Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)"

Transkript

1 ATV Dialogmøde 19. juni 2014 Råstofstyrelsen på vegne af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked v/ Jørgen T. Hammeken-Holm Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

2 De økonomiske fremtidsudsigter Øgede offentlige udgifter og faldende offentlige indtægter. Relativt flere ældre og færre i arbejdsstyrken. Fald i befolkningstallet. Siden 1995 har nettoudvandringen udgjort personer personer var født i Grønland 396 var født uden for Grønland 2

3 Investeringsvurdering om efterforskning i Grønland Når et råstofselskab udvælger et område til efterforskning, sker der en vurdering ud fra en række parametre. De væsentlige parametre for mineralinvesteringer i et givent land er følgende: Det geologiske potentiale og muligheder (metaller og mineraler) Lovgivningen De økonomiske betingelser Institutionelle faktorer og rammebetingelser Politisk stabilitet 3

4 Mineraler Selskabernes udgifter til efterforskning har ligeledes været stigende over årene, fra 2002 til Højdepunktet var i 2011 med en omsætning på knap 700 millioner kroner. Siden er niveauet faldet noget. Det er ikke et specielt grønlandsk fænomen. Mineindustrien har i disse år globalt set vanskelige vilkår og efterforskningsaktiviteten er overalt faldet voldsomt. Der er i 2013 sket et globalt fald på 29 % i efterforskningsbudgetterne til ædel- og basismetaller, diamanter, uran, og nogle industrielle mineraler. 4

5 Grønlands olie- og mineralstrategi

6 Fokus for bestemte mineraler De offentlige undersøgelsesprogrammer Ved udarbejdelsen af de nye målsætninger er der foretaget vil en fokusere vurdering af, hvad på der : på globalt plan efterspørges af mineraler. Jern, kobber, nikkel, Det er jern, guld og kobber som de mest og betydningsfulde zink i forhold til den markedsmæssige værdi, hvor jern udgør 39 %, guld 16 % og kobber 13 % af Guld omsætningen Sjældne jordarter Uran Til sammenligning kan nævnes, at sjældne Smykkesten jordarter kun udgør 0,15 % af den samlede værdi. Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 6

7 Småskalatilladelser. Udviklingen i udstedelsen af småskalatilladelser har været positiv siden 2009, hvor den første småskaltilladelse blev udstedt. Der er i dag udstedt ca. 25 småskalatilladelser Der vil i den kommende strategiperiode blive igangsat en række initiativer til at styrke småskalaaktiviteterne, herunder Særlige områder planlægges reserveret til småskala projekter Prospektor og småskalakurser på Råstofskolen vil blive opprioriteret og Muligheden øget fokus på lokal forarbejdning af smykkesten vil blive taget op i IBA forhandlingerne med mineralindustrien. 7

8 Uran Ophævelse af nul-tolerance politikken (efteråret 2013) Der skal ske en implementering af folkeretlige aftaler og andre internationale regler vedrørende uran og andre radioaktive mineraler. Der etableres et samarbejde mellem regeringen og Naalakkersuisut med hensyn til stillingtagen til forsvars- eller sikkerhedspolitiske forhold af betydning for eksport af uran udnyttet i Grønland. Der er forventningen af det samlede udredningsarbejde med fastsættelse af regler, etablering af nødvendige administrative systemer og procedurer vil kunne være på plads primo En meddelelse af tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive grundstoffer vil kunne ske, når regler og administrative systemer og procedurer er på plads. 8

9 Nordgrønland nord for 81 grader nord For at markedsføre det unikke zink-potentiale i Nordgrønland, vil der i maj 2014 blive åbnet for ansøgninger i denne region Der vil i denne proces blive udpeget en række konkrete områder, som det ikke vil være muligt at få meddelt en tilladelse til Området nord for 81 grader Nord, vil blive delt ind i en række prædefinerede blokke, som det kendes fra olietilladelserne. Disse områder vil blive defineret således at de omtalte særligt beskyttelsesværdige områder er undtaget. Områderne vil som udgangspunkt dække mindst km2. 9

10 Strategiske indsatsmål vedrørende mineraler Det er Naalakkersuisuts målsætning på et miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt grundlag at kunne meddele tre til fem udnyttelsestilladelser for mineraler i løbet af de næste fem år. Mineprojekterne kan omfatte: o Isuakasia-projektet (London Mining) o Rubin-projektet (Fiskenæsset, tæt ved Nuuk) o Killavaat Alannguat/Kringlerne i Sydgrønland, o Kvanefjeldet ved Narsaq i Sydvestgrønland, o Citronen Fjord projektet i Nordgrønland samt o Anorthosit projektet White Mountain i Vestgrønland 10

11 Mest fremskredne mineralprojekter i Grønland Bly og zink (Citronen Fjord) Anorthosit (White Mountain) Rubiner/safirer (Fiskenæsset) Zirkonium/REE (Killavaat Alannguat) Jern (Isukasia) REE/Uran (Kuannersuit) 11

12 Hvor langt er projekterne nået? Forundersøgelse Efterforskning Udnyttelse - London Mining (Isukasia) Udnyttelsestilladelse udstedt - Tanbreez Mining Greenland (Killavaat Alannguat) - True North Gems (Fiskenæsset) Udnyttelsestilladelse udstedt - Ironbark Zinc Ltd (Citronen Fjord) - GME A/S (Kuannersuit) - Hudson Resources (White Mountain) 12

13 London Mining Greenland A/S (LM) jern projekt - Isukasia Jern (Fe) projekt ved ISUA Jernmalm oparbejdes fra ca % jern til et jernkoncentrat på ca. 70 % indhold Årlig produktion på 15 mio. tons jern koncentrat Nuværende planlægning sigter på 15 års produktion og ca. 3 års anlægsfase Forventet gennemsnitlig beskæftigelse i anlægsfasen er ca og ca. 700 i driftsfasen Anlægsinvesteringen er pt 2,35 mia. US dollar Næste mulige storskala mine i Grønland Naalakkersuisut har i november 2013 tildelt London Mining en udnyttelsestilladelse Selskabet leder efter finansiering Igangværende IBA forhandlinger

14 True North Gems Inc Fiskenæsset Endelig ansøgning om udnyttelse er fremsendt i juni 2013 Offentlige høringer (VVM+VSB) er overstået Produktionsfaciliteter planlagt både i Nuuk og i Fiskenæsset Omfattende kontrol og tilsyn Udnyttelsestilladelse udstedt i marts 2014 IBA og produktionsgodkendelser er færdigforhandlet

15 True North Gems (TNG) Rubin og Safir projekt - Fiskenæsset Projektet forventes at koste 215 mio. kroner i anlægsomkostninger og 62 mio. kroner årligt i drift. Selskabet har skaffet delvis udenlandsk finansiering til projektet og har bl.a. lavet aftale med LNS omkring konstruktions af minen. Anlægsperioden forventes at tage 6 måneder og der forventes produktion i alt 9 år. Projektet vil beskæftige ca personer i anlægsfasen, hvoraf ca. 75 % vil være lokal arbejdskraft. Fra og med det 3. produktionsår, forventes en samlet arbejdsstyrke på op imod 80 personer

16 TANBREEZ Greenland (A/S) REE + Zirconium Killavaat Alannguat Eudialyt er det primære mineral af værdi i TANBREEZ forekomsten og er et zirkonium silikat mineral som indeholder zirkonium, niobium, feldspar og sjældne jordarter (REE). Produktion af 0,5 mio. ton koncentrat årligt med mulighed for at øge til i første omgang 1,5 mio. ton og senere 3-5 mio. ton, alt efter efterspørgslen på verdensmarkedet. Konstruktion forventes at tage 2 år og produktion er foreløbigt tilrettelagt til 10 år, selvom forekomsten sandsynligvis har volumen til mange års produktion. Ca. 80 ansatte i driftsfasen ( i anlægsfasen), hvoraf størstedelen forventes at være lokal arbejdskraft. En af verdens største REE, Zirconium og Eudialyt forekomster på over 4 mia. ton Ansøgning modtaget i august 2013, med efterfølgende offentlige høringer Narsaq Mineområde Billede af den 2,5 x 5 km 2 store malmforekomst med Foster Sø i forgrunden Samlet provenu til Grønland over de år forventes at være ca. 200 mio. kroner ifølge selskabets beregninger. Der afventes beslutning vedr. placering af et kemisk værk. Nuværende anlægsudgift er 485 mio. DKK

17 Greenland Minerals & Energy (GME) REE + uran projekt - Kuannersuit Kvanefjeld: 619 Mt 4.79 Mt REO, 283 M lbs U 3 O 8 1M tonnes Zn Nye fund (zoner) 4km License Boundary Området omkring Kuannersuit (Kvanefjeld)

18 Greenland Minerals & Energy (GME) REE + uran projekt - Kuannersuit Anlægsinvesteringen er i dag vurderet til ca. 5 mia. kroner. GME har indgået en samarbejdsaftale med China Non-Ferrous Metal GMEs infrastruktur ved mineområdet, samt taillingsdepot, havn, vej og beboelseskvarter Base case i lønsomhedsstudier er brydning og oparbejdning til uranoxid (yellow cake) og et sjældne jordartskarbonat i Grønland. Der forventes over personer ansat i konstruktionsfasen, hvoraf størstedelen ifølge selskabet forventes hentet i udlandet (FIFO Fly In Fly Out). I driftsfasen forventer selskabet op imod 700 ansatte pga. den videre forarbejdning i nærområdet. Selskabet arbejder på at opdatere Terms of Reference og færdiggøre endelig ansøgning

19 Ironbark Zinc Limited zink+bly projekt Citronen Fjord Anlægsudgifter for ca. 500 mio. US dollar. Ironbark har underskrevet en hensigtserklæring med det kinesiske selskab China Non-Ferrous Metal Mining mio. ton malm med en lødighed på 4,5-5,7 % zink+bly. Planlagt produktion til 12 års minedrift og forventet brydning af 3,3 millioner ton per år. Anlægsfasen: 450 medarbejdere. Driftsfasen: medarbejdere. Citronen Fjord minen vil være blandt de 10 største zinkminer i verden

20 Hudson Resources Anorthosit White Mountain Anorthosit anvendes til Endelig ansøgning om udnyttelse i løbet af 2014 Kapitalinvestering på over 200 mio. DKK 0,5 mio. tons brydning årligt, med mulig øgning til 1. mio. tons Anorthosit nok i forekomsten til brydning i 120 år 50 ansatte i produktionsfasen (primært lokale)

21 Samlet investeringsbehov (kolonne til højre) Projekt Geografisk placering Status Forventet beskæftigelse anlæg / drift Investeringsbehov (DKK budgetteret anlægsinvestering) Eudialyt / sjældne Killavaat Alannguat (Kringlerne) mellem Høring afsluttet januar / mio. + evt. jordarter Narsaq og Qaqortoq 2014 oparbejdningsanlæg i Grønland Rubin / safir Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) Udnyttelsestilladelse udstedt marts / 80 Ca. 200 mio. Jern Isukasia (Isua) nord for Nuuk Udnyttelsestilladelse udstedt oktober / mia. Zink / bly Citronen Fjord Nordgrønland Ansøgning forventet i / 450 2,7 mia. Sjældne jordarter/uran Kuannersuit (Kvanefjeldet) Narsaq / 1000 Ca. 5 mia. Anorthorsit Sønder Strømfjord tæt ved Kangerlussuaq lufthavn / 50 Ca. 238 mio. 21

22 GeoSurvey Kalaallit Nunaat GeoSurvey Grønland GeoSurvey Greenland (GSG) Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod

23 GeoSurvey Grønland (GSG) Fremme den lokale geologisk ekspertise i forhold til information og håndtering af geologiske data og vurdering af landets råstofpotentiale. Koordinere internationale forskergrupper således, at disse gruppers forskningsresultater bidrager til en vidensopbygning på det geofaglige område til gavn for det grønlandske samfund. Indsamlinger og opbevaring af geologiske, geofysiske og geokemiske data (Geologisk datacenter) Yde geologisk rådgivning til offentlige myndigheder i råstofmæssige spørgsmål og deltage i udførelsen af myndighedsopgaver inden for dette område. Stiller data og viden til rådighed for myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og private både på informationsniveau i form af markedsføring og på kommercielle betingelser.

24 Olieefterforskningsaktiviteter historisk og i dag 24

25 Kulbrinteefterforskning i Grønland en tidslinje Boringen af GRO#3 på Nuussuaq Første seismik indsamles De første licenser tildelt i Vestgrønland 6 selskaber, i alt km2 grønarctic tildeles to licenser på land på Diskoøen og Nuussuaq Licensrunde ingen indkommende tilbud KANUMAS projektet sluttes Tildeling af Sisimiut Vest licensen til Phillips, Statoil, DONG & NUNAOIL Lady Franklin blokken tildeles EnCana 2. Fase af Disko Vest udbudsrunden. 4 blokke tildeles Samt 4 blokke i åbendør området Baffin Bugt udbudsrunden 7 licensblokke tildelt Boringen af 3 efterforskningsbrønd e År Kangâmiut-1 boret af TOTAL. Første boring i Vestgrønland 4 boringer: Ikermiut-1 (Chevron) Hellefisk-1 (ARCO) Nukik-1 (Mobil) Nukik-2 (Mobil) Alle licenser opgives af selskaberne KANUMAS projektet starter Tildeling af Fylla licensen til Statoil, Phillips, DONG & NUNAOIL Boring af Qulleq-1 boringen Atammik blokken tildeles EnCana Boríngen af 5 efterforskningsbrønd e 1. Fase af Disko Vest udbudsrunden. 4 blokke tildeles Olieaktiviteter historisk og nu 25

26 Hvad er værd at bemærke fra historien? Efterforskning efter olie/gas omkring Grønland er ca. 40 år gammel I starten gik der kort tid fra tildelingen af licenserne til der blev boret år fra tildeling til boring. Boreresultaterne kan forplante sig i en lang periode fremad - ingen reel efterforskningsaktivitet i en periode fra Stigende interesse for områderne omkring Grønland efter år 2000 og især fra 2005 og fremefter. Perioden fra tildeling af licenserne til borefasen er blevet længere selskaberne vælger bedre boremål eksempelvis fra Atammik blokken tildeles til der boredes gik der 8 år. Olieaktiviteter historisk og nu 26

27 Boringer i 1970 erne og 2000 Efterforskningsbrønde boret frem til år erne boringer 1 boring Resultat af boringerne: alle brønde blev erklæret tørre og uden spor af olie eller gas. Olieaktiviteter historisk og nu 27

28 Boringer efter år 2000 Efterforskningsboringer boret efter år boringer 5 boringer Resultat af boringerne: stadfæstelse af at der er olie/gas i området, men det fundne er dog i spormængder og ikke endnu i kommercielle mængder. Olieaktiviteter historisk og nu 28

29 Status Der er 23 licensblokke med 14 selskaber involveret De involverede selskaber udgør nogle af de største uafhængige olieselskaber Der er 7 licenser under tilbagelevering 29

30 Grønlands olie- og mineralstrategi

31 Olie og gas - licenspolitikken For at fastholde det nuværende aktivitetsniveau er det nødvendigt løbende at udbyde nye tilladelsesområder. Det skyldes at licensblokke bliver tilbageleveret over tid. Naalakkersuisut vil i perioden udbyde følgende geologisk interessante områder: Jameson Land (2014) Sydvestgrønland (2014) Onshorre Disko-Nuussuaq (2016) Baffin-bugten (2016/2017) Davis Strædet, vest for Nuuk (2018) 2016/ Områderne er vurderet i forhold til deres oliepotentiale og den tid der er behov for i markedsføringen. 31

32 Olie og gas Fysiske forhold Den arktiske hav-is reduceres hurtigt både i tykkelse og udbredelse Mindre hav-is i det arktiske hav = mindre havis offshore NØ Grønland 32

33 Olie og gas - beredskab Beredskabet til håndtering af oliespild skal være klassificeret i 3 niveauer (Tier 1, Tier 2 og Tier 3): Skulle det meget usandsynlige ske, at der sker et olieudslip, som kræver endnu flere bekæmpelsesressourcer, så er der taget højde for denne situation gennem oliespildberedskabsselskabets medlemsskab af Global Response Network (GRN). Derudover vil det forsat være et krav, at en rettighedshaver skal kunne iværksætte og udføre boring af en aflastningsbrønd, hvis dette viser sig nødvendigt i tilfælde af en udblæsning af olie (blow out). To-rig politikken fastholdes. 33

34 Bæredygtig udvikling Den igangværende udvikling af råstofsektoren skal ske på et bæredygtigt grundlagt. Det er vigtigt, at udviklingen gennemføres miljømæssigt forsvarligt samt at uddannelsessystemet, infrastrukturen, erhvervsstrukturen og arbejdsmarkedet m.m. løbende bliver tilpasset, så de indgår i og understøtter udviklingen på den mest hensigtsmæssige måde. Strategien indeholder derfor konkrete indsatsmål om, hvilke områder der skal undersøges nærmere og udvikles yderligere. 34

35 Strategiske indsatsmål vedrørende miljø. En tydelig kompetence-mæssig ligestilling mellem miljømyndighedsvaretagelsen og varetagelsen af øvrige myndighedsfunktioner på råstofområdet. Naalakkersuisuts samarbejdsaftale med den danske regering om DCE s bistand på råstofområdet fornys i Der gennemføres en flerårig plan for kompetenceoverførsel til Pinngortitaleriffik. Der vedtages nye og mere udbyggede retningslinier for udarbejdelse af VVM-redegørelser for minevirksomhed. 35

36 Integration af Grønlands erhvervsliv i Råstofudviklingen Der er et stort behov for at udvikle kompetencerne hos især de små- og mellemstore virksomheder. Behov for yderligere samarbejde og partnerskabsdannelse mellem de grønlandske virksomheder, da de enkelte virksomheder ikke alene har kapaciteten til at levere de mængder, som råstofindustrien vil efterspørge. Samarbejde med udenlandske virksomheder kan også forbedre lokale virksomheders muligheder for at opnå leverancer indenfor råstofindustrien. De grønlandske virksomheder har et stort behov for kendskab til og mulighed for at opnå certificeringer på internationalt niveau indenfor sikkerhed og kvalitetssikring for at blive konkurrencedygtige underleverandører. 36

37 Strategiske indsatsmål vedrørende Integration af Grønlands erhvervsliv i Råstofudviklingen Naalakkersuisut vil inviterer alle relevante parter til et samarbejde med henblik på at sikre at råstofaktiviteter sker ved den bedst mulige inddragelse af det lokale erhvervsliv Naalakkersuisut og den danske regering vil i 2014 fremlægge en fælles rapport som vil indeholde forslag til hvordan det man kan styrke det kommercielle grønlandske-danske erhvervssamarbejde i relation til bl.a. råstofsektoren. 37

38 Passer de infrastrukturelle rammer til råstofindustriens behov? Kan der udvikles alternativ finansiering af infrastrukturanlæg? Når råstofselskaber etablerer miner i Grønland, er finansiering af råstofprojekter ofte en af de største udfordringer for selskaberne. Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Typisk vil et OPP-projekt indebære betydelig investering fra den private operatør, som løbende bliver betalt af det offentlige over kontraktperioden. Det specielle ved OPP er, at det offentlige ikke blot udbyder opførelsen af et anlæg eller en bygning, men at finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold bliver koblet i ét samlet udbud. 38

39 Har vi de optimale rammer til energiforsyning af råstofsektoren? Mineselskab Lokalitet behov [MW] Undersøgelser foretaget. Relevansen af vandkraft Ironbark Zinc Citronen fjord 23 Skønnes ikke relevant som følge af klimatiske og hydrologiske forhold (NIRAS 2013) Arctic Mining Maarmorilik 6,1 Muligheder undersøgt Hudson Resources v/ Kangerlussuaq 3-5 Kortlagte muligheder London Mining Isukasia 150 Undersøgt tre muligheder True North Gems Fiskenæsset <3 Potential lokaliseret, men ikke undersøgt yderligere Tanbreez Kringlerne 3,7 Mulighed for forsyning fra Qorlortorsuaq Greenland Mineral and Energy Kvanefjeldet 25 Potentiale i Johan Dahl Land Skønnes ikke relevant som følge af, at vandkraft gør projektet urentabelt (NIRAS 2013) Tvivlsomt om det er relevant som følge af projektets størrelse Vandkraft er pt. ikke en mulighed da forekomsterne i området er reserveret til Alcoa projektet. Skønnes ikke relevant som følge af projektets størrelse (NIRAS 2013) Vurderes ikke relevant pga. minens forventet levetid og pga. dyrere driftsomkostninger ved etablering af vandkraft. Bør undersøges om en eventuel mine med årene kan anvende vandkraft som elforsyning. Selskabet har igangsat nye hydrologiske målinger (NIRAS 2013) Mineselskaber er forpligtet til at undersøge mulighederne for etablering af vandkraftanlæg som et alternativ til fussile brændstoffer. 39

40 Har vi de optimale rammer til energiforsyning af råstofsektoren? Tabellen viser, at et vandkraftpotentiale i hydrologisk og geologisk henseende ikke er ensbetydende med, at minerne automatisk vil blive forsynet med el fra vandkraft. Etablering af vandkraft i forbindelse med miner afhænger af en række faktorer (NIRAS 2013): 1. Opsamling og tilgængelighed af data, såsom hydrologiske og geologiske, fra forundersøgelser 2. Afstanden fra minen til vandkraftanlægget 3. Vandkraftanlægget skal kunne dækkes minedriftens behov 4. Minens levetid skal være tilstrækkelig lang til at dække værkets afskrivningsperiode 5. I de fleste tilfælde vil der under alle omstændigheder bliver etableret et nødanlægget baseret på en dieselgenerator. 40

41 Strategiske indsatsmål vedrørende energiforsyning af råstofsektoren Naalakkersuisut vil invitere industrielle partnere til i fællesskab at undersøge mulighederne for på et kommercielt grundlag at koordinere offentlige og private interesser, således at vandkraftpotentialerne udnyttes bedst muligt i forbindelse med de kommende mineprojekter. 41

42 Hvordan skal lufthavnene udvikles for at opfylde råstofsektorens behov? Såvel mineral- som olieselskaber har et betydeligt behov for indflyvning for ind- og udflyvning af mandskab og reservedele. Det er derfor vigtigt, at der er adgang til en flyveplads for fastvingede fly med tilhørende ventefaciliteter. I olieselskabernes efterforskningsfase hvor der gennemføres prøveboringer, er der et stort behov for beflyvningen med mandskab som flyves ind fra destinationer uden for Grønland. Dette giver et stor pres på de anvendte lufthavnes ventefaciliteter, da olieselskaberne har behov separate ventefaciliteter til deres mandskab. 42

43 Råstofselskabernes behov for havnekapacitet Olie og gas Olieselskaberne ønsker at minimere forsyningsomkostningerne, hvorfor selskaberne og deres underleverandører i efterforskningsfasen vil efterspørge og anvende havne, der ligger så tæt på felterne som muligt. Korte afstande reducerer sejltiden for forsyningsskibe og giver dermed en samlet bedre drift. Offshore-industriens forsyningsskibe har typisk en længde på m, kræver en vanddybde på ca. 8 m og hver operatør antages at have brug for ca m² oplægsplads. Mineraler Mineselskaberne vil derfor ofte skulle etablere nye kajanlæg nær minen, med dimensioner svarende til det specifikke behov, mht. skibsstørrelser mm. Det forventes at sejlads fra minerne vil ske med skibe med en længde på m. Det vil sige skibe, der kræver kajanlæg med vanddybder på min m. Disse skibe vil derfor ikke kunne benytte sig af de eksisterende havne. 43

44 Råstofselskabernes behov for telekommunikation Selskabernes behov er forskellige afhængig af, hvilken fase projektet befinder sig i og alt efter om der er tale om et mineselskab eller et olieselskab. Et mineselskab, der derimod befinder sig i anlægs- eller udnyttelsesfasen vil som følge af deres kommunikationsbehov være nødt til at etablere visse installationer og anlæg for at kunne opnå forbindelser med den nødvendige kapacitet til det grønlandske telenet og til det globale netværk. Naalakkersuisut vil analysere om det vil være hensigtsmæssigt at liberalisere etablering og drift af telekommunikationsanlæg i forbindelse med mine- og råstofprojekter. 44

45 Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdskraftbehov i anlægsfasen i mineindustrien Antages, som eksempel, at tre mineprojekter starter op samtidig inden for få år, vil arbejdskraftbehovet i anlægsfasen kunne svare til over 3400 jobs årligt. Det er klart, at selv ved en massiv indsats for at omstille den grønlandske arbejdskraft til jobs i råstofsektoren, vil grønlandsk arbejdskraft ikke kunne møde råstofsektorens behov fuldt ud. Derfor vil der blive behov for udefrakommende arbejdskraft, som kan være med til at skabe grundlaget for en mineindustri med jobs af længerevarende karakter. 45

46 Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdskraftbehov i driftsfasen i mineindustrien Det er væsentligt for landets udbytte af råstofsektoren, at arbejdskraftbehovet i driftsfasen i videst muligt omfang dækkes af grønlandsk arbejdskraft. I driftsfasen vil der, med tre samtidige projekter, blive cirka 1300 jobs, fordelt på følgende faglige niveauer; Cirka 60 % forventes dækket af ufaglært arbejdskraft med specialarbejderlignende kurser Cirka 30 % forventes dækket af faglært arbejdskraft Cirka 10 % forventes dækket af arbejdstagere med videregående uddannelse 46

47 Strategiske indsatsmål vedrørende uddannelse Uddannelses- og opkvalificeringsinitiativer og -programmer skal være rettet mod at sikre dele af den grønlandske arbejdskraft beskæftigelse i bygge-og anlægsbranchen.. Flere praktikpladser/lærepladser. Hvis en del af stillingerne i anlægsfasen skal besættes med grønlandsk arbejdskraft, uden at det vil betyde mangel på faglært arbejdskraft andre steder i samfundet, vil det være nødvendigt at sikre at stadigt flere kan få en håndværksuddannelse, heraf behovet for flere praktikpladser. Derfor skal der arbejdes målrettet med denne problematik, ligesom der skal stilles krav om, at projektselskaberne og deres underleverandører skal stille et passende antal praktikpladser til rådighed. 47

48 IBA aftaler IBA aftaler skal sikre: Involvering af lokale virksomheder, skabelse af job, opkvalificering af arbejdskraften og lærepladser til unge og vækst i det lokale erhvervsliv Indarbejdes i en aftale mellem råstofselskab, Naalakkersuisut og kommune(r). Denne aftale kaldes i daglig tale for IBA-aftale (Impact and Benefits Agreement). 48

49 Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 49

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

Geologi og projekter facts i øjenhøjde

Geologi og projekter facts i øjenhøjde Geologi og projekter facts i øjenhøjde Af geolog. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø Nord for Upernavik

Læs mere

Impact Benefit Agreement (IBA)

Impact Benefit Agreement (IBA) Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel v/ole Fjordgaard Kjær Impact Benefit Agreement (IBA) Grønlandske erfaringer med IBA`ere på råstofområdet Præsentationens temaer Hvad er en IBA og hvem

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

GA bemærker, at Naalakkersuisut i sit koalitionsgrundlag for udviklingen på råstofområdet bl.a. planlægger at:

GA bemærker, at Naalakkersuisut i sit koalitionsgrundlag for udviklingen på råstofområdet bl.a. planlægger at: Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiat Grønlands Arbejdsgiverforening Jens Kreutzmannip Aqq. 3 Postboks 73 3900 Nuuk www.ga.gl Tlf. +299 32 15 00 Fax nr. +299 32 43 40 ga@ga.gl GER:25027248 Departementet

Læs mere

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Naalakkersuisut Januar 2014

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Naalakkersuisut Januar 2014 Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Naalakkersuisut Januar 2014 1 Indhold 1 Forord... 6 2 Indledning... 7 2.1 Det samfundsøkonomiske udgangspunkt... 8 2.2 De demografiske rammer...

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Miljø ved uran-minedrift Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Hvordan er minedrift efter uran forskellig fra andre miner? I princippet er metoder og problemstillinger (også miljømæssigt) de samme

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2011

Mineralefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Mineralefterforskning i Grønland 2011 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2011 Pjece: Status over de planlagte mineralefterforskningsaktiviteter i Grønland i 2011 ved

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Til medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit 02. november 2012 Sagsnr. 2012-075085

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 4. februar 2016 Spørgsmål fra salen Christian Lynge

Læs mere

Potentielle mineral forekomster I Grønland

Potentielle mineral forekomster I Grønland Potentielle mineral forekomster I Grønland Af geolog Henrik Fenger Jeppesen. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø

Læs mere

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 1 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og gas for 2014 18 Bilag 2: Beskatningsmodel for

Læs mere

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen)

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen) Råstoffer i Arktis Lidt om olie i Arktis Hvad mineralske råstoffer og hvorfor interesserer vi os for dem? Hvad er potentialet og udfordringerne i Grønland for mineraler? Realistiske forventningerne til

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Jørn Skov Nielsen

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Jørn Skov Nielsen Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jørn Skov Nielsen 1 Status for Råstofaktiviteter 2 Antallet af eneretstilladelser er 6-dobblet siden 2002 I dag er der godt og vel 150 aktive og ansøgte

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup Grønland på vej november 2006 Ole Christiansen, NunaMinerals A/S Indhold Grønland på vej (12) Globale tendenser (7) Hvad kan Grønland tilbyde (5) NunaMinerals (6) 21 miner i Grønland de første 200 år (1778

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Borgermøde i Kangerlussuaq

Borgermøde i Kangerlussuaq Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 1 2 Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 3 4 Forord I april 2013

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift

Miljø ved uran-minedrift AARHUS UNIVERSITET DCE ORIENTERING OM URAN MAJ 2015 12. MAJ 2015 Miljø ved uran-minedrift GERT ASMUND ROSKILDE Lidt om mit tidligere arbejde 1968 Arbejdede på Risø med Kvanefjeld 1973 Var med til at påvise

Læs mere

Uran i Grønland. Per Kalvig, Chefkonsulent Afdeling for Petrologi og Malmgeologi

Uran i Grønland. Per Kalvig, Chefkonsulent Afdeling for Petrologi og Malmgeologi Uran i Grønland? Per Kalvig, Chefkonsulent Afdeling for Petrologi og Malmgeologi Uranefterforskning i Grønland historisk set I 1950 erne var Danmark bange for ikke at have tilstrækkelig energi til elektricitetsforsyniningen.

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Målsætning: En selvbærende økonomi Indkomst per indbygger 1.000 DKK 600 400 200 0 5. Norge 16. Danmark Grønland 22. Island

Læs mere

VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND

VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND VORES RÅSTOFFER SKAL SKABE VELSTAND Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Sammenfatning Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Udgivelsestidspunkt Maj 2014 INDHOLD

Læs mere

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes.

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Forfatter: Mikkel Steen Illustrationer: Mikkel Steen Forside fotografi: Purestock Grafisk tilrettelæggelse: Mikkel Steen ISBN: 978-87-997440-5-3

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Vand Energi Mineraler

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

Redegørelse om udlændingeområdet

Redegørelse om udlændingeområdet Redegørelse om udlændingeområdet NAALAKKERSUISUT Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Grønlands Selvstyre 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. INDLEDNING 3 1.1 Import af arbejdskraft

Læs mere

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 31. juli 2014 Danmarks Nationalbank: Aktuelle tendenser i den

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 Beskrivelse af aktiviteter August 2015 Folder Mineral- og olieefterforskning i Grønland 2015 beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2012

Mineralefterforskning i Grønland 2012 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Mineralefterforskning i Grønland 2012 Beskrivelse af aktiviteter August 2012 Folder: Mineralefterforskning i Grønland 2012 beskrivelse af aktiviteter Version 1, august

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt udkast 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter,

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland

Læs mere

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 100 dages status frem mod 2014 Et samlet land Et samlet folk Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 Velkommen til jer alle I dag præsenterer jeg en status på vores samlede arbejde for

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord December 2015 Skrevet af: Jon Burgwald Email: jon.burgwald@greenpeace.org Telefon: +45 40 81 88

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Ud vi kl i ngstendenser for Grønland

Ud vi kl i ngstendenser for Grønland Ud vi kl i ngstendenser for Grønland Ressourcer og miljø i global sammenhæng H. C. Bach Jørgen Taagholt Udgivet af Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2017

Mineralefterforskning i Grønland 2017 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2017 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2017 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2017 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juni 2017

Læs mere

Uran i Universet og i Jorden

Uran i Universet og i Jorden Uran i Universet og i Jorden Leif Thorning; uddannet i England og Danmark som geofysiker, forhenværende statsgeolog, fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) Har i 40 år,

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Januar Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

Januar Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

Notat fra ATV temamøde om sjældne jordarter - REE, 1. oktober 2013

Notat fra ATV temamøde om sjældne jordarter - REE, 1. oktober 2013 Notat fra ATV temamøde om sjældne jordarter - REE, 1. oktober 2013 I alle vindmøller, computere, telefoner, scannere, elbiler og andet teknologisk udstyr findes sjældne jordarters metaller (REE). Navnet

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Grønlandsudvalget 2012-13 GRU alm. del Bilag 15 Offentligt. Særudstilling i Økolariet 2013. Jagten på råstoffer. Jordens ressourcer, Grønlands skatte

Grønlandsudvalget 2012-13 GRU alm. del Bilag 15 Offentligt. Særudstilling i Økolariet 2013. Jagten på råstoffer. Jordens ressourcer, Grønlands skatte Grønlandsudvalget 2012-13 GRU alm. del Bilag 15 Offentligt g æ l p o é Id Særudstilling i Økolariet 2013 Jagten på Jordens ressourcer, Grønlands skatte Særudstilling i Økolariet 2013 Jagten på Baggrund

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet

Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse på råstofområdet Ved Rune Langhoff Juli 2013 Delrapport # 2 Råstofaktiviteter i Grønland: Med folkets mandat? Høringsprocesser og borgerinddragelse

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace

Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Sammendrag på høringssvar #16 Greenpeace Råstofdirektoratets bemærkninger til relevante dele af høringssvaret Ref Kommentar Svar fra Capricorn Råstofdirektoratet s kommentarer til Greenpeace s høringssvar

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

Redegørelse om Vandkraftforundersøgelser

Redegørelse om Vandkraftforundersøgelser Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Vandkraftforundersøgelser Oktober 2010 1 Forord Hermed fremlægges

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede,

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede, ORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 22. april 2015, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S, reg.nr. A/S 68.116, i selskabets lokaler på Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Der var indkaldt

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal 30. oktober 2007 Meddelelse nr. 39/2007 www.nunaminerals.com Kvartalsrapport for 3. kvartal NunaMinerals har i 3. kvartal gennemført en intensiv efterforskningsindsats. Der er i alt indsamlet flere end

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer Buksefjorden vandkraftværk - En investering for generationer Forsidefoto: Klaus Eskildsen Tekst/layout: Nukissiorfiit Tryk: Naqitat A/S NUKISSIORFIIT 2011 Langt undervejs Efter den første internationale

Læs mere