SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013"

Transkript

1 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7

2 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal være europamester i seniorer på arbejdsmarkedet Side 7 Lukket på grund af succes? Side 8 Seniorerne sælger varen Side 10 Med netværk og held på banen Side 12 Giver statistikker mig arbejde? Side 15 De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet Side 17 Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Landskoordinator: Maja Krogh Thomsen, Grundtvigsvej 9, 9440 Åbybro tlf.: Mail: SE Magasinet udgives af Senior Erhverv Danmark for at orientere om foreningernes arbejde, og udkommer lejlighedsvist. Oplag: 4000 eks. der distribueres til Senior Erhvervs medlemmer og samarbejdspartnere. Redaktion: Frank R. Taarup (ansvarshavende), Maja Krogh Thomsen, Ole Nørgaard Madsen Gafisk design: Keld Jørgensen Fotos: Keld Jørgensen / Lasertryk / forfatterne. Trykt i samarbejde med

3 Jeg håber aldrig, Jeg håber aldrig, at vi bliver at vi bliver så så fattige, at vi kun kan give hinanden penge! Men når dette fokus får så meget opmærk- fattige, Leder Det mellemmenneskelige aspekt mangler fokus i dagens Danmark. I at vi kun en krisetid får økonomi og materielle goder øget opmærksomhed. Det kan der være masser af gode grunde til. somhed, at det interpersonelle/de menneskelige relationer bliver gemt væk i et kan give mørkt rum, så får vi for alvor en krisetid! Max Ustrup - bestyrelsesformand - NetværkTrekanten penge! For at blive mere opmærksomme på, at vi nødvendigvis må arbejde med et både og, har jeg - sammen med mange andre - investeret megen tid og energi i Senior Erhverv. Her er opgaven at stille sig i position til fordel for omgivelserne, og dermed så også til fordel for sig selv. hinanden Det økonomiske fokus er, at der for beskedne 6-7 mio. kroner til basisdriften af 24 lokale foreninger skaffes en indtjening til samfundets fælleskasse på ikke mindre end 200 mio. kroner! I en krisetid er det vel egentlig en rigtig god forrentning af den investering? Samtidig har vi fokus på den enkelte arbejdsledige. I modsætning til generelle udmeldinger fra politikere og embedsmænd om, at arbejdsledige bare må tage sig sammen, har vi i Senior Erhverv netværket en klar opfattelse af, at ingen bliver bedre af at blive nedgjort. Folk, der er negativt defineret kan ikke flytte sig. Men når der sættes fokus på den enkelte, og der skabes reel forståelse for den enkeltes situation, så sker der pludselig en hel masse positivt. Måske det blot er banal og naiv højtlæsning? Men faktum er, at meningsdannere og reglerne for myndighedsudøvelse blokerer for, at vi også på dette væsentlige punkt for samfundsudviklingen vejen ud af krisen spænder ben for os selv! Det er ikke alt, hvad der tælles, der tæller og desværre er det heller ikke alt, hvad der tæller, der tælles! Et aktivt socialt netværk er et rigtig godt supplement til ens personlige anstrengelser, for at komme retur på arbejdsmarkedet, i øvrigt noget langt de fleste ledige brændende ønsker sig! 3

4 4

5 Danmark skal vær europamester i se Danmark skal være europamester i seniorer på på arbejdsmarkedet Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Danmark er kun nummer seks i Europa, når det gælder seniorer i lønnet beskæftigelse. Det viser ny EU- måling af resultater for aktiv aldring med fokus på seniorer i beskæftigelse, frivilligt arbejde og selvhjulpen uafhængighed, samt på ydre vilkår for seniorliv. Senior Erhverv med 24 foreninger landet over arbejder for at gøre Danmark til europamester i seniorbeskæftigelse. I et nyt EU- indeks for aktivt seniorliv indtager Danmark en sjetteplads på omfanget af årige i lønnet beskæftigelse. Den placering arbejder seniorer ihærdigt på at forbedre som medlemmer af Senior Erhverv foreninger landet over var europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Et resultat af årets fokus på seniorer er et fælleseuropæisk indeks for aktiv aldring. Senior Erhverv tilbyder holddannelse og sammenspil for at erobre europamesterskabet i seniorer på arbejdsmarkedet. Det handler om seniorers aktive indsats for arbejdsliv og job til sig selv og hinanden. Senior Erhverv består af 24 selvstændige foreninger i Danmark, som med støtte fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samler frivillige i fælles bestræbelse for beskæftigelse til ledige og andre seniorer med ønske om et aktivt arbejdsliv. For at hente europamesterskabet i seniorbeskæftigelse hjem til Danmark er der brug for flere aktive på Senior Erhvervs hold af seniorer (50+), som ufrivilligt er uden for arbejdsmarkedet. Det nye EU- indeks for aktiv aldring i de 27 EU- lande skal afdække og måle uudnyttet potentiale i den ældre del af befolkningen. Redskabet skal fremme inddragelse af seniorer, og er derfor interessant for arbejdet i Senior Erhverv. 5

6 Danmark skal være Danmark skal være europamester i seniorer på arbejdsmarkedet europamester Aktive seniorer Indeks for aktiv aldring viser, i hvilket omfang europæiske ældre kan realisere deres muligheder for lønnet beskæftigelse, for et sundt, uafhængigt og autonomt liv, og for ulønnede familiemæssige, sociale og kulturelle samfundsbidrag. En fjerde indikator i indeks for aktiv aldring er ydre vilkår som restlevetid og fysisk, psykisk og social tilstand som 55+. På det udarbejdede indeks for 2012 indtager Danmark en samlet tredjeplads efter Sverige og Finland. Danmarks placering på hvert af de fire områder i det samlede indeks: nr. 6 på beskæftigelse for årige nr. 14 på social aktivitet og deltagelse af ældre nr. 1 på uafhængigt og selvstændigt liv for ældre personer nr. 2 på forudsætninger for aktiv aldring Langt igen til fuldt aktivt seniorliv Der er plads til forbedringer. Ikke alene for at bringe Danmark i top foran Sverige og Finland. Også fordi der selv for de tre nordiske lande er langt op til at realisere det fulde potentiale for aktiv aldring. Med et resultat på kun omkring 40% er selv de tre nordiske lande mindre end halvvejs i mål. De dårligst placerede EU- medlemslande ligger på omkring 25% udnyttet seniorpotentiale. Seniorer i Danmark har forholdsvist gode vilkår og forudsætninger for aktiv aldring. Og danske seniorer gør brug af disse muligheder til især at skabe sig en selvhjulpen tilværelse i form af et uafhængigt og selvstændigt liv. Selv om det sammenlignet med det øvrige Europa bliver til en rimelig grad af beskæftigelse for seniorer, viser indeks- målingen et klart behov for den indsats, Senior Erhverv lægger i at skaffe seniorer i arbejde. Senior Erhverv på den rigtige bane For frivilligt arbejde ligger Danmark midt i det europæiske felt. Den årige sandwichgeneration er af gode grunde mindre involveret i omsorg for børn og ældre 75+ end i f.eks. Italien, hvor de årige har afgørende betydning for social bæredygtighed på grund af mangel på daginstitutioner for børn og omsorgsinstitutioner for ældre. På den baggrund forekommer det mest nærliggende at fremme aktiv aldring i Danmark gennem plads på arbejdsmarkedet for seniorer, der kan og vil. Senior Erhverv repræsenterer seniorer på vej i den retning. 6

7 ukket på Lukket grund på grund af succes? af succes? Af Frank R. Taarup formand, Senior Erhverv Sjælland Øst Nej, ikke helt. Men i 2012 fik de 24 Senior Erhverv afdelinger godt 40 % af alle medlemmer i varigt arbejde, en succes rate som ikke mange jobformidlere kan prale af. Den indsats som gøres lokalt er af afgørende betydning for det flotte resultat, og er et udtryk for medlemmernes egen målrettede, og dygtige salgsindsats overfor virksomhederne. Naturligvis er der udsving fra afdeling til afdeling, det er jo nu engang lettere at skaffe nye jobs i de større byer som København, Århus, Ålborg og Odense, mens der er længere i mellem de potentielle muligheder ude på landet. 40 % svarer til ca. 600 nye jobs Og eftersom bare 1 nyt job nemt kan finansiere driften af en Senior Erhverv afdeling i et helt år, er det vanskeligt at forstå at politikerne på Christiansborg har svært ved at finde de kun 6 millioner kroner det årligt koster at finansiere hele Senior Erhverv. Som det ser ud lige nu, er der penge til 2013, mens tilskuddet fra satspulje midlerne i de følgende år er drastisk beskåret til kun 3 millioner i 2014, 1,2 millioner i 2015, og igen 3 millioner i Altså mere end en halvering og med den indlysende effekt at omkring halvdelen af alle SE afdelinger må nedlægges fra 1. januar Ganske vist har politikerne udtrykt håb om at kunne finde de resterende midler til fuld finansiering i løbet af 2013, men eftersom de enkelte SE afdelinger jo har forpligtelser som f. eks. huslejekontrakter, forsikringer o. lign. som skal opsiges med typisk 3-6 måneders varsel inden en evt. lukning, så må og skal ny finansiering for i hvert fald 2014 være på plads inden sommerferien. Det haster altså I en tid hvor det vrimler med virksomhedslukninger, akutpakker som tilsyneladende ikke virker, seniorjobs som ikke findes og jobcentre og andre aktører der ikke fungerer effektivt, er det uforståeligt at man vil nedlægge en velfungerende organisation som Senior Erhverv. Det er sjældent at succes danner grundlag for afvikling, men det kan meget vel blive resultatet for Senior Erhverv. Så overskriften kommer måske alligevel til at passe? 7

8 Seniorerne sælger varen og virksomhederne for den gratis! Seniorerne sælger varen og virksomhederne får den gratis! Af Frank R. Taarup formand, Senior Erhverv Sjælland Øst Varen er i dette tilfælde deres egen arbejdskraft, og seniorerne er virksomhedsafdelingen hos Senior Erhverv Sjælland Øst i Køge. Som en af de 24 aktive afdelinger i Senior Erhverv Danmark, lægger Sjælland Øst stor vægt på det opsøgende salgsarbejde overfor virksomhederne i lokalområdet. Virksomhedsafdelingen er den primære af vores 5 afdelinger siger Carl-Johan Huneck, tovholder i afdelingen og vi arbejder målrettet på at gøre os kendte hos kunderne, som er alle de lokale virksomheder i vores område, der udgøres af Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Stevns kommuner, samt en del af Ringsted. Virksomhedsafdelingen i SE Sjælland Øst er også den største med typisk omkring 15 medlemmer. På den ugentlige mødedag, torsdag, mødes medlemmerne omkring kl for at forberede dagens arbejde. Vi starter med at forberede kørelister, som er udgangspunktet for virksomhedsbesøgene siger Carl-Johan og de er baseret på almindelige tilgængelige oplysninger, samt vores opsamlede erfaringsmateriale. Vi udvælger virksomhederne efter geografisk område, størrelse, antal medarbejdere, og branche, og så planlægger vi en fornuftig rute. Der kører typisk 2-3 hold på hver to personer ud til virksomhederne hver torsdag, og de når som regel hver at besøge ca. 10 virksomheder. Alle vegne bliver vi særdeles godt modtaget, og det er ikke sjældent at der ligefrem bliver tid til en snak over en kop kaffe. Under alle omstændigheder præsenterer vi Senior Erhverv, og de muligheder der ligger i denne arbejdskraft ressource for den enkelte virksomhed. Ikke mindst fortæller vi jo omhyggeligt at rekruttering gennem Senior Erhverv er fuldstændig gratis for virksomheden siger Carl-Johan Huneck med et smil. 8 Det er gratis jobformidling for virksomhederne - de sparer penge til annoncering - og kan desuden abonnere på Seniors Erhvervs CV- katalog

9 Salgsbesøgene er ren canvas, dvs. at der ikke laves aftaler forud for besøget. Erfaringen viser at det for os er lettere at få kontakt med den relevante person på virksomheden når vi først står i døren. Og er den personale ansvarlige ikke til rådighed, er der som regel en anden medarbejder til stede vi kan tale med. I værste fald lægger vi vores materiale i receptionen, og noterer at virksomheden skal besøges igen snarest slutter Carl-Johan Huneck. Når køreholdene kommer tilbage til kontoret, samles der op på resultaterne: hvilke virksomheder har job potentiale og skal besøges igen, og hvilke har udbedt sig yderligere oplysninger. Dette registreres alt sammen omhyggeligt og indgår i den fremtidige besøgsplanlægning. Har der ligefrem været et konkret job på tale, og det sker faktisk, behandles dette naturligvis hurtigt og effektivt, og stillingsopslaget formidles til medlemmerne. Et andet tilbud, der sælges til virksomhederne under besøget, er Kompetence kataloget. Dette er en nyere opfindelse fra SE Sjælland Øst, og er en database med alle medlemmernes CV er. Alle vegne bliver vi særdeles godt modtaget, og det er ikke sjældent at der ligefrem bliver tid til en snak over en kop kaffe. Senior Erhverv tilbyder virksomhederne at abonnere på dette katalog, således at de pr. mail hver måned får en aktuel og opdateret liste over mulige nye medarbejdere, enkelt og overskueligt opdelt efter kompetencer, og virksomheden kan så i fred og ro søge deres nye medarbejder her. Omtrent 70 % af de adspurgte virksomheder siger ja tak til at modtage kataloget, og for tiden er mere end 400 virksomheder tilmeldt. Udover de ugentlige virksomhedsbesøg gør SE Sjælland Øst sig også synlig ved deltagelse i lokaler erhvervsmesser m.m., ligesom afdelingen deltager i netværksmøder og andre aktiviteter. Således var Senior Erhverv repræsentanter med på den professionelle fodboldklub HB Køge s netværks- og sponsor møde den 1. maj i år, hvor mere end 100 lokale virksomheder deltog. Her fik Senior Erhverv 10 minutters lejlighed til at profilere foreningen, og der blev indgået flere interessante aftaler. I 2012 besøgte Senior Erhverv Sjælland Øst i alt ca. 490 virksomheder. Det gennemsnitlige antal medlemmer udgjorde 65, og det lykkedes 21 medlemmer at få et nyt job. Det svarer til mere end 30 %. Jo, de aktive seniorer sælger varen. 9

10 Med netværk og held på Senior Erhverv Aarhus skifter igen formand. Willy Pedersen har fået job. Efter hans banen Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Med netværk og held på banen eget udsagn gennem en kombination af held, netværk, aktiv indsats og personlig planlægning. Willy Pedersen fratræder som formand for Senior Erhverv Aarhus og bliver efter få måneder på formandsposten ikke- jobsøgende B- medlem. Tiden som formand blev kort, men er set kortere i Senior Erhverv Aarhus. Det er nu en gang vilkårene i en forening, hvis formål er at skaffe sig af med sine medlemmer ved at bringe dem i arbejde. Og som mål for sin formandsstil har Willy Pedersen med et smil haft: Den skal være, så ingen opdager, jeg er væk, når jeg kommer i job. Willy Pedersen har fået job som interim manager ved Aarhus Letbane, der er et interessentskab oprettet i henhold til Lov om letbane i Aarhus. Som civiløkonom har Willy Pedersen beskæftiget sig med ledelse og økonomi. Som han siger: I 10 forskellige brancher, 10 forskellige virksomheder og 10 forskellige jobs. Tre jobsamtaler på en gang Som økonomisk konsulent skal Willy Pedersen opbygge et økonomisystem for Aarhus Letbane. Der er tale om ansættelse på interim basis til at løse netop den opgave. Interim er midlertidig ansættelse med henblik på den tid, det tager at løse opgaven. På den måde kan interim ansættelser være et godt tilbud fra seniorer til virksomheder. Willy Pedersen følte det oplagt at sige ja til arbejdet ved Aarhus Letbane. Også selv om det betød afbud til hele tre endnu uafklarede jobsamtaler, han var indkaldt til. Jeg fik kendskab til jobbet som interim manager ved Aarhus Letbane gennem en netværkskontakt, fortæller Willy Pedersen, og to af de tre af de jobsamtaler, jeg samtidigt blev indkaldt til, skyldtes også netværkskontakter. En Senior Erhverv GOOD NEWS historie. 10

11 Aktivt opsøge heldet Willy Pedersen understreger gentagne gange, at der skal held til at få et job: Men man skal gøre en aktiv indsats for at opsøge heldet. Man skal tro på heldet og selv gøre alt, hvad man kan. Og man skal regne med, at der er opgaver for en et sted på arbejdsmarkedet. Selv om man ikke lige nu og her ved, hvor de er. Det har overrasket Willy Pedersen, hvor få i hans netværk, der overhovedet anede noget om det, da han blev ledig: Det er altså ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Det står ikke skrevet i panden, selv om du måske føler det sådan: Du skal ikke være bange for at tage kontakt om muligheden for et job, lyder det fra Willy Pedersen, men du skal være parat til at acceptere afslag uden at tage det fortrydeligt eller personligt. Det har jeg lært. Ud over jobsøgning og aktiv indsats i Senior Erhverv har det været vigtigt for Willy Pedersen at bruge tiden som ledig til at gøre noget, han ellers ikke har haft mulighed for. Det kræver ifølge Willy Pedersen personlig planlægning: Jeg har noteret ned, hvad jeg skal nå hver dag. Derfor lyder et godt råd fra Willy Pedersen: Meld åbent ud om din ledighed. Det er en forudsætning for at kunne bruge dit netværk i bestræbelserne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 11

12 Giver Giver statistikker mig statistikker arbejde? mig arbejde? Vi er så tilbøjelige til at lave et utal af statistikker, der fortæller os, hvor mange procent i en aldersgruppe, der enten er kommet i arbejde eller er blevet arbejdsløse. Vi får at vide, hvordan udviklingen er: stiger tallene, eller falder de? Vi kan få at vide, hvilke faggrupper, der er hårdest ramt, hvilke regioner der har færrest eller flest arbejdsløse. Der laves fine rapporter om, hvordan seniorerne har det med den kendsgerning, at de har svært ved at finde nyt arbejde. Der laves også fine rapporter om, hvor eftertragtede seniorer er, hvor attraktivt det grå guld er på arbejdsmarkedet. Uanset hvor gammel man er, er det altid en vanskelig situation at stå uden for arbejdsmarkedet, når man føler, at man stadig er i stand til at yde en god og kompetent indsats. Rapporter og statistikker er der nok af Men hjælper det den enkelte til at komme i arbejde igen? I bedste fald kan disse papirdynger, der bestemt er udfærdiget i den allerbedste hensigt, holde modet oppe hos nogen. Men skabe arbejdspladser gør de næppe, bortset fra til dem, der skriver rapporterne og beregner statistikkerne. 12 Der er ingen tvivl om, at landets seniorer har den største erhvervserfaring i forhold til alle andre grupper på arbejdsmarkedet. Der er heller ingen tvivl om, at en stor gruppe af seniorer giver udtryk for, at de ønsker udfordringer i deres arbejde. Men der er desværre heller ingen tvivl om, at sætninger som: Vi plejer at gøre sådan, eller Sådan har jeg altid gjort oftere siges af seniorer end af yngre mennesker på arbejdsmarkedet. Jo ældre vi bliver, desto mindre lyst har vi til forandring. Erfaringen viser, at mange med alderen har tendens til at vokse fast i stivnede metoder og vaner og lettere skræmmes af ny teknologi.

13 Bo Haug, sognepræst ved Ansgars Kirke og Vor Frelsers Kirke, Odense. Hvis yngre chefer viger tilbage for at ansætte en ældre medarbejder, er grunden næppe, at ansøgeren mangler erfaring eller kompetencer. Det skyldes nok snarere det indtryk, ansøgeren efterlader sig i forbindelse med ansættelsessamtalen. Jeg tror ikke på argumentet om, at senioren fravælges, fordi efterlønnen eller pensionen venter lige om hjørnet. Jeg tror ikke på, at det vejer tungere end de overvejelser, arbejdsgiveren f. eks. må gøre sig, når han ansætter yngre kvinder, hvor han kan imødese, at de skal på barselsorlov måske endda flere gange indenfor en kortere årrække. Jeg tror til gengæld på, at det bedste, vi seniorer kan gøre, er, at vise os omstillingsparate og villige til at slippe gamle indgroede vaner. Vi skal slå plejer ihjel og vise vores omgivelser, at nytænkning også er en del af vores hverdag. Sidst, men ikke mindst, skal vi huske Smil til verden, og verden smiler til dig. Ingen gider ansætte en halvgammel bedrevidende gnavpotte. J.K.-Revision udfører alle regnskabs- og revisionsopgaver samt rådgivning, solidt, hurtigt - og med kunden i centrum. Flere Senior Erhverv afdelinger har allerede valgt os som revisor, og vi kender kontoplan og de særlige krav fra SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Kontakt Registreret revisor John Kofoed direkte på tlf eller mail: J.K.-REVISION v/registreret revisor John Kofoed, HD-R Astersvej 23 C 4600 Køge Tlf.: Fax: Medlem af FSR-danske revisorer Tilsluttet International Federation of Accountants (IFAC) 13

14 2013 er året hvor Senior Erhverv vil være med helt fremme Senior Erhverv medlemmer er efterspurgte medarbejdere indenfor næsten alle brancher og job kategorier, og flere og flere virksomheder satser stort på at ansætte seniorer. Med deres erfaring og menneskekundskab tilfører de enhver virksomhed både faglige og sociale styrker, og bidrager til et godt arbejdsklima. Enhver arbejdsgiver bør indse at et godt mix af yngre og ældre medarbejdere er en fordel for virksomhedens trivsel og vækst. Har du brug for en ny medarbejder? Her og nu: Nye medarbejdere med erfaring nemt, hurtigt og gratis gennem Senior Erhverv Senere: Tilbud om løbende information om kvalificeret arbejdskraft fra Senior Erhverv Jobformidling gennem Senior Erhverv er den billigste i Danmark. Men for virksomheden er den fuldstændig gratis. Billigere kan det ikke gøres. Og heller ikke bedre. Kontakt den nærmeste Senior Erhverv afdeling og abonnér på SE CV-kataloget, så får du hver måned en opdateret oversigt over ledige SENIORER I BEVÆGELSE, overskueligt fordelt på uddannelser og erhverv. Det er også gratis. Kontakt: 14

15 De ældre - et aktiv på De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet Af Ole Christensen - medlem af Europa- Parlamentet for S I et EU med foruroligende høj ungdomsarbejdsløshed vil nogle måske mene, at det er bedst, at de ældre trækker sig fra arbejdsmarkedet, og lader de yngre komme til. Samtidig tales der om, at sundhedspleje og sociale ydelser til den voksende ældre befolkning er en tung byrde på en svindende yngre befolkning. Det europæiske år 2012 for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne handlede om at udfordre holdningen til aldring. Det er et nødvendigt skridt til at opfatte ældre som en kapacitet på arbejdsmarkedet. Som arbejdsmarkedsmand er jeg netop optaget af, hvordan vi kan skabe et fleksibelt arbejdsmarked med plads til alle - herunder at finde smarte måder at være tilknyttet arbejdsmarkedet. For at skabe vækst og velfærd skal alle, der kan og vil bidrage, gøre det. Det centrale er at sikre, at de ældre kan blive ved med at bidrage til økonomien og samfundet. Det er for mig et vigtigt element i aktiv aldring. Aktiv aldring er en meget vigtig del af dagsordenen. Beskæftigelsespolitikken er i høj grad noget, de enkelt lande står for. Det er også min overbevisning, at vores forskellige arbejdsmarkedsmodeller i EU kræver, at de enkelte lande skaber de politikker, der muliggør, at de ældre kan bidrage på arbejdsmarkedet. 15

16 De ældre - et aktiv på De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet Men derfor er det stadigt vigtigt med et fokus i EU på aktiv aldring, og der bidrog det europæiske år Der blev skabt fælles målsætninger, sat fokus på koordinering og samarbejde mellem landene. I Danmark blev en række tiltag søsat. Medlemsstaterne har også sammen med Kommissionen udviklet Vejledende principper for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, der peger på, hvad for eksempel myndigheder kan gøre for at fremme aktiv aldring. At EU i 2012 satte fokus på aktiv aldring understreger, at det at give de ældre arbejdstagere bedre muligheder på arbejdsmarkedet er et politisk ansvar, som kræver politisk fokus både i medlemslandene og i EU. Det er helt nødvendigt, at vi sammen med virksomhederne, de sociale parter og seniorerne gør de ældre til et aktiv på arbejdsmarkedet. Vi har brug for social samhørighed og at løfte den fælles udfordring, det er, at sikre velfærd for alle borgere i EU. Gratis jobformidling Senior Erhverv formidler jobs til alle brancher og alle stillinger -helt gratis 16

17 Over 50 og ledig? Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Prøv Senior Erhverv Af Maja Krogh Thomsen, Landskoordinator Senior Erhverv Danmark Arbejdsgivere må naturligvis ikke aldersdiskriminere når de ansætter medarbejdere, men alligevel føler mange seniorer at de kommer bagest i køen til et job, netop fordi de har rundet de 50 eller 60 år, eller mere. Som det fremgår af andre indlæg i dette blad er der mange seniorer i disse aldersgrupper der har lyst og kræfter til at fortsætte et aktivt arbejdsliv. Men når man er oppe mod den almindelige krisestemning og mange ledige også blandt de unge og yngre aldersgrupper, der ofte resulterer i flere hundrede ansøgninger til den enkelte stilling, og samtidigt skal kæmpe mod aldersdiskrimination, kan man let føle at have brug for hjælp. A-kasse, Jobcenter og Senior Erhverv Meget nærliggende er det naturligvis at støtte sig til sin A- kasse, fagforening og det lokale Jobcenter. Men der findes også hjælp andre steder: f. eks. hos Senior Erhverv, som er et netværk af seniorer der vil tilbage på arbejdsmarkedet på trods af deres alder. Siden 1999 har Senior Erhverv hjulpet tusindvis af seniorer tilbage til et aktivt arbejdsliv. Det foregår efter devisen hjælp til selvhjælp, dvs. det er medlemmerne selv der sørger for resultaterne. De 24 lokale SE netværk fungerer forskelligt, men efter samme koncept og med samme mål: at hjælpe hinanden tilbage i job. I afdelingerne udføres der konkrete opgaver som regnskab, medlemspleje, PR & markedsføring, IT og ikke mindst virksomhedskontakt, som går ud på at synliggøre Senior Erhverv og medlemmerne overfor de lokale virksomheder. Der lægges mange timer i disse opgaver, som udføres med ildhu og kompetence. 17

18 Over 50 og ledig? Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Prøv Senior Erhverv Men den vigtigste funktion i netværket er det faglige og sociale samvær, som opretholder medlemmernes motivation og kompetencer. Her hjælper man hinanden, og drøfter muligheder og udfordringer både i teori og praksis. Har du brug for en idé til en ny ansøgning og CV, er der sikkert en kollega der har et godt råd, og har du brug for et mentalt spark bagi for at holde gejsten oppe efter afslag nummer 200, er der garanteret flere der vil træde til. At yde en frivillig indsats i Senior Erhverv i ledighedsperioden kan skrives på CV et som et aktiv. Hvem er medlem? Det er et krav at du er 50+ og aktivt jobsøgende. Medlemmernes baggrund er meget forskellig, og så godt som alle faggrupper er repræsenteret, både direktøren, håndværkeren, funktionæren og sygeplejersken. Samtidigt afspejler samfundsudviklingen sig i vores medlemssammensætning. Hvis der f. eks. er nedskæringer i det offentlige, får vi pludselig flere pædagoger og sygeplejersker som medlemmer i netværket. Og jo flere faggrupper jo bedre, for så har vi mere at tilbyde virksomhederne, og vi kan også bedre hjælpe hinanden på tværs af færdigheder og brancher. Netværkets styrke er medlemmernes engagement og aktivitet. Gratis for virksomhederne Det er gratis for virksomhederne at rekruttere deres nye medarbejdere hos Senior Erhverv. Kontakt blot den lokale afdeling eller tegn abonnement på vores CV- katalog, så holder vi dig løbende opdateret om vores medlemmer. Senior Erhverv blander sig ikke i eventuelle ansættelses- og kontraktforhold for medlemmerne. Hvordan kommer du med? Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere, eller allerede har bestemt dig for at blive medlem, er det ret enkelt at få mere information. Et godt sted at starte er vores hjemmeside Her kan du finde din lokale afdeling, og kontakte dem telefonisk, pr. mail eller helst ved et besøg. Åbnings- og telefontid varierer, men de fleste afdelinger har åbent hver dag. 18

19 Find din nye medarbejder med CV-kataloget Find din nye medarbejder med CV-kataloget De fleste af Senior Erhvervs medlemmer har en profil på CV- kataloget, som kan findes på hjemmesiden. Her fremgår i første omgang deres kompetencer, erfaring og jobønsker, og via denne profil er der adgang til et mere uddybende CV og en kontaktmail. Du kan finde vores CV- katalog direkte på den enkelte forenings egen hjemmeside. I nogle tilfælde har foreningen kun egne medlemmer i kataloget, men CV- kataloget er på vej til at blive landsdækkende og flere afdelinger har allerede nu kandidater fra hele landet. Prøv f.eks at gå ind på Det er Senior Erhverv Sjælland Øst med kontor i Køge. I menuen til venstre kan du nu vælge Tilbud til firmaer og derefter kommer en oversigt over kompetence kategorier du kan vælge din nye medarbejder fra. For hver kategori er i en parantes anført hvor mange kandidater der er i kategorien. Klik nu på den ønskede kategori, og du får en liste over samtlige kandidater i denne gruppe. Når du har fundet en interessant kandidat, klikker du på billedet for at få et mere komplet kompetence CV. Nederst i CV er der en Kontakt knap og mulighed for at udskrive CV et. Kontakten går til det lokale Senior Erhverv kontor der derefter formidler kontakt mellem dig og kandidaten. Og husk: det er gratis at rekruttere din(e) nye medarbejder(e) gennem Senior Erhverv. lllustrationerne viser samme procedure, men med eksempel fra Senior Erhverv Aarhus 19

20 Vidste du det om Senior Erhverv At Senior Erhverv er landsdækkende med 24 afdelinger At Senior Erhverv har mere end 1600 medlemmer, og at % af disse udskiftes hvert år, fordi de kommer i job igen At 672 medlemmer fra Senior Erhverv i 2012 fik nyt job At medlemmerne i Senior Erhverv hjælper sig selv og hinanden med motivation, kompetenceudvikling og hjælp til selvhjælp At der også er tid til socialt samvær på de ugentlige aktivitetsdage At Senior Erhverv via SFR drives for midler fra satspuljen - p.t.kr. 6.2 mio. om året At aktive seniorer i Senior Erhverv er jobsøgende på fuld tid At jobformidling i gennem Senior Erhverv er gratis

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år)

Andel 60+ udenfor arbejdsmarkedet som godt kunne finde på at arbejde igen (mindst et år) Politiske forslag der har til formål at øge arbejdsstyrken, sigter typisk på at få erhvervsaktive til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet til fordel for flere år i jobbet. Der

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere