Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø Hold 2.b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til faget og tekstlæsning Novelleanalyse og Digtanalyse - VÆRK 1 og 2 Titel 2 Titel 3 Skriveforløb Argumentation og retorik (-og lidt Yahya Hassan) Titel 4 Ludvig Holberg - VÆRK 3 Titel 5 Titel 6 Folkeviser Romantikken Titel 7 Det moderne gennembrud - VÆRK 4 Titel 8 Dokumentar, nyhedsformidling og valgfilm - MEDIEVÆRK Tilel 9 Begyndende modernisme og mellemkrigstid VÆRK 5 Titel 10 Modernismeformer herunder post og senmoderne tekster Side 1 af 14

2 Titel 1 Introduktion til faget og tekstlæsning Portrætartikel af Mads Langer, Politiken 13. jan Peter Øvig Knudsen: af Blekingegadebanden (2007) H.C. Andersen: Springfyrene (1845) Jan Sonnergaard Polterabend (1997) Jan Sonnergaard Kimono mit hus (1997) Naja Marie Aidt Bulbjerg (2006) Naja Marie Aidt Som englene flyver (1996) Astrid Saalbach Kødet (1985) Charlotte Weitze Biller (1996) Helle Helle: En stol for lidt (1994) Jan Sonnergaard Sex (1997) Karen Blixen: Skibsdrengens fortælling (1942) St. St. Blicher: Præludium (1837) Jeppe Åkjær: Jens Vejmand (1905) Jeppe Åkjær: Tyendesang (1912) Sophus Claussen: Parken og Staden (1904) Michael Strunges digt Natmaskinen (1981). CV Jørgensens CD/digtsamling Sjælland (1994) - VÆRK 1 Selvlæst værk VÆRK 2 Supplerende materiale: Lærerfremstillede PowerPoint-præsentationer med tekstanalytisk teori, syntaks, billedsprog, kommaregler mm. 33 timer (ikke omregnet) Mål: At give kursisterne en værktøjskasse med redskaber til at åbne en tekst, træne både sproglig og litterær tekstanalyse (med fokus på forløb, indledninger og komposition, fortælletyper, karakteristikker, billedsprog, syntaks og tema) og lære kursisterne en del af fagets terminologi. Derudover introduktion til forskellige skriftlige genrer: portrætartiklen, anmeldelsen, notitsen og redegørelsen. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde Side 2 af 14

3 Titel 2 En overordnet titel for undervisningsforløbet Skriveforløb Holdet har deltaget i et forskningsprojekt om skrivning. Her er der arbejdet med kriterielister for de forskellige skrivegenrer og pier-respons. Der har været særlig fokus på resume, referat, redegørelse, anmeldelse og det analyserende oplæg. De tekster, der har været anvendt er integreret i de andre forløb. 20 timer At blive bevidst om hvad der er kendetegnende forskellige skriftlige genrer, at kunne skrive i forskellige genrer, at kunne give medkursister formativ respons og at kunne modtage formativ respons Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, par- og gruppearbejde og individuelt arbejde. Side 3 af 14

4 Titel 3 Argumentation og retorik (og Yahya Hassan) Kernestof Argumentationen er analyseret i div. læserbreve (fra skriveportalen.dk) Statsminister Anders Fogh Rasmussens Nytårstale den 1. Jan 2008 Christian Koch Fogh den stærke, kønsløse statsmand Ulla Dahlerup Tale på Dansk Folkepartis landsmøde 23.sep Johanne Schmidt Nielsen Tale om udviste irakere (2009) Jonathan Wickmann Kunsten af tale godt 2007 Berit Holbæk Jensen En krig om ord Helle Thornings nytårstale 2015 Yahya Hassan BARNDOM, UDENFOR DØREN, FAR MIN UFØDTE SØN, JETLAGFORMØRKELSE (2013) Politiken Jeg er fucking vred på mine forældre+ 2 Deadlines (DR2) med Yahya Hassan Div. anmeldelser af Hassans digtsamling (Politiken, Information, Ekstrabladet, Jyllandsposten) oktober 2013 Indlæg fra Yahya Hassan-debatten: Århusiansk debattør politianmelder Yahya Hassan Teenagedigteren Yahya Hassan er selv en hykler På linje med Glistrup Hvorfor skal Yahya Hassans pubertetsvrede gå ud over os? En falliterklæring for ytringsfriheden Supplerende stof: Argumentationsmodeller. Egne PowerPoint om argumentation Egne Screencasts om argumentation Kopiark om argumentation, virkemidler, kneb og faldgruber. Ciceros kommunikationsmodel. 35 timer Kendskab til begreberne påstand, belæg og hjemmel, samt begreberne logos, etos og patos. At kunne analysere læserbreve og kunne anvende Ciceros kommunikationsmodel. Selv at kunne fabrikere læsebreve med klare påstand. Side 4 af 14

5 Selv at kunne strukturere og fremføre en tale At kunne anvende de opbyggede værktøjskasser (litterær, sproglig analyse, argumentations- og retorisk analyse) Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, par-og gruppearbejde, individuelt arbejde Side 5 af 14

6 Titel 4 Ludvig Holberg Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget VÆRK 3 Supplerende stof: Afsnittet om Ludvig Holberg i Litteraturens veje Kaspar Rostrups filmatisering fra 1981 Forløbet indgik i forskningsprojektet om skrivning og sammen lavede holdet det, der svarer til en SSO om oplysningstiden og Holberg. 12 timer Søge og udvælge relevant stof om emnet. At kunne formidle et fagligt emne mundtligt og skriftligt til medkursister på årgangen gennem oplæg og indlæg i holdets wikispace. At opnå kendskab til periodens tankegang og centrale personer, samt at opnå kendskab til komediegenren, og hvad en epistel er Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Primært gruppearbejde Side 6 af 14

7 Titel 5 Folkeviser og folkeeventyr Ridderviser: Torbens datter Ebbe Skammelsen Nilus og Hillelil Trylleviser: Germand Gladensvend Nøkkens svig Folkeeventyr De tre gaver Kong Lindorm Supplerende stof: Litteraturens Veje om folkeviser Kortfilmen Dennis Egne pp-præsentationer om folkevisers temaer 15 timer Øve tekstanalyse, opnå bevidsthed om folkevisegenren, ældre sprogbrug, samt kendskab til det feudale slægtsstyrede samfund og den mundtligt overleverede teksts særlige træk. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, fremlæggelser Side 7 af 14

8 Titel 6 Romantikken H.C. Andersen: I Danmark er jeg født (1850) Oehlenschläger: Fædrelandssang (1819) J. Ewald: Kong Christjan stod ved højen mast (1779) H.C. Andersen: Jylland mellem tvende have (1859) N.F.S. Grundtvig: Danmarks Trøst (1820) Johannes V. Jensen: Danmarkssangen (1925) Oehlenschläger: Guldhornene (1803) S. Staffeldt: Indvielsen (1802) H.C. Andersen: Nattergalen(1844) H.C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren (1945) H.C. Andersen: Hist hvor vejen slår en bugt (1829) Emil Årestrup: Angst, På sneen (1938) Supplerende stof: C.V. Jørgensen: Costa del Sol (1980) Shubidua: Danmark (1978) Pers Vers: Verdensborger (2006) TV2: Det er samfundets skyld (1994) Gnags: Danmark (1986) Litteraturens veje om romantikken og alle dens retninger, herunder genren fædrelandssange Egne PP-præsentationer om romantikken 23 timer Træne tekstanalyse. Skifte kendskab til tidens litteraturhistoriske tankegange og begreber, samt at perspektivere til nutiden Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser Side 8 af 14

9 Titel 7 Det moderne gennembrud Georg Brandes: Indledning til emigrantlitteraturen (1871) Amalie Skram: Forrådt (1892) VÆRK 4 Herman Bang: Foran alteret (1880) Herman Bang: Impressionisme en lille replik (1888) Herman Bang: Fattigliv (1880) Henrik Pontoppidan: Under åget (1985) Henrik Pontoppidan: En stor dag (1887) Henrik Ibsen: af Et Dukkehjem (1879) Johanne Meyer: Tale ved Nordisk Kvindesagsmøde (1888) Martin Andersen Nexø: Lønningsdag (1909) Uddrag af Tyendeloven (1854) Jeppe Åkjær: Jens Vejmand (1905) (genlæst fra introforløbet) Jeppe Åkjær: Tyendesang (1912) (genlæst fra introforløbet) Supplerende stof: Egne pp-præsentationer Div. internetmateriale om det moderne gennembrud 25 Træne tekstanalyse, kunne formulere hoved- og arbejdsspørgsmål til de valgte tekster, øve internetsøgning. For digtenes vedkommende særlig fokus på ordvalg, ordklasser og billedsprog. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, gruppearbejde, netsøgning Side 9 af 14

10 Titel 8 En overordnet titel for undervisningsforløbet Dokumentar, Nyhedsformidling og Valgfilm Dokumentar og filmiske virkemidler Anders Riis-Hansen: Indledningen til filmen om Blekingegadebanden (2009) Christian Sønderby Jepsen: Testamentet (2011) MEDIEVÆRK Christian Sønderby Jepsen: Indledningen til Blodets bånd (2013) Nyhedsformidling: Nyhedsartikel: 300 mennesker kvæstet i sydafrikansk togulykke (Ekstra bladet 31. januar 2013) Herman Bang: Fattigliv (Nationaltidende 19. dec. 1880) Herman Bang: Branden (4. oktober 1884) Langdal Olsen og Quist: Fortællende journalistik Kurt Thyboe: Slam bang-faxe. (Ekstra Bladet, 27. juni 1992) Avisforsider: Jubler over dræbt dansk soldat (Ekstrabladet 15. maj 2007) Dansk soldat dræbt i Irak (Kristeligt Dagblad den 15. maj 2007) Irakere jubler over dræbt dansker (Nyhedsavisen 15. maj 2007) J. Larsen: Søren Lyngby har det bedre end forventet (Berlingske nyhedsbureau 1.maj 2013) G. Svensson m.fl Gamblede med gidslerne (Ekstra Bladet 2. maj 2013) M. Frich m. fl. Skræmmekampagnen virker (Information 8. sep. 2015) Valgfilm: Det radikale venstres valgfilm (2007) Dansk folkepartis valgsang og filmatisering af denne (2011) Supplerende materiale: Egne oversigter og PowerPoint-præsentationer over dokumentargenrer, fortællende journalistik og nyhedsformidling. 25? Kendskab til fakta og fiktionskoder, samt til dokumentargenren Kendskab til nyhedskriterierne, kendskab til nyhedstrekanten, kendskab til forskellige former for fortællende journalistik Side 10 af 14

11 Kendskab til filmiske virkemidler og hvordan disse, sammen med retoriske virkemidler, kan bruges til at manipulere/overbevise med Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Kasseundervisning, individuelt- og gruppearbejde Side 11 af 14

12 Titel 9 En overordnet titel for undervisningsforløbet Begyndende modernisme og mellemkrigstid Futurisme og ekspressionisme (1920érne) Emil Bønnelycke Gaden (1918) Edit Södergran Jäg (1918) Tom Kristensen Nat i Berlin (1927) (30 erne) Hans Scherfig Den forsvundne fuldmægtig (1938) værk 5 Gertrud Lundholm: De, der vil selv og skolen (1936) Efterkrigstiden Martin A. Hansen: Agerhønen (1947) Supplerende materiale: Egne PowerPoint-præsentationer om de forskellige ismer, samt leksikonopslag fra Litteraturens Veje 18 Træne tekstanalyse, kendskab til nye måder at udtrykke sig på (futurisme, ekspressionisme) og forholde sig til verden på, repetere argumentationsanalyse og finde hovedsynspunker/argumenter. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, gruppearbejde Side 12 af 14

13 Titel 10 En overordnet titel for undervisningsforløbet Modernismeformer, herunder post- og senmoderne tekster (60 erne) Klaus Rifbjerg Livet i badeværelset (1960) Klaus Rifbjerg: Terminologi (1960) Ivan Malinovski: Benzinhjertet (1963) Peter Seeberg: Hullet (1962) Dorrit Willumsen: Komplikation (1963). Vita Andersen: Lænken om min hals (1977) Dan Turell: af Vangede Billeder (1975) (80 erne) Michael Strunge: Natmaskinen (1981) genlæst Michael strunge: Cancercola (1981) (90 erne) Helle Helle: Fasaner (1996) Helle Helle: En stol for lidt (1996) - genlæst Charlotte Weitze: Kronvildt (1996) Charlotte Weitze: Biller (1996) genlæst Jan Sonnergaard: Polterabend (1997) - genlæst Jan Sonnergaard: Sex (1997) - genlæst Jan Sonnergaard: Kimono mit hus (1997) -genlæst Supplerende materiale: Interview med Helle Helle: Jeg prøver, hvor lidt, der skal til (Information 15. januar 1998) Uddrag fra Litteraturens Veje om Turell og Sonnergaard og Minimalisme Egne PowerPoint-præsentationer om minimalisme, ny socialrealisme og fantastisk litteratur. 35 timer Øve tekstanalyse, forståelse for hvordan modernismen udvikler sig, kendskab til begreberne konfrontationsmodernisme, hverdagsmodernisme, postmodernisme, minimalisme og fantastisk litteratur, at kunne åbne en tekst ud fra eksamenslignende spørgsmål. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde Side 13 af 14

14 Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Horsens HF og VUC Det to-årige HF Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Tina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF & VUC HFe Dansk A-niveau Eskild Ladegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HFE Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUCvest Hf2 Da A Ole Egetoft Christiansen/Maiken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Kenneth Thrane (KET) Hold 2.C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning)

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommereksamen 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2016 Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk - A Hans

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A-niveau Pernille Marcucci

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2010-2011 Institution ZBC Vordingborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Ruth Christensen/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Kolding VUC Hf Dansk A Navn(e) Steen Skou Petersen/Jan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da132013/14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Dansk A Maria Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2016 VUC Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hfe - Pædagogpakken Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution VUC Vest Afdeling Vejen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Rane

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 09/10 Institution Holstebro Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk A Birgit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Veronica Egholm H3dsa174

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2016 Vestegnen HF & VUC Hf2 Dansk A Annette Lundbak

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Marianne Niemann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Dansk A Stine Plato

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk niveau A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2016 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F15 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen UVB-Danskhh1113-F15

Læs mere