STJERNEN ARTIKLER MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STJERNEN ARTIKLER MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1"

Transkript

1 O O H tf < O - - t/3 Q - H Q c«cc w tf H en BS tf p! l - % 2 O

2 i Johannesburg Sydafrika, STJERNEN MARTS 1995 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB: TROENS RØN PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 MIN FØRSTE ITALIENSKE ROG SALVATORE FLORE OG WOLFGANG HIEMER STORE BEHOV OG SMÅ MIDEER ÆLDSTE GLENN L. PACE 16 UDSIGT FRA RUMFÆRGEN 29 ORD, SOM VARMER SARA BROWN NEILSON 30 MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 MIRAKLET PÅ ROBINSON CRUSOE ISLAND PATRICIA COVARRUBIAS SOLAR JULIA MAVIMBELA DALE LEBARON 42 O 4U På forsiden: Julia Mavimbela står foran templet hvor hun i virker som tempeltjener. På bagsiden modtager hun en gave bestående af haveredskaber (øverst) og fremviser sin traditionelle zulu-beklædning. Beretningen om Julias omvendelse til Kirken og hendes livslange samfundstjeneste kan læses i»julia Mavimbela«, side 42. (Foto: C. I. Rex Van Coller). artiklen Børnestjernens forside: Den ni-årige Marau Brothers bor på den smukke ø Tahiti i det sydlige Stillehav. Hun nyder at dele evangeliet med sine venner. ISÆR FOR UNGE RINGEN SLUTTES PÅ TAHITI JANET THOMAS 10 SKULLE JEG FORANDRE MIG? TERESA HUNSAKER 24 VORES EVIGE FAMILIE BERENICE BERUBEN MODAD 26 FASTE PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1 RESØGSLÆRERINDEBUDSKABET:»MER TRO PÅ MIN FRELSER, MER KUNDSKAR OM GUD«2 D B R N E S T J E R N E N NYE VENNER: MARAU RROTHERS FRA PAPEETE PÅ TAHITI VIVIAN PAULSEN OPDAGELSE: 150 ÅR I PARADIS VIVIAN PAULSEN 4 SMÅ VENNER: ÆRRØDIGHED I PRIMARV 7 FÆLLESTID: JEG TROR PÅ, AT MAN SKAL HOLDE RUDENE KAREN LOFGREEN Q O HISTORIER FRA RIRELEN ÆLDSTE DALLIN H. OAKS 10 RARE FOR SJOV 12 FIKTION: ESAJAS OG TIDSMASKINEN PATRICIA WARNOCK 13 ^

3 MARTS årgang Nummer 3 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift. KOMMENTARER FRA LÆSERNE Det Første Præsidentskab: Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson De Tolvs Kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland. Redaktion: Joe J. Vejledere: Spencer J. Christensen Condie, John H. Groberg Curriculum Department: Adm. direktør: Ronald L. Knighton Planlægning og redaktionel leder: Brian K. Kelly Grafisk leder: Allan R. Loyborg International Magazines: Chefredaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: R. Val Johnson Assisterende redaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker, Planlægning: Maryann Martindale Tidsskriftsassistent: Beth Daley Design: Grafisk leder, tidsskrifter: M. M. Kawasaki Art Director: Scott Van Kampen Designer: Sharri Cook Produktion: Reginald J. Christensen, Jennifer Datwyler, Denise Kirby, Matthew Maxwell, Jane Ann Peters Abonnementsafdeling: Leder: B. Rex Harris Distributionschef: Kris Christensen Managere: Joyce Hansen, Kent H. Sorensen Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Susanne Perkins Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 København N Tlf ; fax Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Tlf ; fax by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk og thailandsk; kvartalsvis på bulgarsk, islandsk, russisk, tjekkisk og ungarsk. STJERNEN (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, Utah Second-class postage paid at Salt Lake City, UT Subscription price $ per year, $ 1.00 per single copy. Thirty days' notice required for change of address. When ordering a change, include address label from recent issue; changes cannot bc made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, USA. Subscription information telephone number: POSTMASTER: Send address changes to IM at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, USA. Abonnement: 12 numre DKK 80,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 12 gange om året Printed by: BG Offset DK-3500 Værløse Denmark ISSN LEVENDE EKSEMPLER Jeg har ikke været så rørt i mange år, som da jeg læste artiklen i A Liahona (portugisisk), maj 1994, om Kirkens medlemmer i Afrika. Tårerne fik frit løb, da jeg læste om deres drømme, som inspirerede dem til søge evangeliet og efterleve det på trods af de mange vanskeligheder, som de stod overfor. I mine øjne er disse medlemmer i Afrika levende eksempler. Elson Carlos Ferreira Curitiba 4- ward, Igaugu Stav, Curitiba, Brasilien TAK FOR DET NYE TIDSSKRIFT Medlemmerne her er meget glade for det nye tjekkisksprogede tidsskrift Liahona. Det er åndeligt opbyggende for medlemmerne, og det er en stor hjælp i missioneringen. Mange tak for Primary- sangene i tidsskriftet og for den støtte, som I yder til de hellige her. Radovan Canék Oversætter for Kirken, Vrchlabi, Tjekkiet Redaktionens anmærkning: Liahona (tjekkisk) er et af tre kvartårlige tidsskrifter, som Kirken begyndte at udgive i juni De to andre er ungarsk og russisk. Det bulgarske tidsskrift begyndte at udkomme i marts I april 1995 kommer de første udgaver på polsk, rumænsk, fijiansk, gilbertesisk og tagalog. LIGHEDER TRODS FORSKELLE Hver måned venter jeg spændt på det nye nummer af Liahona (spansk), så jeg kan læse Budskabet fra Det Første Præsidentskab samt nyheder og beretninger om at medlemmer over hele verden. Jeg føler et fællesskab med dem gennem Liahona. Jeg forstår, at vi alle er børn af den samme himmelske Fader og har de samme problemer og behov. Jeg forstår også, at vi alle trods forskellige omstændigheder, både geografiske, racemæssige og kulturelle, kan finde glæde og velsignelser gennem Jesu Kristi evangeliufm Odelia Junca de Simon Mercedes Gren, Mercedes Stav, Argentina PÅ MIT EGET SPROG Jeg vil gerne takke Unge Pigers præsidentinde i mit ward, fordi hun har givet mig et abonnement på Sheng Tu Chih Sheng (kinesisk). Jeg glæder mig sådan til at læse det hver måned. Eftersom der ikke er nogen kinesisk gren på Long Island i New York, hvor jeg bor, er jeg ekstra glad for tidsskriftet, fordi jeg gennem det kan opnå større kundskab om evangeliet på mit eget sprog. Jeg nyder også at læse beretninger om tapre hellige over hele verden. Dette tidsskrift giver mig stor styrke. Peggy Chien Plainview 2. Ward, Plainvievj Stav, New York, USA FRA REDAKTIONEN Vi opfordrer jer til at sende breve, artikler og historier til os. Vær venlig at skrive jeres fulde navn, adresse, ward eller gren og stav eller distrikt. Adressen er Stjernen, Hans Egedes Gade 2, L, 2200 København N. MARTS 1995

4

5 Budskab fra Det Første Præsidentskab Troens bøn Præsident Thomas S. Monson Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab børn i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige nyder Defleste det privilegium at samles en gang om ugen med andre børn på samme alder og med samme interesser i Primary. Men der er andre børn, der er nøjagtig lige så søde og dyrebare, men som ikke er så heldige. For nogle år siden, da jeg var i Australien, fløj jeg sammen med missionspræsidenten til Darwin for at foretage det første spadestik til opførelsen af byens første sidste dages hellige kirkebygning. Vi gjorde ophold undervejs i den lille mineby Mt. Isa for at tanke op. En mor og hendes to børn henvendte sig til os ude på flyvepladsen. Hun præsenterede sig som Judith Mere end nogen anden har Jesus lært os, hvordan vi skal bede. En australsk mor og hendes børn bad om, at Herren ville forene deres familie i Kirken. Louden og fortalte, at hun og hendes to børn var de eneste medlemmer af Kirken i hele byen. Hendes mand, Richard, var ikke medlem. De havde været medlemmer af Kirken i fire år, men aldrig boet et sted, hvor der var en organiseret gren af Kirken. Vi holdt et kort møde, hvor jeg fremhævede betydningen af at holde Primary i hjemmet hver uge. Jeg lovede at sende MARTS

6 primarymaterialer til dem, når jeg kom tilbage til Kirkens en fremstormende hest eller skuende ud over sejrens hovedsæde. De lovede at bede, at holde møder og holde slagmark, men knælende i ydmyg bøn, mens han anråber ud i tro. himlens Gud om hjælp. Når man ser på den statue, Da jeg vendte tilbage til Salt Lake City, sendte jeg ihukommer man den hyppigt brugte vending:»et menikke blot de lovede materialer, men også et abonnement på The Friend (Kirkens engelsksprogede blad for børn). neske står aldrig højere, end når det ligger på sine knæ.«oprigtige, karakterstærke og viljefaste mænd og kvin- Flere år senere omtalte jeg denne trofaste kvinde og der har altid erkendt en magt, der er højere end dem hendes børn ved et præstedømmemøde i forbindelse med selv, og har gennem bøn søgt at lade sig lede af den kraft, en stavskonference i Brisbane i Australien. Jeg sagde: Sådan har det altid været. Sådan vil det altid være.»en dag håber jeg at høre, hvordan det er gået med deres Lige fra begyndelsen fik Adam denne befaling: hjemmeprimary og på at hilse på faderen til den udvalgte»påkald Gud i Sønnens navn evindelig«(moses 5:8). familie.«en af brødrene i forsamlingen rejste sig og Adam bad. Abraham bad. Moses bad, og alle andre prosagde:»bror Monson, jeg kender Richard Louden, der er feter har også bedt til den Gud, som gav dem styrke. Som gift med den gode kvinde og far til de dyrebare børn. det sand, der glider gennem et timeglas, blev genera- Primary og bøn førte ham ind i Kirken.«tioner af mennesker født, levede og døde. Og langt om Fornylig blev jeg igen opmærksom på bønnens kraft, længe kom så den storslåede begivenhed, hvorom pro- Jeg havde en opgave i den smukke by Buenos Aires i feter havde bedt, salmister sunget, martyrer lidt døden Argentina. Solen var klar og munter. Dens varme var en og hele menneskeheden håbet. dejlig afveksling fra den vinterkulde, jeg havde ladt bag Fødslen af barnet i Betlehem, ophøjet i sin skønhed og mig herhjemme. enestående i sin betydning. Jesus af Nazaret opfyldte pro- Jeg gjorde ophold i den historiske Palermo Park, som fetien. Han helbredte spedalske, gengav syn, åbnede ører, pryder den indre by, og var klar over, at jeg stod på hellig rørte hjerter, gengav liv, forkyndte sandheden og frelste grund, for det var her, at ældste Melvin J. Ballard, en alle. Derved ærede han sin Fader og var et eksempel for Herrens apostel, juledag i 1925 indviede hele Sydameri- dig og mig. Mere end nogen anden profet eller leder viste ka til forkyndelse af evangeliet. Opfyldelsen af den in- han os, hvordan man skal bede. Hvem kan glemme hans spirerede bøn ses tydeligt i dag, hvor Kirkens vækst i det pinsel i Getsemane Have og den indtrængende bøn: land overgår enhver forventning!»min fader, hvis det er muligt så lad dette bæger gå mig I den samme park står en statue af George Washing- forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil«(matt ton, De Forenede Staters grundlægger og første præsi- 26:39). Og hans opfordring:»våg, og bed om ikke at dent. Mens jeg kiggede på statuen, gik mine tanker til falde i fristelse«(matt 26:41). Og så husker vi hans råd: Pennsylvaniens kulde, til en anden historisk lokalitet,»når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder hvor bøn spillede en væsentlig rolle, nemlig Valley Forge. at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise Det var her, at selvsamme Washington førte sine med- sig for mennesker... tagne, dårligt ernærede og lasede soldater i vinterlejr. Men når du vil bede... (så) bed til din fader, som er i I dag står der i en lille lysning i Valley Forge et stor- det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne slået monument for Washington. Man ser ham ikke på dig. STJERNEN 4

7 . Desværre forleder fremgang, velstand,- ære og ros nogle mennesker til at finde falsk tryghed i stolt selvsikkerhed og fortrænge tilskyndelsen til at bede. Modsat får problemer, prøvelser, sygdom og død menneskenes stolthed til at smuldre og får dem til at knæle i bøn om kraft fra det høje. Jeg ved ej helt, hvordan det sker, men Gud mig hører, når jeg be'r. Jeg ved, han givet har sit ord, besvaret bli'r hver bøn på jord. < Det rette tidspunkt ingen ved i bønnen bor tålmodighed. Vore første forældre, Adam og Eva, var et eksempel på, hvordan vi skal bede. De»påkaldte Herrens navn... Og han gav dem befalinger, at de skulle tilbede Herren«(Moses 5:4, 5). Jeg ved ej, om han mig skænker alting nøjagtig som jeg tænker. Men jeg lader trygt ham råde, som er så fuld af nåde. Han vil min bøn besvare eller noget bedre åbenbare. (Eliza M. Hicock) Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden. og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, Giv os i dag vort daglige brød, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed«(matt 6:5-6,9-13). Denne vejledende instruks har hjulpet mange urolige sjæle til at finde den fred, som de så inderligt længes efter og håber på. Den yngre generation vil måske spørge:»men hvad med i dag? Hører han os stadig? Svarer han os endnu?«hertil vil jeg straks svare:»der er ikke sat nogen tidsfrist på Herrens opfordring til os om at bede. Når vi husker ham, vil han huske os.«der står sjældent megen blæst om det, når bønner besvares. Hans mirakler udføres ofte på en stille og naturlig måde. For nogle år siden fik jeg til opgave at deltage i en stavskonference i Grand Junction i Colorado. Mens flyet kredsede over lufthavnen i en kraftig snestorm, bekendtgjorde piloten, at det ikke var muligt at lande i Grand Junction, så vi ville flyve videre. Jeg vidste, at en profet havde bedt mig om at deltage i denne konference, og jeg bad om, at vejret ville blive så godt, at vi kunne lande. MARTS 1995

8 Pludselig sagde piloten:»der er en åbning i skydækket, sammen med dem i templet ved den højtidelige lejlighed. Vi forsøger at lande.«det er en besked, der altid kan Moderen tryglede, faderen kæmpede, børnene opmungøre flypassagerer lidt urolige. trede, og alle bad. Og resultatet? Lad mig oplæse et dej- Men vi landede sikkert, og konferencen forløb uden ligt brev, som den yngste søn lagde på sin fars hovedpude problemer. Jeg spekulerede på, hvorfor netop jeg var på Fars Dag. blevet bedt om at deltage i den konference. Inden jeg Far. forlod Grand Junction, spurgte stavspræsidenten mig, om Jeg elsker dig for det, du er, og ikke for det, du ikke er. jeg ville tale med et bedrøvet forældrepar, hvis søn havde Hvorfor holder du ikke op med at ryge? Det har millioner af besluttet at rejse hjem fra den mission, han netop havde andre mennesker gjort. Hvorfor kan du ikke gøre det? Det påbegyndt. Da konferencedeltagerne var gået, knælede skader dit helbred, dine lunger og dit hjerte. Hvis du ikke kan vi i bøn - mor, far, stavspræsidenten og jeg. Mens jeg bad holde visdomsordet, kan du ikke komme i himlen med mig, på alles vegne, kunne jeg høre den bedrøvede mor og Skip, Brad, Marc, Jeff, Jeannie, Pam og deres familier. Vi den skuffede far græde stille. Da vi rejste os, sagde børn holder visdomsordet. Hvorfor kan du ikke gøre det? Du faderen:»bror Monson, tror du virkelig, at vor himmel- er stærkere end os, og du er en mand. Far, jeg vil gerne være ske Fader kan få vores søn til at ændre sin beslutning om sammen med dig i himlen. Det vil vi alle sammen. Vi ønsker at rejse hjem i utide? Hvordan kan det være, at mine at være sammen som en hel familie i himlen, ikke kun en bønner ikke bliver hørt, skønt jeg gør mit bedste for at halv. leve rigtigt?«jeg spurgte:»hvor tjener jeres søn?«han Far, du og mor burde få fat i nogle gamle cykler og begynsvarede:»i Diisseldorf i Tyskland.«Så lagde jeg armene de at køre ture i parken hver aften. Du griner sikkert ad det, omkring moderen og faderen og sagde:»jeres bønner er men det burde du ikke. Du ler ad de gamle mennesker, som allerede blevet hørt og vil blive besvaret. Af de 38 stavs- jogger i parken og kører på cykler og går ture, men de vil leve konferencer som i dag bliver gæstet af generalautoriteter, længere end dig. De styrker deres lunger, hjerte og muskler. fik netop jeg til opgave at besøge jeres stav. Af alle Brød- Det bliver dem, der ler sidst. rene er jeg den eneste, som har fået til opgave at tale Kom nu, far, vær en guttermand. Lad være med at ryge, med missionærerne i Diisseldorf Missionen i Tyskland nu drikke eller noget andet, som er imod vores tro. Vi vil gerne se på torsdag.«dig til vores eksamenshøjtideligheder. Hvis du holder op med Deres bøn var blevet besvaret af Herren. Jeg mødtes at ryge og begynder at gøre gode ting, som os andre, så kan du med deres søn. Han lod sig røre af deres bønner. Han og mor tage med bror Monson til templet og blive viet og blev og fuldførte en vellykket mission. beseglet til os. Nogle år senere besøgte jeg atter Grand Junction Stav. Kom nu, far. Mor og vi børn venter kun på dig. Vi vil ger- Endnu engang mødtes jeg med de samme forældre, ne leve sammen med dig for evigt. Vi elsker dig. Du er alle ti- Faderen havde endnu ikke gjort sig værdig til at få sin dersfar. store, smukke familie beseglet til sig selv og sin hustru, så de kunne blive en evig familie. Jeg sagde, at hvis familien Kærlig hilsen, Todd. PS. Og hvis de andre skrev et brev, ville de sige det samme. ville bede inderligt, ville de kunne gøre sig beredt til det. P.P.S. Mr. Newton er holdt op med at ryge. Så kan du og- Jeg antydede, at det ville være mig en stor glæde at være så. Du står Gud nærmere end mr. Newton! STJERNEN 6

9 o < im i Nogle vil måske spørge:»men hvad med i dag? Hører han os stadig? Besvarer han endnu bønner?«hertil svarer jeg straks:»når vi husker ham, vil han huske os. i sandhed livets vej, du selv ad bønnens sti gik ud; at bede lær du mig. (Salmer og sange, nr. 75). Den anmodning, den troens bøn, blev hørt og besvaret. Jeg vil længe huske og skatte den aften, da hele denne familie var samlet i et helligt værelse i det smukke tempel på Tempelpladsen her i Salt Lake City. Far var der. Mor var der. Alle børnene var der. Ordinanser med evig betydning blev udført. Denne længe ventede aften blev afsluttet med en takkebøn. Må vi altid huske, at... Bøn er et hjertes indre sang, tænkt eller sagt i ord; Han har lært os, hvordan vi skal bede. At hver enkelt af os vil lære og efterleve denne belæring, er min oprigtige anmodning og ydmyge bøn. FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERE: 1. Mere end nogen anden har Jesus lært os, hvorfor og hvordan vi skal bede. 2. Selvsikkerhed forleder nu og da folk til at vende sig fra bøn. Modsat får prøvelser dem ofte til at bede igen. 3. Heldigvis er Gud barmhjertig. Når vi husker ham, vil frembåret af den skjulte trang, der dybt i sjælen bor. O du, ved hvem vi kom til Gud, MARTS han også huske os. 4. Når vi beder i tro, bliver vi hørt. Og ofte kommer Guds svar på en stille og naturlig måde.

10 Min første italienske bog Salvatore Flore, fortalt til Wolfgang Hiemer T eg blev født i en god katolsk familie på middelhavsøen Sardinien i I Der fik jeg en kristen opvækst og gik regelmæssigt i kirke. Sardinierne har altid været et meget selvstændigt folk, så det er ikke underligt, at de på trods af, at de er under italiensk styre, har bevaret deres eget modersmål som deres eneste sprog. Så indtil jeg kom i skole som seks-årig, talte jeg udelukkende sardisk, et sprog, der minder om latin. Men i skolen foregik alt på italiensk. Dette nye sprog fascinerede mig, og jeg gjorde mit bedste for at lære det. Jeg havde desværre den ulempe, at ingen i familien havde nogen bøger på italiensk. Jeg havde kun mine skolebøger. Bortset fra denne usædvanlige interesse for italiensk, var jeg en ganske almindelig dreng. Efter skoletid legede mine fem venner og jeg nede i byen. En dag var vi ude på byens losseplads for at lede efter cykeldele. Da vi forlod lossepladsen, viste vi hinanden vores»skatte.«jeg havde fundet et rat, og min ven Franziskeddo ville gerne have det. I bytte tilbød han mig en italiensk bog, som han havde fundet. Jeg slog straks til, selv om bogen manglede omslaget og nogle af de første sider. Jeg var ellevild. Endelig havde jeg fået min første bog på italiensk, ja, faktisk min første bog overhovedet! Da jeg begyndte at læse i den, stødte jeg på religiøse historier om mænd, jeg aldrig før havde hørt om Lehi, Nephi, Alma, Helaman, Moroni. Skønt jeg ikke kendte noget til bogens oprindelse, følte jeg mig glad og tryg, når jeg læste i den. Da jeg var 16 år gammel, havde jeg læst bogen mindst ti gange, stadig uden at kende dens navn. Det var omkring det tidspunkt, at jeg forlod Sardinien og slog mig ned i Italien. Jeg mistede bogen, men dens historier og lærdomme levede videre i mit sind. Mange år senere, engang i 1970'erne, flyttede jeg til Tyskland og fik arbejde i Hagen på en sukkermaskinefabrik. En dag kom en af firmaets ingeniører hjem fra en forretningsrejse til USA. Han havde en bog med, som på tysk hed Das Buch Mormon. Da han vidste, at jeg var interesseret i religion, lånte han mig den. Desværre var jeg ikke særlig ferm til tysk, og jeg forstod kun lidt af det, jeg læste. Men på en eller anden måde virkede det bekendt. Nogle år senere bankede to unge mænd på min dør i Hagen. De præsenterede sig som missionærer og spurgte, om de måtte bruge lidt tid på at præsentere deres kirke - STJERNEN 8 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg lyttede, mens de fortalte mig beretningen om Joseph Smith. Efter en times samtale gav de mig en bog og bad mig om at læse den. Det var et eksemplar af Mormons Bog. Jeg syntes straks om det jeg læste, allerede fra første vers:»jeg, Nephi, er født af retskafne forældre...«jeg følte, at bogen talte til mig, for jeg havde også haft retskafne forældre. Mens jeg læste videre, vældede minderne op i mig. Det her havde jeg læst før! Jeg var forbløffet over det mirakel, som nu atter havde givet mig den bog, jeg så ivrigt havde læst som dreng. Og sammen med minder kom også den dejlige følelse, som jeg altid havde haft, når jeg læste i bogen som dreng. Jeg så tydeligt Herrens hånd i situationen, og jeg fandt det let at acceptere, at denne bog virkelig var hellig skrift, og at Guds kirke var genoprettet på jorden. Jeg blev snart medlem af hans kirke. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg gad vide, hvem det var, der smed det iturevne eksemplar af Mormons Bog på lossepladsen i Sardinien i Jeg ville gerne takke det menneske, fordi vedkommende præsenterede mig for evangeliets skatte.

11 Til venstre: Salvatore og Karin Flore blev gift i templet i Schweiz i Øverst: Parret sammen med deres børn, Isabel og André. Nederst: Salvatore på arbejde som oversætter. MARTS

12 RINGEN SLUTTES PÅ TAHITI Janet Thomas FOTO: FORFATTEREN Ovenfor: Addison Pratt huskes stadig for de ofre, han ydede for at bringe evangeliet til Fransk Polynesien. Nu forlader unge missionærer, som søster Losamkieou, til højre, øerne for selv at tjene på mission over hele verden. Tårerne strømmer ned ad missionærens kinder, mens han ser de mennesker, han har undervist, stige op af vandet som nydøbte. Hans hjerte svulmer af glæde, mens han lytter til disse nye medlemmer af Kirken, som takker deres himmelske Fader for, at han sendte ham til Tahiti for at undervise dem i evangeliet. Alle de ofre, han har måttet yde for at udføre en mission så langt hjemmefra, har været hele umagen værd. Ved en anden dåb giver en 14-årig pige den søstermissionær, der har undervist hende, et knus. Skønt denne missionær har måttet forlade sit hjem mange tusinde kilometer borte for at tjene på mission her, føler hun, at det har været det hele værd. To missionærhistorier med de samme følelser og de samme ofre. Det vil nok være overraskende at høre, at der ligger 150 år og et ocean mellem disse to begivenheder. Den første missionær var ældste Addison Pratt, som i 1844 døbte de første medlemmer af Kirken i Stillehavet ikke langt fra Tahiti. Den anden missionær var søster Barbara Natua, en indfødt tahitianer, som har forladt STJERNEN 10 sin fødeø for at tjene på mission i Canada i Lige så længe Kirken har været organiseret, har missionærer måttet yde ofre for at bringe evangeliet til steder som Tahiti. På Tahiti er ringen nu sluttet for missioneringen. I dag forlader de unge øboere deres fødeø for at drage på mission på andre øer såvel som andre steder i verden. DEN FØRSTE FREMMEDSPROGEDE MISSION For lidt over 150 år siden begyndte de første missionærer, der nogensinde blev kaldet til en organiseret ikke -engelsktalende mission, deres virke i det, der nu er Fransk Polynesien. Og den bedstkendt af disse øer er nok Tahiti. Deres missionærkaldelser kom fra selveste profeten Joseph Smith. Det var ikke nogen let sag at komme til Tahiti eller de omkringliggende øer. Rejsen tog næsten et år. Disse første missionærer - Addison Pratt, Benjamin F. Grouard, Noah Rogers og Knowlton F. Hanks - måtte bogstavelig talt sejle jorden

13 MARTS

14 STJERNEN 12

15 rundt for at nå dertil. De rejste over land fra Nauvoo i Illinois til USA's østkyst for at finde en hvalfangerbåd, der skulle til Stillehavet. De sejlede så over Atlanterhavet, hvor ældste Hanks, der var syg, døde og blev begravet til søs. De sejlede så rundt om Kap Det Gode Håb, tværs over Det Indiske Ocean, forbi de sydøstasiatiske øer og gik i land på Tubuai, lidt syd for Tahiti, næsten et år efter deres afrejse fra Nauvoo. Øboerne tog begejstret imod dem. Ældste Pratt blev straks meget populær, fordi han mange år tidligere som sømand havde besøgt Hawaii og lært sig lidt hawaiiansk. Folk på Tubuai kunne forstå ham. Få år senere var der mange hundrede medlemmer af Kirken på adskillige øer, deriblandt Tahiti. HVAD ER DER SKET SIDEN DA? Otte år senere bad regeringen missionærerne om at forlade øerne. I omkring 40 år var missionen lukket, men den hårde kerne af medlemmer forblev trofaste. Og da missionen så blev genåbnet, begyndte Kirken på øerne en voldsom vækst. Det begyndte langsomt, men snart tog farten til. I dag har Tahiti og de omkringliggende øer fire stave, et tempel, en snes kirkebygninger, masser af unge mennesker på mission og mange flere, som forbereder sig på at tage på mission, så snart de bliver gamle nok. Ligesom missionærerne for 150 år siden, sætter også de unge tahitianere i dag deres lid til Herren og stoler på, at han vil vejlede dem på deres mission. For eksempel har søster Barbara Nauta, som voksede op på Tahiti, tjent i Toronto Missionen i Canada. Hun siger, at undersøgerne i Canada var forbavsede over, at hun havde forladt sin varme Stillehavsø for at lære et nyt sprog (Barbara, der taler fransk og tahitiansk, måtte lære engelsk) og udholde kulde og sne. De spurgte hende hvorfor.»jeg svarede dem, at Herren havde sendt mig hertil,«siger hun. EN GANSKE SÆRLIG MISSIONÆR Fransk polynesere i dag kender stadig navnene på de første missionærer, der kom for 150 år siden. De husker også navnene på andre missionærer, som har tjent her siden da - især de missionærer, som underviste dem i evangeliet. De 17-årige tvillinger Titaina og Titaua Germain fra Haumi Gren på øen Moorea har også deres særlige missionærer, og de hedder ældste Nelson og ældste Snowden. Tvillingerne, der har meget til fælles, blandt andet næsten ens ansigtstræk, sagde:»da missionærerne forklarede evangeliets principper for os, blev vi forbløffet. Det var som om, vi altid havde drømt om at møde folk, der levede på denne MARTS Ovenfor: Barbara Natua, der lige er vendt hjem fra sin mission i Canada, er blot en af mange unge tahitianere, som er ivrige efter at tjene på en mission. T/7 venstre: Tvillingerne Titaina og Titaua Germain står her sammen med ældsterne Nelson og Snowden, der underviste dem i evangeliet. måde og en kirke, der fungerer som denne.«tvillingerne må vente med at blive døbt, indtil de fylder atten, men de deltager alligevel i alle Kirkens møder, også institutklassen.»allerede da ældste Nelson og ældste Snowden fortalte os om evangeliet for første gang, var vi begge meget begejstret,«sagde Titaina. Eller var det Titaua?»Vi er meget enige om alting.«

16 STJERNEN 14

17 Til venstre: Ældste Stelio Mauahiti nyder at se den forandring, som Ånden udvirker i folks liv. Lianna Tarahu på 14 håber at komme på mission en skønne dag. MORMONER I GENERATIONER Der findes stadig levende pionerer i Fransk Polynesien. Lianna Tarahu, som er 14 år, behøver bare at se på sine bedsteforældre. De sluttede sig til Kirken for mange år siden, og husker endnu med glæde ældste John Fuhriman, den missionær, som underviste dem. Takket være sine bedsteforældre er Lianna aktiv tredjegenerations medlem. Men som alle andre har Lianna måttet skaffe sig sit eget vidnesbyrd.»for det første er det en stor velsignelse at vokse op i Kirken. Mine forældre har hele mit liv undervist mig i evangeliets principper. Vi har studeret skrifterne sammen,«sagde Lianna. Det er ikke en bestemt oplevelse, men mange forskellige ting gennem årene, som har været medvirkende til, at mit vidnesbyrd er vokset lidt efter lidt. Lige nu deltager jeg i seminar og lærer rigtig meget nyt om evangeliet. Takket være seminar vil jeg være meget bedre rustet, når jeg en dag skal på mission.«lianna tager det med en mission meget alvorligt. Hun sagde, at hendes yndlingsskriftsted er 1 Nephi 3:7, hvor Nephi lover at gå og gøre, som Herren har befalet. Lianna siger:»jeg har gjort det løfte til mit eget.«da vi spørger Lianna, hvad hun vil gøre, hvis hun bliver kaldet til et fjernt land, tøver hun lidt. Hun er den ældste af 11 søskende. Hun vil savne sin store familie, og de vil savne hende. Så svarer hun:»det gør ingen forskel. Uanset om Herren kalder mig til Amerika, London eller Bora Bora, så vil jeg tjene ham.«lianna har klæbet et eksemplar af pjecen Til gavn og styrke for de unge ind i sine skrifter. Hendes eksemplar er selvfølgelig på fransk, så, det hedder Soyez Fort,»Vær Stærk.«Hun læser tit i pjecen. Det er svært for hende at holde standarderne. Lianna er et eksempel for os.»det er meget varmt, men vi har fået besked på at klæde os i tækkelige kjoler og bluser med ærmer,«siger Lianna.»Det kan til tider være svært, men standarderne er gode og beskytter os. Vi lærer meget, som vi har brug for at vide som hellige.«synlige FORANDRINGER Stelio Mauahiti boede ved siden af en smuk bygning i Paea på Tahiti. Han fik at vide, at det var en kirke, men han vidste ikke, hvad det var for en kirke. Området omkring kirken var altid velholdt, og hver dag var der mennesker, som deltog i en eller anden form for aktivitet. Om søndagen kunne han høre sang derindefra, fordi døre og vinduer altid stod åbne. Andre dage så han drenge på sin egen alder, der spillede basketball på den udendørs bane. Han lagde især mærke til to unge mænd i hvide skjorter og mørke bukser. Snart spillede han basketball sammen med dem. Og så begyndte han MARTS at lytte til det, de havde at fortælle. Han og hans mor indvilligede i at lade sig undervise i evangeliet. Ved deres dåb traf Stelio den beslutning, at han ville på mission en dag. Den dag er nu kommet. Ældste Mauahiti blev kaldet til Fransk Polynesisk Mission. Et af de første områder, han tjente i, var landsbyen Uturoa på øen Raiatea. Livet som missionær er helt anderledes end det, han førte inden sin mission. Nu er han den unge mand i hvid skjorte og mørke bukser. Nu er det ham, der spiller basketball på den udendørs bane med dem, der er nysgerrige efter at vide, hvad Kirken er. Nu er det ham, der underviser andre. Men det bedste af det hele er, at ældste Mauahiti ser det samme ske, som ældste Pratt så for 150 år siden. Han ser folk, der forandrer sig til det bedre.»jeg har set forskellen på medlemmernes hjem og ikkemedlemmernes hjem,«siger ældste Mauahiti.»Jeg har set forandringer i folks liv, når Ånden har rørt deres hjerter. Jeg ved, at det ikke er mig, der gør det, men Herrens Ånd, der virker gennem missionærerne.«i dag er mange unge polynesere på mission. Tag nu for eksempel Alona Losamkieou. Hun forlod sin smukke fødeø Raiatea i Stillehavet og rejste til et fjernt land Salt Lake City - for at fortælle besøgende på Temple Square om evangeliet. Hun er blot en af mange unge polynesiske missionærer, der følger det eksempel, som de første missionærer i Stillehavsområdet satte for 150 år siden. Ringen er sluttet inden for missioneringen.

18 H '«* TO' -«>* r

19 en Store behov og SMÅ MIDLER Ældste Glenn L. Pace De Halvfjerds Hvordan kan vi vide, hvor vi skal gøre en indsats i der skriger på hjælp? verden, Dagens aviser er fyldt med beretninger om naturkatastrofer, utrolig fattigdom, krige, terrorisme, brutale mord, sygdomme og forfærdeligheder af enhver art. Det er skræmmende og trist at betragte en verden så fuld af hellige, ved at de fattige må ophøjes derigennem, at de rige bliver ydmyge. Thi jorden er fuld, og der er nok, ja, i overflod«(l&p 104:15-17).»DU SKAL KOMME DE FATTIGE I HU«lideiser. Det er skæbnens ironi, at i en tid, hvor evangeliets sandhed er tilgængelig for enhver, har størstedelen af samfundet valgt at leve på sin egen facon i frihedens navn. Som følge heraf støder vi overalt på tragedier i form af skilsmisser og lidelser på krop og sjæl. Vores verden har derfor et enormt behov for hjælp. Det kræver store økonomiske og menneskelige resourcer, og de findes kun i begrænset omfang. Hvis vi levede i en verden, hvor alle mennesker forstod og efterlevede evangeliets principper, ville der være ressourcer nok til at-dække alles behov. Herren har forsikret os:»det er min hensigt at sørge for mine hellige; thi alle ting er mine. Dog skal det ske på min egen måde, og se, på denne måde har jeg, Herren, besluttet at sørge for mine MARTS Skriften giver meget klare formaninger om, at vi skal tage os af samfundets trængende. Den 2. januar 1831, blot ni måneder efter at Kirken var blevet organiseret, sagde Herren:»Og for jeres egen saligheds skyld giver jeg jer et bud, thi jeg har hørt jeres bønner, og de fattige har klaget til mig, de rige har jeg skabt, og alt kød hører mig til, og jeg anser ikke personer«(l&lp 38:16). Bare en måned senere sagde Herren:»Dersom du elsker mig... da

20 skal du komme de fattige i hu og ind' vie en del af din formue til deres underhold«(l&p 42:29-30). Betydningen af denne befaling blev tydeligt illustreret i en åbenbaring, som Joseph Smith modtog i juni samme år. Herren befalede otteogtyve ældster at drage af sted, to og to, fra Kirtland i Ohio til Jackson County i Missouri. De skulle benytte forskellige ruter og forkynde evangeliet, hvor som helst de kom. De havde ingen penge og skulle rejse gennem fattige egne. Sådan så disse mænds situation ud, da Herren, inden deres afrejse, sagde:»kom i alle ting de fattige, trængende, syge og lidende i hu; thi den, der ikke gør det, er ikke min discipel«(l&p 52:40). Det er værd at bemærke, hvem denne befaling om at sørge for de fattige blev givet til. Som jeg forstår skrifterne, ser jeg det sådan, at omsorgen for de fattige mere er den enkeltes ansvar, end hele organisationens. Kirken går ind i hjælpearbejdet for at gøre det lettere for medlemmerne at adlyde denne befaling. Ved for eksempel at betale tiende og fasteoffer kan vi hjælpe folk i vore ward, stave og lande såvel som de hellige i fattige områder. Kirken som organisation hjælper os med at nå ud til vore søskende i fjerne egne. Det er Herrens visdom, at biskopper kaldes blandt de folk, som de skal lede. Hver biskop kender medlemmerne af sit ward som enkeltpersoner og som gruppe. Han kender sit lands kultur. Da han blev ordineret til biskop, fik han overdraget myndighed, som gør ham i stand til at skelne, hvem der har behov for hjælp. Så ved at sørge for vore fattige medlemmer overalt i verden, hjælper Kirken som institution medlemmerne med at leve op til deres personlige ansvar for at hjælpe de trængende. GIV EN HJÆLPENDE HÅND Om det at hjælpe mennesker uden for Kirken har Joseph Smith sagt:»vi har ikke nogen specifikke instrukser at give med hensyn til, hvor meget en mand årligt skal yde (for at være et godt medlem): han skal mætte den sultne, klæde den nøgne, drage omsorg for enken, tørre den faderløses tårer, trøste den sørgende, hvadenten de tilhører denne kirke, en anden kirke eller ikke tilhører nogen kirke«(times and Seasons, 15. marts 1842). Joseph Smiths råd går godt i tråd med skriftens påbud om, at vi skal hjælpe de nødlidende,»enten de (er) uden for kirken eller i kirken, og der (er) ingen personsanseelse med hensyn til dem, der (står) i trang«(alma 1:30). Mit eget vidnesbyrd om behovet for at hjælpe folk uden for vores egen kirke voksede for ni år siden, STJERNEN 18 da jeg var leder for Kirkens velfærds - program. Dengang blev der vist mange fjersynsudsendelser om tørken i Etiopien. Det Første Præsidentskab, som følte med de sultende i Afrika, og som fornemmede jeres ønske om at hjælpe, bekendtgjorde en særlig fastedag i januar og igen i november Som følge heraf kunne flere millioner kroner sendes ned til de nødlidende. Ældste M. Russell Ballard og jeg tog til Etiopien for at tage siuationen i øjesyn og finde ud af, hvordan de penge, som blev indsamlet ved den første faste, skulle anvendes. Vi kom ud for mange tragiske, gribende og trosfremmende oplevelser. Ingen af os vil nogensinde glemme det. Det, jeg husker allertydeligst, er ikke de forfærdelige lidelser, som I også kunne se i fjernsynet, men snarere den kærlighed og tjenstvillighed, som hele verden udviste. Vi så læger og sygeplejersker, der ydede humanitær hjælp under usle forhold. De var trætte, men altid smilende. Vi hørte om en katolsk præst, som havde arbejdet i den tørke- og krigshærgede provins Tigre i 11 år. Han havde set et behov og gjort sit for at hjælpe, længe inden medierne gjorde en modesag ud af det. Vi så en etiopisk mand på omkring firs år, som kom vaklende ind i nødhjælpslejren med håbløsheden lysende ud af øjnene. Han var helt tydeligt døden nær af sult. Men på

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Omsluttet af hans kærligheds arme

Omsluttet af hans kærligheds arme Præsident Gordon B. Hinckley Omsluttet af hans kærligheds arme Oprettet: 19. september 2007 Det er den bedste kvindeorganisation i hele verden. Den har guddommelig oprindelse. Mine kære søstre, hvilken

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Byg din evige bolig. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Byg din evige bolig. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Ældste Thomas S. Monson, De tolv apostles Kvorum Byg din evige bolig Oprettet: 14. september 2007 Da Jesus gik på de støvede veje i byer og landsbyer, på det sted som vi nu ærbødigt kalder Det hellige

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere