Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november Privatøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi"

Transkript

1 Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian Jacob Nielsen Her er det billigst i hovedstadsområdet At beslutte, hvor man skal bosætte sig, er en kompleks beslutning. I denne analyse har vi analyseret, hvordan de økonomiske forhold for en familie, hvor forældrene arbejder i centrum af København, påvirkes af beslutningen om, hvor familien skal bo. Ved sammenligning af forbrugsmulighederne for familierne efter skat, daginstitution, bolig og transportudgifter er betalt, ses det, at: Der er mere end kr. at spare om året ved at bo i den billigste frem for den dyreste kommune i hovedstadsområdet. Det er generelt fordelagtigt at bosætte sig relativt tæt på sit arbejde, hvis man i beregningerne korrigerer arbejdstiden for transporttiden. Den billigste kommune at bo i er Albertslund. Her sparer man kroner i forhold til den dyreste kommune Hundested. Blandt de billige kommuner finder vi også Tårnby og Herlev, mens flere af kommunerne nord for København er at finde på listen over dyre kommuner. Undlader man at korrigere for transporttiden i arbejdstiden, bliver det mere fordelagtigt at bo langt fra sin arbejdsplads men det er dog fortsat Albertslund, der ligger helt i top. Rådighedsbeløb i 2002 efter skat, bolig, transport og daginstitution De 5 billigste: De 5 dyreste: Albertslund Hundested 0 Tårnby Græsted-Gilleleje Herlev Søllerød Ishøj Birkerød Hvidovre Fredensborg-Humlebæk Ansvarshavende Cheføkonom Jørgen Birger Christensen Internet; Statistisk kildemateriale: Datastream, OECD, IMF, Danmarks Statistik og andre statistiske institutter samt egne beregninger. Analyser er baseret på informationer, som Danske Bank finder pålidelige, men Danske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets nøjagtighed og fuldkommenhed eller for nogen skader eller tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer og vurderinger. Eftertryk er tilladt ved tydelig kildeangivelse.

2 FOKUS PRIVAT 21. NOVEMBER 2001 Huskøb kræver mange overvejelser Mange forhold har betydning for, hvor man køber hus Vi har kigget på de snævert økonomiske forhold Begge forældre arbejder i centrum af København Arbejdstiden afhænger af transporttiden Når en familie planlægger huskøb er der mange aspekter, som skal inddrages. Husets størrelse og stand udgør et vigtigt element, dertil kommer husets placering i forhold til arbejde, daginstitutionsmuligheder samt rekreative områder mv., og endelig er der de økonomiske overvejelser med hensyn til huset pris og skatteforholdene i de enkelte kommuner. I denne analyse har vi kigget nærmere på de snævert økonomiske overvejelser, man bør gøre sig, før man beslutter sig for, hvor man vil slå sig ned. Vi har således kigget nærmere på, hvordan forbrugsmulighederne for en familie bestående af to forældre og to børn påvirkes af beslutningen om, hvor familien skal slå sig ned. Det vil sige, hvor meget mere familien har til forbrug, når der er betalt renter på huset, daginstitution for børnene, skatter herunder ejendomsskatter og transportomkostninger, hvis familien vælger en billig frem for en dyr kommune i hovedstadsområdet. For at fokusere på, hvad huskøbet betyder for familiens økonomi, har vi valgt at antage, at familien uanset bopæl arbejder samme sted, hvilket i dette tilfælde er antaget at være i centrum af København. Havde vi i stedet antaget, at familien arbejdede, hvor den vælger at bosætte sig, ville specielt kommunerne langt fra København umiddelbart stå sig bedre i den økonomiske sammenligning. På den anden side er de gennemsnitlige lønninger ikke de samme i fx Hundested som i København, så der burde ligeledes korrigeres for dette forhold. Familiens to børn er antaget at være i henholdsvis vuggestue- og børnehavealderen. Vi har beskrevet familiens økonomiske forhold nærmere i boks 1 nedenfor. Det kan være vanskeligt at forene to fuldtidsjob i København med at bo i Hundested, hvis børnene skal hentes fra daginstitution. Vi har derfor i beregningerne antaget, at den ene af forældrene arbejder mindre end fuld tid. Konkret er det antaget, at den ene arbejder mindre svarende til den tid, der bruges til transport. I eksemplet en familie, der bor i Hundested, betyder det, at den ene af forældrene kun arbejder 23 timer om ugen mens den anden uændret arbejder 37 timer. Som det vises i det sidste afsnit i denne analyse har denne antagelse stor betydning for fordelagtigheden ved at bo langt fra sin arbejdsplads. Hvor Hundested således er den mindst fordelagtige kommune at bo i i hele hovedstadsområdet, hvis der korrigeres for tiden til transport, rykker kommunen hele 32 pladser frem til en 18. plads, hvis det antages, at begge forældre arbejder fuld tid, til trods for de bor så langt væk fra deres arbejdsplads. 2 DANSKE BANK

3 21. NOVEMBER 2001 FOKUS PRIVAT Beregningstekniske antagelser Forældrene Begge forældrer er antaget at være funktionærer med lønindkomster på hver kr. Skatteberegningen tager udgangspunkt i den konkrete kommunes skatteforhold, ligesom rentefradraget afhænger af huset pris, og befordringsfradraget afhænger af husets placering. Der er ikke i beregningerne taget højde for andre fradrag end befordrings- og rentefradrag. Skatten er beregnet ud fra told- og skats oplysninger om skattesatserne i de enkelte kommuner. Børnene Familien består af to voksne og to børn. Børnene går henholdsvis i børnehave og vuggestue. I beregningerne af udgifterne til pasning er det antaget, at udgifterne i 2002 er 3% højere end i Der er taget højde for søskenderabatten. Huset Det er antaget, at familien køber et hus på 130 kvadratmeter til den gennemsnitlige kvadratmeterpris i hver kommune. Huset er antaget at være finansieret med obligationslån op til 80% og herefter et sælgerpantebrev. Huset er købt i 2001, hvorfor der betales fuld ejendomsværdiskat. Det er antaget, at ejendomsvurderingerne er 5% højere i 2002 end i 2001 svarende til, at ejendomsvurderingerne delvist indhenter de faktiske huspriser. Grundskylden er beregnet for den enkelte kommune. Vandafledningsafgifter, renovationsafgifter og andre grønne afgifter er ikke inkluderet i beregningerne. Arbejdspladsen og transporttiden Arbejdspladsen er antaget at ligge i centrum af København. Det er antaget, at den ene forældre tager med offentlig transport, mens den anden tager bilen. Uanset bopælen er familiens transportmønster antaget at være det samme. For den, som tager bilen til arbejde, er transporttiden beregnet ud fra dog er der korrigeret for, at transporten i et vist omfang må ske i myldretiden (transporttiden er konkret øget med 50% i forhold til ruteplanen i Med hensyn til offentlig transport er det antaget, at der udover selve tiden i tog og bus er 15 minutters yderligere transport i hver ende af rejsen. Omkostningerne til transport består for personen, der tager offentlig transport af udgiften til et abonnementskort med det relevante antal zoner, og med hensyn til bilen er det de variable omkostninger for en mellemklasse bil. Generelt Generelt er der i beregningerne fokuseret på aspekter, der er afhængige af, hvor familien bor. Der er således ikke inkluderet eksempelvis efterlønsbidrag eller A-kasse kontingent, da disse ikke afviger mellem kommunerne. Man kan af samme grund alene fortolke forskellene i rådighedsbeløbene mellem kommunerne ikke niveauet. Hundested den dyreste kommune Kommunerne nord for Køben- Når der korrigeres for, at den lange transporttid vanskeliggør to fuldtidsjob i København, er Hundested den mindst fordelagtige kommune at bosætte sig i i hele hovedstadsområdet. Det skyldes primært den lange transporttid, som både giver anledning til høje transportudgifter og kort arbejdstid. Dertil kommer, at grundskylden i Hundested kommune er blandt de højeste i landet, og skattetrykket i Hundested er det højeste i hovedstadsområdet. Summen af kommune-, amts- og kirkeskatterne i Hundested udgør således 34,07% i 2002, hvilket er 3,7%-point højere end i områdets billigste skattekommune Lejre. I modsat retning trækker det naturligvis, at husene i Hundested er blandt de billigste i hovedstadsområdet. Hvor et hus på 130 kvadratmeter koster 1,1 mio. kroner i Hundested er prisen i Søllerød 2,2 mio. kroner. Modsat, hvad man måske umiddelbart skulle tro, er det således ikke en af DANSKE BANK 3

4 FOKUS PRIVAT 21. NOVEMBER 2001 havn er også dyre Albertslund den billigste kommune kommunerne nord for København, der er den dyreste, når man korrigerer for transporttiden. Omvendt så finder vi fire af de kommuner, hvor husene er dyrest, i kategorien lige efter Hundested. Søllerød kommune er den kommune, hvor husene i gennemsnit er dyrest, og Søllerød kommer da også ind på en 3. sidsteplads, når det gælder, hvor det økonomisk set kan svare sig at slå sig ned. I Søllerød er skattetrykket lavt, det 3. laveste i hovedstadsområdet kun overgået af Lejre og Hørsholm kommuner. Til gengæld er børnepasning dyr i Søllerød, udgiften til at få passet to børn er således kroner højere end i den billigste pasningskommune Herlev. I den modsatte ende af skalaen befinder Albertslund kommune sig. Der er således cirka kroner at spare, hvis man vælger at bosætte sig i Albertslund frem for i Hundested. Det skyldes i høj grad, at husene er billige i Albertslund, og transporttiden er kort. Dertil kommer, at børnepasningsudgifterne er blandt de laveste i området. I modsat retning trækker det, at skattetrykket er lidt højere end gennemsnittet og grundskyldspromillen er blandt de højeste i hovedstadsområdet. Rådighedsbeløb i 2002 efter skat, bolig, transport og daginstitution De 10 billigste: De 10 dyreste: Albertslund Hundested 0 Tårnby Græsted-Gilleleje Herlev Søllerød Ishøj Birkerød Hvidovre Fredensborg-Humlebæk Glostrup Hørsholm Høje-Taastrup Helsingør Brøndby Vallø Rødovre Hvalsø København K Hillerød Tårnby og Herlev er også billige Billigst at bo tæt på sin arbejdsplads Efter Albertslund kommer Tårnby på Amager og Herlev. Begge kommuner ligger tæt på København. Det er ikke fordi husene er specielt billige i de to kommuner, et gennemsnitligt hus i såvel Tårnby som Herlev koster knap 1,6 mio. kroner, hvilket er lidt højere end gennemsnittet for hovedstadsområdet. Til gengæld er børnepasningen specielt i Herlev kommune billig, og skatten ligger i den lave ende specielt i Tårnby. Generelt tegner der sig et billede af, at det med den anvendte opgørelsesmetode er mest fordelagtigt at bo relativt tæt på København og helst på Vestegnen, jf. figuren på næste side. De dyreste områder ligger enten langt fra København, eller også er det kommunerne nord for København, jf. også den komplette liste i bilag 1. 4 DANSKE BANK

5 21. NOVEMBER 2001 FOKUS PRIVAT Det er billigst at bo tæt på sin arbejdsplads Uden korrektion i arbejdstiden for transporttiden Uden korrektion i arbejdstiden for transporttiden Da bliver det mere fordelagtigt at bo langt fra sin arbejdsplads Albertslund dog fortsat i top Kommunerne nord for København ser nu mindre fordelagtige ud Man kan naturligvis diskutere, hvorvidt vores antagelse om, at den ene ægtefælle arbejder mindre svarende til den længere transporttid er rimelig. Nedenfor er beregningerne derfor gentaget uden antagelsen om kortere arbejdstid. Når arbejdstiden ikke er kortere for familier, der bor langt væk, bliver det mere fordelagtigt at bo langt fra sin arbejdsplads, jf. figuren på næste side samt bilag 2 for en komplet liste over forskellene i forbrugsmulighederne. Det er dog stadig Albertslund kommune, som er den billigste, men nummer to i rækken bliver Skibby og også Frederiksværk, Lejre og Skovbo blander sig i topstriden. I den anden ende af skalaen tegner der sig nu et klarere billede af, at kommunerne nord for København er de dyreste. Det er nu Søllerød, som ligger i bunden, hvad angår rådighedsbeløb, og på de følgende pladser finder man Birkerød, Gentofte, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk. Generelt så slår huspriserne, således tydeligere igennem på, hvor det kan betale sig at bo, når man ikke korrigerer arbejdstiden for den lange transporttid. Det er dog fortsat sådan, at familien i Hundested har væsentligt højere transportomkostninger end familien i Albertslund, da der er udgifter til såvel den lange bilkørsel som netkortet. Hvis man i stedet antog, at familierne i såvel Hundested som Albertslund arbejdede nær deres bopæl, uden det DANSKE BANK 5

6 FOKUS PRIVAT 21. NOVEMBER 2001 dog påvirkede deres løn, ville forskellen i rådighedsbeløbene blive udlignet. Faktisk ville rådighedsbeløbet være 400 kroner større i Hundested end i Albertslund hvilket skal sammenlignes med, at der med tidskorrektion var kroner at spare ved at bo i Albertslund og uden tidskorrektion var kroner at spare ved at bo i Albertslund frem for i Hundested. Merrådighedsbeløb når arbejdstiden er den samme 6 DANSKE BANK

7 21. NOVEMBER 2001 FOKUS PRIVAT Bilag 1: Forskelle i rådighedsbeløb, når arbejdstiden ændres Rådighedsbeløb i 2002 efter skat, bolig, transport og daginstitution 1 Albertslund Dragør Tårnby Skovbo Herlev Frederiksværk Ishøj Karlebo (Nivå) Hvidovre Lyngby Glostrup Skævinge Høje-Taastrup Jægerspris Brøndby Køge Rødovre Stenløse København K Roskilde Frederiksberg Gundsø Greve Allerød Vallensbæk Gentofte Gladsaxe Helsinge Ballerup Frederiksund Ledøje-Smørum Hillerød Ramsø Hvalsø Lejre Vallø Solrød Helsingør Ølstykke Hørsholm Slangerup Fredensborg-Humlebæk Skibby Birkerød Farum Søllerød Bramsnæs Græsted-Gilleleje Værløse Hundested 0 Bilag 2: Forskelle i rådighedsbeløb, når arbejdstiden ikke ændres Rådighedsbeløb i 2002 efter skat, bolig og daginstitution 1 Albertslund Solrød Skibby Hvalsø Ishøj Gundsø Herlev Helsinge Frederiksværk Ballerup Tårnby København K Lejre Slangerup Høje-Taastrup Frederiksund Skovbo Frederiksberg Glostrup Gladsaxe Ramsø Karlebo (Nivå) Jægerspris Stenløse Bramsnæs Helsingør Vallø Roskilde Hvidovre Hillerød Brøndby Farum Ølstykke Allerød Hundested Værløse Greve Dragør Rødovre Fredensborg-Humlebæk Ledøje-Smørum Lyngby Vallensbæk Hørsholm Køge Gentofte Græsted-Gilleleje Birkerød Skævinge Søllerød 0 DANSKE BANK 7

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne ANALYSE Trend Report Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne Vinderne har villa, biler og mange børn Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser,

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne NR. 1 FEBRUAR 2013 Flest tvangsauktioner i landdistrikterne Ny analyse fra Realkreditforeningen af de 2.796 tvangsauktioner i Danmark i 2012 viser, at Lolland Falster og Syd- og Vestsjælland var hårdest

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere