Vejledning til underleverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til underleverandører"

Transkript

1 Vejledning til underleverandører 13. maj 2014, revideret den 8. april2016 Denne vejledning beskriver nogle af de opgaver på anlægsprojektet, der kan være relevante for mindre og mellemstore virksomheder, samt hvordan virksomhederne kan komme i betragtning som underleverandører. De foretrukne entreprenørkonsortier for de fire store tunnelkontrakter består af virksomheder fra Danmark, Tyskland, Frankrig, Belgien og Holland. Hver enkelt virksomhed i konsortiet vil i et vist omfang kunne stille med eget mandskab og materiel på anlægsprojektet. De foretrukne entreprenørkonsortier kan findes på hjemmeside her: femern.dk/kontrakter Men konsortierne har også brug for at indkøbe varer og serviceydelser fra lokale og regionale virksomheder på begge sider af Femern Bælt. På den tyske såvel som på den danske side vil der formentlig være behov for at trække på virksomheder og kompetencer fra begge lande. Disse indkøb har konsortierne regnet ind i deres tilbud til. Mange virksomheder har gennem de seneste år forberedt sig på det kommende Femern Bælt byggeri. Flere har allerede slået sig sammen i netværk for at stå stærkere i konkurrencen om at få del i de forskellige opgaver i forbindelse med anlægsprojektet. Det kan være en god idé for små og mindre virksomheder med mere end 10 ansatte, at de går sammen med andre. Det skyldes, at de store entreprenørkonsortier vil efterspørge løsninger, der kræver flere forskellige fagdiscipliner, dvs. totalentrepriser, som det kendes fra den traditionelle bygge- og anlægsbranche. Mellemstore virksomheder vil have bedre mulighed for selvstændige aftaler med de store entreprenørkonsortier. Også her kan partnerskaber - fx mellem en dansk og en tysk virksomhed - give yderligere fordele. De muligheder og risici, der findes i grænseregionen, kan Side 1/14

2 blive nemmere at håndtere, hvis man som underleverandør har en integreret dansk-tysk forståelse for, hvordan opgaverne bedst løses. Femern Bælt projektet er et grænseoverskridende byggeri, der kræver viden om arbejdsmarkeds- og forretningsforhold i både Danmark og Tyskland. På byggepladsen bliver der tale om et internationalt miljø med deltagelse af virksomheder fra hele verden. Det daglige arbejdssprog vil være engelsk; det gælder i nogen grad også i den løbende forretningsmæssige og administrative kommunikation mellem hoved- og underentreprenører. Herudover kan obligatorisk undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø for ansatte på byggepladsen blive gennemført på engelsk. Det forventes, at de store entreprenørkonsortier vil lægge vægt på, at deres underleverandører kan tilbyde god og stabil arbejdskraft, og at de besidder spidskompetencer inden for deres felt. Herudover kan det være nødvendigt, at underentreprenørerne dokumenterer erfaring inden for specifikke områder som fx: Ledelse og kvalitetsstyring Arbejdsmarkedsforhold, herunder lærlinge- og praktikpladser Arbejdsmiljøregler Kommunikation Referencer, fx til internationale opgaver Certificering, fx efter ISO-standarder Beredskab og fleksibilitet Sikkerhed for forsyninger og leverancer Medarbejdernes uddannelse, herunder gyldige certifikater De konkrete krav må i sagens natur afhænge af de enkelte opgavers indhold og omfang. Når det gælder arbejdskraft, kan det også blive en parameter, at underleverandørerne har ansat lærlinge. I kontrakterne med forpligter de store entreprenørkonsortier sig til, at der oprettes lære- og praktikpladser i forbindelse med byggeriet. Derfor må man som Side 2/14

3 større underleverandør også være forberedt på at skulle have lærlinge med, hvis hovedentreprenøren kræver det. Det forventes, at der i Femern Bælt-projektets byggeperiode på ca. otte et halvt år kan ansættes lærlinge svarende til op mod 500 årsværk i alt. I kontrakterne med entreprenørkonsortierne stiller også krav om, at entreprenørerne skal opfylde en række krav i forhold til deres ansatte på arbejdspladserne. Der skal være ordnede forhold både når det gælder løn- og ansættelsesvilkår og med hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere skal der i forbindelse med byggepladsen etableres gode boligforhold og sikres sunde levevilkår for de ansatte. Disse krav vil hovedentreprenørerne kanalisere videre til deres underleverandører, som dermed også forpligtes til at opfylde kravene. Leverancer til tunnel-entreprisen Den kommende tunnelfabrik i Rødbyhavn bliver langt den største byggeplads med flere tusinde arbejdspladser. Opbygningen af pladsen bliver den allerførste opgave for Femern Link Contractors, der har vundet kontrakterne Tunnel Nord og Tunnel Syd, og skal dermed skal fremstille tunnelelementerne. Allerede her vil der være specialopgaver, som med fordel vil kunne løses af velforberedte underleverandører. Det gælder fx: Fremstilling af skydeporte - sliding gates - som formentlig skal anvendes i det dokområde, hvor de færdigstøbte tunnelelementer gøres klar, før de sejles til placering i Femern Bælt. En skydeport kan være en ca. 120 m lang og ca. 10 m høj skinnekørende stålkonstruktion, som skal lukkes, når dokken fyldes med vand. Der skal formentlig i alt anvendes to skydeporte. Side 3/14

4 Fremstilling af flydeporte - floating gates mellem dokområdet og selve Femern Bælt. Her er tale om stål- eller betonkonstruktioner, der hver især er ca. 45 m lange og 20 m høje. Stålskotter skal monteres for enderne af hvert element som midlertidigt lukkes, så elementet kan flyde og transporteres. Der skal fremstilles et større antal skot der skal benyttes til ca. 200 lukninger i enderne af elementerne. De største skotter måler ca. 11 m x 8 m. Side 4/14

5 Stålrammer skal monteres for enden af hvert element, hvis tunnelentreprenøren vælger at montere en gummipakning som tætning mellem elementerne. I så fald skal der produceres ca. 160 store stålrammer, der i omkreds måler ca. 40 m i længden og 9 m i højden. Pontoner til transport og nedsænkning af tunnelelementer. De 217 m lange, 42 m brede og 9 m høje tunnelelementer skal slæbes fra tunnelfabrikkens dokområde og ud til linjeføringen. Før slæbebåde kan begynde transporten, monteres der formentlig to pontonkonstruktioner, én i hver ende af det ca ton tunge element. Der skal formentlig produceres et to sæt pontoner, der hver især måler ca. 50 m i længden og ca m i bredden. Alternativt skal der fremstilles et eller to specialfartøjer. Gravearbejde på land ved etablering af tunnelfabrikken. Byggepladsen, hvor tunnelfabrikken ligger, dækker et areal på ca. 1,7 km langs kysten og ca. 1 km ind i landet. Jord fra udgravning af dokområdet skal placeres som et dige rundt om hele byggepladsen. Beboelsesområde for flere tusinde ansatte. Mange af de ansatte på tunnelfabrikken får formentlig mulighed for at bo i et særligt indrettet boligområde i direkte tilknytning til byggepladsen. Der kan bygges op til boliger af god standard, og der vil i givet fald være brug for en erfaren leverandør, der kan stå for indkøb og montage af seriefremstillede moduler. Specialelementer udgør en del af tunnelen. Foruden de 79 standardelementer, der skal produceres på tunnelfabrikken i Rødbyhavn, skal der fremstilles 10 specialelementer, som bl.a. skal rumme tekniske installationer.. Specialelementer er store og komplekse konstruktioner, der er ca. 40 m lange, 45 m brede og 13 m høje. Side 5/14

6 Leverancer til uddybnings-entreprisen En af de første opgaver, der går i gang, er udgravning af havbunden. Der skal dels graves en rende mellem Rødbyhavn og Puttgarden, hvor tunnelelementerne skal placeres. Dels skal der foretages udgravninger til havne- og dokområde ved tunnelfabrikken, hvor tunnelelementerne fremstilles. Endelig skal der graves en sejlrende mellem dokområdets arbejdshavn og linjeføringen for tunnelen. Det entreprenørkonsortium, der vinder graveopgaven, får hurtigt brug for at betjene sig af et eksisterende havneområde i regionen. Det ligger på forhånd fast, at industrihavnen i Rødbyhavn er for lille til formålet. Side 6/14

7 Entreprenøren kommer med flere store gravefartøjer og omkring 25 store pramme, der hver er op til 100 m lange, og hertil et antal slæbebåde. Fartøjer og pramme skal transportere det opgravede havbundsmateriale i alt ca. 19 mio. m3 ind til kysten, hvor det skal bruges til opbygning af kunstige halvøer. Alene størrelsen og omfanget af entreprenørens materiel betyder, at det ikke er alle havne, der er store nok. Foruden størrelsen af havnen, vil entreprenøren gå efter den havn, der kan tilbyde de bedste muligheder, når det fx gælder: Nærhed til Femern Bælt Havnefaciliteter Dybde i havnen Adgangsveje til havnen Adgang til velkvalificeret mandskab (især svejsere) Havneafgifter og skatter Omkostninger generelt Fremrykkede arbejder En række mindre opgaver på Lolland er allerede gennemført som fremrykkede anlægsaktiviteter inden de store anlægsarbejder på tunnelkontrakterne. Formålet med de fremrykkede aktiviteter er at forberede den lokale infrastruktur og adgangen til den kommende tunnelelementfabrik. Dermed kan entreprenørerne hurtigere komme i gang med deres hovedopgave, når kontrakterne er underskrevet. Der er bl.a. tale om følgende arbejder: Anlæg af veje og cykelstier Side 7/14

8 Etablering af vandforsyning og kloakering Nedrivningsopgaver Gravearbejder Etablering af ny pumpestation De fremrykkede aktiviteter er i alt væsentlighed afsluttet primo Generelle serviceopgaver I tilknytning til byggepladserne bliver der brug for underentreprenører, der kan udføre en lang række ad hoc arbejder og løbende varetage dagligdags og mere rutineprægede opgaver. Det gælder både på byggepladsen, hvor tunnelfabrikken skal ligge, og på byggepladserne omkring de to portaler i hhv. Rødbyhavn og Puttgarden. Der kan fx være tale om: Catering Vagttjeneste Transport af varer mm Bådservice Administration, fx etablering og drift af et adgangssystem til byggepladsen, som bl.a. kan inkludere adgangskort, bomme, bemanding, computersystem osv. Vicevært-funktion Sikkerheds-beredskab, både på havet og på land Dykkerservice Affaldshåndtering (evt. som en avanceret genbrugsplads) Vedligehold af veje i nærområdet Udlejning af værelser Mobiltelefon-service Vedligehold af kørende materiel, biler, trucks mv. Udlejning af cykler De generelle serviceopgaver vil entreprenørkonsortierne først udbyde efter de har indgået de store kontrakter med. I foråret 2014 åbnede en særlig hjemmeside, der fungerer som en markedsplads. På hjemmesiden får underleverandørerne mulighed for at beskrive, hvad de kan tilbyde, og dermed kan der hurtigt og effektivt skabes kontakt mellem parterne, så snart behovet opstår hos entreprenørkonsortierne. Oversigt over de store kontrakter har siden efteråret 2013 gennemført udbud af fire store tunnelkontrakter: Uddybning af havbund og landopfyldning Entreprenøren skal grave en ca.18 km lang, 80 m bred og 12 m dyb rende i Femern Bælt, hvor tunnelen skal placeres. Den opgravede havbund genanvendes til opbygning af nye landområder primært ud for Lollands kyst og i mindre grad ud for Fehmarns kyst. Side 8/14

9 Kontrakten indeholder andre større uddybninger, fx havnebassin med sejlrende til produktionspladsen for tunnelelementer i Rødbyhavn. Anlæg af den nordlige del af tunnelen Entreprenøren skal stå for halvdelen af tunnelbyggeriet og dermed anlægge halvdelen af produktionspladsen for tunnelelementer i Rødbyhavn. Herudover skal entreprenøren producere, transportere og nedsænke halvdelen af tunnelelementerne, dvs. ca. 40 standardelementer og 5 specialelementer, svarende til omkring 9 km tunnel. Anlæg af den sydlige del af tunnelen Kontrakten rummer samme opgaver som for den nordlige tunnel. Anlæg af portalbygværker, ramper og tilsluttende anlæg på land Entreprenøren skal bygge tunnelens to portaler samt cut-and-cover tunneler på land i hhv. Tyskland og Danmark. Kontrakten rummer af- og tilkørselsramper og tilslutning til de eksisterende trafikanlæg på land, mindre bygninger og broer samt al færdiggørelse som fx asfaltering af alle veje og beklædning af vægge i hele tunnelen. I 2014 udbød yderligere to store opgaver: Elektriske og mekaniske installationer i tunnelen, herunder bl.a. belysning, dræn, ventilation, strømforsyning, brandbekæmpelse, sikkerhedssystemer, trafikstyring, alarmering og kommunikation samt software til styring og overvågning i og omkring tunnelen Opførelse af en ny stor transformerstation øst for Rødbyhavn, der skal levere strøm til togdrift og elektriske installationer i tunnelen. Der er også for disse kontrakter udarbejdet en vejledning til underleverandører, som du kan finde på Side 9/14

10 Kontakt til bydende entreprenører formidler ikke kontakt mellem hovedentreprenører og underleverandører. En entreprise mellem hovedentreprenør og underleverandør vil være en kommerciel aftale mellem partnerne på markedsvilkår. har anmodet hvert af de bydende entreprenørkonsortier om at angive en eller flere kontaktpersoner, som interesserede underleverandører kan henvende sig til. De vindende entreprenørkonsortier fremgår på de følgende sider. online markedsplads for underleverandører Virksomheder, der gerne vil være underleverandør til tunnelbyggeriet under Femern Bælt, har en mulighed for at vise, hvad de har at byde på. har åbnet en hjemmeside - markedsportal.femern.com - hvor virksomheder frit kan præsentere, hvem de er og hvad de kan tilbyde. Hjemmesiden fungerer som en markedsplads og giver mulighed for, at der hurtigt og effektivt kan skabes kontakt mellem hovedentreprenør og underleverandør. Side 10/14

11 De foretrukne entreprenører på de store tunnelkontrakter Kontrakt Konsortium Deltagere Land Tunnel Nord og Tunnel Syd Femern Link Contractors (FLC) Portaler og ramper Udgravning og landopfyldning Femern Link Contractors (FLC) Fehmarn Belt Contractors (FBC) *nominated subcontractors VINCI Construction Grands Projets S.A.S. Per Aarsleff A/S Wayss & Freytag Ingenieurbau AG Max Bögl Stiftung & Co. KG CFE SA Soletanche Bachy International BAM Infra B.V. BAM International B.V. Underentreprenør: Dredging International N.V. Rådgiver: COWI A/S Per Aarsleff A/S VINCI Construction Grands Projets S.A.S. Wayss & Freytag Ingenieurbau AG Max Bögl Stiftung & Co. KG CFE SA Solétance-Bachy International S.A.S. BAM Infra B.V. BAM International B.V. Rådgiver: COWI A/S Boskalis International B.V. HOCHTIEF Solutions AG* Ed. Züblin AG* Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Rådgivere: SWECO Danmark A/S Frankrig Danmark Tyskland Tyskland Belgien Frankrig Holland Holland Belgien Danmark Danmark Frankrig Tyskland Tyskland Belgien Frankrig Holland Holland Danmark Holland Tyskland Tyskland Holland Danmark Side 11/14

12 Konsortium Femern Link Contractors Foretrukken entreprenør for følgende kontrakter: Tunnel, portaler og ramper Tunnel nord Tunnel syd Kontaktperson Vagn Rahbek, Indkøbschef Kort beskrivelse Konsortiet FLC Femern Link Contractors er et integreret joint venture mellem flere virksomheder: 1. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S., en fransk virksomhed med hovedkontor på adressen 5, cours Ferdinand de Lesseps Rueil-Malmaison, Frankrig, 2. Per Aarsleff A/S, en dansk virksomhed med hovedkontor på adressen Lokesvej 15, 8230, Danmark, reg.nr , 3. CFE SA, en belgisk virksomhed med hovedkontor på adressen 42, Avenue Herrmann-Debroux Bruxelles, Belgien, reg.nr. BE , 4. Solétanche-Bachy International S.A.S., en fransk virksomhed med hovedkontor på adressen 133, Boulevard National F Rueil-Malmaison, reg.nr , 5. BAM Civiel BV, en hollandsk virksomhed med hovedkontor på adressen H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda, Holland, reg.nr , 6. BAM International BV, en hollandsk virksomhed med hovedkontor på adressen H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC Gouda, Holland, reg.nr , 7. Wayss und Freytag Ingenieurbau AG, en tysk virksomhed med hovedkontor på adressen Eschborner Landstraße , Frankfurt am Main, reg.nr. HRB 49323, 8. Max Bögl Bauunternehmung GmbH und Co. KG, en tysk virksomhed med hovedkontor på adressen Max-Bögl Straße 1, D-92369, Sengenthal Germany, reg.nr. HRA 3536, De ovennævnte otte virksomheder benævnt Femern Link Contractors er repræsenteret ved Vagn Rahbek som udbudschef. Joint venturets adresse er: Hedegaardsvej 88, 2770 Kastrup, Danmark Side 12/14

13 Konsortium Fehmarn Belt Contractors Foretrukken entreprenør til følgende kontrakt: Tunnel, udgravning og landopfyldning Kontaktperson Fehmarn Belt Contractors kan kontaktes via denne adresse: for kontrakten Tunnel, udgravning og landopfyldning. Beskrivelse Fehmarn Belt Contractors er et internationalt konsortium bestående af de fire primære partnere Boskalis, Van Oord, HOCHTIEF og Züblin. Sammen med vores nominerede underleverandører MT Højgaard, Strukton, Volker Construction, Capita Symonds og Grontmij udgør vi en højt specialiseret gruppe til et meget specielt projekt. Royal Boskalis Westminster N.V. ( er en førende global tjenesteudbyder inden for udgravning, skibsfartinfrastruktur og maritime ydelser. Virksomheden tilbyder kreative og innovative allround-løsninger på infrastrukturelle udfordringer i verdens hav-, kystog deltaområder med opførelse og vedligeholdelse af havne og vandveje, landopfyldning, kystbeskyttelse og beskyttelse af flodbredder. Derudover tilbyder Boskalis en bred vifte af marinetjenester og entrepriser inden for offshore-energi, herunder undervandsarbejder, transport af svært gods, løft og installation (via Boskalis Offshore and Dockwise) og bugsering og bjærgning (via SMIT). Virksomheden har desuden et strategisk partnerskab inden for terminaltjenester (Smit Lamnalco). Med en alsidig flåde på over enheder opererer Boskalis i omkring 75 lande fordelt på seks kontinenter. Inklusive andelen i partnerskaber har Boskalis over medarbejdere. Van Oord ( er en førende international entreprenør med speciale inden for udgravnings-, vandbygnings- og offshoreprojekter (olie, gas og vind). Virksomheden er hollandsk med hovedkontor i Rotterdam. Virksomhedens ekspertise spænder fra projektering til eksekvering, og den har været involveret i vigtige projekter som Palm Jumeirah i Dubai, udvidelsen af Rotterdam havn med Maasvlakte 2, rendeudgravning og -opfyldning i det nordlige Rusland samt opførelsen af flere havvindmølleparker i Nordsøen. HOCHTIEF ( er en af verdens førende byggekoncerner. Vi har 140 års erfaring inden for vores kernekompetence, byggeri. Vores fokus er på komplekse infrastrukturprojekter, som vi ofte udfører på basis af koncessionsmodeller. Vores ydelser omfatter også udvikling og drift af ejendomme og anlæg. I over 110 år har Züblin ( gennemført krævende byggeprojekter i ind- og udland og er førende på det tyske marked inden for byggeri og anlægsarbejde. Virksomhedens vifte af ydelser omfatter alle byggerelaterede opgaver fra komplekst nøglefærdigt byggeri til anlægsarbejde og fra bro- og tunnelbyggeri til offentligt-private partnerskaber.van Oord er en uafhængig familievirksomhed, som er kendetegnet ved synligt leder- Side 13/14

14 skab, en langsigtet vision og en sund økonomi. Omkring fagfolk er beskæftiget i virksomheden verden over. Den moderne flåde består af over 100 fartøjer og andet specialudstyr. Side 14/14

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Femern A/S Den tekniske løsning Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Vi har erfaringer fra Øresund og Storebælt Claus Iversen 2 Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997

Læs mere

Vejledning til underleverandører

Vejledning til underleverandører Vejledning til underleverandører 18. december 2013 I efteråret 2013 har udbudt fire store tunnelkontrakter i licitation med en forventet værdi på op til 30 mia. kr. Ni internationalt sammensatte entreprenørkonsortier

Læs mere

Vejledning til underleverandører

Vejledning til underleverandører Vejledning til underleverandører 18. december 2013 I efteråret 2013 har udbudt fire store tunnelkontrakter i licitation med en forventet værdi på op til 30 mia. kr. Ni internationalt sammensatte entreprenørkonsortier

Læs mere

String - Byggelogistik

String - Byggelogistik Femern A/S String - Byggelogistik Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnelen Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnel 2011-dato, Kontraktdirektør, sænketunnel 2009-2011, Femern

Læs mere

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 10 maj 2015. Projektchef Ulrik Larsen

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 10 maj 2015. Projektchef Ulrik Larsen Storstrømsbroen Netværk Syd Bandholm 10 maj 2015 Projektchef Ulrik Larsen Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste bro Dobbeltsporet jernbane til tog 2 sporet vej Fælles gang-

Læs mere

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør

Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør Krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør 1 mth.com Kort introduktion Sektionsdirektør Lars

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Kort projektstatus. samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. 21.

Kort projektstatus. samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter. 21. Kort projektstatus samt krav til underentreprenører og leverandører på Femern Bælt Baseret på erfaringer fra tidligere projekter 21. oktober 2014 Navn Titel Lars Fuhr Pedersen Sektionsdirektør lfp@mth.dk

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Erhvervskonferencen 8. december 2015

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Erhvervskonferencen 8. december 2015 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Erhvervskonferencen 8. december 2015 Henrik Vincentsen Projektchef, Vejdirektoratet Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Motortrafikvej / 2x2 kørebaner / 90 km/t

Læs mere

Storstrømsbroen. Erhvervskonference Vordingborg 29. maj Projektchef Niels Gottlieb

Storstrømsbroen. Erhvervskonference Vordingborg 29. maj Projektchef Niels Gottlieb Storstrømsbroen Erhvervskonference Vordingborg 29. maj 2015 Projektchef Niels Gottlieb Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste bro Dobbeltsporet jernbane til tog - op til 200

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Februar 2010 Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Illustrationer af størrelse, layout og behov Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden_Rødby_DK_SECOND EDITION_V1_LLU Krav til mulige

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 15 september Projektchef Ulrik Larsen

Storstrømsbroen. Netværk Syd Bandholm 15 september Projektchef Ulrik Larsen Storstrømsbroen Netværk Syd Bandholm 15 september 2016 Projektchef Ulrik Larsen Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste bro Dobbeltsporet jernbane til tog 2 sporet vej Fælles

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

Milliardinvesteringer er du klar? Behov for arbejdskraft og serviceydelser set ud fra entreprenørkonsortiets synspunkt

Milliardinvesteringer er du klar? Behov for arbejdskraft og serviceydelser set ud fra entreprenørkonsortiets synspunkt Milliardinvesteringer er du klar? Behov for arbejdskraft og serviceydelser set ud fra entreprenørkonsortiets synspunkt Sektionsdirektør Lars Gredsted MT Højgaard A/S Tirsdag 8. december 2015 Lars Gredsted

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

Årsrapport 1/10 2014-30/09 2015 Investorpræsentation Q4

Årsrapport 1/10 2014-30/09 2015 Investorpræsentation Q4 Investorpræsentation Q4 Q4 2 Aarsleff-koncernen 2014/2015 Q4 Indhold Aarsleff-koncernen 2014/15 Q4 Omsætning i overblik 4 Resultater og EBIT i overblik 5 Investeringer og pengestrømme 7 Finansielt beredskab

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Agenda. Ny Storstrømsbro. Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen. Levetid og krav til beton. Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder

Agenda. Ny Storstrømsbro. Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen. Levetid og krav til beton. Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder Ny Storstrømsbro Dansk Betondag 10. september 2015 Projektchef Niels Gottlieb Agenda Indledning og Baggrund Beskrivelse af broen Geometri Konstruktion Fundering Byggemetoder Levetid og krav til beton 1

Læs mere

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016.

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016. KØGES NYE VEJTUNNEL En ny 150 meter lang vejtunnel under jernbanen skal forbinde den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej med Værftsvej på den anden side. Med vejtunnelen bliver trafikken i fremtiden ledt

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 15 RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 15 RÅSTOFFER OG AFFALD 1155 15.1 Metode 1155 15.2 Bortskaffelse af affald 1155 15.3 Miljøvurdering

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Kan man gå med på flere teams som underrådgiver? Da udbudsbetingelserne foreskriver, at et rådgiverteam kun kan tildeles én opgave, er det ikke muligt for en virksomhed at være

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 4. april 2002 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Resumé: OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - KAMP ELLER SAMARBEJDE Med VK-regeringens nye lovforslag om privat udfordringsret synes regeringen nærmest

Læs mere

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft TCÅ Trykluft Centret A/S har i mere end 45 år været eksperter i trykluft, og vi leverer trykluftskompressorer

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

Verdens største sænketunnel Cross Boarder

Verdens største sænketunnel Cross Boarder 08-10-2014 Projects: Across Bounderies Verdens største sænketunnel Cross Boarder Steen Lykke, Technical Director 1 Verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden med tilhørende landanlæg 2 1 1.

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Cityringen. Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard. Cityringen

Cityringen. Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard. Cityringen Hvor er vi nu, og hvad sker der i det kommende år? Søren Degn Eskesen På vegne af Jens Gravgaard Disposition: 1. Hvor er vi nu? 2. Stadet for udbudsprocessen vedr. anlægskontrakterne 3. Øvrige kontrakter

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen CV Banechef Kristian Madsen 2005 A/S Storebælt - ansvar for vedligeholdelse og reinvestering

Læs mere

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Banekonferencen 17 maj 2016 Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Jeg vil fortælle 1. Baggrund? 2. Hvorfor en fast forbindelse? 3. Hvorfor en sænketunnel? 4. Hvordan bygges tunnelen? 5. Hvem bygger

Læs mere

Erfaring og viden Individualitet og præcision. En stærk partner. Et sikkert valg.

Erfaring og viden Individualitet og præcision. En stærk partner. Et sikkert valg. Erfaring og viden Individualitet og præcision En stærk partner. Et sikkert valg. SUATEC Increased output: The SUATEC Service S U AT E C s F I L O S O F I Vi er et team med klare mål: Vi går fremtiden

Læs mere

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI 2013-2014 Kultur- og Fritidsforvaltningen Tekst: Lars Høier, (A&U) Grafi k: Marianne Rich-Byberg (P&B), Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V Indledning er en professionel indkøbsorganisation, der anvender

Læs mere

Lolland Kommune. Den faste forbindelse over Femern Bælt. Lollands handlemuligheder

Lolland Kommune. Den faste forbindelse over Femern Bælt. Lollands handlemuligheder Lolland Kommune Den faste forbindelse over Femern Bælt Lollands handlemuligheder Juni 2009 Lolland Kommune Den faste forbindelse over Femern Bælt Lollands handlemuligheder Juni 2009 Sortemosevej 2 Telefon

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen.

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. M Fundament JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. Virksomheden hed oprindeligt Jysk Knæ & Pladerørsfabrik et navn der

Læs mere

Alsipercha Faldsikringssystemer

Alsipercha Faldsikringssystemer Alsipercha Faldsikringssystemer ALSINA Grupo Alsinas målsætning "At tilbyde løsninger for betonstrukturer der hjælper vores kunder til at forbedre effektiviteten og sikkerheden i deres projekter, med en

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG ROER 2 REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG BEDRE MILJØ 3 TIL BYGHERREN Trafikken i Danmark er steget eksplosivt de senere år, og trafikpropper udgør allerede et meget stort og stigende - samfundsøkonomisk

Læs mere

Klyngemøde om Femern

Klyngemøde om Femern Fredag den 31. oktober 2014 fra 09:00 til 12:00: Forskerparken 10, 5230 Odense. Centerbygningen lokale "Konferencen Klyngemøde om Femern 09:35-10:00: Præsentation af Fehmern Bælt forbindelsen. 10:15-10:45:

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen Esbjerg School of Engineering and Science Byggeri og Anlæg 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse (cand.polyt.) Civilingeniør med speciale i Bygge- og Anlægskonstruktion 3½-årig diplomingeniøruddannelse

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Troværdig ekspertise i totalentreprise!

Troværdig ekspertise i totalentreprise! Troværdig ekspertise i totalentreprise! AS S t a l d b y g Troværdig ekspertise... det kan du kende os på! Hos Gråkjær Staldbyg får du automatisk adgang til et bredt spekter af kompetencer inden for moderne

Læs mere

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården Miljø- og teknik Dato: 18. juni 2009 Reference: Direkte telefon: E-mail: Journalnr.: Acare: Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården 0. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Kan I definere ekstra stærk stofkant?

Kan I definere ekstra stærk stofkant? Spørgsmål og svar Spørgsmål/svar i forbindelse med offentligt EU udbud vedr. møbler Der gøres opmærksom på, at spørgsmål og svar indgår som en del af udbudsmaterialet. Er der uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

Offshore vind et møde mellem produktion, konstruktion og den maritime verden

Offshore vind et møde mellem produktion, konstruktion og den maritime verden Kort præsentation: EHS specialist i SWP Salgs support og EHS gennemgang af tender materiale Direkte projekt support på tyske og engelske projekter Koordinator på et hollandsk turn key projekt Afsluttende

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus.

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Sapa kort og godt Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Kort oversigt over aktiviteter Ekstrudering Belgien Canada Danmark Frankrig Holland Italien Kina Litauen Valsning

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Innovation Center Denmark Munich

Innovation Center Denmark Munich Innovation Center Denmark Munich IDEGRUNDLAG Den tiltagende globalisering, krav om innovation, netværk samt adgang til viden er udfordringer, som de fleste virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark. Informationsmøde

Konkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark. Informationsmøde Konkurrenceudsættelse af dele af etablissementsdriften i Vestdanmark Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken Indivo løfteenheder til det komfortable køkken 2 Det fleksible køkken Er køkkenet nyt eller et, man har haft glæde af i flere år, kræver det få ændringer at gøre det fleksibelt og tilgængeligt for alle.

Læs mere

Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder

Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder Erling Hvid, COWI Kent Bentzen, NTU Tonny Lacomble Nielsen, Vejdirektoratet 1. Baggrund og formål Tidligere undersøgelser har peget på, at godstransporten

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Arkiv

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Arkiv Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Arkiv Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør til

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere