Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger"

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Disposition for ansøgninger til kulturpuljen Projektets titel Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, adresse og telefonnummer. Resume Formål Baggrund og indhold Global Artwork & Global Art Network Global Artwork Forening. Kontaktperson, Bodil Nielsen, Adresse, Søskrænten 146, 8260 Viby J Projekt Global Artwork tilbyder 12 kvindelige kunstnere af ikke-dansk oprindelse, bosiddende i Region Midt, et individuelt designet opkvalificeringsforløb. De medvirkende kunstnere er undervejs tilknyttet en Værkstedsskole og forløbet afsluttes efter et års tid med en fælles udstilling. En udstilling som synliggør den enkelte kunstner og give offentligheden nye billeder på hvilke unikke ressourcer denne målgruppe har at byde på. Projekt Global Artwork har som formål at opkvalificerer og synliggøre kvindelige kunstnere, kunsthåndværkere og designere med en flerkulturel identitet / etnisk minoritetsbaggrund. Hensigten med projektet er at bidrage til en udvikling af kulturlivet ved at opkvalificere et kulturelt vækstlag med etniske rødder. De herboende kvindelige kunstnere med ikkedansk baggrund kan med deres flerkulturelle baggrund og personlige relationer i ind- og udland give deres bidrag til den voksende internationale / globale udveksling der foregå indenfor forskellige sektorer i samfundet. De endelige 12 deltagerne er endnu ikke udvalgt til projektet, men Global Artwork Forening og projektlederen har foreløbig fået kontakt med 7 potentielle deltagere med en anerkendt kunstnerisk uddannelsesbaggrund og der kommer løbende nye navne på listen over kvindelige kunstnere med en udenlandsk baggrund. Global Artwork skaber med Værkstedsskolen rammen om et forløb, hvor den enkelte kunstner arbejder med sin egen kunstneriske udtryksform, samtidig med at hun indgå i en kreativ sammenhæng hvor hun udveksler med andre kunstnere og de tilknyttede undervisere, gæstelærere og vejledere. Værkstedskolen vil både have aktiviteter i Århus og på udvalgte steder rundt omkring i regionen. Her vil Global Artwork tilbyder deltagerne undervisning og sparring fra professionelle kunstnere, adgang til værkstedfaciliteter og en fortløbende inddragelse af forskelligartet ressourcer hos Aktørerne i Global Art Network. Global Art Network er et netværk af relevante Aktørerer i og udenfor Århus som vil blive etableret i forbindelse med gennemførslen af Global Artwork projektet.

87 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Organisering/aktører og samarbejdspartnere. Foreningen Global Art Work som står bag projektet, består af mennesker i Århus som har mange års erfaring i at arbejder med Kunst & kulturprojekter, etniske minoritetsprojekter og voksenuddannelse. Der er indgået aftale med følgende samarbejdspartnere: Kvindehuset i Viby, Kulturremisen i Brande, KVINFO s mentornetvæk, Textil-uddannelsen i Viborg, Global City, NYvirk, Kvindemuseet, ProKK. Tidsplan Startdato 1. marts 2009 Udstilling af Global Artwork april 2010 Slutdato 31. juni 2010 Budget Finansieringsplan Hvordan skal projektet forankres efter projektperioden (hvis det er relevant)? Hvordan vil i formidle/markedsføre projektet? Hvordan skal projektet evalueres? Budgettet for projektet er på: kr. Hos Region Midt kulturmidler søges: kr. Budget og finansieringsplan er med som bilag. FO-Aarhus står for regnskabet CVR nr For at kunne realisere Global Artwork er der fokus på at skabe et strategisk netværk - Global Art Network. Dermed er der helt fra start tænkt på hvordan de erfaringer der indhøstes omkring opkvalificeringen af de 12 udvalgte deltagere kan gavne en større gruppe. I et perspektiv som går ud over projektperioden skal netværket udvides og forankres på en måde der ikke kræver yderligere finansiering. For derved at medvirke til at flere nydanske kunstnere også på længere sigt kan opnå en viden og adgang til relevante ressourcer og miljøer der kan fremme deres kunstneriske kompetencer og ambitioner. Projekt Global Artwork er ved at blive kendt gennem det opsøgende arbejde der skal til for at finde de 12 deltagere til projektet. Rekrutteringen foregår gennem alle relevante netværk: BAZart Kvindehuset, KVINFO, Kulturremisen i Brande, Global City, ProKK, Kvinderådet, Div. Etniske kvindeforeninger, Morgensdagens Heltinder, m. fl. Flere samarbejdspartnere har tilbudt at de under projektforløbet vil medvirke til få etableret udstillingsaktiviteter der vil markedsfører projekt Global Artwork til en større offentlighed. Der er fra starten tilknyttet en evaluator som vil påtage sig at deltage i en erfaringsopsamling. Efterhånden som der høstes konkrete erfaringer, vil processerne blive dokumenteret, bearbejdet og videreformidlet.

88 Projekt: ØJJ -SE HER! - skiftende oplevelser i børnebiblioteket Et fællesprojekt mellem 6 større biblioteker i Region Midtjylland. Børnebiblioteket skal skabe forundring og inspiration l (Fra rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn, Styrelsen for bibliotek og medier, 2007) Det skal være spændende at komme på børnebiblioteket. Det skal være et sted med udfordringer og oplevelser både i vores materialer, men også i selve rummet. Det skal være sådan, at børnene nysgerrigt siger Øhjjj, se dèr! eller den voksne siger Se her! og børnene straks kommer farende, fordi der er en voksen, der gerne vil fortælle dem noget. Se her! er et af de bedste ord i børnenes verden. Det kan knibe for det enkelte bibliotek, både mht. økonomi og personaleressourcer, at skabe den fortsatte fornyelse, men ved at gå sammen nogle stykker vil der pludselig være flere muligheder både på det idémæssige, kreative plan og på det praktiske. Vi er 6 biblioteker: Randers, Horsens, Herning, Silkeborg, Holstebro og Viborg, der vil gå sammen om at etablere en række udstillinger/installationer/genstande i fællesskab, som så skal cirkulere mellem os så der med mellemrum kommer et nyt spændende input. Vi forestiller os ikke en målrettet indsats med omfattende temaudstillinger o.lign, men mere det udefinerlige: noget der appellerer til børnenes nysgerrighed. Gerne med inddragelse af både det kunstneriske og det tekniske/natur-videnskabelige område - gerne med et moment af selvinddragelse. Rapporten om den fremtidige biblioteksbetjening af børn peger også på værdien af at børn og voksne leger sammen. Vi mener, at det at børn og voksne går på opdagelse sammen/ oplever sammen, er del af den samme tanke. Den voksne er i denne forbindelse både børnenes egne voksne: forældre, pædagoger mm og bibliotekets personale. En fascinerende udstilling kan være den nøgle, som bibliotekaren kan bruge til at komme i snak med børnene. Den kan starte den dialog, som kan ende med at barnet tager en bog med hjem eller den voksne ser en udsendelse på Discovery Channel dagen efter! Målgruppen er sat til 4 10 år. En meget bred aldersgruppe. Men i forbindelse med formidlingen af faglitteratur har vi erfaring for, at aldersgruppen trods dens brede i

89 mange tilfælde tænder på mange af de samme emner og dens tilgang er høj grad af nysgerrighed og åbenhed. Aldersgruppen kommer på biblioteket sammen med voksne jf. projektets titel Se her! et projekt med indbygget dialog. En arbejdsgruppe vil lave det endelig forslag til udstillinger. Ikke alene men i dialog med forskellige fagfolk, der arbejder med børnekunstmuseer, oplevelsescentre mm. Alt efter den endelige økonomi i projektet evt. i form at temadag o. lign. Udgangspunktet et at skabe/opbygge nye udstillinger/installationer i første omgang 6 stk, så forsøget/cirkulationen kan starte på alle biblioteker. For at give et billede af, hvad vi forestiller os, er her en række eksempler udvalgt uden nærmere research - Prøv at være lille! Vi får lavet bord, stol, tallerken, bog mm. i kæmpestørrelse. - kravl ind i dykkerklokken og kig ud af vinduerne og se på fiskene. Fiskene skifter når du styrer dybere ned. - Lån af et par store hulbilleder fra Carl Quist Møllers børnemuseumsudstilling (oprindelig Brandts Klædefabrik). I det hele taget vil det være spændende at låne/købe/leje objekter fra forskellige børnekunstudstillinger. - Kæmpe livmoder, som man kan kravle ind i, mærke varmen, høre hjertets banken og blive født på ny - Skeletudstilling i samarbejde med Naturhistorisk museum fra Hvalknogle til øreknogle - Leget IT-udstyr. Alt afhængig af økonomi kan det produceres specielt til udstillingen. I stil med den en lege-rime- pc, som blev konstrueret i forbindelse med et biblioteksforsøg på Frederikshavn og Hjørring bibliotek. - Hvem er jeg. En kunstner kombinerer forskellige former for spejle til en sjov leg med krop og dimensioner. - Et lugtmuseum! - Et klædeskab fyldt med mærkelige fantasifulde dragter måske lavet i samarbejde med tekstil- og designuddannelserne. - Den sorte boks, som man kan kravle ind i og høre sine egne gyserfortællinger Tænk hvis 6 af disse ting kom forbi det lokale børnebibliotek i løbet af et enkelt år! Tænk hvor mange børn, som vil få en unik oplevelse. Ikke mange udstillinger mm for børn, når ud til så stort et publikum. Børmebibliotekerne låner mange materialer ud i forbindelse med diverse skoleopgaver. men der er også mange materialer, der appellerer til lystlæsere udstillingerne skal appellere til denne lyst, til lystoplevere

90 Efter et år vil en del af tingene stadig kunne cirkulere videre så andre biblioteker i regionen eller afdelinger i de deltagende biblioteker kan få fornøjelse af dem. Økonomi: Som udgangspunkt kommer hvert af de deltagende biblioteker kr. i projektet + en høj grad af selvfinansiering gennem arbejdskraft, administration, kørsel osv. Beløbet søges så udvidet ved forskellige ansøgninger. Vi har søgt Styrelsen for Bibliotek og Medier om kr. med udgangspunkt i at udvikle installations- og udstillingsområdet fra et praktisk samarbejde til en nytænkning og udvikling af området. Vi har meddelt dem, at vi også har søgt andre steder (jer!), så det samlede beløb kan komme op omkring kr. Vores håb er i den forbindelse, at regionen også vil bevillige kr. Se også bilag: Økonomidelen af ansøgningen til Styrelsen for bibliotek og medier. Ansøgningen såvel til jer, som til Styrelsen gælder det samlede projekt. Hvis projektet ikke kan gennemføres i sit fulde omfang falder ansøgningerne bort. At vi så tror så meget på ideen, at vi alligevel vil forfølge den i en begrænset udgave er en anden sag! Selvom projektet først ventes afsluttet i midt i 2010 forventes langt hovedparten af pengene anvendt i 2009 i forbindelse med opstart af projektet. Tidsplan: Pengene søges /bevilges til perioden Dvs at foråret 2009 er en planlægningsfase og er den egentlige projektperiode. Perspektiver: Vi tror på, at projektet peger fremad. I en tid hvor de enkelt bibliotekers initiativer nemt kommer til kort i konkurrencen med så mange andre tilbud, giver fællesskabet mulighed for større satsninger på centrale områder, og samarbejdet vil bringe kreative kræfter sammen til gavn for videre udvikling og fornyelse. Bibliotekerne er basisinstitutioner, som bare er der. Mange ressourcer bruges til den nødvendige teknologiske udvikling, men der er også for brug for det input, som kan få dem til fortsat at blomstre som kulturinstitutioner. Projektet understreger bibliotekernes rolle, som steder, der åbner verden op i al dens mangfoldighed og gør livet en lille smule rigere og mere forunderligt. Projektansøgere: Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem bibliotekerne i Randers, Horsens, Silkeborg, Herning, Holstebro og Viborg med Viborg Bibliotekerne som tovholder og projektansvarlig. Koordinator: Erik Kierkegaard, Viborg Bibliotekerne.

91 Projektanvarlig: Birgitte Uldahl Kristensen, Bibliotekschef, Viborg Bibliotekerne. Projektadresse: Viborg Bibliotekerne, Vesterbrogade Viborg

92 Bilag: Budget indsendt til styrelsen: Lønudgifter: budget egen finansiering ansøgt kr kr kr Udgifter til materialer: budget egen finansiering anden finansiering ansøgt kr kr kr kr Udgifter til møder mm: budget ansøgt kr kr Andre udgifter: administration mm: budget egen finansiering kr kr Samlet budget: budget: egen finansiering anden finansiering (regionen) ansøgt kr kr kr kr bemærk:

93 Materialer inkluderer konsulenthjælp og udvikling af de enkelte installationer: 6 installationer á kr.

94

95

96

97

98

99

100

101 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Projektets titel: Ansøger: Teatret OM, Adresse: Buen 15, 6950 Ringkøbing kontaktperson: Kim Kristensen tlf.: / Beløb der ansøges om: kr Resumé: Internat med gæstekunstnere fra hele verden. Vest møder Øst - Europa og Latinamerika møder Asien. Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra hele verden. Temaet for internatet er miljø og formålet er at udvikle vores fælles scenesprog og udvikle vores teatre til aktive og stærke formidlingsinstitutioner. Internatet munder ud i fem konkrete produktioner som bliver fremført under naturperformancen UR-NAT/NATUR der forløber fra den 10. til den 14. juni 2009 i Ringkøbing-Skjern kommune. Formål: Det overordnede mål med vores internat og naturperformancen UR-NAT/NATUR er at udvikle nye scenekunstneriske værktøjer til at formidle aktuelle miljøproblematikker, styrke og udvikle nationale og internationale netværk, og fremme vidensdelingen dem i mellem. Teatret OM står for den kunstneriske del af UR-NAT/NATUR og ønsker samtidigt at motivere andre kulturinstitutioner, kommunen og virksomheder til at afholde arrangementer med miljø som tema, i perioden juni Teatret OM har derfor følgende delmål: At være vært for et laboratorium hvor scenekunstens diversitet og mangfoldighed får rum til at udvikle nye værktøjer, sprog og netværker og derved bliver styrket som aktører i relevante samfundsdebatter. At styrke Teatret OMs position som et en aktiv formidlingsinstitution gennem tværfaglig netværksdannelse og vidensdeling. At inddrage regionens kulturinstitutioner, virksomheder og andre interesserede i at arbejde med at sætte miljø på dagsordenen. At øge interessen for teater og kultur generelt og derigennem fremme områdets kulturaktiviteter, som på sigt kan udvikle sig til samlingspunkter for befolkningen og øge den regionale sammenhængskraft.

102 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler At bidrage til refleksion over regionens fremtidige udvikling og skabe dialog om de miljømæssige udfordringer vi står overfor. At skabe opmærksomhed om områdets natur-kulturelle særegenhed. At give deltagere og publikum en dejlig og uforglemmelig oplevelse. Baggrund og indhold: Baggrund Om teatret Teatret OM er Ringkøbing-Skjerns eneste professionelt producerende teater. Det har eksisteret siden 1989 og været egnsteater i kommunen siden Teatret OM har i kraft af sin internationale sammensætning og turnéer verden over og i Danmark, opbygget et stort netværk af kunstnere. Det er teatrets mål, at fortsætte med at udvikle og styrke det samarbejde samt, at bidrage til udviklingen af et stærkt kulturliv i regionen. Vi har et højt prioriteret ønske om at være aktive i lokalsamfundet. Vores alternative klimakonference er ikke et enkeltstående arrangement med et led i vores langsigtede strategi som indebærer at udvikle vores samarbejde med nationale og internationale kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner samt andre partnere i regionen og kommunen. Indhold: Internat med gæstekunstnere fra hele verden Vest møder Øst - Ringkøbing møder Samsø - Europa og Latinamerika møder Asien. Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra ind- og udland. Internatet resulterer i fem produktioner som vil blive opført under Teatret OMs naturperformance UR-NAT / NATUR i fem akter fra den 10. til den 14. juni. Temaet for internatets arbejde er samspillet mellem kunsten og naturen. Arbejdet Det, som interesserer os, er forbindelsen mellem naturen og det kunstneriske udtryk. Inspirationen for kunstnernes fælles arbejde bliver hentet dels i asiatiske discipliner som Butoh, Chigong, TaiChi og Japansk trommedans, dels i den sydamerikanske Candombles naturritualer og i den europæiske naturfilosofi og mytologi. Vores arbejde er undersøgende og har form af et teaterlaboratorium. Formålet er at lade forskellige sceniske traditioner med hver deres unikke historiske og kulturelle baggrund mødes. Gennem erfaringsudvekslingerne i løbet af internatet vil mødet manifestere sig i et fælles tværkunstnerisk og kulturelt scenesprog. Udforskningen af den kunstneriske, begrebsmæssige og sociale betydning af naturen for mennesket foregår på baggrund af to grundlæggende præmisser: Det første præmis som er opsat, danner rammen for hver af de fem produktioner/akter som vil blive opført under UR-NAT/NATUR.

103 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Vi har opsat fem temaer, et tema for hver akt. Oprindelse, Ur-nat, Vandring, Forandring og Bevaring. Det fælles scenesprog, som bliver skabt under internatet, danner sammen med de fem temaer udgangspunktet for et empirisk engagement med den vestjyske natur og publikum. Det andet præmis som er basen for internatets kunstneriske arbejde er William Shakespeares En Skærsommernats Drøm. Denne klassiske tekst, der bevæger sig i en fiktiv verden blandt skovens alfer og kærlighed på trods. Under den optimistiske overflade genfinder man dog Shakespeares karakteristiske melankoli, og hans billede af en verden i ubalance. Vi opfører ikke En Skærsommernats Drøm men stykket danner en intellektuel base for arbejdet med at udforske hvordan teaterkunsten kan arbejde med begrebet natur. UR-NAT/NATUR En CO2-produktion mellem Teatret OM og kunstnere fra den ganske verden Naturperformancen består af fem akter som opføres udendørs og publikum bliver ledt gennem et symfonisk landskab af happenings, performances, koncerter og teaterforestillinger. Det kommer til at foregå ved havet, med krigens monumenter og klitternes flygtighed, gennem hedens kulturlandskab, i den vestjyske ur-skovs egekrat, ved Skjern Å - Danmarks kommende nationalpark, og gennem bylandskabets stringente plan. Naturperformancens tværkulturelle og - kunstneriske sammensætning giver rumtil en flertydig fortolkning af naturens væsen og betydning for mennesket. Derved bliver kunstens kreative fortolkning og brug af naturens scenografi katalysator for en mere konkret diskussion af de abstrakte miljøproblematikker vi dagligt hører om. Netværk og udvikling af det kunstneriske sprog Mødet på tværs af teaterkunstens genrer spiller en vigtig rolle i udviklingen af nye formidlingsformer, og for at være en relevant aktør i en evig foranderlig global verden er det nødvendigt at udvikle nye værktøjer og metoder for at forblive en aktiv og attraktiv formidlingsinstitution. Arbejdet på interantet fordrer dialog mellem de inviterede kunstnere og skaber et rum hvor vi kan dele vores erfaringer og viden så vi kan udvikle vores kunstneriske virke. Vi henter og giver inspiration til hvordan teatrene kan styrke deres position som aktive formidlingsinstitutioner og fungere som laboratorier for kreative processer som breder sig som ringe i vandet og giver inspiration til borgere, institutioner og virksomheder i de lokalområder de er forankret i. Samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere Ringkøbing-Skjern kommune repræsenteret ved Paul Lønneker, Fagchef for kultur og fritid Jakob Bisgård; Fagchef for Miljø og Natur. Per Høgh, Bibliotekschef, Ringkøbing bibliotek Ringkøbing-Skjern Museum repræsenteret ved Kim Clausen, museumsdirektør Vestjyllands Højskole repræsenteret ved Else Mathiassen, forstander Vi arbejder fortløbende på at inddrage flere samarbejdspartnere. Deltagende kunstnere og kulturinstitutioner Deltagende teatre fra Danmark Teatret OM: Sandra Pasini, skuespiller og kunstnerisk leder, Antonella Diana, scenograf, Hisako Miura, skuespiller og danser, Annemarie Waagepetersen, skuespiller og musiker

104 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Odin Teatret. Iben Nagel Rasmussen, skuespiller Baba Yaga Teater, Jori Snell, skuespiller og kunstnerisk leder Deltagende kunstnere fra Danmark Tippe Molsted, skuespiller, danser og forsker i dansk folkekultur Tom Nagel Rasmussen, Musiker, skuespiller og billedkunstner Signe G. Thomsen, skuespiller, professionel gøgler og underviser Nikolaj de Fine Licht, musiker Deltagende teatre fra udlandet Teatro delle Selve, Franco Acquaviva, skuespiller, underviser, kunstnerisk leder og instruktør, Italien Teatro Ridotto, Lina della Rocca, skuespiller, underviser og kunstnerisk leder, Italien Teatro Lume, Carlos Simeoni, skuespiller, underviser, Brasilien Fabrica del Teatro, Guillermo Angelleli, skuespiller, underviser, instruktør, Argentina Teater Fennica, Mika Juusela, skuespiller og kunstnerisk leder, Finland Teatre Remus, Kasia Kazimierczuk, instruktør og kunstnerisk leder, Polen Van Body Theatre, Wu Wen Tsui, performer, instruktør og kunstnerisk leder, Taiwan Deltagende kunstnere fra udlandet Luis Alberto Allonso, skuespiller og instruktør, Brasilien Rafael Magalhaes, skuespiller, Brasilien Iza Vuorio, skuespiller, Polen/Finland Giovanni Zolin, skuespiller og underviser, Italien Michael Weiss, sanger og skuespiller, Østrig Göze Saner, skuespiller og danser, Tyrkiet Sofia Monsalve, skuespiller, Colombia Elena Floris, musiker, Italien Øvrige Universitetet i Porto Allegre, Tatiana Cardoso, lektor i dramaturgi og skuespiller, Brasilien Taiko Do, japansk trommegruppe, Rita Superbi, skuespiller og leder, Italien Taraf, Klezmerband, Italien Dansegruppe fra Okinawa, Japan Avatar Body Collision, Helen Varley, kunstnerisk leder, New Zealand Alle har givet tilsagn om at de kan deltage i internatet og UR-NAT/NATUR. Flere af kunstnerne er en del af netværket Vindenes Bro som har eksisteret siden 1989 og Teatret OM har været med siden Tidsplan: november Studieophold ved Teatro de Delle Selve i Italien. 12 december 9. januar Studieophold ved Tamagusuku i Okinawa. Januar, februar og maj 2009 (56 timer). Teaterlaboratorium for unge april Studieophold med Body Avatar Collision i Beograd. 23. maj 9. juni. Internat på Teatret OM juni UR-NAT/NATUR afholdes.

105 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler juni Evaluering af internat og opførelse af UR-NAT/NATUR jf. ønskekvistmodellen. Budget: Løn og honorarer Scenografi, kostumer og rekvisitter Studierejser Internat Teaterlaboratorium for unge PR Rejseudgifter Administration I alt: Finansieringsplan: Financieringsplanen består af flere elementer, dels har Teatret en egenfinanciering på ca. 20% og en kommunal medfinanciering på ca. 7% derudover forventer vi at kunne indhente sponsorater i form af naturalier (indkvartering og evt. mad til vores gæster) hvilket vil svare til ca. 20% af det samlede budget. Således mangler vi 53% af det samlede budget eller kr for at projektet er fuldt finansieret. Teatret OM egenfinanciering kommunal medfinanciering Fonde og sponsorater Formidling og markedsføring: Naturperformancen er den formidlende del at internatet, vi ønsker at kunstens kreative fortolkning og brug af naturens scenografi skal blive en katalysator for en mere konkret diskussion af de abstrakte miljøproblematikker vi dagligt hører om. Markedsføring: Teatret OM står for markedsføringen af UR-NAT/NATUR. Hen over foråret vil vi løbende udsende pressemeddelelser til regionale og lokale medier for på den måde at opbygge opmærksomhed omkring projektet. Under internatet og naturperformancen inviteres den landsdækkende presse, vi forventer at den opmærksomhed, der opstår omkring miljø i forbindelse med klimakonferencen i København 2009, gør en alternativ bearbejdning af miljøproblematikken interessant langt ud over lokalområdet. Plakater og programmer distribueres til biblioteker fra Hvidesande til Samsø. Evaluering: Ønskekvistmodellen danner grundlaget for vores evaluering. Evalueringskriterierne aftales på forhånd i et startdokument mellem Teatret OM og relevante partnere hvor der mere præcist beskrives parametre der skal evalueres ud fra. Felter med * SKAL udfyldes.

106 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes elektronisk til Eventuelle bilag vedlægges. Ikke elektronisk materiale sendes til Region Midtjylland, Regional Udvikling, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Att.: Birte Calmar Andersen

107 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Disposition for ansøgninger til kulturpuljen Projektets titel Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, adresse og telefonnummer. Resume 4. AFIA Filmfestival Afholdes marts 2009 med base i Århus men med arrangementer rundt i regionen. NoPop Media Bøgeskovparken 197 DK-8260 Viby J Att: Søren Klougart Jakobsen Tlf: AFIA er en international filmfestival, der har fokus på det alternative samt nye opkommende filmkunstnere. Målet med festivalen er at vise publikum nogle af de bedste værker inden for kort- og debutspillefilm, men i ligeså høj grad også at give unge filmfolk et udstillingsvindue og et sted at møde både ligesindede og mere etablerede filmfolk. Derudover har festivalen et ønske om at promovere Århus, Regionen og Danmark som et spændende film- og kulturområde samt at tiltrække talentfulde og exceptionelle udenlandske aktører, der kan være med til at berige vores vækstlag. Festivalen har siden starten i 2006 oplevet en støt stigende interesse, hvilken vi forventer fortsætter. Festivalens budget er på kr, og vi ansøger Region Midtjyllands Kulturpulje om støtte på kr (ud af en samlet fondsfinansiering på kr.). Alt arbejde for festivalen er frivilligt og den daglige ledelse varetages af en styregruppe, der vejledes af et advisory board og har en større gruppe frivillige som hjælp til festivalplanlægningen og afholdelsen. Formål AFIA er en international filmfestival og mødested for talentfulde nye generationer af filmmagere. Baggrunden for at gennemføre festivalen er et ønske om at synliggøre den uafhængige filmkultur nationalt og internationalt for derigennem at styrke og promovere de bedste værker indenfor kortog debut-spillefilm. Der gives derfor prioritet til de unge, opkommende og internationalt ukendte instruktører. Endvidere er det projektets formål at støtte og fremme lokale talentudviklings-indsatser på filmområdet. Derudover skal festivalen være med til at gøre opmærksom på Danmark, Region Midtjylland og Århus i et internationalt

108 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler perspektiv og skabe nye og varierende kulturtilbud på tværs af geografiske grænser, erfaringer, genrer og alder. Baggrund og indhold Se yderligere information i den vedlagte fulde projektbeskrivelse. AFIA Filmfestival er tænkt som en årligt tilbagevendende festival for alternative og uafhængige film, der har til formål at provokere og inspirere filmmagere og publikum ved at eksponere dem for spændende og udfordrende filmværker fra nye og hidtil internationalt ukendte filmmagere. Festivalen har således til formål at give vækstlaget en chance for at blive opdaget og publikum muligheden for at se alternative og provokerende film, der normalt ikke når de kommercielle lærreder. Det er ligeledes festivalens formål at skabe et forum, hvor det potentielle vækstlag kan mødes og samarbejde med semi- og professionelle filmfolk både fra ind- og udlandet. Der sigtes også mod, at festivalen kan medvirke til at talentfulde, lokale filmkunstnere opsøger viden og inspiration med henblik på at dygtiggøre sig fagligt såvel som kunstnerisk og for at tilegne sig praktiske såvel som teoretiske erfaringer og feedback. Den internationale, ungdommelige og alternative festivalprofil tilfører filmmiljøet vitalitet, mod og lyst til at prøve noget nyt, eksperimentere og producere nye, originale film. Det friske pust udefra er givende både for miljøet og publikum. AFIA fremhæver de nyeste tendenser fra den globale, uafhængige filmscene via en meget alsidig vifte af film og filmgenrer, der i de fleste tilfælde ellers ikke ville kunne opleves. Film ud over det sædvanlige, der lever et liv langt fra den almindelige filmdistribution og det brede publikums bevågenhed. Festivalen lægger særligt vægt på originale, eksperimenterende og innovative ideer indenfor visuel storytelling film af høj teknisk og kunstnerisk kvalitet uden kompromisser. Under festivalens vil der udover visninger af ca. 120 spændende, anderledes, provokerende og nyskabende film blive afholdt en række forelæsninger, workshops, paneldebatter og forskellige sociale arrangementer hvor film er i fokus. Derudover samarbejder vi med både folkeskoler og gymnasier om særlige programmer for eleverne, hvor de udover at

109 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler se filmene også får relevant undervisning inden samt et foredrag og diskussion i forbindelse med deres særvisninger. Vi har også besøg på Ebeltoft Film College for nogle af festivalens udenlandske gæster samt visninger i på EFC i forbindelse med dette besøg. Tidligere har Animationsskolen i Viborg været gæster på festivalen med en workshop, og der arbejdes i øjeblikket på en aftale for et samarbejde igen i Derudover afholdes der et lokalt talentarrangement, hvortil vi specielt udvælger en række af de bedste kortfilm produceret i det midtjyske. Formålet med dette er både at skabe større interesse for festivalen hos det regionale vækstlag og de professionelle aktører, men samtidig også at give publikum et smugkig på morgendagens kommende filmfolk. Det er ligeledes forhåbning at de unge filmfolk vil komme mere erfarne og inspirerede ud af dette arrangement, hvor de vil få kritik på deres værker. Festivalens mål er således både at give publikum unikke og inspirerende filmoplevelser, men i ligeså høj grad også at give unge opkommende filmfolk et sted at mødes med ligesindede samt mere etablerede repræsentanter fra både det lokale, nationale og internationale filmmiljø. Festivalen har siden starten i 2006 oplevet en eksplosivt stigende interesse, hvor vi sidste år modtog mere end 2000 tilmeldte film og havde mere end 1500 publikum til festivalen. Begge dele er en stigning på 40-50% ifht Vi forventer en stadig stigende interesse for festivalen i Organisering/aktører og samarbejdspartnere. Se yderligere information i den vedlagte fulde projektbeskrivelse. Orqanisering NoPop Media er en nonprofit enkeltmandsvirksomhed, der står som arrangør af AFIA Filmfestival. NoPop Media blev stiftet i juni 2005 som legal Festival Organ og ejes af Marina Kaceanov, der ligeledes er økonomiansvarlig for festivalen. I 2007 blev der etableret en styregruppe for organisationen, der står for den daglige ledelse af festivalen. Herudover består festivalen af en række frivillige der står for og hjælper med til forskellige aspekter af festivalens planlægning og afvikling. Derudover blev der i 2007 etableret et Advisory Board, hvilket fungerer som et rådgivende organ for festivalledelsen.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 6 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441

Bilag 5. Projekt Sounougal 90441 Projekt Sounougal 90441 Bilag 5 Sounougal betyder vores bål på wolof, som er det officielle sprog i Senegal. Sen gal betyder deres bål. Musik og dans er en stor del af afrikansk kultur. Senegal, som huser

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere