DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Bygherrerådgivning bygger på Dialog. Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Bygherrerådgivning bygger på Dialog. Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien."

Transkript

1 DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN MARTS 2007 #01 Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien Bygherrerådgivning bygger på Dialog Leif Hansen Sundhed PARKEN afsnit 01 Samarbejde med Thornton Tomasetti SIDE 3 SIDE 4 SIDE 7 SIDE 9 SIDE 10

2 DIALOG er på banen Velkommen! Ledelsen i Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen ønsker med dette nyhedsblad at fortælle lidt om nogle af vores spændende arbejdsopgaver. Kompetencerne i virksomhederne spænder bredt, og vi vil derfor i dette nummer vise eksempler fra nogle af de forskellige arbejdsområder. Ved Leif Hansens opkøb af Strunge & Hartvigsen fik begge selskaber styrket nogle fagområder. Denne win-win situation udnytter vi fuldt ud i det daglige ved at samarbejde på tværs af geografi. Strunge & Hartvigsen er kendt som en stærk spiller inden for industri og anlæg, mens Leif Hansens forcer er bygherrerådgivning, bolig-, kontor- samt sport & kulturbyggeri. For begge virksomheder gælder at dialog er det vigtigste redskab når vi samarbejder derfor er det nærliggende at denne fælles tryksag netop har fået navnet DIALOG. Vi ønsker alle læsere god fornøjelse af dette første nummer af DIALOG, som tre gange om året vil udkomme med nyt fra en organisation i bevægelse. Med venlig hilsen Lars Kragh og Kjeld Hartvigsen DIREKTION SALG / MARKETING ØKONOMI, IT & ADMINISTRATION KOMMUNIKATION KVALITETSSIKRING CBRE CORP. SERVICES (SAMMEN MED CBRE) LEIF HANSEN INTERNATIONAL A/S KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER I-68 RENOVERING KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER BYGHERRERÅDGIVNING KONSTRUKTIONER OG INSTALLATIONER SUNDHED LEIF HANSEN ÅRHUS LEIF HANSEN KØBENHAVN STRUNGE & HARTVIGSEN VEJLE

3 MARTS 2007 #01 3 Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien Efter at have foretaget opsøgende arbejde og forundersøgelser i over et år, er det besluttet at Leif Hansen etablerer sig permanent i Bulgarien. Vi ser mange potentielle opgaver, som skal løses de kommende år i Bulgarien; inden for bl.a. energi, byggeri, anlægsarbejde, miljø, renovering samt drift og vedligehold. I første omgang åbner vi kontor i Sofia, hvor der indtil videre er ansat en Country Manager samt en ingeniør. Det er planen at udvide medarbejderstaben og aktiviteterne hurtigt, således at vores kunder kan serviceres direkte fra kontoret i Sofia via lokalt ansatte. Når opgaverne kræver det kan ekspertise fra Danmark og USA tilknyttes. Vi kan tilbyde vores kunder en professionel, uafhængig, teknisk og økonomisk rådgivning inden for de nævnte områder og ser med stor forventning frem til mange spændende opgaver og samarbejdsrelationer. Vi er således klar til at hjælpe bulgarske kunder, men også virksomheder som planlægger etablering af fabrik, kontorer, feriekomplekser m.v. i Bulgarien. Vort kontor i Sofia Nelly Kassabova, Country Manager

4 Bygherrerådgivning bygger på dialog Vores bygherrerådgivning kan tilbyde et bredt spekter af kompetencer, og vi nyder godt af at afdelingen sidder i et hus med nem adgang til mange forskellige faggrupper, hvilket sikrer en fleksibel og helhedsorienteret rådgivning. Som bygherrerådgiver er vi ofte medaktør gennem hele byggeprocessen, men naturligvis tilpasses vores ydelser altid til den enkelte kundes behov. Vi er specialister i at være generalister, og vores fornemmeste opgave er at styre projekter sikkert gennem alle faser til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Eksempler på hvilke ydelser bygherrerådgiverne hos Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen kan tilbyde: Kundetilpasset rådgivning til bygherre, lejere/brugere og investorer Planlægning, udbud (herunder EU-udbud) og kontrahering Styring/overvågning af tid, økonomi, risici og kvalitet i alle byggeriets faser Rådgivning samt styring af proces og samspil i byggeprojekter Driftsrådgivning og facilities management Teknisk Due Dilligence i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

5 Hulgårds Have Det kan være en udfordring at få et boligbyggeri til at se spændende ud. Arkitema, som er arkitekt på Hulgårds Have, har løst opgaven ved at lade taget hælde flere etager samtidig med at bygningskroppene slanger sig på grunden. Resultatet er en bebyggelse, der på én gang fremstår dynamisk, varieret og enkel. Boligbebyggelsen Hulgårds Have opføres i Københavns nordvest kvarter med i alt 248 ejerlejligheder fordelt på tre bygninger. Kvarteret, der ellers kan betegnes som broget, grænsende til det slidte, er hjemsted for talrige nye anderledes boligbebyggelser, som lysner og klæder de gamle gader. MARTS 2007 #01 5 Bygningsslangen er brudt op flere steder, så der opstår luft og åbenhed. Desuden stiger højden fra fire etager mod syd til syv etager mod nord, hvilket sammen med de mange altaner og svalegange er med til at sikre et godt lysindfald til både boliger og de grønne områder mellem bygningerne. Her indrettes naturlegeplads, boldbaner, cafe-område, blomstereng samt rekreative arealer. Leif Hansen er ansvarlig for såvel installationer som konstruktioner, og det bærende system består af betonelementer, ligesom altaner og facader leveres som elementer direkte på pladsen. Facaderne er lette og består af fibercementplader, der kan fremstilles med talrige forskellige overflader. Kay Wilhelmsen Gruppen er bygherre, og byggepladsen har været i gang siden efteråret 2006 med RK Entreprise som hovedentreprenør.

6 Vejle Ny Stadion Fonden Vejle Stadion opfører Vejle Ny Stadion beliggende i Nørreskoven, Vejle. Byggeriet opføres som totalentreprise ved E. Pihl & Søn A/S i samarbejde med Årstiderne Arkitekter fra Silkeborg samt Strunge & Hartvigsen. Stadionet bliver opbygget af fire rektangulære enheder, en hovedbygning og tre overdækkende tribuner. Hovedbygningen får tre etager og bliver 117 m lang. Den bliver placeret som en langstrakt bygningskrop i tilknytning til nordtribunen. En fremskudt glasvæg og en stor transparent skærm markerer hovedindgangen. Vejle Ny Stadion forventes at stå klar i løbet af 2008 og kommer til at kunne rumme tilskuere.

7 Leif Hansen Sundhed Leif Hansen Sundhed er en afdeling i Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, der udelukkende beskæftiger sig med sundhedsrelaterede opgaver. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger, hvorved vi skaber et stærkt team til løsning af de mangeartede opgaver. Vi er et team af rådgivere og konsulenter, som dækker sundhedsområdet i hele Danmark og henvender os både til den offentlige og private sektor, laboratorier og GMP-faciliteter. Sundhedsteamet er sammensat af personer med forskellige kompetencer og erfaringsgrundlag, hvilket giver kunden en alsidig og velkvalificeret sparring i forbindelse med opgaveløsninger. Følgende elementer skal specielt fremhæves: Vi kan indgå i et tværfagligt samarbejde omkring forskning og udvikling af medikotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behandling af patienter. Vi kan yde sagkyndig medikoteknisk rådgivning ved indkøb, herunder medicinsk teknologi vurdering. MARTS 2007 #01 7 Vi arbejder med teknisk hygiejne specifikt rettet mod indeklima på operationsstuer, laboratorier og klassificerede rum. Vi foretager målinger efter danske og internationale standarder, herunder ISO Vi deltager i de første projektfaser, hvor vores brede kompetencer giver en væsentlig sparring til kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med planlægning, tilrettelægning og opstart af byggerier. Vi arbejder med hygiejniske forhold på sundhedsområdet. Vi løser specifikke og komplicerede installationsopgaver både i forbindelse med el og VVS. Vi foretager 3D visualisering og optegning. Leif Hansen Sundhed har udført opgaver både nationalt og internationalt. Endvidere har Leif Hansen Sundhed forestået løsning af opgaver i forbindelse med projektering frem til aflevering og idriftsætning.

8 Byggemodningsprojekt i Vejle Strunge & Hartvigsen har udført projektering af kloak, vejog stianlæg for KUBEN BYG A/S i Kolding i forbindelse med byggemodning af 77 parcelhusgrunde i Bredballe. Desuden har vi udført byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. Til projektet hører bl.a. etablering af regnvandsbassiner. Billedet viser det største bassin, som er uformet i samarbejde med Gruppen for By og landskabsplanlægning i Kolding. Bassinet er placeret og udformet som et naturligt element i landskabet og placeret strategisk i forhold til behovet for at opsamle og forsinke regnvandsafledning fra bebyggelse, veje og pladser, før det udledes i Tirsbækken. Bassinet er et vådt bassin med et permanent vandspejl beliggende under bassinets afløbskote. Herved får evt. urenheder og sand mulighed for at bundfælde sig før udledning i bækken. Bassinerne anlægges med flade skråninger med anlæg 1:5 og med naturlige former tilpasset terrænet. Som følge af denne konstruktion vil vandspejlet i bassinerne stige og brede sig op af skråningerne i takt med behovet for forsinkelse ved voldsomme regnskyl. Ved maksimal belastning vil bassinarealet således dække et noget større areal i forhold til bassinets areal i tørvejrs perioder. Anlægsarbejdet er udført af Ole Mortensen A/S i Horsens.

9 MARTS 2007 #01 9 PARKEN afsnit 01 Den gamle CocaCola-tribune i Danmarks nationale fodboldstadion PARKEN skal bygges om. Leif Hansen fik primo 2006 opgaven som totalrådgiver med arkitektfirmaet CF Møller som underrådgiver. Ombygningen er pt. Leif Hansens største igangværende projekt, og DIALOG vil følge sagens udvikling. Da PARKEN blev bygget om i starten af 90 erne lod man den dyre langside, nu CocaCola tribunen, skifte status til endetribune, mens de tre øvrige tribuner blev nyopført. Nu er den gamle konstruktion nedslidt, og bygherren, Parken Sport og Entertainment, har valgt nedrivning frem for reparation. Projektet omfatter tribune og hjørnehuse, som indrettes til kontorer eller andre erhvervsformål. I projektet er der en lang række bindinger, man er nødt til at tage hensyn til. Dels er der naboen, den fredede Fælledpark, dels de blivende konstruktioner i form af tribuner, hjørnehus med FCK s supershop og det nyere rulletag fra 2001, som netop er placeret over CocaCola-tribunen. Det bliver en udfordring at indrette byggepladsen på den trange plads ligesom der i projekteringen er spændende opgaver forbundet med at få de nye konstruktioner til at passe ind i de eksisterende forhold. Som noget nyt i Ballerup sidder alle fag i projekt-teamet fysisk sammen, hvilket giver bedre forhold for intern kommunikation og tværfaglighed. Det færdige stadion skal efter planen indvies den 10. august 2009.

10 Leif Hansen har indledt et strategisk samarbejde med den amerikanske rådgivningsvirksomhed Thornton Tomasetti LLC. Virksomheden projekterer konstruktioner i verdensklasse og er blandt de førende på markedet. ThorntonTomasetti LLC (TT) har godt 500 medarbejdere fordelt på 12 kontorer i USA samt mindre kontorer i Hongkong, Shanghai, Moskva og London. Blandt referencerne er Petronas Towers i Kuala Lumpur, Malaysia, Taipei 101 i Taiwan, flere større projekter i Asien samt talrige højhuse og sportsarenaer spredt over hele USA. TT har været ingeniør på fire af verdens seks højeste bygninger læs mere om TT på Aftalen mellem Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S (LH) og TT har til formål at tiltrække større opgaver samt øge kendskabet til LH både i Danmark og internationalt. Som en del af samarbejdet udveksles medarbejdere mellem de to virksomheder. De to første udvekslingsingeniører kom tilbage til deres vante arbejdsplads i november 2006 efter vellykkede ophold på henholdsvis TT s kontor i New York og LH s kontor i Ballerup seks måneder med både kulturelle oplevelser og faglige udfordringer. De næste medarbejdere byttede virksomhed i januar, og det er planen at to medarbejdere fra hvert firma skal krydse Atlanten hvert år, så udvekslingen sker kontinuerligt. Samarbejde med amerikanske Thornton Tomasetti Udover udvekslingen arbejder LH og TT allerede sammen på aktuelle projekter. Det første samarbejde er søsat i form af T-husene et bolig- og erhvervsbyggeri i Ørestad Syd, tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. T-husene, eller The Dancing T s, beskrives nærmere i næste nummer af DIALOG. Det andet projekt er en stor produktionsfacilitet i USA for en dansk industrikoncern, hvor såvel Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen er aktører.

11 MARTS 2007 #01 11 City Arkaden på Strøget i København har skiftet navn til Galleri K. Arkaden har gennemlevet en omfattende renovering, som har åbnet karreen op indvendigt og samtidig gjort den mere indbydende udefra. Der er m² detailhandel fordelt på godt 20 butikker samt i alt m² kælder. Galleri K Galleri K blev indviet i 2006; Keops Development har været bygherre og PLH arkitekter. Det nye indkøbscenter indeholder et bredt udsnit af trendsættende butikker i forskellige størrelser og individuelt tilpasset hver enkelt lejer både konstruktivt og mht. installationer. Dette samt de snævre adgangsforhold og de eksisterende konstruktioner medførte en række udfordringer mht. udførelse og planlægning, som er blevet løst undervejs i byggeprocessen. Med sin åbne indendørs arkade og butikker i to niveauer ligger centret nu klar til at modtage alle shoppe-glade besøgende.

12 KLP-husene Ørestad sprudler med nye projekter, tanker og udtryk. En stor del af Danmarks byggekraner står netop her, og Leif Hansen er med til at sætte sit præg i forbindelse med bl.a. KLP s to nye kontorhuse. Det ældste projekt, på byggefelt 5H, blev indviet i 2002, mens det næste, på byggefelt 5G, er under opførelse. Arkitekterne bag begge projekter er Dissing+Weitling. KLP bygningerne ligger på Arne Jacobsens Allé i hjertet af Ørestad, der med sine nyanlagte veje, nyopførte bygninger og nyplantede træer er et unikt eksempel på hvordan et område kan formes med en gennemført byplanlægning. Bydelen tiltrækker mange dygtige arkitekter, virksomheder og arbejdspladser. De aktuelle projekter indeholder kontorlejemål i forskellige størrelser, som kan indrettes fleksibelt efter lejernes ønsker. Desuden har begge huse fællesfaciliteter i form af reception, auditorium, mødefaciliteter, kantine, frisør, fitnessrum mm. Husene er såkaldt spekulativt byggeri, hvor man med tro på potentialet i Ørestad er startet op uden egentlige lejeaftaler. I den første bygning er alle m2 fuldt udlejet, og der er stor interesse for den næste, som skal stå klar til indflytning i Leif Hansen har desuden udført al el- og VVS-projektering i 5G-bygningen, som teknisk er helt i front med sine intelligente installationer. Dette betyder at alle tænkelige tekniske forhold styres centralt, fx lys, varme, indeklima, brandalarm, adgangsforhold, it-netværk, solafskærmning, sprinklere, kantinebetaling, adgangskontrol og overvågningskameraer. Har man rettigheder til at gå ind i systemet, kan man i princippet fjernstyre hele huset (tænde lys, skrue ned for varmen osv.) via internet eller mobiltelefon. Hele projektet er tegnet i 3D som det første hos Leif Hansen, og erfaringerne benyttes allerede på andre projekter. På byggefelt 5H stod Leif Hansen for projektering af alle installationer i arealerne til udlejning. Bygningen, som ifølge KLP er Danmarks næststørste kontorhus huser bl.a. Ørestadsselskabet, Atkins, Dell, Novo Nordisk og en filial af Handelsbanken. FOTO: ADAM MØRK

13 Bryggergården På Vesterbro overfor Carlsberg ligger Bryggergården fra 1974, tegnet af Poul Kjærholm. i-68 (en afdeling i Leif Hansen) forestår en gennemgribende renovering af bebyggelsen, som er hærget af tidens tand, men er værd at bevare, bl.a. fordi den er en stolt repræsentant for sin tids arkitektur. Bebyggelsen Bryggergården udgør en hel karre og omfatter P-kældre i to niveauer, svømmehal, vuggestue, børnehave, ungdomsinstitution, plejehjem, boliger i et og to plan samt fælles gårdareal. De bærende søjler og bjælker er udført i beton, men kendetegnende for betonkonstruktioner fra 70 erne, er dæklaget ikke tilstrækkeligt, og korrosion af armeringen er dermed svær at undgå. Dette har sammen med bl.a. utætte facader og terrassegulve ført til at bygherren, boligselskabet KSB, har besluttet at reparere bygningen. Renoveringen koster MARTS 2007 #01 13 i alt 62 mio. kr. og der er opnået støtte til renoveringen fra Landsbyggefonden. Udover betonrenovering omfatter byggesagen, altan- og facadelukninger, udskiftning af varmecentral, diverse installationer samt nyt gårdanlæg med nye aktivitetsmuligheder, kunstnerisk udsmykning og ny belysning. Beboerne i lejlighederne bliver boende under byggeprocessen, som påbegyndte i august I tre af fem institutioner bliver børnene derimod hentet med bus på matriklen og kørt til en anden institution. Landskabsarkitekt Pia Stets og Tegnestuen Møllen indgår sammen med i-68 i rådgiverteamet på sagen, som skal være afsluttet 1. august 2007.

14

15 MARTS 2007 # Bo Concept og IDEmøbler i Vejle Arkitekt: Fyhring Jensen Arkitekterne M.A.A. 2 Brunebjergkollegiet i Kolding Arkitekt: Søholm Arkitekterne ApS 2 3 Fiberline Composites A/S Ny fabrik i Middelfart Arkitekt: KHR arkitekter AS 4 Holstebro Gymnasium og HF Tilbygning og ombygning Arkitekt: A2 Arkitekter & JW Arkitekter 5 Kollegium og Skolehjem på Boulevarden i Vejle Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller Kongebrocentret i Christiansfeld Arkitekt: C.F. Møller 7 Lygten 47-49, København Bolig- og erhvervsejendom Arkitekt: Hvidt & Mølgaard A/S 8 Aalborg Erhvervsbyg A/S Bolig- og erhversbyggeri på Enghavevej/Vestre Engvej i Vejle Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S 7 9 Burcharth Holding A/S: Garant tæppe butik, med kontor og lager, samt yderligere et butikslejemål i Vejle Arkitekt: Søren Jeppe Pedersen 10 ALSION, Sønderborg Arkitekt: 3XN

16 LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Lautrupvang 4B DK-2750 Ballerup TELEFON TELEFAX WEBSITE STRUNGE & HARTVIGSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER VEJLE A/S Enghavevej 2 DK-7100 Vejle TELEFON TELEFAX WEBSITE LEIF HANSEN NEW YORK 885 Second Avenue, 18th floor New York, NY WEBSITE LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Bredskifte Allé 5 DK-8210 Århus V TELEFON TELEFAX WEBSITE LEIF HANSEN INTERNATIONAL A/S Rakitin Str. 1, fl. 1, ap. 1 BG-1124 Sofia TELEFON TELEFAX WEBSITE Gengivelse eller mangfoldiggørelse af DIALOG eller dele heraf er ikke tilladt uden accept fra Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S og Strunge & Hartvigsen Rådgivende Ingeniører Vejle A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

VI BYGGER PÅ TILLID 2

VI BYGGER PÅ TILLID 2 BYGGER PÅ TILLID VI BYGGER PÅ TILLID 2 DIN PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER MED MERE END 35 ÅRS ERFARING Kom indenfor hos en erfaren virksomhed, der blev grundlagt allerede i 1974 i Aalborg. Vi har udviklet

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKET SYD DEN 27. APRIL 2016 NYE PROJEKTER OG OPGAVER TIL NETVÆRKET V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Præsentation af nye projekter Præsentation

Læs mere

- dit unikke byggekoncept BRØNDBY STADION

- dit unikke byggekoncept BRØNDBY STADION - dit unikke byggekoncept BRØNDBY STADION Fakta om BRØNDBY STADION, gymnasiebygning Projekt: Multifunktionelt byggeri omfattende undervisning, træning, repræsentative formål og administration mv. Bebygget

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

VI BYGGER PÅ INDSIGT. Per Jørgensen, adm. direktør

VI BYGGER PÅ INDSIGT. Per Jørgensen, adm. direktør VI BYGGER PÅ INDSIGT Per Jørgensen, adm. direktør Ejerkredsen, 5E Byg A/S Kort historik, Torben og Per Torben Nielsen, teknisk direktør Per Jørgensen, adm. direktør Torben og Per lærte hinanden at kende

Læs mere

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2 Projekter 2009/2010 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden etableringen i 2001, forestået udvikling og gennemførelse af en række ejendomsprojekter i eget og fremmed regi. Samlet er mere end 250

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning REFERENCER Referencer forskning og undervisning Farmaceutisk Fakultet Laboratorier Ombygning af undervisnings- og forskningsfaciliteter Modernisering af administration, undervisning og laboratorier på

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen 50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen Milepæle 1959 En lille specialist Om grundlæggelsen af virksomheden, det første projekt og de første år. 1972-1989 Byggerådgiver i bred forstand Om nye

Læs mere

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Vi sikrer, udvikler og formidler den byggede kulturarv. De Danske Spritfabrikker i Aalborg De Danske Spritfabrikker i Aalborg Projektindhold: Undersøgelse og registrering af bygninger og anlægs særlige arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter og en vurdering af fabriksområdets genanvendelses-potentialer

Læs mere

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED

ERFARING STOR SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED TADION STOR ERFARING SAMT FLEKSIBILITET OG LEVERINGSSIKKERHED S amtidig er Spæncoms store viden og erfaring med byggeri sportsarenaer en garanti for at der er styr på selv de mindste detaljer og projekterne

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS VELKOMMEN Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding Navitas projektet Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK Totalentreprise Arkitekter: Kjaer & Richter A/S Christensen & Co arkitekter a/s

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK 13.09.17 DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Uddrag af nogle af vores igangværende

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri 2007 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Kongsberg A/S Kongsberg er et ejendoms- og udviklingsselskab, der på få år har opnået gode resultater indenfor projektudvikling

Læs mere

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 6. MAJ 2015 BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Eksempler på nye

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Idéelle rammer for vækst og udvikling v/peter Gath, KPMG Transportøkonomisk forening Flintholm - Optimering af et trafikknudepunkt 1. marts 2012 Det næststørste

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088 www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S (tidligere Aaskov & Østergård A/S) ZENI arkitekter udfører arkitekt- og totalrådgivningsopgaver

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN - dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN Fakta om Logistikparken Projekt: Lagerbygninger, terminaler og administrationsbyggeri Bebygget areal: Total: 106.000 m 2,, heraf 5000 m 2 kontorer 101.000 m 2 lager

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00 NOTAT Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: 520.08-33 Vedr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/3 2016 kl.18.00 Dato: 14/3 2016 Fordeling: Aarhus Kommune Teknisk Udvalg På møde i Teknisk Udvalg ønsker vi

Læs mere

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Fleksibel og funktionel domicilejendom på 11.000 m², bygget i U-form med markant hovedindgang i midten Ejendommen har kontorer i tre etager fordelt med

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Søparken, Borup 2006 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Selskabet Kongsberg A/S er et ejendoms- og byggefirma med gode resultater inden for fast ejendom: ejendomsudvikling,

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning Cembrit Skifertag En smuk og tidløs løsning Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed.

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB Sag nr. MM1-740/741 BERETNING OG BYGGEREGNSKAB STAMDATA Adresse: Matr. nr.: Ejer: Tilsynskommune: Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand. 18-q, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune. Solrød Kommune. Sags

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udvidelse af universitet 65,0 Mio.Kr Region syddanmark Opførelse af botilbud Ansl. 18 mio.

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udvidelse af universitet 65,0 Mio.Kr Region syddanmark Opførelse af botilbud Ansl. 18 mio. Projekt beskrivelse Budget Region navn Udvidelse af universitet 65,0 Mio.Kr Opførelse af botilbud Ansl. 18 mio. kr Byudvikling/helhedsplan Oplyses ikke Revonering af skole 22,0 Mio.Kr Udvidelse af vandværk

Læs mere

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult har mange års erfaring med projektering og udvikling for bygherre. Vi har speciale i detailhandlen og arbejder løsningsorienteret

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

JEUDAN A/S OG JEUDAN SERVICEPARTNER A/S IKV DAGEN 31. OKTOBER 2013

JEUDAN A/S OG JEUDAN SERVICEPARTNER A/S IKV DAGEN 31. OKTOBER 2013 JEUDAN A/S OG JEUDAN SERVICEPARTNER A/S IKV DAGEN 31. OKTOBER 2013 Jeudan A/S og Jeudan Servicepartner A/S Peter Spøer Direktør Jeudan A/S Adm. DirektørJeudan Servicepartner A/S Civilingeniør indenfor

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Vi er vilde med tværfaglighed og fællesskab og bygger på begejstring. Constructa A/S er landsdækkende

Vi er vilde med tværfaglighed og fællesskab og bygger på begejstring. Constructa A/S er landsdækkende Vi er vilde med tværfaglighed og fællesskab og bygger på begejstring. Constructa A/S er landsdækkende arkitekt- og ingeniørvirksomhed, som mestrer alle facetter inden for ingeniør- og arkitektfaget. VI

Læs mere