cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København"

Transkript

1 R Medieinfo 200 CBS Observer a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a j cbs OBSERVER 4 - Vi er indstillede på, at humaniora og samfundsvidenskab skal have et løft, citerede Berlingske Tidende Malou Aamund for at sige den. april. Det var forhåbentligt ikke en aprilsnar. Flere penge på vej til CBS uddannelser - måske Nyskabelser. Elitesatsninger. Internationalisering. Dækning af aftagerbehov. På uddannelsesområdet gør CBS det hele for det om ikke det halve, så i hvert fald for mindre end godt er. Det er der nu udsigt til, at der bliver gjort noget ved c b s u d d a n n e l s e r Af Bjørn Hyldkrog Foto: Jørn Albertus Der kom yderligere lys for enden af CBS økonomiske tunnel. Det skete, da Venstre den. april sluttede sig til det kor af fremtrædende interesseorganisationer og politiske ordførere på universitetsområdet, der er indstillet på at sikre større bevillinger til uddannelserne inden for samfundsvidenskab og humaniora. Det var Venstres forskningspolitiske ordfører, Malou Aamund, der i Berlingske Tidende stod for udmeldingen om, at hun vil forsøge at sikre de to hovedområder flere penge fra globaliseringspuljen i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger. Hun gjorde dog opmærksom på, at hun afventer resultaterne af Finans- og Videnskabsministeriernes analyse af den lave bevillings konsekvenser for samfundsvidenskabs- og humaniorauddannelsernes kvalitet. Uddannelsernes CBS Udsigten til at få hævet taxametertilskuddet (den årlige bevilling per studerende) til de to områder er af afgørende betydning for CBS. Næsten alle CBS uddannelser modtager det danske uddannelsessystems absolut laveste taxametersats. Samtidig er CBS blandt de universiteter, der af historiske årsager modtager færrest basismidler til forskningen, så tyngden af Handelshøjskolens indtægter kommer fra uddannelserne. CBS bliver løbende både pålagt ressourcekrævende krav og skal finde midler til at investere i egen udvikling. Det kan ikke undgå at påvirke studiernes økonomi, og samtidig har CBS måttet føre en vækststrategi, hvor man dels har udviklet mange nye uddannelser, der tiltrækker stedse flere studerende, og dels må søge de stordriftsfordele, man kan. Mens CBS venter på en knap så stram økonomi, forsætter udviklingen og internationaliseringen af nye og eksisterende uddannelser. Vi har i dette nummer lavet en række nedslag på uddannelsesfronten og afdækket nogle af de nyeste tiltag samt elite-udviklingen, spurgt ind til de strategiske overvejelser og især set nærmere på akkrediteringsarbejdet, der både fylder og kræver rigtig meget i ventetiden. Læs mere gennem hele avisen. h a ( s o c. ) - 2 e l i t e m o d u l e r - 3 a k k r e d i t e r i n g w c r e l e d e r u d v i k l i n g - 3 M E B D B Få økonomisk tryghed og hjælp til at finde dit fremtidige job. Den økonomiske krise berører alle virksomheder. Derfor er det en god idé at melde sig ind i CA a-kasse, inden du starter din erhvervskarriere. CA a-kasse er CBS ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kroner om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Udover økonomisk sikkerhed hjælper vi dig også i gang med at finde drømmejobbet og udvikle din karriere ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på Pr Al um fa da Så læ M ikk 03-mar09-ann_kraemmerhuset_70x :2:48 København Vejle Stockholm Oslo Tlf Re DG an st fra m ov

2 03-mar09-ann_kraemmerhuset_70x :2:48 87-jan09-ann_kraemmerhuset_70x :34:7 foto: morten andersen, fotomani.dk 87-jan09-ann_kraemmerhuset_70x :34:7 CBS OBSERVER er den redaktionelt uafhængige avis for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS). Helt unikt for CBS OBSERVER som universitetsavis er, at den bliver sendt med posten til samtlige ansatte og studerende såvel de fuldtidsstuderende på daguddannelserne som de erhvervsaktive deltidsstuderende på CBS åbne uddannelser. Desuden abonnerer relevante ministerier, virksomheder med tilknytning til CBS og mange tidligere studerende på avisen. I alt giver det et oplag på godt a v i s f o r co p e n h a g e n b u s cbs OBSERVER i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n f e b r u a r CBS OBSERVER er som avis redaktionelt uafhængig af CBS ledelse og redigeres efter gængse journalistiske kriterier. Den er en levende og aktuel avis, der løbende både følger og sætter dagsordenen for Handelshøjskolens interne debat med stærkt fokus på de studerende, der er avisens absolut største målgruppe. Stofmæssigt orienterer avisen bredt og aktuelt om CBS liv, udvikling og problemstillinger internt og i forhold til omverdenen. Samtidig følger den de aspekter af samfundsudviklingen, der har indflydelse på universitetssektoren, tæt. Yderligere bidrager CBS kommunikationsafdeling løbende med mere officielle nyheder. Omkring 25 procent af avisen skrives på engelsk, så den også når ud til CBS internationale studerende og medarbejdere. CBS OBSERVER suppleres af webavisen cbsobserver.dk, der med to-fire daglige, selvstændige nyheder og et til to elektroniske nyhedsbreve om ugen sikrer CBS en løbende nyhedsdækning. Webavisen byder ud over nyheder på blogs, video, billedserier og lydoptagelser fra arrangementer på CBS. cbsobserver.dk er i tæt samspil med CBS OBSERVER, idet webavisen ud over selvfølgelig at udgive hele CBS OBSERVER som PDF gengiver hele artikler fra papirudgaven, bringer dokumentation for dem og følger op på dem. Dermed er den et udmærket annoncemedie både i sig selv og i samspil med CBS OBSERVERs papirudgave. Er SU en for høj og Danmarks studerende forkælede? Står den på brugt cykel og Netto eller på Porche og Prada? Billedet er lige så broget som Danmarks samlede studentermasse. De rige, de fattige og de studerende CBS taber lejesag i mediernes søgelys En tysk fuldtidsstuderende indklagede sin husleje i et af CBS Dyrt eller discount? Smalkost eller gourmet? De studerendes økonomi kom til debat, efter kollegier, og huslejenævnet Skattekommissionen foreslog, at man da kunne skære et par år af Statens Uddannelsesstøtte reducerede den med godt 70 procent. CBS, der har anket, fik blandt andet skulle skære et par år mod forslaget, der hurtigt blev pillet ud af de politiske forhandlinger kevarehylder. CBS OBSERVER gik sagen risikerer at få store kon- luksusliv med frit valg på alle mær- en hård medfart i medierne, og s t u d i e ø k o n o m i af SU en for at finansiere skattelettelser. Reaktionen udeblev ikke. om en skattereform. på jagt efter sandheden bag postusekvenser for det internationale Af Bjørn Hyldkrog Modelfoto: Rie Neuchs Danske Studerendes Fællesråd gik I mellemtiden blev de studerendes økonomiske vikår diskuteret så individuel som de studerende. laterne og erfarede, at den er lige udvekslingsprogram. øjeblikkeligt på både barrikaderne Skattekommissionen foreslog i og Facebook og fik i løbet af kun ti på livet løs, og de blev præsenteret Læs side 2 & 6-20 begyndelsen af februar, at man dage indsamlet underskrifter som alt fra sult, afsavn og armod til Læs mere på side 8- o u t l o o k - 2 c b s e l i t e f o r s k n i n g e l e k t r o n i s k a f l e v e r i n g i n e n g l i s h Få økonomisk tryghed og hjælp til at finde dit fremtidige job. Den økonomiske krise berører alle virksomheder. Derfor er det en god idé at melde sig ind i CA a-kasse, inden du starter din erhvervskarriere. CA a-kasse er CBS ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kroner om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Udover økonomisk sikkerhed hjælper vi dig også i gang med at finde drømmejobbet og udvikle din karriere ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på a v i s f o r co p e n h a g e n b u s cbs OBSERVER i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a r t s CBS OBSERVER er medlem af Danske Specialmedier, hvilket indbefatter, at avisens oplag bliver kontrolleret af Fagpressens mediekontrol (FMK). CBS kan - og skal - blive meget bedre til at tiltrække de kvindelige talenter som forskere, siger forskningsdekan Alan Irwin, der mener, at en høj andel af kvindelige forskere meget vel kan være en konkurrencefordel i fremtiden. Flere kvindelige lektorer og professorer, tak Selv om CBS klarer sig pænt i forhold til den samlede statistik for universiteterne, så er kun hver sjette professor og hver tredje lektor kvinde. Det mener både videnskabsministeren og CBS forskningsdekan, Alan Irwin, der skal gøres noget ved Det hedder stadig Hr. Professor i er stadig påfaldende, og forskningsdekan Alan Irwin er af den opfat- særbehandling og kvoter, men vil Nielsen, stillingsopslagene skal tæn- vil ikke løse problemet gennem mener professor i erhversret, Ruth k v i n d e tæ k k e den danske universitetsverden. Kun Af Bjørn Hyldklrog hver ottende professor og hver fjerde lektor er af hunkøn. Tallene er gøre noget ved. mindst én kvindelig ansøger til telse, at det er noget, som CBS skal blot kræve, at der skal indkaldes kes og udformes anderledes. Foto: Rie Neuchs lidt bedre for CBS, men uligheden Videnskabsminister Helge Sander samtale. Det er for sent i processen, Læs mere side 0- t a x a m e t e r t i l s k u d u n i v e r s i t e t s l o v m e d i e e k s p e r t e r s p a r c - 4 Men det er nu rart at have dem. CA a-kasse er cand.merc.ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kr om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Det giver dig tid og overskud til at finde det rigtige job. HUSK blot at melde dig ind i CA a-kasse senest 4 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Vi giver dig også de bedste odds for en god karriere via coaching, relevante kurser og et netværk på højtuddannede ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på Redaktion CBS OBSERVER & cbsobserver.dk CBS, Handelshøjskolen Dalgas Have 5 (V.04) 2000 Frederiksberg Telefon Telefon Annoncesalg DG Media a s Tel København Gammeltorv København K Fax Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør Vejle Lysholt Allé Vejle Fax a v i s f o r co p e n h a g e n b u s cbs OBSERVER i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n f e b r u a r Få er uenige om, at det af og til kniber med evnen til at formidle på engelsk på universiteterne, men uenigheden om, hvor langt man skal gå for at sikre fagligheden på dansk er stor. Lovkrav om dansk på universiteterne opgivet Gennem det meste af januar rasede der en sprogstrid om de danske universiteters øgede brug af engelsk som forsknings- og undervisningssprog. Et flertal uden om regeringen ville have skrevet ind i universitetsloven, at universiteterne skal forske og undervise på dansk, men Socialdemokraterne trak sig sonligt imod tanken, og det samme og videnskabsministeren kunne vet på både dansk og engelsk, om kandidaterne. Det er CBS forpligtet s p r o g f o r b i s t r i n g var videnskabsminister Helge nøjes med at indkassere en henstilling, som han ikke har i sinde at fra politikeren og sprognævnsdirek- Men udgør CBS praksis en trussel problemstillingen med indspark til at forholde sig til. Sander begge parter med henvisning til, at brugen af engelsk følge. Debatten er dog kun sparket tøren over CBS ledelse, sprogsup- for dansk som forsknings- og under- Af Bjørn Hyldkrog som arbejdssprog på universiteterne er en af forudsætninger forskningsordfører, Kirsten Brosbøl, de studerende af CBS bachelorstuderende til hjørne. Socialdemokraternes portere og internationale VIP er til visningssprog på universiteterne? Tal dansk! Skriv dansk! Folketingspolitikerne bød universiteterne på en globaliseret verden. Selv CBS fortsætte drøftelserne om sprogpro- CBS, især i undervisningen, er ikke undervisningssproget er dansk. Kun for, at Danmark kan klare sig i har meldt ud, at hun har i sinde at Den øgede brug af engelsk på er i gang med en uddannelse, hvor noget af en optakt til forårssemesteret. Dansk Folkeparti, Social- gik i brechen for brugen af engelsk dringer. Undervisernes engelsk- engelsksproget studie. På kandidat- Students formand, Henrik Thorn, blemerne. uden afledte problemer og udfor-.570 bachelorstuderende går på et demokraterne, SF og Enhedslisten på CBS og endte i debat med Et 2-siders sprogtema kundskaber står for skud. De studerendes egne kan der også sættes i gang med en dansksproget uddanniveau er af CBS studerende vedtog en beretning i Folketingets Dansk Folkepartis Søren Krarup, CBS OBSERVER har observeret processen. CBS OBSERVER er avis for spørgsmålstegn ved. Undervisning nelse, mens er i gang med en Kulturudvalg, som skulle pålægge en af de centrale initiativtagere til regeringen at ændre universitetsloven, så universiteternes undervis- aktualitetsprogrammet Deadline. business school med rigtig mange stab men den intensive brug af tidsansatte forskere og undervisere Kulturudvalgets beretning, i DR2- en stærkt internationalt orienteret på et fremmedsprog giver et viden- engelsksproget. Og af CBS 458 fuldning og forskningspublicering på Kravet endte med at falde som udenlandske studerende og stadig Engelsk på højt niveau gennem underviser de 400 på dansk. dansk blev sikret ved lov. krav, fordi Socialdemokraterne ikke flere engelsksprogede uddannelser. uddannelsen er i sig selv samtidig Universitetsrektorerne var ufor- ville bryde universitetslovsforliget Vi bringer derfor en halv avis, skre- direkte kompetencegivende for Læs mere side 8-9 s t u d e n t e r k l a g e r - 2 s p a r c - 4 c i t a t r e k o r d t h u l i e x t r a c u r r i c u l a r e c t s Men det er nu rart at have dem. CA a-kasse er cand.merc.ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kr om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Det giver dig tid og overskud til at finde det rigtige job. HUSK blot at melde dig ind i CA a-kasse senest 4 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Vi giver dig også de bedste odds for en god karriere via coaching, relevante kurser og et netværk på højtuddannede ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på W W W.D G M E D I A.D K

3 Priser Udgivelsesplan 200 Tekstsideannoncer ¼ side: kr B: 27 x H: 75 mm ½ side: kr B: 27 x H: 354 mm ¹ ¹ side: kr B: 258 x H: 354 mm ¼ side: kr B: 258 x H: 84 mm ½ side: kr B: 258 x H: 75 mm Side 3: kr B: 258 x H: 354 mm Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse 22. januar 25. januar 3. februar 2 9. februar 22. februar 3. marts 3 9. marts 22. marts 3. marts april 26. april 5. maj maj 3. maj 9. juni august 23. august. september september 27. september 6. oktober oktober. november 0. november 9 3. december 6. december 5. december Bagsiden: kr B: 258 x H: 75 mm Opslag: kr B: 560 x H: 354 mm Forside: kr B: 258 x H: 70 mm Annoncemateriale Annoncemateriale sendes til DG Media på (maks. 20 MB) eller sendes på CD-rom eller DVD. Der er også mulighed for levering via ftp-server. Kontakt DG Media om dette. For tekniske detaljer om krav til annoncematerialet se Farvetillæg farve kr farver kr Oplag Kontrolleret af Fagpressens mediekontrol i perioden. juli 2008 til 30. juni 2009: Øvrige priser Særplacering + 5% Indstik Indstik skal bestilles senest 4 dage før normal bestillingsfrist. Gratis distribuerede eksemplarer Distribueret oplag i Danmark Distribueret oplag i udland 27 Distribueret oplag i alt Rabatter Gentagelsesrabat 2 indrykninger 0% rabat 3 indrykninger 5% rabat 4 indrykninger 20% rabat 6 indrykninger 25% rabat 9 indrykninger 30% rabat Herudover uddeles.449 eksemplarer via standere på handelshøjskoler mv. Storkunderabat 5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 2 måneder. Godtgørelse Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. DRRBs liste.

4 cbsobserver.dk cbsobserver.dk s primære målgruppe er de studerende og 2300 ansatte på CBS. Der publiceres dagligt 2-4 on-line nyheder. Avisen CBS OBSERVER udgives også på hjemmesiden. cbsobserver.dk er et velegnet annoncemedie - såvel selvstændigt som i samspil med papirudgaven af CBS OBSERVER. Nyhedsmail cbsobserver.dk's nyhedsmail udsendes hver uge og har modtagere. Nyhedsmailen er tillige et velegnet annoncemedie - såvel selvstændigt som i samspil med hjemmesiden cbsobserver.dk og papirudgaven af CBS OBSERVER. Trafik Trafik på cbsobserver.dk Priser Besøg Sidevisninger kvartal kvartal kvartal kvartal 2009 Tekstannonce i nyhedsmail Overskrift 70 tegn, indhold 220 tegn og link Kr..700 Frister Materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 5 arbejdsdage for kampagnestart. Materiale sendes til DG Media as vedlagt specifikation om kunde og kampagneperiode. Teknik Banner leveres som GIF, JPEG, HTML og Flash i max 20 kb. Animation max 0 sek. og/eller 3 loops Priser på cbsobserver.dk Topbanner: run of site CPM kr. 30 B: 98 x H: 00 pixels Artikelbanner: run of site CPM kr. 70 B: 468 x H 60 pixels Sidebanner L: run of site CPM kr. 00 B: 220 x H: 50 pixels Sidebanner H: run of site CPM kr. 70 B: 220 x H: 300 pixels

5 CBS OBSERVER sendes med posten til samtlige ansatte og studerende Desuden abonnerer relevante ministerier, og virksomheder med tilknytning til CBS, på avisen. I alt giver det et oplag på godt CBS OBSERVER er en levende og aktuel avis, der løbende både følger og sætter dagsordenen for Handelshøjskolens interne debat. Redaktionelt er avisen uafhængig af CBS ledelse og redigeres efter gængse journalistiske kriterier. a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 c b s o b s e r v e r 7 o k t o b e r Responsibility. Sustainability. Code of Conduct. De tre er nogle af de nye ord i den ikke-eksisterende ordbog over CBS-begreber, som alle studerende skal kende. Fremtidens forretningsfolk skal nemlig ikke kun tænke på bundlinjen, men også være ansvarlige over for det omgivende samfund. På Harvard Business School er de MBA-studerende gået forrest og har etableret en MBA ed, hvori professionelle etiske retningslinjer for kommende ledere i erhvervslivet er beskrevet (og som man kan læse om i seneste nummer af CBS OBSERVER). Også her på CBS er der tanker om en cand.merc. ed. Dog er dette kun på CBS Students tegnebræt. Det første synlige tegn for CBS studerende på, at ansvarlighed, bæredygtighed og andre værdibaserede normer, er ved at finde indpas, er Responsibility Day, som blev afholdt den. september, og det helt nye CSR-valgfag for. års studerende. Burde-skulle for alvor På Responsibility Day blev der blandt andet introduceret en Code of Conduct, som skal fungere som et etisk regelsæt og retningslinje for, hvordan man på CBS skal gebærde sig som studerende. Dette regelsæt er blevet grundigt udarbejdet og diskuteret af uddannelsesdekanatet, administrationen samt interesserede studerende og er derefter blevet viderebragt til mentorer samt tutorer, hvis opgave det er at formidle det til nye CBS-studerende. Og det har mentorerne da også lagt vægt på, fortæller mentor på HA(Almen) Emil Hougaard, der selv læser på 2. år: - Der fokuseres i høj grad på at få gjort de nye studerende opmærksomme på vigtigheden af at være en ansvarlig studerende. Dermed får de et sæt basisværdier, der gennem studiet kan bygges videre på, siger Emil Hougaard. Code of Conduct peger videre fra studielivet til erhvervslivet. Da CBS som business school antageligvis i høj grad har til hensigt at uddanne kompetente og ansvarlige ledere til erhvervslivet, må der gennem promovering over for de studerende lægges vægt på CSR (Corporate Social Responsibility). Grådige Wall Street executives skal nødigt være det billede, som omverdenen har af CBS dimittender. Derfor skal de studerende have en forståelse af, hvordan CSR påvirker det omgivende samfund, samt at det reelt kan fremme en positiv vækst i virksomheder. Studerendes egne værdier Prodekan for uddannelse Sven Bislev fortæller, at det i høj grad er op til de studerende selv at danne og formulere deres værdisæt. Det er ikke noget, der vil blive trukket ned over hovedet på dem: - De studerende skal naturligvis selv forme deres holdninger. Imidlertid er samfundsvidenskabelige teorier og praksisser ikke moralfri. Mens man udvikler sine egne personlige værdier, bliver man påvirket af alle mulige ting. CBS vil gerne sikre sig, at vi ikke påvirker i en dårlig retning, og være blandt dem, der udøver en påvirkning i retning af, at man tager samfundsansvaret alvorligt, siger Sven Bislev. Denne udtalelse stemmer overens med en række studerende, som CBS OBSERVER har spurgt. BLCstuderende Joan Marie Stenderup siger for eksempel: - Formning af egne holdninger omkring CSR sker blandt andet på den baggrund, at vi bliver oplyst om problemstillinger via CBS. Derved får vi et større kendskab til, hvordan vi skal tackle det, når vi er færdiguddannede. Ydermere kan det skabe en relevant dialog mellem de studerende og uddannelsesinstitutionen. CSR i fokus internationalt I det internationale erhvervsliv er væsentligheden af kendskab til CSR og håndteringen af dette helt essentielt. Derfor er det vigtigt, at man som studerende gennem sin uddannelse tilegner sig en teoretisk viden om emnet. Dette skal fungere som en slags ballast, ud fra hvor man kan skabe sin egne holdninger omkring CSR. Her har CBS ifølge uddannelsesdekanatet mulighed for at påvirke i den rigtige retning eksempelvis gennem events som Responsibilty Day. Ydermere gennem det nye CSR valgfag for. års studerende. Tilmed kan en almen kendt Code of Conduct muligvis bidrage til studerendes forståelse af vigtigheden af CSR og ansvar, for eksempel i form at selvstændigt arbejde frem for plagiering under studierne. Der findes selvfølgelig ikke nogen eksakt definition af, hvilke elementer en Code of Conduct præcist skal indeholde. Dog vil et vist kendskab til do s and don ts på CBS hjælpe alle til at færdes bedre med hinanden. Samfundsansvar i studiet Ifølge prodekan for uddannelse Sven Bislev sker arbejdet med værdier på CBS uddannelser ikke kun af hensyn til de studerende og erhvervslivet. CBS har også et ansvar over det danske samfund, som finansierer uddannelserne: - Alle business schools vil gerne være med til styrke de kommende virksomhedslederes viden om og Af Anders Dalhoff Tegning: Niels Poulsen s t u d. s u s t a i n a b l e De studerende skal naturligvis selv forme deres holdninger. Imidlertid er samfundsvidenskabelige teorier og praksisser ikke moralfri. Mens man udvikler sine egne personlige værdier, bliver man påvirket af alle mulige ting. CBS vil gerne sikre sig, at vi ikke påvirker i en dårlig retning, og være blandt dem, der udøver en påvirkning i retning af, at man tager samfundsansvaret alvorligt. Sven Bislev prodekan Det er svært at sætte fingeren på, hvad det ansvarlige universitet overhovedet er. Som produktionsvirksomhed skal der genbruges og spares på strømmen, men den primære opgave på CBS er at producere gode hoveder. Hertil kommer universitetets klassiske rolle, der er at skabe viden til samfundet. Men samtidigt kan man går der en del papir til, når alt den viden skal fyldes i de gode hoveder. Der er altså rum til at være ansvarlig, selv om man er et unversitet, og CBS er da også på vej med både miljøtiltag og satsninger indenfor Corporate Social Responsibility (CSR) senest med en Responsiblity Day for nye studerende. Studerende og samfund hænger sammen Det at være borger i et samfund hænger ifølge uddannelsesdekan Jan Molin sammen med det at være studerende, fordi den studerende lærer hvordan man skal begå sig i samfundet under studiet. Derfor er det heller ikke tilfældigt, når de studerende efter endt uddannelse på Harvard i USA er begyndt at tage en ed, mere eller mindre lige som lægeløftet, på at de kun vil bruge deres evner til det gode når de slippes løs i samfundet. Ifølge Jan Molin er ideen god, men han mener ikke den bør stå alene. - Hvis man blot tager en ed efter endt uddannelse, risikerer man, at det er too little, too late. Der skal gøres noget på alle niveauer, og der har vi grundlaget på CBS allerede i både læringsstrategier og dannelsesidealer. Vores Responsiblity Day tidligere på semesteret er netop et forsøg på at fremme diskussionen om ansvarlighed, siger Jan Molin. Derudover har CBS også bundet sig til at spare på papiret og strømmen, hvor nogen måske har bemærket at computerne på CBS er begyndt at slukke for sig selv, hvis de står ubenyttet i mere end tredive minutter. Der eksisterer dog ingen sammenhængende formuleret CSRindsats på CBS, og Jan Molin medgiver, at indsatsen kan forekomme fragmenteret. Han fremhæver dog samtidigt at man først for nylig er begyndt for alvor. - Det er en supertanker der skal vendes, siger Jan Molin. Støtten oppefra Støtten i den højeste ledelse er helt central, når det kommer til at arbejde med ansvarlighed. På CBS er bestyrelsen den højeste myndighed, og her er man ansvarlige, men uden et egentligt fokus på CSR. - CBS er til for samfundet, og der er det vores opgave som bestyrelse at give samfundet den maksimale værdi for de begrænsede midler, vi har til rådighed, siger studenterrepræsentant i bestyrelsen, Henrik Thorn, og fortsætter: - Vi er i forvejen til for samfundet og ikke profitten, og det udgør en fundamental forskel fra en virksomhed. Grunden til, at der er et eksternt flertal i bestyrelsen, er netop at vi skal varetage det ansvar på den bedste måde i forhold til samfundet. Derudover sørger vi naturligvis også for at behandle folk ordentligt. Det kunne være bedre Klarer CBS sig dermed godt som ansvarligt universitet? Ikke hvis man spørger ekspert i CSR, professor emeritus Peter Pruzan fra Institut for Ledelse Politik og Filosofi. - Der er ingen objektivt bedste måde at varetage det ansvar, man har som universitet. Hvem siger, at der ikke er en bedre bedste måde, der involverer et større fokus på ansvarlighed, spørger Peter Pruzan. Når man kigger på, hvor ansvarlig en organisation er, bør man ifølge Peter Pruzan bemærke, hvordan den håndterer sig selv og han er ikke imponeret af CBS. For eksempel er det uheldigt at være Corporate Partner med tobaksindustrien, når man gerne vil fremstå ansvarlig. Spørgsmålet er, om en organisation virkeligt vil det godt, eller om den mest er ansvarlig med henblik på at beskytte sig selv og sit image. Derfor er det også vigtigt at holde linjen helt ren og gøre det rigtige hver gang, hvis det skal være troværdigt. Man trækker vejret for at leve På den positive side er Peter Pruzan enig med uddannelsesdekanen i nødvendigheden af den holistiske tilgang, der betyder, at den enkelte studerende lærer ikke kun at tænke på kortsigtet profit. - Man trækker vejret for at leve, men man lever ikke for at trække vejret, siger Peter Pruzan for at illustrere, hvordan profit er nødvendig, men hvor fattigt et smalt fokus på profitten er. Alt i alt vurderer Peter Pruzan, at CBS sagtens kan gøre det bedre, når det kommer til ansvarlighed men til gengæld er den nyligt afholdte Responsiblity Day, CBS læringsstrategi samt det nye fokus på miljøet netop den slags grundsten, som et mere ansvarligt universitet kan bygges på for fremtiden. På mode med ansvarlighed Novo Nordisk gør det. Danske bank gør det. CBS tager nu skridt hen imod det. Det handler om Corporate Social Responsibility og for CBS om at blive et mere ansvarligt universitet. Det er ikke længere nok at være et godt hoved, hvis man ikke også er ansvarlig Og så skal der spares på papiret Af Thomas Edvardsen Foto: Lars Helsinghof, Scanpix n y e v i n d e Ansvarlig mode taget helt bogstaveligt. Sådan tog det sig ud, da Mellemfolkeligt Samvirke afholdt Fair Trade-festival i Fælledparken denne sommer, og der blandt andet blev fremvist den nyeste kollektion af Fairtrade-tøj. opmærksomhed på samfundsansvar med videre. CBS er en offentligt finansieret institution, der for skatteydernes penge uddanner kommende ledere af dansk erhvervsliv med videre. Samfundet har en berettiget forventning om, at der i uddannelsen også ligger en refleksion over de i bredere forstand samfundsmæssige effekter af forskellige måder at drive virksomhed på, forklarer Sven Bislev. At kunne reflektere over fundamentale problemstillinger, så som CSR, gennem sin uddannelse og senere hen omsætte den empiri og teoretisk viden til reel opmærksomhed omkring generelt samfundsansvar er yderst væsentlig. Desuden er interaktionen mellem studerende essentiel, da etik i sidst ende i høj grad er en praksis der udfolder sig i menneskers indbyrdes aktivitet. Hvis man som studerende er bevidste herom og lægger kræfter i at være responsible/ansvarlig både gennem sit kommende arbejde og over for samfundet som helhed, så kommer det helt sikkert til at gavne en senere hen i livet, er budskabet velsagtens. Værdier skaber merværdi Being a sustainable student means, in one word, being responsible. But being responsible takes an effort, being irresponsible does not (slide fra Responsibility Day) Find rytmen... Find rytmen... Om lidt vil I begynde at kunne mærke en glorie vokse frem over jer... den griber i så i flugten og jonglerer videre med! a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 c b s o b s e r v e r 8 n o v e m b e r Sprogdimittendernes faglige udbud Krisen har sine omkostninger. 2 procent af CBS kommunikations- og sprogstuderende, der dimitterede i juni-juli måned sidste år, er stadig ledige. Men de har heldigvis gode råd og gratis vejledning at hente hos de faglige organisationer LAK og Kommunikation og Sprog CBS studerende har ikke kun CBS eget Career Center at gå til for at få karriererådgivning. De kan også hente råd og vejledning hos de faglige organisationer, der dækker deres fagområder. De erhvervssproglige interessefelter dækkes især af de to faglige organisationer Kommunikation og Sprog samt LAK (Landsforeningen for Kommunikation under HK), og de er begge vigtige instanser i nedgangstider på arbejdsmarkedet. Akademikernes Centralorganisations seneste opgørelser viser, at dimittendledigheden er steget fra cirka 4 procent i april 2008 til cirka 8 procent i april Det er noget, der bidrager til et større forventningspres fra frustrerede medlemmer i fagforbundene. A-kasser på tilbud I LAK har krisen udmøntet sig i et ekstra tilbud til medlemmerne i form af et medlemskab af både LAK og HK A-kasse til kun 388 kroner om måneden de første seks måneder det er markedets billigste. Det skal ifølge LAK s sekratariatschef, Nefer Türkoglu, give medlemmerne mulighed for at forholde sig til LAK som en faglig organisation uden at belaste deres økonomi. Hos Kommunikation og Sprog (KS) har man valgt at fjerne administrationsgebyret for medlemmernes A-kasse, Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS). - Det er vigtigt at være medlem af en a-kasse, og vi giver vores medlemmer muligheden for at blive det gratis, indtil de har afsluttet studierne. Dermed sikrer de sig, at de kan få dagpenge fra den dag, eksamensbeviset er i hus, fortæller KS-formand Birgitte Jensen og påpeger: - Det skal dog bemærkes, at forskellige krav gør sig gældende afhængig af, om man er over eller under 30 år. Studerende skal selv ansøge om kontingentfritagelse hos AJKS. Godkendes kontingentfritagelsen, er man kontingentfri for et år ad gangen, hvorefter man så skal søge igen. Til stede på CBS Ud over initiativet til at give gratis adgang til a-kassen er der ikke sket markante tiltag i forbindelse med krisen i KS. - Det er vores vurdering, at de tilbud, vi allerede har, fint matcher med behovet lige nu. Vi noterer os imidlertid et stigende andel studerende, der lægger vejen forbi vores karrierevejledning i vores sekretariat eller INFO-baren i Dalgas Have. De efterspørger feedback på ansøgning og cv og den branchespecifikke viden, som vi kan tilbyde inden for kommunikations-, sprog- og marketingområderne. Mange studentermedlemmer benytter sig af vores jobdatabase JobKlip, der aktuelt indeholder omkring 300 stillingsopslag, fortæller Birgitte Jensen. LAK trækker på en række samarbejdspartnere med henblik på at forebygge dimittendledigheden, og Nefer Türkoglu fremhæver enkelte som værende særligt effektive. - Mit HKs jobdatabase, virksomhedsdatabasen og konsulentbistand er nok noget af det mest effektive til forebyggelse af dimittendledighed. Desuden har vi et korps af ambassadører (40 personer) på hvert universitet, der arbejder med oplysningskampagner om karriererådgivning og dimittendledighed, fortæller Nefer Türkoglu. Søger at påvirke Hos KS har man desuden valgt at satse på lobbyisme i den politiske verden: - Vi bruger primært vores samarbejde med de andre AC-organisationer til at lægge pres på politikerne specielt beskæftigelsesministeren for at gennemføre tiltag, der kan lette overgangen fra studieliv til arbejdsliv, forklarer Birgitte Jensen. LAK s Nefer Türkoglu tillægger også politikerne en del af ansvaret for dimittendledigheden, eftersom deres opgave er at forholde sig til udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Hun mener imidlertid, at mere stillingtagen hos virksomhederne i højere grad kan bidrage til beskæftigelsen af dimittenderne. - Visse virksomheder skal forholde sig mere realistisk til en dimittends arbejdserfaring frem for at forvente en ung med 20 års arbejdserfaring. Virksomhederne kan eventuelt lave dimittendordninger i samarbejde med den enkelte faglige organisation, så dimittenderne får mulighed for at vise deres kompetencer til færre penge. Derudover burde universiteterne indgå et samarbejde med mindre virksomheder og ikke lade de store koncerner overtage de studerendes behov. Birgitte Jensen betragter ledigheden fra flere sider og fremhæver nødvendigheden at opfordre virksomhederne til at satse på de nyuddannede. - Den største hæmsko for deres beskæftigelse er vel, at dimittenderne mangler erhvervserfaring, og derfor er virksomhederne i mange tilfælde for tilbageholdende med at ansætte dem. Det er jo en hønen og ægget situation, og opfordringen til virksomhederne må være, at de ser det som en mulighed at få en ny medarbejder, der dels kommer med den nyeste viden på sit felt og dels vil være en, som virksomheden får muligheden for at præge fra karrierestarten, siger hun. Af Lajka Hollesen Foto: Rie Neuchs s i k k e r h e d s n e t Det er vigtigt at være medlem af en a-kasse, og vi giver vores medlemmer muligheden for at blive det gratis, indtil de har afsluttet studierne. Dermed sikrer de sig, at de kan få dagpenge fra den dag, eksamensbeviset er i hus. Birgitte Jensen formand for Forbundet Kommunikation og Sprog Visse virksomheder skal forholde sig mere realistisk til en dimittend frem for at forvente en ung med 20 års arbejdserfaring. Nefer Türkoglu sekretariatsleder i LAK/HK For sprogstuderende der dimitterer, er der mange gode råd at hente hos LAK og Kommunikation og Sprog I disse tider udklækkes CBS kommende dimittender til arbejdsgivers marked. En af konsekvenserne er, at virksomhederne både er blevet mere kræsne i forhold til præcist hvilke kompetencer, de vurderer at have behov for, og samtidig blevet mere forsigtige. - Virksomhederne er mindre risikovillige for tiden, og de holder sig i mange tilfælde tilbage fra at satse på nye produkter. De retter i stedet blikket indad og procesoptimerer for at nedbringe omkostningerne og i den sammenhæng har de især brug for dimittender, der kan finansiering og regnskab, fortæller Finn Kjerulff Hansen, seniorkonsulent og karriererådgiver i CBS Career Center. Forretningsforståelse central Medarbejderne i Career Center bestræber sig derfor på at gøre virksomhederne mere opmærksomme på andre kompetencer, der også kan bidrage til at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige herunder også de erhvervssproglige studerendes kompetencer, selv om det er svært at overbevise om et sådant fokusskift i krisetider. - De erhvervssprogliges kompetencer er smøreolie i mange forretningsmæssige funktioner. Men uanset studiemæssig baggrund, så er forretningsforståelse og de vilkår, der driver en forretning, det allervigtigste. Det vil næsten altid være dem, erhvervslivet foretrækker også til de opgaver, der skal kitte en virksomhed sammen både internt og eksternt i forhold til kunder og leverandører. Helhedsindtryk afgørende Som jobsøgende eller kommende dimittend er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan ens egne kompetencer kan hjælpe virksomhederne. Ifølge Finn Kjerulff Hansen er dette et vigtigt budskab at sende til især de erhvervssproglige studerende, der ikke satser på at skulle være tolke og translatører. - Dimittenderne inden for kultur, sprog og kommunikation er i konkurrence med en del økonomiske studieprogrammer samt enkelte universitetsuddannelser. Så det er ikke nok, at de sælger deres faglighed, forklarer Finn Kjærulff Hansen og uddyber: - Deres personlige kompetencer og opnåede resultater er mindst ligeså interessante for arbejdsgiverne. Dette billede skal bygges op så tidligt som muligt i studieforløbet, så virksomhederne får et klart billede af en kompetenceramme, de har mulighed for at skabe gode resultater ud fra Skal sælge totalløsninger Finn Kjerulff Hansen fremhæver de erhvervssproglige dimittender som værende mere udsatte i sammenligning med de erhvervsøkonomiske studerende. - Mange erhvervssproglige studerende ved ikke præcist, hvilke krav de skal opfylde, hvorimod for eksempel en revisorkandidat er fuldt bevidst om sine arbejdsområder. Derfor er de nødt til at famle sig frem og må ud over deres personlige kompetencer også sælge en totalløsning på de problemer eller opgaver, som stillingen skal håndtere, påpeger Finn Kjerulff Hansen og fortsætter: - Dermed er det ikke sagt, at de erhvervssproglige sakker bagud i forhold til de erhvervsøkonomistuderende. De befinder sig blot i en langt mere uigennemsigtig konkurrencesituation, hvilket selvfølgelig skaber frustration blandt kommende dimittender. I den forbindelse har krisen medført et større behov for at danne flere pejlemærker for de sprogstuderende, så de kan planlægge, hvilke kompetencer de vil tilegne sig for at stå konkurrencen med andre, tilsvarende uddannelser. De erhvervssproglige fagforeninger LAK/HK Weidekampsgade 8 Web: Postboks 470 Telefon: København C Mail: Forbundet Kommunikation og Sprog Skindergade Web: Postboks 2246 Telefon: København K Mail: A-kassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog AJKS Webside: GL. Strand 46 Telefon: København K Mail: INFO-baren i Dalgas Have Dalgas Have 5,. sal Øst lokale Karriererådgiver Jeanette Svendsen Mail: Store salgskrav til de erhvervssproglige CBS cand.ling.merc. studerende er ofte i tvivl om, hvordan de kan bruge deres faglighed i erhvervslivet. Men mange af dem rummer utrolige ressourcer, som de knap er bevidste om, lyder vurderingen fra CBS Career Center Af Lajka Hollesen Foto: Rie Neuchs k a r r i e r e s p r o g Dimittenderne inden for kultur, sprog og kommunikation er i konkurrence med en del økonomiske studier samt enkelte universitetsuddannelser. Så det er ikke nok, at de sælger deres faglighed, Finn Kjerulff Hansen seniorkonsulent, CBS Career Center Næste deadline 9. november Debatindlæg max. A4-side Sendes til c b s o b s e r v e r Det er sværere for erhvervssproglige kandidater at søge job, fordi de ikke ved hvilke krav de skal opfylde. a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 c b s o b s e r v e r 9 d e c e m b e r Med en baggrund som HA (Almen) og aktiehandler kunne man nemt tro, at vi har med en prototypisk kapitalist at gøre. Mødet med daytraderen selv afværger dog hurtigt fordommen. Der er langt mere end aktiehandel involveret. Flemming Kozok er engageret i venturekapitalbranchen og to bestyrelser i IT-selskaber, og så er han studerende på CBS og igang med at tage en sustainability minor på Cand.merc. (Strategy, Organization and Leadership). Lige nu satser han på uddannelsen, og daytradingen er blevet degraderet til en hobby, som ikke desto mindre har resulteret i et afkast på 286 procent i året efter finanskrisen brød ud. Ydmyg millionær Flemming Kozok giver indtryk af at være en oprigtig, nærmest ydmyg person. Selv om det ikke er nogen hemmelighed, hvad han laver, eller at han måske er Danmarks mest succesfulde daytrader, er det ikke noget han skilter med. Der er en eftertænksomhed over den måde, han tygger på spørgsmålene, der peger på refleksivitet frem for ekstravagance. Det dækker dog samtidig over en nysgerrig og holdningsfast person, der har en mening om sine omgivelser. På trods af de bunker penge, der er gået ind på kontoen, er lejligheden ved Søerne det bedste bevis på, at Flemming har mange penge. Den er måske nok lidt større end den gennemsnitlige studenterhybel, og fladskærmen er heller ikke lille, men der er ingen deciderede ekstravagante ting i lejligheden. - Jeg kender værdien af penge, og den er stor for mig. Det er den sandsynligvis for alle mennesker, for alle mennesker vil gerne være frie. For mig handler det kun om netop det: Friheden. Ikke materialisme. Kun frihed, forklarer Flemming. Svaret på hvorfor kan måske findes i fortiden. Opvasker på Fregatten I 996 stod Flemming Kozok og vaskede op på Restaurant Fregatten på Hundige havn. Tonen var hård, og der skulle arbejdes for hver en krone. Men det lykkedes at spare lidt op hen af vejen. Da der stod omkring kr. på kontoen kom Flemming lidt tilfældigt i gang med aktiehandlen, da han cyklede ned i banken for at investere. Det gik godt, og selv om gevinsten efter et par måneder kun var på cirka 700 kroner, var der kommet blod på tanden. Over de næste fire år blev de til en lille million. En række uheldige handler betød dog, at formuen svandt kraftigt ind igen, og Flemming Kozok befandt sig ganske pludseligt i en sekscifret gæld. - Min personlige konkurs var noget af det mest smertefulde for mig i sin tid. Det var ikke så meget det at have sekscifret gæld som 9-årig. Det var mere smerten i, at mine drømme syntes bristede. Inderst inde vidste jeg, at jeg havde fat i den lange ende. Men uden penge når man ikke langt i et aktiemarked... Min bitterhed var stor, erindrer Flemming. Paradoksalt nok var det en anden form for aktiehandel, nemlig daytrading, der blev vejen ud for Flemming Kozok. De sidste penge i kassen forvandlede sig hurtigt til et overskud på kr. - Jeg følte mig som befriet fra et fængsel. Følelsen af frihed manifesterede sig for alvor i mig i kraft af, at jeg følte, jeg var blevet givet endnu en chance for at forfølge mit instinkt på markedet, fortæller Flemming Kozok. Instinktet havde Flemming dybest set aldrig tvivlet på. Erfaringen med markedet og handlerne havde givet ham en idé, som skulle vise sig at blive starten på en særdeles succesfuld daytrading karriere. Der måtte være muligheder i de små udsving i aktiekurserne, og en aggressiv eksekvering af strategien betød, at indsatsen blev mangedoblet hurtigt. Den dag i dag, er det stadig den gamle strategi fra år 2000, der gælder, men den er naturligvis blevet justeret og forbedret hen af vejen. Op og nedture Siden det hele startede for omkring ni år siden, har Flemming Kozok tjent ikke mindre end 34 millioner, hvoraf handelsomkostningerne dog har spist de 6. Før omkostninger svarer det til omkring en.000-dobling af selve kapitalen efter omkostninger, og det burde imponere selv den mest kyniske investeringsrådgiver. De fine resultater dækker dog over nogle gevaldige udsving, særligt i starten af karrieren, hvor strategien stadig manglede finpudsning. - Det største beløb, jeg har tjent på en enkelt dag, er kr.. Det var resultatet af omkring 560 handler. Men jeg har også været ude for at tabe , og den slags tab kan godt slide på sindet, siger Flemming Kozok. Netop de store tab kan være svære at kapere, og i en periode på fem uger har Flemming Kozok en gang været ude for at tabe ikke mindre end kr.. Det kan være svært at forestille sig, hvad der skal til for at rejse sig efter sådan et tab, men det er let at forestille sig, at det er hårdt psykisk. Slidsom selvpleje Daytradere får rigtig mange tæsk, men kan kun støtte op om sig selv. Det er psykisk opslidende i længden, og de gode perioder bygger ikke selvtillid for Flemming Kozok i samme omfang som de dårlige river ned. - Min personlige opfattelse af indtægter er tveægget. Jeg har aldrig oplevet det store rush, som jeg forestiller mig at ludomaner føler når de spiller, fortæller han. Skyggesiden ligger i, at han føler en smerte, når tingene går galt. Det skaber over tid en følelsesmæssig ubalance, som i perioder er mærkbar at gå rundt med. Hidtil har jeg dog altid kunnet rejse mig igen og igen undervejs i det efterhånden lange forløb, bemærker Flemming. Som konsekvens har Flemming Kozok aldrig udviklet nogen form for afhængighed af aktiehandel, og ifølge ham selv er den sunde relation til aktiehandlen grunden til, at han har kunnet levere så konsekvente resultater Flemming lægger som person meget vægt på vigtigheden af at være positiv. Det handler ikke om hvis, men når, og der må helst ikke være tvivl om, at det nok skal ende godt. Netop fordi de dårlige perioder bryder meget ned, har finpudsningen af strategien gået ud på at reducere udsvingene, og derfor handles der også meget mere stabilt nu, end der gjorde i starten. Ironisk nok sætter Flemming meget pris på ro, sikkerhed og tryghed omkring sig. Det kan virke paradoksalt, hans beskæftigelse taget i betragtning, men det hjælper koncentrationen i det risikofyldte arbejde, og resultaterne taler for sig selv. Flemming har fast tjent syv cifre om året de senere år og har gjort det bedre end nogen andre daytradere, som redaktionen hørt om. Fokus på uddannelsen Flemming Kozok er langt fra gammel, men når aktierne i mange tilfælde kun ejes i få sekunder kan selv de mindste udsving i reaktionerne mærkes. Det forhold og det psykiske pres betyder, at Flemming tænker fremad og satser på uddannelsen. Men der er også en dybere årsag. - Jeg er glad for at være tilbage på CBS efter en pause på syv år. Det er de gode hoveder, der skal løse verdens problemer. Her mener jeg, at CBS gør det rigtige med øget fokus inden for sustainability. Jeg ønsker at være med til at skabe noget inden for et område, hvor hjertet er med, siger Flemming Kozok. Netop derfor er daytradingen blevet degraderet til en hobby, og det er også en af årsagerne til at den står på en minor i sustainability og forventeligt et speciale, der handler om emnet. En bæredygtig daytrader under uddannelse For stud.merc. Flemming Kozok, der er Danmarks formentlig mest succesfulde daytrader, er millionerne rullet ind og ud af kontoen. Men det startede dengang da sæbebobler og madrester fløj om ørene på ham, da han som opvasker sparede sammen til sin første investering Af Thomas Edvardsen Foto: Liselotte Østergaard s t u d. m e r. Interesserede kan læse mere om Flemming Kozoks historiske aktivitet dk/kozok. Min personlige konkurs var noget af det mest smertefulde for mig i sin tid. Det var ikke så meget det at have sekscifret gæld som 9-årig. Det var mere smerten i, at mine drømme syntes bristede. Inderst inde vidste jeg, at jeg havde fat i den lange ende. Men uden penge når man ikke langt i et aktiemarked... Min bitterhed var stor. Flemming Kozok Hvordan er markedet i dag? Bull Market eller Bear Market? For en day trader som Flemming Kozok kan det være dagens vigtigste spørgsmål. Stofmæssigt orienterer avisen bredt og aktuelt om CBS liv, udvikling og problemstillinger internt og i forhold til omverdenen. CBS OBSERVER bringer også historier om de mere ukonventionelle aspekter, der har indflydelse på universitetssektoren.

6 Skandinaviens største mediehus mere end 00 magasiner Målrettede medier Effektive annoncepakker Bedre kontaktpriser Dokumenteret effekt Betingelser Priser og betalingsbetingelser Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er uanset fakturadato netto kontant 4 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan DG Media as kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes ikke af tillægspriser. Reklamation DG Media as eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Det gælder også materiale modtaget fra andre medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være DG Media as i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at DG Media as modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG Media as eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl. Annullering Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG Media as senest 5 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale med DG Media as. Øvrige bestemmelser DG Media as forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet annonce oven over en streg i hele annoncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl. Ring og få et forslag til effektiv og målrettet kontakt til din målgruppe.

I T E T TEMA. uddannelseskvalitet. Read independent news in English on UniversityPost.dk Læs de seneste danske nyheder på Uniavisen.

I T E T TEMA. uddannelseskvalitet. Read independent news in English on UniversityPost.dk Læs de seneste danske nyheder på Uniavisen. Uniavisen Medieinfo 2015 UAFHÆNGIG AF LEDELSEN PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET NR. 1 FEBRUAR 2014 UNIVERSITETSAVISEN.DK Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk københavns universitet K V A L I T E

Læs mere

Fakta om læserne. af Tandlægebladet. Redaktion. Annoncesalg. Hvor er du ansat? Læsernes bedømmelse af troværdigheden generelt i Tandlægebladet

Fakta om læserne. af Tandlægebladet. Redaktion. Annoncesalg. Hvor er du ansat? Læsernes bedømmelse af troværdigheden generelt i Tandlægebladet Tandlægebladet Medieinfo 2016 NR. 9 // SEPTEMBER 2015 ÅRGANG 119 NR. 9 TANDLÆGEBLADET SEPTEMBER 2015. 119. 653-772 TEMA: SAMFUNDSODONTOLOGI 2105, DEL 1 TANDLÆGEFORENINGENS DANISH DENTAL MEDLEMSBLAD JOURNAL

Læs mere

Forsker i skizofreni. Medieinfo. Psykolog Nyt. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på.

Forsker i skizofreni. Medieinfo. Psykolog Nyt. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på. Psykolog Nyt Medieinfo 2015 19. september 2014 68. gang Dansk Psykolog Forening 15 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation.

Læs mere

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på DTL Magasinet Medieinfo 2015 DTLmagasinet TÆT PÅ VOGNMANDENS HVERDAG 08 AUGUST 2014 16. ÅRGANG SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk DTL INVITERER

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE OM MOMENTO Momento er gratismagasinet, som er landsdækkende og sprængfyldt

Læs mere

KOMMUNALBLADET Digitalt klædt på Faget digitalisering er nu for alvor et tilbud til velfærdssamfundets frontpersonale. Stort tema om uddannelse.

KOMMUNALBLADET Digitalt klædt på Faget digitalisering er nu for alvor et tilbud til velfærdssamfundets frontpersonale. Stort tema om uddannelse. HK Kommunalbladet Medieinfo 2016 08 25. 09. 2015 FOR ANSATTE I KOMMUNER, REGIONER OG FÆLLESKOMMUNALE VIRKSOMHEDER KOMMUNALBLADET Digitalt klædt på Faget digitalisering er nu for alvor et tilbud til velfærdssamfundets

Læs mere

Prisliste og mediedata 2008

Prisliste og mediedata 2008 Prisliste og mediedata 2008 København Vejle fax 70 27 11 57 Malrettet kontakt Markedsføring Der findes kun ét medie i Danmark, hvis du vil i kontakt med professionelle inden for marketing, reklame, kommunikation

Læs mere

Diagnose: Sorg. Medieinfo. P Psykologernes fagmagasin. Psykologernes fagmagasin

Diagnose: Sorg. Medieinfo. P Psykologernes fagmagasin. Psykologernes fagmagasin P Psykologernes fagmagasin Medieinfo 2015 Nr. 01 2015 1. gang m sensitivill ave Psykologernes fagmagasin Nr. 01 2015 1. gang Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Psykologernes fagmagasin

Læs mere

Medieinfo. Perspektiv. Hvor langt vil du gå for et job? tema E-BOGSLÆSERE LÆSER MERE FORANDRINGER STRESSER. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo

Medieinfo. Perspektiv. Hvor langt vil du gå for et job? tema E-BOGSLÆSERE LÆSER MERE FORANDRINGER STRESSER. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo Perspektiv Medieinfo 2015 BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDETS FAGMAGASIN PERSPEKTIV NR. 06 2013 TEMA: MOBILITET tema Hvor langt vil du gå for et job? Læs mere om vores mange

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

Medieinfo. Ugeskrift for Læger. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. København Stockholm Oslo

Medieinfo. Ugeskrift for Læger. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. København Stockholm Oslo Ugeskrift for Læger Medieinfo 2016 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk København Stockholm Oslo Fakta om Ugeskrift for Lægers læsere Ugeskrift for Læger er Danmarks største sundhedsvidenskabelige

Læs mere

FIRSTMOVERS MULTIKULTURELLE KVINDER ER. Medieinfo. Lederne. Sanila Rana, IBM. dgmedia.dk TEMA SOCIALE MEDIER INTERVIEW FRANK JENSEN

FIRSTMOVERS MULTIKULTURELLE KVINDER ER. Medieinfo. Lederne. Sanila Rana, IBM. dgmedia.dk TEMA SOCIALE MEDIER INTERVIEW FRANK JENSEN Medieinfo 2015 MAGASINET OM LEDERE OG LEDELSE LEDERNE LEDERNE NR. 1 MARTS MAJ 2014. 98. ÅRGANG TEMA SOCIALE MEDIER Sådan bruger du dem bedst. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk INTERVIEW

Læs mere

På kurs mod. Medieinfo. Danske Kommuner. de kender demokratiets spilleregler, har

På kurs mod. Medieinfo. Danske Kommuner. de kender demokratiets spilleregler, har Danske Kommuner Medieinfo 2015 danske kommuner / no.19 / 2014 / xxxxxx /// 1 NyhedsmagasiNet 14. august 2014 / No. 20 PaPe skal lede de konservative frem til valget /// 8 eurovision-tilskud skal granskes

Læs mere

kl s Ledertræf 2011 arrangør Salgskontakt annoncesalg 8. september 2011

kl s Ledertræf 2011 arrangør Salgskontakt annoncesalg 8. september 2011 kl s Ledertræf 2011 8. september 2011 KL indbyder igen i år de kommunale ledere fra topchefer til decentrale ledere til KL s Ledertræf torsdag den 8. september 2011. Konferencen er et årligt tilbagevendende

Læs mere

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863 Ugeskrift for Læger Medieinfo 2015 VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855 Hvem gifter lægerne sig med? s. 1833 Nye veje i kuren mod MRSAbakterier s. 1828 UGESKRIFT FOR LÆGER NR 20

Læs mere

Media info TEKNIK & MILJØ 17. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. Copenhagen Stockholm Oslo

Media info TEKNIK & MILJØ 17. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. Copenhagen Stockholm Oslo TEKNIK & MILJØ 17 Media info 2017 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Copenhagen Stockholm Oslo TEKNIK & MILJØ 17 kommunalpolitisk konference 25-26. april 2017 i Forum Horsens TEKNIK & MILJØ

Læs mere

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Politisk Forum 2015 Medieinfo 2015 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk København tockholm Oslo Politisk Forum 2015 27. - 28. april 2015 Politisk Forum er KL's årlige konference på teknik-

Læs mere

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK HK Kommunalbladet Medieinfo 2015 KOMMUNAL LADET 05 I23I05I2014 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder FAG & FREMTID Et brag af en konference NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING

Læs mere

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper Tandplejererne er både privat-praksiserende og kommunualt ansatte Medieinfo 2014 media partners

Læs mere

Vind. Medieinfo. smagogbehag. kologi LOUIS JADOT. s Ø nderjylland. dublin guide til meget mere end guinness og kartofler

Vind. Medieinfo. smagogbehag. kologi LOUIS JADOT. s Ø nderjylland. dublin guide til meget mere end guinness og kartofler Medieinfo 2015 6 september 2014 pris dkk 66,50 eur. 9 september 2014 Vind BO kokken Claus Holm og Hans tjener for en aften (værdi: 10.000 kr.) gastronomi, vin, forkælelse Læs mere om vores mange andre

Læs mere

Medieinfo Grønne visioner i modebranchen. Positiv psykologi vinder frem. Flere højtuddannede jobs trods krise

Medieinfo Grønne visioner i modebranchen. Positiv psykologi vinder frem. Flere højtuddannede jobs trods krise Medieinfo 2013 Magasinet for medlemmer af Djøf Nr. 15 28. september 2012 Grønne visioner i modebranchen Jonas Eder-Hansen vil gøre modebranchen bæredygtig og social ansvarlig FYRINGSFRYGT Ændret adfærd

Læs mere

Medieinfo. Iværksætteren TEMA BORN GLOBAL UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. dgmedia.dk #4 / 2014 OPSTART, VÆKST & INNOVATION

Medieinfo. Iværksætteren TEMA BORN GLOBAL UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. dgmedia.dk #4 / 2014 OPSTART, VÆKST & INNOVATION Iværksætteren Medieinfo 2015 OPSTART, VÆKST & INNOVATION #4 / 2014 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. TEMA BORN GLOBAL // LEDER CHRISTIANSBORG,

Læs mere

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Tandlægebladet Medieinfo 2015 NR. 2 // FEBRUAR 2015 ÅRGANG 119 NR. 2 TANDLÆGEBLADET FEBRUAR 2015. 119. 73-160 DIAGNOSTIK OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING NORDISK TEMA 1. DEL Diagnostik og behandlingsplanlægning

Læs mere

plejeren media partners Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Medieinfo 2014

plejeren media partners  Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Medieinfo 2014 Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter plejeren Medieinfo 2014 media partners Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper Tandplejerne er både privat-praksiserende og kommunualt

Læs mere

FOLKESKOLEN - UUNDVÆRLIGT FOR UNDERVISERE BLADETS PROFIL KONTAKT

FOLKESKOLEN - UUNDVÆRLIGT FOR UNDERVISERE BLADETS PROFIL KONTAKT FOLKESKOLEN - UUNDVÆRLIGT FOR UNDERVISERE BLADETS PROFIL Folkeskolen og folkeskolen.dk er den direkte vej til at komme i kontakt med mennesker i undervisningssektoren det vil først og fremmest sige lærere,

Læs mere

32.000. media partners. Udvikling. Faglighed Inspiration. Dækker mere end 1/2 million boliger! Medieinfo 2014

32.000. media partners. Udvikling. Faglighed Inspiration. Dækker mere end 1/2 million boliger! Medieinfo 2014 media partners Medieinfo 2014 Dækker mere end 1/2 million boliger! 32.000 ansatte og beslutningstagere - både ejendomsadministration og bygherrer Boligudvikling byggeri - energi renovering - politik Faglighed

Læs mere

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk Medieinformation 2016 KONTAKT Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk OM AARHUS PANORAMA Aarhus Panorama er et lokalt gratismagasin, der med nysgerrighedens lygte søger

Læs mere

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG Medieinfo 2015 Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper NR. 2 FEBRUAR 2014

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

FOR ALLE STUDERENDE DELFINEN AF STUDERENDE FOR STUDERENDE

FOR ALLE STUDERENDE DELFINEN AF STUDERENDE FOR STUDERENDE FOR ALLE STUDERENDE DELFINEN AF STUDERENDE FOR STUDERENDE EN VIGTIG BRIK I MARKEDSFØRINGEN OVER FOR ALLE STUDERENDE VED AARHUS UNIVERSITET 16.800 STUDERENDE LÆSER DELFINEN Delfinen er et selvstændigt og

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 3/4 SIDE: 10.000,- 164 mm x 178 mm 3/4 SIDE: 10.500,- Til kant 190 mm x 189 mm + beskæring 2/3 SIDE: 9.500,- Til kant 115 mm x 260 mm + beskæring 1/2

Læs mere

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STUDIEKALENDER PROMOVER DINE YDELSER OG PRODUKTER Over for alle de studerende ved de videregående uddannelser i Danmark Studenterrådet udgiver hvert år ved

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Print Læsertal: 103.000 Oplagstal: 9.778. online Brugere: 9.691

Print Læsertal: 103.000 Oplagstal: 9.778. online Brugere: 9.691 Mediekit 2014 MEDIEKIT 2014 / tidens kvinder TIDEns KvInDEr tidens kvinder er skandinaviens eneste erotiske magasin for kvinder. tidens kvinder skriver om kærlighed, krop, erotik, sex og parforhold. Magasinet

Læs mere

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget ª medieinfo 2015 medieinfo 2015 Introduktion ª Arena Annoncer Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig vækst i vores annoncer. ª kalder vi gerne arenaen for den professionelt politisk interesserede.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

DELFINEN MAGASINET AF STUDERENDE FOR STUDERENDE

DELFINEN MAGASINET AF STUDERENDE FOR STUDERENDE MAGASINET AF STUDERENDE FOR STUDERENDE EN VIGTIG BRIK I MARKEDSFØRINGEN OVER FOR ALLE STUDERENDE VED AARHUS UNIVERSITET 16.800 STUDERENDE LÆSER DELFINEN Delfinen er et selvstændigt og uafhængigt studieblad

Læs mere

GEFION/Sjællandsgruppen Prisliste

GEFION/Sjællandsgruppen Prisliste GEFION/Sjællandsgruppen Prisliste DAGBLADET SJÆLLANDSKE NORDVESTNYT FREDERIKSBORG AMTS AVIS LOLLAND-FALSTER FOLKETIDENDE GÆLDENDE PR.1. JANUAR 2014 Søgade 10-4100 Ringsted - Tlf 3315 7500 - mail@gefion-sjaellandsgruppen.dk

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014 PERSONLIGE UDVIKLING MEDiEkiT 2014 MEDIEKIT 2014 / psykologi PERSONLIGE UDVIKLING Dit ansigt sladrer Det afslører Dine træk ny forskning DerFor bliver Du som Din Mor Giv efter For Din hævntørst NR. 7,

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Annoncering hos Socialpædagogerne

Annoncering hos Socialpædagogerne Annoncering hos Socialpædagogerne Udgivelsesplan for Socialpædagogen 2017 Nummer Udkommer Deadline tekstsideann. Deadline stillingsann. 01/2017 13.01.2017 02.01.2016 03.01.2016 02/2017 03.02.2017 23.01.2017

Læs mere

Medieinfo JEG VIL IKKE HOLDES UDE. Ældre Sagen. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. København Stockholm Oslo

Medieinfo JEG VIL IKKE HOLDES UDE. Ældre Sagen. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. København Stockholm Oslo Ældre Sagen Medieinfo 2016 MEDLEMSBLADET APRIL 2016 AELDRESAGEN.DK/MEDLEMSBLADET SÅ ER DER SERVERET SIDE 15 SE DIN UDKANT I ØJNENE SIDE 24 1-0 TIL TALKNUSERNE SIDE 56 Læs mere om vores mange andre medier

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne. Mediaplan. Nyhedsbrev. Hjemmeside

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne. Mediaplan. Nyhedsbrev. Hjemmeside Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne Avis Magasin Mediaplan Nyhedsbrev 2015 Hjemmeside Mediaplan 2015 1 7 14/1 21/1 GIFA/METEC/NEWCAST 2015 (16/6-20/6) 15/5 26/5 2 8 Måleteknik 5/2

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250 20 MEDIEINFORMATION2010 Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder,

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K 6. juni 2013 Pr. e-mail: ui@ui.dk C.c.: Udvalget for Forskning, Innovation

Læs mere

TILBUD: Køb 6 annoncer inden 11. januar 2016 og få 20% i rabat. Medieinformation danskvand Arrangementskatalog.

TILBUD: Køb 6 annoncer inden 11. januar 2016 og få 20% i rabat. Medieinformation danskvand Arrangementskatalog. TILBUD: Køb 6 annoncer inden 11. januar 2016 og få 20% i rabat Medieinformation 2016 danskvand Arrangementskatalog danskvand - dit og DANVAs magasin danskvand sætter dagsordenen med nyheder, debat, viden

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Jagt- og naturrelateret markedsføring

Jagt- og naturrelateret markedsføring MEDIEINFORMATION Jagt- og naturrelateret markedsføring Danmarks Jægerforbund tilbyder annoncører landsdækkende kontakt med flere end 90.000 danske jægere og endnu flere læsere og brugere i hele Danmark.

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne

Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne Business-to-Business i metal-, plast- og maskinindustrierne Mediaplan 2016 Mediaplan 2016 1 2 /1 18/1 Elmia Verktygsmaskiner 2016 (10/5-13/5) 21/4 Elmia Svets/Elmia Plåt 2016 (10/5-13/5) 2/5 Elmia Automation

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Dansk Camping Union GI'R DIG. for annonce- Medieplan/prisliste 2005

Dansk Camping Union GI'R DIG. for annonce- Medieplan/prisliste 2005 Dansk Camping Union GI'R DIG MERE Medieplan/prisliste 2005 for annonce- CAMPING-FRITID Den helt rigtige kombination Camping-Fritid er Dansk Camping Unions blad, som distribueres gratis til alle unionens

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Print annoncer i avisen. 24 gange om året

Print annoncer i avisen. 24 gange om året 2015 Print annoncer i avisen 24 gange om året Om avisen Dagens Medicin er Danmarks eneste uafhængige nyheds- og debatavis inden for sundhedssektoren Avisen bliver hver uge læst af flere end 55.000 læsere,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Håndværkerfradrag på torpet Side 8

Håndværkerfradrag på torpet Side 8 . Forening af danske med hus eller grund i Sverige. Medieinfo 2014 DANSKE-TORPARE DANSKE TORPARE BLAD NR. 149 AUGUST 2013 32. ÅRGANG Håndværkerfradrag på torpet Side 8 HÅLL TILL HÖGER! I 1967 gik Sverige

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Annoncesalg Danske Torpare Rosenkæret 13 A DK-2860 Søborg Tel.: +45 39 29 52 82

Annoncesalg Danske Torpare Rosenkæret 13 A DK-2860 Søborg Tel.: +45 39 29 52 82 Medieinfo 2016 magasinet for danskere med fritidshus i Sverige Foreningen Danske Torpare har omkring 10.000 familier, hvoraf størstedelen har hus i Sverige og nogle leder efter hus. Som del af medlemskabet

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere