DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget til en værdi af kr. i boopgørelsen. Alm indgik mundtligt med antikvarboghandler Børge Bukh aftale om, at Bukh mod en provision på 5 % af salgssummen skulle sælge bogen i Alms navn. Alm meddelte i den forbindelse Bukh, at han ville have mindst kr. for bogen. Den 4. september sendte Bukh til to af sine faste kunder, Carl Cold og advokat Dan Due, enslydende breve, hvori Bukh på Alms vegne opfordrede dem til at afgive tilbud på 1. udgaven af»enten-eller«. Fra Cold modtog Bukh den 7. september følgende brev:»hermed tilbyder jeg kr. for 1. udgaven af»enten-eller«, som jeg har ledt efter i årevis. Jeg vil give dig kr. i»findeløn«, hvis jeg får bogen. Den 6. september Mvh. Carl Cold«. Fra Due modtog Bukh den 8. september sålydende telefax:»jeg vil tilbyde kr. for 1. udgaven af»enten-eller«. Tilbuddet gælder indtil den 14. september Mvh. advokat Dan Due«. Den 9. september modtog Cold følgende brev fra Bukh:»Jeg vil gerne tage imod dit tilbud af 6. september. Jeg synes dog, det vil være mest rimeligt, at jeg deler findelønnen med bogens ejer, Anton Alm. Da det er det samme for dig, går jeg ud fra, at du er villig til at betale kr. for bogen og kr. i fortrolighed til mig. Den 8. september Mvh. Børge Bukh«. Cold ringede straks til Bukh og erklærede sig indforstået med vilkårene i Bukhs brev. Bukh meddelte herefter telefonisk Alm, at bogen var solgt for kr., og bad om at få bogen overgivet, sådan at handlen med Cold kunne gennemføres. Den 13. september henvendte Alm sig i Bukhs boghandel for at aflevere bogen. Mens Bukh 1

2 ekspederede en kunde, så Alm tilfældigvis på Bukhs skrivebord Dues tilbud samt brevvekslingen mellem Bukh og Cold. Alm blev rasende og krævede straks erstatning af Bukh i anledning af det passerede. Bukh nægtede at være erstatningsansvarlig og krævede kr. (5 % af kr.) i provision af Alm. Herefter forlod Alm boghandlen medbringende bogen og ringede til Cold og meddelte, at der under ingen omstændigheder var indgået en aftale. Cold fastholdt, at der var indgået en bindende aftale, og krævede bogen udleveret, subsidiært»størst mulig erstatning«af Alm. Cold krævede endvidere erstatning af Bukh. Alm accepterede herefter pr. brev Dues tilbud. Alms brev, der var dateret den 13. september, blev den 14. september om morgenen modtaget på Dues advokatkontor. I posten var også et brev fra en velhavende, kinesisk Kierkegaard-samler, som Due havde fortalt om bogen. I brevet tilbød kineseren med acceptfrist indtil den 1. oktober at købe bogen for kr. Due hverken så eller hørte om brevene, idet han uden for moderne kommunikations rækkevidde var bortrejst på jagtsafari i Afrika. I Dues fravær blev brevene straks ved modtagelsen læst af Dues kollega, advokat Eeg, som Due inden sin afrejse havde anmodet om at»ordne sagen«. Den 14. september om eftermiddagen blev Alm kontaktet af Frede Fiil, der ad omveje havde hørt, at Alm havde arvet den sjældne 1. udgave af»enten-eller«. Fiil tilbød at købe bogen for kr. Alm accepterede tilbuddet, hvorefter Fiil udstedte en check på købesummen og fik bogen overgivet. Umiddelbart herefter sendte Alm en telefax til Due, hvori han skrev:»jeg har fortrudt og ønsker alligevel ikke at sælge bogen«. Telefaxen blev kl modtaget på Dues kontor. Hjemvendt fra jagtsafari blev Due den 15. september bekendt med Alms brev af 13. september og telefaxen af 14. september. Due sendte straks et brev til Alm, hvori han gjorde gældende, at der var indgået en bindende aftale. For det tilfælde, at Alm måtte have solgt bogen til anden side, krævede Due»maksimal erstatning«af Alm. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave nr Forholdet mellem Alm og Cold Alm har udstyret Bukh med en 18-fuldmagt til salg af 1. udgaven af»enten-eller«for mindst kr. (Lærebogen s. 301 f. [s. 289 f.] og s. 317 f. [s. 305 f.]). Bukh indgår aftale med Cold om salg af bogen for en købesum på kr. og handler således for en umiddelbar betragtning inden for såvel bemyndigelse som fuldmagt (der er sammenfaldende, idet der er tale om en 18-fuldmagt). Bukhs accept af at modtage kr. i»findeløn«(returkommission) er imidlertid udtryk for en forsætlig tilsidesættelse af Alms interesser og må betragtes som en overskridelse af bemyndigelsen (Lærebogen s. 164, note 98 [s. 157, note 96] og s. 320 [s. 308]). Idet der er tale om en 18-fuldmagt, hvor bemyndigelse og fuldmagt er sammenfaldende, er der tillige tale om en overskridelse af fuldmagten. Alm er derfor ikke bundet over for Cold, jf. AFTL 11, stk. 2 (Lærebogen s. 317 f. [s. 305 f.]). Det er i denne forbindelse irrelevant, at Bukh»deler«returkommissionen med Alm, og at Colds tilbud herefter er ligeså attraktivt som Dues. At Cold udover købesummen for bogen tilbyder returkommission, er reelt udtryk for, at Cold er villig til at betale kr. for bogen. (Ved bedømmelsen bør det ikke trække afgørende ned, hvis resultatet i stedet begrundes med, at Cold ved at tilbyde returkommission til Bukh uden at oplyse Alm herom handler svigagtigt, og at den med Bukh indgåede aftale derfor er behæftet med en ugyldighedsgrund, jf. AFTL 30, stk. 1 (Lærebogen s. 164 [s. 157])). 2. Forholdet mellem Alm og Bukh Bukh er i forhold til Alm ansvarlig efter den almindelige culparegel. Bukh handler utvivlsomt culpøst i forhold til Alm ved sin accept af at modtage returkommission. Alm lider imidlertid ikke noget tab som følge heraf, idet Alm jo ved salget af bogen til Fiil opnår kr. for bogen, svarende til Colds tilbud på kr. med tillæg af returkommissionen på kr. Bukh, der handler culpøst, er selvsagt ikke berettiget til provision. 3. Forholdet mellem Cold og Bukh Bukh overskrider ved indgåelsen af aftalen med Cold fuldmagten fra Alm, og Bukh er derfor efter AFTL 25, stk. 1, 2. pkt. som udgangspunkt erstatningsansvarlig over for Cold. Cold er imidlertid i ond tro om Bukhs overskridelse af fuldmagten, idet det er Cold selv, der tilbyder returkommissionen. Bukh er derfor ansvarsfri efter AFTL 25, stk. 2, 1. pkt. (Lærebogen s. 331 ff. [s. 318 ff.]). (Såfremt Alms manglende bundethed over for Cold begrundes med svig, jf. ovenfor, er AFTL 25 ikke anvendelig. Dette ændrer dog ikke ved, at Bukh ikke er erstatningsansvarlig over for Cold, idet Cold er i ond tro). 4. Forholdet mellem Alm og Due Alms accept af Dues tilbud er rettidig, idet accepten kommer frem inden acceptfristens udløb, jf. AFTL 2, stk. 1 (Lærebogen s. 59 ff. [s. 58 ff.]). 3

4 Spørgsmålet er herefter, om Alms tilbagekaldelse af accepten ved telefaxen af 14. september er rettidig. Due har før afrejsen til Afrika bedt advokat Eeg om at»ordne sagen«og har derved bemyndiget Eeg til at modtage accepten. Det forhold, at Eeg læser accepten om morgenen den 14. september, må derfor sidestilles med, at Due personligt havde fået kundskab om accepten. Alms tilbagekaldelse samme dag om eftermiddagen er således ikke rettidig, jf. AFTL 7 e.c. (Lærebogen s. 41 f. [s. 41 f.]). Due der ikke kræver naturalopfyldelse er berettiget til erstatning opgjort til den positive opfyldelsesinteresse, der udgør differencen mellem det af den kinesiske samler afgivne tilbud på kr. og Dues tilbud til Alm på kr., dvs kr.»lærebogen«er: Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave (2006). Sidehenvisninger til Lærebogens 4. udgave (2001) er anført i kantet parentes. 4

5 Opgave nr. 2 Lørdag den 28. oktober 2006 kom Dan Dam kørende på landevejen mellem Herning og Ringkøbing. Med sig i bilen havde han sin samlever Conni Carlsen og deres 2-årige schæferhund Herbert, som Dan og Conni 3 måneder tidligere havde købt i fællesskab. Conni trængte til at strække benene, hvorfor Dan kørte ind på en rasteplads. Conni havde så travlt med at komme ud af bilen, at hun glemte at sikre sig, at Herbert blev i bilen. Selv om Dan hurtigt greb ud efter Herbert, lykkedes det hunden at slippe ud af bilen, hvorefter den løb ud på vejen lige foran Bertel Bramsen, der kom kørende med den tilladte hastighed på 80 km/t i sin Ford Ka. Bertel reagerede hurtigt, og det lykkedes ham at foretage en afværgemanøvre, hvorved han undgik en påkørsel af Herbert. På grund af afværgemanøvren mistede Bertel herredømmet over bilen og stødte frontalt ind i et vejskilt, der på sædvanlig vis var placeret til højre for kørebanen. Ved påkørslen af vejskiltet blev Bertels bil, som var fra 1998, og som var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring, totalskadet. En tilsvarende ny Ford Ka kostede kr., mens en tilsvarende brugt kostede kr. En bilforhandler oplyste, at Bertels bil umiddelbart før uheldet kunne have indbragt kr. ved salg. Skaden på vejskiltet, som tilhørte staten/vejdirektoratet, beløb sig til kr. Conni og Dan havde ikke tegnet ansvarsforsikring på Herbert, idet Dan havde overtalt Conni til at spare udgiften til forsikring, mod at Dan påtog sig at betale for de skader, som hunden måtte forvolde. Ved sammenstødet med vejskiltet kom Bertels perserkat Perle, som han havde anbragt på bagsædet i en speciel sikkerhedssele til katte, til skade. Bertel konsulterede dyrlæge Leo Larsen, som straks konstaterede, at Perle havde pådraget sig et alvorligt og åbent benbrud, som krævede øjeblikkelig operation, hvis kattens liv skulle reddes. Leo, som ellers var umådelig træt efter en lang og travl arbejdsdag, påtog sig at foretage operationen med det samme. Leo løftede Perle op på operationsbordet og kaldte på sin klinikassistent, Karen Kold, som talte i sin mobiltelefon. Karen bad imidlertid om fri, da hendes kæreste netop havde ringet og oplyst, at det var lykkedes ham at få billetter til biografen. Leo, der øjnede en chance for at spare et par timers løn til Karen, gav hende fri, selv om han godt 5

6 vidste, at det kunne blive svært at operere uden hendes assistance. På grund af Leos udmattede tilstand og den manglende assistance fra Karen havde Leo problemer med at klare operationen. Resultatet blev da også, at Leo fik sat Perles benbrud forkert sammen, og Perle blev som følge deraf halt på benet. Perle, som hidtil havde vundet adskillige præmier på udstillinger, havde før operationen en værdi på kr., men efter operationen kun en værdi på kr. på grund af det dårlige ben. Leo havde tegnet en erhvervsansvarsforsikring i forsikringsselskabet Totalsikring. Dyrlægeregningen for operationen lød på kr. Det var ubestridt af alle, at dyrlægeregningen skulle betales, da operationen havde været nødvendig for at redde kattens liv. Hvorledes er den forsikrings- og erstatningsretlige stilling, herunder retsstillingen mellem Conni og Dan? 6

7 Løsningseksempel til opgave nr Skaden på Bertels Ford Ka Bertels bil er ikke kaskoforsikret, og reglen i EAL 19 er derfor ikke relevant. Herbert, der løb ud foran Bertels bil, har forvoldt skaden på bilen. Conni og Dan, der i fællesskab ejer hunden Herbert, er objektivt ansvarlige for skaden, jf. HL 8, stk. 1, 1. pkt. (Lærebogen s. 183). Conni og Dan, der ikke har iagttaget forsikringspligten i HL 8, stk. 2, 1. pkt., hæfter solidarisk for skaden, uanset om kravet rettes direkte mod dem fra Bertel, eller kravet rettes som et regreskrav fra Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde, hos hvem Bertel kan kræve skaden erstattet (Lærebogen s. 183, note 13). Aftalen mellem Conni og Dan om deres indbyrdes fordeling af erstatningsbyrden er ugyldig, jf. EAL 27, stk. 2, 1. pkt., jf. 25 (Lærebogen s. 344 og 384). Eftersom hverken Conni eller Dan er dækket af en ansvarsforsikring, finder EAL 25, stk. 1, anvendelse. Conni og Dan bærer et objektivt ansvar over for Bertel, jf. ovenfor. Conni har derudover på skadestidspunktet handlet culpøst, idet»hun glemte at sikre sig, at Herbert blev i bilen«, hvorimod der i skadessituationen ikke er noget at bebrejde Dan, der tværtimod forsøgte at gribe ud efter Herbert. Under hensyntagen til»ansvarets beskaffenhed«, jf. EAL 25, stk. 1, må Conni derfor i det indbyrdes forhold bære hele erstatningsbyrden (Lærebogen s. 339 f.). Beregningen af Bertels erstatningskrav for den totalskadede bil må tage udgangspunkt i bilens genanskaffelsespris ( kr.) med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved alder og brug, jf. princippet i FAL 37, stk. 1 (Lærebogen s. 247). Bertel, der økonomisk skal stilles, som om skaden ikke var indtrådt (Lærebogen s. 245), skal derfor have erstattet det beløb, som det koster at genanskaffe en tilsvarende brugt bil, dvs kr. (selv om salgsværdien på Bertels bil kun var kr. umiddelbart før skadens indtræden (Lærebogen s. 247)). 2. Skaden på vejskiltet ( kr.) Der påhviler Bertel et objektivt ansvar for skaden på vejskiltet, jf. FL 101, stk. 1 (Lærebogen s. 166 ff.). Selv om skaden er forvoldt under en afværgemanøvre, er Bertel ikke ansvarsfri, jf. U V (Lærebogen s. 50 og 157). Bertels ansvarsforsikringsselskab Fuldsikring hæfter umiddelbart for skaden, jf. FL 108, stk. 1 (Lærebogen s. 175). Da Bertels erstatningsansvar er omfattet af FL s regler om ansvar for motordrevne køretøjer, får det ingen betydning, at staten/vejdirektoratet er selvforsikrer, jf. EAL 21 og 20 (Lærebogen s. 349 f. og 357 f.). Conni og Dan bærer også et (objektivt) ansvar for skaden på vejskiltet, jf. ovenfor pkt. 1, men bliver dog begge ansvarsfri, jf. EAL 19, stk. 1, jf. 20, da staten/vejdirektoratet er selvforsikrer (Lærebogen s. 347 ff.). Conni har ganske vist handlet culpøst, jf. ovenfor pkt. 1, men hendes uagtsomhed kan kun betegnes som simpel, og Dan har ikke handlet culpøst. 7

8 Tabet for skaden på vejskiltet forbliver således hos Bertels ansvarsforsikringsselskab Fuldsikring. 3. Skaden på Bertels kat Perle Katten Perle tilhører Bertel, som bærer færdselsansvaret, hvorfor bilens ansvarsforsikringsselskab Fuldsikring ikke dækker skaden (Lærebogen s. 161 og 177). Conni og Dan er objektivt ansvarlige for skaden på Perle, jf. HL 8, stk. 1, 1. pkt., og nærmere ovenfor pkt. 1. Der er imidlertid tale om, at Leo i forbindelse med operationen handler culpøst. Leo vidste, at»det kunne blive svært at operere uden [klinikassistentens] assistance«, og Leo gav hende tilmed fri for at spare et par timers løn (Lærebogen s. 80 ff.).»leos udmattede tilstand«er naturligvis ikke disculperende (Lærebogen s. 85). Leo forværrer ved sin adfærd det begivenhedsforløb, der er sat i gang af Herberts adfærd, idet den varige skade det halte ben og dermed»værdiforringelsen«af katten ikke ville være indtrådt, såfremt Leo havde handlet forsvarligt (Lærebogen s. 235 f.). Conni og Dan er solidarisk ansvarlige for den fulde skade, uanset om kravet rettes mod dem fra Bertel eller som et regreskrav fra Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde, jf. ovenfor pkt. 1. Conni og Dans ansvar omfatter for det første initialskaden, dvs. operationsudgiften på kr., som var en nødvendig og forsvarlig udgift (Lærebogen s. 235 f. og 249 og U Ø), og som utvivlsomt er en kausal og adækvat følge af Herberts adfærd. For det andet er Conni og Dan ansvarlige for følgeskaden, dvs.»værdiforringelsen«på kr. (Lærebogen s. 249), som tillige må anses for at være kausal og adækvat (Lærebogen s. 235 f.). Som ovenfor nævnt har Leo handlet culpøst (Lærebogen s. 80 ff.) og er dermed ansvarlig for følgerne af sin handling. Leos handling»stødte ind«i et igangværende begivenhedsforløb, som Leo forværrede. Leos ansvar omfatter selvsagt kun den»resterende del«, dvs.»værdiforringelsen«på kr. (Lærebogen s. 236, note 16). Conni, Dan og Leo er solidarisk ansvarlige for den»resterende«del, dvs.»værdiforringelsen«på kr. I det indbyrdes forhold mellem de solidarisk ansvarlige skadevoldere skal ansvaret endeligt bæres af Leo, som har en erhvervsansvarsforsikring, jf. EAL 25, stk. 2, 1. pkt. (Lærebogen s. 341). Som nævnt ovenfor er Conni og Dan solidarisk ansvarlige for operationsudgiften på kr. I det indbyrdes forhold må Conni bære hele erstatningsbyrden, jf. EAL 25, stk. 1 (Lærebogen s. 339 f.), og nærmere ovenfor pkt. 1.»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave nr. 3 Mellem maskinforhandler og -fabrikant Sigurd Sten og entreprenør Kurt Karlsen blev der den 18. april 2006 indgået aftale om Karlsens køb af en traktor af mærket»hektor«, som skulle anvendes ved Karlsens opførelse af et stort lejlighedsbyggeri i Singapore. Købet blev indgået med klausulen»cf Singapore«, således at levering skulle ske snarest muligt, og at betaling skulle ske kontant. Købesummen var aftalt til 1 million kr., idet der herved var taget højde for, at Sten skulle foretage helt specifikke og særdeles omfattende ændringer på traktoren i forhold til den standardmodel, han havde på lager. Stens indkøbspris med tillæg af omkostninger vedrørende ændringerne var kr. Ligeledes den 18. april indgik Sten med entreprenør Hubert Hansen aftale om Hansens køb af en gravemaskine af mærket»atlas«, som skulle anvendes ved Hansens hotelbyggeri i Iran. Købet blev indgået med klausulen»cf Abadan, Iran«, således at levering skulle ske snarest muligt, og at betaling skulle ske kontant. Købesummen var aftalt til kr. Stens indkøbspris var kr. Den 23. april var Sten færdig med at foretage ændringerne på traktoren. Endnu samme dag besigtigede Karlsen traktoren og godkendte ændringerne. Den 24. april rettede Sten henvendelse til rederiet Trendline med henblik på forsendelse af traktoren og gravemaskinen. Trendline udstedte i den forbindelse to konnossementer til Sten et for hver af de to maskiner. Ifølge indholdet af hvert af de to dokumenter havde ihændehaveren eneret til at råde over traktoren henholdsvis gravemaskinen. Prisen for transporten af traktoren til Singapore blev aftalt til kr., og prisen for transporten af gravemaskinen til Abadan blev aftalt til kr. Sten overgav straks maskinerne til Trendline og betalte transportomkostningerne på i alt kr. Den 25. april henvendte Sten sig personligt til Karlsen og krævede købesummen betalt mod udlevering af konnossementet vedrørende traktoren og Stens faktura lydende på 1 million kr. Karlsen bestred, at Sten kunne kræve noget beløb, idet traktoren hverken var bragt inden for skibssiden eller stillet til hans Karlsens rådighed. Ligeledes den 25. april rettede Sten personligt henvendelse til Hansen og krævede købesummen for gravemaskinen betalt mod udlevering af konnossementet 9

10 vedrørende gravemaskinen og Stens faktura lydende på kr. Ligesom Karlsen bestred Hansen, at Sten kunne kræve noget beløb, idet gravemaskinen hverken var bragt inden for skibssiden eller stillet til hans Hansens rådighed. Da Sten insisterede, betalte Hansen, der var bagefter med sit byggeri i Iran, de kr., idet han dog forbeholdt sig sin retsstilling i»enhver henseende«. Gravemaskinen blev samme dag indladet i et af Trendlines containerskibe med kurs mod Abadan. Den 26. april rettede Sten henvendelse til Trendline og instruerede rederiet om, at traktoren skulle holdes tilbage og ikke indlades på Trendlines skib, som skulle sejle til Singapore samme dag. Den 27. april blev Jylland ramt af en voldsom orkan, som rev taget af en af Trendlines opbevaringshaller. Traktoren, som stod i den pågældende hal, blev i den forbindelse noget ridset. Omkostningerne ved udbedring ville beløbe sig til kr. Den 28. april rettede Sten henvendelse til Karlsen og forlangte, at denne betalte dels 1 million kr. for traktoren, dels kr. for de forgæves transportomkostninger, og endelig kr. til udbedring af skaderne på traktoren. Karlsen, der var meget velhavende, nægtede pure at betale noget som helst, men krævede økonomisk kompensation af Sten i videst muligt omfang. Den 4. maj blev der som følge af en krise mellem regeringerne i Danmark og Iran gennemført et importforbud i Iran mod danske varer. Den 5. maj meddelte Hansen, at han hævede købet af gravemaskinen, og at han krævede tilbagebetaling af de kr., eftersom gravemaskinen ikke kunne indføres i Iran som aftalt. Sten bestred, at Hansen havde noget krav mod ham, hvorimod han Sten krævede kr. i erstatning for forgæves transportomkostninger. Sten og Hansen var enige om, at det eneste rigtige var at få gravemaskinen transporteret tilbage til Danmark, men de krævede begge, at den anden part skulle betale omkostningerne herved. Trendline krævede yderligere kr. for at sejle gravemaskinen tilbage til Danmark. Idet det lægges til grund, at dansk ret finder anvendelse på tvisterne, anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 10

11 Løsningseksempel til opgave nr. 3 Traktoren Der foreligger et handelskøb, jf. KBL 4, stk. 1, jf. stk. 2, idet købet indgås mellem handlende i eller for deres bedrift. På tidspunktet for aftaleindgåelsen er der tale om et genuskøb, jf. KBL 3. Som uddybet nedenfor må det imidlertid antages, at købet ændrer karakter og bliver et specieskøb, bl.a. fordi Sten foretager»særdeles omfattende ændringer«på traktoren efter aftale med Karlsen. Opgavetekstens beskrivelse af de ændringer, der efter aftalen skal foretages, indebærer, at der kan tales om et bestillingskøb, jf. KBL 2, stk. 1. Dette får imidlertid ingen betydning for argumentationen eller resultatet, da KBL også omfatter bestillingskøb. (Se Lærebogen s. 31). Det første spørgsmål, der må tages stilling til, er, hvornår Sten er berettiget til at afkræve Karlsen købesummen for traktoren. Det er aftalt, at købesummen skal betales»kontant«, og det må afgøres, hvad dette udtryk indebærer i det foreliggende tilfælde. Som udgangspunkt er køberen ikke forpligtet til at betale købesummen, medmindre salgsgenstanden samtidig stilles til hans rådighed, jf. KBL 14. Ifølge opgaveteksten anvendes der imidlertid et konnossement, som giver ihændehaveren dispositionsretten over traktoren. Da der er tale om et handelskøb og et cf-køb, følger det af KBL 16 og 63, stk. 4, at Karlsen har pligt til at betale mod dokumenter, idet Sten samtidig præsenterer Karlsen for en regning (faktura), jf. KBL 71, stk. 2. (Se Lærebogen s. 58). Karlsens undladelse af at betale indebærer, at han er i misligholdelse. Sten er berettiget til at fastholde købet, jf. KBL 28, stk. 1, og kræve betaling af købesummen på 1 million kr., ligesom han er berettiget til at undlade at levere traktoren, indtil betaling sker. Sten kan imidlertid ikke samtidig kræve betaling af købesummen (der omfatter hans positive opfyldelsesinteresse) og af transportudgifterne på kr. (der er negativ kontraktsinteresse). Sten må således fra købeaftalens indgåelse have været indstillet på, at hans bruttofortjeneste ville blive reduceret med transportomkostningerne på kr. Dette er aldeles oplagt i det foreliggende tilfælde, hvor der er solgt»cf«(cost, freight), hvilket betyder, at sælger bærer bl.a. transportomkostninger. (Se Lærebogen s. 46 f. og s. 102). Spørgsmålet er herefter, om Karlsen som fastholdes på købet af traktoren kan kræve reparationsudgiften på kr. erstattet af Sten. Afgørende herfor er, om Sten eller Karlsen bærer risikoen for den hændelige skade, som er forårsaget af orkanen. Udgangspunktet er, at Sten bærer risikoen, da der ikke er sket levering, jf. KBL 10, jf. 63, stk. 2. I den foreliggende situation er det imidlertid Karlsens undladelse af at betale rettidigt (mod dokumenter), som er årsag til, at levering ikke er sket til aftalt tid. Om sådanne tilfælde bestemmer KBL 37, at risikoen i specieskøb går over på køberen på det aftalte leveringstidspunkt. I genuskøb er det en forudsætning for risikoovergang, at bestemte genstande er udskilt for køberen. Ved aftalens indgåelse foreligger helt sikkert et genuskøb, idet Sten har valgfrihed med hensyn til den traktor (og de materialer), han agter at opfylde købet med. I det foreliggende tilfælde skal der dels foretages»helt specifikke og særdeles omfattende ændringer«(efter Karlsens individuelle forskrifter) på traktoren, dels er disse ændringer tilendebragt ved risikobegivenhedens indtræden, og endelig har køberen 11

12 godkendt de foretagne ændringer. (Se Lærebogen s. 36). Der er således indtrådt en sådan koncentration af Stens forpligtelse, at købet af traktoren på skadestidspunktet har karakter af et specieskøb. Konsekvensen heraf er, at risikoen for traktoren er gået over på Karlsen på skadestidspunktet, således at Karlsen ikke kan kræve de kr. af Sten. Konklusionen er, at Karlsen må betale 1 million kr. for traktoren, at Sten ikke kan afkræve Karlsen de kr. i transportomkostninger, og at Karlsen bærer risikoen for skaden og således selv må afholde udgifterne ved en eventuel reparation. Gravemaskinen Der foreligger et handelskøb, jf. KBL 4, stk. 1, jf. stk. 2, idet købet indgås mellem handlende i eller for deres bedrift. Købet har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Som vedrørende købet af traktoren, jf. ovenfor, anvendes i det foreliggende handelskøb og cf-køb et konnossement, som giver ihændehaveren dispositionsretten over gravemaskinen. Hansen har således pligt til at betale mod dokumenter, jf. KBL 16 og 63, stk. 4, idet Sten præsenterer Hansen for en regning (faktura), som ledsager konnossementet, jf. KBL 71, stk. 2. (Se Lærebogen s. 58). Hansens forbehold for sin retsstilling i»enhver henseende«er dermed betydningsløst. Spørgsmålet er først og fremmest, hvem der bærer risikoen for indførselsforbuddet i Iran. Afgørende er, at forbuddet udstedes i Iran, mens levering skal ske i Danmark, jf. KBL 10. Importforbuddet er således ikke til hinder for, at Sten opfylder sin leveringsforpligtelse, hvilket sker, når gravemaskinen er bragt inden for skibssiden i Danmark, jf. KBL 10, jf. 63, stk. 2. (Se Lærebogen s. 70 f). Hansen kan dermed ikke hæve og kan ikke kræve, at Sten tilbagebetaler ham de kr. Sten kan ikke afkræve Hansen omkostningerne til transport til Iran på kr., idet Sten selv må afholde det beløb af sin fortjeneste i et køb, som i øvrigt er indgået»cf«(cost, freight). (Se Lærebogen s. 46 og s. 102). Som beskrevet ovenfor vedrørende traktoren kan Sten ikke på én gang kræve positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktsinteresse. De kr. (omkostningerne til transport tilbage til Danmark) er en ekstraordinær transportomkostning, som parterne er enige om skal afholdes. Beløbet er en følge af det udstedte importforbud, som Hansen bærer risikoen for. Følgelig må Hansen selv afholde de omkostninger, der er forbundet med returnering af gravemaskinen.»lærebogen«er Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet 3. udgave (2004). 12

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Holdingselskabet M.K. ApS under konkurs v/ Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr. 165.439)

Holdingselskabet M.K. ApS under konkurs v/ Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr. 165.439) 25. November 2014 Holdingselskabet M.K. ApS under konkurs v/ Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr. 165.439) Eftersyn: Inter eftersyn Budfrist: 28. november 2014 kl. 15.00 Se

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0087 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0087 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om køb

Bekendtgørelse af lov om køb Bekendtgørelse af lov om køb Herved bekendtgøres lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 21. januar 1980, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 733 af 7. december 1988, 2 i lov nr. 271 af 2.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 294 2014-9727 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] og CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail 3. november

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Malerier sælges fra dødsbo

Malerier sælges fra dødsbo 28. juni 2016 Malerier sælges fra dødsbo IKKE under konkurs Eftersyn: 1. juli 2016 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Svanemøllevej 34, København Ø Budfrist: 4. juli 2016 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

15. juli 2015. Danskb2b - del 13. IKKE under konkurs (Kæmpe Parti Bamser, Bl.a. Batteridrevet Dansebamse)

15. juli 2015. Danskb2b - del 13. IKKE under konkurs (Kæmpe Parti Bamser, Bl.a. Batteridrevet Dansebamse) 15. juli 2015 Danskb2b - del 13 IKKE under konkurs (Kæmpe Parti Bamser, Bl.a. Batteridrevet Dansebamse) Eftersyn: 29. juli 2015 fra kl. 13.00 til kl. 16.00 Korden 5, 8751 Gedved eller efter aftale på tlf.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Design Emballager Aps i likvidation v/advokat Lotte Lundin

Design Emballager Aps i likvidation v/advokat Lotte Lundin 6. januar 2016 Design Emballager Aps i likvidation v/advokat Lotte Lundin IKKE under konkurs (Varelager: paller med kartonner med tryk på. PC mm) Eftersyn: 14. januar 2016 fra kl. 12.00 til kl. 12.30 Ørnesædevej

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Konkurser for en kunde IKKE under konkurs (Frivilligt forlig stort kr. 93.259,70)

Konkurser for en kunde IKKE under konkurs (Frivilligt forlig stort kr. 93.259,70) 25. april 2014 Konkurser for en kunde IKKE under konkurs (Frivilligt forlig stort kr. 93.259,70) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 5. maj 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0104 Klageren: XX 7323 Give Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører: Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Factum2 Køge ApS i likvidation IKKE under konkurs (IT- og hæve/sænkeborde mm. )

Factum2 Køge ApS i likvidation IKKE under konkurs (IT- og hæve/sænkeborde mm. ) 6. October 2014 Factum2 Køge ApS i likvidation IKKE under konkurs (IT- og hæve/sænkeborde mm. ) Eftersyn: 10. October 2014 fra kl. 13.00 til kl. 13.30 Tigervej 15A, 4600 Køge. Budfrist: 13. oktober 2014

Læs mere

Webimport v/camilla Søndergaard

Webimport v/camilla Søndergaard 9. november 2015 Webimport v/camilla Søndergaard IKKE under konkurs (Børnetøj, Legetøj og Ventetøj mv.) Eftersyn: 25. november 2015 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Roskildevej 19C, 3600 Frederikssund Budfrist:

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0173 Klageren: Indklagede: xxxxx 8260 Viby DSB Klagen vedrører: Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

2. oktober 2015. EJS / Erik Sørensen. IKKE under konkurs (Spansk Hjørneskab, Læderstol, Design Stole, mm)

2. oktober 2015. EJS / Erik Sørensen. IKKE under konkurs (Spansk Hjørneskab, Læderstol, Design Stole, mm) 2. oktober 2015 EJS / Erik Sørensen IKKE under konkurs (Spansk Hjørneskab, Læderstol, Design Stole, mm) Eftersyn: 1. oktober 2015 fra kl. 16.00 til kl. 17.00 Kirkerupvej 39, 4000 Roskilde, men kun efter

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

14. februar 2015. Danskb2b - del 8. IKKE under konkurs (Bælter, flyverdrager, ponchoer, "Collage"-jakker)

14. februar 2015. Danskb2b - del 8. IKKE under konkurs (Bælter, flyverdrager, ponchoer, Collage-jakker) 14. februar 2015 Danskb2b - del 8 IKKE under konkurs (Bælter, flyverdrager, ponchoer, "Collage"-jakker) Eftersyn: 23. februar 2015 fra kl. 13.00 til kl. 16.00 Korden 5, 8751 Gedved eller efter aftale på

Læs mere

AKD Gruppen (Alternativ Konsum Distribution) A/S under konkurs (Øl og vand automat, egnet til cafeterier mm.)

AKD Gruppen (Alternativ Konsum Distribution) A/S under konkurs (Øl og vand automat, egnet til cafeterier mm.) 17. november 2015 AKD Gruppen (Alternativ Konsum Distribution) A/S under konkurs (Øl og vand automat, egnet til cafeterier mm.) Eftersyn: 17. november 2015 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Park Allé 352 A,

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Zop Trading v/m.k. Christensen IKKE under konkurs (Hatte, bælter, polo t-shirts m.m.)

Zop Trading v/m.k. Christensen IKKE under konkurs (Hatte, bælter, polo t-shirts m.m.) 2. juli 2013 Zop Trading v/m.k. Christensen IKKE under konkurs (Hatte, bælter, polo t-shirts m.m.) Eftersyn: Korden 5, 8751 Gedved - iflg. aftale med sælger på tlf. 2129 0094 Budfrist: 23. juli 2013 kl.

Læs mere

21. maj 2015. JE Trading - del 10. IKKE under konkurs (Sanita sikkerhedstræsko, Børne-dame-herre sko mv.)

21. maj 2015. JE Trading - del 10. IKKE under konkurs (Sanita sikkerhedstræsko, Børne-dame-herre sko mv.) 21. maj 2015 JE Trading - del 10 IKKE under konkurs (Sanita sikkerhedstræsko, Børne-dame-herre sko mv.) Eftersyn: 21. maj 2015 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 Munkemarken 25 8620 Kjellerup eller efter aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere