DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Bygherrerådgivning bygger på Dialog. Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Bygherrerådgivning bygger på Dialog. Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien."

Transkript

1 DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN MARTS 2007 #01 Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien Bygherrerådgivning bygger på Dialog Leif Hansen Sundhed PARKEN afsnit 01 Samarbejde med Thornton Tomasetti SIDE 3 SIDE 4 SIDE 7 SIDE 9 SIDE 10

2 DIALOG er på banen Velkommen! Ledelsen i Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen ønsker med dette nyhedsblad at fortælle lidt om nogle af vores spændende arbejdsopgaver. Kompetencerne i virksomhederne spænder bredt, og vi vil derfor i dette nummer vise eksempler fra nogle af de forskellige arbejdsområder. Ved Leif Hansens opkøb af Strunge & Hartvigsen fik begge selskaber styrket nogle fagområder. Denne win-win situation udnytter vi fuldt ud i det daglige ved at samarbejde på tværs af geografi. Strunge & Hartvigsen er kendt som en stærk spiller inden for industri og anlæg, mens Leif Hansens forcer er bygherrerådgivning, bolig-, kontor- samt sport & kulturbyggeri. For begge virksomheder gælder at dialog er det vigtigste redskab når vi samarbejder derfor er det nærliggende at denne fælles tryksag netop har fået navnet DIALOG. Vi ønsker alle læsere god fornøjelse af dette første nummer af DIALOG, som tre gange om året vil udkomme med nyt fra en organisation i bevægelse. Med venlig hilsen Lars Kragh og Kjeld Hartvigsen DIREKTION SALG / MARKETING ØKONOMI, IT & ADMINISTRATION KOMMUNIKATION KVALITETSSIKRING CBRE CORP. SERVICES (SAMMEN MED CBRE) LEIF HANSEN INTERNATIONAL A/S KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER I-68 RENOVERING KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER BYGHERRERÅDGIVNING KONSTRUKTIONER OG INSTALLATIONER SUNDHED LEIF HANSEN ÅRHUS LEIF HANSEN KØBENHAVN STRUNGE & HARTVIGSEN VEJLE

3 MARTS 2007 #01 3 Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien Efter at have foretaget opsøgende arbejde og forundersøgelser i over et år, er det besluttet at Leif Hansen etablerer sig permanent i Bulgarien. Vi ser mange potentielle opgaver, som skal løses de kommende år i Bulgarien; inden for bl.a. energi, byggeri, anlægsarbejde, miljø, renovering samt drift og vedligehold. I første omgang åbner vi kontor i Sofia, hvor der indtil videre er ansat en Country Manager samt en ingeniør. Det er planen at udvide medarbejderstaben og aktiviteterne hurtigt, således at vores kunder kan serviceres direkte fra kontoret i Sofia via lokalt ansatte. Når opgaverne kræver det kan ekspertise fra Danmark og USA tilknyttes. Vi kan tilbyde vores kunder en professionel, uafhængig, teknisk og økonomisk rådgivning inden for de nævnte områder og ser med stor forventning frem til mange spændende opgaver og samarbejdsrelationer. Vi er således klar til at hjælpe bulgarske kunder, men også virksomheder som planlægger etablering af fabrik, kontorer, feriekomplekser m.v. i Bulgarien. Vort kontor i Sofia Nelly Kassabova, Country Manager

4 Bygherrerådgivning bygger på dialog Vores bygherrerådgivning kan tilbyde et bredt spekter af kompetencer, og vi nyder godt af at afdelingen sidder i et hus med nem adgang til mange forskellige faggrupper, hvilket sikrer en fleksibel og helhedsorienteret rådgivning. Som bygherrerådgiver er vi ofte medaktør gennem hele byggeprocessen, men naturligvis tilpasses vores ydelser altid til den enkelte kundes behov. Vi er specialister i at være generalister, og vores fornemmeste opgave er at styre projekter sikkert gennem alle faser til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Eksempler på hvilke ydelser bygherrerådgiverne hos Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen kan tilbyde: Kundetilpasset rådgivning til bygherre, lejere/brugere og investorer Planlægning, udbud (herunder EU-udbud) og kontrahering Styring/overvågning af tid, økonomi, risici og kvalitet i alle byggeriets faser Rådgivning samt styring af proces og samspil i byggeprojekter Driftsrådgivning og facilities management Teknisk Due Dilligence i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

5 Hulgårds Have Det kan være en udfordring at få et boligbyggeri til at se spændende ud. Arkitema, som er arkitekt på Hulgårds Have, har løst opgaven ved at lade taget hælde flere etager samtidig med at bygningskroppene slanger sig på grunden. Resultatet er en bebyggelse, der på én gang fremstår dynamisk, varieret og enkel. Boligbebyggelsen Hulgårds Have opføres i Københavns nordvest kvarter med i alt 248 ejerlejligheder fordelt på tre bygninger. Kvarteret, der ellers kan betegnes som broget, grænsende til det slidte, er hjemsted for talrige nye anderledes boligbebyggelser, som lysner og klæder de gamle gader. MARTS 2007 #01 5 Bygningsslangen er brudt op flere steder, så der opstår luft og åbenhed. Desuden stiger højden fra fire etager mod syd til syv etager mod nord, hvilket sammen med de mange altaner og svalegange er med til at sikre et godt lysindfald til både boliger og de grønne områder mellem bygningerne. Her indrettes naturlegeplads, boldbaner, cafe-område, blomstereng samt rekreative arealer. Leif Hansen er ansvarlig for såvel installationer som konstruktioner, og det bærende system består af betonelementer, ligesom altaner og facader leveres som elementer direkte på pladsen. Facaderne er lette og består af fibercementplader, der kan fremstilles med talrige forskellige overflader. Kay Wilhelmsen Gruppen er bygherre, og byggepladsen har været i gang siden efteråret 2006 med RK Entreprise som hovedentreprenør.

6 Vejle Ny Stadion Fonden Vejle Stadion opfører Vejle Ny Stadion beliggende i Nørreskoven, Vejle. Byggeriet opføres som totalentreprise ved E. Pihl & Søn A/S i samarbejde med Årstiderne Arkitekter fra Silkeborg samt Strunge & Hartvigsen. Stadionet bliver opbygget af fire rektangulære enheder, en hovedbygning og tre overdækkende tribuner. Hovedbygningen får tre etager og bliver 117 m lang. Den bliver placeret som en langstrakt bygningskrop i tilknytning til nordtribunen. En fremskudt glasvæg og en stor transparent skærm markerer hovedindgangen. Vejle Ny Stadion forventes at stå klar i løbet af 2008 og kommer til at kunne rumme tilskuere.

7 Leif Hansen Sundhed Leif Hansen Sundhed er en afdeling i Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, der udelukkende beskæftiger sig med sundhedsrelaterede opgaver. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger, hvorved vi skaber et stærkt team til løsning af de mangeartede opgaver. Vi er et team af rådgivere og konsulenter, som dækker sundhedsområdet i hele Danmark og henvender os både til den offentlige og private sektor, laboratorier og GMP-faciliteter. Sundhedsteamet er sammensat af personer med forskellige kompetencer og erfaringsgrundlag, hvilket giver kunden en alsidig og velkvalificeret sparring i forbindelse med opgaveløsninger. Følgende elementer skal specielt fremhæves: Vi kan indgå i et tværfagligt samarbejde omkring forskning og udvikling af medikotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behandling af patienter. Vi kan yde sagkyndig medikoteknisk rådgivning ved indkøb, herunder medicinsk teknologi vurdering. MARTS 2007 #01 7 Vi arbejder med teknisk hygiejne specifikt rettet mod indeklima på operationsstuer, laboratorier og klassificerede rum. Vi foretager målinger efter danske og internationale standarder, herunder ISO Vi deltager i de første projektfaser, hvor vores brede kompetencer giver en væsentlig sparring til kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med planlægning, tilrettelægning og opstart af byggerier. Vi arbejder med hygiejniske forhold på sundhedsområdet. Vi løser specifikke og komplicerede installationsopgaver både i forbindelse med el og VVS. Vi foretager 3D visualisering og optegning. Leif Hansen Sundhed har udført opgaver både nationalt og internationalt. Endvidere har Leif Hansen Sundhed forestået løsning af opgaver i forbindelse med projektering frem til aflevering og idriftsætning.

8 Byggemodningsprojekt i Vejle Strunge & Hartvigsen har udført projektering af kloak, vejog stianlæg for KUBEN BYG A/S i Kolding i forbindelse med byggemodning af 77 parcelhusgrunde i Bredballe. Desuden har vi udført byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. Til projektet hører bl.a. etablering af regnvandsbassiner. Billedet viser det største bassin, som er uformet i samarbejde med Gruppen for By og landskabsplanlægning i Kolding. Bassinet er placeret og udformet som et naturligt element i landskabet og placeret strategisk i forhold til behovet for at opsamle og forsinke regnvandsafledning fra bebyggelse, veje og pladser, før det udledes i Tirsbækken. Bassinet er et vådt bassin med et permanent vandspejl beliggende under bassinets afløbskote. Herved får evt. urenheder og sand mulighed for at bundfælde sig før udledning i bækken. Bassinerne anlægges med flade skråninger med anlæg 1:5 og med naturlige former tilpasset terrænet. Som følge af denne konstruktion vil vandspejlet i bassinerne stige og brede sig op af skråningerne i takt med behovet for forsinkelse ved voldsomme regnskyl. Ved maksimal belastning vil bassinarealet således dække et noget større areal i forhold til bassinets areal i tørvejrs perioder. Anlægsarbejdet er udført af Ole Mortensen A/S i Horsens.

9 MARTS 2007 #01 9 PARKEN afsnit 01 Den gamle CocaCola-tribune i Danmarks nationale fodboldstadion PARKEN skal bygges om. Leif Hansen fik primo 2006 opgaven som totalrådgiver med arkitektfirmaet CF Møller som underrådgiver. Ombygningen er pt. Leif Hansens største igangværende projekt, og DIALOG vil følge sagens udvikling. Da PARKEN blev bygget om i starten af 90 erne lod man den dyre langside, nu CocaCola tribunen, skifte status til endetribune, mens de tre øvrige tribuner blev nyopført. Nu er den gamle konstruktion nedslidt, og bygherren, Parken Sport og Entertainment, har valgt nedrivning frem for reparation. Projektet omfatter tribune og hjørnehuse, som indrettes til kontorer eller andre erhvervsformål. I projektet er der en lang række bindinger, man er nødt til at tage hensyn til. Dels er der naboen, den fredede Fælledpark, dels de blivende konstruktioner i form af tribuner, hjørnehus med FCK s supershop og det nyere rulletag fra 2001, som netop er placeret over CocaCola-tribunen. Det bliver en udfordring at indrette byggepladsen på den trange plads ligesom der i projekteringen er spændende opgaver forbundet med at få de nye konstruktioner til at passe ind i de eksisterende forhold. Som noget nyt i Ballerup sidder alle fag i projekt-teamet fysisk sammen, hvilket giver bedre forhold for intern kommunikation og tværfaglighed. Det færdige stadion skal efter planen indvies den 10. august 2009.

10 Leif Hansen har indledt et strategisk samarbejde med den amerikanske rådgivningsvirksomhed Thornton Tomasetti LLC. Virksomheden projekterer konstruktioner i verdensklasse og er blandt de førende på markedet. ThorntonTomasetti LLC (TT) har godt 500 medarbejdere fordelt på 12 kontorer i USA samt mindre kontorer i Hongkong, Shanghai, Moskva og London. Blandt referencerne er Petronas Towers i Kuala Lumpur, Malaysia, Taipei 101 i Taiwan, flere større projekter i Asien samt talrige højhuse og sportsarenaer spredt over hele USA. TT har været ingeniør på fire af verdens seks højeste bygninger læs mere om TT på Aftalen mellem Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S (LH) og TT har til formål at tiltrække større opgaver samt øge kendskabet til LH både i Danmark og internationalt. Som en del af samarbejdet udveksles medarbejdere mellem de to virksomheder. De to første udvekslingsingeniører kom tilbage til deres vante arbejdsplads i november 2006 efter vellykkede ophold på henholdsvis TT s kontor i New York og LH s kontor i Ballerup seks måneder med både kulturelle oplevelser og faglige udfordringer. De næste medarbejdere byttede virksomhed i januar, og det er planen at to medarbejdere fra hvert firma skal krydse Atlanten hvert år, så udvekslingen sker kontinuerligt. Samarbejde med amerikanske Thornton Tomasetti Udover udvekslingen arbejder LH og TT allerede sammen på aktuelle projekter. Det første samarbejde er søsat i form af T-husene et bolig- og erhvervsbyggeri i Ørestad Syd, tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. T-husene, eller The Dancing T s, beskrives nærmere i næste nummer af DIALOG. Det andet projekt er en stor produktionsfacilitet i USA for en dansk industrikoncern, hvor såvel Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen er aktører.

11 MARTS 2007 #01 11 City Arkaden på Strøget i København har skiftet navn til Galleri K. Arkaden har gennemlevet en omfattende renovering, som har åbnet karreen op indvendigt og samtidig gjort den mere indbydende udefra. Der er m² detailhandel fordelt på godt 20 butikker samt i alt m² kælder. Galleri K Galleri K blev indviet i 2006; Keops Development har været bygherre og PLH arkitekter. Det nye indkøbscenter indeholder et bredt udsnit af trendsættende butikker i forskellige størrelser og individuelt tilpasset hver enkelt lejer både konstruktivt og mht. installationer. Dette samt de snævre adgangsforhold og de eksisterende konstruktioner medførte en række udfordringer mht. udførelse og planlægning, som er blevet løst undervejs i byggeprocessen. Med sin åbne indendørs arkade og butikker i to niveauer ligger centret nu klar til at modtage alle shoppe-glade besøgende.

12 KLP-husene Ørestad sprudler med nye projekter, tanker og udtryk. En stor del af Danmarks byggekraner står netop her, og Leif Hansen er med til at sætte sit præg i forbindelse med bl.a. KLP s to nye kontorhuse. Det ældste projekt, på byggefelt 5H, blev indviet i 2002, mens det næste, på byggefelt 5G, er under opførelse. Arkitekterne bag begge projekter er Dissing+Weitling. KLP bygningerne ligger på Arne Jacobsens Allé i hjertet af Ørestad, der med sine nyanlagte veje, nyopførte bygninger og nyplantede træer er et unikt eksempel på hvordan et område kan formes med en gennemført byplanlægning. Bydelen tiltrækker mange dygtige arkitekter, virksomheder og arbejdspladser. De aktuelle projekter indeholder kontorlejemål i forskellige størrelser, som kan indrettes fleksibelt efter lejernes ønsker. Desuden har begge huse fællesfaciliteter i form af reception, auditorium, mødefaciliteter, kantine, frisør, fitnessrum mm. Husene er såkaldt spekulativt byggeri, hvor man med tro på potentialet i Ørestad er startet op uden egentlige lejeaftaler. I den første bygning er alle m2 fuldt udlejet, og der er stor interesse for den næste, som skal stå klar til indflytning i Leif Hansen har desuden udført al el- og VVS-projektering i 5G-bygningen, som teknisk er helt i front med sine intelligente installationer. Dette betyder at alle tænkelige tekniske forhold styres centralt, fx lys, varme, indeklima, brandalarm, adgangsforhold, it-netværk, solafskærmning, sprinklere, kantinebetaling, adgangskontrol og overvågningskameraer. Har man rettigheder til at gå ind i systemet, kan man i princippet fjernstyre hele huset (tænde lys, skrue ned for varmen osv.) via internet eller mobiltelefon. Hele projektet er tegnet i 3D som det første hos Leif Hansen, og erfaringerne benyttes allerede på andre projekter. På byggefelt 5H stod Leif Hansen for projektering af alle installationer i arealerne til udlejning. Bygningen, som ifølge KLP er Danmarks næststørste kontorhus huser bl.a. Ørestadsselskabet, Atkins, Dell, Novo Nordisk og en filial af Handelsbanken. FOTO: ADAM MØRK

13 Bryggergården På Vesterbro overfor Carlsberg ligger Bryggergården fra 1974, tegnet af Poul Kjærholm. i-68 (en afdeling i Leif Hansen) forestår en gennemgribende renovering af bebyggelsen, som er hærget af tidens tand, men er værd at bevare, bl.a. fordi den er en stolt repræsentant for sin tids arkitektur. Bebyggelsen Bryggergården udgør en hel karre og omfatter P-kældre i to niveauer, svømmehal, vuggestue, børnehave, ungdomsinstitution, plejehjem, boliger i et og to plan samt fælles gårdareal. De bærende søjler og bjælker er udført i beton, men kendetegnende for betonkonstruktioner fra 70 erne, er dæklaget ikke tilstrækkeligt, og korrosion af armeringen er dermed svær at undgå. Dette har sammen med bl.a. utætte facader og terrassegulve ført til at bygherren, boligselskabet KSB, har besluttet at reparere bygningen. Renoveringen koster MARTS 2007 #01 13 i alt 62 mio. kr. og der er opnået støtte til renoveringen fra Landsbyggefonden. Udover betonrenovering omfatter byggesagen, altan- og facadelukninger, udskiftning af varmecentral, diverse installationer samt nyt gårdanlæg med nye aktivitetsmuligheder, kunstnerisk udsmykning og ny belysning. Beboerne i lejlighederne bliver boende under byggeprocessen, som påbegyndte i august I tre af fem institutioner bliver børnene derimod hentet med bus på matriklen og kørt til en anden institution. Landskabsarkitekt Pia Stets og Tegnestuen Møllen indgår sammen med i-68 i rådgiverteamet på sagen, som skal være afsluttet 1. august 2007.

14

15 MARTS 2007 # Bo Concept og IDEmøbler i Vejle Arkitekt: Fyhring Jensen Arkitekterne M.A.A. 2 Brunebjergkollegiet i Kolding Arkitekt: Søholm Arkitekterne ApS 2 3 Fiberline Composites A/S Ny fabrik i Middelfart Arkitekt: KHR arkitekter AS 4 Holstebro Gymnasium og HF Tilbygning og ombygning Arkitekt: A2 Arkitekter & JW Arkitekter 5 Kollegium og Skolehjem på Boulevarden i Vejle Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller Kongebrocentret i Christiansfeld Arkitekt: C.F. Møller 7 Lygten 47-49, København Bolig- og erhvervsejendom Arkitekt: Hvidt & Mølgaard A/S 8 Aalborg Erhvervsbyg A/S Bolig- og erhversbyggeri på Enghavevej/Vestre Engvej i Vejle Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S 7 9 Burcharth Holding A/S: Garant tæppe butik, med kontor og lager, samt yderligere et butikslejemål i Vejle Arkitekt: Søren Jeppe Pedersen 10 ALSION, Sønderborg Arkitekt: 3XN

16 LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Lautrupvang 4B DK-2750 Ballerup TELEFON TELEFAX WEBSITE STRUNGE & HARTVIGSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER VEJLE A/S Enghavevej 2 DK-7100 Vejle TELEFON TELEFAX WEBSITE LEIF HANSEN NEW YORK 885 Second Avenue, 18th floor New York, NY WEBSITE LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Bredskifte Allé 5 DK-8210 Århus V TELEFON TELEFAX WEBSITE LEIF HANSEN INTERNATIONAL A/S Rakitin Str. 1, fl. 1, ap. 1 BG-1124 Sofia TELEFON TELEFAX WEBSITE Gengivelse eller mangfoldiggørelse af DIALOG eller dele heraf er ikke tilladt uden accept fra Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S og Strunge & Hartvigsen Rådgivende Ingeniører Vejle A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 5 juni 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Kunderne i kongestol FN driver udvikling af ny bydel Vejen til Kina går gennem

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

Udfordringen i nye byområder

Udfordringen i nye byområder MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Udfordringen i nye byområder Nr. 7 september 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- kommuneguide: Her er Danmarks billigste erhvervsjord

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

Asset management ESTATE MAGASIN. Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder. 80.000 kvm. ny generation af aktører myldrer frem

Asset management ESTATE MAGASIN. Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder. 80.000 kvm. ny generation af aktører myldrer frem ESTATE MAGASIN Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder Læs side 40 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 04 2013 6. årgang Eksklusivt i Estate:

Læs mere

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør profil 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi Der spildes årligt 15 milliarder kr.

Læs mere

Slut med egoistprojekter

Slut med egoistprojekter Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2012 5. årgang Slut med egoistprojekter Læs side 10 Amager Bakke: Læs om kampen om prestigeprojektet Læs

Læs mere

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 maj 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Odense tilbage på banen Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg Campus:

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere