Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger"

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Disposition for ansøgninger til kulturpuljen Projektets titel Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, adresse og telefonnummer. Resume Formål Baggrund og indhold Global Artwork & Global Art Network Global Artwork Forening. Kontaktperson, Bodil Nielsen, Adresse, Søskrænten 146, 8260 Viby J Projekt Global Artwork tilbyder 12 kvindelige kunstnere af ikke-dansk oprindelse, bosiddende i Region Midt, et individuelt designet opkvalificeringsforløb. De medvirkende kunstnere er undervejs tilknyttet en Værkstedsskole og forløbet afsluttes efter et års tid med en fælles udstilling. En udstilling som synliggør den enkelte kunstner og give offentligheden nye billeder på hvilke unikke ressourcer denne målgruppe har at byde på. Projekt Global Artwork har som formål at opkvalificerer og synliggøre kvindelige kunstnere, kunsthåndværkere og designere med en flerkulturel identitet / etnisk minoritetsbaggrund. Hensigten med projektet er at bidrage til en udvikling af kulturlivet ved at opkvalificere et kulturelt vækstlag med etniske rødder. De herboende kvindelige kunstnere med ikkedansk baggrund kan med deres flerkulturelle baggrund og personlige relationer i ind- og udland give deres bidrag til den voksende internationale / globale udveksling der foregå indenfor forskellige sektorer i samfundet. De endelige 12 deltagerne er endnu ikke udvalgt til projektet, men Global Artwork Forening og projektlederen har foreløbig fået kontakt med 7 potentielle deltagere med en anerkendt kunstnerisk uddannelsesbaggrund og der kommer løbende nye navne på listen over kvindelige kunstnere med en udenlandsk baggrund. Global Artwork skaber med Værkstedsskolen rammen om et forløb, hvor den enkelte kunstner arbejder med sin egen kunstneriske udtryksform, samtidig med at hun indgå i en kreativ sammenhæng hvor hun udveksler med andre kunstnere og de tilknyttede undervisere, gæstelærere og vejledere. Værkstedskolen vil både have aktiviteter i Århus og på udvalgte steder rundt omkring i regionen. Her vil Global Artwork tilbyder deltagerne undervisning og sparring fra professionelle kunstnere, adgang til værkstedfaciliteter og en fortløbende inddragelse af forskelligartet ressourcer hos Aktørerne i Global Art Network. Global Art Network er et netværk af relevante Aktørerer i og udenfor Århus som vil blive etableret i forbindelse med gennemførslen af Global Artwork projektet.

87 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Organisering/aktører og samarbejdspartnere. Foreningen Global Art Work som står bag projektet, består af mennesker i Århus som har mange års erfaring i at arbejder med Kunst & kulturprojekter, etniske minoritetsprojekter og voksenuddannelse. Der er indgået aftale med følgende samarbejdspartnere: Kvindehuset i Viby, Kulturremisen i Brande, KVINFO s mentornetvæk, Textil-uddannelsen i Viborg, Global City, NYvirk, Kvindemuseet, ProKK. Tidsplan Startdato 1. marts 2009 Udstilling af Global Artwork april 2010 Slutdato 31. juni 2010 Budget Finansieringsplan Hvordan skal projektet forankres efter projektperioden (hvis det er relevant)? Hvordan vil i formidle/markedsføre projektet? Hvordan skal projektet evalueres? Budgettet for projektet er på: kr. Hos Region Midt kulturmidler søges: kr. Budget og finansieringsplan er med som bilag. FO-Aarhus står for regnskabet CVR nr For at kunne realisere Global Artwork er der fokus på at skabe et strategisk netværk - Global Art Network. Dermed er der helt fra start tænkt på hvordan de erfaringer der indhøstes omkring opkvalificeringen af de 12 udvalgte deltagere kan gavne en større gruppe. I et perspektiv som går ud over projektperioden skal netværket udvides og forankres på en måde der ikke kræver yderligere finansiering. For derved at medvirke til at flere nydanske kunstnere også på længere sigt kan opnå en viden og adgang til relevante ressourcer og miljøer der kan fremme deres kunstneriske kompetencer og ambitioner. Projekt Global Artwork er ved at blive kendt gennem det opsøgende arbejde der skal til for at finde de 12 deltagere til projektet. Rekrutteringen foregår gennem alle relevante netværk: BAZart Kvindehuset, KVINFO, Kulturremisen i Brande, Global City, ProKK, Kvinderådet, Div. Etniske kvindeforeninger, Morgensdagens Heltinder, m. fl. Flere samarbejdspartnere har tilbudt at de under projektforløbet vil medvirke til få etableret udstillingsaktiviteter der vil markedsfører projekt Global Artwork til en større offentlighed. Der er fra starten tilknyttet en evaluator som vil påtage sig at deltage i en erfaringsopsamling. Efterhånden som der høstes konkrete erfaringer, vil processerne blive dokumenteret, bearbejdet og videreformidlet.

88 Projekt: ØJJ -SE HER! - skiftende oplevelser i børnebiblioteket Et fællesprojekt mellem 6 større biblioteker i Region Midtjylland. Børnebiblioteket skal skabe forundring og inspiration l (Fra rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn, Styrelsen for bibliotek og medier, 2007) Det skal være spændende at komme på børnebiblioteket. Det skal være et sted med udfordringer og oplevelser både i vores materialer, men også i selve rummet. Det skal være sådan, at børnene nysgerrigt siger Øhjjj, se dèr! eller den voksne siger Se her! og børnene straks kommer farende, fordi der er en voksen, der gerne vil fortælle dem noget. Se her! er et af de bedste ord i børnenes verden. Det kan knibe for det enkelte bibliotek, både mht. økonomi og personaleressourcer, at skabe den fortsatte fornyelse, men ved at gå sammen nogle stykker vil der pludselig være flere muligheder både på det idémæssige, kreative plan og på det praktiske. Vi er 6 biblioteker: Randers, Horsens, Herning, Silkeborg, Holstebro og Viborg, der vil gå sammen om at etablere en række udstillinger/installationer/genstande i fællesskab, som så skal cirkulere mellem os så der med mellemrum kommer et nyt spændende input. Vi forestiller os ikke en målrettet indsats med omfattende temaudstillinger o.lign, men mere det udefinerlige: noget der appellerer til børnenes nysgerrighed. Gerne med inddragelse af både det kunstneriske og det tekniske/natur-videnskabelige område - gerne med et moment af selvinddragelse. Rapporten om den fremtidige biblioteksbetjening af børn peger også på værdien af at børn og voksne leger sammen. Vi mener, at det at børn og voksne går på opdagelse sammen/ oplever sammen, er del af den samme tanke. Den voksne er i denne forbindelse både børnenes egne voksne: forældre, pædagoger mm og bibliotekets personale. En fascinerende udstilling kan være den nøgle, som bibliotekaren kan bruge til at komme i snak med børnene. Den kan starte den dialog, som kan ende med at barnet tager en bog med hjem eller den voksne ser en udsendelse på Discovery Channel dagen efter! Målgruppen er sat til 4 10 år. En meget bred aldersgruppe. Men i forbindelse med formidlingen af faglitteratur har vi erfaring for, at aldersgruppen trods dens brede i

89 mange tilfælde tænder på mange af de samme emner og dens tilgang er høj grad af nysgerrighed og åbenhed. Aldersgruppen kommer på biblioteket sammen med voksne jf. projektets titel Se her! et projekt med indbygget dialog. En arbejdsgruppe vil lave det endelig forslag til udstillinger. Ikke alene men i dialog med forskellige fagfolk, der arbejder med børnekunstmuseer, oplevelsescentre mm. Alt efter den endelige økonomi i projektet evt. i form at temadag o. lign. Udgangspunktet et at skabe/opbygge nye udstillinger/installationer i første omgang 6 stk, så forsøget/cirkulationen kan starte på alle biblioteker. For at give et billede af, hvad vi forestiller os, er her en række eksempler udvalgt uden nærmere research - Prøv at være lille! Vi får lavet bord, stol, tallerken, bog mm. i kæmpestørrelse. - kravl ind i dykkerklokken og kig ud af vinduerne og se på fiskene. Fiskene skifter når du styrer dybere ned. - Lån af et par store hulbilleder fra Carl Quist Møllers børnemuseumsudstilling (oprindelig Brandts Klædefabrik). I det hele taget vil det være spændende at låne/købe/leje objekter fra forskellige børnekunstudstillinger. - Kæmpe livmoder, som man kan kravle ind i, mærke varmen, høre hjertets banken og blive født på ny - Skeletudstilling i samarbejde med Naturhistorisk museum fra Hvalknogle til øreknogle - Leget IT-udstyr. Alt afhængig af økonomi kan det produceres specielt til udstillingen. I stil med den en lege-rime- pc, som blev konstrueret i forbindelse med et biblioteksforsøg på Frederikshavn og Hjørring bibliotek. - Hvem er jeg. En kunstner kombinerer forskellige former for spejle til en sjov leg med krop og dimensioner. - Et lugtmuseum! - Et klædeskab fyldt med mærkelige fantasifulde dragter måske lavet i samarbejde med tekstil- og designuddannelserne. - Den sorte boks, som man kan kravle ind i og høre sine egne gyserfortællinger Tænk hvis 6 af disse ting kom forbi det lokale børnebibliotek i løbet af et enkelt år! Tænk hvor mange børn, som vil få en unik oplevelse. Ikke mange udstillinger mm for børn, når ud til så stort et publikum. Børmebibliotekerne låner mange materialer ud i forbindelse med diverse skoleopgaver. men der er også mange materialer, der appellerer til lystlæsere udstillingerne skal appellere til denne lyst, til lystoplevere

90 Efter et år vil en del af tingene stadig kunne cirkulere videre så andre biblioteker i regionen eller afdelinger i de deltagende biblioteker kan få fornøjelse af dem. Økonomi: Som udgangspunkt kommer hvert af de deltagende biblioteker kr. i projektet + en høj grad af selvfinansiering gennem arbejdskraft, administration, kørsel osv. Beløbet søges så udvidet ved forskellige ansøgninger. Vi har søgt Styrelsen for Bibliotek og Medier om kr. med udgangspunkt i at udvikle installations- og udstillingsområdet fra et praktisk samarbejde til en nytænkning og udvikling af området. Vi har meddelt dem, at vi også har søgt andre steder (jer!), så det samlede beløb kan komme op omkring kr. Vores håb er i den forbindelse, at regionen også vil bevillige kr. Se også bilag: Økonomidelen af ansøgningen til Styrelsen for bibliotek og medier. Ansøgningen såvel til jer, som til Styrelsen gælder det samlede projekt. Hvis projektet ikke kan gennemføres i sit fulde omfang falder ansøgningerne bort. At vi så tror så meget på ideen, at vi alligevel vil forfølge den i en begrænset udgave er en anden sag! Selvom projektet først ventes afsluttet i midt i 2010 forventes langt hovedparten af pengene anvendt i 2009 i forbindelse med opstart af projektet. Tidsplan: Pengene søges /bevilges til perioden Dvs at foråret 2009 er en planlægningsfase og er den egentlige projektperiode. Perspektiver: Vi tror på, at projektet peger fremad. I en tid hvor de enkelt bibliotekers initiativer nemt kommer til kort i konkurrencen med så mange andre tilbud, giver fællesskabet mulighed for større satsninger på centrale områder, og samarbejdet vil bringe kreative kræfter sammen til gavn for videre udvikling og fornyelse. Bibliotekerne er basisinstitutioner, som bare er der. Mange ressourcer bruges til den nødvendige teknologiske udvikling, men der er også for brug for det input, som kan få dem til fortsat at blomstre som kulturinstitutioner. Projektet understreger bibliotekernes rolle, som steder, der åbner verden op i al dens mangfoldighed og gør livet en lille smule rigere og mere forunderligt. Projektansøgere: Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem bibliotekerne i Randers, Horsens, Silkeborg, Herning, Holstebro og Viborg med Viborg Bibliotekerne som tovholder og projektansvarlig. Koordinator: Erik Kierkegaard, Viborg Bibliotekerne.

91 Projektanvarlig: Birgitte Uldahl Kristensen, Bibliotekschef, Viborg Bibliotekerne. Projektadresse: Viborg Bibliotekerne, Vesterbrogade Viborg

92 Bilag: Budget indsendt til styrelsen: Lønudgifter: budget egen finansiering ansøgt kr kr kr Udgifter til materialer: budget egen finansiering anden finansiering ansøgt kr kr kr kr Udgifter til møder mm: budget ansøgt kr kr Andre udgifter: administration mm: budget egen finansiering kr kr Samlet budget: budget: egen finansiering anden finansiering (regionen) ansøgt kr kr kr kr bemærk:

93 Materialer inkluderer konsulenthjælp og udvikling af de enkelte installationer: 6 installationer á kr.

94

95

96

97

98

99

100

101 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Projektets titel: Ansøger: Teatret OM, Adresse: Buen 15, 6950 Ringkøbing kontaktperson: Kim Kristensen tlf.: / Beløb der ansøges om: kr Resumé: Internat med gæstekunstnere fra hele verden. Vest møder Øst - Europa og Latinamerika møder Asien. Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra hele verden. Temaet for internatet er miljø og formålet er at udvikle vores fælles scenesprog og udvikle vores teatre til aktive og stærke formidlingsinstitutioner. Internatet munder ud i fem konkrete produktioner som bliver fremført under naturperformancen UR-NAT/NATUR der forløber fra den 10. til den 14. juni 2009 i Ringkøbing-Skjern kommune. Formål: Det overordnede mål med vores internat og naturperformancen UR-NAT/NATUR er at udvikle nye scenekunstneriske værktøjer til at formidle aktuelle miljøproblematikker, styrke og udvikle nationale og internationale netværk, og fremme vidensdelingen dem i mellem. Teatret OM står for den kunstneriske del af UR-NAT/NATUR og ønsker samtidigt at motivere andre kulturinstitutioner, kommunen og virksomheder til at afholde arrangementer med miljø som tema, i perioden juni Teatret OM har derfor følgende delmål: At være vært for et laboratorium hvor scenekunstens diversitet og mangfoldighed får rum til at udvikle nye værktøjer, sprog og netværker og derved bliver styrket som aktører i relevante samfundsdebatter. At styrke Teatret OMs position som et en aktiv formidlingsinstitution gennem tværfaglig netværksdannelse og vidensdeling. At inddrage regionens kulturinstitutioner, virksomheder og andre interesserede i at arbejde med at sætte miljø på dagsordenen. At øge interessen for teater og kultur generelt og derigennem fremme områdets kulturaktiviteter, som på sigt kan udvikle sig til samlingspunkter for befolkningen og øge den regionale sammenhængskraft.

102 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler At bidrage til refleksion over regionens fremtidige udvikling og skabe dialog om de miljømæssige udfordringer vi står overfor. At skabe opmærksomhed om områdets natur-kulturelle særegenhed. At give deltagere og publikum en dejlig og uforglemmelig oplevelse. Baggrund og indhold: Baggrund Om teatret Teatret OM er Ringkøbing-Skjerns eneste professionelt producerende teater. Det har eksisteret siden 1989 og været egnsteater i kommunen siden Teatret OM har i kraft af sin internationale sammensætning og turnéer verden over og i Danmark, opbygget et stort netværk af kunstnere. Det er teatrets mål, at fortsætte med at udvikle og styrke det samarbejde samt, at bidrage til udviklingen af et stærkt kulturliv i regionen. Vi har et højt prioriteret ønske om at være aktive i lokalsamfundet. Vores alternative klimakonference er ikke et enkeltstående arrangement med et led i vores langsigtede strategi som indebærer at udvikle vores samarbejde med nationale og internationale kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner samt andre partnere i regionen og kommunen. Indhold: Internat med gæstekunstnere fra hele verden Vest møder Øst - Ringkøbing møder Samsø - Europa og Latinamerika møder Asien. Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra ind- og udland. Internatet resulterer i fem produktioner som vil blive opført under Teatret OMs naturperformance UR-NAT / NATUR i fem akter fra den 10. til den 14. juni. Temaet for internatets arbejde er samspillet mellem kunsten og naturen. Arbejdet Det, som interesserer os, er forbindelsen mellem naturen og det kunstneriske udtryk. Inspirationen for kunstnernes fælles arbejde bliver hentet dels i asiatiske discipliner som Butoh, Chigong, TaiChi og Japansk trommedans, dels i den sydamerikanske Candombles naturritualer og i den europæiske naturfilosofi og mytologi. Vores arbejde er undersøgende og har form af et teaterlaboratorium. Formålet er at lade forskellige sceniske traditioner med hver deres unikke historiske og kulturelle baggrund mødes. Gennem erfaringsudvekslingerne i løbet af internatet vil mødet manifestere sig i et fælles tværkunstnerisk og kulturelt scenesprog. Udforskningen af den kunstneriske, begrebsmæssige og sociale betydning af naturen for mennesket foregår på baggrund af to grundlæggende præmisser: Det første præmis som er opsat, danner rammen for hver af de fem produktioner/akter som vil blive opført under UR-NAT/NATUR.

103 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Vi har opsat fem temaer, et tema for hver akt. Oprindelse, Ur-nat, Vandring, Forandring og Bevaring. Det fælles scenesprog, som bliver skabt under internatet, danner sammen med de fem temaer udgangspunktet for et empirisk engagement med den vestjyske natur og publikum. Det andet præmis som er basen for internatets kunstneriske arbejde er William Shakespeares En Skærsommernats Drøm. Denne klassiske tekst, der bevæger sig i en fiktiv verden blandt skovens alfer og kærlighed på trods. Under den optimistiske overflade genfinder man dog Shakespeares karakteristiske melankoli, og hans billede af en verden i ubalance. Vi opfører ikke En Skærsommernats Drøm men stykket danner en intellektuel base for arbejdet med at udforske hvordan teaterkunsten kan arbejde med begrebet natur. UR-NAT/NATUR En CO2-produktion mellem Teatret OM og kunstnere fra den ganske verden Naturperformancen består af fem akter som opføres udendørs og publikum bliver ledt gennem et symfonisk landskab af happenings, performances, koncerter og teaterforestillinger. Det kommer til at foregå ved havet, med krigens monumenter og klitternes flygtighed, gennem hedens kulturlandskab, i den vestjyske ur-skovs egekrat, ved Skjern Å - Danmarks kommende nationalpark, og gennem bylandskabets stringente plan. Naturperformancens tværkulturelle og - kunstneriske sammensætning giver rumtil en flertydig fortolkning af naturens væsen og betydning for mennesket. Derved bliver kunstens kreative fortolkning og brug af naturens scenografi katalysator for en mere konkret diskussion af de abstrakte miljøproblematikker vi dagligt hører om. Netværk og udvikling af det kunstneriske sprog Mødet på tværs af teaterkunstens genrer spiller en vigtig rolle i udviklingen af nye formidlingsformer, og for at være en relevant aktør i en evig foranderlig global verden er det nødvendigt at udvikle nye værktøjer og metoder for at forblive en aktiv og attraktiv formidlingsinstitution. Arbejdet på interantet fordrer dialog mellem de inviterede kunstnere og skaber et rum hvor vi kan dele vores erfaringer og viden så vi kan udvikle vores kunstneriske virke. Vi henter og giver inspiration til hvordan teatrene kan styrke deres position som aktive formidlingsinstitutioner og fungere som laboratorier for kreative processer som breder sig som ringe i vandet og giver inspiration til borgere, institutioner og virksomheder i de lokalområder de er forankret i. Samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere Ringkøbing-Skjern kommune repræsenteret ved Paul Lønneker, Fagchef for kultur og fritid Jakob Bisgård; Fagchef for Miljø og Natur. Per Høgh, Bibliotekschef, Ringkøbing bibliotek Ringkøbing-Skjern Museum repræsenteret ved Kim Clausen, museumsdirektør Vestjyllands Højskole repræsenteret ved Else Mathiassen, forstander Vi arbejder fortløbende på at inddrage flere samarbejdspartnere. Deltagende kunstnere og kulturinstitutioner Deltagende teatre fra Danmark Teatret OM: Sandra Pasini, skuespiller og kunstnerisk leder, Antonella Diana, scenograf, Hisako Miura, skuespiller og danser, Annemarie Waagepetersen, skuespiller og musiker

104 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Odin Teatret. Iben Nagel Rasmussen, skuespiller Baba Yaga Teater, Jori Snell, skuespiller og kunstnerisk leder Deltagende kunstnere fra Danmark Tippe Molsted, skuespiller, danser og forsker i dansk folkekultur Tom Nagel Rasmussen, Musiker, skuespiller og billedkunstner Signe G. Thomsen, skuespiller, professionel gøgler og underviser Nikolaj de Fine Licht, musiker Deltagende teatre fra udlandet Teatro delle Selve, Franco Acquaviva, skuespiller, underviser, kunstnerisk leder og instruktør, Italien Teatro Ridotto, Lina della Rocca, skuespiller, underviser og kunstnerisk leder, Italien Teatro Lume, Carlos Simeoni, skuespiller, underviser, Brasilien Fabrica del Teatro, Guillermo Angelleli, skuespiller, underviser, instruktør, Argentina Teater Fennica, Mika Juusela, skuespiller og kunstnerisk leder, Finland Teatre Remus, Kasia Kazimierczuk, instruktør og kunstnerisk leder, Polen Van Body Theatre, Wu Wen Tsui, performer, instruktør og kunstnerisk leder, Taiwan Deltagende kunstnere fra udlandet Luis Alberto Allonso, skuespiller og instruktør, Brasilien Rafael Magalhaes, skuespiller, Brasilien Iza Vuorio, skuespiller, Polen/Finland Giovanni Zolin, skuespiller og underviser, Italien Michael Weiss, sanger og skuespiller, Østrig Göze Saner, skuespiller og danser, Tyrkiet Sofia Monsalve, skuespiller, Colombia Elena Floris, musiker, Italien Øvrige Universitetet i Porto Allegre, Tatiana Cardoso, lektor i dramaturgi og skuespiller, Brasilien Taiko Do, japansk trommegruppe, Rita Superbi, skuespiller og leder, Italien Taraf, Klezmerband, Italien Dansegruppe fra Okinawa, Japan Avatar Body Collision, Helen Varley, kunstnerisk leder, New Zealand Alle har givet tilsagn om at de kan deltage i internatet og UR-NAT/NATUR. Flere af kunstnerne er en del af netværket Vindenes Bro som har eksisteret siden 1989 og Teatret OM har været med siden Tidsplan: november Studieophold ved Teatro de Delle Selve i Italien. 12 december 9. januar Studieophold ved Tamagusuku i Okinawa. Januar, februar og maj 2009 (56 timer). Teaterlaboratorium for unge april Studieophold med Body Avatar Collision i Beograd. 23. maj 9. juni. Internat på Teatret OM juni UR-NAT/NATUR afholdes.

105 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler juni Evaluering af internat og opførelse af UR-NAT/NATUR jf. ønskekvistmodellen. Budget: Løn og honorarer Scenografi, kostumer og rekvisitter Studierejser Internat Teaterlaboratorium for unge PR Rejseudgifter Administration I alt: Finansieringsplan: Financieringsplanen består af flere elementer, dels har Teatret en egenfinanciering på ca. 20% og en kommunal medfinanciering på ca. 7% derudover forventer vi at kunne indhente sponsorater i form af naturalier (indkvartering og evt. mad til vores gæster) hvilket vil svare til ca. 20% af det samlede budget. Således mangler vi 53% af det samlede budget eller kr for at projektet er fuldt finansieret. Teatret OM egenfinanciering kommunal medfinanciering Fonde og sponsorater Formidling og markedsføring: Naturperformancen er den formidlende del at internatet, vi ønsker at kunstens kreative fortolkning og brug af naturens scenografi skal blive en katalysator for en mere konkret diskussion af de abstrakte miljøproblematikker vi dagligt hører om. Markedsføring: Teatret OM står for markedsføringen af UR-NAT/NATUR. Hen over foråret vil vi løbende udsende pressemeddelelser til regionale og lokale medier for på den måde at opbygge opmærksomhed omkring projektet. Under internatet og naturperformancen inviteres den landsdækkende presse, vi forventer at den opmærksomhed, der opstår omkring miljø i forbindelse med klimakonferencen i København 2009, gør en alternativ bearbejdning af miljøproblematikken interessant langt ud over lokalområdet. Plakater og programmer distribueres til biblioteker fra Hvidesande til Samsø. Evaluering: Ønskekvistmodellen danner grundlaget for vores evaluering. Evalueringskriterierne aftales på forhånd i et startdokument mellem Teatret OM og relevante partnere hvor der mere præcist beskrives parametre der skal evalueres ud fra. Felter med * SKAL udfyldes.

106 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes elektronisk til Eventuelle bilag vedlægges. Ikke elektronisk materiale sendes til Region Midtjylland, Regional Udvikling, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Att.: Birte Calmar Andersen

107 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Disposition for ansøgninger til kulturpuljen Projektets titel Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, adresse og telefonnummer. Resume 4. AFIA Filmfestival Afholdes marts 2009 med base i Århus men med arrangementer rundt i regionen. NoPop Media Bøgeskovparken 197 DK-8260 Viby J Att: Søren Klougart Jakobsen Tlf: AFIA er en international filmfestival, der har fokus på det alternative samt nye opkommende filmkunstnere. Målet med festivalen er at vise publikum nogle af de bedste værker inden for kort- og debutspillefilm, men i ligeså høj grad også at give unge filmfolk et udstillingsvindue og et sted at møde både ligesindede og mere etablerede filmfolk. Derudover har festivalen et ønske om at promovere Århus, Regionen og Danmark som et spændende film- og kulturområde samt at tiltrække talentfulde og exceptionelle udenlandske aktører, der kan være med til at berige vores vækstlag. Festivalen har siden starten i 2006 oplevet en støt stigende interesse, hvilken vi forventer fortsætter. Festivalens budget er på kr, og vi ansøger Region Midtjyllands Kulturpulje om støtte på kr (ud af en samlet fondsfinansiering på kr.). Alt arbejde for festivalen er frivilligt og den daglige ledelse varetages af en styregruppe, der vejledes af et advisory board og har en større gruppe frivillige som hjælp til festivalplanlægningen og afholdelsen. Formål AFIA er en international filmfestival og mødested for talentfulde nye generationer af filmmagere. Baggrunden for at gennemføre festivalen er et ønske om at synliggøre den uafhængige filmkultur nationalt og internationalt for derigennem at styrke og promovere de bedste værker indenfor kortog debut-spillefilm. Der gives derfor prioritet til de unge, opkommende og internationalt ukendte instruktører. Endvidere er det projektets formål at støtte og fremme lokale talentudviklings-indsatser på filmområdet. Derudover skal festivalen være med til at gøre opmærksom på Danmark, Region Midtjylland og Århus i et internationalt

108 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler perspektiv og skabe nye og varierende kulturtilbud på tværs af geografiske grænser, erfaringer, genrer og alder. Baggrund og indhold Se yderligere information i den vedlagte fulde projektbeskrivelse. AFIA Filmfestival er tænkt som en årligt tilbagevendende festival for alternative og uafhængige film, der har til formål at provokere og inspirere filmmagere og publikum ved at eksponere dem for spændende og udfordrende filmværker fra nye og hidtil internationalt ukendte filmmagere. Festivalen har således til formål at give vækstlaget en chance for at blive opdaget og publikum muligheden for at se alternative og provokerende film, der normalt ikke når de kommercielle lærreder. Det er ligeledes festivalens formål at skabe et forum, hvor det potentielle vækstlag kan mødes og samarbejde med semi- og professionelle filmfolk både fra ind- og udlandet. Der sigtes også mod, at festivalen kan medvirke til at talentfulde, lokale filmkunstnere opsøger viden og inspiration med henblik på at dygtiggøre sig fagligt såvel som kunstnerisk og for at tilegne sig praktiske såvel som teoretiske erfaringer og feedback. Den internationale, ungdommelige og alternative festivalprofil tilfører filmmiljøet vitalitet, mod og lyst til at prøve noget nyt, eksperimentere og producere nye, originale film. Det friske pust udefra er givende både for miljøet og publikum. AFIA fremhæver de nyeste tendenser fra den globale, uafhængige filmscene via en meget alsidig vifte af film og filmgenrer, der i de fleste tilfælde ellers ikke ville kunne opleves. Film ud over det sædvanlige, der lever et liv langt fra den almindelige filmdistribution og det brede publikums bevågenhed. Festivalen lægger særligt vægt på originale, eksperimenterende og innovative ideer indenfor visuel storytelling film af høj teknisk og kunstnerisk kvalitet uden kompromisser. Under festivalens vil der udover visninger af ca. 120 spændende, anderledes, provokerende og nyskabende film blive afholdt en række forelæsninger, workshops, paneldebatter og forskellige sociale arrangementer hvor film er i fokus. Derudover samarbejder vi med både folkeskoler og gymnasier om særlige programmer for eleverne, hvor de udover at

109 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler se filmene også får relevant undervisning inden samt et foredrag og diskussion i forbindelse med deres særvisninger. Vi har også besøg på Ebeltoft Film College for nogle af festivalens udenlandske gæster samt visninger i på EFC i forbindelse med dette besøg. Tidligere har Animationsskolen i Viborg været gæster på festivalen med en workshop, og der arbejdes i øjeblikket på en aftale for et samarbejde igen i Derudover afholdes der et lokalt talentarrangement, hvortil vi specielt udvælger en række af de bedste kortfilm produceret i det midtjyske. Formålet med dette er både at skabe større interesse for festivalen hos det regionale vækstlag og de professionelle aktører, men samtidig også at give publikum et smugkig på morgendagens kommende filmfolk. Det er ligeledes forhåbning at de unge filmfolk vil komme mere erfarne og inspirerede ud af dette arrangement, hvor de vil få kritik på deres værker. Festivalens mål er således både at give publikum unikke og inspirerende filmoplevelser, men i ligeså høj grad også at give unge opkommende filmfolk et sted at mødes med ligesindede samt mere etablerede repræsentanter fra både det lokale, nationale og internationale filmmiljø. Festivalen har siden starten i 2006 oplevet en eksplosivt stigende interesse, hvor vi sidste år modtog mere end 2000 tilmeldte film og havde mere end 1500 publikum til festivalen. Begge dele er en stigning på 40-50% ifht Vi forventer en stadig stigende interesse for festivalen i Organisering/aktører og samarbejdspartnere. Se yderligere information i den vedlagte fulde projektbeskrivelse. Orqanisering NoPop Media er en nonprofit enkeltmandsvirksomhed, der står som arrangør af AFIA Filmfestival. NoPop Media blev stiftet i juni 2005 som legal Festival Organ og ejes af Marina Kaceanov, der ligeledes er økonomiansvarlig for festivalen. I 2007 blev der etableret en styregruppe for organisationen, der står for den daglige ledelse af festivalen. Herudover består festivalen af en række frivillige der står for og hjælper med til forskellige aspekter af festivalens planlægning og afvikling. Derudover blev der i 2007 etableret et Advisory Board, hvilket fungerer som et rådgivende organ for festivalledelsen.

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt Folkeuniversitetet præsenterer festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker erotik og hjernens kemi evalueringsrapport Rapport 2013 Rapporten for festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi 2013

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Opsummering af seminaret NO MORE TALKING LET S DO SOMETHING ABOUT IT! Et interkulturelt seminar

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN August 2012 Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig kandidatur FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN COUNTRYSIDE METROPOLIS Hvad kan kulturhovedstaden føre til? side 5 Vi skal mødes, udvikle vores verden og os selv, side

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere