Større effektivitet, men ikke mindre arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større effektivitet, men ikke mindre arbejde"

Transkript

1 Kastrup Nr. 1 Februar 2014 Større effektivitet, men ikke mindre Københavns Lufthavn har investeret i nye bagagebånd. Det har løst problemer med flaskehalse, men ikke mindsket arbejdsmængden. Side 4-5 Inddrages i konflikt mod social dumping Side 3 Arbejdet holder mig i gang Side 6 Ordblindhed kan vendes en styrke Side 7 Tilfredshed i Dragør Side 8

2 Overenskomster sikrer pension dine efterladte får, afhænger af din alder, og om du vælger at sætte dine forsikringer op eller ned. l Hvis du er kommet med i ordningen, fordi du er ansat i fleksjob, er det ikke sikkert du har ret en udbetaling, hvis du mister din erhvervsevne. Udbetalinger pension l Når du går på efterløn eller pension, kan du få udbetalt alderspension fra Industriens Pension. Beløbene afhænger af, hvornår du går på pension, hvor meget du har sparet op, og hvor godt pengene er blevet forrentet. Læs mere på eller ring kundeservice på Du kan også melde dig nyhedsbrevet og få nyt om pension cirka en gang om måneden. Se mere på Medlemmerne hos WFS er omfattet af Industriens Pension. Lokalforhandlingen i 2013 udvidede ordningen med en Sundhedsordning i Industriens Pension. Hvis du er omfattet af Pension Danmark læs mere på eller ring alle hverdage ml på ! 5 I de fleste overenskomster 3F Kastrups medlemmer r under, er der aftalt medlemskab af en pensionsordning i en af de arbejdsmarkedspensioner som 3F har aftalt sammen med arbejdsgiverne. Indbetalingen er typisk 8% arbejdsgiverbetalt og 4% egenbetaling, og indbetalingen er ikke kun af grundlønnen, men også af skifteholdslægget, udbetalt over m.m. I nogle lokalaftaler er der aftalt højere indbetaling, det gælder blandt andet i: SAS, Novia, Swissport, Gate Gourmet, LSG og WFS. Offentligt ansatte har typisk en arbejdsgiverbetalt indbetaling på 14,3% PenSam. Indbetalinger, bidragsprocent, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne, ratepension, be- gunstigelse og afkast der er mange begreber at holde styr på inden for pensionsverdenen. Kort om din pensionsordning ud fra standardindbetaling på 8+4% og Industriens Pension Pension Danmark og PenSam ligner meget, men tjek selv din pensionsordnings hjemmeside. Hver måned indbetaler din arbejdsgiver Industriens Pension. Pengene sikrer dig en opsparing alderdommen og forsikringer, hvis der skulle ske dig noget. Med forsikringerne kan du få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg eller varigt mister en stor del af din erhvervsevne. Desuden kan dine efterladte få en udbetaling, hvis du dør, inden du går på pension. Hvis du tjener kr. om måneden og har et pensionsbidrag på 12%, bliver der hver måned overført kr. In- rker p konvolutten, n r du sender et brev er ind! et. en, n r du sender et brev e t! t......helt enkelt! 26 JOB uger i med lønskud 26 uger i...dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv. dustriens Pension. dit firma har betalt kr. og kr. er trukket fra din løn. Barsel supplerende pensionsindbetaling: Under de 14 ugers barselsorlov indbetales supplerende pension på kr. fra arbejdsgiver og 560 kr. i egenbetaling. Dette sker, for at sikre at kvinder ikke kommer bagud med pensionsindbetalingen grundet barsel. Hvem er med l Alle under industrioverenskomsterne, der er fyldt 18 år og har været ansat i mindst to måneder, eller tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension Indbetaling og indberetning l Det er din arbejdsgiver der står for indberetning og indbetaling af pensionsbidraget Industriens Pension. Du betaler selv 1/3, som bliver trukket fra din løn. De øvrige 2/3 betales af arbejdsgiveren Din side tjek din pension l Via industrienspension.dk har du din egen side, hvor du kan følge indbetalingerne og se, hvordan du er dækket, hvis der sker dig noget. Udbetalinger hvis der sker dig noget l Bliver du alvorligt syg eller mister din erhvervsevne, kan du få en skattefri udbetaling. Ligesom dine efterladte vil få penge fra Industriens Pension, når du dør. l Præcist hvor meget du og Overenskomst for alle hos Kim Johansen 3F Kastrup lidsrepræsentanter fra lufthavnen og renovationen udtaler: Vi har i dag haft møde med Jan Villadsen, gruppeformand i 3F s transportgruppe. Han orienterede os om det krav om overenskomst, 3F har sendt transportfirmaet Kim Johansen. Formålet med overenskomstkravet er at sikre, at udenlandske chauffører, der kører i Danmark med danske lastbiler med danske nummerplader og dansk godsregistrering, kommer på samme vilkår som danske chauffører. Vi har fået oplyst at Kim Johansen aflønner sine chauffører med langt under halvdelen af danske chauffører. Dette er den vildeste form for social dumping, der undergraver hele transportbranchen. Kim Johansen har 750 chauffører og der er højest fem på dansk overenskomst. Vi vil derfor med denne udtalelse bakke op om vores forbunds krav om overenskomst, og samtidig orientere vores arbejdsgivere om, at hvis der varsles sympatikonflikter i overensstemmelse med Hovedaftalen, så er vi klar at nægte at udføre konfliktramt. Vedtaget af faglige repræsentanter for Internationalt Postcenter Post Danmark, Novia, CPH, LSG, Gate Gourmet, Worldwide Flight Services, SAS Flyrne, SGH Ekspeditionsrne, SAS Tecnical, SGH Spirit Air Cargo, DHL Aviation, CHEP, Copenhagen Flight Service, City Container, Reno Norden, M. Larsen. Kastrup den 30. januar 2014 Hvis du er omfattet af PenSam læs mere på eller ring på

3 L e d e r... DONG Andet led i en kæde af dumme beslutninger er gennemført. - Med forventelig aktiv opbakning fra V, K, LA og R - Med uforståelig aktiv opbakning fra S og SF - Med DF, der snakker, men ikke gør noget, har Folketinget nu lukket Goldman Sachs ind i infrastrukturens maskinrum; i energiforsyningen. Nu som mindretalsejer, men regeringen er ikke bange for eksklusivaftaler: Goldmann Sachs får eksklusive rettigheder langt ud over, hvad ejerandelen berettiger. Imod social dumping. Når sympatikonflikten fra midten af februar træder i kraft, kan Kim Johansens lastbiler ikke regne med betjening i Københavns Lufthavn. Lufthavnen inddrages i konflikt mod social dumping Fra midten af februar kan vognmanden Kim Johansens lastbiler ikke længere blive betjent i Københavns Lufthavn eller andre virksomheder, der har overenskomst med 3F. Vi er klar at tage den konflikt. Sådan lød svaret, da formanden for transportgruppen i 3F, Jan Villadsen, mødtes med 24 lidsfolk fra 3F Kastrup torsdag den 30. januar. De fleste lidsfolk kom fra virksomheder i lufthavnen, men også tre renovationsfirmaer var repræsenteret på et udvidet møde i Lufthavnsudvalget. Jan Villadsen var på besøg for at informere om, hvorfor 3F har indledt en konflikt mod den danske vognmand Kim Johansen efter alle forskrifter og regler i den danske arbejdsmarkedsmodel. Kim Johansens vognmandsfirmaer kører gods i Danmark og andre europæiske lande, primært for store flyselskaber som SAS og Air France. Flere firmaer i Københavns Lufthavn bliver derfor omfattet af den sympatikonflikt, der træder i kraft i midten af februar. De er i stedet ansat i et estisk indregistreret firma, ejet af Kim Johansen, selv om bilerne kører på danske nummerplader og på de danske landeveje. Det estiske firma vil foreløbig ikke indgå overenskomst med 3F. 3F s konfliktvarsel retter sig derfor imod hele vognmandskonstruktionen: Kim Johansen Transport Group. Husk at det er kolleger Kim Johansen har i alt 750 chauffører i sine firmaer. Heraf er kun de fem danske. De ansatte kommer fra østeuropæiske lande som Rumænien, Bulgarien og Polen. Chaufførerne får kun lidt under halvdelen af den løn, som danske chauffører har krav på: nemlig kroner om måneden. Inklusiv alt. Jan Villadsen understregede på mødet, at konflikten ikke retter sig mod de østeuropæiske chauffører, men mod den udnyttelse af billig arbejdskraft, som Kim Johansen har systematiseret. De udenlandske chauffører er ansat på forhold, der nærmer sig det slaveagtige. De bliver ofte snydt for løn og får ikke betaling i de perioder, de ikke kører, sagde Fuld opbakning Tillidsfolkene bakkede på mødet utvetydigt op om 3F s beslutning om at starte en konflikt for at få overenskomstdækket alle Kim Johansens firmaer. Og de lovede at gøre alt for, at ingen af Kim Jonansens 400 lastbiler vil blive betjent, hente eller aflevere gods, så snart den varslede sympatikonflikt træder i kraft i midten af februar. Læs udtalelsen fra mødet på side 2. Er DONG og Goldman Sachs et anliggende for 3F Kastrup? Ja, i høj grad Hele udviklingen med at outsource samfundsskabte værdier rammer fagbevægelsens medlemmer. Både som forbrugere og som ansatte. Kloakforsyningen i Tårnby og Dragør er allerede udskilt i et særskilt firma, klar at sælge. R98 er for længest væk. Og regeringen pusler lige nu med gradvis liberalisering af affaldsindsamlingen. Forbrænding af erhvervsaffald er et andet område, der skal konkurrenceudsættes. Får vi en borgerlig regering, står selskaber som DSB og Metro formentligt for tur. De, der ønsker den udvikling, tror på markedskræfterne. De hævder, at det bliver billigere for forbrugerne. Erfaringerne fra bl.a. Tyskland, Frankrig og Italien viser det modsatte. Her er man nu i gang med at købe de solgte værdier bage. Vi ved også, at de ansatte kommer at betale en pris i form af Foto: Harry Nielsen Henrik Bay-Clausen, formand, 3F Kastrup. ustabilitet, usikkerhed og pres på alle områder (hvis nogen tænker, at det minder om SAS/Swissport-situationen, er jeg helt enig). De konkrete, tåbelige beslutninger om, at DONG skal børsnoteres står hele folketingets bag, undtaget Enhedslisten. Det besluttede partierne i 2004 og bekræftede det igen i februar Nu er der kø ved håndvasken, men det er altså et rent dansk ansvar. Men EU har mere end en finger med i spillet med krav om liberalisering og markedsgørelse af alt muligt. Ja, EU har faktisk vedtaget ind flere liberaliseringspakker. At EU i øvrigt også kræver liberalisering i luftfartsbranchen, er nok alle læsere bekendt. EU har stadig større indflydelse på vores hverdag, og der er valg EU parlamentet den 25. maj. Valget og parlamentet skal tages alvorligt, og 3F Kastrup varmer op med foredrag og politisk valgmøde (se bagsiden). Før EU valget er der også lige en overenskomst, der skal på plads, og der er ikke udsigt, at det bliver en nem sag. Det virker som om specielt Dansk Industri ikke helt har forstået, at fire år med magre overenskomster og endda to år med reallønsbagegang er nok. Løn, sikring af vikarer og kaldere, forbedringer for skiftehold og uddannelse er blandt de højt prioriterede krav. Og vi forventer noget denne gang! Inden længe kan du altså stemme både om OK 2014 og Europaparlamentet. Husk at gøre det begge gange! Ansat i estisk firma Selv om Kim Johansens danske firma formelt set har overenskomst med 3F, r næsten ingen chauffører i hans virksomheder på overenskomstmæssige forhold. Der er nemlig næsten ingen chauffører ansat i Kim Johansens danske firma. Tillidsrepræsentanter fra Københavns Lufthavn og renovationsfirmaer bakkede ved et møde den 30. januar op om 3F s krav om sikring af overenskomst i alle Kim Johansens transportfirmaer. 3

4 Passagerantal, bagagemængde og effektivitet er stigende i lufthavnen. Det skal også afspejles i indrømmelser de ansatte, mener Morten Malchau, lidsrepræsentant for bagagerne i lufthavnen. Bagagere forventer bedre overenskomst Efter flere magre overenskomster er det nu arbejdsgivernes tur at give indrømmelser. Det mener lidsrepræsentanten for bagagerne i lufthavnen, Morten Malchau: Nu må det være vores tur at komme fadet, siger De seneste overenskomster har ikke været noget at råbe hurra for, mener Morten Malchau, der er lidsrepræsentant for bagagerne ved de lange transportbånd bag terminalerne i Københavns Lufthavn, CPH BGS. Vi har ved de sidste to overenskomster oplevet reallønsfald. Det må være slut nu. Vi har en forventning om, at overenskomsten denne gang skal give noget os, siger Morten Malchau. Vi har jo se, at virksomheden slår rekord efter rekord, passagermængden stiger og væksten øges. Så nu må det være vores tur at komme fadet, siger Selvstændig overenskomst 3F Kastrup Avisen er på besøg i afdelingen, mens de centrale forhandlinger for industriområdet er i gang. Det er udfaldet af dem, der bliver brugt som skabelon for det øvrige arbejdsmarked. Det er først, når forhandlingerne inden for industri- og transportområdet er på plads, at turen kommer lufthavnen. Her læner en selvstændig overenskomst sig op af transportområdet. Men vores overenskomst skal også tage hensyn vores helt specielle forhold, eksempelvis de særlige forhold for skifteholdsre, siger Morten Malchau. Besværlige forhandlinger Forhandlingerne med lufthavnen kan dog godt blive meget besværlige. Det skyldes ikke mindst, at lufthavnen for få år siden er blevet medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Industri. Det betyder at forhandlingsrammerne er blevet meget strammere for lufthavnsledelsen end tidligere. Ved sidste overenskomstforhandling kunne vi ikke nå frem et forlig med ledelsen, og det var vores fornemmelse, at Dansk Industri gjorde det mere vanskeligt, end det behøvede være, siger Morten Malchau. Under alle omstændigheder forventer vi klart, at der kommer noget ind ved denne overenskomst. Vi kan se, at både passagerantal, bagagemængde og effektivitet er stigende. Men vi kender selvfølgelig godt den benhårde arbejdsgiverlogik, der sætter indtjening og besparelser i højsædet, siger Omkring en tiendedel af alt bagage prikkes ved en MES-station, dvs. får læst eller rettet i stregkoden, så den ender i det rigtige fly. 4

5 Nye bagagebånd lufthavnen: Større effektivitet, men ikke mindre Københavns Lufthavn har investeret massivt i nye transportbånd håndtering af bagage. Det har løst problemer med flaskehalse, men ikke mindsket arbejdsmængden for bagagerne. Arbejdet kan tider godt være meget hårdt og stresset. Især hvis der er nedbrud i edbsystemerne, eller hvis der opstår store problemer på båndet. Men når det hele kører, er det en fornøjelse at være her. Sådan siger Olaf Erdland- Jeppesen, der er bagager i Københavns Lufthavn. Han har t i lufthavnen siden år 2000, de sidste tre år i CHP BGS, som er afdelingen for håndtering af bagage fra check-ind flycontainere hedder. Det første halve år de han i afdelingen som sommerfugl, dvs. ferieafløser. Det er et dejligt, selv om det nogen gange kan være noget rutinepræget. Men det er heldigvis forskellige problemer, som vi skal løse, og der er trods alt også afveksling i t fra dag dag, fortæller Rotation Det sidste skyldes blandt andet, at bagagerne har indført rotation mellem jobfunktionerne i afdelingen. Rotationen er ikke en skemalagt og formelt indført ordning, men resultat af en intern, ikke-nedskreven aftale mellem bagagerne. Den administreres heller ikke stift, men med en vis fleksibilitet. Hvis nogen har ondt i ryggen, eller andre ting taler for det, kan man sagtens aftale at bytte funktioner, siger Olaf Erdland-Jeppesen. Selvstyre Jobrotationen er et resultat af det selvstyre, som bagagerne har i lufthavnen. Der er ingen formænd eller mellemledere, der ånder rne i nakken og fortæller dem, hvordan de skal løse deres opgaver. Vi står hovedsageligt selv for at organisere t. Det er frihed under ansvar. Vi skal selvfølgelig løse vores opgaver. Men vi har ikke kun et godt sam indbyrdes, men også med mellemlederne i kontrolrummet og håndværkerne i teknikafdelingen, der løser mekaniske problemer, siger Olaf Erdland-Jeppesen. Olaf Erdland-Jeppesen er glad for arbejdspladskulturen i bagageafdelingen, CPH Bag: Her er en kultur, hvor alle er gode at hjælpe hinanden. Scanning og fejlretning Bagaget består hovedsageligt af to funktioner: scanning af bagage og fejlretning på båndet, der transporterer kufferter o.lign. fra terminalernes check-in flycontainere i bagagehallen og fra flycontainerne ankomsthallen. De fleste scanningerne foregår automatisk, men når der er problemer med at læse stregkoderne ledes bagagen hen en såkaldt MES-station, hvor bagagerne sikrer, at den bliver registreret rigtigt. Det er omkring en tiendedel af alt bagage, der på den måde bliver prikket af bagagere. Fejlretning handler om at overvåge og løse problemer, der opstår på båndene, der løber bag terminalerne, og som sorterer bagagen, så det når korrekt frem de containere, der hører hvert enkelt fly. Problemerne kan være bagage, der sætter sig fast, eller slitage og teknikbøvl på bånd og udstyr. Overvågningen foregår både elektronisk på computere og med videokameraer ned langs båndene. Hjælpsom arbejdskultur Kommunikationen om problemerne, ikke kun mellem bagagerne, men også med et centralt kontrolrum, foregår med walkie-talkier. På den måde bliver fejlmeldinger og beskeder hørt af hele holdet, der er på. Det betyder større fleksibilitet, hvor man eksempelvis kan melde, at man tager sig af en opgave, hvis man alligevel er i nærheden. Alle hjælper hinanden. Walkie-talkierne betyder, at alle kan lytte med. Og folk er gode at være fleksible med at få løst de problemer, der opstår, siger Olaf Erdland-Jeppesen. Investeringer et godt tegn I de sidste år har lufthavnen, der ejes af staten og holdingselskabet Copenhagen Airports Denmark (CAD) med den canadiske pensionskasse Ontario Teachers Pension Plan Board som hovedaktionær investeret rigtigt mange penge i nye bånd, overvågningssystemer og edb. Det er investeringer, som Morten Malchau, der er lidsrepræsentant for bagagerne, er godt freds med. Det er jo et tegn på, at også den canadiske fond som medejer af CPH er interesseret i fremadrettede langtidsinvesteringer. Den tømmer ikke blot selskabet for penge, men gør faktisk meget for at få lufthavnen at vokse og være konkurrencedygtig og fremtidssikret, siger Mere effektivt flow De nye bånd skal give et mere effektivt flow af bagagen ned langs flyterminalerne, gennem kælderen og ned i bagagehallen. For at undgå flaskehalse løber er der nu ikke kun flere bånd ved siden af hinanden, men bagage kan også skifte båndlinje, hvis der opstår propper efter et stop, der typisk tager minutter at rette. Desuden holdes en ekstra udenomslinje i reserve nødsituationer. Der er seks bånd ved siden af hinanden, hvor der er flest og fem x-ray-stationer, der gennemlyser bagagen, ved hver sit bånd, inden kufferter, rygsække, mv. når ned i bagagehallen, hvor den sorteres ud det enkelte fly. De nye bånd har øget effektiviteten i bagageflowet. Men det har ikke minsket bagagernes arbejdsmængde. Det har hjulpet på trafikken, så der er et bedre glid ned gennem båndene. Muligheden for at skifte bånd betyder mange færre problemer ved stop et enkelt sted i systemet, fordi bagagen nu kan ledes udenom. Men vi har mange flere kilometer bånd, som skal overvåges og rettes fejl på, og hvor der kan opstå problemer, siger Morten Malchau. Arbejdsmængden er derfor uændret også fordi bagagemængden er stigende. Der er ikke blevet mindre fejlretning, det er bare andre former for udfordringer, vi nu står over for, siger Morten Malchau. Computernedbrud De nye bånd forhindrer heller ikke, at der opstår problemer med lufthavnens computersystem. Når BSM-systemet, der lagrer alle oplysningerne i stegkoderne, bryder sammen, så sprøjter det ind med bagage, der skal scannes styk for styk, siger Morten Malchau. I de situationer kan t godt være stresset og hårdt, supplerer Olaf Erdland- Jeppesen. Det værste det bedste Når man spørger Olaf Erdland-Jeppesen hvad, det værste ved t er, falder svaret først efter en kort tænkepause: Det er nok, at 95 procent af t foregår indendørs. Det gør det svært at mærke, hvordan vejret er udenfor. Der er gjort meget for at miljøet herinde, men der er nok klare grænser for de fysiske muligheder for forbedringer, så længe de fleste opgaver foregår ved indendørs bånd, siger Svaret på det næste spørgsmål, falder gengæld før det er slet: Og det bedste: kollegerne! Her er en arbejdskultur, hvor alle er gode at hjælpe hinanden _Tilbud_3F-afdelinger:Layout 1 Klistermærker Spred budskabet med klis eller hvor det ellers p Leveres med 6 m rker p a...ikke 5 a.

6 Arbejdet holder mig i gang Tommy Hansen, 71-årig 3F er, foran en af ejendommene på Vordroffsvej på Frederiksberg, hvor han er ansat som varmemester. Tommy Hansen startede som 59-årig som varmemester på Frederiksberg i 2001 efter et kursus i 3F s A-kasse. Her r han stadig som 71-årig. De fleste, jeg kender, der er gået på efterløn og pension, er døde. Det er jeg ikke. Et, som man er glad for, er sundt, du! Sådan siger det 71-årige 3F Kastrup-medlem Tommy Hansen, der er varmemester på Frederiksberg. Helt præcist for syv ejendomme, der alle er ejet af pensionskasser, på Vordroffsvej og Frederiksberg Allé. Og Tommy Hansen er faktisk ikke alderspræsident på ejendomskontoret, hvor hans r udgår fra. Hans assistent er 84 år og startede som 78-årig. Ungdom mod alderdom Til gengæld giver han ikke meget for nutidens unge. De er nogle døgenig te. Jeg har haft nogle i praktik, og de kan ikke finde ud af at holde sig selv i gang. De vil hellere side og spille computerspil end lave noget. Det duer altså ikke, siger Men Tommy Hansen og hans ejendomsassistents sam forløber gnidningsløst. Assistenten tager sig især af udendørst, mens Tommy Hansen klarer det indvendige, herunder også en del blikkenslager. Arbejdet holder mig i gang. Der kommer hver dag folk forbi kontoret, der får sig en snak og en kop kaffe. Og jeg kan organisere mit, som jeg vil, fordi liden er i orden, siger Tommy Hansen. Tommy Hansen har foreløbigt lovet at fortsætte i jobbet, han er 75 år. Og hvis han stadig er rask og rørig muligvis længere. Jeg vil, ind de ikke vil have mig længere, siger Og gang i den er der omkring Tommy Hansen. Sidste år tog han et varmemestercertifikat på Teknologisk Institut. Jeg har altid vidst, hvordan man praktisk skal løse problemer. Nu var det sgu sjovt også at få lidt teori oveni, siger Fagforeningsmedlem siden 1956 Tommy Hansen har været medlem af 3F Kastrup siden 1984, hvor han startede som ejendomsassistent i Kastruplundgade. Før det har han haft som blandt andet maskinr, flymekaniker, elek triker, blikkenslager, brand mand og såkaldt green keeper på en golfbane. Tommy Hansen har været medlem af en fagforening siden 1956, hvor han startede som maskinrlærling. Jeg har altid været i fagforening. For her har jeg altid kunnet få hjælp, når der var brug for det. Sidst da Tommy Hansen skulle have sin efterløn udbetalt. Jeg gider ærligt talt ikke Næstsidste gang var i 2001, da Tommy Hansen var blevet arbejdsløs som 59-årig. Jeg troede egentlig, at jeg skulle slappe af og på efterløn. Men så deltog jeg i et EDBkursus i A-kassen på Saltværksvej, hvor undervisning i jobsøgning indgik, fortæller Tommy Hansen ringede en fredag på et opslået job som ejendomsinspektør. Du lyder frisk, kan du komme jobsamtale her klokken 10, blev jeg spurgt. Så kørte jeg på min knallert fra Dragør Lyngby i snevejr og nåede frem fem minutter før tid og fik jobbet. Som han afslog: Ved du hvad, sagde jeg, jeg gider ærligt talt ikke. Jeg har kun søgt, fordi jeg skulle. Men det kunne der ikke blive tale om: Nu har du taget dig tid at kommer herop på knallert, og du er den eneste, der kommer tiden. Alle andre er for sent på den. Jobbet er dit, du kan starte på mandag. Og det har Tommy Hansen ikke fortrudt. Jeg elsker mit, for jeg har fået det lige, som jeg vil, siger ST Aerospace udskiftet med Kastrup Havn Man skal ikke være så bange for at holde op i lufthavnen. Der findes også gode job andre steder, mener Jan Oldhøj, der har skiftet et flylager ud med assistent i en havn. Jan Oldhøj er et kendt ansigt i Københavns Lufthavn. I 29½ år har han t på et lager, der har haft ansvar for levere flydele SAS. Først i SAS Component, siden i ST Aerospace Solutions, da SAS udliciterede opgaven Singapore Technology for otte år siden. Men for knap et år siden var det slut. ST Aerospace Hvor blev de af? I hvert nummer af Avisen gives stafetten videre én, der er kendt af mange i 3F Kastrup. Denne gang er det Jan Oldhøj. kom at dele skæbne med andre firmaer, der har taget udliciterede opgaver på sig: SAS fornyede ikke sin kontrakt. 48 ansatte blev afskediget og næsten hele virksomheden i lufthavnen blevlukket ned, siger Jan Oldhøj, der var lidsrepræsentant for lagerrne, da det skete. Jeg havde det enormt dårligt med den situation. For jobbene hænger jo ikke på træerne. Og mange af mine gamle kolleger har stadig store problemer med at finde, siger Havnet Det lykkedes imidlertid Jan Oldhøj at finde sidst på vinteren, hvor han den 18. marts 2013 kunne starte som havneassistent i Kastrup Havn. Her består t i krankørsel, når lystbåde skal op og ned af vandet, vedligeholdelse af havn og grønne områder, affaldshåndtering og vagter på havnekontoret. Det er et alsidigt, hvor man skal servicere havnens faste brugere og gæster, der kommer udefra. Det er ikke kun fysisk, vi fungerer også som en slags turistkontor for mange af gæsterne, siger Forskelle lufthavnen Hvad er den største forskel t i lufthavnen? Man skal meget mere alene. Der er på nogen måder også et langt større ansvar: For hvis man ikke møder frem, vil der ofte slet ikke være nogen herude, siger Savner du dit tidligere? Ja, jeg savner fællesskabet med de gamle kolleger. Ikke fordi det er dårligt her det er hyggeligt at omgås bådejerne, men det er noget andet. Jeg savner gengæld ikke flekstid og kontrolure. Ned i løn Jobskiftet har kostet Jan Oldhøj penge i løn. Jeg er nok gået kroner ned om måneden. Men Jan Oldhøj r stadig i en havn, men fly er skiftet ud med fritidsbåde i Kastrup Havn. penge er ikke alt. Det er vigtigere, at man har et job, man kan lide. Det her er et dejligt sted med gode mennesker. Man skal ikke være så bange for at holde op i lufthavnen og springe ud i noget nyt, siger Stadig medlem af 3F Kastrup Selv om Jan Oldhøjs nye ikke er overenskomstdækket af 3F fastholder han sit medlemskab i 3F Kastrup. Men kun et lokalt, passivt medlemskab. Så har jeg stadig mulighed for at deltage i medlemsmøder og leje selskabslokalerne i afdelingen. Jeg vil gerne holde kontakten, for jeg har været medlem af siden jeg var 15 år, og jeg har også en gang været med i bestyrelsen, siger 6

7 Man kan vende et handikap som ordblindhed en styrke, mener Dan Meincke, trafikchef i CPH. Men det kræver at man gør sig selv sin egen ven og dommer og søger den hjælp, der virker for én, siger Man er ikke dummere, end man selv lader Ordblindhed har ikke hindret Dan Meincke i at blive trafikchef i Københavns Lufthavn. Ordblindhed er nok et handikap, men kan også vendes en styrke. Det er ikke kun en holdning, som Dan Meincke, trafikchef i Københavns Lufthavn, har. Det er hans egen erfaring som topleder og ordblind. Man kan som ordblind godt vende sin svaghed en styrke. Mange ordblinde er faktisk noget bedre mange andre ting end de fleste, siger Det afgørende er, at man ikke fokuserer på sin svaghed, men bruger sine andre evner at udvikle sig og gøre en forskel, siger han Jeg har altid lagt planer store og små som jeg r på konstant. Planer som godt kan ændres hen af vejen, ger:layout 1 30/09/13 11:38 Side 5 mærker hvis jeg selv lader det. Jeg ved ikke, om denne måde at med sig selv på er det rigtige for andre, men det har virket for mig. Stemplet som dum Det bekræfter Dan Meinckes livshistorie. Som barn blev han sendt i særklasser og på specialskoler, ja endda et såkaldt julemærkehjem for vanskelige børn. Jeg blev simpelthen stemplet som dum og uønsket og fik at vide, at der kun var job som opvasker og flaskedreng for sådan en som mig. Men jeg var heldigvis den altid glade og lidt frække type. Det betød, at jeg i sociale fællesskaber hurtigt opdagede, at jeg var god at få andre at lytte og følge mine ideer, siger Problemerne med især at lære at stave var alligevel noget, der tærede på selvliden. Men det vendte, da han blev sendt en særklasse på en skole på Christianshavn. budskabet med klisterm rker p konvolutten, n r du sender et brev er hvor det ellers passer ind! res med 6 m rker p arket....ikke Så enkelt er det... e...helt enkelt! JOB med lønskud 26 uger i Jeg fik her en lærer, som tog mig under sine vinger. Han fik mig at indse, at jeg skulle nedtone mit fokus på at lære at stave. Og i stedet bruge energi på de ting, jeg var god : matematik, fysik, sport og...dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv. les som jpg-filer - brug for Picbadge. musik. Det var med at ændre mit liv. Her vil jeg være Dan Meincke har t i CPH i 29 år. Han startede som chauffør, samtidig med at han havde et lille it-firma ved siden af. Jeg fandt meget hurtigt ud af, at det her var en arbejdsplads, hvor jeg gerne ville være. Men også dengang skulle man som chauffør udfylde masser af rapporter og indberetninger, fortæller Dan Meincke. Og det var før it blev indført, så alle rapporter skulle udfyldes i hånden. Men jeg havde i mit eget lille firma lavet et elektronisk værktøj bl.a. at stave, som jeg præsenterede for min chef. Jeg fik ham at sætte nogle pc er op, og jeg fik lov at lave nogle forbedringer på pc erne, så man kunne lave lynhurtige rapporter uden at nogen vidste, at det også handlede om mine skriveevner, siger Dan Meincke. Positiv ledelse Det betød, at Dan Meincke hurtigt blev kendt som it-nørden, og at han fik flere it-opgaver. Efter et par år som chauffør blev han derfor budt et job som it-supporter men samtidig også en ledersling i marken. Jeg har altid været ivrig efter at gøre en forskel: At have indflydelse, forandre og ikke være freds med sstand. Derfor vidste jeg med det samme, at det var en ledersling, jeg ville have. Jeg har altid haft et positivt menneskesyn, der har åbnet døre for mig. Det smitter at være positiv og skabe begejstring. Jeg er god at få det bedste frem i andre. Det er nok også derfor, at mine jobs har udviklet sig topledelse, siger Som trafikchef i CPH har han i dag ansvar for ni afdelinger og knap 400 ansatte. Hurtiglæsning i billeder Dan Meinckes job kræver i dag, at han kan læse tunge tekniske beskrivelser. Her er jeg ekspert. Jeg har udviklet en læseteknik, hvor ord er blevet billeder og med tiden også hele sætninger. Jeg læser og forstår derfor hurtigere og bedre end de fleste. Samme metode bruger jeg, når jeg skriver. Men jeg kan først se, om jeg har skrevet rigtigt, når jeg har skrevet et ord eller en sætning. Og det kræver øvelse. Kan ordblindhed ikke også tvinge en at udvikle bestemte evner, f.eks. at forbedre sin hukommelse? Jo, jeg bruger min hukommelse som kompensation og r meget i billeder. Jeg bilder mig også ind, at min metode er noget bedre og hurtigere. Når jeg har læst lovtekster, som jeg r en del med, skal jeg bare tænke på første del af et afsnit, så kan jeg kalde hele afsnittet frem i hukommelsen. Men jeg er også bevidst blevet ved med at sle mig selv udfordringer og lære nyt. Find de metoder, der virker for dig Dan Meincke mener, at hans mest afgørende livserfaring er, at man ikke skal finde sig i at lade andres domme, præge ens liv. Hvis man passivt godtager, at man er dum, så ender man som dum. Man er ikke dummere, end man selv lader. Man skal gøre sig selv sin egen ven og dommer og søge den hjælp og finde de metoder, der virker for én, siger 7

8 Tilfredshed i Dragør Jan Busk og Finn Nielsen er fast tømrersjak i Dragør Kommunes Vej og Gartnerafdeling. Ny borgmester lover fortsat kommunal vedligeholdelse af veje og grønne anlæg. Vi har stor frihed her på Blå Stue. Vi kan ligesom andre sjak i afdelingen selv organisere vores, besle materialer og udføre opgaverne i den rækkefølge, vi vil, siger Finn Nielsen. Der kan selvfølgelig godt komme påtrængende opgaver, der skal løses med det samme, men vi har stor indflydelse på vores, føjer Jan Busk. Sammen har Finn Nielsen og Jan Busk siden 2008 udgjort et tømrersjak i Dragør Kommunes Vej og Gartnerafdeling, der holder på Materialegården på Dragørvej. Begge har svendebrev som tømrere, men er ansat som specialre med et særligt læg for uddannelse og kvalifikationer. Tømrersjakket tager sig blandt andet af broer over kanaler og pontoner ved Dragør Fort, men også af vejskilte, bænke, snehegn og træbomme ved skoler. Vi har faktisk også lavet en indhegning et fårehold med låge og hele molevitten, siger Jan Busk. Vej og Gartnerafdelingen står for vedligeholdelse og rengøring af veje og parker i kommunen. Det meste foregår ude i kommunen, men tømrersjakket har også et værksted på Materialegården. Det ligger ved siden af et mekanikerværksted, der tager sig af vognparken i afdelingen, men også klarer opgaver for det kommunale brandvæsen og hjemmeplejen. Vinterberedskab og familieliv Der er i alt 21 fastansatte i Vej og Gartnerafdelingen. Heraf er fire uddannede gartnere. Men de deltager også i anlægsopgaver og indgår i vin- Jan Busk på tømrerværkstedet i Materialegården på Dragørvej, hvorfra meget for opgaver ude i kommunen forberedes. Finn Nielsen er glad for friheden at organisere opgaver og besle materialer i Dragørs Vej- og Gartnerafdeling. Holger Markussen, lidsrepræsentant i Vej- og Gartnerafdelingen i Dragør, er glad for lokalaftaler og borgmesterløfte om ikke at privatisere t. terberedskabet, fortæller Holger Markussen, der er lidsrepræsentant i afdelingen. Vinterberedskabet er opbygget i tre hold, som på skift har ansvaret for snerydning og saltning i en uge ad gangen. Det giver alle mulighed for at have noget planlagt familieliv. I den første del af vinteren har vi haft det fredeligt modsat sidste år, siger Holger Markussen, som Avisen talte med ugen før, vinteren begyndte at bide fra sig. De ansatte får et fast læg for beredskabet og t afspadseres time for time, når sne og is kalder de ansatte ud for at rydde kommunens veje. Arbejds- og lønforhold for specialrne er fastlagt med en overenskomst mellem 3F og Kommunernes Landsforening. Men den har også givet et råderum lokal forhandling. Vi har nogle gode lokalaftaler med mange læg, som vi kan være godt fredse med, siger Holger Markussen. Borgmester lover fortsat kommunal drift Dragørs nye borgmester, Eik Dahl Bidstrup fra Venstre, var i slutningen af januar på besøg i Vej og Gartnerafdelingen. Her lovede han de ansatte, at der ikke er planer om at privatisere eller udlicitere opgaver fra afdelingen. Det ville også være dumt, for vi er jo en særdeles velfungerende afdeling, siger Holger Markussen. Susanne Heinrick vikarierer som medlemssekretær i fagforeningens hus på Saltværksvej. Nyt ansigt Susanne Heinrich har siden den 1. november været ansat i et vikariat som medlemssekretær i 3F Kastrup. Susanne tager sig af ind- og udmeldelser, overflytninger og nedsættelse af kontingenter ved eksempelvis arbejdsløshed eller dagpenge ophør. Susanne Heinrich forsætter mindst marts måned ud i huset. Snedkere i lufthavnen ind i 3F Kastrup 1. januar er syv snedkere fra Københavns Lufthavn blevet overflyttet fra 3F Bygge-,Jord- og Miljørnes Fagforening på Mølle Allè i Valby 3F Kastrup. Det betyder, at Jesper Hermansen er ny lidsrepræsentant i fagforeningen. Det var lidt tosset at være medlem i 3F BJMF på Mølle Allé. For de fleste af vores problemer er lufthavnsrelaterede. Derfor synes vi, det er mest naturligt, at vi er medlemmer i en fagforening, der organiserer andre med samme arbejdsgiver, siger Jesper Hermansen. Afdelingen, der består af syv ansatte, tager sig at alt træ i lufthavnen, herunder vedligeholdelsen af lufthavnens berømte gulve. Snedkerne r på samme overenskomst som elektrikerne og indgår i et sam med de øvrige håndværkergrupper i lufthavnen. Det er et sam, der går rigtigt godt, og som vi har stort udbytte af, siger Jesper Hermansen. 8

9 Ansættelseskontrakter og lønsedler skal være i orden, også for unge på arbejdsmarkedet. Det kan forældre hjælpe med. Lyt de unge Forældre bør spørge ind deres børns og sikre sig, at papirer og løn er i orden, mener Rebekka Abildtrup, der er landsformand for 3F Ungdom. Alt for mange unge bliver udsat for udnyttelse og dårlige arbejdsforhold, når de tager fritidsjob. Ansvaret er arbejdsgivernes, men forældrene kan også blive bedre at sikre unge ordentlige forhold, mener Rebekka Abildtrup, der er landsformand for 3F Ungdom. Forældre bør spørge deres børn, hvordan forholdene er. Det er den bedste måde at sikre sig mod misbrug, siger hun. Hjælp med at formalia er i orden. En ansættelseskontrakt skal være underskrevet senest en måned efter start. Gennemgå både den og lønsedler med de unge. Så lærer de, hvordan sådan nogle papirer er skruet sammen, siger hun. Arbejdstid og miljø er tit et problem Forældre skal især være meget opmærksomme på, om arbejdstider og arbejdsmiljø er i orden. Der er skrappe regler for, hvor lange vagter unge må have. Og der er også tit problemer med arbejdsmiljøet, fordi de unge jo gerne vil udføre deres godt, men ikke kender reglerne. For at hjælpe både unge og forældre kan man på hjemmesiden jobpatruljen.dk få både gode råd, se regler og lovgivning for området. Endelig skal man huske, at unge også kan blive medlem af en fagforening. Det koster ikke mere end 40 kroner om måneden i 3F. Her kan man altid få hjælp, hvis der opstår problemer, siger Rebekka Abildtrup. Net Café: Hygge og computerhjælp Det er hygge og socialt fællesskab, der er i centrum, når Net Caféen holder åbent hver torsdag mellem klokken 16 og 20. Det er lidt som at være med i en klub, fortæller Gudmund Petersen, der er en af de frivillige hjælpere i caféen. Og efterlønsmodtager. De fleste, der kommer fast, hører jo også i min aldersgruppe, siger Det er dog stadig muligt at få praktisk hjælp med at løse EDB-problemer, når caféen holder åbent. Vi kan eksempelvis hjælpe med at kunne komme på internettet med nye tablets eller mobiltelefoner. Eller finde gode, gratis virusprogrammer, når de betalingsprogrammer, der typisk er installeret på nye computere, udløber efter en prøveperiode, siger Gudmund Petersen. Problemer med det fysiske udstyr kan medlemmer af 3F Kastrup også få hjælp : For nylig kunne vi hjælpe en person, hvis computer var gået ned og harddisken pillet ud. Vi fik kopieret fotos fra harddisken over på et usbstik, så de ikke gik tabt, siger Gudmund Petersen. Net Cafè Har du brug for hjælp edb og din PCer? Er din PC gået i stykker? Så tag den under armen og kom ned og snak med os Net Cafeen har åbent hver torsdag mellem kl og Indgang fra Vintergækvej Det er gratis og alle er velkomne Der er ingen undervisere, men frivillige hjælpere 9

10 FAG LI G T - NYT ved Ole Donbæk Jensen NYE I BESTYRELSEN 10 Blå Planet En overenskomst for dyrepasserne på Den Blå Planet er nu underskrevet af både 3F Kastrup og Den Blå Planet. Overenskomsten er en lokaloverenskomst passet de særlige forhold på akvariet. ut 1 30/09/13 11:38 Side 5 r DHL Aviation i Dansk Industri DHL Aviation har meldt sig ind i arbejdsgiverforeningen Dansk Industri. Det betyder, at den tidligere lokaloverenskomst med 3F Kastrup nu er skrevet om lokalaftaler. Derudover gælder Industriens Overenskomst. Lønstigning Frederiksberg skraldemænd 3F Klubben hos Frederiksbergs kommunale skraldemænd har forhandlet sig frem en lønstigning på 335 kr. per måned for alle. Både timeløn og akkord. Stigningen gælder fra 1. januar Sixt efterbetaler løn efter overenskomst Sixt bilklargøring har nu efterbetalt læg og overtidsbetaling efter Industriens Overenskomst. Sixt trådte i januar 2013 Industriens Overenskomst efter forhandlinger med 3F Kastrup. Alle ansatte har med december-lønnen fået en solid efterbetaling fra omkring kr. og et godt stykke opefter. Andre biludlejningsfirmaer 3F Kastrup har besluttet at styrke indsatsen overfor andre bilklargøringsfirmaer. Nogle har ikke overenskomst og andre overholder ikke den, de har indgået. Menzies måske igen igen Handlingselskabet Menzies, der valgte at erklære sin danske afdeling konkurs i 2008, er måske på vej bage Københavns Lufthavn. 3F Kastrup er i kontakt med firmaet, og hvis det starter op igen bliver det på overenskomst og vilkår som andre handlingsselskaber. Lokalforhandlinger skal snart i gang I de mange firmaer der r under overenskomsten mellem DI og CO Industri, skal der forhandles løn og lokalaftaler med virkning fra 1. marts. Det er især løn, der forhandles lokalt, men det kan også være andre goder. Nyt blod i bestyrelsen Michael Engelhardt vil for bedre kontakt mellem medlemmer og bestyrelse i 3F Kastrup. Skraldemand og flycleaner er nyvalgte medlemmer i bestyrelsen for 3F Kastrup. Helle Bendtsen og Michael Engelhardt blev på generalforsamlingen i november valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen i 3F Kastrup. Jeg vil først og fremmest for at sikre en god forbindelse mellem medlemmer og bestyrelse, så alle er så godt informeret som muligt. Det er vigtigt at alle ved, hvad bestyrelsen laver, men også at bestyrelsen kender stemningen udenfor huset, siger Michael Engelhardt, der blev valgt ind fra transportgruppen. Michael er ikke et nyt ansigt i fagforeningen. Han har været skraldemand i 28 år og r i City Container. Han er i forvejen medlem af Lands- kabet med klisterm rker p konvolutten, n r du sender et brev or det ellers passer ind! ed 6 m rker p arket. rbejde...ikke Så enkelt er det _Tilbud_3F-afdelinger:Layout 1 30/09/13 11:38 Side 5...helt enkelt! JOB Klistermærker med lønskud Flemming Nielsen er blevet valgt ny lidsrepræsentant for skraldemændene i Dragør- Tårnby. Han vil for, at alle klubben for renovationsre. Det er selvfølgelig også en mærkesag, at få mine kolleger sikkert igennem udbudsrunderne for renovationst i København de næste år, siger Helle Bendtsen mener, især miljø og bekæmpelse af social dumping er vigtige spørgsmål for bestyrelsen i 3F Kastrup. NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER 26 Ny lidsmand vil have alle organiseret uger i...dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv. skraldemænd i de to kommuner bliver medlemmer af 3F Kastrup. Det er dybt ufredsslende, at ikke alle er medlemmer, men at nogle kører på frihjul, og ikke vil betale fællesskabet, det holder simpelthen ikke. Alle bør være Helle Bendtsen er enig i, at bestyrelsest skal være forbundet med medlemmerne og det faglige på arbejdspladserne. Hun er daglig formand for klubben for cleaningre i SAS. Hun vil gerne være med at bruge bestyrelsest at bekæmpe social dumping. Vi skal imod brugen af lange vikariater, der risikerer at koste os job. Korte vikariater er en nødvendighed, men for lange underminerer vores arbejdsvilkår, siger hun. Hun vil desuden fastholde miljøt som vigtigt: Det har vi allerede har haft meget glæde af i lufthavnen, siger hun. Spred budskabet med klisterm rker p konvolutten, n r du sender et brev eller hvor det ellers passer ind! Leveres med 6 m rker p arket....ikke Så enkelt er det......helt enkelt! JOB med lønskud 26 uger i medlemmer, hvis arbejdsforholdene skal forsvares, siger Der er 13 skraldemænd ansat i Marius Pedersen A/S, der forestår renovationen i Dragør, Tårnby og Kastrup....dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv.

11 A- KAS S E N DAGPENGESATSER Fra 6. januar 2014 stiger de maksimale dagpengesatser med 227 kr. pr måned for fuldtidsforsikrede medlemmer. Dagpenge: Fuldtidsforsikret max.: pr. dag kr. 815,00 pr. uge kr ,00 Dimittend fuldtid: pr. dag kr. 668,00 pr. uge kr ,00 Ny fleksibel efterløn: Fuldtidsforsikrede 91% pr. dag kr. 742,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede 91% pr. dag kr. 494,00 pr. uge kr ,00 Fuldtidsforsikrede 100% pr. dag kr. 815,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede 100% pr. dag kr. 543,00 pr. uge kr ,00 50% satsen (ungesatsen): Fuldtidsforsikrede pr. dag kr. 401,00 pr. uge kr ,00 John Ø. Pedersen er flyttet fra Aalborg for at starte som faglig sekretær i 3F Kastrup. Ring endelig 1. januar startede John Ø. Pedersen som ny faglig sekretær i 3F Kastrup. John Ø. Pedersens hovedopgave i afdelingen vil være transportområdet. På grund af hans fortid som faglig sekretær i 3F Aalborg vil hans kvalifikationer på industriområdet også blive bragt i anvendelse. Jeg kan være med at gøre afdelingen lidt bredere fagligt funderet. Jeg kender meget industriområdet og har t meget med eksempelvis skiftehold, siger Folk skal derfor ikke holde sig bage, hvis de har spørgsmål. Heller ikke når det er mig, der sidder på vagten på Saltværksvej. John Ø. Pedersen har i 3F Aalborg også lavet opsøgende over for etniske minoriteter. Det er et han på sigt håber at kunne tage op i Kastrup. Området har et stort medlemspotentiale for 3F. Men første prioritet er lige nu at lære afdelingen at kende, siger G-Dage: Arbejdsgiveres dagpengegodtgørelse for de første tre ledige dage Hel godtgørelse pr. dag kr. 815,00 For at opnå maksimal dagpengesats på 815 kr. pr. dag skal din timeløn være mindst 133 kr. Dvs. bruttolønnen pr. måned skal minimum udgøre ,00 kr. Udbetalingsdatoer i A-kassen Oversigt over månedlige udbetalinger af dagpenge dagpenge under aktivering uddannelsesydelse og fleksibel efterløn i første kvartal 2014 Uge nr. Antal uger Fra Til Disposition uge december 19. januar Fredag den 24. januar uge januar 16. februar Fredag den 21. februar uge februar 23. marts Fredag den 28 marts uge marts 20. april Fredag den 25. april uge april 18. maj Fredag den 23. maj Demonstration imod salg af aktier i DONG 3F Kastrups fane blev onsdag den 29. januar luftet i en demonstration på Christiansborg Slotsplads. Demonstrationen rettede sig imod salg af aktier i energiselskabet DONG den amerikanske bank Goldman Sachs. Op demonstrationen havde mennesker skrevet under på internette imod salget. I demonstrationen deltog mellem mennesker. Avisen udgives af: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup, tlf.: , l Ansvarshavende: Henrik Bay-Clausen Redaktionsudvalg: Ole Donbæk Jensen, Tommy Svensson, Carsten Almskou, Helle Bendtsen og Annette Thomsen l Journalist: Ole Wugge Christiansen Fotos: 3F Kastrup l Grafisk produktion: 3F Kastrup l Tryk: otm Avistryk Herning-Ikast A/S Småhistorier, artikler, forslag artikler/arbejdspladsportræt kontakt afdelingen l Ønskes hjælp skrivning kontakt afdelingen l Redaktionen sluttet 6. februar 2014

12 OK Tag sling og stem Lige nu forhandles der om overenskomster for Industri, Transport, Byggeri, Privat Service og det Grønne område Det virker som om specielt Dansk Industri ikke helt har forstået, at fire år med magre overenskomster og endda to år med reallønsbagegang er nok. Løn, sikring af vikarer og kaldere, forbedringer for skiftehold og uddannelse er højt prioriterede krav. Og vi forventer noget denne gang! Man kan på 3F Kastrups hjemmeside løbende følge med i, hvad der sker: Når der ligger et forhandlingsresultat vil der blive urafstemning for alle. Overenskomsten påvirker dit arbejdsliv. Derfor har du som medlem af 3F ret at være med at bestemme, om resultatet af vores forhandlinger med arbejdsgiveren er godt nok. Vi håber, at du vil bruge din stemmeret at stemme enten ja eller nej det samlede overenskomstresultat I 3 Kastrup vil der blive urafstemning på de fleste arbejdspladser med lidsrepræsentant. De øvrige medlemmer kan stemme på følgende måde: 1. Personligt mød op i 3F Kastrup med stemmesedlen 2. Brevstemme 3. Internet 4. SMS 5. QR scan QR koden med din smartphone ID-nr UMM Magasinpost Kastrup Nr. 1 Februar 2014 Vi varmer op EU-parlamentsvalget Tre spændende foredrag med god mad! Tirsdag den 18. februar kl Hvad er demokrati i EU? Rasmus Nørlem Sørensen EU er omdrejningspunktet for de største politiske beslutninger i vores tid. Fra Finanspagten der lægger låg på de offentlige udgifter beslutninger om sætningsstoffer i vores mad. Hvordan kan almindelige mennesker få indflydelse på EU? Hvordan fungerer det europæiske demokrati? Hvor meget magt har erhvervslivets lobbyister? Hvordan kan vi få mere demokrati i Europa? Rasmus Nørlem Sørensen er sekretariatsleder i Oplysningsforbundet DEO og redaktør af EU-magasinet NOTAT. Tirsdag den 18.marts kl Europas nedtur Svenning Dalgaard Europa er i dag midt i den største og mest dybtgående krise, vi har oplevet, siden Romtraktaten trådte i kraft. Den globale nedtur siden 2008 har væltet millioner af menneskers forventninger om en anstændig værelse for dem selv og håb om en fremtid med velstand for deres børn. TV 2 s mangeårige Europa-korrespondent Svenning Dalgaard giver et bud på, hvordan nogen af de hårdest ramte lande gennemlever krisen og ser på, hvilke håb grækerne, irerne og franskmændene har for fremtiden. Tirsdag den 25. marts kl Tvivlen på Europa Poul Smidt Journalist Poul Smidt forsøger at forklare, hvorfor holdningerne EU svinger voldsomt i disse år med skeptiske partidannelser i lande, der aldrig før har tvivlet på den europæiske samlings ide, og om Europa-Parlamentets rolle i udbygningen af Den Europæiske Union. Kl før foredragene byder 3F Kastrup på mad fra Europas køkkener. Det er gratis for medlemmer af 3F Kastrup og Metal afd. 16 og koster 60 kr. for andre. Tilmelding spisning senest fredagen før mødet :

1/15. marts. Side 6-7

1/15. marts. Side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 1/15 marts Lufthavnsarbejdere kan blive indblandet i Ryanair-konflikt Hvis arbejdsretten giver LO grønt lys, kan lufthavnsarbejdere blive trukket ind i sympatikonflikt med kabinepersonale.

Læs mere

uger Vi vil ha 26i arbejde Ret til dagpenge! ...helt enkelt! dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv! Uddannelse skal forlænge retten til dagpenge!

uger Vi vil ha 26i arbejde Ret til dagpenge! ...helt enkelt! dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv! Uddannelse skal forlænge retten til dagpenge! Kastrup Nr. 3 Oktober 2013 SAS Cleaning: Usikkerhed giver skår i arbejdsglæde :Layout 1 30/09/13 11:38 Side 3 3F ere med bilkaravane til Afrika Side 3 t i a6 - trykt eller»print-selv«rende til Go-cards)

Læs mere

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Kastrup Nr. 4 November 2014 Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Derfor går jeg til generalforsamling Side 2 Jeg vil holde

Læs mere

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kastrup Nr. 2 April 2014 LSG Sky Chefs: Småt er godt EU-debat handler om social dumping Side 3 Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kulturrevolution i Den Blå Planet Side 7 Når arbejdslivet bliver

Læs mere

Kastrup Nr. 1 Marts 2013

Kastrup Nr. 1 Marts 2013 Kastrup Nr. 1 Marts 2013 Icopal: Kastrupfabrikken startede verdensvirksomhed Mød Bülent Özdemir og de andre fra ICOPAL på side 4 Der forhandles om offentlige overenskomster Side 6 Lærlingene hos SAS organiserer

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. november

Husk generalforsamling den 27. november Kastrup Nr. 3 November 2012 ST Aerospace lukker og slukker det meste Læs om virksomheden med rødder langt tilbage i lufthavnens historie på side 4 Frederiksberg Renovation Uddannelse er på dagsordenen

Læs mere

Spirit: Fremskridt for arbejdsmiljø, men også plads til forbedringer. Kastrup Nr. 3 Oktober 2014. Social dumping: Smitten kommer fra luften Side 3

Spirit: Fremskridt for arbejdsmiljø, men også plads til forbedringer. Kastrup Nr. 3 Oktober 2014. Social dumping: Smitten kommer fra luften Side 3 Kastrup Nr. 3 Oktober 2014 Social dumping: Smitten kommer fra luften Side 3 Ordblind: Det styrker selvtilliden Side 4 Produktionsskole: Et skulderklap til unge Side 8 Genbrug: Kræver viden Side 9 Spirit:

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juni 2008

Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Nye muligheder for mere uddannelse Side 8-9 Nordiske transportarbejdere vil stoppe social dumping Side 10 Menzies Aviation er vokset meget hurtigt det sidste halve år Side 11 Pakket

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere

Det rene vand. Kastrup Nr. 1 marts 2011

Det rene vand. Kastrup Nr. 1 marts 2011 Kastrup Nr. 1 marts 2011 Roskilde Lufthavn Vi har besøgt den lille nabo Læs mere på side 6 Efterløn Regeringens forslag om afskaffelse har sat gang i debatten Læs mere på side 10 og i lederen på side 3

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2007

Kastrup Nr. 3 September 2007 Kastrup Nr. 3 September 2007 Hverdagen i Geodis Wilson, det tidligere TNT, spænder lige fra det helt afslappende til et voldsomt hæsblæsende tempo. Side 5 Ny topchef i CPH, Brian Petersen, giver sit bud

Læs mere

Kastrup Nr. 3 Juli 2006

Kastrup Nr. 3 Juli 2006 Kastrup Nr. 3 Juli 2006 Gang i ombygningen Side 2 Forsvar for velfærden Side 3 og 4 Fagligt arbejde og udvikling af demokrati i Mellemamerika Side 12 og 13 Uddannelse i bagagen Side 17 Peter Paysen er

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere