ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ErhvervsNyt. PropertySWAP. Tilpasninger af ejendomsporteføljer med. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech."

Transkript

1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Juni 2009 snyt Med PropertySWAP tilbyder vi nu muligheden for at du kan bytte din erhvervsejendom til anden fast erhvervsejendom Tilpasninger af ejendomsporteføljer med PropertySWAP Læs mere side 6 Sker der overhovedet noget på ejendomsmarkedet? Læs mere side 3 Ledigheden for erhvervslokaler er fortsat på historisk lavt niveau Læs mere side 4

2 edc poul erik bech erhvervscentre i danmark poulerikbech.dk/erhverv København Nørre Voldgade København K Tlf.: Herlev Kobbervej Herlev Tlf.: Hillerød Sdr. Jernbanevej 18D 3400 Hillerød Tlf.: Roskilde Frederiksborgvej 65 A 4000 Roskilde Tlf.: Næstved Ringstedgade Næstved Tlf.: Sønderjylland Store Torv 9A 6200 Aabenraa Tlf.: Esbjerg Torvegade Esbjerg Tlf.: Århus Fredens Torv Århus C Tlf.: Silkeborg Østergade Silkeborg Tlf.: Aalborg Vesterbro Aalborg Tlf.: Kolding Haderslevvej Kolding Tlf.:

3 Juni 2009 Sker der overhovedet noget på ejendomsmarkedet? Ja, naturligvis sker der noget på ejendomsmarkedet. Der sker noget hele tiden. Ejendomsmarkedet kan som bekendt opdeles i forskellige segmenter, og udviklingen på de meget forskellige segmenter er ikke altid den samme. Efter et par år med meget lidt omsætning af villaer og ejerlejligheder er 2009 startet godt op. I østdanmark, nærmere betegnet hovedstadsområdet, har salget været for opadgående siden årsskiftet. Omsætningen er den bedste målt i forhold til de seneste par år. Det ser meget positivt ud. I resten af Danmark er billedet noget mere broget, men dog med positive træk. Man kan som i den gamle arbejdersang fremføre: Det dages brødre det lysner i øst. Vi glæder os til fortsættelsen. På erhvervsejendomsmarkedet er billedet lidt mere dystert, uden dog at være sort. Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Det kan stadig mærkes, at bankerne ikke er nær så villige til at låne penge ud, som før i tiden. Dette betyder naturligvis, at omsætningen af erhvervsejendomme er på et meget lavt niveau i sammenligning med tidligere. Skal vi virkelig gå og vente på bankpakke 3 før der sker noget? Som tidligere beskrevet på denne plads, går det stadigvæk rimeligt fornuftigt med udlejning af kontorlokaler i København og de andre større byer i Danmark. Efterspørgslen efter lager- og produktionsejendomme er stadigvæk på samme niveau som hidtil, hvilket betyder, ikke den største efterspørgsel, men et fint udbud over hele landet. For alle kategorier af erhvervsejendomme og lokaler, herunder lokaler til detailbrug, gælder det, at ledigheden har været stigende, lidt eller meget, alt afhængig af hvor i landet man befinder sig, og alt efter type af erhvervsejendom. Den stigende ledighed giver næsten sig selv, idet en stigende arbejdsløshed automatisk medfører en stigende lokaleledighed. Læs i øvrigt artiklen på de efterfølgende sider om ledigheden i Danmark baseret på den nyeste oline-lokalebørs statistik. Den offentlige ejendomsvurdering For et par måneder siden gjorde vi i et par artikler opmærksom på de stigende offentlige ejendomsvurderinger. Vi gjorde os til talsmænd for at klage over de offentlige ejendomsvurderinger. Artiklerne medførte, at vi i den mellemliggende periode har udført et stort antal handelsværdivurderinger til brug ved klage over vurderingerne. Man kan endnu nå at klage over de offentlige ejendomsvurderinger, idet klagefristen udløber den 1. juli Hvis du ønsker at få udført en rigtig vurdering til brug ved klagesagen overfor SKAT, skal vi opfordre dig til at kontakte os straks. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore kunder og læsere af dette snyt en rigtig god og solrig sommer. Med venlig hilsen og på gensyn Indhold: Artikel... 4 Stillingsannonce...7 Investering... 8 Kontor Jørgen Jørgensen Lager/produktion Butikker

4 LeDigheDen for erhvervslokaler fortsat på historisk lavt niveau Der bliver flere ledige erhvervslokaler i Danmark som en naturlig konsekvens af den økonomiske afmatning, som gør virksomhederne usikre på fremtiden. Men ledigheden for erhvervslokaler er fortsat på et historisk lavt niveau med en samlet ledighed på blot 3,38 procent, påpeger erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen, edc erhverv. Det er ikke overraskende, at finanskrisen har en negativt afsmittende virkning på udlejningen af erhvervslokaler. Her viser de seneste tal fra Oline- Lokalebørs Statistikken, at antallet af ledige erhvervslokaler er steget mærkbart i løbet af første kvartal Ledigheden for kontorer er på landsplan steget 1,1 procentpoint gennem det seneste kvartal og 2,0 procentpoint gennem det seneste år. I hele landet er der sket en stigning på kvadratmeter, hvilket svarer til, at der aktuelt er ledige kvadratmeter kontorlokaler i Danmark. Men der er bestemt ingen grund til at gå i panik, mener erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen fra. Han har regnet videre på tallene og når frem til den for nogen overraskende konklusion, at markedet for erhvervsudlejning fortsat er stærkt og sundt. Der er ingen grund til at tage de negative briller på. Der er en god forklaring på den stigende ledighed, eftersom virksomhederne helt naturligt tilpasser deres arealforbrug efter omsætningen og antallet af medarbejdere. Det er imidlertid værd at fastholde, at ledigheden for erhvervslokaler trods krisen fortsat er på et historisk lavt niveau, siger Jørgen Jørgensen. Ledighed på 3,38 procent Regner man ledigheden ud i forhold til det samlede etageareal i hele landet, bliver resultatet, at ved indgangen til 2. kvartal 2009 var blot 3,38 procent af alle landets erhvervslokaler ledige. Tallet kan endda være lavere, da det samlede etageareal på kvadratmeter sandsynligvis er lavt sat. Med en ledighed på blot 3,38 procent ville man på arbejdsmarkedet tale om næsten fuld beskæftigelse, da der altid vil være en vis ledighed. På samme måde vil der altid være en vis tomgang på markedet for udlejning i forbindelse med flytning og genudlejning. Man kan næsten tale om, at den aktuelle ledighed svarer til den naturlige ledighed. Vi kommer bare fra et endnu lavere niveau, som i historisk perspektiv har været helt enestående efter mange års højkonjunktur, siger Jørgen Jørgensen. Ifølge erhvervsdirektøren kan en del af de stigninger i ledigheden, der fremgår af Oline-Lokalebørs Statistikken, endda være begrundet i ændringer, der ikke er af statistisk karakter. Mange ejendomsejere står selv for udlejningen og er dermed normalt ikke en del af den officielle statistik, som bygger på indberetninger fra ejendomsmæglerne. Men i dårlige tider benytter flere udlejere sig af en ejendomsmægler, fordi de selv har svært ved at genudleje tomme lokaler. Der kommer altså flere kvadratmeter med i statistikken, og de er ledige, påpeger Jørgen Jørgensen. Den officielle statistik Ifølge den officielle statistik fra Dansk Ejendomsmæglerforening sker der en stigning i ledigheden inden for alle typer af erhvervslokaler kontor, datailhandel samt lager og produktion. I Københavns by og Københavns omegn er ledigheden for kontorer steget med henholdsvis 1,7 og 1,8 procentpoint siden sidste kvartal, og der er tilsvarende sket en stigning på henholdsvis 2,6 og 1,9 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Ledighedsprocenten for kontorlokaler i Københavns by og Københavns omegn ligger i årets andet kvartal på henholdsvis 6,4 og 7,9 procent. Det svarer til, at der nu er ledige kvadratmeter, hvilket svarer til en stigning på ledige kvadratmeter i forhold til april sidste år. 4

5 Med en ledighed på blot 3,38 procent ville man på arbejdsmarkedet tale om næsten fuld beskæftigelse, da der altid vil være en vis ledighed. I hele landet er der sket en stigning på kvadratmeter, hvilket svarer til, at der aktuelt er ledige kvadratmeter kontorlokaler i Danmark, svarende til en ledighed på 6,3 procent. For detailhandelslokaler er ledigheden marginalt stigende over det meste af landet. I Københavns by og Københavns omegn ligger ledighedsprocenten på henholdsvis 2,9 og 3,2 procent en stigning på 0,2 procentpoint i Københavns by i forhold til sidste kvartal, mens der i samme periode er sket et fald i Københavns omegn på 0,5 procentpoint. I hele landet ligger ledigheden på 4,5 procent en stigning på 0,3 procent i forhold til sidste kvartal. Markedet for lager- og produktionslokaler oplever en marginalt stigende ledighed. I Københavns by og Københavns omegn er ledigheden for lager- og produktionslokaler i det seneste kvartal henholdsvis uændret og stigende med 0,2 procentpoint til 4,0 procent. Hele landet har det sidste år oplevet en stigning fra 1,5 procent til 2,6 procent, så der i dag er ledige kvadratmeter. søg professionel hjælp Aktuelt tyder intet på, at ledigheden for erhvervslokaler har toppet. Selv om det værste måske er overstået, forudser eksperterne, at den økonomiske krise vil fortsætte en tid endnu. Med udsigt til en lavere beskæftigelse på arbejdsmarkedet tyder meget på, at der fremadrettet vil blive flere ledige erhvervslokaler. Så længe finanskrisen er til stede, vil markedet fortsat være præget af stor tilbageholdenhed, og dermed vil antallet af ledige erhvervslokaler fortsat stige, siger økonom Mads Lindegaard fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Situationen kan meget vel føre til, at endnu flere udlejere af erhvervslokaler må opgive selv at stå for genudlejningen af deres tomme lokaler. Det kan give ekstra arbejde hos erhvervsmæglerne, og der kan være mange gode grunde til at søge professionel bistand til udlejningen. Et normalt udlejningssalær til mægleren svarer til det, man mister ved 1,8 måneds tomgang eller, om man vil, 1,8 måneds manglende leje. Hvis man vurderer, at mægleren kan udleje ens lokaler mindst 1,8 måned hurtigere, end man selv kan, skal man altså overveje at vælge en professionel erhvervsmægler til opgaven. Og så har vi ikke medregnet de udgifter, man selv måtte have til annoncering med videre. Regnestykket kan altså være til yderligere fordel for mæglerløsningen, siger Jørgen Jørgensen. 5

6 Tilpasninger af ejendomsporteføljer med PropertySWAP Med PropertySWAP tilbyder vi nu muligheden for at du kan bytte din erhvervsejendom til anden fast erhvervsejendom, der passer dig bedre med hensyn til beliggenhed, type eller størrelse. Du kan også bytte til en villa, et sommerhus, fast ejendom i udlandet, en erhvervsgrund eller? Mulighederne er uendeligt mange. Ønsker du at bytte fast ejendom er du velkommen til at kontakte det nærmeste scenter. 6

7 ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik erhvervsmægler erhvervsmægler til til odense odense Med en stærk markedsposition i det meste af landet indenfor servicering af erhvervsejendomsmarkedet løserafvilandet bl.a. opgaver Med en stærk markedsposition i det meste indenfor for sererhvervsvirksomheder, ejendomsinvestorer, vicering af erhvervsejendomsmarkedet løserprojektudviklere vi bl.a. opgaverogfor andelsboligforeninger. er vi involveret i de allerstørste og mestog erhvervsvirksomheder,ofte ejendomsinvestorer, projektudviklere komplicerede opgaver. andelsboligforeninger. Ofte er vi involveret i de allerstørste og mest komplicerede opgaver. Fundamentet for succesen er nogle særdeles stærke og kompetente teams, hvor der er fokus på samarbejde, effektivitet og kvalitet. Fundamentet for succesen er nogle særdeles stærke og kompetente teams, hvor der er fokus på samarbejde, effektivitet og kvalitet. Jobbet Med udgangspunkt i kontoret i Odense skal du efter en eventuel Jobbet indkøringsperiode indgå som en bærende kraft i opbygning og Med udgangspunkt i kontoret i Odense skal du efter en eventuel udvidelse af vores aktiviteter på Fyn. indkøringsperiode indgå som en bærende kraft i opbygning og udvidelse af vores aktiviteter på Fyn. Du vil indgå i det samlede team af erhvervsmæglere, der håndterer salg, udlejning og vurdering af erhvervs- og investeringsejendomdu vil indgå i det samlede team af erhvervsmæglere, der håndterer me. Du vil i forbindelse med jobbet blive tilbudt at deltage i en atsalg, udlejning og vurdering erhvervsog gode investeringsejendomtraktiv provisionsordning, deraf giver særdeles indtjeningsmume. Du vil i forbindelse med jobbet blive tilbudt at deltage i en atligheder. Partnerskab kan komme på tale. traktiv provisionsordning, der giver særdeles gode indtjeningsmuligheder. Din profilpartnerskab kan komme på tale. EtHvad job hvor en særdeles attraktiv gageringsaftale med kanviviforuden tilbyde dig? garanteret årlig minimumsgage kan tilbyde dig de allerbedste udviket job hvor vi foruden en særdeles attraktiv gageringsaftale med lingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet garanteret årlig minimumsgage kan tilbyde dig de allerbedste udvikkarriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtrælingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet den som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtræog interne jobrokeringer. den som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse jobrokeringer. Etog jobinterne i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst Den ideelle kandidat har en solid uddannelsesmæssig baggrund Din profil indenfor f.eks. økonomi, jura eller byggeri. Du har arbejdet i erden ideellei minimum kandidat nogle har enår,solid uddannelsesmæssig baggrund hvervslivet gerne som ejendomsmægler eller i indenfor f.eks. økonomi, jura eller byggeri. Du har arbejdet i eret andet job, hvor du på den ene eller anden måde har stiftet behvervslivet med i minimum nogle år, gerneligesom som ejendomsmægler kendtskab ejendomsbranchen, du har vist, at du eller har i et andet job, hvor dusalg. på den ene eller anden måde har stiftet betalent for opsøgende Du er formentligt bosat i Odense-områkendtskab med ejendomsbranchen, ligesom du har vist, atog duerhar det og har et godt netværk indenfor ejendomsbranchen talent for opsøgende Du eri formentligt bosat i Odense-områhvervslivet generelt, ersalg. evt. godt gang med uddannelsen hertil, er det og har et godt netværk indenfor ejendomsbranchen og erhvervslivet generelt, er evt. godt i gang med uddannelsen hertil, er kundeminded, salgs- og resultatorienteret, fuld af energi og udstrålerkundeminded, en naturlig pondus. en god teamplayer, kan samtidig salgs-du oger resultatorienteret, fuldmen af energi og udstråogså arbejde selvstændigt og komme med nye initiativer. Men frem ler en naturlig pondus. Du er en god teamplayer, men kan samtidig for alt er du en god købmand med evne og lyst til at sælge. også arbejde selvstændigt og komme med nye initiativer. Men frem for altkan er du en god købmand med evne og lyst til at sælge. Hvad vi tilbyde dig? ønsker at fastholde vor førende position i Danmark og udvikle os Et job en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst som en iinnovativ og international mæglervirksomhed, med netop ønsker at fastholde vor førende position i Danmark og udvikle de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som os som en innovativ og international mæglervirksomhed, med netop medarbejder. de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som medarbejder. Din ansøgning Din ansøgning bedes sendt til os elektronisk via Din ansøgning dk/job/2102. Du er også meget velkommen til at ringe til HR-konsuDinMette ansøgning bedes sendtpå til os lent Hvilsom Forsbøl tlf.elektronisk via 20,www.poulerikbech. såfremt du har dk/job/2102. Du ereller også meget velkommen til at ringe til HR-konsuspørgsmål til jobbet til vort firma. lent Mette Hvilsom Forsbøl på tlf , såfremt du har spørgsmål til jobbet eller til vort firma

8 i n v e s t e r i n g FREDENSBORG INVESTERINGSEJENDOM. ASMINDERØDGADE, FREDENSBORG SAG Investeringsejendom. 180 kvm. pragtvilla og 4 ejerlejligheder på 270 kvm. i super-smuk stand. Mulighed for frastykning eller tilbygning er ved at blive undersøgt kvm. grund. Måske skal I her have jeres "Olle-Kolle", eller her kunne være et bo-fællesskab i villaen med individuelle boliger i de 4 ejerlejligheder? Flot indkørsel belagt med granitskærver, gårdsplads med toppede-brosten, pudsede facader og idyl. Nuværende ejere har istandsat / moderniseret ejendommen med respekt for ejendommens alder og karakter. Lejeindtægt ,- p.a. Afkast 7%. kr KØBENHAVN Ø FLOT EJENDOM MED LEDIG LEJLIGHED PÅ 243 KVM. SAG Særdeles velbeliggende ejendom med herskabelig hall/opgang med elevator. Ejendommen fremstår i god vedligeholdelsesstand med bl. a. sortglaserede tegl fra 1996 og nyere termovinduer mod gaden og i kælderen. Indeh. 1 opgang med i alt 9 lejligheder (heraf 1 blandet bolig /erhverv) og 4 erhvervslejemål (kontor, klinik for fysioterapi og lager). Lejlighederne består af 7 stk. 7-vær. på 243 kvm og 2 stk. 6-vær. på kvm. Kun 3 af lejlighederne er renoverede. Netop nyrenoveret lejlighed på 243 kvm, med bl.a. 2 badeværelser, er ledig for køber. Lejen pr. kvm for de ikke renoverede lejligheder udgør kr pr. kvm. Ejendommen skal ikke tilbydes til lejerne. 8 kr

9 KØBENHAVN K i n v e s t e r i n g 4 VELINDRETTEDE STORE EJERLEJLIGHEDER ATTRAKTIVT BELIGGENDE I MIDDELALDERBYEN SAG Særdeles velholdt, præsentabel og centralt beliggende ejerlejlighedsejendom i Københavns City indeholdende i alt 6 ejerlejligheder. Heraf udbydes samlet ejerlejlighederne fra 1. til 4. sal, i alt 4 stk. med følgende netto og bruttoarealer: 3 stk. á 197 tinglyste kvm. og 216 brutto kvm., 1 stk. - taglejlighed - med et tinglyst areal på 122 kvm. og et bruttoareal på 141 kvm. De 3 store ejerlejligheder anvendes p.t. til erhvervsformål, men fraflyttes pr. 1 september 2009, hvorefter lejlighedernes anvendelse skal overgå til boligformål. Taglejligheden anvendes allerede til boligformål og er ligeledes fri for lejemål pr. 1. september Ejendommen opvarmes ved centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet. kr VALBY KØBENHAVN K BOLIGEJENDOM MED 3 LEDIGE LEJLIGHEDER 2 ERHVERV OG 4 GODE BOLIGER VED KULTORVET SAG Velholdt boligejendom med 3 ledige lejligheder - 3 og 4 vær. lejligheder - for køber. Ejendommen har individuel opvarmning og toiletter på køkkentrappe, der adstedkommer et større forbedringspotentiale. Der er i alt 10 lejligheder og 2 uudlejede erhverslokaler i kælderetagen. Lejlighederne har et bruttoareal på h.h.v. 83 kvm. og 69 kvm., fem af hver. Ejendommen er centralt beliggende i Valby på sidevej til Valby Langgade og er opført i 5 etager med pudset facade mod gaden og med gul murstensfacade mod ejendommens gård, hvor der i øvrigt er 1 uudlejet garage. Indvendig fremtræder ejendommen vel vedligeholdt, bl.a. med pæne trappeopgange. kr SAG Ejendommen, der er erklæret bevaringsværdig, fremtræder særdeles velvedligeholdt. Ejendommen er opført i 1800 i 4 fulde etager samt med høj kælder og udnyttet tagetage. Ejendommen blev i 1976 saneret. Saneringen omfattede bl.a. etablering af køkken og badeværelse i de enkelte boliger, nyt tegltag, gård- og gadefacade blev repareret og malet. Del af sidehuset blev nedrevet og der blev udført en omfattende gårdsanering omfattende hele karreen Rosengården, Fiolstræde, Krystalgade og Peder Hvitfeldts Stræde. Ejendommen indeh. 2 butikker samt 4 store 4-vær. lejligheder på 105 kvm. Kun 1 af de 4 lejligheder er moderniseret. Kvm/lejen for de 3 ikke renoverede lejligheder udgør kun ca. kr kr

10 i n v e s t e r i n g ROSKILDE BIRKERØD 553 KVM. BOLIG/ERHVERV MED FREMRAGENDE BELIGGENHED I ROSKILDE CENTRUM SAG Ejendommen består af en stueetage pt. udlejet til ejendomsmæglerforretning, 1.sal med 50/50 bolig/erhverv og 2. sal udelukkende med beboelse. Der er fuld kælder under ejendommen. Ejendommen fremtræder praktisk talt over alt i meget god stand, idet den i de senere år har fået nyt tag, nye vinduer, tagrender m.v. 1. salen indeholder i kontorafdelingen 3 pæne kontorer og en boligdel med 2 pæne stuer, soveværelse og dejligt badeværelse og nyere køkken. 2. salen indeholder stue, der står i forbindelse med en skøn dejlig stue med skråvægge, altan med 1. klasses udsigt, gæstetoilet, stort soveværelse med bad og toilet kr KVM. AFSKRIVNINGSBERETTIGET EJENDOM CENTRALT BELIG- GENDE I BIRKERØD SAG Arealerne fordeler sig således: Kontor 185 kvm. Lager 399 kvm. Ejendommen er opført i 1977 med en ombygning i Lokalerne er udlejet til 2 forskellige lejere. Ejendommen er opført i letbeton og opvarmes med naturgas. Lejens størrelse skønnes, at være under markedsniveau og må kunne forventes forhøjet på sigt kr HILLERØD EGTVED CENTRALT PLACERET UDLEJET BUTIKSEJERLEJLIGHED NÆR HIL- LERØD MIDTBY SAG Forretningen er udlejet til eventyrsport. Ejendommen består af: 223 kvm. butiksareal 241 kvm. lager i underetagen. BOLIGEJENDOM PÅ 641 KVM. SAG Tre sammenhængende boligudlejningsejendomme i Gravens tæt ved Alminde og Kolding bestående af 9 boliglejemål som alle er udlejet. Bygning 1 er et fritligende parcelhus som ligger på særskilt matrikkel. Lejemålene er løbende renoveret og fremstår pænt og velholdt. Opvarmningsform: Gas Afkast ca. 5.50% kr kr

11 VEJLE UDBUD i n v e s t e r i n g FLOT EJENDOM SÆLGES I UDBUD SAG På vegne Sydbank A/S udbydes markant og synlig beliggende erhvervsejendom i Vejle med et etageareal på 799 kvm. fordelt på 3 erhvervslejemål og 4 boliglejemål. Overtagelse 1. juli Alle bud skal afgives på særlig tilbudsblanket, som skal være, Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding i hænde senest tirsdag, den 09. juni 2009 kl , hvor åbningen af de indkomne bud vil finde sted. Udbudsmateriale og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til, Kolding på telefon For nærmere oplysninger kontakt statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Børge S. Mensel NÆSTVED NÆSTVED OFF. UDBUD OFF. UDBUD 862 KVM. I ET PLAN I KONTOREJENDOM FRA HERTIL 93 KVM. KÆLDER SAG Kontorejendom - fuldt udlejet - fra 1970 på 862 kvm i et plan - velindrettet. Hertil 93 kvm kælder. Ejendommen er ejet af Næstved Kommune og er i offentligt udbud. Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Næstved på en sidevej til Vordingborgvej. Gode tilkørselsforhold. Gode parkeringsforhold. Grunden er på kvm med mulighed for yderligere byggeri. Ejendommen er meget velanvendelig til kontorbrug, handelsvirksomhed eller andet. købstilbud afgives på de af Næstved Kommune og udfærdigede tilbudsblanket. Aftale om besigtigelse samt udførligt tilbudsmateriale, med salgsvilkår og købstilbud, rekvireres ved henvendelse til, Næstved. FORSAMLINGSHUS SAG For Næstved kommune udbydes Rislev Forsamlingshus til salg i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991, om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme. Ejendommen er opført i 1945 og består af 331 kvm. ejendom opført i gule og røde sten, indrettet til idrætssal og forsamlingshus. Ejendommen fremstår i lav vedligeholdelsesstand og køber må derfor påregne udgift til istandsættelse. Ejendommens fremtidige anvendelse er fortsat anvendelse som idrætssal og forsamlingshus, evt. i forbindelse med mindre cateringvirksomhed

12 i n v e s t e r i n g LØGSTØR HJØRRING MARKANT INVESTERINGSEJENDOM PÅ KVM. BELIGGENDE I LØGSTØR CENTRUM SAG Markant byejendom i det absolutte centrum af Løgstør. Bygningen er opført i 1991 i teglsten og tagkonstruktionen er udført som sadeltag pålagt teglsten. Ejendommen er udlejet til hhv. Fakta A/S og revisionsfirmaet Deloitte. Ligeledes er der et 647 kvm. tomt kontorareal, som køber med fordel kan ansøge om tilladelse til at ombygge til boligformål og efterfølgende udstykke i ejerlejligheder. Gode parkeringsforhold ved ejendommen. Sælger yder lejegaranti for det 647 kvm. uudlejede areal. Udover basislejen betaler sælger ligeledes forholdsmæssig andel af driftsudgifterne for det uudlejede areal. Startafkast ca. 8,25% kr ATTRAKTIV GÅGADEEJENDOM PÅ SPRINGVANDSPLADSEN SAG Ejendommen "Codanhus" på hjørnet af Nørregade, Søndergade og Strømgade ligger markant og er et tidstypisk kontorbyggeri fra 70érne. Benyttes primært af 2 store erhvervslejere. Hjørring Kommune er ejendommens absolut største lejer med over kvm. Dette lejemål kan alene opsiges med 3 års forudgående skriftligt varsel samtidig med, at lejemålet er uopsigeligt indtil 1. januar Den anden store lejer er Føtex, som har kvm. i stueetagen og kvm. i kælderen. Begge lejere har været i ejendommen siden opførelsen. Samlet areal kvm kr JELS VAMDRUP PROJEKTEJENDOM MED LEJEINDTÆGT SAG Udviklingsejendom beliggende midt i Jels by som delvis er udlejet til 4 bolig-lejere og 1 erhvervslejer. 1. sals lejligheden (150 kvm.) er pt. ledig men kan med fordel deles op i 2 lejemål samt udnytte tagetagen (100 kvm. ) som idag henstår uudnyttet. Alt i alt en spændende ejendom med mange muligheder til den rette gør det selv mand eller håndværker. kr PROJEKTGRUND PÅ 712 KVM. SAG Muligheder for at opføre 2 punkthuse på grunden bestående af hhv. 2 og 3 lejligheder. Der er udarbejdet et færdigtegnet projekt som tidligere er blevet godkendet af Vamdrup kommune. Dog skal udarbejdes en ny ansøgning som skal opfylde det nyebygningsrelegment. En mindre del af grunden er registreret på vidensniveau 2. Dette areal skal udlægges til p-areal. kr VIUF/KOLDING HASSELAGER 12 FULDT UDLEJET BOLIGINVESTERINGSEJENDOM SAG Ejendommen er beliggende mellem Kolding og Vejle og består af 8 lejligheder som alle er udlejet. Lejlighederne varierer i størrelse fra 40 kvm. til 110 kvm. Indestående på 63A kr ,59,- pr Ejendommen er en 80/20 ejendom idet der pr var mere end 80 % af ejendommen der blev benyttet til erhverv. Opvarmningsform: Naturgas. kr INVESTERINGSEJENDOM SAG Flot renoveret butiksejendom med facade til Skanderborgvej 1. års afkast 7,76 % 13 års uopsigelig lejekontrakt med Horze Danmark A/S Alle ejendommens driftsudgifter undtagen administration afholdes af lejer kr

13 K o n t o r full-circle.dk Masser af lys plads til inspiration Industrivej 9-11, Glostrup Kontorer Klar til indflytning fra m 2 et enestående kontorbyggeri for virksomheden, der vil bo eksklusivt og trafikalt let tilgængeligt. ejendommen er en ældre erhvervsejendom, der er fuldstændig nyrenoveret. I kan leje selvstændige lejemål fra 255 m 2 til m 2. Alle lokalerne fremstår usædvanligt lyse med store vinduespartier og lyse trægulve. avanceret klimaanlæg Et avanceret klimaanlæg sørger for at klimaet er i perfekt balance i ejendommen. Lejerne kan deltage i ejendommens kantineordning, og den højloftede kælder giver mulighed for leje af lagerplads. Parkeringspladser For hver 65 m 2, der lejes, følger der 1 stk. parkeringsplads. Der er mulighed for leje af yderligere parkeringspladser, hvis I har behov for det. fremvisning Indflytningen kan ske straks eller efter aftale. Yderligere oplysninger eller aftale om fremvisning af lokalerne får I ved at kontakte udlejningschef Kristian Hartmann. Direkte telefon: Mail: Sagsnummer fra: kr ,- /m 2 p.a. Drift kr. 175,- /m 2 p.a. trafikinfo 400 meter til Glostrup S-Station 500 meter til Glostrup Storcenter 500 meter til motorvejsnet/ring 3 tekniske installationer Elevator Solafskærming EDB-kabling, cat.6 Automatisk adgangskontrol Alarmanlæg Videoovervågning 13

14 k o n t o r VALBY 516 KVM. KONTOR CA. 300 M FRA VALBY STATION SAG Lyst, charmerende og præsentabelt lejemål der er centralt beliggende i Valby, i bekvem gåafstand til Toftegårds Plads og Valby Station. Originale fritlagte hanebånd og bærende træsøjler understreger den charmerende atmosfære. Lejemålet er p.t. indrettet primært som eet stort kontorlandskab med enkelte møderum/chefkontorer, pænt køkken/frokoststue, serverrum og toiletkerner. Lejemålet er forsynet med EDB-kabling samt ventilation og der er elevator direkte til lejemålet pr. kvm. kr ALBERTSLUND KVM. KONTOR OG KVM. LAGER SAMT KÆLDER SAG Flotteste facade til Roskildevej - her bliver din virksomhed virkeligt set! kvm kontor og kvm lager + kælder. Lageret er i samme bygningsmæssige høje kvalitet som kontorerne, så fleksibiliteten er høj. 100 gode P-pladser og glimrende adgangsveje gør denne ejendom absolut bruger-venlig. Lejemålet består af lyse og rummelige kontorlokaler i særdeles pæn stand. Stor hygge-kælder med bar og plads til ca. 30 personer. Lejemålet er indrettet med en kombination af kontorenheder og lager, og vil nemt kunne tilpasses ny lejers ønsker til indretning. Ejendommen har stor fælles kantine og der er gratis p-pladser. Ca m til S-tog, og bus 123 holder 300 m fra døren. 14 kr

15 KØBENHAVN S K o n t o r KVM. LOKALER MED UDSIGT TIL AMAGER STRAND SAG Perfekt beliggenhed kun 5 minutters kørsel til henholdsvis City og Lufthavnen/motorvejsnettet og 5 minutters gang til den nye Metrostation Øresund. Rekreative arealer som Amager Strandpark og Sundby Sejlforening ligger lige ved døren. Lyse og moderne bygninger med high-tech glas og stålfacade mod Amager Strandvej. Med flere trappepartier er ejendommen super fleksibel, således kan der lejes fra 500 til kvm. sammenhængende lyse og moderne lokaler. Største enkeltareal er på ikke mindre end kvm. De enkelte enheder er typisk indrettet som storrum med enkelte chef- og møderum, toiletter og thekøkken og fra forhuset er der spændende Øresundskig. Ejendommen har et flot fælles køkken og kantineareal som serviceres af Tingstrøm. På ejendommen er der rigtig mange parkeringspladser, men man kan tillige parkere på omkringliggende gader. fra kr pr. kvm. pr. kvm. fra kr. 850 FREDERIKSBERG C KONTOR-EJENDOM I CITY VED VESTERPORT ST KVM. 160 P-PLADSER! 826 KVM. ARKIV SAG etager á kvm. - ialt kvm. Dertil 826 kvm. arkiv i Parterre/høj kælder. Opført i 1974, indrettet som kontorejendom og har siden dens opførelse været anvendt af to brugere. Øverst er indrettet 235 kvm. kantine med dejligt gennemgående lys og flot udsigt. Adgang til etagerne via 3 trappehuse, der foruden trapper og elevatorer rummer toiletgrupper og the-køkkener på hver etage. Fleksibel indretning: De bærende søjler står i ydervæggene, og alle indvendige vægge er gipsvægge. Indretningen er i dag blandet storrums- og cellekontorer (1-4 mands kontorer). Indvendig fremtræder lokalerne velvedligeholdte og generelt i pæn stand. Indretning og stand kan aftales med udlejer. Dette er BRFs eget tidligere hovedsæde. Finanstilsynet har boet her en årrække; men rykker nu til anden adresse. kr

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk

ErhvervsNyt. pr. mail. Økonomisk. Pladsbesparende. Smidigt. Hurtigt. Mobilt. Fleksibelt. Til tiden. Miljøvenligt. Praktisk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv April 2009 ErhvervsNyt Tid for tilpasning - tænk i forandringer Læs mere side 3 Ny off. ejendomsvurdering bør trækkes tilbage Læs mere

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv December 2009 ErhvervsNyt Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Læs mere side 3 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Januar 2007 ErhvervsNyt Godt Nytår Året 2006 har for os været et godt år Læs mere side 3 EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Læs mere side 4 Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler

Læs mere

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom November 2009 ErhvervsNyt Optimer din ejendom Læs mere side 3 Energimærker for små kontorer er mest varm luft Læs mere side 6 6.372 kvm. kontorer udlejes i Copenhagen Europe Center - et af Københavns største

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive September 2008 ErhvervsNyt Bankernes tillidskrise rammer ejendomme Læs mere side 4 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side 19 5.300 kvm. kontor i Friis

Læs mere

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail I N V E S T E R I N G HEDEHUSENE KØBENHAVN K VELBYGGET INVESTERINGSEJENDOM SAG 11460702 Velbygget ejendom opført i 1992 bestående af højloftet stueetage samt tilhørende administrationsafsnit på 1. sal,

Læs mere

ErhvervsNyt. EDC Erhverv Poul Erik Bech. - eksperter i salg af ejendomme i udbud! Se vores udbudsejendomme fra side 8 OFFENTLIGT UDBUD

ErhvervsNyt. EDC Erhverv Poul Erik Bech. - eksperter i salg af ejendomme i udbud! Se vores udbudsejendomme fra side 8 OFFENTLIGT UDBUD Juni 211 ErhvervsNyt OFFENTLIGT UDBUD Går det fremad nu? Læs mere side 3 Spirende optimisme på ejendomsmarkedet Læs mere side 4 Attraktivt beliggende ejendom i Dronningmølle Læs mere side 9 EDC Erhverv

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering 3-5 kvm kontor Søger fra 3 kvm. kontorlokaler til undervisning i Valby. >>114-23175717 Søger lyse kontorlokaler Søger lyse lokaler på 2 25 kvm. beliggende, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Gentofte eller

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme September 2010 ErhvervsNyt Energimærkning af erhvervsejendomme Læs mere side 3 Milliardprojekter giver løft til udkantsdanmark Læs mere side 4 Markant New Yorker kontorlejemål Læs mere side 11 EDC Poul

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. Udsigterne for 2011. Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Januar 211 ErhvervsNyt Udsigterne for 211 Læs mere side 3 Udenlandske aktører klar til at indtage Danmark Læs mere side 4 Parken gør op med fordomme Læs mere side 6 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu.

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu. Juni 2007 ErhvervsNyt Erhvervsejendomme - markedet netop nu Læs mere side 3 Tiderne skifter Nye udfordringer og muligheder Se side 4 Investeringsejendomme Se side 7 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Læs mere

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Ejendomme 45.000 eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME

Læs mere

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted.

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 3. kvartal 2009 En international platform Side 2 GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted Side 6 Leder En international platform Globaliseringen har for alvor taget fart i

Læs mere

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE OKTOBER 2012 Silkeborg Midtby side 2 Silkeborg Nord side 3 Ry side 5 Silkeborg Midtby side 3 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Silkeborg iuntum estium Midtby nihilluptate side dolorep

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH SYDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 SYDJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de skal

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT KJELDSKOV & CO. MAGAZINE ERHVERVSEJENDOMME NO.01 ERHVERVSEJENDOMME I dagens marked kræves der aktivt opsøgende salg. Det er et særligt håndværk, der giver resultater, H. KJELDSKOV Investering i høj standard

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer

Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer København - Århus - Aalborg - Odense - Roskilde samt i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og mange

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Nye tider Nye mål Nye lokaler Velkommen til JKE s nyeste magasin med erhvervslokaler

Læs mere

TEMA FRITIDSBOLIGER. Sommerhus i yderste klitrække

TEMA FRITIDSBOLIGER. Sommerhus i yderste klitrække UDGAVE 47 / SØNDAG DEN 18. MARTS 2012 ANNONCETILLÆG TIL TEMA FRITIDSBOLIGER Sommerhus i yderste klitrække 2 Ny bolig? Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligende salgsvurdering af din bolig

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Forår 2012 Odense satser stort Den nye vidensbydel i odense generation y påvirker fremtidens kontorer Det nordiske ejendomsmarked

Læs mere