Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat , , Europahøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen"

Transkript

1 Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Keld Nielsen, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Marianne Aude, Syddjurs Byråd Dagmar Brendstrup, VisitDenmark Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Godkendelse af dagsorden: Erling bød Marianne Aude velkommen med en kort præsentationsrunde. Marianne Aude: Marianne Kirkegaard Aude, Syddjurs byråd, repræsenterer borgerne i kommunen. Hun er sygeplejerske og arbejder nu som leder af sundhedsfremme og forebyggelse i Syddjurs Kommune. Uffe har et par forslag til temaer til indlæg som indledning til bestyrelsesmøder, tages under eventuelt Godkendelse af referat: Vibeke og Kirsten har indsendt ændringer til punkt 4, forretningsordenen, konklusion stk. 11. rettelsen medtaget til punkt 5, Vibeke uddyber sin holdning, i konklusion ændres kan til skal til punkt 8, Kirsten uddyber sin holdning. Til punkt 11, Kirsten og Vibeke, Eva havde ændringer til konklusionen vedr. personer til forberedelsen. Uffe påpegede, at det var aftalen, at det var sekretariatet, som deltog i forberedelserne. Kirsten og Eva deltager i samarbejde med sekretariatet. 1

2 3. Økonomi og bevilling Budgettet er afsendt, godkendt af bestyrelsen for at frigive bevilling til det arbejde der er udført og det der venter. Arbejdsbudgettet vedlagt bilag 3.1. Arbejdsbudgettet for det kommende halvår indstilles til godkendelse. Budgettet tilpasses løbende til beslutningerne i bestyrelsen, hvilket sker ved behandling af regnskab for forløbne kvartal. april mødet august mødet osv. Budgettet, som har været rundsendt og godkendt af bestyrelsen, er indsendt for at få frigjort bevillingen. Uffe havde troet, at bevillingen var fremme til mødet i dag, men de vil nok bede om supplering. Uffe mener, at det på hans opfordring - nok blevet for kort. Man savnede et budget for nationalparkplanen, eller at den i det mindste er nævnt. De 3 mil. skal have en anden overskrift. Erling har lavet arbejdsbudget for det første halve år: Vibeke: Ønskede at høre om annonceringen i Jyllandsposten, da annoncen for sekretariatslederen havde været i flere gangen. Erling oplyste, at vi er blevet debiteret for det vi har bestilt 1 gang søndag den 12. januar. Vi er ikke blevet debiteret for flere indrykninger. Erling har gennemgået korrespondancen, og det er i orden. Kirsten: Ønskede at se på de kr. til studieture i maj. Hun mente, at vi i maj nok fik travlt i forvejen med nationalparkdag m.v. Hun ønskede at beløbet blev flyttet til f.eks. juni. Erling oplyste, de kan flyttes, senere vil vi komme ind på, hvor det kan være. Måske Loch Lomond Det er kun et arbejdsbudget, der sikrer, at vi har noget at holde hinanden op på. Vibeke: Ønskede at vide, hvilken forskel der er på kontormaterialer /kontorhold. Dagmar påpegede, at kontorleje og husleje er det samme. Erling flytter beløbet til den store pulje. Dagmar ønskede også at vide, om varme lys er inkl. Erling oplyste, at det kan vi ikke sige noget om endnu, da der ikke er valgt et sted. Der skal laves mere deltaljeret budget til de bevilgende myndigheder. Studieturen flyttes fra maj. Arbejdsbudget justeres. 2

3 Samarbejde med SNS SNS er bedt om at fremkomme med udkast til samarbejdsaftale. En vedtagelse fra 3. bestyrelsesmøde. Udkastes ordlyd omkring personale og økonomi-styring laves i en samarbejdsaftale. Og færdiggøres straks til endelig bekræftelse i bestyrelsens marts møde. Økonomiaftalen forventes at koste mellem 10 og kr. årligt. Der skal sættes ca. pris på det personalemæssige inkl. Løn administration. Aftaler omkring journal, IT og hjemmeside tages op efter ansættelsen af sekretariatsleder. SNS-udkastet er sendt ud til bestyrelsen inden mødet. Forslag fra Erling til, hvad vi gør i dag. Samarbejdet omkring økonomi er vel ok, samarbejdsaftalen omkring journal, it og hjemmeside tages op efter ansættelse af sekretariatsleder. Ellers er debatten åben: Helge ønskede at vide, hvor meget det er nødvendigt at have med i aftalen med SNS, og om aftalen skal sikre bestyrelsen. Han mener, at dette udkast virker som om SNS overtager det hele. Kirsten synes aftalen er fin og fyldig, hun har noteret sig at timelønningerne er for kortere perioder, for længere perioder må der være noget andet. Jørgen Ivar mener, at det kan nok være en fordel på økonomisiden, men ud fra det han har undersøgt, kan han ikke se, hvad er det, der er så vanskeligt ved at holde vores eget personale. Han har svært ved at se, hvad det kan være. Økonomi ok i en periode. Det skal pindes noget mere ud. Peter ønskede at vide, hvordan bestyrelsen er indplaceret i forhold til SNS og ministeriet? Hvor er vi i den sammenhæng? Keld henviste til sit spørgsmål sidste gang, hvad har vi af ejerskab. Det her er et flot dokument, som fratager os stort set alle rettigheder. Peter henviste til side 2 regnskabsføring, skal vi f.eks. betale moms? Det ved vi ikke. Vi er selvforsikrende kan vi ikke lave forsikringer selv? Helge ønskede at vide noget om statens udbudsregler, hvilken beløbsrammer er der, inden det skal i offentligt udbud? Peter ønskede at vide noget om hjemmesiden. Miljøministeriet ejer domænenavnet, kan det ikke bare gives videre til os? Formuleringen her er for kontrollerende. Dagmar: Vi er en statsinstitution, vi er pålagt at bruge SNS til en række ting, som vi betaler til for at få lavet. Vibeke påpegede, at vi er en selvstændig institution, hvordan kommer vi ind under SNS? Vi kan vel uddelegere til hvem som helst, og vil vi så være interesseret i, at hvem som helst skal godkende ansættelser og aftaler? Uffe forklarede, at man skal se på, at det er en statsinstitution, og der er nogle spilleregler for statsinstitutioner. Det er rigtigt, at økonomidelen kan udliciteres, men det skal alligevel med i statens system og til rigsrevisionen. Miljøministeriet har tilsynsforpligtelse, og den er uddelegeret til SNS. Erling mente, at det vi bedst kunne nu, er at lave en aftale om økonomidelen. Problemerne opstår først i relation til personale og kompetence. Den følelse vi sidder med er et vist overformynderi fra SNS, det er ikke så heldigt Han foreslår, at vi laver økonomidels-aftalen og undersøger personaledelen hos neutral jurist så hurtig som muligt. Vedr. forsikring, er det normal praksis med selvforsikring. Keld ønskede at vide, om det er forsikring i henhold til personalet? Kirsten ønskede at vide, om vi er selvforsikrende over for personalet? Uffe bekræftede, og hvis vi kører i privat regi skal vi også være selvforsikrende. Erling påpegede, at det kræver en større indsigt i forhold til forsikring, til at vi kan sige noget om det. 3

4 Helge kommenterede omkring formuleringen, at den er for skrap. Er bestyrelsen uden indflydelse? Uffe kommenterede, at forsikringen er det mest alvorlige i forbindelse med personaleforpligtelsen, det her går på, at der er nogle løn og arbejdsforhold, som skal være klare i forhold til en ansættelse, hvilket betyder, at det kan klares ved aftale med SNS om løn og ansættelsesforhold, eller at bestyrelsen selv forhandler eller har en personalejurist. Erling kommenterede, at der næppe er nogle her, der anser forhandlingssituationen som værende et problem. Han har en tro på, at vi har en tyngde til at få vores ting igennem, og at aftalen her er en formalitet, selv om formuleringen er hård. Uffe påpegede, at det jo er et udkast, det kan forhandles. Peter mente, at udkastets tekst skal renses for formuleringer, så bestyrelsen ikke bliver uden betydning. Jørgen Ivar mente, at ukastet sætter os i en situation hvor SNS ansætter. Der er nogle ting der er anderledes end i private virksomheder, fordi vi er en statsinstitution, men det er ikke så meget anderledes, som der lægges op til i udkastet, vi skal i stor udstrækning selv. Kirsten mente, at formeringen Bestyrelsen indstilling skal med i formuleringen af aftalen, så det er vores indstilling, som er gældende. Det er et dilemma, at SNS har vetoret i forbindelse med personalet. Uffe forklarede, at ansættelse vil ske efter den overenskomst, der er mellem den ansattes organisation og staten, de kommer ind i trin. Vibeke mener, at Erlings forslag om, at en jurist ser på er en god ide. Økonomidelen er ok. Peter støtter Erlings forslag om at få undersøgt tingene, hvis det er det, der skal til for at vi kan komme videre. Erling gjorde opmærksom på, at det ikke er med i budgettet. Han forklarede endvidere, at vi har ikke uanet tid, 1.4. har vi 2 ansatte, men ingen økonomi, vi er kommet et skridt videre, men vi er ikke helt igennem med bevillingen, det snakker Uffe og Erling om på torsdag vi klarer os alligevel. Hvis vi ikke laver aftalen nu, man kan være ansat som vikar. Det er ikke optimalt. Uffe kommenterede, at de årligt er Uffes skøn for størrelsen af den regning som SNS sender til bestyrelsen for den samlede ydelse. Det hænger sammen med, at det SNS kan prissætte er tid, ikke andet. Det er enighed om at det er billigt. Erling sender opgaven til en lokal advokat, og på basis af det vi får tilbage, tager vi det op igen. Aftaler omkring journal, IT og hjemmeside tages op efter ansættelsen af sekretariatsleder. 4

5 5. Endelig godkendelse af forretningsorden Forretningsorden, som er tilrettet efter bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet den 21. januar. Forretningsordenen er kun til endelig orientering Endelig bekræftelse: Formuleringen vedr. punkt 11 i REFERATET var ikke rigtig. Vibeke. Punkt 10 Det fjernes punkt 6 første linje nationalpark skal være rigtig Kirsten: Hvis vi godtager forretningsordenen vil det stride mod aftalen med SNS aftalen Vibeke: Det er bestyrelsen der afgør hvad der er princippet. Forretningsordenen tilpasses og sendes ud Forretningsordenen godkendt med o. n. rettelser. 5

6 6. Placering af sekretariatet 3 forslag med priser er med som bilag. Der er kun ubetydelig forskel på prisen for de 3. Der er på længere sigt mange andre muligheder. -Politistation i Ebeltoft. -Hus i Femmøller -Vægtergården -Rådhusene -Præstegården i Agri -og mange flere Vi lejer stueetagen på jagtslottet af DMU og nedsætter en lille gruppe På maj mødet der kan arbejde videre med enten at bekræfte at vi bliver for en længere periode eller fremlægge andet forslag ved bestyrelsesmødet i oktober De tre indhentede tilbud udsendt, men det er rygtedes, at vi leder efter noget, og siden er der kommet andre ting på banen, Vægtergården, Præstegården i Agri, bank i Knebel m.v. Der vil hele tiden komme nye input. Vi må tage beslutning. Keld går ind for Jagtslottet, det er flot og en fornuftig aftale Peter ønskede at høre rengøringen i tilbud fra DMU er realistisk. Det er muligt, det er højere end i de andre tilbud, men til gengæld er de andre priser lavere. Kirsten: Jagtslottet fornuftig, praktisk placering. Dagmar: Jagtslottet det bedste, men hun er bekymret for varmeudgiften. Erling: Vi kan få fast beløb ind Jørgen Ivar er stemt for at arbejde for at finde vores eget sted, men det er væsentligt, at vi vedtager, at vi har planer om at finde et andet sted at være. Uffe: Uenig, Med sådan et lille sekretariat, så er det for småt til et eget sted.. Det kommer til at virke som sommerbetjeningskontor til turister. Det er vigtigt med et fagligt miljø, at stedet er tilgængeligt og placeret optimalt i forhold til nationalparken. Peter er betænkelig ved, at rummene ikke er optimale i Jagtslottet. Jørgen Ivar pointerede, at hvis vi ikke kan blive enige om at finde egne lokale, så vil han støtte Vibekes tidligere forslag om at sende det i udbud. Erling: Vi nedsætter os på Jagtslottet midlertidigt, og vi nedsætter en gruppe til at finde et andet sted. Det er der ingen problematik i. DMU er den mest fleksible. Helge, det er også en fordel at sekretariatslederen kan være med i beslutningen om det endelige sted. Vibeke: Ønsker at fastholde synspunkt fra tidligere om, at vi ikke lejer af staten. Helge pointerede, at Jagtslottet er under forudsætning af, at det er midlertidigt. Erling spurgte om der var nogen, der er indstillede på at arbejde med gruppen. Det vil hele bestyrelsen være med i. Dagmar gjorde opmærksom på, at der også var kommet et tilbud fra Erik Nielsen, Strandslyngen. Erling oplyste, at der i Knebel er en, der vil leje ud til 600 kr. pr m2. Uffe: Det er forkert signal at placere sekretariatet uden for nationalparken. Det var der enighed om. Bestyrelsen drøfter en mere permanent løsning Vibeke påpegede i forbindelse med Jagtslottet og signalværdi, at signalværdien ikke er god i at leje noget som er krigsskadeerstatning? Peter: Hvis Jagtslottet brænder, fordi en ansat taber en cigaret, skal vi så betale. Kirsten: Der må ikke ryges indenfor. Det vil ikke være fonden der skal betale i det tilfælde. 6

7 Sekretariatet bliver midlertidigt i Jagtslottets underste etage. Hele bestyrelsen arbejder med at finde andre egnede lokaler. 7

8 7. Nationalparkrådet, evaluering af mødet den 2. februar Mødet var indkaldt med annoncering i lokale blade over 2 uger. Der deltog ca. 30 personer, heraf 7 personer fra bestyrelsen. Mange havde ringet afbud på grund af vejret og bedt om yderligere information om proceduren for at komme i betragtning til rådet. Indstilling til rådet skal være os i hænde senest 1. marts. Og rådet tænkes nedsat ved bestyrelsesmødet den 17. marts. 2 muligheder: 1/ vi udsender information pressemeddelelse om proceduren for det videre arbejde. 2/ vi indkalder til et møde snarest for at give andre interesserede, der var forhindret af vejret, en information som den deltagerne fik på Europahøjskolen. Evt. udsætter fristen for indsendelse af indstillinger. På trods af vejret, var der mange fremmødte, og der var mange, der ringede og sagde, at de ikke kom. Erling har planer om i løbet af ugen at skrive pressemeddelelse til de to lokalaviser, så vi kan forklare, hvordan man gør for at indstille til rådet. Han mener det er den bedste løsning frem for at holde et nyt møde. Det var der bred enighed om. De tre der planlagde mødet laver en pressemeddelelse, som sendes til lokalaviserne. Peter oplyste, at der var nogle der ikke kom ud med det de ville spørge om, der er et behov for at formidle, hvad kan rent faktuelt skal ske for at komme i. Der laves pressemeddelelse, som sendes til aviser og rundsendes til bestyrelsen og til Uffe til at lægge ind på hjemmesiden. Indstillingsfristen 1. marts fastholdes. Der blev spurgt til det rent faktuelle med, hvad der skal står på a4 siden. Keld oplyste, at mange har opfattet som et skema, man skal udfylde. Det er ikke et skema, men maksimalt en a4 side. Keld maksimalt er ok Kirsten syntes det var udtrykt helt klart. Erling spurgte til mødets form, var det kørt for stramt? Det lod ikke til at være tilfældet. Eva fik at vide, at det var meget informativt. Måske var det kun nogle få, der kom med kritikken. Erling har fået tilbagemelding om, at det var åbent, afslappet, folk var positivt overrasket over åbenheden. Powerpointdokument med de 6 sider sendes til bestyrelsen. Gruppen, som forberedte mødet laver pressemeddelelse vedr. proceduren for indstilling til nationalparkrådet. Pressemeddelelsen sendes til lokalaviserne samt til bestyrelsen. Deadline torsdag/fredag i denne uge. Powerpointdokumentet med de 6 sider sendes til bestyrelsen. 8

9 8. Nationalparkdag, valg af lille gruppe Formidlingspartnerskabet arbejder med sagen, og ønsker naturligvis et samarbejde med Nationalparkbestyrelsen omkring synlighed. Vi nedsætter en gruppe til at arbejde sammen med formidlingspartnerskabet om en synliggørelse af Nationalparken og bestyrelsens arbejde. Der er forslag om en udstilling om nationalparken og med nationalparkens bestyrelse som deltagere. Placeringen kunne enten være ved sekretariat, ved et kommende besøgscenter eller et specielt centralt sted. Hovedattraktionen kunne være snak med Nationalparkbestyrelsen. Valg af lille gruppe Peter vil gene sammen med Kirsten og Eva i den lille gruppe. Erling: Vi har brug for materiale til Gl. Estrup, så måske skal vi tænke i udstillingsmateriale. Peter: Billeder osv., det skal vi vel arbejde hen imod, Gl. Estrup er i maj, Nationalparkdagen er 24 maj. Der blev spurgt til budget. Det er under projekter. Dagmar mente, det vil være oplagt, at sekretariatslederen også er med til at udvikle materialet. Uffe gjorde opmærksom på, at de stadig har materialet fra indvielsen. Eva ønskede at vide, hvor skal det være der er en beslutning om, at det skal være et samlet sted i forbindelse med et besøgscentret. Vi skal ikke stå sammen med andre. Gruppen finder frem til det bedste sted. Gruppe: Peter, Kirsten og Eva Udstillingsmateriale laves efter at sekretariatslederen er tiltrådt. Gruppen finder det bedste sted til præsentation af os. 9

10 9. Status for ansættelse af sekretariatsleder Der er 55 ansøgere til stillingen som sekretariatsleder. Ansættelsesgruppen, bestående af Vibeke, Kirsten, Jørgen Ivar, Uffe og Erling har fået kopi af alle ansøgninger med bilag. Pakket i 2 mapper til hver den 3. februar og afleveret til gruppens medlemmer. Der er udarbejdet en bruttoliste, som bestyrelsen får udleveret på bestyrelsesmødet, og som ikke offentliggøres. Behandlingen af disse personfølsomme informationer drøftes på bestyrelsesmødet. Der stiles mod at indkalde 5 personer til 1. samtale og at indstille 2 for bestyrelsen til endelig afgørelse. Bruttolisten uddeles 5 mandsgruppen tager interview med 4 personer Det er et godt ansøgerfelt med mange kvalificerede. 5 mands gruppens sammensætning er god, der er forskellige indgangsvikler til ansøgerne. Der er 4 personer indkaldt til samtaler fredag og lørdag (fredag eftermiddag og lørdag formiddag). Målet er at vi efter det kan indstille 2 personer til bestyrelsespræsentation. Vi har aftalt at vi præsenterer den 22 og 23 men er der kun 2, skal det være den 22. Det må kunne lade sig gøre på 1 aften. Eva ønskede at vide, om det var 6 vi skulle tage ud? Det var ikke helt fastlagt, men de 4 udskiller sig fra resten. Dagmar: vi har tillid til gruppen og deres beslutning. Når bruttolisten er udleveret, så skal der snakkes om baggrund og navn på de 4. Numrene på de 4 blev oplyst Ansøgningerne for de 2, som præsenteres for bestyrelsen, skal sendes til bestyrelsen Peter pointerede, at de 4 kandidater ikke umiddelbart havde det store natursyn. Kirsten oplyste, at det ikke er rigtigt, hendes kriterier for udvælgelsen havde været: Kendskab til nationalparkområdet, land- og skovbrug, kommunikation, naturforvaltning. Narturdelen er vurderet på højt plan. Erling oplyste, at Steen Gade har spurgt ministeren om, hvorfor vi ikke havde prioriteret naturen nok i annoncen om sekretariatslederen. Vi svarer på det, at der tages hensyn til det i næste trin. Uffe ønskede at vide, om der i bestyrelsen på forhånd er en overvægt mod de udvalgte, for så bør de ikke indkaldes. Der var en enkelt indvending, som ikke vandt genklang hos de andre. Efter samtalerne og udvalg af to personer, sendes disses ansøgninger til hele bestyrelsen. 10

11 10. Status for projekter omkring Nationalparken og henvendelser Orientering: 1/ projektstatus vedr. AFF Uffe: Der er to aktiviteter, der kører nu Vedr. cykelruten vi har inviteret en stribe til at deltage i en følgegruppe. Også nogle fra bestyrelsen. Rideruterne er på SNS arealer, der er etableret følgegruppe. Der er sat to milepæle for i år: ridestinet færdig, besøgscentrene Karlsladen og i Strankær skal i udbud Med hensyn til cykelstierne er der planlagt, at følgende gøres færdig i 2010: Kalø- Bjødstrup, Femmøller-Bogens, Agri-Fuglsø, Elsegårde-Boeslum. Formidling i de to besøgscentre: her er der indkaldt til møde brainstorm og ideer, det er den 11. kl / projektstatus vedr. VER-DI Erling tager af sted i nat. Han er med i 2 dage, og Uffe håber, at Erling finder ud af hvad der foregår. Det er 5 små eu projekter. Kristian Herget og kommunen har indmeldt os i det. Det er regionen, som har initieret det på opfordring af Ringkøbing/Skjern i forbindelse med Skjern Å. Kristian Herget har sendt afbud. 3/ Henvendelse om Naturcykler Søren Præstholm, kan måske kombineres med cykler ved Karlsladen, begge centre har afsat penge til det, måske en kombination. 4/ Henvendelse om MolsVand Obicon, har foreslået et projekt om Molsvand, i samarbejde med Obicon og Grundfos - måske et springvand man kan drikke af. 5/ Henvendelse om Formidlingspartnerskabet. Henvendelse fra formidlingspartnerskabet styregruppe vil have møde med os vi lader den hænge lidt Uffe: Forslag til tema til møde i forbindelse med bestyrelsesmøderne: Uffe er medlem af formidlingspartnerskabet de har drøftet, at de 7 parter kommer til en tematisk snak som indledning til et bestyrelsesmøde. Skal ikke være i marts måned, i april-maj måned partnerskabet vil gerne præsentere sig selv og ikke lade sig repræsentere af en person. 6/ Brug af logo ved Molsridtet Afslået 7/ Henvendelse om velkomstcenter Hans Grøn har orienteret Erling om sine ideer til et velkomstcenter. Han har et projekt tegnet og søger opbakning, men vi har ingen penge, han ville alligevel gerne præsentere det. 8/ Henvendelse om Lystøndehuset Lystøndehuset fra Holmen i dårlig stand, det ligger og forgår i depot BLIS på et tidspunkt vil vi gerne have en præsentation. Kunne være et besøgscentre i forbindelse med kystkulturen. De kan præsentere det senere. 9/ Henvendelse om vand/miljøpl. Planen er sendt ud til teknisk høring, og Erling har været interviewet til tv2 Østjylland. 11

12 Han blev dog klippet væk, fordi hans budskab ikke var det, journalisten ville høre. Derfor skrev han i aviserne. Uffe kom med et andet forslag til tema til møde forud for bestyrelsesmøde: Miljøcenter Århus kan komme og fortælle om den plan der er nu problemet er komplekst, og vi har haft vanskelig ved at forklare natura2000 og Nationalparken det vil være godt for bestyrelsen at få klarhed over det, inden vi kommer for godt i gang. Hvilke effekter vil det have for forskellige dele af samfundet. Er det tema her eller til et offentligt møde det ene udelukker ikke det andet. Keld giver Uffe ret, det er komplekst. Erlings tekst var ikke nemt forståelig. Det kan ikke blive før høringen er gennemført Vi tager det med 10/ Henvendelse fra Landbrugsmessen. Erling mener ikke, vi er modne til at være med selv og vi vil ikke være der i forbindelse med Syddjurs kommune. Erling har sagt nej. Vibeke indvendte, at der på Landbrugsmessen er mange kritikere, derfor vil det være godt at være der. Hvornår er det? Erling sender noget ud om det.. Vibeke synes, det strategisk er godt. Peter, Jørgen Ivar er enige. Jørgen Ivar: Tv2 vil gene stikke en kæp i hjulet for dem der mener, at nationalparken ikke er farlig. Han synes vi skal være med og vi skal være der alene. 11/ Henvendelse vedr. oplæg 1.marts personer fra Vejlby Landbrugsskole vil gerne høre indlæg i. Det er studerende, der skal bruge det til eksamensopgave, og det skal omhandle processen. - Erling og Jørgen Ivar tager sig af det. Brugsuddelere ønsker et oplæg om Nationalparken, det skal afholdes i Hasselager. Ingen kan, det burde også være i Nationalparkens område. 12/ LAG ansøgninger 2 ansøgning er sendt til LAG med anvendelse af Nationalpark Mols Bjerge som løftestang: Vinterbaderne i Nationalpark Mols Bjerge Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge dette projekt har Naturfredningsforeningen givet til, ansøgningen er sendt af Nationalpark Mols Bjerges Venner. Vi holder øje med projekterne. Lystøndehuset gemmes til senere som mulighed Brug af logo ved Molsridtet, Afslået Erling sender noget ud om Landbrugsmessen 12

13 11. Åben for tilføjelser Forslag til temamøde i forbindelse med bestyrelsesmøderne: 1. Uffe er medlem af formidlingspartnerskabet de har drøftet, at de 7 parter kommer til en tematisk snak som indledning til et bestyrelsesmøde. Skal ikke være i marts måned, i april-maj måned partnerskabet vil gerne præsentere sig selv og ikke lade sig repræsentere af en person. 2. Miljøcenter Århus kan komme og fortælle om den plan der er nu problemet er komplekst, og vi har haft vanskelig ved at forklare natura2000 og Nationalparken det vil være godt for bestyrelsen at få klarhed over det, inden vi kommer for godt i gang. Hvilke effekter vil det have for forskellige dele af samfundet. 12. Eventuelt Eva ønskede at kende tid for studietur af hensyn til eksamen Der blev foreslået en forårstur, der er nok det mest givende i relation til bestyrelsen. Medio august er også et godt tidspunkt. Kirsten mener, at hvis vi skal være fri for insektplage, så er efterårsferien den bedste tid. Eva ønsker, at vi lægger datoerne fast. Det bliver gjort relativt hurtigt.. Dagmar kan ikke komme til mødet i marts 13

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent.

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent. Ref. INN Den 9. marts 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Torsdag, den 2. marts 2009, kl. 19-22 på Søholt Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand Nationalpark Thy Hans Buck

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014.

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. Referent: Janna Gisli Ordstyrer: Wibeke Steenlykke. Afbud: Dorte Corydon og Rene Andersen. Næste møde: d. 18.3.kl.18.00 Dagsorden. Godkendt.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere