ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech."

Transkript

1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Juni 2009 snyt Med PropertySWAP tilbyder vi nu muligheden for at du kan bytte din erhvervsejendom til anden fast erhvervsejendom Tilpasninger af ejendomsporteføljer med PropertySWAP Læs mere side 6 Sker der overhovedet noget på ejendomsmarkedet? Læs mere side 3 Ledigheden for erhvervslokaler er fortsat på historisk lavt niveau Læs mere side 4

2 edc poul erik bech erhvervscentre i danmark poulerikbech.dk/erhverv København Nørre Voldgade København K Tlf.: Herlev Kobbervej Herlev Tlf.: Hillerød Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerød Tlf.: Roskilde Frederiksborgvej 65 A 4000 Roskilde Tlf.: Næstved Ringstedgade Næstved Tlf.: Sønderjylland Store Torv 9A 6200 Aabenraa Tlf.: Esbjerg Torvegade Esbjerg Tlf.: Århus Fredens Torv Århus C Tlf.: Silkeborg Østergade Silkeborg Tlf.: Aalborg Vesterbro Aalborg Tlf.: Kolding Haderslevvej Kolding Tlf.:

3 Juni 2009 Sker der overhovedet noget på ejendomsmarkedet? Ja, naturligvis sker der noget på ejendomsmarkedet. Der sker noget hele tiden. Ejendomsmarkedet kan som bekendt opdeles i forskellige segmenter, og udviklingen på de meget forskellige segmenter er ikke altid den samme. Efter et par år med meget lidt omsætning af villaer og ejerlejligheder er 2009 startet godt op. I østdanmark, nærmere betegnet hovedstadsområdet, har salget været for opadgående siden årsskiftet. Omsætningen er den bedste målt i forhold til de seneste par år. Det ser meget positivt ud. I resten af Danmark er billedet noget mere broget, men dog med positive træk. Man kan som i den gamle arbejdersang fremføre: Det dages brødre det lysner i øst. Vi glæder os til fortsættelsen. På erhvervsejendomsmarkedet er billedet lidt mere dystert, uden dog at være sort. Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Det kan stadig mærkes, at bankerne ikke er nær så villige til at låne penge ud, som før i tiden. Dette betyder naturligvis, at omsætningen af erhvervsejendomme er på et meget lavt niveau i sammenligning med tidligere. Skal vi virkelig gå og vente på bankpakke 3 før der sker noget? Som tidligere beskrevet på denne plads, går det stadigvæk rimeligt fornuftigt med udlejning af kontorlokaler i København og de andre større byer i Danmark. Efterspørgslen efter lager- og produktionsejendomme er stadigvæk på samme niveau som hidtil, hvilket betyder, ikke den største efterspørgsel, men et fint udbud over hele landet. For alle kategorier af erhvervsejendomme og lokaler, herunder lokaler til detailbrug, gælder det, at ledigheden har været stigende, lidt eller meget, alt afhængig af hvor i landet man befinder sig, og alt efter type af erhvervsejendom. Den stigende ledighed giver næsten sig selv, idet en stigende arbejdsløshed automatisk medfører en stigende lokaleledighed. Læs i øvrigt artiklen på de efterfølgende sider om ledigheden i Danmark baseret på den nyeste oline-lokalebørs statistik. Den offentlige ejendomsvurdering For et par måneder siden gjorde vi i et par artikler opmærksom på de stigende offentlige ejendomsvurderinger. Vi gjorde os til talsmænd for at klage over de offentlige ejendomsvurderinger. Artiklerne medførte, at vi i den mellemliggende periode har udført et stort antal handelsværdivurderinger til brug ved klage over vurderingerne. Man kan endnu nå at klage over de offentlige ejendomsvurderinger, idet klagefristen udløber den 1. juli Hvis du ønsker at få udført en rigtig vurdering til brug ved klagesagen overfor SKAT, skal vi opfordre dig til at kontakte os straks. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore kunder og læsere af dette snyt en rigtig god og solrig sommer. Med venlig hilsen og på gensyn Indhold: Artikel... 4 Stillingsannonce...7 Investering... 8 Kontor Jørgen Jørgensen Lager/produktion Butikker

4 LeDigheDen for erhvervslokaler fortsat på historisk lavt niveau Der bliver flere ledige erhvervslokaler i Danmark som en naturlig konsekvens af den økonomiske afmatning, som gør virksomhederne usikre på fremtiden. Men ledigheden for erhvervslokaler er fortsat på et historisk lavt niveau med en samlet ledighed på blot 3,38 procent, påpeger erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen, edc erhverv. Det er ikke overraskende, at finanskrisen har en negativt afsmittende virkning på udlejningen af erhvervslokaler. Her viser de seneste tal fra Oline- Lokalebørs Statistikken, at antallet af ledige erhvervslokaler er steget mærkbart i løbet af første kvartal Ledigheden for kontorer er på landsplan steget 1,1 procentpoint gennem det seneste kvartal og 2,0 procentpoint gennem det seneste år. I hele landet er der sket en stigning på kvadratmeter, hvilket svarer til, at der aktuelt er ledige kvadratmeter kontorlokaler i Danmark. Men der er bestemt ingen grund til at gå i panik, mener erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen fra. Han har regnet videre på tallene og når frem til den for nogen overraskende konklusion, at markedet for erhvervsudlejning fortsat er stærkt og sundt. Der er ingen grund til at tage de negative briller på. Der er en god forklaring på den stigende ledighed, eftersom virksomhederne helt naturligt tilpasser deres arealforbrug efter omsætningen og antallet af medarbejdere. Det er imidlertid værd at fastholde, at ledigheden for erhvervslokaler trods krisen fortsat er på et historisk lavt niveau, siger Jørgen Jørgensen. Ledighed på 3,38 procent Regner man ledigheden ud i forhold til det samlede etageareal i hele landet, bliver resultatet, at ved indgangen til 2. kvartal 2009 var blot 3,38 procent af alle landets erhvervslokaler ledige. Tallet kan endda være lavere, da det samlede etageareal på kvadratmeter sandsynligvis er lavt sat. Med en ledighed på blot 3,38 procent ville man på arbejdsmarkedet tale om næsten fuld beskæftigelse, da der altid vil være en vis ledighed. På samme måde vil der altid være en vis tomgang på markedet for udlejning i forbindelse med flytning og genudlejning. Man kan næsten tale om, at den aktuelle ledighed svarer til den naturlige ledighed. Vi kommer bare fra et endnu lavere niveau, som i historisk perspektiv har været helt enestående efter mange års højkonjunktur, siger Jørgen Jørgensen. Ifølge erhvervsdirektøren kan en del af de stigninger i ledigheden, der fremgår af Oline-Lokalebørs Statistikken, endda være begrundet i ændringer, der ikke er af statistisk karakter. Mange ejendomsejere står selv for udlejningen og er dermed normalt ikke en del af den officielle statistik, som bygger på indberetninger fra ejendomsmæglerne. Men i dårlige tider benytter flere udlejere sig af en ejendomsmægler, fordi de selv har svært ved at genudleje tomme lokaler. Der kommer altså flere kvadratmeter med i statistikken, og de er ledige, påpeger Jørgen Jørgensen. Den officielle statistik Ifølge den officielle statistik fra Dansk Ejendomsmæglerforening sker der en stigning i ledigheden inden for alle typer af erhvervslokaler kontor, datailhandel samt lager og produktion. I Københavns by og Københavns omegn er ledigheden for kontorer steget med henholdsvis 1,7 og 1,8 procentpoint siden sidste kvartal, og der er tilsvarende sket en stigning på henholdsvis 2,6 og 1,9 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Ledighedsprocenten for kontorlokaler i Københavns by og Københavns omegn ligger i årets andet kvartal på henholdsvis 6,4 og 7,9 procent. Det svarer til, at der nu er ledige kvadratmeter, hvilket svarer til en stigning på ledige kvadratmeter i forhold til april sidste år. 4

5 Med en ledighed på blot 3,38 procent ville man på arbejdsmarkedet tale om næsten fuld beskæftigelse, da der altid vil være en vis ledighed. I hele landet er der sket en stigning på kvadratmeter, hvilket svarer til, at der aktuelt er ledige kvadratmeter kontorlokaler i Danmark, svarende til en ledighed på 6,3 procent. For detailhandelslokaler er ledigheden marginalt stigende over det meste af landet. I Københavns by og Københavns omegn ligger ledighedsprocenten på henholdsvis 2,9 og 3,2 procent en stigning på 0,2 procentpoint i Københavns by i forhold til sidste kvartal, mens der i samme periode er sket et fald i Københavns omegn på 0,5 procentpoint. I hele landet ligger ledigheden på 4,5 procent en stigning på 0,3 procent i forhold til sidste kvartal. Markedet for lager- og produktionslokaler oplever en marginalt stigende ledighed. I Københavns by og Københavns omegn er ledigheden for lager- og produktionslokaler i det seneste kvartal henholdsvis uændret og stigende med 0,2 procentpoint til 4,0 procent. Hele landet har det sidste år oplevet en stigning fra 1,5 procent til 2,6 procent, så der i dag er ledige kvadratmeter. søg professionel hjælp Aktuelt tyder intet på, at ledigheden for erhvervslokaler har toppet. Selv om det værste måske er overstået, forudser eksperterne, at den økonomiske krise vil fortsætte en tid endnu. Med udsigt til en lavere beskæftigelse på arbejdsmarkedet tyder meget på, at der fremadrettet vil blive flere ledige erhvervslokaler. Så længe finanskrisen er til stede, vil markedet fortsat være præget af stor tilbageholdenhed, og dermed vil antallet af ledige erhvervslokaler fortsat stige, siger økonom Mads Lindegaard fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Situationen kan meget vel føre til, at endnu flere udlejere af erhvervslokaler må opgive selv at stå for genudlejningen af deres tomme lokaler. Det kan give ekstra arbejde hos erhvervsmæglerne, og der kan være mange gode grunde til at søge professionel bistand til udlejningen. Et normalt udlejningssalær til mægleren svarer til det, man mister ved 1,8 måneds tomgang eller, om man vil, 1,8 måneds manglende leje. Hvis man vurderer, at mægleren kan udleje ens lokaler mindst 1,8 måned hurtigere, end man selv kan, skal man altså overveje at vælge en professionel erhvervsmægler til opgaven. Og så har vi ikke medregnet de udgifter, man selv måtte have til annoncering med videre. Regnestykket kan altså være til yderligere fordel for mæglerløsningen, siger Jørgen Jørgensen. 5

6 Tilpasninger af ejendomsporteføljer med PropertySWAP Med PropertySWAP tilbyder vi nu muligheden for at du kan bytte din erhvervsejendom til anden fast erhvervsejendom, der passer dig bedre med hensyn til beliggenhed, type eller størrelse. Du kan også bytte til en villa, et sommerhus, fast ejendom i udlandet, en erhvervsgrund eller? Mulighederne er uendeligt mange. Ønsker du at bytte fast ejendom er du velkommen til at kontakte det nærmeste scenter. 6

7 ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik erhvervsmægler erhvervsmægler til til odense odense Med en stærk markedsposition i det meste af landet indenfor servicering af erhvervsejendomsmarkedet løserafvilandet bl.a. opgaver Med en stærk markedsposition i det meste indenfor for sererhvervsvirksomheder, ejendomsinvestorer, vicering af erhvervsejendomsmarkedet løserprojektudviklere vi bl.a. opgaverogfor andelsboligforeninger. er vi involveret i de allerstørste og mestog erhvervsvirksomheder,ofte ejendomsinvestorer, projektudviklere komplicerede opgaver. andelsboligforeninger. Ofte er vi involveret i de allerstørste og mest komplicerede opgaver. Fundamentet for succesen er nogle særdeles stærke og kompetente teams, hvor der er fokus på samarbejde, effektivitet og kvalitet. Fundamentet for succesen er nogle særdeles stærke og kompetente teams, hvor der er fokus på samarbejde, effektivitet og kvalitet. Jobbet Med udgangspunkt i kontoret i Odense skal du efter en eventuel Jobbet indkøringsperiode indgå som en bærende kraft i opbygning og Med udgangspunkt i kontoret i Odense skal du efter en eventuel udvidelse af vores aktiviteter på Fyn. indkøringsperiode indgå som en bærende kraft i opbygning og udvidelse af vores aktiviteter på Fyn. Du vil indgå i det samlede team af erhvervsmæglere, der håndterer salg, udlejning og vurdering af erhvervs- og investeringsejendomdu vil indgå i det samlede team af erhvervsmæglere, der håndterer me. Du vil i forbindelse med jobbet blive tilbudt at deltage i en atsalg, udlejning og vurdering erhvervsog gode investeringsejendomtraktiv provisionsordning, deraf giver særdeles indtjeningsmume. Du vil i forbindelse med jobbet blive tilbudt at deltage i en atligheder. Partnerskab kan komme på tale. traktiv provisionsordning, der giver særdeles gode indtjeningsmuligheder. Din profilpartnerskab kan komme på tale. EtHvad job hvor en særdeles attraktiv gageringsaftale med kanviviforuden tilbyde dig? garanteret årlig minimumsgage kan tilbyde dig de allerbedste udviket job hvor vi foruden en særdeles attraktiv gageringsaftale med lingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet garanteret årlig minimumsgage kan tilbyde dig de allerbedste udvikkarriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtrælingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet den som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtræog interne jobrokeringer. den som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse jobrokeringer. Etog jobinterne i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst Den ideelle kandidat har en solid uddannelsesmæssig baggrund Din profil indenfor f.eks. økonomi, jura eller byggeri. Du har arbejdet i erden ideellei minimum kandidat nogle har enår,solid uddannelsesmæssig baggrund hvervslivet gerne som ejendomsmægler eller i indenfor f.eks. økonomi, jura eller byggeri. Du har arbejdet i eret andet job, hvor du på den ene eller anden måde har stiftet behvervslivet med i minimum nogle år, gerneligesom som ejendomsmægler kendtskab ejendomsbranchen, du har vist, at du eller har i et andet job, hvor dusalg. på den ene eller anden måde har stiftet betalent for opsøgende Du er formentligt bosat i Odense-områkendtskab med ejendomsbranchen, ligesom du har vist, atog duerhar det og har et godt netværk indenfor ejendomsbranchen talent for opsøgende Du eri formentligt bosat i Odense-områhvervslivet generelt, ersalg. evt. godt gang med uddannelsen hertil, er det og har et godt netværk indenfor ejendomsbranchen og erhvervslivet generelt, er evt. godt i gang med uddannelsen hertil, er kundeminded, salgs- og resultatorienteret, fuld af energi og udstrålerkundeminded, en naturlig pondus. en god teamplayer, kan samtidig salgs-du oger resultatorienteret, fuldmen af energi og udstråogså arbejde selvstændigt og komme med nye initiativer. Men frem ler en naturlig pondus. Du er en god teamplayer, men kan samtidig for alt er du en god købmand med evne og lyst til at sælge. også arbejde selvstændigt og komme med nye initiativer. Men frem for altkan er du en god købmand med evne og lyst til at sælge. Hvad vi tilbyde dig? ønsker at fastholde vor førende position i Danmark og udvikle os Et job en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst som en iinnovativ og international mæglervirksomhed, med netop ønsker at fastholde vor førende position i Danmark og udvikle de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som os som en innovativ og international mæglervirksomhed, med netop medarbejder. de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som medarbejder. Din ansøgning Din ansøgning bedes sendt til os elektronisk via Din ansøgning dk/job/2102. Du er også meget velkommen til at ringe til HR-konsuDinMette ansøgning bedes sendtpå til os lent Hvilsom Forsbøl tlf.elektronisk via 20,www.poulerikbech. såfremt du har dk/job/2102. Du ereller også meget velkommen til at ringe til HR-konsuspørgsmål til jobbet til vort firma. lent Mette Hvilsom Forsbøl på tlf , såfremt du har spørgsmål til jobbet eller til vort firma

8 i n v e s t e r i n g FREDENSBORG INVESTERINGSEJENDOM. ASMINDERØDGADE, FREDENSBORG SAG Investeringsejendom. 180 kvm. pragtvilla og 4 ejerlejligheder på 270 kvm. i super-smuk stand. Mulighed for frastykning eller tilbygning er ved at blive undersøgt kvm. grund. Måske skal I her have jeres "Olle-Kolle", eller her kunne være et bo-fællesskab i villaen med individuelle boliger i de 4 ejerlejligheder? Flot indkørsel belagt med granitskærver, gårdsplads med toppede-brosten, pudsede facader og idyl. Nuværende ejere har istandsat / moderniseret ejendommen med respekt for ejendommens alder og karakter. Lejeindtægt ,- p.a. Afkast 7%. kr KØBENHAVN Ø FLOT EJENDOM MED LEDIG LEJLIGHED PÅ 243 KVM. SAG Særdeles velbeliggende ejendom med herskabelig hall/opgang med elevator. Ejendommen fremstår i god vedligeholdelsesstand med bl. a. sortglaserede tegl fra 1996 og nyere termovinduer mod gaden og i kælderen. Indeh. 1 opgang med i alt 9 lejligheder (heraf 1 blandet bolig /erhverv) og 4 erhvervslejemål (kontor, klinik for fysioterapi og lager). Lejlighederne består af 7 stk. 7-vær. på 243 kvm og 2 stk. 6-vær. på kvm. Kun 3 af lejlighederne er renoverede. Netop nyrenoveret lejlighed på 243 kvm, med bl.a. 2 badeværelser, er ledig for køber. Lejen pr. kvm for de ikke renoverede lejligheder udgør kr pr. kvm. Ejendommen skal ikke tilbydes til lejerne. 8 kr

9 KØBENHAVN K i n v e s t e r i n g 4 VELINDRETTEDE STORE EJERLEJLIGHEDER ATTRAKTIVT BELIGGENDE I MIDDELALDERBYEN SAG Særdeles velholdt, præsentabel og centralt beliggende ejerlejlighedsejendom i Københavns City indeholdende i alt 6 ejerlejligheder. Heraf udbydes samlet ejerlejlighederne fra 1. til 4. sal, i alt 4 stk. med følgende netto og bruttoarealer: 3 stk. á 197 tinglyste kvm. og 216 brutto kvm., 1 stk. - taglejlighed - med et tinglyst areal på 122 kvm. og et bruttoareal på 141 kvm. De 3 store ejerlejligheder anvendes p.t. til erhvervsformål, men fraflyttes pr. 1 september 2009, hvorefter lejlighedernes anvendelse skal overgå til boligformål. Taglejligheden anvendes allerede til boligformål og er ligeledes fri for lejemål pr. 1. september Ejendommen opvarmes ved centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet. kr VALBY KØBENHAVN K BOLIGEJENDOM MED 3 LEDIGE LEJLIGHEDER 2 ERHVERV OG 4 GODE BOLIGER VED KULTORVET SAG Velholdt boligejendom med 3 ledige lejligheder - 3 og 4 vær. lejligheder - for køber. Ejendommen har individuel opvarmning og toiletter på køkkentrappe, der adstedkommer et større forbedringspotentiale. Der er i alt 10 lejligheder og 2 uudlejede erhverslokaler i kælderetagen. Lejlighederne har et bruttoareal på h.h.v. 83 kvm. og 69 kvm., fem af hver. Ejendommen er centralt beliggende i Valby på sidevej til Valby Langgade og er opført i 5 etager med pudset facade mod gaden og med gul murstensfacade mod ejendommens gård, hvor der i øvrigt er 1 uudlejet garage. Indvendig fremtræder ejendommen vel vedligeholdt, bl.a. med pæne trappeopgange. kr SAG Ejendommen, der er erklæret bevaringsværdig, fremtræder særdeles velvedligeholdt. Ejendommen er opført i 1800 i 4 fulde etager samt med høj kælder og udnyttet tagetage. Ejendommen blev i 1976 saneret. Saneringen omfattede bl.a. etablering af køkken og badeværelse i de enkelte boliger, nyt tegltag, gård- og gadefacade blev repareret og malet. Del af sidehuset blev nedrevet og der blev udført en omfattende gårdsanering omfattende hele karreen Rosengården, Fiolstræde, Krystalgade og Peder Hvitfeldts Stræde. Ejendommen indeh. 2 butikker samt 4 store 4-vær. lejligheder på 105 kvm. Kun 1 af de 4 lejligheder er moderniseret. Kvm/lejen for de 3 ikke renoverede lejligheder udgør kun ca. kr kr

10 i n v e s t e r i n g ROSKILDE BIRKERØD 553 KVM. BOLIG/ERHVERV MED FREMRAGENDE BELIGGENHED I ROSKILDE CENTRUM SAG Ejendommen består af en stueetage pt. udlejet til ejendomsmæglerforretning, 1.sal med 50/50 bolig/erhverv og 2. sal udelukkende med beboelse. Der er fuld kælder under ejendommen. Ejendommen fremtræder praktisk talt over alt i meget god stand, idet den i de senere år har fået nyt tag, nye vinduer, tagrender m.v. 1. salen indeholder i kontorafdelingen 3 pæne kontorer og en boligdel med 2 pæne stuer, soveværelse og dejligt badeværelse og nyere køkken. 2. salen indeholder stue, der står i forbindelse med en skøn dejlig stue med skråvægge, altan med 1. klasses udsigt, gæstetoilet, stort soveværelse med bad og toilet kr KVM. AFSKRIVNINGSBERETTIGET EJENDOM CENTRALT BELIG- GENDE I BIRKERØD SAG Arealerne fordeler sig således: Kontor 185 kvm. Lager 399 kvm. Ejendommen er opført i 1977 med en ombygning i Lokalerne er udlejet til 2 forskellige lejere. Ejendommen er opført i letbeton og opvarmes med naturgas. Lejens størrelse skønnes, at være under markedsniveau og må kunne forventes forhøjet på sigt kr HILLERØD EGTVED CENTRALT PLACERET UDLEJET BUTIKSEJERLEJLIGHED NÆR HIL- LERØD MIDTBY SAG Forretningen er udlejet til eventyrsport. Ejendommen består af: 223 kvm. butiksareal 241 kvm. lager i underetagen. BOLIGEJENDOM PÅ 641 KVM. SAG Tre sammenhængende boligudlejningsejendomme i Gravens tæt ved Alminde og Kolding bestående af 9 boliglejemål som alle er udlejet. Bygning 1 er et fritligende parcelhus som ligger på særskilt matrikkel. Lejemålene er løbende renoveret og fremstår pænt og velholdt. Opvarmningsform: Gas Afkast ca. 5.50% kr kr

11 VEJLE UDBUD i n v e s t e r i n g FLOT EJENDOM SÆLGES I UDBUD SAG På vegne Sydbank A/S udbydes markant og synlig beliggende erhvervsejendom i Vejle med et etageareal på 799 kvm. fordelt på 3 erhvervslejemål og 4 boliglejemål. Overtagelse 1. juli Alle bud skal afgives på særlig tilbudsblanket, som skal være, Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding i hænde senest tirsdag, den 09. juni 2009 kl , hvor åbningen af de indkomne bud vil finde sted. Udbudsmateriale og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til, Kolding på telefon For nærmere oplysninger kontakt statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Børge S. Mensel NÆSTVED NÆSTVED OFF. UDBUD OFF. UDBUD 862 KVM. I ET PLAN I KONTOREJENDOM FRA HERTIL 93 KVM. KÆLDER SAG Kontorejendom - fuldt udlejet - fra 1970 på 862 kvm i et plan - velindrettet. Hertil 93 kvm kælder. Ejendommen er ejet af Næstved Kommune og er i offentligt udbud. Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Næstved på en sidevej til Vordingborgvej. Gode tilkørselsforhold. Gode parkeringsforhold. Grunden er på kvm med mulighed for yderligere byggeri. Ejendommen er meget velanvendelig til kontorbrug, handelsvirksomhed eller andet. købstilbud afgives på de af Næstved Kommune og udfærdigede tilbudsblanket. Aftale om besigtigelse samt udførligt tilbudsmateriale, med salgsvilkår og købstilbud, rekvireres ved henvendelse til, Næstved. FORSAMLINGSHUS SAG For Næstved kommune udbydes Rislev Forsamlingshus til salg i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991, om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme. Ejendommen er opført i 1945 og består af 331 kvm. ejendom opført i gule og røde sten, indrettet til idrætssal og forsamlingshus. Ejendommen fremstår i lav vedligeholdelsesstand og køber må derfor påregne udgift til istandsættelse. Ejendommens fremtidige anvendelse er fortsat anvendelse som idrætssal og forsamlingshus, evt. i forbindelse med mindre cateringvirksomhed

12 i n v e s t e r i n g LØGSTØR HJØRRING MARKANT INVESTERINGSEJENDOM PÅ KVM. BELIGGENDE I LØGSTØR CENTRUM SAG Markant byejendom i det absolutte centrum af Løgstør. Bygningen er opført i 1991 i teglsten og tagkonstruktionen er udført som sadeltag pålagt teglsten. Ejendommen er udlejet til hhv. Fakta A/S og revisionsfirmaet Deloitte. Ligeledes er der et 647 kvm. tomt kontorareal, som køber med fordel kan ansøge om tilladelse til at ombygge til boligformål og efterfølgende udstykke i ejerlejligheder. Gode parkeringsforhold ved ejendommen. Sælger yder lejegaranti for det 647 kvm. uudlejede areal. Udover basislejen betaler sælger ligeledes forholdsmæssig andel af driftsudgifterne for det uudlejede areal. Startafkast ca. 8,25% kr ATTRAKTIV GÅGADEEJENDOM PÅ SPRINGVANDSPLADSEN SAG Ejendommen "Codanhus" på hjørnet af Nørregade, Søndergade og Strømgade ligger markant og er et tidstypisk kontorbyggeri fra 70érne. Benyttes primært af 2 store erhvervslejere. Hjørring Kommune er ejendommens absolut største lejer med over kvm. Dette lejemål kan alene opsiges med 3 års forudgående skriftligt varsel samtidig med, at lejemålet er uopsigeligt indtil 1. januar Den anden store lejer er Føtex, som har kvm. i stueetagen og kvm. i kælderen. Begge lejere har været i ejendommen siden opførelsen. Samlet areal kvm kr JELS VAMDRUP PROJEKTEJENDOM MED LEJEINDTÆGT SAG Udviklingsejendom beliggende midt i Jels by som delvis er udlejet til 4 bolig-lejere og 1 erhvervslejer. 1. sals lejligheden (150 kvm.) er pt. ledig men kan med fordel deles op i 2 lejemål samt udnytte tagetagen (100 kvm. ) som idag henstår uudnyttet. Alt i alt en spændende ejendom med mange muligheder til den rette gør det selv mand eller håndværker. kr PROJEKTGRUND PÅ 712 KVM. SAG Muligheder for at opføre 2 punkthuse på grunden bestående af hhv. 2 og 3 lejligheder. Der er udarbejdet et færdigtegnet projekt som tidligere er blevet godkendet af Vamdrup kommune. Dog skal udarbejdes en ny ansøgning som skal opfylde det nyebygningsrelegment. En mindre del af grunden er registreret på vidensniveau 2. Dette areal skal udlægges til p-areal. kr VIUF/KOLDING HASSELAGER 12 FULDT UDLEJET BOLIGINVESTERINGSEJENDOM SAG Ejendommen er beliggende mellem Kolding og Vejle og består af 8 lejligheder som alle er udlejet. Lejlighederne varierer i størrelse fra 40 kvm. til 110 kvm. Indestående på 63A kr ,59,- pr Ejendommen er en 80/20 ejendom idet der pr var mere end 80 % af ejendommen der blev benyttet til erhverv. Opvarmningsform: Naturgas. kr INVESTERINGSEJENDOM SAG Flot renoveret butiksejendom med facade til Skanderborgvej 1. års afkast 7,76 % 13 års uopsigelig lejekontrakt med Horze Danmark A/S Alle ejendommens driftsudgifter undtagen administration afholdes af lejer kr

13 K o n t o r full-circle.dk Masser af lys plads til inspiration Industrivej 9-11, Glostrup Kontorer Klar til indflytning fra m 2 et enestående kontorbyggeri for virksomheden, der vil bo eksklusivt og trafikalt let tilgængeligt. ejendommen er en ældre erhvervsejendom, der er fuldstændig nyrenoveret. I kan leje selvstændige lejemål fra 255 m 2 til m 2. Alle lokalerne fremstår usædvanligt lyse med store vinduespartier og lyse trægulve. avanceret klimaanlæg Et avanceret klimaanlæg sørger for at klimaet er i perfekt balance i ejendommen. Lejerne kan deltage i ejendommens kantineordning, og den højloftede kælder giver mulighed for leje af lagerplads. Parkeringspladser For hver 65 m 2, der lejes, følger der 1 stk. parkeringsplads. Der er mulighed for leje af yderligere parkeringspladser, hvis I har behov for det. fremvisning Indflytningen kan ske straks eller efter aftale. Yderligere oplysninger eller aftale om fremvisning af lokalerne får I ved at kontakte udlejningschef Kristian Hartmann. Direkte telefon: Mail: Sagsnummer fra: kr ,- /m 2 p.a. Drift kr. 175,- /m 2 p.a. trafikinfo 400 meter til Glostrup S-Station 500 meter til Glostrup Storcenter 500 meter til motorvejsnet/ring 3 tekniske installationer Elevator Solafskærming EDB-kabling, cat.6 Automatisk adgangskontrol Alarmanlæg Videoovervågning 13

14 k o n t o r VALBY 516 KVM. KONTOR CA. 300 M FRA VALBY STATION SAG Lyst, charmerende og præsentabelt lejemål der er centralt beliggende i Valby, i bekvem gåafstand til Toftegårds Plads og Valby Station. Originale fritlagte hanebånd og bærende træsøjler understreger den charmerende atmosfære. Lejemålet er p.t. indrettet primært som eet stort kontorlandskab med enkelte møderum/chefkontorer, pænt køkken/frokoststue, serverrum og toiletkerner. Lejemålet er forsynet med EDB-kabling samt ventilation og der er elevator direkte til lejemålet pr. kvm. kr ALBERTSLUND KVM. KONTOR OG KVM. LAGER SAMT KÆLDER SAG Flotteste facade til Roskildevej - her bliver din virksomhed virkeligt set! kvm kontor og kvm lager + kælder. Lageret er i samme bygningsmæssige høje kvalitet som kontorerne, så fleksibiliteten er høj. 100 gode P-pladser og glimrende adgangsveje gør denne ejendom absolut bruger-venlig. Lejemålet består af lyse og rummelige kontorlokaler i særdeles pæn stand. Stor hygge-kælder med bar og plads til ca. 30 personer. Lejemålet er indrettet med en kombination af kontorenheder og lager, og vil nemt kunne tilpasses ny lejers ønsker til indretning. Ejendommen har stor fælles kantine og der er gratis p-pladser. Ca m til S-tog, og bus 123 holder 300 m fra døren. 14 kr

15 KØBENHAVN S K o n t o r KVM. LOKALER MED UDSIGT TIL AMAGER STRAND SAG Perfekt beliggenhed kun 5 minutters kørsel til henholdsvis City og Lufthavnen/motorvejsnettet og 5 minutters gang til den nye Metrostation Øresund. Rekreative arealer som Amager Strandpark og Sundby Sejlforening ligger lige ved døren. Lyse og moderne bygninger med high-tech glas og stålfacade mod Amager Strandvej. Med flere trappepartier er ejendommen super fleksibel, således kan der lejes fra 500 til kvm. sammenhængende lyse og moderne lokaler. Største enkeltareal er på ikke mindre end kvm. De enkelte enheder er typisk indrettet som storrum med enkelte chef- og møderum, toiletter og thekøkken og fra forhuset er der spændende Øresundskig. Ejendommen har et flot fælles køkken og kantineareal som serviceres af Tingstrøm. På ejendommen er der rigtig mange parkeringspladser, men man kan tillige parkere på omkringliggende gader. fra kr pr. kvm. pr. kvm. fra kr. 850 FREDERIKSBERG C KONTOR-EJENDOM I CITY VED VESTERPORT ST KVM. 160 P-PLADSER! 826 KVM. ARKIV SAG etager á kvm. - ialt kvm. Dertil 826 kvm. arkiv i Parterre/høj kælder. Opført i 1974, indrettet som kontorejendom og har siden dens opførelse været anvendt af to brugere. Øverst er indrettet 235 kvm. kantine med dejligt gennemgående lys og flot udsigt. Adgang til etagerne via 3 trappehuse, der foruden trapper og elevatorer rummer toiletgrupper og the-køkkener på hver etage. Fleksibel indretning: De bærende søjler står i ydervæggene, og alle indvendige vægge er gipsvægge. Indretningen er i dag blandet storrums- og cellekontorer (1-4 mands kontorer). Indvendig fremtræder lokalerne velvedligeholdte og generelt i pæn stand. Indretning og stand kan aftales med udlejer. Dette er BRFs eget tidligere hovedsæde. Finanstilsynet har boet her en årrække; men rykker nu til anden adresse. kr

16 k o n t o r KØBENHAVN V KVM. EKSKLUSIVT KONTOR VED VESTERPORT STATION SAG Nu udbydes en ultimativ mulighed for domicilkontor på en fantastisk central beliggenhed lige ved Shell Huset og Vesterport Station. Lejemålet består af i alt kvm. kontor og 230 kvm. lager-/arkivlokaler i kælder med direkte adgang fra stueplan. Kontorarealet er fordelt med 330 kvm. i stueplan med direkte adgang via flot indgangsparti fra hjørnet af Vester Farimagsgade og Dahlerupsgade. Her er der stort åbent kontor, mødelokale, lille lager med direkte adgang fra gården, lille køkken samt handicaptoilet. Adgang til 1. salen, som rummer knap kvm., sker via flot vinklet trappe direkte fra stueplan. 1. salen indeholder helt åbent kontorareal (kan opdeles), 6 store kontorer/mødelokaler, 2 teknikrum, 3 toiletter, det ene med separat bruserum, samt skønt kantineområde i forbindelse med køkken. Lejemålet fremtræder særdeles repræsentativt overalt, med bl.a. nyrenoverede tolietfaciliteter, flotte egetræs parketgulve overalt, er fuldt kablet og overtages i øvrigt nyistandsat. 10 p-pladser i ejd's p-kælder. Lejemålet er momsfrit. inkl. drift kr KØBENHAVN K VALBY 400 KVM. KONTORER PÅ "STRØGET" VED HELLIGÅNDSKIRKEN SAG Centralt beliggende med 5 min. gang fra Kgs. Nytorv med busser og Metro station, udlejes velindrettet kontorlejemål. Ejendommen, der er pæn og velholdt, indeholder udover butikker i stueetagen (Lilly Modeller) kontorer på de øvrige etager. Det ledige lejemål er beliggende på 4. sal hævet over gadens larm og med udsigt til Helligåndskirken og det livlige strøg. Etagen, der netop er totalrenoveret med bl.a. nye trægulve er indrettet med få store rum. 889 KVM. BILLIGE KONTORLOKALER SAG Centralt beliggende i Valby, i bekvem gåafstand til Toftegårds Plads og Valby Station udlejes 889 kvm. kontorlokaler beliggende i rødstensbygning opført i 1950 erne til brug for F. L. Smith. I princippet indrettede som storrumskontorer / lager. Lejemålet udlejes i relativ rå tilstand - derfor den lave leje. STOR vareelevator direkte fra læssehal op i lejemålet. 16 kr kr

17 SØBORG KØBENHAVN K K o n t o r KVM. LYSE KONTORER MED PARKERINGSPLADSER - BE- LIGGENDE VED MOTORVEJEN OG TRAFIKPLADSEN SAG I flot højtbeliggende rødstensejendom med præsentabelt indgangsparti og central beliggenhed ved Gladsaxe trafikplads, tæt på motor- og ringvejsnettet og med en ualmindelig flot udsigt fra kontorerne og tagterrasserne over byen. Lejemålet er ialt kvm. fordelt på stueetagen: 750 kvm. kontorer eller butik. 3. sal: 323 kontorer + tagterrasse, og er indrettet med gode lyse kontorer i flere størrelser, men anden indretning er mulig, endvidere mødelokaler, køkken, frokoststue og toiletter. NB: Kan lejes etagevis eller opdelt efter aftale. Gode parkeringsforhold på ejendommen. Kontorleje pr. kvm. fra kr , 615 ELLER KVM. EKSKLUSIVT KONTOR MED UDSIGT OVER SØERNE - FÆLLES KANTINEORDNING SAG Adgangsforhold i særklasse med en opgang hvor der er kælet for detaljen, og som ligeledes tilbyder elevator. Endvidere adgang til dejlige kantine-/mødelokaler i kælderen, med fælles kantineordning der deles med ejedommens øvrige lejere. Lokalerne er nyistandsatte med egetræs parketgulve, nye toiletfaciliteter, nymalet overalt, med fuld kabling og står i det hele taget i en meget flot stand. Etagerne kan lejes samlet eller hver for sig, og indeholder på 4. sal stor, flot receptionsområde med direkte udsigt over søerne, lille "kaffekøkken" og mange mindre og mellemstore kontorer, men der gode muligheder for at lave storrumskontorer. 5. salen består ligeledes af kontorer, toiletter og lille køkken. Mulighed for at leje 2 p-pladser i gården. pr. kvm. m. drift kr SØBORG BRØNSHØJ SALG/LEJE 488 KVM. KONTOR TÆT VED RING 4 OG GLADSAXE TRAFIKPLADS SAG Godt beliggende lejemål på 1 sal i velordnet erhvervskvarter, tæt på motorvejsnettet samt gode off. transportmuligheder. Ejendommen er pæn og velholdt med flot adgangsparti og parkering lige foran døren. Kontorarealet er indrettet med var. kontorstørrelser, p.t 16 separate kontorrum samt serverrum, men bygningen er fleksibel. Fællesareal på 36 kvm. kr HOLMEN 483 OG 525 KVM. ARKITEKTDESIGNET KONTOR MED SUPER UDSIGT SAG lejemål begge i princippet indrettet som ét kæmpe aflangt storrumslokale. Masser af vinduesfag, som giver et fantastisk lysindfald og udsigt til Langelinie og Øresund. Lejemålene, der har adgang via præsentabel hovedtrappe med elevator, indeholder iøvrigt funktionelle køkkener, IT-/serverrum, rengøringsrum, fuld IT-kabling med arbejdsstationer. Gode p-forhold. pr. kvm. fra kr KVM. GODE KONTORER OG LAGER TIL HANDELS- ELLER HÅNDVÆRKSFIRMA SAG Ualmindelig pæn og velholdt bolig- og erhvervsejendom med attraktiv beliggenhed i Brønshøj ved Frederikssundsvej. Indeholder i underetagen 212 kvm. kontorer og lager/værksted på 36 kvm. herudover 79 kvm. lager/værksted i terrænplan, udlejes til handels- eller servicevirksomhed, der er gode p-forhold på og ved ejendommen. Lejemålet indeholder: Forrum, storrumskontor, chefkontor og mødelokale, depotrum, toilet og fyrrum/lager. Værksted/lager på 79 kvm. i terrænplan. Ejendommen kan også købes, dog bliver stueplan først ledigt ca 1. januar kr kr

18 k o n t o r SKIBBY FORRETNINGS- / UDLEJNINGSEJENDOM SAG Præsentabel og velbeliggende forretnings- og udlejningsejendom indeholdende 4 lejemål - 2 boliglejemål (udlejet), 1 forretningslokale (frit for køber - tidligere ejendomsmægler) og et lille værksted (udlejet). Ejendommen er beliggende meget centralt i Skibby overfor byens lokale indkøbscenter. Eksponeringen er i top i Skibby. Ejendommen er opført i 1907 og løbende vedligeholdt - men med ældre installationer. Det ledige forretningslokale fremstår lidt nedslidt og der må påregnes nogle udgifter for at bringe det op til nutidig stand. Der er gode parkeringsforhold på ejendommen kr VALLENSBÆK HILLERØD 18 VALLENSBÆK - SYNLIGT BELIGGENDE KONTOREJENDOM VED FRAKØRSEL TIL HOLBÆKMOTORVEJEN SAG Markant kontordomicil med eksklusiv facade i stål og meget synlig placering, beliggende hjørnet af Vallensbækvej og Jydekrogen - kun 300 m fra afkørsel 3 på Holbækmotorvejen. Det kvadratiske kontorhus i to etager med delvis kælder er udformet med præsentabelt glasindgangsparti / reception og gangarealet koncentreret i centrum af bygningen omkring en spændende, bred spindeltrappe mellem stuen og 1. sal. Trappe- og gangrummet er overdækket af stor glaspyramide, som leder rigeligt dagslys ned midt i bygningen. Den nuværende indretning består af ca 13 kontorlokaler i tæt forbindelse, forkoststue med foldevæg mod stort lyst mødelokale med glasvægge. Kælderens 123 kvm kan evt udgå helt eller delvis af lejemålet. kr KVM. KONTOR CENTRALT PLACERET I HILLERØD BYMIDTE SAG Lejemålet byder på 487 kvm. fordelt på 2 etager. 2. sal, 320 kvm, indeholder: Reception, 8 kontorer/mødelokaler, it-lokale, 2 toiletter, bad samt trappe til 3. sal. 3. sal, 167 kvm, indeholder: Stort mødelokale/konferencerum, kontor samt køkken og 2 toiletter. Udover den interne trappe er der ligeledes adgang til 3. sal via hovedtrappen. Der er mulighed for at leje 6 p-pladser i ejendommens kælder kr

19 KOLDING KOLDING K o n t o r 686 KVM. KONTOR OG LAGER 360 KVM. KONTOR SAG Flot domicilejendom - Kolding NV - tæt på motorvejskrydset E45 / E20. Indeholder kontorer og lager med gode tilkørselsforhold og ca. 20 parkeringspladser. Indretning: Hovedindgang med vindfang og garderobe. Præsentable kontorer med bl.a. storrumskontor, chefkontor, møderum, og personaletoilet og garderobe. Endvidere stor kantine / møderum med foldevæg og udgang til mindre østvendt terrasse. Den mellemste del af ejendommen er med linoleumsgulv og opdelt i 5 kontorer, kopirum, baderum, toilet og større åbent rum med dobbeltdør til parkeringsplads. Herfra er der direkte adgang til lavloftet lager med gode ovenlys. Lageret har udgang til overdækket læsserampe kr SAG Lyse kontorlokaler beliggende i Kolding Syd med en god fordeling mellem enkeltmandskontor, kontorfællesskab, mødelokale og showroom. Til lejemålet er der ligeledes lager og arkiv rum samt gode parkerings facilitetter. Mindre end 2 km. til motorvejen kr KOLDING ODENSE 200 KVM. KONTOR I UNIK ÆLDRE PAKHUSSTIL 660 KVM. FLOTTE KONTORER VED KVÆGTORVET SAG Unik og inspirerende miljø beliggende centralt i Koldings bymidte. Fremstår i ældre pakhusstil med synlige ege-fyr bjælker og tykke mure, ialt 200 kvm. Adgang til lejemålet vil for kunder ske fra den præsentable oipgang 4, hvor der er offentlige p-pladser. Lejemålet indeholder stort åbent kontorlandskab med adgang til toiletter, garderobe samt nyt køkken. Lejemålet fremstår totalt istandsat. Ved lejemålet forefindes der både kommunal og privat parkering. Kan indflyttes meget hurtigt kr SAG Lejemålet på 660 kvm er beliggende lige ved Kvægtorvet, med få minutters gang til banegården og City, med en rigtig god placering i forhold til synbarhed og tilkørselsforhold og med P-pladser lige ved døren. Lokalerne er bl.a. indrettet med: Reception, chefkontor, arkiv, møderum, teknikrum og stort kontorlokale med plads til medarbejdere. 1. sal: 4 kontorer, 2 møderum, toiletter, teknikrum m.v kr

20 k o n t o r KOLDING HADERSLEV 323 KVM. FLOTTE KONTORER 174 KVM. KONTOR I CENTRUM SAG Flotte kontorlokaler på 323 kvm. beliggende tæt på E45. Lejemålet har egen indgang fra foyeren og består af storrum med plads til medarbejdere, mødelokale, thekøkken samt fælles toiletter. Der er 28 kvm. kælder til lejemålet. Gode parkeringsforhold. Der er 10 parkeringspladser til lejemålet. Herudover er der brugsret til en række fællesfaciliteter - foyer, store møderum/ seminarrum, kantine samt bad og omklædningsfaciliteter. SAG Lejemålet er beliggende på 3. sal i en meget synlig og præsentabel ejendom på hjørnet af Gravene og Nørregade i Haderslev. Adgangen sker via fælles trappehus eller elevator og lejemålet indeholder 5-6 kontorer i varierende størrelser, hvortil kommer toilet og thekøkken. Fra lejemålet er der udgang til lille altan og stor dejlig tagterrasse. Lejemålet er på 144 kvm., hvortil kommer ca. 30 kvm. fællesarealer kr kr TØNDER RANDERS 295 KVM TIDLIGERE POSTHUS SAG Lejemålet er centralt beliggende i Tønder centrum på 1. salen af postbygningen. Der er særskilt indgang til lejemålet, der er opdelt i enkeltkontorer hvoraf flere kan sammenlægges. Ud over kontorarealet er der køkken/kantine samt toilet. Der er tale om charmerende og atmosfærefyldte lokaler der vil have repræsentationsværdi for enhver virksomhed. kr NYISTANDSAT KONTOR PÅ 200 KVM. SAG Særdeles central beliggenhed på gågaden i Randers Atmosfærefyldte og hyggelige omgivelser 200 kvm. kontor inkl. apteret tekøkken og toilet Lyse parketgulve, store vinduer og god lofthøjde Månedlig leje kr ÅBYHØJ ÅBYHØJ 20 LYSE OG INDBYDENDE KONTORLOKALER PÅ SØREN FRICHS VEJ I ÅRHUS SAG kvm. kontor fordelt på reception, arkiv og 12 regulære kontorlokaler Velegnet til deling af 2 eller flere virksomheder Markant ejendom med god synlighed fra Søren Frichs Vej Let og hurtig adgang til Århus Syd motorvejen kr KVM. KONTOR MED ATTRAKTIV BELIGGENHED SAG kvm. kontorlokaler Hyggelige lokaler med trægulve Super beliggenhed med udsigt til Viby Ringvej Tæt v/motorvejstilkørsel Århus C - gode busforbindelser pr. kvm kr. 850

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Tingvej 11 2300 København S Sagsnummer: 11403289 Erhverv Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K Tlf. 33301000 114@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Pris Arealer Kontant kr. 6.700.000

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Gammel Strand 50 København K Sagsnummer: 11489000 Erhverv Poul Erik Bech Nørre Voldgade 19-1358 København K - Tlf: 33301000-114@edc.dk 1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Kontor Fakta Beliggenhed

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 LEJEPROSPEKT Facade Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 Kontorer i new yorker style i renoveret produktionsejendom Spændende nyistandsatte lokaler Store vinduespartier Ca. 1,5 km. til Herlev Bymidte

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 Kontorlejemål Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 UDLEJES FOR Sohngårdsholmsvej 2, niveau 2, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

tagterrasse og Parkering i gård

tagterrasse og Parkering i gård Udlejningsprospekt Areal: 332 m² Kontor/ 12 m² depot tagterrasse og Parkering i gård Vestergade 2A, 4. sal, 1456 København K Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om 6 2 Beskrivelse

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

Vester Farimagsgade 15, 6. sal 1606 København V

Vester Farimagsgade 15, 6. sal 1606 København V 1 ud af 10 Unikt udsigtslejemål ved Vesterport Station 368 m² lyse og indbydende lokaler Øverst på 6. sal med tagterrasse og fantastisk udsigt Gode parkeringsforhold i nærliggende P-kældre Meget tæt på

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED. Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg.

LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED. Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg. LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg Sag 1006 VELINDRETTEDE MED MANGE LIBERALE ANVENDELSESMULIGHEDER FORBEREDT MED

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved.

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved. LEJEPROSPEKT I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved Sag ERH14115 Meget velholdt bygningsmasse - opføret i etaper fra 1978-1995 Ca.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Fleksibel ejendom med er og lagerhal med portadgang Kort afstand til motorvej E45 og Aarhus Gode tilkørselsforhold Mere end 200 gratis parkeringspladser

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Sagsnr. 21.153 Attraktiv beliggenhed på livlig handelsgade Momsfrit lejemål

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen Ejendommen I natursmukke omgivelser udlejes domicil ejendom på i alt 2.145 m 2.

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup 165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed Taastrup Rugvænget 19 B-C, 1. sal, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelsen for Rugvænget 19C, 1.sal, Taastrup ART Meget flotte og velindrettet

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange gratis

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 7-21.476 Lyse moderne lokaler i klassisk miljø Mange indretningsmuligheder for den

Læs mere

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Denne rustikke ejendom udsender, med sine store sprossede panoramavinduer, højloftede lokaler og udvendige elevatorafsnit,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011

LEJEPROSPEKT. Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011 LEJEPROSPEKT Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011 Kontorlejemål 325 m² nær centrum Gode parkeringsforhold og gå-afstand til stationen. Lejemålet består af hele 1. sal i nyere kontorhus.

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Krisetid 2009. Pensionskasser har nøglen til ejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Krisetid 2009. Pensionskasser har nøglen til ejendomsmarkedet Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Marts 2009 ErhvervsNyt Krisetid 2009 Læs mere side 3 Pensionskasser har nøglen til ejendomsmarkedet Læs mere side 4 Attraktivt lejemål

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv April 2009 ErhvervsNyt Tid for tilpasning - tænk i forandringer Læs mere side 3 Ny off. ejendomsvurdering bør trækkes tilbage Læs mere

Læs mere

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Markant kontorejendom med synlig beliggenhed Domicil på i alt 6.107 m 2 i 3 etager 60 parkeringspladser på terræn 100 meter til Helsingørmotorvejen Tæt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

LEJEOPSTILLING. 1.300 m2 afsikrede lagerfaciliteter på Michael Drewsensvej 14 16, 8270 Højbjerg.

LEJEOPSTILLING. 1.300 m2 afsikrede lagerfaciliteter på Michael Drewsensvej 14 16, 8270 Højbjerg. EP-Erhverv ApS LEJEOPSTILLING 1.300 m2 afsikrede lagerfaciliteter på Michael Drewsensvej 14 16, 8270 Højbjerg. Sag nr.: 1112 Beliggenhed: Michael Drewsens Vej 14 16, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Sagnr.

Læs mere

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8.

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8. Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY LAGER 12.011 m² KONTOR 8.210 m² Bygning 36 I bygningens facader mod syd og mod nord er der indrettet

Læs mere

Vejlegårdsvej 61, 2665 Vallensbæk Strand

Vejlegårdsvej 61, 2665 Vallensbæk Strand Murermester Karl Poulsen A/S Kontakt: v/karl Poulsen Henriette Eckholdt Larsen Naverland 31, tlf.nr. 2054 8435 2600 Glostrup mail: hl@kpeas.dk PROSPEKT Præsentabel og velbeliggende erhvervsejendom sælges

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver Ejendomsinfo Gode kontorer Knudsminde 4B Knudsminde 4B, 8300 Odder Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2 Ejendommen Knudsminde 4B er en særdeles præsentabel og velbeliggende ejendom med facade ud til Aarhusvej.

Læs mere