DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Bygherrerådgivning bygger på Dialog. Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Bygherrerådgivning bygger på Dialog. Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien."

Transkript

1 DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN MARTS 2007 #01 Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien Bygherrerådgivning bygger på Dialog Leif Hansen Sundhed PARKEN afsnit 01 Samarbejde med Thornton Tomasetti SIDE 3 SIDE 4 SIDE 7 SIDE 9 SIDE 10

2 DIALOG er på banen Velkommen! Ledelsen i Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen ønsker med dette nyhedsblad at fortælle lidt om nogle af vores spændende arbejdsopgaver. Kompetencerne i virksomhederne spænder bredt, og vi vil derfor i dette nummer vise eksempler fra nogle af de forskellige arbejdsområder. Ved Leif Hansens opkøb af Strunge & Hartvigsen fik begge selskaber styrket nogle fagområder. Denne win-win situation udnytter vi fuldt ud i det daglige ved at samarbejde på tværs af geografi. Strunge & Hartvigsen er kendt som en stærk spiller inden for industri og anlæg, mens Leif Hansens forcer er bygherrerådgivning, bolig-, kontor- samt sport & kulturbyggeri. For begge virksomheder gælder at dialog er det vigtigste redskab når vi samarbejder derfor er det nærliggende at denne fælles tryksag netop har fået navnet DIALOG. Vi ønsker alle læsere god fornøjelse af dette første nummer af DIALOG, som tre gange om året vil udkomme med nyt fra en organisation i bevægelse. Med venlig hilsen Lars Kragh og Kjeld Hartvigsen DIREKTION SALG / MARKETING ØKONOMI, IT & ADMINISTRATION KOMMUNIKATION KVALITETSSIKRING CBRE CORP. SERVICES (SAMMEN MED CBRE) LEIF HANSEN INTERNATIONAL A/S KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER I-68 RENOVERING KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER BYGHERRERÅDGIVNING KONSTRUKTIONER OG INSTALLATIONER SUNDHED LEIF HANSEN ÅRHUS LEIF HANSEN KØBENHAVN STRUNGE & HARTVIGSEN VEJLE

3 MARTS 2007 #01 3 Leif Hansen etablerer sig i Bulgarien Efter at have foretaget opsøgende arbejde og forundersøgelser i over et år, er det besluttet at Leif Hansen etablerer sig permanent i Bulgarien. Vi ser mange potentielle opgaver, som skal løses de kommende år i Bulgarien; inden for bl.a. energi, byggeri, anlægsarbejde, miljø, renovering samt drift og vedligehold. I første omgang åbner vi kontor i Sofia, hvor der indtil videre er ansat en Country Manager samt en ingeniør. Det er planen at udvide medarbejderstaben og aktiviteterne hurtigt, således at vores kunder kan serviceres direkte fra kontoret i Sofia via lokalt ansatte. Når opgaverne kræver det kan ekspertise fra Danmark og USA tilknyttes. Vi kan tilbyde vores kunder en professionel, uafhængig, teknisk og økonomisk rådgivning inden for de nævnte områder og ser med stor forventning frem til mange spændende opgaver og samarbejdsrelationer. Vi er således klar til at hjælpe bulgarske kunder, men også virksomheder som planlægger etablering af fabrik, kontorer, feriekomplekser m.v. i Bulgarien. Vort kontor i Sofia Nelly Kassabova, Country Manager

4 Bygherrerådgivning bygger på dialog Vores bygherrerådgivning kan tilbyde et bredt spekter af kompetencer, og vi nyder godt af at afdelingen sidder i et hus med nem adgang til mange forskellige faggrupper, hvilket sikrer en fleksibel og helhedsorienteret rådgivning. Som bygherrerådgiver er vi ofte medaktør gennem hele byggeprocessen, men naturligvis tilpasses vores ydelser altid til den enkelte kundes behov. Vi er specialister i at være generalister, og vores fornemmeste opgave er at styre projekter sikkert gennem alle faser til aftalt tid, økonomi og kvalitet. Eksempler på hvilke ydelser bygherrerådgiverne hos Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen kan tilbyde: Kundetilpasset rådgivning til bygherre, lejere/brugere og investorer Planlægning, udbud (herunder EU-udbud) og kontrahering Styring/overvågning af tid, økonomi, risici og kvalitet i alle byggeriets faser Rådgivning samt styring af proces og samspil i byggeprojekter Driftsrådgivning og facilities management Teknisk Due Dilligence i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

5 Hulgårds Have Det kan være en udfordring at få et boligbyggeri til at se spændende ud. Arkitema, som er arkitekt på Hulgårds Have, har løst opgaven ved at lade taget hælde flere etager samtidig med at bygningskroppene slanger sig på grunden. Resultatet er en bebyggelse, der på én gang fremstår dynamisk, varieret og enkel. Boligbebyggelsen Hulgårds Have opføres i Københavns nordvest kvarter med i alt 248 ejerlejligheder fordelt på tre bygninger. Kvarteret, der ellers kan betegnes som broget, grænsende til det slidte, er hjemsted for talrige nye anderledes boligbebyggelser, som lysner og klæder de gamle gader. MARTS 2007 #01 5 Bygningsslangen er brudt op flere steder, så der opstår luft og åbenhed. Desuden stiger højden fra fire etager mod syd til syv etager mod nord, hvilket sammen med de mange altaner og svalegange er med til at sikre et godt lysindfald til både boliger og de grønne områder mellem bygningerne. Her indrettes naturlegeplads, boldbaner, cafe-område, blomstereng samt rekreative arealer. Leif Hansen er ansvarlig for såvel installationer som konstruktioner, og det bærende system består af betonelementer, ligesom altaner og facader leveres som elementer direkte på pladsen. Facaderne er lette og består af fibercementplader, der kan fremstilles med talrige forskellige overflader. Kay Wilhelmsen Gruppen er bygherre, og byggepladsen har været i gang siden efteråret 2006 med RK Entreprise som hovedentreprenør.

6 Vejle Ny Stadion Fonden Vejle Stadion opfører Vejle Ny Stadion beliggende i Nørreskoven, Vejle. Byggeriet opføres som totalentreprise ved E. Pihl & Søn A/S i samarbejde med Årstiderne Arkitekter fra Silkeborg samt Strunge & Hartvigsen. Stadionet bliver opbygget af fire rektangulære enheder, en hovedbygning og tre overdækkende tribuner. Hovedbygningen får tre etager og bliver 117 m lang. Den bliver placeret som en langstrakt bygningskrop i tilknytning til nordtribunen. En fremskudt glasvæg og en stor transparent skærm markerer hovedindgangen. Vejle Ny Stadion forventes at stå klar i løbet af 2008 og kommer til at kunne rumme tilskuere.

7 Leif Hansen Sundhed Leif Hansen Sundhed er en afdeling i Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, der udelukkende beskæftiger sig med sundhedsrelaterede opgaver. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger, hvorved vi skaber et stærkt team til løsning af de mangeartede opgaver. Vi er et team af rådgivere og konsulenter, som dækker sundhedsområdet i hele Danmark og henvender os både til den offentlige og private sektor, laboratorier og GMP-faciliteter. Sundhedsteamet er sammensat af personer med forskellige kompetencer og erfaringsgrundlag, hvilket giver kunden en alsidig og velkvalificeret sparring i forbindelse med opgaveløsninger. Følgende elementer skal specielt fremhæves: Vi kan indgå i et tværfagligt samarbejde omkring forskning og udvikling af medikotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behandling af patienter. Vi kan yde sagkyndig medikoteknisk rådgivning ved indkøb, herunder medicinsk teknologi vurdering. MARTS 2007 #01 7 Vi arbejder med teknisk hygiejne specifikt rettet mod indeklima på operationsstuer, laboratorier og klassificerede rum. Vi foretager målinger efter danske og internationale standarder, herunder ISO Vi deltager i de første projektfaser, hvor vores brede kompetencer giver en væsentlig sparring til kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med planlægning, tilrettelægning og opstart af byggerier. Vi arbejder med hygiejniske forhold på sundhedsområdet. Vi løser specifikke og komplicerede installationsopgaver både i forbindelse med el og VVS. Vi foretager 3D visualisering og optegning. Leif Hansen Sundhed har udført opgaver både nationalt og internationalt. Endvidere har Leif Hansen Sundhed forestået løsning af opgaver i forbindelse med projektering frem til aflevering og idriftsætning.

8 Byggemodningsprojekt i Vejle Strunge & Hartvigsen har udført projektering af kloak, vejog stianlæg for KUBEN BYG A/S i Kolding i forbindelse med byggemodning af 77 parcelhusgrunde i Bredballe. Desuden har vi udført byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. Til projektet hører bl.a. etablering af regnvandsbassiner. Billedet viser det største bassin, som er uformet i samarbejde med Gruppen for By og landskabsplanlægning i Kolding. Bassinet er placeret og udformet som et naturligt element i landskabet og placeret strategisk i forhold til behovet for at opsamle og forsinke regnvandsafledning fra bebyggelse, veje og pladser, før det udledes i Tirsbækken. Bassinet er et vådt bassin med et permanent vandspejl beliggende under bassinets afløbskote. Herved får evt. urenheder og sand mulighed for at bundfælde sig før udledning i bækken. Bassinerne anlægges med flade skråninger med anlæg 1:5 og med naturlige former tilpasset terrænet. Som følge af denne konstruktion vil vandspejlet i bassinerne stige og brede sig op af skråningerne i takt med behovet for forsinkelse ved voldsomme regnskyl. Ved maksimal belastning vil bassinarealet således dække et noget større areal i forhold til bassinets areal i tørvejrs perioder. Anlægsarbejdet er udført af Ole Mortensen A/S i Horsens.

9 MARTS 2007 #01 9 PARKEN afsnit 01 Den gamle CocaCola-tribune i Danmarks nationale fodboldstadion PARKEN skal bygges om. Leif Hansen fik primo 2006 opgaven som totalrådgiver med arkitektfirmaet CF Møller som underrådgiver. Ombygningen er pt. Leif Hansens største igangværende projekt, og DIALOG vil følge sagens udvikling. Da PARKEN blev bygget om i starten af 90 erne lod man den dyre langside, nu CocaCola tribunen, skifte status til endetribune, mens de tre øvrige tribuner blev nyopført. Nu er den gamle konstruktion nedslidt, og bygherren, Parken Sport og Entertainment, har valgt nedrivning frem for reparation. Projektet omfatter tribune og hjørnehuse, som indrettes til kontorer eller andre erhvervsformål. I projektet er der en lang række bindinger, man er nødt til at tage hensyn til. Dels er der naboen, den fredede Fælledpark, dels de blivende konstruktioner i form af tribuner, hjørnehus med FCK s supershop og det nyere rulletag fra 2001, som netop er placeret over CocaCola-tribunen. Det bliver en udfordring at indrette byggepladsen på den trange plads ligesom der i projekteringen er spændende opgaver forbundet med at få de nye konstruktioner til at passe ind i de eksisterende forhold. Som noget nyt i Ballerup sidder alle fag i projekt-teamet fysisk sammen, hvilket giver bedre forhold for intern kommunikation og tværfaglighed. Det færdige stadion skal efter planen indvies den 10. august 2009.

10 Leif Hansen har indledt et strategisk samarbejde med den amerikanske rådgivningsvirksomhed Thornton Tomasetti LLC. Virksomheden projekterer konstruktioner i verdensklasse og er blandt de førende på markedet. ThorntonTomasetti LLC (TT) har godt 500 medarbejdere fordelt på 12 kontorer i USA samt mindre kontorer i Hongkong, Shanghai, Moskva og London. Blandt referencerne er Petronas Towers i Kuala Lumpur, Malaysia, Taipei 101 i Taiwan, flere større projekter i Asien samt talrige højhuse og sportsarenaer spredt over hele USA. TT har været ingeniør på fire af verdens seks højeste bygninger læs mere om TT på Aftalen mellem Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S (LH) og TT har til formål at tiltrække større opgaver samt øge kendskabet til LH både i Danmark og internationalt. Som en del af samarbejdet udveksles medarbejdere mellem de to virksomheder. De to første udvekslingsingeniører kom tilbage til deres vante arbejdsplads i november 2006 efter vellykkede ophold på henholdsvis TT s kontor i New York og LH s kontor i Ballerup seks måneder med både kulturelle oplevelser og faglige udfordringer. De næste medarbejdere byttede virksomhed i januar, og det er planen at to medarbejdere fra hvert firma skal krydse Atlanten hvert år, så udvekslingen sker kontinuerligt. Samarbejde med amerikanske Thornton Tomasetti Udover udvekslingen arbejder LH og TT allerede sammen på aktuelle projekter. Det første samarbejde er søsat i form af T-husene et bolig- og erhvervsbyggeri i Ørestad Syd, tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. T-husene, eller The Dancing T s, beskrives nærmere i næste nummer af DIALOG. Det andet projekt er en stor produktionsfacilitet i USA for en dansk industrikoncern, hvor såvel Leif Hansen og Strunge & Hartvigsen er aktører.

11 MARTS 2007 #01 11 City Arkaden på Strøget i København har skiftet navn til Galleri K. Arkaden har gennemlevet en omfattende renovering, som har åbnet karreen op indvendigt og samtidig gjort den mere indbydende udefra. Der er m² detailhandel fordelt på godt 20 butikker samt i alt m² kælder. Galleri K Galleri K blev indviet i 2006; Keops Development har været bygherre og PLH arkitekter. Det nye indkøbscenter indeholder et bredt udsnit af trendsættende butikker i forskellige størrelser og individuelt tilpasset hver enkelt lejer både konstruktivt og mht. installationer. Dette samt de snævre adgangsforhold og de eksisterende konstruktioner medførte en række udfordringer mht. udførelse og planlægning, som er blevet løst undervejs i byggeprocessen. Med sin åbne indendørs arkade og butikker i to niveauer ligger centret nu klar til at modtage alle shoppe-glade besøgende.

12 KLP-husene Ørestad sprudler med nye projekter, tanker og udtryk. En stor del af Danmarks byggekraner står netop her, og Leif Hansen er med til at sætte sit præg i forbindelse med bl.a. KLP s to nye kontorhuse. Det ældste projekt, på byggefelt 5H, blev indviet i 2002, mens det næste, på byggefelt 5G, er under opførelse. Arkitekterne bag begge projekter er Dissing+Weitling. KLP bygningerne ligger på Arne Jacobsens Allé i hjertet af Ørestad, der med sine nyanlagte veje, nyopførte bygninger og nyplantede træer er et unikt eksempel på hvordan et område kan formes med en gennemført byplanlægning. Bydelen tiltrækker mange dygtige arkitekter, virksomheder og arbejdspladser. De aktuelle projekter indeholder kontorlejemål i forskellige størrelser, som kan indrettes fleksibelt efter lejernes ønsker. Desuden har begge huse fællesfaciliteter i form af reception, auditorium, mødefaciliteter, kantine, frisør, fitnessrum mm. Husene er såkaldt spekulativt byggeri, hvor man med tro på potentialet i Ørestad er startet op uden egentlige lejeaftaler. I den første bygning er alle m2 fuldt udlejet, og der er stor interesse for den næste, som skal stå klar til indflytning i Leif Hansen har desuden udført al el- og VVS-projektering i 5G-bygningen, som teknisk er helt i front med sine intelligente installationer. Dette betyder at alle tænkelige tekniske forhold styres centralt, fx lys, varme, indeklima, brandalarm, adgangsforhold, it-netværk, solafskærmning, sprinklere, kantinebetaling, adgangskontrol og overvågningskameraer. Har man rettigheder til at gå ind i systemet, kan man i princippet fjernstyre hele huset (tænde lys, skrue ned for varmen osv.) via internet eller mobiltelefon. Hele projektet er tegnet i 3D som det første hos Leif Hansen, og erfaringerne benyttes allerede på andre projekter. På byggefelt 5H stod Leif Hansen for projektering af alle installationer i arealerne til udlejning. Bygningen, som ifølge KLP er Danmarks næststørste kontorhus huser bl.a. Ørestadsselskabet, Atkins, Dell, Novo Nordisk og en filial af Handelsbanken. FOTO: ADAM MØRK

13 Bryggergården På Vesterbro overfor Carlsberg ligger Bryggergården fra 1974, tegnet af Poul Kjærholm. i-68 (en afdeling i Leif Hansen) forestår en gennemgribende renovering af bebyggelsen, som er hærget af tidens tand, men er værd at bevare, bl.a. fordi den er en stolt repræsentant for sin tids arkitektur. Bebyggelsen Bryggergården udgør en hel karre og omfatter P-kældre i to niveauer, svømmehal, vuggestue, børnehave, ungdomsinstitution, plejehjem, boliger i et og to plan samt fælles gårdareal. De bærende søjler og bjælker er udført i beton, men kendetegnende for betonkonstruktioner fra 70 erne, er dæklaget ikke tilstrækkeligt, og korrosion af armeringen er dermed svær at undgå. Dette har sammen med bl.a. utætte facader og terrassegulve ført til at bygherren, boligselskabet KSB, har besluttet at reparere bygningen. Renoveringen koster MARTS 2007 #01 13 i alt 62 mio. kr. og der er opnået støtte til renoveringen fra Landsbyggefonden. Udover betonrenovering omfatter byggesagen, altan- og facadelukninger, udskiftning af varmecentral, diverse installationer samt nyt gårdanlæg med nye aktivitetsmuligheder, kunstnerisk udsmykning og ny belysning. Beboerne i lejlighederne bliver boende under byggeprocessen, som påbegyndte i august I tre af fem institutioner bliver børnene derimod hentet med bus på matriklen og kørt til en anden institution. Landskabsarkitekt Pia Stets og Tegnestuen Møllen indgår sammen med i-68 i rådgiverteamet på sagen, som skal være afsluttet 1. august 2007.

14

15 MARTS 2007 # Bo Concept og IDEmøbler i Vejle Arkitekt: Fyhring Jensen Arkitekterne M.A.A. 2 Brunebjergkollegiet i Kolding Arkitekt: Søholm Arkitekterne ApS 2 3 Fiberline Composites A/S Ny fabrik i Middelfart Arkitekt: KHR arkitekter AS 4 Holstebro Gymnasium og HF Tilbygning og ombygning Arkitekt: A2 Arkitekter & JW Arkitekter 5 Kollegium og Skolehjem på Boulevarden i Vejle Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller Kongebrocentret i Christiansfeld Arkitekt: C.F. Møller 7 Lygten 47-49, København Bolig- og erhvervsejendom Arkitekt: Hvidt & Mølgaard A/S 8 Aalborg Erhvervsbyg A/S Bolig- og erhversbyggeri på Enghavevej/Vestre Engvej i Vejle Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S 7 9 Burcharth Holding A/S: Garant tæppe butik, med kontor og lager, samt yderligere et butikslejemål i Vejle Arkitekt: Søren Jeppe Pedersen 10 ALSION, Sønderborg Arkitekt: 3XN

16 LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Lautrupvang 4B DK-2750 Ballerup TELEFON TELEFAX WEBSITE STRUNGE & HARTVIGSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER VEJLE A/S Enghavevej 2 DK-7100 Vejle TELEFON TELEFAX WEBSITE LEIF HANSEN NEW YORK 885 Second Avenue, 18th floor New York, NY WEBSITE LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Bredskifte Allé 5 DK-8210 Århus V TELEFON TELEFAX WEBSITE LEIF HANSEN INTERNATIONAL A/S Rakitin Str. 1, fl. 1, ap. 1 BG-1124 Sofia TELEFON TELEFAX WEBSITE Gengivelse eller mangfoldiggørelse af DIALOG eller dele heraf er ikke tilladt uden accept fra Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S og Strunge & Hartvigsen Rådgivende Ingeniører Vejle A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen 50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen Milepæle 1959 En lille specialist Om grundlæggelsen af virksomheden, det første projekt og de første år. 1972-1989 Byggerådgiver i bred forstand Om nye

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning REFERENCER Referencer forskning og undervisning Farmaceutisk Fakultet Laboratorier Ombygning af undervisnings- og forskningsfaciliteter Modernisering af administration, undervisning og laboratorier på

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

De gode gamle værdier

De gode gamle værdier Sans for detaljen De gode gamle værdier Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig virksomhed, som har eksisteret siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med et stærkt fundament i det gode

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri REFERENCER Referencer bæredygtigt byggeri Bogense Plejecenter - Møllehaven Nyt plejecenter med 50 boliger og en lille centerdel. Plejecenter opført i ny udstykning tæt ved Harritslev ved Bogense. OBH Rådg.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Advanced Structures. Rekrutteringsmesse. Baldersparken Fredericia. Fra Ballerup til Chicago

DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN. Advanced Structures. Rekrutteringsmesse. Baldersparken Fredericia. Fra Ballerup til Chicago DIALOG NYT FRA LEIF HANSEN OG STRUNGE & HARTVIGSEN SEPTEMBER 2007 #02 Rekrutteringsmesse på DTU Advanced Structures Fra Ballerup til Chicago Baldersparken Fredericia PARKEN afsnit 02 SIDE 3 SIDE 5 SIDE

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Workshop bedre byggeproces

Workshop bedre byggeproces Workshop bedre byggeproces Ved Chico Sandbeck København, 30. august 2010 Aganda Kort om Sandbeck A/S Præsentation af 2 byggeprojekter Mikado House Ørbækgård Forskel i byggeprocesserne Læring / forbedringspotentiale

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

REFERENCER. Referencer boligbyggeri og boligrenovering

REFERENCER. Referencer boligbyggeri og boligrenovering REFERENCER Referencer boligbyggeri og boligrenovering Boligforeningen VIBO, Afd. 106 Vognvænget Totalrenovering af boligblokke i København N Totalrenovering; beton- og byggeskaderenovering, af boligblokke

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte

REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte REFERENCE: Allehusene Jægersborg Allé 185 229, 2820 Gentofte ernes Pensionskasse Adserballe & Knudsen A/S Alectia A/S Erik Møller A/S Fagentreprise Blikkenslagerarbejder 3,2 millioner kroner 3.600 kvm

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S Byggesag : Tingstedet, Ølstykke Bygherre : Boligplan 2 ApS Tidsperiode : 2006-2007 Karakter : Opførelse af 17 andelsboliger Omfang : 1.748 m² Jens Abildgaard Landsk.ark.: Landskab & Rum ApS Byggesag :

Læs mere

Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning. Telefon +45 7022 4416. CVR nr. 31583748. 2012 Skolen ved søerne, København Udarbejdelse af elprojekt.

Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning. Telefon +45 7022 4416. CVR nr. 31583748. 2012 Skolen ved søerne, København Udarbejdelse af elprojekt. Viksomhedsoplysninger Finn Balle ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Telefon +45 7022 4416 CVR nr. 31583748 Skoler 2012 Midtjyllands Kristne Friskole, Herning Bygherrerådgivning i forbindelse med strukturering

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere