Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune Workshop den 8. november 2006

2 Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune 13. december 2006

3 Visionen med dette programoplæg er at etablere et samlet rådhus for Syddjurs Kommune, hvor videndeling og tværfaglighed er i fokus, hvor kommunen i henhold til den overordnede vision for Syddjurs Kommune er en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Programoplægget er udført i samarbejde mellem: Bascon A/S Postboks 510 Åboulevarden Århus C Syddjurs Kommune Område for Natur, Teknik og Miljø

4 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 3 af 32 Indholdsfortegnelse 1 Forord Fakta om Syddjurs Kommune Styregruppe Den fælles administration Den nye områdestruktur De nuværende administrative lokaliteter Rønde rådhus Midtdjurs Rådhus Rosenholm Rådhus Ebeltoft Rådhus Krav og ønsker til de fremtidige forhold Workshop og inspirationstur Krav og ønsker Lokaliseringsmuligheder Principper for placering Rønde Rønde Vest Rønde Nord Erhvervsparken ved Århus Lufthavn Ebeltoft Rådhus Andre alternativer Elementer til det videre forløb Organiseringen af bygherrefunktionen Principper for overordnet hovedtidsplan Kommunikationsplan Bilag december 2006

5 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 4 af 32 1 Forord Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2006, at den kommunale administration for den nye Syddjurs Kommune skal samles ét sted, og at direktionen bemyndiges til at igangsætte en afdækning af mulige placeringer med tilhørende økonomi. Beslutningen tog blandt andet sit udgangspunkt i følgende: Styrkelse af den faglige bæredygtighed Én indgang for borgerne til den offentlige sektor Tilgængelighed for borgerne til de borgerrettede funktioner Forventning om mere rationel drift indløsning af effektiviseringsrationale Indtil et nyt rådhus står klart søges de administrative arbejdspladser samlet på 3 af de 4 rådhuse samtidig med at jobcenteret etableres på rådhuset i Kolind. Bascon A/S har i samarbejde med Syddjurs Kommune i denne rapport tilvejebragt et overordnet programoplæg som giver den nye kommune mulighed for at kunne give en indstilling til det videre arbejde. 13. december 2006

6 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 5 af Fakta om Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Vækstkommunen Syddjurs Kommune har et indbyggertal på I de kommende år forventes en svag vækst frem til Dog bliver der færre yngre i alderen 0-16 år og år, medens ældregruppen vokser De 4 gamle kommuner og deres identitet Ebeltoft Kommune er kommunen med et stort potentiale indenfor turisterhvervet. Ligeledes er Ebeltoft en gammel velfungerende købstad med en del mindre erhvervsvirksomheder, men også et højt antal arbejdsløse. Kommunen er ligeledes kendetegnet ved Mols Bjerge, en attraktiv kyststrækning, Fregatten Jylland og forbindelsen til Sjælland via Molslinien. Kommunen har ca indbyggere. Midtdjurs Kommune er oplevelseslandet med golfparker, dyrepark og forlystelser. Her findes mindre erhvervsvirksomheder og ikke mindst Tirstrup lufthavn. Tæt ved Kolindsund ligger Kolind station. Herfra har Kolind by udviklet sig og byen er vokset mod vest med beboelseskvarter, rådhuset, skole, idrætshal, friluftsbad og industri. Kommunen har ca indbyggere. 13. december 2006

7 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 6 af 32. Rønde Kommune er placeringen for uddannelsesinstitutioner med de nuværende Rønde Gymnasium, Kalø skolerne, Rønde Højskole samt Rønde Efterskole. Planerne er at udbygge med nye uddannelsesinstitutioner i Rønde Campus. Ligeledes er Rønde handelskommunen. Kommunen har ca indbyggere Rosenholm Kommune er beliggende 20 km nord for Århus by som indgangen til Djursland. Centerbyen er Hornslet, der som handels- og serviceby dækker et stort behov for indkøb og service. Rosenholm kommune har lettere industri og mindre erhvervsvirksomheder samt en kraftig vækst i bosætningen. Kommunen har ca indbyggere. 1.2 Styregruppe Programoplægget er blevet til i samarbejde med en styregruppe bestående af følgende: Nich Bendtsen Steen Thisted Søren Valbak Jørgen Andersen Preben Juul Sørensen Poul Møller Bettina Wittengreen Brian Slot Birthe Westergaard Ulla Milvang Kommunaldirektør Direktør for økonomi Direktør for skole og pasning Direktør for ældre, sundhedsfremme, social- og beskæftigelsesområdet Direktør for natur, teknik og miljø Direktør for plan, udvikling og kultur Projektleder Direktionssekretariatetschef Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant 1.3 Den fælles administration Før 1. januar 2007 er der beskæftiget 407 medarbejdere fordelt på følgende fysiske faciliteter: Ebeltoft Rådhus 167 Hornslet Rådhus 105 Rønde Rådhus 59 Kolind Rådhus 56 Vagtelvej, Rønde 5 Nrdr. Ringvej, Ryomgård 3 Kapelvej, Kolind 12 Efter 1. januar 2007 er der beskæftiget 422 medarbejdere fordelt på følgende fysiske faciliteter: Ebeltoft Rådhus december 2006

8 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 7 af 32 Hornslet Rådhus 83 Rønde Rådhus 67 Kolind Rådhus 60 Vagtelvej, Rønde 1 8 Nrdr. Ringvej, Ryomgård 2 6 Kapelvej, Kolind 3 17 Vesterled, Tirstrup Den nye områdestruktur Efter den 1. januar 2007 vil der være gældende en ny organisation 5. Nedenstående figur illustrerer den nye områdestruktur: ce\skabeloner\normal.dot 1 Dagplejepædagoger 2 Dagplejepædagoger 3 PPR 4 Visitatorer 5 Organisationsdiagrammet er hentet fra kommunens hjemmeside. Der er dog sket justeringer af diagrammet, som ikke er tilrettet på skemaet. 13. december 2006

9 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 8 af december 2006

10 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 9 af 32 2 De nuværende administrative lokaliteter 2.1 Rønde rådhus De nuværende 4 rådhuse er beliggende i Kolind, Hornslet, Ebeltoft og Rønde. Disse rådhuse vil blive beskrevet i det efterfølgende med henblik på at beskrive alternative anvendelsesmuligheder, bygningsstandard og vedligeholdelse Beskrivelse Rådhuset er beliggende på Hovedgaden 77 i centrum af Rønde. Rådhuset ligger mellem ældreboliger på den ene side og et plejehjem på den anden side. Bygningen er i forhold til det omkringliggende byggeri meget lavt placeret. På grunden er der ikke mulighed for yderligere byggeri, i så fald skal der bygges i højden. Under alle omstændigheder vil en anden udformning på grunden kræve en ny lokalplan. Bygningen er opført i en etage med build-up tag. Oprindeligt en ældre bygning som er om- og tilbygget med pavillon og udhus i løbet af tiden. Kvalitetetsmæssigt er bygningen i en god stand, men bygningsmæssigt det ringeste af de 4 rådhuse. Der mangler sammenhæng mellem de øvrige bygninger i gadebilledet, ligeledes er bygningen klemt inde mellem nabobygningerne. Derved mister bygningen sin identitet og især status som nuværende rådhus. Værdien af bygningen forøges dog væsentlig af dens forholdsvis centrale placering i Rønde By Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Grundstørrelse: 1k, Rønde by, Bregnet Matriklen omfatter udover rådhus også plejehjem. Et salg kræver derfor udmatrikulering m² - hele matriklen. 13. december 2006

11 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 10 af 32 Opførelsesår: 1968 Om- /tilbygget: 1997 og 2005 Bebygget areal: m² + 88 m² pavillon. Kælderareal: 280 m² Udhus: 13 m² Andet: Fladt tag, teglmure, fjernvarme. Lokalplan: LP nr Alternativ anvendelse: For privat køber kunne rådhuset anvendes som kontorlokaler for mellemstor virksomhed, som administration for interesseorganisation eller ombygges til boliger. For offentlig anvendelse kan bygningen anvendes til plejeboliger eller ældreboliger. Begrænsende for ejendommens anvendelse er manglen på udearealer til haver og parkering Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes, bør borgerservice placeres på Rønde bibliotek eller ved kontorleje et andet sted i byen. 13. december 2006

12 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 11 af Midtdjurs Rådhus Beskrivelse Rådhuset er beliggende på Bugtrupvej 31 i udkanten af Kolind. Rådhuset har skole, daginstitutioner og sportsfaciliteter som nabo. Desuden grænser et villakvarter op til rådhuset. Bygningen vurderes at være robust og markant og opført i gode gedigne byggematerialer. Vedligeholdelsen skønnes at være mindre god, da især vinduerne er noget dårlige og trænger til maling og udskiftning af ruder. Enkelte vinduer bør evt. helt udskiftes ved nærmere gennemsyn. Udvendigt træværk trænger til vedligeholdelse. Arkitekturen er tilpasset de øvrige nabobygninger og er placeret i et smukt, åbent parklignende anlæg, som giver gode muligheder for en fremtidig anvendelse Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Grundstørrelse: Opførelsesår: 1972 Om- /tilbygget: 1981 Bebygget areal: m² Kælderareal: 437 m² 1y, Bugtrup By, Kolind Matriklen omfatter udover rådhus også daginstitution og idrætshal. Et salg kræver derfor udmatrikulering m² - hele matriklen. Garage: 37 m² Andet: Cementtagsten, teglmure, fjernvarme, sikringsrum 13. december 2006

13 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 12 af Alternativ anvendelse I forhold til Rønde rådhus er anvendelsesmulighederne her bredere på grund af ejendommens størrelse og de gode udearealer. En anvendelse til plejeboliger kræver en omfattende ombygning, såfremt der skal ske ombygning til nutidens standard. Det vurderes, at der kan ombygges til ca. 25 boliger og tilhørende serviceareal. Nærheden til idrætsfaciliteter, skoler og natur og de gode trafikforhold gør bygningen velegnet for efterskole. Djursland er dog dækket godt ind af efterskoler i forvejen. Bygningerne vil kunne rumme ca. 60 elever. En anden mulighed er en anvendelse som specialskole under regions- eller kommuneregi. Organisationernes behov er ikke muligt at klarlægge og vil først komme til syne i forbindelse med et udbud. Men bygningerne vil naturligvis være yderst velegnede som administration for en interesseorganisation, som har hele Djursland at servicere. Bygningen kunne med mindre ombygninger, anvendes til social institution. Nærheden til villakvarterer ville dog i høj grad begrænse hvilke typer beboere der kunne accepteres. Men en institution for handicappede børn ville evt. kunne accepteres. Bygningen vil kunne rumme ca. 40 børn. Kolind By vurderes umiddelbart ikke som et bysamfund i vækst og derfor synes det ikke oplagt at erhvervsvirksomheder udefra vil være interesseret i at erhverve bygningen. Efter vores vurdering er der heller ikke nogle virksomheder i Kolind af en sådan størrelse der kunne efterspørge mere end m² bygningsareal. En anvendelse som bibliotek/ kulturhus vil kunne ske uden en egentlig større ombygning. Der vil dog skulle findes midler til overfladebehandling og indkøb af inventar, samt udvendig vedligehold. Lokale- og Anlægsfonden har i januar 2006 meddelt at de gerne støtter projekter, der omdanner de overflødige rådhuse, til idræts-, kultur og fritidsformål. Derved støtter Anlægsfonden, at de tomme rådhuse kan komme borgerne til gode. Dette kunne være en mulighed Borgerservice Såfremt bygningen afhændes bør borgerservice placeres i forbindelse med nyt bibliotek. Dette projekt og økonomien i forbindelse hermed er ikke medtaget i denne rapport. 13. december 2006

14 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 13 af Kapelvej 11c, Kolind Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Ejendommen har oprindeligt været afholdshotel, men bruges i dag af kommunens PPR. (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning). Godkendt anvendelse er kontor, handel, lager, offentlig administration. Ejendommen er beliggende i planmæssigt ustruktureret område i Kolind. Ejendommen er derfor kendetegnet ved mindre god beliggenhed, mindre gode byggematerialer, middel vedligeholdelse og dårlige udearealer. 9F, Kolind By, Kolind Matriklen omfatter adresserne 11A,B og C, samt 13. Et salg kræver derfor udmatrikulering. Grundstørrelse: m² - hele matriklen 9F. Opførelsesår: 1930 Om- /tilbygget: 1970 Bebygget areal: 124 m² Uudnyttet loftsrum: 90 m² Andet: Plangrundlag: Bindingsværk, tagdækning med metalplader, fjernvarme. LP nr. C Alternativ anvendelse Ejendommen kan ændre anvendelse til beboelse eller fortsat anvendes til kontorformål af eksisterende mindre virksomheder i Kolind, som har behov for en central placering og gode tilkørselsmuligheder. På grund af ejendommens begrænsede størrelse vil ejendommen være forholdsvis let at afhænde. 13. december 2006

15 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 14 af Kapelvej 13, Kolind ce\skabeloner\normal.dot Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Ejendommen er godkendt til undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende), men huser i dag kommunens PPR. Ejendommen er opført i mindre gode byggematerialer og vedligeholdelsen er omkring middel. 9F, Kolind By, Kolind Matriklen omfatter adresserne 11A,B og C, samt 13. Et salg kræver derfor udmatrikulering. Grundstørrelse: m² - hele matriklen 9F. Opførelsesår: 1930 Om- /tilbygget: 1970 Bebygget areal: 124 m² Udnyttet loftsrum: 70 m² Andet: Plangrundlag: Ydermure af tegl, eternittag, fjernvarme. LP nr. C Alternativ anvendelse Ejendommen kan ændre anvendelse til beboelse eller fortsat anvendes til kontorformål. Ejendommen ligger mere tilbagetrukket end Kapelvej 11 og til ejendommen er der mulighed for at udstykke mindre have, hvilket kan tiltrække større kreds af interesserede boligkøbere. Ejendommen kan dog også fortsat anvendes til kontorformål af eksisterende mindre virksomheder i Kolind, som har behov for en central placering, gode tilkørselsmuligheder samt parkeringsarealet beliggende lige udenfor ejendommen. 13. december 2006

16 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 15 af Rosenholm Rådhus Ejendomsdata Matrikel nummer: Rådhuset er beliggende på Tingvej 17 i centrum af Hornslet. Bygningen har skole, butiksstrøg, daginstitutioner og villakvarter som nabo samt et åbent have anlæg. Bygningen er opført i 2 etager med tagetage og kælder. Er opført i gode, gedigne byggematerialer og vurderes at være i en god vedligeholdelsesstand. Arkitekturen er solid og gennemført til det indvendige. En ombygning af faciliteterne vurderes at have en omfattende økonomisk konsekvens. Indenfor er den tilladte bebyggelsesprocent det muligt at opføre yderligere m² bebyggelse. Grundstørrelse: m² Opførelsesår: 1982 Samlet bygningsareal: m² 6cø, Hornslet By, Hornslet Kælderareal: m² Andet: Tegltagsten, teglmure, fjernvarme Alternativ anvendelse: Umiddelbart er mulighederne for alternativ anvendelse meget store. Rådhuset kan ombygges til andels- eller ejerboliger. Men spørgsmålet er hvorledes efterspørgslen er på lejligheder og om folk der bosætter sig i Hornslet vil give meget for en bynær ejerlighed, når man kan få et bynært hus med have til samme pris. Svaret på dette kan findes i de aktuelle salgspriser, hvor priser på ejerlejligheder ligger langt under prisen på villaer. 13. december 2006

17 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 16 af 32 Erhvervsrådet i Hornslet har foreslået, at rådhuset finder anvendelse som kunstmuseum og kunstnerværksteder. Efter vores overbevisning er ideen dog tvivlsom set i lyset af, at man i Århus p.t. kun har publikum til ét kunstmuseum. Organisationernes behov er ikke muligt at klarlægge og vil først komme til syne i forbindelse med et udbud, men bygningerne vil naturligvis være yderst velegnede som administration for en interesseorganisation som har hele nordøstjylland at servicere. Hornslet By er et bysamfund i vækst og derfor synes det oplagt, at erhvervsvirksomheder udefra vil være interesseret i at erhverve rådhuset. Den centrale placering og gode parkeringsmuligheder vil også gøre, at ejendomsinvestorer ville indtænke butikscenter eller dagligvarehus placeret her. Udbudet af butiksareal på nuværende tidspunkt synes dog tilstrækkeligt, men at der på længere sigt, i takt med byens udvikling, kan opstå et behov. Byen mangler et naturligt centrum, og her er området ved rådhuset meget velegnet En anvendelse til sundhedshus indeholdende massage, fysioterapi, lægehus, svømmebad og fitness var også en mulighed Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes, bør borgerservice placeres på biblioteket, hvilket ligger udenfor denne rapport. 13. december 2006

18 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 17 af Ebeltoft Rådhus Rådhuset er et hus i 2 etager samt med tagetage og kælder. Rådhuset er beliggende i et smukt område på Lundbergsvej 2 i udkanten af Ebeltoft. Rådhuset er oprindeligt opført som privathospital og blev siden hen købt af Ebeltoft kommune og ombygget til rådhus. Den vel vedligeholdte ejendom er udover den fantastiske beliggenhed kendetegnet ved gode parkeringsforhold, flot arkitektur og gode byggematerialer Ejendomsfakta: Matrikel nummer: 29cb, Ebeltoft Markjorder, Ebeltoft Grundstørrelse: m² Opførelsesår: 1989/90 Samlet bygningsareal: m² Andet: Fladt tag, betonelementer, fjernvarme. Plangrundlag: LP 3E1 - L146 Der kan opføres yderligere ca m² på grunden indenfor bebyggelsesprocenten på 40 % Alternativ anvendelse: Rådhuset i Ebeltoft er det af de fire rådhuse, der er de mest positive forventninger til med hensyn til salgsbarhed. Det eneste negative er bebyggelsens størrelse, hvilket vil begrænse anvendelsesmuligheden og samtidig antallet af interesserede købere. I hvert fald vil kredsen af interesserede være en anden end ved de øvrige rådhuse. Den alternative anvendelse kan være et spring tilbage til det formål som huset oprindeligt blev bygget til privathospital, behandlingsted eller lignende. 13. december 2006

19 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 18 af 32 Alternativt er muligheden, at bygningen finder anvendelse i relation til turisterhvervet, som wellness-center, hotel- og badeland eller lignende. Bygningen er også særdeles velegnet som domicil for et eller flere virksomheder, som kan drage fordel ved den nære beliggenhed ved Tirstrup Lufthavn og Molslinien. Ved et evt. salg af rådhuset eller ved udvidelse af bygningerne til et nyt rådhus for Syddjurs Kommune, forudsættes det, at biblioteket flyttes til en anden placering. Denne del er ikke medtaget i rapporten Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes bør biblioteket og borgerservice satellitten placeres i et nyetableret bynært bibliotek i Ebeltoft. 13. december 2006

20 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 19 af 32 3 Krav og ønsker til de fremtidige forhold 3.1 Workshop og inspirationstur Den 8. november 2006 afholdte Bascon en workshop for Syddjurs Kommune, med deltagelse af direktionen, de fremtidige afdelingschefer og udvalgte medarbejdere fra afdelingerne. Formålet med workshoppen var bl.a.: at skabe en fælles billeddannelse af et fremtidigt fælles rådhus og at danne de første spæde visioner og værdier for arbejdspladsen. Deltagerne drøftede fælles interesser i fremtidsscenarier og visioner for arbejdspladsen samt ideer/ønsker og behov for et fælles rådhus. Der skabtes billeder af en ønsket fremtid for arbejdspladsen med henblik på, hvad man ønsker at undgå, bevare og udvikle. Materialet fra workshoppen er vedlagt som bilag 01. Den 14. november 2006 var styregruppen og Bascon på en besigtigelses- og inspirationstur. De, af Rønde Kommune, foreslåede 6 placeringer til et nyt rådhus i Rønde og omegn blev besigtiget. Beskrivelse af de 6 forslag til placeringer er vedlagt som bilag 02. Efterfølgende besluttede styregruppen at der skulle arbejdes videre med placering nr. 2 Rønde Nord og placering nr. 3 Rønde vest. Efter besigtigelsesturen var styregruppen på en kort inspirationstur i Århus, hvor man besøgte: Skatteforvaltningen i Viby, Århus Kommune i Jægergården og IT- Huset Kathrinebjerg. Notat fra Bascon er vedlagt som bilag Krav og ønsker På baggrund af tilbagemeldingerne på workshoppen, besigtigelsesturen og møderne med direktionen tegner der sig et ønske om et rådhus med følgende kvaliteter: (uprioriteret stikord) Energi rigtigt hus Materialer med lang levetid og billig vedligeholdelse Lyst og indbydende Imødekommende og åbent miljø Signalværdi Fleksibel indretning med variation af enkeltmandskontorer og åbenkontorer Tilgodese muligheder for tværfagligt samarbejde Rummelighed, hvor det har en betydning. Tilpassede IT løsninger Front stage / back-stage Indretningen bør imødekomme: 25 m² pr. ansat ved alm. kontorbyggeri - +2 m² pr. ansat til andre rum som tilgodeser nye arbejdsformer 13. december 2006

21 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 20 af m² pr. ansat. I arealet er inkluderet fællesarealer og byrådssal. Minimum 2 etager for at minimere afstande internt i huset. Parkering forudsættes at være på terræn. Tilbagemeldingerne fra afdelingerne, på de fremsendte spørgeskemaer, vurderes ikke at være tilstrækkeligt detaljeret og bør gennemgås nøjere i de efterfølgende faser. Tilbagemeldingerne fra afdelingerne er vedlagt som bilag 04. Skema med sammentælling af ønskede fremtidige lokalebehov og bruttoareal er vedlagt som bilag Lokaliseringsmuligheder Til den fremtidige placering af et nyt fælles rådhus for Syddjurs Kommune er følgende placeringsmuligheder undersøgt: Rønde vest Rønde nord Erhvervsparken ved Århus Lufthavn Udvidelse af Ebeltoft Rådhus Andre alternativer 3.4 Principper for placering Der er flere forhold, der kan begrunde en fremtidig placering af et nyt rådhus, herunder Nærhed til borgerne Nærhed til nuværende personales bopæl Nærhed til fremtidig personales bopæl og uddannelsesinstitutioner Nærhed til vejnet og anden infrastruktur Rådhuset som fælles identitet og signal Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst. Grundforhold og ejerforhold Udvidelsesmuligheder Afhændelsesmuligheder Planforhold Forsyninger 13. december 2006

22 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 21 af Nærheden til borgerne 6 Et princip for placering kan være at placere rådhuset så flest mulige har kortest mulig afstand til rådhuset vil tale for en placering i en af kommunens befolkningsrigeste byer, hvorfor en placering i Rønde eller Ebeltoft vil være mest oplagt. Etableringen af borgerservice satellitter og den digitale henvendelse til kommunen, har reduceret behovet for borgerkontakt på rådhuset Nærheden til de nuværende personals bopæl 7 I forbindelse med spørgeskemaundersøgelse har vi undersøgt, hvor Syddjurs kommunes nuværende personale er bosat. Da ikke alle har besvaret er undersøgelsen ikke fuldt dækkende, men tendensen er at langt de fleste af medarbejderne i Syddjurs Kommune er bosiddende i Syddjurs Kommune. I takt med medarbejdernes uddannelsesniveau er højere, er denne andel der bor i Århus større. Man kan derfor sige at princippet er sammenfaldende med princippet om nærheden til borgerne, undtaget er dog hvis man taler personer med højere uddannelse. For disse ville en placering nær Århus være at foretrække Nærheden til fremtidig personales bopæl og uddannelsesinstitutioner Ved nyansættelser vil udbudet af arbejdskraft i en vis grad komme fra Århus. En placering så tæt på Århus, at en potentiel ansat kan bo i Århus og køre til arbejdsstedet på under 30 minutter vil være acceptabel. Dette hensyn vil tale for en placering i kommunens vestlige del og diskvalificere en placering af rådhuset i Ebeltoft. Et modsat rettet argument, er at en placering i Ebeltoft evt. kan tiltrække arbejdskraft fra Århus til en bosætning i kommunen Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Forslaget om placering af Rådhuset ved Århus Lufthavn er et eksemplet på, at dette argument også vejer tungt for Syddjurs Kommune. Relevansen skal dog ses i sammenhæng med nærhedskravet til borgerne og personale, for det vil ikke være korrekt at placere et rådhus ved en motorvej, hvis alle har langt til den pågældende motorvej Rådhuset som fælles identitet og signal Tidligere blev firmadomiciler og rådhuse placeret midt i byernes centrum. Siden da har man set en tendens indenfor den private sektor at disse domiciler i stedet er flyttet ud i byernes randområder, hvor infrastrukturen er bedre og hurtigere og evt. udvidelsesmuligheder er større. Men kan man gøre det samme når man taler om rådhuse. Der er ingen tvivl om at en kommunes identitet og synlighed vil være størst med en placering, hvor flest mulige af kommunens befolkning befinder sig eller kommer forbi. 6 I bilag 06 er vist afstande mellem de foreslåede alternative placeringer og de større byer i Syddjurs Kommune samt Randers og Århus. 7 Se note december 2006

23 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 22 af Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst. Med ca. 400 medarbejdere vil administrationen være et aktiv i det område den placeres. Området vil udvikles både hvad angår butiksliv, boligudbygning, skoleog fritidsfaciliteter. Politisk kan man derfor bruge rådhuset som løftestang for en lokal udvikling og vækst i områder hvor man føler det er tiltrængt Grundforhold, ejerforhold, planforhold og forsyning Mulighederne for bebyggelse det pågældende sted vurderes ud fra grundes beskaffenhed. Man vil sandsynligvis kunne reducere udgiften til et nyt rådhus væsentligt hvis rådhuset opføres på et kommunalt ejet areal, hvor der umiddelbart ikke er planlagt en anden anvendelse. Byplan forhold og generel forsyning til området vurderes Udvidelses- og afhændelsesmuligheder Selvom man på nuværende tidspunkt ikke ser behovet bør man også ved placeringen af et nyt rådhus indtænke muligheden for at tilbygge og udvide på et senere tidspunkt eller at indarbejde et areal til udlejning til eksterne virksomheder, for derved at skabe en vis fleksibilitet i størrelsen af byggeriet. Endvidere bør man placere rådhuset et sted, hvor bygningen bevarer sin værdi og sin salgsbarhed. 13. december 2006

24 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 23 af Rønde I Rønde har vi undersøgt 2 placeringer, jf. nedenstående kort: ce\skabeloner\normal.dot Motortrafikvejen Århusvej Vest Nord Grenåvej Rønde Kalø 3.6 Rønde Vest Motortrafikvejen ce\skabeloner\normal.dot Århusvej Grenåvej Rønde Kalø Vig Beskrivelse Grunden er beliggende vest for Rønde i et område der i løbet af de kommende år vil blive kraftigt udbygget. Øst for området ligger Rønde Skole, Rønde Hallen og boldbaner. Mod vest ligger erhvervsområdet og mod nord det planlagte boligområde. Nærheden til borgerne Beliggende i en af de største byer i kommunen og med kort afstand til Hornslet og Kolind vil placeringen være god. 13. december 2006

25 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 24 af 32 Nærheden til nuværende og fremtidig personale I forhold til at tiltrække fremtidig højtuddannet personale fra Århus (28 km) er placeringen god og i forhold til det øvrige personale er placeringen med korte afstande til Hornslet (10 km), Kolind ( 13 km) og Ebeltoft (22 km.). Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Trafikalt vil man være forsynet fra Århusvej mod vest og øst og en ny vejføring fra Føllevej mod nordvest og fra Skrejrupvej mod nordøst. Eneste minus er den mindre gode trafikale forbindelse til Ebeltoft. Rådhuset som fælles identitet og signal Med en placering ved Århusvej vil et nyt rådhus kunne markere sig som en portal til Syddjurs kommune. Placeringen vil i dag være adskilt fra byen, men i takt med en udbygning af boliger og idrætsanlæg vil rådhuset få en placering i byen. Denne placering vil være attraktiv når vi taler signalværdi og identitet. Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst Rønde By har ikke behov for støtte til en lokal udvikling og vækst. På det område er byen allerede godt på vej. Men en placeringen af rådhuset i Rønde vil naturligvis sætte yderlige skub i denne udvikling. Grundforhold og ejerforhold Grunden er lettere kuperet og forholdsvis lavt beliggende i forhold til Århusvej. Grunden er privatejet, hvilket kan være en omstændighed der senere gør placeringen umulig. Udvidelses- og afhændelsesmuligheder Da området endnu ikke er bebygget er der selvsagt mange muligheder for udvidelser. Mulighederne for en senere afhændelse vurderes at være stor med denne placering i Rønde. Plan forhold og forsyning Området er landzone, men er omfattet af helhedsplanen for Rønde Vest, til nyt boligområde. Ved etablering af et nyt rådhus skal der udarbejdes kommuneplanramme og lokalplan for området en proces der allerede er igangsat af Rønde Kommune. Forsyningsforhold bør undersøges yderligere. 13. december 2006

26 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 25 af Rønde Nord Motortrafikvejen ce\skabeloner\normal.dot Århusvej Grenåvej Rønde Kalø Vig Beskrivelse Denne placering tæt ved eksisterende og fremtidig uddannelsesområde (højskolen og Campus) mod syd og et fremtidigt boligudbygningsområde mod nord, syd og vest. Grunden ligger højt og der er en fantastisk udsigt ud over store dele af Syddjurs kommune. Spørgsmålet er så, om det bør være et rådhus eller boliger, der nyder denne kvalitet. Nærheden til borgerne Beliggende i en af de største byer i kommunen og med kort afstand til Hornslet og Kolind vil placeringen være god. Selvom forskellene er marginale er placeringen mindre god i forhold til Hornslet men bedre i forhold til Kolind og Ebeltoft (20 km) Nærheden til nuværende og fremtidig personale I forhold til at tiltrække fremtidig højtuddannet personale fra Århus (29 km) er placeringen god og i forhold til det øvrige personale er placeringen også god med korte afstande til Hornslet (11 km), Kolind ( 11 km) og Ebeltoft (20 km.) Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Umiddelbart virker de trafikale forhold ikke optimale. Der er på nuværende tidspunkt ikke et optimalt vejnet der gør adgangen fra Århus, Hornslet og Ebeltoft let. De trafikale forhold bør forbedres i forbindelse med områdets udbygning, med forbindelsesvej til bymidten og en vej med forbindelse til motortrafikvejen via Flintbakken. Sidstnævnte forbindelse vil der kunne opstå visse vanskeligheder ved at få etableret. Rådhuset som fælles identitet og signal Placeringen nord for Rønde i byens baglokale er ikke optimal hvis man vil bruge rådhuset som fælles identitet og signal. Det nye byområde vil kun blive besøgt af de der bor eller arbejder der. Der er her en klar forskel i forhold til placeringen i Rønde Vest. 13. december 2006

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk KMS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Arsenalvej 33, 9800 Hjørring

Arsenalvej 33, 9800 Hjørring Lejeprospekt for Arsenalvej 33, 9800 Hjørring Hovedbygningen til Jydske Arsenal Arsenalvej 33, bygning 1 udlejes Velbeliggende og markant kontordomicil Beliggende i tilknytning til Hjørring Erhvervsområde

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon.

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Kong Svends Park Den 17.06.2011 Udarbejdet af: Jan Falk Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Centralt beliggende i aksen mellem Københavns Centrum, Hillerød

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø.

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2 VESTHIMMERLANDS VAND OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 A Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens tema og formål Tema:

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 7 Kommissorium: Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Baggrund Sektorplanen for Ældreområdet i Syddjurs Kommune skaber grundlag for organisering, prioritering og udvikling af

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere