HVAD NATUREN DOG SIGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD NATUREN DOG SIGER"

Transkript

1 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved hinanden, kun adskilt af et lille sund. Menneskene i de to riger talte næsten samme sprog, men alligevel var det slet ikke så let at forstå hinanden. Det ene rige havde en dronning. Dronningens rige var lille og kultiveret. Det andet rige havde en konge og var stort og vildt. Forskellen til trods havde de mange fælles anliggender, og de to rigers dygtigste kræmmere fandt at det var på tide at lave en fast forbindelse over det lille sund. Det skulle øge samhandelen og holde hjulene i gang. Kræmmerne foreslog derfor dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land at bygge en bro over det lille sund. Men det var slet ikke så smal en sag som sundets ringe bredde antydede. Jo, broen kunne sagtens bygges, det vidste kræmmerne, det var ikke det der var galt. Det var noget helt andet, og det var ganske uventet. Trods kræmmernes store evner ud i at bøje naturen til behag for menneskene så rakte deres fantasi ikke til at forestille sig den modstand som brobyggeriet skabte i befolkningerne. For mange år siden var det lille og kultiverede land en iskold vinter blevet invaderet af vilde krigere der på det frosne vand var gået over sundet. Men ikke nok med det, den faste forbindelse ville også give mange vilde dyr fra det store og vilde land mulighed for at krydse sundet. Nu troede ingen rigtig længere på krigen, men en invasion af fremmede vilde dyr var jo også slemt nok. I det store og vilde land så man med nedladenhed på det lille lands kultiverede natur. Man var endog tilbøjelig til at mene at det lille land slet ingen natur havde! Nå ja, de kaldte det jo vist nok også selv for halvnatur, hvad de så end mente med det. Men man ville i det store og vilde land ikke risikere at det lille lands kultiverede natur skulle brede sig og fortrænge den oprindelige og vilde natur. I begge riger var man bange for at broen ville medføre nye og ukendte gener. Man syntes at det lille sund var en naturlig adskillelse mellem de to lande. For havde man i rigerne svært ved at finde sig selv og sin egen identitet i en tid uden krigens fjendebilleder, så kunne adskillelsen og forskelligheden af naturen i de to riger skabe en dyb og inderlig fædrelandsfølelse. Da borgerne i det lille og kultiverede land fik nys om den faste forbindelse som kræmmerne havde planer om gik de til dronningen og råbte: Ulven kommer, ulven kommer. For de var bange for at den vilde ulv fra det store og vilde rige skulle snige sig over den faste forbindelse. Hvilke gener vil en stor og vild ulv ikke kunne påføre vort lille og kultiverede land! sagde de. Men det var svært at vide hvad man skulle tro, for mange havde hørt den med ulven før. Også dronningen havde hørt den før, og heller ikke hun vidste hvad hun skulle tro. 162

2 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF Lidt på samme måde gik det i det store og vilde rige. Her gik bekymrede borgere til kongen og sagde: Med den faste forbindelse over det lille sund ændres strømmen og fiskene kan ikke følge deres vante ruter. Fiskene vil svømme en anden vej, og det er hverken vildt eller naturligt. Det kan ikke være rigtigt. Jamen, betyder det da at de vil svømme den forkerte vej? spurgte kongen. Det kan man godt sige. Det har vi allerede mange gode eksempler på fra det lille og kultiverede land som jo har så mange faste forbindelser. De har næsten ingen oprindelig og vild natur, deres natur er allerede så skrækkeligt kultiveret. Vi må være på vagt og beskytte vores uberørte natur, og derfor er det sikrere med en løs forbindelse, svarede de. Det var færgefarten de tænkte på. blevet af overmåde stor betydning. I begge riger var naturen en sag som optog folkets sind meget. Både dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land havde hårdt brug for et råd. Det skulle helst være et godt råd, for det var sandelig vanskelige sager at forholde sig til. Det bedste råd ville være naturen selv, men naturen var som sagt for længe siden holdt op med at tale til de kongelige på slottet. Det ville have været så nemt og bekvemt om vi havde talt samme sprog, men nu må vi finde ud af det på anden måde, sukkede kongen. Og det stod klart for ham at han ikke blot regerede over menneskene, men at han også regerede over naturen enten han ville det eller ej. Lige meget om Det var svært at forstå for kongen. For hvad kunne nu siges at være den rigtige og forkerte vej for fiskene? Og var den uberørte natur nu også så uberørt når man bevidst ikke rørte ved den, men netop forhindrede en berøring? Var en sådan ikkeberøring ikke netop en berøring der gjorde at man kunne tale om naturens uberørte berørthed? Det svimlede for kongen. Han ville så gerne spørge fiskene til råds, men det kunne han ikke, for de kongelige på slottet forstod ikke længere naturens sprog. Sagen om den faste forbindelse var pludselig 163

3 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN han gav sin tilladelse til at bygge broen eller ej ville det i sidste ende være hans beslutning, og beslutningen ville få betydning for naturen. Selv om naturen ikke kunne tale sådan som mennesker, så vidste både dronningen og kongen at naturen havde en slags sprog. Det var blot et meget anderledes sprog. Det vidste vel de fleste, for man følte af og til at man kunne snakke med en hund eller forstå naturens andre tegn. En snegl på vejen er tegn på regn, som man sagde. Dygtige biologer havde også for længe siden vist at naturens levende væsner i deres kroppe indeholdt vigtige oplysninger om sig selv, og at levende væsner talte med hinanden på deres egen måde. Uden sproget var livet ikke muligt. Men hvad skulle dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land gøre? Noget måtte gøres. Man kunne ikke blot se til at forandringerne kom snigende på den måde. Dronningen i det lille og kultiverede land ville vide om ulven ville komme eller ej og om det ville påføre naturen nye gener eller ej. Kongen i det store og vilde land ville vide hvad der var den rigtige og forkerte vej for fiskene gennem sundet. Naturen skulle tydes. Dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land havde fælles sag, sådan på en måde i hvert fald. Men de vidste også begge at de ikke kunne gå til naturen selv, for den var holdt op med at tale til dem. Nogen måtte få naturen i tale for dronningen og kongen, men hvem kunne gøre det? Som vanligt var når man på slottet skulle høre nogens mening indkaldte man en opinionsmåler. En sådan var særlig dannet ud i at forstå hvad folket mente om noget og måtte også kunne finde ud af hvad naturen sagde folket. Dette er en vanskelig og ganske særlig sag, sagde kongen i det store og vilde land til opinionsmåleren. Vi ønsker at vide hvad der er rigtigt og forkert i naturen. Find ud af hvad naturen siger folket, og kom så og sig os hvad de siger den siger. Men folket mener mange forskellige ting om hvad naturen siger, indvendte opinionsmåleren. Man kan ikke blot spørge hvem som helst om hvad der er godt og skidt, for som man råber i skoven får man svar. Jamen, så spørg forskellige mennesker, sagde kongen, vi har hårdt brug for gode råd om naturen, og to råd er vel bedre end et. Vi i det lille og kultiverede land ønsker også at vide hvad der er godt og skidt for naturen, tilføjede dronningen. Find også ud af om folket tror ulven kommer eller ej, og om det vil medføre nye gener for naturen. Og sådan blev det. Opinionsmåleren drog ud i det lille og kultiverede land og i det store og vilde land for at spørge folket til råds. Allerførst gik han til biologerne, for han troede at kunne finde svaret blandt dem der vidste mest om naturen. De måtte jo have særlige evner og forudsætninger for at forstå og tyde naturen mente han. Biologer i begge riger havde i mange generationer været optaget af hvordan naturen havde udviklet sig. Men naturens historie var lang og fuld af huller, for den efterlod kun få umælende fossile vidnesbyrd. Desværre for opinionsmåleren betød de mange dunkle områder at der var mange forskellige forestillinger om hvordan naturen havde udviklet sig. Det var svært at blive enige om ret meget, andet end at der i hvert fald skete forandringer i naturen. Nogle fokuserede på at livet i naturen var en evig kamp for overlevelse, og at kun de stærkeste overlevede. Andre mente at samspil og tilpasning var vigtigere. De mest moderne biologer, der brugte de nyeste metoder, mente at man i udforskningen af livets allermindste dele kunne finde sandheden. De havde lært sig at ændre på de levende væsners egenskaber og at flytte en egenskab fra et levende væsen til et andet. På grund af den store beherskelse af livet de besad, mente de også at denne viden måtte være sandheden om livet. Kan I da fortælle mig hvad der er godt og skidt i naturen, om ulven kommer over den faste forbindelse eller ej, og om det vil skabe så mange nye gener endda, spurgte opinionsmåleren. Ulven kommer ikke over den faste forbindelse, lød svaret prompte og med stor overbevisning. Vi forventer kun få nye gener som følge af den nye forbindelse, og de vil være næsten uden betydning i den store sammenhæng. Kun ved at ændre naturen kan vi sikre rigernes fremtid. Der findes intet uberørt, alt er allerede berørt, 164

4 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF og der er intet der ikke bør berøres så længe det er til menneskets fordel. Mennesket er en håndværker og tekniker der kun overlever i kraft af sin evne til at omskabe naturen. Stækkes mennesket for disse evner vendes naturen imod os. Men der findes en anden virkelig farlig ulv, og den er i mennesket selv. Det er illusionen om den uberørte natur og dens ukrænkelighed. Men kommer ulven så? spurgte opinionsmåleren der synes det lød lidt forvirrende med to ulve. Vi gør hvad vi kan for at forhindre det, svarede de, og det var især sidstnævnte ulv de talte om. Vi har studeret livet i det allermindste og set hvordan arven gives videre fra generation til generation. Naturen bør formes til menneskets fordel. Det vil være umoralsk ikke at gøre det når det gælder om at bekæmpe verdens elendighed. Opinionsmåleren var stadig usikker på om ulven ville komme eller ej. Han gik derfor til andre biologer der mente at man ikke blot skulle se på detaljen, men også på helheden i naturen. De betragtede naturen som et system hvori de enkelte dele stod i et forhold til hinanden. Opinionsmåleren spurgte til det gode og det onde og om ulven ville gå over broen eller ej. Den gode natur er den natur der ikke forandres så let. Den er robust i forhold til mange forskellige påvirkninger, også menneskets. Sådan en natur indeholder typisk mange forskellige dyr og planter samtidig med at der er mange af dem. Desuden indgår de i mange komplicerede forbindelser med hinanden. Den robuste natur findes især i uberørte områder, for her er dyrene og planterne tilpasset hinanden gennem lang tid. Naturen i det lille og kultiverede land er allerede for berørt til at ulven vil være en virkelig trussel. Ulven vil ikke kunne klare sig. Men den uberørte natur er desværre meget sårbar overfor gener fra invaderende dyr og planter. I det store og vilde land vil kultiverede dyr og planter formet af menneskehånd tillige med fiskenes nye ruter kunne bringe den oprindelige uberørte natur i ubalance, og det er ikke godt. Ikke godt for hvem? ville opinionsmåleren vide. Det er ikke godt for den eksisterende natur. Også menneskets fremtid vil blive usikker fordi den ændrede natur tit vil være mere sårbar. Ændringer i naturens sammensætning svækker ofte naturens modstandskraft overfor menneskets aktivitet. En robust natur er en fordel for mennesket. Og mere ville biologerne ikke sige om den sag, for de følte allerede at de var gået for vidt ud i hvad der var godt og ondt. Gennem århundreder havde naturvidenskabens motto været: Alting er hvad det er og intet andet. Med det mente de at der ikke var nogen ånd i naturen, og at naturen var sådan som vore sanser kunne fortælle den var. Det mente mange videnskabsmænd stadig, og de satte et skarpt skel mellem natur og moral. Naturen tilhørte naturvidenskaben og moralen mennesket. For opinionsmåleren var det værdifulde oplysninger om naturen. Blot gav det langt fra noget klart svar, og uenigheden blandt biologer om hvad der var det rigtige og forkerte kunne ikke blive meget større syntes han. Opinionsmåleren tænkte på det lille og kultiverede land. Biologer havde opdelt alverdens dyr og planter i hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arter. Ganske vist havde ulven tidligere holdt til i det lille og kultiverede land, men den havde ikke kunnet udholde al den kultur og var flygtet. Det var så længe siden at næppe nogen huskede det. Og han tænkte på det store og vilde land. Fiskenes nye vej gennem sundet ville medføre ændringer i naturen, og det kunne skabe ubalance, men på den anden side var den faste forbindelse vel også til menneskehedens fordel? Opinionsmåleren var tvivlrådig. Han følte sig klogere, men ikke afklaret. Det så ud som om biologernes egne ideer om hvad der var bedst for samfundet også havde indflydelse på hvordan de opfattede og tolkede naturen. Han fandt det mere rimeligt om mottoet for naturvidenskaben havde været ingenting er hvad det er, men kun det vi gør det til! Et dårligt tegn. Jeg må gå andre veje, sagde han til sig selv. Jeg må til rigernes store og magtfulde organisationer, især dem med en utilsløret 165

5 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN interesse i naturen. Med den viden jeg har indsamlet ud i det biologiske skulle jeg være godt rustet til at forstå hvad de siger. Han drog til landbrugsorganisationerne og miljøorganisationerne for det var tydeligt at de kerede sig om naturen. Først kom han til landbrugsorganisationernes mægtige og betydningsfulde haller, og det i det lille og kultiverede land for de havde så meget landbrug. Kan I da fortælle mig hvad der er godt og skidt i naturen, om ulven kommer over den faste forbindelse eller ej og om det vil skabe så mange nye gener endda, spurgte han. Det gode er at have mange forskellige dyr og planter, kunne de oplyse på informationskontoret. Stor diversitet betyder at vi har et bredt materiale som vi kan bruge når vi skal forbedre vore planter og husdyr. For det er netop i mangfoldigheden vi finder de nye egenskaber som vi ønsker at tilføre vore husdyr og planter. Mangfoldigheden er meget værdifuld, og vi må værne om den. I naturen er den udsat for mange farer, det ved alle, og for at beskytte den er det bedre at opbevare den i sikre banker. Vi kalder det for biobanker. Det er ligesom med al anden kapital. Mennesket har en aktie i det selskab som vi kalder naturen. Det gode er hvad der kan øge afkastet for det gavner aktionærerne, det vil sige menneskene. Men der skal også tages hensyn til husdyrene i den udstrækning vi har råd til det. Men hvad så med ulven, spurgte opinionsmåleren for det havde han ikke fået svar på. Den kan jo da godt lide grise, sagde han, for det havde han hørt i et eventyr. Ulven er en alvorlig trussel mod landbruget, lød det fra informationsskranken. Men for det tilfælde at ulven skulle komme har vi indsamlet et eksemplar af hver enkelt race i hele landet. De står i sikre biobanker. Skulle ulven komme og æde grisene kan de altid hentes frem og bringe landet på fode igen, det vil sige tilbage i den oprindelige tilstand fra efter ulven forsvandt og før den kom igen. Det er klart at broen vil betyde mange fordele, især for det store mejeri vil det være vigtigt nemt at kunne få mælk over sundet. Generne som ulven vil kunne påføre landet er en risiko vi må løbe, men som må begrænses. Opinionsmåleren fortsatte sin færd. Han gik til en miljøorganisation i det store og vilde land, for de måtte alligevel vide bedre besked end dem i det lille og kultiverede land. Forbundet med Naturen stod der på døren. Og de forklarede: Vi ser det sådan at det er rigtigst at sige at naturens mangfoldighed ikke tilhører nogen. Den er sin egen og har en værdi i sig selv. Det føler vi er rigtigt. Men det er ikke så smart at sige at den ikke tilhører nogen, for så vil nogen snart påstå at de har opfundet den og gøre den til sin for at tjene penge på den. Derfor siger vi hellere at den er menneskehedens fælleseje. Men den skal blive i sit naturlige og oprindelige miljø, for det er der den trives og udvikles. Det gode er at give naturen plads, lade den udvikle sig og klare sig selv. Det sikrer en natur der kan vare ved. Mener I så ulven hører til i det lille og kultiverede land? Og hvilken vej gennem sundet er den rigtige for fiskene? ville opinionsmåleren vide. Vi er meget delte i den sag. Ulven hører jo oprindeligt til i det lille land, men det er også klart at ulven vil være en trussel for det lille og kultiverede land. Det er klart at den rigtige vej gennem sundet for fiskene er den de ville følge hvis ikke de var påvirket af mennesker. Vi arbejder på at definere og bevare det oprindelige. Opinionsmåleren tænkte over kongens problem med naturens uberørte berørthed. Og på dronningen i det lille og kultiverede land der ikke vidste om ulven kom, og om det ville medføre så mange nye gener endda. Han syntes stadig ikke han havde fået besked og følte sig endnu mindre afklaret end før. Han ville gøre et sidste forsøg. Han ville gå til dem der forsker i det gode og det onde, de måtte da kunne give klar besked. Han begav sig på vej til dem med forstand ud i filosofi og etik. Meget snart fik han bange anelser. Ligesom biologerne og interesseorganisationerne var også filosofferne meget forskellige, og heller ikke de kunne blive enige. De lå i strid med hinanden og forsvarede deres egne gebeter. Opinionsmåleren sukkede, for han frygtede at få modstridende svar endnu en gang. Deri fik han ret, blot var det hele endnu mere forvirrende. Straks blev han belært om at konflikten stod mellem nytteetikere og pligtetikere, for på den tid var det populært at fremstille det sådan. Og 166

6 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF populært var det sandelig, for med denne forenkling var det meget bekvemt for almindelige borgere at finde ud af hvilken retning de selv tilhørte. Nytteetikerne mente at man udelukkende skulle vurdere handlinger ud fra deres konsekvenser, og altså se bort fra den handlendes intentioner eller sindelag, og at det gode var det der gav mest nytte. For pligtetikerne var ikke blot konsekvensen, men også handlingen og det sindelag den blev udført med etisk. At slå ihjel var altid en uetisk handling, uanset at for eksempel mordet på en ondskabsfuld diktator ville kunne skabe nytte og velfærd for mange og kun skade nogle få. For pligtetikerne var der visse morallove mennesket havde en pligt til at følge. Men pligt var et gammeldags ord som det moderne og frie menneske helst ville undgå. Så ingen ville kaldes pligtetiker længere, det var passé. Dertil kom samtaleetikerne der mente at selve samtalen måtte være etikkens centrum. Uenigheden var fuldkommen. Antallet af etiske retninger kunne de ikke enes om, men værst af alt kunne de ikke blive enige om hvad etik egentlig var. Opinionsmåleren konstaterede som noget af det første at filosofferne var uenige om hvori uenigheden bestod, og de roste ham for denne indsigt. Han huskede på kongen i det store og vilde land og på naturens uberørte berørthed. Måske, tænkte han, idet han fattede håb igen, for også dette havde lydt så filosofisk, måske jeg alligevel her finder et svar til kongen i det store og vilde land. Han gik ind i en stor bygning med mange filosoffer og spurgte som han havde spurgt de andre: Kan I da fortælle mig hvad der er godt og skidt i naturen, om ulven kommer over den faste forbindelse eller ej og om det vil skabe så mange nye gener endda. Det kunne de, for de havde et svar på næsten alt. Det gode er det der er nyttigt for mennesket, sagde de og alle var enige deri. For enhver handling skal man afveje fordele og ulemper, og er fordelene størst så er det nyttigt. Det kan selvfølgelig være svært at sammenligne fordele og ulemper for der kan opstå nye og uforudsete gener. Afgørelsen må bero på et skøn, men ikke hvilket som helst, det må være et kvalificeret skøn. Mennesket griber ind i naturen for at skabe velstand og livskvalitet, og det kan godt ske på bekostning af naturen så længe fordelene for menneskene er større end ulemperne for naturen. For opinionsmåleren lød det som om alt kunne lade sig gøre med den argumentation. Selv om det ikke stod på døren var han klar over at han var kommet til nytteetikerne. Er der slet ikke noget der er så skidt at lige meget hvor godt det er for noget andet så må vi alligevel sige nej? ville han vide. Principielt kan man ikke forestille sig noget så skidt at man ikke ville kunne forestille sig en endnu større gavn for nogle andre. Det gælder jo menneskeliv! svarede de triumferende. Opinionsmåleren vidste godt at det var svært at argumentere imod at redde mennesker fra død og sygdom. Hvordan skal vi se på ulven der kan komme over broen og fiskene der svømmer en anden vej? Den faste forbindelse er til meget stor gavn for mennesket. At en enkelt ulv eller to skulle komme til det lille og kultiverede land eller fiskene svømme en anden vej er små gener set i forhold til fordelene for menneskene. Det var jo da et synspunkt. Mennesket har altid ret, og naturen kommer i anden række. Men det var næppe et svar dronningen og kongen ville være tilfreds med. Han måtte hellere spørge flere etikere til råds og det gjorde han. Jo, der er en grænse for hvilke indgreb i naturen vi kan tillade os, sagde en filosof i et lille og afsides kontor. Nogle indgreb kan accepteres, andre kan ikke. Naturen hænger sammen. Livssammenhængen mellem dyrene og planterne er sårbar og må beskyttes ikke alene for menneskets skyld, men også for naturens egen skyld. Deri består etikken for naturen. Man kunne tale om at mennesket har en pligt overfor naturen, men jeg foretrækker at tale om naturens integritet. Herved forstår jeg en helhed eller sammenhæng der kan ødelægges hvis vi berører den. Integriteten opstår gennem naturens historie. Ulven har været længe væk fra det lille og kultiverede land. Den er en del af historien, men den har været væk så længe at den ikke længere indgår i en livssammenhæng, og den vil derfor kunne vise sig at være en trussel imod det lille og kultiverede lands kultiverede natur. For opinionsmåleren lød det som om naturen var urørlig, og han kunne ikke forstå hvordan noget menneske kunne have det synspunkt. Igen måt- 167

7 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN FOTO:JAN KOFOED WINTHER te han tænkte på hvad kongen i det store og vilde land havde sagt om naturens uberørte berørthed. Mener du virkelig at vi slet ikke kan tillade os at ændre på naturen, spurgte han. Vi griber hele tiden ind i naturen, men vi må også hele tiden have livssammenhængen for øje. Det gælder om at bevare de sammenhænge der er imellem naturens dyr og planter, for det skaber stabilitet og øger naturens bæredygtighed. Det kræver stor viden, og det er vi trods videnskabens fremskridt ofte ikke i besiddelse af. Forsigtighed er derfor passende så længe vi ved så lidt om konsekvenserne af det vi gør ved naturen og om de gener vi påfører den. Vi ved ikke så meget om betydningen af at fiskene svømmer en anden vej, eller at den kultiverede natur breder sig i den vilde natur. Vi ved så lidt, gentog opinionsmåleren for sig selv. Det var heller ikke noget godt svar, hverken til dronningen eller kongen. Men ellers syntes han der var megen mening i svaret. Han var blot usikker på om man nogensinde ville opnå stor nok viden til at gøre noget som helst med naturen på en etisk forsvarlig måde. Hvordan får vi mere at vide, spurgte han sig selv. Mens han tænkte over dette kom han til en filosof som gik og samtalte med sig selv, for filosoffen studerede samtaleetik. Opinionsmåleren tænkte at her kunne han måske lære hvordan dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land igen ville kunne lære at forstå naturens sprog. Og han spurgte om hvad der var godt og skidt i naturen, hvad der var den rigtige vej for fiskene og om ulven ville komme. Det gode er at lade det bedste argument i samtalen være afgørende. Samtalen viser hvilke værdier de forskellige parter har, og den skaber gensidig forståelse for hinanden. Men det kræver at man viser respekt for hinanden, at man møder den anden med et åbent sind og intet skjuler. Det må være dét kongen i det store og vilde land vil vide, tænkte opinionsmåleren begejstret, nu kan jeg vise hvordan man samtaler med fiskene og få at vide hvilken rute de selv finder mest rigtig og værdifuld! Hvordan samtaler man med fiskene og naturen? skyndte opinionsmåleren sig at spørge. Det kan man ikke, i hvert fald ikke i den forstand som jeg her taler om. Naturen vil aldrig kunne være en ligeværdig samtalepartner, naturen er stum for mennesket. Etikken og samtalen er et forhold mellem mennesker. Når vi siger at noget i naturen er godt eller ondt, vil det altid være fordi mennesket lægger sine egne værdier ud i naturen. Det er mennesket der tillægger naturen værdier. Nej, samtale med naturen kan vi virkelig ikke, sagde filosoffen. Så tæt på og så dog alligevel ikke, tænkte opinionsmåleren, og han var overordentlig skuffet. Situationen syntes ham håbløs. Han vendte sig for at gå. Men du må ikke gå nu hvor vi lige har startet en samtale, kaldte samtaleetikeren. Men den opgivende opinionsmåler hørte ikke længere efter hvad filosoffen sagde. Opinionsmåleren følte ikke han kunne komme længere, og man ventede ham allerede i de kongelige gemakker Princippet om samtale var godt, men med naturen kunne man ikke samtale! Han havde ikke fundet noget endeligt svar, men mange forskellige svar. Han var blevet klogere, men der var om muligt endnu flere ubesvarede spørgsmål. Han vendte tilbage til dronningen i det lille og kultiverede land og kongen i det store og vilde land. Han fortalte om alle sine samtaler og om hvad de forskellige mennesker mente om sagen. Der blev lyttet opmærksomt og man sagde aha, nå sådan og ih, nej da alt imens man lagde ansigtet i vigtige og betydningsfulde folder. De kongelige blev klogere på hvad folket tænkte om naturen, men forstod stadig ikke selv naturen. På en måde var det også ligemeget, for det var allerede for sent. Broen stod færdig. 168

8 HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL / CHRISTIAN COFF 169

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.

Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen. Ærlighed med K Helen Eriksen, 20O3, erhvervspsykolog, foredragsholder, forfatter forandrings- og trivselsekspert www.heleneriksen.dk HELEN ERIKSEN KLUMMEN HELEN ERIKSEN KLUMMEN - Hvordan bærer du dig egentlig

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

15. PLENARY PRÆSENTATION. SIDE OM SIDE: DEN GODE KLUBHUS DYNAMIK. Andy Wilson, Carriage house, Indiana.

15. PLENARY PRÆSENTATION. SIDE OM SIDE: DEN GODE KLUBHUS DYNAMIK. Andy Wilson, Carriage house, Indiana. Godmorgen! Jeg hedder Andy Wilson fra Carriage House i Fort Wayne, Indiana. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil dele mit møde med konceptet at arbejde sammen side om side i Klubhuset. Jeg mener ikke, jeg

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere