SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013"

Transkript

1 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7

2 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal være europamester i seniorer på arbejdsmarkedet Side 7 Lukket på grund af succes? Side 8 Seniorerne sælger varen Side 10 Med netværk og held på banen Side 12 Giver statistikker mig arbejde? Side 15 De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet Side 17 Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Landskoordinator: Maja Krogh Thomsen, Grundtvigsvej 9, 9440 Åbybro tlf.: Mail: SE Magasinet udgives af Senior Erhverv Danmark for at orientere om foreningernes arbejde, og udkommer lejlighedsvist. Oplag: 4000 eks. der distribueres til Senior Erhvervs medlemmer og samarbejdspartnere. Redaktion: Frank R. Taarup (ansvarshavende), Maja Krogh Thomsen, Ole Nørgaard Madsen Gafisk design: Keld Jørgensen Fotos: Keld Jørgensen / Lasertryk / forfatterne. Trykt i samarbejde med

3 Jeg håber aldrig, Jeg håber aldrig, at vi bliver at vi bliver så så fattige, at vi kun kan give hinanden penge! Men når dette fokus får så meget opmærk- fattige, Leder Det mellemmenneskelige aspekt mangler fokus i dagens Danmark. I at vi kun en krisetid får økonomi og materielle goder øget opmærksomhed. Det kan der være masser af gode grunde til. somhed, at det interpersonelle/de menneskelige relationer bliver gemt væk i et kan give mørkt rum, så får vi for alvor en krisetid! Max Ustrup - bestyrelsesformand - NetværkTrekanten penge! For at blive mere opmærksomme på, at vi nødvendigvis må arbejde med et både og, har jeg - sammen med mange andre - investeret megen tid og energi i Senior Erhverv. Her er opgaven at stille sig i position til fordel for omgivelserne, og dermed så også til fordel for sig selv. hinanden Det økonomiske fokus er, at der for beskedne 6-7 mio. kroner til basisdriften af 24 lokale foreninger skaffes en indtjening til samfundets fælleskasse på ikke mindre end 200 mio. kroner! I en krisetid er det vel egentlig en rigtig god forrentning af den investering? Samtidig har vi fokus på den enkelte arbejdsledige. I modsætning til generelle udmeldinger fra politikere og embedsmænd om, at arbejdsledige bare må tage sig sammen, har vi i Senior Erhverv netværket en klar opfattelse af, at ingen bliver bedre af at blive nedgjort. Folk, der er negativt defineret kan ikke flytte sig. Men når der sættes fokus på den enkelte, og der skabes reel forståelse for den enkeltes situation, så sker der pludselig en hel masse positivt. Måske det blot er banal og naiv højtlæsning? Men faktum er, at meningsdannere og reglerne for myndighedsudøvelse blokerer for, at vi også på dette væsentlige punkt for samfundsudviklingen vejen ud af krisen spænder ben for os selv! Det er ikke alt, hvad der tælles, der tæller og desværre er det heller ikke alt, hvad der tæller, der tælles! Et aktivt socialt netværk er et rigtig godt supplement til ens personlige anstrengelser, for at komme retur på arbejdsmarkedet, i øvrigt noget langt de fleste ledige brændende ønsker sig! 3

4 4

5 Danmark skal vær europamester i se Danmark skal være europamester i seniorer på på arbejdsmarkedet Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Danmark er kun nummer seks i Europa, når det gælder seniorer i lønnet beskæftigelse. Det viser ny EU- måling af resultater for aktiv aldring med fokus på seniorer i beskæftigelse, frivilligt arbejde og selvhjulpen uafhængighed, samt på ydre vilkår for seniorliv. Senior Erhverv med 24 foreninger landet over arbejder for at gøre Danmark til europamester i seniorbeskæftigelse. I et nyt EU- indeks for aktivt seniorliv indtager Danmark en sjetteplads på omfanget af årige i lønnet beskæftigelse. Den placering arbejder seniorer ihærdigt på at forbedre som medlemmer af Senior Erhverv foreninger landet over var europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Et resultat af årets fokus på seniorer er et fælleseuropæisk indeks for aktiv aldring. Senior Erhverv tilbyder holddannelse og sammenspil for at erobre europamesterskabet i seniorer på arbejdsmarkedet. Det handler om seniorers aktive indsats for arbejdsliv og job til sig selv og hinanden. Senior Erhverv består af 24 selvstændige foreninger i Danmark, som med støtte fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samler frivillige i fælles bestræbelse for beskæftigelse til ledige og andre seniorer med ønske om et aktivt arbejdsliv. For at hente europamesterskabet i seniorbeskæftigelse hjem til Danmark er der brug for flere aktive på Senior Erhvervs hold af seniorer (50+), som ufrivilligt er uden for arbejdsmarkedet. Det nye EU- indeks for aktiv aldring i de 27 EU- lande skal afdække og måle uudnyttet potentiale i den ældre del af befolkningen. Redskabet skal fremme inddragelse af seniorer, og er derfor interessant for arbejdet i Senior Erhverv. 5

6 Danmark skal være Danmark skal være europamester i seniorer på arbejdsmarkedet europamester Aktive seniorer Indeks for aktiv aldring viser, i hvilket omfang europæiske ældre kan realisere deres muligheder for lønnet beskæftigelse, for et sundt, uafhængigt og autonomt liv, og for ulønnede familiemæssige, sociale og kulturelle samfundsbidrag. En fjerde indikator i indeks for aktiv aldring er ydre vilkår som restlevetid og fysisk, psykisk og social tilstand som 55+. På det udarbejdede indeks for 2012 indtager Danmark en samlet tredjeplads efter Sverige og Finland. Danmarks placering på hvert af de fire områder i det samlede indeks: nr. 6 på beskæftigelse for årige nr. 14 på social aktivitet og deltagelse af ældre nr. 1 på uafhængigt og selvstændigt liv for ældre personer nr. 2 på forudsætninger for aktiv aldring Langt igen til fuldt aktivt seniorliv Der er plads til forbedringer. Ikke alene for at bringe Danmark i top foran Sverige og Finland. Også fordi der selv for de tre nordiske lande er langt op til at realisere det fulde potentiale for aktiv aldring. Med et resultat på kun omkring 40% er selv de tre nordiske lande mindre end halvvejs i mål. De dårligst placerede EU- medlemslande ligger på omkring 25% udnyttet seniorpotentiale. Seniorer i Danmark har forholdsvist gode vilkår og forudsætninger for aktiv aldring. Og danske seniorer gør brug af disse muligheder til især at skabe sig en selvhjulpen tilværelse i form af et uafhængigt og selvstændigt liv. Selv om det sammenlignet med det øvrige Europa bliver til en rimelig grad af beskæftigelse for seniorer, viser indeks- målingen et klart behov for den indsats, Senior Erhverv lægger i at skaffe seniorer i arbejde. Senior Erhverv på den rigtige bane For frivilligt arbejde ligger Danmark midt i det europæiske felt. Den årige sandwichgeneration er af gode grunde mindre involveret i omsorg for børn og ældre 75+ end i f.eks. Italien, hvor de årige har afgørende betydning for social bæredygtighed på grund af mangel på daginstitutioner for børn og omsorgsinstitutioner for ældre. På den baggrund forekommer det mest nærliggende at fremme aktiv aldring i Danmark gennem plads på arbejdsmarkedet for seniorer, der kan og vil. Senior Erhverv repræsenterer seniorer på vej i den retning. 6

7 ukket på Lukket grund på grund af succes? af succes? Af Frank R. Taarup formand, Senior Erhverv Sjælland Øst Nej, ikke helt. Men i 2012 fik de 24 Senior Erhverv afdelinger godt 40 % af alle medlemmer i varigt arbejde, en succes rate som ikke mange jobformidlere kan prale af. Den indsats som gøres lokalt er af afgørende betydning for det flotte resultat, og er et udtryk for medlemmernes egen målrettede, og dygtige salgsindsats overfor virksomhederne. Naturligvis er der udsving fra afdeling til afdeling, det er jo nu engang lettere at skaffe nye jobs i de større byer som København, Århus, Ålborg og Odense, mens der er længere i mellem de potentielle muligheder ude på landet. 40 % svarer til ca. 600 nye jobs Og eftersom bare 1 nyt job nemt kan finansiere driften af en Senior Erhverv afdeling i et helt år, er det vanskeligt at forstå at politikerne på Christiansborg har svært ved at finde de kun 6 millioner kroner det årligt koster at finansiere hele Senior Erhverv. Som det ser ud lige nu, er der penge til 2013, mens tilskuddet fra satspulje midlerne i de følgende år er drastisk beskåret til kun 3 millioner i 2014, 1,2 millioner i 2015, og igen 3 millioner i Altså mere end en halvering og med den indlysende effekt at omkring halvdelen af alle SE afdelinger må nedlægges fra 1. januar Ganske vist har politikerne udtrykt håb om at kunne finde de resterende midler til fuld finansiering i løbet af 2013, men eftersom de enkelte SE afdelinger jo har forpligtelser som f. eks. huslejekontrakter, forsikringer o. lign. som skal opsiges med typisk 3-6 måneders varsel inden en evt. lukning, så må og skal ny finansiering for i hvert fald 2014 være på plads inden sommerferien. Det haster altså I en tid hvor det vrimler med virksomhedslukninger, akutpakker som tilsyneladende ikke virker, seniorjobs som ikke findes og jobcentre og andre aktører der ikke fungerer effektivt, er det uforståeligt at man vil nedlægge en velfungerende organisation som Senior Erhverv. Det er sjældent at succes danner grundlag for afvikling, men det kan meget vel blive resultatet for Senior Erhverv. Så overskriften kommer måske alligevel til at passe? 7

8 Seniorerne sælger varen og virksomhederne for den gratis! Seniorerne sælger varen og virksomhederne får den gratis! Af Frank R. Taarup formand, Senior Erhverv Sjælland Øst Varen er i dette tilfælde deres egen arbejdskraft, og seniorerne er virksomhedsafdelingen hos Senior Erhverv Sjælland Øst i Køge. Som en af de 24 aktive afdelinger i Senior Erhverv Danmark, lægger Sjælland Øst stor vægt på det opsøgende salgsarbejde overfor virksomhederne i lokalområdet. Virksomhedsafdelingen er den primære af vores 5 afdelinger siger Carl-Johan Huneck, tovholder i afdelingen og vi arbejder målrettet på at gøre os kendte hos kunderne, som er alle de lokale virksomheder i vores område, der udgøres af Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Stevns kommuner, samt en del af Ringsted. Virksomhedsafdelingen i SE Sjælland Øst er også den største med typisk omkring 15 medlemmer. På den ugentlige mødedag, torsdag, mødes medlemmerne omkring kl for at forberede dagens arbejde. Vi starter med at forberede kørelister, som er udgangspunktet for virksomhedsbesøgene siger Carl-Johan og de er baseret på almindelige tilgængelige oplysninger, samt vores opsamlede erfaringsmateriale. Vi udvælger virksomhederne efter geografisk område, størrelse, antal medarbejdere, og branche, og så planlægger vi en fornuftig rute. Der kører typisk 2-3 hold på hver to personer ud til virksomhederne hver torsdag, og de når som regel hver at besøge ca. 10 virksomheder. Alle vegne bliver vi særdeles godt modtaget, og det er ikke sjældent at der ligefrem bliver tid til en snak over en kop kaffe. Under alle omstændigheder præsenterer vi Senior Erhverv, og de muligheder der ligger i denne arbejdskraft ressource for den enkelte virksomhed. Ikke mindst fortæller vi jo omhyggeligt at rekruttering gennem Senior Erhverv er fuldstændig gratis for virksomheden siger Carl-Johan Huneck med et smil. 8 Det er gratis jobformidling for virksomhederne - de sparer penge til annoncering - og kan desuden abonnere på Seniors Erhvervs CV- katalog

9 Salgsbesøgene er ren canvas, dvs. at der ikke laves aftaler forud for besøget. Erfaringen viser at det for os er lettere at få kontakt med den relevante person på virksomheden når vi først står i døren. Og er den personale ansvarlige ikke til rådighed, er der som regel en anden medarbejder til stede vi kan tale med. I værste fald lægger vi vores materiale i receptionen, og noterer at virksomheden skal besøges igen snarest slutter Carl-Johan Huneck. Når køreholdene kommer tilbage til kontoret, samles der op på resultaterne: hvilke virksomheder har job potentiale og skal besøges igen, og hvilke har udbedt sig yderligere oplysninger. Dette registreres alt sammen omhyggeligt og indgår i den fremtidige besøgsplanlægning. Har der ligefrem været et konkret job på tale, og det sker faktisk, behandles dette naturligvis hurtigt og effektivt, og stillingsopslaget formidles til medlemmerne. Et andet tilbud, der sælges til virksomhederne under besøget, er Kompetence kataloget. Dette er en nyere opfindelse fra SE Sjælland Øst, og er en database med alle medlemmernes CV er. Alle vegne bliver vi særdeles godt modtaget, og det er ikke sjældent at der ligefrem bliver tid til en snak over en kop kaffe. Senior Erhverv tilbyder virksomhederne at abonnere på dette katalog, således at de pr. mail hver måned får en aktuel og opdateret liste over mulige nye medarbejdere, enkelt og overskueligt opdelt efter kompetencer, og virksomheden kan så i fred og ro søge deres nye medarbejder her. Omtrent 70 % af de adspurgte virksomheder siger ja tak til at modtage kataloget, og for tiden er mere end 400 virksomheder tilmeldt. Udover de ugentlige virksomhedsbesøg gør SE Sjælland Øst sig også synlig ved deltagelse i lokaler erhvervsmesser m.m., ligesom afdelingen deltager i netværksmøder og andre aktiviteter. Således var Senior Erhverv repræsentanter med på den professionelle fodboldklub HB Køge s netværks- og sponsor møde den 1. maj i år, hvor mere end 100 lokale virksomheder deltog. Her fik Senior Erhverv 10 minutters lejlighed til at profilere foreningen, og der blev indgået flere interessante aftaler. I 2012 besøgte Senior Erhverv Sjælland Øst i alt ca. 490 virksomheder. Det gennemsnitlige antal medlemmer udgjorde 65, og det lykkedes 21 medlemmer at få et nyt job. Det svarer til mere end 30 %. Jo, de aktive seniorer sælger varen. 9

10 Med netværk og held på Senior Erhverv Aarhus skifter igen formand. Willy Pedersen har fået job. Efter hans banen Ole Nørgaard Madsen, medlem af Senior Erhverv Aarhus Med netværk og held på banen eget udsagn gennem en kombination af held, netværk, aktiv indsats og personlig planlægning. Willy Pedersen fratræder som formand for Senior Erhverv Aarhus og bliver efter få måneder på formandsposten ikke- jobsøgende B- medlem. Tiden som formand blev kort, men er set kortere i Senior Erhverv Aarhus. Det er nu en gang vilkårene i en forening, hvis formål er at skaffe sig af med sine medlemmer ved at bringe dem i arbejde. Og som mål for sin formandsstil har Willy Pedersen med et smil haft: Den skal være, så ingen opdager, jeg er væk, når jeg kommer i job. Willy Pedersen har fået job som interim manager ved Aarhus Letbane, der er et interessentskab oprettet i henhold til Lov om letbane i Aarhus. Som civiløkonom har Willy Pedersen beskæftiget sig med ledelse og økonomi. Som han siger: I 10 forskellige brancher, 10 forskellige virksomheder og 10 forskellige jobs. Tre jobsamtaler på en gang Som økonomisk konsulent skal Willy Pedersen opbygge et økonomisystem for Aarhus Letbane. Der er tale om ansættelse på interim basis til at løse netop den opgave. Interim er midlertidig ansættelse med henblik på den tid, det tager at løse opgaven. På den måde kan interim ansættelser være et godt tilbud fra seniorer til virksomheder. Willy Pedersen følte det oplagt at sige ja til arbejdet ved Aarhus Letbane. Også selv om det betød afbud til hele tre endnu uafklarede jobsamtaler, han var indkaldt til. Jeg fik kendskab til jobbet som interim manager ved Aarhus Letbane gennem en netværkskontakt, fortæller Willy Pedersen, og to af de tre af de jobsamtaler, jeg samtidigt blev indkaldt til, skyldtes også netværkskontakter. En Senior Erhverv GOOD NEWS historie. 10

11 Aktivt opsøge heldet Willy Pedersen understreger gentagne gange, at der skal held til at få et job: Men man skal gøre en aktiv indsats for at opsøge heldet. Man skal tro på heldet og selv gøre alt, hvad man kan. Og man skal regne med, at der er opgaver for en et sted på arbejdsmarkedet. Selv om man ikke lige nu og her ved, hvor de er. Det har overrasket Willy Pedersen, hvor få i hans netværk, der overhovedet anede noget om det, da han blev ledig: Det er altså ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Det står ikke skrevet i panden, selv om du måske føler det sådan: Du skal ikke være bange for at tage kontakt om muligheden for et job, lyder det fra Willy Pedersen, men du skal være parat til at acceptere afslag uden at tage det fortrydeligt eller personligt. Det har jeg lært. Ud over jobsøgning og aktiv indsats i Senior Erhverv har det været vigtigt for Willy Pedersen at bruge tiden som ledig til at gøre noget, han ellers ikke har haft mulighed for. Det kræver ifølge Willy Pedersen personlig planlægning: Jeg har noteret ned, hvad jeg skal nå hver dag. Derfor lyder et godt råd fra Willy Pedersen: Meld åbent ud om din ledighed. Det er en forudsætning for at kunne bruge dit netværk i bestræbelserne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 11

12 Giver Giver statistikker mig statistikker arbejde? mig arbejde? Vi er så tilbøjelige til at lave et utal af statistikker, der fortæller os, hvor mange procent i en aldersgruppe, der enten er kommet i arbejde eller er blevet arbejdsløse. Vi får at vide, hvordan udviklingen er: stiger tallene, eller falder de? Vi kan få at vide, hvilke faggrupper, der er hårdest ramt, hvilke regioner der har færrest eller flest arbejdsløse. Der laves fine rapporter om, hvordan seniorerne har det med den kendsgerning, at de har svært ved at finde nyt arbejde. Der laves også fine rapporter om, hvor eftertragtede seniorer er, hvor attraktivt det grå guld er på arbejdsmarkedet. Uanset hvor gammel man er, er det altid en vanskelig situation at stå uden for arbejdsmarkedet, når man føler, at man stadig er i stand til at yde en god og kompetent indsats. Rapporter og statistikker er der nok af Men hjælper det den enkelte til at komme i arbejde igen? I bedste fald kan disse papirdynger, der bestemt er udfærdiget i den allerbedste hensigt, holde modet oppe hos nogen. Men skabe arbejdspladser gør de næppe, bortset fra til dem, der skriver rapporterne og beregner statistikkerne. 12 Der er ingen tvivl om, at landets seniorer har den største erhvervserfaring i forhold til alle andre grupper på arbejdsmarkedet. Der er heller ingen tvivl om, at en stor gruppe af seniorer giver udtryk for, at de ønsker udfordringer i deres arbejde. Men der er desværre heller ingen tvivl om, at sætninger som: Vi plejer at gøre sådan, eller Sådan har jeg altid gjort oftere siges af seniorer end af yngre mennesker på arbejdsmarkedet. Jo ældre vi bliver, desto mindre lyst har vi til forandring. Erfaringen viser, at mange med alderen har tendens til at vokse fast i stivnede metoder og vaner og lettere skræmmes af ny teknologi.

13 Bo Haug, sognepræst ved Ansgars Kirke og Vor Frelsers Kirke, Odense. Hvis yngre chefer viger tilbage for at ansætte en ældre medarbejder, er grunden næppe, at ansøgeren mangler erfaring eller kompetencer. Det skyldes nok snarere det indtryk, ansøgeren efterlader sig i forbindelse med ansættelsessamtalen. Jeg tror ikke på argumentet om, at senioren fravælges, fordi efterlønnen eller pensionen venter lige om hjørnet. Jeg tror ikke på, at det vejer tungere end de overvejelser, arbejdsgiveren f. eks. må gøre sig, når han ansætter yngre kvinder, hvor han kan imødese, at de skal på barselsorlov måske endda flere gange indenfor en kortere årrække. Jeg tror til gengæld på, at det bedste, vi seniorer kan gøre, er, at vise os omstillingsparate og villige til at slippe gamle indgroede vaner. Vi skal slå plejer ihjel og vise vores omgivelser, at nytænkning også er en del af vores hverdag. Sidst, men ikke mindst, skal vi huske Smil til verden, og verden smiler til dig. Ingen gider ansætte en halvgammel bedrevidende gnavpotte. J.K.-Revision udfører alle regnskabs- og revisionsopgaver samt rådgivning, solidt, hurtigt - og med kunden i centrum. Flere Senior Erhverv afdelinger har allerede valgt os som revisor, og vi kender kontoplan og de særlige krav fra SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Kontakt Registreret revisor John Kofoed direkte på tlf eller mail: J.K.-REVISION v/registreret revisor John Kofoed, HD-R Astersvej 23 C 4600 Køge Tlf.: Fax: Medlem af FSR-danske revisorer Tilsluttet International Federation of Accountants (IFAC) 13

14 2013 er året hvor Senior Erhverv vil være med helt fremme Senior Erhverv medlemmer er efterspurgte medarbejdere indenfor næsten alle brancher og job kategorier, og flere og flere virksomheder satser stort på at ansætte seniorer. Med deres erfaring og menneskekundskab tilfører de enhver virksomhed både faglige og sociale styrker, og bidrager til et godt arbejdsklima. Enhver arbejdsgiver bør indse at et godt mix af yngre og ældre medarbejdere er en fordel for virksomhedens trivsel og vækst. Har du brug for en ny medarbejder? Her og nu: Nye medarbejdere med erfaring nemt, hurtigt og gratis gennem Senior Erhverv Senere: Tilbud om løbende information om kvalificeret arbejdskraft fra Senior Erhverv Jobformidling gennem Senior Erhverv er den billigste i Danmark. Men for virksomheden er den fuldstændig gratis. Billigere kan det ikke gøres. Og heller ikke bedre. Kontakt den nærmeste Senior Erhverv afdeling og abonnér på SE CV-kataloget, så får du hver måned en opdateret oversigt over ledige SENIORER I BEVÆGELSE, overskueligt fordelt på uddannelser og erhverv. Det er også gratis. Kontakt: 14

15 De ældre - et aktiv på De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet Af Ole Christensen - medlem af Europa- Parlamentet for S I et EU med foruroligende høj ungdomsarbejdsløshed vil nogle måske mene, at det er bedst, at de ældre trækker sig fra arbejdsmarkedet, og lader de yngre komme til. Samtidig tales der om, at sundhedspleje og sociale ydelser til den voksende ældre befolkning er en tung byrde på en svindende yngre befolkning. Det europæiske år 2012 for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne handlede om at udfordre holdningen til aldring. Det er et nødvendigt skridt til at opfatte ældre som en kapacitet på arbejdsmarkedet. Som arbejdsmarkedsmand er jeg netop optaget af, hvordan vi kan skabe et fleksibelt arbejdsmarked med plads til alle - herunder at finde smarte måder at være tilknyttet arbejdsmarkedet. For at skabe vækst og velfærd skal alle, der kan og vil bidrage, gøre det. Det centrale er at sikre, at de ældre kan blive ved med at bidrage til økonomien og samfundet. Det er for mig et vigtigt element i aktiv aldring. Aktiv aldring er en meget vigtig del af dagsordenen. Beskæftigelsespolitikken er i høj grad noget, de enkelt lande står for. Det er også min overbevisning, at vores forskellige arbejdsmarkedsmodeller i EU kræver, at de enkelte lande skaber de politikker, der muliggør, at de ældre kan bidrage på arbejdsmarkedet. 15

16 De ældre - et aktiv på De ældre - et aktiv på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet Men derfor er det stadigt vigtigt med et fokus i EU på aktiv aldring, og der bidrog det europæiske år Der blev skabt fælles målsætninger, sat fokus på koordinering og samarbejde mellem landene. I Danmark blev en række tiltag søsat. Medlemsstaterne har også sammen med Kommissionen udviklet Vejledende principper for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, der peger på, hvad for eksempel myndigheder kan gøre for at fremme aktiv aldring. At EU i 2012 satte fokus på aktiv aldring understreger, at det at give de ældre arbejdstagere bedre muligheder på arbejdsmarkedet er et politisk ansvar, som kræver politisk fokus både i medlemslandene og i EU. Det er helt nødvendigt, at vi sammen med virksomhederne, de sociale parter og seniorerne gør de ældre til et aktiv på arbejdsmarkedet. Vi har brug for social samhørighed og at løfte den fælles udfordring, det er, at sikre velfærd for alle borgere i EU. Gratis jobformidling Senior Erhverv formidler jobs til alle brancher og alle stillinger -helt gratis 16

17 Over 50 og ledig? Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Prøv Senior Erhverv Af Maja Krogh Thomsen, Landskoordinator Senior Erhverv Danmark Arbejdsgivere må naturligvis ikke aldersdiskriminere når de ansætter medarbejdere, men alligevel føler mange seniorer at de kommer bagest i køen til et job, netop fordi de har rundet de 50 eller 60 år, eller mere. Som det fremgår af andre indlæg i dette blad er der mange seniorer i disse aldersgrupper der har lyst og kræfter til at fortsætte et aktivt arbejdsliv. Men når man er oppe mod den almindelige krisestemning og mange ledige også blandt de unge og yngre aldersgrupper, der ofte resulterer i flere hundrede ansøgninger til den enkelte stilling, og samtidigt skal kæmpe mod aldersdiskrimination, kan man let føle at have brug for hjælp. A-kasse, Jobcenter og Senior Erhverv Meget nærliggende er det naturligvis at støtte sig til sin A- kasse, fagforening og det lokale Jobcenter. Men der findes også hjælp andre steder: f. eks. hos Senior Erhverv, som er et netværk af seniorer der vil tilbage på arbejdsmarkedet på trods af deres alder. Siden 1999 har Senior Erhverv hjulpet tusindvis af seniorer tilbage til et aktivt arbejdsliv. Det foregår efter devisen hjælp til selvhjælp, dvs. det er medlemmerne selv der sørger for resultaterne. De 24 lokale SE netværk fungerer forskelligt, men efter samme koncept og med samme mål: at hjælpe hinanden tilbage i job. I afdelingerne udføres der konkrete opgaver som regnskab, medlemspleje, PR & markedsføring, IT og ikke mindst virksomhedskontakt, som går ud på at synliggøre Senior Erhverv og medlemmerne overfor de lokale virksomheder. Der lægges mange timer i disse opgaver, som udføres med ildhu og kompetence. 17

18 Over 50 og ledig? Over 50 og ledig? Prøv Senior Erhverv Prøv Senior Erhverv Men den vigtigste funktion i netværket er det faglige og sociale samvær, som opretholder medlemmernes motivation og kompetencer. Her hjælper man hinanden, og drøfter muligheder og udfordringer både i teori og praksis. Har du brug for en idé til en ny ansøgning og CV, er der sikkert en kollega der har et godt råd, og har du brug for et mentalt spark bagi for at holde gejsten oppe efter afslag nummer 200, er der garanteret flere der vil træde til. At yde en frivillig indsats i Senior Erhverv i ledighedsperioden kan skrives på CV et som et aktiv. Hvem er medlem? Det er et krav at du er 50+ og aktivt jobsøgende. Medlemmernes baggrund er meget forskellig, og så godt som alle faggrupper er repræsenteret, både direktøren, håndværkeren, funktionæren og sygeplejersken. Samtidigt afspejler samfundsudviklingen sig i vores medlemssammensætning. Hvis der f. eks. er nedskæringer i det offentlige, får vi pludselig flere pædagoger og sygeplejersker som medlemmer i netværket. Og jo flere faggrupper jo bedre, for så har vi mere at tilbyde virksomhederne, og vi kan også bedre hjælpe hinanden på tværs af færdigheder og brancher. Netværkets styrke er medlemmernes engagement og aktivitet. Gratis for virksomhederne Det er gratis for virksomhederne at rekruttere deres nye medarbejdere hos Senior Erhverv. Kontakt blot den lokale afdeling eller tegn abonnement på vores CV- katalog, så holder vi dig løbende opdateret om vores medlemmer. Senior Erhverv blander sig ikke i eventuelle ansættelses- og kontraktforhold for medlemmerne. Hvordan kommer du med? Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere, eller allerede har bestemt dig for at blive medlem, er det ret enkelt at få mere information. Et godt sted at starte er vores hjemmeside Her kan du finde din lokale afdeling, og kontakte dem telefonisk, pr. mail eller helst ved et besøg. Åbnings- og telefontid varierer, men de fleste afdelinger har åbent hver dag. 18

19 Find din nye medarbejder med CV-kataloget Find din nye medarbejder med CV-kataloget De fleste af Senior Erhvervs medlemmer har en profil på CV- kataloget, som kan findes på hjemmesiden. Her fremgår i første omgang deres kompetencer, erfaring og jobønsker, og via denne profil er der adgang til et mere uddybende CV og en kontaktmail. Du kan finde vores CV- katalog direkte på den enkelte forenings egen hjemmeside. I nogle tilfælde har foreningen kun egne medlemmer i kataloget, men CV- kataloget er på vej til at blive landsdækkende og flere afdelinger har allerede nu kandidater fra hele landet. Prøv f.eks at gå ind på Det er Senior Erhverv Sjælland Øst med kontor i Køge. I menuen til venstre kan du nu vælge Tilbud til firmaer og derefter kommer en oversigt over kompetence kategorier du kan vælge din nye medarbejder fra. For hver kategori er i en parantes anført hvor mange kandidater der er i kategorien. Klik nu på den ønskede kategori, og du får en liste over samtlige kandidater i denne gruppe. Når du har fundet en interessant kandidat, klikker du på billedet for at få et mere komplet kompetence CV. Nederst i CV er der en Kontakt knap og mulighed for at udskrive CV et. Kontakten går til det lokale Senior Erhverv kontor der derefter formidler kontakt mellem dig og kandidaten. Og husk: det er gratis at rekruttere din(e) nye medarbejder(e) gennem Senior Erhverv. lllustrationerne viser samme procedure, men med eksempel fra Senior Erhverv Aarhus 19

20 Vidste du det om Senior Erhverv At Senior Erhverv er landsdækkende med 24 afdelinger At Senior Erhverv har mere end 1600 medlemmer, og at % af disse udskiftes hvert år, fordi de kommer i job igen At 672 medlemmer fra Senior Erhverv i 2012 fik nyt job At medlemmerne i Senior Erhverv hjælper sig selv og hinanden med motivation, kompetenceudvikling og hjælp til selvhjælp At der også er tid til socialt samvær på de ugentlige aktivitetsdage At Senior Erhverv via SFR drives for midler fra satspuljen - p.t.kr. 6.2 mio. om året At aktive seniorer i Senior Erhverv er jobsøgende på fuld tid At jobformidling i gennem Senior Erhverv er gratis

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Arbejdsliv Dagbladet Information I Onsdag den 30. maj 2012

Arbejdsliv Dagbladet Information I Onsdag den 30. maj 2012 1 Arbejdsliv Dagbladet Information I Onsdag den 30. maj 2012 Vilkår og tendenser på arbejdsmarkedet Tema: Seniorer på arbejdsmarkedet Ældre får mindre efteruddannelse end deres yngre kolleger, s. 4-5 Seniorer

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012 Når man rammer muren - en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden Juli 2012 Udført for Danske Studerendes Fællesråd af UngdommensAnalyseEnhed Indhold: Side 2: Undersøgelsens

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen

CA nyt FORHANDLING. Lad knivene blive i skuffen CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 4 DEC 2011 FORHANDLING Lad knivene blive i skuffen Derfor skal du stille op 2 Spil med åbne kort 6 Når kønnet spiller ind 8 Motiver din modpart 10 Dig og efterlønsreformen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere