Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ RØDOVRE TLF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451"

Transkript

1 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ RØDOVRE TLF

2 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3 Tænde og slukke...3 Montering af håndtaget...4 Montering af skrive-stander...4 Justering af forstørrelsen...4 Valg af farvetilstand...5 Se nært eller fjernt...5 Fastfrysning af billedet...5 Gemme fastfrosne billeder...5 Gennemse gemte billeder...5 Slette gemte billeder...6 Afblændings- gardiner...6 Justering af skærmens lysstyrke...6 Justering af det indbyggede læselys...6 Brug af læselyset som lommelygte...7 Stemmeannoncering af funktioner...7 Visning på TV-skærm...7 Musikafspiller...8 Tillykke med anskaffelsen af Pebble Eco 5. Det anbefales at De læser denne vejledning igennem, for at få mest muligt udbytte af Deres elektroniske lup. Side 1

3 Salgspakkens indhold Pakken med Deres nye Pebble Eco 5 skal indholde følgende: Elektronisk lup (med batteri isat) 2. Analogt videokabel (med stik i farverne sort, rød, gul og hvid) 3. USB-ladekabel (bærer det lille trefork-symbol ) 4. Lysnet-adapter 5. Pudseklud 6. Bærestop 7. Stander til skrivearbejde 8. Aftageligt håndtag 9. Opbevaringsetui 10. HDMI-videokabel (med to sorte stik) 11. Vejledning (ikke vist på illustrationen) Knapper og stik Brug de følgende illustrationer og oversigter til at orientere Dem om de forskellige knapper mv. på Deres Pebble Eco 5: På forsiden 1. Knap der forøger forstørrelsen 2. Knap til valg af afblændings-gardiner 3. Knap der formindsker forstørrelsen 4. Farveskærm, fem tommer 5. Knap til valg mellem kort og lang syns -afstand 6. Knap til valg af kontrastforstærkende farvetilstande 7. Knap til fastholdelse af billedet på skærmen 8. Håndtag Bemærk: For at beskytte Deres Pebble Eco 5 under transporten, er skærmen dækket af en beskyttelsesfilm; denne film fjernes ved at trække i den røde flig i skærmens øverste højre hjørne. Side 2

4 På bagsiden 1. Batteri-dæksel 2. Kamera, der ser på afstand 3. Kamera, der ser tæt på 4. Indbygget højttaler 5. Hul til bærestrop (i hjørnet) 6. Hul til stander for skrivearbejde 7. Indbyggede lyskilder (8 i alt) 8. Knap, der frigør håndtaget Langs overkanten 1. Støtteben til læsning 2. Indikatorlys, der lyser grønt når luppen er tændt 3. Indikatorlys, der lyser rødt når luppen lades op 4. USB-stik til opladning og overførsel af billeder HDMI-stik for tilslutning 1 til TV-apparat 6. Stil for analog tilslutning til TV-apparat 7. Afbryder Opladning Deres Pebble Eco 5 er udstyret med et opladeligt batteri, som lades op med den medfølgende lysnet-adapter (nr. 4 på illustrationen side 3) og USB-kablet (nr. 3 på illustrationen side 3): Det store stik på kablet passer i hullet på lysnet-adapteren, og det lille i hullet mærket USB langs luppens overkant (nr. 4 på illustrationen ovenfor). Sæt lysnetadapteren i en ledig stikkontakt, og tænd for strømmen: Nu tænder det røde indikatorlys på luppens overkant (nr. 3 på illustrationen ovenfor), som tegn på at batteriet lades op. Når batteriet er ladet helt op, slukker det røde lys. Bemærk: Det anbefales at lade batteriet helt op, inden luppen tages i brug første gang. Under opladning bør Pebble Eco 5 ikke anvendes. Tænde og slukke Luppen tændes ved at skubbe afbryderen (nr. 7 på illustrationen ovenfor) hen mod teksten ON, og slukkes ved at skubbe afbryderen hen mod OFF. Umiddelbart efter De har tændt eller slukket, vises et blomstermotiv i ca. et sekund. Når luppen er tændt, lyser det grønne indikatorlys (nr. 2 på illustrationen ovenfor). Bemærk, at Pebble Eco 5 har en strømbesparelses-funktion, som får luppen til at slukke automatisk, hvis der i to minutter ikke har været bevægelse i billedfeltet, og De indenfor denne tid ikke har trykket på nogle af knapperne. Side 3

5 Når det indbyggede batteri er tæt på at være tømt, vil Pebble Eco 5 vise et symbol på skærmen, som advarer herom: Når De ser denne advarsel, bør De enten slukke luppen, eller tilslutte opladeren, hvis De ønsker at fortsætte brugen. Montering af håndtaget Deres Pebble Eco 5 leveres med et aftageligt håndtag; ved at sætte dette håndtag på, kan De bruge luppen på samme måde som en almindelig, ikkeelektronisk lup. På bagsiden af luppen, dér hvor mærkaten med serienummeret sidder, findes en udskæring, der passer til den firkantede ende af håndtaget: Skub håndtaget ind her, som vist på illustrationen til højre. Til brug på farten kan håndtaget vendes om, som vist på illustrationen til venstre: På den måde fylder luppen mindre i lommen, men De har stadig håndtaget med til situationer, hvor det er mest praktisk. Bemærk: Hullet i håndtaget gør, at kameraet der ser på afstand, kan se ud igennem håndtaget, når det er monteret som vist her. Kameraet til læsning kan derimod ikke bruges, når håndtaget er monteret som vist her. Montering af skrive-stander Blandt tilbehøret til Deres Pebble Eco 5 findes et lille støtteben i metal (nr. 7 på illustrationen side 3), hvis gevindskårne ende passer ind i gevindhullet på bagsiden af luppen (nr. 6 på illustrationen side 4). Når dette støtteben er monteret, kan luppen stå i en let vinkel: Anbring Pebble Eco 5 som vist på illustrationen til højre, med skærmen imod Dem selv, og placeret sådan, at kameraet viser den del af dokumentet, De skal skrive på. Justering af forstørrelsen De to blå knapper i venstre side af apparatets forside, mærket + og (hhv. nr. 1 og 3 på illustrationen side 3) bruges til at hhv. øge og mindske forstørrelsen: Så længe De holder en af disse knapper nedtrykket, justeres størrelsen på det viste billede gradvist enten op eller ned, i en glidende bevægelse. Side 4

6 Kan vælges fra Altid tilgængelige Valg af farvetilstand Pebble Eco 5 gengiver normalt ting i naturlige farver, men byder desuden på en række kontrastforstærkende farvetilstande, som kan gøre tekst, diagrammer, landkort etc. nemmere at læse. Det fulde sortiment omfatter i alt femten sådanne tilstande, men Pebble Eco 5 kan også stilles til kun at tilbyde 7 af de 15 farvetilstande. Ved at trykke en eller flere gange på favetilstands-knappen (nr. 6 på illustrationen side 3) kan De skifte rundt mellem de tilgængelige farvetilstande (se oversigten til højre) illustreret her til venstre. For at skifte mellem at have 7 eller 15 farvetilstande til rådighed, skal De trykke farvetilstands-knappen (nr. 2 på illustrationen side 3) ned, og holde den nede, mens De trykker kortvarigt på knappen for afblændingsgardiner (nr. 2 på illustrationen side 3). Når De gør dette, vises et farve-symbol og antallet af tilgængelige farver, som Se nært eller fjernt Deres Pebble Eco 5 kan bruges både tæt på, f.eks. til læsning, eller som en kikkert til at se længere bort. For at skifte mellem de to tilstande, skal De trykke på knappen øverst til højre på apparatets forside (nr. 5 på illustrationen side 3). Naturlige farver Negative farver Sort/hvid gråtone Sort på hvid Hvid på sort Blå på hvid Hvid på blå Gul på sort Sort på gul Gul på blå Blå på gul Grøn på hvid Hvid på grøn Orange på hvid Hvid på orange Fastfrysning af billedet Deres Pebble Eco 5 er i stand til at fastfryse det, der vises på skærmen. For at bruge denne funktion, skal De holde luppen over det, der skal fastholdes, og trykke på fastfrysnings-knappen (nr. 7 på illustrationen side 3). Billedet bliver nu på skærmen, også selv om De flytter luppen, og det er desuden muligt at justere såvel forstørrelsen som valget af farvetilstand, som beskrevet ovenfor og på side 4. For at ophæve denne fastfrosne tilstand og vende tilbage til normal drift (med det levende billede på skærmen), skal De blot trykke på fastfrysnings-knappen igen. Gemme fastfrosne billeder Når De har fastfrosset et billede som beskrevet ovenfor, kan De gemme billedet i Pebble Eco 5 s indbyggede hukommelse, og kalde det frem senere. Der er plads til cirka 200 billeder. For at gemme et billede, skal De først fastfryse det som beskrevet ovenfor. Tryk derefter på afblændingsknappen (nr. 2 på illustrationen side 3), og hold den nede, mens De trykker kortvarigt på farvevalgs-knappen (nr. 6 på illustrationen side 3). Gennemse gemte billeder For at gense det eller de billeder, De har gemt som beskrevet ovenfor, skal De trykke afblændingsknappen (nr. 2 på illustrationen side 3), og holde den nede, mens De trykker kortvarigt på farvevalgs-knappen (nr. 6 på illustrationen side 3): Dette kalder det seneste billede De har gemt som beskrevet ovenfor, frem på skærmen. Side 5

7 Er der flere billeder, vil de være nummereret, og nummeret på det aktuelle billede vises øverst til venstre på skærmen. De kan nu bruge knapperne til hhv. afstandsvalg (nr. 5 på illustrationen side 3) og fastfrysning af billeder (nr. 7 på illustrationen side 3) til at bladre ét billede frem eller tilbage ad gangen. Bemærk: Billeder taget hhv. på nært hold eller på længere afstand gemmes hver for sig: Hvis Deres Pebble Eco 5 er stillet til at se på nært hold, når De kalder de gemte billeder frem, vises kun de billeder der blev taget med Pebble Eco 5 sat til at se på nært hold. Tilsvarende, hvis Pebble Eco 5 er sat til at se på afstand, vises kun de billeder, der blev taget på afstand. Slette gemte billeder Under gennemsyn af de gemte billeder kan De slette et billede: Bladr frem til det relevante billede som beskrevet ovenfor. Når De har det billede, der skal slettes, fremme på skærmen, skal De først trykke knappen til afblænding (nr. 2 på illustrationen side 3) ned, og holde den nede, mens De trykker på fastfrysnings-knappen (nr. 7 på illustrationen side 3). For at slette alle billeder på én gang, skal De først trykke knappen til afblænding (nr. 2 på illustrationen side 3) ned, og holde den nede, mens De trykker på afstands-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3). Afblændings- gardiner Oplever De problemer med at bevare blikket på én bestemt linje, har Pebble Eco 5 en funktion, der afblænder hele skærmbilledet, på nær en smal stribe; med en passende indstilling af forstørrelsen, passer denne stribe til en enkelt linje tekst. Ved at trykke en eller flere gange på knappen til afblænding (nr. 2 på illustrationen side 3), kan De vælge mellem at bruge hele skærmen, eller blot en smal, lodret eller vandret stribe. Indstil derefter forstørrelsen, så en linje tekst netop passer indenfor striben. Når enten de lodrette eller vandrette afblændingsgardiner er valgt til, kan De bruge knapperne til hhv. valg af afstand og fastfrysning af billeder (nr. 5 og 7 på illustrationen side 3) til at flytte op/ned eller til højre/venstre på skærmen. Justering af skærmens lysstyrke De kan justere lysstyrken i skærmen ved at trykke farvevalgs-knappen (nr. 6 på illustrationen side 3), og holde den nede, mens De trykker en eller flere gange på knapperne til forøgelse (nr. 1 på illustrationen side 3) hhv. formindskelse (nr. 3 på illustrationen side 3). Pebble Eco 5 har fem forskellige lysstyrker at vælge imellem; 20%, 40%, 60%, 80% og fuld styrke. Justering af det indbyggede læselys Når Deres Pebble Eco 5 bruges på tæt hold (mere om valg af afstand på side 5), er der tændt for lyskilderne på luppens underside. De kan justere styrken af disse lyskilder, og især på udpræget blanke overflader (eksempelvis fotos på glittet papir eller en urskive med glas over) kan dette forbedre billedkvaliteten. For at justere lysstyrken, skal De trykke på afstandsknappen (nr. 5 på illustrationen side 3), og holde den nede, mens De trykker på en af knapperne til enten forøgelse (nr. 1 på illustrationen side 3) eller formindskelse (nr. 3 Side 6

8 på illustrationen side 3). På denne måde kan der vælges mellem helt slukket, 20%, 40%, 60%, 80% og 100% af den fulde lysstyrke når De skifter lysstyrke, vises et lygte-symbol sammen med den aktuelt valgte lysstyrke. Brug af læselyset som lommelygte Det indbyggede læselys kan også bruges som lommelygte. For at aktivere denne funktion, skal Pebble Eco 5 være slukket (på tænd/sluk-knappen; nr. 7 på illustrationen side 4) til at starte med. Tryk knappen for afblænding (nr. 2 på illustrationen side 3) ned, og hold den nede, mens De samtidig tænder på tænd/slukknappen: I stedet for at vise et billede på skærmen, tænder Pebble Eco 5 blot for læselyset. Mens luppen benyttes som lommelygte på denne måde, kan De bruge knapperne til hhv. forøgelse og formindskelse (hhv. nr. 1 og 3 på illustrationen side 3) til at skrue op og ned for lysets styrke. Stemmeannoncering af funktioner Når De betjener forskellige funktioner på Deres Pebble Eco 5, vises ofte diverse symboler der annoncerer hvad det er, De har valgt/aktiveret. Der ud over kan De vælge at få disse symboler læst højt af en indbygget (engelsktalende) stemme. For at aktivere eller deaktivere denne funktion, skal De trykke på knappen til valg af afstand (nr. 5 på illustrationen side 3), og holde den nede, mens De trykker kortvarigt på afblændings-knappen (nr. 2 på illustrationen side 3). Når funktionen slås til og fra, vises et symbol med en højttaler og en node når talefunktionen slås til, hører man stemmen sige Speak on. Visning på TV-skærm Pebble Eco 5 kan sluttes til et TV-apparat, og bruge TV-apparatets store skærm til at vise det forstørrede billede; dette giver mulighed for langt større forstørrelser, end på luppens indbyggede skærm. Denne tilslutning kan ske på to forskellige måder: Med HDMI-kablet (nr. 10 på illustrationen side 3), eller med det analoge videokabel (nr. 2 på illustrationen side 3). Nærved alle nyere TV-apparater har et stik op bagsiden eller langs kanten, der passer til HDMI-kablet, mens lidt ældre modeller har tre runde stik i farverne rød, gul og hvid. Sidstnævnte passer til stikkende på det analoge videokabel. Bemærk: Har Deres TV både HDMI og de tre farvemærkede stikhuller, anbefales det at bruge HDMI-kablet, da dette giver den bedste billedkvalitet på TV-apparatets skærm. Har Deres TV HDMI-stikhul, skal De sætte det store stik på HDMI-kablet i HDMI-stikhullet på Deres TV-apparat, og det lille stik i stikhullet mærket HDMI på Pebble Eco 5 (nr. 5 på illustrationen side 4). Har Deres TV tre små runde stikhuller i farverne rød, gul og hvid, skal De sætte de tre runde stik på det analoge kabel i disse huller, så farverne på stik og huller passer sammen. I den modsatte ende af det analoge kabel findes et enkelt, sort stik, som passer i stikhullet mærket AV OUT (nr. 6 på illustrationen side 4) på Deres Pebble Eco 5. Tænd for TV-apparatet og for Pebble Eco 5, og sæt TV et til at vise lyd og billede fra den tilsluttede, eksterne signalkilde (kig efter en knap kaldet AV, SOURCE, INPUT eller på TV et eller dets fjernbetjening). Når Side 7

9 luppen er tilsluttet et TV-apparat som beskrevet ovenfor, kan De opleve at luppens indbyggede skærm slukker, mens billedet vises på TV-skærmen i stedet. Musikafspiller Deres Pebble Eco 5 kan bruges som musikafspiller, så De kan nyde Deres favoritmusik mens De bruger luppen. For at overføre musik til Pebble Eco 5, skal De slutte luppen til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel (nr. 3 på illustrationen side 3): Det lille stik på kablet sættes i USB-stikhullet på Pebble Eco 5 (nr. 4 på illustrationen side 4), og det lidt større stik sættes i et ledigt USB-stikhul på en computer. Når De tænder for Pebble Eco 5, vil luppen på computeren optræder luppen som et nyt drev, hvor De finder mapperne MUSIC, READER_FAR og READER_NEAR (se illustrationen til højre). Overfør de ønskede musikstykker (i det MP3-format der er gængs til mobiltelefoner og andre enheder, der kan afspille digital musik) til mappen MUSIC. Sluk for Pebble Eco 5, fjern USB-kablet og tænd luppen igen. Afspilning af den indlagte musik betjenes således: For at starte musikafspilningen, skal De trykke fastfrysningsknappen (nr. 7 på illustrationen side 3) ned, og holde den nede, mens De trykker kortvarigt på knappen for afblændingsgardiner (nr. 2 på illustrationen side 3). For at holde en kort pause i musikafspilningen, skal De bruge samme kombination af fastfrysningsknappen og afblændingsgardin-knappen. Har De overført mere end ét musikstykke (flere MP3-filer) til luppen, kan De springe frem til næste eller forrige musikstykke ved at trykke fastfrysningsknappen (nr. 7 på illustrationen side 3) ned, og holde den nede, mens De trykker kortvarigt på en af knapperne til justering af forstørrelsen (nr. 1 og 3 på illustrationen side 3). For at justere lydstyrken, skal De trykke fastfrysningsknappen (nr. 7 på illustrationen side 3) ned, og holde den nede, mens De trykker en af knapperne til justering af forstørrelsen (den med + for at skrue op, eller den med for at skrue ned) og holder den nede, indtil en passende lydstyrke nås. For at stoppe musikafspilningen helt, skal De trykke knappen fastfrysningsknappen (nr. 7 på illustrationen side 3) ned, og holde den nede, mens De trykker i nogle sekunder på knappen for afblændingsgardiner. Bemærk: Musikken skal deles om pladsen i hukommelsen med de billeder, De fastfryser og gemmer (mere herom på side 5) jo mere musik De overfører til luppen, desto færre fastfrosne billeder er der plads til. Og jo flere fastfrosne billeder, desto mindre plads til musik. Side 8

10 Problemløsning Hvis De oplever problemer med brugen af Deres Pebble Eco 5, kan De bruge nedenstående oversigt til at identificere og afhjælpe problemet: Skærmen er mørk Pebble Eco 5 starter slet ikke op, når man prøver at tænde for den. Billedet er uskarpt eller har utydelige pletter Teksten på skærmen er for lille Billede vises ikke på det tilsluttede TV-apparat Er afbryderen (nr. 7 på illustrationen side 4) sat på ON? Prøv evt. at sætte den til OFF, og så stil den tilbage til ON igen. Batteriet kunne være tømt for strøm prøv at lade det op. Er luppen sat til den rigtige afstand? Prøv evt. knappen til afstandsvalg (nr. 5 på illustrationen side 3) Det er ofte et tegn på, at batteriet er tømt for strøm. Prøv at lade luppen op. Er luppen sat til den rigtige afstand? Prøv evt. knappen til afstandsvalg (nr. 5 på illustrationen side 3) Den ene eller begge kameralinser (nr. 2 og 3 på illustrationen side 4) kan være tilsmudset; tør den ren med den medfølgende pudseklud. Brug knappen til forøgelse af forstørrelsesgraden (nr. 1 på illustrationen side 3) til at få billedet op i størrelse. Tjek at HDMI-kablet eller det analoge videokabel er sat i stikhullerne på hhv. TV og Pebble Eco 5. Tjek at TV et er sat til at modtage det eksterne signal. Side 9

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat

Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat Brugsvejledning til Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Clover 7 transportabelt forstørrelsesapparat

Clover 7 transportabelt forstørrelsesapparat Brugsvejledning til Clover 7 transportabelt forstørrelsesapparat Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Dansk vejledning til. Pebble Basic. Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf

Dansk vejledning til. Pebble Basic. Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf Dansk vejledning til Pebble Basic Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Rundt om Pebble Basic...3 Medleveret

Læs mere

Dansk vejledning til Clover 7S elektronisk lup

Dansk vejledning til Clover 7S elektronisk lup Dansk vejledning til Clover 7S elektronisk lup Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk 1 Tillykke med anskaffelsen af Deres Clover 7S elektroniske

Læs mere

Dansk brugsvejledning til Clover 3 elektronisk lup

Dansk brugsvejledning til Clover 3 elektronisk lup Dansk brugsvejledning til Clover 3 elektronisk lup Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk 1 Tillykke med Deres nye Clover 3 elektronisk lommelup.

Læs mere

Brugsvejledning til Mag7 elektronisk lup

Brugsvejledning til Mag7 elektronisk lup Brugsvejledning til Mag7 elektronisk lup Elektroniske lupper fra Lys og lup er så meget nemmere at bruge end traditionelle lupper: Kæmpe forstørrelse, særlige farvetilstande, fastfrysning af billedet og

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Dansk brugsanvisning til Zoomax Snow 10 Pro elektronisk forstørrelsesapparat

Dansk brugsanvisning til Zoomax Snow 10 Pro elektronisk forstørrelsesapparat Dansk brugsanvisning til Zoomax Snow 10 Pro elektronisk forstørrelsesapparat Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Indhold Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Zoomax Snow håndholdt læseapparat

Zoomax Snow håndholdt læseapparat Zoomax Snow håndholdt læseapparat Brugsanvisning V3.4 Producent: Zoomax Leverandør: LVI Low Vision International Side 1 af 17 Indhold Beskrivelse...3 Tilbehør...3 Generel anvendelse...5 Batteriinstallation...5

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk vejledning til. Maj Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf

Dansk vejledning til. Maj Lys og lup ApS Erhvervsvej Rødovre Tlf Dansk vejledning til Maj 2016 Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Indhold Indledning...2 Sikkerhedsforskrifter...2 Transport...3 Vedligeholdelse...3

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat

Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat Brugsvejledning til Amigo HD forstørrelsesapparat Tillykke med Deres køb af Amigo HD fra Lys og lup. Amigo HD er et håndholdt forstørrelsesapparat, som De kan have med overalt. Amigo HD vejer under 600

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Multiroom Åbn kasserne og kontrollér at alle delene er der. Scart kabel Netgear/Zyxel switch Fjernbetjening Netværkskabel 1m Netværkskabel 1m Infrarød modtager (0 V) HDMI kabel

Læs mere

ONYX PHD. Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com. 440783-001 Rev.

ONYX PHD. Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com. 440783-001 Rev. ONYX PHD Bærbart CCTV Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. www.freedomscientific.com 440783-001 Rev. B Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg,

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Til et klassisk TV-setup er der typisk tre mulige mikrofoner - nemlig kameramikrofonen, en ekstern retningsbestemt mikrofon og en microport.

Til et klassisk TV-setup er der typisk tre mulige mikrofoner - nemlig kameramikrofonen, en ekstern retningsbestemt mikrofon og en microport. LYDOPTAGELSE Lyden er en ekstrem vigtig del af en film eller et TV-indslag og ofte afgørende for forståelsen af historien. Seerne kan delvist se bort fra dårlige billeder men er lyden dårlig, finder fingeren

Læs mere

Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3

Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3 Brugsanvisning MagniLink Visus 4,3 LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus 4,3 brugsanvisning 7944034 Inden ibrugtagning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte.

Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Brugermanual Sammenfatning af original engelsk manual WED 2000A Ultralydsskanner til drægtighedsscanning på søer og gylte. Hvordan udføres en korrekt drægtighedsskanning Placer ultralydsproben i bugen

Læs mere