SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013"

Transkript

1 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7

2 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal være europamester i seniorer på arbejdsmarkedet Side 7 Lukket på grund af succes? Side 8 Seniorerne sælger varen Side 10 Med netværk og held på banen Side 12 Giver statistikker mig arbejde? Side 15 De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet Side 17 Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Landskoordinator: Maja Krogh Thomsen, Grundtvigsvej 9, 9440 Åbybro tlf.: Mail: SE Magasinet udgives af Senior Erhverv Danmark for at orientere om foreningernes arbejde, og udkommer lejlighedsvist. Oplag: 4000 eks. der distribueres til Senior Erhvervs medlemmer og samarbejdspartnere. Redaktion: Frank R. Taarup (ansvarshavende), Maja Krogh Thomsen, Ole Nørgaard Madsen Gafisk design: Keld Jørgensen Fotos: Keld Jørgensen / Lasertryk / forfatterne. Trykt i samarbejde med

3 Jeg håber aldrig, Jeg håber aldrig, at vi bliver at vi bliver så så fattige, at vi kun kan give hinanden penge! Men når dette fokus får så meget opmærk- fattige, Leder Det mellemmenneskelige aspekt mangler fokus i dagens Danmark. I at vi kun en krisetid får økonomi og materielle goder øget opmærksomhed. Det kan der være masser af gode grunde til. somhed, at det interpersonelle/de menneskelige relationer bliver gemt væk i et kan give mørkt rum, så får vi for alvor en krisetid! Max Ustrup - bestyrelsesformand - NetværkTrekanten penge! For at blive mere opmærksomme på, at vi nødvendigvis må arbejde med et både og, har jeg - sammen med mange andre - investeret megen tid og energi i Senior Erhverv. Her er opgaven at stille sig i position til fordel for omgivelserne, og dermed så også til fordel for sig selv. hinanden Det økonomiske fokus er, at der for beskedne 6-7 mio. kroner til basisdriften af 24 lokale foreninger skaffes en indtjening til samfundets fælleskasse på ikke mindre end 200 mio. kroner! I en krisetid er det vel egentlig en rigtig god forrentning af den investering? Samtidig har vi fokus på den enkelte arbejdsledige. I modsætning til generelle udmeldinger fra politikere og embedsmænd om, at arbejdsledige bare må tage sig sammen, har vi i Senior Erhverv netværket en klar opfattelse af, at ingen bliver bedre af at blive nedgjort. Folk, der er negativt defineret kan ikke flytte sig. Men når der sættes fokus på den enkelte, og der skabes reel forståelse for den enkeltes situation, så sker der pludselig en hel masse positivt. Måske det blot er banal og naiv højtlæsning? Men faktum er, at meningsdannere og reglerne for myndighedsudøvelse blokerer for, at vi også på dette væsentlige punkt for samfundsudviklingen vejen ud af krisen spænder ben for os selv! Det er ikke alt, hvad der tælles, der tæller og desværre er det heller ikke alt, hvad der tæller, der tælles! Et aktivt socialt netværk er et rigtig godt supplement til ens personlige anstrengelser, for at komme retur på arbejdsmarkedet, i øvrigt noget langt de fleste ledige brændende ønsker sig! 3

4 4

5 Danmark skal vær europamester i se Danmark skal være europamester i seniorer på på arbejdsmarkedet Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Danmark er kun nummer seks i Europa, når det gælder seniorer i lønnet beskæftigelse. Det viser ny EU- måling af resultater for aktiv aldring med fokus på seniorer i beskæftigelse, frivilligt arbejde og selvhjulpen uafhængighed, samt på ydre vilkår for seniorliv. Senior Erhverv med 24 foreninger landet over arbejder for at gøre Danmark til europamester i seniorbeskæftigelse. I et nyt EU- indeks for aktivt seniorliv indtager Danmark en sjetteplads på omfanget af årige i lønnet beskæftigelse. Den placering arbejder seniorer ihærdigt på at forbedre som medlemmer af Senior Erhverv foreninger landet over var europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Et resultat af årets fokus på seniorer er et fælleseuropæisk indeks for aktiv aldring. Senior Erhverv tilbyder holddannelse og sammenspil for at erobre europamesterskabet i seniorer på arbejdsmarkedet. Det handler om seniorers aktive indsats for arbejdsliv og job til sig selv og hinanden. Senior Erhverv består af 24 selvstændige foreninger i Danmark, som med støtte fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samler frivillige i fælles bestræbelse for beskæftigelse til ledige og andre seniorer med ønske om et aktivt arbejdsliv. For at hente europamesterskabet i seniorbeskæftigelse hjem til Danmark er der brug for flere aktive på Senior Erhvervs hold af seniorer (50+), som ufrivilligt er uden for arbejdsmarkedet. Det nye EU- indeks for aktiv aldring i de 27 EU- lande skal afdække og måle uudnyttet potentiale i den ældre del af befolkningen. Redskabet skal fremme inddragelse af seniorer, og er derfor interessant for arbejdet i Senior Erhverv. 5

6 Danmark skal være Danmark skal være europamester i seniorer på arbejdsmarkedet europamester Aktive seniorer Indeks for aktiv aldring viser, i hvilket omfang europæiske ældre kan realisere deres muligheder for lønnet beskæftigelse, for et sundt, uafhængigt og autonomt liv, og for ulønnede familiemæssige, sociale og kulturelle samfundsbidrag. En fjerde indikator i indeks for aktiv aldring er ydre vilkår som restlevetid og fysisk, psykisk og social tilstand som 55+. På det udarbejdede indeks for 2012 indtager Danmark en samlet tredjeplads efter Sverige og Finland. Danmarks placering på hvert af de fire områder i det samlede indeks: nr. 6 på beskæftigelse for årige nr. 14 på social aktivitet og deltagelse af ældre nr. 1 på uafhængigt og selvstændigt liv for ældre personer nr. 2 på forudsætninger for aktiv aldring Langt igen til fuldt aktivt seniorliv Der er plads til forbedringer. Ikke alene for at bringe Danmark i top foran Sverige og Finland. Også fordi der selv for de tre nordiske lande er langt op til at realisere det fulde potentiale for aktiv aldring. Med et resultat på kun omkring 40% er selv de tre nordiske lande mindre end halvvejs i mål. De dårligst placerede EU- medlemslande ligger på omkring 25% udnyttet seniorpotentiale. Seniorer i Danmark har forholdsvist gode vilkår og forudsætninger for aktiv aldring. Og danske seniorer gør brug af disse muligheder til især at skabe sig en selvhjulpen tilværelse i form af et uafhængigt og selvstændigt liv. Selv om det sammenlignet med det øvrige Europa bliver til en rimelig grad af beskæftigelse for seniorer, viser indeks- målingen et klart behov for den indsats, Senior Erhverv lægger i at skaffe seniorer i arbejde. Senior Erhverv på den rigtige bane For frivilligt arbejde ligger Danmark midt i det europæiske felt. Den årige sandwichgeneration er af gode grunde mindre involveret i omsorg for børn og ældre 75+ end i f.eks. Italien, hvor de årige har afgørende betydning for social bæredygtighed på grund af mangel på daginstitutioner for børn og omsorgsinstitutioner for ældre. På den baggrund forekommer det mest nærliggende at fremme aktiv aldring i Danmark gennem plads på arbejdsmarkedet for seniorer, der kan og vil. Senior Erhverv repræsenterer seniorer på vej i den retning. 6

7 ukket på Lukket grund på grund af succes? af succes? Af Frank R. Taarup formand, Senior Erhverv Sjælland Øst Nej, ikke helt. Men i 2012 fik de 24 Senior Erhverv afdelinger godt 40 % af alle medlemmer i varigt arbejde, en succes rate som ikke mange jobformidlere kan prale af. Den indsats som gøres lokalt er af afgørende betydning for det flotte resultat, og er et udtryk for medlemmernes egen målrettede, og dygtige salgsindsats overfor virksomhederne. Naturligvis er der udsving fra afdeling til afdeling, det er jo nu engang lettere at skaffe nye jobs i de større byer som København, Århus, Ålborg og Odense, mens der er længere i mellem de potentielle muligheder ude på landet. 40 % svarer til ca. 600 nye jobs Og eftersom bare 1 nyt job nemt kan finansiere driften af en Senior Erhverv afdeling i et helt år, er det vanskeligt at forstå at politikerne på Christiansborg har svært ved at finde de kun 6 millioner kroner det årligt koster at finansiere hele Senior Erhverv. Som det ser ud lige nu, er der penge til 2013, mens tilskuddet fra satspulje midlerne i de følgende år er drastisk beskåret til kun 3 millioner i 2014, 1,2 millioner i 2015, og igen 3 millioner i Altså mere end en halvering og med den indlysende effekt at omkring halvdelen af alle SE afdelinger må nedlægges fra 1. januar Ganske vist har politikerne udtrykt håb om at kunne finde de resterende midler til fuld finansiering i løbet af 2013, men eftersom de enkelte SE afdelinger jo har forpligtelser som f. eks. huslejekontrakter, forsikringer o. lign. som skal opsiges med typisk 3-6 måneders varsel inden en evt. lukning, så må og skal ny finansiering for i hvert fald 2014 være på plads inden sommerferien. Det haster altså I en tid hvor det vrimler med virksomhedslukninger, akutpakker som tilsyneladende ikke virker, seniorjobs som ikke findes og jobcentre og andre aktører der ikke fungerer effektivt, er det uforståeligt at man vil nedlægge en velfungerende organisation som Senior Erhverv. Det er sjældent at succes danner grundlag for afvikling, men det kan meget vel blive resultatet for Senior Erhverv. Så overskriften kommer måske alligevel til at passe? 7

8 Seniorerne sælger varen og virksomhederne for den gratis! Seniorerne sælger varen og virksomhederne får den gratis! Af Frank R. Taarup formand, Senior Erhverv Sjælland Øst Varen er i dette tilfælde deres egen arbejdskraft, og seniorerne er virksomhedsafdelingen hos Senior Erhverv Sjælland Øst i Køge. Som en af de 24 aktive afdelinger i Senior Erhverv Danmark, lægger Sjælland Øst stor vægt på det opsøgende salgsarbejde overfor virksomhederne i lokalområdet. Virksomhedsafdelingen er den primære af vores 5 afdelinger siger Carl-Johan Huneck, tovholder i afdelingen og vi arbejder målrettet på at gøre os kendte hos kunderne, som er alle de lokale virksomheder i vores område, der udgøres af Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Stevns kommuner, samt en del af Ringsted. Virksomhedsafdelingen i SE Sjælland Øst er også den største med typisk omkring 15 medlemmer. På den ugentlige mødedag, torsdag, mødes medlemmerne omkring kl for at forberede dagens arbejde. Vi starter med at forberede kørelister, som er udgangspunktet for virksomhedsbesøgene siger Carl-Johan og de er baseret på almindelige tilgængelige oplysninger, samt vores opsamlede erfaringsmateriale. Vi udvælger virksomhederne efter geografisk område, størrelse, antal medarbejdere, og branche, og så planlægger vi en fornuftig rute. Der kører typisk 2-3 hold på hver to personer ud til virksomhederne hver torsdag, og de når som regel hver at besøge ca. 10 virksomheder. Alle vegne bliver vi særdeles godt modtaget, og det er ikke sjældent at der ligefrem bliver tid til en snak over en kop kaffe. Under alle omstændigheder præsenterer vi Senior Erhverv, og de muligheder der ligger i denne arbejdskraft ressource for den enkelte virksomhed. Ikke mindst fortæller vi jo omhyggeligt at rekruttering gennem Senior Erhverv er fuldstændig gratis for virksomheden siger Carl-Johan Huneck med et smil. 8 Det er gratis jobformidling for virksomhederne - de sparer penge til annoncering - og kan desuden abonnere på Seniors Erhvervs CV- katalog

9 Salgsbesøgene er ren canvas, dvs. at der ikke laves aftaler forud for besøget. Erfaringen viser at det for os er lettere at få kontakt med den relevante person på virksomheden når vi først står i døren. Og er den personale ansvarlige ikke til rådighed, er der som regel en anden medarbejder til stede vi kan tale med. I værste fald lægger vi vores materiale i receptionen, og noterer at virksomheden skal besøges igen snarest slutter Carl-Johan Huneck. Når køreholdene kommer tilbage til kontoret, samles der op på resultaterne: hvilke virksomheder har job potentiale og skal besøges igen, og hvilke har udbedt sig yderligere oplysninger. Dette registreres alt sammen omhyggeligt og indgår i den fremtidige besøgsplanlægning. Har der ligefrem været et konkret job på tale, og det sker faktisk, behandles dette naturligvis hurtigt og effektivt, og stillingsopslaget formidles til medlemmerne. Et andet tilbud, der sælges til virksomhederne under besøget, er Kompetence kataloget. Dette er en nyere opfindelse fra SE Sjælland Øst, og er en database med alle medlemmernes CV er. Alle vegne bliver vi særdeles godt modtaget, og det er ikke sjældent at der ligefrem bliver tid til en snak over en kop kaffe. Senior Erhverv tilbyder virksomhederne at abonnere på dette katalog, således at de pr. mail hver måned får en aktuel og opdateret liste over mulige nye medarbejdere, enkelt og overskueligt opdelt efter kompetencer, og virksomheden kan så i fred og ro søge deres nye medarbejder her. Omtrent 70 % af de adspurgte virksomheder siger ja tak til at modtage kataloget, og for tiden er mere end 400 virksomheder tilmeldt. Udover de ugentlige virksomhedsbesøg gør SE Sjælland Øst sig også synlig ved deltagelse i lokaler erhvervsmesser m.m., ligesom afdelingen deltager i netværksmøder og andre aktiviteter. Således var Senior Erhverv repræsentanter med på den professionelle fodboldklub HB Køge s netværks- og sponsor møde den 1. maj i år, hvor mere end 100 lokale virksomheder deltog. Her fik Senior Erhverv 10 minutters lejlighed til at profilere foreningen, og der blev indgået flere interessante aftaler. I 2012 besøgte Senior Erhverv Sjælland Øst i alt ca. 490 virksomheder. Det gennemsnitlige antal medlemmer udgjorde 65, og det lykkedes 21 medlemmer at få et nyt job. Det svarer til mere end 30 %. Jo, de aktive seniorer sælger varen. 9

10 Med netværk og held på Senior Erhverv Aarhus skifter igen formand. Willy Pedersen har fået job. Efter hans banen Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Med netværk og held på banen eget udsagn gennem en kombination af held, netværk, aktiv indsats og personlig planlægning. Willy Pedersen fratræder som formand for Senior Erhverv Aarhus og bliver efter få måneder på formandsposten ikke- jobsøgende B- medlem. Tiden som formand blev kort, men er set kortere i Senior Erhverv Aarhus. Det er nu en gang vilkårene i en forening, hvis formål er at skaffe sig af med sine medlemmer ved at bringe dem i arbejde. Og som mål for sin formandsstil har Willy Pedersen med et smil haft: Den skal være, så ingen opdager, jeg er væk, når jeg kommer i job. Willy Pedersen har fået job som interim manager ved Aarhus Letbane, der er et interessentskab oprettet i henhold til Lov om letbane i Aarhus. Som civiløkonom har Willy Pedersen beskæftiget sig med ledelse og økonomi. Som han siger: I 10 forskellige brancher, 10 forskellige virksomheder og 10 forskellige jobs. Tre jobsamtaler på en gang Som økonomisk konsulent skal Willy Pedersen opbygge et økonomisystem for Aarhus Letbane. Der er tale om ansættelse på interim basis til at løse netop den opgave. Interim er midlertidig ansættelse med henblik på den tid, det tager at løse opgaven. På den måde kan interim ansættelser være et godt tilbud fra seniorer til virksomheder. Willy Pedersen følte det oplagt at sige ja til arbejdet ved Aarhus Letbane. Også selv om det betød afbud til hele tre endnu uafklarede jobsamtaler, han var indkaldt til. Jeg fik kendskab til jobbet som interim manager ved Aarhus Letbane gennem en netværkskontakt, fortæller Willy Pedersen, og to af de tre af de jobsamtaler, jeg samtidigt blev indkaldt til, skyldtes også netværkskontakter. En Senior Erhverv GOOD NEWS historie. 10

11 Aktivt opsøge heldet Willy Pedersen understreger gentagne gange, at der skal held til at få et job: Men man skal gøre en aktiv indsats for at opsøge heldet. Man skal tro på heldet og selv gøre alt, hvad man kan. Og man skal regne med, at der er opgaver for en et sted på arbejdsmarkedet. Selv om man ikke lige nu og her ved, hvor de er. Det har overrasket Willy Pedersen, hvor få i hans netværk, der overhovedet anede noget om det, da han blev ledig: Det er altså ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Det står ikke skrevet i panden, selv om du måske føler det sådan: Du skal ikke være bange for at tage kontakt om muligheden for et job, lyder det fra Willy Pedersen, men du skal være parat til at acceptere afslag uden at tage det fortrydeligt eller personligt. Det har jeg lært. Ud over jobsøgning og aktiv indsats i Senior Erhverv har det været vigtigt for Willy Pedersen at bruge tiden som ledig til at gøre noget, han ellers ikke har haft mulighed for. Det kræver ifølge Willy Pedersen personlig planlægning: Jeg har noteret ned, hvad jeg skal nå hver dag. Derfor lyder et godt råd fra Willy Pedersen: Meld åbent ud om din ledighed. Det er en forudsætning for at kunne bruge dit netværk i bestræbelserne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 11

12 Giver Giver statistikker mig statistikker arbejde? mig arbejde? Vi er så tilbøjelige til at lave et utal af statistikker, der fortæller os, hvor mange procent i en aldersgruppe, der enten er kommet i arbejde eller er blevet arbejdsløse. Vi får at vide, hvordan udviklingen er: stiger tallene, eller falder de? Vi kan få at vide, hvilke faggrupper, der er hårdest ramt, hvilke regioner der har færrest eller flest arbejdsløse. Der laves fine rapporter om, hvordan seniorerne har det med den kendsgerning, at de har svært ved at finde nyt arbejde. Der laves også fine rapporter om, hvor eftertragtede seniorer er, hvor attraktivt det grå guld er på arbejdsmarkedet. Uanset hvor gammel man er, er det altid en vanskelig situation at stå uden for arbejdsmarkedet, når man føler, at man stadig er i stand til at yde en god og kompetent indsats. Rapporter og statistikker er der nok af Men hjælper det den enkelte til at komme i arbejde igen? I bedste fald kan disse papirdynger, der bestemt er udfærdiget i den allerbedste hensigt, holde modet oppe hos nogen. Men skabe arbejdspladser gør de næppe, bortset fra til dem, der skriver rapporterne og beregner statistikkerne. 12 Der er ingen tvivl om, at landets seniorer har den største erhvervserfaring i forhold til alle andre grupper på arbejdsmarkedet. Der er heller ingen tvivl om, at en stor gruppe af seniorer giver udtryk for, at de ønsker udfordringer i deres arbejde. Men der er desværre heller ingen tvivl om, at sætninger som: Vi plejer at gøre sådan, eller Sådan har jeg altid gjort oftere siges af seniorer end af yngre mennesker på arbejdsmarkedet. Jo ældre vi bliver, desto mindre lyst har vi til forandring. Erfaringen viser, at mange med alderen har tendens til at vokse fast i stivnede metoder og vaner og lettere skræmmes af ny teknologi.

13 Bo Haug, sognepræst ved Ansgars Kirke og Vor Frelsers Kirke, Odense. Hvis yngre chefer viger tilbage for at ansætte en ældre medarbejder, er grunden næppe, at ansøgeren mangler erfaring eller kompetencer. Det skyldes nok snarere det indtryk, ansøgeren efterlader sig i forbindelse med ansættelsessamtalen. Jeg tror ikke på argumentet om, at senioren fravælges, fordi efterlønnen eller pensionen venter lige om hjørnet. Jeg tror ikke på, at det vejer tungere end de overvejelser, arbejdsgiveren f. eks. må gøre sig, når han ansætter yngre kvinder, hvor han kan imødese, at de skal på barselsorlov måske endda flere gange indenfor en kortere årrække. Jeg tror til gengæld på, at det bedste, vi seniorer kan gøre, er, at vise os omstillingsparate og villige til at slippe gamle indgroede vaner. Vi skal slå plejer ihjel og vise vores omgivelser, at nytænkning også er en del af vores hverdag. Sidst, men ikke mindst, skal vi huske Smil til verden, og verden smiler til dig. Ingen gider ansætte en halvgammel bedrevidende gnavpotte. J.K.-Revision udfører alle regnskabs- og revisionsopgaver samt rådgivning, solidt, hurtigt - og med kunden i centrum. Flere Senior Erhverv afdelinger har allerede valgt os som revisor, og vi kender kontoplan og de særlige krav fra SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Kontakt Registreret revisor John Kofoed direkte på tlf eller mail: J.K.-REVISION v/registreret revisor John Kofoed, HD-R Astersvej 23 C 4600 Køge Tlf.: Fax: Medlem af FSR-danske revisorer Tilsluttet International Federation of Accountants (IFAC) 13

14 2013 er året hvor Senior Erhverv vil være med helt fremme Senior Erhverv medlemmer er efterspurgte medarbejdere indenfor næsten alle brancher og job kategorier, og flere og flere virksomheder satser stort på at ansætte seniorer. Med deres erfaring og menneskekundskab tilfører de enhver virksomhed både faglige og sociale styrker, og bidrager til et godt arbejdsklima. Enhver arbejdsgiver bør indse at et godt mix af yngre og ældre medarbejdere er en fordel for virksomhedens trivsel og vækst. Har du brug for en ny medarbejder? Her og nu: Nye medarbejdere med erfaring nemt, hurtigt og gratis gennem Senior Erhverv Senere: Tilbud om løbende information om kvalificeret arbejdskraft fra Senior Erhverv Jobformidling gennem Senior Erhverv er den billigste i Danmark. Men for virksomheden er den fuldstændig gratis. Billigere kan det ikke gøres. Og heller ikke bedre. Kontakt den nærmeste Senior Erhverv afdeling og abonnér på SE CV-kataloget, så får du hver måned en opdateret oversigt over ledige SENIORER I BEVÆGELSE, overskueligt fordelt på uddannelser og erhverv. Det er også gratis. Kontakt: 14

15 De ældre - et aktiv på De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet Af Ole Christensen - medlem af Europa- Parlamentet for S I et EU med foruroligende høj ungdomsarbejdsløshed vil nogle måske mene, at det er bedst, at de ældre trækker sig fra arbejdsmarkedet, og lader de yngre komme til. Samtidig tales der om, at sundhedspleje og sociale ydelser til den voksende ældre befolkning er en tung byrde på en svindende yngre befolkning. Det europæiske år 2012 for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne handlede om at udfordre holdningen til aldring. Det er et nødvendigt skridt til at opfatte ældre som en kapacitet på arbejdsmarkedet. Som arbejdsmarkedsmand er jeg netop optaget af, hvordan vi kan skabe et fleksibelt arbejdsmarked med plads til alle - herunder at finde smarte måder at være tilknyttet arbejdsmarkedet. For at skabe vækst og velfærd skal alle, der kan og vil bidrage, gøre det. Det centrale er at sikre, at de ældre kan blive ved med at bidrage til økonomien og samfundet. Det er for mig et vigtigt element i aktiv aldring. Aktiv aldring er en meget vigtig del af dagsordenen. Beskæftigelsespolitikken er i høj grad noget, de enkelt lande står for. Det er også min overbevisning, at vores forskellige arbejdsmarkedsmodeller i EU kræver, at de enkelte lande skaber de politikker, der muliggør, at de ældre kan bidrage på arbejdsmarkedet. 15

16 De ældre - et aktiv på De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet Men derfor er det stadigt vigtigt med et fokus i EU på aktiv aldring, og der bidrog det europæiske år Der blev skabt fælles målsætninger, sat fokus på koordinering og samarbejde mellem landene. I Danmark blev en række tiltag søsat. Medlemsstaterne har også sammen med Kommissionen udviklet Vejledende principper for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, der peger på, hvad for eksempel myndigheder kan gøre for at fremme aktiv aldring. At EU i 2012 satte fokus på aktiv aldring understreger, at det at give de ældre arbejdstagere bedre muligheder på arbejdsmarkedet er et politisk ansvar, som kræver politisk fokus både i medlemslandene og i EU. Det er helt nødvendigt, at vi sammen med virksomhederne, de sociale parter og seniorerne gør de ældre til et aktiv på arbejdsmarkedet. Vi har brug for social samhørighed og at løfte den fælles udfordring, det er, at sikre velfærd for alle borgere i EU. Gratis jobformidling Senior Erhverv formidler jobs til alle brancher og alle stillinger -helt gratis 16

17 Over 50 og ledig? Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Prøv Senior Erhverv Af Maja Krogh Thomsen, Landskoordinator Senior Erhverv Danmark Arbejdsgivere må naturligvis ikke aldersdiskriminere når de ansætter medarbejdere, men alligevel føler mange seniorer at de kommer bagest i køen til et job, netop fordi de har rundet de 50 eller 60 år, eller mere. Som det fremgår af andre indlæg i dette blad er der mange seniorer i disse aldersgrupper der har lyst og kræfter til at fortsætte et aktivt arbejdsliv. Men når man er oppe mod den almindelige krisestemning og mange ledige også blandt de unge og yngre aldersgrupper, der ofte resulterer i flere hundrede ansøgninger til den enkelte stilling, og samtidigt skal kæmpe mod aldersdiskrimination, kan man let føle at have brug for hjælp. A-kasse, Jobcenter og Senior Erhverv Meget nærliggende er det naturligvis at støtte sig til sin A- kasse, fagforening og det lokale Jobcenter. Men der findes også hjælp andre steder: f. eks. hos Senior Erhverv, som er et netværk af seniorer der vil tilbage på arbejdsmarkedet på trods af deres alder. Siden 1999 har Senior Erhverv hjulpet tusindvis af seniorer tilbage til et aktivt arbejdsliv. Det foregår efter devisen hjælp til selvhjælp, dvs. det er medlemmerne selv der sørger for resultaterne. De 24 lokale SE netværk fungerer forskelligt, men efter samme koncept og med samme mål: at hjælpe hinanden tilbage i job. I afdelingerne udføres der konkrete opgaver som regnskab, medlemspleje, PR & markedsføring, IT og ikke mindst virksomhedskontakt, som går ud på at synliggøre Senior Erhverv og medlemmerne overfor de lokale virksomheder. Der lægges mange timer i disse opgaver, som udføres med ildhu og kompetence. 17

18 Over 50 og ledig? Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Prøv Senior Erhverv Men den vigtigste funktion i netværket er det faglige og sociale samvær, som opretholder medlemmernes motivation og kompetencer. Her hjælper man hinanden, og drøfter muligheder og udfordringer både i teori og praksis. Har du brug for en idé til en ny ansøgning og CV, er der sikkert en kollega der har et godt råd, og har du brug for et mentalt spark bagi for at holde gejsten oppe efter afslag nummer 200, er der garanteret flere der vil træde til. At yde en frivillig indsats i Senior Erhverv i ledighedsperioden kan skrives på CV et som et aktiv. Hvem er medlem? Det er et krav at du er 50+ og aktivt jobsøgende. Medlemmernes baggrund er meget forskellig, og så godt som alle faggrupper er repræsenteret, både direktøren, håndværkeren, funktionæren og sygeplejersken. Samtidigt afspejler samfundsudviklingen sig i vores medlemssammensætning. Hvis der f. eks. er nedskæringer i det offentlige, får vi pludselig flere pædagoger og sygeplejersker som medlemmer i netværket. Og jo flere faggrupper jo bedre, for så har vi mere at tilbyde virksomhederne, og vi kan også bedre hjælpe hinanden på tværs af færdigheder og brancher. Netværkets styrke er medlemmernes engagement og aktivitet. Gratis for virksomhederne Det er gratis for virksomhederne at rekruttere deres nye medarbejdere hos Senior Erhverv. Kontakt blot den lokale afdeling eller tegn abonnement på vores CV- katalog, så holder vi dig løbende opdateret om vores medlemmer. Senior Erhverv blander sig ikke i eventuelle ansættelses- og kontraktforhold for medlemmerne. Hvordan kommer du med? Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere, eller allerede har bestemt dig for at blive medlem, er det ret enkelt at få mere information. Et godt sted at starte er vores hjemmeside Her kan du finde din lokale afdeling, og kontakte dem telefonisk, pr. mail eller helst ved et besøg. Åbnings- og telefontid varierer, men de fleste afdelinger har åbent hver dag. 18

19 Find din nye medarbejder med CV-kataloget Find din nye medarbejder med CV-kataloget De fleste af Senior Erhvervs medlemmer har en profil på CV- kataloget, som kan findes på hjemmesiden. Her fremgår i første omgang deres kompetencer, erfaring og jobønsker, og via denne profil er der adgang til et mere uddybende CV og en kontaktmail. Du kan finde vores CV- katalog direkte på den enkelte forenings egen hjemmeside. I nogle tilfælde har foreningen kun egne medlemmer i kataloget, men CV- kataloget er på vej til at blive landsdækkende og flere afdelinger har allerede nu kandidater fra hele landet. Prøv f.eks at gå ind på Det er Senior Erhverv Sjælland Øst med kontor i Køge. I menuen til venstre kan du nu vælge Tilbud til firmaer og derefter kommer en oversigt over kompetence kategorier du kan vælge din nye medarbejder fra. For hver kategori er i en parantes anført hvor mange kandidater der er i kategorien. Klik nu på den ønskede kategori, og du får en liste over samtlige kandidater i denne gruppe. Når du har fundet en interessant kandidat, klikker du på billedet for at få et mere komplet kompetence CV. Nederst i CV er der en Kontakt knap og mulighed for at udskrive CV et. Kontakten går til det lokale Senior Erhverv kontor der derefter formidler kontakt mellem dig og kandidaten. Og husk: det er gratis at rekruttere din(e) nye medarbejder(e) gennem Senior Erhverv. lllustrationerne viser samme procedure, men med eksempel fra Senior Erhverv Aarhus 19

20 Vidste du det om Senior Erhverv At Senior Erhverv er landsdækkende med 24 afdelinger At Senior Erhverv har mere end 1600 medlemmer, og at % af disse udskiftes hvert år, fordi de kommer i job igen At 672 medlemmer fra Senior Erhverv i 2012 fik nyt job At medlemmerne i Senior Erhverv hjælper sig selv og hinanden med motivation, kompetenceudvikling og hjælp til selvhjælp At der også er tid til socialt samvær på de ugentlige aktivitetsdage At Senior Erhverv via SFR drives for midler fra satspuljen - p.t.kr. 6.2 mio. om året At aktive seniorer i Senior Erhverv er jobsøgende på fuld tid At jobformidling i gennem Senior Erhverv er gratis

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Vejledning til at oprette CV på Jobnet

Vejledning til at oprette CV på Jobnet Vejledning til at oprette CV på Jobnet Du skal udfylde dit CV så godt som muligt, fordi: jobcentret og FOAs A-kasse så bedre kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver, der søger en medarbejder med dine

Læs mere

SE magasinet. Lokalpolitik handler om beskæftigelse. Jobcentre har ikke kun modvind! Læs side 4. Verdens hårdeste job Læs side 10

SE magasinet. Lokalpolitik handler om beskæftigelse. Jobcentre har ikke kun modvind! Læs side 4. Verdens hårdeste job Læs side 10 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv Oktober 2013 Lokalpolitik handler om beskæftigelse. Jobcentre har ikke kun modvind! Læs side 4 Verdens hårdeste job Læs side 10 SE Magasinet - oktober 2013 Side 3

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer Forbered din fremtid Poul-Erik Tindbæk Senior konsulent, Aarhus kommune Efteråret 2010 Dansk Magisterforening 12. oktober 2010 Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer over 64 år Seniorpolitik

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

SE magasinet. Det grå guld skinner i krisetider side 4 Seniorer vil have udfordringer i jobbet side 7 Fra DEBATTEN på DR2 til job på 30 dage side 11

SE magasinet. Det grå guld skinner i krisetider side 4 Seniorer vil have udfordringer i jobbet side 7 Fra DEBATTEN på DR2 til job på 30 dage side 11 SE magasinet Læs inde i magasinet: Det grå guld skinner i krisetider side 4 Seniorer vil have udfordringer i jobbet side 7 Fra DEBATTEN på DR2 til job på 30 dage side 11 SE Magasinet oktober 2012 SE Magasinet

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Hvad er formålet med en Joblog? Når du modtager dagpenge, skal du løbende dokumentere din jobsøgning. Det gør du ved at notere de job du søger

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere