Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger"

Transkript

1 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Disposition for ansøgninger til kulturpuljen Projektets titel Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, adresse og telefonnummer. Resume Formål Baggrund og indhold Global Artwork & Global Art Network Global Artwork Forening. Kontaktperson, Bodil Nielsen, Adresse, Søskrænten 146, 8260 Viby J Projekt Global Artwork tilbyder 12 kvindelige kunstnere af ikke-dansk oprindelse, bosiddende i Region Midt, et individuelt designet opkvalificeringsforløb. De medvirkende kunstnere er undervejs tilknyttet en Værkstedsskole og forløbet afsluttes efter et års tid med en fælles udstilling. En udstilling som synliggør den enkelte kunstner og give offentligheden nye billeder på hvilke unikke ressourcer denne målgruppe har at byde på. Projekt Global Artwork har som formål at opkvalificerer og synliggøre kvindelige kunstnere, kunsthåndværkere og designere med en flerkulturel identitet / etnisk minoritetsbaggrund. Hensigten med projektet er at bidrage til en udvikling af kulturlivet ved at opkvalificere et kulturelt vækstlag med etniske rødder. De herboende kvindelige kunstnere med ikkedansk baggrund kan med deres flerkulturelle baggrund og personlige relationer i ind- og udland give deres bidrag til den voksende internationale / globale udveksling der foregå indenfor forskellige sektorer i samfundet. De endelige 12 deltagerne er endnu ikke udvalgt til projektet, men Global Artwork Forening og projektlederen har foreløbig fået kontakt med 7 potentielle deltagere med en anerkendt kunstnerisk uddannelsesbaggrund og der kommer løbende nye navne på listen over kvindelige kunstnere med en udenlandsk baggrund. Global Artwork skaber med Værkstedsskolen rammen om et forløb, hvor den enkelte kunstner arbejder med sin egen kunstneriske udtryksform, samtidig med at hun indgå i en kreativ sammenhæng hvor hun udveksler med andre kunstnere og de tilknyttede undervisere, gæstelærere og vejledere. Værkstedskolen vil både have aktiviteter i Århus og på udvalgte steder rundt omkring i regionen. Her vil Global Artwork tilbyder deltagerne undervisning og sparring fra professionelle kunstnere, adgang til værkstedfaciliteter og en fortløbende inddragelse af forskelligartet ressourcer hos Aktørerne i Global Art Network. Global Art Network er et netværk af relevante Aktørerer i og udenfor Århus som vil blive etableret i forbindelse med gennemførslen af Global Artwork projektet.

87 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Organisering/aktører og samarbejdspartnere. Foreningen Global Art Work som står bag projektet, består af mennesker i Århus som har mange års erfaring i at arbejder med Kunst & kulturprojekter, etniske minoritetsprojekter og voksenuddannelse. Der er indgået aftale med følgende samarbejdspartnere: Kvindehuset i Viby, Kulturremisen i Brande, KVINFO s mentornetvæk, Textil-uddannelsen i Viborg, Global City, NYvirk, Kvindemuseet, ProKK. Tidsplan Startdato 1. marts 2009 Udstilling af Global Artwork april 2010 Slutdato 31. juni 2010 Budget Finansieringsplan Hvordan skal projektet forankres efter projektperioden (hvis det er relevant)? Hvordan vil i formidle/markedsføre projektet? Hvordan skal projektet evalueres? Budgettet for projektet er på: kr. Hos Region Midt kulturmidler søges: kr. Budget og finansieringsplan er med som bilag. FO-Aarhus står for regnskabet CVR nr For at kunne realisere Global Artwork er der fokus på at skabe et strategisk netværk - Global Art Network. Dermed er der helt fra start tænkt på hvordan de erfaringer der indhøstes omkring opkvalificeringen af de 12 udvalgte deltagere kan gavne en større gruppe. I et perspektiv som går ud over projektperioden skal netværket udvides og forankres på en måde der ikke kræver yderligere finansiering. For derved at medvirke til at flere nydanske kunstnere også på længere sigt kan opnå en viden og adgang til relevante ressourcer og miljøer der kan fremme deres kunstneriske kompetencer og ambitioner. Projekt Global Artwork er ved at blive kendt gennem det opsøgende arbejde der skal til for at finde de 12 deltagere til projektet. Rekrutteringen foregår gennem alle relevante netværk: BAZart Kvindehuset, KVINFO, Kulturremisen i Brande, Global City, ProKK, Kvinderådet, Div. Etniske kvindeforeninger, Morgensdagens Heltinder, m. fl. Flere samarbejdspartnere har tilbudt at de under projektforløbet vil medvirke til få etableret udstillingsaktiviteter der vil markedsfører projekt Global Artwork til en større offentlighed. Der er fra starten tilknyttet en evaluator som vil påtage sig at deltage i en erfaringsopsamling. Efterhånden som der høstes konkrete erfaringer, vil processerne blive dokumenteret, bearbejdet og videreformidlet.

88 Projekt: ØJJ -SE HER! - skiftende oplevelser i børnebiblioteket Et fællesprojekt mellem 6 større biblioteker i Region Midtjylland. Børnebiblioteket skal skabe forundring og inspiration l (Fra rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn, Styrelsen for bibliotek og medier, 2007) Det skal være spændende at komme på børnebiblioteket. Det skal være et sted med udfordringer og oplevelser både i vores materialer, men også i selve rummet. Det skal være sådan, at børnene nysgerrigt siger Øhjjj, se dèr! eller den voksne siger Se her! og børnene straks kommer farende, fordi der er en voksen, der gerne vil fortælle dem noget. Se her! er et af de bedste ord i børnenes verden. Det kan knibe for det enkelte bibliotek, både mht. økonomi og personaleressourcer, at skabe den fortsatte fornyelse, men ved at gå sammen nogle stykker vil der pludselig være flere muligheder både på det idémæssige, kreative plan og på det praktiske. Vi er 6 biblioteker: Randers, Horsens, Herning, Silkeborg, Holstebro og Viborg, der vil gå sammen om at etablere en række udstillinger/installationer/genstande i fællesskab, som så skal cirkulere mellem os så der med mellemrum kommer et nyt spændende input. Vi forestiller os ikke en målrettet indsats med omfattende temaudstillinger o.lign, men mere det udefinerlige: noget der appellerer til børnenes nysgerrighed. Gerne med inddragelse af både det kunstneriske og det tekniske/natur-videnskabelige område - gerne med et moment af selvinddragelse. Rapporten om den fremtidige biblioteksbetjening af børn peger også på værdien af at børn og voksne leger sammen. Vi mener, at det at børn og voksne går på opdagelse sammen/ oplever sammen, er del af den samme tanke. Den voksne er i denne forbindelse både børnenes egne voksne: forældre, pædagoger mm og bibliotekets personale. En fascinerende udstilling kan være den nøgle, som bibliotekaren kan bruge til at komme i snak med børnene. Den kan starte den dialog, som kan ende med at barnet tager en bog med hjem eller den voksne ser en udsendelse på Discovery Channel dagen efter! Målgruppen er sat til 4 10 år. En meget bred aldersgruppe. Men i forbindelse med formidlingen af faglitteratur har vi erfaring for, at aldersgruppen trods dens brede i

89 mange tilfælde tænder på mange af de samme emner og dens tilgang er høj grad af nysgerrighed og åbenhed. Aldersgruppen kommer på biblioteket sammen med voksne jf. projektets titel Se her! et projekt med indbygget dialog. En arbejdsgruppe vil lave det endelig forslag til udstillinger. Ikke alene men i dialog med forskellige fagfolk, der arbejder med børnekunstmuseer, oplevelsescentre mm. Alt efter den endelige økonomi i projektet evt. i form at temadag o. lign. Udgangspunktet et at skabe/opbygge nye udstillinger/installationer i første omgang 6 stk, så forsøget/cirkulationen kan starte på alle biblioteker. For at give et billede af, hvad vi forestiller os, er her en række eksempler udvalgt uden nærmere research - Prøv at være lille! Vi får lavet bord, stol, tallerken, bog mm. i kæmpestørrelse. - kravl ind i dykkerklokken og kig ud af vinduerne og se på fiskene. Fiskene skifter når du styrer dybere ned. - Lån af et par store hulbilleder fra Carl Quist Møllers børnemuseumsudstilling (oprindelig Brandts Klædefabrik). I det hele taget vil det være spændende at låne/købe/leje objekter fra forskellige børnekunstudstillinger. - Kæmpe livmoder, som man kan kravle ind i, mærke varmen, høre hjertets banken og blive født på ny - Skeletudstilling i samarbejde med Naturhistorisk museum fra Hvalknogle til øreknogle - Leget IT-udstyr. Alt afhængig af økonomi kan det produceres specielt til udstillingen. I stil med den en lege-rime- pc, som blev konstrueret i forbindelse med et biblioteksforsøg på Frederikshavn og Hjørring bibliotek. - Hvem er jeg. En kunstner kombinerer forskellige former for spejle til en sjov leg med krop og dimensioner. - Et lugtmuseum! - Et klædeskab fyldt med mærkelige fantasifulde dragter måske lavet i samarbejde med tekstil- og designuddannelserne. - Den sorte boks, som man kan kravle ind i og høre sine egne gyserfortællinger Tænk hvis 6 af disse ting kom forbi det lokale børnebibliotek i løbet af et enkelt år! Tænk hvor mange børn, som vil få en unik oplevelse. Ikke mange udstillinger mm for børn, når ud til så stort et publikum. Børmebibliotekerne låner mange materialer ud i forbindelse med diverse skoleopgaver. men der er også mange materialer, der appellerer til lystlæsere udstillingerne skal appellere til denne lyst, til lystoplevere

90 Efter et år vil en del af tingene stadig kunne cirkulere videre så andre biblioteker i regionen eller afdelinger i de deltagende biblioteker kan få fornøjelse af dem. Økonomi: Som udgangspunkt kommer hvert af de deltagende biblioteker kr. i projektet + en høj grad af selvfinansiering gennem arbejdskraft, administration, kørsel osv. Beløbet søges så udvidet ved forskellige ansøgninger. Vi har søgt Styrelsen for Bibliotek og Medier om kr. med udgangspunkt i at udvikle installations- og udstillingsområdet fra et praktisk samarbejde til en nytænkning og udvikling af området. Vi har meddelt dem, at vi også har søgt andre steder (jer!), så det samlede beløb kan komme op omkring kr. Vores håb er i den forbindelse, at regionen også vil bevillige kr. Se også bilag: Økonomidelen af ansøgningen til Styrelsen for bibliotek og medier. Ansøgningen såvel til jer, som til Styrelsen gælder det samlede projekt. Hvis projektet ikke kan gennemføres i sit fulde omfang falder ansøgningerne bort. At vi så tror så meget på ideen, at vi alligevel vil forfølge den i en begrænset udgave er en anden sag! Selvom projektet først ventes afsluttet i midt i 2010 forventes langt hovedparten af pengene anvendt i 2009 i forbindelse med opstart af projektet. Tidsplan: Pengene søges /bevilges til perioden Dvs at foråret 2009 er en planlægningsfase og er den egentlige projektperiode. Perspektiver: Vi tror på, at projektet peger fremad. I en tid hvor de enkelt bibliotekers initiativer nemt kommer til kort i konkurrencen med så mange andre tilbud, giver fællesskabet mulighed for større satsninger på centrale områder, og samarbejdet vil bringe kreative kræfter sammen til gavn for videre udvikling og fornyelse. Bibliotekerne er basisinstitutioner, som bare er der. Mange ressourcer bruges til den nødvendige teknologiske udvikling, men der er også for brug for det input, som kan få dem til fortsat at blomstre som kulturinstitutioner. Projektet understreger bibliotekernes rolle, som steder, der åbner verden op i al dens mangfoldighed og gør livet en lille smule rigere og mere forunderligt. Projektansøgere: Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem bibliotekerne i Randers, Horsens, Silkeborg, Herning, Holstebro og Viborg med Viborg Bibliotekerne som tovholder og projektansvarlig. Koordinator: Erik Kierkegaard, Viborg Bibliotekerne.

91 Projektanvarlig: Birgitte Uldahl Kristensen, Bibliotekschef, Viborg Bibliotekerne. Projektadresse: Viborg Bibliotekerne, Vesterbrogade Viborg

92 Bilag: Budget indsendt til styrelsen: Lønudgifter: budget egen finansiering ansøgt kr kr kr Udgifter til materialer: budget egen finansiering anden finansiering ansøgt kr kr kr kr Udgifter til møder mm: budget ansøgt kr kr Andre udgifter: administration mm: budget egen finansiering kr kr Samlet budget: budget: egen finansiering anden finansiering (regionen) ansøgt kr kr kr kr bemærk:

93 Materialer inkluderer konsulenthjælp og udvikling af de enkelte installationer: 6 installationer á kr.

94

95

96

97

98

99

100

101 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Projektets titel: Ansøger: Teatret OM, Adresse: Buen 15, 6950 Ringkøbing kontaktperson: Kim Kristensen tlf.: / Beløb der ansøges om: kr Resumé: Internat med gæstekunstnere fra hele verden. Vest møder Øst - Europa og Latinamerika møder Asien. Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra hele verden. Temaet for internatet er miljø og formålet er at udvikle vores fælles scenesprog og udvikle vores teatre til aktive og stærke formidlingsinstitutioner. Internatet munder ud i fem konkrete produktioner som bliver fremført under naturperformancen UR-NAT/NATUR der forløber fra den 10. til den 14. juni 2009 i Ringkøbing-Skjern kommune. Formål: Det overordnede mål med vores internat og naturperformancen UR-NAT/NATUR er at udvikle nye scenekunstneriske værktøjer til at formidle aktuelle miljøproblematikker, styrke og udvikle nationale og internationale netværk, og fremme vidensdelingen dem i mellem. Teatret OM står for den kunstneriske del af UR-NAT/NATUR og ønsker samtidigt at motivere andre kulturinstitutioner, kommunen og virksomheder til at afholde arrangementer med miljø som tema, i perioden juni Teatret OM har derfor følgende delmål: At være vært for et laboratorium hvor scenekunstens diversitet og mangfoldighed får rum til at udvikle nye værktøjer, sprog og netværker og derved bliver styrket som aktører i relevante samfundsdebatter. At styrke Teatret OMs position som et en aktiv formidlingsinstitution gennem tværfaglig netværksdannelse og vidensdeling. At inddrage regionens kulturinstitutioner, virksomheder og andre interesserede i at arbejde med at sætte miljø på dagsordenen. At øge interessen for teater og kultur generelt og derigennem fremme områdets kulturaktiviteter, som på sigt kan udvikle sig til samlingspunkter for befolkningen og øge den regionale sammenhængskraft.

102 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler At bidrage til refleksion over regionens fremtidige udvikling og skabe dialog om de miljømæssige udfordringer vi står overfor. At skabe opmærksomhed om områdets natur-kulturelle særegenhed. At give deltagere og publikum en dejlig og uforglemmelig oplevelse. Baggrund og indhold: Baggrund Om teatret Teatret OM er Ringkøbing-Skjerns eneste professionelt producerende teater. Det har eksisteret siden 1989 og været egnsteater i kommunen siden Teatret OM har i kraft af sin internationale sammensætning og turnéer verden over og i Danmark, opbygget et stort netværk af kunstnere. Det er teatrets mål, at fortsætte med at udvikle og styrke det samarbejde samt, at bidrage til udviklingen af et stærkt kulturliv i regionen. Vi har et højt prioriteret ønske om at være aktive i lokalsamfundet. Vores alternative klimakonference er ikke et enkeltstående arrangement med et led i vores langsigtede strategi som indebærer at udvikle vores samarbejde med nationale og internationale kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner samt andre partnere i regionen og kommunen. Indhold: Internat med gæstekunstnere fra hele verden Vest møder Øst - Ringkøbing møder Samsø - Europa og Latinamerika møder Asien. Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra ind- og udland. Internatet resulterer i fem produktioner som vil blive opført under Teatret OMs naturperformance UR-NAT / NATUR i fem akter fra den 10. til den 14. juni. Temaet for internatets arbejde er samspillet mellem kunsten og naturen. Arbejdet Det, som interesserer os, er forbindelsen mellem naturen og det kunstneriske udtryk. Inspirationen for kunstnernes fælles arbejde bliver hentet dels i asiatiske discipliner som Butoh, Chigong, TaiChi og Japansk trommedans, dels i den sydamerikanske Candombles naturritualer og i den europæiske naturfilosofi og mytologi. Vores arbejde er undersøgende og har form af et teaterlaboratorium. Formålet er at lade forskellige sceniske traditioner med hver deres unikke historiske og kulturelle baggrund mødes. Gennem erfaringsudvekslingerne i løbet af internatet vil mødet manifestere sig i et fælles tværkunstnerisk og kulturelt scenesprog. Udforskningen af den kunstneriske, begrebsmæssige og sociale betydning af naturen for mennesket foregår på baggrund af to grundlæggende præmisser: Det første præmis som er opsat, danner rammen for hver af de fem produktioner/akter som vil blive opført under UR-NAT/NATUR.

103 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Vi har opsat fem temaer, et tema for hver akt. Oprindelse, Ur-nat, Vandring, Forandring og Bevaring. Det fælles scenesprog, som bliver skabt under internatet, danner sammen med de fem temaer udgangspunktet for et empirisk engagement med den vestjyske natur og publikum. Det andet præmis som er basen for internatets kunstneriske arbejde er William Shakespeares En Skærsommernats Drøm. Denne klassiske tekst, der bevæger sig i en fiktiv verden blandt skovens alfer og kærlighed på trods. Under den optimistiske overflade genfinder man dog Shakespeares karakteristiske melankoli, og hans billede af en verden i ubalance. Vi opfører ikke En Skærsommernats Drøm men stykket danner en intellektuel base for arbejdet med at udforske hvordan teaterkunsten kan arbejde med begrebet natur. UR-NAT/NATUR En CO2-produktion mellem Teatret OM og kunstnere fra den ganske verden Naturperformancen består af fem akter som opføres udendørs og publikum bliver ledt gennem et symfonisk landskab af happenings, performances, koncerter og teaterforestillinger. Det kommer til at foregå ved havet, med krigens monumenter og klitternes flygtighed, gennem hedens kulturlandskab, i den vestjyske ur-skovs egekrat, ved Skjern Å - Danmarks kommende nationalpark, og gennem bylandskabets stringente plan. Naturperformancens tværkulturelle og - kunstneriske sammensætning giver rumtil en flertydig fortolkning af naturens væsen og betydning for mennesket. Derved bliver kunstens kreative fortolkning og brug af naturens scenografi katalysator for en mere konkret diskussion af de abstrakte miljøproblematikker vi dagligt hører om. Netværk og udvikling af det kunstneriske sprog Mødet på tværs af teaterkunstens genrer spiller en vigtig rolle i udviklingen af nye formidlingsformer, og for at være en relevant aktør i en evig foranderlig global verden er det nødvendigt at udvikle nye værktøjer og metoder for at forblive en aktiv og attraktiv formidlingsinstitution. Arbejdet på interantet fordrer dialog mellem de inviterede kunstnere og skaber et rum hvor vi kan dele vores erfaringer og viden så vi kan udvikle vores kunstneriske virke. Vi henter og giver inspiration til hvordan teatrene kan styrke deres position som aktive formidlingsinstitutioner og fungere som laboratorier for kreative processer som breder sig som ringe i vandet og giver inspiration til borgere, institutioner og virksomheder i de lokalområder de er forankret i. Samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere Ringkøbing-Skjern kommune repræsenteret ved Paul Lønneker, Fagchef for kultur og fritid Jakob Bisgård; Fagchef for Miljø og Natur. Per Høgh, Bibliotekschef, Ringkøbing bibliotek Ringkøbing-Skjern Museum repræsenteret ved Kim Clausen, museumsdirektør Vestjyllands Højskole repræsenteret ved Else Mathiassen, forstander Vi arbejder fortløbende på at inddrage flere samarbejdspartnere. Deltagende kunstnere og kulturinstitutioner Deltagende teatre fra Danmark Teatret OM: Sandra Pasini, skuespiller og kunstnerisk leder, Antonella Diana, scenograf, Hisako Miura, skuespiller og danser, Annemarie Waagepetersen, skuespiller og musiker

104 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Odin Teatret. Iben Nagel Rasmussen, skuespiller Baba Yaga Teater, Jori Snell, skuespiller og kunstnerisk leder Deltagende kunstnere fra Danmark Tippe Molsted, skuespiller, danser og forsker i dansk folkekultur Tom Nagel Rasmussen, Musiker, skuespiller og billedkunstner Signe G. Thomsen, skuespiller, professionel gøgler og underviser Nikolaj de Fine Licht, musiker Deltagende teatre fra udlandet Teatro delle Selve, Franco Acquaviva, skuespiller, underviser, kunstnerisk leder og instruktør, Italien Teatro Ridotto, Lina della Rocca, skuespiller, underviser og kunstnerisk leder, Italien Teatro Lume, Carlos Simeoni, skuespiller, underviser, Brasilien Fabrica del Teatro, Guillermo Angelleli, skuespiller, underviser, instruktør, Argentina Teater Fennica, Mika Juusela, skuespiller og kunstnerisk leder, Finland Teatre Remus, Kasia Kazimierczuk, instruktør og kunstnerisk leder, Polen Van Body Theatre, Wu Wen Tsui, performer, instruktør og kunstnerisk leder, Taiwan Deltagende kunstnere fra udlandet Luis Alberto Allonso, skuespiller og instruktør, Brasilien Rafael Magalhaes, skuespiller, Brasilien Iza Vuorio, skuespiller, Polen/Finland Giovanni Zolin, skuespiller og underviser, Italien Michael Weiss, sanger og skuespiller, Østrig Göze Saner, skuespiller og danser, Tyrkiet Sofia Monsalve, skuespiller, Colombia Elena Floris, musiker, Italien Øvrige Universitetet i Porto Allegre, Tatiana Cardoso, lektor i dramaturgi og skuespiller, Brasilien Taiko Do, japansk trommegruppe, Rita Superbi, skuespiller og leder, Italien Taraf, Klezmerband, Italien Dansegruppe fra Okinawa, Japan Avatar Body Collision, Helen Varley, kunstnerisk leder, New Zealand Alle har givet tilsagn om at de kan deltage i internatet og UR-NAT/NATUR. Flere af kunstnerne er en del af netværket Vindenes Bro som har eksisteret siden 1989 og Teatret OM har været med siden Tidsplan: november Studieophold ved Teatro de Delle Selve i Italien. 12 december 9. januar Studieophold ved Tamagusuku i Okinawa. Januar, februar og maj 2009 (56 timer). Teaterlaboratorium for unge april Studieophold med Body Avatar Collision i Beograd. 23. maj 9. juni. Internat på Teatret OM juni UR-NAT/NATUR afholdes.

105 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler juni Evaluering af internat og opførelse af UR-NAT/NATUR jf. ønskekvistmodellen. Budget: Løn og honorarer Scenografi, kostumer og rekvisitter Studierejser Internat Teaterlaboratorium for unge PR Rejseudgifter Administration I alt: Finansieringsplan: Financieringsplanen består af flere elementer, dels har Teatret en egenfinanciering på ca. 20% og en kommunal medfinanciering på ca. 7% derudover forventer vi at kunne indhente sponsorater i form af naturalier (indkvartering og evt. mad til vores gæster) hvilket vil svare til ca. 20% af det samlede budget. Således mangler vi 53% af det samlede budget eller kr for at projektet er fuldt finansieret. Teatret OM egenfinanciering kommunal medfinanciering Fonde og sponsorater Formidling og markedsføring: Naturperformancen er den formidlende del at internatet, vi ønsker at kunstens kreative fortolkning og brug af naturens scenografi skal blive en katalysator for en mere konkret diskussion af de abstrakte miljøproblematikker vi dagligt hører om. Markedsføring: Teatret OM står for markedsføringen af UR-NAT/NATUR. Hen over foråret vil vi løbende udsende pressemeddelelser til regionale og lokale medier for på den måde at opbygge opmærksomhed omkring projektet. Under internatet og naturperformancen inviteres den landsdækkende presse, vi forventer at den opmærksomhed, der opstår omkring miljø i forbindelse med klimakonferencen i København 2009, gør en alternativ bearbejdning af miljøproblematikken interessant langt ud over lokalområdet. Plakater og programmer distribueres til biblioteker fra Hvidesande til Samsø. Evaluering: Ønskekvistmodellen danner grundlaget for vores evaluering. Evalueringskriterierne aftales på forhånd i et startdokument mellem Teatret OM og relevante partnere hvor der mere præcist beskrives parametre der skal evalueres ud fra. Felter med * SKAL udfyldes.

106 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes elektronisk til Eventuelle bilag vedlægges. Ikke elektronisk materiale sendes til Region Midtjylland, Regional Udvikling, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Att.: Birte Calmar Andersen

107 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler Disposition for ansøgninger til kulturpuljen Projektets titel Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, adresse og telefonnummer. Resume 4. AFIA Filmfestival Afholdes marts 2009 med base i Århus men med arrangementer rundt i regionen. NoPop Media Bøgeskovparken 197 DK-8260 Viby J Att: Søren Klougart Jakobsen Tlf: AFIA er en international filmfestival, der har fokus på det alternative samt nye opkommende filmkunstnere. Målet med festivalen er at vise publikum nogle af de bedste værker inden for kort- og debutspillefilm, men i ligeså høj grad også at give unge filmfolk et udstillingsvindue og et sted at møde både ligesindede og mere etablerede filmfolk. Derudover har festivalen et ønske om at promovere Århus, Regionen og Danmark som et spændende film- og kulturområde samt at tiltrække talentfulde og exceptionelle udenlandske aktører, der kan være med til at berige vores vækstlag. Festivalen har siden starten i 2006 oplevet en støt stigende interesse, hvilken vi forventer fortsætter. Festivalens budget er på kr, og vi ansøger Region Midtjyllands Kulturpulje om støtte på kr (ud af en samlet fondsfinansiering på kr.). Alt arbejde for festivalen er frivilligt og den daglige ledelse varetages af en styregruppe, der vejledes af et advisory board og har en større gruppe frivillige som hjælp til festivalplanlægningen og afholdelsen. Formål AFIA er en international filmfestival og mødested for talentfulde nye generationer af filmmagere. Baggrunden for at gennemføre festivalen er et ønske om at synliggøre den uafhængige filmkultur nationalt og internationalt for derigennem at styrke og promovere de bedste værker indenfor kortog debut-spillefilm. Der gives derfor prioritet til de unge, opkommende og internationalt ukendte instruktører. Endvidere er det projektets formål at støtte og fremme lokale talentudviklings-indsatser på filmområdet. Derudover skal festivalen være med til at gøre opmærksom på Danmark, Region Midtjylland og Århus i et internationalt

108 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler perspektiv og skabe nye og varierende kulturtilbud på tværs af geografiske grænser, erfaringer, genrer og alder. Baggrund og indhold Se yderligere information i den vedlagte fulde projektbeskrivelse. AFIA Filmfestival er tænkt som en årligt tilbagevendende festival for alternative og uafhængige film, der har til formål at provokere og inspirere filmmagere og publikum ved at eksponere dem for spændende og udfordrende filmværker fra nye og hidtil internationalt ukendte filmmagere. Festivalen har således til formål at give vækstlaget en chance for at blive opdaget og publikum muligheden for at se alternative og provokerende film, der normalt ikke når de kommercielle lærreder. Det er ligeledes festivalens formål at skabe et forum, hvor det potentielle vækstlag kan mødes og samarbejde med semi- og professionelle filmfolk både fra ind- og udlandet. Der sigtes også mod, at festivalen kan medvirke til at talentfulde, lokale filmkunstnere opsøger viden og inspiration med henblik på at dygtiggøre sig fagligt såvel som kunstnerisk og for at tilegne sig praktiske såvel som teoretiske erfaringer og feedback. Den internationale, ungdommelige og alternative festivalprofil tilfører filmmiljøet vitalitet, mod og lyst til at prøve noget nyt, eksperimentere og producere nye, originale film. Det friske pust udefra er givende både for miljøet og publikum. AFIA fremhæver de nyeste tendenser fra den globale, uafhængige filmscene via en meget alsidig vifte af film og filmgenrer, der i de fleste tilfælde ellers ikke ville kunne opleves. Film ud over det sædvanlige, der lever et liv langt fra den almindelige filmdistribution og det brede publikums bevågenhed. Festivalen lægger særligt vægt på originale, eksperimenterende og innovative ideer indenfor visuel storytelling film af høj teknisk og kunstnerisk kvalitet uden kompromisser. Under festivalens vil der udover visninger af ca. 120 spændende, anderledes, provokerende og nyskabende film blive afholdt en række forelæsninger, workshops, paneldebatter og forskellige sociale arrangementer hvor film er i fokus. Derudover samarbejder vi med både folkeskoler og gymnasier om særlige programmer for eleverne, hvor de udover at

109 Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler se filmene også får relevant undervisning inden samt et foredrag og diskussion i forbindelse med deres særvisninger. Vi har også besøg på Ebeltoft Film College for nogle af festivalens udenlandske gæster samt visninger i på EFC i forbindelse med dette besøg. Tidligere har Animationsskolen i Viborg været gæster på festivalen med en workshop, og der arbejdes i øjeblikket på en aftale for et samarbejde igen i Derudover afholdes der et lokalt talentarrangement, hvortil vi specielt udvælger en række af de bedste kortfilm produceret i det midtjyske. Formålet med dette er både at skabe større interesse for festivalen hos det regionale vækstlag og de professionelle aktører, men samtidig også at give publikum et smugkig på morgendagens kommende filmfolk. Det er ligeledes forhåbning at de unge filmfolk vil komme mere erfarne og inspirerede ud af dette arrangement, hvor de vil få kritik på deres værker. Festivalens mål er således både at give publikum unikke og inspirerende filmoplevelser, men i ligeså høj grad også at give unge opkommende filmfolk et sted at mødes med ligesindede samt mere etablerede repræsentanter fra både det lokale, nationale og internationale filmmiljø. Festivalen har siden starten i 2006 oplevet en eksplosivt stigende interesse, hvor vi sidste år modtog mere end 2000 tilmeldte film og havde mere end 1500 publikum til festivalen. Begge dele er en stigning på 40-50% ifht Vi forventer en stadig stigende interesse for festivalen i Organisering/aktører og samarbejdspartnere. Se yderligere information i den vedlagte fulde projektbeskrivelse. Orqanisering NoPop Media er en nonprofit enkeltmandsvirksomhed, der står som arrangør af AFIA Filmfestival. NoPop Media blev stiftet i juni 2005 som legal Festival Organ og ejes af Marina Kaceanov, der ligeledes er økonomiansvarlig for festivalen. I 2007 blev der etableret en styregruppe for organisationen, der står for den daglige ledelse af festivalen. Herudover består festivalen af en række frivillige der står for og hjælper med til forskellige aspekter af festivalens planlægning og afvikling. Derudover blev der i 2007 etableret et Advisory Board, hvilket fungerer som et rådgivende organ for festivalledelsen.

Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra hele verden.

Fra d. 23. maj d. 9. juni 2009 afholder Teatret OM et internationalt kunstnerinternat med 35 skuespillere, musikere og dansere fra hele verden. Projektets titel: Ansøger: Teatret OM, Adresse: Buen 15, 6950 Ringkøbing kontaktperson: Kim Kristensen tlf.: 97441989/51244467 kim@teatretom.dk Beløb der ansøges om: 270.000kr Resumé: Internat med gæstekunstnere

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 6 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav

Bilag. Region Midtjylland. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Region Midtjylland Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt Fra Hav til Hav Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 15 Hav til Hav Udgifter Løn til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

International Performance Art Festival Aug. 2016

International Performance Art Festival Aug. 2016 International Performance Art Festival 24-28 Aug. 2016 UR-NAT er en international festival for scenekunst i og om naturen. UR-NAT præsenterer uventede kunstneriske møder i naturen, i byens åbne rum og

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Billedskolen Horsens Kunstmuseum

Billedskolen Horsens Kunstmuseum BILLEDSKOLEN Horsens Kunstmuseum Carolinelundsvej 2 8700 Horsens Telefon:76 29 23 70 Telefon i undervisningstiden: 76 29 23 80 Telefax: 75 61 32 42 kunstmuseum@horsens.dk www.billedskolenhorsens.dk Dato:

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere