse på skolens fremtid og udvikling. Jeg har stemmeret, og deri ligger der indflydelse. Derudover er bestyrelsesarbejdet en god måde at holde mig orienteret om, hvad der sker på skolen, hvad der ligger bag, og hvad der får den til at fungere. Det bliver også nemmere at forstå, hvorfor bestyrelsen træffer de beslutninger, som den gør. Jeg kan orientere om, hvad der foregår nede hos os. Hvordan var dit første bestyrelsesmøde? Det var spændende. Jeg fik set, hvordan møderne foregår, og hvordan vi arbejder. Når man går ude på gulvet, ser man konsekvenserne af beslutningerne. I bestyrelsen får jeg også diskussionerne bag beslutningerne med. Hvad lavede du på mødet? Jeg sad mest og lyttede. Der var en del personsager, som skulle gennemgås. Derudover skulle vi ændre i vedtægterne på punktet omkring bestyrelsens sammensætning. Jeg kan ikke komme ind på, hvad personsagerne gik ud på, for jeg er underlagt tavshedspligt, Hvad gør du i forbindelse med personsager? Denne gang lyttede jeg bare. Der var ingen grund til at erklære mig inhabil, men det vil jeg gøre, hvis det bliver nødvendigt. Hvad er din rolle i bestyrelsen? Min rolle er at varetage skolens interesser. Jeg skal være med til at se på, hvad vi kan gøre for at bevare og udvikle skolen. Det betyder, at jeg skal holde mig orienteret om udviklingen på hele daghøjskoleområdet. Tidsmæssigt skal jeg bruge cirka to en halv time på selve mødet, som finder sted hver tredje måned. Derudover er der forberedelse, som jeg skal bruge en time på. Tror du, det bliver svært at skelne mellem skolens og medarbejdernes interesser? Jeg kan godt se, at man let kan komme i TR ens rolle. Det er nødvendigt at holde sig for øje, at der ligger en konflikt. Er man bevidst om det, bliver det ikke et problem. Men jeg er der ikke som tillidsrepræsentant. Det er vigtigt at skelne mellem de to ting. Når man sidder L V U f a g b l a d e t

9 som medarbejder, kan man måske godt have tendens til at synes, at man udelukkende skal varetage medarbejdernes interesser. Det er virksomhedens interesser og herunder medarbejdernes interesser, man skal varetage. Er det svært at følge med i bestyrelsesarbejdet? Nej, det synes jeg ikke. Det er klart, at det trænede øje er bedre end det utrænede, men jeg er blevet klædt godt på af Steffen Lund og Jette Kammer Jensen, som underviste på kurset om medarbejderrepræsentanter i bestyrelser. Jeg ved, at jeg vil komme til at bruge meget tid på forberede mig på budgettet, fordi det er der, det store ansvar ligger, og jeg er endnu ikke klædt så godt på. Jeg har ingen erfaring med driftsøkonomi. Heldigvis er budgettet lettilgængeligt, fordi vi har driftsoverenskomst med kommunen, som er vores eneste kunde. Havde du nogle betænkeligheder ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet? Jeg havde betænkeligheder over arbejdsmængden. Havde arbejdsbyrden været større, havde jeg måske sagt nej. Jeg har fire børn, en mand og mange aktiviteter ved siden af jobbet. Jeg har også haft tanken, at der kan opstå situationer, hvor jeg sidder med en viden, som mine kolleger ikke har. Heldigvis er det lederens ansvar at orientere mine kolleger. Det gør det lettere, for så har jeg ikke noget mellemværende med mine kolleger. Hvordan ser dine kolleger på dig, efter du er gået ind i bestyrelsen? Jeg oplever ingen ændringer. Min opfattelse er, at de ser på mig som tidligere. Vi har et godt arbejdsmiljø og megen åbenhed på skolen, hvilket er et godt udgangspunkt. Vores leder orienterer generelt godt på personalemødet efter bestyrelsesmødet, så mine kolleger har heller ikke forsøgt at udfritte mig. Hvad er dine råd til andre, som ønsker at være med i en bestyrelse? Man skal have sin rolle for øje. Især hvis man er tillidsrepræsentant. Man skal også Bestyrelsesarbejdet en god måde at holde mig orienteret om, hvad der sker på skolen, hvad der ligger bag, og hvad der får den til at fungere J o h a n n e D y b d a h l K r ü g e r tænke over ansvaret, for med indflydelse kommer ansvar. I den forbindelse vil jeg gerne rose kurset om bestyrelsesarbejde. Det har været rigtig godt, for det sætter fokus på noget, man måske har tænkt men ikke har fået sat ord på. Ellers er det bare at springe ud i arbejdet. Indsigten er uvurderlig, og arbejdet er en stor tilfredsstillelse. Læseværkstedet 5 farver og 5 niveauer fra lix 5 Restaurant Petit Lone og Jacob er i Paris, fordi Jacob skal lære at lave fransk mad. Lone begynder på sprogskole, får nye venner og et job. En selvstændig fortsættelse til»et år i Paris«. Kr 56,- Ole er væk Ole på to år er med sin mormor på arbejde ved en havn. Pludselig er han væk. Alle leder efter ham. Er han druknet? Kr 62,- Riddersporer Gudrun er en frisk og aktiv kvinde på 57 år. En dag cykler hun til Hillerød. Midt på torvet kan hun pludselig ikke huske, hvorfor hun er cyklet dertil. Hun ser nogle riddersporer... Kr 82,- PRISER EXCL MOMS Alle titlerne med lydbogsudgave er indplaceret i forhold til modulopbygningen i Danskuddannelse 1, 2 og 3. Læs mere og se det store udvalg af titler på Special-pædagogisk forlag Birk Centerpark Herning Tlf ann_lvu_nov06_2.indd 1 23/11/06 14:26:00 L V U f a g b l a d e t

10 D a g b o g e n Folkeoplyser eller - som hun foretrækker at blive kaldt - lærer Lena Ellegaard Hansen (47 år) har skrevet dagbog i uge 47. Lena Ellegaard Hansen underviser bl.a i fødselsforberedende gymnastik og efterfødselsgymnastik på en skole i Bagsværd. Derudover underviser hun i Gotvedbevægelse Foto Vibeke Toft Mandag den 20. november På cykel på vej til S-toget. Kl. 9 begynder ugens første timer: to kvindehold, som jeg underviser i det, der hedder Gotvedbevægelse. I dag afslutter vi et emne om hofter og bevæger os så småt mere ind på de næste ugers fokusområde, som er bækkenbunden. Foruden min store rygsæk med mine undervisningspapirer, cd er, skiftetøj og sko mv. har jeg i dag også medbragt tennisbolde og nogle plancher. I toget møder jeg en af mine elever og følges med hende resten af vejen, hvor snakken går om hendes netop afsluttede udlandsrejse. Alle elever på nær en er mødt frem, og vi føler os lidt trængt i det lille lokale. Men det tager alle i fin stil, og det passer fint med de par-øvelser, jeg har planlagt i dag. Der er 20 minutters pause mellem holdene, og i dag er der ingen, der vil snakke, så der bliver faktisk fem minutter, hvor jeg lige kan sidde ned og få noget at drikke. Hjemme og få lidt frokost og sige hej til børnene, der kommer fra skole. Atter af sted på cykel til S-toget for at undervise endnu to hold; et kvindehold og et herrehold. Efter første time vil en elev gerne have nogle gode råd om sin dårlige fod. Jeg spørger til forskellige forhold og beslutter at give hende nogle øvelser og et par andre gode råd. Tager et par noter om det, så jeg kan følge op på det. Næste hold er begyndt at komme. Der er som sædvanlig en god og rar stemning på holdet, og mændene her er meget lydhøre for min undervisning i bækkenbundstræning, selvom der ikke bliver så megen dialog. Yogaholdet, som starter fem minutter efter, at vi er færdige, står som sædvanlig derude og tripper, så det er bare med at få pakket sammen. Et par spørgsmål klarer vi på gangen. Heldigvis skal jeg ikke låse her, så eleverne kan bare tage sig tid til at bade, og jeg kan komme hjem. Tirsdag den 21. november Telefonen ringer. En kollega er syg og spørger, om jeg her til formiddag kan vikariere for hende på to hold. Det må jeg lige vende en gang med familien og kalenderen. Jeg beslutter hurtigt at skubbe lidt rundt på nogle ting og ringer tilbage, at 10 L V U f a g b l a d e t

11 med et livsbekræftende arbejde det er o.k. Får instrukser, adresse mv. Min kollega giver oplysningsforbundet besked, så jeg får min løn, eller rettere sagt hendes, for hun må aflevere sin løn til mig. Pakker de ting jeg plejer at bruge til en vikartime og af sted. Første almene kvindehold går fint. Der er en god stemning på holdet. De kender hinanden godt. Næste hold, som også er på to lektioner, er et efterfødselskursus. Kun fem kvinder med børn møder frem, og et par stykker af dem er meget trætte. Børnene har holdt dem vågne meget af natten. Det kræver noget energi at få gennemført en god time, og jeg må improvisere en del, da flere ammer undervejs. På vej hjem i toget har jeg tid til at evaluere. Nogle gange er det o.k. med lidt transporttid. Desværre har jeg taget mine sandposer med, de er altid et hit, men der var længere at gå fra stationen, end jeg regnede med, og otte kg sand giver lange arme og ømme skuldre. Hjemme igen til en tiltrængt frokost. Bruger en time på at forberede aftenens undervisning. En elev ringer og melder sig syg de næste fire til fem uger. Hun har en længere sygehistorie, hun gerne vil af med. Tager bussen til et enkelt hold i motion/fødselsforberedelse, her er der næsten altid én, der har brug for at snakke og spørge om noget efter timen. Dette hold er ikke så stort, kun otte tilmeldte, alligevel har jeg fået lov til at gennemføre det, og kvinderne her er meget spørgende og snakkende, så der er en god dynamik i timen. Det kan ellers godt knibe lidt, når man står med få elever i en stor, kold gymnastiksal. Vi griner en del sammen over dagens åndedræt og bækkenbundsøvelser, hvilket passer mig rigtig godt. Det er vigtigt, at eleverne føler sig bedre tilpas både fysisk og psykisk, når de forlader undervisningen. Så føler jeg virkelig, at jeg har opnået noget. Den sidste elev er gået, og jeg kan begynde at pakke sammen, slukke, lukke og klæde om. Pludselig dukker et par unge, hætteklædte fyre op. Jeg står der mutters alene i en gymnastiksal på en øde skole, og det gibber lige i mig. Det viser sig, at de kommer fra en klub i tilknytning til skolen og gerne vil spille bold i salen. Da jeg har ansvaret for at låse efter mig, kan jeg ikke tillade det, og de drager af igen. Hjemme kl. 21. Onsdag den 22. november En dejlig nem dag, da jeg underviser i et lokale tæt på, hvor jeg bor. Cykler af sted til to almene hold i Gotvedbevægelse. En masse søde damer, hvoraf nogle har fulgt mig på forskellige hold i 20 år! Det er rigtig hyggeligt. En elev møder første gang, efter at hun har mistet sin mand, og jeg må selvfølgelig engagere mig og høre hendes historie. Det sociale aspekt fylder meget i fritidsoplysningen, men det er vigtigt for mig, at det ikke går ud over undervisningen. Det respekterer mine elever, og derfor tager vi også samtaler af mere pri- L V U f a g b l a d e t

12 vat karakter før eller efter timen, eller de ringer hjem til mig. Hjemme kl. 13. Torsdag den 23. november To formiddags-hold. Et kvinde- og et m/khold, som begge er almene hold under fritidsoplysningen. Også her er mange gengangere. Især er det ene hold ikke særlig homogent, og det niveau, jeg har valgt for at imødekomme størsteparten, er klart for hårdt for nogle. Efter timen tager jeg en samtale med en elev om det, men indtil videre synes han, at han får meget ud af det Det er vigtigt for ham at kunne følges med sin ven, og han synes, det er et rart hold. For mig er det en spændende udfordring at levere en undervisning, som også tager hensyn til forskellige skavanker som f.eks. gigt, dårlig ryg, nye hofter/ knæ, osteoporose mv., og da jeg har holdet over en otte måneders-periode, lader det sig som regel gøre at imødekomme de flestes behov hen over sæsonen. Følges med en elev derfra. Det er et privilegium at være omgivet af søde og motiverede elever og hyggeligt at følges, men som altid er det en balancegang mellem at være personlig og at være privat. Hjemme. Ringer til den kollega, jeg vikarierede for i tirsdags, for at melde tilbage og høre, hvordan det går. I dag er hun på banen igen, men i går havde hun ikke kunnet få vikar til sine hold og måtte ringe rundt til alle sine elever (35) og aflyse. Fredag den 24. november Min forberedelsesdag og en dag, jeg prioriterer højt. Dels selvfølgelig for at bevare den faglige kvalitet, og dels for at have arbejde og fritid nogenlunde adskilt. Klarer først en og drager derefter ind til byen for at hente en planche, jeg har bestilt. Jeg har bedt om at få den lamineret, så den kan tåle transport, men det har gjort den dyrere. Jeg har også fundet en bog og en cd, jeg gerne vil have, men har allerede overskredet mit budget for undervisningsmaterialer, så jeg overvejer lige sagen. Men da det kursus, jeg havde meldt mig til her i efteråret, blev aflyst, beslutter jeg, at de penge, jeg sparede der, kan gå lige op med denne investering. Skynder mig hjem igen, da der er en del at forberede til næste uge. Den nye musik skal arbejdes igennem, detaljerede programmer lægges, og så var der lige en artikel, der skulle læses. Slutter arbejdet kl. 15. Lørdag den 25. november I dag står der kursus for mig på kalenderen, det glæder jeg mig til, især nu hvor mine børn er blevet større, så det er lidt nemmere at komme hjemmefra på en lørdag. Ny inspiration og lidt kollegial snak, dejligt. Hjemme kl. 17. Weekend! Det er et privilegium at være omgivet af søde og motiverede elever og hyggeligt at følges hjemad, siger Lene Ellegaard Hansen (i midten) 12 L V U f a g b l a d e t

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

kr fa Unge iværksættere: magasinet Vi har da hørt om tiden før krisen side 4 side 8 side 10 side 16 side 20 TEMA: LEDELSE SIDE 8-13 et værdifuldt valg

kr fa Unge iværksættere: magasinet Vi har da hørt om tiden før krisen side 4 side 8 side 10 side 16 side 20 TEMA: LEDELSE SIDE 8-13 et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2012 FARVEL TIL KARL SMART-CHEFEN Goddag til faderidealet side 8 CHEF-TERROR: Chikaneret dagligt af chefen side 10 JONAR FIK EN GOD IDE og vandt 25.000 kr. side

Læs mere

Fem job på én uge. Alenemor på Thyholm med deltidsarbejde: 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest

Fem job på én uge. Alenemor på Thyholm med deltidsarbejde: 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest Julearrangementer, teaterkoncert og andre tilbud side 20-23 Hellere grine end være til grin: Humor mod latterlige krav Nyt aktivitetscenter: De sveder

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Nr. 7 Januar 2009 3. årgang STOLTHED RUMMELIGHED LIVSKVALITET INDSIGT

Nr. 7 Januar 2009 3. årgang STOLTHED RUMMELIGHED LIVSKVALITET INDSIGT Nr. 7 Januar 2009 3. årgang RUMMELIGHED STOLTHED LIVSKVALITET INDSIGT 2.500 nye læsere Med dette nummer af Fleksicurity når magasinet ud til yderligere 2.500 læsere. Redaktionen har konstateret, at der

Læs mere

INGEN HØRTE PÅ MIG FÆRRE PÅ FØR- TIDSPENSION DS ER BEGEJSTRET FOR UDSPIL 8 OVERGREBETS PSYKOLOGI BARNET SPINDES IND I NÆR RELATION 18

INGEN HØRTE PÅ MIG FÆRRE PÅ FØR- TIDSPENSION DS ER BEGEJSTRET FOR UDSPIL 8 OVERGREBETS PSYKOLOGI BARNET SPINDES IND I NÆR RELATION 18 05 TEMA OM OVERGREB 15. marts 2012 MISBRUGT SOM BARN INGEN HØRTE PÅ MIG JEANINE ER STADIG FATTIG FRA STARTHJÆLP TIL KONTANTHJÆLP 10 FÆRRE PÅ FØR- TIDSPENSION DS ER BEGEJSTRET FOR UDSPIL 8 OVERGREBETS PSYKOLOGI

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere