Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat , , Europahøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen"

Transkript

1 Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Keld Nielsen, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Marianne Aude, Syddjurs Byråd Dagmar Brendstrup, VisitDenmark Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Godkendelse af dagsorden: Erling bød Marianne Aude velkommen med en kort præsentationsrunde. Marianne Aude: Marianne Kirkegaard Aude, Syddjurs byråd, repræsenterer borgerne i kommunen. Hun er sygeplejerske og arbejder nu som leder af sundhedsfremme og forebyggelse i Syddjurs Kommune. Uffe har et par forslag til temaer til indlæg som indledning til bestyrelsesmøder, tages under eventuelt Godkendelse af referat: Vibeke og Kirsten har indsendt ændringer til punkt 4, forretningsordenen, konklusion stk. 11. rettelsen medtaget til punkt 5, Vibeke uddyber sin holdning, i konklusion ændres kan til skal til punkt 8, Kirsten uddyber sin holdning. Til punkt 11, Kirsten og Vibeke, Eva havde ændringer til konklusionen vedr. personer til forberedelsen. Uffe påpegede, at det var aftalen, at det var sekretariatet, som deltog i forberedelserne. Kirsten og Eva deltager i samarbejde med sekretariatet. 1

2 3. Økonomi og bevilling Budgettet er afsendt, godkendt af bestyrelsen for at frigive bevilling til det arbejde der er udført og det der venter. Arbejdsbudgettet vedlagt bilag 3.1. Arbejdsbudgettet for det kommende halvår indstilles til godkendelse. Budgettet tilpasses løbende til beslutningerne i bestyrelsen, hvilket sker ved behandling af regnskab for forløbne kvartal. april mødet august mødet osv. Budgettet, som har været rundsendt og godkendt af bestyrelsen, er indsendt for at få frigjort bevillingen. Uffe havde troet, at bevillingen var fremme til mødet i dag, men de vil nok bede om supplering. Uffe mener, at det på hans opfordring - nok blevet for kort. Man savnede et budget for nationalparkplanen, eller at den i det mindste er nævnt. De 3 mil. skal have en anden overskrift. Erling har lavet arbejdsbudget for det første halve år: Vibeke: Ønskede at høre om annonceringen i Jyllandsposten, da annoncen for sekretariatslederen havde været i flere gangen. Erling oplyste, at vi er blevet debiteret for det vi har bestilt 1 gang søndag den 12. januar. Vi er ikke blevet debiteret for flere indrykninger. Erling har gennemgået korrespondancen, og det er i orden. Kirsten: Ønskede at se på de kr. til studieture i maj. Hun mente, at vi i maj nok fik travlt i forvejen med nationalparkdag m.v. Hun ønskede at beløbet blev flyttet til f.eks. juni. Erling oplyste, de kan flyttes, senere vil vi komme ind på, hvor det kan være. Måske Loch Lomond Det er kun et arbejdsbudget, der sikrer, at vi har noget at holde hinanden op på. Vibeke: Ønskede at vide, hvilken forskel der er på kontormaterialer /kontorhold. Dagmar påpegede, at kontorleje og husleje er det samme. Erling flytter beløbet til den store pulje. Dagmar ønskede også at vide, om varme lys er inkl. Erling oplyste, at det kan vi ikke sige noget om endnu, da der ikke er valgt et sted. Der skal laves mere deltaljeret budget til de bevilgende myndigheder. Studieturen flyttes fra maj. Arbejdsbudget justeres. 2

3 Samarbejde med SNS SNS er bedt om at fremkomme med udkast til samarbejdsaftale. En vedtagelse fra 3. bestyrelsesmøde. Udkastes ordlyd omkring personale og økonomi-styring laves i en samarbejdsaftale. Og færdiggøres straks til endelig bekræftelse i bestyrelsens marts møde. Økonomiaftalen forventes at koste mellem 10 og kr. årligt. Der skal sættes ca. pris på det personalemæssige inkl. Løn administration. Aftaler omkring journal, IT og hjemmeside tages op efter ansættelsen af sekretariatsleder. SNS-udkastet er sendt ud til bestyrelsen inden mødet. Forslag fra Erling til, hvad vi gør i dag. Samarbejdet omkring økonomi er vel ok, samarbejdsaftalen omkring journal, it og hjemmeside tages op efter ansættelse af sekretariatsleder. Ellers er debatten åben: Helge ønskede at vide, hvor meget det er nødvendigt at have med i aftalen med SNS, og om aftalen skal sikre bestyrelsen. Han mener, at dette udkast virker som om SNS overtager det hele. Kirsten synes aftalen er fin og fyldig, hun har noteret sig at timelønningerne er for kortere perioder, for længere perioder må der være noget andet. Jørgen Ivar mener, at det kan nok være en fordel på økonomisiden, men ud fra det han har undersøgt, kan han ikke se, hvad er det, der er så vanskeligt ved at holde vores eget personale. Han har svært ved at se, hvad det kan være. Økonomi ok i en periode. Det skal pindes noget mere ud. Peter ønskede at vide, hvordan bestyrelsen er indplaceret i forhold til SNS og ministeriet? Hvor er vi i den sammenhæng? Keld henviste til sit spørgsmål sidste gang, hvad har vi af ejerskab. Det her er et flot dokument, som fratager os stort set alle rettigheder. Peter henviste til side 2 regnskabsføring, skal vi f.eks. betale moms? Det ved vi ikke. Vi er selvforsikrende kan vi ikke lave forsikringer selv? Helge ønskede at vide noget om statens udbudsregler, hvilken beløbsrammer er der, inden det skal i offentligt udbud? Peter ønskede at vide noget om hjemmesiden. Miljøministeriet ejer domænenavnet, kan det ikke bare gives videre til os? Formuleringen her er for kontrollerende. Dagmar: Vi er en statsinstitution, vi er pålagt at bruge SNS til en række ting, som vi betaler til for at få lavet. Vibeke påpegede, at vi er en selvstændig institution, hvordan kommer vi ind under SNS? Vi kan vel uddelegere til hvem som helst, og vil vi så være interesseret i, at hvem som helst skal godkende ansættelser og aftaler? Uffe forklarede, at man skal se på, at det er en statsinstitution, og der er nogle spilleregler for statsinstitutioner. Det er rigtigt, at økonomidelen kan udliciteres, men det skal alligevel med i statens system og til rigsrevisionen. Miljøministeriet har tilsynsforpligtelse, og den er uddelegeret til SNS. Erling mente, at det vi bedst kunne nu, er at lave en aftale om økonomidelen. Problemerne opstår først i relation til personale og kompetence. Den følelse vi sidder med er et vist overformynderi fra SNS, det er ikke så heldigt Han foreslår, at vi laver økonomidels-aftalen og undersøger personaledelen hos neutral jurist så hurtig som muligt. Vedr. forsikring, er det normal praksis med selvforsikring. Keld ønskede at vide, om det er forsikring i henhold til personalet? Kirsten ønskede at vide, om vi er selvforsikrende over for personalet? Uffe bekræftede, og hvis vi kører i privat regi skal vi også være selvforsikrende. Erling påpegede, at det kræver en større indsigt i forhold til forsikring, til at vi kan sige noget om det. 3

4 Helge kommenterede omkring formuleringen, at den er for skrap. Er bestyrelsen uden indflydelse? Uffe kommenterede, at forsikringen er det mest alvorlige i forbindelse med personaleforpligtelsen, det her går på, at der er nogle løn og arbejdsforhold, som skal være klare i forhold til en ansættelse, hvilket betyder, at det kan klares ved aftale med SNS om løn og ansættelsesforhold, eller at bestyrelsen selv forhandler eller har en personalejurist. Erling kommenterede, at der næppe er nogle her, der anser forhandlingssituationen som værende et problem. Han har en tro på, at vi har en tyngde til at få vores ting igennem, og at aftalen her er en formalitet, selv om formuleringen er hård. Uffe påpegede, at det jo er et udkast, det kan forhandles. Peter mente, at udkastets tekst skal renses for formuleringer, så bestyrelsen ikke bliver uden betydning. Jørgen Ivar mente, at ukastet sætter os i en situation hvor SNS ansætter. Der er nogle ting der er anderledes end i private virksomheder, fordi vi er en statsinstitution, men det er ikke så meget anderledes, som der lægges op til i udkastet, vi skal i stor udstrækning selv. Kirsten mente, at formeringen Bestyrelsen indstilling skal med i formuleringen af aftalen, så det er vores indstilling, som er gældende. Det er et dilemma, at SNS har vetoret i forbindelse med personalet. Uffe forklarede, at ansættelse vil ske efter den overenskomst, der er mellem den ansattes organisation og staten, de kommer ind i trin. Vibeke mener, at Erlings forslag om, at en jurist ser på er en god ide. Økonomidelen er ok. Peter støtter Erlings forslag om at få undersøgt tingene, hvis det er det, der skal til for at vi kan komme videre. Erling gjorde opmærksom på, at det ikke er med i budgettet. Han forklarede endvidere, at vi har ikke uanet tid, 1.4. har vi 2 ansatte, men ingen økonomi, vi er kommet et skridt videre, men vi er ikke helt igennem med bevillingen, det snakker Uffe og Erling om på torsdag vi klarer os alligevel. Hvis vi ikke laver aftalen nu, man kan være ansat som vikar. Det er ikke optimalt. Uffe kommenterede, at de årligt er Uffes skøn for størrelsen af den regning som SNS sender til bestyrelsen for den samlede ydelse. Det hænger sammen med, at det SNS kan prissætte er tid, ikke andet. Det er enighed om at det er billigt. Erling sender opgaven til en lokal advokat, og på basis af det vi får tilbage, tager vi det op igen. Aftaler omkring journal, IT og hjemmeside tages op efter ansættelsen af sekretariatsleder. 4

5 5. Endelig godkendelse af forretningsorden Forretningsorden, som er tilrettet efter bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet den 21. januar. Forretningsordenen er kun til endelig orientering Endelig bekræftelse: Formuleringen vedr. punkt 11 i REFERATET var ikke rigtig. Vibeke. Punkt 10 Det fjernes punkt 6 første linje nationalpark skal være rigtig Kirsten: Hvis vi godtager forretningsordenen vil det stride mod aftalen med SNS aftalen Vibeke: Det er bestyrelsen der afgør hvad der er princippet. Forretningsordenen tilpasses og sendes ud Forretningsordenen godkendt med o. n. rettelser. 5

6 6. Placering af sekretariatet 3 forslag med priser er med som bilag. Der er kun ubetydelig forskel på prisen for de 3. Der er på længere sigt mange andre muligheder. -Politistation i Ebeltoft. -Hus i Femmøller -Vægtergården -Rådhusene -Præstegården i Agri -og mange flere Vi lejer stueetagen på jagtslottet af DMU og nedsætter en lille gruppe På maj mødet der kan arbejde videre med enten at bekræfte at vi bliver for en længere periode eller fremlægge andet forslag ved bestyrelsesmødet i oktober De tre indhentede tilbud udsendt, men det er rygtedes, at vi leder efter noget, og siden er der kommet andre ting på banen, Vægtergården, Præstegården i Agri, bank i Knebel m.v. Der vil hele tiden komme nye input. Vi må tage beslutning. Keld går ind for Jagtslottet, det er flot og en fornuftig aftale Peter ønskede at høre rengøringen i tilbud fra DMU er realistisk. Det er muligt, det er højere end i de andre tilbud, men til gengæld er de andre priser lavere. Kirsten: Jagtslottet fornuftig, praktisk placering. Dagmar: Jagtslottet det bedste, men hun er bekymret for varmeudgiften. Erling: Vi kan få fast beløb ind Jørgen Ivar er stemt for at arbejde for at finde vores eget sted, men det er væsentligt, at vi vedtager, at vi har planer om at finde et andet sted at være. Uffe: Uenig, Med sådan et lille sekretariat, så er det for småt til et eget sted.. Det kommer til at virke som sommerbetjeningskontor til turister. Det er vigtigt med et fagligt miljø, at stedet er tilgængeligt og placeret optimalt i forhold til nationalparken. Peter er betænkelig ved, at rummene ikke er optimale i Jagtslottet. Jørgen Ivar pointerede, at hvis vi ikke kan blive enige om at finde egne lokale, så vil han støtte Vibekes tidligere forslag om at sende det i udbud. Erling: Vi nedsætter os på Jagtslottet midlertidigt, og vi nedsætter en gruppe til at finde et andet sted. Det er der ingen problematik i. DMU er den mest fleksible. Helge, det er også en fordel at sekretariatslederen kan være med i beslutningen om det endelige sted. Vibeke: Ønsker at fastholde synspunkt fra tidligere om, at vi ikke lejer af staten. Helge pointerede, at Jagtslottet er under forudsætning af, at det er midlertidigt. Erling spurgte om der var nogen, der er indstillede på at arbejde med gruppen. Det vil hele bestyrelsen være med i. Dagmar gjorde opmærksom på, at der også var kommet et tilbud fra Erik Nielsen, Strandslyngen. Erling oplyste, at der i Knebel er en, der vil leje ud til 600 kr. pr m2. Uffe: Det er forkert signal at placere sekretariatet uden for nationalparken. Det var der enighed om. Bestyrelsen drøfter en mere permanent løsning Vibeke påpegede i forbindelse med Jagtslottet og signalværdi, at signalværdien ikke er god i at leje noget som er krigsskadeerstatning? Peter: Hvis Jagtslottet brænder, fordi en ansat taber en cigaret, skal vi så betale. Kirsten: Der må ikke ryges indenfor. Det vil ikke være fonden der skal betale i det tilfælde. 6

7 Sekretariatet bliver midlertidigt i Jagtslottets underste etage. Hele bestyrelsen arbejder med at finde andre egnede lokaler. 7

8 7. Nationalparkrådet, evaluering af mødet den 2. februar Mødet var indkaldt med annoncering i lokale blade over 2 uger. Der deltog ca. 30 personer, heraf 7 personer fra bestyrelsen. Mange havde ringet afbud på grund af vejret og bedt om yderligere information om proceduren for at komme i betragtning til rådet. Indstilling til rådet skal være os i hænde senest 1. marts. Og rådet tænkes nedsat ved bestyrelsesmødet den 17. marts. 2 muligheder: 1/ vi udsender information pressemeddelelse om proceduren for det videre arbejde. 2/ vi indkalder til et møde snarest for at give andre interesserede, der var forhindret af vejret, en information som den deltagerne fik på Europahøjskolen. Evt. udsætter fristen for indsendelse af indstillinger. På trods af vejret, var der mange fremmødte, og der var mange, der ringede og sagde, at de ikke kom. Erling har planer om i løbet af ugen at skrive pressemeddelelse til de to lokalaviser, så vi kan forklare, hvordan man gør for at indstille til rådet. Han mener det er den bedste løsning frem for at holde et nyt møde. Det var der bred enighed om. De tre der planlagde mødet laver en pressemeddelelse, som sendes til lokalaviserne. Peter oplyste, at der var nogle der ikke kom ud med det de ville spørge om, der er et behov for at formidle, hvad kan rent faktuelt skal ske for at komme i. Der laves pressemeddelelse, som sendes til aviser og rundsendes til bestyrelsen og til Uffe til at lægge ind på hjemmesiden. Indstillingsfristen 1. marts fastholdes. Der blev spurgt til det rent faktuelle med, hvad der skal står på a4 siden. Keld oplyste, at mange har opfattet som et skema, man skal udfylde. Det er ikke et skema, men maksimalt en a4 side. Keld maksimalt er ok Kirsten syntes det var udtrykt helt klart. Erling spurgte til mødets form, var det kørt for stramt? Det lod ikke til at være tilfældet. Eva fik at vide, at det var meget informativt. Måske var det kun nogle få, der kom med kritikken. Erling har fået tilbagemelding om, at det var åbent, afslappet, folk var positivt overrasket over åbenheden. Powerpointdokument med de 6 sider sendes til bestyrelsen. Gruppen, som forberedte mødet laver pressemeddelelse vedr. proceduren for indstilling til nationalparkrådet. Pressemeddelelsen sendes til lokalaviserne samt til bestyrelsen. Deadline torsdag/fredag i denne uge. Powerpointdokumentet med de 6 sider sendes til bestyrelsen. 8

9 8. Nationalparkdag, valg af lille gruppe Formidlingspartnerskabet arbejder med sagen, og ønsker naturligvis et samarbejde med Nationalparkbestyrelsen omkring synlighed. Vi nedsætter en gruppe til at arbejde sammen med formidlingspartnerskabet om en synliggørelse af Nationalparken og bestyrelsens arbejde. Der er forslag om en udstilling om nationalparken og med nationalparkens bestyrelse som deltagere. Placeringen kunne enten være ved sekretariat, ved et kommende besøgscenter eller et specielt centralt sted. Hovedattraktionen kunne være snak med Nationalparkbestyrelsen. Valg af lille gruppe Peter vil gene sammen med Kirsten og Eva i den lille gruppe. Erling: Vi har brug for materiale til Gl. Estrup, så måske skal vi tænke i udstillingsmateriale. Peter: Billeder osv., det skal vi vel arbejde hen imod, Gl. Estrup er i maj, Nationalparkdagen er 24 maj. Der blev spurgt til budget. Det er under projekter. Dagmar mente, det vil være oplagt, at sekretariatslederen også er med til at udvikle materialet. Uffe gjorde opmærksom på, at de stadig har materialet fra indvielsen. Eva ønskede at vide, hvor skal det være der er en beslutning om, at det skal være et samlet sted i forbindelse med et besøgscentret. Vi skal ikke stå sammen med andre. Gruppen finder frem til det bedste sted. Gruppe: Peter, Kirsten og Eva Udstillingsmateriale laves efter at sekretariatslederen er tiltrådt. Gruppen finder det bedste sted til præsentation af os. 9

10 9. Status for ansættelse af sekretariatsleder Der er 55 ansøgere til stillingen som sekretariatsleder. Ansættelsesgruppen, bestående af Vibeke, Kirsten, Jørgen Ivar, Uffe og Erling har fået kopi af alle ansøgninger med bilag. Pakket i 2 mapper til hver den 3. februar og afleveret til gruppens medlemmer. Der er udarbejdet en bruttoliste, som bestyrelsen får udleveret på bestyrelsesmødet, og som ikke offentliggøres. Behandlingen af disse personfølsomme informationer drøftes på bestyrelsesmødet. Der stiles mod at indkalde 5 personer til 1. samtale og at indstille 2 for bestyrelsen til endelig afgørelse. Bruttolisten uddeles 5 mandsgruppen tager interview med 4 personer Det er et godt ansøgerfelt med mange kvalificerede. 5 mands gruppens sammensætning er god, der er forskellige indgangsvikler til ansøgerne. Der er 4 personer indkaldt til samtaler fredag og lørdag (fredag eftermiddag og lørdag formiddag). Målet er at vi efter det kan indstille 2 personer til bestyrelsespræsentation. Vi har aftalt at vi præsenterer den 22 og 23 men er der kun 2, skal det være den 22. Det må kunne lade sig gøre på 1 aften. Eva ønskede at vide, om det var 6 vi skulle tage ud? Det var ikke helt fastlagt, men de 4 udskiller sig fra resten. Dagmar: vi har tillid til gruppen og deres beslutning. Når bruttolisten er udleveret, så skal der snakkes om baggrund og navn på de 4. Numrene på de 4 blev oplyst Ansøgningerne for de 2, som præsenteres for bestyrelsen, skal sendes til bestyrelsen Peter pointerede, at de 4 kandidater ikke umiddelbart havde det store natursyn. Kirsten oplyste, at det ikke er rigtigt, hendes kriterier for udvælgelsen havde været: Kendskab til nationalparkområdet, land- og skovbrug, kommunikation, naturforvaltning. Narturdelen er vurderet på højt plan. Erling oplyste, at Steen Gade har spurgt ministeren om, hvorfor vi ikke havde prioriteret naturen nok i annoncen om sekretariatslederen. Vi svarer på det, at der tages hensyn til det i næste trin. Uffe ønskede at vide, om der i bestyrelsen på forhånd er en overvægt mod de udvalgte, for så bør de ikke indkaldes. Der var en enkelt indvending, som ikke vandt genklang hos de andre. Efter samtalerne og udvalg af to personer, sendes disses ansøgninger til hele bestyrelsen. 10

11 10. Status for projekter omkring Nationalparken og henvendelser Orientering: 1/ projektstatus vedr. AFF Uffe: Der er to aktiviteter, der kører nu Vedr. cykelruten vi har inviteret en stribe til at deltage i en følgegruppe. Også nogle fra bestyrelsen. Rideruterne er på SNS arealer, der er etableret følgegruppe. Der er sat to milepæle for i år: ridestinet færdig, besøgscentrene Karlsladen og i Strankær skal i udbud Med hensyn til cykelstierne er der planlagt, at følgende gøres færdig i 2010: Kalø- Bjødstrup, Femmøller-Bogens, Agri-Fuglsø, Elsegårde-Boeslum. Formidling i de to besøgscentre: her er der indkaldt til møde brainstorm og ideer, det er den 11. kl / projektstatus vedr. VER-DI Erling tager af sted i nat. Han er med i 2 dage, og Uffe håber, at Erling finder ud af hvad der foregår. Det er 5 små eu projekter. Kristian Herget og kommunen har indmeldt os i det. Det er regionen, som har initieret det på opfordring af Ringkøbing/Skjern i forbindelse med Skjern Å. Kristian Herget har sendt afbud. 3/ Henvendelse om Naturcykler Søren Præstholm, kan måske kombineres med cykler ved Karlsladen, begge centre har afsat penge til det, måske en kombination. 4/ Henvendelse om MolsVand Obicon, har foreslået et projekt om Molsvand, i samarbejde med Obicon og Grundfos - måske et springvand man kan drikke af. 5/ Henvendelse om Formidlingspartnerskabet. Henvendelse fra formidlingspartnerskabet styregruppe vil have møde med os vi lader den hænge lidt Uffe: Forslag til tema til møde i forbindelse med bestyrelsesmøderne: Uffe er medlem af formidlingspartnerskabet de har drøftet, at de 7 parter kommer til en tematisk snak som indledning til et bestyrelsesmøde. Skal ikke være i marts måned, i april-maj måned partnerskabet vil gerne præsentere sig selv og ikke lade sig repræsentere af en person. 6/ Brug af logo ved Molsridtet Afslået 7/ Henvendelse om velkomstcenter Hans Grøn har orienteret Erling om sine ideer til et velkomstcenter. Han har et projekt tegnet og søger opbakning, men vi har ingen penge, han ville alligevel gerne præsentere det. 8/ Henvendelse om Lystøndehuset Lystøndehuset fra Holmen i dårlig stand, det ligger og forgår i depot BLIS på et tidspunkt vil vi gerne have en præsentation. Kunne være et besøgscentre i forbindelse med kystkulturen. De kan præsentere det senere. 9/ Henvendelse om vand/miljøpl. Planen er sendt ud til teknisk høring, og Erling har været interviewet til tv2 Østjylland. 11

12 Han blev dog klippet væk, fordi hans budskab ikke var det, journalisten ville høre. Derfor skrev han i aviserne. Uffe kom med et andet forslag til tema til møde forud for bestyrelsesmøde: Miljøcenter Århus kan komme og fortælle om den plan der er nu problemet er komplekst, og vi har haft vanskelig ved at forklare natura2000 og Nationalparken det vil være godt for bestyrelsen at få klarhed over det, inden vi kommer for godt i gang. Hvilke effekter vil det have for forskellige dele af samfundet. Er det tema her eller til et offentligt møde det ene udelukker ikke det andet. Keld giver Uffe ret, det er komplekst. Erlings tekst var ikke nemt forståelig. Det kan ikke blive før høringen er gennemført Vi tager det med 10/ Henvendelse fra Landbrugsmessen. Erling mener ikke, vi er modne til at være med selv og vi vil ikke være der i forbindelse med Syddjurs kommune. Erling har sagt nej. Vibeke indvendte, at der på Landbrugsmessen er mange kritikere, derfor vil det være godt at være der. Hvornår er det? Erling sender noget ud om det.. Vibeke synes, det strategisk er godt. Peter, Jørgen Ivar er enige. Jørgen Ivar: Tv2 vil gene stikke en kæp i hjulet for dem der mener, at nationalparken ikke er farlig. Han synes vi skal være med og vi skal være der alene. 11/ Henvendelse vedr. oplæg 1.marts personer fra Vejlby Landbrugsskole vil gerne høre indlæg i. Det er studerende, der skal bruge det til eksamensopgave, og det skal omhandle processen. - Erling og Jørgen Ivar tager sig af det. Brugsuddelere ønsker et oplæg om Nationalparken, det skal afholdes i Hasselager. Ingen kan, det burde også være i Nationalparkens område. 12/ LAG ansøgninger 2 ansøgning er sendt til LAG med anvendelse af Nationalpark Mols Bjerge som løftestang: Vinterbaderne i Nationalpark Mols Bjerge Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge dette projekt har Naturfredningsforeningen givet til, ansøgningen er sendt af Nationalpark Mols Bjerges Venner. Vi holder øje med projekterne. Lystøndehuset gemmes til senere som mulighed Brug af logo ved Molsridtet, Afslået Erling sender noget ud om Landbrugsmessen 12

13 11. Åben for tilføjelser Forslag til temamøde i forbindelse med bestyrelsesmøderne: 1. Uffe er medlem af formidlingspartnerskabet de har drøftet, at de 7 parter kommer til en tematisk snak som indledning til et bestyrelsesmøde. Skal ikke være i marts måned, i april-maj måned partnerskabet vil gerne præsentere sig selv og ikke lade sig repræsentere af en person. 2. Miljøcenter Århus kan komme og fortælle om den plan der er nu problemet er komplekst, og vi har haft vanskelig ved at forklare natura2000 og Nationalparken det vil være godt for bestyrelsen at få klarhed over det, inden vi kommer for godt i gang. Hvilke effekter vil det have for forskellige dele af samfundet. 12. Eventuelt Eva ønskede at kende tid for studietur af hensyn til eksamen Der blev foreslået en forårstur, der er nok det mest givende i relation til bestyrelsen. Medio august er også et godt tidspunkt. Kirsten mener, at hvis vi skal være fri for insektplage, så er efterårsferien den bedste tid. Eva ønsker, at vi lægger datoerne fast. Det bliver gjort relativt hurtigt.. Dagmar kan ikke komme til mødet i marts 13

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere