TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Godkendelse af anlægsregnskaber Tillægsbevilling til ny traktor - idrætsområdet Genopretning af statusafstemninger i Jobcenteret Forebyggende tiltag for ældre APV-arbejdsredskaber i Hjemmeplejen Tidligt hjemmebesøg Indkøb af it-system til håndtering af lægeerklæringer Opkrævning af borgeres egenbetaling i tilbud efter SEL 107, 108 og Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområdet Daginstitutioner og klubber som følge af langtidssygdom i perioden juli til september i Forslag om ændret organisering i Rådgivning og forebyggelse, Den Specialiserede Institution pr samt udgiftsneutrale tillægsbevillinger til Opnormering af modtageklasserne på Skottegårdsskolen i perioden Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med overgang til kommunal rengøring på SFO Ingstrup Alle Bevillingsregulering af Økonomiudvalgets budgetområde - Budget Folketingsvalg valgstyrere og tilforordnede vælgere Diæter til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med valg og folkeafstemninger Ansøgning om tillægsbevillinger - kunstbænke Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Benneweis Ny struktur i Teknisk Forvaltning - Drift af ejendomme - LUKKET SAG Demenskoordinator rejse til Japan - LUKKET SAG Annoncering af ansættelsesstop - Daginstitutionskøkkenerne - LUKKET SAG Den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag - LUKKET SAG Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG Beskrivelse af forløb ved besættelse af stilling - LUKKET SAG Ansøgning om MPA uddannelse - LUKKET SAG

3 27. Opsigelse til efterretning - LUKKET SAG Ansættelse af jobcenterchef - LUKKET SAG Afskedigelse - LUKKET SAG Ansættelse ved Kastrupgårdsskolen - LUKKET SAG...49 Bilagsoversigt

4 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6257 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 3

5 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6257 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 4

6 3. Godkendelse af anlægsregnskaber Åben sag Sagsnr.: 14/36605 Sagsansvarlig: lcl.tf Afbud: RESUMÉ Der er udarbejdet anlægsregnskaber til anlægsprojekter, som er færdiggjort i 2013 og Anlægsregnskaberne er påtegnet af revisionen uden forbehold. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende 22 anlægsregnskaber har været til påtegning hos revisionen: Renovering af Den gule gård Ved Diget 28 Salg af biler 2013 Trafiksanering, øst Slidlag på veje 2013 Renovering af kommunens afløbssystemer Grundudgifter, Øresundsparken Udskiftning af indsatsvogn P1 Udskiftning af analoge alarmmodtager til digitale Opførelse af garage, Tårnby Brandstation Skoleindretninger Anskaffelse af pavillon, Pilegårdsskolen PCB screening af folkeskoler Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler 2013 Renovering af bygninger på daginstitutioner 2013 Renovering af Amagerhallen/Travebanehallen Atletikudstyr på Tårnby Stadion Udskiftning af gulv i Vestamagerhallen Ombygning af Vestamager Bibliotek Opgradering af udendørsarealerne omkring hovedbiblioteket Kastrupgårdssamlingen, ombygning Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2013 Kioskbygning ved Kastrup Søbad, opførelse af bygning ØKONOMI I følgende anlægsregnskaber er der større afvigelser i forhold til de givne bevillinger: Anskaffelse af pavillon, Pilegårdsskolen: Der er en mindreudgift på ,80 kr. eller 4,6 %. Mindreudgiften skyldes, at der er fundet en billigere løsning på det planlagte projekt. Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler 2013: Der er en mindreudgift på ,23 kr. eller 15,9 %. Mindreudgiften skyldes, at arbejdet på Pilegårdsskolen blev billigere end planlagt. Efter gennemgang konstateres det, at ledningerne kunne strømpeføres, og det var derfor ikke nødvendigt at udføre gravearbejde som forventet. 5

7 Kioskbygning ved Kastrup Søbad, opførelse af bygning: Der er en mindreudgift på ,26 kr. eller 6,4 %. Mindreudgiften skyldes, at arbejder er blevet billigere end forventet. Trafiksanering, øst: Der er en merudgift på ,99 kr. eller 1,5 %. Merudgiften skyldes, at udgifterne til jordkørsel var større end forventet. Dels var jorden mere forurenet end forventet, dels var der uforudsete jordudgifter i forbindelse med overtagelsen af arealet, hvor renseanlæggets efterklaringstanke lå. Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2013: Der er en merudgift på ,51 kr. og en merindtægt på ,39 kr. Netto er det en merudgift på 1,0 %. Merudgiften skyldes, at der har været et større forbrug på akutte hændelser bl.a. i forbindelse med efterårets storme. Merindtægten skyldes tilbagebetalinger fra forsikringsskader. Kastrupgårdssamlingen, ombygning: Der er en mindreudgift på ,15 el. 2,3 %. Mindreudgiften skyldes, at der i 2013 er sket en dobbeltfakturering ved køb af lamper til Kastrupgårdssamlingen. Leverandøren tilbagebetaler i 2014 det for meget betalte beløb på kr. Der søges en indtægtsbevilling på kr. i 2014 til anlægsprojekt Kastrupgårdssamlingen, ombygning. Anlægsregnskaberne er ikke aflagt inden 4 måneder efter projekternes afslutning, som kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, pga. travlhed i forvaltningen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at anlægsregnskaberne godkendes. 2. at der søges om en indtægtsbevilling til anlægsprojekt Kastrupgårdssamlingen, ombygning på kr. i /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisionspåtegning af anlægsregnskaber 2013/ /14 2 Åben Anlægsregnskab - Trafiksanering, øst /14 3 Åben Anlægsregnskab - Slilag på veje /14 4 Åben Anlægsregnskab - Renovering af bygninger på daginstitutioner / Åben Anlægsregnskab - Renovering af "Den gule gård" Ved Diget /14 6 Åben Anlægsregnskab - Salg af biler /14 7 Åben Anlægsregnskab - Ekstraordinære ejendomsudgifter på /14 kommunale bygninger Åben Anlægsregnskab - Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler / Åben Anlægsregnskab - Udskiftning af gulv i Vestamagerhallen /14 6

8 10 Åben Anlægsregnskab - Atletikudstyr til Tårnby Stadion /14 11 Åben Anlægsregnskab - Renovering af kommunevejenes /14 afløbssystemer 12 Åben Anlægsregnskab - Ombygning af Vestamager Bibliotek /14 13 Åben Anlægsregnskab - Anskaffelse af pavillon Pilegårdsskolen /14 14 Åben Anlægsregnskab - Opgradering af udendørsarealerne omkring /14 hovedbiblioteket 15 Åben Anlægsregnskab - Udskiftning af indsatsvogn P /14 16 Åben Anlægsregnskab - Skoleindretninger /14 17 Åben Anlægsregnskab - PCB screening af folkeskoler /14 18 Åben Anlægsregnskab - Udskiftning af analoge alarmmodtagere til /14 digitale 19 Åben Anlægsregnskab - Kastrupgårdssamlingen, ombygning /13 20 Åben Anlægsregnskab - Renovering af Amagerhallen/Travbanehallen /13 21 Åben Anlægsregnskab - Kioskbygning ved Kastrup Søbad, opførelse af /13 bygningen 22 Åben Anlægsregnskab - Opførelse af garage Tårnby Brandstation /14 23 Åben Anlægsregnskab - Anlæg af midlertidig park - Øresundsparken /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 4. Tillægsbevilling til ny traktor - idrætsområdet Åben sag Sagsnr.: 14/35082 Sagsansvarlig: jpa.id.tf Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling til indkøb af ny traktor til Idrætsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Idrætsområdet har fået stjålet en traktor på Vestamager Idrætsanlæg. Det er oplyst fra kommunens forsikringsselskab, at Tårnby Kommune kan forvente en erstatning på kr. (nyværdi for den pågældende traktor er kr.). Idrætsområdet kan ikke løse opgaverne uden en traktor. En ny traktor, der kan løse nuværende og fremtidige opgaver med bl.a. snerydning koster ca ,- kr. Teknisk Forvaltning ansøger derfor om en nettotillægsbevilling på kr. til en ny traktor. ØKONOMI Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på kr og indtægtsbevilling på kr. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en anlægsbevilling på til indkøb af erstatningstraktor for stjålen traktor samt en indtægtsbevilling på kr. til erstatning fra forsikringsselskab. /BGR 8

10 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 5. Genopretning af statusafstemninger i Jobcenteret Åben sag Sagsnr.: 14/21271 Sagsansvarlig: sxa.sf Afbud: RESUMÉ I revisionsberetningen for 2013 påpeges at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens statusafstemninger ikke har haft den fornødne kvalitet. I den forbindelse har dialog med revisor i løbet af efteråret tydeliggjort et særskilt problem ift. et af forvaltningens centre. Der udestår p.t. en betydelig række af åbenstående poster, som kræver en særlig indsats. Efter drøftelse med revisor anbefales derfor et læringsforløb, hvor de åbenstående poster håndteres og som skal sikre, at de medarbejdere, som skal varetage opgaven fremover har de fornødne kompetencer. Det medfører udgifter til Deloitte og til en resultatkontrakt til 2 nøglemedarbejdere. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2014 har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skulle implementere både Sygedagpengereform samt Kontanthjælpsreformen. Dette har givet et ekstraordinært stort pres. Det har bl.a. bevirket, at opgaven omkring statusafstemninger ikke har været prioriteret tilstrækkeligt i forvaltningen. Da der er mange afstemninger, er antallet af åbne posteringer nu så mange, at der er behov for en særlig indsats for at få afstemningerne afsluttet. Forvaltningen vil på den baggrund indgå et samarbejde med Revisionsselskabet Deloitte samt en resultatlønsaftale med to af kommunens nøglemedarbejdere for at løse den aktuelle opgave og sikre at den fremadrettet håndteres kvalitetsmæssigt forsvarligt. Det vurderes, at Deloitte skal bruge 6-10 timer om ugen på opgaven i ca. 2 måneder. Samtidig forventes det, at de to medarbejdere skal bruge ca. 80 timer for at løse opgaven. Opgaven vil ikke påvirke medarbejdernes øvrige arbejde. Deloittes opgave bliver at beskrive og understøtte en proces, således at opgaven løses med den rette kvalitet. For at sikre læring i forvaltningen beskrives arbejdsgangene løbende i løbet af genopretningsprocessen. Deloittes model for dokumentation af arbejde vil blive benyttet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens sekretariat vil følge opgaven løbende. Opgaven forventes færdig primo marts 2015, hvor afstemningerne for 2014, ifølge Bogholderiets tidsplan for regnskab 2014, skal være færdig. 10

12 ØKONOMI Opgaven løses via en resultatkontrakt med to nøglemedarbejdere på i alt kr. Såfremt de to medarbejdere løser opgaven, således at Deloitte kan trække sig ud af opgaven medio januar 2015, udløses en bonus på kr. i alt. Resultatkontrakten og såvel eventuel bonus deles mellem de to medarbejdere ud fra kompetencer til at løse opgaven samt forventet andel af opgavehåndtering. Den konkrete fordeling aftales ved indgåelse af kontrakten. Udgiften finansieres via funktion Halvdelen af udgiften bogføres i budgetår 2014 og resten i Deloitte aflønnes på timebasis med en pris på kr. Det forventede timeforbrug vil være på 6-10 timer pr. ugen frem til medio januar Den samlede udgift forventes at blive ca kr. og Deloitte afregnes på ugebasis. Udgiften afholdes inden for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens konti til konsulentbistand på henholdsvis funktion og funktion PÅTEGNING O og P bemærker at en resultatlønsaftale skal forhandles med den faglige organisation forud for igangsættelse. Derudover ingen bemærkninger, så længe udgiften afholdes indenfor forvaltningens område. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /kam 1) at godkendt resultatlønsaftale med to medarbejdere til en udgift på kr. samt en bonus på kr. til deling, såfremt de løser opgaven på en måde, så det er muligt for Deloitte at trække sig fra opgaven medio januar Delingen at både beløbet til resultatkontrakten og bonussen sker ud fra en vurdering af medarbejdernes mulighed for at bidrage til opgaven både kompetence- og tidsmæssigt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 6. Forebyggende tiltag for ældre Åben sag Sagsnr.: 14/8440 Sagsansvarlig: FLA.SF Afbud: RESUMÉ Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede på mødet den , forvaltningen om at udarbejde et oplæg til etablering af en ordning med forebyggende tiltag målrettet kommunens ældre borgere. Beslutningen blev truffet med baggrund i udvalgets drøftelser om muligheden for at kunne udlevere en række hjælpemidler som sundhedsfremmende foranstaltning eller ældrepolitisk tiltag. Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, og at ordningen med fordel kan knyttes til de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af ældremillarden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i overvejelserne omkring den fremtidige styring af hjælpemiddelområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget den foretaget politisk behandling af sagen på baggrund af redegørelsen Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet fra forvaltningen. Udvalget besluttede herefter, at der, med hjemmel i Kommunalfuldmagten, skal etableres en ordning med forebyggende tiltag målrettet de ældre borgere. Udvalget besluttede samtidig, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til etableringen af en sådan ordning. Målgruppe Efter udvalgets beslutning vil målgruppen for de kommende tiltag kunne beskrives som borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. En sådan målgruppe vil i langt overvejende grad bestå af ældre borgere. Principper for praktisk etablering Forvaltningen vurderer, at den ønskede ordning kan etableres i regi af Sundhedscentret, der via visitationen til hverdagsrehabilitering samt via tilbud til genoptræningsborgerne alligevel vil komme i kontakt med langt størstedelen af de borgere, der kan tænkes at have behov for de sundhedsfremmende foranstaltninger, der beskrives i redegørelsen om Lighedsprincipper på Hjælpemiddelområdet. Videre vil det være naturligt, at knytte de forebyggende tilbud sammen med de tiltag, der i forvejen er planlagt i Sundhedscentret på baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af Ældremillarden. 12

14 Sundhedscentret bør administrere tilbud om badebænke, toiletforhøjere, gangbukke/rollatorer og albuestokke, men det vurderes, at tilbud om fodindlæg fortsat bør administreres som et hjælpemiddel via Socialcentret på rådhuset, idet der ved dette tiltag vil være krav om udstedelse af en leverandørbevilling, som mest effektivt vil kunne udstedes af de medarbejdere, der har lignende opgaver som kerneopgaver. Forholdet til det forpligtigende samarbejde med Dragør. Det har ikke været muligt, indenfor tidsrammen, at få en tilkendegivelse fra Dragør. Dragør forsætter således indtil videre med nuværende praksis. Forvaltningens videre arbejde Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens oplæg, forestår en række mere detaljerede udfordringer så som afklaring af leveringer til Sundhedscentret, lagerplads, dokumentationsopgaver og lignende. Videre kunne der muligvis opstå særlige situationer, hvor en borger har brug for en eller flere af de nævnte tilbud, uden at være omfattet af den primære målgruppe. Borgere, der ikke umiddelbart er i målgruppen, vil blive vurderet individuelt således at det sikres, at de bedste tilbud fortsat stilles til rådighed med hjemmel i relevant lovgivning. Ordningen bør evalueres efter en periode på f.eks. 3 år. HØRING Seniorrådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Kommunalfuldmagtsreglerne og de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper. ØKONOMI Det er forvaltningens vurdering, at en ændret praksis hvor hjælpemidlet udleveres uden bevillingsprocedurer, vil medfører et øget ressourcetræk på ydelserne. Ekskl. moms Bevilges i dag som hjælpemiddel Bevilges i dag som APV hjælpemiddel 1. Merudgift og 2. Øget ressourcetræk Skøn 30 % Badebænke 0 kr kr kr kr. = kr. I alt kr. Toiletforhøjere kr. 0 kr kr kr. Gangbukke/ kr. 0 kr kr kr. rollatorer Albuestokke kr. 0 kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Udgiften finansieres således ved: Mindreforbrug hjælpemidler: kr. Mindreforbrug APV hjælpemidler i Hjemmeplejen: Mindreforbrug rek. af lægeerklæringer (konto 6): kr kr. 13

15 Udgiften på kr. ekskl. moms skal som nævnt registreres som en sundhedsfremmende ydelse og eller tilskud til ældrepolitiske formål og ikke som et hjælpemiddel. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalget at: /kam 1. Der etableres et forebyggelsesprojekt for at undgå fald m.m. for borgere med en genoptræningsplan samt borgere der deltager i eller er i målgruppen for hverdagsrehabilitering. 2. Ordningen etableres indtil videre i Sundhedscentrets og eller i Hjemmeplejen. 3. Projektet kombineres med de tiltag udvalget igangsatte på baggrund af udmøntning af ældremillarden. 4. Der flyttes kr. serviceområde Administrativ organisation funktion og kr. fra serviceområde hjælpemidler funktion til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning på funktion Projektet evalueres om 3 år, d.v.s. i 1. kvartal BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til behandlingsredskaber i forbindelse med forebyggelsesprojekt 2 Åben Høringssvar fra Seniorrådet til sag om forebyggende tiltag for ældre / /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget ønsker en status 1 år efter implementeringen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes med henblik på afventning af udtalelse fra Seniorrådet. 14

16 7. APV-arbejdsredskaber i Hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 14/12054 Sagsansvarlig: FLA.SF Afbud: RESUMÉ Det er konstateret, at de nuværende procedurer og arbejdsgange i forbindelse med bestilling og levering af APV-arbejdsredskaber er uhensigtsmæssige for så vidt angår understøttelse af effektiv og kvalificeret udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer. Det foreslås derfor, at kompetencen til at bestille APV-arbejdsredskaber til Hjemmeplejen i fuld udstrækning flyttes fra Socialcentret til Ældrecentret / Hjemmeplejen og at der fra budget 2015 og frem overføres kr ,00 fra Socialcentrets hjælpemiddelbudget til hjemmeplejen til finansiering af arbejdsredskaber i forbindelse med varetagelse af APVopgaven. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sikring af medarbejderes arbejdsmiljø er et arbejdsgiveransvar og hører lovgivningsmæssigt til under Arbejdsmiljøloven. Sikring af arbejdsmiljøet for hjemmeplejens medarbejdere ude hos borgerne sker ved arbejdspladsvurderinger (APV) foretaget af Hjemmeplejens arbejdsmiljørepræsentanter, der sammen med medarbejderne finder frem til, hvilke arbejdsredskaber, der skal anvendes for at sikre arbejdsmiljøet. Udgifterne til disse APV-arbejdsredskaber finansieres via hjælpemiddelbudgettet i Socialcentret, der således skal godkende Hjemmeplejens indkøb af APVarbejdsredskaber. Ud fra en positivliste kan Hjemmeplejens arbejdsmiljørepræsentanter dog, uden forudgående godkendelse fra Socialcentret, bestille en række gængse APVarbejdsredskaber. Bestilling af APV-arbejdsredskaber, der ikke er opført på positivlisten, skal godkendes af Socialcentrets Hjælpemiddelteam inden APV-arbejdsredskabet bestilles / anskaffes. Denne procedure, der betyder, at Hjemmeplejens arbejdsmiljørepræsentanter skal have deres observationer verificeret af medarbejdere fra et andet center, medfører forholdsvis ofte, at der opstår forsinkelser eller misforståelser i forbindelse med bestilling og levering af APV-arbejdsredskabet, hvilket igen betyder, at Hjemmeplejens arbejdsbetingelser besværliggøres, hvilket i sidste ende kan få en negativ indflydelse på kvalitet og effektivitet i Hjemmeplejen. Det er opfattelsen, at der kan banes vej for en mere smidig forretningsgang ved at minimere antallet af stationer en beslutning skal igennem før effektuering. I praksis vil der kunne peges på Socialcentrets rolle, som objektivt set er overflødig. 15

17 Nogle APV-arbejdsredskaber kan være ret bekostelige, men der er i årene 2011, 2012 og 2013 kun anvendt i gennemsnit ,- kr. til nyindkøb af APV-arbejdsredskaber årligt og der har således i større udstrækning været tale om genbrug. ØKONOMI Der overføres kr. fra hjælpemiddelkontoen under funktion til APVhjælpemiddelkontoen under funktion INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler; 1. at godkende overførslen på kr. fra hjælpemiddelkontoen til kontoen for APV-hjælpemidler. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 8. Tidligt hjemmebesøg Åben sag Sagsnr.: 14/8268 Sagsansvarlig: SHA.SF Afbud: RESUMÉ Der søges om at ændre praksis, i forbindelse med indførelsen af tidligt hjemmebesøg til nyblevne familier. Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for barselsplejen, således at der som følge af hurtigere udskrivelse fra hospital, foretages et tidligt hjemmebesøg af sundhedsplejersken. Det tidlige hjemmebesøg efter fødsel, tilbydes til alle der er udskrevet inden 72 timer efter fødsel, på 4. eller 5. dagen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte d sag NY praksis i Sundhedsplejen. Økonomiudvalget tiltrådte d sag Ny praksis i Sundhedsplejen. Tidligt hjemmebesøg til nyblevne familier: Som konsekvens af, at familien i forbindelse med fødslen udskrives tidligere, har Sundhedsstyrelsen revideret sine anbefalinger for svangreomsorgen, således at når familien er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, anbefales at sundhedsplejersken tilbyder at aflægge et tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødslen. Tidligt hjemmebesøg har været indført i de fleste kommuner siden 2013, og de er nu ved at evaluere besøget. Evalueringerne peger på at forældrene ikke ønsker besøg om lørdagen, og derfor er flere kommuner gået bort fra dette. I stedet for besøges familierne på dagen, og i de tilfælde hvor besøgene vil falde på en lørdag, ventes der med at komme til mandag. Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen ser følgende muligheder: Model A.: - At sundhedsplejerskerne tilbyder tidligt hjemmebesøg på alle hverdage og at en sundhedsplejerske er på arbejde hver lørdag og på søgnehelligdage. Her leves der op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Model B.: - At sundhedsplejerskerne tilstræber at besøge familierne på dagen, og i de tilfælde at besøgene vil falde på en lørdag, ventes der med at komme til mandag. Samt at der aflægges hjemmebesøg på søgnehelligdage, som er 5 lørdage/søndage i løbet af et år. Konsekvenser ved model A.: - For spædbarnet og dets familie betyder Model A, at de skal have tilbud om besøg på en lørdag og på søgnehelligdage. Evaluering fra de fleste andre kommuner 17

19 peger på at familierne ikke ønsker besøg om lørdagen og det er Arbejdsmarkedsog sundhedsforvaltningens vurdering at nyblevne familier i Tårnby kommune, heller ikke ønsker det. - Arbejdstiden for en sundhedsplejerske ifølge overenskomsten, er minimum 5 timer pr. dag og på et år vil det være 55 dage. Det giver 275 timer pr. år, som betyder en mindre effektivisering af sundhedsplejerske tilbuddet på hverdage. Konsekvenser ved model B.: - For spædbarnet og dets familie betyder Model B, at de kun skal have tilbud om besøg på søgnehelligdage. - Aflæggelse af hjemmebesøg vil være 25 timer pr. år, som betyder en effektivisering af sundhedsplejerske tilbuddet i forhold til Model A. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven ØKONOMI Økonomiske konsekvenser ved Model A: kr. (løntillæg på lørdage) Økonomiske konsekvenser ved Model B: kr. (løntillæg på lørdage) Modellen lægger således ikke op til at der leveres flere timer de omlægges, Tårnby kommune er ikke blevet DUT kompenseret for opgaven. PÅTEGNING Den 11. november 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet det forventes, at udgiften afholdes indenfor eget budget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at indstille til Økonomiudvalget: 1. Sundhedsplejerskerne tilstræber at besøge familierne på dagen, og i de tilfælde hvor besøgene vil falde på en lørdag, ventes der med at komme til mandag. Dog ønskes der at aflægge hjemmebesøg på søgnehelligdage (Model B). /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny praksis i Sundhedsplejen 99043/14 2 Åben Ny praksis i Sundhedsplejen 95329/14 3 Åben Spædbørns- og småbørnskatalog 49378/14 4 Åben Notat - Tidligt hjemmebesøg til nyblevne familier 48413/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 18

20 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 9. Indkøb af it-system til håndtering af lægeerklæringer Åben sag Sagsnr.: 13/10033 Sagsansvarlig: nkm.am_slettet_1 Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Indkøb af it-systemet Netforvaltning Sundhed skal understøtte Tårnby Kommunes håndtering af lægeerklæringer. Netforvaltning Sundhed er et system, som binder kommunen, den praktiserende læge og hospitaler sammen i én effektiv kommunikationskanal. Netforvaltning Sundhed håndterer elektronisk sociallægelige anmodningsblanketter med tilhørende attester samt fremmødebrev til borgeren, og sikrer en ensartet og hurtig sagsbehandling med en væsentlig nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Der skal træffes beslutning om kommunen skal anvende Netforvaltnng Sundhed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER ALG har på deres møde d. 28. oktober 2014 besluttet at indkøbe EG Kommuneinformations IT system - Netforvaltning Sundhed, som kan håndtere lægeerklæringer elektronisk. IT-systemet findes allerede i de fleste af landet kommuner. Systemet forventes at kunne reducere udgifterne til forsørgelse på grund af hurtigere sagsbehandling. Derudover forventes sagsbehandlingstiden at blive reduceret på grund af lettere sagsgang. ØKONOMI Indkøb af Netforvaltning Sundhed skønnes at give en mindrebruttoudgift til forsørgelse på sygedagpengeområdet på kr. om året. Inkl. refusion bliver besparelsen kr. Besparelsen konteres på funktion Der vil være en årlig driftsudgift til systemet på kr. Den mere effektive sagsbehandling vil være til gavn for de 3 forvaltninger med aktier i lægeerklæringer, men da 85% af lægeerklæringerne vedrører Jobcentret foreslås det, at finansieringen af systemet kommer herfra. Udgiften finansieres af mindreudgifter til løn til sagsbehandling som følge af kortere administrativ sagsbehandling, hvorfor kontoen til brug af lægekonsulentbistand nedskrives. Udgiften konteres på Endvidere er der en engangsudgift til systemet på kr., som finansieres over Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens IT-midler i Samme konto opskrives med udgiften til løbende drift af systemet på funktion PÅTEGNING Den 24. november

22 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til økonomiudvalget med bemærkning om, at udgiften på kr. efter oplysning fra forvaltningen finansieres af det afsatte budget til kommunelæger. Udgiften svarer til en normering på 270 timer årligt, som kommunelægerne reduceres med. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. at godkende købet af it-systemet Netforvaltning Sundhed 2. at godkende at it-systemet finansieres via en budgetreduktion på kr. til løn til lægekonsulenter, med en nednormering på 270 timer årligt. Samtidig opskrives Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens it-konto med et tilsvarende beløb. 3. at godkende at engangsudgiften på kr. finansieres af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens it-midler i at godkende en reduktion af budgettet til forsørgelsesudgifter til sygedagpenge på kr. Henholdsvis kr. til mindre forsørgelse og kr. til mindre refusion. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 10. Opkrævning af borgeres egenbetaling i tilbud efter SEL 107, 108 og 110 Åben sag Sagsnr.: 14/28323 Sagsansvarlig: tfi.as Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til godkendelse af en udgiftsneutral budgetomplacering i budget 2014 og Årsagen til indstillingen er en ændret praksis i forhold til opkrævning af egenbetaling på private tilbud samt tilbud i andre kommuner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er en påbegyndende tendens, at tilbud efter Servicelovens i andre kommuner opkræver betalingskommunen et bruttobeløb. Det bliver således handle- og betalingskommunens ansvar at hjemtage indtægten og opkræve egenbetaling af den enkelte borger. Hermed vil kommunen skulle kontere en udgift til betaling af bruttoudgiften til andre kommuner, eller private tilbud, og derefter kontere egenbetaling fra borgeren som en indtægt. LOVGRUNDLAG Serviceloven 163 ØKONOMI Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skønner, at det i 2014 betyder: En opjustering af udgiftsbudgettet på funktion botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - med kr., og en tilsvarende større indtægt på samme funktion En opjustering på funktion botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) - opjusteres udgiftsbudgettet med kr., og en tilsvarende større indtægt på samme funktion. Der forventes ingen indtægt fra egenbetaling på funktion botilbud til længevarende ophold ( 108) - i I 2015 forventes tendensen at fortsætte, hvorfor det antages, at mindst ligeså mange tilbud vil videresende egenbetalingsopkrævningen til kommunen. Ovennævnte beløb vil derfor også være skønnet for Omlægningen medfører i øvrigt en øget administration af området. 22

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 1. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere