Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampen om de dyre lægemidler. Side 12. Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4. Lederes bud på stresshåndtering side 26"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til patient: Effektiv distribution side 30 Kampen om de dyre lægemidler Side 12

2 Leder Brede forlig om sundhed og life science Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmark har i skrivende stund lige fået ny regering, tillykke til den nye sundhedsminister, Sophie Løhde (V), som vi i Pharmadanmark har haft et udmærket samarbejde med i forbindelse med moderniseringen af apotekerloven. Da folketingsvalget blev udskrevet, kom vi med en række ønsker til, hvad en ny regering skulle koncentrere sig om uanset om den blev rød eller som nu blå. Vi kan nu med tilfredshed konstatere, at ambitionerne i Venstres regeringsgrundlag Sammen for fremtiden passer godt overens med de ønsker, vi havde til vores interesseområder. På det sundhedspolitiske område står der i regeringsgrundlaget specifikt, at der skal gennemføres en målrettet indsats over for ældre medicinske patienter, bl.a. for at nedbringe antallet af unødige indlæggelser. Det er også positivt, at regeringen vil forbedre indsatsen over for kronikere. Ser man på regeringens tanker mht. erhvervs- og uddannelsespolitik, er det som talt ud af vores mund, at danske virksomheder skal kunne rekruttere den nødvendige højtkvalificerede arbejdskraft for fortsat at kunne udvikle sig. Det kan lyde som en selvfølgelighed, men realiteten er i dag, at virksomhederne melder om decideret mangel på arbejdskraft. Her kunne det i parentes bemærket nok være på sin plads at gøre opmærksom på, at dimittendledigheden blandt akademikere også Pharmadanmarks nyuddannede fortsat er alt for høj. Men under alle omstændigheder er der ingen tvivl om, at det måske mest afgørende parameter for en levedygtig life science industri på dansk grund er højtkvalificeret arbejdskraft, ikke mindst lægemiddelakademikere. Regeringsgrundlaget anerkender i den forbindelse også, at der er skal arbejdes for højere kvalitet på de videregående uddannelser. Det har Pharmadanmark længe peget på, at der er behov for. I de senere år har det politiske fokus nemlig alene været på hurtig gennemførsel af studierne. Pharmadanmarks medlemmer omfatter mange forskellige akademikere med job inden for alle aspekter af lægemiddel- og medicoindustrien. Det er lige fra den ph.d.-studerende, som laver grundforskning i fremtidens mulige lægemiddeltargets, til den industriansatte specialist som bringer en lægemiddelkandidat tættere på markedet, og til apoteksfarmaceuten som står i frontlinjen, når borgerne skal rådgives om korrekt brug af lægemidler. Det betyder, at vi som forening har en klar forståelse for, hvilke udfordringer lægemiddelområdet rummer også når det handler om, hvilke kompetencer og kvalifikationer både offentlige og private arbejdsgivere efterspørger. Vi har derfor henvendt os direkte til sundhedsministeren, erhvervsministeren og forsknings- og uddannelsesministeren og tilbudt at være sparringspartner, når de skal tage konkrete initiativer på deres områder. Der har både før, under og efter valgkampen været talt meget om brede forlig. Både de sundhedspolitiske og erhvervspolitiske udfordringer kalder på brede forlig. Der bør således være bred politisk enighed i folketinget om initiativer, som kan værne om den lægemiddel-, medico- og biotek-industri, som har udviklet sig til at være uundværlig for Danmark en industri som har danskere på lønningslisterne og står for 11 procent af vores samlede vareeksport. Og der bør være bred politisk enighed om at investere i endelig at få løst problemerne med fejlmedicineringer, bivirkninger og dårlig kvalitet i særligt ældres og kronikeres lægemiddelbehandling. De sundhedsog erhvervspolitiske udfordringer kalder på brede forlig. Antje Marquardsen Formand 2 pharma juli 2015

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Avilex Pharma på vej med ny medicin imod slagtilfælde side 4 Lederes bud på stresshåndtering side 26 Fra patent til patient: Effektiv distribution side 30 Side 12 Indhold Sygehusdriften stiger mere end medicinudgifter s.16 4 Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? 9 Kort om 10 Bindeled mellem Roche og Sundhedsstyrelsen 12 Prioritering af lægemidler lagt død i valgkampen 15 Kort om 16 Sygehusdriften stiger mere end medicinudgifterne 18 Dyr medicin sætter fut i udgifterne stiger 10 procent næste år 20 Indfør forhandlingsret som i Norge 22 Merpris for at få medicin først 24 Matematikken holder ikke 25 Hvorfor prioritere i primærsektor men ikke på sygehuse? 26 Sådan tackler vi stress hos medarbejderne 29 Kort om 30 Fra patent til patient: Amgros forsøger at minimere skaderne 32 Medicin samles og distribueres 34 Sådan tjenes pengene 36 Substitution Apoteket skal udlevere det billigste 38 Kort om 39 Ny bestyrelse 40 Pharma in English 42 Meddelelser s. 4 s.10 s.26 Juli 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2015 Kampen om de dyre lægemidler Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Kommunikationschef Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Anne Cathrine Schjøtt Journalist Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent Peter Arends Korrektør Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline August august September september Oktober september pharma juli

4 Boksord Virksomhed 4 pharma juli 2015

5 Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Avilex Pharma: Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? Avilex Pharma er et af de få biotekfirmaer, som er etableret direkte baseret på forskning fra Københavns Universitet. Firmaet har nu fået tilført 28 millioner kroner til at komme videre med dets lægemiddel kandidat imod en af de sværeste nødder at knække: Slagtilfælde. pharma juli

6 Virksomhed Slagtilfælde er på verdensplan den næsthyppigste dødsårsag, kun overgået af iskæmisk hjertesygdom. Behandlingsmulighederne er utilstrækkelige, men det tror biotekfirmaet Avilex Pharma, at det kan ændre på med et potentielt lægemiddel, som er baseret på banebrydende forskning fra Københavns Universitet.»Slagtilfælde er måske den sygdom, hvor der er det største unmet medical need for nye lægemidler, men udfordringen er, at der er så mange firmaer, som tidligere har fejlet i udviklingen af et nyt lægemiddel, at investorer generelt meget nødig vil røre ved det. Det bliver simpelthen vurderet til at være for risikabelt at investere i. Og skal man vælge en sygdom, som man skal gå udenom, hvis man vil rejse venturekapital, så ligger slagstilfælde på top tre. Vi har i den meget tidlige fase mødt himmelvendte øjne fra investorer, når vi har præsenteret ideen, men det er nu engang slagtilfælde, vi har valgt at fokusere på,«siger firmaets medstifter, professor, PhD, Kristian Strømgaard. Sammen med post.doc. Anders Bach oprettede han i 2012 Avilex Pharma med Novo Seeds som investor. Oprindelig havde firmaet fokus på smertebehandling, men allerede året efter stod det klart, at behandlingsprincippet ikke umiddelbart holdt mht. smerte. Derefter skiftede Avilex fokus tilbage til slagtilfælde, apopleksi. De to forskere har udviklet den forretningsmæssige del af firmaet i samarbejde med Novo Seeds, mens den helt indledende fase med udtagning af patenter og funding til yderligere forsøg blev hjulpet på vej af Tech Trans Kontoret ved Københavns Universitet. Nyt princip Avilex Pharma er baseret på et nyt princip inden for lægemiddeludvikling, hvor man angriber de såkaldte protein-protein interaktioner. Der er som noget nyt tale om at angribe hjernens glutamatreceptorer indefra i stedet for udefra. På baggrund af det princip har Kristian Strømgaard og Anders Bach designet et peptidlignende stof, UCCB01-144, som har potentiale til at at blive til et lægemiddel til behandling af hjerneskader som følge af slagtilfælde. Kristian Strømgaard forklarer, at et slagtilfælde får hjernen til på én gang at frigive store mængder af det aktiverende signalstof glutamat. Det betyder, at receptorerne i det omkringliggende raske væv bliver overaktiveret, og niveauet af calcium i cellerne stiger voldsomt. Det kickstarter en giftig kædereaktion, som resulterer i celledød. Ved udvikling af lægemiddelstoffer mod hjerneskader efter slagtilfælde har man tidligere fokuseret på at blokere receptorerne i hjernen for signalstoffer fx glutamat. På den måde beskyttes receptorerne mod farlig overaktivering, men desværre påvirkes deres normale og livsvigtige funktioner også og det resulterer i uacceptable bivirkninger. Effektivt stof I de senere år er der derfor opstået stor interesse for en alternativ strategi, hvor lægemidlet ikke påvirker receptoren direkte, men i stedet ændrer de vekselvirkninger, som receptoren har med proteiner inde i cellen. Avilex forskning er koncentreret om at bryde interaktionen mellem den såkaldte NMDA-receptor og det intracellulære protein PSD- 95.»Forsøg på dyremodeller viser, at det nye stof, vi har designet og fremstillet, reducerer det døde område i hjernen efter et slagtilfælde med 40 procent,«fortæller Kristian Strømgaard. Biologiske tests viser desuden, at det nye stof er i stand til at passere den genstridige blod-hjerne-barriere, der ellers er en fundamental udfordring i klinisk lægemiddeludvikling. I dag bruger man den såkaldte trombolysebehandling mod slagtilfælde. Behandlingen opløser blodpropper i hjernen, men færre end 10 procent af patienter med slagtilfælde får behandlingen.»et af de afgørende problemer i forhold til effektiv behandling af slagtilfælde er, at der går for lang tid, fra man får et slagtilfælde, til man bliver behandlet. Men netop nu foregår der banebrydende ting på dette område, fx har man installeret scannere i ambulancer, så patienter allerede bliver diagnosticeret der og ikke først på hospitalet. Et af perspektiverne for Avilex Pharma er, at man ideelt set 6 pharma juli 2015

7 pharma juli

8 Virksomhed kan give vores lægemiddel allerede i ambulancen,«siger Kristian Strømgaard. 28 millioner i støtte Selv om Avilex Pharma har valgt at beskæftige sig med den notorisk svære indikation slagtilfælde, så har firmaet haft bemærkelsesværdig succes med at rejse penge til dets fortsatte drift og udvikling. Sidste måned annoncerede firmaet således, at det havde modtaget en Translation Award fra det engelske Wellcome Trust på 18 millioner kroner. Avilex er det første firma i Skandinavien, der har fået denne pris. Samtidig modtog firmaet 10 millioner kroner fra Novo Seeds, som også havde skudt penge i firmaets opstartsfase.»det er et kæmpe kvalitetsstempel at få denne pris fra Wellcome Trust, og vi lå i endog meget hård konkurrence med en lang række andre spændende projekter,«siger Kristian Strømgaard og fortsætter:»tilsvarende er det fantastisk, at Novo Seeds har så meget tiltro til projektet, at de også har valgt at investere yderligere et stort millionbeløb.«samlet set har Avilex altså 28 millioner kroner, og de penge skal de kommende to et halvt år bruges til at bringe UCCB helt frem til afprøvning i mennesker. Det indebærer bl.a. flere dyreforsøg og sikkerhedsstudier. Pengene skal også bruges til at ansætte en ny direktør, der får som hovedopgave får at finde nye investorer. Når den ny direktør er fundet, fortsætter Kristian Strømgaard som chief scientific officer, mens Anders Bach er senior scientist. Firmaet har desuden ansat en chief development officer, Mikael Thomsen, der var medstifter af Contera Pharma. Konkurrenten En canadisk lægemiddelkandidat, NA-1, baserer sig på samme princip som Avilex Pharma s stof og afprøves i øjeblikket i fase 2/3-forsøg.»Vi har gentænkt designet af stofferne på dette felt og dermed opnået et nyt og langt mere effektivt stof. Vores stof binder fx gange bedre til receptorerne end NA-1 og ser ud til at være langt mindre toksisk. Det giver os et potentielt meget større terapeutisk vindue,«forklarer Kristian Strømgaard. Han finder det kun positivt, at Avilex Pharma ikke står helt alene med den nye tilgang til behandling af slagtilfælde.»det er et helt nyt protein, som ikke har været brugt før, så det er faktisk en stor hjælp for os, at nogle andre er med til at bane vejen og viser, at det her er et spændende og meget lovende target. Så er det vores opgave at vise, at vi er bedre, og dér er jeg foreløbig meget fortrøstningsfuld.«kristian Strømgaard er udmærket klar over, at der stadig er lang vej til et godkendt lægemiddel, men nu har Avilex Pharma i alt fald pengene til at bringe sin lægemiddelkandidat det næste stykke frem. Nu skal det videnskabelige så holde vand. En lotteriseddel Kristian Strømgaard betegnede oprindeligt Avilex Pharma som en lotteriseddel, ligesom alt andet biotek, og nu er der blevet en lidt større chance for gevinst på for ham og de andre ejere. Men han understreger, at det aldrig har været penge, som har drevet værket for ham.»intentionen var fra start ikke at udvikle et nyt lægemiddel vi ville lave noget spændende forskning, et godt akademisk projekt hvor vi angreb glutamatreceptorer på en ny måde. Og indledningsvis havde vi faktisk en lang række fiaskoer, før vi fik gennembruddet med en ny klasse af stoffer. Og langsomt er det blevet mere og mere realistisk, at vi kan lykkes med det, så nu vil vi naturligvis gerne helt i mål også fordi vi ved, at der er et så ekstremt stort behov for et nyt lægemiddel,«siger Kristian Strømgaard. Han lægger ikke skjul på, at det har krævet meget arbejde at nå dertil, hvor Avilex Pharma er i dag.»det har været og er især lige nu super sjovt og ekstremt spændende, men jeg skal være ærlig og indrømme, at der har bestemt også været perioder, hvor jeg forsvor, at jeg nogensinde skulle have med biotek at gøre igen.«8 pharma juli 2015

9 Kort om Biotekindustri runder skarpt hjørne Den globale biotekindustri når nye højder og sætter rekorder både når det gælder børsværdi, omsætning, børsnoteringer, opkøb og fusioner. Børsværdien af den globale biotekindustri har således for første gang rundet mia. dollars. Det viser EY s årlige biotekrapport Beyond Borders: Reaching new heights, der er udarbejdet for 29. gang.»de globale biotekindustri oplever en bølge af succeser, som igen er med til at styrke optimismen. Der bliver investeret rekordstore beløb i innovation, udvikling og opkøb for at skabe værdi og drive fremtidens gennembrud. Lige nu sker der rigtig meget og i rasende højt tempo i branchen,«siger Christian S. Johansen, Partner i EY og leder af EY s sektorgruppe for Life Science i Danmark. Rapporten viser bl.a. også: Det samlede nettoresultat i branchen steg med 231 procent. Investeringer i forskning og udvikling (R&D) steg til 20 procent. Hele 94 nye amerikanske og europæiske virksomheder blev børsnoteret. Personlig medicin i vækst Markedet for personalized medicine har i dag en værdi af 42 milliarder dollars, men vil i 2019 være steget eksplosivt til 60 mia. dollars. Det viser en ny analyse fra den globale analysevirksomhed KellySciPub. Analysen viser også, at især kræft, men også kardiovaskulære sygdomme og infektionssygdomme fører an mht. brug af personlig medicin. Markedet består både af egentlig målrettede lægemidler og såkaldte companion diagnostics, altså farmakodiagnostiske test. Med disse test kan man opdele patienterne i biologiske undergrupper og med den viden i hånden vælge en optimal lægemiddelbehandling. I personlig medicin eller individualiseret farmakoterapi bruger man genetisk information til at personalisere behandlingen og dermed forbedre effekten og mindske bivirkningerne. Men personlig medicin kan på sigt faktisk også medvirke til at løse problemet med stærkt stigende lægemiddeludgifter. Fx bruges der i dag enorme midler på at give kræftbehandlinger til patienter, som ingen gavn har af det, men med personlig medicin kan man sikre, at kun de patienter, som har effekt af behandlingen, får den dyre medicin. Styrket sikkerhed omkring medicinsk udstyr Sundhedspersoner og fabrikanter er opmærksomme på, at de skal rapportere, hvis der er problemer med medicinsk udstyr, viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr. Antallet af indrapporterede hændelser er øget fra indberetninger i 2013 til i 2014.»Vi er meget tilfredse med, at det kommer flere indberetninger. Det forbedrer jo patientsikkerheden, at både sundhedspersonalet, fabrikanterne og borgerne holder et vågent øje med det medicinske udstyr, der bliver brugt. Samtidig styrker det også vores muligheder for effektivt at overvåge markedet og sætte ind over for de produkter, der ikke lever op til lovgivningens krav,«siger sektionsleder Kristine Rasmussen, SST. Medicinsk udstyr er et område, der spænder bredt med over forskellige produkter på markedet. Produkterne strækker sig fra lavrisikoprodukter som rullestole og plastre over tandkroner til hjerteklapper og hofteimplantater. Årsrapporten viser også, at hvor der i 2011 og 2012 var et stort antal indrapporteringer om få specifikke produkter, fx metal mod metal hofteproteser, er indberetningerne for 2014 spredt over hele området. I de øvrige EU-lande ses der den samme tendens med et stigende antal indberetninger om medicinsk udstyr. pharma juli

10 Boksord de flytter sig Af Malene Dalmark Espeland/ Foto Søren Hytting Bindeled mellem Roche og Sundhedsstyrelsen Hvorfor skifter du job nu? Jeg har nu arbejdet over fire år hos Meda i Danmark, hvor jeg havde flere forskellige kasketter på inden for regulatory affairs. Det har givet mig blod på tanden for at specialisere mig ydereligere inden for regulatory affairs, og netop det tilbyder min nye stilling hos Roche. Som en del af min uddannelse havde jeg et praktikantforløb på otte måneder i den daværende Lægemiddelstyrelse, og der fik jeg smag for samarbejdet mellem styrelsen og medicinalindustrien. Den erfaring, jeg fik i styrelsen, kommer jeg til at drage nytte af nu. Fremover skal jeg ud over at have kontakt til Roches hovedkontor i Basel også have tæt kontakt til de danske myndigheder. Hvad skal du lave i dit nye job? Roche er specialiseret bl.a. inden for behandling af kræft og infektionssygdomme. Jeg kommer til at have det regulatoriske ansvar i Danmark og på Island for porteføljen med lægemidler til behandling af brystkræft. En del af dem er nøgleprodukter for koncernen, hvilket betyder, at der ikke er plads til regulatoriske stopklodser. Derfor kommer jeg til at være i tæt kontakt med både interne og eksterne stakeholders. De fleste lægemidler i Roches portefølje er godkendt via den centrale procedure (CP), hvor den danske myndighed på nuværende tidspunkt er rapporteur for ni af lægemidlerne. Det giver det kontor, jeg sidder i, et særligt regulatorisk ansvar og status i forhold til kontakten og kommunikationen mellem de danske myndigheder og hovedkvarteret i Basel. Det betyder også, at jeg kommer til at deltage i scientific advice meetings med de danske myndigheder. Jeg får indblik i og bliver nødt til at have fingeren på pulsen, hvad angår myndighedernes nyeste krav og holdninger. Regulatoriske retningslinjer er et arbejdsfelt, som er dynamisk og i konstant udvikling. Det, synes jeg, er vildt spændende og interessant. 10 pharma juli 2015

11 Job siden sidst Blå bog: Volkan Kocak, 30 år 2015: Roche A/S, Regulatory Affairs Manager : Meda A/S, Regulatory Affairs Officer 2012-: HD, Copenhagen Business School 2010: Praktikantforløb specialestuderende, Lægemiddelstyrelsen 2010: Cand. scient. pharm., Københavns Universitet Anette Schnipper DTU, Fødevareinstituttet Astrid Halling Henriksen Novo Nordisk A/S, Hillerød Birgitte Kristensen KLIFO A/S Brian Holch Jensen Statens Serum Institut Caroline Marie Voss KU, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi Dorte Hørlück Novo Nordisk A/S, Biopharmaceuticals Elisa Jytte Gimenz Origio A/S Helle Thougaard Kristensen Iwa Consulting Ida Brorson AlfaNordic A/S Jacob Sørensen Quintiles Denmark Jeppe Madura Larsen Professionshøjskolen Metropol Joanna Sadiq Alcon Nordic A/S Lasse Blaabjerg KU, Københavns Universitet Line Mathiesen KU, Institut for Folkesundhedsvidenskab Line Rasmussen Tabs'n Caps Pack ApS Mahmoud El-Yousef STADA Nordic ApS Masood Hosseini LEO Pharma Mehtap Tellioglu Novo Nordisk A/S Michel Magnussen Sundhedsstyrelsen Mozhgan Ghasemiyani Brenntag Nordic A/S Nadia Rantzau Houlberg Christensen Region Hovedstadens Apotek Nicklas Nørgård Poulsen KU, Institut for Farmaci Pernille Meyer Christensen Rigshospitalet Stina Ehlig-Jensen Pfizer Danmark Theis Sander Wilbek Novo Nordisk A/S, Brogårdsvej Thomas Christesen Novo Nordisk A/S, Søborg Volkan Kocak Roche A/S Yi Huo Ferring Pharmaceuticals A/S Hvilke udfordringer ser du i dit nye job? Jeg skal for det første sætte mig ind i et helt nyt terapi- og sygdomsområde, da jeg ikke har arbejdet med brystkræft tidligere. Det er et fagligt kompliceret områder, som udvikler sig hurtigt. For det andet kommer jeg til at have en central rolle i kommunikationen mellem de danske myndigheder og Roches hovedkvarter i Basel. Så jeg skal levere et højt kommunikationsniveau. For det tredje er brystkræft jo desværre en sygdom, som langt de fleste af os kender til enten via familie, venner eller kollegaer det giver derfor også en følelsesmæssig udfordring. Husk at give besked til Pharmadanmark, når du skifter job. Du kan sende en mail til om jobskiftet. Med korrekte oplysninger kan Pharmadanmark bedre give dig målrettede medlemstilbud. pharma juli

12 Politik Af Christian K. Thorsted Prioritering af lægemidler lagt død i valgkampen De to statsministerkandidater afviste i valgkampen begge kategorisk, at det kan komme på tale at fravælge lægemidler pga. deres høje pris. Patienterne har krav på det bedste og nyeste, lød løftet. Men problemet med eksorbitant dyre lægemidler går ikke væk, mener regionerne. Patienterne skal kunne få et hvilket som helst lægemiddel, uanset hvor dyrt det er, fastslog både statsminister Helle Thorning-Smith og oppositionens statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen i valgkampens hede. Intet tyder derfor på, at der skal prioriteres i og fravælges blandt de nye dyre lægemidler, som i stigende grad bekymrer regionerne.»jeg kan ikke se for mig en situation, hvor vi skal til at prioritere. Borgerne forventer verdensklasse, når de møder det danske sundhedsvæsen,«sagde Helle Thorning-Schmidt i en TV2-debat. Fra Lars Løkke Rasmussen lød det i TV2-debatten:»Det er klart, at vi skal finde de penge, der skal til, for vi må aldrig komme i en situation, hvor en patient har et behandlingsbehov, som hans eller hendes læge siger, at det løser vi på den og den måde. Det vil være den bedste behandling. Men jeg er ked af det, vi har ikke penge til det.«spørgsmålet om fravalg af dyre lægemidler kom til debat, fordi udgifterne til sygehusmedicin stiger med en sådan hast, at de ifølge regionerne vil gøre det nødvendigt at fyre sundhedsfagligt personale. Udgifterne til sygehusmedicin beløb sig i 2007 til 4 mia. kroner, men var sidste år steget til 7,2 mia.kroner. Stigningen drives ikke mindst af nye dyre biologiske lægemidler. Og regionerne estimerer, at de årlige medicinudgifter i 2020 vil været steget til 13,2 mia. kroner et tal, som dog blev tilbagevist af sundhedsminister Nick Hækkerup. Lande som England, Tyskland og Norge har taget konsekvensen af de stigende medicinudgifter og indført prioriteringsinstitutter. Ens for dem alle er, at de må tage økonomi med i overvejelserne, når de ser på nye lægemidler. I Danmark har vi RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) og KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin), som begge ikke inddrager økonomi i deres vurderinger af, om et lægemiddel skal tages i brug. Større rolle til KRIS? På baggrund af de stigende udgifter har regionerne længe efterlyst mulighed for at kunne sige nej til et lægemiddel, hvis det er for dyrt i forhold til gevinsten ved at bruge det. Deres forsøg på at få politisk opbakning til at etablere et egentligt prioriteringsinstitut under regionerne er dog hidtil strandet.»vi er nødt til at gøre noget ved de høje priser på medicin. Første skridt kunne være, at Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) får mulighed for at inddrage pris i kriterierne,«siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S). KRIS blev oprettet i 2012 og skal sikre, at ny dyr medicin, ofte kræftmedicin, hurtigt indgår i standardbehandlingen på alle relevante afdelinger. Oftest behandler rådet lægemidler, hvor der ikke findes sammenlignelige præparater. Regionerne forsøger også på andre måder at presse prisen ned på den dyre sygehusmedicin. Det sker bl.a. ved at sætte et eksperthold til at vurdere, om Norges model til at skaffe sig ny medicin til billigere priser kan kopieres på danske breddegrader.»nordmændene er tilsyneladende bedre til at skaffe sig større rabatter og dermed trykke medicinalvirksomhederne 12 pharma juli 2015

13 på prisen, og de er også bedre til at beregne, om en dyr medicin samfundsmæssigt kan betale sig,«siger Bent Hansen. SR: Flere penge Den nu afgåede regering lovede i udspillet Danmark på sikker vej, som blev præsenteret under valgkampen, at afsætte 3 mia. kroner om året de næste fem år til at»løfte sundheden«, bl.a. til nye lægemidler. Der fulgte altså penge med Helle Thorning- Schmidts klokkeklare afvisning af, at prisen må afgøre, om ny, dyr medicin skal anvendes. Men samtidig slog statsministeren under præsentationen af sundhedsudspillet fast, at medicinpriserne fremover skal være»mere rimelige«.»vi skal ikke sidde passivt og bare acceptere de priser, der er. Der skal selvfølgelig to til at handle, og derfor skal vi som samfund kræve lavere priser,«sagde hun. Det fik Bent Hansen til at påpege, at det ikke er muligt at kræve lavere priser, hvis regionerne ikke kan afvise præparater pga. prisen. Forhandlingen er reelt umulig.»i dag tager vi ikke hensyn til prisen overhovedet. Det gør stort set alle andre lande, og derfor er vi jo også nødt til at sige, at vi ikke har ubegrænsede midler,«siger Bent Hansen. Lif: Ikke noget problem I Lægemiddelindustriforeningen (Lif) mener man, nok ikke overraskende, at medicinudgifterne ikke udgør noget stort problem for sundhedsvæsenet.»det er naturligvis fornuftigt at vurdere, hvordan de offentlige midler bruges mest hensigtsmæssigt. Men debatten bør foregå på et informeret grundlag, og jeg anerkender ikke præmissen for den hidtidige debat at pris- og udgiftsudviklingen på medicin underminerer råderummet til fortsat udvikling af det danske sundhedsvæsen,«siger koncernchef Ida Sofie Jensen, Lif. Hun mener, at der er behov for at få nogle fakta ind i den politiske debat, og peger bl.a. på, at de samlede offentlige udgifter til medicin kun er steget med 87 millioner kroner fra 2010 til 2014.»I debatten har regionerne fremlagt en prognose for de fremtidige udgifter, som angiveligt skulle betyde en fordobling af medicinudgifterne frem mod Det er en prognose uden sagligt grundlag,«fastslår hun. Ida Sofie Jensen peger også på, at medicins andel af de samlede regionale sundhedsudgifter har udvist en faldende tendens.»for det tredje er priserne på medicin ikke stigende. Nok kan man på det samlede lægemiddelmarked identificere og fremhæve eksempler på behandlingsområder, hvor ny innovativ medicin fører til højere behandlingspriser, som belaster specifikke sygehusafdelinger. Men det er ikke det samlede billede,«siger hun. Ida Sofie Jensen slutter:»samlet set er det vanskeligt at få øje på, at pris- og udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet underminerer de offentlige budgetter i en grad, der nødvendiggør forhastede beslutninger om fremover at bortprioritere danske patienters adgang til visse typer af ny innovativ medicin, som repræsenterer væsentlige behandlingsmæssige fremskridt.«afsporet debat Danske Patienter er også utilfreds med debatten om prioritering.»vi kan ikke acceptere, at løsningen skal findes ved at nægte patienter medicin, der virker især ikke, når der er andre veje at gå. Det er uetisk og skubber til ulighed i sundhedsvæsenet, fordi de økonomisk stærkeste patienter har den mulighed at forsikre sig til at få medicinen eller at rejse til andre lande, hvor behandlingen tilbydes,«siger Morten Freil, direktør, Danske Patienter. Han efterlyser generelt, at der i debatten bliver tegnet et mere nuanceret og re- pharma juli

14 Politik elt billede af, hvad medicinudgifterne bliver brugt til. Han mener således, at der ofte bliver tegnet et billede af, at hovedparten af hospitalernes medicinudgifter går til den livsforlængende kræftbehandling. Men listen toppes af medicin til eksempelvis gigt- og sclerosepatienter, siger han.»det er medicin, der sikrer livskvalitet for patienterne i mange år, og sikrer, at patienterne kan gå på arbejde fremfor at leve med dårlig livskvalitet, være bundet til en kørestol og være sygemeldt på overførselsindkomst. Uden medicinen vil disse mennesker være storforbrugere af sundhedsydelser hos praktiserende læge og hjemmesygeplejen. Det vil ikke alene have voldsomme konsekvenser for patienterne, hvis vi skal til at fraprioritere denne medicin det vil også have væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger.«danske Patienter ønsker derfor, at udgiftsstigningerne bliver sammenholdt med de samfundsøkonomiske gevinster ved at tilbyde medicin til patienterne.»sundhedsvæsenet må aldrig blive betragtet som en forretning, der skal kunne betale sig økonomisk men ikke desto mindre er det vigtigt at understrege, at medicin ikke kun er en udgift.«morten Freil foreslår derudover, at regionerne genforhandler prisaftalerne med industrien. Skovler penge ind Enhedslisten lancerede under valgkampen et udspil, som skal gribe ind over for det, som partiet omtaler som»medicinprisernes himmelflugt«. Partiet ønsker, at der skal tages flere initiativer til at nedbringe medicinalselskabernes priser. De skovler alt for mange penge ind på at sælge livsnødvendig medicin, langt ud over omkostningerne til at udvikle og producere medicinen, står der i udspillet.»medicinalvirksomhederne må fremlægge egentlige gevinster ved medicin. Når der sælges til offentlige ordregivere, må firmaerne fremlægge omkostningerne ved de enkelte medicinske produkter. Det er flere gange blevet påvist, at medicinprisen ikke hænger sammen med udviklings- og produktionsprisen. Dette må sikres gennem indsigt i omkostningssiden på de enkelte produkter. Der kan på den måde laves prisloft over bestemte medicin-produkter,«siger sundhedsordfører Stine Brix. Blandt forslagene er også, at medicinalindustriens store overskud skal beskattes ekstra hårdt. Det omtales i udspillet som en skat på»overnormal profit«, hvilket de økonomiske vismænd faktisk har foreslået i forhold til olieproduktion i Nordsøen. DF: Det bedste selvom det er dyrt Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) fastslår, at lægerne skal kunne tilbyde patienterne den bedste medicin, også selv om den er dyr.»jeg hører om patienter, der har fået en stor skyldfølelse på grund af den her debat om dyr medicin, bl.a. forældre til børn med cystisk fibrose. Det er synd og helt urimeligt. Vi skal ikke komme i en situation, hvor vi siger nej til medicin, som vi ved virker,«siger hun til Ritzau. Hun fortsætter:»der findes andre måder at opnå besparelser på end prioritering. Vi er kommet med en række forslag, fx at indkøbe medicinen sammen med de øvrige nordiske lande og indgå i forhandlinger med industrien.«14 pharma juli 2015

15 Kort om Ældre Sagen: Penge til medicingennemgange Ældre Sagen har i forbindelse med valgkampen anbefalet, at samtlige kommuner får midler til ansættelse af farmaceut eller køb af konsulentydelser fra apotek med henblik på bedre medicinsikkerhed og medicingennemgang for beboere på plejehjem. Foreningen foreslår, at ordningen efterhånden kan udbygges med indsats målrettet andre grupper af polyfarmacipatienter end plejehjemsbeboere og deres plejepersonale. Pharmadanmark glæder sig over, at Ældre Sagen bakker op om behov for øget inddragelse af farmaceuter, og er på sekretariatsniveau i kontakt med foreningen. Bundrekord for ledighed De nye ledighedstal fra Akademikerne viser, at kun 1,9 procent af Pharmadanmarks medlemmer nu er ledige. Det er det hidtil laveste niveau siden finanskrisen. Måneden før var ledigheden 2,5 procent. Også dimittendledigheden hsr nu en klar faldende tendens. Den ligger på 17,3 procent, måneden før var den 21,2 procent. Regionernes formand har mest magt i sundhedsvæsenet For femte år i træk topper Bent Hansen, formand for Danske Regioner, listen over sundhedsvæsenets mest magtfulde personer. Han har også den største gennemslagskraft og den største faglige dygtighed. Det konkluderer Dagens Medicins Magtpanel, som har lavet den såkaldte Magtliste over de 100 mest magtfulde personer i det danske sundhedsvæsen. På listen følges Bent Hansen af afgående finansminister Bjarne Corydon og afgående statsminister Helle Thorning-Schmidt. I alt har Bent Hansen indtaget førstepladsen seks gange. På listens top 10 optræder også regionsformændene Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden, og Ulla Astman, Region Nordjylland, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg. Magtpanelet består af 12 fremtrædende personer fra sundhedsvæsenet, som har vurderet i alt 304 indflydelsesrige personer i sundhedssektoren. Novo Nordisk og KU i samarbejde om talenter Novo Nordisk og Københavns Universitet (KU) har underskrevet en treårig aftale om et stipendieprogram for talentfulde studerende. Novo Nordisk International Programme of Talents skal styrke studentermobiliteten mellem KU og udvalgte partneruniversiteter i elitesamlingen International Alliance of Research Universities (IARU), som Københavns Universitet er en del af. Novo Nordisk giver op til fem millioner kroner årligt til stipendieprogrammet.»vi ønsker at bidrage til, at danske studerende rejser mere ud og henter ny viden, og at flere udenlandske studerende får smag for Danmark som et attraktivt sted at studere. Således håber vi, at aftalen med KU vil sikre et stærkere, mere globalt og konkurrencedygtigt studie- og forskningsmiljø i København,«siger koncernforskningsdirektør i Novo Nordisk, Mads Krogsgaard Thomsen. Stipendieprogrammet vil være fuldt implementeret i pharma juli

16 Økonomi Af Anne Cathrine Schjøtt Sygehusdriften stiger mere end medicinudgifter I længere tid har stigninger i sygehusmedicinudgifterne båret skylden for den store sundhedsregning, som det offentlige sidder med. Men størstedelen af de stigende udgifter kan tilskrives andet end lægemidler. Det kan godt være, at en vækst i medicinudgifterne fra 2007 til 2014 på 57,7 procent (renset for inflation) lyder af meget sammenlignet med, at udgifterne til den samlede sygehusdrift (inklusive medicin) i samme periode er steget med 16,9 procent. Men når man ser isoleret på kroner og øre, drejer det sig om 2,3 mia. kroner i stigning på sygehusmedicin, men 7,6 mia. kroner som sygehusdriften i øvrigt er steget med. Samlet set kan en fjerdedel af stigningen i sygehusudgifterne på 9,9 mia. kroner siden 2007 altså tilskrives de stigende medicinudgifter.»derfor bør politikerne se på andre muligheder end kun at begrænse medicinudgifterne. Hvis medicinen bliver ved med at stige, er det selvfølgelig et problem, men hvis man ikke stopper udgiftsflugten på andre driftsområder, står man med et endnu større problem,«siger Ole Henriksen, partner i konsulentbureauet Last Mile, der bl.a. laver sundhedsøkonomiske rapporter. Han advarer mod, at man udelukkende skeler til både England og Norge, hvor priserne på medicin er omkring 10 procent lavere end i Danmark.»Hvis vi antager, at udgifterne til medicin var 10 pct. lavere i 2007 og fastholdt det frem til 2014, ville væksten stadig være høj. Det er andre steder i sygehusvæsnet, det er steget meget kraftigt,«siger han. En reel nedsættelse af priserne på sygehusmedicin på fx 10 procent i alle år fra 2007 til 2014 ville betyde en formindsket stigning i de samlede driftsudgifter fra 16,9 til 16,6 procent. Det er altså en begrænset formindskelse af de samlede sygehusudgifter, som et prisfald på medicinen alene på længere sigt ville have. Udviklingen i sygehusudgifterne Mia. kr Vækst i procent siden 2007 Sygehusdrift (faste priser) 58,6 61,5 64,9 64,9 64,6 66,0 67,2 68,6 16.9% Sygehusmedicin (faste priser) 4,0 4,6 5,0 5,1 5,2 5,6 5,9 6,4 57.7% Sygehusdrift excl. Medicin (faste priser) 54,6 56,9 59,9 59,8 59,4 60,4 61,3 62,2 13.9% Medicins andel af samlede udgifter (procent) 6,9 7,5 7,7 7,9 8,1 8,5 8,8 9,3 13.9% Kilde: Danmarks Statistik, De regionale regnskaber konto Sygehuse, AMGROS, samt P/L indeks Danske regioner, beregnet af Last Mile. Note: Omkostningerne er renset for inflationen. Dermed er priserne anderledes end de løbende priser. 16 pharma juli 2015

17 pharma juli

18 Økonomi Udgifter til sygehusmedicin Udgifterne til sygehusmedicin har altid været støt stigende. Amgros har løbende forhandlet nogle bedre priser, hvormed den oprindelige pris og den betalte pris er forskellige. (mio. kr.) Listepris Pris efter rabat 18 pharma juli 2015

19 Af Anne Cathrine Schjøtt Dyr medicin sætter fut i udgifterne stiger 10 procent næste år Med flere nye og dyre lægemiddelbehandlinger forventer sygehusenes indkøbscentral Amgros, at udgifterne til lægemidler vil stige med 10 procent både i år og igen i Med en udgift til lægemidler på knap 7,2 mia. kroner i 2014 vil det give en stigning på mio. kroner årligt de næste par år. Amgros har ikke spået om, hvad udgifterne bliver senere hen, men hvis der ikke sker ændringer mht. prisstruktur eller forhandlingsmuligheder, vil udgifterne formentlig ikke stagnere. Som det ses i udgiftsgrafen, har medicinudgifterne siden 2007 konstant været stigende bortset fra i 2011, hvor stigningen på to procent svarede til inflationen. Sidste år var stigningen 8,4 procent. Forventningen til udgifterne i år og næste år baserer sig på kendskabet til kommende nye lægemidler, indikationsudvidelser, patientgrundlaget inden for de pågældende sygdomsområder, fremtidige patentudløb, eventuelle prisloftsaftaler med videre. pharma juli

20 Økonomi Af Anne Cathrine Schjøtt Professor: Indfør forhandlingsret som i Norge Uden en mulighed for at sige nej kan det være svært at forhandle sig til en bedre pris. Sådan lyder det fra sundhedsøkonomisk professor, der skeler til Norge, hvor forhandlingsmuligheden giver lavere medicinpriser. Danske hospitaler betaler 22 procent mere for den dyreste medicin end norske sygehuse. Det viser en undersøgelse fra Danske Regioner, som dog er fra Ikke desto mindre er det en stor merudgift. Hvis den danske indkøbscentral for sygehusmedicin, Amgros, kunne opnå bare halvdelen af de norske besparelser, ville det svare til over en halv milliard kroner årligt. Undersøgelsen omfatter de 14 mest omkostningstunge lægemidler, der var i brug i Fem af dem er stadig i dag på listen over de 20 mest omkostningstunge lægemidler i det danske sygehusvæsen. Men at kunne indføre et system som i Norge vil kræve en lovændring.»i Norge har de et skarpere referenceprissystem, og de offentlige forhandlere har retten til at sige nej tak, hvis prisen er for høj. Tænk på mulighederne, hvis de danske forhandlere kunne gøre det, når de aftaler vilkår med lægemiddelindustrien. Men det må de ikke. Og det ved industrien selvfølgelig,«siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi. Presser ud fra billigste gennemsnitspris I Norge tager de udgangspunkt i de seks billigste priser for et lægemiddel i EU, hvorefter de tilbyder producenten at købe til et gennemsnit af de priser. Siger producenten nej, har myndighederne mulighed for at afvise at ville bruge lægemidlet i de offentlige sygehuse.»det rummer risikoen for, at nogle lægemidler kommer lidt senere på sygehusene, men det skal modregnes i en mulig prisbesparelse på en halv til en hel milliard kroner årligt for de danske syghuse«understreger Jes Søgaard. Svær prioriteringskalkule I Storbritannien foretager instituttet Nice (The National Institute for Health and Care Excellence) en meget håndfast prioritering. Nice vurderer hvert enkelt lægemiddel ud fra en sundhedsøkonomisk vinkel. Hvis en lægemiddelbehandling koster for meget i forhold til den terapeutiske effekt, må lægerne ikke bruge den. Effekt omfatter både overlevelse og livskvalitet samt afledte besparelser andre steder i sundhedssystemet.»det er en lidt for matematisk kalkule. Der er tale om en gennemsnitsbetragtning, hvor man afskærmer dem, der får bedre effekt end gennemsnittet, hvilket der jo altid er. Derfor kan denne metode gå ud over den del af patientgruppen, som oplever en markant forbedring eller endda helbredelse,«siger sundhedsprofessoren. Bedre kort på hånden med et nej Derfor vurderer han, at en model som den britiske næppe er en mulighed i Danmark. Men hvis man gør som i Norge, hvor man kan true med at sige nej, er der penge at hente. Det kan helt rationelt forklares sådan:»hvis du skal have en ny bil med den nyeste teknologi, og hvis forhandleren samtidig ved, at du skal gå ud af butikken med bilen, har du ikke mange forhandlingsmuligheder. Men hvis du har en mulighed for at sige nej, står du stærkere som køber. Den samme præmis gælder med lægemidler,«forklarer han. 20 pharma juli 2015

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04

Fald ikke i kulturkløften. Takt og tone for internationalt samarbejde. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Februar 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci: Enighed om definitionerne side 16 Analyse: Danmark er i eliten inden for farma og biotek side

Læs mere

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6

Minervax: Gravide skal vaccineres mod farlige streptokokker. Side 9. Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Dansk farmaeksport til Kina er et festfyrværkeri side 6 Hvor meget må man pynte på sit cv? side 8 Fra patent til patient:

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16

Fra patent til patient: Formulering er farmaceuternes. Side 6. Ny lønstatistik er pæn læsning side 4. Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny lønstatistik er pæn læsning side 4 Pharma på Tværs var en faglig fornøjelse side 16 Klumme: Håb om forandring

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri Medlemsblad for Pharmadanmark April 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 7,5 pct. flere akademikere var ansat i lægemiddelindustrien i 2013 end i 2012. 263 kr. er timelønnen i gennemsnit

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV Nr. 17 DECEMBER 13 & debat TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 1 år med Second opinion Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20

Ny evidens for at klinisk farmaci skaber resultater på hospitaler. Side 4. Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Nudging: Et lille puf giver mere sundhed side 20 Glæder og masser af udfordringer som udsendt til Tanzania side 28

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ledere på læge mid del området afslører, hvad de vægter til jobsamtaler side 4 Samarbejdet mellem læger og industri

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor

DANSK BIOTEK. Dansk Biotek 25 år. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: Leder. Biotek som vækstmotor DANSK BIOTEK Nr. 2 juni 2012 8. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Mediepartner: www.danskbiotek.info læs inde i bladet Dansk Biotek 25 år Leder

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere