Prime Office A/S. (Periode: 1. januar december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prime Office A/S. (Periode: 1. januar 2013-31. december 2013) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr. 3055 8642)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S (CVR-nr ) Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 26. marts 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 62/2014 Prime Office A/S Årsrapport 2013 (Periode: 1. januar december 2013)

2 Selskabsoplysninger Selskab Prime Office A/S Skt. Knuds Torv 3, 3. sal DK-8000 Aarhus C CVR-nr Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand Jesper Ørskov Nielsen, næstformand Henrik Demant, bestyrelsesmedlem Direktion Mogens V. Møller, adm. direktør Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Arosgaarden, Åboulevarden 31 DK-8100 Aarhus C Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. april 2014 kl på selskabets adresse, Sankt Knuds Torv 3, 3. sal, DK-8000 Aarhus C Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 2

3 Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske kontorejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontorejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitets-stærke lejere. Ejendommene er desuden beliggende i tyske byer med mere end indbyggere.

4 Indholdsfortegnelse Indledning Forord..... side 6 Resumé af årsrapport side 7 Ledelsesberetning Hovedtal for koncern og moderselskab.. side 9 Nøgletal for koncernen side 11 Idégrundlag og strategi... side 12 Udvikling i international og tysk økonomi..... side 13 Udvikling på det tyske ejendomsmarked side 13 Risikoforhold og styring.... side 15 God selskabsledelse side 17 Redegørelse for virksomhedsledelse side 20 Samfundsansvar (CSR) side 21 Finanspolitik. side 22 Aktionærinformation side 24 Bestyrelsen og direktionen side 26 Administrator. side 27 Regnskabsberetning side 28 Påtegninger Ledelsespåtegning.. side 31 Den uafhængige revisors erklæringer.. side 32 Regnskab Resultatopgørelse side 34 Totalindkomstopgørelse. side 35 Balance.. side 36 Egenkapitalopgørelse.. side 37 Pengestrømsopgørelse.. side 39 Noter.. side 40 Oversigt Koncernoversigt side 55 Koncernens ejendomsportefølje side 56 Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 4

5 Indledning Forord Resumé af årsrapport 2013

6 Indledning Forord Prime Office A/S overordnede strategi er at investere i attraktive og velbeliggende kontorejendomme i Tyskland. Årets aktiviteter Bestyrelsen vurderer årets resultat som tilfredsstillende, og selskabet har fastholdt en høj lejeindtægt fra selskabets kontorejendomme. I årets sidste måneder er der sket en udlejning af et par mindre lejemål, således at selskabet stor set har fuld udlejning. Selskabets driftsomkostninger er steget svagt, som følge af et par vedligeholdelsesopgaver for selskabets største ejendom i Lübeck. Selskabets kapitalstruktur er solid og igen i år er der foretaget betydelige afdrag på selskabets bankgæld. Selskabet følger de internatonale principper omkring værdiregulering af selskabets ejendomme, og politikken er at selskabet indhenter uafhængige valuarrapporter omkring markedsværdien af koncernens investeringsejendomme hvert tredje år. Selskabet anvender løbende en DCF-model til beregning af selskabets ejendomme. Årsrapportens afsnit om dagsværdiregulering af koncernens investeringsejendomme indikerer at ejendommene er steget, men på grund af et væsentlighedsprincip og under hensyntagen til usikkerheder, der følger med anvendelse af en DCF-model vælger bestyrelsen at fastholde dagsværdien af koncernens investeringsejendomme. Selskabets langsigtede strategi er fortsat at investere i tyske ejendomme og bestyrelsen er fortsat af den opfattelse at en investering i tyske ejendomme er en sikker og langfristet værdiskabende investering. Selskabet er godt rustet til de kommende år og med forholdsvis lange lejekontrakter og med en konservativ finansiering forventes et stabilt driftsøkonomisk resultat. Aarhus, den 26. marts 2014 Bestyrelsen Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 6

7 Resumé af årsrapport 2013 I Prime Office A/S har den driftsøkonomiske udvikling i regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 været positiv og tilfredsstillende med fortsat solid likviditet og høj solvens. Koncernens resultat af primær drift udgør T.EUR mod T.EUR i 2012 og ligger lidt under intervallet for forventningerne på T.EUR til som følge af et stigende niveau i koncernens vedligeholdelsesomkostninger. Bestyrelsen vurderer årets resultat som værende tilfredsstillende. Årets resultat før skat udgør for regnskabsåret 2013 T.EUR mod T.EUR 865 i Bestyrelsen i Prime Office A/S har den 26. marts 2014 godkendt årsrapporten for Året i overskrifter Koncernens lejeindtægt i regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2013 udgør T.EUR mod T.EUR i Lejeindtægterne er i overensstemmelse med ledelsens forventninger. Udlejningsprocenten den 31. december 2013 udgør 99%. Koncernens egenkapitalforrentning før skat udgør 10,74% mod 6,93% sidste år. Koncernens gæld til realkredit- og bankinstitutter udgør i alt T.EUR mod T.EUR sidste år, svarende til en afvikling på T.EUR 784. Flere lejemål er i regnskabsåret forlænget på markedsmæssige vilkår og udlejningssituationen bekræfter ejendommenes attraktive status. Dagsværdiregulering af koncernens investeringsejendomme udgør T.EUR 0. Selskabets finansielle netto omkostninger udgør T.EUR 606 mod T.EUR i 2012 og består af såvel realiserede som urealiserede finansielle nettoomkostninger. Renteudgifterne på selskabets lån er stabile og følger forventningerne. Indre værdi og børskurs udgør henholdsvis EUR 13,07og EUR 8,31 mod EUR 11,79 og EUR 7,91 i Resultatet pr. aktie (EPS) er EUR 1,12 mod EUR 0,72 i Koncernen har fortsat en solid likviditet og solvens på ca. 36%. Prime Office A/S har fortsat fokus på driften af investeringsejendommene og er fortsat aktiv på det tyske marked og undersøger løbende investeringsmuligheder for selskabet. Regnskabstallene i årsrapport 2013 er sammenholdt med tilsvarende tal for årsrapport Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Mogens V. Møller Adm. direktør Telefon (+45) Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 7

8 Ledelsesberetning Hovedtal for koncern og moderselskab Nøgletal for koncernen Idégrundlag og strategi Udviklingen i international og tysk økonomi Udviklingen på det tyske ejendomsmarked Risikoforhold og styring God selskabsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse Samfundsansvar Finanspolitik Aktionærinformation Bestyrelse og direktion Administrator Regnskabsberetning 2013

9 Ledelsesberetning Hovedtal for koncernen Koncern Beløb i EUR Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (606) (1.329) (2.197) (2.281) (1.311) Resultat før skat (2.023) (519) 338 Årets resultat (2.177) (341) 277 Totalindkomstopgørelse Årets totalindkomst (1.940) (52) 65 Balance Aktiver Investering i materielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster Pengestrømme vedrørende primær drift Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt (404) Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt 6 (82) (7.259) (45) 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt (835) (993) (642) (535) Årtes pengestrømme i alt (8) (171) (669) (30) (453) Likvid beholdning ved periodens begyndelse Årets pengestrømme i alt (8) (171) (669) (30) (453) Likvid beholdning ved årets slutning Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 9

10 Hovedtal for moderselskabet Moderselskab Beløb i EUR Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (107) (117) (125) (122) (140) Resultat af finansielle poster (2.179) (299) 224 Resultat før skat (2.304) (421) 84 Årets resultat (2.226) (316) 63 Totalindkomstopgørelse Årets totalindkomst (2.226) (316) 63 Balance Aktiver Investering i materielle anlægsaktiver Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster (107) (117) (125) (122) (140) Pengestrømme vedrørende primær drift (1.956) Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt (2.811) Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt (6.048) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt (661) (826) (642) (158) Årtes pengestrømme i alt 4 (200) (207) 414 (57) Likvid beholdning ved periodens begyndelse Årets pengestrømme i alt 4 (200) (207) 414 (57) Likvid beholdning ved årets slutning Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 10

11 Nøgletal for koncernen Koncern Forrentning af egenkapitalen før skat (pct.) 10,74% 6,93% (15,63)% (3,72)% 2,44% Forrentning af egenkapitalen efter skat (pct.) 8,86% 6,47% (16,82)% (2,45)% 2,00% Soliditetsgrad (pct.) 35,74% 32,19% 29,12% 37,95% 37,84% Udlejningsgrad (pct.) 99,17% 98,73% 99,54% 98,00% 100,00% Antal aktier i alt (stk.) Antal egne aktier (stk.) Markedsværdi (T.EUR) Børskurs (EUR) 8,31 7,91 7,94 9,39 11,29 Indre værdi (EUR) 13,07 11,79 10,86 12,63 12,70 Kurs/indre værdi (EUR) 0,64 0,67 0,73 0,74 0,89 Loan to value (LTV) 0,60 0,62 0,65 0,54 0,56 Resultat pr. aktie (EPS) 1,12 0,72 (1,99) (0,35) 0,25 EBIT pr. aktie (EUR) 1,95 2,06 0,16 1,66 1,55 Price Earnings (PE) 7,42 10,96 (3,99) (26,83) 45,16 Udbytte pr. aktie (DPS) Anm.: Definition af nøgletal fremgår af årsrapportens note 2. Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 11

12 Idégrundlag og strategi Prime Office A/S har sammensat en ejendomsportefølje, der udelukkende består af attraktive kontorejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet og med solide, bonitetsstærke lejere. Ejendommene er beliggende i tyske byer med mere end indbyggere. Der lægges stor vægt på, at ejendommene er fuldt udlejede, og at udskiftningen af lejere er lav. Dette medfører lave omkostninger til genudlejning og dermed en bedre driftsøkonomi. En grundig analyse før endeligt køb er af stor betydning for en langfristet investering i ejendomme, hvorfor der før udvælgelsen af kontorejendommene fortages en omfattende undersøgelse af investeringsbyernes befolkningsudvikling, økonomi samt markedet for kontorejendomme i området, mulighederne for genudlejning m.v. Der foretages for alle ejendomme en langsigtet investeringsplanlægning i samarbejde med koncernens ejendomsforvaltere, således at ejendommene løbende fremstår velholdte og attraktive for nye lejere. Ejendommene i koncernens nuværende ejendomsportefølje har enten karakter af at være nyopførte eller renoverede. Koncernens portefølje af investeringsejendomme består af i alt to ejendomme og to ejendomsselskaber med beliggenhed i henholdsvis Kiel og Lübeck. Dagsværdien af porteføljen udgør i alt T.EUR Det er ledelsens vurdering, at velbeliggende kontorejendomme er prisstabile i et stagnerende marked hvorfor koncernens investeringsstrategi fastholdes. Derfor investerer Prime Office A/S i tyske kontorejendomme Prime Office A/S investerer i tyske kontorejendomme fordi: Lejekontrakter for kontorejendomme reguleres ofte fuldt ud efter et inflationsindeks i modsætning til detailhandelsejendomme, der ofte har friår i lejekontrakternes start, og som typisk reguleres med mellem 60-80% af inflationsstigningen hvert femte år. Dette sikrer køberne af kontorejendomme et afkast, der løbende pristalsreguleres. Kontorejendomme har ofte lavere vedligeholdelsesomkostninger end andre typer af ejendomme. Herudover betaler lejerne ofte en større andel af ejendommenes driftsudgifter og vedligeholdelsesomkostninger end andre typer af erhvervsejendomme. Kontorejendomme har en forholdsvis lav omsætning af lejere, hvilket betyder lavere omkostninger til vedligeholdelse og omkostninger ved fraflytning af lejemål. Ved erhvervelse af en kontorejendom stiller långiver krav om en høj egenkapitalandel, hvorfor særligt fonde og selskaber med en høj gældsandel ikke har efterspurgt kontorejendomme i samme omfang som eksempelvis boligejendomme, der har en højere belåningsgrad. Der er en god efterspørgsel efter attraktive kontorlejemål som følge af et begrænset nybyggeri i årevis. Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 12

13 Udviklingen i international og tysk økonomi Vækst og forventninger Udviklingen på de finansielle markeder Pct Forventning Verden 3,9 3,2 2,9 3,6 USA 1,8 2,8 1,6 2,6 EU 1,5-0,6-0,4 1 Tyskland 3,4 0,9 0,5 1,4 Kilde: IMF, WEO, 10:2013 Udviklingen i verdensøkonomien er fortsat svag ifølge de seneste opgørelser fra IMF. Det finansielle risikobillede præges af to forhold, der har givet rystelser på finansmarkederne. Det finansielle marked vurderer, at den lave rente og lempelige pengepolitik i USA står foran en vending. Den lange rente i USA har vist store udsving i den forbindelse. Efterspørgslen i USA er steget flere kvartaler i træk. Herudover har væksten i Kina været mindre i de forløbne år og de finansielle markeder er optaget af myndighedernes reaktion, hvis væksten falder under 7,5 %. Disse to forhold har stresstestet de internationale markeder, selv om de finansielle markeder i Europa ikke har været så dramatisk påvirket. EU ser ud til at komme ud af recession med Tyskland, fortsat som vækstlokomotivet, og med forsat svag vækst i Middelhavsregionen. I dette verdensbillede er de ledende pengepolitiske styringsrenter fortsat på et meget lavt niveau. Med lav aktivitet i samfundet, og stigende høj statsgæld er risikoen til stede for et deflationsscenario og en nulrente i de større økonomier i årevis. Arbejdsløshed og forventninger Pct Forventning Verden 8 8,1 8 USA 8,1 7,6 7,4 EU 11,4 12,3 12,2 Tyskland 5,5 5,6 5,5 Kilde: IMF, WEO, 10:2013 Nulrentepolitikken for de pengepolitiske styringsrenter betyder stor efterspørgsel efter alle aktivklasser, og som man ser af figuren for det tyske DAX index er det på det højeste niveau i årevis, og højere end før finanskrisens begyndelse. De korte eurorenter ligger tæt på nul procent. Det betyder, at efterspørgslen efter andre aktivklasser som fast ejendom er steget markant i de seneste år. Den tyske nationalbank har i efteråret 2013 analyseret udviklingen, og som det fremgår, er efterspørgslen markant for boligejendomme, med samlede prisstigninger på over 25%. Den største stigning ses i de største byer, hvor stigningen i de første 3 måneder af 2013 har ligget på over 9 %. Udviklingen på det tyske ejendomsmarked Kilde: Månedsberetning, Deutsche Bundesbank, oktober 2013, side 21. Udviklingen på det tyske kontorejendomsmarked Der er stadig en høj tomgang selv i de syv største byer i Tyskland. I Frankfurt ligger tomgangen tæt på 14 %. I Hamborg ligger tomgangen på ca. 10 %. Det er således ikke et særsyn med en høj tomgang for kontorejendomme, da markedet er lejers marked. Prime Office har fortsat en meget lav tomgang, der ovenikøbet er faldet i I realiteten har selskabet fuld udlejning. Tomgang i de 7 største tyske byer Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 13

14 Grafisk udvikling for tomgang i selskabets ejendomme I Walkerdamm er ejendommen i løbet af 2013 blevet fuld udlejet og kun i Kohlmarkt står to mindre kontorlejemål tomme. Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 14

15 Risikoforhold og -styring Prime Office A/S er som følge af sine aktiviteter, investeringer og finansiering eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Bestyrelsen har godkendt den overordnede finanspolitik for koncernen, der fremgår af siderne 22 til 23, der således er en integreret del af den overordnede risikostyring, og den bør læses i sammenhæng med dette afsnit. På hvert bestyrelsesmøde foretages en orientering og opfølgning på koncernens finansielle risici. Generelle risikofaktorer Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende, heller ikke prioriteret efter sandsynlighed for, om de indtræffer, eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for investorerne i koncernen. I det omfang koncernens strategiske mål ikke udvikler sig som antaget, vil det påvirke koncernens samlede økonomiske stilling, resultatforventninger og kursværdien af selskabets aktier. Herudover vil det kunne påvirke koncernens likviditet og evne til at servicere koncernens gæld, samt eventuelle udbyttebetalinger. Beliggenhed Kontorejendommenes beliggenhed kan udgøre en risiko i forbindelse med nye lejeaftaler og ejendommenes værdiudvikling. Udvikling i ejendomsværdi, likviditeten i ejendomsmarkedet, lejepriser og ledige lokaler kan variere mellem områder og bydele. Attraktiviteten af en ejendom vil ofte være bestemt af beliggenheden, og normalt vil der være en lavere risiko på velbeliggende ejendomme end ejendomme med dårligere beliggenhed. Makroøkonomisk udvikling Ejendomsmarkedet følger i et vist omfang den generelle økonomiske udvikling og udviklingen på det finansielle rentemarked. Ustabilitet og finansiel uro kan derfor have en negativ påvirkning af koncernens samlede økonomiske stilling. For at imødegå de væsentligste risici arbejder koncernen med en likviditetsreserve, fast rente på hovedparten af selskabets kreditforeningslån, en høj egenkapital samt afdrag på koncernens gæld. De væsentligste risici tilknyttet ejendommene kan beskrives som følger: Markeds- og prisrisiko Udviklingen i værdien og prissætningen af tyske kontorejendomme følger den generelle økonomiske situation samt inflationsudviklingen i det tyske samfund. I perioder med lav vækst og en negativ udvikling på det finansielle rentemarked, kan en negativ udvikling også påvirke ejendomsaktier. Værdien af koncernen vil være knyttet til den løbende indtjening og konsolidering samt til udviklingen i renteniveauet, eftersom investeringsejendomme værdiansættes efter niveauet for indtjeningen, det generelle renteniveau, investors afkastkrav og skattesatser. Af øvrige samfundsøkonomiske variable, som kan have effekt på udviklingen i værdien af koncernens kontorejendomme, kan nævnes: efterspørgsel efter kontorlokaler, niveauet for nybyggeri af kontorejendomme, beskæftigelsesudviklingen, udviklingen i den demografiske sammensætning samt restriktioner indført af offentlige myndigheder. I note 1 og 2 beskrives principperne ved værdiansættelse af koncernens kontorejendomme til dagsværdi. Risiko ved drift af ejendommene Driftsøkonomien i et ejendomsselskab er følsom over for udviklingen i en lang række faktorer som lejeindtægter, vedligeholdelse og forbedringer, priser på fast ejendom, finansieringsforhold og generelle ændringer i lovgivningsmæssige forhold, herunder skattemæssige forhold i Danmark og i Tyskland. Lejeindtægter Koncernens lejeindtægter afhænger af den enkelte lejers betalingsevne og forpligtelse til at efterleve kontraktmæssige forpligtelser i form af betaling af leje og evne til at betale for egne vedligeholdelsesomkostninger. Det tilstræbes, at udlejningssituationen på fremtidige indkøbte ejendomme er optimal og fuldt udlejede på erhvervelsestidspunktet. Der er risiko for, at en lejer ønsker at opsige sit lejemål, hvilket vil reducere indtægten for koncernen. Dernæst kan der forekomme fluktuationstomgang, som er ledige lejemål i den periode, fra en lejer fraflytter til en ny lejer kan overtage lejemålet. Udlejningsprocenten for koncernens investeringsejendomme pr. 31. december 2013 udgør ligesom sidste år 99%. Herudover kan der være risici tilknyttet indeksregulering af lejen. En lav inflation betyder lavere lejeregulering. Lejeindtægter ved nyudlejning følger også markedsforhold, der kan påvirkes af udbud og efterspørgsel på lejemål og nybyggeri af kontorlejemål i de enkelte områder. Vedligeholdelses- og byggetekniske risici I henhold til koncernens strategi vedrørende vedligeholdelse og modernisering af koncernens ejendomme, bliver der løbende afsat midler, som vurderes at være tilstrækkelige. I forbindelse med den tekniske due diligence inden køb af ejendomme udarbejdes investeringsrapporter på kort og lang sigt, således at denne risiko minimeres. Der kan opstå investeringsbehov som følge af fraflytning, tekniske forhold og offentlige krav, der kan påvirke koncernens samlede økonomiske stilling. Forvaltning af ejendommene Administration af ejendommene varetages af erfarne tyske ejendomsforvaltere. I det omfang de ud fra kommercielle hensyn ikke forvalter ejendommene kontraktligt, kan det påvirke koncernens samlede økonomiske stilling. Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 15

16 Finansielle risici Kapitalstruktur I Prime Office A/S arbejdes med en langsigtet kapitalstruktur, hvor det tilstræbes at niveauet for egenkapitalandelen og gælden udgør henholdsvis 30% og 70%. Gælden struktureres således at kreditforeningslån udgør ca. 55 % med en løbetid på 10 år, mens lån hos pengeinstitutter som udgangspunkt kan udgøre op til 15% og optages med en variabel rente samt et højt afdragsniveau. Koncernens gæld pr. 31. december 2013 udgøres af et kreditforeningslån på T.EUR samt et banklån på T.EUR Koncernens kreditforenings- og banklån udgjorde pr. 31. december 2012 henholdsvis T.EUR og T.EUR Koncernens soliditetsgrad udgør 36% mod 32% sidste år. I note 19 fremgår koncernens samt moderselskabets finansielle gældsforpligtigelser sammen med en tabel for gældens restløbetid. Renterisiko Koncernens renterisiko er minimeret ved optagelse af kreditforeningslån og en rentesikringsaftale i form af en renteswap. En renteswap giver større fleksibilitet ved låneomlægning og er billigere at afvikle end et lån med fast rente. Refinansierings- og tilbagebetalingsrisiko Realkreditlån er optaget med en løbetid på 10 år, og der vil være tilknyttet en risiko i forbindelse med refinansieringen. Såfremt der på refinansieringstidspunktet er et ugunstig højt renteniveau, vil markedsværdien af porteføljen af investeringsejendomme på refinansieringstidspunktet derfor kunne afvige fra budgettet. Valutakursrisiko Koncernens aktiver og passiver er primært i EUR og koncernens valutakursrisiko er derfor begrænset. Koncernens driftsindtægter og hovedparten af driftsog finansieringsudgifterne er tilsvarende også i EUR. Ændringer i regnskabs- og selskabslovgivning Koncernen aflægger regnskab i henhold til International Financial Reporting Standards ( IFRS ). Såfremt de nuværende regler ændres, og der i særdeleshed sker ændringer i reglerne vedrørende indregning og måling af investeringsejendomme og skat, kan det have væsentlig effekt på den regnskabsmæssige behandling af disse regnskabsposter og den fremtidige regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen. En sådan ændring vil således kunne have væsentlig indvirkning på koncernens økonomiske stilling, resultat samt koncernens mulighed for at udbetale udbytte. Ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark og i Tyskland Fremtidige skatte- og afgiftsmæssige ændringer samt lignende offentlige reguleringer kan påvirke koncernen ugunstigt, således at aktionærernes økonomiske stilling kan blive påvirket. Ændringerne kan være i såvel dansk som tysk skattelovgivning for selskaber og personer samt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland. I forbindelse med erhvervelse af ejendomme i Tyskland betales der en transaktionsafgift på mellem 3,5% til 6,5 %. Ledelsen vurderer, at en del af koncernens fremtidige ejendomserhvervelser kan ske på en måde. Ved køb af aktier i et ejendomsselskab udløses ikke tysk transaktionsafgift. Der vil dog være en risiko for, at de tyske skattemyndigheder vil anlægge et andet synspunkt. Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 16

17 God selskabsledelse Bestyrelsen i Prime Office A/S lægger stor vægt på, at der udøves god virksomhedsledelse, og at de overordnede ledelsesforhold er tilrettelagt således, at koncernen lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, myndigheder og øvrige interessenter samtidig med, at den langsigtede værdiskabelse understøttes. Bestyrelsen har vurderet på Anbefalinger for god selskabsledelse fra Nasdaq OMX Copenhagen A/S i relation til koncernen, og det er bestyrelsens opfattelse, at koncernen i al væsentlighed følger anbefalingerne. Anbefalinger for god selskabsledelse er en del af oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber og indebærer, at selskaberne skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god selskabsledelse udarbejdede anbefalinger efter følg eller forklar -princippet. Ligeledes vil ledelsen i Prime Office A/S løbende forholde sig til udviklingen inden for området, herunder blandt andet lovgivning, god praksis og anbefalinger, og vil løbende vurdere koncernens egne standarder og interne retningslinjer på området. I det følgende er et uddrag af, hvorledes Prime Office A/S forholder sig til de enkelte Corporate Governance anbefalinger. På selskabets hjemmeside er nærmere oplyst om, hvordan koncernen forholder sig til reglerne (http://primeoffice.dk/investor-relations/corporategovernance/). Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Prime Office A/S søger at opretholde en aktiv kommunikation med investorerne, primært via elektroniske medier, herunder især selskabets hjemmeside og e- mails. Selskabet arrangerer møder med investorer og aktionærer efter behov og møderne findes på selskabets hjemmeside. Koncernen overvejer løbende, hvordan kommunikationen med eksisterende og potentielle aktionærer kan styrkes. Prime Office A/S bestyrelse arbejder målrettet med at identificere selskabets interessenter og kortlægge deres interesser. Selskabets bestyrelse har vedtaget en kommunikationspolitik, der findes på selskabets hjemmeside. Kommunikationspolitikken skal bidrage til at sikre, at oplysningsforpligtelserne fastlagt af Nasdaq OMX Copenhagen A/S efterleves. I henhold til politikken, skal selskabet ledes og udvikles på en måde, der respekterer og tager behørigt hensyn til alle interessenters legitime interesse i selskabet. Det drejer sig primært om aktionærernes interesse i selskabets langsigtede vækst og værdiskabelse, bankrelationers interesse i en sikker og stabil finansiel udvikling, det omgivende samfunds interesse i, at selskabet forvalter sine ressourcer og værdier på en måde, der bidrager til samfundets udvikling og velstand, samt administrators og øvrige samarbejdspartneres interesse i udviklingen af en troværdig og stabil forretningsrelation. I henhold til kommunikationspolitikken skal alle interessenter have mulighed for at modtage al kursrelevant information om selskabet med passende hyppighed og på en hurtig og effektiv måde inden for rammerne af de børsetiske regler. Det skal endvidere sikres, at selskabet opretholder et højt informationsniveau, herunder med oplysninger om selskabets økonomiske og driftsmæssige udvikling. Selskabets kontakt til eksterne interessenter, herunder investorer, aktieanalytikere, pressen, m.fl., sker via selskabets administrator, Moller & Company A/S, der ligeledes i henhold til aftale er ansvarlig for selskabets daglige ledelse gennem ansættelse af selskabets administrerende direktør. Vedtægterne i Prime Office A/S giver aktionærerne gode muligheder for at udøve aktivt ejerskab. Alle aktionærer kan stille forslag på generalforsamlingen og koncernen følger én aktie én stemme princippet. Den egentlige indkaldelse skal iflg. vedtægterne udsendes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Datoen for generalforsamlingen varsles 3-4 måneder før afholdelsen i selskabets finanskalender. De væsentligste punkter på dagsordenen samt forslag omtales i årsrapporten og på selskabets hjemmeside. Vedtægterne i Prime Office A/S giver udelukkende mulighed for afholdelse af generalforsamling med fysisk fremmøde. Bestyrelsen har besluttet, at koncernen vil bibeholde generalforsamlingen som et fysisk møde. Prime Office A/S har en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg. Bestyrelsen vil i enhver situation arbejde for den bedst mulige varetagelse af aktionærernes og selskabets interesser. Ved et eventuelt overtagelsesforsøg vil bestyrelsen ikke forhøje aktiekapitalen, erhverve egne aktier eller gøre andet, som reelt vil afskære aktionærerne fra at tage stilling. Bestyrelsen vil i enhver situation arbejde for den bedst mulige varetagelse af aktionærernes og selskabets interesser. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen i Prime Office A/S afholder årligt et længerevarende bestyrelsesmøde hvor bestyrelsens og direktionens forretningsorden gennemgås. Dette typisk på bestyrelsens første ordinære møde efter generalforsamlingen. I henhold til forretningsordenen drøfter bestyrelsen emner som intern kontrol, selskabets organisation, finansielle risici og -ressourcer, målsætning og strategier, direktionens ledelse af selskabet etc. Opgaver for og arbejdsdelingen imellem bestyrelsen og direktionen er indeholdt i koncernens forretningsorden og opdateres efter relevans samt behov. Bestyrelsen mødes fast i henhold til en møde- og arbejdsplan, der fastlægges primo året. Herudover indkaldes bestyrelsen efter behov, når særlige forhold kræver det. Bestyrelsen mødes, enten ved fysisk møde eller ved telefonmøder. Bestyrelsen drøfter og fastlægger løbende en struktur for bestyrelsens arbejde med den overordnede strategi herunder ledelse samt finansiel og ledelsesmæssige kontrol. En løbende vurdering af koncernens kapitalstruktur er et kerneområde for Prime Office A/S. Bestyrelsen vurderer løbende koncernens finansielle forhold, finansielle mål, udbyttepolitik og aktiestruktur. Bestyrelsens vurderinger er indeholdt i årsrapporten. Direktionens arbejde udføres i overensstemmelse med de i forretningsordenen beskrevne opgaver og ansvar. Forretningsordenen gennemgås årligt af direktionen og bestyrelsen. Direktionen rapporterer løbende til besty Prime Office A/S I Årsrapport 2013 I 17

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere