Besøgsrapport - Signe Leth & Lone Møller-Hansen i Myanmar December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøgsrapport - Signe Leth & Lone Møller-Hansen i Myanmar 3.-12. December 2013"

Transkript

1 Besøgsrapport - Signe Leth & Lone Møller-Hansen i Myanmar December 2013 Deltagere i rejsen: Generalsekretær Lone Møller-Hansen og medlem af International Missions Udvalg Signe Leth fra Baptistkirken i Danmark samt Jørgen Thomsen, regional ansvarlig for Asien i Folkekirkens Nødhjælp/DCA Danish Church Aid. 3. December Ankomst, check in på Panda Hotel Security Briefing med DCA Allan Duelund Jensen fortæller om DCAs program i Myanmar Baggrund om Myanmar: Myanmar er et stort land med en kæmpe variation i etnicitet (135 etniske grupperinger, 70% af befolkningen er burmesere), klima, kultur, natur osv. Der lever ca. 58 mio. mennesker i Burma - tallet er et estimat, og i forbindelse med forberedelserne til valget i 2015 skal der i starten af det nye år være en folketælling. Folketællingen skaber spændinger, fordi der er flere etniske grupper, der lever i landet, som ikke er burmesiske statsborgere - bl.a. 1,5 mio. Ruhingaer, der lever på grænsen til Bangladesh - de er hverken statsborgere i Bangladesh eller Myanmar. 26% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen - tallet er dog meget højere blandt de etniske minoriteter (f.eks. 73% i Chin staten). Den etniske identitet er meget stærk blandt de forskellige stammer og kommer før den nationale identitet. De fleste etniske grupper vil meget gerne være uafhængige af unionen og have eget militær, regering osv. Landbrug er den primære økonomiske aktivitet i Myanmar. Der er masser af naturressourcer, men de er monopoliserede af en meget lille elite og kommer ikke den generelle befolkning til gode. Meget jord konfiskeres fra bønder af forretningsmænd - nogle lægger sågar miner ud for at undgå, at folkene tager jorden tilbage, inden den er lagt ud til f.eks. minebrug eller plantage (business-mining). Den skærpede konkurrence om jorden og ressourcerne fører til ukontrollerbar urbanisering... Der er i Myanmar internt fordrevne ( i Sydøst Myanmar7Karen staten). Valget i 2010 skabte mere frie betingelser for eksempelvis pressen - men der er stadig censur. De seneste voldshandlinger mod hele landsbyer (drab og nedbrænding af hele landsbyer) forties af både regering og oppositionen. Begrundelsen for volden er efter sigende et forsøg på at holde buddhismen i Myanmar ren (kristne er dog ikke ofre for volden). Der er mange spekulationer over, hvorfor volden opstår og hvem står bag - bl.a. en konspirationsteori om, at det er militærstyret, der står bag, fordi det netop var deres argument, at de var nødt til at holde landet i stram snor, ellers ville landet smuldre pga. alle de mange etniske og religiøse fraktioner i landet... Demokratiseringsprocessen er meget ny og temmelig overfladisk indtil nu. Der er f.eks. mange meget utydelige love. Mennesker, der arbejder i ministerierne er ofte uddannet i

2 militæret. De mangler basale demokratiske færdigheder - det er de klar over, og vil meget gerne lære og inddrage ressourcepersoner udefra. DCA programmet: Det overordnede mål: Bidrage til demokratiseringsprocessen Herunder 4 specifikke delmål: 1. Arbejde for aktivt medborgerskab (styrke civilsamfundet, peace-building og conflict transformation) 2. Fødevaresikkerhed & styrket levestandard (organisation af lokalsamfund, udvikling af evner, engagement blandt ildsjæle) 3. Mine-aktion (især i Sydøst Myanmar) - Fredsprocessen hænger tæt sammen med dette arbejde. Indtil videre er det kun muligt at lave informationsarbejde omkring faren ved miner, samt assistere overlevende mineofre (3 klinikker - en mobil, to stationære). Men det er endnu ikke muligt rent faktisk at begynde at fjerne minerne. Geografisk fokus: Dry Zone (Mandalay, Nagway og Syd Sagaing) Området er præget af svage lokale regeringer, etnisk diskriminering, fødevarer usikkerhed, høj fattigdom, lavt uddannelsesniveau, store klima forandringer, 1/3 af husholdninger ejer ikke jord. Sydøst Området er præget af etniske konflikter, der er ingen social services, 1/3 af alle børn mellem 5-12 år går ikke i skole, der er stor mangel på vand + stor minetrussel. Andet info: DCA arbejder med ca. 30 partnere i Myanmar (ca. halvdelen samarbejdes der med over grænsen via det thailandske kontor). Der er store og små partnere, både kirkelige og sekulære. Generelt har de lav kapacitet, mange har en enkelt karismatisk leder, men mangler træning nedadtil. I Yangon er der 15 ansatte, 3 i Chiang Mai (Thailand) Omsætning i mio, i 2014 er det 35 mio. (pga. et FN og et EU grant) Nay Moo fortæller om fredsprocessen, som den ser ud lige nu i Myanmar Der er to store politiske områder, der har indflydelse på processen: 1. National våbenhvile proces 2. Ændring af 2008-forfatningen Ad 1; Regeringen mødes bilateralt med alle de etniske militære grupper (en ad gangen), alle har været samlet en gang for at diskutere en løsning på konflikterne. 16 grupper ud af 20 skrev under på en aftale, MEN der er stadig voldelige konflikter, og nogle af aftalens punkter er blevet ignoreret. Nogle af de etniske grupper er gået sammen. I december 2013 er der planlagt en Ethnic Armed Organisation Conference. April 2013 skal der være en samling mellem peace-making work committee og ethnic armed groups. Et af de største stridsspørgsmål er, at de etniske grupper ønsker et føderalt system med egen hær, staten i Myanmar ønsker, at der skal være et unions system med en unions hær. NLD (The National League for Democracy) vil mødes med alle partier for at komme videre i processen, men det er ikke alle, der er klar til det. 22/11 var første gang, Aung San Suu Kyi offentligt kritiserede regeringen og militæret for ikke at komme videre.

3 Ad 2; Et andet stridspunkt er, at alle de politiske partier ønsker, at ændre/forbedre den eksisterende forfatning, men de etniske grupper vil have, at den helt skal skrives om. 4. December Kachin Baptist Convention Celebration & Lunch 5. December Møde med Myanmar Baptist Convention, MBC Partnership Committee Til stede: General sekretær Rev. Dr. Yam Kho Pau Formand Rev. Dr. Zaw Win Fomand for Missions Department Rev. Thawng Khanh Siing Lone, Signe & Jørgen Thomsen DCA Dagsorden: Første introduktioner til hinandens organisationer, værdier, visioner og udviklingsarbejde. MBC tæller 1,5 mio. baptister fordelt på 18 regionale Conventions og sprog-grupper. MBC er en paraplyorganisation og har demokratisk valgt den øverste ledelse på nationalt niveau. MBC har 12 forskellige afdelinger, der hver især fokuserer på forskellige områder (evangelism & mission, ministers, theological education, christian education, christian social services and development (CSSDD), youth, literature & publications, leadership development program, women, men, communications, finance and property) I MBC er der 80 fuldtidsansatte (inkl. projektansatte kommer de over 100). Den største afdeling er CSSDD, fordi der også er mange projektansatte. Det er kun CSSDD, der arbejder med deciderede udviklingsprojekter. De har lavet en missions strategi/arbejdsprogram for de næste ti år, hvor de har defineret hvilke fem områder, de ønsker at arbejde indenfor. 1. Vækkelses program (fordi der nu endelig er frihed til at evangelisere igen) 2. Teknologisk træning (udviklingsprojekter særligt indenfor landbrug og fødevaresikkerhed, men også en række andre område.) 3. Religionsdialog programmer (fredsbevarende) 4. Ledertræning og konservering for at bevare deres egen burmesisk, baptistiske identitet på baggrund af den massive interesse fra organisationer og kirkesamfund udefra, der ønsker at arbejde sammen med og igennem MBC i Myanmar. 5. Fremelske aktivt medborgerskab (hvilken rolle kan almindelige borgere spille og hvilken rolle kan menigheder og kirken spille i denne proces). For at indgå i partnerskab med MBC skal man udfylde en formular (kortere end vores samarbejdsaftale) og afkrydse fra en liste, hvilke slags aktiviteter, man er interesseret i at samarbejde omkring. De vil så undersøge, hvor der er det største behov (indenfor de rammer vi stiller op naturligvis) og så sende en ansøgning retur til os, hvori de beskriver, hvordan de forestiller sig et samarbejdsprojekt ville kunne se ud. Lone præsenterede organisationsstrukturen i BiD, Signe fortalte kort om IM og ideen med en samarbejdsaftale og Jørgen fortalte om FKN og deres rolle i vores set-up, og hvad de evt. ville kunne bidrage med. De vil gerne sende en eller to pers. til DK næste sommer (2014), som fx kan deltage i Chin stævnet i Esbjerg og i sommerstævnet i Lindenborg. Vi kan evt. dele udgifterne De

4 vil gerne sende en teknisk kompetent person med forstand på samarbejdsaftaler og udviklingsprojekter, og en passioneret og dygtig taler/evangelist, der kan formidle vigtigheden af enhed blandt burmesere i DK og i Myanmar, og som kan få indblik i burmesernes engagement i BiD... Slutteligt understregede Yam Kho Pau endnu en gang, at det er vigtigt at tilgodese de svageste conventions, og ikke altid dem, der har den største diaspora (befolkning i udlandet). De skal stadig have støtte og der er altid plads til udbygning af eksisterende programmer, men det ligger dem meget på sinde ikke at glemme de mindre og svage. Konklusioner: MBC er en meget stor organisation, der har kapacitet til at køre større projekter med ret krævende afrapporteringer og økonomistyring (de samarbejder bl.a. med EED fra Tyskland, som har meget strenge krav til rapportering mm.). Samtidig er de meget åbne overfor, at de kan lære mere og ikke er perfekte til det hele. Det er en meget sympatisk og engageret ledelse, der deler vores syn på mission og partnerskaber i meget høj grad. Vores fælles udfordring er at finde en vej for fællesskabet mellem burmeserne indbyrdes i Danmark og at skabe en enhed i BiD mellem burmeserne og danskerne (og andre migranter for den sags skyld). Udfordringen i MBC er, at de er en paraply organisation, der skal tilgodese alle. Vi synes, det er utroligt positivt, at de har formuleret en strategi og nogle visioner om, hvor de gerne vil bevæge sig hen de næste ti år. Visionerne harmonerer på mange punkter med noget, hvor vi ville kunne bidrage/noget der også passer ind i vores missions strategi. Vi synes også, det er utroligt positivt, at de har en ret opdateret dagsorden, hvori de både taler om religionsdialog, fredsopbyggende aktiviteter og nationsopbygning/ aktivt medborgerskab. Møde med Allan Saw U (Signe og Jørgen, Lone deltog i fejring i MBC) Allan viste os rundt i Ethnic Village og gav en introduktion til de mange forskellige etniske grupper, der er repræsenterede i Myanmar. Han har stor indsigt i kompleksiteterne, og arbejder bag kulissen med sine mange forbindelser for at skabe fred og forsoning og for at få almindelige mennesker til at tage del i den politiske udvikling, der er mulighed for i øjeblikket. Han fortalte også om et alfabetiserings-projekt, han er i gang med at få op at stå. Igen og igen understregede han, at en forsoning og enhed kommer til at tage meget lang tid, og at det også er gældende for burmesere i diaspora. De tager deres etniske identitet med sig og ønsker at bevare den for enhver pris i mange tilfælde. Han havde ikke lige de vises sten til, hvordan man kan få det til at ske i DK... Alan fortalte også om, hvordan man - hvis man gifter sig med en ikke-baptist - i mange tilfælde bliver ekskluderet fra sin menighed. Ekstremistiske buddhister har foreslået en lov, der siger, at hvis man gifter sig med en buddhist og ikke konverterer, så skal man ti år i fængsel.

5 En forskel på baptisternes organisering og på katolikker/andre protestanter er, at baptisterne har organiseret sig i forhold til etnicitet og sprog, hvorimod de andre har organiseret sig territorielt. Alan er ret kritisk i forhold til den etniske/sproglige organisering, men ser også, at det har sine fordele. Møde med Lars Udsholt, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Uformelt møde/middag Lars fortalte om nogle af sine oplevelser i Myanmar og om nogle af partnerne, han havde mødt. Bl.a. om MIT, (Myanmar Teologisk Institut) som Danmission er partner med. Danmission har støttet etableringen af en decideret udviklingsfaglig uddannelse på MIT, men efter Danmission er blevet rammeorganisation og ikke længere får støtte af DMR-U, har de valgt at fokusere på den øvrige del af MIT (det kirkelige frem for udviklingsdelen). Det har efterladt den anden del lidt faderløs, og de er ude for at finde alternative partnere. Ifølge Lars er det en rigtig god uddannelse, de har fået lavet, men de er ikke gearet til f.eks. sælge uddannelsen til NGO er. Efter Lars mening er det en uddannelse af høj kvalitet, som det er værd at støtte - men ejerskabet i forhold til MIT skal selvfølgelig cleares med Danmission, så der ikke opstår konflikter. Det skal undersøges, om det er noget MBC er interesseret i, da de har sine egne uddannelsesprogrammer. Der ud over, var han interesseret i at vide, hvor langt vi var i processen og hvad planerne var fremover - og naturligvis, hvordan vi ser DMR-U i det fremtidige spil. Med andre ord, om der var nogle ansøgninger på vej. Det sagde vi, at vi satsede på, der kom i det nye år, om alt gik vel med det nye projekt. Lars opmuntrede os til at trække på Folkekirkens Nødhjælp og fortsætte samarbejdet, og han var ikke bange for at DCA og DMR-U går hinanden i bedene. 6. December Møde med ærkebiskop Charles Bo, Den Anglikanske Kirke Charles Bo er fortaler for inter-religiøs dialog og har i samarbejde med den amerikanske ambassadør startet månedlige inter-religiøse frokost-sammenkomster i Yangon med alle trosretninger repræsenterede. Det er hans ønske, at der skal komme lignende tiltag ude i provinserne. Vi spurgte, om deres møder har nogen effekt? Det har hjulpet, at den amerikanske ambassadør har opmuntret til møderne. Desuden har de haft en inter-religiøs konference, hvor underviserne kom fra mange forskellige trosretninger (repræsentanter fra Danmission var med på konferencen og har talt meget positivt om det). Med udgangspunkt i de voldelige episoder i landet forsøger Charles Bo at få en dialog i gang også med politikerne, men det er svært. Buddhisterne er bange for, at islam skal brede sig i Myanmar på samme måde, som de ser det i deres nabolande - med terrorisme til følge. Pga. uvidenhed og angst spreder buddhisterne hadefulde budskaber rundt omkring i landet. De muslimske ledere vil ikke stå frem og fortælle, hvad deres agenda i Myanmar er. Det eneste de siger er, at de frygter for deres liv, og at de jo har levet i Myanmar i flere generationer, og derfor også har ret til at være der. Der er desværre ikke andre af de kristne ledere, der tør tage bladet fra munden på samme måde som Charles Bo. De er meget diplomatiske og holder dialogen internt. Det er et problem. Vi må opfordre blandt vores baptistiske brødre og søstre til at løfte røsten. Generalsekretæren i MBC tør godt sige lidt...

6 Charles Bo er som mange andre skuffet over, at ingen politikere åbent fordømmer volden - selv oppositionen/nld kommer ikke med en klar udmelding. Charles Bos håb for fremtiden: At Ruhingaerne i Rachain staten kan få statsborgerskab, og at folk (og i særdeleshed munke) bliver mere veluddannede - og vel at mærke uddannede til at tænke kritisk og stille spørgsmålstegn ved ting, der foregår, som man ikke skal anerkende. Buddhisternes holdning er, at de sagtens kan leve sammen med kristne og hinduer, men at de aldrig vil kunne leve sammen med muslimer. Han har en drøm om at starte en radiostation, der skal udbrede en dybere forståelse af alle religioner. Der er også i følge Charles Bo et stort behov for at uddanne befolkningen i demokratisk forståelse. Folk siger, at de vil have demokrati, men de ved ikke, hvad det betyder. De tror det betyder, at alle kan gøre, hvad der passer dem, uden at det har nogle konsekvenser; MBC 200 års jubilæumsfejring (dag 2) - masser af lange taler - enkelte lovsange og salmer - en special duet med kristne superstjerner vis af mennesker i alle mulige etniske klædedragter - kæmpe logistisk kapacitet at kunne arrangere jubilæumsfest for registrerede + de ikke-registrerede gæster - rigtig mange af dem tilrejsende fra andre dele af landet, der skulle overnatte rundt omkring i Yangon (alene transporten fordrede 100vis af busser) - Der var en særlig jubilæumsudstilling og butik, ekstra latriner var blevet sat op, og masser af vandhaner... Maden er et kapitel for sig selv. 7. December Field visit to Chin - rejsedag Overnatning på Holy Guest House i Falam, Chin Staten 40% af alle chin er bor udenfor Chin - det er et kæmpe problem med migrant arbejdere og hiv/aids. 8. December Rejse til Hakha, hovedstaden i Chin staten. Deltagelse i gudstjenesten i Hakha Baptist Church (sammen med tre nordmænd og hundredvis af chin er). Meget kort besøg på CBC kontoret (de har åbnet et nyt stort kontor for en måned siden). Kort intro og Mang Kanh Sung fra MBC CSSDD fortalte kort om projekt og program. Der var desværre ikke tid til at spørge ind til kapaciteten lokalt. Vi valgte at prioritere et landsbybesøg i stedet i Malsawm (Gudstjenesten trak ud, så vi kunne ikke nå begge dele.) Der var desuden mange stabsmedlemmer, der var i Yangon til jubilæet. Jeg ville gerne have haft tid til at spørge til deres erfaringer indenfor social udvikling, hvilke andre organisationer, der evt. arbejder i området og med hvad, hvordan de samarbejder, hvor mange de er lokalt etc. Landsby besøg tre timers kørsel fra Hakha (Lone blev i Hakha for at tale videre med præster og regeringsrepræsentanter) Besøg i Malsawm Fælles introduktion, herefter gik alle mænd en tur rundt i landsbyen og fik talt med mændene omkring forholdende i landsbyen. Signe interviewede i mellemtiden en gruppe kvinder fra landsbyen. I landsbyen er der 55 huse, i alt 255 mennesker. Alle familierne har små jordlodder på de stejle skråninger, der omkranser landsbyen. Gennemsnitligt får hver familie fem-seks børn.

7 De naturkatastrofer, landsbyen står overfor, er først og fremmest rotte-plager. Pga. rotterne er høsten meget ringe og deres forråd bliver spist op af rotter. Desuden oplever de meget kraftige regnskyl, der eroderer jorden og skaber jordskred, der tager alle afgrøder og husdyr med sig. I tørtiden er der mangel på vand, og de oplever insektplager. En typisk dag i landsbyen starter kl og ender kl De arbejder hele dagen på deres jordlod og i huset. De kan dog ikke producere mad nok til hele året. Lige nu (december) høster de, og hvis ikke rotter eller andet utøj spiser for meget, så har de nok mad til maj. Maj-august er hårde måneder, hvor de kun spiser 1-2 gange om dagen - og for det meste en art vælling, der mest består af vand og lidt majs og bønner. I Maj-august forsøger alle at finde betalt arbejde (daglejer) for at tjene lidt penge til at købe ris. Eller også sælger de deres husdyr for at få penge til ris. Nogle mænd går på jagt som supplement ti kosten. De kan også fiske i skoven, men det er langt væk. De fleste børn går i skole. Der er skolegang i landsbyen op til mellemskolen. De forsøger desuden at starte en børnehave (3-5 årige) og er netop ved at blive undervist af nogle lærere, men de har ikke noget sted at være. Lige nu er både skole og børnehave i kirken. Der er ingen læge eller sygeplejerske i landsbyen. Der er et apotek i nabolandsbyen, men ikke noget sundhedspersonale - så ofte bruger de mange penge på forkert medicin. Den nærmeste klinik er i Hakha (40 km væk). Der har været en NGO, som har hjulpet med malaria forebyggelse og trænet TBA s (Marlin eller noget i den stil hed organisationen). De tre største udfordringer i landsbyen: 1. dårligt helbred (mest udbredt er diarre, opkast og mavepine) 2. mangel på vand 3. ingen bygning til skolen Det, de er stolte af i landsbyen: De har frugtbar jord, som de kan dyrke. Klimaet er rigtig godt til at dyrke frugt. Hvis de havde midler til at lave et ordentligt hegn, så dyrene ikke ødelagde de små planter, ville de lave frugtplantager og sælge frugterne i Hakha. Deres landsby ligger tæt på hovedvejen til Hakha. Alle i landsbyen er kristne. Den største kirke er en baptistkirke. De ved ikke længere, hvordan de skal producere ting (stof, kurve etc.) så de skal købe alting. De vil meget gerne lære, hvordan man f.eks. fletter en kurv. De er i det hele taget meget ivrige for at lære noget - landbrugsmetoder, opbevaring af vand, handicraft, sundhed etc. 9. December Besøg i Valung, landsby på landevejen imellem Kalaymyo og Falam. 106 huse, i alt 670 indbyggere. Landbyen er af nyere dato, den opstod da hovedvejen åbnede i 1965, og folk flyttede til i håb om, at vejen skabte nye muligheder. Det har ikke været tilfældet, for landsbyen ejer ikke jord. Derfor må de som tilflyttere leje jorden af omkringliggende landsbyer. De lever af at sælge grøntsager til forbipasserende - der er bl.a. en restaurant, hvor vi spiste på to gange pga. dens placering og gode mad. I 1999 var der en stor brand i landsbyen. Der brændte 25 huse ned på 15 min. De ved ikke, hvordan branden opstod, men den bredte sig så hurtigt, fordi der gik ild i et brandstoflager, UNDP havde i landsbyen i forbindelse med vejbyggeriet. For at bygge nye huse var de nødt til at låne penge... De skylder stadig og har meget svært ved at tilbagebetale deres lån, der bare vokser og vokser. Mange familier bliver desperate. De låner flere penge, tager børnene ud af skolen og flere har sendt deres årige børn til Malaysia for at skaffe penge til at tilbagebetale deres lån. men de har indtil nu ikke sendt nogen penge (det kunne være interessant at høre, om de er klar over, at deres børn kommer til at leve som illegale indvandrere i Malaysia). Ca. 10 børn er rejst væk. De fleste familier forsøger at sælge deres arbejdskraft som daglejere til vejarbejde.

8 Der er ikke nogen village development committee i landsbyen. Men der er ved at blive bygget en klinik af nogle japanere. Landsbyen er skabt af familier, der er flyttet hertil fra mange forskellige egne - de kendte ikke hinanden før. Der er ofte konflikter i landsbyen - især over sparsomme ressourcer af vand. Landsbyen får strøm fra et hydro-power anlæg, men der er kun strøm indtil midt i december, så er der ikke vand nok til at lave strøm. Deres største udfordringer er: 1. at tilbagebetale lån 2. mangel på vand 3. mangel på mad (marts-juni) pga. klimaforandringer, mangel på jord og vand. På vej tilbage til Kalay kørte vi en omvej for at se et af vores projekter på afstand i Teddim - her er der store problemer med jordskred. Vi mødte en meget iderig familie, hvis overhoved var lidt af en opfindertype, som havde lavet et hydroanlæg til deres hus og sørget for varmt vand mm. Det var et meget opløftende besøg. 10. December Workshop med MBC CSSDD (Mang Kanh Sung), DCA (Allan, Jørgen & Nay Moo) og BiD (Lone og Signe). Vi gennemgik projektet og kom med de spørgsmål og kommentarer, vi havde på baggrund af vores besøg i landsbyerne og vores møder rundt omkring. Enkelte ændringer blev besluttet - bl.a. at skære ned på udgifterne til en ekstern evaluering (og lave en deltager-baseret evaluering i stedet), og bruge pengene på at hyre kernemedarbejdere i længere tid. Vi talte også om fremtidige muligheder for ekstern finansiering etc. Rejse tilbage til Yangon. 11. December Partnership-workshop med MBC-CSSDD Vi talte mere om deres organisationer og programmer (se folder) og om de andre partnere, de har i øjeblikket. De har en årlig projektportefølje på ca US$ - de største partnere er EED (Brot für de Welt), Tearfund UK, Diakonia, Samaritan Purse. Lone spiste middag med Søren & Lisa Samuelsen, Signe, Jørgen og Nay Moo spiste middag hos Mang Kanh Sung. 12. December Underskrivelse af partnerskabsaftale mellem BiD og MBC. I mødet deltog fra MBC generalsekretæren, formanden og direktøren for CSSDD foruden Signe, Lone og Jørgen. Møde med Anders Tharsgaard fra Dansk Flygtningehjælp. Han havde positivt indtryk af KBC (Kachin Baptist Convention), som de havde arbejdet sammen med de steder, hvor de ikke selv kunne få adgang. Men deres arbejdsområde overlapper meget lidt med vores.

9 Møde med David Allan, repræsentant for Danmission. Han havde et meget positivt indtryk af MBC og deres kapacitet. David har arbejdet i Myanmar siden 2005, deltids for Danmission siden 2009, og sideløbende har han startet en anden organisation op - i 2007, den hedder Spectrum. Det er en form for tænketank omkring advokerende virksomhed primært. I starten arbejdede han for World Concern, som arbejdede sammen med MBC og var meget glade for samarbejdet. Han havde også gode erfaringer med MBC Youth, der er langt mindre konservative end deres ledere (!). Han har været med til at skabe en decideret udviklingsuddannelse på MIT - Lars Udsholt var meget glad for resultatet og kvaliteten af uddannelsen, men anbefaler alligevel at træne MBC staff hos Shalom i stedet, der er bedre til kortere og mere praktiske kurser. David mente i øvrigt, at nogle af MBCs CSSDD staff ville være kvalificerede til at undervise på MIT i udviklingsuddannelsen... David har stort indblik i den politiske situation, og kunne være en god sparringspartner. Konklusion: MBC har dygtige folk og stort arbejdsfelt, grundet deres vidtstrakte regionale virksomhed og store organisation. Et problem er deres berøringsangst med det politiske system... Hjemrejse

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Sammen rykker vi Afrika

Sammen rykker vi Afrika Sammen rykker vi Afrika En kort introduktion til 10 projekter, der rykker. Mission Afrika inviterer dig til at rykke tættere på, så vi sammen kan flytte noget! Uddannelse betaler sig [UDDANNELSESSTIPENDIER]

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

MYANMAR 2011 1. Del 1

MYANMAR 2011 1. Del 1 MYANMAR 2011 1. Del 1 ILLUSTRERET REJSEDAGBOG MYANMAR 1.MAR Bangkok Yangon (1000 km) Med 28-dags turistvisum til Myanmar, søgt i Bangkok, landede Joann og jeg i Yangon, blot en times flyvetur fra Bangkok.

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 side 6 Projekt & Kultur nr. 106, februar 2011 projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 - af Dr. Idé Tahirou, konsulent, Niamey, Niger - oversat af Birgit Vanghaug - fodnoter af Jørgen Olsen - fotos Dr.

Læs mere

Stammefolk i Burma. De mange minoriteters land. Til bund. 21. februar 2012-7. marts 2012. Astri Hole Frederiksen. 20.800 kr.

Stammefolk i Burma. De mange minoriteters land. Til bund. 21. februar 2012-7. marts 2012. Astri Hole Frederiksen. 20.800 kr. Stammefolk i Burma Til bund 21. februar 2012-7. marts 2012 Astri Hole Frederiksen 20.800 kr. De mange minoriteters land Intha, Shan, Pa-o, Taung-yo, Danu, Kayah, Danaw, Padaung, Akha, Lahu, Lisu og Ang.

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig:

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig: At leve for at rejse Claus Qvist-Jessen har rejst i over hundrede lande og oplevet mere end de fleste. Det har sat tingene i perspektiv, og gjort ham kritisk over for danskerne som folk men også over for

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI

UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI UDDANN ELSE AF UNGE FRONTLØBERE FOR DEMOKRATI TEMA Myanmar er et af verdens mest skrøbelige demokratier. I 2015 vil Myanmar afholde det første demokratiske valg i 50 år, hvilket har skabt masser af håb

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh

Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh Udlændinge Styrelsen 6/2003 DK Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh Rapport fra fact-finding mission til Bangkok i Thailand, Dhaka og Cox s Bazar i Bangladesh og Maungdaw

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere