Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Fælles Rådhus for Syddjurs Kommune Workshop den 8. november 2006

2 Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune 13. december 2006

3 Visionen med dette programoplæg er at etablere et samlet rådhus for Syddjurs Kommune, hvor videndeling og tværfaglighed er i fokus, hvor kommunen i henhold til den overordnede vision for Syddjurs Kommune er en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Programoplægget er udført i samarbejde mellem: Bascon A/S Postboks 510 Åboulevarden Århus C Syddjurs Kommune Område for Natur, Teknik og Miljø

4 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 3 af 32 Indholdsfortegnelse 1 Forord Fakta om Syddjurs Kommune Styregruppe Den fælles administration Den nye områdestruktur De nuværende administrative lokaliteter Rønde rådhus Midtdjurs Rådhus Rosenholm Rådhus Ebeltoft Rådhus Krav og ønsker til de fremtidige forhold Workshop og inspirationstur Krav og ønsker Lokaliseringsmuligheder Principper for placering Rønde Rønde Vest Rønde Nord Erhvervsparken ved Århus Lufthavn Ebeltoft Rådhus Andre alternativer Elementer til det videre forløb Organiseringen af bygherrefunktionen Principper for overordnet hovedtidsplan Kommunikationsplan Bilag december 2006

5 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 4 af 32 1 Forord Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 6. april 2006, at den kommunale administration for den nye Syddjurs Kommune skal samles ét sted, og at direktionen bemyndiges til at igangsætte en afdækning af mulige placeringer med tilhørende økonomi. Beslutningen tog blandt andet sit udgangspunkt i følgende: Styrkelse af den faglige bæredygtighed Én indgang for borgerne til den offentlige sektor Tilgængelighed for borgerne til de borgerrettede funktioner Forventning om mere rationel drift indløsning af effektiviseringsrationale Indtil et nyt rådhus står klart søges de administrative arbejdspladser samlet på 3 af de 4 rådhuse samtidig med at jobcenteret etableres på rådhuset i Kolind. Bascon A/S har i samarbejde med Syddjurs Kommune i denne rapport tilvejebragt et overordnet programoplæg som giver den nye kommune mulighed for at kunne give en indstilling til det videre arbejde. 13. december 2006

6 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 5 af Fakta om Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Vækstkommunen Syddjurs Kommune har et indbyggertal på I de kommende år forventes en svag vækst frem til Dog bliver der færre yngre i alderen 0-16 år og år, medens ældregruppen vokser De 4 gamle kommuner og deres identitet Ebeltoft Kommune er kommunen med et stort potentiale indenfor turisterhvervet. Ligeledes er Ebeltoft en gammel velfungerende købstad med en del mindre erhvervsvirksomheder, men også et højt antal arbejdsløse. Kommunen er ligeledes kendetegnet ved Mols Bjerge, en attraktiv kyststrækning, Fregatten Jylland og forbindelsen til Sjælland via Molslinien. Kommunen har ca indbyggere. Midtdjurs Kommune er oplevelseslandet med golfparker, dyrepark og forlystelser. Her findes mindre erhvervsvirksomheder og ikke mindst Tirstrup lufthavn. Tæt ved Kolindsund ligger Kolind station. Herfra har Kolind by udviklet sig og byen er vokset mod vest med beboelseskvarter, rådhuset, skole, idrætshal, friluftsbad og industri. Kommunen har ca indbyggere. 13. december 2006

7 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 6 af 32. Rønde Kommune er placeringen for uddannelsesinstitutioner med de nuværende Rønde Gymnasium, Kalø skolerne, Rønde Højskole samt Rønde Efterskole. Planerne er at udbygge med nye uddannelsesinstitutioner i Rønde Campus. Ligeledes er Rønde handelskommunen. Kommunen har ca indbyggere Rosenholm Kommune er beliggende 20 km nord for Århus by som indgangen til Djursland. Centerbyen er Hornslet, der som handels- og serviceby dækker et stort behov for indkøb og service. Rosenholm kommune har lettere industri og mindre erhvervsvirksomheder samt en kraftig vækst i bosætningen. Kommunen har ca indbyggere. 1.2 Styregruppe Programoplægget er blevet til i samarbejde med en styregruppe bestående af følgende: Nich Bendtsen Steen Thisted Søren Valbak Jørgen Andersen Preben Juul Sørensen Poul Møller Bettina Wittengreen Brian Slot Birthe Westergaard Ulla Milvang Kommunaldirektør Direktør for økonomi Direktør for skole og pasning Direktør for ældre, sundhedsfremme, social- og beskæftigelsesområdet Direktør for natur, teknik og miljø Direktør for plan, udvikling og kultur Projektleder Direktionssekretariatetschef Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant 1.3 Den fælles administration Før 1. januar 2007 er der beskæftiget 407 medarbejdere fordelt på følgende fysiske faciliteter: Ebeltoft Rådhus 167 Hornslet Rådhus 105 Rønde Rådhus 59 Kolind Rådhus 56 Vagtelvej, Rønde 5 Nrdr. Ringvej, Ryomgård 3 Kapelvej, Kolind 12 Efter 1. januar 2007 er der beskæftiget 422 medarbejdere fordelt på følgende fysiske faciliteter: Ebeltoft Rådhus december 2006

8 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 7 af 32 Hornslet Rådhus 83 Rønde Rådhus 67 Kolind Rådhus 60 Vagtelvej, Rønde 1 8 Nrdr. Ringvej, Ryomgård 2 6 Kapelvej, Kolind 3 17 Vesterled, Tirstrup Den nye områdestruktur Efter den 1. januar 2007 vil der være gældende en ny organisation 5. Nedenstående figur illustrerer den nye områdestruktur: ce\skabeloner\normal.dot 1 Dagplejepædagoger 2 Dagplejepædagoger 3 PPR 4 Visitatorer 5 Organisationsdiagrammet er hentet fra kommunens hjemmeside. Der er dog sket justeringer af diagrammet, som ikke er tilrettet på skemaet. 13. december 2006

9 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 8 af december 2006

10 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 9 af 32 2 De nuværende administrative lokaliteter 2.1 Rønde rådhus De nuværende 4 rådhuse er beliggende i Kolind, Hornslet, Ebeltoft og Rønde. Disse rådhuse vil blive beskrevet i det efterfølgende med henblik på at beskrive alternative anvendelsesmuligheder, bygningsstandard og vedligeholdelse Beskrivelse Rådhuset er beliggende på Hovedgaden 77 i centrum af Rønde. Rådhuset ligger mellem ældreboliger på den ene side og et plejehjem på den anden side. Bygningen er i forhold til det omkringliggende byggeri meget lavt placeret. På grunden er der ikke mulighed for yderligere byggeri, i så fald skal der bygges i højden. Under alle omstændigheder vil en anden udformning på grunden kræve en ny lokalplan. Bygningen er opført i en etage med build-up tag. Oprindeligt en ældre bygning som er om- og tilbygget med pavillon og udhus i løbet af tiden. Kvalitetetsmæssigt er bygningen i en god stand, men bygningsmæssigt det ringeste af de 4 rådhuse. Der mangler sammenhæng mellem de øvrige bygninger i gadebilledet, ligeledes er bygningen klemt inde mellem nabobygningerne. Derved mister bygningen sin identitet og især status som nuværende rådhus. Værdien af bygningen forøges dog væsentlig af dens forholdsvis centrale placering i Rønde By Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Grundstørrelse: 1k, Rønde by, Bregnet Matriklen omfatter udover rådhus også plejehjem. Et salg kræver derfor udmatrikulering m² - hele matriklen. 13. december 2006

11 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 10 af 32 Opførelsesår: 1968 Om- /tilbygget: 1997 og 2005 Bebygget areal: m² + 88 m² pavillon. Kælderareal: 280 m² Udhus: 13 m² Andet: Fladt tag, teglmure, fjernvarme. Lokalplan: LP nr Alternativ anvendelse: For privat køber kunne rådhuset anvendes som kontorlokaler for mellemstor virksomhed, som administration for interesseorganisation eller ombygges til boliger. For offentlig anvendelse kan bygningen anvendes til plejeboliger eller ældreboliger. Begrænsende for ejendommens anvendelse er manglen på udearealer til haver og parkering Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes, bør borgerservice placeres på Rønde bibliotek eller ved kontorleje et andet sted i byen. 13. december 2006

12 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 11 af Midtdjurs Rådhus Beskrivelse Rådhuset er beliggende på Bugtrupvej 31 i udkanten af Kolind. Rådhuset har skole, daginstitutioner og sportsfaciliteter som nabo. Desuden grænser et villakvarter op til rådhuset. Bygningen vurderes at være robust og markant og opført i gode gedigne byggematerialer. Vedligeholdelsen skønnes at være mindre god, da især vinduerne er noget dårlige og trænger til maling og udskiftning af ruder. Enkelte vinduer bør evt. helt udskiftes ved nærmere gennemsyn. Udvendigt træværk trænger til vedligeholdelse. Arkitekturen er tilpasset de øvrige nabobygninger og er placeret i et smukt, åbent parklignende anlæg, som giver gode muligheder for en fremtidig anvendelse Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Grundstørrelse: Opførelsesår: 1972 Om- /tilbygget: 1981 Bebygget areal: m² Kælderareal: 437 m² 1y, Bugtrup By, Kolind Matriklen omfatter udover rådhus også daginstitution og idrætshal. Et salg kræver derfor udmatrikulering m² - hele matriklen. Garage: 37 m² Andet: Cementtagsten, teglmure, fjernvarme, sikringsrum 13. december 2006

13 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 12 af Alternativ anvendelse I forhold til Rønde rådhus er anvendelsesmulighederne her bredere på grund af ejendommens størrelse og de gode udearealer. En anvendelse til plejeboliger kræver en omfattende ombygning, såfremt der skal ske ombygning til nutidens standard. Det vurderes, at der kan ombygges til ca. 25 boliger og tilhørende serviceareal. Nærheden til idrætsfaciliteter, skoler og natur og de gode trafikforhold gør bygningen velegnet for efterskole. Djursland er dog dækket godt ind af efterskoler i forvejen. Bygningerne vil kunne rumme ca. 60 elever. En anden mulighed er en anvendelse som specialskole under regions- eller kommuneregi. Organisationernes behov er ikke muligt at klarlægge og vil først komme til syne i forbindelse med et udbud. Men bygningerne vil naturligvis være yderst velegnede som administration for en interesseorganisation, som har hele Djursland at servicere. Bygningen kunne med mindre ombygninger, anvendes til social institution. Nærheden til villakvarterer ville dog i høj grad begrænse hvilke typer beboere der kunne accepteres. Men en institution for handicappede børn ville evt. kunne accepteres. Bygningen vil kunne rumme ca. 40 børn. Kolind By vurderes umiddelbart ikke som et bysamfund i vækst og derfor synes det ikke oplagt at erhvervsvirksomheder udefra vil være interesseret i at erhverve bygningen. Efter vores vurdering er der heller ikke nogle virksomheder i Kolind af en sådan størrelse der kunne efterspørge mere end m² bygningsareal. En anvendelse som bibliotek/ kulturhus vil kunne ske uden en egentlig større ombygning. Der vil dog skulle findes midler til overfladebehandling og indkøb af inventar, samt udvendig vedligehold. Lokale- og Anlægsfonden har i januar 2006 meddelt at de gerne støtter projekter, der omdanner de overflødige rådhuse, til idræts-, kultur og fritidsformål. Derved støtter Anlægsfonden, at de tomme rådhuse kan komme borgerne til gode. Dette kunne være en mulighed Borgerservice Såfremt bygningen afhændes bør borgerservice placeres i forbindelse med nyt bibliotek. Dette projekt og økonomien i forbindelse hermed er ikke medtaget i denne rapport. 13. december 2006

14 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 13 af Kapelvej 11c, Kolind Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Ejendommen har oprindeligt været afholdshotel, men bruges i dag af kommunens PPR. (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning). Godkendt anvendelse er kontor, handel, lager, offentlig administration. Ejendommen er beliggende i planmæssigt ustruktureret område i Kolind. Ejendommen er derfor kendetegnet ved mindre god beliggenhed, mindre gode byggematerialer, middel vedligeholdelse og dårlige udearealer. 9F, Kolind By, Kolind Matriklen omfatter adresserne 11A,B og C, samt 13. Et salg kræver derfor udmatrikulering. Grundstørrelse: m² - hele matriklen 9F. Opførelsesår: 1930 Om- /tilbygget: 1970 Bebygget areal: 124 m² Uudnyttet loftsrum: 90 m² Andet: Plangrundlag: Bindingsværk, tagdækning med metalplader, fjernvarme. LP nr. C Alternativ anvendelse Ejendommen kan ændre anvendelse til beboelse eller fortsat anvendes til kontorformål af eksisterende mindre virksomheder i Kolind, som har behov for en central placering og gode tilkørselsmuligheder. På grund af ejendommens begrænsede størrelse vil ejendommen være forholdsvis let at afhænde. 13. december 2006

15 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 14 af Kapelvej 13, Kolind ce\skabeloner\normal.dot Ejendomsdata Matrikel nummer: Matrikulær status: Ejendommen er godkendt til undervisning og forskning (skole, gymnasium eller lignende), men huser i dag kommunens PPR. Ejendommen er opført i mindre gode byggematerialer og vedligeholdelsen er omkring middel. 9F, Kolind By, Kolind Matriklen omfatter adresserne 11A,B og C, samt 13. Et salg kræver derfor udmatrikulering. Grundstørrelse: m² - hele matriklen 9F. Opførelsesår: 1930 Om- /tilbygget: 1970 Bebygget areal: 124 m² Udnyttet loftsrum: 70 m² Andet: Plangrundlag: Ydermure af tegl, eternittag, fjernvarme. LP nr. C Alternativ anvendelse Ejendommen kan ændre anvendelse til beboelse eller fortsat anvendes til kontorformål. Ejendommen ligger mere tilbagetrukket end Kapelvej 11 og til ejendommen er der mulighed for at udstykke mindre have, hvilket kan tiltrække større kreds af interesserede boligkøbere. Ejendommen kan dog også fortsat anvendes til kontorformål af eksisterende mindre virksomheder i Kolind, som har behov for en central placering, gode tilkørselsmuligheder samt parkeringsarealet beliggende lige udenfor ejendommen. 13. december 2006

16 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 15 af Rosenholm Rådhus Ejendomsdata Matrikel nummer: Rådhuset er beliggende på Tingvej 17 i centrum af Hornslet. Bygningen har skole, butiksstrøg, daginstitutioner og villakvarter som nabo samt et åbent have anlæg. Bygningen er opført i 2 etager med tagetage og kælder. Er opført i gode, gedigne byggematerialer og vurderes at være i en god vedligeholdelsesstand. Arkitekturen er solid og gennemført til det indvendige. En ombygning af faciliteterne vurderes at have en omfattende økonomisk konsekvens. Indenfor er den tilladte bebyggelsesprocent det muligt at opføre yderligere m² bebyggelse. Grundstørrelse: m² Opførelsesår: 1982 Samlet bygningsareal: m² 6cø, Hornslet By, Hornslet Kælderareal: m² Andet: Tegltagsten, teglmure, fjernvarme Alternativ anvendelse: Umiddelbart er mulighederne for alternativ anvendelse meget store. Rådhuset kan ombygges til andels- eller ejerboliger. Men spørgsmålet er hvorledes efterspørgslen er på lejligheder og om folk der bosætter sig i Hornslet vil give meget for en bynær ejerlighed, når man kan få et bynært hus med have til samme pris. Svaret på dette kan findes i de aktuelle salgspriser, hvor priser på ejerlejligheder ligger langt under prisen på villaer. 13. december 2006

17 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 16 af 32 Erhvervsrådet i Hornslet har foreslået, at rådhuset finder anvendelse som kunstmuseum og kunstnerværksteder. Efter vores overbevisning er ideen dog tvivlsom set i lyset af, at man i Århus p.t. kun har publikum til ét kunstmuseum. Organisationernes behov er ikke muligt at klarlægge og vil først komme til syne i forbindelse med et udbud, men bygningerne vil naturligvis være yderst velegnede som administration for en interesseorganisation som har hele nordøstjylland at servicere. Hornslet By er et bysamfund i vækst og derfor synes det oplagt, at erhvervsvirksomheder udefra vil være interesseret i at erhverve rådhuset. Den centrale placering og gode parkeringsmuligheder vil også gøre, at ejendomsinvestorer ville indtænke butikscenter eller dagligvarehus placeret her. Udbudet af butiksareal på nuværende tidspunkt synes dog tilstrækkeligt, men at der på længere sigt, i takt med byens udvikling, kan opstå et behov. Byen mangler et naturligt centrum, og her er området ved rådhuset meget velegnet En anvendelse til sundhedshus indeholdende massage, fysioterapi, lægehus, svømmebad og fitness var også en mulighed Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes, bør borgerservice placeres på biblioteket, hvilket ligger udenfor denne rapport. 13. december 2006

18 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 17 af Ebeltoft Rådhus Rådhuset er et hus i 2 etager samt med tagetage og kælder. Rådhuset er beliggende i et smukt område på Lundbergsvej 2 i udkanten af Ebeltoft. Rådhuset er oprindeligt opført som privathospital og blev siden hen købt af Ebeltoft kommune og ombygget til rådhus. Den vel vedligeholdte ejendom er udover den fantastiske beliggenhed kendetegnet ved gode parkeringsforhold, flot arkitektur og gode byggematerialer Ejendomsfakta: Matrikel nummer: 29cb, Ebeltoft Markjorder, Ebeltoft Grundstørrelse: m² Opførelsesår: 1989/90 Samlet bygningsareal: m² Andet: Fladt tag, betonelementer, fjernvarme. Plangrundlag: LP 3E1 - L146 Der kan opføres yderligere ca m² på grunden indenfor bebyggelsesprocenten på 40 % Alternativ anvendelse: Rådhuset i Ebeltoft er det af de fire rådhuse, der er de mest positive forventninger til med hensyn til salgsbarhed. Det eneste negative er bebyggelsens størrelse, hvilket vil begrænse anvendelsesmuligheden og samtidig antallet af interesserede købere. I hvert fald vil kredsen af interesserede være en anden end ved de øvrige rådhuse. Den alternative anvendelse kan være et spring tilbage til det formål som huset oprindeligt blev bygget til privathospital, behandlingsted eller lignende. 13. december 2006

19 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 18 af 32 Alternativt er muligheden, at bygningen finder anvendelse i relation til turisterhvervet, som wellness-center, hotel- og badeland eller lignende. Bygningen er også særdeles velegnet som domicil for et eller flere virksomheder, som kan drage fordel ved den nære beliggenhed ved Tirstrup Lufthavn og Molslinien. Ved et evt. salg af rådhuset eller ved udvidelse af bygningerne til et nyt rådhus for Syddjurs Kommune, forudsættes det, at biblioteket flyttes til en anden placering. Denne del er ikke medtaget i rapporten Borgerservice Såfremt rådhuset afhændes bør biblioteket og borgerservice satellitten placeres i et nyetableret bynært bibliotek i Ebeltoft. 13. december 2006

20 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 19 af 32 3 Krav og ønsker til de fremtidige forhold 3.1 Workshop og inspirationstur Den 8. november 2006 afholdte Bascon en workshop for Syddjurs Kommune, med deltagelse af direktionen, de fremtidige afdelingschefer og udvalgte medarbejdere fra afdelingerne. Formålet med workshoppen var bl.a.: at skabe en fælles billeddannelse af et fremtidigt fælles rådhus og at danne de første spæde visioner og værdier for arbejdspladsen. Deltagerne drøftede fælles interesser i fremtidsscenarier og visioner for arbejdspladsen samt ideer/ønsker og behov for et fælles rådhus. Der skabtes billeder af en ønsket fremtid for arbejdspladsen med henblik på, hvad man ønsker at undgå, bevare og udvikle. Materialet fra workshoppen er vedlagt som bilag 01. Den 14. november 2006 var styregruppen og Bascon på en besigtigelses- og inspirationstur. De, af Rønde Kommune, foreslåede 6 placeringer til et nyt rådhus i Rønde og omegn blev besigtiget. Beskrivelse af de 6 forslag til placeringer er vedlagt som bilag 02. Efterfølgende besluttede styregruppen at der skulle arbejdes videre med placering nr. 2 Rønde Nord og placering nr. 3 Rønde vest. Efter besigtigelsesturen var styregruppen på en kort inspirationstur i Århus, hvor man besøgte: Skatteforvaltningen i Viby, Århus Kommune i Jægergården og IT- Huset Kathrinebjerg. Notat fra Bascon er vedlagt som bilag Krav og ønsker På baggrund af tilbagemeldingerne på workshoppen, besigtigelsesturen og møderne med direktionen tegner der sig et ønske om et rådhus med følgende kvaliteter: (uprioriteret stikord) Energi rigtigt hus Materialer med lang levetid og billig vedligeholdelse Lyst og indbydende Imødekommende og åbent miljø Signalværdi Fleksibel indretning med variation af enkeltmandskontorer og åbenkontorer Tilgodese muligheder for tværfagligt samarbejde Rummelighed, hvor det har en betydning. Tilpassede IT løsninger Front stage / back-stage Indretningen bør imødekomme: 25 m² pr. ansat ved alm. kontorbyggeri - +2 m² pr. ansat til andre rum som tilgodeser nye arbejdsformer 13. december 2006

21 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 20 af m² pr. ansat. I arealet er inkluderet fællesarealer og byrådssal. Minimum 2 etager for at minimere afstande internt i huset. Parkering forudsættes at være på terræn. Tilbagemeldingerne fra afdelingerne, på de fremsendte spørgeskemaer, vurderes ikke at være tilstrækkeligt detaljeret og bør gennemgås nøjere i de efterfølgende faser. Tilbagemeldingerne fra afdelingerne er vedlagt som bilag 04. Skema med sammentælling af ønskede fremtidige lokalebehov og bruttoareal er vedlagt som bilag Lokaliseringsmuligheder Til den fremtidige placering af et nyt fælles rådhus for Syddjurs Kommune er følgende placeringsmuligheder undersøgt: Rønde vest Rønde nord Erhvervsparken ved Århus Lufthavn Udvidelse af Ebeltoft Rådhus Andre alternativer 3.4 Principper for placering Der er flere forhold, der kan begrunde en fremtidig placering af et nyt rådhus, herunder Nærhed til borgerne Nærhed til nuværende personales bopæl Nærhed til fremtidig personales bopæl og uddannelsesinstitutioner Nærhed til vejnet og anden infrastruktur Rådhuset som fælles identitet og signal Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst. Grundforhold og ejerforhold Udvidelsesmuligheder Afhændelsesmuligheder Planforhold Forsyninger 13. december 2006

22 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 21 af Nærheden til borgerne 6 Et princip for placering kan være at placere rådhuset så flest mulige har kortest mulig afstand til rådhuset vil tale for en placering i en af kommunens befolkningsrigeste byer, hvorfor en placering i Rønde eller Ebeltoft vil være mest oplagt. Etableringen af borgerservice satellitter og den digitale henvendelse til kommunen, har reduceret behovet for borgerkontakt på rådhuset Nærheden til de nuværende personals bopæl 7 I forbindelse med spørgeskemaundersøgelse har vi undersøgt, hvor Syddjurs kommunes nuværende personale er bosat. Da ikke alle har besvaret er undersøgelsen ikke fuldt dækkende, men tendensen er at langt de fleste af medarbejderne i Syddjurs Kommune er bosiddende i Syddjurs Kommune. I takt med medarbejdernes uddannelsesniveau er højere, er denne andel der bor i Århus større. Man kan derfor sige at princippet er sammenfaldende med princippet om nærheden til borgerne, undtaget er dog hvis man taler personer med højere uddannelse. For disse ville en placering nær Århus være at foretrække Nærheden til fremtidig personales bopæl og uddannelsesinstitutioner Ved nyansættelser vil udbudet af arbejdskraft i en vis grad komme fra Århus. En placering så tæt på Århus, at en potentiel ansat kan bo i Århus og køre til arbejdsstedet på under 30 minutter vil være acceptabel. Dette hensyn vil tale for en placering i kommunens vestlige del og diskvalificere en placering af rådhuset i Ebeltoft. Et modsat rettet argument, er at en placering i Ebeltoft evt. kan tiltrække arbejdskraft fra Århus til en bosætning i kommunen Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Forslaget om placering af Rådhuset ved Århus Lufthavn er et eksemplet på, at dette argument også vejer tungt for Syddjurs Kommune. Relevansen skal dog ses i sammenhæng med nærhedskravet til borgerne og personale, for det vil ikke være korrekt at placere et rådhus ved en motorvej, hvis alle har langt til den pågældende motorvej Rådhuset som fælles identitet og signal Tidligere blev firmadomiciler og rådhuse placeret midt i byernes centrum. Siden da har man set en tendens indenfor den private sektor at disse domiciler i stedet er flyttet ud i byernes randområder, hvor infrastrukturen er bedre og hurtigere og evt. udvidelsesmuligheder er større. Men kan man gøre det samme når man taler om rådhuse. Der er ingen tvivl om at en kommunes identitet og synlighed vil være størst med en placering, hvor flest mulige af kommunens befolkning befinder sig eller kommer forbi. 6 I bilag 06 er vist afstande mellem de foreslåede alternative placeringer og de større byer i Syddjurs Kommune samt Randers og Århus. 7 Se note december 2006

23 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 22 af Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst. Med ca. 400 medarbejdere vil administrationen være et aktiv i det område den placeres. Området vil udvikles både hvad angår butiksliv, boligudbygning, skoleog fritidsfaciliteter. Politisk kan man derfor bruge rådhuset som løftestang for en lokal udvikling og vækst i områder hvor man føler det er tiltrængt Grundforhold, ejerforhold, planforhold og forsyning Mulighederne for bebyggelse det pågældende sted vurderes ud fra grundes beskaffenhed. Man vil sandsynligvis kunne reducere udgiften til et nyt rådhus væsentligt hvis rådhuset opføres på et kommunalt ejet areal, hvor der umiddelbart ikke er planlagt en anden anvendelse. Byplan forhold og generel forsyning til området vurderes Udvidelses- og afhændelsesmuligheder Selvom man på nuværende tidspunkt ikke ser behovet bør man også ved placeringen af et nyt rådhus indtænke muligheden for at tilbygge og udvide på et senere tidspunkt eller at indarbejde et areal til udlejning til eksterne virksomheder, for derved at skabe en vis fleksibilitet i størrelsen af byggeriet. Endvidere bør man placere rådhuset et sted, hvor bygningen bevarer sin værdi og sin salgsbarhed. 13. december 2006

24 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 23 af Rønde I Rønde har vi undersøgt 2 placeringer, jf. nedenstående kort: ce\skabeloner\normal.dot Motortrafikvejen Århusvej Vest Nord Grenåvej Rønde Kalø 3.6 Rønde Vest Motortrafikvejen ce\skabeloner\normal.dot Århusvej Grenåvej Rønde Kalø Vig Beskrivelse Grunden er beliggende vest for Rønde i et område der i løbet af de kommende år vil blive kraftigt udbygget. Øst for området ligger Rønde Skole, Rønde Hallen og boldbaner. Mod vest ligger erhvervsområdet og mod nord det planlagte boligområde. Nærheden til borgerne Beliggende i en af de største byer i kommunen og med kort afstand til Hornslet og Kolind vil placeringen være god. 13. december 2006

25 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 24 af 32 Nærheden til nuværende og fremtidig personale I forhold til at tiltrække fremtidig højtuddannet personale fra Århus (28 km) er placeringen god og i forhold til det øvrige personale er placeringen med korte afstande til Hornslet (10 km), Kolind ( 13 km) og Ebeltoft (22 km.). Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Trafikalt vil man være forsynet fra Århusvej mod vest og øst og en ny vejføring fra Føllevej mod nordvest og fra Skrejrupvej mod nordøst. Eneste minus er den mindre gode trafikale forbindelse til Ebeltoft. Rådhuset som fælles identitet og signal Med en placering ved Århusvej vil et nyt rådhus kunne markere sig som en portal til Syddjurs kommune. Placeringen vil i dag være adskilt fra byen, men i takt med en udbygning af boliger og idrætsanlæg vil rådhuset få en placering i byen. Denne placering vil være attraktiv når vi taler signalværdi og identitet. Rådhuset som løftestang for lokal udvikling og vækst Rønde By har ikke behov for støtte til en lokal udvikling og vækst. På det område er byen allerede godt på vej. Men en placeringen af rådhuset i Rønde vil naturligvis sætte yderlige skub i denne udvikling. Grundforhold og ejerforhold Grunden er lettere kuperet og forholdsvis lavt beliggende i forhold til Århusvej. Grunden er privatejet, hvilket kan være en omstændighed der senere gør placeringen umulig. Udvidelses- og afhændelsesmuligheder Da området endnu ikke er bebygget er der selvsagt mange muligheder for udvidelser. Mulighederne for en senere afhændelse vurderes at være stor med denne placering i Rønde. Plan forhold og forsyning Området er landzone, men er omfattet af helhedsplanen for Rønde Vest, til nyt boligområde. Ved etablering af et nyt rådhus skal der udarbejdes kommuneplanramme og lokalplan for området en proces der allerede er igangsat af Rønde Kommune. Forsyningsforhold bør undersøges yderligere. 13. december 2006

26 Bascon A/S Bygherrerådgiver Programoplæg for samling af administrative funktioner i Syddjurs Kommune Side 25 af Rønde Nord Motortrafikvejen ce\skabeloner\normal.dot Århusvej Grenåvej Rønde Kalø Vig Beskrivelse Denne placering tæt ved eksisterende og fremtidig uddannelsesområde (højskolen og Campus) mod syd og et fremtidigt boligudbygningsområde mod nord, syd og vest. Grunden ligger højt og der er en fantastisk udsigt ud over store dele af Syddjurs kommune. Spørgsmålet er så, om det bør være et rådhus eller boliger, der nyder denne kvalitet. Nærheden til borgerne Beliggende i en af de største byer i kommunen og med kort afstand til Hornslet og Kolind vil placeringen være god. Selvom forskellene er marginale er placeringen mindre god i forhold til Hornslet men bedre i forhold til Kolind og Ebeltoft (20 km) Nærheden til nuværende og fremtidig personale I forhold til at tiltrække fremtidig højtuddannet personale fra Århus (29 km) er placeringen god og i forhold til det øvrige personale er placeringen også god med korte afstande til Hornslet (11 km), Kolind ( 11 km) og Ebeltoft (20 km.) Nærheden til vejnet og anden infrastruktur Umiddelbart virker de trafikale forhold ikke optimale. Der er på nuværende tidspunkt ikke et optimalt vejnet der gør adgangen fra Århus, Hornslet og Ebeltoft let. De trafikale forhold bør forbedres i forbindelse med områdets udbygning, med forbindelsesvej til bymidten og en vej med forbindelse til motortrafikvejen via Flintbakken. Sidstnævnte forbindelse vil der kunne opstå visse vanskeligheder ved at få etableret. Rådhuset som fælles identitet og signal Placeringen nord for Rønde i byens baglokale er ikke optimal hvis man vil bruge rådhuset som fælles identitet og signal. Det nye byområde vil kun blive besøgt af de der bor eller arbejder der. Der er her en klar forskel i forhold til placeringen i Rønde Vest. 13. december 2006

Erhvervsområde ved Århus Lufthavn

Erhvervsområde ved Århus Lufthavn Videnpark og erhvervsområde - til videnbaserede erhverv - tæt ved Århus Lufthavn - centralt på Djursland Erhvervsområde ved Århus Lufthavn Videnpark Servicevirksomheder Administrationscenter Videnbaserede

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Er det her forkert arbejde?

Er det her forkert arbejde? Er det her forkert arbejde? 1 Er det her rigtigt arbejde? 2 Er det her det eneste rigtige arbejde? 3 Problemet med det rigtige arbejde er, At det ikke kan foregå de forkerte steder, som f.eks. her Og det

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Boulevarden 19 D, Vejle

Boulevarden 19 D, Vejle Boulevarden 19 D, Vejle Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - men, lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik eller andre formål!. BusinessPark Vejle indbyder til en lang række

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juli 2006 Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3.

Notat. 3 Solrød Kommunes visioner Solrød Kommune har vedtaget nedenstående pejlemærker for denne udvidelse af Christians Have Plejecenter (3. Notat Vedr.: Emne: Solrød Kommune - Udvidelse af Christians Have Kort beskrivelse af projektet Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Fra: Fejl! Peter Der Gottlieb er ikke

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle -

Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19D, 7100 Vejle - lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune

Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune Tilgængelighedsstrategi For Mariagerfjord kommune 1 Tilgængelighedsstrategi for Mariagerfjord Kommune 2017 Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at leve, bo og arbejde. Det gælder naturligvis

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med køber ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med køber ARKITEKTGRUPPEN BALTORP Indrettes i samråd med køber ARKITEKTGRUPPEN EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning.

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen.

Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. september 2016 Åben dagsorden Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen Teknik og Miljø bemyndiges til at sælge en erhvervsgrund ved Filmbyen.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Velkommen til Vejen Kommune

Velkommen til Vejen Kommune Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 288 Offentligt Velkommen til Vejen Kommune SAMMEN SKABER VI VÆRDI Indhold #4 Forord #5 Fakta om Vejen Kommune #6 Central placering #7 Lokation 1 Vejen #10 Lokation

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere