STJERNEN ARTIKLER MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STJERNEN ARTIKLER MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1"

Transkript

1 O O H tf < O - - t/3 Q - H Q c«cc w tf H en BS tf p! l - % 2 O

2 i Johannesburg Sydafrika, STJERNEN MARTS 1995 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB: TROENS RØN PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 MIN FØRSTE ITALIENSKE ROG SALVATORE FLORE OG WOLFGANG HIEMER STORE BEHOV OG SMÅ MIDEER ÆLDSTE GLENN L. PACE 16 UDSIGT FRA RUMFÆRGEN 29 ORD, SOM VARMER SARA BROWN NEILSON 30 MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 MIRAKLET PÅ ROBINSON CRUSOE ISLAND PATRICIA COVARRUBIAS SOLAR JULIA MAVIMBELA DALE LEBARON 42 O 4U På forsiden: Julia Mavimbela står foran templet hvor hun i virker som tempeltjener. På bagsiden modtager hun en gave bestående af haveredskaber (øverst) og fremviser sin traditionelle zulu-beklædning. Beretningen om Julias omvendelse til Kirken og hendes livslange samfundstjeneste kan læses i»julia Mavimbela«, side 42. (Foto: C. I. Rex Van Coller). artiklen Børnestjernens forside: Den ni-årige Marau Brothers bor på den smukke ø Tahiti i det sydlige Stillehav. Hun nyder at dele evangeliet med sine venner. ISÆR FOR UNGE RINGEN SLUTTES PÅ TAHITI JANET THOMAS 10 SKULLE JEG FORANDRE MIG? TERESA HUNSAKER 24 VORES EVIGE FAMILIE BERENICE BERUBEN MODAD 26 FASTE PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1 RESØGSLÆRERINDEBUDSKABET:»MER TRO PÅ MIN FRELSER, MER KUNDSKAR OM GUD«2 D B R N E S T J E R N E N NYE VENNER: MARAU RROTHERS FRA PAPEETE PÅ TAHITI VIVIAN PAULSEN OPDAGELSE: 150 ÅR I PARADIS VIVIAN PAULSEN 4 SMÅ VENNER: ÆRRØDIGHED I PRIMARV 7 FÆLLESTID: JEG TROR PÅ, AT MAN SKAL HOLDE RUDENE KAREN LOFGREEN Q O HISTORIER FRA RIRELEN ÆLDSTE DALLIN H. OAKS 10 RARE FOR SJOV 12 FIKTION: ESAJAS OG TIDSMASKINEN PATRICIA WARNOCK 13 ^

3 MARTS årgang Nummer 3 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift. KOMMENTARER FRA LÆSERNE Det Første Præsidentskab: Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson De Tolvs Kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland. Redaktion: Joe J. Vejledere: Spencer J. Christensen Condie, John H. Groberg Curriculum Department: Adm. direktør: Ronald L. Knighton Planlægning og redaktionel leder: Brian K. Kelly Grafisk leder: Allan R. Loyborg International Magazines: Chefredaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: R. Val Johnson Assisterende redaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker, Planlægning: Maryann Martindale Tidsskriftsassistent: Beth Daley Design: Grafisk leder, tidsskrifter: M. M. Kawasaki Art Director: Scott Van Kampen Designer: Sharri Cook Produktion: Reginald J. Christensen, Jennifer Datwyler, Denise Kirby, Matthew Maxwell, Jane Ann Peters Abonnementsafdeling: Leder: B. Rex Harris Distributionschef: Kris Christensen Managere: Joyce Hansen, Kent H. Sorensen Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Susanne Perkins Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 København N Tlf ; fax Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Tlf ; fax by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk og thailandsk; kvartalsvis på bulgarsk, islandsk, russisk, tjekkisk og ungarsk. STJERNEN (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, Utah Second-class postage paid at Salt Lake City, UT Subscription price $ per year, $ 1.00 per single copy. Thirty days' notice required for change of address. When ordering a change, include address label from recent issue; changes cannot bc made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, USA. Subscription information telephone number: POSTMASTER: Send address changes to IM at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, USA. Abonnement: 12 numre DKK 80,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 12 gange om året Printed by: BG Offset DK-3500 Værløse Denmark ISSN LEVENDE EKSEMPLER Jeg har ikke været så rørt i mange år, som da jeg læste artiklen i A Liahona (portugisisk), maj 1994, om Kirkens medlemmer i Afrika. Tårerne fik frit løb, da jeg læste om deres drømme, som inspirerede dem til søge evangeliet og efterleve det på trods af de mange vanskeligheder, som de stod overfor. I mine øjne er disse medlemmer i Afrika levende eksempler. Elson Carlos Ferreira Curitiba 4- ward, Igaugu Stav, Curitiba, Brasilien TAK FOR DET NYE TIDSSKRIFT Medlemmerne her er meget glade for det nye tjekkisksprogede tidsskrift Liahona. Det er åndeligt opbyggende for medlemmerne, og det er en stor hjælp i missioneringen. Mange tak for Primary- sangene i tidsskriftet og for den støtte, som I yder til de hellige her. Radovan Canék Oversætter for Kirken, Vrchlabi, Tjekkiet Redaktionens anmærkning: Liahona (tjekkisk) er et af tre kvartårlige tidsskrifter, som Kirken begyndte at udgive i juni De to andre er ungarsk og russisk. Det bulgarske tidsskrift begyndte at udkomme i marts I april 1995 kommer de første udgaver på polsk, rumænsk, fijiansk, gilbertesisk og tagalog. LIGHEDER TRODS FORSKELLE Hver måned venter jeg spændt på det nye nummer af Liahona (spansk), så jeg kan læse Budskabet fra Det Første Præsidentskab samt nyheder og beretninger om at medlemmer over hele verden. Jeg føler et fællesskab med dem gennem Liahona. Jeg forstår, at vi alle er børn af den samme himmelske Fader og har de samme problemer og behov. Jeg forstår også, at vi alle trods forskellige omstændigheder, både geografiske, racemæssige og kulturelle, kan finde glæde og velsignelser gennem Jesu Kristi evangeliufm Odelia Junca de Simon Mercedes Gren, Mercedes Stav, Argentina PÅ MIT EGET SPROG Jeg vil gerne takke Unge Pigers præsidentinde i mit ward, fordi hun har givet mig et abonnement på Sheng Tu Chih Sheng (kinesisk). Jeg glæder mig sådan til at læse det hver måned. Eftersom der ikke er nogen kinesisk gren på Long Island i New York, hvor jeg bor, er jeg ekstra glad for tidsskriftet, fordi jeg gennem det kan opnå større kundskab om evangeliet på mit eget sprog. Jeg nyder også at læse beretninger om tapre hellige over hele verden. Dette tidsskrift giver mig stor styrke. Peggy Chien Plainview 2. Ward, Plainvievj Stav, New York, USA FRA REDAKTIONEN Vi opfordrer jer til at sende breve, artikler og historier til os. Vær venlig at skrive jeres fulde navn, adresse, ward eller gren og stav eller distrikt. Adressen er Stjernen, Hans Egedes Gade 2, L, 2200 København N. MARTS 1995

4

5 Budskab fra Det Første Præsidentskab Troens bøn Præsident Thomas S. Monson Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab børn i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige nyder Defleste det privilegium at samles en gang om ugen med andre børn på samme alder og med samme interesser i Primary. Men der er andre børn, der er nøjagtig lige så søde og dyrebare, men som ikke er så heldige. For nogle år siden, da jeg var i Australien, fløj jeg sammen med missionspræsidenten til Darwin for at foretage det første spadestik til opførelsen af byens første sidste dages hellige kirkebygning. Vi gjorde ophold undervejs i den lille mineby Mt. Isa for at tanke op. En mor og hendes to børn henvendte sig til os ude på flyvepladsen. Hun præsenterede sig som Judith Mere end nogen anden har Jesus lært os, hvordan vi skal bede. En australsk mor og hendes børn bad om, at Herren ville forene deres familie i Kirken. Louden og fortalte, at hun og hendes to børn var de eneste medlemmer af Kirken i hele byen. Hendes mand, Richard, var ikke medlem. De havde været medlemmer af Kirken i fire år, men aldrig boet et sted, hvor der var en organiseret gren af Kirken. Vi holdt et kort møde, hvor jeg fremhævede betydningen af at holde Primary i hjemmet hver uge. Jeg lovede at sende MARTS

6 primarymaterialer til dem, når jeg kom tilbage til Kirkens en fremstormende hest eller skuende ud over sejrens hovedsæde. De lovede at bede, at holde møder og holde slagmark, men knælende i ydmyg bøn, mens han anråber ud i tro. himlens Gud om hjælp. Når man ser på den statue, Da jeg vendte tilbage til Salt Lake City, sendte jeg ihukommer man den hyppigt brugte vending:»et menikke blot de lovede materialer, men også et abonnement på The Friend (Kirkens engelsksprogede blad for børn). neske står aldrig højere, end når det ligger på sine knæ.«oprigtige, karakterstærke og viljefaste mænd og kvin- Flere år senere omtalte jeg denne trofaste kvinde og der har altid erkendt en magt, der er højere end dem hendes børn ved et præstedømmemøde i forbindelse med selv, og har gennem bøn søgt at lade sig lede af den kraft, en stavskonference i Brisbane i Australien. Jeg sagde: Sådan har det altid været. Sådan vil det altid være.»en dag håber jeg at høre, hvordan det er gået med deres Lige fra begyndelsen fik Adam denne befaling: hjemmeprimary og på at hilse på faderen til den udvalgte»påkald Gud i Sønnens navn evindelig«(moses 5:8). familie.«en af brødrene i forsamlingen rejste sig og Adam bad. Abraham bad. Moses bad, og alle andre prosagde:»bror Monson, jeg kender Richard Louden, der er feter har også bedt til den Gud, som gav dem styrke. Som gift med den gode kvinde og far til de dyrebare børn. det sand, der glider gennem et timeglas, blev genera- Primary og bøn førte ham ind i Kirken.«tioner af mennesker født, levede og døde. Og langt om Fornylig blev jeg igen opmærksom på bønnens kraft, længe kom så den storslåede begivenhed, hvorom pro- Jeg havde en opgave i den smukke by Buenos Aires i feter havde bedt, salmister sunget, martyrer lidt døden Argentina. Solen var klar og munter. Dens varme var en og hele menneskeheden håbet. dejlig afveksling fra den vinterkulde, jeg havde ladt bag Fødslen af barnet i Betlehem, ophøjet i sin skønhed og mig herhjemme. enestående i sin betydning. Jesus af Nazaret opfyldte pro- Jeg gjorde ophold i den historiske Palermo Park, som fetien. Han helbredte spedalske, gengav syn, åbnede ører, pryder den indre by, og var klar over, at jeg stod på hellig rørte hjerter, gengav liv, forkyndte sandheden og frelste grund, for det var her, at ældste Melvin J. Ballard, en alle. Derved ærede han sin Fader og var et eksempel for Herrens apostel, juledag i 1925 indviede hele Sydameri- dig og mig. Mere end nogen anden profet eller leder viste ka til forkyndelse af evangeliet. Opfyldelsen af den in- han os, hvordan man skal bede. Hvem kan glemme hans spirerede bøn ses tydeligt i dag, hvor Kirkens vækst i det pinsel i Getsemane Have og den indtrængende bøn: land overgår enhver forventning!»min fader, hvis det er muligt så lad dette bæger gå mig I den samme park står en statue af George Washing- forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil«(matt ton, De Forenede Staters grundlægger og første præsi- 26:39). Og hans opfordring:»våg, og bed om ikke at dent. Mens jeg kiggede på statuen, gik mine tanker til falde i fristelse«(matt 26:41). Og så husker vi hans råd: Pennsylvaniens kulde, til en anden historisk lokalitet,»når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder hvor bøn spillede en væsentlig rolle, nemlig Valley Forge. at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise Det var her, at selvsamme Washington førte sine med- sig for mennesker... tagne, dårligt ernærede og lasede soldater i vinterlejr. Men når du vil bede... (så) bed til din fader, som er i I dag står der i en lille lysning i Valley Forge et stor- det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne slået monument for Washington. Man ser ham ikke på dig. STJERNEN 4

7 . Desværre forleder fremgang, velstand,- ære og ros nogle mennesker til at finde falsk tryghed i stolt selvsikkerhed og fortrænge tilskyndelsen til at bede. Modsat får problemer, prøvelser, sygdom og død menneskenes stolthed til at smuldre og får dem til at knæle i bøn om kraft fra det høje. Jeg ved ej helt, hvordan det sker, men Gud mig hører, når jeg be'r. Jeg ved, han givet har sit ord, besvaret bli'r hver bøn på jord. < Det rette tidspunkt ingen ved i bønnen bor tålmodighed. Vore første forældre, Adam og Eva, var et eksempel på, hvordan vi skal bede. De»påkaldte Herrens navn... Og han gav dem befalinger, at de skulle tilbede Herren«(Moses 5:4, 5). Jeg ved ej, om han mig skænker alting nøjagtig som jeg tænker. Men jeg lader trygt ham råde, som er så fuld af nåde. Han vil min bøn besvare eller noget bedre åbenbare. (Eliza M. Hicock) Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden. og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, Giv os i dag vort daglige brød, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed«(matt 6:5-6,9-13). Denne vejledende instruks har hjulpet mange urolige sjæle til at finde den fred, som de så inderligt længes efter og håber på. Den yngre generation vil måske spørge:»men hvad med i dag? Hører han os stadig? Svarer han os endnu?«hertil vil jeg straks svare:»der er ikke sat nogen tidsfrist på Herrens opfordring til os om at bede. Når vi husker ham, vil han huske os.«der står sjældent megen blæst om det, når bønner besvares. Hans mirakler udføres ofte på en stille og naturlig måde. For nogle år siden fik jeg til opgave at deltage i en stavskonference i Grand Junction i Colorado. Mens flyet kredsede over lufthavnen i en kraftig snestorm, bekendtgjorde piloten, at det ikke var muligt at lande i Grand Junction, så vi ville flyve videre. Jeg vidste, at en profet havde bedt mig om at deltage i denne konference, og jeg bad om, at vejret ville blive så godt, at vi kunne lande. MARTS 1995

8 Pludselig sagde piloten:»der er en åbning i skydækket, sammen med dem i templet ved den højtidelige lejlighed. Vi forsøger at lande.«det er en besked, der altid kan Moderen tryglede, faderen kæmpede, børnene opmungøre flypassagerer lidt urolige. trede, og alle bad. Og resultatet? Lad mig oplæse et dej- Men vi landede sikkert, og konferencen forløb uden ligt brev, som den yngste søn lagde på sin fars hovedpude problemer. Jeg spekulerede på, hvorfor netop jeg var på Fars Dag. blevet bedt om at deltage i den konference. Inden jeg Far. forlod Grand Junction, spurgte stavspræsidenten mig, om Jeg elsker dig for det, du er, og ikke for det, du ikke er. jeg ville tale med et bedrøvet forældrepar, hvis søn havde Hvorfor holder du ikke op med at ryge? Det har millioner af besluttet at rejse hjem fra den mission, han netop havde andre mennesker gjort. Hvorfor kan du ikke gøre det? Det påbegyndt. Da konferencedeltagerne var gået, knælede skader dit helbred, dine lunger og dit hjerte. Hvis du ikke kan vi i bøn - mor, far, stavspræsidenten og jeg. Mens jeg bad holde visdomsordet, kan du ikke komme i himlen med mig, på alles vegne, kunne jeg høre den bedrøvede mor og Skip, Brad, Marc, Jeff, Jeannie, Pam og deres familier. Vi den skuffede far græde stille. Da vi rejste os, sagde børn holder visdomsordet. Hvorfor kan du ikke gøre det? Du faderen:»bror Monson, tror du virkelig, at vor himmel- er stærkere end os, og du er en mand. Far, jeg vil gerne være ske Fader kan få vores søn til at ændre sin beslutning om sammen med dig i himlen. Det vil vi alle sammen. Vi ønsker at rejse hjem i utide? Hvordan kan det være, at mine at være sammen som en hel familie i himlen, ikke kun en bønner ikke bliver hørt, skønt jeg gør mit bedste for at halv. leve rigtigt?«jeg spurgte:»hvor tjener jeres søn?«han Far, du og mor burde få fat i nogle gamle cykler og begynsvarede:»i Diisseldorf i Tyskland.«Så lagde jeg armene de at køre ture i parken hver aften. Du griner sikkert ad det, omkring moderen og faderen og sagde:»jeres bønner er men det burde du ikke. Du ler ad de gamle mennesker, som allerede blevet hørt og vil blive besvaret. Af de 38 stavs- jogger i parken og kører på cykler og går ture, men de vil leve konferencer som i dag bliver gæstet af generalautoriteter, længere end dig. De styrker deres lunger, hjerte og muskler. fik netop jeg til opgave at besøge jeres stav. Af alle Brød- Det bliver dem, der ler sidst. rene er jeg den eneste, som har fået til opgave at tale Kom nu, far, vær en guttermand. Lad være med at ryge, med missionærerne i Diisseldorf Missionen i Tyskland nu drikke eller noget andet, som er imod vores tro. Vi vil gerne se på torsdag.«dig til vores eksamenshøjtideligheder. Hvis du holder op med Deres bøn var blevet besvaret af Herren. Jeg mødtes at ryge og begynder at gøre gode ting, som os andre, så kan du med deres søn. Han lod sig røre af deres bønner. Han og mor tage med bror Monson til templet og blive viet og blev og fuldførte en vellykket mission. beseglet til os. Nogle år senere besøgte jeg atter Grand Junction Stav. Kom nu, far. Mor og vi børn venter kun på dig. Vi vil ger- Endnu engang mødtes jeg med de samme forældre, ne leve sammen med dig for evigt. Vi elsker dig. Du er alle ti- Faderen havde endnu ikke gjort sig værdig til at få sin dersfar. store, smukke familie beseglet til sig selv og sin hustru, så de kunne blive en evig familie. Jeg sagde, at hvis familien Kærlig hilsen, Todd. PS. Og hvis de andre skrev et brev, ville de sige det samme. ville bede inderligt, ville de kunne gøre sig beredt til det. P.P.S. Mr. Newton er holdt op med at ryge. Så kan du og- Jeg antydede, at det ville være mig en stor glæde at være så. Du står Gud nærmere end mr. Newton! STJERNEN 6

9 o < im i Nogle vil måske spørge:»men hvad med i dag? Hører han os stadig? Besvarer han endnu bønner?«hertil svarer jeg straks:»når vi husker ham, vil han huske os. i sandhed livets vej, du selv ad bønnens sti gik ud; at bede lær du mig. (Salmer og sange, nr. 75). Den anmodning, den troens bøn, blev hørt og besvaret. Jeg vil længe huske og skatte den aften, da hele denne familie var samlet i et helligt værelse i det smukke tempel på Tempelpladsen her i Salt Lake City. Far var der. Mor var der. Alle børnene var der. Ordinanser med evig betydning blev udført. Denne længe ventede aften blev afsluttet med en takkebøn. Må vi altid huske, at... Bøn er et hjertes indre sang, tænkt eller sagt i ord; Han har lært os, hvordan vi skal bede. At hver enkelt af os vil lære og efterleve denne belæring, er min oprigtige anmodning og ydmyge bøn. FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERE: 1. Mere end nogen anden har Jesus lært os, hvorfor og hvordan vi skal bede. 2. Selvsikkerhed forleder nu og da folk til at vende sig fra bøn. Modsat får prøvelser dem ofte til at bede igen. 3. Heldigvis er Gud barmhjertig. Når vi husker ham, vil frembåret af den skjulte trang, der dybt i sjælen bor. O du, ved hvem vi kom til Gud, MARTS han også huske os. 4. Når vi beder i tro, bliver vi hørt. Og ofte kommer Guds svar på en stille og naturlig måde.

10 Min første italienske bog Salvatore Flore, fortalt til Wolfgang Hiemer T eg blev født i en god katolsk familie på middelhavsøen Sardinien i I Der fik jeg en kristen opvækst og gik regelmæssigt i kirke. Sardinierne har altid været et meget selvstændigt folk, så det er ikke underligt, at de på trods af, at de er under italiensk styre, har bevaret deres eget modersmål som deres eneste sprog. Så indtil jeg kom i skole som seks-årig, talte jeg udelukkende sardisk, et sprog, der minder om latin. Men i skolen foregik alt på italiensk. Dette nye sprog fascinerede mig, og jeg gjorde mit bedste for at lære det. Jeg havde desværre den ulempe, at ingen i familien havde nogen bøger på italiensk. Jeg havde kun mine skolebøger. Bortset fra denne usædvanlige interesse for italiensk, var jeg en ganske almindelig dreng. Efter skoletid legede mine fem venner og jeg nede i byen. En dag var vi ude på byens losseplads for at lede efter cykeldele. Da vi forlod lossepladsen, viste vi hinanden vores»skatte.«jeg havde fundet et rat, og min ven Franziskeddo ville gerne have det. I bytte tilbød han mig en italiensk bog, som han havde fundet. Jeg slog straks til, selv om bogen manglede omslaget og nogle af de første sider. Jeg var ellevild. Endelig havde jeg fået min første bog på italiensk, ja, faktisk min første bog overhovedet! Da jeg begyndte at læse i den, stødte jeg på religiøse historier om mænd, jeg aldrig før havde hørt om Lehi, Nephi, Alma, Helaman, Moroni. Skønt jeg ikke kendte noget til bogens oprindelse, følte jeg mig glad og tryg, når jeg læste i den. Da jeg var 16 år gammel, havde jeg læst bogen mindst ti gange, stadig uden at kende dens navn. Det var omkring det tidspunkt, at jeg forlod Sardinien og slog mig ned i Italien. Jeg mistede bogen, men dens historier og lærdomme levede videre i mit sind. Mange år senere, engang i 1970'erne, flyttede jeg til Tyskland og fik arbejde i Hagen på en sukkermaskinefabrik. En dag kom en af firmaets ingeniører hjem fra en forretningsrejse til USA. Han havde en bog med, som på tysk hed Das Buch Mormon. Da han vidste, at jeg var interesseret i religion, lånte han mig den. Desværre var jeg ikke særlig ferm til tysk, og jeg forstod kun lidt af det, jeg læste. Men på en eller anden måde virkede det bekendt. Nogle år senere bankede to unge mænd på min dør i Hagen. De præsenterede sig som missionærer og spurgte, om de måtte bruge lidt tid på at præsentere deres kirke - STJERNEN 8 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg lyttede, mens de fortalte mig beretningen om Joseph Smith. Efter en times samtale gav de mig en bog og bad mig om at læse den. Det var et eksemplar af Mormons Bog. Jeg syntes straks om det jeg læste, allerede fra første vers:»jeg, Nephi, er født af retskafne forældre...«jeg følte, at bogen talte til mig, for jeg havde også haft retskafne forældre. Mens jeg læste videre, vældede minderne op i mig. Det her havde jeg læst før! Jeg var forbløffet over det mirakel, som nu atter havde givet mig den bog, jeg så ivrigt havde læst som dreng. Og sammen med minder kom også den dejlige følelse, som jeg altid havde haft, når jeg læste i bogen som dreng. Jeg så tydeligt Herrens hånd i situationen, og jeg fandt det let at acceptere, at denne bog virkelig var hellig skrift, og at Guds kirke var genoprettet på jorden. Jeg blev snart medlem af hans kirke. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg gad vide, hvem det var, der smed det iturevne eksemplar af Mormons Bog på lossepladsen i Sardinien i Jeg ville gerne takke det menneske, fordi vedkommende præsenterede mig for evangeliets skatte.

11 Til venstre: Salvatore og Karin Flore blev gift i templet i Schweiz i Øverst: Parret sammen med deres børn, Isabel og André. Nederst: Salvatore på arbejde som oversætter. MARTS

12 RINGEN SLUTTES PÅ TAHITI Janet Thomas FOTO: FORFATTEREN Ovenfor: Addison Pratt huskes stadig for de ofre, han ydede for at bringe evangeliet til Fransk Polynesien. Nu forlader unge missionærer, som søster Losamkieou, til højre, øerne for selv at tjene på mission over hele verden. Tårerne strømmer ned ad missionærens kinder, mens han ser de mennesker, han har undervist, stige op af vandet som nydøbte. Hans hjerte svulmer af glæde, mens han lytter til disse nye medlemmer af Kirken, som takker deres himmelske Fader for, at han sendte ham til Tahiti for at undervise dem i evangeliet. Alle de ofre, han har måttet yde for at udføre en mission så langt hjemmefra, har været hele umagen værd. Ved en anden dåb giver en 14-årig pige den søstermissionær, der har undervist hende, et knus. Skønt denne missionær har måttet forlade sit hjem mange tusinde kilometer borte for at tjene på mission her, føler hun, at det har været det hele værd. To missionærhistorier med de samme følelser og de samme ofre. Det vil nok være overraskende at høre, at der ligger 150 år og et ocean mellem disse to begivenheder. Den første missionær var ældste Addison Pratt, som i 1844 døbte de første medlemmer af Kirken i Stillehavet ikke langt fra Tahiti. Den anden missionær var søster Barbara Natua, en indfødt tahitianer, som har forladt STJERNEN 10 sin fødeø for at tjene på mission i Canada i Lige så længe Kirken har været organiseret, har missionærer måttet yde ofre for at bringe evangeliet til steder som Tahiti. På Tahiti er ringen nu sluttet for missioneringen. I dag forlader de unge øboere deres fødeø for at drage på mission på andre øer såvel som andre steder i verden. DEN FØRSTE FREMMEDSPROGEDE MISSION For lidt over 150 år siden begyndte de første missionærer, der nogensinde blev kaldet til en organiseret ikke -engelsktalende mission, deres virke i det, der nu er Fransk Polynesien. Og den bedstkendt af disse øer er nok Tahiti. Deres missionærkaldelser kom fra selveste profeten Joseph Smith. Det var ikke nogen let sag at komme til Tahiti eller de omkringliggende øer. Rejsen tog næsten et år. Disse første missionærer - Addison Pratt, Benjamin F. Grouard, Noah Rogers og Knowlton F. Hanks - måtte bogstavelig talt sejle jorden

13 MARTS

14 STJERNEN 12

15 rundt for at nå dertil. De rejste over land fra Nauvoo i Illinois til USA's østkyst for at finde en hvalfangerbåd, der skulle til Stillehavet. De sejlede så over Atlanterhavet, hvor ældste Hanks, der var syg, døde og blev begravet til søs. De sejlede så rundt om Kap Det Gode Håb, tværs over Det Indiske Ocean, forbi de sydøstasiatiske øer og gik i land på Tubuai, lidt syd for Tahiti, næsten et år efter deres afrejse fra Nauvoo. Øboerne tog begejstret imod dem. Ældste Pratt blev straks meget populær, fordi han mange år tidligere som sømand havde besøgt Hawaii og lært sig lidt hawaiiansk. Folk på Tubuai kunne forstå ham. Få år senere var der mange hundrede medlemmer af Kirken på adskillige øer, deriblandt Tahiti. HVAD ER DER SKET SIDEN DA? Otte år senere bad regeringen missionærerne om at forlade øerne. I omkring 40 år var missionen lukket, men den hårde kerne af medlemmer forblev trofaste. Og da missionen så blev genåbnet, begyndte Kirken på øerne en voldsom vækst. Det begyndte langsomt, men snart tog farten til. I dag har Tahiti og de omkringliggende øer fire stave, et tempel, en snes kirkebygninger, masser af unge mennesker på mission og mange flere, som forbereder sig på at tage på mission, så snart de bliver gamle nok. Ligesom missionærerne for 150 år siden, sætter også de unge tahitianere i dag deres lid til Herren og stoler på, at han vil vejlede dem på deres mission. For eksempel har søster Barbara Nauta, som voksede op på Tahiti, tjent i Toronto Missionen i Canada. Hun siger, at undersøgerne i Canada var forbavsede over, at hun havde forladt sin varme Stillehavsø for at lære et nyt sprog (Barbara, der taler fransk og tahitiansk, måtte lære engelsk) og udholde kulde og sne. De spurgte hende hvorfor.»jeg svarede dem, at Herren havde sendt mig hertil,«siger hun. EN GANSKE SÆRLIG MISSIONÆR Fransk polynesere i dag kender stadig navnene på de første missionærer, der kom for 150 år siden. De husker også navnene på andre missionærer, som har tjent her siden da - især de missionærer, som underviste dem i evangeliet. De 17-årige tvillinger Titaina og Titaua Germain fra Haumi Gren på øen Moorea har også deres særlige missionærer, og de hedder ældste Nelson og ældste Snowden. Tvillingerne, der har meget til fælles, blandt andet næsten ens ansigtstræk, sagde:»da missionærerne forklarede evangeliets principper for os, blev vi forbløffet. Det var som om, vi altid havde drømt om at møde folk, der levede på denne MARTS Ovenfor: Barbara Natua, der lige er vendt hjem fra sin mission i Canada, er blot en af mange unge tahitianere, som er ivrige efter at tjene på en mission. T/7 venstre: Tvillingerne Titaina og Titaua Germain står her sammen med ældsterne Nelson og Snowden, der underviste dem i evangeliet. måde og en kirke, der fungerer som denne.«tvillingerne må vente med at blive døbt, indtil de fylder atten, men de deltager alligevel i alle Kirkens møder, også institutklassen.»allerede da ældste Nelson og ældste Snowden fortalte os om evangeliet for første gang, var vi begge meget begejstret,«sagde Titaina. Eller var det Titaua?»Vi er meget enige om alting.«

16 STJERNEN 14

17 Til venstre: Ældste Stelio Mauahiti nyder at se den forandring, som Ånden udvirker i folks liv. Lianna Tarahu på 14 håber at komme på mission en skønne dag. MORMONER I GENERATIONER Der findes stadig levende pionerer i Fransk Polynesien. Lianna Tarahu, som er 14 år, behøver bare at se på sine bedsteforældre. De sluttede sig til Kirken for mange år siden, og husker endnu med glæde ældste John Fuhriman, den missionær, som underviste dem. Takket være sine bedsteforældre er Lianna aktiv tredjegenerations medlem. Men som alle andre har Lianna måttet skaffe sig sit eget vidnesbyrd.»for det første er det en stor velsignelse at vokse op i Kirken. Mine forældre har hele mit liv undervist mig i evangeliets principper. Vi har studeret skrifterne sammen,«sagde Lianna. Det er ikke en bestemt oplevelse, men mange forskellige ting gennem årene, som har været medvirkende til, at mit vidnesbyrd er vokset lidt efter lidt. Lige nu deltager jeg i seminar og lærer rigtig meget nyt om evangeliet. Takket være seminar vil jeg være meget bedre rustet, når jeg en dag skal på mission.«lianna tager det med en mission meget alvorligt. Hun sagde, at hendes yndlingsskriftsted er 1 Nephi 3:7, hvor Nephi lover at gå og gøre, som Herren har befalet. Lianna siger:»jeg har gjort det løfte til mit eget.«da vi spørger Lianna, hvad hun vil gøre, hvis hun bliver kaldet til et fjernt land, tøver hun lidt. Hun er den ældste af 11 søskende. Hun vil savne sin store familie, og de vil savne hende. Så svarer hun:»det gør ingen forskel. Uanset om Herren kalder mig til Amerika, London eller Bora Bora, så vil jeg tjene ham.«lianna har klæbet et eksemplar af pjecen Til gavn og styrke for de unge ind i sine skrifter. Hendes eksemplar er selvfølgelig på fransk, så, det hedder Soyez Fort,»Vær Stærk.«Hun læser tit i pjecen. Det er svært for hende at holde standarderne. Lianna er et eksempel for os.»det er meget varmt, men vi har fået besked på at klæde os i tækkelige kjoler og bluser med ærmer,«siger Lianna.»Det kan til tider være svært, men standarderne er gode og beskytter os. Vi lærer meget, som vi har brug for at vide som hellige.«synlige FORANDRINGER Stelio Mauahiti boede ved siden af en smuk bygning i Paea på Tahiti. Han fik at vide, at det var en kirke, men han vidste ikke, hvad det var for en kirke. Området omkring kirken var altid velholdt, og hver dag var der mennesker, som deltog i en eller anden form for aktivitet. Om søndagen kunne han høre sang derindefra, fordi døre og vinduer altid stod åbne. Andre dage så han drenge på sin egen alder, der spillede basketball på den udendørs bane. Han lagde især mærke til to unge mænd i hvide skjorter og mørke bukser. Snart spillede han basketball sammen med dem. Og så begyndte han MARTS at lytte til det, de havde at fortælle. Han og hans mor indvilligede i at lade sig undervise i evangeliet. Ved deres dåb traf Stelio den beslutning, at han ville på mission en dag. Den dag er nu kommet. Ældste Mauahiti blev kaldet til Fransk Polynesisk Mission. Et af de første områder, han tjente i, var landsbyen Uturoa på øen Raiatea. Livet som missionær er helt anderledes end det, han førte inden sin mission. Nu er han den unge mand i hvid skjorte og mørke bukser. Nu er det ham, der spiller basketball på den udendørs bane med dem, der er nysgerrige efter at vide, hvad Kirken er. Nu er det ham, der underviser andre. Men det bedste af det hele er, at ældste Mauahiti ser det samme ske, som ældste Pratt så for 150 år siden. Han ser folk, der forandrer sig til det bedre.»jeg har set forskellen på medlemmernes hjem og ikkemedlemmernes hjem,«siger ældste Mauahiti.»Jeg har set forandringer i folks liv, når Ånden har rørt deres hjerter. Jeg ved, at det ikke er mig, der gør det, men Herrens Ånd, der virker gennem missionærerne.«i dag er mange unge polynesere på mission. Tag nu for eksempel Alona Losamkieou. Hun forlod sin smukke fødeø Raiatea i Stillehavet og rejste til et fjernt land Salt Lake City - for at fortælle besøgende på Temple Square om evangeliet. Hun er blot en af mange unge polynesiske missionærer, der følger det eksempel, som de første missionærer i Stillehavsområdet satte for 150 år siden. Ringen er sluttet inden for missioneringen.

18 H '«* TO' -«>* r

19 en Store behov og SMÅ MIDLER Ældste Glenn L. Pace De Halvfjerds Hvordan kan vi vide, hvor vi skal gøre en indsats i der skriger på hjælp? verden, Dagens aviser er fyldt med beretninger om naturkatastrofer, utrolig fattigdom, krige, terrorisme, brutale mord, sygdomme og forfærdeligheder af enhver art. Det er skræmmende og trist at betragte en verden så fuld af hellige, ved at de fattige må ophøjes derigennem, at de rige bliver ydmyge. Thi jorden er fuld, og der er nok, ja, i overflod«(l&p 104:15-17).»DU SKAL KOMME DE FATTIGE I HU«lideiser. Det er skæbnens ironi, at i en tid, hvor evangeliets sandhed er tilgængelig for enhver, har størstedelen af samfundet valgt at leve på sin egen facon i frihedens navn. Som følge heraf støder vi overalt på tragedier i form af skilsmisser og lidelser på krop og sjæl. Vores verden har derfor et enormt behov for hjælp. Det kræver store økonomiske og menneskelige resourcer, og de findes kun i begrænset omfang. Hvis vi levede i en verden, hvor alle mennesker forstod og efterlevede evangeliets principper, ville der være ressourcer nok til at-dække alles behov. Herren har forsikret os:»det er min hensigt at sørge for mine hellige; thi alle ting er mine. Dog skal det ske på min egen måde, og se, på denne måde har jeg, Herren, besluttet at sørge for mine MARTS Skriften giver meget klare formaninger om, at vi skal tage os af samfundets trængende. Den 2. januar 1831, blot ni måneder efter at Kirken var blevet organiseret, sagde Herren:»Og for jeres egen saligheds skyld giver jeg jer et bud, thi jeg har hørt jeres bønner, og de fattige har klaget til mig, de rige har jeg skabt, og alt kød hører mig til, og jeg anser ikke personer«(l&lp 38:16). Bare en måned senere sagde Herren:»Dersom du elsker mig... da

20 skal du komme de fattige i hu og ind' vie en del af din formue til deres underhold«(l&p 42:29-30). Betydningen af denne befaling blev tydeligt illustreret i en åbenbaring, som Joseph Smith modtog i juni samme år. Herren befalede otteogtyve ældster at drage af sted, to og to, fra Kirtland i Ohio til Jackson County i Missouri. De skulle benytte forskellige ruter og forkynde evangeliet, hvor som helst de kom. De havde ingen penge og skulle rejse gennem fattige egne. Sådan så disse mænds situation ud, da Herren, inden deres afrejse, sagde:»kom i alle ting de fattige, trængende, syge og lidende i hu; thi den, der ikke gør det, er ikke min discipel«(l&p 52:40). Det er værd at bemærke, hvem denne befaling om at sørge for de fattige blev givet til. Som jeg forstår skrifterne, ser jeg det sådan, at omsorgen for de fattige mere er den enkeltes ansvar, end hele organisationens. Kirken går ind i hjælpearbejdet for at gøre det lettere for medlemmerne at adlyde denne befaling. Ved for eksempel at betale tiende og fasteoffer kan vi hjælpe folk i vore ward, stave og lande såvel som de hellige i fattige områder. Kirken som organisation hjælper os med at nå ud til vore søskende i fjerne egne. Det er Herrens visdom, at biskopper kaldes blandt de folk, som de skal lede. Hver biskop kender medlemmerne af sit ward som enkeltpersoner og som gruppe. Han kender sit lands kultur. Da han blev ordineret til biskop, fik han overdraget myndighed, som gør ham i stand til at skelne, hvem der har behov for hjælp. Så ved at sørge for vore fattige medlemmer overalt i verden, hjælper Kirken som institution medlemmerne med at leve op til deres personlige ansvar for at hjælpe de trængende. GIV EN HJÆLPENDE HÅND Om det at hjælpe mennesker uden for Kirken har Joseph Smith sagt:»vi har ikke nogen specifikke instrukser at give med hensyn til, hvor meget en mand årligt skal yde (for at være et godt medlem): han skal mætte den sultne, klæde den nøgne, drage omsorg for enken, tørre den faderløses tårer, trøste den sørgende, hvadenten de tilhører denne kirke, en anden kirke eller ikke tilhører nogen kirke«(times and Seasons, 15. marts 1842). Joseph Smiths råd går godt i tråd med skriftens påbud om, at vi skal hjælpe de nødlidende,»enten de (er) uden for kirken eller i kirken, og der (er) ingen personsanseelse med hensyn til dem, der (står) i trang«(alma 1:30). Mit eget vidnesbyrd om behovet for at hjælpe folk uden for vores egen kirke voksede for ni år siden, STJERNEN 18 da jeg var leder for Kirkens velfærds - program. Dengang blev der vist mange fjersynsudsendelser om tørken i Etiopien. Det Første Præsidentskab, som følte med de sultende i Afrika, og som fornemmede jeres ønske om at hjælpe, bekendtgjorde en særlig fastedag i januar og igen i november Som følge heraf kunne flere millioner kroner sendes ned til de nødlidende. Ældste M. Russell Ballard og jeg tog til Etiopien for at tage siuationen i øjesyn og finde ud af, hvordan de penge, som blev indsamlet ved den første faste, skulle anvendes. Vi kom ud for mange tragiske, gribende og trosfremmende oplevelser. Ingen af os vil nogensinde glemme det. Det, jeg husker allertydeligst, er ikke de forfærdelige lidelser, som I også kunne se i fjernsynet, men snarere den kærlighed og tjenstvillighed, som hele verden udviste. Vi så læger og sygeplejersker, der ydede humanitær hjælp under usle forhold. De var trætte, men altid smilende. Vi hørte om en katolsk præst, som havde arbejdet i den tørke- og krigshærgede provins Tigre i 11 år. Han havde set et behov og gjort sit for at hjælpe, længe inden medierne gjorde en modesag ud af det. Vi så en etiopisk mand på omkring firs år, som kom vaklende ind i nødhjælpslejren med håbløsheden lysende ud af øjnene. Han var helt tydeligt døden nær af sult. Men på

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere