Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé"

Transkript

1 Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder Svømmehal Kr Andre aktiviteter Søgt kr (Svømmehal andre aktiviteter) Bevilling kr Aktivitetshusets Brugerråd Kommunens pensionister og over 60-årige Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Fremtidens Kom. Kr Sundhedscafé Kr Søgt kr (Sundhedscafé) Bevilling kr Bedre Psykiatri Pårørende til sindslidende Pårørendepakke Kr Søgt kr (Synliggørelse og tlf. rådgivning) Bogense & Omegns Pensionistforening Bogense Senior Klub af 2006 Børns Vilkår Dansk Flygtningehjælpsgruppe i Otterup De frivillige på Kørselsordningen De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) Nordfyn Medlemmer Husleje og Mikrofon Husleje Kr Mikrofon Kr Efterlønsmodtagere og pensionister Børn og Unge med problemer i hverdagen Flygtninge i Otterup Pensionister Foredrag, udflugter, sangaften m.m. BørneTelefonen Sorggrupperne på Fyn Lektiehjælp,sommerudflugt, Juletræ m.m Kørselsordningen for pensionister til indkøb Søgt kr (Foreningens 65 års fødselsdag) Bevilling kr Kr Søgt kr (Udflugter, rejser, foredrag m.m.) BørneTelefon Kr Sorggrupperne på Fyn Kr Søgt kr (Telefonrådgivning Sorggrupper) Bevilling kr Kr Søgt kr (Lektiehjælp, arrangementer, udflugter mm.) Bevilling kr Kr Søgt kr (Kørselsordningen politisk drøftet) Bevilling kr Medlemmer af DSI Drift, kørselsudgifter Kr Søgt kr (Kørselsudgifter m.v.)

2 Diabetesforenings lokalkomité i Nordfyns Kommune Diabetiker og pårørende på Nordfyn Annoncering af arrangementer Fjordens dag 2008 Oprettelse af café for diabetikere og deres pårørende Ejby Billardklub Ældre på Nordfyn Netværksskabelse og socialt samvær Et barn To forældre Børn og forældre Aktiviteter for børn & forældre, Rådgivning, Bisidder, foredrag m.m. FBU, Forældre til anbragte børn Drift, støtte og rådgivning, Forældrelandsforeningen, Forældre, som har behov bisidder, Region Syddanmark for omsorg og støtte Netværksstøttende og skabende aktiviteter Forglem mig ej Solgården Beboerne på Solgården Arrangementer (bankospil, sang og musik), julegaver Kr Søgt kr (Arrangementer og udflugter) Kr Kr Ingen ansøgning Ingen ansøgning Kr Søgt kr (Drift, støtte og rådgivning) Kr Søgt kr (Udflugter, gevinster til banko m.v.) Gigtforeningen i Otterup Kørestolsbrugere Leje af liftbus Kr Søgt kr (Leje af liftbus) Bevilling kr Hjerneskadeforeningen Medlemmerne Driftsudgifter, arrangementer m.v. Kr Ingen ansøgning Hyggestedet Medlemmerne Husleje, forsikring, div. drift Husleje Kr Forsikring Kr Div. drift Kr Klubrådet i Huset Pensionister og efterlønnere LAFS-Fyn Fleks- og skånejobbere Aktivering og information til målgruppen Langtidssyge, fleksjob og førtidspensionistforeningen Nordfyn Langtidssyge, fleksjob og førtidspensionistforeningen Søgt (Husleje, forsikring, kontorleje) Afholdelse af Sundhedscafé Kr Ingen ansøgning Spændende aktiviteter efter brugernes egne ønsker. Ex. Foredrag, fester, edb- Kr Søgt kr (Etablering af lokalt netværk) Bevilling kr Kr Søgt kr (Kontoromk., sommerfest,

3 LEV Assens, Middelfart og Nordfyns Fælleskommunekreds Udviklingshæmmede, deres vejledere og pårørende undervisning Gå-hjem møder, uddannelsesmesse m.m. Kr julefrokost, bustur mv.) Bevilling kr Ingen ansøgning Mother Teresa Klubben Enlige kvinder Udflugt Kr Søgt kr (Udflugt) Bevilling kr Nordfyns Amatørsymfoniorkester Nordfyns Frivillige Netværk Ældre medborger i kommunen Børn, voksne og ældre borgere Koncert for ældre Kr Søgt kr (Give borgerne en musikalsk oplevelse) Bevilling kr Nordfyns Motionsdag annoncering og trykning af diverse Kr Søgt kr (Drift og løntilskud) Bevilling kr års bev. Røde Kors Nordfyn Enlige og handicappet Besøgstjenesten Kr Søgt kr (Besøgstjeneste) Rådgivnings- og Kontaktcenter for Demensramte og Pårørende Sct. Georgs Gildets Seniornet Nordfyn Senioridræt i Bogense og Omegn Frivillige pårørende og yngre demente Familier i Nordfyns Kommune Senior over 60 år fra hele Nordfyns Kommune Ældre, der er mere eller mindre mobile Demenscafé Kr Søgt ikke oplyst beløb (Aktiviteter og telefonisk rådgivning) Afslag Afholdelse af den årlige Kr Ingen ansøgning Travetur ved Gyldensteens Gods Data-stuen Kr Søgt kr (Datastuen) Bevilling kr Div. arrangementer Kr Søgt kr (Div. arrangementer + Aktivitetstilbud på Solgården)

4 Sind-Nettet Kommunens borgere med sindslidelser eller psykiske problemer uden netværk Frivillig støttekontaktpersonordning Bevilling kr Kr Søgt kr (Kontaktpersoner) Bevilling kr Skovby Gymnastikforening Børn år Social og fodboldevent i Holland Skovby Ældreklub Ældre i Skoby og Omegn Film, foredrag, rejsebeskrivelse m.v. Støtteforeningen for Nordfyns Psykiatricenter Støttegruppe Nordfyn for handicapfamilier Beboere og brugere af Nordfyns Psykiatricenter Handicapfamilier Særslev Pensionistforening Ældre, der ønsker samvær Udflugter, underholdning mm. Søbo s venner Beboer på Søbo Underholdning, foredrag, husavis Søndersø-Skamby Pensionistforening Pensionister i Søndersø og Skamby Kr Ingen ansøgning Kr Søgt kr (Besøg, udflugter m.m.) Arrangementer Kr Søgt kr (Arrangementer og inddragelse af lokalsamfundet i aktiviteter) Bevilling kr Opstart af foreningen. Kr Ingen ansøgning Administrationsudgifter, trykning af oplysningsmateriale Socialt samvær 8 gange om året Kr Søgt kr (Udflugter, lokaleleje, porto, papir til kopiering) Kr Søgt kr (Underholdning og Husavis) Bevilling kr Kr Søgt kr (Socialt samvær 8 gange om året) Søndersø Billardklub Ældre Socialt samvær Kr Søgt kr (Socialt samvær)

5 Torsdagsklub Bogense Pensionister og efterlønsmodtagere Arrangementer 20 torsdage om året Uggerslev Forsamlingshus Ældre i lokalsamfundet Udgifter til forbrugsudgifter og opvarmning Vesterbos Venner Vesterbo Plejecenters 50 beboer Veflinge/Vigerslev Pensionistforening Vigerslev Sogns Ældreudflugt Ældreklubben H.E.N Ældre hjælper Ældre på Nordfyn Pensionister og efterlønsmodtagere Kr Søgt kr (Arrangementer 20 torsdage om året) Bevilling kr Kr Søgt kr (Udgifter til forbrugsudgifter og opvarmning) Afslag Udflugter og underholdning Kr Søgt kr (Udflugter og Underholdning) Div. arrangementer Kr Søgt kr (Div. arrangementer) Ældre i Vigerslev Sogn Den årlige udflugt Kr Søgt kr (Udflugter) Afslag + 60 årige i Nordfyns Kommune Ældre fra Nordfyns Kommune Lokalleje, Motion for ældre borgere Kr Søgt kr (Lokalleje, Motion for ældre borgere) Ældremobiliseringsdage Kr Ulla Marvø har skrevet: Vi fik i 2007 afslag til vores ansøgning om tilskud fra 18 midler, og blev henvist til at søge kulturmidler. Her fik

6 Ældre i bevægelse Uggerslev Ældre hjælper ældre Søndersø Ældre hjælper Ældre Bogense Ældre hjælper Ældre Otterup Ældre i bevægelse Lunde Ældre i Bevægelse i Søndersø vi afslag og endte uden tilskud. Ældre borgere Lokaleleje Kr Søgt kr (Lokaleleje 2007) Bevilling kr Ældre i Søndersø og Telefonregning Kr Søgt kr Omegn (Højskoleophold kr.5.000, afholdelse af temadag kr. 500, telefonregning kr ) Bevilling kr (temadag og telefonregning) Ældre og handicappede, der ønsker biblioteksbøger bragt fra bibliotek Ældre over 60 år i Otterup og Omegn Alle mellem år, Lunde og Omegn Ældre, der ikke frivilligt søger sociale aktiviteter Budbringning af forskellig art Kr Søgt kr (Budbringning af forskellig art) Bevilling kr PC udstyr Kr Søgt kr (Drift af Huset ) Afslag Leje af Lunde Forsamlingshus Buskørsel, halleje og udflugter Kr Søgt kr (Leje af Lunde Forsamlingshus) Bevilling kr Buskørsel og Halleje Kr Udflugter Kr Søgt kr (Halleje, buskørsel og udflugter) Bevilling kr

7 For sent indkomne Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Landsforeningen Ældre Sagen, Lokalkomiteen for Nordfyn Besøgsmodtagere svage ældre, der har svært ved at komme ud blandt andre eller ikke har familie omkring sig Besøgstjenesten Kr Søgt kr (Besøgstjenesten) Bevilling Kr Offerrådgivningen i Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Ofre for forbrydelser og ulykker samt pårørende Rådgivning, vejledning og personlig støtte i form af bisidder (ikke part i sagen) Dansk Blindesamfund Fyn Blinde/svagtseende Kørsel for 7 personer fra Nordfyns Kommune til møde i Omsorgsklub for blinde og svagtseende samt kørsel til kursus for 1 pers. Lungeforeningen Boserup Minde Nordfynsk Afdeling Bryggergården og Kærgårdens Venner Forældre- og pårørendeforeningen af 20. november Otterupgården Lungesyge mennesker Beboerne på Bryggergården og Kærgården Brugere af Otterupgården Drift af kontor og medlemspleje. Medlemsarrangement på Tarup gl. Præstegård for lungesyge Busudflugt, cafe- og spissammenarrangementer med underholdning, blomster til jul og påske Årets udflugtstur, medarrangører af diverse aktiviteter, herunder lejrtur, fisketur, sommerudflugt, Kr Søgt kr (Ofre for forbrydelser og ulykker samt pårørende/vidner) Bevilling kr Kr Søgt kr (Kørsel 4 personer til omsorgsklub samt kørsel for 1 til kursus) Bevilling kr Kr Søgt kr (Komsammen på Tarup Gl. Præstegård. Drift af kontor og medlemspleje) Bevilling kr Kr Søgt kr (Busudflugt, cafeog spissammenarrangementer med underholdning, blomster til jul og påske) Bevilling kr Kr Søgt kr (Årets sommerudflugt, medarrangør af årets sommeraf-

8 mini festival m.v. slutningstur, mini musikfestival m.v.)

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på www.samraadmors.dk Layout:

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni

Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni 34 tilbud om foredrag og debatoplæg fra Samvirkende Menighedsplejer 1 Foredrag ved generalsekretær Kirsten R. Laursen HVAD ER DIAKONI? Hvad er

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap 25.6.2008 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2011 Måske ny efterlønsordning og forhøjelse af pensionsalderen. Diagnoser

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006 2 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige

Læs mere

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret

20. årgang juli 2006. Kontakten. mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune. Aktivitetskatalog tilbud fra Turkontoret 20. årgang juli 2006 Kontakten mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune 3 Aktivitetskatalog og tilbud fra Turkontoret Kontakten er Helsingør Kommunes blad til borgere over 60 år og

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

OM FOLKESTEDET FRIVILLIGHUS OG PLATFORM FOR FORENINGER I AARHUS

OM FOLKESTEDET FRIVILLIGHUS OG PLATFORM FOR FORENINGER I AARHUS OM FOLKESTEDET FRIVILLIGHUS OG PLATFORM FOR FORENINGER I AARHUS FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C Tlf: 87 13 54 15 Mail: folkestedet@folkestedet.dk Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Firma/forening/institution TILBUD: Lokaler/Materiel EFTERSPØRGSEL: Lokaler/Materiel

Firma/forening/institution TILBUD: Lokaler/Materiel EFTERSPØRGSEL: Lokaler/Materiel Børskatalog 2014 Firma/forening/institution TILBUD: Lokaler/Materiel EFTERSPØRGSEL: Lokaler/Materiel Home-Start Ikast-Brande Rester af garn, som skal bruges til at strikke baby-trøjer, huer og sokker af

Læs mere