HVAD NATUREN DOG SIGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD NATUREN DOG SIGER"

Transkript

1 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved hinanden, kun adskilt af et lille sund. Menneskene i de to riger talte næsten samme sprog, men alligevel var det slet ikke så let at forstå hinanden. Det ene rige havde en dronning. Dronningens rige var lille og kultiveret. Det andet rige havde en konge og var stort og vildt. Forskellen til trods havde de mange fælles anliggender, og de to rigers dygtigste kræmmere fandt at det var på tide at lave en fast forbindelse over det lille sund. Det skulle øge samhandelen og holde hjulene i gang. Kræmmerne foreslog derfor dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land at bygge en bro over det lille sund. Men det var slet ikke så smal en sag som sundets ringe bredde antydede. Jo, broen kunne sagtens bygges, det vidste kræmmerne, det var ikke det der var galt. Det var noget helt andet, og det var ganske uventet. Trods kræmmernes store evner ud i at bøje naturen til behag for menneskene så rakte deres fantasi ikke til at forestille sig den modstand som brobyggeriet skabte i befolkningerne. For mange år siden var det lille og kultiverede land en iskold vinter blevet invaderet af vilde krigere der på det frosne vand var gået over sundet. Men ikke nok med det, den faste forbindelse ville også give mange vilde dyr fra det store og vilde land mulighed for at krydse sundet. Nu troede ingen rigtig længere på krigen, men en invasion af fremmede vilde dyr var jo også slemt nok. I det store og vilde land så man med nedladenhed på det lille lands kultiverede natur. Man var endog tilbøjelig til at mene at det lille land slet ingen natur havde! Nå ja, de kaldte det jo vist nok også selv for halvnatur, hvad de så end mente med det. Men man ville i det store og vilde land ikke risikere at det lille lands kultiverede natur skulle brede sig og fortrænge den oprindelige og vilde natur. I begge riger var man bange for at broen ville medføre nye og ukendte gener. Man syntes at det lille sund var en naturlig adskillelse mellem de to lande. For havde man i rigerne svært ved at finde sig selv og sin egen identitet i en tid uden krigens fjendebilleder, så kunne adskillelsen og forskelligheden af naturen i de to riger skabe en dyb og inderlig fædrelandsfølelse. Da borgerne i det lille og kultiverede land fik nys om den faste forbindelse som kræmmerne havde planer om gik de til dronningen og råbte: Ulven kommer, ulven kommer. For de var bange for at den vilde ulv fra det store og vilde rige skulle snige sig over den faste forbindelse. Hvilke gener vil en stor og vild ulv ikke kunne påføre vort lille og kultiverede land! sagde de. Men det var svært at vide hvad man skulle tro, for mange havde hørt den med ulven før. Også dronningen havde hørt den før, og heller ikke hun vidste hvad hun skulle tro. 162

2 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF Lidt på samme måde gik det i det store og vilde rige. Her gik bekymrede borgere til kongen og sagde: Med den faste forbindelse over det lille sund ændres strømmen og fiskene kan ikke følge deres vante ruter. Fiskene vil svømme en anden vej, og det er hverken vildt eller naturligt. Det kan ikke være rigtigt. Jamen, betyder det da at de vil svømme den forkerte vej? spurgte kongen. Det kan man godt sige. Det har vi allerede mange gode eksempler på fra det lille og kultiverede land som jo har så mange faste forbindelser. De har næsten ingen oprindelig og vild natur, deres natur er allerede så skrækkeligt kultiveret. Vi må være på vagt og beskytte vores uberørte natur, og derfor er det sikrere med en løs forbindelse, svarede de. Det var færgefarten de tænkte på. blevet af overmåde stor betydning. I begge riger var naturen en sag som optog folkets sind meget. Både dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land havde hårdt brug for et råd. Det skulle helst være et godt råd, for det var sandelig vanskelige sager at forholde sig til. Det bedste råd ville være naturen selv, men naturen var som sagt for længe siden holdt op med at tale til de kongelige på slottet. Det ville have været så nemt og bekvemt om vi havde talt samme sprog, men nu må vi finde ud af det på anden måde, sukkede kongen. Og det stod klart for ham at han ikke blot regerede over menneskene, men at han også regerede over naturen enten han ville det eller ej. Lige meget om Det var svært at forstå for kongen. For hvad kunne nu siges at være den rigtige og forkerte vej for fiskene? Og var den uberørte natur nu også så uberørt når man bevidst ikke rørte ved den, men netop forhindrede en berøring? Var en sådan ikkeberøring ikke netop en berøring der gjorde at man kunne tale om naturens uberørte berørthed? Det svimlede for kongen. Han ville så gerne spørge fiskene til råds, men det kunne han ikke, for de kongelige på slottet forstod ikke længere naturens sprog. Sagen om den faste forbindelse var pludselig 163

3 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN han gav sin tilladelse til at bygge broen eller ej ville det i sidste ende være hans beslutning, og beslutningen ville få betydning for naturen. Selv om naturen ikke kunne tale sådan som mennesker, så vidste både dronningen og kongen at naturen havde en slags sprog. Det var blot et meget anderledes sprog. Det vidste vel de fleste, for man følte af og til at man kunne snakke med en hund eller forstå naturens andre tegn. En snegl på vejen er tegn på regn, som man sagde. Dygtige biologer havde også for længe siden vist at naturens levende væsner i deres kroppe indeholdt vigtige oplysninger om sig selv, og at levende væsner talte med hinanden på deres egen måde. Uden sproget var livet ikke muligt. Men hvad skulle dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land gøre? Noget måtte gøres. Man kunne ikke blot se til at forandringerne kom snigende på den måde. Dronningen i det lille og kultiverede land ville vide om ulven ville komme eller ej og om det ville påføre naturen nye gener eller ej. Kongen i det store og vilde land ville vide hvad der var den rigtige og forkerte vej for fiskene gennem sundet. Naturen skulle tydes. Dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land havde fælles sag, sådan på en måde i hvert fald. Men de vidste også begge at de ikke kunne gå til naturen selv, for den var holdt op med at tale til dem. Nogen måtte få naturen i tale for dronningen og kongen, men hvem kunne gøre det? Som vanligt var når man på slottet skulle høre nogens mening indkaldte man en opinionsmåler. En sådan var særlig dannet ud i at forstå hvad folket mente om noget og måtte også kunne finde ud af hvad naturen sagde folket. Dette er en vanskelig og ganske særlig sag, sagde kongen i det store og vilde land til opinionsmåleren. Vi ønsker at vide hvad der er rigtigt og forkert i naturen. Find ud af hvad naturen siger folket, og kom så og sig os hvad de siger den siger. Men folket mener mange forskellige ting om hvad naturen siger, indvendte opinionsmåleren. Man kan ikke blot spørge hvem som helst om hvad der er godt og skidt, for som man råber i skoven får man svar. Jamen, så spørg forskellige mennesker, sagde kongen, vi har hårdt brug for gode råd om naturen, og to råd er vel bedre end et. Vi i det lille og kultiverede land ønsker også at vide hvad der er godt og skidt for naturen, tilføjede dronningen. Find også ud af om folket tror ulven kommer eller ej, og om det vil medføre nye gener for naturen. Og sådan blev det. Opinionsmåleren drog ud i det lille og kultiverede land og i det store og vilde land for at spørge folket til råds. Allerførst gik han til biologerne, for han troede at kunne finde svaret blandt dem der vidste mest om naturen. De måtte jo have særlige evner og forudsætninger for at forstå og tyde naturen mente han. Biologer i begge riger havde i mange generationer været optaget af hvordan naturen havde udviklet sig. Men naturens historie var lang og fuld af huller, for den efterlod kun få umælende fossile vidnesbyrd. Desværre for opinionsmåleren betød de mange dunkle områder at der var mange forskellige forestillinger om hvordan naturen havde udviklet sig. Det var svært at blive enige om ret meget, andet end at der i hvert fald skete forandringer i naturen. Nogle fokuserede på at livet i naturen var en evig kamp for overlevelse, og at kun de stærkeste overlevede. Andre mente at samspil og tilpasning var vigtigere. De mest moderne biologer, der brugte de nyeste metoder, mente at man i udforskningen af livets allermindste dele kunne finde sandheden. De havde lært sig at ændre på de levende væsners egenskaber og at flytte en egenskab fra et levende væsen til et andet. På grund af den store beherskelse af livet de besad, mente de også at denne viden måtte være sandheden om livet. Kan I da fortælle mig hvad der er godt og skidt i naturen, om ulven kommer over den faste forbindelse eller ej, og om det vil skabe så mange nye gener endda, spurgte opinionsmåleren. Ulven kommer ikke over den faste forbindelse, lød svaret prompte og med stor overbevisning. Vi forventer kun få nye gener som følge af den nye forbindelse, og de vil være næsten uden betydning i den store sammenhæng. Kun ved at ændre naturen kan vi sikre rigernes fremtid. Der findes intet uberørt, alt er allerede berørt, 164

4 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF og der er intet der ikke bør berøres så længe det er til menneskets fordel. Mennesket er en håndværker og tekniker der kun overlever i kraft af sin evne til at omskabe naturen. Stækkes mennesket for disse evner vendes naturen imod os. Men der findes en anden virkelig farlig ulv, og den er i mennesket selv. Det er illusionen om den uberørte natur og dens ukrænkelighed. Men kommer ulven så? spurgte opinionsmåleren der synes det lød lidt forvirrende med to ulve. Vi gør hvad vi kan for at forhindre det, svarede de, og det var især sidstnævnte ulv de talte om. Vi har studeret livet i det allermindste og set hvordan arven gives videre fra generation til generation. Naturen bør formes til menneskets fordel. Det vil være umoralsk ikke at gøre det når det gælder om at bekæmpe verdens elendighed. Opinionsmåleren var stadig usikker på om ulven ville komme eller ej. Han gik derfor til andre biologer der mente at man ikke blot skulle se på detaljen, men også på helheden i naturen. De betragtede naturen som et system hvori de enkelte dele stod i et forhold til hinanden. Opinionsmåleren spurgte til det gode og det onde og om ulven ville gå over broen eller ej. Den gode natur er den natur der ikke forandres så let. Den er robust i forhold til mange forskellige påvirkninger, også menneskets. Sådan en natur indeholder typisk mange forskellige dyr og planter samtidig med at der er mange af dem. Desuden indgår de i mange komplicerede forbindelser med hinanden. Den robuste natur findes især i uberørte områder, for her er dyrene og planterne tilpasset hinanden gennem lang tid. Naturen i det lille og kultiverede land er allerede for berørt til at ulven vil være en virkelig trussel. Ulven vil ikke kunne klare sig. Men den uberørte natur er desværre meget sårbar overfor gener fra invaderende dyr og planter. I det store og vilde land vil kultiverede dyr og planter formet af menneskehånd tillige med fiskenes nye ruter kunne bringe den oprindelige uberørte natur i ubalance, og det er ikke godt. Ikke godt for hvem? ville opinionsmåleren vide. Det er ikke godt for den eksisterende natur. Også menneskets fremtid vil blive usikker fordi den ændrede natur tit vil være mere sårbar. Ændringer i naturens sammensætning svækker ofte naturens modstandskraft overfor menneskets aktivitet. En robust natur er en fordel for mennesket. Og mere ville biologerne ikke sige om den sag, for de følte allerede at de var gået for vidt ud i hvad der var godt og ondt. Gennem århundreder havde naturvidenskabens motto været: Alting er hvad det er og intet andet. Med det mente de at der ikke var nogen ånd i naturen, og at naturen var sådan som vore sanser kunne fortælle den var. Det mente mange videnskabsmænd stadig, og de satte et skarpt skel mellem natur og moral. Naturen tilhørte naturvidenskaben og moralen mennesket. For opinionsmåleren var det værdifulde oplysninger om naturen. Blot gav det langt fra noget klart svar, og uenigheden blandt biologer om hvad der var det rigtige og forkerte kunne ikke blive meget større syntes han. Opinionsmåleren tænkte på det lille og kultiverede land. Biologer havde opdelt alverdens dyr og planter i hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arter. Ganske vist havde ulven tidligere holdt til i det lille og kultiverede land, men den havde ikke kunnet udholde al den kultur og var flygtet. Det var så længe siden at næppe nogen huskede det. Og han tænkte på det store og vilde land. Fiskenes nye vej gennem sundet ville medføre ændringer i naturen, og det kunne skabe ubalance, men på den anden side var den faste forbindelse vel også til menneskehedens fordel? Opinionsmåleren var tvivlrådig. Han følte sig klogere, men ikke afklaret. Det så ud som om biologernes egne ideer om hvad der var bedst for samfundet også havde indflydelse på hvordan de opfattede og tolkede naturen. Han fandt det mere rimeligt om mottoet for naturvidenskaben havde været ingenting er hvad det er, men kun det vi gør det til! Et dårligt tegn. Jeg må gå andre veje, sagde han til sig selv. Jeg må til rigernes store og magtfulde organisationer, især dem med en utilsløret 165

5 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN interesse i naturen. Med den viden jeg har indsamlet ud i det biologiske skulle jeg være godt rustet til at forstå hvad de siger. Han drog til landbrugsorganisationerne og miljøorganisationerne for det var tydeligt at de kerede sig om naturen. Først kom han til landbrugsorganisationernes mægtige og betydningsfulde haller, og det i det lille og kultiverede land for de havde så meget landbrug. Kan I da fortælle mig hvad der er godt og skidt i naturen, om ulven kommer over den faste forbindelse eller ej og om det vil skabe så mange nye gener endda, spurgte han. Det gode er at have mange forskellige dyr og planter, kunne de oplyse på informationskontoret. Stor diversitet betyder at vi har et bredt materiale som vi kan bruge når vi skal forbedre vore planter og husdyr. For det er netop i mangfoldigheden vi finder de nye egenskaber som vi ønsker at tilføre vore husdyr og planter. Mangfoldigheden er meget værdifuld, og vi må værne om den. I naturen er den udsat for mange farer, det ved alle, og for at beskytte den er det bedre at opbevare den i sikre banker. Vi kalder det for biobanker. Det er ligesom med al anden kapital. Mennesket har en aktie i det selskab som vi kalder naturen. Det gode er hvad der kan øge afkastet for det gavner aktionærerne, det vil sige menneskene. Men der skal også tages hensyn til husdyrene i den udstrækning vi har råd til det. Men hvad så med ulven, spurgte opinionsmåleren for det havde han ikke fået svar på. Den kan jo da godt lide grise, sagde han, for det havde han hørt i et eventyr. Ulven er en alvorlig trussel mod landbruget, lød det fra informationsskranken. Men for det tilfælde at ulven skulle komme har vi indsamlet et eksemplar af hver enkelt race i hele landet. De står i sikre biobanker. Skulle ulven komme og æde grisene kan de altid hentes frem og bringe landet på fode igen, det vil sige tilbage i den oprindelige tilstand fra efter ulven forsvandt og før den kom igen. Det er klart at broen vil betyde mange fordele, især for det store mejeri vil det være vigtigt nemt at kunne få mælk over sundet. Generne som ulven vil kunne påføre landet er en risiko vi må løbe, men som må begrænses. Opinionsmåleren fortsatte sin færd. Han gik til en miljøorganisation i det store og vilde land, for de måtte alligevel vide bedre besked end dem i det lille og kultiverede land. Forbundet med Naturen stod der på døren. Og de forklarede: Vi ser det sådan at det er rigtigst at sige at naturens mangfoldighed ikke tilhører nogen. Den er sin egen og har en værdi i sig selv. Det føler vi er rigtigt. Men det er ikke så smart at sige at den ikke tilhører nogen, for så vil nogen snart påstå at de har opfundet den og gøre den til sin for at tjene penge på den. Derfor siger vi hellere at den er menneskehedens fælleseje. Men den skal blive i sit naturlige og oprindelige miljø, for det er der den trives og udvikles. Det gode er at give naturen plads, lade den udvikle sig og klare sig selv. Det sikrer en natur der kan vare ved. Mener I så ulven hører til i det lille og kultiverede land? Og hvilken vej gennem sundet er den rigtige for fiskene? ville opinionsmåleren vide. Vi er meget delte i den sag. Ulven hører jo oprindeligt til i det lille land, men det er også klart at ulven vil være en trussel for det lille og kultiverede land. Det er klart at den rigtige vej gennem sundet for fiskene er den de ville følge hvis ikke de var påvirket af mennesker. Vi arbejder på at definere og bevare det oprindelige. Opinionsmåleren tænkte over kongens problem med naturens uberørte berørthed. Og på dronningen i det lille og kultiverede land der ikke vidste om ulven kom, og om det ville medføre så mange nye gener endda. Han syntes stadig ikke han havde fået besked og følte sig endnu mindre afklaret end før. Han ville gøre et sidste forsøg. Han ville gå til dem der forsker i det gode og det onde, de måtte da kunne give klar besked. Han begav sig på vej til dem med forstand ud i filosofi og etik. Meget snart fik han bange anelser. Ligesom biologerne og interesseorganisationerne var også filosofferne meget forskellige, og heller ikke de kunne blive enige. De lå i strid med hinanden og forsvarede deres egne gebeter. Opinionsmåleren sukkede, for han frygtede at få modstridende svar endnu en gang. Deri fik han ret, blot var det hele endnu mere forvirrende. Straks blev han belært om at konflikten stod mellem nytteetikere og pligtetikere, for på den tid var det populært at fremstille det sådan. Og 166

6 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF populært var det sandelig, for med denne forenkling var det meget bekvemt for almindelige borgere at finde ud af hvilken retning de selv tilhørte. Nytteetikerne mente at man udelukkende skulle vurdere handlinger ud fra deres konsekvenser, og altså se bort fra den handlendes intentioner eller sindelag, og at det gode var det der gav mest nytte. For pligtetikerne var ikke blot konsekvensen, men også handlingen og det sindelag den blev udført med etisk. At slå ihjel var altid en uetisk handling, uanset at for eksempel mordet på en ondskabsfuld diktator ville kunne skabe nytte og velfærd for mange og kun skade nogle få. For pligtetikerne var der visse morallove mennesket havde en pligt til at følge. Men pligt var et gammeldags ord som det moderne og frie menneske helst ville undgå. Så ingen ville kaldes pligtetiker længere, det var passé. Dertil kom samtaleetikerne der mente at selve samtalen måtte være etikkens centrum. Uenigheden var fuldkommen. Antallet af etiske retninger kunne de ikke enes om, men værst af alt kunne de ikke blive enige om hvad etik egentlig var. Opinionsmåleren konstaterede som noget af det første at filosofferne var uenige om hvori uenigheden bestod, og de roste ham for denne indsigt. Han huskede på kongen i det store og vilde land og på naturens uberørte berørthed. Måske, tænkte han, idet han fattede håb igen, for også dette havde lydt så filosofisk, måske jeg alligevel her finder et svar til kongen i det store og vilde land. Han gik ind i en stor bygning med mange filosoffer og spurgte som han havde spurgt de andre: Kan I da fortælle mig hvad der er godt og skidt i naturen, om ulven kommer over den faste forbindelse eller ej og om det vil skabe så mange nye gener endda. Det kunne de, for de havde et svar på næsten alt. Det gode er det der er nyttigt for mennesket, sagde de og alle var enige deri. For enhver handling skal man afveje fordele og ulemper, og er fordelene størst så er det nyttigt. Det kan selvfølgelig være svært at sammenligne fordele og ulemper for der kan opstå nye og uforudsete gener. Afgørelsen må bero på et skøn, men ikke hvilket som helst, det må være et kvalificeret skøn. Mennesket griber ind i naturen for at skabe velstand og livskvalitet, og det kan godt ske på bekostning af naturen så længe fordelene for menneskene er større end ulemperne for naturen. For opinionsmåleren lød det som om alt kunne lade sig gøre med den argumentation. Selv om det ikke stod på døren var han klar over at han var kommet til nytteetikerne. Er der slet ikke noget der er så skidt at lige meget hvor godt det er for noget andet så må vi alligevel sige nej? ville han vide. Principielt kan man ikke forestille sig noget så skidt at man ikke ville kunne forestille sig en endnu større gavn for nogle andre. Det gælder jo menneskeliv! svarede de triumferende. Opinionsmåleren vidste godt at det var svært at argumentere imod at redde mennesker fra død og sygdom. Hvordan skal vi se på ulven der kan komme over broen og fiskene der svømmer en anden vej? Den faste forbindelse er til meget stor gavn for mennesket. At en enkelt ulv eller to skulle komme til det lille og kultiverede land eller fiskene svømme en anden vej er små gener set i forhold til fordelene for menneskene. Det var jo da et synspunkt. Mennesket har altid ret, og naturen kommer i anden række. Men det var næppe et svar dronningen og kongen ville være tilfreds med. Han måtte hellere spørge flere etikere til råds og det gjorde han. Jo, der er en grænse for hvilke indgreb i naturen vi kan tillade os, sagde en filosof i et lille og afsides kontor. Nogle indgreb kan accepteres, andre kan ikke. Naturen hænger sammen. Livssammenhængen mellem dyrene og planterne er sårbar og må beskyttes ikke alene for menneskets skyld, men også for naturens egen skyld. Deri består etikken for naturen. Man kunne tale om at mennesket har en pligt overfor naturen, men jeg foretrækker at tale om naturens integritet. Herved forstår jeg en helhed eller sammenhæng der kan ødelægges hvis vi berører den. Integriteten opstår gennem naturens historie. Ulven har været længe væk fra det lille og kultiverede land. Den er en del af historien, men den har været væk så længe at den ikke længere indgår i en livssammenhæng, og den vil derfor kunne vise sig at være en trussel imod det lille og kultiverede lands kultiverede natur. For opinionsmåleren lød det som om naturen var urørlig, og han kunne ikke forstå hvordan noget menneske kunne have det synspunkt. Igen måt- 167

7 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN FOTO:JAN KOFOED WINTHER te han tænkte på hvad kongen i det store og vilde land havde sagt om naturens uberørte berørthed. Mener du virkelig at vi slet ikke kan tillade os at ændre på naturen, spurgte han. Vi griber hele tiden ind i naturen, men vi må også hele tiden have livssammenhængen for øje. Det gælder om at bevare de sammenhænge der er imellem naturens dyr og planter, for det skaber stabilitet og øger naturens bæredygtighed. Det kræver stor viden, og det er vi trods videnskabens fremskridt ofte ikke i besiddelse af. Forsigtighed er derfor passende så længe vi ved så lidt om konsekvenserne af det vi gør ved naturen og om de gener vi påfører den. Vi ved ikke så meget om betydningen af at fiskene svømmer en anden vej, eller at den kultiverede natur breder sig i den vilde natur. Vi ved så lidt, gentog opinionsmåleren for sig selv. Det var heller ikke noget godt svar, hverken til dronningen eller kongen. Men ellers syntes han der var megen mening i svaret. Han var blot usikker på om man nogensinde ville opnå stor nok viden til at gøre noget som helst med naturen på en etisk forsvarlig måde. Hvordan får vi mere at vide, spurgte han sig selv. Mens han tænkte over dette kom han til en filosof som gik og samtalte med sig selv, for filosoffen studerede samtaleetik. Opinionsmåleren tænkte at her kunne han måske lære hvordan dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land igen ville kunne lære at forstå naturens sprog. Og han spurgte om hvad der var godt og skidt i naturen, hvad der var den rigtige vej for fiskene og om ulven ville komme. Det gode er at lade det bedste argument i samtalen være afgørende. Samtalen viser hvilke værdier de forskellige parter har, og den skaber gensidig forståelse for hinanden. Men det kræver at man viser respekt for hinanden, at man møder den anden med et åbent sind og intet skjuler. Det må være dét kongen i det store og vilde land vil vide, tænkte opinionsmåleren begejstret, nu kan jeg vise hvordan man samtaler med fiskene og få at vide hvilken rute de selv finder mest rigtig og værdifuld! Hvordan samtaler man med fiskene og naturen? skyndte opinionsmåleren sig at spørge. Det kan man ikke, i hvert fald ikke i den forstand som jeg her taler om. Naturen vil aldrig kunne være en ligeværdig samtalepartner, naturen er stum for mennesket. Etikken og samtalen er et forhold mellem mennesker. Når vi siger at noget i naturen er godt eller ondt, vil det altid være fordi mennesket lægger sine egne værdier ud i naturen. Det er mennesket der tillægger naturen værdier. Nej, samtale med naturen kan vi virkelig ikke, sagde filosoffen. Så tæt på og så dog alligevel ikke, tænkte opinionsmåleren, og han var overordentlig skuffet. Situationen syntes ham håbløs. Han vendte sig for at gå. Men du må ikke gå nu hvor vi lige har startet en samtale, kaldte samtaleetikeren. Men den opgivende opinionsmåler hørte ikke længere efter hvad filosoffen sagde. Opinionsmåleren følte ikke han kunne komme længere, og man ventede ham allerede i de kongelige gemakker Princippet om samtale var godt, men med naturen kunne man ikke samtale! Han havde ikke fundet noget endeligt svar, men mange forskellige svar. Han var blevet klogere, men der var om muligt endnu flere ubesvarede spørgsmål. Han vendte tilbage til dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land. Han fortalte om alle sine samtaler og om hvad de forskellige mennesker mente om sagen. Der blev lyttet opmærksomt og man sagde aha, nå sådan og ih, nej da alt imens man lagde ansigtet i vigtige og betydningsfulde folder. De kongelige blev klogere på hvad folket tænkte om naturen, men forstod stadig ikke selv naturen. På en måde var det også ligemeget, for det var allerede for sent. Broen stod færdig. 168

8 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF 169

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Salmer: Vejby 9.00 4 Giv mig Gud en salmetunge 582 At tro er at komme (Laub) 321 O Kristelighed 588 Herre Gør mit liv til bøn Lem 10.30 4 Giv mig Gud en

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere