Forord. Det er et lille stykke kulturhistorie, Ole Bergh har begivet sig ud i. Fremstillingen er præget af Ole Berghs næse for gode fortællinger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Det er et lille stykke kulturhistorie, Ole Bergh har begivet sig ud i. Fremstillingen er præget af Ole Berghs næse for gode fortællinger."

Transkript

1 Forord I denne lille bog giver Ole Bergh et tidsbillede af de små gader i Aalborg. Både dem vi har mistet for længe siden og et par af dem, vi stadig har på bykortet. Men i forhold til nutiden er kun gadenavnene fælles for det liv, der levedes her helt op til de første efterkrigsår. Tidsbilledet er centreret omkring to personer, bugserbåds-rederen Carl Lorentzen, også kaldet Goliath, og forfatteren Erik Nørgaard. To vidt forskellige personligheder, der hver på sin måde tegner billedet af de små gader. Carl Lorentzen blev født i 1908, omkring det tidspunkt, hvor de store omvæltninger var på vej.til at begynde med var der første verdenskrig og afmatning, for ikke at nævne anden verdenskrig og fremefter, hvor Aalborg gik fra at være en lille købstad til at være det Aalborg, vi kender i dag. Med al den udvikling i teknologi, produktion, byliv og samfundsliv, der har medført både politiske og sociale ændringer - og store ændringer i byrummet. Historieskrivningen beskæftiger sig ofte med socialt velstillede mennesker. Dette er et forsøg på at give et bidrag til et billede af en tid og en anden social gruppe i de små gader, da rammerne var mere simple og ydmyge. Men disse rammer har fostret et menneskemateriale, der satte afgørende præg på de nye tider. Carl Lorentzen og Erik Nørgaard er blot to eksempler på, hvor vidt forskelligt de små gader og deres fattigdom skabte en anden slags tilværelse. Det er et lille stykke kulturhistorie, Ole Bergh har begivet sig ud i. Fremstillingen er præget af Ole Berghs næse for gode fortællinger. God fornøjelse! Henrik Dalgaard Aalborg Universitetsforlag November

2 Når vi siger Carl Lorentzen og Goliath, siger vi Sankt Hans Gade i Aalborg. Han har ikke gjort gaden berømt, men folk, der husker ham, husker også hans baggrund: Opvæksten i en lille gade, der dengang var beboet af hovedsageligt fattigfolk. Det var kendetegnet for de små gader med en stærk kultur af sammenhold og kvik slagfærdighed både i munden og på næven. Også utugt her og der. Pengene var små, og et sted skulle de tjenes af kvinder, der ikke så anden udvej, men som ikke blev set ned på af den grund. Efterspørgslen fra de "pæne" kvarterer var jo tilsvarende konstant. Er det for meget skønmaleri af de små gader? Ja vist, der er så mange mellemtoner. Carl Lorentzen er et af mange udtryk for mangfoldigheden, og derfor skal han trækkes frem her som et af flere eksempler på kulturen omkring de små gader i Aalborg, adskillige af dem for længst slettet af bykortet. Men endnu ikke hvad der tilbage af Sankt Hans Gade. "Vi, der kom fra det kvarter, hvor jeg blev født den 5. oktober 1908, blev ikke behandlet ret godt", har han fortalt i sine erindringer "Vi var fattige hjemme, og det var alle de andre i kvarteret også". Carl Lorentzen var blandt de mange, der brød ud af dette miljø og blev en særdeles kendt borger i Aalborg og langs hele Limfjorden som ejer/medejer af Aalborg Havns enerådende bugserflåde, de største af fartøjerne udbygget og forstærket i den grad, at de fra 1959 og adskillige år frem udførte statens isbrydningstjeneste på fjorden. Det var en hård opgave i efterkrigsårenes isvintre. Den stærkes ret Lorentzens barndom i Sankt Hans Gade faldt sammen med Første Verdenskrigs knaphed på alt, hans ungdom med 30'ernes krisetider. Var der noget godt at huske fra den barndom, spurgte Lorentzen sig selv. Den stærkes ret gjaldt. Den dominerende var ham, der kunne slå først og på den rigtige måde. Men tværs gennem den primitive råstyrke var der noget ægte solidarisk. Ingen blev ladt i stikken. Betingelserne var smalle og sammenholdet uopslideligt. 6

3 Børnene i Brødregyde har stillet sig opfor fotografen før det store gennembrud i Carl Lorentzen var rent bogstaveligt blandt de slående eksempler. Sin dominans opdagede han som 15-årig. Han vidste godt, at han ikke var nogen splejs. Om vinteren, når han ikke kunne sejle med sin far, gik han til hånde i Søren Jensens produktforretning, hvor han slog kasseret støbejerngods i stykker med en forhammer. Når de andre ikke så det, løftede han tipvognshjul og tungere og tungere sager - men alligevel, det var jo ikke nok til at gå i kødet på gadens herskende størrelser. Så skete det alligevel for den 15-årige. En dag kom hans far i skænderi med to af de værste, og det så ud til at skulle ende blodigt eller endnu værre for den på ingen måde splejsede far. Carl nåede ikke at tænke sig om. Han trådte imellem og bad de stærke om at spise brød til."hvad fanden bilder du dig ind, din beskidte knægt", råbte den ene og løftede hånden. Carl slog først og slap ikke uskadt, men med langt mildere spor af blod og flænger end de to grimme, der blev helt tavse. Det var en anden Carl i Sankt Hans Gade fra det øjeblik. De opdagede, at han gerne ville holde med de svage. Hvis de samtidig var frække over for ham, erfarede de på stedet, at det skulle man slet ikke være. Der slås på tæven i dag mere end nogensinde, men med den forskel på miljøet dengang og nu, at ham der falder, bliver liggende. Kampen er forbi, der bliver ikke sparket i hovedet og kroppen på den fældede. Carl Lorentzen var blandt dem, der tegnede den slagkraftige forskel i Sankt Hans Gade. 7

4 I hælene på lodserne Han ville noget med fartøjer så langt tilbage, han kunne huske. Hjemmet i Sank Hans Gade lå ved den gamle Nyhavn med alle beværtningerne, der betjente søfolkene og handelsfolkene fra kreaturstaldene. Den gamle lodsstation lå i samme nabolag. Carl var altid i hælene på lodserne, de vidste, at han var mere end parat, når de i sjægten skulle ros ud til skibene, der lå for anker på reden, parate til at blive lodset ud. Det var en tjans, Carl lagde mange kræfter i endnu før skolealderen. Betalingen pr. tur var 10 øre, et rundhåndet beløb givet af rundhåndede mennesker. Carls far,alfred Lorentzen, var hus- og skibstømrer. Under den første krig var han tømrerformand på syrefabrikken til 19 kr. om ugen. Det var en hel del penge den gang, men så få, at mand og kone og tre børn, som i familien Lorentzen, havde problemer med at leve af det. Hvad så med familier med 8-9 børn? 8

5 Bedsteforældrene betød meget i hjemmet. Carls far og bedstefar slog sig sammen på et tidspunkt efter den første krig, men da var grunden for længst lagt til det bugserselskab, som Carl gjorde til havnens enerådende. Bedstefaderen, Carl Lorentzen, begyndte i 1897 som bådmand i Det Forenede Dampskibs-selskab. Det var før dampen, og selskabets sejlførende eksportbåde kunne ikke gå fra kaj ved egen hjælp. Bådmanden skulle ro en trosse ud til bøjen. Der blev gjort fast i en slipkrog, og så forhalede man skibet ud til bøjen, hvorfra det kunne lette, når vinden var til det. Eneste slæbebåd på dette tidspunkt var havnens gamle "Frem", der ankom i 1890, men den sejlede for det meste på Hals. Der opstod et øget bugserbehov, og i 1907 meldte bedstefar sig med havnens fjerde bugserbåd, "Anna", som hus- og skibstømreren Alfred havde bygget til sin far. Nogle år senere gik de to i kompagniskab om den bugsertjeneste, som "Anna" kunne klare med sin petroleumsmotor, som regel med Alfred ved rorpinden. "Anna" havde den nu tørlagte og bebyggede Nyhavn som station, altså tæt på Sankt Hans Gade. Her var havnens tyngdepunkt, hvor paketbådene samledes, og hvor talrige fartøjer blev lagt op for vinteren. Ved siden af de danske var der russere, estere, letlændere og litauer. De skulle ligge et bekvemt sted, når isen brød op. Omkring Nyhavn lå kernetropperne af det, vi kalder de letlevende damer. Sankt Hans Gade havde sin andel, men det var småting i forhold til Nyhavns. De fremmede skibes besætninger gav ikke mindre leben. I en enkelt ejendom med otte lejligheder var der betalingspiger i dem alle. Drengene løb i byen for dem. Det var venlige og gavmilde damer. Bønderne ovre fra kreaturstaldene tegnede sig for deres solide andel af kundebehovet. Det kunne drengene se på træskoene uden for døren - og hvad de efterlod af landlige spor. Hvad kan barnefødder tåle? Carl Lorentzen husker barndommens fattigdom, der tog til, da Første Verdenskrig satte sine spor. Kommunen uddelte rationeringsmærker, og de skulle udnyttes til sidste øre. Moderen gik på Kopmanns Svine- 9

6 slagteri efter kogt flæsk, dampkogt i fem timer. Det var tredje klasses varer, kadaverflæsk var den almindelige betegnelse blandt kunderne. Man kunne være heldig at få griseører gratis. De tre børn hjemme hos Lorentzens skrabte ørerne, og mor brændte dem over gassen. Sådan et varmt griseøre var ikke så dumt oven på et stykke rugbrød med sennep. De tre børn havde ét par støvler med hægter. Der var ikke noget at slås om. Mor afgjorde suverænt hvilket barn, der havde mest brug for støvlerne lige nu. Om sommeren var det på bare fødder og efter oktober solide sokker, hvor kun tæerne stak ud. Hos St. St. Blicher hedder det stunthoser, i Sankt Hans Gade støthoser. Når det blev barskere i vejret træsko med jernbeslag - og betændte sår på hæl og vrist. Der er jo grænser for, hvad man kan byde et par barnefødder - eller rigtigere: der var ikke grænser. Carl Lorentzens mor var datter af en hesteslagter fra Bouet. I almindelighed anså man, dengang som nu, hestekød for lidt mindre værdigt. Den slags fornemmelser havde ikke gyldighed i Sankt Hans Gade.Alle familier hentede hestefars til ti øre pundet inde hos Regnar Sørensen i Nørregade. Carl Lorentzen gik på Kjellerupsgades Skole - i hægtestøvler til årsprøven. Den teoretiske viden blev aldrig hans stærke sag. Når han selv skulle sige det, var han nu rigtig kvik. Lorentzen noterede med glæde fire gamle lodser, der sad ned på bænken i solskinnet. "Hvis jeg skal sige jer noget karakteristisk om Carl", sagde den ene,"vil jeg sammenligne ham med de gamle jøder. De lærte ikke så meget, men de var gode til at bruge de småting, de havde lært". Mange af de folk fra datidens fattige smågademiljø, der gjorde sig tilsvarende gældende i samfundslivet, nikker bekræftende til Lorentzens minde om de gamle lodser. Overlevede ved et tilfælde Som en selvfølge var det ud af skolen som 14-årig og så med far ud at sejle. På det tidspunkt slæbte firmaet pramme for et opmudringsfirma nede på Randers Fjord. Bedstefar var død og far eneejer med "Vølund", 10

7 en slæber på 35 hestekræfter. Nytårsaften dette år var tæt på at blive hans sidste. Det blæste kraftigt fra vest, da den 14-årige skulle vrikke jollen ud til muddermaskinen. Hvad han skulle der, står hen i det uvisse, men jollen kunne han heller ikke den aften holde fingrene fra. At vrikke foregår med én åre, og den knækkede. Jollen gik ud af kontrol, og Carl drev hjælpeløs med direkte kurs mod det åbne farvand. Han råbte og skreg om hjælp, men ingen hørte ham.til sidst satte han sig i bunden af jollen, der var begyndt at tage vand ind over lønningen. Hvad tænker en 14-årig i den situation? Lorentzen kunne ikke huske det de mange år efter, bare at "det var så det". Men så gav det et bump. Jollen ramte en af de store bøjer i fjordudløbet. Carl nåede at få fat i den, fik båden gjort fast og så råbte han igen. Alfred Lorentzen var ude at lede efter sin søn. Carl så hans båd, men lanternerne forsvandt i mørket, og så holdt han op med at råbe. Til sidst blev han fundet af en fiskerbåd. Den hårdt medtagne dreng kom i en balje varmt vand, og så skulle der ikke tales mere om det. Knægten kunne måske lære at vrikke ordentligt - eller i det mindste se efter, hvad han havde i hænderne. Hr. Oves Gyde set fra Nytorv mod Store Nygade. Bindingsværks/løjen af fotograf Tønnies' ejendom på Nytorv. Salling i dag. til højre var en del 11

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere