Større effektivitet, men ikke mindre arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større effektivitet, men ikke mindre arbejde"

Transkript

1 Kastrup Nr. 1 Februar 2014 Større effektivitet, men ikke mindre Københavns Lufthavn har investeret i nye bagagebånd. Det har løst problemer med flaskehalse, men ikke mindsket arbejdsmængden. Side 4-5 Inddrages i konflikt mod social dumping Side 3 Arbejdet holder mig i gang Side 6 Ordblindhed kan vendes en styrke Side 7 Tilfredshed i Dragør Side 8

2 Overenskomster sikrer pension dine efterladte får, afhænger af din alder, og om du vælger at sætte dine forsikringer op eller ned. l Hvis du er kommet med i ordningen, fordi du er ansat i fleksjob, er det ikke sikkert du har ret en udbetaling, hvis du mister din erhvervsevne. Udbetalinger pension l Når du går på efterløn eller pension, kan du få udbetalt alderspension fra Industriens Pension. Beløbene afhænger af, hvornår du går på pension, hvor meget du har sparet op, og hvor godt pengene er blevet forrentet. Læs mere på eller ring kundeservice på Du kan også melde dig nyhedsbrevet og få nyt om pension cirka en gang om måneden. Se mere på Medlemmerne hos WFS er omfattet af Industriens Pension. Lokalforhandlingen i 2013 udvidede ordningen med en Sundhedsordning i Industriens Pension. Hvis du er omfattet af Pension Danmark læs mere på eller ring alle hverdage ml på ! 5 I de fleste overenskomster 3F Kastrups medlemmer r under, er der aftalt medlemskab af en pensionsordning i en af de arbejdsmarkedspensioner som 3F har aftalt sammen med arbejdsgiverne. Indbetalingen er typisk 8% arbejdsgiverbetalt og 4% egenbetaling, og indbetalingen er ikke kun af grundlønnen, men også af skifteholdslægget, udbetalt over m.m. I nogle lokalaftaler er der aftalt højere indbetaling, det gælder blandt andet i: SAS, Novia, Swissport, Gate Gourmet, LSG og WFS. Offentligt ansatte har typisk en arbejdsgiverbetalt indbetaling på 14,3% PenSam. Indbetalinger, bidragsprocent, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne, ratepension, be- gunstigelse og afkast der er mange begreber at holde styr på inden for pensionsverdenen. Kort om din pensionsordning ud fra standardindbetaling på 8+4% og Industriens Pension Pension Danmark og PenSam ligner meget, men tjek selv din pensionsordnings hjemmeside. Hver måned indbetaler din arbejdsgiver Industriens Pension. Pengene sikrer dig en opsparing alderdommen og forsikringer, hvis der skulle ske dig noget. Med forsikringerne kan du få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg eller varigt mister en stor del af din erhvervsevne. Desuden kan dine efterladte få en udbetaling, hvis du dør, inden du går på pension. Hvis du tjener kr. om måneden og har et pensionsbidrag på 12%, bliver der hver måned overført kr. In- rker p konvolutten, n r du sender et brev er ind! et. en, n r du sender et brev e t! t......helt enkelt! 26 JOB uger i med lønskud 26 uger i...dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv. dustriens Pension. dit firma har betalt kr. og kr. er trukket fra din løn. Barsel supplerende pensionsindbetaling: Under de 14 ugers barselsorlov indbetales supplerende pension på kr. fra arbejdsgiver og 560 kr. i egenbetaling. Dette sker, for at sikre at kvinder ikke kommer bagud med pensionsindbetalingen grundet barsel. Hvem er med l Alle under industrioverenskomsterne, der er fyldt 18 år og har været ansat i mindst to måneder, eller tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension Indbetaling og indberetning l Det er din arbejdsgiver der står for indberetning og indbetaling af pensionsbidraget Industriens Pension. Du betaler selv 1/3, som bliver trukket fra din løn. De øvrige 2/3 betales af arbejdsgiveren Din side tjek din pension l Via industrienspension.dk har du din egen side, hvor du kan følge indbetalingerne og se, hvordan du er dækket, hvis der sker dig noget. Udbetalinger hvis der sker dig noget l Bliver du alvorligt syg eller mister din erhvervsevne, kan du få en skattefri udbetaling. Ligesom dine efterladte vil få penge fra Industriens Pension, når du dør. l Præcist hvor meget du og Overenskomst for alle hos Kim Johansen 3F Kastrup lidsrepræsentanter fra lufthavnen og renovationen udtaler: Vi har i dag haft møde med Jan Villadsen, gruppeformand i 3F s transportgruppe. Han orienterede os om det krav om overenskomst, 3F har sendt transportfirmaet Kim Johansen. Formålet med overenskomstkravet er at sikre, at udenlandske chauffører, der kører i Danmark med danske lastbiler med danske nummerplader og dansk godsregistrering, kommer på samme vilkår som danske chauffører. Vi har fået oplyst at Kim Johansen aflønner sine chauffører med langt under halvdelen af danske chauffører. Dette er den vildeste form for social dumping, der undergraver hele transportbranchen. Kim Johansen har 750 chauffører og der er højest fem på dansk overenskomst. Vi vil derfor med denne udtalelse bakke op om vores forbunds krav om overenskomst, og samtidig orientere vores arbejdsgivere om, at hvis der varsles sympatikonflikter i overensstemmelse med Hovedaftalen, så er vi klar at nægte at udføre konfliktramt. Vedtaget af faglige repræsentanter for Internationalt Postcenter Post Danmark, Novia, CPH, LSG, Gate Gourmet, Worldwide Flight Services, SAS Flyrne, SGH Ekspeditionsrne, SAS Tecnical, SGH Spirit Air Cargo, DHL Aviation, CHEP, Copenhagen Flight Service, City Container, Reno Norden, M. Larsen. Kastrup den 30. januar 2014 Hvis du er omfattet af PenSam læs mere på eller ring på

3 L e d e r... DONG Andet led i en kæde af dumme beslutninger er gennemført. - Med forventelig aktiv opbakning fra V, K, LA og R - Med uforståelig aktiv opbakning fra S og SF - Med DF, der snakker, men ikke gør noget, har Folketinget nu lukket Goldman Sachs ind i infrastrukturens maskinrum; i energiforsyningen. Nu som mindretalsejer, men regeringen er ikke bange for eksklusivaftaler: Goldmann Sachs får eksklusive rettigheder langt ud over, hvad ejerandelen berettiger. Imod social dumping. Når sympatikonflikten fra midten af februar træder i kraft, kan Kim Johansens lastbiler ikke regne med betjening i Københavns Lufthavn. Lufthavnen inddrages i konflikt mod social dumping Fra midten af februar kan vognmanden Kim Johansens lastbiler ikke længere blive betjent i Københavns Lufthavn eller andre virksomheder, der har overenskomst med 3F. Vi er klar at tage den konflikt. Sådan lød svaret, da formanden for transportgruppen i 3F, Jan Villadsen, mødtes med 24 lidsfolk fra 3F Kastrup torsdag den 30. januar. De fleste lidsfolk kom fra virksomheder i lufthavnen, men også tre renovationsfirmaer var repræsenteret på et udvidet møde i Lufthavnsudvalget. Jan Villadsen var på besøg for at informere om, hvorfor 3F har indledt en konflikt mod den danske vognmand Kim Johansen efter alle forskrifter og regler i den danske arbejdsmarkedsmodel. Kim Johansens vognmandsfirmaer kører gods i Danmark og andre europæiske lande, primært for store flyselskaber som SAS og Air France. Flere firmaer i Københavns Lufthavn bliver derfor omfattet af den sympatikonflikt, der træder i kraft i midten af februar. De er i stedet ansat i et estisk indregistreret firma, ejet af Kim Johansen, selv om bilerne kører på danske nummerplader og på de danske landeveje. Det estiske firma vil foreløbig ikke indgå overenskomst med 3F. 3F s konfliktvarsel retter sig derfor imod hele vognmandskonstruktionen: Kim Johansen Transport Group. Husk at det er kolleger Kim Johansen har i alt 750 chauffører i sine firmaer. Heraf er kun de fem danske. De ansatte kommer fra østeuropæiske lande som Rumænien, Bulgarien og Polen. Chaufførerne får kun lidt under halvdelen af den løn, som danske chauffører har krav på: nemlig kroner om måneden. Inklusiv alt. Jan Villadsen understregede på mødet, at konflikten ikke retter sig mod de østeuropæiske chauffører, men mod den udnyttelse af billig arbejdskraft, som Kim Johansen har systematiseret. De udenlandske chauffører er ansat på forhold, der nærmer sig det slaveagtige. De bliver ofte snydt for løn og får ikke betaling i de perioder, de ikke kører, sagde Fuld opbakning Tillidsfolkene bakkede på mødet utvetydigt op om 3F s beslutning om at starte en konflikt for at få overenskomstdækket alle Kim Johansens firmaer. Og de lovede at gøre alt for, at ingen af Kim Jonansens 400 lastbiler vil blive betjent, hente eller aflevere gods, så snart den varslede sympatikonflikt træder i kraft i midten af februar. Læs udtalelsen fra mødet på side 2. Er DONG og Goldman Sachs et anliggende for 3F Kastrup? Ja, i høj grad Hele udviklingen med at outsource samfundsskabte værdier rammer fagbevægelsens medlemmer. Både som forbrugere og som ansatte. Kloakforsyningen i Tårnby og Dragør er allerede udskilt i et særskilt firma, klar at sælge. R98 er for længest væk. Og regeringen pusler lige nu med gradvis liberalisering af affaldsindsamlingen. Forbrænding af erhvervsaffald er et andet område, der skal konkurrenceudsættes. Får vi en borgerlig regering, står selskaber som DSB og Metro formentligt for tur. De, der ønsker den udvikling, tror på markedskræfterne. De hævder, at det bliver billigere for forbrugerne. Erfaringerne fra bl.a. Tyskland, Frankrig og Italien viser det modsatte. Her er man nu i gang med at købe de solgte værdier bage. Vi ved også, at de ansatte kommer at betale en pris i form af Foto: Harry Nielsen Henrik Bay-Clausen, formand, 3F Kastrup. ustabilitet, usikkerhed og pres på alle områder (hvis nogen tænker, at det minder om SAS/Swissport-situationen, er jeg helt enig). De konkrete, tåbelige beslutninger om, at DONG skal børsnoteres står hele folketingets bag, undtaget Enhedslisten. Det besluttede partierne i 2004 og bekræftede det igen i februar Nu er der kø ved håndvasken, men det er altså et rent dansk ansvar. Men EU har mere end en finger med i spillet med krav om liberalisering og markedsgørelse af alt muligt. Ja, EU har faktisk vedtaget ind flere liberaliseringspakker. At EU i øvrigt også kræver liberalisering i luftfartsbranchen, er nok alle læsere bekendt. EU har stadig større indflydelse på vores hverdag, og der er valg EU parlamentet den 25. maj. Valget og parlamentet skal tages alvorligt, og 3F Kastrup varmer op med foredrag og politisk valgmøde (se bagsiden). Før EU valget er der også lige en overenskomst, der skal på plads, og der er ikke udsigt, at det bliver en nem sag. Det virker som om specielt Dansk Industri ikke helt har forstået, at fire år med magre overenskomster og endda to år med reallønsbagegang er nok. Løn, sikring af vikarer og kaldere, forbedringer for skiftehold og uddannelse er blandt de højt prioriterede krav. Og vi forventer noget denne gang! Inden længe kan du altså stemme både om OK 2014 og Europaparlamentet. Husk at gøre det begge gange! Ansat i estisk firma Selv om Kim Johansens danske firma formelt set har overenskomst med 3F, r næsten ingen chauffører i hans virksomheder på overenskomstmæssige forhold. Der er nemlig næsten ingen chauffører ansat i Kim Johansens danske firma. Tillidsrepræsentanter fra Københavns Lufthavn og renovationsfirmaer bakkede ved et møde den 30. januar op om 3F s krav om sikring af overenskomst i alle Kim Johansens transportfirmaer. 3

4 Passagerantal, bagagemængde og effektivitet er stigende i lufthavnen. Det skal også afspejles i indrømmelser de ansatte, mener Morten Malchau, lidsrepræsentant for bagagerne i lufthavnen. Bagagere forventer bedre overenskomst Efter flere magre overenskomster er det nu arbejdsgivernes tur at give indrømmelser. Det mener lidsrepræsentanten for bagagerne i lufthavnen, Morten Malchau: Nu må det være vores tur at komme fadet, siger De seneste overenskomster har ikke været noget at råbe hurra for, mener Morten Malchau, der er lidsrepræsentant for bagagerne ved de lange transportbånd bag terminalerne i Københavns Lufthavn, CPH BGS. Vi har ved de sidste to overenskomster oplevet reallønsfald. Det må være slut nu. Vi har en forventning om, at overenskomsten denne gang skal give noget os, siger Morten Malchau. Vi har jo se, at virksomheden slår rekord efter rekord, passagermængden stiger og væksten øges. Så nu må det være vores tur at komme fadet, siger Selvstændig overenskomst 3F Kastrup Avisen er på besøg i afdelingen, mens de centrale forhandlinger for industriområdet er i gang. Det er udfaldet af dem, der bliver brugt som skabelon for det øvrige arbejdsmarked. Det er først, når forhandlingerne inden for industri- og transportområdet er på plads, at turen kommer lufthavnen. Her læner en selvstændig overenskomst sig op af transportområdet. Men vores overenskomst skal også tage hensyn vores helt specielle forhold, eksempelvis de særlige forhold for skifteholdsre, siger Morten Malchau. Besværlige forhandlinger Forhandlingerne med lufthavnen kan dog godt blive meget besværlige. Det skyldes ikke mindst, at lufthavnen for få år siden er blevet medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Industri. Det betyder at forhandlingsrammerne er blevet meget strammere for lufthavnsledelsen end tidligere. Ved sidste overenskomstforhandling kunne vi ikke nå frem et forlig med ledelsen, og det var vores fornemmelse, at Dansk Industri gjorde det mere vanskeligt, end det behøvede være, siger Morten Malchau. Under alle omstændigheder forventer vi klart, at der kommer noget ind ved denne overenskomst. Vi kan se, at både passagerantal, bagagemængde og effektivitet er stigende. Men vi kender selvfølgelig godt den benhårde arbejdsgiverlogik, der sætter indtjening og besparelser i højsædet, siger Omkring en tiendedel af alt bagage prikkes ved en MES-station, dvs. får læst eller rettet i stregkoden, så den ender i det rigtige fly. 4

5 Nye bagagebånd lufthavnen: Større effektivitet, men ikke mindre Københavns Lufthavn har investeret massivt i nye transportbånd håndtering af bagage. Det har løst problemer med flaskehalse, men ikke mindsket arbejdsmængden for bagagerne. Arbejdet kan tider godt være meget hårdt og stresset. Især hvis der er nedbrud i edbsystemerne, eller hvis der opstår store problemer på båndet. Men når det hele kører, er det en fornøjelse at være her. Sådan siger Olaf Erdland- Jeppesen, der er bagager i Københavns Lufthavn. Han har t i lufthavnen siden år 2000, de sidste tre år i CHP BGS, som er afdelingen for håndtering af bagage fra check-ind flycontainere hedder. Det første halve år de han i afdelingen som sommerfugl, dvs. ferieafløser. Det er et dejligt, selv om det nogen gange kan være noget rutinepræget. Men det er heldigvis forskellige problemer, som vi skal løse, og der er trods alt også afveksling i t fra dag dag, fortæller Rotation Det sidste skyldes blandt andet, at bagagerne har indført rotation mellem jobfunktionerne i afdelingen. Rotationen er ikke en skemalagt og formelt indført ordning, men resultat af en intern, ikke-nedskreven aftale mellem bagagerne. Den administreres heller ikke stift, men med en vis fleksibilitet. Hvis nogen har ondt i ryggen, eller andre ting taler for det, kan man sagtens aftale at bytte funktioner, siger Olaf Erdland-Jeppesen. Selvstyre Jobrotationen er et resultat af det selvstyre, som bagagerne har i lufthavnen. Der er ingen formænd eller mellemledere, der ånder rne i nakken og fortæller dem, hvordan de skal løse deres opgaver. Vi står hovedsageligt selv for at organisere t. Det er frihed under ansvar. Vi skal selvfølgelig løse vores opgaver. Men vi har ikke kun et godt sam indbyrdes, men også med mellemlederne i kontrolrummet og håndværkerne i teknikafdelingen, der løser mekaniske problemer, siger Olaf Erdland-Jeppesen. Olaf Erdland-Jeppesen er glad for arbejdspladskulturen i bagageafdelingen, CPH Bag: Her er en kultur, hvor alle er gode at hjælpe hinanden. Scanning og fejlretning Bagaget består hovedsageligt af to funktioner: scanning af bagage og fejlretning på båndet, der transporterer kufferter o.lign. fra terminalernes check-in flycontainere i bagagehallen og fra flycontainerne ankomsthallen. De fleste scanningerne foregår automatisk, men når der er problemer med at læse stregkoderne ledes bagagen hen en såkaldt MES-station, hvor bagagerne sikrer, at den bliver registreret rigtigt. Det er omkring en tiendedel af alt bagage, der på den måde bliver prikket af bagagere. Fejlretning handler om at overvåge og løse problemer, der opstår på båndene, der løber bag terminalerne, og som sorterer bagagen, så det når korrekt frem de containere, der hører hvert enkelt fly. Problemerne kan være bagage, der sætter sig fast, eller slitage og teknikbøvl på bånd og udstyr. Overvågningen foregår både elektronisk på computere og med videokameraer ned langs båndene. Hjælpsom arbejdskultur Kommunikationen om problemerne, ikke kun mellem bagagerne, men også med et centralt kontrolrum, foregår med walkie-talkier. På den måde bliver fejlmeldinger og beskeder hørt af hele holdet, der er på. Det betyder større fleksibilitet, hvor man eksempelvis kan melde, at man tager sig af en opgave, hvis man alligevel er i nærheden. Alle hjælper hinanden. Walkie-talkierne betyder, at alle kan lytte med. Og folk er gode at være fleksible med at få løst de problemer, der opstår, siger Olaf Erdland-Jeppesen. Investeringer et godt tegn I de sidste år har lufthavnen, der ejes af staten og holdingselskabet Copenhagen Airports Denmark (CAD) med den canadiske pensionskasse Ontario Teachers Pension Plan Board som hovedaktionær investeret rigtigt mange penge i nye bånd, overvågningssystemer og edb. Det er investeringer, som Morten Malchau, der er lidsrepræsentant for bagagerne, er godt freds med. Det er jo et tegn på, at også den canadiske fond som medejer af CPH er interesseret i fremadrettede langtidsinvesteringer. Den tømmer ikke blot selskabet for penge, men gør faktisk meget for at få lufthavnen at vokse og være konkurrencedygtig og fremtidssikret, siger Mere effektivt flow De nye bånd skal give et mere effektivt flow af bagagen ned langs flyterminalerne, gennem kælderen og ned i bagagehallen. For at undgå flaskehalse løber er der nu ikke kun flere bånd ved siden af hinanden, men bagage kan også skifte båndlinje, hvis der opstår propper efter et stop, der typisk tager minutter at rette. Desuden holdes en ekstra udenomslinje i reserve nødsituationer. Der er seks bånd ved siden af hinanden, hvor der er flest og fem x-ray-stationer, der gennemlyser bagagen, ved hver sit bånd, inden kufferter, rygsække, mv. når ned i bagagehallen, hvor den sorteres ud det enkelte fly. De nye bånd har øget effektiviteten i bagageflowet. Men det har ikke minsket bagagernes arbejdsmængde. Det har hjulpet på trafikken, så der er et bedre glid ned gennem båndene. Muligheden for at skifte bånd betyder mange færre problemer ved stop et enkelt sted i systemet, fordi bagagen nu kan ledes udenom. Men vi har mange flere kilometer bånd, som skal overvåges og rettes fejl på, og hvor der kan opstå problemer, siger Morten Malchau. Arbejdsmængden er derfor uændret også fordi bagagemængden er stigende. Der er ikke blevet mindre fejlretning, det er bare andre former for udfordringer, vi nu står over for, siger Morten Malchau. Computernedbrud De nye bånd forhindrer heller ikke, at der opstår problemer med lufthavnens computersystem. Når BSM-systemet, der lagrer alle oplysningerne i stegkoderne, bryder sammen, så sprøjter det ind med bagage, der skal scannes styk for styk, siger Morten Malchau. I de situationer kan t godt være stresset og hårdt, supplerer Olaf Erdland- Jeppesen. Det værste det bedste Når man spørger Olaf Erdland-Jeppesen hvad, det værste ved t er, falder svaret først efter en kort tænkepause: Det er nok, at 95 procent af t foregår indendørs. Det gør det svært at mærke, hvordan vejret er udenfor. Der er gjort meget for at miljøet herinde, men der er nok klare grænser for de fysiske muligheder for forbedringer, så længe de fleste opgaver foregår ved indendørs bånd, siger Svaret på det næste spørgsmål, falder gengæld før det er slet: Og det bedste: kollegerne! Her er en arbejdskultur, hvor alle er gode at hjælpe hinanden _Tilbud_3F-afdelinger:Layout 1 Klistermærker Spred budskabet med klis eller hvor det ellers p Leveres med 6 m rker p a...ikke 5 a.

6 Arbejdet holder mig i gang Tommy Hansen, 71-årig 3F er, foran en af ejendommene på Vordroffsvej på Frederiksberg, hvor han er ansat som varmemester. Tommy Hansen startede som 59-årig som varmemester på Frederiksberg i 2001 efter et kursus i 3F s A-kasse. Her r han stadig som 71-årig. De fleste, jeg kender, der er gået på efterløn og pension, er døde. Det er jeg ikke. Et, som man er glad for, er sundt, du! Sådan siger det 71-årige 3F Kastrup-medlem Tommy Hansen, der er varmemester på Frederiksberg. Helt præcist for syv ejendomme, der alle er ejet af pensionskasser, på Vordroffsvej og Frederiksberg Allé. Og Tommy Hansen er faktisk ikke alderspræsident på ejendomskontoret, hvor hans r udgår fra. Hans assistent er 84 år og startede som 78-årig. Ungdom mod alderdom Til gengæld giver han ikke meget for nutidens unge. De er nogle døgenig te. Jeg har haft nogle i praktik, og de kan ikke finde ud af at holde sig selv i gang. De vil hellere side og spille computerspil end lave noget. Det duer altså ikke, siger Men Tommy Hansen og hans ejendomsassistents sam forløber gnidningsløst. Assistenten tager sig især af udendørst, mens Tommy Hansen klarer det indvendige, herunder også en del blikkenslager. Arbejdet holder mig i gang. Der kommer hver dag folk forbi kontoret, der får sig en snak og en kop kaffe. Og jeg kan organisere mit, som jeg vil, fordi liden er i orden, siger Tommy Hansen. Tommy Hansen har foreløbigt lovet at fortsætte i jobbet, han er 75 år. Og hvis han stadig er rask og rørig muligvis længere. Jeg vil, ind de ikke vil have mig længere, siger Og gang i den er der omkring Tommy Hansen. Sidste år tog han et varmemestercertifikat på Teknologisk Institut. Jeg har altid vidst, hvordan man praktisk skal løse problemer. Nu var det sgu sjovt også at få lidt teori oveni, siger Fagforeningsmedlem siden 1956 Tommy Hansen har været medlem af 3F Kastrup siden 1984, hvor han startede som ejendomsassistent i Kastruplundgade. Før det har han haft som blandt andet maskinr, flymekaniker, elek triker, blikkenslager, brand mand og såkaldt green keeper på en golfbane. Tommy Hansen har været medlem af en fagforening siden 1956, hvor han startede som maskinrlærling. Jeg har altid været i fagforening. For her har jeg altid kunnet få hjælp, når der var brug for det. Sidst da Tommy Hansen skulle have sin efterløn udbetalt. Jeg gider ærligt talt ikke Næstsidste gang var i 2001, da Tommy Hansen var blevet arbejdsløs som 59-årig. Jeg troede egentlig, at jeg skulle slappe af og på efterløn. Men så deltog jeg i et EDBkursus i A-kassen på Saltværksvej, hvor undervisning i jobsøgning indgik, fortæller Tommy Hansen ringede en fredag på et opslået job som ejendomsinspektør. Du lyder frisk, kan du komme jobsamtale her klokken 10, blev jeg spurgt. Så kørte jeg på min knallert fra Dragør Lyngby i snevejr og nåede frem fem minutter før tid og fik jobbet. Som han afslog: Ved du hvad, sagde jeg, jeg gider ærligt talt ikke. Jeg har kun søgt, fordi jeg skulle. Men det kunne der ikke blive tale om: Nu har du taget dig tid at kommer herop på knallert, og du er den eneste, der kommer tiden. Alle andre er for sent på den. Jobbet er dit, du kan starte på mandag. Og det har Tommy Hansen ikke fortrudt. Jeg elsker mit, for jeg har fået det lige, som jeg vil, siger ST Aerospace udskiftet med Kastrup Havn Man skal ikke være så bange for at holde op i lufthavnen. Der findes også gode job andre steder, mener Jan Oldhøj, der har skiftet et flylager ud med assistent i en havn. Jan Oldhøj er et kendt ansigt i Københavns Lufthavn. I 29½ år har han t på et lager, der har haft ansvar for levere flydele SAS. Først i SAS Component, siden i ST Aerospace Solutions, da SAS udliciterede opgaven Singapore Technology for otte år siden. Men for knap et år siden var det slut. ST Aerospace Hvor blev de af? I hvert nummer af Avisen gives stafetten videre én, der er kendt af mange i 3F Kastrup. Denne gang er det Jan Oldhøj. kom at dele skæbne med andre firmaer, der har taget udliciterede opgaver på sig: SAS fornyede ikke sin kontrakt. 48 ansatte blev afskediget og næsten hele virksomheden i lufthavnen blevlukket ned, siger Jan Oldhøj, der var lidsrepræsentant for lagerrne, da det skete. Jeg havde det enormt dårligt med den situation. For jobbene hænger jo ikke på træerne. Og mange af mine gamle kolleger har stadig store problemer med at finde, siger Havnet Det lykkedes imidlertid Jan Oldhøj at finde sidst på vinteren, hvor han den 18. marts 2013 kunne starte som havneassistent i Kastrup Havn. Her består t i krankørsel, når lystbåde skal op og ned af vandet, vedligeholdelse af havn og grønne områder, affaldshåndtering og vagter på havnekontoret. Det er et alsidigt, hvor man skal servicere havnens faste brugere og gæster, der kommer udefra. Det er ikke kun fysisk, vi fungerer også som en slags turistkontor for mange af gæsterne, siger Forskelle lufthavnen Hvad er den største forskel t i lufthavnen? Man skal meget mere alene. Der er på nogen måder også et langt større ansvar: For hvis man ikke møder frem, vil der ofte slet ikke være nogen herude, siger Savner du dit tidligere? Ja, jeg savner fællesskabet med de gamle kolleger. Ikke fordi det er dårligt her det er hyggeligt at omgås bådejerne, men det er noget andet. Jeg savner gengæld ikke flekstid og kontrolure. Ned i løn Jobskiftet har kostet Jan Oldhøj penge i løn. Jeg er nok gået kroner ned om måneden. Men Jan Oldhøj r stadig i en havn, men fly er skiftet ud med fritidsbåde i Kastrup Havn. penge er ikke alt. Det er vigtigere, at man har et job, man kan lide. Det her er et dejligt sted med gode mennesker. Man skal ikke være så bange for at holde op i lufthavnen og springe ud i noget nyt, siger Stadig medlem af 3F Kastrup Selv om Jan Oldhøjs nye ikke er overenskomstdækket af 3F fastholder han sit medlemskab i 3F Kastrup. Men kun et lokalt, passivt medlemskab. Så har jeg stadig mulighed for at deltage i medlemsmøder og leje selskabslokalerne i afdelingen. Jeg vil gerne holde kontakten, for jeg har været medlem af siden jeg var 15 år, og jeg har også en gang været med i bestyrelsen, siger 6

7 Man kan vende et handikap som ordblindhed en styrke, mener Dan Meincke, trafikchef i CPH. Men det kræver at man gør sig selv sin egen ven og dommer og søger den hjælp, der virker for én, siger Man er ikke dummere, end man selv lader Ordblindhed har ikke hindret Dan Meincke i at blive trafikchef i Københavns Lufthavn. Ordblindhed er nok et handikap, men kan også vendes en styrke. Det er ikke kun en holdning, som Dan Meincke, trafikchef i Københavns Lufthavn, har. Det er hans egen erfaring som topleder og ordblind. Man kan som ordblind godt vende sin svaghed en styrke. Mange ordblinde er faktisk noget bedre mange andre ting end de fleste, siger Det afgørende er, at man ikke fokuserer på sin svaghed, men bruger sine andre evner at udvikle sig og gøre en forskel, siger han Jeg har altid lagt planer store og små som jeg r på konstant. Planer som godt kan ændres hen af vejen, ger:layout 1 30/09/13 11:38 Side 5 mærker hvis jeg selv lader det. Jeg ved ikke, om denne måde at med sig selv på er det rigtige for andre, men det har virket for mig. Stemplet som dum Det bekræfter Dan Meinckes livshistorie. Som barn blev han sendt i særklasser og på specialskoler, ja endda et såkaldt julemærkehjem for vanskelige børn. Jeg blev simpelthen stemplet som dum og uønsket og fik at vide, at der kun var job som opvasker og flaskedreng for sådan en som mig. Men jeg var heldigvis den altid glade og lidt frække type. Det betød, at jeg i sociale fællesskaber hurtigt opdagede, at jeg var god at få andre at lytte og følge mine ideer, siger Problemerne med især at lære at stave var alligevel noget, der tærede på selvliden. Men det vendte, da han blev sendt en særklasse på en skole på Christianshavn. budskabet med klisterm rker p konvolutten, n r du sender et brev er hvor det ellers passer ind! res med 6 m rker p arket....ikke Så enkelt er det... e...helt enkelt! JOB med lønskud 26 uger i Jeg fik her en lærer, som tog mig under sine vinger. Han fik mig at indse, at jeg skulle nedtone mit fokus på at lære at stave. Og i stedet bruge energi på de ting, jeg var god : matematik, fysik, sport og...dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv. les som jpg-filer - brug for Picbadge. musik. Det var med at ændre mit liv. Her vil jeg være Dan Meincke har t i CPH i 29 år. Han startede som chauffør, samtidig med at han havde et lille it-firma ved siden af. Jeg fandt meget hurtigt ud af, at det her var en arbejdsplads, hvor jeg gerne ville være. Men også dengang skulle man som chauffør udfylde masser af rapporter og indberetninger, fortæller Dan Meincke. Og det var før it blev indført, så alle rapporter skulle udfyldes i hånden. Men jeg havde i mit eget lille firma lavet et elektronisk værktøj bl.a. at stave, som jeg præsenterede for min chef. Jeg fik ham at sætte nogle pc er op, og jeg fik lov at lave nogle forbedringer på pc erne, så man kunne lave lynhurtige rapporter uden at nogen vidste, at det også handlede om mine skriveevner, siger Dan Meincke. Positiv ledelse Det betød, at Dan Meincke hurtigt blev kendt som it-nørden, og at han fik flere it-opgaver. Efter et par år som chauffør blev han derfor budt et job som it-supporter men samtidig også en ledersling i marken. Jeg har altid været ivrig efter at gøre en forskel: At have indflydelse, forandre og ikke være freds med sstand. Derfor vidste jeg med det samme, at det var en ledersling, jeg ville have. Jeg har altid haft et positivt menneskesyn, der har åbnet døre for mig. Det smitter at være positiv og skabe begejstring. Jeg er god at få det bedste frem i andre. Det er nok også derfor, at mine jobs har udviklet sig topledelse, siger Som trafikchef i CPH har han i dag ansvar for ni afdelinger og knap 400 ansatte. Hurtiglæsning i billeder Dan Meinckes job kræver i dag, at han kan læse tunge tekniske beskrivelser. Her er jeg ekspert. Jeg har udviklet en læseteknik, hvor ord er blevet billeder og med tiden også hele sætninger. Jeg læser og forstår derfor hurtigere og bedre end de fleste. Samme metode bruger jeg, når jeg skriver. Men jeg kan først se, om jeg har skrevet rigtigt, når jeg har skrevet et ord eller en sætning. Og det kræver øvelse. Kan ordblindhed ikke også tvinge en at udvikle bestemte evner, f.eks. at forbedre sin hukommelse? Jo, jeg bruger min hukommelse som kompensation og r meget i billeder. Jeg bilder mig også ind, at min metode er noget bedre og hurtigere. Når jeg har læst lovtekster, som jeg r en del med, skal jeg bare tænke på første del af et afsnit, så kan jeg kalde hele afsnittet frem i hukommelsen. Men jeg er også bevidst blevet ved med at sle mig selv udfordringer og lære nyt. Find de metoder, der virker for dig Dan Meincke mener, at hans mest afgørende livserfaring er, at man ikke skal finde sig i at lade andres domme, præge ens liv. Hvis man passivt godtager, at man er dum, så ender man som dum. Man er ikke dummere, end man selv lader. Man skal gøre sig selv sin egen ven og dommer og søge den hjælp og finde de metoder, der virker for én, siger 7

8 Tilfredshed i Dragør Jan Busk og Finn Nielsen er fast tømrersjak i Dragør Kommunes Vej og Gartnerafdeling. Ny borgmester lover fortsat kommunal vedligeholdelse af veje og grønne anlæg. Vi har stor frihed her på Blå Stue. Vi kan ligesom andre sjak i afdelingen selv organisere vores, besle materialer og udføre opgaverne i den rækkefølge, vi vil, siger Finn Nielsen. Der kan selvfølgelig godt komme påtrængende opgaver, der skal løses med det samme, men vi har stor indflydelse på vores, føjer Jan Busk. Sammen har Finn Nielsen og Jan Busk siden 2008 udgjort et tømrersjak i Dragør Kommunes Vej og Gartnerafdeling, der holder på Materialegården på Dragørvej. Begge har svendebrev som tømrere, men er ansat som specialre med et særligt læg for uddannelse og kvalifikationer. Tømrersjakket tager sig blandt andet af broer over kanaler og pontoner ved Dragør Fort, men også af vejskilte, bænke, snehegn og træbomme ved skoler. Vi har faktisk også lavet en indhegning et fårehold med låge og hele molevitten, siger Jan Busk. Vej og Gartnerafdelingen står for vedligeholdelse og rengøring af veje og parker i kommunen. Det meste foregår ude i kommunen, men tømrersjakket har også et værksted på Materialegården. Det ligger ved siden af et mekanikerværksted, der tager sig af vognparken i afdelingen, men også klarer opgaver for det kommunale brandvæsen og hjemmeplejen. Vinterberedskab og familieliv Der er i alt 21 fastansatte i Vej og Gartnerafdelingen. Heraf er fire uddannede gartnere. Men de deltager også i anlægsopgaver og indgår i vin- Jan Busk på tømrerværkstedet i Materialegården på Dragørvej, hvorfra meget for opgaver ude i kommunen forberedes. Finn Nielsen er glad for friheden at organisere opgaver og besle materialer i Dragørs Vej- og Gartnerafdeling. Holger Markussen, lidsrepræsentant i Vej- og Gartnerafdelingen i Dragør, er glad for lokalaftaler og borgmesterløfte om ikke at privatisere t. terberedskabet, fortæller Holger Markussen, der er lidsrepræsentant i afdelingen. Vinterberedskabet er opbygget i tre hold, som på skift har ansvaret for snerydning og saltning i en uge ad gangen. Det giver alle mulighed for at have noget planlagt familieliv. I den første del af vinteren har vi haft det fredeligt modsat sidste år, siger Holger Markussen, som Avisen talte med ugen før, vinteren begyndte at bide fra sig. De ansatte får et fast læg for beredskabet og t afspadseres time for time, når sne og is kalder de ansatte ud for at rydde kommunens veje. Arbejds- og lønforhold for specialrne er fastlagt med en overenskomst mellem 3F og Kommunernes Landsforening. Men den har også givet et råderum lokal forhandling. Vi har nogle gode lokalaftaler med mange læg, som vi kan være godt fredse med, siger Holger Markussen. Borgmester lover fortsat kommunal drift Dragørs nye borgmester, Eik Dahl Bidstrup fra Venstre, var i slutningen af januar på besøg i Vej og Gartnerafdelingen. Her lovede han de ansatte, at der ikke er planer om at privatisere eller udlicitere opgaver fra afdelingen. Det ville også være dumt, for vi er jo en særdeles velfungerende afdeling, siger Holger Markussen. Susanne Heinrick vikarierer som medlemssekretær i fagforeningens hus på Saltværksvej. Nyt ansigt Susanne Heinrich har siden den 1. november været ansat i et vikariat som medlemssekretær i 3F Kastrup. Susanne tager sig af ind- og udmeldelser, overflytninger og nedsættelse af kontingenter ved eksempelvis arbejdsløshed eller dagpenge ophør. Susanne Heinrich forsætter mindst marts måned ud i huset. Snedkere i lufthavnen ind i 3F Kastrup 1. januar er syv snedkere fra Københavns Lufthavn blevet overflyttet fra 3F Bygge-,Jord- og Miljørnes Fagforening på Mølle Allè i Valby 3F Kastrup. Det betyder, at Jesper Hermansen er ny lidsrepræsentant i fagforeningen. Det var lidt tosset at være medlem i 3F BJMF på Mølle Allé. For de fleste af vores problemer er lufthavnsrelaterede. Derfor synes vi, det er mest naturligt, at vi er medlemmer i en fagforening, der organiserer andre med samme arbejdsgiver, siger Jesper Hermansen. Afdelingen, der består af syv ansatte, tager sig at alt træ i lufthavnen, herunder vedligeholdelsen af lufthavnens berømte gulve. Snedkerne r på samme overenskomst som elektrikerne og indgår i et sam med de øvrige håndværkergrupper i lufthavnen. Det er et sam, der går rigtigt godt, og som vi har stort udbytte af, siger Jesper Hermansen. 8

9 Ansættelseskontrakter og lønsedler skal være i orden, også for unge på arbejdsmarkedet. Det kan forældre hjælpe med. Lyt de unge Forældre bør spørge ind deres børns og sikre sig, at papirer og løn er i orden, mener Rebekka Abildtrup, der er landsformand for 3F Ungdom. Alt for mange unge bliver udsat for udnyttelse og dårlige arbejdsforhold, når de tager fritidsjob. Ansvaret er arbejdsgivernes, men forældrene kan også blive bedre at sikre unge ordentlige forhold, mener Rebekka Abildtrup, der er landsformand for 3F Ungdom. Forældre bør spørge deres børn, hvordan forholdene er. Det er den bedste måde at sikre sig mod misbrug, siger hun. Hjælp med at formalia er i orden. En ansættelseskontrakt skal være underskrevet senest en måned efter start. Gennemgå både den og lønsedler med de unge. Så lærer de, hvordan sådan nogle papirer er skruet sammen, siger hun. Arbejdstid og miljø er tit et problem Forældre skal især være meget opmærksomme på, om arbejdstider og arbejdsmiljø er i orden. Der er skrappe regler for, hvor lange vagter unge må have. Og der er også tit problemer med arbejdsmiljøet, fordi de unge jo gerne vil udføre deres godt, men ikke kender reglerne. For at hjælpe både unge og forældre kan man på hjemmesiden jobpatruljen.dk få både gode råd, se regler og lovgivning for området. Endelig skal man huske, at unge også kan blive medlem af en fagforening. Det koster ikke mere end 40 kroner om måneden i 3F. Her kan man altid få hjælp, hvis der opstår problemer, siger Rebekka Abildtrup. Net Café: Hygge og computerhjælp Det er hygge og socialt fællesskab, der er i centrum, når Net Caféen holder åbent hver torsdag mellem klokken 16 og 20. Det er lidt som at være med i en klub, fortæller Gudmund Petersen, der er en af de frivillige hjælpere i caféen. Og efterlønsmodtager. De fleste, der kommer fast, hører jo også i min aldersgruppe, siger Det er dog stadig muligt at få praktisk hjælp med at løse EDB-problemer, når caféen holder åbent. Vi kan eksempelvis hjælpe med at kunne komme på internettet med nye tablets eller mobiltelefoner. Eller finde gode, gratis virusprogrammer, når de betalingsprogrammer, der typisk er installeret på nye computere, udløber efter en prøveperiode, siger Gudmund Petersen. Problemer med det fysiske udstyr kan medlemmer af 3F Kastrup også få hjælp : For nylig kunne vi hjælpe en person, hvis computer var gået ned og harddisken pillet ud. Vi fik kopieret fotos fra harddisken over på et usbstik, så de ikke gik tabt, siger Gudmund Petersen. Net Cafè Har du brug for hjælp edb og din PCer? Er din PC gået i stykker? Så tag den under armen og kom ned og snak med os Net Cafeen har åbent hver torsdag mellem kl og Indgang fra Vintergækvej Det er gratis og alle er velkomne Der er ingen undervisere, men frivillige hjælpere 9

10 FAG LI G T - NYT ved Ole Donbæk Jensen NYE I BESTYRELSEN 10 Blå Planet En overenskomst for dyrepasserne på Den Blå Planet er nu underskrevet af både 3F Kastrup og Den Blå Planet. Overenskomsten er en lokaloverenskomst passet de særlige forhold på akvariet. ut 1 30/09/13 11:38 Side 5 r DHL Aviation i Dansk Industri DHL Aviation har meldt sig ind i arbejdsgiverforeningen Dansk Industri. Det betyder, at den tidligere lokaloverenskomst med 3F Kastrup nu er skrevet om lokalaftaler. Derudover gælder Industriens Overenskomst. Lønstigning Frederiksberg skraldemænd 3F Klubben hos Frederiksbergs kommunale skraldemænd har forhandlet sig frem en lønstigning på 335 kr. per måned for alle. Både timeløn og akkord. Stigningen gælder fra 1. januar Sixt efterbetaler løn efter overenskomst Sixt bilklargøring har nu efterbetalt læg og overtidsbetaling efter Industriens Overenskomst. Sixt trådte i januar 2013 Industriens Overenskomst efter forhandlinger med 3F Kastrup. Alle ansatte har med december-lønnen fået en solid efterbetaling fra omkring kr. og et godt stykke opefter. Andre biludlejningsfirmaer 3F Kastrup har besluttet at styrke indsatsen overfor andre bilklargøringsfirmaer. Nogle har ikke overenskomst og andre overholder ikke den, de har indgået. Menzies måske igen igen Handlingselskabet Menzies, der valgte at erklære sin danske afdeling konkurs i 2008, er måske på vej bage Københavns Lufthavn. 3F Kastrup er i kontakt med firmaet, og hvis det starter op igen bliver det på overenskomst og vilkår som andre handlingsselskaber. Lokalforhandlinger skal snart i gang I de mange firmaer der r under overenskomsten mellem DI og CO Industri, skal der forhandles løn og lokalaftaler med virkning fra 1. marts. Det er især løn, der forhandles lokalt, men det kan også være andre goder. Nyt blod i bestyrelsen Michael Engelhardt vil for bedre kontakt mellem medlemmer og bestyrelse i 3F Kastrup. Skraldemand og flycleaner er nyvalgte medlemmer i bestyrelsen for 3F Kastrup. Helle Bendtsen og Michael Engelhardt blev på generalforsamlingen i november valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen i 3F Kastrup. Jeg vil først og fremmest for at sikre en god forbindelse mellem medlemmer og bestyrelse, så alle er så godt informeret som muligt. Det er vigtigt at alle ved, hvad bestyrelsen laver, men også at bestyrelsen kender stemningen udenfor huset, siger Michael Engelhardt, der blev valgt ind fra transportgruppen. Michael er ikke et nyt ansigt i fagforeningen. Han har været skraldemand i 28 år og r i City Container. Han er i forvejen medlem af Lands- kabet med klisterm rker p konvolutten, n r du sender et brev or det ellers passer ind! ed 6 m rker p arket. rbejde...ikke Så enkelt er det _Tilbud_3F-afdelinger:Layout 1 30/09/13 11:38 Side 5...helt enkelt! JOB Klistermærker med lønskud Flemming Nielsen er blevet valgt ny lidsrepræsentant for skraldemændene i Dragør- Tårnby. Han vil for, at alle klubben for renovationsre. Det er selvfølgelig også en mærkesag, at få mine kolleger sikkert igennem udbudsrunderne for renovationst i København de næste år, siger Helle Bendtsen mener, især miljø og bekæmpelse af social dumping er vigtige spørgsmål for bestyrelsen i 3F Kastrup. NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER 26 Ny lidsmand vil have alle organiseret uger i...dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv. skraldemænd i de to kommuner bliver medlemmer af 3F Kastrup. Det er dybt ufredsslende, at ikke alle er medlemmer, men at nogle kører på frihjul, og ikke vil betale fællesskabet, det holder simpelthen ikke. Alle bør være Helle Bendtsen er enig i, at bestyrelsest skal være forbundet med medlemmerne og det faglige på arbejdspladserne. Hun er daglig formand for klubben for cleaningre i SAS. Hun vil gerne være med at bruge bestyrelsest at bekæmpe social dumping. Vi skal imod brugen af lange vikariater, der risikerer at koste os job. Korte vikariater er en nødvendighed, men for lange underminerer vores arbejdsvilkår, siger hun. Hun vil desuden fastholde miljøt som vigtigt: Det har vi allerede har haft meget glæde af i lufthavnen, siger hun. Spred budskabet med klisterm rker p konvolutten, n r du sender et brev eller hvor det ellers passer ind! Leveres med 6 m rker p arket....ikke Så enkelt er det......helt enkelt! JOB med lønskud 26 uger i medlemmer, hvis arbejdsforholdene skal forsvares, siger Der er 13 skraldemænd ansat i Marius Pedersen A/S, der forestår renovationen i Dragør, Tårnby og Kastrup....dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv.

11 A- KAS S E N DAGPENGESATSER Fra 6. januar 2014 stiger de maksimale dagpengesatser med 227 kr. pr måned for fuldtidsforsikrede medlemmer. Dagpenge: Fuldtidsforsikret max.: pr. dag kr. 815,00 pr. uge kr ,00 Dimittend fuldtid: pr. dag kr. 668,00 pr. uge kr ,00 Ny fleksibel efterløn: Fuldtidsforsikrede 91% pr. dag kr. 742,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede 91% pr. dag kr. 494,00 pr. uge kr ,00 Fuldtidsforsikrede 100% pr. dag kr. 815,00 pr. uge kr ,00 Deltidsforsikrede 100% pr. dag kr. 543,00 pr. uge kr ,00 50% satsen (ungesatsen): Fuldtidsforsikrede pr. dag kr. 401,00 pr. uge kr ,00 John Ø. Pedersen er flyttet fra Aalborg for at starte som faglig sekretær i 3F Kastrup. Ring endelig 1. januar startede John Ø. Pedersen som ny faglig sekretær i 3F Kastrup. John Ø. Pedersens hovedopgave i afdelingen vil være transportområdet. På grund af hans fortid som faglig sekretær i 3F Aalborg vil hans kvalifikationer på industriområdet også blive bragt i anvendelse. Jeg kan være med at gøre afdelingen lidt bredere fagligt funderet. Jeg kender meget industriområdet og har t meget med eksempelvis skiftehold, siger Folk skal derfor ikke holde sig bage, hvis de har spørgsmål. Heller ikke når det er mig, der sidder på vagten på Saltværksvej. John Ø. Pedersen har i 3F Aalborg også lavet opsøgende over for etniske minoriteter. Det er et han på sigt håber at kunne tage op i Kastrup. Området har et stort medlemspotentiale for 3F. Men første prioritet er lige nu at lære afdelingen at kende, siger G-Dage: Arbejdsgiveres dagpengegodtgørelse for de første tre ledige dage Hel godtgørelse pr. dag kr. 815,00 For at opnå maksimal dagpengesats på 815 kr. pr. dag skal din timeløn være mindst 133 kr. Dvs. bruttolønnen pr. måned skal minimum udgøre ,00 kr. Udbetalingsdatoer i A-kassen Oversigt over månedlige udbetalinger af dagpenge dagpenge under aktivering uddannelsesydelse og fleksibel efterløn i første kvartal 2014 Uge nr. Antal uger Fra Til Disposition uge december 19. januar Fredag den 24. januar uge januar 16. februar Fredag den 21. februar uge februar 23. marts Fredag den 28 marts uge marts 20. april Fredag den 25. april uge april 18. maj Fredag den 23. maj Demonstration imod salg af aktier i DONG 3F Kastrups fane blev onsdag den 29. januar luftet i en demonstration på Christiansborg Slotsplads. Demonstrationen rettede sig imod salg af aktier i energiselskabet DONG den amerikanske bank Goldman Sachs. Op demonstrationen havde mennesker skrevet under på internette imod salget. I demonstrationen deltog mellem mennesker. Avisen udgives af: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup, tlf.: , l Ansvarshavende: Henrik Bay-Clausen Redaktionsudvalg: Ole Donbæk Jensen, Tommy Svensson, Carsten Almskou, Helle Bendtsen og Annette Thomsen l Journalist: Ole Wugge Christiansen Fotos: 3F Kastrup l Grafisk produktion: 3F Kastrup l Tryk: otm Avistryk Herning-Ikast A/S Småhistorier, artikler, forslag artikler/arbejdspladsportræt kontakt afdelingen l Ønskes hjælp skrivning kontakt afdelingen l Redaktionen sluttet 6. februar 2014

12 OK Tag sling og stem Lige nu forhandles der om overenskomster for Industri, Transport, Byggeri, Privat Service og det Grønne område Det virker som om specielt Dansk Industri ikke helt har forstået, at fire år med magre overenskomster og endda to år med reallønsbagegang er nok. Løn, sikring af vikarer og kaldere, forbedringer for skiftehold og uddannelse er højt prioriterede krav. Og vi forventer noget denne gang! Man kan på 3F Kastrups hjemmeside løbende følge med i, hvad der sker: Når der ligger et forhandlingsresultat vil der blive urafstemning for alle. Overenskomsten påvirker dit arbejdsliv. Derfor har du som medlem af 3F ret at være med at bestemme, om resultatet af vores forhandlinger med arbejdsgiveren er godt nok. Vi håber, at du vil bruge din stemmeret at stemme enten ja eller nej det samlede overenskomstresultat I 3 Kastrup vil der blive urafstemning på de fleste arbejdspladser med lidsrepræsentant. De øvrige medlemmer kan stemme på følgende måde: 1. Personligt mød op i 3F Kastrup med stemmesedlen 2. Brevstemme 3. Internet 4. SMS 5. QR scan QR koden med din smartphone ID-nr UMM Magasinpost Kastrup Nr. 1 Februar 2014 Vi varmer op EU-parlamentsvalget Tre spændende foredrag med god mad! Tirsdag den 18. februar kl Hvad er demokrati i EU? Rasmus Nørlem Sørensen EU er omdrejningspunktet for de største politiske beslutninger i vores tid. Fra Finanspagten der lægger låg på de offentlige udgifter beslutninger om sætningsstoffer i vores mad. Hvordan kan almindelige mennesker få indflydelse på EU? Hvordan fungerer det europæiske demokrati? Hvor meget magt har erhvervslivets lobbyister? Hvordan kan vi få mere demokrati i Europa? Rasmus Nørlem Sørensen er sekretariatsleder i Oplysningsforbundet DEO og redaktør af EU-magasinet NOTAT. Tirsdag den 18.marts kl Europas nedtur Svenning Dalgaard Europa er i dag midt i den største og mest dybtgående krise, vi har oplevet, siden Romtraktaten trådte i kraft. Den globale nedtur siden 2008 har væltet millioner af menneskers forventninger om en anstændig værelse for dem selv og håb om en fremtid med velstand for deres børn. TV 2 s mangeårige Europa-korrespondent Svenning Dalgaard giver et bud på, hvordan nogen af de hårdest ramte lande gennemlever krisen og ser på, hvilke håb grækerne, irerne og franskmændene har for fremtiden. Tirsdag den 25. marts kl Tvivlen på Europa Poul Smidt Journalist Poul Smidt forsøger at forklare, hvorfor holdningerne EU svinger voldsomt i disse år med skeptiske partidannelser i lande, der aldrig før har tvivlet på den europæiske samlings ide, og om Europa-Parlamentets rolle i udbygningen af Den Europæiske Union. Kl før foredragene byder 3F Kastrup på mad fra Europas køkkener. Det er gratis for medlemmer af 3F Kastrup og Metal afd. 16 og koster 60 kr. for andre. Tilmelding spisning senest fredagen før mødet :

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 13 og 1/3 12 7/1 2014 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg,

Læs mere

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 12 og 1/3 11 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt uafsluttede

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Månedsløn 1/3 14 Timeløn 1/3 14. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 14 Timeløn 1/3 14. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/ 3 15 1/3 14 19/8 2015 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Månedsløn 1/3 10 Timeløn 1/3 10. Stigning timeløn. månedsløn

Månedsløn 1/3 10 Timeløn 1/3 10. Stigning timeløn. månedsløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 11 og 1/3 10 19/2 2012 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Månedsløn 1/3 15 Timeløn 1/3 15. Stigning timeløn Måneds norm

Månedsløn 1/3 15 Timeløn 1/3 15. Stigning timeløn Måneds norm Lønninger i 3F Kastrups område 1/ 3 16 1/3 15 8/2 17 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 12 Timeløn 1/3 12. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 13 og 1/3 12 28.august 2013 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

3F kampagnemateriale

3F kampagnemateriale 3F kampagnemateriale 3F Outdoor maj 2009 FYreseDLen kommer af sig selv Det GØr DIne DaGPenGe Ikke Meld dig ind i a-kassen, Mens du (stadig) er i arbejde Da n s k ko m m u n i k at i o n _ a b r i b u s

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere