Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune Workshop den 8. november 2006

2 Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune 13. december 2006

3 Visionen med dette programoplæg er at etablere et samlet rådhus for Syddjurs Kommune, hvor videndeling og tværfaglighed er i fokus, hvor kommunen i henhold til den overordnede vision for Syddjurs Kommune er en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Programoplægget er udført i samarbejde mellem: Bascon A/S Postboks 510 Åboulevarden Århus C Syddjurs Kommune Område for Natur, Teknik og Miljø

4 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 3 af 32 Indholdsfortegnelse 1 Forord Fakta om Syddjurs Kommune Styregruppe Den fælles administration Den nye områdestruktur De nuværende administrative lokaliteter Rønde rådhus Midtdjurs Rådhus Rosenholm Rådhus Ebeltoft Rådhus Krav og ønsker til de fremtidige forhold Workshop og inspirationstur Krav og ønsker Lokaliseringsmuligheder Principper for placering Rønde Rønde Vest Rønde Nord Erhvervsparken ved Århus Lufthavn Ebeltoft Rådhus Andre alternativer Elementer til det videre forløb Organiseringen af bygherrefunktionen Principper for overordnet hovedtidsplan Kommunikationsplan Bilag december 2006

5 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 4 af 32 1 Forord Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2006, at den kommunale administration for den nye Syddjurs Kommune skal samles ét sted, og at direktionen bemyndiges til at igangsætte en afdækning af mulige placeringer med tilhørende økonomi. Beslutningen tog blandt andet sit udgangspunkt i følgende: Styrkelse af den faglige bæredygtighed Én indgang for borgerne til den offentlige sektor Tilgængelighed for borgerne til de borgerrettede funktioner Forventning om mere rationel drift indløsning af effektiviseringsrationale Indtil et nyt rådhus står klart søges de administrative arbejdspladser samlet på 3 af de 4 rådhuse samtidig med at jobcenteret etableres på rådhuset i Kolind. Bascon A/S har i samarbejde med Syddjurs Kommune i denne rapport tilvejebragt et overordnet programoplæg som giver den nye kommune mulighed for at kunne give en indstilling til det videre arbejde. 13. december 2006

6 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 5 af Fakta om Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Vækstkommunen Syddjurs Kommune har et indbyggertal på I de kommende år forventes en svag vækst frem til Dog bliver der færre yngre i alderen 0-16 år og år, medens ældregruppen vokser De 4 gamle kommuner og deres identitet Ebeltoft Kommune er kommunen med et stort potentiale indenfor turisterhvervet. Ligeledes er Ebeltoft en gammel velfungerende købstad med en del mindre erhvervsvirksomheder, men også et højt antal arbejdsløse. Kommunen er ligeledes kendetegnet ved Mols Bjerge, en attraktiv kyststrækning, Fregatten Jylland og forbindelsen til Sjælland via Molslinien. Kommunen har ca indbyggere. Midtdjurs Kommune er oplevelseslandet med golfparker, dyrepark og forlystelser. Her findes mindre erhvervsvirksomheder og ikke mindst Tirstrup lufthavn. Tæt ved Kolindsund ligger Kolind station. Herfra har Kolind by udviklet sig og byen er vokset mod vest med beboelseskvarter, rådhuset, skole, idrætshal, friluftsbad og industri. Kommunen har ca indbyggere. 13. december 2006

7 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 6 af 32. Rønde Kommune er placeringen for uddannelsesinstitutioner med de nuværende Rønde Gymnasium, Kalø skolerne, Rønde Højskole samt Rønde Efterskole. Planerne er at udbygge med nye uddannelsesinstitutioner i Rønde Campus. Ligeledes er Rønde handelskommunen. Kommunen har ca indbyggere Rosenholm Kommune er beliggende 20 km nord for Århus by som indgangen til Djursland. Centerbyen er Hornslet, der som handels- og serviceby dækker et stort behov for indkøb og service. Rosenholm kommune har lettere industri og mindre erhvervsvirksomheder samt en kraftig vækst i bosætningen. Kommunen har ca indbyggere. 1.2 Styregruppe Programoplægget er blevet til i samarbejde med en styregruppe bestående af følgende: Nich Bendtsen Steen Thisted Søren Valbak Jørgen Andersen Preben Juul Sørensen Poul Møller Bettina Wittengreen Brian Slot Birthe Westergaard Ulla Milvang Kommunaldirektør Direktør for økonomi Direktør for skole og pasning Direktør for ældre, sundhedsfremme, social- og beskæftigelsesområdet Direktør for natur, teknik og miljø Direktør for plan, udvikling og kultur Projektleder Direktionssekretariatetschef Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant 1.3 Den fælles administration Før 1. januar 2007 er der beskæftiget 407 medarbejdere fordelt på følgende fysiske faciliteter: Ebeltoft Rådhus 167 Hornslet Rådhus 105 Rønde Rådhus 59 Kolind Rådhus 56 Vagtelvej, Rønde 5 Nrdr. Ringvej, Ryomgård 3 Kapelvej, Kolind 12 Efter 1. januar 2007 er der beskæftiget 422 medarbejdere fordelt på følgende fysiske faciliteter: Ebeltoft Rådhus december 2006

8 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 7 af 32 Hornslet Rådhus 83 Rønde Rådhus 67 Kolind Rådhus 60 Vagtelvej, Rønde 1 8 Nrdr. Ringvej, Ryomgård 2 6 Kapelvej, Kolind 3 17 Vesterled, Tirstrup Den nye områdestruktur Efter den 1. januar 2007 vil der være gældende en ny organisation 5. Nedenstående figur illustrerer den nye områdestruktur: ce\skabeloner\normal.dot 1 Dagplejepædagoger 2 Dagplejepædagoger 3 PPR 4 Visitatorer 5 Organisationsdiagrammet er hentet fra kommunens hjemmeside. Der er dog sket justeringer af diagrammet, som ikke er tilrettet på skemaet. 13. december 2006

9 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 8 af december 2006

10 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 9 af 32 2 De nuværende administrative lokaliteter 2.1 Rønde rådhus De nuværende 4 rådhuse er beliggende i Kolind, Hornslet, Ebeltoft og Rønde. Disse rådhuse vil blive beskrevet i det efterfølgende med henblik på at beskrive alternative anvendelsesmuligheder, bygningsstandard og vedligeholdelse Beskrivelse Rådhuset er beliggende på Hovedgaden 77 i centrum af Rønde. Rådhuset ligger mellem ældreboliger på den ene side og et plejehjem på den anden side. Bygningen er i forhold til det omkringliggende byggeri meget lavt placeret. På grunden er der ikke mulighed for yderligere byggeri, i så fald skal der bygges i højden. Under alle omstændigheder vil en anden udformning på grunden kræve en ny lokalplan. Bygningen er opført i en etage med build-up tag. Oprindeligt en ældre bygning som er om- og tilbygget med pavillon og udhus i løbet af tiden. Kvalitetetsmæssigt er bygningen i en god stand, men bygningsmæssigt det ringeste af de 4 rådhuse. Der mangler sammenhæng mellem de øvrige bygninger i gadebilledet, ligeledes er bygningen klemt inde mellem nabobygningerne. Derved mister bygningen sin identitet og især status som nuværende rådhus. Værdien af bygningen forøges dog væsentlig af dens forholdsvis centrale placering i Rønde By Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Grundstørrelse: 1k, Rønde by, Bregnet Matriklen omfatter udover rådhus også plejehjem. Et salg kræver derfor udmatrikulering m² - hele matriklen. 13. december 2006

11 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 10 af 32 Opførelsesår: 1968 Om- /tilbygget: 1997 og 2005 Bebygget areal: m² + 88 m² pavillon. Kælderareal: 280 m² Udhus: 13 m² Andet: Fladt tag, teglmure, fjernvarme. Lokalplan: LP nr Alternativ anvendelse: For privat køber kunne rådhuset anvendes som kontorlokaler for mellemstor virksomhed, som administration for interesseorganisation eller ombygges til boliger. For offentlig anvendelse kan bygningen anvendes til plejeboliger eller ældreboliger. Begrænsende for ejendommens anvendelse er manglen på udearealer til haver og parkering Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes, bør borgerservice placeres på Rønde bibliotek eller ved kontorleje et andet sted i byen. 13. december 2006

12 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 11 af Midtdjurs Rådhus Beskrivelse Rådhuset er beliggende på Bugtrupvej 31 i udkanten af Kolind. Rådhuset har skole, daginstitutioner og sportsfaciliteter som nabo. Desuden grænser et villakvarter op til rådhuset. Bygningen vurderes at være robust og markant og opført i gode gedigne byggematerialer. Vedligeholdelsen skønnes at være mindre god, da især vinduerne er noget dårlige og trænger til maling og udskiftning af ruder. Enkelte vinduer bør evt. helt udskiftes ved nærmere gennemsyn. Udvendigt træværk trænger til vedligeholdelse. Arkitekturen er tilpasset de øvrige nabobygninger og er placeret i et smukt, åbent parklignende anlæg, som giver gode muligheder for en fremtidig anvendelse Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Grundstørrelse: Opførelsesår: 1972 Om- /tilbygget: 1981 Bebygget areal: m² Kælderareal: 437 m² 1y, Bugtrup By, Kolind Matriklen omfatter udover rådhus også daginstitution og idrætshal. Et salg kræver derfor udmatrikulering m² - hele matriklen. Garage: 37 m² Andet: Cementtagsten, teglmure, fjernvarme, sikringsrum 13. december 2006

13 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 12 af Alternativ anvendelse I forhold til Rønde rådhus er anvendelsesmulighederne her bredere på grund af ejendommens størrelse og de gode udearealer. En anvendelse til plejeboliger kræver en omfattende ombygning, såfremt der skal ske ombygning til nutidens standard. Det vurderes, at der kan ombygges til ca. 25 boliger og tilhørende serviceareal. Nærheden til idrætsfaciliteter, skoler og natur og de gode trafikforhold gør bygningen velegnet for efterskole. Djursland er dog dækket godt ind af efterskoler i forvejen. Bygningerne vil kunne rumme ca. 60 elever. En anden mulighed er en anvendelse som specialskole under regions- eller kommuneregi. Organisationernes behov er ikke muligt at klarlægge og vil først komme til syne i forbindelse med et udbud. Men bygningerne vil naturligvis være yderst velegnede som administration for en interesseorganisation, som har hele Djursland at servicere. Bygningen kunne med mindre ombygninger, anvendes til social institution. Nærheden til villakvarterer ville dog i høj grad begrænse hvilke typer beboere der kunne accepteres. Men en institution for handicappede børn ville evt. kunne accepteres. Bygningen vil kunne rumme ca. 40 børn. Kolind By vurderes umiddelbart ikke som et bysamfund i vækst og derfor synes det ikke oplagt at erhvervsvirksomheder udefra vil være interesseret i at erhverve bygningen. Efter vores vurdering er der heller ikke nogle virksomheder i Kolind af en sådan størrelse der kunne efterspørge mere end m² bygningsareal. En anvendelse som bibliotek/ kulturhus vil kunne ske uden en egentlig større ombygning. Der vil dog skulle findes midler til overfladebehandling og indkøb af inventar, samt udvendig vedligehold. Lokale- og Anlægsfonden har i januar 2006 meddelt at de gerne støtter projekter, der omdanner de overflødige rådhuse, til idræts-, kultur og fritidsformål. Derved støtter Anlægsfonden, at de tomme rådhuse kan komme borgerne til gode. Dette kunne være en mulighed Borgerservice Såfremt bygningen afhændes bør borgerservice placeres i forbindelse med nyt bibliotek. Dette projekt og økonomien i forbindelse hermed er ikke medtaget i denne rapport. 13. december 2006

14 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 13 af Kapelvej 11c, Kolind Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Ejendommen har oprindeligt været afholdshotel, men bruges i dag af kommunens PPR. (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning). Godkendt anvendelse er kontor, handel, lager, offentlig administration. Ejendommen er beliggende i planmæssigt ustruktureret område i Kolind. Ejendommen er derfor kendetegnet ved mindre god beliggenhed, mindre gode byggematerialer, middel vedligeholdelse og dårlige udearealer. 9F, Kolind By, Kolind Matriklen omfatter adresserne 11A,B og C, samt 13. Et salg kræver derfor udmatrikulering. Grundstørrelse: m² - hele matriklen 9F. Opførelsesår: 1930 Om- /tilbygget: 1970 Bebygget areal: 124 m² Uudnyttet loftsrum: 90 m² Andet: Plangrundlag: Bindingsværk, tagdækning med metalplader, fjernvarme. LP nr. C Alternativ anvendelse Ejendommen kan ændre anvendelse til beboelse eller fortsat anvendes til kontorformål af eksisterende mindre virksomheder i Kolind, som har behov for en central placering og gode tilkørselsmuligheder. På grund af ejendommens begrænsede størrelse vil ejendommen være forholdsvis let at afhænde. 13. december 2006

15 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 14 af Kapelvej 13, Kolind ce\skabeloner\normal.dot Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Ejendommen er godkendt til undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende), men huser i dag kommunens PPR. Ejendommen er opført i mindre gode byggematerialer og vedligeholdelsen er omkring middel. 9F, Kolind By, Kolind Matriklen omfatter adresserne 11A,B og C, samt 13. Et salg kræver derfor udmatrikulering. Grundstørrelse: m² - hele matriklen 9F. Opførelsesår: 1930 Om- /tilbygget: 1970 Bebygget areal: 124 m² Udnyttet loftsrum: 70 m² Andet: Plangrundlag: Ydermure af tegl, eternittag, fjernvarme. LP nr. C Alternativ anvendelse Ejendommen kan ændre anvendelse til beboelse eller fortsat anvendes til kontorformål. Ejendommen ligger mere tilbagetrukket end Kapelvej 11 og til ejendommen er der mulighed for at udstykke mindre have, hvilket kan tiltrække større kreds af interesserede boligkøbere. Ejendommen kan dog også fortsat anvendes til kontorformål af eksisterende mindre virksomheder i Kolind, som har behov for en central placering, gode tilkørselsmuligheder samt parkeringsarealet beliggende lige udenfor ejendommen. 13. december 2006

16 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 15 af Rosenholm Rådhus Ejendomsdata Matrikel nummer: Rådhuset er beliggende på Tingvej 17 i centrum af Hornslet. Bygningen har skole, butiksstrøg, daginstitutioner og villakvarter som nabo samt et åbent have anlæg. Bygningen er opført i 2 etager med tagetage og kælder. Er opført i gode, gedigne byggematerialer og vurderes at være i en god vedligeholdelsesstand. Arkitekturen er solid og gennemført til det indvendige. En ombygning af faciliteterne vurderes at have en omfattende økonomisk konsekvens. Indenfor er den tilladte bebyggelsesprocent det muligt at opføre yderligere m² bebyggelse. Grundstørrelse: m² Opførelsesår: 1982 Samlet bygningsareal: m² 6cø, Hornslet By, Hornslet Kælderareal: m² Andet: Tegltagsten, teglmure, fjernvarme Alternativ anvendelse: Umiddelbart er mulighederne for alternativ anvendelse meget store. Rådhuset kan ombygges til andels- eller ejerboliger. Men spørgsmålet er hvorledes efterspørgslen er på lejligheder og om folk der bosætter sig i Hornslet vil give meget for en bynær ejerlighed, når man kan få et bynært hus med have til samme pris. Svaret på dette kan findes i de aktuelle salgspriser, hvor priser på ejerlejligheder ligger langt under prisen på villaer. 13. december 2006

17 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 16 af 32 Erhvervsrådet i Hornslet har foreslået, at rådhuset finder anvendelse som kunstmuseum og kunstnerværksteder. Efter vores overbevisning er ideen dog tvivlsom set i lyset af, at man i Århus p.t. kun har publikum til ét kunstmuseum. Organisationernes behov er ikke muligt at klarlægge og vil først komme til syne i forbindelse med et udbud, men bygningerne vil naturligvis være yderst velegnede som administration for en interesseorganisation som har hele nordøstjylland at servicere. Hornslet By er et bysamfund i vækst og derfor synes det oplagt, at erhvervsvirksomheder udefra vil være interesseret i at erhverve rådhuset. Den centrale placering og gode parkeringsmuligheder vil også gøre, at ejendomsinvestorer ville indtænke butikscenter eller dagligvarehus placeret her. Udbudet af butiksareal på nuværende tidspunkt synes dog tilstrækkeligt, men at der på længere sigt, i takt med byens udvikling, kan opstå et behov. Byen mangler et naturligt centrum, og her er området ved rådhuset meget velegnet En anvendelse til sundhedshus indeholdende massage, fysioterapi, lægehus, svømmebad og fitness var også en mulighed Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes, bør borgerservice placeres på biblioteket, hvilket ligger udenfor denne rapport. 13. december 2006

18 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 17 af Ebeltoft Rådhus Rådhuset er et hus i 2 etager samt med tagetage og kælder. Rådhuset er beliggende i et smukt område på Lundbergsvej 2 i udkanten af Ebeltoft. Rådhuset er oprindeligt opført som privathospital og blev siden hen købt af Ebeltoft kommune og ombygget til rådhus. Den vel vedligeholdte ejendom er udover den fantastiske beliggenhed kendetegnet ved gode parkeringsforhold, flot arkitektur og gode byggematerialer Ejendomsfakta: Matrikel nummer: 29cb, Ebeltoft Markjorder, Ebeltoft Grundstørrelse: m² Opførelsesår: 1989/90 Samlet bygningsareal: m² Andet: Fladt tag, betonelementer, fjernvarme. Plangrundlag: LP 3E1 - L146 Der kan opføres yderligere ca m² på grunden indenfor bebyggelsesprocenten på 40 % Alternativ anvendelse: Rådhuset i Ebeltoft er det af de fire rådhuse, der er de mest positive forventninger til med hensyn til salgsbarhed. Det eneste negative er bebyggelsens størrelse, hvilket vil begrænse anvendelsesmuligheden og samtidig antallet af interesserede købere. I hvert fald vil kredsen af interesserede være en anden end ved de øvrige rådhuse. Den alternative anvendelse kan være et spring tilbage til det formål som huset oprindeligt blev bygget til privathospital, behandlingsted eller lignende. 13. december 2006

19 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 18 af 32 Alternativt er muligheden, at bygningen finder anvendelse i relation til turisterhvervet, som wellness-center, hotel- og badeland eller lignende. Bygningen er også særdeles velegnet som domicil for et eller flere virksomheder, som kan drage fordel ved den nære beliggenhed ved Tirstrup Lufthavn og Molslinien. Ved et evt. salg af rådhuset eller ved udvidelse af bygningerne til et nyt rådhus for Syddjurs Kommune, forudsættes det, at biblioteket flyttes til en anden placering. Denne del er ikke medtaget i rapporten Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes bør biblioteket og borgerservice satellitten placeres i et nyetableret bynært bibliotek i Ebeltoft. 13. december 2006

20 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 19 af 32 3 Krav og ønsker til de fremtidige forhold 3.1 Workshop og inspirationstur Den 8. november 2006 afholdte Bascon en workshop for Syddjurs Kommune, med deltagelse af direktionen, de fremtidige afdelingschefer og udvalgte medarbejdere fra afdelingerne. Formålet med workshoppen var bl.a.: at skabe en fælles billeddannelse af et fremtidigt fælles rådhus og at danne de første spæde visioner og værdier for arbejdspladsen. Deltagerne drøftede fælles interesser i fremtidsscenarier og visioner for arbejdspladsen samt ideer/ønsker og behov for et fælles rådhus. Der skabtes billeder af en ønsket fremtid for arbejdspladsen med henblik på, hvad man ønsker at undgå, bevare og udvikle. Materialet fra workshoppen er vedlagt som bilag 01. Den 14. november 2006 var styregruppen og Bascon på en besigtigelses- og inspirationstur. De, af Rønde Kommune, foreslåede 6 placeringer til et nyt rådhus i Rønde og omegn blev besigtiget. Beskrivelse af de 6 forslag til placeringer er vedlagt som bilag 02. Efterfølgende besluttede styregruppen at der skulle arbejdes videre med placering nr. 2 Rønde Nord og placering nr. 3 Rønde vest. Efter besigtigelsesturen var styregruppen på en kort inspirationstur i Århus, hvor man besøgte: Skatteforvaltningen i Viby, Århus Kommune i Jægergården og IT- Huset Kathrinebjerg. Notat fra Bascon er vedlagt som bilag Krav og ønsker På baggrund af tilbagemeldingerne på workshoppen, besigtigelsesturen og møderne med direktionen tegner der sig et ønske om et rådhus med følgende kvaliteter: (uprioriteret stikord) Energi rigtigt hus Materialer med lang levetid og billig vedligeholdelse Lyst og indbydende Imødekommende og åbent miljø Signalværdi Fleksibel indretning med variation af enkeltmandskontorer og åbenkontorer Tilgodese muligheder for tværfagligt samarbejde Rummelighed, hvor det har en betydning. Tilpassede IT løsninger Front stage / back-stage Indretningen bør imødekomme: 25 m² pr. ansat ved alm. kontorbyggeri - +2 m² pr. ansat til andre rum som tilgodeser nye arbejdsformer 13. december 2006

21 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 20 af m² pr. ansat. I arealet er inkluderet fællesarealer og byrådssal. Minimum 2 etager for at minimere afstande internt i huset. Parkering forudsættes at være på terræn. Tilbagemeldingerne fra afdelingerne, på de fremsendte spørgeskemaer, vurderes ikke at være tilstrækkeligt detaljeret og bør gennemgås nøjere i de efterfølgende faser. Tilbagemeldingerne fra afdelingerne er vedlagt som bilag 04. Skema med sammentælling af ønskede fremtidige lokalebehov og bruttoareal er vedlagt som bilag Lokaliseringsmuligheder Til den fremtidige placering af et nyt fælles rådhus for Syddjurs Kommune er følgende placeringsmuligheder undersøgt: Rønde vest Rønde nord Erhvervsparken ved Århus Lufthavn Udvidelse af Ebeltoft Rådhus Andre alternativer 3.4 Principper for placering Der er flere forhold, der kan begrunde en fremtidig placering af et nyt rådhus, herunder Nærhed til borgerne Nærhed til nuværende personales bopæl Nærhed til fremtidig personales bopæl og uddannelsesinstitutioner Nærhed til vejnet og anden infrastruktur Rådhuset som fælles identitet og signal Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst. Grundforhold og ejerforhold Udvidelsesmuligheder Afhændelsesmuligheder Planforhold Forsyninger 13. december 2006

22 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 21 af Nærheden til borgerne 6 Et princip for placering kan være at placere rådhuset så flest mulige har kortest mulig afstand til rådhuset vil tale for en placering i en af kommunens befolkningsrigeste byer, hvorfor en placering i Rønde eller Ebeltoft vil være mest oplagt. Etableringen af borgerservice satellitter og den digitale henvendelse til kommunen, har reduceret behovet for borgerkontakt på rådhuset Nærheden til de nuværende personals bopæl 7 I forbindelse med spørgeskemaundersøgelse har vi undersøgt, hvor Syddjurs kommunes nuværende personale er bosat. Da ikke alle har besvaret er undersøgelsen ikke fuldt dækkende, men tendensen er at langt de fleste af medarbejderne i Syddjurs Kommune er bosiddende i Syddjurs Kommune. I takt med medarbejdernes uddannelsesniveau er højere, er denne andel der bor i Århus større. Man kan derfor sige at princippet er sammenfaldende med princippet om nærheden til borgerne, undtaget er dog hvis man taler personer med højere uddannelse. For disse ville en placering nær Århus være at foretrække Nærheden til fremtidig personales bopæl og uddannelsesinstitutioner Ved nyansættelser vil udbudet af arbejdskraft i en vis grad komme fra Århus. En placering så tæt på Århus, at en potentiel ansat kan bo i Århus og køre til arbejdsstedet på under 30 minutter vil være acceptabel. Dette hensyn vil tale for en placering i kommunens vestlige del og diskvalificere en placering af rådhuset i Ebeltoft. Et modsat rettet argument, er at en placering i Ebeltoft evt. kan tiltrække arbejdskraft fra Århus til en bosætning i kommunen Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Forslaget om placering af Rådhuset ved Århus Lufthavn er et eksemplet på, at dette argument også vejer tungt for Syddjurs Kommune. Relevansen skal dog ses i sammenhæng med nærhedskravet til borgerne og personale, for det vil ikke være korrekt at placere et rådhus ved en motorvej, hvis alle har langt til den pågældende motorvej Rådhuset som fælles identitet og signal Tidligere blev firmadomiciler og rådhuse placeret midt i byernes centrum. Siden da har man set en tendens indenfor den private sektor at disse domiciler i stedet er flyttet ud i byernes randområder, hvor infrastrukturen er bedre og hurtigere og evt. udvidelsesmuligheder er større. Men kan man gøre det samme når man taler om rådhuse. Der er ingen tvivl om at en kommunes identitet og synlighed vil være størst med en placering, hvor flest mulige af kommunens befolkning befinder sig eller kommer forbi. 6 I bilag 06 er vist afstande mellem de foreslåede alternative placeringer og de større byer i Syddjurs Kommune samt Randers og Århus. 7 Se note december 2006

23 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 22 af Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst. Med ca. 400 medarbejdere vil administrationen være et aktiv i det område den placeres. Området vil udvikles både hvad angår butiksliv, boligudbygning, skoleog fritidsfaciliteter. Politisk kan man derfor bruge rådhuset som løftestang for en lokal udvikling og vækst i områder hvor man føler det er tiltrængt Grundforhold, ejerforhold, planforhold og forsyning Mulighederne for bebyggelse det pågældende sted vurderes ud fra grundes beskaffenhed. Man vil sandsynligvis kunne reducere udgiften til et nyt rådhus væsentligt hvis rådhuset opføres på et kommunalt ejet areal, hvor der umiddelbart ikke er planlagt en anden anvendelse. Byplan forhold og generel forsyning til området vurderes Udvidelses- og afhændelsesmuligheder Selvom man på nuværende tidspunkt ikke ser behovet bør man også ved placeringen af et nyt rådhus indtænke muligheden for at tilbygge og udvide på et senere tidspunkt eller at indarbejde et areal til udlejning til eksterne virksomheder, for derved at skabe en vis fleksibilitet i størrelsen af byggeriet. Endvidere bør man placere rådhuset et sted, hvor bygningen bevarer sin værdi og sin salgsbarhed. 13. december 2006

24 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 23 af Rønde I Rønde har vi undersøgt 2 placeringer, jf. nedenstående kort: ce\skabeloner\normal.dot Motortrafikvejen Århusvej Vest Nord Grenåvej Rønde Kalø 3.6 Rønde Vest Motortrafikvejen ce\skabeloner\normal.dot Århusvej Grenåvej Rønde Kalø Vig Beskrivelse Grunden er beliggende vest for Rønde i et område der i løbet af de kommende år vil blive kraftigt udbygget. Øst for området ligger Rønde Skole, Rønde Hallen og boldbaner. Mod vest ligger erhvervsområdet og mod nord det planlagte boligområde. Nærheden til borgerne Beliggende i en af de største byer i kommunen og med kort afstand til Hornslet og Kolind vil placeringen være god. 13. december 2006

25 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 24 af 32 Nærheden til nuværende og fremtidig personale I forhold til at tiltrække fremtidig højtuddannet personale fra Århus (28 km) er placeringen god og i forhold til det øvrige personale er placeringen med korte afstande til Hornslet (10 km), Kolind ( 13 km) og Ebeltoft (22 km.). Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Trafikalt vil man være forsynet fra Århusvej mod vest og øst og en ny vejføring fra Føllevej mod nordvest og fra Skrejrupvej mod nordøst. Eneste minus er den mindre gode trafikale forbindelse til Ebeltoft. Rådhuset som fælles identitet og signal Med en placering ved Århusvej vil et nyt rådhus kunne markere sig som en portal til Syddjurs kommune. Placeringen vil i dag være adskilt fra byen, men i takt med en udbygning af boliger og idrætsanlæg vil rådhuset få en placering i byen. Denne placering vil være attraktiv når vi taler signalværdi og identitet. Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst Rønde By har ikke behov for støtte til en lokal udvikling og vækst. På det område er byen allerede godt på vej. Men en placeringen af rådhuset i Rønde vil naturligvis sætte yderlige skub i denne udvikling. Grundforhold og ejerforhold Grunden er lettere kuperet og forholdsvis lavt beliggende i forhold til Århusvej. Grunden er privatejet, hvilket kan være en omstændighed der senere gør placeringen umulig. Udvidelses- og afhændelsesmuligheder Da området endnu ikke er bebygget er der selvsagt mange muligheder for udvidelser. Mulighederne for en senere afhændelse vurderes at være stor med denne placering i Rønde. Plan forhold og forsyning Området er landzone, men er omfattet af helhedsplanen for Rønde Vest, til nyt boligområde. Ved etablering af et nyt rådhus skal der udarbejdes kommuneplanramme og lokalplan for området en proces der allerede er igangsat af Rønde Kommune. Forsyningsforhold bør undersøges yderligere. 13. december 2006

26 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 25 af Rønde Nord Motortrafikvejen ce\skabeloner\normal.dot Århusvej Grenåvej Rønde Kalø Vig Beskrivelse Denne placering tæt ved eksisterende og fremtidig uddannelsesområde (højskolen og Campus) mod syd og et fremtidigt boligudbygningsområde mod nord, syd og vest. Grunden ligger højt og der er en fantastisk udsigt ud over store dele af Syddjurs kommune. Spørgsmålet er så, om det bør være et rådhus eller boliger, der nyder denne kvalitet. Nærheden til borgerne Beliggende i en af de største byer i kommunen og med kort afstand til Hornslet og Kolind vil placeringen være god. Selvom forskellene er marginale er placeringen mindre god i forhold til Hornslet men bedre i forhold til Kolind og Ebeltoft (20 km) Nærheden til nuværende og fremtidig personale I forhold til at tiltrække fremtidig højtuddannet personale fra Århus (29 km) er placeringen god og i forhold til det øvrige personale er placeringen også god med korte afstande til Hornslet (11 km), Kolind ( 11 km) og Ebeltoft (20 km.) Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Umiddelbart virker de trafikale forhold ikke optimale. Der er på nuværende tidspunkt ikke et optimalt vejnet der gør adgangen fra Århus, Hornslet og Ebeltoft let. De trafikale forhold bør forbedres i forbindelse med områdets udbygning, med forbindelsesvej til bymidten og en vej med forbindelse til motortrafikvejen via Flintbakken. Sidstnævnte forbindelse vil der kunne opstå visse vanskeligheder ved at få etableret. Rådhuset som fælles identitet og signal Placeringen nord for Rønde i byens baglokale er ikke optimal hvis man vil bruge rådhuset som fælles identitet og signal. Det nye byområde vil kun blive besøgt af de der bor eller arbejder der. Der er her en klar forskel i forhold til placeringen i Rønde Vest. 13. december 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Ny kontorindretning et videndelingsværktøj eller bare smart?

Ny kontorindretning et videndelingsværktøj eller bare smart? Ny kontorindretning et videndelingsværktøj Ny kontorindretning et videndelingsværktøj eller bare smart? af Eva Bjerrum, eva.bjerrum@alexandra.dk og Anne Bøgh Fangel, abh@daimi.au.dk, Center for New Ways

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere