Ansøgning om støtte til projektet Space in the City

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til projektet Space in the City"

Transkript

1 Fra Interculture Att: Neeni Rasool Nørre Alle 7, 2. sal 2200 København N Ansøgning om støtte til projektet Space in the City Space in the City vil gennem kunsten bringe mennesker sammen på tværs af forskelle og inspirere til det bevidste og aktive medborgerskab, som drejer sig om værdierne fællesskab, lighed og kærlighed. Vi vil skabe en række begivenheder i byrummet og i cyberspace, der fremmer sameksistensen og får os til at fornemme, at vi er forbundet og at der er flere ting, som forener os, end som adskiller os. En fysisk såvel som virtuel platform, Space in the City, der favner både højt, dybt og bredt og bidrager til en kulturgrænse-overskridende følelse af samhørighed. Værdier som lighed og næstekærlighed havde indtil Utøya-massakren i Norge i juli måned en klang af forgangne tider, hvis de da ikke bare opfattedes som ren kliché. Dette projekt har et mål om at genintroducere disse værdier i en moderne livsopfattelse og gøre dem relevante og vedkommende i forhold til at være medborger i Danmark. Vi vil bryde grænserne med et sprog alle forstår musik. Vi vil gøre det i religiøse rammer i et helt overlagt forsøg på opnå effekten af dette brud med menneskeskabte grænser, nemlig at mennesket finder frem til sig selv i forhold til sit medmenneske og universet ved at vende fokus opad og udad. Op mod stjernerne, ud mod rummet. Ved at sætte os selv i perspektiv mod noget, der er så meget større end os selv og hverdagens kampe. Mod noget, som minder os om, hvor meget vi mennesker trods alt har til fælles som beboere her på Jorden set i det større perspektiv. Ved at fokusere på universet gøres opmærksom på denne forbundethed dette usynlige, forenende bånd, som er større end os selv, og som vi alle deler. Således øger vi bevidstheden om medborgerskabet og åbner en dør ind til det kreative og grænseløse rum i os selv. Ved at være os selv bevidste, bliver vi hinanden og helheden bevidst. Ved at være os hinanden og helheden bevidst, bliver vi os selv bevidste. Opløsningen af kulturelle og religiøse grænser mærkes ikke med ord, men gennem musik, kunst, følelser, åndelighed eller fokus på det indre. Men det kræver ofte ord at forstå, hvor man er på vej hen, når man mærker denne opløsning måske før, måske efter. Ord bringer klarhed. Vi vil derfor gøre det med både musik, billeder og det talte ord, samt med

2 den mest moderne og imponerende teknologi, med fuld connectivitet til det globale Internet med fokus på mødet mellem mennesker, der ikke kender hinanden eller hinandens kulturelle baggrunde, og med optimal udnyttelse af de nyeste teknologiske muligheder for kommunikation og udveksling af ideer, viden og erfaringer. Som et resultat af begivenhederne, skaber vi en hjemmeside og en film til tv, som kan bringe budskaberne længere ud, og hvor der åbnes op for, at konceptet kopieres i storbyer verden over. Vores vision med Space in the City er, at arrangementerne vil bane vejen for handlingsplaner og økonomiske prioriteringer, der fører til opførelsen af en ny bygning: Rummet, som hverken er et kulturhus eller et helligt sted, men en fusion af de to. Her arrangeres kunstneriske events som fusionerer det konkrete med det holistiske, fusionerer kunstneriske udtryk med selvrefleksion, det aktive medborgerskab, sameksistensen og en forbundethed med det store, universet derude. Vi håber, at denne ansøgning kan give anledning til interesse, og vi vil meget gerne holde et møde, hvor vi kan uddybe ideerne med og perspektiverne for projektet. Hvis I har spørgsmål eller mangler yderligere dokumentation, er I velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Neeni Rasool Projektleder

3 In dholdsfortegn e l se Factsheet s. 1 Projektets indhold s. 2 - Hvad sigter projektet mod s. 2 Mål s. 3 Hvor og hvem s. 3 Vision: En ny bygning i København, Rummet s. 4 Projektets idégrundlag s. 5 - Samhørighedsfølelse s. 6 - Kreativitet s. 7 Tidsplan s. 9 Resultater s.10 Budget s.11 Bilag 1 Beskrivelse af den konkrete arrangementserie s.13 - Om musikken s.13 - Ceremonielle referencer s.13 - De talte ord s.14 - Programskitse s.14 - Parallelbegivenheder i cyberspace s.15 - Location eksempler s.15 - Medie- og netværkspartnere s.16 - Det visuelle udtryk s.16 - Audio s.17 - Målgruppe s.17 - Andet s.17 - Projektets team af medarbejdere i opstartsfasen s.17 - Projektets alliancepartnere s.18 Bilag 2 Anbefalinger s.19 Bilag 3 Beskrivelse af projektdeltagerne, CV er s.20

4 F act sheet Projektnavn: Postadresse: Webadresse: Space in the City Nørre Alle 7, 2. sal, 2200 København N Midlertidig adresse: Fra oktober: Projektperiode: 1. august juni 2012 Projektleder: Projektejer: Neeni Rasool tlf Interculture CVR-nummer: Bankkonto i Danske Bank: Direktør, Interculture: Samarbejdspartnere: Mik Aidt tlf Center for Kunst & Interkultur Manden med Cameraet The Secret Company Travelog 1

5 P r ojekt et s in dhold I afvikles en serie Space in the City arrangementer, der har fokus på at skabe samhørighedsfølelse i form af et bevidst medborgerskab og at kultivere folks kreativitet. I centrum er kunsten og det tværkulturelle/tværreligiøse, kreativitet og inspiration. En grundlæggende idé er at koble musikoplevelser med indsigt. Musik behøver ikke sprog og er derfor noget alle kan samles om. Vi vil kultivere og indveksle hidtil uudnyttede ressourcer, som eksisterer i det kulturelt mangfoldige Nordeuropa. Og vi vil gøre dette i en udforskning af usædvanlige koncertvenues, der skifter fra den ene gang til den næste: Sufi dans i en kirke, pigekor med et lounge band i en syngoge, poetry slam på tværs af religioner i en moské... Om fællesskab, om kærlighed til livet. På arrangementerne præsenteres og udveksles gode ideer og inspirerende tanker, der motiverer og skaber rum for kreativitet. Tanker som, vi håber, kan være med til at skabe forandringer og bidrage til at bringe Danmark ind i en ny, positiv samfundsudvikling, hvor vi som medborgere bliver mere bevidste om det sociale fællesskab og den gensidige lighed. H vad sigt er projekt et mod? Hvad er det, vi kæmper mest med som mennesker, som samfund? Mangel på tid, på overblik, på kærlighed og omsorg? Fællesskabet? Hvordan bremser vi optrapningen af aggressioner, had, vold ja selv drab er ikke udelukket mere hvordan løser vi op på knuderne? Hvordan opbygger vi tillid mellem os og de andre? dem med en helt anden kultur, en anden religion, et andet udseende. Hvordan får vi skabt ro på, så vi i nye former for fællesskaber kan fokusere på det som forbinder os og det som skaber lyst til at deltage i udviklingen af vores samfund? Space in the City søger, debatterer og formidler svar på disse spørgsmål gennem det enkelte menneske. Ved at tage mennesket med på en rejse gennem et landskab af grænseoverskridelser mellem hellige og kreative rum og mellem kunst og videnskab, som retter opmærksomheden mod vores tilhørsforhold til menneskeheden. Mod dét, som er større end os selv. Projektets udgangspunkt er en idé om, at når du ser dig selv i forhold til noget større hvad enten dette større er menneskeheden, eksistensen, planeten eller universet opstår en fællesskabsfølelse, som krydser på tværs af kulturelle og fysiske forskelligheder og skel. 2

6 M ål Space in the City ønsker at fremme sameksistensen. At gøre hvert enkelt menneske bevidst om dets forbundenhed med sit medmenneske uden inddragelse af spørgsmål om etnicitet, kultur eller religion. Space in the City vil fremme den styrke og den ro i os selv, som ikke bare kan gøre os i stand til bedre at takle alle de udfordringer, vi møder såvel de små irritationsmomenter i hverdagen som tilværelsens store gåder og eksistentielle spørgsmål men som også er udgangspunkt for udfoldelse af kreativitet og et aktivt medborgerskab. Opløsningen af kulturelle og religiøse grænser mærkes ikke med ord men gennem musik, kunst, følelser, åndelighed, fokus på sit indre. Men det kræver ofte ord at forstå, hvor man er på vej hen, når man mærker denne opløsning, måske før, måske efter. Ord bringer klarhed, Vi vil derfor gøre det med både musik, billeder og det talte ord, samt med den mest moderne og imponerende teknologi, med fuld connectivitet til det globale Internet med fokus på mødet mellem mennesker, der ikke kender hinanden eller hinandens kulturelle baggrunde, og med optimal udnyttelse af de nyeste teknologiske muligheder for kommunikation og udveksling af ideer, viden og erfaringer. Vi vil skabe begivenheder i byrummet og i cyberspace, der får os til at fornemme, at vi er forbundet og at der er flere ting, som forener os, end som adskiller os. En fysisk såvel som virtuel platform, der favner både højt, dybt og bredt og bidrager til en kulturgrænseoverskridende følelse af samhørighed. Ved at være os selv bevidste, bliver vi hinanden og helheden bevidst. Ved at være hinanden og helheden bevidst, bliver vi os selv bevidste. Værdier som lighed og næstekærlighed har en klang af forgangne tider, hvis de da ikke bare opfattes som en ren kliché. Projektet har et mål om at genintroducere disse værdier i en moderne livsopfattelse og gøre dem relevante og vedkommende igen. Vi vil bryde grænserne med et sprog, alle forstår musik. Og vi vil gøre det i religiøse rammer, fordi det underbygger ønsket om at skabe brud med menneskeskabte grænser at mennesket finder frem til sig selv i forhold til sit medmenneske og til universet ved at vende fokus opad og udad. Hvor og hv em? De første Space in the City piloter mødes i de store, hellige rum i metropolen: kirken, katedralen, moskeen, synagogen og templet. Religioner har på den ene side ry for, at de alt for tit misbruges til ødelæggende, politiske mål. Men på den anden side har det igennem menneskeheden historie altid været i de 3

7 religiøse rammer kirker, moskeer, synagoger og templer at mennesker søger og finder fred. Om du bekender dig til Allah, Buddha, Gud eller Shiva, noget femte eller ingen af delene. Om du er shia eller sunni, om du er katolik eller protestant vi er alle mennesker. Vi er alle jordboere. Og der er gratis adgang. Vi udsender toner og tanker, som springer mellem parallelle universer og skaber en følelse af samhørighed mellem de tilstedeværende. Udgangspunktet er at skabe en kobling mellem noget, der af mange danskere opleves som irrelevant i deres hverdag, det religiøse rum, det hellige rum, og så noget, som er meget stort og ubegribeligt og som storbymennesker sjældent skænker en tanke; universet derude. I København er hver tredje indbygger ikke medlem af den danske Folkekirke. Vil en person med ikke-kristen baggrund gå til et arrangement i en kristen kirke? Vil en person med kristen baggrund gå ind i et tempel? Vil en jøde gå ind i en moske? Ja! hvis rammerne er klare og overliggeren er sat højt nok. De store religioner, som med mursten og hellige rum har forankret sig i metropolerne, har med et tværreligiøst projekt som dette mulighed for at gå forrest og vise, hvad rummelighed og fællesskab handler om og hvor vigtigt et grundlag det er for at skabe optimisme, virkelyst og økonomisk udvikling. V ision: En ny by g n ing i Københav n : Rumme t Vores vision med Space in the City er, at den første serie af arrangementer vil være med til at bane vejen for handlingsplaner og økonomiske prioriteringer, der i sidste ende fører til opførelsen af en fysisk og permanent platform for denne type aktiviteter i København. Det skal være en nyopført bygning, som hverken er et kulturhus eller et helligt sted, men måske noget, man ville opfatte som en fusion af de to. Her arrangeres kunstneriske events som fusionerer det konkrete med det holistiske, fusionerer kunstneriske udtryk med selvrefleksion, det aktive medborgerskab, sameksistensen og en forbundethed med det store, universet derude. Ligesom der findes kulturhuse og forsamlingshuse vil Rummet være det sted, hvor folk samles for i fællesskab at begejstres over og fornemme menneskets gensidige samhørighed og universets nærhed. I stedet for at dele menneskeheden op i ikke-troende ateister, jøder, kristne, muslimer, hinduer, buddhister og så videre og derefter at adskille dem fra og i synagoger, kirker, moskeer og templer, forestiller vi os, at Rummet skal kunne være alles hus et hus, der 4

8 hylder såvel eksistens som sameksistens, menneskelighed og guddommelighed, og hvor folk kan komme og nyde forskellige kunstneriske arrangementer, som sætter det universelle i centrum. Et sådan hus udstråler mod og vilje til fællesskab og forsoning i en tid, hvor ekstremistiske kræfter arbejder i den modsatte retning. Som sådan vil huset kunne skabe genlyd internationalt og på verdensplan være med til at brande Danmark som en nation, der rummer mange andre indsigter, holdninger og udlændingepolitiske standpunkter, end eksempelvis dem, som tegningekrisen i 2006 med ét slag gjorde Danmark verdensberømt for. Space in the City tager de første skridt henimod denne vision. P r ojekt et s idé g r un dlag Vi har brug for at mindes om og forstå, hvor små vi faktisk er uanset hvor i samfundets 5

9 forskellige magt- og prestigehierakier vi står placeret. Derfor vil vi skabe et projekt, der målrettet arbejder på at skabe følelsen af at være de små fnug i universet ind i storbylivet. Men lad os starte med advarsel. For hvis du i læsningen af det følgende bliver kastet af, fordi du synes det lyder for højtravende, langhåret eller svært at følge, så spring elegant dette afsnit over, men hæft dig ved afsnittets konklusion: Effekterne af det, vi ønsker at gøre med Space in the City, er at skabe samhørigshedsfølelse og kultivere folks kreativitet. Samhø ri ghed sfø le lse Som mennesker søger vi alle en form for opløsning i fællesskabet, men samtidig kæmper vi også imod den. Mennesket har altid været i denne dualitet: Vi søger helheden og fællesskabet. Det er derfor, vi har religioner og det er derfor alle hungrer efter kærligheden. Fordi det er dér, hvor vi bliver grænseløse. Det er dér, hvor vi bliver vægtløse. Men samtidig består vi også at et mere barnligt selv, vores ego, der hele tiden gerne vil definere sig selv. Og det kæmper vi så med også selvom det står i et modsætningsforhold til det helheds- og fællesskabssøgende. Egoets trang til at definere sig komplicerer vores tilværelse, fordi det skaber disse kløfter imellem os. Kløfter, som samtidig gør os handicappede, fordi vi ønsker dem faktisk slet ikke. Hvorfor er det, at vi alle sammen elsker at se op mod stjernerne op mod himlen ud over havet? Hver gang der er uro inden i os, så søger vi ud mod naturen. Hvorfor? Fordi naturen har ikke noget ego. Naturen ér bare. Den findes bare. I naturen finder vi den storhed, som er i os, men som både skræmmer os eller som kan gøre os frustrerede, fordi vi så gerne vil forstå den, rumme den. Vi vil gerne gøre den til vores egen og kunne sige Dette er mig. Når mennesker mødes og er fælles om denne oplevelse, så er det lidt som at blive til et støvkorn. Og når vi er ingenting er vi alting og så kan vi mødes.. Når vi er ingenting, er vi alting, og så kan vi mødes... Vi kan godt mødes med et andet og anderledes menneske, når vi har den indstilling til os selv, at jeg er intet- jeg er alt, og det, som vi deler, det er vores menneskelighed. Uanset om du er mand eller kvinde, hvid eller sort vi er mennesker. Og idet vi mærker, at vi er mennesker, så forsvinder vores ego og vi slapper af. 6

10 Det er denne jeg-er-intet-jeg-er-alt tilstand, Space in the City søger frem imod. Men hvor vejen til denne tilstand traditionelt går gennem den ene eller den anden religion, vover vi at krydse religionsgrænserne og sammenflette de forskellige religioners erfaringer. Allesammen har vi vores bevidsthed, vores jeg nogle vil kalde den vores sjæl til fælles. Det er dét, som skaber os som mennesker. K reat ivit et Superkreative mennesker bliver ofte kaldt sindssyge, fordi de er originaler og som sådan ligeglade med, hvad andre tænker eller mener om dem. Det er samtidig det, som vi allesammen elsker og hylder ved disse personligheder. Det gælder også de store helgener og hellige ledelsesskikkelser: de skiller sig ud som énere. Men det er fordi, at de har forstået, at der ikke er nogen forskel på dig og mig. Når vi mærker os selv inderst inde, når vi har tid og ro til at mærke rigtigt efter, og når vi giver os selv lov til at være den, vi er, finder originalen i os selv, er der grobund for kreativitet. Men det kan vi kun få overskud til, når vi ikke har travlt med at definere os selv i forhold til andre. Mennesket har et iboende behov for at definere sig selv i forhold til det andet menneske. Et behov, som ofte resulterer i at politik og religion bruges til at skabe kløfter og afstande mellem grupper af mennesker. Disse kløfter og begrænsninger kan gøre det svært at få en fornemmelse af sig selv, at mærke sin indre ro, at turde stole på sin egen originalitet og lade sit eget kreative potentiale komme til udfoldelse. De bremser kreativiteten, og dermed i sidste instans også innovationen i kulturlivet såvel som i erhvervslivet. I Danmark taler vi i disse år så meget om, at nationens økonomi er truet af globaliseringen, og at vi skal have gang i den økonomiske vækst. Tænk, hvis vi, gennem kunsten, kunne finde en nøgle, der kunne åbne nye døre op i forhold til, hvad der gør os mere kreative. Tænk, hvis vi kunne få folk til at slappe af i forhold til ikke længere at have så travlt med at definere om jeg er muslim eller jeg er kristen, eller forstår du mig, eller du forstår mig ikke! Tænk, hvis Space in the City kunne være med til at åbne folks øjne for det grænseløse fællesskab. Tænk hvis vi kunne give folk lyst til fordi Space in the City gjorde et eller andet ved mig at udleve og udtrykke sin indre kreativitet og samtidigt respektere andres originalitet. Det vil vi kunne ved at gøre noget stort. Noget der stræber højt, og som alle mødes om. 7

11 Det store perspektiv handler desuden om, at den idé, Space in the City her sætter igang, gerne må brede sig så vidt og bredt ud på kloden som muligt. Derfor lægges alle projektets produktioner i fri distribution på Internettet under Creative Commons licens. O nly breat h N ot Chr is t ian or J ew or M usl im, n ot H in du, Bu dd h ist, suf i, or zen. N ot any rel ig i on or cul tur al system. I am not fr om the Ea st or th e W es t, n ot o ut o f the ocean or u p from th e gr oun d, n ot n a tura l or et her eal, n ot c om p os ed of elem en t s a t all. I do not ex is t, am not an en ti ty in th is wor ld or the n ex t, di d n o t des c en d fro m A da m or Ev e or any or ig in s tory. M y plac e is plac el ess, a tr ace of the tr ac el es s. N e it her bo dy or s oul. I bel ong to the b elov e d, have se en t he tw o w orl ds a s one and tha t on e c al l to and kn ow, fir s t, la st, ou ter, in n er, only th at b r ea th br e at hin g human be in g Jalal ad-din Rumi Persisk digter ( ) 8

12 Tidsplan Fase 1 August 2011: Grundlaget for projektet er beskrevet, og arbejdet med at finansiere projektet i samarbejde de relevante samarbejdspartnere påbegyndes. August September 2011: Pilotprojektets to arrangementer planlægges og arbejdsgruppen kontaktes og samles primært med henblik på pilotprojekt: Filmfolk, lys- og lydfolk, artister, locations. Start oktober 2011: En basal opstartsfinansiering for hele projektet er på plads. Fase 2 Slut oktober/start november 2011: Første arrangement af pilotprojekt afholdes. Parallelt planlægges main events. Slut november/start december 2011: Andet arrangement af pilotprojekt afholdes. Parallelt planlægges main events. Midt december 2011: Evaluering af pilotprojekt, justering af fremtidig strategi og indhold af events. Parallelt planlægges main events. Fase 3 Januar 2012: Endelig planlægning af kommende main events, offentlig PR igangsættes, herunder udgivelsen af en længere dokumentarfilm med titlen Space in the City. Februar april 2012: Hver måned afvikles et main event. Videoer optages on location. Mandag den 21. maj 2012: FN-initiativet World Day for Cultural Diversity. Et særarrangement kommer til at markere denne dag og vil sætte mangfoldighedsbegrebet ind i et internationalt og globalt perspektiv. Videoer optages on location. Juni 2012: Eventuelt sidste arrangement sommerevent. Fase 4 August september 2012: Opsamling og redegørelse af data fra optagede videoer og eventuelle indsamlede udtalelser. Oktober 2012: Udgivelse af resultater i form af film og elektronisk/trykt materiale. November : Projektet afsluttes i Danmark. Space in the City ideen spreder sig internationalt og munder ud i at skabe bevidste og næstekærlige medborgere verden over. 9

13 Resultat er Eftersom vi med Space in the City både ønsker at skabe en social forandring og ønsker at sprede ideen internationalt, så er det vigtigt for os at dokumentere og offentliggøre interessen og spredningseffekten af arrangementerne herhjemme. Dette vil vi blandt andet gøre ved: - Udlevering af spørgeskemaer til deltagerne/publikum, når de kommer til arrangementet. Udleveres i starten af hvert arrangement. Succeskriteriet er, at publikum på en skal fra 1 til 10 giver arrangementet, de deltog i, en gennemsnitlig vurdering på over 8. - Målinger af antal visninger af de indslag på Youtube, som er optaget på de kameraer, der opstilles til hver koncert: Succeskriteriet for de første arrangementer er, at mindst ti gange så mange, som deltog i arrangementerne, stifter bekendtskab til Space in the City via videoerne på YouTube, og at dette tal stiger eksponentielt ved de efterfølgende arrangementer. - Opsamling og dokumentation af al medieomtale: Succeskriteriet er, at mindst tre landsdækkende dagblade laver reportager fra de første arrangementer, og at der inden projektet er omme har været mindst 100 artikler i danske aviser og tidsskrifter. - Måling af antal unikke brugere på spaceinthecity.dk : Om et år skal der være mindst unikke brugere på projektets hjemmeside og mindst Synes godt om på projektets Facebook-profil. - Måling af fremmøde: Det er et succeskriterium, at lokaliterne fyldes mindst 80 procent op ved hvert arrangement Kreativi te t skab e r væ kst i d e n globale vidensøk onomi, og kreati vite t skab e s af f orskellighe d. Richard Florida, amerikansk professor, forsker og forfatter 10

14 Bud g et Alle tal er eksklusiv moms Finansiering Støtte Integrationsministeriet 400,000 Støtte Københavns Kommune 500,000 Støtte Nordea Fonden 100,000 Støtte Bikubenfonden 500,000 Støtte Sportsgoodfonden 200,000 Støtte Dansk Musikerforbund og andre fagforbund 300,000 Støtte større private fonde 663,150 Støtte mindre private fonde 190,000 Støtte Statens Kunstråd 100,000 Deltagerbetaling 0 Overskud fra salg af mad og drikke 50 pers x 25 kr x 10 10,000 Salg af videodokumentation som tv-program 70,000 Virksomheder sponsorater 100,000 Indirekte støtte (reduceret leje af lokale, og lign) 50,000 2,953, ,000 3,183,150 Udgifter per event Leje af lokaler 5,000 Rengøring af lokale 4,000 Security 4,000 Brandvagt 4,000 Teknisk udstyr, lys og lyd 15,000 Lydmand 4,000 Sceneassistent 4,000 Kunstnerhonorarer Udstilling m.m. 7,500 Musik performance honorarer 25,000 Back stage forplejning: Middag/opdækning til kunstnere og oplægsholdere 10,000 Talere, oplægsholdere m.m.: Talte ord: Talere, digtere, forfattere, oplægsholdere 8,000 VJ 5,000 Hotel 6,500 Fly og transport til/fra Kastrup 5,000 Tog og lokal transport til Kbh. 2,000 Ekstra mad og drikke (diæter) 1,000 Udgift per event 110,000 Udgift for 10 events 1,100,000 Projektledelse: Program og projektansvarlig 753,000 Program og projektledelse 585,000 Koordination 30,000 Praktisk assistance 20,000 11

15 Materiale til deltagere: Trykt materiale (program, delt. liste) 12,000 Markedsføring: Annoncering 20,000 Folder/flyer 13,000 Publicity plakat og ophængning 20,000 Publicity: web og grafik 7,000 Kontor: Overhead (kontorleje, udstyr vedligehold, etc.) 20,000 Telefon og internet 5,000 Bogføring og revision 10,000 Misc. (taxa, materialer etc.) 10,000 Rapportering og dokumentation: Rapportering, tekst 20,000 Rapportering, transkription af lydoptagelser, red. 10,000 Rapportering, video - transport/hotel 20,000 Rapportering, video 100,000 Rapportering, publikation, tryk i eks, 72 sider 35,000 Kamera udstyr 63,150 Honorar kameramænd 300,000 Rapportering, web 30,000 Delsum 2,083,150 Total 3,183,150 12

16 Bilag 1: Beskrivelse af den konkrete arrangementserie Om mus i k ken Musikken kan noget helt særligt, når det handler om at åbne sindets lukkede døre. Musik skaber nogle forbindelser og skaber følelsen af fællesskab i en slags spirituel sammenhæng. Musik åbner op for fordybelse. Hvor sprog kan være et problem i et flerkulturelt samfund, er musik noget, som alle forstår. Derfor lægger projektet vægt på den musikalske optræden. Musikstilen. som opleves til arrangementere, er billedskabende. Mangfoldig og sammensat. Ofte udefinerlig. Ambient, og uden trommer eller percussion (på grund af akustikken i de store rum). Et cross-over mellem genrerne med elementer af blandt andet world, klassisk, jazz og folk, og med elementer inspireret af traditioner og musik fra verdens hovedreligioner. Inspireret af princippet om, at organist og kirkekor i en kirke sidder bag sit publikum, er musikerne ikke sat i spotlyset. Sangere og solister træder frem, men der klappes ikke, og numrene glider ofte over i hinanden. Det er helhedsoplevelsen, det drejer sig om. Ikke den enkeltes præstation. Der er steder i musikken, som spontant appellerer til fællessang, uden at det skal være påtvunget eller bliver nævnt. Eksempler på musikken er tilgængelig på CD og i mp3-format. Cer em on i ell e r e fer en c er Hvert arrangement indeholder de samme elementer og har det samme forløb. Der gennemføres enkelte ceremonier med referencer til forskellige traditioner og ceremonier hos de forskellige religioner, såsom når katolikker under en gudstjeneste alle hilser rundt på de, som sidder nærmest én, eller tænder et stearinlys, når buddhisterne nynner en enstemmig drone, når hinduerne går op til tempelpræsten for at aflevere en lille gave og modtager en rød prik i panden, og så videre. Kortene blandes. Det kan være en jøde, der reciterer fra Koranen. Eller en muslim, som læser op fra Torarullerne. Og kortene blandes på nye måder hver gang. 13

17 D e t alt e or d De talte ord handler om det lokale, det globale og det universelle. Nye forbindelser på tværs. Fællesskaber. Identitet. Frihed. Fremtid. Rødder. Følelsen af overflødighed. Opløsning. Jeg er alt og jeg er intet. Og også ganske almindelig udveksling af nyheder om både det lokale, det globale og det universelle med personmæssig follow-up på de seneste kulturbegivenheder i byen. I musikken er det pausen eller det tomme rum, der skaber intensiteten. Projektet har meget på hjerte i sit program, med mange ord og budskaber. Space ligger i det tomme rum. Dét skal projektet også vove at rumme. Pr o gr am s ki ts e Velkomst Live koncert del 1 Aftenens øjenåbner (10 minutter, inklusiv musik og fællesdans ) (15 minutter) (10 minutter med forfatter/videnskabsmand/ danser/billedkunstner/fotograf/filmskaber/etc) Involvér dig: Speakers Corner Gå hen til et af de opstillede webkameraer og fortæl din historie (som lægges på youtube) Live koncert del 2 ny gæsteperformance hver gang (10 minutter). (15 minutter) Aftenens ørenåbner Live koncert del 3 (10 minutter med digter/teatergruppe/præst/etc) (15 minutter) Oplæsning af Rumi-digtet 'Only breath' (2 minutter) Fred være med dig (absolut stilhed og dæmpet lys i 5 minutter) Fred være med dig -ceremoni og afrunding (5-7 minutter) Sammenlagt tid: Cirka to timer 14

18 Par all el be giv en h e der i c y b er s pac e Space in the City begivenhederne kan kun have et begrænset publikum på måske 200 personer per gang. Vi mener, projektets indhold har potentiale til at blive bredt ud til en langt bredere kreds via de elektroniske medier radio, tv, hjemmeside, streaming og online tv på nettet, samt de sociale medier. Et dokumentationsprojekt, som blandt andet ender med at producere små 4-5 minutters videoer, som lægges på youtube.com og sidenhen opsamles i en 18 minutters dokumentarfilm med interviews blandet med optagelser fra arrangementerne skal være med til at formidle og synliggøre både nationalt og internationalt, at Danmark ikke kun er et land, hvor politikerne ønsker at lukke landets grænser og holde verden ude, men også er et sted, hvor der produceres denne type grænseoverskridende ideer og gennemføres samhørighedsprojekter, som også på globalt plan generelt er yderst fåtallige. Loca t ion eksem pl er Københavns Domkirke i Nørregade, København Det Islamiske Trossamfunds moské i Odense Synagogen i Krystalgade, København (Overrabiner Bent Lexner og det Mosaiske Trossamfund kontaktet. Afventer svar) Århus Domkirke Marmorkirken i København (Sognepræst Lea Skovsgaard kontaktet. Svar modtages i slutningen af august) Islamic Centre på Nørrebro i København Moriskan i Malmö, Sverige 15

19 Planetariet i København (pilotprojekt) (Adm. Direktør Peter Sevel og Event Manager Anne Norvin kontaktet. Afventer svar) Nusrat Djahan Moskeen i Hvidovre (Imam kontaktet. Afventer svar) M e di e- o g n e tv ær ks par tn er e Politiken DR Tidsskriftet Cultures Tidsskriftet Gazette Center for Kunst & Interkultur...Med flere! D et v isu el le u d tr y k På vægge og loft er der en projicering af et 3D-agtigt galaksefoto i fortløbende, langsom bevægelse ind mod centrum af billedet efter samme princip som stjernerne i begyndelsen af Star Wars-filmene, bare meget langsommere. Dette kobles med fire videoprojektorer, som peger henholdsvis mod nord, øst, syd og vest og viser himmel-horisont-optagelser, som er filmet/fotograferet i samme fire retninger. Centralt i rummet står en sol eller et bål midt på gulvet, som sender små stråler og/eller laserlyskegler ud i alle retninger og danner lysprikker på loft og vægge. Rummet er desuden belyst af lange rækker af store stearinlys (samt om muligt fakler eller små bål uden for bygningen) På en 5 x 8 meters storskærm vises autentiske naturfotos og videofilm. Ikke noget med videotricks eller effekter. Første sæt af 20 minutter: Stjernebilleder. Andet sæt af 20-minutter: Indzoom på jorden fra lille prik til planeten fylder hele skærmen. Tredje sæt af 20-minutter: en galaksetåge i fantastiske farver. 16

20 Manden med Cameraet, som står for den tekniske side af det visuelle udtryk under ledelse af Palle Vedel, har mange års erfaring i lignende projekter på Roskilde Festival, Images festivalerne, i forbindelse med kunstudstillinger, med mere. Her kan ses et australsk 3D-lysshow, som viser lidt om hvad moderne lysteknologi kombineret med computerkraft er i stand til: A ud io Der anvendes ikke et traditionelt PA-anlæg med to store højttalere, men i stedet små højttalere, som placeres rundt omkring i hele rummet og afspilles på et lydniveau, som ikke er højere end niveauet for et akustisk instrument. Rummets egen klang bliver på denne måde en positiv del af oplevelsen, og forstyrres ikke af den grødede resonans, som hårde stenvægge kaster tilbage, når lydniveauet er højt. M ål gr u pp e Vi har ikke nogen målgruppe ud over at projektet er åbent for alle unge og voksne mennesker. Forventligt vil et flertal af deltagerne i projektet være i alderen år. A n de t Der opstilles opslagstavle og bord til udveksling af foldere, flyers og informationer. Der opstilles et antal webkameraer (så mange som muligt) som en slags skriftestole, der anvendes af deltagerne til yderst kort at fortælle, hvad de har på hjerte. Klip herfra lægges på projektets youtube-kanal. Pr oj e kt et s team a f medar b ejder e i ops tar tsf as en Projekteam på sekretariatet samt samarbejdspartnere: Projektleder: Neeni Rasool, Interculture Projektejer: Mik Aidt, Interculture HR og udviklingschef: Niels Righolt, Interculture Lyd og lyd teknik: Palle Vedel & Manden med Cameraet VJ og billedkunst: Marcelo Lerer, The Secret Company 17

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson

Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson En aften med Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson Synger/sangskrivere før og nu Med nomineringen af Tom Frederiksens debut-album Synger/sangskriver ved Danish Music Awards 2008 blev idéen til

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru

OUT IN THE OPEN. Public Art Project - Aalborg. Spring 2014. Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen. Etam Cru Public Art Project - Aalborg Lene Kirk, Laura Reininger, Anne Sofie Juul Sørensen Spring 2014 I Aalborg er der de sidste mange år sket en utrolig kulturel udvikling både på havnefronten og i den indre

Læs mere

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Præsentation Indledning Budskab Formål Projektets indhold Projektets produkter Eksempel på udstilling i byrum Sociale og kulturelle aftryk

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Malene Schrøder Foreningen for Troldefestival i Næstved Maglemølle 25, 1. 4700 Næstved Tlf. 2112 2103 E-mail: ms@visitnaestved.com

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Ansøgning om støtte til Stambeli kulturjam

Ansøgning om støtte til Stambeli kulturjam Nørrebro 24. januar 2014 Til: DeltagerKunst-puljen v. Interkulturelt Center Ansøgning om støtte til Stambeli kulturjam Ansøgt beløb 50.000 kroner Tidspunkt Fredag den 8. 13. juli 2013 Sted Ansøger på vegne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY

Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY Powered by Bang & Olufsen 10 KM & HALVMARATHON I STRUER LYDENS BY Om arrangøren f.reklame: Sport, marketing og events f.reklame A/S er en virksomhed med en bred kontaktflade. Vi har i mere end 40 år beskæftiget

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballet Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballetten tankerne bag Det er fire år siden at Verdensballetten

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik

Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik FØLG OS PÅ _ Kreativ faglighed Billedkunst, drama, mediefag og musik WWW.SOLGYM.DK De kunstneriske fag Billedkunst I dit første år på gymnasiet skal du have ét af de fire kunstneriske fag, der bliver udbudt

Læs mere

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128 Wonderful Copenhagen Gammel Kongevej 1 1610 København V Danmark MED KØBENHAVN I HJERTET OG KOMMUNIKATION I HJERNEN Lige siden jeg startede på Journalisthøjskolen, har jeg ønsket at komme i praktik hos

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi Fuldt Navn Jens Mohr Larsen (Kunstner navn: Jens Mohr) Fødselsdag 16. Juli 1992 Biografi Jens Mohr Larsen (Kunstnernavn: Jens Mohr), født den 16. Juli 1992, voksede op i en lille landsby, Øster Vedsted,

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

UNGE TÆNDER UNGE GLOSTRUP KULTUR-FOLKEMØDE 2016 VISION OG BAGGRUND FOR PROJEKTET

UNGE TÆNDER UNGE GLOSTRUP KULTUR-FOLKEMØDE 2016 VISION OG BAGGRUND FOR PROJEKTET UNGE TÆNDER UNGE GLOSTRUP KULTUR-FOLKEMØDE 2016 VISION OG BAGGRUND FOR PROJEKTET I Fremtidsfabrik oplever vi blandt progressive unge, at tiden er inde til refleksion, eftertanke og politiske debatter.

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C.

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C. Verden omkring dig er fyldt med. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknologisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på den moderne genforskning,

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Rapport for deltagelse i Input i Sydney

Rapport for deltagelse i Input i Sydney Rapport for deltagelse i Input i Sydney København, 31.5.2012 Christian Friis Degn Journalist, DR Nyheder (primært Bag Borgen og 21 Søndag ) Dato for deltagelse: 5. maj til 13. maj, inkl. rejse. Hvad er

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen

Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen Den Blå Moske i Istanbul er det helt store Af Mads Sindberg Christensen Vi her i Danmark er begyndt at kigge efter nye steder at rejse hen. Men efter som vi snart har været alle steder i vesten, kigger

Læs mere

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig!

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! Vores filosofi er, at vi alle sammen har brug for at blive udfordret, hvis vi vil gøre fremskridt og at den bedste måde at sætte det i

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere