Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til patient: Effektiv distribution side 30 Kampen om de dyre lægemidler Side 12

2 Leder Brede forlig om sundhed og life science Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmark har i skrivende stund lige fået ny regering, tillykke til den nye sundhedsminister, Sophie Løhde (V), som vi i Pharmadanmark har haft et udmærket samarbejde med i forbindelse med moderniseringen af apotekerloven. Da folketingsvalget blev udskrevet, kom vi med en række ønsker til, hvad en ny regering skulle koncentrere sig om uanset om den blev rød eller som nu blå. Vi kan nu med tilfredshed konstatere, at ambitionerne i Venstres regeringsgrundlag Sammen for fremtiden passer godt overens med de ønsker, vi havde til vores interesseområder. På det sundhedspolitiske område står der i regeringsgrundlaget specifikt, at der skal gennemføres en målrettet indsats over for ældre medicinske patienter, bl.a. for at nedbringe antallet af unødige indlæggelser. Det er også positivt, at regeringen vil forbedre indsatsen over for kronikere. Ser man på regeringens tanker mht. erhvervs- og uddannelsespolitik, er det som talt ud af vores mund, at danske virksomheder skal kunne rekruttere den nødvendige højtkvalificerede arbejdskraft for fortsat at kunne udvikle sig. Det kan lyde som en selvfølgelighed, men realiteten er i dag, at virksomhederne melder om decideret mangel på arbejdskraft. Her kunne det i parentes bemærket nok være på sin plads at gøre opmærksom på, at dimittendledigheden blandt akademikere også Pharmadanmarks nyuddannede fortsat er alt for høj. Men under alle omstændigheder er der ingen tvivl om, at det måske mest afgørende parameter for en levedygtig life science industri på dansk grund er højtkvalificeret arbejdskraft, ikke mindst lægemiddelakademikere. Regeringsgrundlaget anerkender i den forbindelse også, at der er skal arbejdes for højere kvalitet på de videregående uddannelser. Det har Pharmadanmark længe peget på, at der er behov for. I de senere år har det politiske fokus nemlig alene været på hurtig gennemførsel af studierne. Pharmadanmarks medlemmer omfatter mange forskellige akademikere med job inden for alle aspekter af lægemiddel- og medicoindustrien. Det er lige fra den ph.d.-studerende, som laver grundforskning i fremtidens mulige lægemiddeltargets, til den industriansatte specialist som bringer en lægemiddelkandidat tættere på markedet, og til apoteksfarmaceuten som står i frontlinjen, når borgerne skal rådgives om korrekt brug af lægemidler. Det betyder, at vi som forening har en klar forståelse for, hvilke udfordringer lægemiddelområdet rummer også når det handler om, hvilke kompetencer og kvalifikationer både offentlige og private arbejdsgivere efterspørger. Vi har derfor henvendt os direkte til sundhedsministeren, erhvervsministeren og forsknings- og uddannelsesministeren og tilbudt at være sparringspartner, når de skal tage konkrete initiativer på deres områder. Der har både før, under og efter valgkampen været talt meget om brede forlig. Både de sundhedspolitiske og erhvervspolitiske udfordringer kalder på brede forlig. Der bør således være bred politisk enighed i folketinget om initiativer, som kan værne om den lægemiddel-, medico- og biotek-industri, som har udviklet sig til at være uundværlig for Danmark en industri som har danskere på lønningslisterne og står for 11 procent af vores samlede vareeksport. Og der bør være bred politisk enighed om at investere i endelig at få løst problemerne med fejlmedicineringer, bivirkninger og dårlig kvalitet i særligt ældres og kronikeres lægemiddelbehandling. De sundhedsog erhvervspolitiske udfordringer kalder på brede forlig. Antje Marquardsen Formand 2 pharma juli 2015

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til patient: Effektiv distribution side 30 Side 12 Indhold Sygehusdriften stiger mere end medicinudgifter s.16 4 Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? 9 Kort om 10 Bindeled mellem Roche og Sundhedsstyrelsen 12 Prioritering af lægemidler lagt død i valgkampen 15 Kort om 16 Sygehusdriften stiger mere end medicinudgifterne 18 Dyr medicin sætter fut i udgifterne stiger 10 procent næste år 20 Indfør forhandlingsret som i Norge 22 Merpris for at få medicin først 24 Matematikken holder ikke 25 Hvorfor prioritere i primærsektor men ikke på sygehuse? 26 Sådan tackler vi stress hos medarbejderne 29 Kort om 30 Fra patent til patient: Amgros forsøger at minimere skaderne 32 Medicin samles og distribueres 34 Sådan tjenes pengene 36 Substitution Apoteket skal udlevere det billigste 38 Kort om 39 Ny bestyrelse 40 Pharma in English 42 Meddelelser s. 4 s.10 s.26 Juli 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Kampen om de dyre lægemidler Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Kommunikationschef Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Anne Cathrine Schjøtt Journalist Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent Peter Arends Korrektør Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline August august September september Oktober september pharma juli

4 Boksord Virksomhed 4 pharma juli 2015

5 Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Avilex Pharma: Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? Avilex Pharma er et af de få biotekfirmaer, som er etableret direkte baseret på forskning fra Københavns Universitet. Firmaet har nu fået tilført 28 millioner kroner til at komme videre med dets lægemiddel kandidat imod en af de sværeste nødder at knække: Slagtilfælde. pharma juli

6 Virksomhed Slagtilfælde er på verdensplan den næsthyppigste dødsårsag, kun overgået af iskæmisk hjertesygdom. Behandlingsmulighederne er utilstrækkelige, men det tror biotekfirmaet Avilex Pharma, at det kan ændre på med et potentielt lægemiddel, som er baseret på banebrydende forskning fra Københavns Universitet.»Slagtilfælde er måske den sygdom, hvor der er det største unmet medical need for nye lægemidler, men udfordringen er, at der er så mange firmaer, som tidligere har fejlet i udviklingen af et nyt lægemiddel, at investorer generelt meget nødig vil røre ved det. Det bliver simpelthen vurderet til at være for risikabelt at investere i. Og skal man vælge en sygdom, som man skal gå udenom, hvis man vil rejse venturekapital, så ligger slagstilfælde på top tre. Vi har i den meget tidlige fase mødt himmelvendte øjne fra investorer, når vi har præsenteret ideen, men det er nu engang slagtilfælde, vi har valgt at fokusere på,«siger firmaets medstifter, professor, PhD, Kristian Strømgaard. Sammen med post.doc. Anders Bach oprettede han i 2012 Avilex Pharma med Novo Seeds som investor. Oprindelig havde firmaet fokus på smertebehandling, men allerede året efter stod det klart, at behandlingsprincippet ikke umiddelbart holdt mht. smerte. Derefter skiftede Avilex fokus tilbage til slagtilfælde, apopleksi. De to forskere har udviklet den forretningsmæssige del af firmaet i samarbejde med Novo Seeds, mens den helt indledende fase med udtagning af patenter og funding til yderligere forsøg blev hjulpet på vej af Tech Trans Kontoret ved Københavns Universitet. Nyt princip Avilex Pharma er baseret på et nyt princip inden for lægemiddeludvikling, hvor man angriber de såkaldte protein-protein interaktioner. Der er som noget nyt tale om at angribe hjernens glutamatreceptorer indefra i stedet for udefra. På baggrund af det princip har Kristian Strømgaard og Anders Bach designet et peptidlignende stof, UCCB01-144, som har potentiale til at at blive til et lægemiddel til behandling af hjerneskader som følge af slagtilfælde. Kristian Strømgaard forklarer, at et slagtilfælde får hjernen til på én gang at frigive store mængder af det aktiverende signalstof glutamat. Det betyder, at receptorerne i det omkringliggende raske væv bliver overaktiveret, og niveauet af calcium i cellerne stiger voldsomt. Det kickstarter en giftig kædereaktion, som resulterer i celledød. Ved udvikling af lægemiddelstoffer mod hjerneskader efter slagtilfælde har man tidligere fokuseret på at blokere receptorerne i hjernen for signalstoffer fx glutamat. På den måde beskyttes receptorerne mod farlig overaktivering, men desværre påvirkes deres normale og livsvigtige funktioner også og det resulterer i uacceptable bivirkninger. Effektivt stof I de senere år er der derfor opstået stor interesse for en alternativ strategi, hvor lægemidlet ikke påvirker receptoren direkte, men i stedet ændrer de vekselvirkninger, som receptoren har med proteiner inde i cellen. Avilex forskning er koncentreret om at bryde interaktionen mellem den såkaldte NMDA-receptor og det intracellulære protein PSD- 95.»Forsøg på dyremodeller viser, at det nye stof, vi har designet og fremstillet, reducerer det døde område i hjernen efter et slagtilfælde med 40 procent,«fortæller Kristian Strømgaard. Biologiske tests viser desuden, at det nye stof er i stand til at passere den genstridige blod-hjerne-barriere, der ellers er en fundamental udfordring i klinisk lægemiddeludvikling. I dag bruger man den såkaldte trombolysebehandling mod slagtilfælde. Behandlingen opløser blodpropper i hjernen, men færre end 10 procent af patienter med slagtilfælde får behandlingen.»et af de afgørende problemer i forhold til effektiv behandling af slagtilfælde er, at der går for lang tid, fra man får et slagtilfælde, til man bliver behandlet. Men netop nu foregår der banebrydende ting på dette område, fx har man installeret scannere i ambulancer, så patienter allerede bliver diagnosticeret der og ikke først på hospitalet. Et af perspektiverne for Avilex Pharma er, at man ideelt set 6 pharma juli 2015

7 pharma juli

8 Virksomhed kan give vores lægemiddel allerede i ambulancen,«siger Kristian Strømgaard. 28 millioner i støtte Selv om Avilex Pharma har valgt at beskæftige sig med den notorisk svære indikation slagtilfælde, så har firmaet haft bemærkelsesværdig succes med at rejse penge til dets fortsatte drift og udvikling. Sidste måned annoncerede firmaet således, at det havde modtaget en Translation Award fra det engelske Wellcome Trust på 18 millioner kroner. Avilex er det første firma i Skandinavien, der har fået denne pris. Samtidig modtog firmaet 10 millioner kroner fra Novo Seeds, som også havde skudt penge i firmaets opstartsfase.»det er et kæmpe kvalitetsstempel at få denne pris fra Wellcome Trust, og vi lå i endog meget hård konkurrence med en lang række andre spændende projekter,«siger Kristian Strømgaard og fortsætter:»tilsvarende er det fantastisk, at Novo Seeds har så meget tiltro til projektet, at de også har valgt at investere yderligere et stort millionbeløb.«samlet set har Avilex altså 28 millioner kroner, og de penge skal de kommende to et halvt år bruges til at bringe UCCB helt frem til afprøvning i mennesker. Det indebærer bl.a. flere dyreforsøg og sikkerhedsstudier. Pengene skal også bruges til at ansætte en ny direktør, der får som hovedopgave får at finde nye investorer. Når den ny direktør er fundet, fortsætter Kristian Strømgaard som chief scientific officer, mens Anders Bach er senior scientist. Firmaet har desuden ansat en chief development officer, Mikael Thomsen, der var medstifter af Contera Pharma. Konkurrenten En canadisk lægemiddelkandidat, NA-1, baserer sig på samme princip som Avilex Pharma s stof og afprøves i øjeblikket i fase 2/3-forsøg.»Vi har gentænkt designet af stofferne på dette felt og dermed opnået et nyt og langt mere effektivt stof. Vores stof binder fx gange bedre til receptorerne end NA-1 og ser ud til at være langt mindre toksisk. Det giver os et potentielt meget større terapeutisk vindue,«forklarer Kristian Strømgaard. Han finder det kun positivt, at Avilex Pharma ikke står helt alene med den nye tilgang til behandling af slagtilfælde.»det er et helt nyt protein, som ikke har været brugt før, så det er faktisk en stor hjælp for os, at nogle andre er med til at bane vejen og viser, at det her er et spændende og meget lovende target. Så er det vores opgave at vise, at vi er bedre, og dér er jeg foreløbig meget fortrøstningsfuld.«kristian Strømgaard er udmærket klar over, at der stadig er lang vej til et godkendt lægemiddel, men nu har Avilex Pharma i alt fald pengene til at bringe sin lægemiddelkandidat det næste stykke frem. Nu skal det videnskabelige så holde vand. En lotteriseddel Kristian Strømgaard betegnede oprindeligt Avilex Pharma som en lotteriseddel, ligesom alt andet biotek, og nu er der blevet en lidt større chance for gevinst på for ham og de andre ejere. Men han understreger, at det aldrig har været penge, som har drevet værket for ham.»intentionen var fra start ikke at udvikle et nyt lægemiddel vi ville lave noget spændende forskning, et godt akademisk projekt hvor vi angreb glutamatreceptorer på en ny måde. Og indledningsvis havde vi faktisk en lang række fiaskoer, før vi fik gennembruddet med en ny klasse af stoffer. Og langsomt er det blevet mere og mere realistisk, at vi kan lykkes med det, så nu vil vi naturligvis gerne helt i mål også fordi vi ved, at der er et så ekstremt stort behov for et nyt lægemiddel,«siger Kristian Strømgaard. Han lægger ikke skjul på, at det har krævet meget arbejde at nå dertil, hvor Avilex Pharma er i dag.»det har været og er især lige nu super sjovt og ekstremt spændende, men jeg skal være ærlig og indrømme, at der har bestemt også været perioder, hvor jeg forsvor, at jeg nogensinde skulle have med biotek at gøre igen.«8 pharma juli 2015

9 Kort om Biotekindustri runder skarpt hjørne Den globale biotekindustri når nye højder og sætter rekorder både når det gælder børsværdi, omsætning, børsnoteringer, opkøb og fusioner. Børsværdien af den globale biotekindustri har således for første gang rundet mia. dollars. Det viser EY s årlige biotekrapport Beyond Borders: Reaching new heights, der er udarbejdet for 29. gang.»de globale biotekindustri oplever en bølge af succeser, som igen er med til at styrke optimismen. Der bliver investeret rekordstore beløb i innovation, udvikling og opkøb for at skabe værdi og drive fremtidens gennembrud. Lige nu sker der rigtig meget og i rasende højt tempo i branchen,«siger Christian S. Johansen, Partner i EY og leder af EY s sektorgruppe for Life Science i Danmark. Rapporten viser bl.a. også: Det samlede nettoresultat i branchen steg med 231 procent. Investeringer i forskning og udvikling (R&D) steg til 20 procent. Hele 94 nye amerikanske og europæiske virksomheder blev børsnoteret. Personlig medicin i vækst Markedet for personalized medicine har i dag en værdi af 42 milliarder dollars, men vil i 2019 være steget eksplosivt til 60 mia. dollars. Det viser en ny analyse fra den globale analysevirksomhed KellySciPub. Analysen viser også, at især kræft, men også kardiovaskulære sygdomme og infektionssygdomme fører an mht. brug af personlig medicin. Markedet består både af egentlig målrettede lægemidler og såkaldte companion diagnostics, altså farmakodiagnostiske test. Med disse test kan man opdele patienterne i biologiske undergrupper og med den viden i hånden vælge en optimal lægemiddelbehandling. I personlig medicin eller individualiseret farmakoterapi bruger man genetisk information til at personalisere behandlingen og dermed forbedre effekten og mindske bivirkningerne. Men personlig medicin kan på sigt faktisk også medvirke til at løse problemet med stærkt stigende lægemiddeludgifter. Fx bruges der i dag enorme midler på at give kræftbehandlinger til patienter, som ingen gavn har af det, men med personlig medicin kan man sikre, at kun de patienter, som har effekt af behandlingen, får den dyre medicin. Styrket sikkerhed omkring medicinsk udstyr Sundhedspersoner og fabrikanter er opmærksomme på, at de skal rapportere, hvis der er problemer med medicinsk udstyr, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr. Antallet af indrapporterede hændelser er øget fra indberetninger i 2013 til i 2014.»Vi er meget tilfredse med, at det kommer flere indberetninger. Det forbedrer jo patientsikkerheden, at både sundhedspersonalet, fabrikanterne og borgerne holder et vågent øje med det medicinske udstyr, der bliver brugt. Samtidig styrker det også vores muligheder for effektivt at overvåge markedet og sætte ind over for de produkter, der ikke lever op til lovgivningens krav,«siger sektionsleder Kristine Rasmussen, SST. Medicinsk udstyr er et område, der spænder bredt med over forskellige produkter på markedet. Produkterne strækker sig fra lavrisikoprodukter som rullestole og plastre over tandkroner til hjerteklapper og hofteimplantater. Årsrapporten viser også, at hvor der i 2011 og 2012 var et stort antal indrapporteringer om få specifikke produkter, fx metal mod metal hofteproteser, er indberetningerne for 2014 spredt over hele området. I de øvrige EU-lande ses der den samme tendens med et stigende antal indberetninger om medicinsk udstyr. pharma juli

10 Boksord de flytter sig Af Malene Dalmark Espeland/ Foto Søren Hytting Bindeled mellem Roche og Sundhedsstyrelsen Hvorfor skifter du job nu? Jeg har nu arbejdet over fire år hos Meda i Danmark, hvor jeg havde flere forskellige kasketter på inden for regulatory affairs. Det har givet mig blod på tanden for at specialisere mig ydereligere inden for regulatory affairs, og netop det tilbyder min nye stilling hos Roche. Som en del af min uddannelse havde jeg et praktikantforløb på otte måneder i den daværende Lægemiddelstyrelse, og der fik jeg smag for samarbejdet mellem styrelsen og medicinalindustrien. Den erfaring, jeg fik i styrelsen, kommer jeg til at drage nytte af nu. Fremover skal jeg ud over at have kontakt til Roches hovedkontor i Basel også have tæt kontakt til de danske myndigheder. Hvad skal du lave i dit nye job? Roche er specialiseret bl.a. inden for behandling af kræft og infektionssygdomme. Jeg kommer til at have det regulatoriske ansvar i Danmark og på Island for porteføljen med lægemidler til behandling af brystkræft. En del af dem er nøgleprodukter for koncernen, hvilket betyder, at der ikke er plads til regulatoriske stopklodser. Derfor kommer jeg til at være i tæt kontakt med både interne og eksterne stakeholders. De fleste lægemidler i Roches portefølje er godkendt via den centrale procedure (CP), hvor den danske myndighed på nuværende tidspunkt er rapporteur for ni af lægemidlerne. Det giver det kontor, jeg sidder i, et særligt regulatorisk ansvar og status i forhold til kontakten og kommunikationen mellem de danske myndigheder og hovedkvarteret i Basel. Det betyder også, at jeg kommer til at deltage i scientific advice meetings med de danske myndigheder. Jeg får indblik i og bliver nødt til at have fingeren på pulsen, hvad angår myndighedernes nyeste krav og holdninger. Regulatoriske retningslinjer er et arbejdsfelt, som er dynamisk og i konstant udvikling. Det, synes jeg, er vildt spændende og interessant. 10 pharma juli 2015

11 Job siden sidst Blå bog: Volkan Kocak, 30 år 2015: Roche A/S, Regulatory Affairs Manager : Meda A/S, Regulatory Affairs Officer 2012-: HD, Copenhagen Business School 2010: Praktikantforløb specialestuderende, Lægemiddelstyrelsen 2010: Cand. scient. pharm., Københavns Universitet Anette Schnipper DTU, Fødevareinstituttet Astrid Halling Henriksen Novo Nordisk A/S, Hillerød Birgitte Kristensen KLIFO A/S Brian Holch Jensen Statens Serum Institut Caroline Marie Voss KU, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi Dorte Hørlück Novo Nordisk A/S, Biopharmaceuticals Elisa Jytte Gimenz Origio A/S Helle Thougaard Kristensen Iwa Consulting Ida Brorson AlfaNordic A/S Jacob Sørensen Quintiles Denmark Jeppe Madura Larsen Professionshøjskolen Metropol Joanna Sadiq Alcon Nordic A/S Lasse Blaabjerg KU, Københavns Universitet Line Mathiesen KU, Institut for Folkesundhedsvidenskab Line Rasmussen Tabs'n Caps Pack ApS Mahmoud El-Yousef STADA Nordic ApS Masood Hosseini LEO Pharma Mehtap Tellioglu Novo Nordisk A/S Michel Magnussen Sundhedsstyrelsen Mozhgan Ghasemiyani Brenntag Nordic A/S Nadia Rantzau Houlberg Christensen Region Hovedstadens Apotek Nicklas Nørgård Poulsen KU, Institut for Farmaci Pernille Meyer Christensen Rigshospitalet Stina Ehlig-Jensen Pfizer Danmark Theis Sander Wilbek Novo Nordisk A/S, Brogårdsvej Thomas Christesen Novo Nordisk A/S, Søborg Volkan Kocak Roche A/S Yi Huo Ferring Pharmaceuticals A/S Hvilke udfordringer ser du i dit nye job? Jeg skal for det første sætte mig ind i et helt nyt terapi- og sygdomsområde, da jeg ikke har arbejdet med brystkræft tidligere. Det er et fagligt kompliceret områder, som udvikler sig hurtigt. For det andet kommer jeg til at have en central rolle i kommunikationen mellem de danske myndigheder og Roches hovedkvarter i Basel. Så jeg skal levere et højt kommunikationsniveau. For det tredje er brystkræft jo desværre en sygdom, som langt de fleste af os kender til enten via familie, venner eller kollegaer det giver derfor også en følelsesmæssig udfordring. Husk at give besked til Pharmadanmark, når du skifter job. Du kan sende en mail til om jobskiftet. Med korrekte oplysninger kan Pharmadanmark bedre give dig målrettede medlemstilbud. pharma juli

12 Politik Af Christian K. Thorsted Prioritering af lægemidler lagt død i valgkampen De to statsministerkandidater afviste i valgkampen begge kategorisk, at det kan komme på tale at fravælge lægemidler pga. deres høje pris. Patienterne har krav på det bedste og nyeste, lød løftet. Men problemet med eksorbitant dyre lægemidler går ikke væk, mener regionerne. Patienterne skal kunne få et hvilket som helst lægemiddel, uanset hvor dyrt det er, fastslog både statsminister Helle Thorning-Smith og oppositionens statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen i valgkampens hede. Intet tyder derfor på, at der skal prioriteres i og fravælges blandt de nye dyre lægemidler, som i stigende grad bekymrer regionerne.»jeg kan ikke se for mig en situation, hvor vi skal til at prioritere. Borgerne forventer verdensklasse, når de møder det danske sundhedsvæsen,«sagde Helle Thorning-Schmidt i en TV2-debat. Fra Lars Løkke Rasmussen lød det i TV2-debatten:»Det er klart, at vi skal finde de penge, der skal til, for vi må aldrig komme i en situation, hvor en patient har et behandlingsbehov, som hans eller hendes læge siger, at det løser vi på den og den måde. Det vil være den bedste behandling. Men jeg er ked af det, vi har ikke penge til det.«spørgsmålet om fravalg af dyre lægemidler kom til debat, fordi udgifterne til sygehusmedicin stiger med en sådan hast, at de ifølge regionerne vil gøre det nødvendigt at fyre sundhedsfagligt personale. Udgifterne til sygehusmedicin beløb sig i 2007 til 4 mia. kroner, men var sidste år steget til 7,2 mia.kroner. Stigningen drives ikke mindst af nye dyre biologiske lægemidler. Og regionerne estimerer, at de årlige medicinudgifter i 2020 vil været steget til 13,2 mia. kroner et tal, som dog blev tilbagevist af sundhedsminister Nick Hækkerup. Lande som England, Tyskland og Norge har taget konsekvensen af de stigende medicinudgifter og indført prioriteringsinstitutter. Ens for dem alle er, at de må tage økonomi med i overvejelserne, når de ser på nye lægemidler. I Danmark har vi RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) og KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin), som begge ikke inddrager økonomi i deres vurderinger af, om et lægemiddel skal tages i brug. Større rolle til KRIS? På baggrund af de stigende udgifter har regionerne længe efterlyst mulighed for at kunne sige nej til et lægemiddel, hvis det er for dyrt i forhold til gevinsten ved at bruge det. Deres forsøg på at få politisk opbakning til at etablere et egentligt prioriteringsinstitut under regionerne er dog hidtil strandet.»vi er nødt til at gøre noget ved de høje priser på medicin. Første skridt kunne være, at Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) får mulighed for at inddrage pris i kriterierne,«siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S). KRIS blev oprettet i 2012 og skal sikre, at ny dyr medicin, ofte kræftmedicin, hurtigt indgår i standardbehandlingen på alle relevante afdelinger. Oftest behandler rådet lægemidler, hvor der ikke findes sammenlignelige præparater. Regionerne forsøger også på andre måder at presse prisen ned på den dyre sygehusmedicin. Det sker bl.a. ved at sætte et eksperthold til at vurdere, om Norges model til at skaffe sig ny medicin til billigere priser kan kopieres på danske breddegrader.»nordmændene er tilsyneladende bedre til at skaffe sig større rabatter og dermed trykke medicinalvirksomhederne 12 pharma juli 2015

13 på prisen, og de er også bedre til at beregne, om en dyr medicin samfundsmæssigt kan betale sig,«siger Bent Hansen. SR: Flere penge Den nu afgåede regering lovede i udspillet Danmark på sikker vej, som blev præsenteret under valgkampen, at afsætte 3 mia. kroner om året de næste fem år til at»løfte sundheden«, bl.a. til nye lægemidler. Der fulgte altså penge med Helle Thorning- Schmidts klokkeklare afvisning af, at prisen må afgøre, om ny, dyr medicin skal anvendes. Men samtidig slog statsministeren under præsentationen af sundhedsudspillet fast, at medicinpriserne fremover skal være»mere rimelige«.»vi skal ikke sidde passivt og bare acceptere de priser, der er. Der skal selvfølgelig to til at handle, og derfor skal vi som samfund kræve lavere priser,«sagde hun. Det fik Bent Hansen til at påpege, at det ikke er muligt at kræve lavere priser, hvis regionerne ikke kan afvise præparater pga. prisen. Forhandlingen er reelt umulig.»i dag tager vi ikke hensyn til prisen overhovedet. Det gør stort set alle andre lande, og derfor er vi jo også nødt til at sige, at vi ikke har ubegrænsede midler,«siger Bent Hansen. Lif: Ikke noget problem I Lægemiddelindustriforeningen (Lif) mener man, nok ikke overraskende, at medicinudgifterne ikke udgør noget stort problem for sundhedsvæsenet.»det er naturligvis fornuftigt at vurdere, hvordan de offentlige midler bruges mest hensigtsmæssigt. Men debatten bør foregå på et informeret grundlag, og jeg anerkender ikke præmissen for den hidtidige debat at pris- og udgiftsudviklingen på medicin underminerer råderummet til fortsat udvikling af det danske sundhedsvæsen,«siger koncernchef Ida Sofie Jensen, Lif. Hun mener, at der er behov for at få nogle fakta ind i den politiske debat, og peger bl.a. på, at de samlede offentlige udgifter til medicin kun er steget med 87 millioner kroner fra 2010 til 2014.»I debatten har regionerne fremlagt en prognose for de fremtidige udgifter, som angiveligt skulle betyde en fordobling af medicinudgifterne frem mod Det er en prognose uden sagligt grundlag,«fastslår hun. Ida Sofie Jensen peger også på, at medicins andel af de samlede regionale sundhedsudgifter har udvist en faldende tendens.»for det tredje er priserne på medicin ikke stigende. Nok kan man på det samlede lægemiddelmarked identificere og fremhæve eksempler på behandlingsområder, hvor ny innovativ medicin fører til højere behandlingspriser, som belaster specifikke sygehusafdelinger. Men det er ikke det samlede billede,«siger hun. Ida Sofie Jensen slutter:»samlet set er det vanskeligt at få øje på, at pris- og udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet underminerer de offentlige budgetter i en grad, der nødvendiggør forhastede beslutninger om fremover at bortprioritere danske patienters adgang til visse typer af ny innovativ medicin, som repræsenterer væsentlige behandlingsmæssige fremskridt.«afsporet debat Danske Patienter er også utilfreds med debatten om prioritering.»vi kan ikke acceptere, at løsningen skal findes ved at nægte patienter medicin, der virker især ikke, når der er andre veje at gå. Det er uetisk og skubber til ulighed i sundhedsvæsenet, fordi de økonomisk stærkeste patienter har den mulighed at forsikre sig til at få medicinen eller at rejse til andre lande, hvor behandlingen tilbydes,«siger Morten Freil, direktør, Danske Patienter. Han efterlyser generelt, at der i debatten bliver tegnet et mere nuanceret og re- pharma juli

14 Politik elt billede af, hvad medicinudgifterne bliver brugt til. Han mener således, at der ofte bliver tegnet et billede af, at hovedparten af hospitalernes medicinudgifter går til den livsforlængende kræftbehandling. Men listen toppes af medicin til eksempelvis gigt- og sclerosepatienter, siger han.»det er medicin, der sikrer livskvalitet for patienterne i mange år, og sikrer, at patienterne kan gå på arbejde fremfor at leve med dårlig livskvalitet, være bundet til en kørestol og være sygemeldt på overførselsindkomst. Uden medicinen vil disse mennesker være storforbrugere af sundhedsydelser hos praktiserende læge og hjemmesygeplejen. Det vil ikke alene have voldsomme konsekvenser for patienterne, hvis vi skal til at fraprioritere denne medicin det vil også have væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger.«danske Patienter ønsker derfor, at udgiftsstigningerne bliver sammenholdt med de samfundsøkonomiske gevinster ved at tilbyde medicin til patienterne.»sundhedsvæsenet må aldrig blive betragtet som en forretning, der skal kunne betale sig økonomisk men ikke desto mindre er det vigtigt at understrege, at medicin ikke kun er en udgift.«morten Freil foreslår derudover, at regionerne genforhandler prisaftalerne med industrien. Skovler penge ind Enhedslisten lancerede under valgkampen et udspil, som skal gribe ind over for det, som partiet omtaler som»medicinprisernes himmelflugt«. Partiet ønsker, at der skal tages flere initiativer til at nedbringe medicinalselskabernes priser. De skovler alt for mange penge ind på at sælge livsnødvendig medicin, langt ud over omkostningerne til at udvikle og producere medicinen, står der i udspillet.»medicinalvirksomhederne må fremlægge egentlige gevinster ved medicin. Når der sælges til offentlige ordregivere, må firmaerne fremlægge omkostningerne ved de enkelte medicinske produkter. Det er flere gange blevet påvist, at medicinprisen ikke hænger sammen med udviklings- og produktionsprisen. Dette må sikres gennem indsigt i omkostningssiden på de enkelte produkter. Der kan på den måde laves prisloft over bestemte medicin-produkter,«siger sundhedsordfører Stine Brix. Blandt forslagene er også, at medicinalindustriens store overskud skal beskattes ekstra hårdt. Det omtales i udspillet som en skat på»overnormal profit«, hvilket de økonomiske vismænd faktisk har foreslået i forhold til olieproduktion i Nordsøen. DF: Det bedste selvom det er dyrt Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) fastslår, at lægerne skal kunne tilbyde patienterne den bedste medicin, også selv om den er dyr.»jeg hører om patienter, der har fået en stor skyldfølelse på grund af den her debat om dyr medicin, bl.a. forældre til børn med cystisk fibrose. Det er synd og helt urimeligt. Vi skal ikke komme i en situation, hvor vi siger nej til medicin, som vi ved virker,«siger hun til Ritzau. Hun fortsætter:»der findes andre måder at opnå besparelser på end prioritering. Vi er kommet med en række forslag, fx at indkøbe medicinen sammen med de øvrige nordiske lande og indgå i forhandlinger med industrien.«14 pharma juli 2015

15 Kort om Ældre Sagen: Penge til medicingennemgange Ældre Sagen har i forbindelse med valgkampen anbefalet, at samtlige kommuner får midler til ansættelse af farmaceut eller køb af konsulentydelser fra apotek med henblik på bedre medicinsikkerhed og medicingennemgang for beboere på plejehjem. Foreningen foreslår, at ordningen efterhånden kan udbygges med indsats målrettet andre grupper af polyfarmacipatienter end plejehjemsbeboere og deres plejepersonale. Pharmadanmark glæder sig over, at Ældre Sagen bakker op om behov for øget inddragelse af farmaceuter, og er på sekretariatsniveau i kontakt med foreningen. Bundrekord for ledighed De nye ledighedstal fra Akademikerne viser, at kun 1,9 procent af Pharmadanmarks medlemmer nu er ledige. Det er det hidtil laveste niveau siden finanskrisen. Måneden før var ledigheden 2,5 procent. Også dimittendledigheden hsr nu en klar faldende tendens. Den ligger på 17,3 procent, måneden før var den 21,2 procent. Regionernes formand har mest magt i sundhedsvæsenet For femte år i træk topper Bent Hansen, formand for Danske Regioner, listen over sundhedsvæsenets mest magtfulde personer. Han har også den største gennemslagskraft og den største faglige dygtighed. Det konkluderer Dagens Medicins Magtpanel, som har lavet den såkaldte Magtliste over de 100 mest magtfulde personer i det danske sundhedsvæsen. På listen følges Bent Hansen af afgående finansminister Bjarne Corydon og afgående statsminister Helle Thorning-Schmidt. I alt har Bent Hansen indtaget førstepladsen seks gange. På listens top 10 optræder også regionsformændene Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden, og Ulla Astman, Region Nordjylland, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg. Magtpanelet består af 12 fremtrædende personer fra sundhedsvæsenet, som har vurderet i alt 304 indflydelsesrige personer i sundhedssektoren. Novo Nordisk og KU i samarbejde om talenter Novo Nordisk og Københavns Universitet (KU) har underskrevet en treårig aftale om et stipendieprogram for talentfulde studerende. Novo Nordisk International Programme of Talents skal styrke studentermobiliteten mellem KU og udvalgte partneruniversiteter i elitesamlingen International Alliance of Research Universities (IARU), som Københavns Universitet er en del af. Novo Nordisk giver op til fem millioner kroner årligt til stipendieprogrammet.»vi ønsker at bidrage til, at danske studerende rejser mere ud og henter ny viden, og at flere udenlandske studerende får smag for Danmark som et attraktivt sted at studere. Således håber vi, at aftalen med KU vil sikre et stærkere, mere globalt og konkurrencedygtigt studie- og forskningsmiljø i København,«siger koncernforskningsdirektør i Novo Nordisk, Mads Krogsgaard Thomsen. Stipendieprogrammet vil være fuldt implementeret i pharma juli

16 Økonomi Af Anne Cathrine Schjøtt Sygehusdriften stiger mere end medicinudgifter I længere tid har stigninger i sygehusmedicinudgifterne båret skylden for den store sundhedsregning, som det offentlige sidder med. Men størstedelen af de stigende udgifter kan tilskrives andet end lægemidler. Det kan godt være, at en vækst i medicinudgifterne fra 2007 til 2014 på 57,7 procent (renset for inflation) lyder af meget sammenlignet med, at udgifterne til den samlede sygehusdrift (inklusive medicin) i samme periode er steget med 16,9 procent. Men når man ser isoleret på kroner og øre, drejer det sig om 2,3 mia. kroner i stigning på sygehusmedicin, men 7,6 mia. kroner som sygehusdriften i øvrigt er steget med. Samlet set kan en fjerdedel af stigningen i sygehusudgifterne på 9,9 mia. kroner siden 2007 altså tilskrives de stigende medicinudgifter.»derfor bør politikerne se på andre muligheder end kun at begrænse medicinudgifterne. Hvis medicinen bliver ved med at stige, er det selvfølgelig et problem, men hvis man ikke stopper udgiftsflugten på andre driftsområder, står man med et endnu større problem,«siger Ole Henriksen, partner i konsulentbureauet Last Mile, der bl.a. laver sundhedsøkonomiske rapporter. Han advarer mod, at man udelukkende skeler til både England og Norge, hvor priserne på medicin er omkring 10 procent lavere end i Danmark.»Hvis vi antager, at udgifterne til medicin var 10 pct. lavere i 2007 og fastholdt det frem til 2014, ville væksten stadig være høj. Det er andre steder i sygehusvæsnet, det er steget meget kraftigt,«siger han. En reel nedsættelse af priserne på sygehusmedicin på fx 10 procent i alle år fra 2007 til 2014 ville betyde en formindsket stigning i de samlede driftsudgifter fra 16,9 til 16,6 procent. Det er altså en begrænset formindskelse af de samlede sygehusudgifter, som et prisfald på medicinen alene på længere sigt ville have. Udviklingen i sygehusudgifterne Mia. kr Vækst i procent siden 2007 Sygehusdrift (faste priser) 58,6 61,5 64,9 64,9 64,6 66,0 67,2 68,6 16.9% Sygehusmedicin (faste priser) 4,0 4,6 5,0 5,1 5,2 5,6 5,9 6,4 57.7% Sygehusdrift excl. Medicin (faste priser) 54,6 56,9 59,9 59,8 59,4 60,4 61,3 62,2 13.9% Medicins andel af samlede udgifter (procent) 6,9 7,5 7,7 7,9 8,1 8,5 8,8 9,3 13.9% Kilde: Danmarks Statistik, De regionale regnskaber konto Sygehuse, AMGROS, samt P/L indeks Danske regioner, beregnet af Last Mile. Note: Omkostningerne er renset for inflationen. Dermed er priserne anderledes end de løbende priser. 16 pharma juli 2015

17 pharma juli

18 Økonomi Udgifter til sygehusmedicin Udgifterne til sygehusmedicin har altid været støt stigende. Amgros har løbende forhandlet nogle bedre priser, hvormed den oprindelige pris og den betalte pris er forskellige. (mio. kr.) Listepris Pris efter rabat 18 pharma juli 2015

19 Af Anne Cathrine Schjøtt Dyr medicin sætter fut i udgifterne stiger 10 procent næste år Med flere nye og dyre lægemiddelbehandlinger forventer sygehusenes indkøbscentral Amgros, at udgifterne til lægemidler vil stige med 10 procent både i år og igen i Med en udgift til lægemidler på knap 7,2 mia. kroner i 2014 vil det give en stigning på mio. kroner årligt de næste par år. Amgros har ikke spået om, hvad udgifterne bliver senere hen, men hvis der ikke sker ændringer mht. prisstruktur eller forhandlingsmuligheder, vil udgifterne formentlig ikke stagnere. Som det ses i udgiftsgrafen, har medicinudgifterne siden 2007 konstant været stigende bortset fra i 2011, hvor stigningen på to procent svarede til inflationen. Sidste år var stigningen 8,4 procent. Forventningen til udgifterne i år og næste år baserer sig på kendskabet til kommende nye lægemidler, indikationsudvidelser, patientgrundlaget inden for de pågældende sygdomsområder, fremtidige patentudløb, eventuelle prisloftsaftaler med videre. pharma juli

20 Økonomi Af Anne Cathrine Schjøtt Professor: Indfør forhandlingsret som i Norge Uden en mulighed for at sige nej kan det være svært at forhandle sig til en bedre pris. Sådan lyder det fra sundhedsøkonomisk professor, der skeler til Norge, hvor forhandlingsmuligheden giver lavere medicinpriser. Danske hospitaler betaler 22 procent mere for den dyreste medicin end norske sygehuse. Det viser en undersøgelse fra Danske Regioner, som dog er fra Ikke desto mindre er det en stor merudgift. Hvis den danske indkøbscentral for sygehusmedicin, Amgros, kunne opnå bare halvdelen af de norske besparelser, ville det svare til over en halv milliard kroner årligt. Undersøgelsen omfatter de 14 mest omkostningstunge lægemidler, der var i brug i Fem af dem er stadig i dag på listen over de 20 mest omkostningstunge lægemidler i det danske sygehusvæsen. Men at kunne indføre et system som i Norge vil kræve en lovændring.»i Norge har de et skarpere referenceprissystem, og de offentlige forhandlere har retten til at sige nej tak, hvis prisen er for høj. Tænk på mulighederne, hvis de danske forhandlere kunne gøre det, når de aftaler vilkår med lægemiddelindustrien. Men det må de ikke. Og det ved industrien selvfølgelig,«siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi. Presser ud fra billigste gennemsnitspris I Norge tager de udgangspunkt i de seks billigste priser for et lægemiddel i EU, hvorefter de tilbyder producenten at købe til et gennemsnit af de priser. Siger producenten nej, har myndighederne mulighed for at afvise at ville bruge lægemidlet i de offentlige sygehuse.»det rummer risikoen for, at nogle lægemidler kommer lidt senere på sygehusene, men det skal modregnes i en mulig prisbesparelse på en halv til en hel milliard kroner årligt for de danske syghuse«understreger Jes Søgaard. Svær prioriteringskalkule I Storbritannien foretager instituttet Nice (The National Institute for Health and Care Excellence) en meget håndfast prioritering. Nice vurderer hvert enkelt lægemiddel ud fra en sundhedsøkonomisk vinkel. Hvis en lægemiddelbehandling koster for meget i forhold til den terapeutiske effekt, må lægerne ikke bruge den. Effekt omfatter både overlevelse og livskvalitet samt afledte besparelser andre steder i sundhedssystemet.»det er en lidt for matematisk kalkule. Der er tale om en gennemsnitsbetragtning, hvor man afskærmer dem, der får bedre effekt end gennemsnittet, hvilket der jo altid er. Derfor kan denne metode gå ud over den del af patientgruppen, som oplever en markant forbedring eller endda helbredelse,«siger sundhedsprofessoren. Bedre kort på hånden med et nej Derfor vurderer han, at en model som den britiske næppe er en mulighed i Danmark. Men hvis man gør som i Norge, hvor man kan true med at sige nej, er der penge at hente. Det kan helt rationelt forklares sådan:»hvis du skal have en ny bil med den nyeste teknologi, og hvis forhandleren samtidig ved, at du skal gå ud af butikken med bilen, har du ikke mange forhandlingsmuligheder. Men hvis du har en mulighed for at sige nej, står du stærkere som køber. Den samme præmis gælder med lægemidler,«forklarer han. 20 pharma juli 2015

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Sundhedssektoren er en vækstindustri

Sundhedssektoren er en vækstindustri Perspektiv 6 15 Sundhedssektoren er en vækstindustri Af temaspecialist Morten Springborg Overalt i den vestlige verden foregår der en ophedet debat om sundhedsudgifternes himmelflugt. Senest under valg

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Lægemiddeldagene. ny lovgivning, procedurer og udfordringer. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009. www.ibceuroforum.

Lægemiddeldagene. ny lovgivning, procedurer og udfordringer. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 28. og 29. oktober 2009 W O R K S H O P 6. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/laege Lægemiddeldagene ny lovgivning, procedurer og udfordringer Hvad

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011

2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 2168 fokus Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk Illustration Ugeskrift for Læger Ugeskr Læger 173/36 5. september 2011 fokus 2169 Psykiatrien vinder valget Skal

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars

Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Fakta om biologiske lægemidler og biosimilars Indhold e lægemidler og biosimilars Biosimilars giver samfundet besparelser Sådan godkendes biosimilars Sundhedsstyrelsen anerkender biosimilars Kvalitetskontrol

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere