KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S"

Transkript

1 KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1

2 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr Læderstræde København K ( CAS ) & Partner (herefter Partner ) CVR nr. Partnergade Partnerby Baggrund CAS har udviklet et brugervenligt CMS - værktøj med tilhørende moduler til at bygge professionelle online løsninger. Med CAS CMS - værktøj kan Partner tilføre egne kunder værdi. Partner vil typisk levere design og rådgivning, der gør kunderne i stand til at kommunikere og sælge deres virksomhed og ydelser bedre. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang 2. Produkt og geografisk dækningsområde 3. Rettigheder og pligter/cas 4. Rettigheder og pligter/partner 5. Priser og betalingsbetingelser 6. Ikrafttræden, gyldighedsperiode samt opsigelse 7. Øvrige forhold 3

4 1. OMFANG For at sikre et løbende godt samarbejde mellem Partner og CAS indeholder Kontrakten følgende elementer: 1.1 Retningslinjerne for samarbejdet mellem CAS og Partner 1.2 Herunder aftale om indhold og afregningspriser for Opstart inkl. uddannelse og vejledningsdokumenter/værktøjer Betaling for at benytte CAS værktøjet Løbende support/uddannelse i værktøjet Uddannelse/opdatering af viden om online kommunikation 1.3 Forudsætninger for at blive og fortsat være Partner Kontrakten beskriver parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Partners forhandling af CAS produkter. 1.4 Ved Kontrakten forpligter Partner sig til at købe en startpakke, således at Partner: Får instruktion i at benytte CAS-værktøjet Får løbende information om nye funktioner og muligheder Får adgang til løbende support Får demo-site til fri afbenyttelse med alle funktioner Får rabat på oprettelse af alle moduler Partner kan vælge selv at implementere løsningen hos kunden, eller Partner kan vælge at lade CAS udføre hele eller dele af dette arbejde. 4

5 DEFINITIONER Produkter : Kontrakten : CAS : Partner : er alle de produkter og ydelser som CAS til enhver tid tilbyder og som fremgår af CAS hjemmeside er denne kontrakt med bilag er click-a-site A/S, Læderstræde 9, 1201 København K er. Betalingsbetingelser : er CAS til enhver tid gældende betalingsbetingelser. 5

6 2. PRODUKT OG GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE PRODUKTER Partner har ret til at forhandle alle CAS produkter og ydelser. Disse produkter omfatter bl.a. følgende: Startpakke til website inkl. webhotel Diverse moduler til brug på kundens website Konsulenttimer Kurser Licensløsninger Grafiske opgaver Ved CAS udvikling og frigivelse af nye produkter har Partner også ret til at forhandle disse nye produkter. GEOGRAFISK DÆKNINGSOMRÅDE Partner er berettiget til at forhandle CAS produkter i hele verden. Det er ikke tilladt at videresælge CAS-produkter via andre forhandlere uden skriftligt samtykke fra CAS. 6

7 3. RETTIGHEDER OG PLIGTER/CAS CAS HAR PLIGT TIL: 3.1 Som led i levering af startpakken til Partner at yde en grunduddannelse af Partners konsulenter og stille de nødvendige oplysninger til rådighed, svarende til ½ dags instruktion, sådan at Partner kan varetage salget af CAS produkter samt yde den nødvendige support og service på de solgte CAS-produkter. 3.2 Som led i startpakken at stille tilgængeligt salgsmateriale til rådighed 3.3 At handle loyalt og redeligt overfor Partner 3.4 At søge at afhjælpe eventuelle fejl og mangler i de leverede CAS produkter 3.5 At informere om prisændringer i gældende listepriser. Priser justeres hver den 1. januar eller efter et tre måneders varsel til en hvilken som helst dag 3.6 At informere om forhold i CAS, der må anses for at være af væsentlig interesse for Partner og dennes kunder, og 3.7 At stille et Demo-website med fuldt funktionalitet til rådighed for Partner uden beregning. 7

8 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER/PARTNER PARTNER HAR PLIGT TIL: 4.1 Aktivt at virke for salg af CAS produkter 4.2 Straks at informere CAS om eventuelle fejl eller mangler i CAS produkter eller funktionalitet 4.3 Straks at informere CAS herom, såfremt Partner bliver bekendt med eventuelle forsøg på at manipulere med CAS produkter, kildekoder m.v. 4.4 At rapportere om salg og salgstiltag, interne forretningsforhold m.v. løbende, og efter forlangende af CAS 4.5 At sørge for behørig uddannelse og efteruddannelse af sælgere i CAS produkter 4.6 At sørge for, at alle kunder har gyldige licenser til brug af CAS produkter 4.7 At uddanne kunder i brug af de leverede produkter, med mindre andet er aftalt, og 4.8 At handle loyalt og redeligt overfor CAS. 8

9 5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER PRISER Priserne på CAS' ydelser overfor Partner: 5.1 Partner køber løsninger af CAS og videresælger disse til sine kunder. CAS sender derfor alle fakturaer til Partner, der så viderefakturer sine kunder, medmindre andet aftales. 5.2 Faktura sendes efter endt levering. Første faktura består af oprettelse samt 1. års abonnement samt evt. ekstra ydelser. Derefter faktureres løbende abonnementer årligt. 5.3 Partner køber alle tekniske produkter til CAS gældende listepriser. 5.4 Partneren fastsætter selv sine priser overfor kunderne (og har således også betalingsrisikoen overfor CAS). Kundeansvaret fordeler sig således: 5.5 Partner kan vælge selv at implementere løsningen eller betale CAS for at gøre det. 5.6 Partner kan vælge selv at give kunden instruktion eller betale CAS for ydelsen. 5.7 CAS yder -efter regning -systemsupport til kunden, og fakturerer kunden direkte herfor. 5.8 Partner forpligter sig til at kontakte kunden med henblik på kundepleje og mersalg. 5.9 CAS forpligter sig til ikke at kontakte kunden med salg for øje, medmindre andet er aftalt. Partner kan på ethvert tidspunkt overlevere en kunde til CAS. 9

10 AFREGNINGSPRISER Startpakke inkl. grunduddannelse og Demo-site. Pris: 5000 kr., inkl. 1 års betaling. Løbende årlig betaling for at være CAS-partner: Pris: kr. Der afregnes normalt pr 1. januar i året efter indgåelse af aftalen. Pris for at benytte CAS-værktøjet: Listepriser -25 % (prisliste vedlagt). Uddannelse i online kommunikation og anden relevant uddannelse: Pris aftales særskilt. Benyttelse af CAS-medarbejdere til at lave implementering eller grafisk arbejde, udvikling af særlige løsninger eller kommunikationsrådgivning: gældende listepriser. Ved større sager aftales evt. en fast pris. Eget site for Partner ud over demo - site afregnes til CAS - listepris fratrukket 25 %. BETALINGSBETINGELSER Betalingsbetingelserne er lb. md. + 7 dage. 10

11 6. IKRAFTTRÆDEN, GYLDIGHEDSPERIODE SAMT OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift heraf. 6.1 Hver af parterne kan tidligst opsige Kontrakten til ophør 12 måneder efter ikrafttrædelsen. 6.2 Opsigelse skal ske skriftligt og med en måneds varsel til års udløb såfremt Kontrakten ikke opsiges løber denne videre i endnu en 12 måneders periode. 6.3 Kontrakten kan bringes til ophør uden varsel såfremt: en part træder i betalingsstandsning eller går konkurs en part gentagne gange ikke betaler rettidigt en af parterne foretager eller forsøger at foretage en uretmæssig eller ulovlig handling der sker direkte eller indirekte ejerskifte enten i Partner eller CAS (ved indirekte ejerskifte anses overdragelse af mere end 50 % af anpartskapitalen/bestemmende indflydelse i en part for ejerskifte). 11

12 7. ØVRIGE FORHOLD TAVSHEDSPLIGT Partner skal iagttage ubetinget tavshed om oplysninger vedrørende CAS eller andres forhold, som kommer til Partners kundskab, og som efter deres karakter er at betragte som fortrolige. Dette gælder således i forbindelse med de leverancer, tjenesteydelser m.v., som sker af CAS produkter, oplysninger om kunder, priser, strukturer m.v.. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Alle og enhver immateriel rettighed til CAS løsninger og produkter tilhører udelukkende CAS og Partner skal virke for at påse, at CAS rettigheder ikke bliver krænket hverken som følge af Partners brug eller handlinger, eller som følge af handlinger, som Partners kunder foretager. Partner har en uberettiget rapporteringspligt til CAS ved mistanke om krænkelser eller forsøg på krænkelser. OFFENTLIGGØRELSE OG REFERENCER Partner er berettiget til at anføre de kunder, der leveres produkter til, på sin eksterne kundeliste, med angivelse af typen af produkter / opgaver, som er leveret til kunden, hvis Partner forudgående har opnået kundens accept heraf. TVISTIGHEDER Tvister vedrørende Kontrakten afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som aftalt værneting. Parterne indvilliger i at søge en tvist løst ved mediation før sagsanlæg. Danske Mediatoradvokaters standardvilkår finder anvendelse for mediationen. 12

13 HOSTING CAS hoster løsningerne. Partner faktureres for hosting medmindre andet aftales, se CAS prisliste om priserne for hosting. EKSEMPLARER M.V. Kontrakten er udfærdiget i to eksemplarer, hvoraf hver af parterne beholder et eksemplar. Kontrakten samt dennes bilag kan kun ændres ved skriftlige kontrakttillæg. København den København den For click-a-site A/S For Partner 13

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere