Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger"

Transkript

1 Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser, får han eller hun løbende pleje og spredning af risikoen. Der er åbenhed om investorernes afkast og omkostninger. Men hvordan ser de egentlig ud de 8. danskere, der ejer investeringsbeviser? Det giver vi svaret på i dette portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger. Nogle af konklusionerne er: Kursværdien af den gennemsnitlige investors portefølje steg med 6. kroner i 212. Den gennemsnitlige investor ejer nu beviser for lidt over 4. kroner. I alle aldersgrupper og landsdele har mænd investeret mere end kvinderne. Investeringsforeningerne har flest investorer i Østjylland. Målt i forhold til indbyggertal er investeringsbeviser dog mest udbredte nord for København Investeringsbeviser er mest populære hos danskere mellem 6 og 69 år. I den aldersgruppe ejer hver tredje mand mindst et investeringsbevis. Investeringsbeviser er både til dem med store og små pengepunge: 84. investorer ejer beviser for over 1 mio. kroner, mens 149. ejer for mindre end 25. kroner. I NDHOLD Investeringsbeviser er nummer 1 hos investorerne Danske obligationer lægger den solide bund En nemmere måde at investere på Hver syvende dansker ejer investeringsbeviser Kvinderne investerer stadig forsigtigt men de har fået større appetit på aktier Udlandet trækker i investorerne Der er flest investorer mellem 6 og 69 år De ældre ejer flest beviser Flest investorer i Østjylland Investorerne i whiskybæltet ejer flest investeringsbeviser Både til store og små pengepunge Større andel af høj-risikoinvesteringer i husholdningernes porteføljer

2 december 4 maj 6 oktober 7 marts 9 august 1 januar 12 2 Så store beløb har private sat i investeringsbeviser, aktier og obligationer Investeringsbeviser 33 Direkte investeringer Danske aktier Danske obligationer Kilde: VP SECURITIES (VP) Investeringsbeviser er nummer 1 hos investorerne Værdien af privates investeringsbeviser steg i 212 fra 288 til 33 mia. kroner. Det er det højeste niveau nogensinde. Investorerne kan kun lige skimte finanskrisen i bakspejlet. Til sammenligning ejede danskerne danske aktier for 191 mia. kroner og danske obligationer for 87 mia. kroner ultimo 212. Dermed er investeringsbeviserne en klar nummer 1 hos de private investorer. Som det fremgår af søjlerne ovenfor, har danskerne placeret større summer i investeringsbeviser end i danske aktier og obligationer til sammen. Danskerne har mistet appetitten på direkte obligationsinvesteringer. Ultimo 28 var investeringerne på 144 mia. kroner et tal der siden da er skrumpet 57 mia. kroner, svarende til 4 pct. Tallene omfatter kun direkte ejerskab og kun papirer registreret i VP SECU- RITIES (VP). Direkte investeringer i eksempelvis udenlandske værdipapirer tæller således ikke med. Privates opsparing i investeringsbeviser blev i 212 påvirket i opadgående retning af både kursstigninger og yderligere indskud. Samlet blev der investeret 34 mia. kroner i detailrettede investeringsbeviser sidste år Grafen viser udviklingen i kursværdien af privates investeringsbeviser siden 23. Mio. kroner. Kilde: VP.

3 3 Danske obligationer lægger den solide bund i de fleste porteføljer Investeringsbeviser er både til dem, der vil investere med livrem og seler og til dem, der har mod på en opsparing med bedre afkastmuligheder, men til gengæld med risiko for større udsving undervejs. De mest kursstabile investeringsbeviser er dem med danske obligationer. I den anden ende finder man de aktiebaserede beviser med fokus på et enkelt land eller en enkelt sektor. InvesteringsForeningsRådet har analyseret, hvor danskerne placerer deres sparepenge, og hvilket afkast de fik i 212. Analysen omfatter de mest populære kategorier af investeringsbeviser, svarende til 85 pct. af de samlede investeringer. Den foretrukne kategori er stadig danske obligationer (den store sorte cirkel i diagrammet herunder. Her har danskerne investeret mere end 11 gange så stort et beløb som i emerging marketsaktier, der udgør 3 pct. af den samlede portefølje. Globale aktieinvesteringer (den grønne cirkel) tegner sig for knap 15 pct. af investorernes samlede placering og er den mest populære aktieplacering. Diagrammet viser en tydelig sammenhæng mellem afkast og risiko. Med et medianafkast på 4,2 pct. i 212 og en medianrisiko omkring 3 pct. er investeringsbeviser med danske obligationer det næsten urokkelige fundament i porteføljerne. Ovenpå bygger investorerne videre med f.eks. aktiebaserede beviser for at få bedre afkastmuligheder. I modsat ende af skalaen findes de danske aktier, som gav det højeste afkast i 212 (24 pct.), men også har den højeste risiko. Sådan har private placeret deres opsparing: Sammenhængen mellem risiko og afkast Afkast 212, % Danske aktier Emerging markets aktier Europæiske aktier Globale aktier Emerging markets obligationer Erhvervsobligationer Blandede Danske obligationer Risiko målt over 5 år Cirklernes centrum er bestemt af kategoriernes medianrisiko og -afkast. Cirklernes størrelse er bestemt af, hvor store investeringer private investorer har i denne kategori. Kilde: VP/InvesteringsForeningsRådet.

4 4 En nemmere måde at investere på Investeringsbeviser giver alle investorer fordele i form af løbende pleje og risikospredning. For en investering på bare 5., 1. eller 2. kroner i investeringsbeviser kan investor f.eks. blive medejer af en vifte af europæiske aktier eller globale obligationer uden at skulle bekymre sig om at passe og pleje investeringerne. Samtidig får investor risikospredning fra første krone. De fleste private investorer køber investeringsbeviser gennem landets banker. Her kan de få råd om investering, her kan de få afdækket deres investe- rings- og risikoprofil, og her kan de handle beviserne. Investeringsbeviser kan fx også købes og sælges via netbanker på lige fod med andre værdipapirer. Private kan investere frie midler (penge, der ikke er bundet) pensionsopsparing (kapitalpension, ratepension, aldersopsparing eller selvpension) midler under virksomhedsordningen børneopsparinger direkte i investeringsbeviser. Som du kan læse i denne analyse, ejer 8. danskere investeringsbeviser direkte. Men afkastene af investeringsbeviserne har betydning for langt flere. De fleste danskere er indirekte medlemmer af investeringsforeningerne, fordi pensionskasser, livsforsikringsselskaber, ATP og LD investerer milliardbeløb gennem investeringsforeningerne. Disse investeringer, som primært stammer fra danskernes pensionsopsparing og kan være placeret i investeringsbeviser via f.eks. unit-link-ordninger, indgår ikke i denne analyse.

5 5 Hver syvende dansker ejer investeringsbeviser Ultimo 212 ejede cirka 8. private investorer et eller flere investeringsbeviser. Det er et fald på cirka 1. investorer i løbet af året. Antallet svarer til, at cirka 14 pct. af danskerne ejer investeringsbeviser. Det er lavere end eksempelvis i Norge og Sverige. Omkring 3 pct. af nordmændene ejer beviser. I Sverige er andelen meget højere. Det hænger blandt andet sammen med, at svenskerne tidligere sparede skat, når de investerede via allemandsfondar, som investeringsbeviser hed på den anden side af Øresund. Derudover investeres den ATP-lignende premiepension i investeringsbeviser. Medlemstallet i Danmark toppede i cirka 875. i sommeren 27 lige før finanskrisen begyndte at kradse. Siden er antallet af investorer faldet. Til gengæld stiger det gennemsnitlige investeringsbeløb pr. investor. Ultimo 29 ejede den gennemsnitlige investor beviser for cirka 29. kroner. Tre år senere er tallet steget til over 4. kroner. Alene i 212 steg den gennemsnitlige kursværdi af investorenes investeringsbeviser mere end 6. kroner. Som det fremgår af grafikken herunder, er mændenes gennemsnitlige investering noget højere end kvindernes ultimo 212 var forskellen på cirka 1. kroner i mændenes favør kvindelige investorer mandlige investorer 8. danskere investerer i investeringsbeviser. Der er en overvægt af mandlige investorer. Kilde: VP. Sådan har værdien af den gennemsnitlige investors investeringsbeviser udviklet sig Alle Mænd Kvinder Kilde: VP

6 6 Sådan fordeler kvinder og mænd deres opsparing på de forskellige typer af inv.-beviser Mænd Kvinder % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Obl.baserede Aktiebaserede Blandede Kilde: VP. Kvinderne investerer mere forsigtigt Analysen viser, at kvinder og mænd investerer meget forskelligt. Helt særegent for Danmark har både mænd og kvinder placeret mest i obligationsbaserede beviser. Hos kvinderne er andelen næsten 2/3 svarende til 84,6 mia. kroner (se diagrammet ovenfor). Forklaringen er, at kvindelige investorer traditionelt er forsigtige med deres sparepenge og derfor foretrækker de kursstabile obligationer. Til gengæld har mændene en større andel af aktiebaserede beviser 36 pct. mod kvindernes kun 27 pct. Mændenes aktieinvesteringer har den dobbelte værdi af kvindernes (71 mod 35 mia. kroner). Blandede afdelinger, som mikser obligationer og aktier, udgør 1-12 pct. hos begge køn. men de øgede aktieinvesteringerne i 212 Selvom kvinderne stadig har en forkærlighed for obligationer, så købte de faktisk flere aktiebaserede beviser end mændene i 212. Kvinderne øgede andelen af aktiebaserede beviser med 5,9 pct. mændene kun med 3,7 pct. Størst interesse var der dog for de blandede afdelinger. Flere og flere investorer efterspørger de blandede afdelinger, som mikser danske og udenlandske aktier og obligationer i én og samme investering. I 212 kom der 21. flere investorer til denne type investeringer. Sådan fordelte kvinder og mænd deres køb i 212 på de forskellige typer af inv.-beviser Obl. baserede Aktiebaserede Blandede I alt Mænd Kvinder Søjlerne viser, hvilke typer af investeringsbeviser mænd og kvinder købte i 212. Udtrykt som procentuel vækst i løbet af året. Kilde: VP

7 7 Udlandet trækker i investorerne Investor får en bedre risikospredning i sine investeringer ved at kombinere danske og udenlandske papirer. Kun de færreste private investorer har en tilstrækkelig formue til at opnå en fornuftig spredning på udenlandske papirer, hvis de investerer på egen hånd. Derfor benytter mange investeringsforeningerne som en nem genvej til de udenlandske aktier og obligationer. Gennem de senere år er andelen af udenlandske værdipapirer da også vokset i privates porteføljer. I 212 bevægede investorerne sig i stor stil væk fra især danske obligationer til fordel for udenlandske obligationer. Ultimo 212 udgjorde investeringerne i udenlandske papirer mere end halvdelen af privates investeringer. Se lagkagen til højre. DK obl. 34% Blandede 11% DK aktier 3% Udl. aktier 29% Udl. obl. 23% Lagkagen viser, hvordan private investorer havde placeret deres opsparing ultimo 212. Kilde: VP. Sådan flyttede investorerne rundt på deres investeringsbeviser i 212 Obligationer, Emerging Markets Obligationer, Non-Investment Grade Blandede Aktier Globale Obligationer, Investment Grade Aktier Japan Aktier Health Care Aktier Fjernøsten Obligationer Korte danske Obligationer Øvrige danske Søjlediagrammet viser de fem typer af investeringsbeviser, hvor investorerne købte og solgte mest i 212. Investorerne flyttede i stor stil penge fra danske obligationer til udenlandske obligationer. Omfatter branchens detailafdelinger, som også efterspørges af andre end private investorer. Gjort op i mio. kroner Kilde: InvesteringsForeningsRådet

8 8 Sådan er aldersfordelingen blandt investorerne Antal inv. % af bef Kvinder Mænd Kvinder % Mænd % Kilde: InvesteringsForeningsRådet og Danmarks Statistik. Flest investorer i aldersgruppen 6-69 år Der er forskelle i antallet af investorer i de enkelte aldersgrupper. Investeringsbeviser er mest populære hos de 6 til 69-årige. Her ejer flere end 19. danskere investeringsbeviser. Næsten hver tredje mand i alderen 6 til 69 ejer et eller flere investeringsbeviser. Men investeringsbeviser er også for de yngre aldersklasser - dem under 2: Her har investeringsforeninger flere end 7. investorer. og de ældre ejer også flest investeringsbeviser De 8. investorer ejer i gennemsnit investeringsbeviser for lidt over 4. kroner. Men beløbet varierer betydeligt med alderen. De ældre aldersgrupper, som har sparet op gennem et langt liv, ejer ikke overraskende flest investeringsbeviser. For mandlige investorer over 9 år er gennemsnitsinvesteringen over 8. kroner. I alle aldersgrupper har mænd sat større beløb i investeringsbeviser end kvinderne. Sådan er sammenhængen mellem investeringsbeløb og alder. Kilde: VP Gns. kvinder Gns. mænd

9 9 Investeringsforeningerne har flest medlemmer i Østjylland Cirka hver syvende dansker ejer investeringsbeviser. Men der er store forskelle fra landsdel til landsdel. finde førstepladsen. I whiskybæltet (postnumrene 28 til 2999) ejer hver femte investeringsbeviser. Målt i antal investorer er investeringsbeviser mest populære i Østjylland (postnumre ). Her bor 13. af foreningernes i alt 8. investorer. Det svarer til, at 15 pct. af østjyderne ejer investeringsbeviser. Målt i forhold til indbyggertallet skal vi dog en tur nord for København for at I modsat ende ligger København - Frederiksberg, hvor kun godt 9 pct. af beboerne har investeringsbeviser, men dog med en gennemsnitlig formue på over 4. kroner pr. investor. Hovedsagelig fordi kvinderne i området har store gennemsnitlige formuer. Her bor investorerne antal investorer og i andel af befolkningen Investorer Kvinder Mænd Kvinder % Mænd % Kilde: VP og Danmarks Statistik. Tabellen til højre viser, hvilke postnumre de enkelte områder dækker over. % Kbh Fr'berg KBH omegn Whisky-bæltet Øvrige Nordsj Syd- og Vestsj Fyn Syd- og Sdrjl Midt- og Vestjl Østjylland Nordjylland

10 1 Så store beløb har investorerne i forskellige landsdele placeret i investeringsbeviser Pr. mandlig inv Pr kvindelig inv Kilde: VP Investorerne i whisky-bæltet har sat de største beløb i investeringsbeviser Investorerne nord for hovedstaden har placeret de største beløb i investeringsbeviser. De mandlige investorer bosat i postnumrene ejer i gennemsnit for lidt over 7. kroner. Det er 63 pct. over landsgennemsnittet. I den anden ende ligger fynboerne, hvor den gennemsnitlige mandlige investor ejer for lidt under 4. kroner. I alle landsdele har mændene flere investeringsbeviser på kistebunden end kvinderne. Investeringsbeviser er både til de små og store pengepunge Som søjlediagrammet herunder viser, ejer de fleste investorer investeringsbeviser for mellem 1. og 5. kroner. Men 84. danskere ejer beviser for mere end 1 mio. kroner et an- tal, der er steget mere end 3. på kun tre år. Hver femte investor (149.) ejer beviser for mindre end 25. kroner. Så investeringsbeviser er både til store og små pengepunge. e Sådan er sammenhængen mellem antallet af investorer og investeringsbeløb < >1. Søjlediagrammet viser, sammenhængen mellem antallet af investorer (lodret) og værdien af deres investeringsbeviser (vandret, 1. kroner). De fleste investorer (flere end 25.) ejer investeringsbeviser for mellem 1. og 5. kroner. Kilde: VP

11 11 Husholdningerne øgede andelen af mere risikobetonede investeringer De gode aktieafkast i 212 og bevægelsen væk fra danske obligationer ændrede ved risikoen på investorernes investeringer i løbet af 212. Danmarks Nationalbank regner på, hvordan husholdningernes investeringer er fordelt på investeringsbeviser med henholdsvis lav, mellem og høj risiko. I løbet af 212 faldt andelen af investeringsbeviser i den mindst risikobe- tonede kategori fra 42 pct. til 36 pct. Til gengæld steg andelen af investeringsbeviser med både mellem og høj risiko. Det betyder dog ikke, at investorernes porteføljer under ét blev mere risikobetonede. For det interessante er risikoen på investors samlede placeringer. Og den er blandt andet bestemt af, i hvor høj grad de forskellige investeringer svinger sammen. Sådan udviklede risikoen på husholdningernes investeringsbeviser sig fra 211 til Søjlerne viser, hvordan husholdningerne havde placeret deres opsparing i investeringsbeviser med henholdsvis lav, mellem og høj risiko ultimo 211 og 212. Eksempelvis ejede husholdningerne investeringsbeviser for 117 mia. kroner med mellem risiko ultimo 212. % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Lav risiko Mellem risiko Høj risiko Kilde: Danmarks Nationalbank

12 12 InvesteringsForeningsRådet er interesseorganisation for investeringsforeningsbranchen. Vi arbejder for optimale rammer, så private og institutionelle investorer altid har nem adgang til professionel forvaltning af deres investeringer. Læs mere på Analysen er udarbejdet af økonom Christian Kaasen og kommunikationschef Torben Groth Hansen Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til analysen. Analysen er baseret på tal og statistikker fra VP SECURITIES, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og InvesteringsForeningsRådet. Alle tallene er ført frem til eller gjort op pr

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2011 1. marts 2011 Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne analyse af de private

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011

Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011 Analyse januar 2012 2011 17. januar 2012 Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011 Trods aktiekursfald flere steder i 2011 slutter de danske investeringsforeninger 2011 med den højeste forvaltede

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Der er stor fokus på udviklingen på aktiemarkedet i år. Aktiekurserne er faldet med cirka 10% siden årets

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Mål, meninger og resultater

Mål, meninger og resultater Mål, meninger og resultater 2011 Læs blandt andet: Et Puslespil med perspektiver Ønske: Europas bedste rammelovgivning Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Nordiske aktier gav de bedste afkast

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning

Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning Den samfundsmæssige betydning af investeringsforvaltning 1 K O N F E R E N C E OM I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S O M E K S P O R T E R H V E R V 3 1. O K T O B E R 2 0 1 3 J E S P E R

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Sida 1 Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Baseret på en undersøgelse fra Synovate for Nordea Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom 12. januar 2009 1

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Officiel omkostningsanalyse 2009

Officiel omkostningsanalyse 2009 Officiel omkostningsanalyse 2009 I denne omkostningsanalyse sætter vi fokus på, hvordan omkostningssiden ved at eje investeringsbeviser udviklede sig i 2008 et år, der på alle måder stod i finanskrisens

Læs mere

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse 28-årige Rasmus Viggers og 31-årige Thøger Dam Johansen har opsagt hver deres drømmejob i København for at gå solo med en nordjysk formueforvalter. De

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Afkastrapport for danske investeringsfonde

Afkastrapport for danske investeringsfonde Afkastrapport for danske investeringsfonde 2 ANALYSE INDLEDNING Det finansielle marked er et vigtigt element i at skabe et samfund rigere på muligheder. For selvom der er andet end penge her i livet, er

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Uligheden i indkomster stiger

Uligheden i indkomster stiger Uligheden i indkomster stiger har ikke kun alene højeste disponible indkomst, de har også oplevet en væsentlig højere stigning end andre lønmodtagere. Indkomstgabet mellem topledere og lavtlønnede er steget

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere