STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131."

Transkript

1 DEWidcmsÅe STJERNE Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesii Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Taler og meddelelser givet i Tabernaklet i Salt Lake City, Utah den 3. og 4. april Oktober Årgang Nummer 10

2

3 DVlNdansAe STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober 1982 Årgang 131 Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion G. Romney, Gordon B. Hinckley. De tolvs Råd: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, LeGrand Richards, Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell. Rådgivende komité: M. Russell Ballard, Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Charles A. Didier, George P. Lee, F. Enzio Busche. Redaktør: M. Russell Ballard. International Magazines redaktion: Larry A. Hiller, Chefredaktør chefredaktør - Bonnie Saunders, Børnestjernen produktion. - David Mitchell, Assisterende - Roger Gylling, designer - Norman Price, Den danske Stjernes redaktion: Jørgen Ljungstrøm, Translation Division, Vodroffsvej 7, DK-1900 København V. Redaktør af Den danske Stjernes lokalsider: Ellen E. Valgren, Zinnsgade 4, DK-2100 København 0. Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 3. og 4. april 1982 på Tabernaklet, Salt Lake City Talerne i alfabetisk orden Ashton, Marvin J 15 Bangerter, W. Grant 142 Benson, Ezra Taft 124 Brown, Victor L 69 Busche, F. Enzio 138 Clarke, J. Richard 154 Cook, Gene R 49 Durham, G. Homer 134 Faust, James E 100 Fyans, J. Thomas 167 Groberg, John H 107 Haight, David B 146 Hinckley, Gordon B 82, 92, 123 Hunter, Howard 35 Kimball, Spencer W 3, 153 Maxwell, Neal A 75 McConkie, Bruce R 64 Monson, Thomas S 118 Packer, Boyd K 172 Perry, L. Tom 113 Petersen, Mark E 25 Pinnock, Hugh W 21 Poelman, Ronald E 53 Richards LeGrand 57 Romney, Marion G 8, 90, 180 Simpson, Robert L 39 Smith, Barbara B 160 Tanner, N. Eldon 151 Tuttle A. Theodore 129 Wirthlin, Joseph B 44 Abonnement: 12 numre Dkr. 54,- (inkl. moms og porto) Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Canada: $ (surface mail) by the Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Printed in the Federal Republic of Germany ISSN PBMA0507DA

4 INDHOLD Mødet lørdag morgen Glem ikke kirkens mission, Præsident Spencer W. Kimball 3 Jesu opstandelse, Præsident Marion G. Romney 8 Det skader ikke", Ældste Marvin J. Ashton 15 En ny begyndelse, Ældste Hugh W. Pinnock 21 Vi tror, at vi må være ærlige, Ældste Mark E. Petersen 25 Mødet lørdag eftermiddag Kirkens revisionskomités rapport 32 Statistisk Rapport Sand storhed, Ældste Howard W. Hunter 35 Evigt ægteskab: Menneskeracens håb, Ældste Robert L. Simpson 39 Meditaiton styrker åndslivet, Ældste Joseph B. Wirthlin 44 Åndelige retningslinier for lærere i retfærdighed, Ældste Gene R. Cook 49 Guds kærlighed til os overstiger vore overtrædelser, Ældste Ronald E. Poelman 53 Hvad evangeliet lærer os, Ældste LeGrand Richards 57 Præstedømmets møde Præstedømmets lære, Ældste Bruce R. McConkie 64 Aktivering af præstedømmet, Biskop Victor L. Brown 69 En krænket broder", Ældste Neal A. Maxwell 75 Tiende: En mulighed for at bevise vor trofasthed, Præsident Gordon B. Hinckley 82 Præstedømme, Præsident Marion G. Romney 90 Mødet søndag morgen Fem millioner medlemmer - en milesten og ikke en tinde, Præsident Gordon B. Hinckley 92 Retskaffenhed, moder til mange dyder, Ældste James E. Faust 100 Familiebønnens styrke, Ældste John H. Groberg 107 Lad os drage til Herrens bjerg, til Jakobs Gud hus, Ældste L. Tom Perry 113 Sejl støt på livets have, Ældste Thomas S. Monson 118 Mødet søndag eftermiddag Opretholdelse af kirkens embedsmænd, Præsident Gordon B. Hinckley 123 Tapre i Jesu vidnesbyrd, Præsident Ezra Taft Benson 124 De første og sidste ord, Ældste A. Theodore Tuttle 129 Kirkens fremtidige historie, Ældste G. Homer Durham 134 Kærlighed er den kraft, som heler familien, F. Enzio Busche 138 Hvorfor der findes templer, Ældste W. Grant Bangerter 142 Jesus er vor Frelser, Ældste David B. Haight 146 Lad os forbedre os selv, Præsident N. Eldon Tanner 151 Herren står ved roret, Præsident Spencer W. Kimball 153 Velfærdsmødet Arbejdets værdi, Biskop J. Richard Clarke 1 54 Hendes sønner står frem og giver hende pris", Barbara B. Smith 160 Udfordringer på arbejdsmarkedet i 80'erne, Ældste J. Thomas Fyans 167 Evangeliet er grundlaget for vores karriere, Ældste Boyd K. Packer 172 Arbejde og velfærd - et historisk perspektiv, Præsident Marion G. Romney 180

5 Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Taler og meddelelser givet i Tabernaklet i Salt Lake City, Utah den 3. og 4. april Præsident Spencer W. Kimballs tilstedeværelse ved en del af møderne i den årlige generalkonference i kirken virkede opløftende både på ledere og medlemmer ved møderne den 3. og 4. april Præsident Kimball sagde da han for første gang talte fra konferencetalerstolen siden april 1981: Jeg har ventet på denne dag, håbet at denne ville komme og troet på det." Præsident Kimball var til stede og havde forberedt en tale til det første møde lørdag den 3. april. Talen blev oplæst af hans personlige sekretær D. Arthur Haycock. Præsident Gordon B. Hinckley, rådgiver i Det øverste Præsidentskab sagde i sine indledende bemærkninger til mødets deltagere i mødet lørdag morgen: Præsident Kimball er kommet sig og oven på den operation som han gennemgik sidste september og har i adskillige måneder med mellemrum afholdt møde med sine rådgivere. Han har også i adskillige måneder overværet og talt ved de ugentlige møder i templet for Det øverste Præsidentskabs og De tolv apostles Råd. Det, samt den kendsgerning at han er sammen med os i dag, er et vidnesbyrd om Herrens godhed, troens og bønnernes magt samt denne storslåede mands udholdenhed og styrke, som vi ønsker at udtrykke vor kærlighed til og bedste ønsker for. Det der især tiltrak sig opmærksomhed ved denne konference var antallet af taler, der omtalte økonomisk spekulation og ærlighed i forretningsforhold. Ærlighed, sparsommelighed og retskaffenhed er emner som altid omtales i enhver generalkonference, men der blev ved denne konference lagt særlig vægt på disse ting. På grund af inflation, tilbagegang og et generelt usikkert økonomisk klima over hele verden er mange mennesker blevet fanget i spekulationens ånd. Kirkens medlemmer har været blandt dem, som har involveret sig i risikofyldte foretagender der lover et imponerende afkast af det investerede. Selv nogle af de udtryk og eksempler som Brødrene har benyttet i deres taler ikke er bekendt for

6 medlemmerne udenfor USA så gælder principperne overalt. Som Brødrene har sagt i årevis så må vi være ærlige i vore handlinger, undgå gæld og være forsigtige med hvordan vi benytter vore økonomiske ressourcer. Vi bør undgå at søge økonomisk status og at hungre efter rigdom, som kan friste os til at tage del i ukloge økonomiske vovestykker hvad enten de er store eller små. Konferencens møder blev ledet af præsident Marion G. Romney, andenrådgiver i Det øverste Præsidentskab og præsident Hinckley. Præsident N. Eldon Tanner, førsterådgiver var til stede og talte også ved det afsluttende møde. Konferencen bestod af 6 møder - velfærdsmødet, mødet lørdag morgen og lørdag eftermiddag samt præstedømmemødet, alle den 3. april og af mødet søndag morgen og søndag eftermiddag, begge den 4. april. Alle generalautoriteterne var til stede ved generalkonferencen. Inden de to konferencedage var der lederskabsmøder for regionalrepræsentanterne fredag den 2. april og et kombineret møde fredag aften for regionalrepræsentanter og stavspræsidenter. Cirka 1650 af disse ledere fra overalt i kirken overværede møderne udover andre ledere som var inviteret til at deltage i oplæringsmøderne. Desuden deltog: Bønnerne ved velfærdsmødet blev bedt af ældste Franklin D. Richards og ældste Charles Didier. Ved mødet lørdag morgen blev de bedt af ældste Royden G. Derrick og ældste William R. Bradford.Ved mødet lørdag eftermiddag blev de bedt af ældste Theodore M. Burton og ældste Jacob de Jager. Ved præstedømmemødet blev de bedt af ældste Hartman Rector, Jr. og ældste James M. Paramore. Ved mødet søndag morgen af ældste Loren C. Dunn og ældste F. Burton Howard, og ved mødet søndag aften af ældste Adney Y. Komatsu og ældste Rex D. Pinegar. Fotografierne i dette nummer: Fotografierne er taget af Public Communications Photo Services: Eldon K. Linschoten, cheffotograf; Jed A. Clark; Jon T. Lockwood og Michael M. McConkie.

7 3. april 1982 MØDET LØRDAG MORGEN Glem ikke kirkens mission Præsident Spencer W. Kimball Mine kære søskende, ved indledningen til denne konference ønsker jeg offentligt at takke Herren fordi han endnu engang har bevaret mig - således som han har gjort det mange gange før. Men min kærlighed og taknemlighed gælder også alle jer for de mange bønner I har bedt på mine vegne. Jeg er så taknemlig fordi jeg har så loyale, hengivne og dygtige rådgivere i Det øverste Præsidentskab præsident Tanner, præsident Romney og præsident Hinckley. Jeg er også taknemlig for præsident Benson og De tolvs Råd samt generalautoriteterne. Disse vidunderlige og trofaste brødre går foran, så Herrens værk kan gå fremad. Det er Herrens værk, og han står ved roret. Selv om mine kræfter ikke tillader mig at gøre alt det jeg kunne tænke mig at gøre i øjeblikket, så er jeg velsignet og vil fortsat gøre min del efter bedste evne. Jeg ville ønske jeg havde flere kræfter, men lige så længe jeg har kræfter overhovedet vil jeg fortsat bære mit vidnesbyrd om sandheden i dette store sidste dages værk, og bede om Herrens velsignelser og vejledning for os alle. Jeg er så taknemlig at jeg kan være sammen med jer her til denne generalkonference. Jeg føler stor taknemlighed overfor min himmelske Fader fordi han har givet mig en rolle i hans rige under dets fremgang imod sin guddommelige skæbne. Det er nøjagtigt et år siden jeg sidste gang deltog i en konference her i tabernaklet. Som I måske ved lå jeg på hospitalet under oktoberkonferencen Sidste år i april fastslog jeg kirkens trefoldige mission: For det første at forkynde Herrens, Jesu Kristi evige evangelium for enhver nation, slægt, tungemål og ethvert folk. For det andet at fuldkommengøre de hellige, ved at berede dem til at modtage evangeliets ordinanser, og opnå ophøjelse gennem instruktion og disciplin. For det tredie at forløse de døde ved at udføre stedfortrædende evangeliske or-

8

9 dinanser for dem, som har levet på jorden. (Se Den danske Stjerne, oktober 1981, s. 6). Alle disse tre ting er en del af et samlet arbejde - for at hjælpe vor Fader i Himlen og hans Søn, Jesus Kristus, i deres store og herlige mission,,at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket". (Moses 1:39). Jeg vil gerne forny denne erklæring i dag. Lad os aldrig glemme disse hellige principper, og lad os gøre dem til en integreret del af vort liv: nemlig at forkynde evangeliet, fuldkommengøre de hellige, og forløse de døde. Vi er taknemlige for kirkens vækst over hele verden, eftersom vi nu er nået medlemmer. Og som jeg har sagt før vil vi, hvis vi vil gøre vores del, have endnu større fremgang ikke alene i antal, men også i vort folks retfærdighed. Ifølge de bekendtgørelser der netop er givet om planerne for at bygge yderligere 4 nye templer, ét i Boise, Idaho, ét i Denver, Colorado, endnu ét er Taipai, Taiwan, og ét i Guayaquil, Ækvador - fortsætter vi perioden med det mest intense tempelbyggeri i kirkens historie. Når disse 4 templer er færdige vil vi have ikke mindre end 41 templer som fungerer rundt omkring i verden. Bygningen af disse templer gør det påkrævet at alle kirkens medlemmer samtidigt lægger stadig større vægt på genealogiske undersøgelser. Tempelbyggeriet vil endvidere fordre at de hellige gør det til et princip regelmæssigt at gå i templet. Der findes intet der opbygger åndeligheden og vor forståelse for præstedømmets principper mere end regelmæssige tempelbesøg. Præsident Spencer W. Kimball Når I, mine søskende, læser om problemer så mange steder i verden, så husk at Herren vidste at disse problemer ville komme, og at han forudså hvordan hans kirke og folk ville udvikle sig på trods af disse problemer. Vær frimodige, for Herren leder sin kirke. Som generalautoritet i næsten 40 år har jeg set hvordan han leder denne kirke. Jeg forundres over hvordan han kan få sine formål gennemført ved at benytte os i vor svaghed - men han gør det! Søskende - I skal elske hverandre! Hav kærlighed i jeres hjem og i jeres hjerter! Vær fredsstiftere, selv om også vi er nødt til at leve i en verden fyldt med krige og rygter om krige. (Se L&P 45:26). Følg de råd I modtager ved denne generalkonference. Og jeg vil også gøre mit bedste for at følge dem. Stol på Herren og hans åbenbarede hensigter, selv om hans hensigter ikke altid står så tydeligt for os i øjeblikket. Kære søskende, vær gode medlemsmissionærer. Følg brødrene. Studer lærdommene i skrifterne. Dyrk jeres have. Ryd op, mal og reparer jeres hus, og hold orden i jeres haver. Brug ikke mere end I tjener. Vær god ved jeres næste. Vær en god borger, ligegyldigt hvilket land I bor i. Hold sabbatsdagen hellig. (Se 2. Mos. 20:8-10). Hold jeres familiehjemmeaften regelmæssigt hver mandag aften. Dette er mine råd til jer lige nu, sådan som det har været så mange gange tidligere. Kære søskende bed for kirkens opponenter, elsk jeres fjender. (Se Matt. 5:44). Brug visdom og dømmekraft i alt hvad I siger og gør, så vi ikke giver andre mennesker grund til at tænke dårligt om kirken eller dets folk. Dette værk, som Satan i sin forfængelighed søger at

10 D. Arthur Haycock, personlig sekretær for præsident Spencer W. Kimball, oplæser præsident Kimballs indledende bemærkninger ved konferencen. nedbryde, har Gud anbragt på jorden for at opløfte menneskeheden. Lad os huske disse hellige principper: Forkynde evangeliet, fuldkommengøre de hellige, og forløse de døde. Når denne konference er slut, lad os da gå hjem til vore ward, stave og grene med en fornyet beslutning om at gøre alt bedre og blive bedre. Herren passer på jer. Han vil hjælpe jer under jeres personlige prøvelser og udfordringer, hvis I holder jer nær til ham. Dette kan jeg vidne om, som én der selv har været igennem et par udfordringer. Herren har ikke lovet at vi vil være fri for modgang og vanskeligheder. Han har i stedet givet os en kommunikationslinie, kendt som bøn, hvorved vi kan ydmyge os og søge hans hjælp og guddommelige vejledning. Jeg har tidligere sagt at de, som når ned til dybderne i livet, hvor de i stilheden hører Guds røst, har den stabiliserende kraft, som fører dem frelste og roligt gennem besværlighedernes storme". {Den danske Stjerne, juni 1974, s. 259). Nu har jeg levet i mere end halvdelen af de 152 år den genoprettede kirke har bestået på jorden i denne uddeling. Jeg har været vidne til dens forunderlige 6

11 Et højdepunkt i konferencen var afslutningstalen afpræsident Spencer W. Kimball her til venstre set sammen med præsident N. Eldon Tanner, førsterådgiver i Det øverste Præsidentskab og ældste Gordon B. Hinckley rådgiver i Det øverste Præsidentskab, vækst, indtil den nu er grundfæstet i verdens 4 hjørner. Som profeten Joseph sagde: Vore missionærer går ud til forskellige nationer, og i Tyskland, Palæstina, New Holland, Australien, Ostindien, og andre steder, er sandhedens banner rejst. Ingen uhellig hånd kan standse værket i dets fremgang. Forfølgelserne kan rase, pøbelhobe kan forenes, hære kan samle sig, bagvaskere kan krænke os, men Guds sandhed vil tappert, ædelt, og uafhængigt fortsætte sin fremgang, indtil den har gennemtrængt ethvert kontinent, besøgt ethvert klima, fejet igennem ethvert land og lydt i hvert eneste øre, lige til Guds hensigter er fuldført, og den store Jehova vil sige at arbejdet er gjort." (History of the Church, 4:540). Lad os derfor tillidsfuldt fortsætte Herrens værk, mens vi glæder os til den herlighed der er lovet os i årene som kommer. Alt hvad Gud har lovet vil blive opfyldt gennem vor trofasthed. Jeg vil endnu engang udtrykke min kærlighed til Herren for min hustru og min familie, for mine brødre og for hver eneste en afjer. Jeg kan fornemmejeres kærlighed og håber til gengæld også at I kan fornemme min. Jeg efterlader jer mine velsignelser. Gud, vor himmelske Fader lever. Jesus er Kristus, Faderens enbårne i kødet. Han lever. Han er vores ældre bror, vor Frelser og vor Forløser. Dette er mit højtidelige vidnesbyrd til jer, mine kære søskende, og jeg bærer det for jer i kærlighed, i taknemlighed og i ydmyghed, i Jesu Kristi navn. Amen.

12 Jesu opstandelse Præsident Marion G. Romney Andenrådgiver i Det øverste Præsidentskab Mine kære søskende, her i denne påsketid er jeg taknemlig for muligheden jeg har for at bære vidnesbyrd om Jesu opstandelse, og fremlægge noget af det hvorpå dette vidnesbyrd er grundlagt. Han er opstanden, han er ikke her." (Mark. 16:6). Disse ord, som er så udførlige i al deres enkelthed, bekendtgjorde den mest betydningsfulde begivenhed som er optegnet i historien, Herren Jesu opstandelse - en begivenhed der var så ekstraordinær at selv apostlene, som havde haft den allernærmeste omgang med Jesus under hans jordiske mission, og som omhyggeligt var blevet belært om de kommende begivenheder, havde vanskeligt ved at fatte virkeligheden af dens fulde betydning. Første gang de hørte om begivenhederne syntes (de) dem at være løs tale" (Luk. 24:11), således som det har syntes for millioner af mennesker som levede og døde før den dag. I enhver bakke og dal er menneskelegemer blevet begravet og smuldret til støv, men indtil denne første påskemorgen havde ingen nogen sinde rejst sig fra graven. Når vi taler om at Jesus blev oprejst mener vi at hans førjordiske ånd, som var i hans jordiske legeme fra fødselen i stalden indtil han døde på korset, genindtog hans legeme, og disse to ting - Jesu åndelige legeme og hans fysiske legeme - blev uadskilleligt sammenføjet, og oprejstes fra graven til en udødelig sjæl. Vi tror på, og bærer vidnesbyrd om, at Jesus ikke alene besejrede døden for sig selv for selv at opstå med et herligt legeme, men også at han ved at gøre dette tilvejebragte en verdensomspændende opstandelse. Dette var endemålet og hensigten med den mission han blev indsat og ordineret til i Det store Råd i Himlen, dengang han blev valgt til at være vores Frelser og Forløser. Med hensyn til Jesu jordiske mission krævede hans rolle som Forløser 4 ting af ham: For det første at hans førjordiske ånd blev iklædt et jordisk legeme, det som skete dengang englen fra Himlen sagde til de beskedne fårehyrder: Frygt ikke... thi eder er i dag en Frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren." (Luk. 2:10-11). 8

13 For det andet at han led for alle mennesker, hvilket hovedsageligt skete i Getsemane hvor han gennemgik sine allerstørste lidelser. Han beskriver selv disse intense lidelser idet han siger at de gjorde, at selv jeg, Gud, den største af alle, skælvede af smerte og blødte fra hver pore og led både på legeme og sjæl og ønskede, at jeg ikke skulle drikke den bitre kalk - dog, ære være Faderenjeg tømte den og fuldendte mine forberedelser for menneskenes børn". (L&P 19:18-19). For det tredie at han gav sit liv. Han døde på korset efter at være afskyet og forrådt, og efter at have lidt forfærdelige nedværdigelser, hvilket der ingen diskussion er om selv blandt ikke-troende. Men at han gav sit liv frivilligt, i den udtrykkelige hensigt at tage det op igen ved opstandelsen, er ikke helt så accepteret i verden. Men dette er imidlertid kendsgerningen. Han blev virkelig mishandlet af ondskabsfulde mennesker, selv om han hele tiden havde magten til at standse dem. Jeg sætter mit liv til," sagde han for at tage det igen. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at tage det igen." (Joh. 10:18). Denne magt havde han arvet fordi han blev født af jomfru Maria (en dødelig kvinde), og var søn af Gud (et udødeligt, celestialt væsen). Ved således at have påtaget sig dødelighed, lidt i Getsemane for alle menneskers synder og givet sit liv på korset, manglede han kun at bryde dødens bånd det fjerde og sidste krav - for at gennemføre sin mission som Forløser. Han havde gentagne gange belært om at hele hans jordiske liv bevægede sig fremad mod denne fuldbyrdelse. Den blev overskygget af de udtalelser han kom med om at nedlægge sit liv og tage det op igen. Til den sørgende Martha havde han sagt: Jeg er opstandelsen og livet." (Joh. 11:25). Og til jøderne: Bryd dette tempel ned, og på tre dage skal jeg rejse det igen." (Joh. 2:19). Opstandelsen var så fremmed for den menneskelige erfaring at selv Jesu tro tilhængere havde vanskeligt ved at fatte den. Men selv de der korsfæstede Jesus havde imidlertid hørt om denne lære. De blev forvirrede over den, gik til Pilatus, og sagde:, Herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager sagde, mens han endnu levede: Efter tre dages forløb opstår jeg.'" Og med Pilatus' samtykke satte de vagt ved graven for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket:,han er opstået fra de døde.'" (Matt. 27:63-64). Således gik det til at disse vagter, man havde ansat, blev ufrivillige vidner til at graven åbnedes af englen (se Matt. 28:2-4), hvilket var de sidste forberedelser til at den opstandne Herre kom til syne. Den første der så ham var Maria Magdalene. Da Peter og Johannes tidligt om morgenen havde bevidnet udsagnet om at Jesu legeme ikke længere var i graven gik de bort. Men Maria blev i haven og hun græd. Da hun vendte sig fra den tomme grav så hun Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus siger til hende:, Kvinde! hvorfor græder du? Hvem leder du efter?' Hun mente, det var havemanden og svarer:, Herre, hvis det er dig, som har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så vil jeg hente ham.' Jesus siger til hende:, Maria!' " Hun genkender hans stemme vender sig om 9

14 . - og siger til ham...,rabbuni!' (Det betyder: Mester)." Han afviser hende blidt og siger fortsat: Rør ikke ved mig; jeg er jo endnu ikke faret op til min Fader. Men gå til mine brødre og sig til dem: jeg farer op til min Fader og jeres Fader, til min Gud og jeres Gud." (Joh. 20:14-17). Senere, omkring solnedgang, kom Maria, Jakobs mor, og Salome samt andre kvinder ud til graven med vellugtende salver for at salve legemet til begravelsen. (Se Mark. 16:1). De så at graven var åben, og Jesu legeme var væk. Til deres bestyrtelse mødte de to mænd i strålende klæder, og disse mænd sagde: Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, men han er opstanden." (Luk. 24:5-6). Da de gik hen for at fortælle dette til Jesu disciple, kom Jesus dem selv i møde og sagde:,,,vær hilset!' og de gik hen til ham og omfavnede hans fødder og tilbad ham." (Matt. 28:9). Senere den samme dag da Kleofas og en anden var kommet rejsende fra Emmaus kom Jesus dem i møde, og gik hen til dem uden at de kendte ham. Da han indledte en samtale med dem gentog de overfor ham hvad kvinden havde sagt. Da de lød til at tvivle sagde han til dem: Åh, hvor I er uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt!" Så åbnedes deres forståelse af det skrifterne sagde om ham. Under opholdet i Emmaus tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da Sneen faldt på konferencens anden dag og disse kirkemedlemmer søgte beskyttelse under paraplyerne mens de ventede på at Tabernaklets døre skulle åbnes. Salt Lake Templet ses i baggrunden. 10

15 lll Præsident Marion G. Romney, andenrådgiver i Det øverste Præsidentskab. åbnedes deres øjne, og de kendte ham; men så blev han usynlig for dem". (Se Luk. 24:13-31). Om aftenen, da disciplene hørte at Jesus havde vist sig for Simon og Kleofas, stod Jesus selv midt iblandt dem". For at berolige dem og forsikre dem om at han ikke var en ånd viste han dem sine hænder, sine fødder og sin side, idet han sagde:,,,føl på mig og se; en ånd har jo ikke kød og ben, som I ser, jeg har.' Men da de af glæde herover stadig var vantro og undrede sig, sagde han til dem:,har I noget at spise her?' Så gav de ham et stykke af en stegt fisk. Og han tog det og spiste det i deres påsyn." (Se Luk. 24:36-43). Og således gik det til denne begivenhedsrige dag, at hans tidligere omgangsfæller så hans herliggjorte, opstandne legeme. Men de ikke alene så ham de hørte også hans stemme og følte på sårene i hans hænder, på hans fødder og i hans side. Han tog maden og spiste den mens de så på det. De vidste med sikkerhed at han havde påtaget sig sit legeme, som de selv havde anbragt i graven. Deres sorg blev vendt til glæde i bevidsthed om at han levede, en udødelig sjæl. Jesus virkede blandt sine disciple i Det hellige Land i 40 dage. Han viste sig atter for sine disciple i Jerusalem, mens Tomas var til stede (se Joh. 20:26-29), og ved Tiberiassøen, hvor han bad dem kaste nettet ud og fange fisk, inviterede han dem til at spise sammen med sig, gav dem noget at spise som han selv havde lavet til over et bål, og instruerede dem i tjenestegerningen (se Joh. 21:1-14). På et bjerg i Galilæa gav han de elleve besked 11

16 .. klædt *! : -. på at undervise alle nationer i evangeliet. (Se Matt. 28:16-18). Og til sidst, da han havde velsignet dem i Betania, så de hvordan han opløftedes til Himlen". (Se Luk. 24:50-53). Da hans mission i Palæstina var slut besøgte han nephiterne i Amerika, for at de også måtte kende til hans opstandelse. Hans Fader præsenterede ham således for dem:,,se, min Søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag." Da de så ham nedstige fra Himlen beskrev de ham således:,,et menneske. i en hvid kjortel." Jesus præsenterede sig selv som, Jesus Kristus, om hvem profeterne vidnede, at han skulle komme til verden". De så ham, de hørte ham, og da han bad dem komme nærmere trådte de allesammen frem og stak hænderne i hans side og følte arrene efter naglerne i hans hænder og i hans fødder", og så vidste de med sikkerhed at han var den opstandne Forløser, og kunne vidne om dette. (Se3Ne. 11:7-15). Og såledles som han efter sin opstandelse viste sig for sine tilhængere i Det hellige Land, og for nephiterne i Amerika, således har han vist sig i vore dage. Denne uddeling åbnedes faktisk ved et herligt syn, hvor profeten Joseph fik besøg af Faderen og Sønnen. Han hørte deres stemmer, for de talte begge til ham. Faderen præsenterede personligt den opstandne Jesus for ham. Han så deres herliggjorte legemer, og bagefter beskrev han dem således: Faderen har et legeme af kød og ben, lige så følbart som et menneskes, ligeså har Sønnen." (L&P 130:22). Cirka 12 år senere viste Frelseren sig selv for Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon var på dette tidspunkt sammen med Joseph Smith. De bar begge deres vidnesbyrd om at han lever! Thi," sagde de, vi så ham ved Guds højre hånd, og vi hørte røsten, som vidnede, at han er Faderens Enbårne." (L&P 76:22-23). I Kirtland templet så profeten i selskab med Oliver Cowdery ham atter. Sløret blev borttaget fra vort sind," skriver de, og vor forstands øjne åbnedes. Vi så Herren stå på talerstolens brystværn foran os, og under hans fødder var et fint lagt gulv af ægte guld affarve som rav. Hans øjne var som en ildslue, hans hår var hvidt som nyfalden sne, og hans ansigt overgik solens i klarhed. Hans røst var som store vandes brusen, ja, Jehovas røst, som sagde: Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever. Jeg er den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres talsmand hos Faderen." (L&P 110:1-4). Kun Jesus kunne udføre den påkrævede uendelige forsoning, fordi han var det eneste syndfri menneske som nogen sinde har levet på jorden, han havde levet et syndfrit liv og kunne derfor bruges som offer og fordi han var Guds 12

17 .. bevæges Søn havde han magt over liv og død. Ingen kunne tage hans liv, hvis ikke han havde været villig til at give det. Ingen tager det fra mig," sagde han, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at tage det igen." (Joh. 10:18). Det var derfor han gennem sin uendelige kærlighed og barmhjertighed som stedfortræder kunne betale den gæld som var opstået ved at overtræde loven, og således kunne han tilfredsstille retfærdighedens krav. Vi står endnu i yderligere gæld til Jesus, fordi han ved forsoningen ikke kun tilfredsstillede retfærdighedens krav, men han satte også barmhjertigheden i funktion, hvorved menneskene kan blive forløst fra den åndelige død. For selv om menneskene ikke er ansvarlige for den jordiske død, er de ansvarlige for den åndelige død som udelukker dem fra Faderens nærhed. Alle mennesker, som bor på jorden, er underlagt retfærdighedens indflydelse, men også ugudelighedens og ondskabens indflydelse. De er dog også begavet med den guddommelige, moralske handlefrihedens gave, og intet menneske som nogen sinde har levet på jorden og nået ansvarlighedens alder har, udover Jesus, kunnet udøve denne handlefrihed i alle ting, uden at føle sig tiltrukket af den ondes indflydelse. Alle har syndet. Hvert eneste menneske er derfor urent i samme udstrækning som de har syndet, og på grund af denne urenhed er de forvist fra Herrens nærhed så længe som de har virkningerne af deres fejltagelser på sig. Eftersom vi lider denne åndelige død som følge af vore egne overtrædelser, kan vi ikke kræve frifindelse derfor af hensyn til retfærdighedens sag. Der er heller ingen mennesker der har kraften i sig selv alene til fuldstændigt at genoprette deres fejl, så de helt kan blive rensede fra virkningerne deraf. Hvis mennesket skal fritages for følgerne af deres egne overtrædelser og bringes tilbage til Guds nærhed, er de nødt til at tage imod den godgørenhed som tilbydes af én eller anden formidler udenfor dem selv, én som kan befri dem for virkningen af deres egne synder. Det er i den hensigt Jesu Kristi forsoning blev planlagt og udført. Det blev verdens største og mest enestående kærlighedsgerning, som blev udført af Jesus på grund af hans kærlighed til os. Derved imødekom han ikke alene retfærdighedens krav hvilket krav vi havde måttet lide under evigt og altid på grund af vore egne overtrædelser - men han satte også barmhjertighedens lov i funktion, den lov hvorved alle mennesker kan blive rensede for deres synder. Uanset hvad vi tror på og hvordan vi lever, vil vi alle opstå, for gennem Kristi Når jeg mediterer over forsoningen. jeg til den dybeste taknemlighed og påskønnelse min sjæl evner at føle." forsoning har han uden forbehold forløst hvert eneste menneske fra graven. Således er det dog ikke med hensyn til tilgivelsen for og forløsningen fra virkningerne af vore egne overtrædelser. De eneste mennesker som får tilgivelse for 13

18 dette og bliver forløst, er dem som accepterer og adlyder de regler vor Forsoner har foreskrevet, og således hvad angår deres egne synder indordner sig Kristi forsonende blod. Han har bestemt reglerne i sit evangelium - Jesu Kristi evangelium - hvilket er barmhjertighedens lov, hvori det første krav er at acceptere Jesus for det han er, vores bogstavelige Forløser. Dette er tro på den Herre Jesus Kristus". (Den 4 Trosartikel). Derpå følger at vi skal vende os fra vore synder, og så vidt det står i vores magt genoprette hvad vi har forbrudt. Dette er omvendelse. Hvis vi ikke efterkommer disse krav og lever efter evangeliets andre principper og ordinanser, vil vi stå udenfor barmhjertighedens plans rækkevidde, og blive overladt til retfærdighedens lov, som vil kræve at vi lider for vore egne synder, nøjagtigt som Jesus led. (Se L&P 19:16-18). For den, der ikke øver sig i tro til omvendelse, er udsat for hele lovens retfærdige fordringer; derfor er den store og evige forløsningsplan kun for den, som har tro til omvendelse". (Alma 34:16). Når jeg mediterer over forsoningen - hvorved jeg er sikker på en opstandelse, samt muligheden jeg har fået for gennem tro, omvendelse og trofasthed til enden, at opnå tilgivelse for mine synder - bevæges jeg til den dybeste taknemlighed og påskønnelse min sjæl evner at føle, og så kan jeg af hele mit hjerte stå inde for denne linie: O, hvilken kærlighed, at han til jord kom ned og døden for mig led." ( O, se hvilken kærlighed", Sange, nr. 87). Det er sådanne tanker der fylder mit sind ved påsketid, når vi fejrer Jesu Kristi opstandelse, der så stille og roligt blev bekendtgjort af en engel som sagde: Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt." (Matt. 28:6). Om dette bærer jeg mit højtidelige vidnesbyrd i Jesu Kristi, vor Forløsers hellige navn. Amen. Rådgivere i Det øverste Præsidentskab, præsident N. Eldon Tanner til venstre, præsident Marion G. Romney og præsident Gordon B. Hinckley. 14

19 .. fanger 59Det skader ikke" Ældste Marvin J. Ashton De tolv apostles Kvorum Det er ikke ret tit at eleverne husker mange ord af det deres lærer lærte dem i over 24 timer. Og alligevel er der nogle tidligere elever som 50 år senere, med stadig påskønnelse, mindes de ord en lærer sagde til sin klasse ved begyndelsen af hver eneste dag. Hver eneste morgen i skolen indpodede denne temmelig fordringsløsejævne, kloge dame betydningen af ærlighed i vort sind, ved at få os til at sige: En løgn er enhver kommunikation som meddeles andre i den hensigt at bedrage." Når jeg sammenligner denne definition med det jeg har fundet i et leksikon, hvor der står: En løgn er en usandfærdig udtalelse som gives i den hensigt at snyde eller bedrage," påskønner jeg i høj grad hendes definition. En løgn kan udmærket kommunikeres uden der overhovedet bliver sagt et ord. Somme tider kan et nik eller tavshed bedrage. Et par andre måder, at bibringe en løgn på er en tvivlsom investering i forretning, et fejlnotat i en hovedbog, uærlig brug af smiger, eller hvis man ikke fremkommer med alle kendsgerningerne vedrørende en given ting. Efter at denne vidunderlige kvinde, som aldrig nogen sinde blev gift, men som havde en så moderlig indflydelse på mange af os, hver dag havde fået os til at sige disse ord, belærte hun os i få ord om vigtigheden af at holde os til sandheden under alle forhold. Ofte sagde hun ganske enkelt: Lad være med at lyve. Lad være med at fortælle en løgn. Lad være med at deltage i løgn." Hvor alvorligt er det at lyve? Vi får en idé når vi i alle skrifterne læser at djævelen er far til al løgn. (Se2Ne. 2:18). Den måde, hvorpå han underviser i denne ondskabsfuldhed, ses i Lære og Pagter afsnit 10: (Satan) siger til dem: Bedrag....det skader ikke jer. Således (siger han)... at det ikke er nogen synd at lyve... indtil han. dem i deres egen snare." (L&P 10:25-26). Men vi kan ikke skjule os bag løgnens fader og sige: Satan fik mig til at gøre det." Det eneste han siger er: Det skader jer ikke," og således får han os til at fange os selv i vor egen fælde. Det er en synd at lyve. Det er en tragedie at blive offer for løgn. Man bliver ikke på et øjeblik fanget i uærlighedens og 15

20 forvanskningens fælde. En lille løgn eller uærlighed fører til en anden, indtil gerningsmanden er fanget i løgnens spindelvæv. Og som den engelske ordbogsforfatter og skribent Samuel Johnson skrev, så er vanens lænker i reglen for spinkle til at man kan mærke dem indtil de er for stærke til at man kan bryde dem." (The Internationl Dictionary ofthoughts, s Samlet af John P. Bradley, Leo F. Daniels, Thomas C. Jones. J. G. Ferguson Publishing Co., Chicago 1969). Mennesker, som bliver offer i denne fælde, må ofte kæmpe sig gennem livet, og slæbe rundt på deres tunge byrde fordi de ikke er villige til at erkende deres problem, og gøre sig anstrengelser for at forandre sig. Mange mennesker vil ikke betale den pris det koster for at slippe fri af løgnens lænker. Mange er måske helt opmærksomme på værdien af at være ærlig, men alligevel ikke i stand til at tage det første skridt tilbage mod ærlighed.,,i alt hvad vi siger og gør bør vi spørge os selv:,er det rigtigt? Er det sandt?' og ikke,er det hensigtsmæssigt, tilfredsstillende, bekvemt eller betaler det sig?' Hvis vi analyserer nogle af grundene til at folk lyver, kan vi måske undgå eller slippe ud af denne rædsomme fælde. Somme tider snyder og lyver vi for at undgå personlig skam. For nylig hørte jeg om en ung dame der var blevet Da afskediget på grund af uærlighed. hun søgte et andet job fortalte hun den nye arbejdsgiver at hendes tidligere chef havde et familiemedlem der skulle sættes ind på hendes plads. Hun har sikkert fortalt venner og familie den samme historie for at undgå skamfølelse. Økonomiske problemer bliver måske forklaret til andre med usandheder. Har I ikke også somme tider hørt nogen sige: Jeg havde alt for travlt til at få dette gjort," når sandheden var at de havde glemt det? Andre benytter uærlighed til at udsætte, til at opnå fordele, til at gøre indtryk, til at smigre eller til at ødelægge. Nogle mennesker lyver bevidst eller ubevidst for at ødelægge andre. Jalousi eller mindreværdsfølelser kan være årsag til at vi nedvurderer andres vaner eller karakter. Har I lagt mærke til hvordan et overdrevent ambitiøst menneske benytter falsk smiger til egen fordel? Løgn bruges ofte som undskyldninger for mangel på mod. Somme tider er løgn ikke andet end undskyldninger for dårligt arbejde. I reglen er én løgn eller ét bedrageri nødt til at dækkes af en anden løgn. Løgne kan ikke stå alene. Den enkelte løgn er nødt til hele tiden at støttes af mere og mere af samme slags. Der er nogle mennesker som vil have os til at tro at der ikke er noget der hedder rigtigt eller forkert - at alting er relativt eller afhænger af forholdene. Vi må aldrig forlede os til at tro at den rette opførsel og de rette beslutninger bygger på en bekvemmelighedssti som ligger midt imellem rigtigt og forkert. I vore dages verden, hvor bedrageri er så udbredt indenfor annoncer, ophavsret, forfremmelser og markedsføring, kunne en god bøn meget vel lyde således: Hjælp mig, o Herre, til at holde mig fri,

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 DE! STJERNE Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 149. årlige konference Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 n'e'xdansåe. STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Nummer. S T J E R E Oktober 1981 130. Årgang

Nummer. S T J E R E Oktober 1981 130. Årgang Nummer S T J E R E Oktober 1981 130. Årgang 10 .. fjl J Organ Oktober 1981 JgJ JJ^ for Jesu Kristi Kirke af Årgang 130 Sidste Dages Hellige Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982 Rapport fra den tii»;:;: i^lvårlige generalkonfereiip.;;;,^^.^iiiii-si'bt!;-'l irke ^af/sidste Dages --Ifeiiiii E--0ff-3. oktolier 1982 ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ NTJERIVE Organ for Jesu Kristi

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere