cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København"

Transkript

1 R Medieinfo 200 CBS Observer a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a j cbs OBSERVER 4 - Vi er indstillede på, at humaniora og samfundsvidenskab skal have et løft, citerede Berlingske Tidende Malou Aamund for at sige den. april. Det var forhåbentligt ikke en aprilsnar. Flere penge på vej til CBS uddannelser - måske Nyskabelser. Elitesatsninger. Internationalisering. Dækning af aftagerbehov. På uddannelsesområdet gør CBS det hele for det om ikke det halve, så i hvert fald for mindre end godt er. Det er der nu udsigt til, at der bliver gjort noget ved c b s u d d a n n e l s e r Af Bjørn Hyldkrog Foto: Jørn Albertus Der kom yderligere lys for enden af CBS økonomiske tunnel. Det skete, da Venstre den. april sluttede sig til det kor af fremtrædende interesseorganisationer og politiske ordførere på universitetsområdet, der er indstillet på at sikre større bevillinger til uddannelserne inden for samfundsvidenskab og humaniora. Det var Venstres forskningspolitiske ordfører, Malou Aamund, der i Berlingske Tidende stod for udmeldingen om, at hun vil forsøge at sikre de to hovedområder flere penge fra globaliseringspuljen i forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger. Hun gjorde dog opmærksom på, at hun afventer resultaterne af Finans- og Videnskabsministeriernes analyse af den lave bevillings konsekvenser for samfundsvidenskabs- og humaniorauddannelsernes kvalitet. Uddannelsernes CBS Udsigten til at få hævet taxametertilskuddet (den årlige bevilling per studerende) til de to områder er af afgørende betydning for CBS. Næsten alle CBS uddannelser modtager det danske uddannelsessystems absolut laveste taxametersats. Samtidig er CBS blandt de universiteter, der af historiske årsager modtager færrest basismidler til forskningen, så tyngden af Handelshøjskolens indtægter kommer fra uddannelserne. CBS bliver løbende både pålagt ressourcekrævende krav og skal finde midler til at investere i egen udvikling. Det kan ikke undgå at påvirke studiernes økonomi, og samtidig har CBS måttet føre en vækststrategi, hvor man dels har udviklet mange nye uddannelser, der tiltrækker stedse flere studerende, og dels må søge de stordriftsfordele, man kan. Mens CBS venter på en knap så stram økonomi, forsætter udviklingen og internationaliseringen af nye og eksisterende uddannelser. Vi har i dette nummer lavet en række nedslag på uddannelsesfronten og afdækket nogle af de nyeste tiltag samt elite-udviklingen, spurgt ind til de strategiske overvejelser og især set nærmere på akkrediteringsarbejdet, der både fylder og kræver rigtig meget i ventetiden. Læs mere gennem hele avisen. h a ( s o c. ) - 2 e l i t e m o d u l e r - 3 a k k r e d i t e r i n g w c r e l e d e r u d v i k l i n g - 3 M E B D B Få økonomisk tryghed og hjælp til at finde dit fremtidige job. Den økonomiske krise berører alle virksomheder. Derfor er det en god idé at melde sig ind i CA a-kasse, inden du starter din erhvervskarriere. CA a-kasse er CBS ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kroner om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Udover økonomisk sikkerhed hjælper vi dig også i gang med at finde drømmejobbet og udvikle din karriere ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på Pr Al um fa da Så læ M ikk 03-mar09-ann_kraemmerhuset_70x :2:48 København Vejle Stockholm Oslo Tlf Re DG an st fra m ov

2 03-mar09-ann_kraemmerhuset_70x :2:48 87-jan09-ann_kraemmerhuset_70x :34:7 foto: morten andersen, fotomani.dk 87-jan09-ann_kraemmerhuset_70x :34:7 CBS OBSERVER er den redaktionelt uafhængige avis for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS). Helt unikt for CBS OBSERVER som universitetsavis er, at den bliver sendt med posten til samtlige ansatte og studerende såvel de fuldtidsstuderende på daguddannelserne som de erhvervsaktive deltidsstuderende på CBS åbne uddannelser. Desuden abonnerer relevante ministerier, virksomheder med tilknytning til CBS og mange tidligere studerende på avisen. I alt giver det et oplag på godt a v i s f o r co p e n h a g e n b u s cbs OBSERVER i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n f e b r u a r CBS OBSERVER er som avis redaktionelt uafhængig af CBS ledelse og redigeres efter gængse journalistiske kriterier. Den er en levende og aktuel avis, der løbende både følger og sætter dagsordenen for Handelshøjskolens interne debat med stærkt fokus på de studerende, der er avisens absolut største målgruppe. Stofmæssigt orienterer avisen bredt og aktuelt om CBS liv, udvikling og problemstillinger internt og i forhold til omverdenen. Samtidig følger den de aspekter af samfundsudviklingen, der har indflydelse på universitetssektoren, tæt. Yderligere bidrager CBS kommunikationsafdeling løbende med mere officielle nyheder. Omkring 25 procent af avisen skrives på engelsk, så den også når ud til CBS internationale studerende og medarbejdere. CBS OBSERVER suppleres af webavisen cbsobserver.dk, der med to-fire daglige, selvstændige nyheder og et til to elektroniske nyhedsbreve om ugen sikrer CBS en løbende nyhedsdækning. Webavisen byder ud over nyheder på blogs, video, billedserier og lydoptagelser fra arrangementer på CBS. cbsobserver.dk er i tæt samspil med CBS OBSERVER, idet webavisen ud over selvfølgelig at udgive hele CBS OBSERVER som PDF gengiver hele artikler fra papirudgaven, bringer dokumentation for dem og følger op på dem. Dermed er den et udmærket annoncemedie både i sig selv og i samspil med CBS OBSERVERs papirudgave. Er SU en for høj og Danmarks studerende forkælede? Står den på brugt cykel og Netto eller på Porche og Prada? Billedet er lige så broget som Danmarks samlede studentermasse. De rige, de fattige og de studerende CBS taber lejesag i mediernes søgelys En tysk fuldtidsstuderende indklagede sin husleje i et af CBS Dyrt eller discount? Smalkost eller gourmet? De studerendes økonomi kom til debat, efter kollegier, og huslejenævnet Skattekommissionen foreslog, at man da kunne skære et par år af Statens Uddannelsesstøtte reducerede den med godt 70 procent. CBS, der har anket, fik blandt andet skulle skære et par år mod forslaget, der hurtigt blev pillet ud af de politiske forhandlinger kevarehylder. CBS OBSERVER gik sagen risikerer at få store kon- luksusliv med frit valg på alle mær- en hård medfart i medierne, og s t u d i e ø k o n o m i af SU en for at finansiere skattelettelser. Reaktionen udeblev ikke. om en skattereform. på jagt efter sandheden bag postusekvenser for det internationale Af Bjørn Hyldkrog Modelfoto: Rie Neuchs Danske Studerendes Fællesråd gik I mellemtiden blev de studerendes økonomiske vikår diskuteret så individuel som de studerende. laterne og erfarede, at den er lige udvekslingsprogram. øjeblikkeligt på både barrikaderne Skattekommissionen foreslog i og Facebook og fik i løbet af kun ti på livet løs, og de blev præsenteret Læs side 2 & 6-20 begyndelsen af februar, at man dage indsamlet underskrifter som alt fra sult, afsavn og armod til Læs mere på side 8- o u t l o o k - 2 c b s e l i t e f o r s k n i n g e l e k t r o n i s k a f l e v e r i n g i n e n g l i s h Få økonomisk tryghed og hjælp til at finde dit fremtidige job. Den økonomiske krise berører alle virksomheder. Derfor er det en god idé at melde sig ind i CA a-kasse, inden du starter din erhvervskarriere. CA a-kasse er CBS ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kroner om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Udover økonomisk sikkerhed hjælper vi dig også i gang med at finde drømmejobbet og udvikle din karriere ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på a v i s f o r co p e n h a g e n b u s cbs OBSERVER i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a r t s CBS OBSERVER er medlem af Danske Specialmedier, hvilket indbefatter, at avisens oplag bliver kontrolleret af Fagpressens mediekontrol (FMK). CBS kan - og skal - blive meget bedre til at tiltrække de kvindelige talenter som forskere, siger forskningsdekan Alan Irwin, der mener, at en høj andel af kvindelige forskere meget vel kan være en konkurrencefordel i fremtiden. Flere kvindelige lektorer og professorer, tak Selv om CBS klarer sig pænt i forhold til den samlede statistik for universiteterne, så er kun hver sjette professor og hver tredje lektor kvinde. Det mener både videnskabsministeren og CBS forskningsdekan, Alan Irwin, der skal gøres noget ved Det hedder stadig Hr. Professor i er stadig påfaldende, og forskningsdekan Alan Irwin er af den opfat- særbehandling og kvoter, men vil Nielsen, stillingsopslagene skal tæn- vil ikke løse problemet gennem mener professor i erhversret, Ruth k v i n d e tæ k k e den danske universitetsverden. Kun Af Bjørn Hyldklrog hver ottende professor og hver fjerde lektor er af hunkøn. Tallene er gøre noget ved. mindst én kvindelig ansøger til telse, at det er noget, som CBS skal blot kræve, at der skal indkaldes kes og udformes anderledes. Foto: Rie Neuchs lidt bedre for CBS, men uligheden Videnskabsminister Helge Sander samtale. Det er for sent i processen, Læs mere side 0- t a x a m e t e r t i l s k u d u n i v e r s i t e t s l o v m e d i e e k s p e r t e r s p a r c - 4 Men det er nu rart at have dem. CA a-kasse er cand.merc.ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kr om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Det giver dig tid og overskud til at finde det rigtige job. HUSK blot at melde dig ind i CA a-kasse senest 4 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Vi giver dig også de bedste odds for en god karriere via coaching, relevante kurser og et netværk på højtuddannede ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på Redaktion CBS OBSERVER & cbsobserver.dk CBS, Handelshøjskolen Dalgas Have 5 (V.04) 2000 Frederiksberg Telefon Telefon Annoncesalg DG Media a s Tel København Gammeltorv København K Fax Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør Vejle Lysholt Allé Vejle Fax a v i s f o r co p e n h a g e n b u s cbs OBSERVER i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n f e b r u a r Få er uenige om, at det af og til kniber med evnen til at formidle på engelsk på universiteterne, men uenigheden om, hvor langt man skal gå for at sikre fagligheden på dansk er stor. Lovkrav om dansk på universiteterne opgivet Gennem det meste af januar rasede der en sprogstrid om de danske universiteters øgede brug af engelsk som forsknings- og undervisningssprog. Et flertal uden om regeringen ville have skrevet ind i universitetsloven, at universiteterne skal forske og undervise på dansk, men Socialdemokraterne trak sig sonligt imod tanken, og det samme og videnskabsministeren kunne vet på både dansk og engelsk, om kandidaterne. Det er CBS forpligtet s p r o g f o r b i s t r i n g var videnskabsminister Helge nøjes med at indkassere en henstilling, som han ikke har i sinde at fra politikeren og sprognævnsdirek- Men udgør CBS praksis en trussel problemstillingen med indspark til at forholde sig til. Sander begge parter med henvisning til, at brugen af engelsk følge. Debatten er dog kun sparket tøren over CBS ledelse, sprogsup- for dansk som forsknings- og under- Af Bjørn Hyldkrog som arbejdssprog på universiteterne er en af forudsætninger forskningsordfører, Kirsten Brosbøl, de studerende af CBS bachelorstuderende til hjørne. Socialdemokraternes portere og internationale VIP er til visningssprog på universiteterne? Tal dansk! Skriv dansk! Folketingspolitikerne bød universiteterne på en globaliseret verden. Selv CBS fortsætte drøftelserne om sprogpro- CBS, især i undervisningen, er ikke undervisningssproget er dansk. Kun for, at Danmark kan klare sig i har meldt ud, at hun har i sinde at Den øgede brug af engelsk på er i gang med en uddannelse, hvor noget af en optakt til forårssemesteret. Dansk Folkeparti, Social- gik i brechen for brugen af engelsk dringer. Undervisernes engelsk- engelsksproget studie. På kandidat- Students formand, Henrik Thorn, blemerne. uden afledte problemer og udfor-.570 bachelorstuderende går på et demokraterne, SF og Enhedslisten på CBS og endte i debat med Et 2-siders sprogtema kundskaber står for skud. De studerendes egne kan der også sættes i gang med en dansksproget uddanniveau er af CBS studerende vedtog en beretning i Folketingets Dansk Folkepartis Søren Krarup, CBS OBSERVER har observeret processen. CBS OBSERVER er avis for spørgsmålstegn ved. Undervisning nelse, mens er i gang med en Kulturudvalg, som skulle pålægge en af de centrale initiativtagere til regeringen at ændre universitetsloven, så universiteternes undervis- aktualitetsprogrammet Deadline. business school med rigtig mange stab men den intensive brug af tidsansatte forskere og undervisere Kulturudvalgets beretning, i DR2- en stærkt internationalt orienteret på et fremmedsprog giver et viden- engelsksproget. Og af CBS 458 fuldning og forskningspublicering på Kravet endte med at falde som udenlandske studerende og stadig Engelsk på højt niveau gennem underviser de 400 på dansk. dansk blev sikret ved lov. krav, fordi Socialdemokraterne ikke flere engelsksprogede uddannelser. uddannelsen er i sig selv samtidig Universitetsrektorerne var ufor- ville bryde universitetslovsforliget Vi bringer derfor en halv avis, skre- direkte kompetencegivende for Læs mere side 8-9 s t u d e n t e r k l a g e r - 2 s p a r c - 4 c i t a t r e k o r d t h u l i e x t r a c u r r i c u l a r e c t s Men det er nu rart at have dem. CA a-kasse er cand.merc.ernes økonomiske sikkerhedsnet og sikrer dig kr om måneden i indtægt, hvis du står uden job i en periode. Det giver dig tid og overskud til at finde det rigtige job. HUSK blot at melde dig ind i CA a-kasse senest 4 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Vi giver dig også de bedste odds for en god karriere via coaching, relevante kurser og et netværk på højtuddannede ganske gratis. Læs mere og meld dig ind på W W W.D G M E D I A.D K

3 Priser Udgivelsesplan 200 Tekstsideannoncer ¼ side: kr B: 27 x H: 75 mm ½ side: kr B: 27 x H: 354 mm ¹ ¹ side: kr B: 258 x H: 354 mm ¼ side: kr B: 258 x H: 84 mm ½ side: kr B: 258 x H: 75 mm Side 3: kr B: 258 x H: 354 mm Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse 22. januar 25. januar 3. februar 2 9. februar 22. februar 3. marts 3 9. marts 22. marts 3. marts april 26. april 5. maj maj 3. maj 9. juni august 23. august. september september 27. september 6. oktober oktober. november 0. november 9 3. december 6. december 5. december Bagsiden: kr B: 258 x H: 75 mm Opslag: kr B: 560 x H: 354 mm Forside: kr B: 258 x H: 70 mm Annoncemateriale Annoncemateriale sendes til DG Media på (maks. 20 MB) eller sendes på CD-rom eller DVD. Der er også mulighed for levering via ftp-server. Kontakt DG Media om dette. For tekniske detaljer om krav til annoncematerialet se Farvetillæg farve kr farver kr Oplag Kontrolleret af Fagpressens mediekontrol i perioden. juli 2008 til 30. juni 2009: Øvrige priser Særplacering + 5% Indstik Indstik skal bestilles senest 4 dage før normal bestillingsfrist. Gratis distribuerede eksemplarer Distribueret oplag i Danmark Distribueret oplag i udland 27 Distribueret oplag i alt Rabatter Gentagelsesrabat 2 indrykninger 0% rabat 3 indrykninger 5% rabat 4 indrykninger 20% rabat 6 indrykninger 25% rabat 9 indrykninger 30% rabat Herudover uddeles.449 eksemplarer via standere på handelshøjskoler mv. Storkunderabat 5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 2 måneder. Godtgørelse Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. DRRBs liste.

4 cbsobserver.dk cbsobserver.dk s primære målgruppe er de studerende og 2300 ansatte på CBS. Der publiceres dagligt 2-4 on-line nyheder. Avisen CBS OBSERVER udgives også på hjemmesiden. cbsobserver.dk er et velegnet annoncemedie - såvel selvstændigt som i samspil med papirudgaven af CBS OBSERVER. Nyhedsmail cbsobserver.dk's nyhedsmail udsendes hver uge og har modtagere. Nyhedsmailen er tillige et velegnet annoncemedie - såvel selvstændigt som i samspil med hjemmesiden cbsobserver.dk og papirudgaven af CBS OBSERVER. Trafik Trafik på cbsobserver.dk Priser Besøg Sidevisninger kvartal kvartal kvartal kvartal 2009 Tekstannonce i nyhedsmail Overskrift 70 tegn, indhold 220 tegn og link Kr..700 Frister Materiale til annonce- og bannerkampagner skal leveres senest 5 arbejdsdage for kampagnestart. Materiale sendes til DG Media as vedlagt specifikation om kunde og kampagneperiode. Teknik Banner leveres som GIF, JPEG, HTML og Flash i max 20 kb. Animation max 0 sek. og/eller 3 loops Priser på cbsobserver.dk Topbanner: run of site CPM kr. 30 B: 98 x H: 00 pixels Artikelbanner: run of site CPM kr. 70 B: 468 x H 60 pixels Sidebanner L: run of site CPM kr. 00 B: 220 x H: 50 pixels Sidebanner H: run of site CPM kr. 70 B: 220 x H: 300 pixels

5 CBS OBSERVER sendes med posten til samtlige ansatte og studerende Desuden abonnerer relevante ministerier, og virksomheder med tilknytning til CBS, på avisen. I alt giver det et oplag på godt CBS OBSERVER er en levende og aktuel avis, der løbende både følger og sætter dagsordenen for Handelshøjskolens interne debat. Redaktionelt er avisen uafhængig af CBS ledelse og redigeres efter gængse journalistiske kriterier. a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 c b s o b s e r v e r 7 o k t o b e r Responsibility. Sustainability. Code of Conduct. De tre er nogle af de nye ord i den ikke-eksisterende ordbog over CBS-begreber, som alle studerende skal kende. Fremtidens forretningsfolk skal nemlig ikke kun tænke på bundlinjen, men også være ansvarlige over for det omgivende samfund. På Harvard Business School er de MBA-studerende gået forrest og har etableret en MBA ed, hvori professionelle etiske retningslinjer for kommende ledere i erhvervslivet er beskrevet (og som man kan læse om i seneste nummer af CBS OBSERVER). Også her på CBS er der tanker om en cand.merc. ed. Dog er dette kun på CBS Students tegnebræt. Det første synlige tegn for CBS studerende på, at ansvarlighed, bæredygtighed og andre værdibaserede normer, er ved at finde indpas, er Responsibility Day, som blev afholdt den. september, og det helt nye CSR-valgfag for. års studerende. Burde-skulle for alvor På Responsibility Day blev der blandt andet introduceret en Code of Conduct, som skal fungere som et etisk regelsæt og retningslinje for, hvordan man på CBS skal gebærde sig som studerende. Dette regelsæt er blevet grundigt udarbejdet og diskuteret af uddannelsesdekanatet, administrationen samt interesserede studerende og er derefter blevet viderebragt til mentorer samt tutorer, hvis opgave det er at formidle det til nye CBS-studerende. Og det har mentorerne da også lagt vægt på, fortæller mentor på HA(Almen) Emil Hougaard, der selv læser på 2. år: - Der fokuseres i høj grad på at få gjort de nye studerende opmærksomme på vigtigheden af at være en ansvarlig studerende. Dermed får de et sæt basisværdier, der gennem studiet kan bygges videre på, siger Emil Hougaard. Code of Conduct peger videre fra studielivet til erhvervslivet. Da CBS som business school antageligvis i høj grad har til hensigt at uddanne kompetente og ansvarlige ledere til erhvervslivet, må der gennem promovering over for de studerende lægges vægt på CSR (Corporate Social Responsibility). Grådige Wall Street executives skal nødigt være det billede, som omverdenen har af CBS dimittender. Derfor skal de studerende have en forståelse af, hvordan CSR påvirker det omgivende samfund, samt at det reelt kan fremme en positiv vækst i virksomheder. Studerendes egne værdier Prodekan for uddannelse Sven Bislev fortæller, at det i høj grad er op til de studerende selv at danne og formulere deres værdisæt. Det er ikke noget, der vil blive trukket ned over hovedet på dem: - De studerende skal naturligvis selv forme deres holdninger. Imidlertid er samfundsvidenskabelige teorier og praksisser ikke moralfri. Mens man udvikler sine egne personlige værdier, bliver man påvirket af alle mulige ting. CBS vil gerne sikre sig, at vi ikke påvirker i en dårlig retning, og være blandt dem, der udøver en påvirkning i retning af, at man tager samfundsansvaret alvorligt, siger Sven Bislev. Denne udtalelse stemmer overens med en række studerende, som CBS OBSERVER har spurgt. BLCstuderende Joan Marie Stenderup siger for eksempel: - Formning af egne holdninger omkring CSR sker blandt andet på den baggrund, at vi bliver oplyst om problemstillinger via CBS. Derved får vi et større kendskab til, hvordan vi skal tackle det, når vi er færdiguddannede. Ydermere kan det skabe en relevant dialog mellem de studerende og uddannelsesinstitutionen. CSR i fokus internationalt I det internationale erhvervsliv er væsentligheden af kendskab til CSR og håndteringen af dette helt essentielt. Derfor er det vigtigt, at man som studerende gennem sin uddannelse tilegner sig en teoretisk viden om emnet. Dette skal fungere som en slags ballast, ud fra hvor man kan skabe sin egne holdninger omkring CSR. Her har CBS ifølge uddannelsesdekanatet mulighed for at påvirke i den rigtige retning eksempelvis gennem events som Responsibilty Day. Ydermere gennem det nye CSR valgfag for. års studerende. Tilmed kan en almen kendt Code of Conduct muligvis bidrage til studerendes forståelse af vigtigheden af CSR og ansvar, for eksempel i form at selvstændigt arbejde frem for plagiering under studierne. Der findes selvfølgelig ikke nogen eksakt definition af, hvilke elementer en Code of Conduct præcist skal indeholde. Dog vil et vist kendskab til do s and don ts på CBS hjælpe alle til at færdes bedre med hinanden. Samfundsansvar i studiet Ifølge prodekan for uddannelse Sven Bislev sker arbejdet med værdier på CBS uddannelser ikke kun af hensyn til de studerende og erhvervslivet. CBS har også et ansvar over det danske samfund, som finansierer uddannelserne: - Alle business schools vil gerne være med til styrke de kommende virksomhedslederes viden om og Af Anders Dalhoff Tegning: Niels Poulsen s t u d. s u s t a i n a b l e De studerende skal naturligvis selv forme deres holdninger. Imidlertid er samfundsvidenskabelige teorier og praksisser ikke moralfri. Mens man udvikler sine egne personlige værdier, bliver man påvirket af alle mulige ting. CBS vil gerne sikre sig, at vi ikke påvirker i en dårlig retning, og være blandt dem, der udøver en påvirkning i retning af, at man tager samfundsansvaret alvorligt. Sven Bislev prodekan Det er svært at sætte fingeren på, hvad det ansvarlige universitet overhovedet er. Som produktionsvirksomhed skal der genbruges og spares på strømmen, men den primære opgave på CBS er at producere gode hoveder. Hertil kommer universitetets klassiske rolle, der er at skabe viden til samfundet. Men samtidigt kan man går der en del papir til, når alt den viden skal fyldes i de gode hoveder. Der er altså rum til at være ansvarlig, selv om man er et unversitet, og CBS er da også på vej med både miljøtiltag og satsninger indenfor Corporate Social Responsibility (CSR) senest med en Responsiblity Day for nye studerende. Studerende og samfund hænger sammen Det at være borger i et samfund hænger ifølge uddannelsesdekan Jan Molin sammen med det at være studerende, fordi den studerende lærer hvordan man skal begå sig i samfundet under studiet. Derfor er det heller ikke tilfældigt, når de studerende efter endt uddannelse på Harvard i USA er begyndt at tage en ed, mere eller mindre lige som lægeløftet, på at de kun vil bruge deres evner til det gode når de slippes løs i samfundet. Ifølge Jan Molin er ideen god, men han mener ikke den bør stå alene. - Hvis man blot tager en ed efter endt uddannelse, risikerer man, at det er too little, too late. Der skal gøres noget på alle niveauer, og der har vi grundlaget på CBS allerede i både læringsstrategier og dannelsesidealer. Vores Responsiblity Day tidligere på semesteret er netop et forsøg på at fremme diskussionen om ansvarlighed, siger Jan Molin. Derudover har CBS også bundet sig til at spare på papiret og strømmen, hvor nogen måske har bemærket at computerne på CBS er begyndt at slukke for sig selv, hvis de står ubenyttet i mere end tredive minutter. Der eksisterer dog ingen sammenhængende formuleret CSRindsats på CBS, og Jan Molin medgiver, at indsatsen kan forekomme fragmenteret. Han fremhæver dog samtidigt at man først for nylig er begyndt for alvor. - Det er en supertanker der skal vendes, siger Jan Molin. Støtten oppefra Støtten i den højeste ledelse er helt central, når det kommer til at arbejde med ansvarlighed. På CBS er bestyrelsen den højeste myndighed, og her er man ansvarlige, men uden et egentligt fokus på CSR. - CBS er til for samfundet, og der er det vores opgave som bestyrelse at give samfundet den maksimale værdi for de begrænsede midler, vi har til rådighed, siger studenterrepræsentant i bestyrelsen, Henrik Thorn, og fortsætter: - Vi er i forvejen til for samfundet og ikke profitten, og det udgør en fundamental forskel fra en virksomhed. Grunden til, at der er et eksternt flertal i bestyrelsen, er netop at vi skal varetage det ansvar på den bedste måde i forhold til samfundet. Derudover sørger vi naturligvis også for at behandle folk ordentligt. Det kunne være bedre Klarer CBS sig dermed godt som ansvarligt universitet? Ikke hvis man spørger ekspert i CSR, professor emeritus Peter Pruzan fra Institut for Ledelse Politik og Filosofi. - Der er ingen objektivt bedste måde at varetage det ansvar, man har som universitet. Hvem siger, at der ikke er en bedre bedste måde, der involverer et større fokus på ansvarlighed, spørger Peter Pruzan. Når man kigger på, hvor ansvarlig en organisation er, bør man ifølge Peter Pruzan bemærke, hvordan den håndterer sig selv og han er ikke imponeret af CBS. For eksempel er det uheldigt at være Corporate Partner med tobaksindustrien, når man gerne vil fremstå ansvarlig. Spørgsmålet er, om en organisation virkeligt vil det godt, eller om den mest er ansvarlig med henblik på at beskytte sig selv og sit image. Derfor er det også vigtigt at holde linjen helt ren og gøre det rigtige hver gang, hvis det skal være troværdigt. Man trækker vejret for at leve På den positive side er Peter Pruzan enig med uddannelsesdekanen i nødvendigheden af den holistiske tilgang, der betyder, at den enkelte studerende lærer ikke kun at tænke på kortsigtet profit. - Man trækker vejret for at leve, men man lever ikke for at trække vejret, siger Peter Pruzan for at illustrere, hvordan profit er nødvendig, men hvor fattigt et smalt fokus på profitten er. Alt i alt vurderer Peter Pruzan, at CBS sagtens kan gøre det bedre, når det kommer til ansvarlighed men til gengæld er den nyligt afholdte Responsiblity Day, CBS læringsstrategi samt det nye fokus på miljøet netop den slags grundsten, som et mere ansvarligt universitet kan bygges på for fremtiden. På mode med ansvarlighed Novo Nordisk gør det. Danske bank gør det. CBS tager nu skridt hen imod det. Det handler om Corporate Social Responsibility og for CBS om at blive et mere ansvarligt universitet. Det er ikke længere nok at være et godt hoved, hvis man ikke også er ansvarlig Og så skal der spares på papiret Af Thomas Edvardsen Foto: Lars Helsinghof, Scanpix n y e v i n d e Ansvarlig mode taget helt bogstaveligt. Sådan tog det sig ud, da Mellemfolkeligt Samvirke afholdt Fair Trade-festival i Fælledparken denne sommer, og der blandt andet blev fremvist den nyeste kollektion af Fairtrade-tøj. opmærksomhed på samfundsansvar med videre. CBS er en offentligt finansieret institution, der for skatteydernes penge uddanner kommende ledere af dansk erhvervsliv med videre. Samfundet har en berettiget forventning om, at der i uddannelsen også ligger en refleksion over de i bredere forstand samfundsmæssige effekter af forskellige måder at drive virksomhed på, forklarer Sven Bislev. At kunne reflektere over fundamentale problemstillinger, så som CSR, gennem sin uddannelse og senere hen omsætte den empiri og teoretisk viden til reel opmærksomhed omkring generelt samfundsansvar er yderst væsentlig. Desuden er interaktionen mellem studerende essentiel, da etik i sidst ende i høj grad er en praksis der udfolder sig i menneskers indbyrdes aktivitet. Hvis man som studerende er bevidste herom og lægger kræfter i at være responsible/ansvarlig både gennem sit kommende arbejde og over for samfundet som helhed, så kommer det helt sikkert til at gavne en senere hen i livet, er budskabet velsagtens. Værdier skaber merværdi Being a sustainable student means, in one word, being responsible. But being responsible takes an effort, being irresponsible does not (slide fra Responsibility Day) Find rytmen... Find rytmen... Om lidt vil I begynde at kunne mærke en glorie vokse frem over jer... den griber i så i flugten og jonglerer videre med! a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 c b s o b s e r v e r 8 n o v e m b e r Sprogdimittendernes faglige udbud Krisen har sine omkostninger. 2 procent af CBS kommunikations- og sprogstuderende, der dimitterede i juni-juli måned sidste år, er stadig ledige. Men de har heldigvis gode råd og gratis vejledning at hente hos de faglige organisationer LAK og Kommunikation og Sprog CBS studerende har ikke kun CBS eget Career Center at gå til for at få karriererådgivning. De kan også hente råd og vejledning hos de faglige organisationer, der dækker deres fagområder. De erhvervssproglige interessefelter dækkes især af de to faglige organisationer Kommunikation og Sprog samt LAK (Landsforeningen for Kommunikation under HK), og de er begge vigtige instanser i nedgangstider på arbejdsmarkedet. Akademikernes Centralorganisations seneste opgørelser viser, at dimittendledigheden er steget fra cirka 4 procent i april 2008 til cirka 8 procent i april Det er noget, der bidrager til et større forventningspres fra frustrerede medlemmer i fagforbundene. A-kasser på tilbud I LAK har krisen udmøntet sig i et ekstra tilbud til medlemmerne i form af et medlemskab af både LAK og HK A-kasse til kun 388 kroner om måneden de første seks måneder det er markedets billigste. Det skal ifølge LAK s sekratariatschef, Nefer Türkoglu, give medlemmerne mulighed for at forholde sig til LAK som en faglig organisation uden at belaste deres økonomi. Hos Kommunikation og Sprog (KS) har man valgt at fjerne administrationsgebyret for medlemmernes A-kasse, Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS). - Det er vigtigt at være medlem af en a-kasse, og vi giver vores medlemmer muligheden for at blive det gratis, indtil de har afsluttet studierne. Dermed sikrer de sig, at de kan få dagpenge fra den dag, eksamensbeviset er i hus, fortæller KS-formand Birgitte Jensen og påpeger: - Det skal dog bemærkes, at forskellige krav gør sig gældende afhængig af, om man er over eller under 30 år. Studerende skal selv ansøge om kontingentfritagelse hos AJKS. Godkendes kontingentfritagelsen, er man kontingentfri for et år ad gangen, hvorefter man så skal søge igen. Til stede på CBS Ud over initiativet til at give gratis adgang til a-kassen er der ikke sket markante tiltag i forbindelse med krisen i KS. - Det er vores vurdering, at de tilbud, vi allerede har, fint matcher med behovet lige nu. Vi noterer os imidlertid et stigende andel studerende, der lægger vejen forbi vores karrierevejledning i vores sekretariat eller INFO-baren i Dalgas Have. De efterspørger feedback på ansøgning og cv og den branchespecifikke viden, som vi kan tilbyde inden for kommunikations-, sprog- og marketingområderne. Mange studentermedlemmer benytter sig af vores jobdatabase JobKlip, der aktuelt indeholder omkring 300 stillingsopslag, fortæller Birgitte Jensen. LAK trækker på en række samarbejdspartnere med henblik på at forebygge dimittendledigheden, og Nefer Türkoglu fremhæver enkelte som værende særligt effektive. - Mit HKs jobdatabase, virksomhedsdatabasen og konsulentbistand er nok noget af det mest effektive til forebyggelse af dimittendledighed. Desuden har vi et korps af ambassadører (40 personer) på hvert universitet, der arbejder med oplysningskampagner om karriererådgivning og dimittendledighed, fortæller Nefer Türkoglu. Søger at påvirke Hos KS har man desuden valgt at satse på lobbyisme i den politiske verden: - Vi bruger primært vores samarbejde med de andre AC-organisationer til at lægge pres på politikerne specielt beskæftigelsesministeren for at gennemføre tiltag, der kan lette overgangen fra studieliv til arbejdsliv, forklarer Birgitte Jensen. LAK s Nefer Türkoglu tillægger også politikerne en del af ansvaret for dimittendledigheden, eftersom deres opgave er at forholde sig til udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Hun mener imidlertid, at mere stillingtagen hos virksomhederne i højere grad kan bidrage til beskæftigelsen af dimittenderne. - Visse virksomheder skal forholde sig mere realistisk til en dimittends arbejdserfaring frem for at forvente en ung med 20 års arbejdserfaring. Virksomhederne kan eventuelt lave dimittendordninger i samarbejde med den enkelte faglige organisation, så dimittenderne får mulighed for at vise deres kompetencer til færre penge. Derudover burde universiteterne indgå et samarbejde med mindre virksomheder og ikke lade de store koncerner overtage de studerendes behov. Birgitte Jensen betragter ledigheden fra flere sider og fremhæver nødvendigheden at opfordre virksomhederne til at satse på de nyuddannede. - Den største hæmsko for deres beskæftigelse er vel, at dimittenderne mangler erhvervserfaring, og derfor er virksomhederne i mange tilfælde for tilbageholdende med at ansætte dem. Det er jo en hønen og ægget situation, og opfordringen til virksomhederne må være, at de ser det som en mulighed at få en ny medarbejder, der dels kommer med den nyeste viden på sit felt og dels vil være en, som virksomheden får muligheden for at præge fra karrierestarten, siger hun. Af Lajka Hollesen Foto: Rie Neuchs s i k k e r h e d s n e t Det er vigtigt at være medlem af en a-kasse, og vi giver vores medlemmer muligheden for at blive det gratis, indtil de har afsluttet studierne. Dermed sikrer de sig, at de kan få dagpenge fra den dag, eksamensbeviset er i hus. Birgitte Jensen formand for Forbundet Kommunikation og Sprog Visse virksomheder skal forholde sig mere realistisk til en dimittend frem for at forvente en ung med 20 års arbejdserfaring. Nefer Türkoglu sekretariatsleder i LAK/HK For sprogstuderende der dimitterer, er der mange gode råd at hente hos LAK og Kommunikation og Sprog I disse tider udklækkes CBS kommende dimittender til arbejdsgivers marked. En af konsekvenserne er, at virksomhederne både er blevet mere kræsne i forhold til præcist hvilke kompetencer, de vurderer at have behov for, og samtidig blevet mere forsigtige. - Virksomhederne er mindre risikovillige for tiden, og de holder sig i mange tilfælde tilbage fra at satse på nye produkter. De retter i stedet blikket indad og procesoptimerer for at nedbringe omkostningerne og i den sammenhæng har de især brug for dimittender, der kan finansiering og regnskab, fortæller Finn Kjerulff Hansen, seniorkonsulent og karriererådgiver i CBS Career Center. Forretningsforståelse central Medarbejderne i Career Center bestræber sig derfor på at gøre virksomhederne mere opmærksomme på andre kompetencer, der også kan bidrage til at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige herunder også de erhvervssproglige studerendes kompetencer, selv om det er svært at overbevise om et sådant fokusskift i krisetider. - De erhvervssprogliges kompetencer er smøreolie i mange forretningsmæssige funktioner. Men uanset studiemæssig baggrund, så er forretningsforståelse og de vilkår, der driver en forretning, det allervigtigste. Det vil næsten altid være dem, erhvervslivet foretrækker også til de opgaver, der skal kitte en virksomhed sammen både internt og eksternt i forhold til kunder og leverandører. Helhedsindtryk afgørende Som jobsøgende eller kommende dimittend er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan ens egne kompetencer kan hjælpe virksomhederne. Ifølge Finn Kjerulff Hansen er dette et vigtigt budskab at sende til især de erhvervssproglige studerende, der ikke satser på at skulle være tolke og translatører. - Dimittenderne inden for kultur, sprog og kommunikation er i konkurrence med en del økonomiske studieprogrammer samt enkelte universitetsuddannelser. Så det er ikke nok, at de sælger deres faglighed, forklarer Finn Kjærulff Hansen og uddyber: - Deres personlige kompetencer og opnåede resultater er mindst ligeså interessante for arbejdsgiverne. Dette billede skal bygges op så tidligt som muligt i studieforløbet, så virksomhederne får et klart billede af en kompetenceramme, de har mulighed for at skabe gode resultater ud fra Skal sælge totalløsninger Finn Kjerulff Hansen fremhæver de erhvervssproglige dimittender som værende mere udsatte i sammenligning med de erhvervsøkonomiske studerende. - Mange erhvervssproglige studerende ved ikke præcist, hvilke krav de skal opfylde, hvorimod for eksempel en revisorkandidat er fuldt bevidst om sine arbejdsområder. Derfor er de nødt til at famle sig frem og må ud over deres personlige kompetencer også sælge en totalløsning på de problemer eller opgaver, som stillingen skal håndtere, påpeger Finn Kjerulff Hansen og fortsætter: - Dermed er det ikke sagt, at de erhvervssproglige sakker bagud i forhold til de erhvervsøkonomistuderende. De befinder sig blot i en langt mere uigennemsigtig konkurrencesituation, hvilket selvfølgelig skaber frustration blandt kommende dimittender. I den forbindelse har krisen medført et større behov for at danne flere pejlemærker for de sprogstuderende, så de kan planlægge, hvilke kompetencer de vil tilegne sig for at stå konkurrencen med andre, tilsvarende uddannelser. De erhvervssproglige fagforeninger LAK/HK Weidekampsgade 8 Web: Postboks 470 Telefon: København C Mail: Forbundet Kommunikation og Sprog Skindergade Web: Postboks 2246 Telefon: København K Mail: A-kassen for Journalistisk, Kommunikation og Sprog AJKS Webside: GL. Strand 46 Telefon: København K Mail: INFO-baren i Dalgas Have Dalgas Have 5,. sal Øst lokale Karriererådgiver Jeanette Svendsen Mail: Store salgskrav til de erhvervssproglige CBS cand.ling.merc. studerende er ofte i tvivl om, hvordan de kan bruge deres faglighed i erhvervslivet. Men mange af dem rummer utrolige ressourcer, som de knap er bevidste om, lyder vurderingen fra CBS Career Center Af Lajka Hollesen Foto: Rie Neuchs k a r r i e r e s p r o g Dimittenderne inden for kultur, sprog og kommunikation er i konkurrence med en del økonomiske studier samt enkelte universitetsuddannelser. Så det er ikke nok, at de sælger deres faglighed, Finn Kjerulff Hansen seniorkonsulent, CBS Career Center Næste deadline 9. november Debatindlæg max. A4-side Sendes til c b s o b s e r v e r Det er sværere for erhvervssproglige kandidater at søge job, fordi de ikke ved hvilke krav de skal opfylde. a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n 2 c b s o b s e r v e r 9 d e c e m b e r Med en baggrund som HA (Almen) og aktiehandler kunne man nemt tro, at vi har med en prototypisk kapitalist at gøre. Mødet med daytraderen selv afværger dog hurtigt fordommen. Der er langt mere end aktiehandel involveret. Flemming Kozok er engageret i venturekapitalbranchen og to bestyrelser i IT-selskaber, og så er han studerende på CBS og igang med at tage en sustainability minor på Cand.merc. (Strategy, Organization and Leadership). Lige nu satser han på uddannelsen, og daytradingen er blevet degraderet til en hobby, som ikke desto mindre har resulteret i et afkast på 286 procent i året efter finanskrisen brød ud. Ydmyg millionær Flemming Kozok giver indtryk af at være en oprigtig, nærmest ydmyg person. Selv om det ikke er nogen hemmelighed, hvad han laver, eller at han måske er Danmarks mest succesfulde daytrader, er det ikke noget han skilter med. Der er en eftertænksomhed over den måde, han tygger på spørgsmålene, der peger på refleksivitet frem for ekstravagance. Det dækker dog samtidig over en nysgerrig og holdningsfast person, der har en mening om sine omgivelser. På trods af de bunker penge, der er gået ind på kontoen, er lejligheden ved Søerne det bedste bevis på, at Flemming har mange penge. Den er måske nok lidt større end den gennemsnitlige studenterhybel, og fladskærmen er heller ikke lille, men der er ingen deciderede ekstravagante ting i lejligheden. - Jeg kender værdien af penge, og den er stor for mig. Det er den sandsynligvis for alle mennesker, for alle mennesker vil gerne være frie. For mig handler det kun om netop det: Friheden. Ikke materialisme. Kun frihed, forklarer Flemming. Svaret på hvorfor kan måske findes i fortiden. Opvasker på Fregatten I 996 stod Flemming Kozok og vaskede op på Restaurant Fregatten på Hundige havn. Tonen var hård, og der skulle arbejdes for hver en krone. Men det lykkedes at spare lidt op hen af vejen. Da der stod omkring kr. på kontoen kom Flemming lidt tilfældigt i gang med aktiehandlen, da han cyklede ned i banken for at investere. Det gik godt, og selv om gevinsten efter et par måneder kun var på cirka 700 kroner, var der kommet blod på tanden. Over de næste fire år blev de til en lille million. En række uheldige handler betød dog, at formuen svandt kraftigt ind igen, og Flemming Kozok befandt sig ganske pludseligt i en sekscifret gæld. - Min personlige konkurs var noget af det mest smertefulde for mig i sin tid. Det var ikke så meget det at have sekscifret gæld som 9-årig. Det var mere smerten i, at mine drømme syntes bristede. Inderst inde vidste jeg, at jeg havde fat i den lange ende. Men uden penge når man ikke langt i et aktiemarked... Min bitterhed var stor, erindrer Flemming. Paradoksalt nok var det en anden form for aktiehandel, nemlig daytrading, der blev vejen ud for Flemming Kozok. De sidste penge i kassen forvandlede sig hurtigt til et overskud på kr. - Jeg følte mig som befriet fra et fængsel. Følelsen af frihed manifesterede sig for alvor i mig i kraft af, at jeg følte, jeg var blevet givet endnu en chance for at forfølge mit instinkt på markedet, fortæller Flemming Kozok. Instinktet havde Flemming dybest set aldrig tvivlet på. Erfaringen med markedet og handlerne havde givet ham en idé, som skulle vise sig at blive starten på en særdeles succesfuld daytrading karriere. Der måtte være muligheder i de små udsving i aktiekurserne, og en aggressiv eksekvering af strategien betød, at indsatsen blev mangedoblet hurtigt. Den dag i dag, er det stadig den gamle strategi fra år 2000, der gælder, men den er naturligvis blevet justeret og forbedret hen af vejen. Op og nedture Siden det hele startede for omkring ni år siden, har Flemming Kozok tjent ikke mindre end 34 millioner, hvoraf handelsomkostningerne dog har spist de 6. Før omkostninger svarer det til omkring en.000-dobling af selve kapitalen efter omkostninger, og det burde imponere selv den mest kyniske investeringsrådgiver. De fine resultater dækker dog over nogle gevaldige udsving, særligt i starten af karrieren, hvor strategien stadig manglede finpudsning. - Det største beløb, jeg har tjent på en enkelt dag, er kr.. Det var resultatet af omkring 560 handler. Men jeg har også været ude for at tabe , og den slags tab kan godt slide på sindet, siger Flemming Kozok. Netop de store tab kan være svære at kapere, og i en periode på fem uger har Flemming Kozok en gang været ude for at tabe ikke mindre end kr.. Det kan være svært at forestille sig, hvad der skal til for at rejse sig efter sådan et tab, men det er let at forestille sig, at det er hårdt psykisk. Slidsom selvpleje Daytradere får rigtig mange tæsk, men kan kun støtte op om sig selv. Det er psykisk opslidende i længden, og de gode perioder bygger ikke selvtillid for Flemming Kozok i samme omfang som de dårlige river ned. - Min personlige opfattelse af indtægter er tveægget. Jeg har aldrig oplevet det store rush, som jeg forestiller mig at ludomaner føler når de spiller, fortæller han. Skyggesiden ligger i, at han føler en smerte, når tingene går galt. Det skaber over tid en følelsesmæssig ubalance, som i perioder er mærkbar at gå rundt med. Hidtil har jeg dog altid kunnet rejse mig igen og igen undervejs i det efterhånden lange forløb, bemærker Flemming. Som konsekvens har Flemming Kozok aldrig udviklet nogen form for afhængighed af aktiehandel, og ifølge ham selv er den sunde relation til aktiehandlen grunden til, at han har kunnet levere så konsekvente resultater Flemming lægger som person meget vægt på vigtigheden af at være positiv. Det handler ikke om hvis, men når, og der må helst ikke være tvivl om, at det nok skal ende godt. Netop fordi de dårlige perioder bryder meget ned, har finpudsningen af strategien gået ud på at reducere udsvingene, og derfor handles der også meget mere stabilt nu, end der gjorde i starten. Ironisk nok sætter Flemming meget pris på ro, sikkerhed og tryghed omkring sig. Det kan virke paradoksalt, hans beskæftigelse taget i betragtning, men det hjælper koncentrationen i det risikofyldte arbejde, og resultaterne taler for sig selv. Flemming har fast tjent syv cifre om året de senere år og har gjort det bedre end nogen andre daytradere, som redaktionen hørt om. Fokus på uddannelsen Flemming Kozok er langt fra gammel, men når aktierne i mange tilfælde kun ejes i få sekunder kan selv de mindste udsving i reaktionerne mærkes. Det forhold og det psykiske pres betyder, at Flemming tænker fremad og satser på uddannelsen. Men der er også en dybere årsag. - Jeg er glad for at være tilbage på CBS efter en pause på syv år. Det er de gode hoveder, der skal løse verdens problemer. Her mener jeg, at CBS gør det rigtige med øget fokus inden for sustainability. Jeg ønsker at være med til at skabe noget inden for et område, hvor hjertet er med, siger Flemming Kozok. Netop derfor er daytradingen blevet degraderet til en hobby, og det er også en af årsagerne til at den står på en minor i sustainability og forventeligt et speciale, der handler om emnet. En bæredygtig daytrader under uddannelse For stud.merc. Flemming Kozok, der er Danmarks formentlig mest succesfulde daytrader, er millionerne rullet ind og ud af kontoen. Men det startede dengang da sæbebobler og madrester fløj om ørene på ham, da han som opvasker sparede sammen til sin første investering Af Thomas Edvardsen Foto: Liselotte Østergaard s t u d. m e r. Interesserede kan læse mere om Flemming Kozoks historiske aktivitet dk/kozok. Min personlige konkurs var noget af det mest smertefulde for mig i sin tid. Det var ikke så meget det at have sekscifret gæld som 9-årig. Det var mere smerten i, at mine drømme syntes bristede. Inderst inde vidste jeg, at jeg havde fat i den lange ende. Men uden penge når man ikke langt i et aktiemarked... Min bitterhed var stor. Flemming Kozok Hvordan er markedet i dag? Bull Market eller Bear Market? For en day trader som Flemming Kozok kan det være dagens vigtigste spørgsmål. Stofmæssigt orienterer avisen bredt og aktuelt om CBS liv, udvikling og problemstillinger internt og i forhold til omverdenen. CBS OBSERVER bringer også historier om de mere ukonventionelle aspekter, der har indflydelse på universitetssektoren.

6 Skandinaviens største mediehus mere end 00 magasiner Målrettede medier Effektive annoncepakker Bedre kontaktpriser Dokumenteret effekt Betingelser Priser og betalingsbetingelser Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er uanset fakturadato netto kontant 4 dage efter udgivelsesdatoen for bladet, hvori annoncen har været indrykket. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan DG Media as kræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes ikke af tillægspriser. Reklamation DG Media as eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Det gælder også materiale modtaget fra andre medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides. For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter DG Medias skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være DG Media as i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning. Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at DG Media as modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for DG Media as eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl. Annullering Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til DG Media as senest 5 hverdage før bestillingsfristen. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale med DG Media as. Øvrige bestemmelser DG Media as forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet annonce oven over en streg i hele annoncens bredde. Der tages forbehold for trykfejl. Ring og få et forslag til effektiv og målrettet kontakt til din målgruppe.

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9

a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n a p r i l 2 0 0 9 CBS OBSERVER 3 Er SU en for høj og Danmarks studerende forkælede? Står den på brugt cykel

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 7 Cand.ling.merc barberes ned Fra 202 eksisterer den gamle cand.ling.merc.

Læs mere

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n d e c e m b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 9 Den hemmelige pris Det ligner en lys idé. Fredag den 27. november fik

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a r t s 2 0 0 CBS OBSERVER 2 Webavisen lukker, papirudgaven fortsætter Valget mellem pest og kolera blev truffet

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Tæppefald for CBS OBSERVER KICKSTART DIN KARRIERE I DAG VIND. 13.368,- Se hvordan på studiemedlem.dk

CBS OBSERVER 7. Tæppefald for CBS OBSERVER KICKSTART DIN KARRIERE I DAG VIND. 13.368,- Se hvordan på studiemedlem.dk a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 CBS OBSERVER 7 Tæppefald for CBS OBSERVER n y u n i v e r s i t e t s d i r e k t ø r -

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Medieinfo 2012 Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Den typiske læser af er er et journalistisk fagblad, skrevet og redigeret af uddannede

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid avis for copenhagen business school handelshøjskolen april 200 cbs OBSERVER 3 Syv strategiske skridt mod CBS fremtid Regionalt fokus samt viljen og evnen til institutionelt og kollektivt at tage livtag

Læs mere

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer Djøf Karriereguide 2011/12 Sprog, erfaring og kemi gav job Natalia De Oliveira De Gomes, Area Manager i Epoka. Nød livet og fik kompetencer Zigzaggede sig til drømmejobbet Regnede med at blive arbejdsløs

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 FLERSPROGLIG KOMMUNIKATION VI DUMPER I FREMMEDSPROG / SPROGLIG HØFLIGHED TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE 05 / VI DUMPER

Læs mere

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 K O MMAGASINET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 INDHOLD 8-27 / TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

CBS øger sit fokus på biotek

CBS øger sit fokus på biotek avis for copenhagen business school handelshøjskolen maj 200 cbs OBSERVER 4 CBS øger sit fokus på biotek Den 4. maj lancerer CBS, DTU og LIFE-fakultetet på Københavns Universitet i fællesskab kandidat-valgfaget

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36 forbundets magasin nr. 10, 2013 Du skal turde tabe for at vinde Side 36 Akademikere rykker Specialister med en akademisk uddannelse strømmer ind i bankerne, fordi arbejdsopgaverne bliver mere komplekse,

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere