Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat , , Europahøjskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen"

Transkript

1 Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Keld Nielsen, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Marianne Aude, Syddjurs Byråd Dagmar Brendstrup, VisitDenmark Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Godkendelse af dagsorden: Erling bød Marianne Aude velkommen med en kort præsentationsrunde. Marianne Aude: Marianne Kirkegaard Aude, Syddjurs byråd, repræsenterer borgerne i kommunen. Hun er sygeplejerske og arbejder nu som leder af sundhedsfremme og forebyggelse i Syddjurs Kommune. Uffe har et par forslag til temaer til indlæg som indledning til bestyrelsesmøder, tages under eventuelt Godkendelse af referat: Vibeke og Kirsten har indsendt ændringer til punkt 4, forretningsordenen, konklusion stk. 11. rettelsen medtaget til punkt 5, Vibeke uddyber sin holdning, i konklusion ændres kan til skal til punkt 8, Kirsten uddyber sin holdning. Til punkt 11, Kirsten og Vibeke, Eva havde ændringer til konklusionen vedr. personer til forberedelsen. Uffe påpegede, at det var aftalen, at det var sekretariatet, som deltog i forberedelserne. Kirsten og Eva deltager i samarbejde med sekretariatet. 1

2 3. Økonomi og bevilling Budgettet er afsendt, godkendt af bestyrelsen for at frigive bevilling til det arbejde der er udført og det der venter. Arbejdsbudgettet vedlagt bilag 3.1. Arbejdsbudgettet for det kommende halvår indstilles til godkendelse. Budgettet tilpasses løbende til beslutningerne i bestyrelsen, hvilket sker ved behandling af regnskab for forløbne kvartal. april mødet august mødet osv. Budgettet, som har været rundsendt og godkendt af bestyrelsen, er indsendt for at få frigjort bevillingen. Uffe havde troet, at bevillingen var fremme til mødet i dag, men de vil nok bede om supplering. Uffe mener, at det på hans opfordring - nok blevet for kort. Man savnede et budget for nationalparkplanen, eller at den i det mindste er nævnt. De 3 mil. skal have en anden overskrift. Erling har lavet arbejdsbudget for det første halve år: Vibeke: Ønskede at høre om annonceringen i Jyllandsposten, da annoncen for sekretariatslederen havde været i flere gangen. Erling oplyste, at vi er blevet debiteret for det vi har bestilt 1 gang søndag den 12. januar. Vi er ikke blevet debiteret for flere indrykninger. Erling har gennemgået korrespondancen, og det er i orden. Kirsten: Ønskede at se på de kr. til studieture i maj. Hun mente, at vi i maj nok fik travlt i forvejen med nationalparkdag m.v. Hun ønskede at beløbet blev flyttet til f.eks. juni. Erling oplyste, de kan flyttes, senere vil vi komme ind på, hvor det kan være. Måske Loch Lomond Det er kun et arbejdsbudget, der sikrer, at vi har noget at holde hinanden op på. Vibeke: Ønskede at vide, hvilken forskel der er på kontormaterialer /kontorhold. Dagmar påpegede, at kontorleje og husleje er det samme. Erling flytter beløbet til den store pulje. Dagmar ønskede også at vide, om varme lys er inkl. Erling oplyste, at det kan vi ikke sige noget om endnu, da der ikke er valgt et sted. Der skal laves mere deltaljeret budget til de bevilgende myndigheder. Studieturen flyttes fra maj. Arbejdsbudget justeres. 2

3 Samarbejde med SNS SNS er bedt om at fremkomme med udkast til samarbejdsaftale. En vedtagelse fra 3. bestyrelsesmøde. Udkastes ordlyd omkring personale og økonomi-styring laves i en samarbejdsaftale. Og færdiggøres straks til endelig bekræftelse i bestyrelsens marts møde. Økonomiaftalen forventes at koste mellem 10 og kr. årligt. Der skal sættes ca. pris på det personalemæssige inkl. Løn administration. Aftaler omkring journal, IT og hjemmeside tages op efter ansættelsen af sekretariatsleder. SNS-udkastet er sendt ud til bestyrelsen inden mødet. Forslag fra Erling til, hvad vi gør i dag. Samarbejdet omkring økonomi er vel ok, samarbejdsaftalen omkring journal, it og hjemmeside tages op efter ansættelse af sekretariatsleder. Ellers er debatten åben: Helge ønskede at vide, hvor meget det er nødvendigt at have med i aftalen med SNS, og om aftalen skal sikre bestyrelsen. Han mener, at dette udkast virker som om SNS overtager det hele. Kirsten synes aftalen er fin og fyldig, hun har noteret sig at timelønningerne er for kortere perioder, for længere perioder må der være noget andet. Jørgen Ivar mener, at det kan nok være en fordel på økonomisiden, men ud fra det han har undersøgt, kan han ikke se, hvad er det, der er så vanskeligt ved at holde vores eget personale. Han har svært ved at se, hvad det kan være. Økonomi ok i en periode. Det skal pindes noget mere ud. Peter ønskede at vide, hvordan bestyrelsen er indplaceret i forhold til SNS og ministeriet? Hvor er vi i den sammenhæng? Keld henviste til sit spørgsmål sidste gang, hvad har vi af ejerskab. Det her er et flot dokument, som fratager os stort set alle rettigheder. Peter henviste til side 2 regnskabsføring, skal vi f.eks. betale moms? Det ved vi ikke. Vi er selvforsikrende kan vi ikke lave forsikringer selv? Helge ønskede at vide noget om statens udbudsregler, hvilken beløbsrammer er der, inden det skal i offentligt udbud? Peter ønskede at vide noget om hjemmesiden. Miljøministeriet ejer domænenavnet, kan det ikke bare gives videre til os? Formuleringen her er for kontrollerende. Dagmar: Vi er en statsinstitution, vi er pålagt at bruge SNS til en række ting, som vi betaler til for at få lavet. Vibeke påpegede, at vi er en selvstændig institution, hvordan kommer vi ind under SNS? Vi kan vel uddelegere til hvem som helst, og vil vi så være interesseret i, at hvem som helst skal godkende ansættelser og aftaler? Uffe forklarede, at man skal se på, at det er en statsinstitution, og der er nogle spilleregler for statsinstitutioner. Det er rigtigt, at økonomidelen kan udliciteres, men det skal alligevel med i statens system og til rigsrevisionen. Miljøministeriet har tilsynsforpligtelse, og den er uddelegeret til SNS. Erling mente, at det vi bedst kunne nu, er at lave en aftale om økonomidelen. Problemerne opstår først i relation til personale og kompetence. Den følelse vi sidder med er et vist overformynderi fra SNS, det er ikke så heldigt Han foreslår, at vi laver økonomidels-aftalen og undersøger personaledelen hos neutral jurist så hurtig som muligt. Vedr. forsikring, er det normal praksis med selvforsikring. Keld ønskede at vide, om det er forsikring i henhold til personalet? Kirsten ønskede at vide, om vi er selvforsikrende over for personalet? Uffe bekræftede, og hvis vi kører i privat regi skal vi også være selvforsikrende. Erling påpegede, at det kræver en større indsigt i forhold til forsikring, til at vi kan sige noget om det. 3

4 Helge kommenterede omkring formuleringen, at den er for skrap. Er bestyrelsen uden indflydelse? Uffe kommenterede, at forsikringen er det mest alvorlige i forbindelse med personaleforpligtelsen, det her går på, at der er nogle løn og arbejdsforhold, som skal være klare i forhold til en ansættelse, hvilket betyder, at det kan klares ved aftale med SNS om løn og ansættelsesforhold, eller at bestyrelsen selv forhandler eller har en personalejurist. Erling kommenterede, at der næppe er nogle her, der anser forhandlingssituationen som værende et problem. Han har en tro på, at vi har en tyngde til at få vores ting igennem, og at aftalen her er en formalitet, selv om formuleringen er hård. Uffe påpegede, at det jo er et udkast, det kan forhandles. Peter mente, at udkastets tekst skal renses for formuleringer, så bestyrelsen ikke bliver uden betydning. Jørgen Ivar mente, at ukastet sætter os i en situation hvor SNS ansætter. Der er nogle ting der er anderledes end i private virksomheder, fordi vi er en statsinstitution, men det er ikke så meget anderledes, som der lægges op til i udkastet, vi skal i stor udstrækning selv. Kirsten mente, at formeringen Bestyrelsen indstilling skal med i formuleringen af aftalen, så det er vores indstilling, som er gældende. Det er et dilemma, at SNS har vetoret i forbindelse med personalet. Uffe forklarede, at ansættelse vil ske efter den overenskomst, der er mellem den ansattes organisation og staten, de kommer ind i trin. Vibeke mener, at Erlings forslag om, at en jurist ser på er en god ide. Økonomidelen er ok. Peter støtter Erlings forslag om at få undersøgt tingene, hvis det er det, der skal til for at vi kan komme videre. Erling gjorde opmærksom på, at det ikke er med i budgettet. Han forklarede endvidere, at vi har ikke uanet tid, 1.4. har vi 2 ansatte, men ingen økonomi, vi er kommet et skridt videre, men vi er ikke helt igennem med bevillingen, det snakker Uffe og Erling om på torsdag vi klarer os alligevel. Hvis vi ikke laver aftalen nu, man kan være ansat som vikar. Det er ikke optimalt. Uffe kommenterede, at de årligt er Uffes skøn for størrelsen af den regning som SNS sender til bestyrelsen for den samlede ydelse. Det hænger sammen med, at det SNS kan prissætte er tid, ikke andet. Det er enighed om at det er billigt. Erling sender opgaven til en lokal advokat, og på basis af det vi får tilbage, tager vi det op igen. Aftaler omkring journal, IT og hjemmeside tages op efter ansættelsen af sekretariatsleder. 4

5 5. Endelig godkendelse af forretningsorden Forretningsorden, som er tilrettet efter bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet den 21. januar. Forretningsordenen er kun til endelig orientering Endelig bekræftelse: Formuleringen vedr. punkt 11 i REFERATET var ikke rigtig. Vibeke. Punkt 10 Det fjernes punkt 6 første linje nationalpark skal være rigtig Kirsten: Hvis vi godtager forretningsordenen vil det stride mod aftalen med SNS aftalen Vibeke: Det er bestyrelsen der afgør hvad der er princippet. Forretningsordenen tilpasses og sendes ud Forretningsordenen godkendt med o. n. rettelser. 5

6 6. Placering af sekretariatet 3 forslag med priser er med som bilag. Der er kun ubetydelig forskel på prisen for de 3. Der er på længere sigt mange andre muligheder. -Politistation i Ebeltoft. -Hus i Femmøller -Vægtergården -Rådhusene -Præstegården i Agri -og mange flere Vi lejer stueetagen på jagtslottet af DMU og nedsætter en lille gruppe På maj mødet der kan arbejde videre med enten at bekræfte at vi bliver for en længere periode eller fremlægge andet forslag ved bestyrelsesmødet i oktober De tre indhentede tilbud udsendt, men det er rygtedes, at vi leder efter noget, og siden er der kommet andre ting på banen, Vægtergården, Præstegården i Agri, bank i Knebel m.v. Der vil hele tiden komme nye input. Vi må tage beslutning. Keld går ind for Jagtslottet, det er flot og en fornuftig aftale Peter ønskede at høre rengøringen i tilbud fra DMU er realistisk. Det er muligt, det er højere end i de andre tilbud, men til gengæld er de andre priser lavere. Kirsten: Jagtslottet fornuftig, praktisk placering. Dagmar: Jagtslottet det bedste, men hun er bekymret for varmeudgiften. Erling: Vi kan få fast beløb ind Jørgen Ivar er stemt for at arbejde for at finde vores eget sted, men det er væsentligt, at vi vedtager, at vi har planer om at finde et andet sted at være. Uffe: Uenig, Med sådan et lille sekretariat, så er det for småt til et eget sted.. Det kommer til at virke som sommerbetjeningskontor til turister. Det er vigtigt med et fagligt miljø, at stedet er tilgængeligt og placeret optimalt i forhold til nationalparken. Peter er betænkelig ved, at rummene ikke er optimale i Jagtslottet. Jørgen Ivar pointerede, at hvis vi ikke kan blive enige om at finde egne lokale, så vil han støtte Vibekes tidligere forslag om at sende det i udbud. Erling: Vi nedsætter os på Jagtslottet midlertidigt, og vi nedsætter en gruppe til at finde et andet sted. Det er der ingen problematik i. DMU er den mest fleksible. Helge, det er også en fordel at sekretariatslederen kan være med i beslutningen om det endelige sted. Vibeke: Ønsker at fastholde synspunkt fra tidligere om, at vi ikke lejer af staten. Helge pointerede, at Jagtslottet er under forudsætning af, at det er midlertidigt. Erling spurgte om der var nogen, der er indstillede på at arbejde med gruppen. Det vil hele bestyrelsen være med i. Dagmar gjorde opmærksom på, at der også var kommet et tilbud fra Erik Nielsen, Strandslyngen. Erling oplyste, at der i Knebel er en, der vil leje ud til 600 kr. pr m2. Uffe: Det er forkert signal at placere sekretariatet uden for nationalparken. Det var der enighed om. Bestyrelsen drøfter en mere permanent løsning Vibeke påpegede i forbindelse med Jagtslottet og signalværdi, at signalværdien ikke er god i at leje noget som er krigsskadeerstatning? Peter: Hvis Jagtslottet brænder, fordi en ansat taber en cigaret, skal vi så betale. Kirsten: Der må ikke ryges indenfor. Det vil ikke være fonden der skal betale i det tilfælde. 6

7 Sekretariatet bliver midlertidigt i Jagtslottets underste etage. Hele bestyrelsen arbejder med at finde andre egnede lokaler. 7

8 7. Nationalparkrådet, evaluering af mødet den 2. februar Mødet var indkaldt med annoncering i lokale blade over 2 uger. Der deltog ca. 30 personer, heraf 7 personer fra bestyrelsen. Mange havde ringet afbud på grund af vejret og bedt om yderligere information om proceduren for at komme i betragtning til rådet. Indstilling til rådet skal være os i hænde senest 1. marts. Og rådet tænkes nedsat ved bestyrelsesmødet den 17. marts. 2 muligheder: 1/ vi udsender information pressemeddelelse om proceduren for det videre arbejde. 2/ vi indkalder til et møde snarest for at give andre interesserede, der var forhindret af vejret, en information som den deltagerne fik på Europahøjskolen. Evt. udsætter fristen for indsendelse af indstillinger. På trods af vejret, var der mange fremmødte, og der var mange, der ringede og sagde, at de ikke kom. Erling har planer om i løbet af ugen at skrive pressemeddelelse til de to lokalaviser, så vi kan forklare, hvordan man gør for at indstille til rådet. Han mener det er den bedste løsning frem for at holde et nyt møde. Det var der bred enighed om. De tre der planlagde mødet laver en pressemeddelelse, som sendes til lokalaviserne. Peter oplyste, at der var nogle der ikke kom ud med det de ville spørge om, der er et behov for at formidle, hvad kan rent faktuelt skal ske for at komme i. Der laves pressemeddelelse, som sendes til aviser og rundsendes til bestyrelsen og til Uffe til at lægge ind på hjemmesiden. Indstillingsfristen 1. marts fastholdes. Der blev spurgt til det rent faktuelle med, hvad der skal står på a4 siden. Keld oplyste, at mange har opfattet som et skema, man skal udfylde. Det er ikke et skema, men maksimalt en a4 side. Keld maksimalt er ok Kirsten syntes det var udtrykt helt klart. Erling spurgte til mødets form, var det kørt for stramt? Det lod ikke til at være tilfældet. Eva fik at vide, at det var meget informativt. Måske var det kun nogle få, der kom med kritikken. Erling har fået tilbagemelding om, at det var åbent, afslappet, folk var positivt overrasket over åbenheden. Powerpointdokument med de 6 sider sendes til bestyrelsen. Gruppen, som forberedte mødet laver pressemeddelelse vedr. proceduren for indstilling til nationalparkrådet. Pressemeddelelsen sendes til lokalaviserne samt til bestyrelsen. Deadline torsdag/fredag i denne uge. Powerpointdokumentet med de 6 sider sendes til bestyrelsen. 8

9 8. Nationalparkdag, valg af lille gruppe Formidlingspartnerskabet arbejder med sagen, og ønsker naturligvis et samarbejde med Nationalparkbestyrelsen omkring synlighed. Vi nedsætter en gruppe til at arbejde sammen med formidlingspartnerskabet om en synliggørelse af Nationalparken og bestyrelsens arbejde. Der er forslag om en udstilling om nationalparken og med nationalparkens bestyrelse som deltagere. Placeringen kunne enten være ved sekretariat, ved et kommende besøgscenter eller et specielt centralt sted. Hovedattraktionen kunne være snak med Nationalparkbestyrelsen. Valg af lille gruppe Peter vil gene sammen med Kirsten og Eva i den lille gruppe. Erling: Vi har brug for materiale til Gl. Estrup, så måske skal vi tænke i udstillingsmateriale. Peter: Billeder osv., det skal vi vel arbejde hen imod, Gl. Estrup er i maj, Nationalparkdagen er 24 maj. Der blev spurgt til budget. Det er under projekter. Dagmar mente, det vil være oplagt, at sekretariatslederen også er med til at udvikle materialet. Uffe gjorde opmærksom på, at de stadig har materialet fra indvielsen. Eva ønskede at vide, hvor skal det være der er en beslutning om, at det skal være et samlet sted i forbindelse med et besøgscentret. Vi skal ikke stå sammen med andre. Gruppen finder frem til det bedste sted. Gruppe: Peter, Kirsten og Eva Udstillingsmateriale laves efter at sekretariatslederen er tiltrådt. Gruppen finder det bedste sted til præsentation af os. 9

10 9. Status for ansættelse af sekretariatsleder Der er 55 ansøgere til stillingen som sekretariatsleder. Ansættelsesgruppen, bestående af Vibeke, Kirsten, Jørgen Ivar, Uffe og Erling har fået kopi af alle ansøgninger med bilag. Pakket i 2 mapper til hver den 3. februar og afleveret til gruppens medlemmer. Der er udarbejdet en bruttoliste, som bestyrelsen får udleveret på bestyrelsesmødet, og som ikke offentliggøres. Behandlingen af disse personfølsomme informationer drøftes på bestyrelsesmødet. Der stiles mod at indkalde 5 personer til 1. samtale og at indstille 2 for bestyrelsen til endelig afgørelse. Bruttolisten uddeles 5 mandsgruppen tager interview med 4 personer Det er et godt ansøgerfelt med mange kvalificerede. 5 mands gruppens sammensætning er god, der er forskellige indgangsvikler til ansøgerne. Der er 4 personer indkaldt til samtaler fredag og lørdag (fredag eftermiddag og lørdag formiddag). Målet er at vi efter det kan indstille 2 personer til bestyrelsespræsentation. Vi har aftalt at vi præsenterer den 22 og 23 men er der kun 2, skal det være den 22. Det må kunne lade sig gøre på 1 aften. Eva ønskede at vide, om det var 6 vi skulle tage ud? Det var ikke helt fastlagt, men de 4 udskiller sig fra resten. Dagmar: vi har tillid til gruppen og deres beslutning. Når bruttolisten er udleveret, så skal der snakkes om baggrund og navn på de 4. Numrene på de 4 blev oplyst Ansøgningerne for de 2, som præsenteres for bestyrelsen, skal sendes til bestyrelsen Peter pointerede, at de 4 kandidater ikke umiddelbart havde det store natursyn. Kirsten oplyste, at det ikke er rigtigt, hendes kriterier for udvælgelsen havde været: Kendskab til nationalparkområdet, land- og skovbrug, kommunikation, naturforvaltning. Narturdelen er vurderet på højt plan. Erling oplyste, at Steen Gade har spurgt ministeren om, hvorfor vi ikke havde prioriteret naturen nok i annoncen om sekretariatslederen. Vi svarer på det, at der tages hensyn til det i næste trin. Uffe ønskede at vide, om der i bestyrelsen på forhånd er en overvægt mod de udvalgte, for så bør de ikke indkaldes. Der var en enkelt indvending, som ikke vandt genklang hos de andre. Efter samtalerne og udvalg af to personer, sendes disses ansøgninger til hele bestyrelsen. 10

11 10. Status for projekter omkring Nationalparken og henvendelser Orientering: 1/ projektstatus vedr. AFF Uffe: Der er to aktiviteter, der kører nu Vedr. cykelruten vi har inviteret en stribe til at deltage i en følgegruppe. Også nogle fra bestyrelsen. Rideruterne er på SNS arealer, der er etableret følgegruppe. Der er sat to milepæle for i år: ridestinet færdig, besøgscentrene Karlsladen og i Strankær skal i udbud Med hensyn til cykelstierne er der planlagt, at følgende gøres færdig i 2010: Kalø- Bjødstrup, Femmøller-Bogens, Agri-Fuglsø, Elsegårde-Boeslum. Formidling i de to besøgscentre: her er der indkaldt til møde brainstorm og ideer, det er den 11. kl / projektstatus vedr. VER-DI Erling tager af sted i nat. Han er med i 2 dage, og Uffe håber, at Erling finder ud af hvad der foregår. Det er 5 små eu projekter. Kristian Herget og kommunen har indmeldt os i det. Det er regionen, som har initieret det på opfordring af Ringkøbing/Skjern i forbindelse med Skjern Å. Kristian Herget har sendt afbud. 3/ Henvendelse om Naturcykler Søren Præstholm, kan måske kombineres med cykler ved Karlsladen, begge centre har afsat penge til det, måske en kombination. 4/ Henvendelse om MolsVand Obicon, har foreslået et projekt om Molsvand, i samarbejde med Obicon og Grundfos - måske et springvand man kan drikke af. 5/ Henvendelse om Formidlingspartnerskabet. Henvendelse fra formidlingspartnerskabet styregruppe vil have møde med os vi lader den hænge lidt Uffe: Forslag til tema til møde i forbindelse med bestyrelsesmøderne: Uffe er medlem af formidlingspartnerskabet de har drøftet, at de 7 parter kommer til en tematisk snak som indledning til et bestyrelsesmøde. Skal ikke være i marts måned, i april-maj måned partnerskabet vil gerne præsentere sig selv og ikke lade sig repræsentere af en person. 6/ Brug af logo ved Molsridtet Afslået 7/ Henvendelse om velkomstcenter Hans Grøn har orienteret Erling om sine ideer til et velkomstcenter. Han har et projekt tegnet og søger opbakning, men vi har ingen penge, han ville alligevel gerne præsentere det. 8/ Henvendelse om Lystøndehuset Lystøndehuset fra Holmen i dårlig stand, det ligger og forgår i depot BLIS på et tidspunkt vil vi gerne have en præsentation. Kunne være et besøgscentre i forbindelse med kystkulturen. De kan præsentere det senere. 9/ Henvendelse om vand/miljøpl. Planen er sendt ud til teknisk høring, og Erling har været interviewet til tv2 Østjylland. 11

12 Han blev dog klippet væk, fordi hans budskab ikke var det, journalisten ville høre. Derfor skrev han i aviserne. Uffe kom med et andet forslag til tema til møde forud for bestyrelsesmøde: Miljøcenter Århus kan komme og fortælle om den plan der er nu problemet er komplekst, og vi har haft vanskelig ved at forklare natura2000 og Nationalparken det vil være godt for bestyrelsen at få klarhed over det, inden vi kommer for godt i gang. Hvilke effekter vil det have for forskellige dele af samfundet. Er det tema her eller til et offentligt møde det ene udelukker ikke det andet. Keld giver Uffe ret, det er komplekst. Erlings tekst var ikke nemt forståelig. Det kan ikke blive før høringen er gennemført Vi tager det med 10/ Henvendelse fra Landbrugsmessen. Erling mener ikke, vi er modne til at være med selv og vi vil ikke være der i forbindelse med Syddjurs kommune. Erling har sagt nej. Vibeke indvendte, at der på Landbrugsmessen er mange kritikere, derfor vil det være godt at være der. Hvornår er det? Erling sender noget ud om det.. Vibeke synes, det strategisk er godt. Peter, Jørgen Ivar er enige. Jørgen Ivar: Tv2 vil gene stikke en kæp i hjulet for dem der mener, at nationalparken ikke er farlig. Han synes vi skal være med og vi skal være der alene. 11/ Henvendelse vedr. oplæg 1.marts personer fra Vejlby Landbrugsskole vil gerne høre indlæg i. Det er studerende, der skal bruge det til eksamensopgave, og det skal omhandle processen. - Erling og Jørgen Ivar tager sig af det. Brugsuddelere ønsker et oplæg om Nationalparken, det skal afholdes i Hasselager. Ingen kan, det burde også være i Nationalparkens område. 12/ LAG ansøgninger 2 ansøgning er sendt til LAG med anvendelse af Nationalpark Mols Bjerge som løftestang: Vinterbaderne i Nationalpark Mols Bjerge Vanddag i Nationalpark Mols Bjerge dette projekt har Naturfredningsforeningen givet til, ansøgningen er sendt af Nationalpark Mols Bjerges Venner. Vi holder øje med projekterne. Lystøndehuset gemmes til senere som mulighed Brug af logo ved Molsridtet, Afslået Erling sender noget ud om Landbrugsmessen 12

13 11. Åben for tilføjelser Forslag til temamøde i forbindelse med bestyrelsesmøderne: 1. Uffe er medlem af formidlingspartnerskabet de har drøftet, at de 7 parter kommer til en tematisk snak som indledning til et bestyrelsesmøde. Skal ikke være i marts måned, i april-maj måned partnerskabet vil gerne præsentere sig selv og ikke lade sig repræsentere af en person. 2. Miljøcenter Århus kan komme og fortælle om den plan der er nu problemet er komplekst, og vi har haft vanskelig ved at forklare natura2000 og Nationalparken det vil være godt for bestyrelsen at få klarhed over det, inden vi kommer for godt i gang. Hvilke effekter vil det have for forskellige dele af samfundet. 12. Eventuelt Eva ønskede at kende tid for studietur af hensyn til eksamen Der blev foreslået en forårstur, der er nok det mest givende i relation til bestyrelsen. Medio august er også et godt tidspunkt. Kirsten mener, at hvis vi skal være fri for insektplage, så er efterårsferien den bedste tid. Eva ønsker, at vi lægger datoerne fast. Det bliver gjort relativt hurtigt.. Dagmar kan ikke komme til mødet i marts 13

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø Tilstede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51 Endeligt referat Fraværende: Velkomst ved Erling Post Præsentation af bestyrelsens medlemmer Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) Erling bød velkommen og ridsede formålet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø Godkendt refereat: Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Anne Sofie

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge 11. december 2013 kl. 16.30-19.00 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard Jakob Vedsted Peter Brostrøm Peter Gjelstrup

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde Til stede: - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 10 den 14. september 2010, Jagtslottet udkast 1, den 27.sept. 2010

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 10 den 14. september 2010, Jagtslottet udkast 1, den 27.sept. 2010 Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø Mødereferat Den 24. september 2012 REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Mandag den 27. August 2012 Mødetid: Kl. 15.30 til

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Mette Foged Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Eva Kullberg Susanne Bødker Jakob Vedsted Jette

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Mette Foged Marianne Kirkegaard Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Afbud

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. REFERAT FRA MØDE 03-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Mandag den 14. september 2015 kl. 13.00 17.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus.

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus. Helsingør den 28.jan. 2013 Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl. 16.30 på Helsingør Rådhus. Fremmødte: Preben Birch, lodsejergruppen Herdis Dam, NOLA Arne Winther Madsen, Nordsjællands Familiebrug

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør.

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Deltagere Lene Carlson(LC), Fritz Bennedbæk(FB), Lars Juhl(LJ), Kim Kristoffersen(KK), Henrik Jeberg(HJ), delvist

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSESMØDE Dagsorden version 2 og referat

FORÆLDREBESTYRELSESMØDE Dagsorden version 2 og referat FORÆLDREBESTYRELSESMØDE Dagsorden version 2 og referat Tilstedeværende: Mette Nystrup (CN), Jesper Hjerrild (CN), Christian Sørensen (CN), Jesper Andreasen (CN), Heidi-Kis Jørgensen (CN), Liselotte Sjøgren

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Fra sekretariatet: Kristian,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Referat af bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Onsdag den 10. juni 2009, kl. 16.30-19.00 Sted: Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden/koordinatoren

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015.

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015. Bestyrelsesmøde Nationalpark Mols Bjerge Den 26. oktober 2015. Godkendt på bestyrelsesmøde den 15.12.2015 Mødes holdes på sekretariatet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 16.30 til senest kl. 21. Til stede:

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 15. januar 2015 Forældrerep. Molsskolen: Medarbejderrep. skolen Forældrerep. Bhv. Mols Susanne, Eva, Thomas, Mette, Trine, Louise, Mai-Brit Carl Oskar, Frants,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 18. september 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 14. januar 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus.

NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl på Nysted gl. Rådhus. NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD. Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus. Fraværende: Henrik Olsen. Følgende dagsorden blev godkendt: 0. Meddelelser. Ingen. 1.

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere