Ansøgning om støtte til projektet Space in the City

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til projektet Space in the City"

Transkript

1 Fra Interculture Att: Neeni Rasool Nørre Alle 7, 2. sal 2200 København N Ansøgning om støtte til projektet Space in the City Space in the City vil gennem kunsten bringe mennesker sammen på tværs af forskelle og inspirere til det bevidste og aktive medborgerskab, som drejer sig om værdierne fællesskab, lighed og kærlighed. Vi vil skabe en række begivenheder i byrummet og i cyberspace, der fremmer sameksistensen og får os til at fornemme, at vi er forbundet og at der er flere ting, som forener os, end som adskiller os. En fysisk såvel som virtuel platform, Space in the City, der favner både højt, dybt og bredt og bidrager til en kulturgrænse-overskridende følelse af samhørighed. Værdier som lighed og næstekærlighed havde indtil Utøya-massakren i Norge i juli måned en klang af forgangne tider, hvis de da ikke bare opfattedes som ren kliché. Dette projekt har et mål om at genintroducere disse værdier i en moderne livsopfattelse og gøre dem relevante og vedkommende i forhold til at være medborger i Danmark. Vi vil bryde grænserne med et sprog alle forstår musik. Vi vil gøre det i religiøse rammer i et helt overlagt forsøg på opnå effekten af dette brud med menneskeskabte grænser, nemlig at mennesket finder frem til sig selv i forhold til sit medmenneske og universet ved at vende fokus opad og udad. Op mod stjernerne, ud mod rummet. Ved at sætte os selv i perspektiv mod noget, der er så meget større end os selv og hverdagens kampe. Mod noget, som minder os om, hvor meget vi mennesker trods alt har til fælles som beboere her på Jorden set i det større perspektiv. Ved at fokusere på universet gøres opmærksom på denne forbundethed dette usynlige, forenende bånd, som er større end os selv, og som vi alle deler. Således øger vi bevidstheden om medborgerskabet og åbner en dør ind til det kreative og grænseløse rum i os selv. Ved at være os selv bevidste, bliver vi hinanden og helheden bevidst. Ved at være os hinanden og helheden bevidst, bliver vi os selv bevidste. Opløsningen af kulturelle og religiøse grænser mærkes ikke med ord, men gennem musik, kunst, følelser, åndelighed eller fokus på det indre. Men det kræver ofte ord at forstå, hvor man er på vej hen, når man mærker denne opløsning måske før, måske efter. Ord bringer klarhed. Vi vil derfor gøre det med både musik, billeder og det talte ord, samt med

2 den mest moderne og imponerende teknologi, med fuld connectivitet til det globale Internet med fokus på mødet mellem mennesker, der ikke kender hinanden eller hinandens kulturelle baggrunde, og med optimal udnyttelse af de nyeste teknologiske muligheder for kommunikation og udveksling af ideer, viden og erfaringer. Som et resultat af begivenhederne, skaber vi en hjemmeside og en film til tv, som kan bringe budskaberne længere ud, og hvor der åbnes op for, at konceptet kopieres i storbyer verden over. Vores vision med Space in the City er, at arrangementerne vil bane vejen for handlingsplaner og økonomiske prioriteringer, der fører til opførelsen af en ny bygning: Rummet, som hverken er et kulturhus eller et helligt sted, men en fusion af de to. Her arrangeres kunstneriske events som fusionerer det konkrete med det holistiske, fusionerer kunstneriske udtryk med selvrefleksion, det aktive medborgerskab, sameksistensen og en forbundethed med det store, universet derude. Vi håber, at denne ansøgning kan give anledning til interesse, og vi vil meget gerne holde et møde, hvor vi kan uddybe ideerne med og perspektiverne for projektet. Hvis I har spørgsmål eller mangler yderligere dokumentation, er I velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Neeni Rasool Projektleder

3 In dholdsfortegn e l se Factsheet s. 1 Projektets indhold s. 2 - Hvad sigter projektet mod s. 2 Mål s. 3 Hvor og hvem s. 3 Vision: En ny bygning i København, Rummet s. 4 Projektets idégrundlag s. 5 - Samhørighedsfølelse s. 6 - Kreativitet s. 7 Tidsplan s. 9 Resultater s.10 Budget s.11 Bilag 1 Beskrivelse af den konkrete arrangementserie s.13 - Om musikken s.13 - Ceremonielle referencer s.13 - De talte ord s.14 - Programskitse s.14 - Parallelbegivenheder i cyberspace s.15 - Location eksempler s.15 - Medie- og netværkspartnere s.16 - Det visuelle udtryk s.16 - Audio s.17 - Målgruppe s.17 - Andet s.17 - Projektets team af medarbejdere i opstartsfasen s.17 - Projektets alliancepartnere s.18 Bilag 2 Anbefalinger s.19 Bilag 3 Beskrivelse af projektdeltagerne, CV er s.20

4 F act sheet Projektnavn: Postadresse: Webadresse: Space in the City Nørre Alle 7, 2. sal, 2200 København N Midlertidig adresse: Fra oktober: Projektperiode: 1. august juni 2012 Projektleder: Projektejer: Neeni Rasool tlf Interculture CVR-nummer: Bankkonto i Danske Bank: Direktør, Interculture: Samarbejdspartnere: Mik Aidt tlf Center for Kunst & Interkultur Manden med Cameraet The Secret Company Travelog 1

5 P r ojekt et s in dhold I afvikles en serie Space in the City arrangementer, der har fokus på at skabe samhørighedsfølelse i form af et bevidst medborgerskab og at kultivere folks kreativitet. I centrum er kunsten og det tværkulturelle/tværreligiøse, kreativitet og inspiration. En grundlæggende idé er at koble musikoplevelser med indsigt. Musik behøver ikke sprog og er derfor noget alle kan samles om. Vi vil kultivere og indveksle hidtil uudnyttede ressourcer, som eksisterer i det kulturelt mangfoldige Nordeuropa. Og vi vil gøre dette i en udforskning af usædvanlige koncertvenues, der skifter fra den ene gang til den næste: Sufi dans i en kirke, pigekor med et lounge band i en syngoge, poetry slam på tværs af religioner i en moské... Om fællesskab, om kærlighed til livet. På arrangementerne præsenteres og udveksles gode ideer og inspirerende tanker, der motiverer og skaber rum for kreativitet. Tanker som, vi håber, kan være med til at skabe forandringer og bidrage til at bringe Danmark ind i en ny, positiv samfundsudvikling, hvor vi som medborgere bliver mere bevidste om det sociale fællesskab og den gensidige lighed. H vad sigt er projekt et mod? Hvad er det, vi kæmper mest med som mennesker, som samfund? Mangel på tid, på overblik, på kærlighed og omsorg? Fællesskabet? Hvordan bremser vi optrapningen af aggressioner, had, vold ja selv drab er ikke udelukket mere hvordan løser vi op på knuderne? Hvordan opbygger vi tillid mellem os og de andre? dem med en helt anden kultur, en anden religion, et andet udseende. Hvordan får vi skabt ro på, så vi i nye former for fællesskaber kan fokusere på det som forbinder os og det som skaber lyst til at deltage i udviklingen af vores samfund? Space in the City søger, debatterer og formidler svar på disse spørgsmål gennem det enkelte menneske. Ved at tage mennesket med på en rejse gennem et landskab af grænseoverskridelser mellem hellige og kreative rum og mellem kunst og videnskab, som retter opmærksomheden mod vores tilhørsforhold til menneskeheden. Mod dét, som er større end os selv. Projektets udgangspunkt er en idé om, at når du ser dig selv i forhold til noget større hvad enten dette større er menneskeheden, eksistensen, planeten eller universet opstår en fællesskabsfølelse, som krydser på tværs af kulturelle og fysiske forskelligheder og skel. 2

6 M ål Space in the City ønsker at fremme sameksistensen. At gøre hvert enkelt menneske bevidst om dets forbundenhed med sit medmenneske uden inddragelse af spørgsmål om etnicitet, kultur eller religion. Space in the City vil fremme den styrke og den ro i os selv, som ikke bare kan gøre os i stand til bedre at takle alle de udfordringer, vi møder såvel de små irritationsmomenter i hverdagen som tilværelsens store gåder og eksistentielle spørgsmål men som også er udgangspunkt for udfoldelse af kreativitet og et aktivt medborgerskab. Opløsningen af kulturelle og religiøse grænser mærkes ikke med ord men gennem musik, kunst, følelser, åndelighed, fokus på sit indre. Men det kræver ofte ord at forstå, hvor man er på vej hen, når man mærker denne opløsning, måske før, måske efter. Ord bringer klarhed, Vi vil derfor gøre det med både musik, billeder og det talte ord, samt med den mest moderne og imponerende teknologi, med fuld connectivitet til det globale Internet med fokus på mødet mellem mennesker, der ikke kender hinanden eller hinandens kulturelle baggrunde, og med optimal udnyttelse af de nyeste teknologiske muligheder for kommunikation og udveksling af ideer, viden og erfaringer. Vi vil skabe begivenheder i byrummet og i cyberspace, der får os til at fornemme, at vi er forbundet og at der er flere ting, som forener os, end som adskiller os. En fysisk såvel som virtuel platform, der favner både højt, dybt og bredt og bidrager til en kulturgrænseoverskridende følelse af samhørighed. Ved at være os selv bevidste, bliver vi hinanden og helheden bevidst. Ved at være hinanden og helheden bevidst, bliver vi os selv bevidste. Værdier som lighed og næstekærlighed har en klang af forgangne tider, hvis de da ikke bare opfattes som en ren kliché. Projektet har et mål om at genintroducere disse værdier i en moderne livsopfattelse og gøre dem relevante og vedkommende igen. Vi vil bryde grænserne med et sprog, alle forstår musik. Og vi vil gøre det i religiøse rammer, fordi det underbygger ønsket om at skabe brud med menneskeskabte grænser at mennesket finder frem til sig selv i forhold til sit medmenneske og til universet ved at vende fokus opad og udad. Hvor og hv em? De første Space in the City piloter mødes i de store, hellige rum i metropolen: kirken, katedralen, moskeen, synagogen og templet. Religioner har på den ene side ry for, at de alt for tit misbruges til ødelæggende, politiske mål. Men på den anden side har det igennem menneskeheden historie altid været i de 3

7 religiøse rammer kirker, moskeer, synagoger og templer at mennesker søger og finder fred. Om du bekender dig til Allah, Buddha, Gud eller Shiva, noget femte eller ingen af delene. Om du er shia eller sunni, om du er katolik eller protestant vi er alle mennesker. Vi er alle jordboere. Og der er gratis adgang. Vi udsender toner og tanker, som springer mellem parallelle universer og skaber en følelse af samhørighed mellem de tilstedeværende. Udgangspunktet er at skabe en kobling mellem noget, der af mange danskere opleves som irrelevant i deres hverdag, det religiøse rum, det hellige rum, og så noget, som er meget stort og ubegribeligt og som storbymennesker sjældent skænker en tanke; universet derude. I København er hver tredje indbygger ikke medlem af den danske Folkekirke. Vil en person med ikke-kristen baggrund gå til et arrangement i en kristen kirke? Vil en person med kristen baggrund gå ind i et tempel? Vil en jøde gå ind i en moske? Ja! hvis rammerne er klare og overliggeren er sat højt nok. De store religioner, som med mursten og hellige rum har forankret sig i metropolerne, har med et tværreligiøst projekt som dette mulighed for at gå forrest og vise, hvad rummelighed og fællesskab handler om og hvor vigtigt et grundlag det er for at skabe optimisme, virkelyst og økonomisk udvikling. V ision: En ny by g n ing i Københav n : Rumme t Vores vision med Space in the City er, at den første serie af arrangementer vil være med til at bane vejen for handlingsplaner og økonomiske prioriteringer, der i sidste ende fører til opførelsen af en fysisk og permanent platform for denne type aktiviteter i København. Det skal være en nyopført bygning, som hverken er et kulturhus eller et helligt sted, men måske noget, man ville opfatte som en fusion af de to. Her arrangeres kunstneriske events som fusionerer det konkrete med det holistiske, fusionerer kunstneriske udtryk med selvrefleksion, det aktive medborgerskab, sameksistensen og en forbundethed med det store, universet derude. Ligesom der findes kulturhuse og forsamlingshuse vil Rummet være det sted, hvor folk samles for i fællesskab at begejstres over og fornemme menneskets gensidige samhørighed og universets nærhed. I stedet for at dele menneskeheden op i ikke-troende ateister, jøder, kristne, muslimer, hinduer, buddhister og så videre og derefter at adskille dem fra og i synagoger, kirker, moskeer og templer, forestiller vi os, at Rummet skal kunne være alles hus et hus, der 4

8 hylder såvel eksistens som sameksistens, menneskelighed og guddommelighed, og hvor folk kan komme og nyde forskellige kunstneriske arrangementer, som sætter det universelle i centrum. Et sådan hus udstråler mod og vilje til fællesskab og forsoning i en tid, hvor ekstremistiske kræfter arbejder i den modsatte retning. Som sådan vil huset kunne skabe genlyd internationalt og på verdensplan være med til at brande Danmark som en nation, der rummer mange andre indsigter, holdninger og udlændingepolitiske standpunkter, end eksempelvis dem, som tegningekrisen i 2006 med ét slag gjorde Danmark verdensberømt for. Space in the City tager de første skridt henimod denne vision. P r ojekt et s idé g r un dlag Vi har brug for at mindes om og forstå, hvor små vi faktisk er uanset hvor i samfundets 5

9 forskellige magt- og prestigehierakier vi står placeret. Derfor vil vi skabe et projekt, der målrettet arbejder på at skabe følelsen af at være de små fnug i universet ind i storbylivet. Men lad os starte med advarsel. For hvis du i læsningen af det følgende bliver kastet af, fordi du synes det lyder for højtravende, langhåret eller svært at følge, så spring elegant dette afsnit over, men hæft dig ved afsnittets konklusion: Effekterne af det, vi ønsker at gøre med Space in the City, er at skabe samhørigshedsfølelse og kultivere folks kreativitet. Samhø ri ghed sfø le lse Som mennesker søger vi alle en form for opløsning i fællesskabet, men samtidig kæmper vi også imod den. Mennesket har altid været i denne dualitet: Vi søger helheden og fællesskabet. Det er derfor, vi har religioner og det er derfor alle hungrer efter kærligheden. Fordi det er dér, hvor vi bliver grænseløse. Det er dér, hvor vi bliver vægtløse. Men samtidig består vi også at et mere barnligt selv, vores ego, der hele tiden gerne vil definere sig selv. Og det kæmper vi så med også selvom det står i et modsætningsforhold til det helheds- og fællesskabssøgende. Egoets trang til at definere sig komplicerer vores tilværelse, fordi det skaber disse kløfter imellem os. Kløfter, som samtidig gør os handicappede, fordi vi ønsker dem faktisk slet ikke. Hvorfor er det, at vi alle sammen elsker at se op mod stjernerne op mod himlen ud over havet? Hver gang der er uro inden i os, så søger vi ud mod naturen. Hvorfor? Fordi naturen har ikke noget ego. Naturen ér bare. Den findes bare. I naturen finder vi den storhed, som er i os, men som både skræmmer os eller som kan gøre os frustrerede, fordi vi så gerne vil forstå den, rumme den. Vi vil gerne gøre den til vores egen og kunne sige Dette er mig. Når mennesker mødes og er fælles om denne oplevelse, så er det lidt som at blive til et støvkorn. Og når vi er ingenting er vi alting og så kan vi mødes.. Når vi er ingenting, er vi alting, og så kan vi mødes... Vi kan godt mødes med et andet og anderledes menneske, når vi har den indstilling til os selv, at jeg er intet- jeg er alt, og det, som vi deler, det er vores menneskelighed. Uanset om du er mand eller kvinde, hvid eller sort vi er mennesker. Og idet vi mærker, at vi er mennesker, så forsvinder vores ego og vi slapper af. 6

10 Det er denne jeg-er-intet-jeg-er-alt tilstand, Space in the City søger frem imod. Men hvor vejen til denne tilstand traditionelt går gennem den ene eller den anden religion, vover vi at krydse religionsgrænserne og sammenflette de forskellige religioners erfaringer. Allesammen har vi vores bevidsthed, vores jeg nogle vil kalde den vores sjæl til fælles. Det er dét, som skaber os som mennesker. K reat ivit et Superkreative mennesker bliver ofte kaldt sindssyge, fordi de er originaler og som sådan ligeglade med, hvad andre tænker eller mener om dem. Det er samtidig det, som vi allesammen elsker og hylder ved disse personligheder. Det gælder også de store helgener og hellige ledelsesskikkelser: de skiller sig ud som énere. Men det er fordi, at de har forstået, at der ikke er nogen forskel på dig og mig. Når vi mærker os selv inderst inde, når vi har tid og ro til at mærke rigtigt efter, og når vi giver os selv lov til at være den, vi er, finder originalen i os selv, er der grobund for kreativitet. Men det kan vi kun få overskud til, når vi ikke har travlt med at definere os selv i forhold til andre. Mennesket har et iboende behov for at definere sig selv i forhold til det andet menneske. Et behov, som ofte resulterer i at politik og religion bruges til at skabe kløfter og afstande mellem grupper af mennesker. Disse kløfter og begrænsninger kan gøre det svært at få en fornemmelse af sig selv, at mærke sin indre ro, at turde stole på sin egen originalitet og lade sit eget kreative potentiale komme til udfoldelse. De bremser kreativiteten, og dermed i sidste instans også innovationen i kulturlivet såvel som i erhvervslivet. I Danmark taler vi i disse år så meget om, at nationens økonomi er truet af globaliseringen, og at vi skal have gang i den økonomiske vækst. Tænk, hvis vi, gennem kunsten, kunne finde en nøgle, der kunne åbne nye døre op i forhold til, hvad der gør os mere kreative. Tænk, hvis vi kunne få folk til at slappe af i forhold til ikke længere at have så travlt med at definere om jeg er muslim eller jeg er kristen, eller forstår du mig, eller du forstår mig ikke! Tænk, hvis Space in the City kunne være med til at åbne folks øjne for det grænseløse fællesskab. Tænk hvis vi kunne give folk lyst til fordi Space in the City gjorde et eller andet ved mig at udleve og udtrykke sin indre kreativitet og samtidigt respektere andres originalitet. Det vil vi kunne ved at gøre noget stort. Noget der stræber højt, og som alle mødes om. 7

11 Det store perspektiv handler desuden om, at den idé, Space in the City her sætter igang, gerne må brede sig så vidt og bredt ud på kloden som muligt. Derfor lægges alle projektets produktioner i fri distribution på Internettet under Creative Commons licens. O nly breat h N ot Chr is t ian or J ew or M usl im, n ot H in du, Bu dd h ist, suf i, or zen. N ot any rel ig i on or cul tur al system. I am not fr om the Ea st or th e W es t, n ot o ut o f the ocean or u p from th e gr oun d, n ot n a tura l or et her eal, n ot c om p os ed of elem en t s a t all. I do not ex is t, am not an en ti ty in th is wor ld or the n ex t, di d n o t des c en d fro m A da m or Ev e or any or ig in s tory. M y plac e is plac el ess, a tr ace of the tr ac el es s. N e it her bo dy or s oul. I bel ong to the b elov e d, have se en t he tw o w orl ds a s one and tha t on e c al l to and kn ow, fir s t, la st, ou ter, in n er, only th at b r ea th br e at hin g human be in g Jalal ad-din Rumi Persisk digter ( ) 8

12 Tidsplan Fase 1 August 2011: Grundlaget for projektet er beskrevet, og arbejdet med at finansiere projektet i samarbejde de relevante samarbejdspartnere påbegyndes. August September 2011: Pilotprojektets to arrangementer planlægges og arbejdsgruppen kontaktes og samles primært med henblik på pilotprojekt: Filmfolk, lys- og lydfolk, artister, locations. Start oktober 2011: En basal opstartsfinansiering for hele projektet er på plads. Fase 2 Slut oktober/start november 2011: Første arrangement af pilotprojekt afholdes. Parallelt planlægges main events. Slut november/start december 2011: Andet arrangement af pilotprojekt afholdes. Parallelt planlægges main events. Midt december 2011: Evaluering af pilotprojekt, justering af fremtidig strategi og indhold af events. Parallelt planlægges main events. Fase 3 Januar 2012: Endelig planlægning af kommende main events, offentlig PR igangsættes, herunder udgivelsen af en længere dokumentarfilm med titlen Space in the City. Februar april 2012: Hver måned afvikles et main event. Videoer optages on location. Mandag den 21. maj 2012: FN-initiativet World Day for Cultural Diversity. Et særarrangement kommer til at markere denne dag og vil sætte mangfoldighedsbegrebet ind i et internationalt og globalt perspektiv. Videoer optages on location. Juni 2012: Eventuelt sidste arrangement sommerevent. Fase 4 August september 2012: Opsamling og redegørelse af data fra optagede videoer og eventuelle indsamlede udtalelser. Oktober 2012: Udgivelse af resultater i form af film og elektronisk/trykt materiale. November : Projektet afsluttes i Danmark. Space in the City ideen spreder sig internationalt og munder ud i at skabe bevidste og næstekærlige medborgere verden over. 9

13 Resultat er Eftersom vi med Space in the City både ønsker at skabe en social forandring og ønsker at sprede ideen internationalt, så er det vigtigt for os at dokumentere og offentliggøre interessen og spredningseffekten af arrangementerne herhjemme. Dette vil vi blandt andet gøre ved: - Udlevering af spørgeskemaer til deltagerne/publikum, når de kommer til arrangementet. Udleveres i starten af hvert arrangement. Succeskriteriet er, at publikum på en skal fra 1 til 10 giver arrangementet, de deltog i, en gennemsnitlig vurdering på over 8. - Målinger af antal visninger af de indslag på Youtube, som er optaget på de kameraer, der opstilles til hver koncert: Succeskriteriet for de første arrangementer er, at mindst ti gange så mange, som deltog i arrangementerne, stifter bekendtskab til Space in the City via videoerne på YouTube, og at dette tal stiger eksponentielt ved de efterfølgende arrangementer. - Opsamling og dokumentation af al medieomtale: Succeskriteriet er, at mindst tre landsdækkende dagblade laver reportager fra de første arrangementer, og at der inden projektet er omme har været mindst 100 artikler i danske aviser og tidsskrifter. - Måling af antal unikke brugere på spaceinthecity.dk : Om et år skal der være mindst unikke brugere på projektets hjemmeside og mindst Synes godt om på projektets Facebook-profil. - Måling af fremmøde: Det er et succeskriterium, at lokaliterne fyldes mindst 80 procent op ved hvert arrangement Kreativi te t skab e r væ kst i d e n globale vidensøk onomi, og kreati vite t skab e s af f orskellighe d. Richard Florida, amerikansk professor, forsker og forfatter 10

14 Bud g et Alle tal er eksklusiv moms Finansiering Støtte Integrationsministeriet 400,000 Støtte Københavns Kommune 500,000 Støtte Nordea Fonden 100,000 Støtte Bikubenfonden 500,000 Støtte Sportsgoodfonden 200,000 Støtte Dansk Musikerforbund og andre fagforbund 300,000 Støtte større private fonde 663,150 Støtte mindre private fonde 190,000 Støtte Statens Kunstråd 100,000 Deltagerbetaling 0 Overskud fra salg af mad og drikke 50 pers x 25 kr x 10 10,000 Salg af videodokumentation som tv-program 70,000 Virksomheder sponsorater 100,000 Indirekte støtte (reduceret leje af lokale, og lign) 50,000 2,953, ,000 3,183,150 Udgifter per event Leje af lokaler 5,000 Rengøring af lokale 4,000 Security 4,000 Brandvagt 4,000 Teknisk udstyr, lys og lyd 15,000 Lydmand 4,000 Sceneassistent 4,000 Kunstnerhonorarer Udstilling m.m. 7,500 Musik performance honorarer 25,000 Back stage forplejning: Middag/opdækning til kunstnere og oplægsholdere 10,000 Talere, oplægsholdere m.m.: Talte ord: Talere, digtere, forfattere, oplægsholdere 8,000 VJ 5,000 Hotel 6,500 Fly og transport til/fra Kastrup 5,000 Tog og lokal transport til Kbh. 2,000 Ekstra mad og drikke (diæter) 1,000 Udgift per event 110,000 Udgift for 10 events 1,100,000 Projektledelse: Program og projektansvarlig 753,000 Program og projektledelse 585,000 Koordination 30,000 Praktisk assistance 20,000 11

15 Materiale til deltagere: Trykt materiale (program, delt. liste) 12,000 Markedsføring: Annoncering 20,000 Folder/flyer 13,000 Publicity plakat og ophængning 20,000 Publicity: web og grafik 7,000 Kontor: Overhead (kontorleje, udstyr vedligehold, etc.) 20,000 Telefon og internet 5,000 Bogføring og revision 10,000 Misc. (taxa, materialer etc.) 10,000 Rapportering og dokumentation: Rapportering, tekst 20,000 Rapportering, transkription af lydoptagelser, red. 10,000 Rapportering, video - transport/hotel 20,000 Rapportering, video 100,000 Rapportering, publikation, tryk i eks, 72 sider 35,000 Kamera udstyr 63,150 Honorar kameramænd 300,000 Rapportering, web 30,000 Delsum 2,083,150 Total 3,183,150 12

16 Bilag 1: Beskrivelse af den konkrete arrangementserie Om mus i k ken Musikken kan noget helt særligt, når det handler om at åbne sindets lukkede døre. Musik skaber nogle forbindelser og skaber følelsen af fællesskab i en slags spirituel sammenhæng. Musik åbner op for fordybelse. Hvor sprog kan være et problem i et flerkulturelt samfund, er musik noget, som alle forstår. Derfor lægger projektet vægt på den musikalske optræden. Musikstilen. som opleves til arrangementere, er billedskabende. Mangfoldig og sammensat. Ofte udefinerlig. Ambient, og uden trommer eller percussion (på grund af akustikken i de store rum). Et cross-over mellem genrerne med elementer af blandt andet world, klassisk, jazz og folk, og med elementer inspireret af traditioner og musik fra verdens hovedreligioner. Inspireret af princippet om, at organist og kirkekor i en kirke sidder bag sit publikum, er musikerne ikke sat i spotlyset. Sangere og solister træder frem, men der klappes ikke, og numrene glider ofte over i hinanden. Det er helhedsoplevelsen, det drejer sig om. Ikke den enkeltes præstation. Der er steder i musikken, som spontant appellerer til fællessang, uden at det skal være påtvunget eller bliver nævnt. Eksempler på musikken er tilgængelig på CD og i mp3-format. Cer em on i ell e r e fer en c er Hvert arrangement indeholder de samme elementer og har det samme forløb. Der gennemføres enkelte ceremonier med referencer til forskellige traditioner og ceremonier hos de forskellige religioner, såsom når katolikker under en gudstjeneste alle hilser rundt på de, som sidder nærmest én, eller tænder et stearinlys, når buddhisterne nynner en enstemmig drone, når hinduerne går op til tempelpræsten for at aflevere en lille gave og modtager en rød prik i panden, og så videre. Kortene blandes. Det kan være en jøde, der reciterer fra Koranen. Eller en muslim, som læser op fra Torarullerne. Og kortene blandes på nye måder hver gang. 13

17 D e t alt e or d De talte ord handler om det lokale, det globale og det universelle. Nye forbindelser på tværs. Fællesskaber. Identitet. Frihed. Fremtid. Rødder. Følelsen af overflødighed. Opløsning. Jeg er alt og jeg er intet. Og også ganske almindelig udveksling af nyheder om både det lokale, det globale og det universelle med personmæssig follow-up på de seneste kulturbegivenheder i byen. I musikken er det pausen eller det tomme rum, der skaber intensiteten. Projektet har meget på hjerte i sit program, med mange ord og budskaber. Space ligger i det tomme rum. Dét skal projektet også vove at rumme. Pr o gr am s ki ts e Velkomst Live koncert del 1 Aftenens øjenåbner (10 minutter, inklusiv musik og fællesdans ) (15 minutter) (10 minutter med forfatter/videnskabsmand/ danser/billedkunstner/fotograf/filmskaber/etc) Involvér dig: Speakers Corner Gå hen til et af de opstillede webkameraer og fortæl din historie (som lægges på youtube) Live koncert del 2 ny gæsteperformance hver gang (10 minutter). (15 minutter) Aftenens ørenåbner Live koncert del 3 (10 minutter med digter/teatergruppe/præst/etc) (15 minutter) Oplæsning af Rumi-digtet 'Only breath' (2 minutter) Fred være med dig (absolut stilhed og dæmpet lys i 5 minutter) Fred være med dig -ceremoni og afrunding (5-7 minutter) Sammenlagt tid: Cirka to timer 14

18 Par all el be giv en h e der i c y b er s pac e Space in the City begivenhederne kan kun have et begrænset publikum på måske 200 personer per gang. Vi mener, projektets indhold har potentiale til at blive bredt ud til en langt bredere kreds via de elektroniske medier radio, tv, hjemmeside, streaming og online tv på nettet, samt de sociale medier. Et dokumentationsprojekt, som blandt andet ender med at producere små 4-5 minutters videoer, som lægges på youtube.com og sidenhen opsamles i en 18 minutters dokumentarfilm med interviews blandet med optagelser fra arrangementerne skal være med til at formidle og synliggøre både nationalt og internationalt, at Danmark ikke kun er et land, hvor politikerne ønsker at lukke landets grænser og holde verden ude, men også er et sted, hvor der produceres denne type grænseoverskridende ideer og gennemføres samhørighedsprojekter, som også på globalt plan generelt er yderst fåtallige. Loca t ion eksem pl er Københavns Domkirke i Nørregade, København Det Islamiske Trossamfunds moské i Odense Synagogen i Krystalgade, København (Overrabiner Bent Lexner og det Mosaiske Trossamfund kontaktet. Afventer svar) Århus Domkirke Marmorkirken i København (Sognepræst Lea Skovsgaard kontaktet. Svar modtages i slutningen af august) Islamic Centre på Nørrebro i København Moriskan i Malmö, Sverige 15

19 Planetariet i København (pilotprojekt) (Adm. Direktør Peter Sevel og Event Manager Anne Norvin kontaktet. Afventer svar) Nusrat Djahan Moskeen i Hvidovre (Imam kontaktet. Afventer svar) M e di e- o g n e tv ær ks par tn er e Politiken DR Tidsskriftet Cultures Tidsskriftet Gazette Center for Kunst & Interkultur...Med flere! D et v isu el le u d tr y k På vægge og loft er der en projicering af et 3D-agtigt galaksefoto i fortløbende, langsom bevægelse ind mod centrum af billedet efter samme princip som stjernerne i begyndelsen af Star Wars-filmene, bare meget langsommere. Dette kobles med fire videoprojektorer, som peger henholdsvis mod nord, øst, syd og vest og viser himmel-horisont-optagelser, som er filmet/fotograferet i samme fire retninger. Centralt i rummet står en sol eller et bål midt på gulvet, som sender små stråler og/eller laserlyskegler ud i alle retninger og danner lysprikker på loft og vægge. Rummet er desuden belyst af lange rækker af store stearinlys (samt om muligt fakler eller små bål uden for bygningen) På en 5 x 8 meters storskærm vises autentiske naturfotos og videofilm. Ikke noget med videotricks eller effekter. Første sæt af 20 minutter: Stjernebilleder. Andet sæt af 20-minutter: Indzoom på jorden fra lille prik til planeten fylder hele skærmen. Tredje sæt af 20-minutter: en galaksetåge i fantastiske farver. 16

20 Manden med Cameraet, som står for den tekniske side af det visuelle udtryk under ledelse af Palle Vedel, har mange års erfaring i lignende projekter på Roskilde Festival, Images festivalerne, i forbindelse med kunstudstillinger, med mere. Her kan ses et australsk 3D-lysshow, som viser lidt om hvad moderne lysteknologi kombineret med computerkraft er i stand til: A ud io Der anvendes ikke et traditionelt PA-anlæg med to store højttalere, men i stedet små højttalere, som placeres rundt omkring i hele rummet og afspilles på et lydniveau, som ikke er højere end niveauet for et akustisk instrument. Rummets egen klang bliver på denne måde en positiv del af oplevelsen, og forstyrres ikke af den grødede resonans, som hårde stenvægge kaster tilbage, når lydniveauet er højt. M ål gr u pp e Vi har ikke nogen målgruppe ud over at projektet er åbent for alle unge og voksne mennesker. Forventligt vil et flertal af deltagerne i projektet være i alderen år. A n de t Der opstilles opslagstavle og bord til udveksling af foldere, flyers og informationer. Der opstilles et antal webkameraer (så mange som muligt) som en slags skriftestole, der anvendes af deltagerne til yderst kort at fortælle, hvad de har på hjerte. Klip herfra lægges på projektets youtube-kanal. Pr oj e kt et s team a f medar b ejder e i ops tar tsf as en Projekteam på sekretariatet samt samarbejdspartnere: Projektleder: Neeni Rasool, Interculture Projektejer: Mik Aidt, Interculture HR og udviklingschef: Niels Righolt, Interculture Lyd og lyd teknik: Palle Vedel & Manden med Cameraet VJ og billedkunst: Marcelo Lerer, The Secret Company 17

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig!

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! Vores filosofi er, at vi alle sammen har brug for at blive udfordret, hvis vi vil gøre fremskridt og at den bedste måde at sætte det i

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441 Projekt Sounougal 90441 Bilag 5 Sounougal betyder vores bål på wolof, som er det officielle sprog i Senegal. Sen gal betyder deres bål. Musik og dans er en stor del af afrikansk kultur. Senegal, som huser

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

DUBCNN INDTAGER DANMARK

DUBCNN INDTAGER DANMARK DUBCNN INDTAGER DANMARK Dubcnn Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop-magasin, som udkommer første gang i december, 2008. Dubcnn Magazine går fra starten efter at være Danmarks største trykte

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen

Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen Vi her i Danmark er begyndt at kigge efter nye steder at rejse hen. Men efter som vi snart har været alle steder i vesten, kigger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT ALLER MEDIA EVENTKALENDER E 1 INTRO EVENT I 360 0 SALG Tilgang Aller mediesalg arbejder med 360 0 løsninger. Event spiller typisk den opgave at skabe rammerne for det kreative omdrejningspunkt, som eksponeres

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

CV Simon Lambrecht Finne

CV Simon Lambrecht Finne CV Simon Lambrecht Finne Dedikeret, socialt bevidst og ansvarsfuld projektleder med akademisk baggrund og projektlederuddannelse. TITEL CAND. COMM. med speciale i PÆDAGOGIK OG UDDANNELSESSTUDIER & PERFORMANCE

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere