Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper"

Transkript

1 Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent Professional Services TimeLog A/S T udgave 2009 TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes. TimeLog Project giver avancerede muligheder for at styre, hvordan det enkelte projekt skal faktureres, dels med hensyn til om der skal faktureres efter forbrugt tid eller ud fra en fast pris, dels hvornår de enkelte dele af projektet skal betales. Derudover tilbydes en fleksibel faktureringsproces, hvor detaljeringsgraden kan tilpasses kundens ønsker, overblikket kan øges ved hjælp af overskrifter og subtotaler, og de enkelte beløb kan justeres i overensstemmelse med hvad man reelt finder fakturerbart. Dette dokument beskriver grundlæggende begreber, der anvendes i forbindelse med betalingsplaner og fakturering i TimeLog Project. Endvidere beskrives, hvordan man opsætter sine projekter, så de understøtter typiske faktureringsmodeller, samt hvordan det kommer til udtryk ved fakturering. Beskrivelserne forudsætter, at læseren er bekendt med oprettelse af projekter, faseplaner og budgettering i TimeLog Project. Opsætning af betalingsplaner I TimeLog Project giver et projekts faseplan og budget ikke blot mulighed for at sammenligne de budgetterede med de faktiske indtægter de kan også kombineres med en betalingsplan, som bestemmer hvilke dele af projektet, der skal faktureres, hvornår og til hvilken pris. TimeLog Project giver mulighed for at opstille betalingsplaner på tre niveauer: Projekt til fast pris eller fastprisprojekt. Faser til fast pris eller fastprisfaser. Fakturering efter medgået tid eller forbrugttidsfaser. Det er muligt kombinere de tre forskellige niveauer på samme projekt alt efter behov. et benyttes, når der er aftalt en samlet pris for hele projektet uanset tidsforbug. Ved et fastprisprojekt opstilles en betalingsplan med en eller flere rater, der tilsammen giver projektprisen. Betalingsplanen kan fx bestemme, at der faktureres i tre rater med ved projektstart, mens yderligere faktureres, når visse mål er opfyldt, og de sidste , når projektet er leveret og afsluttet. Det giver en projektpris på i alt. Der kan være et vilkårligt antal faser, som er omfattet af projektets samlede pris, og disse faser faktureres således samlet som et fastprisprojekt ifølge projektets betalingsplan. Fastprisfaser Fastprisfaser benyttes, hvis der er enkelte faser, der skal faktureres til en fast pris. For hver fastprisfase findes en rate i projektets betalingsplan, som bestemmer, hvornår der skal faktureres for fasen. I modsætning til et fastprisprojekt, hvor flere faser faktureres ud fra samme betalingsplan, findes der én rate for hver fastprisfase. Det

2 Forskellen mellem et fastprisprojekt og fastprisfaser er, at med et fastprisprojekt kan der registreres tid på flere forskellige faser, som alle er dækket af projektets faste pris, og denne pris kan faktureres over flere rater. vil sige, at hvis der er flere fastprisfaser, kan de faktureres ud fra helt forskellige kriterier og på forskellige tidspunkter. Forskellen mellem et fastprisprojekt og fastprisfaser er altså, at med et fastprisprojekt kan der registreres tid på flere forskellige faser, som alle er dækket af projektets faste pris, og denne pris kan faktureres over flere rater. Det giver en mere detaljeret tidsregistrering og mulighed for styring af faktureringen. Derimod giver hver fastprisfase kun mulighed for at registrere tid på én fase, og der faktureres kun i én rate. Fastprisfaser er derfor bedst egnede til situationer, hvor det oprindelige fastprisprojekt udvides med ekstra ydelser til fast pris. Fakturering efter medgået tid Fakturering efter medgået tid eller forbrugttidsfaser benyttes, hvor prisen afhænger af tidsforbruget. Forbrugttidsfaser faktureres ikke i rater, idet man i stedet løbende fakturerer det påløbne tidsforbrug gennem hele fasens løbetid. Tidsforbruget på disse faser kan derfor faktureres over et vilkårligt antal gange, og hver tidsregistrering på faserne kan behandles separat i fakturamodulet. Eksempel 1: Opstilling af betalingsplan for et projekt I et projekt indgår følgende faser: Fase FPP1 FPP2 FPP3 FPF1 FPF2 FTF1 FTF2 Afregningstype Fastprisfase Fastprisfase Forbrugttidsfase Forbrugttidsfase I projektets betalingsplan kan der nu opstilles et antal rater, der udgør den samlede og faste pris for alle faser af afregningstypen fastprisprojekt : Rate Fakturadato Beløb 25 % ved projektstart % efter 45 dage % ved projektafslutning Total Fastprisfaser For hver fastprisfase indeholder betalingsplanen automatisk en rate. Beløbet på raten tilsvarer fasens budget. Ændrer man fasens budget opdateres ratebeløbet og omvendt: Rate Fase Fakturadato Beløb Påbegyndelse af FPF1 FPF Levering af FPF2 FPF Total For hver forbrugttidsfase er der en rate i betaltingsplanen: Fase FTF1 FTF1 Beløb Afhænger af forbrug Afhænger af forbrug Side 2 af 8

3 Forbrugttidsfaser kan kombineres med et fastprisprojekt, hvis fx det oprindelige projekt undervejs er blevet udvidet med ekstra ydelser, hvor prisen afhænger af tidsforbruget, eller i tilfælde hvor dele af projektet faktureres efter forbrugt tid. Hele projekter kan også faktureres alene efter medgået tid. Betalingsplan og faseplan er adskilte ets betalingsplan og faseplanen kan opstilles uafhængigt af hinanden. Hvis der fra projektets start foreligger en aftale om de rater, der skal faktureres, kan den økonomisk ansvarlige for projektet opstille betalingsplanen, allerede inden projektlederen går i gang med at opstille en faseplan. På den måde kan projektstyringen opdeles i arbejdsaktiviteter og økonomi, så projektlederen kan fokusere på at inddele projektet i de relevante aktiviteter, som der skal registreres tid på, uden at skulle tænke på, hvordan faktureringen skal foregå. Ved fakturering af et projekt udvælger man manuelt de poster i kundens fakturapotentiale, der skal føjes til fakturaen. Fakturapotentialet kan dels bestå af rater, som i betalingsplanen er opstillet for den fastprisprojektet og for fastprisfaser, dels af tidsregistreringer på faser, der faktureres efter medgået tid. Derudover kan der i fakturapotentialet indgå rejseudgifter og indkøb. Med udvidelsen TimeLog Help Desk kan der endvidere indgå supportaktiviteter. På den side, hvor fakturaen opbygges, vises kundens fakturapotentiale, således at man kan udvælge poster og føje dem til fakturaen som fakturalinjer. Ved hjælp af et datointerval kan brugeren begrænse listen med fakturapotentialet til kun at vise poster indenfor en bestemt periode. Datointervallet har forskellig betydning for henholdsvis rater for fastprisprojekt eller fastprisfase og for tidsregistreringer på forbrugttidsfaser samt indkøb og rejseudgifter. Rater for fastprisprojekt og fastprisfaser: Fakturapotentialet viser en linje for hver rate, der har en faktureringsdato inden for det angivne datointerval. Tidsregistreringer på forbrugttidsfaser samt indkøb og rejseudgifter: Fakturapotentialet viser en linje for hver registrering med en registreringsdato inden for det angivne datointerval. Eksempel 2: Fakturering af et projekt Tidsregistrering På projektet fra eksempel 1 er der påløbet følgende tidsregistreringer: Dato Fase Timer FPF FTF FPP FPP FPP FTF FPP FTF FTF FPF FPF1 6 Opret fakturakladde En fakturakladde for projektet oprettes og datointervallet for fakturapotentialet sættes til til Fortsættes næste side Side 3 af 8

4 fortsat fra forrige side I fakturapotentialet vises følgende linjer: Rater på fastprisprojekt Rate Fakturadato Beløb 25 % ved projektstart Rater på fastprisprojekt Rate Fase Fakturadato Beløb Påbegyndelse af FPF1 FPF Dato Fase Beløb FTF FTF2 5 Der vises altså kun en linje for hver rate på fastprisprojektet og fastprisfaser, uanset hvor mange tidsregistreringer der er foretaget på de pågældende faser inden for datointervallet. Bemærk, at raten Påbegyndelse af FPF1 er med i fakturapotentialet, selv om der ikke er registreret tid på fasen indenfor datointervallet. Omvendt fremgår fase FPF2 ikke af fakturapotentialet, selv om der er registreret tid på fasen inden for datointervallet. Det skyldes, at raten på denne fase har en faktureringsdato, der ligger uden for datointervallet. Faserne FTF1 og FTF2 afregnes efter forbrugt tid. Derfor viser fakturapotentialet en linje for hver tidsregistrering på disse faser inden for datointervallet. Eftersom der findes to registreringer på FTF2 inden for intervallet, vises disse i fakturapotentialet, mens FTF2 registreringen for ikke vises. Fasen FTF1 fremgår ikke, da tidsregistreringen på denne fase ( ) ligger uden for datointervallet. I betalingsplanen kan projektlederen markere de enkelte rater og forbrugttidsfaser som klar til fakturering, efterhånden som de opfylder betingelserne for fakturering. Klarmelding til fakturering Ofte er faktureringen af en fase eller rate afhængig af, at en leverance har fundet sted, eller at projektarbejdet har nået et bestemt punkt. At faktureringsdatoen på en rate er nået er derfor ikke altid ensbetydende med, at raten kan faktureres. I betalingsplanen kan projektlederen derfor markere de enkelte rater og forbrugttidsfaser som klar til fakturering, efterhånden som de opfylder betingelserne for fakturering. Denne markering flyder direkte over i faktureringsmodulet, hvor den faktureringsansvarlige kan begrænse fakturapotentialet til kun at omfatte det, der er markeret som klar til fakturering. På denne måde opnås en simpel og effektiv kommunikation mellem projektlederen og den ansvarlige for fakturering, om hvad der er klar til fakturering. Hvis et fastprisprojekt fx faktureres i tre rater (25 % ved start, 50 %, når arbejdet er halvvejs og 25 % ved projektets afslutning), kan projektlederen således løbende gøre status over, hvornår betingelserne for de enkelte rater er opfyldt og markere dem som klar til fakturering. Forbrugttidsfaser kan også markeres som klar til fakturering eller ikke klar til fakturering. Som udgangspunkt er en forbrugttidsfase klar til fakturering fra projektets start, så der løbende kan faktureres. Men det kan også være aftalt, at medgået tid ikke må faktureres, før arbejdet er udført, og derfor kan projektlederen ved projektstart fjerne markeringen af den enkelte forbrugttidsfase som klar til fakturering. Når arbejdet på forbrugttidsfasen er afsluttet, kan projektlederen melde klar til fakturering, hvorefter den røde markering i fakturapotentialet skifter farve til grøn som et tegn til den ansvarlige for fakturering, at der kan faktureres. Hvis fastprisrater automatisk skal være klar til fakturering, når fakturadatoen er nået, og forbrugttidsfaser skal faktureres løbende, er det ikke nødvendigt at markere raterne som fakturerbare. I stedet kan den faktureringsansvarlige vælge, at det viste fakturapotentiale ikke skal tage hensyn til, om posterne er klarmeldt til fakturering. Side 4 af 8

5 Eksempler Brug af fastprisprojekter, fastprisfaser og medgået tid I det følgende gennemgås forskellige projekt- og prismodeller, og hvordan en faseplan kan opstilles, så den understøtter behovet for fakturering af det enkelte projekt. Eksempel 1: Intranetudvikling til fast pris En kunde ønsker at få udviklet en intranet-løsning, som kræver både teknisk arbejde, programmering og konsulentydelser. Der tilbydes en fast pris på DKK for hele løsningen, hvor 25 % af den faste pris faktureres ved projektstart, og resten når løsningen er afleveret. Ud over intranet-løsningens opsætning er det aftalt, at når løsningen er færdig, ydes der op til 10 timers support til en pris af DKK 500 i timen. Faser DKK Arbejde (t.) WBS Fase Startdato Slutdato Afregningstype Aktiv Budget Budget Allok. Reg. 1 Programmering og test X Teknisk opsætning X Konsulentarbejde/implementering X Support op til 10 timer X Total Betalingsplan Rater på fastprisprojekter Rate Beløb Fakturadato Note Faktureret 25 % ved projektstart , % ved projektets afslutning , Total ,00 Fase Beløb Note Faktureret Support op til 10 timer 0,00 Total 0,00 Side 5 af 8

6 Eksempel 2: Udvidelse af eksempel 1 med ekstra modul Efter opstart af projektet i eksempel 1 afdækkes behovet for et ekstra modul, som ikke var med i den oprindelige specifikation af projektet. Udvikllingen af dette modul tilbydes til en fast pris på DKK (ud over den allerede fastlagte projektpris). Faser DKK Arbejde (t.) WBS Fase Startdato Slutdato Afregningstype Aktiv Budget Budget Allok. Reg. 1 Programmering og test X Teknisk opsætning X Konsulentarbejde/implementering X Ekstra modul Fastprisfase X Support op til 10 timer X Total Betalingsplan Rater på fastprisprojekter Rate Beløb Fakturadato Note Faktureret 25 % ved projektstart , % ved projektets afslutning , Total ,00 Rater på fastprisfaser Rate Fase Beløb Fakturadato Note Faktureret Udvikling af nyt modul Ekstra modul 4.500, Total 4.500,00 Fase Beløb Note Faktureret Support op til 10 timer 0,00 Total 0,00 Side 6 af 8

7 Eksempel 3: Driftsprojekt med tilkøbsydelse En kunde køber et års IT-serviceabonnement til en fast, kvartalsvis ydelse. Abonnementet består af servervedligehold, netværksvedligehold, hardwareinstallation og løbende behovsanalyser. Som tilkøb køber kunden backup-kapacitet på et hosting-system, som virksomheden stiller til rådighed. Det koster DKK 150 om måneden, og afregnes månedsvis. Faser DKK Arbejde (t.) WBS Fase Startdato Slutdato Afregningstype Aktiv Budget Budget Allok. Reg. F268 Hardwareinstallation X F269 Løbende behovsanalyser X F270 Netværksvedligehold X F271 Servervedligehold X F305 Backup-hosting, januar Fastprisfase X F306 Backup-hosting, februar Fastprisfase X F307 Backup-hosting, marts Fastprisfase X F308 Backup-hosting, april Fastprisfase X F309 Backup-hosting, maj Fastprisfase X F310 Backup-hosting, juni Fastprisfase X F311 Backup-hosting, juli Fastprisfase X F312 Backup-hosting, august Fastprisfase X F313 Backup-hosting, september Fastprisfase X F314 Backup-hosting, oktober Fastprisfase X F315 Backup-hosting, november Fastprisfase X F316 Backup-hosting, december Fastprisfase X Total Betalingsplan Rater på fastprisprojekter Rate Beløb Fakturadato Note Faktureret IT-serviceabonnement Q , IT-serviceabonnement Q , IT-serviceabonnement Q , IT-serviceabonnement Q , Total ,00 Rater på fastprisfaser Rate Fase Beløb Fakturadato Note Faktureret Backup-hosting, januar Backup-hosting, januar 150, Backup-hosting, februar Backup-hosting, februar 150, Backup-hosting, marts Backup-hosting, marts 150, Backup-hosting, april Backup-hosting, april 150, Backup-hosting, maj Backup-hosting, maj 150, Backup-hosting, juni Backup-hosting, juni 150, Backup-hosting, juli Backup-hosting, juli 150, Backup-hosting, august Backup-hosting, august 150, Backup-hosting, september Backup-hosting, september 150, Backup-hosting, oktober Backup-hosting, oktober 150, Backup-hosting, november Backup-hosting, november 150, Backup-hosting, december Backup-hosting, december 150, Total 1.800,00 Side 7 af 8

8 Eksempel 4: Udarbejdelse af webdesign efter forbrugt tid En kunde ønsker nyt design af sit website. Arbejdet omfatter møder med kunden, samt kreativt og grafisk arbejde. Arbejdet udføres efter standardpriserne DKK i timen for konsulent/møder og DKK i timen for kreativt arbejde samt DKK i timen for grafisk arbejde. Faser DKK Arbejde (t.) Nr. Fase Startdato Slutdato Afregningstype Aktiv Budget Budget Allok. Reg. F154 Grafisk arbejde X F155 Kreativt arbejde X F156 Konsulent/møder X Total Betalingsplan Fase Beløb Note Faktureret Grafisk arbejde 0,00 Kreativt arbejde 0,00 Konsulent/møder 0,00 Total 0,00 Side 8 af 8

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1 PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Indhold Formål 4 Generelt 4 Kunder og kontaktpersoner 5 Projektkategorisering 5 Projektoprettelse 7 Projektstyring

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Kontrakt, FoodNet. - open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber. Imellem

Kontrakt, FoodNet. - open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber. Imellem Kontrakt, FoodNet - open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber der samlet benævnes parterne Imellem SOCIALSQUARE ApS Vestergade 20C, 1. - 3.- sal 1456 København cvr. nr.: 36 49 12

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere