Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2016 Herning HF og VUC Hf Dansk A Signe Luisa Hjorth (SN), Mathias Sejersen (MSE), Bettina Bjerg Iversen (BI) og Mari-Ann Drengsgaard (MD) Hold 2.o Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Skriftlighedsforløb Eventyr Novelleforløb Romantikken Nyheder, dokumentar og retorik Tidlig litteratur Danskopgaven Det moderne gennembrud og det folkelige gennembrud Modernisme Minimalisme Vrede stemmer et lyrikforløb Oplysningstiden Folkeeventyr/kunsteventyr med særligt fokus på H.C. Andersens sproglige virkemidler Repetition og eksamenstræning Skriftlighed Side 1 af 14

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Skriftlighedsforløb Kompendium om skriftlighed Anvendt uddannelsestid Forløbet har omhandlet skriftlighed. Klasseundervisning /skriftligt arbejde/individuelt arbejde Titel 2 Eventyr Snehvide 8* 45 minutter Eventyrtræk og aktantmodel Klasseundervisning/ skriftligt arbejde/gruppearbejde Side 2 af 14

3 Titel 3 Novelleforløb Novellekompendium: Litteratursiden.dk: Giovanni Boccaccio - novellekunstens grundlægger. Boccaccio, Giovanni: Falken, 1353 Ditlevsen, Tove: Tårer, 1944 Sonnergaard, Jan: William, 1997 Hemingway, Ernest: Bjerge som hvide elefanter, 1927 Helle, Helle: Mere kaffe?, 2000 Fibiger, Johannes & Gerd Lütken: Novelle, I: Litteraturens Veje, Systime 2013, 3. udg. (s ) Lützen, Peter Heller: Fortælleren, i: Analyse og relevans, Dansklærerforeningen 2003 (s.57-72) Bennike, Solveig m.fi.: Kompositionstyper og Berettermodellen, i: Fagligforbindelser I dansk, Dansklærerforeningen 2005 (s. 101 og 140) Jensen, Henrik Borg: Nykritik, I: Danskfagets metoder, L&R Uddannelse 2013 (s ) Lützen, Peter Heller: Receptionsteori, i: Begreb om analyse og metode, Dansklærerforeningen 2011 (s ) Film: Fight Club. Arbejde med fortæller Ca. 40 * 45 minutter Kernebegreber: fortælleren (jeg-fortæller, utroværdig jeg-fortæller, alvidende fortæller, personbunden/personal fortæller, impressionistisk fortæller, minimalistisk fortæller, behavioristisk fortæller, 3. person fortæller, implicit fortæller og eksplicit fortæller), forfatter- og fortællerkommentar, fortællesynsvinkler(indre, ydre, kombineret, vekslende og alvidende synsvinkel), fremstillingsformer og fortælleelementer(scenisk fremstilling, panoramisk fremstilling, beretning, stream of consciousness, bagudsyn, medsyn, direkte tale, indirekte tale, dækket direkte tale, tankereferat og indre monolog), komposition(den cirkulære fortælling, rammefortælling, indre komposition, ydre komposition, flashback/tilbagespring/tilbageblik, flashforward/fremspring/forudgreb, fortalt tid og fortælletid), personkarakteristik(hovedpersoner, bipersoner, ydre og indre personkarakteristik, direkte og indirekte personkarakteristik og parallel- og kontrastpersoner), ydre og indre kræfter, personkonflikter, motiv og tema, miljø og perspektivering Mål: At eleven får et bredt kendskab til forskellige analysebegreber til noveller og romaner At eleven udvikler sin tekstanalytiske kompetence At eleven kan udtrykke ovennævnte kendskaber skriftligt såvel som mundtlig Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde. Klasseundervisning. Gruppeoplæg. Skrifteligt arbejde Side 3 af 14

4 Titel 4 Romantikken Kernestof: Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens veje, Gad, 1996, s Universalromantikken Adam Oehlenshläger: Guldhornene, 1803 (Falkenstjerne 1, s. 255) Schack von Staffeldt: Indvielsen, 1804 (Falkenstjerne 1, s. 284) Poetisk realisme St. St. Blicher: Sildig Opvaagnen, 1828 (Falkenstjerne 1, s. 364) (værk) Romantisme H.C. Andersen: Skyggen, 1847 (Falkenstjerne 2, s. 48) Emil Aarestrup: Angst, Supplerende stof: Om romantikken: Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs tværs, , Systime, I-bog (Kompendium om romantikken) Ca. 36* 45 minutter Kernebegreber: Det samfundsmæssigt, filosofisk og sprogligt karakteristiske i romantikken, universalromantik, nyplatonisme, monisme, dualisme, fænomenernes og ideernes verden, Biedermeier, romantisme Mål: At eleven får kendskab til repræsentative og klassiske tekster fra perioden At eleven udvikler sin evne til at forstå og skelne imellem universalromantiske og nyplatonistiske tekster At eleven får et kendskab til periodens verdensbillede At eleven får kendskab til romantismen At eleven kan udtrykke ovennævnte kendskaber skriftligt såvel som mundtligt Selvstændigt arbejde. Gruppearbejde. Klasseundervisning. Oplæg. Side 4 af 14

5 Titel 5 Nyhedsforløb, dokumentar og retorik Henning Olsson: Ryd forsiden, 2004, s Bang: Branden Levende billeder omkring dokumentar Retorik i sprogets veje Udleverede ark om Retorik Martin Luther Kings tale Hanne Vibeke Holst Brev til Niarn Niarn Svar til Hanne Vibeke Holst Online øvelser Deadline-udsendelse omkring skudepisode i København Film: Armadillo Supplerende materiale: Avisen (information): Kaare Kronberg og Andreas Karker: Fra drøm til mareridt, BT, Sigge Winther Nielsen: Lars Løkke fik luft, men han er langtfra renset, Politiken, Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt, Gyldendal (s s ) Avisen (opinion): I hoved og røv, Ekstra Bladet, Skån børnechecken, Politiken, Info om Leder og Læserbrev (fra Langdahl, Berit Riis m.fl.: Krydsfelt, Gyldendal, s (om argumentation og retorik) Dokumentar: Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, s , s , s Pigen, der ikke ville dø, DR1, (anslaget) Fra Den iscenesatte virkelighed, DVD: Lars Engels: (af) Historier fra en politistation. Afsnit 2: Pigen med minkpelsen. DR, 2001 Lars Høj: (af) Hjerteblod, afsnit 2 TV2, 2002 Væsentligste arbejdsformer Ca 60 * 45 minutter Avisen som medie, De klassiske nyhedsgenrer, Nyhedskriterier (aktuelt, væsentligt, konflikt, identifikation, uventet), Nyhedsbegrebet, nyhedsbehov, pligt-etik og konsekvensetik, Nyhedstrekanten, Kommunikationsanalyse, analyse af nyheder og reportager, analyse af levende billeder, dokumentar, Retorisk virkemidler, appelformer, Toulmin-modellen. (Filmiske virkemidler, fakta- og fiktionskoder) Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/ anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/gruppearbejde/ Selvstændigt arbejde Side 5 af 14

6 Titel 6 Tidligst dansk litteratur Udleveret kompendium om den danske litteraturhistorie: Historisk tidslinje Udvalgte periodiske tekster Fagtekster om de forskellige perioder Erik skammelsøn (folkevise) Elverskud (folkevise) Kong Lindorm (folkeeventyr) Supplerende stof Lars Tonnesen og Anders Tonnesen: Litteraturens begreber, s ( Folkeviser ) Ib Fischer Hansen m.fl. (red.): Litteraturhåndbogen, s * 45 minutter Begreber: riddervise, trylleviser, folkeeventyr, stil, personer, handling, syrebadsteknik, mundtlighed, skæbne, overnaturlige væsner, overgang mellem barndom og voksenalder, uforløsthed, runeslag, blodets bånd, familiefejde, Klasseundervisning /skriftligt arbejde/gendigtning /selvstændigt arbejde Side 6 af 14

7 Titel 7 Danskopgaven Danskopgaven: Orwell, 1984 (værk) Sekundær litteratur: Robin Engelhardt: Det sidste menneske (2001) Anders Albrechtslund: Overvågningens mange ansigter (2007) 20 timers skriftlighed Dybdegående romananalyse, Overvågningssamfundet, praktisk benyttelse af fagbegreber, opgaveskrivning skriftligt arbejde Side 7 af 14

8 Titel 8 Det moderne gennembrud og det folkelige gennembrud Kernestof: Det moderne gennembrud J.P. Jacobsen: (af) Fru Marie Grubbe, 1876 (Gyldendals Litteratur 3, s. 43) Herman Bang: Irene Holm, 1890 Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød, 1887 Amalie Skram: (af) Constance Ring, 1885 Det folkelige gennembrud Jeppe Aakjær: Naar rugen skal ind, 1906 (Gyldendals Litteratur 3, s. 222) Jeppe Aakjær: Tyendesang, 1909 (Gyldendals Litteratur 3, s. 242) Jeppe Aakjær: Himlens dom, 1909 (kopi) Martin Andersen Nexø: (af) Pelle Erobreren, 1909 (Gyldendals Litteratur 3, s. 233) Johannes V. Jensen: Bitte Selgen, 1905 (Gyldendals Litteratur 3, s. 218) Supplerende stof: Georg Brandes: (af) Indledningen til Emigrantlitteraturen, 1872 (Gyldendals Litteratur 3, s. 28) Litteraturens Veje, s Jørgen Aabenhus: Det, man kalder livet, Dansklærerforeningen, 2005, s Om Det moderne gennembrud: Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs tværs, , Systime, I-bog Selvvalgt værk: Herman Bang: Ved Vejen Martin Andersen Nexø: Pelle Erobren Amalie Skram: Lucie Amalie Skram: Forrådt Anvendt uddannelsestid 30 lektioner a 45 min Træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Kendskab til naturalisme Kendskab til impressionisme stille eksistenser Analyse, fortolkning og perspektivering Klasseundervisning, skriftligt arbejde herunder blogindlæg, gruppearbejde, CL-øvelser Side 8 af 14

9 Titel 9 Modernisme Kernestof Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, 1920 Martin A. Hansen: Paradisæblerne, 1952 Karen Blixen: (af) Kardinalens første historier, 1957 Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt (Digtsamlingen Konfrontation, 1960) Peter Seeberg: Patienten, (1962) Michael Strunge: Natmaskinen (1981), s (Gyldendal bind 6) Michael Strunge: Elskede discodronning, (Digtsamlingen Skrigerne, 1980) (kopi) Supplerende stof Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs tværs, , s s s Lars Tonnesen og Andres Tonnesen: Litteraturens Begreber, Gyldendal, Eksistentialisme s , Postmodernisme s lektioner a 45 min Modernisme >< realisme Ekspressionisme Eksistentialisme Postmodernisme Analyse, fortolkning og perspektivering Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser Side 9 af 14

10 Titel 10 Minimalisme Kernestof: Helle Helle: Rester, 1996 (værk) Supplerende stof: Impressionismen som princip Minimalisme Dennis Petersen og Frederik Meldal Nørgaard: Kuppet, Den Dansk Filmskole, lektioner a 45 min At styrke kompetencer til analyse og fortolkning af litterære tekster med særlig vægt på sproglig analyse Kendskab til den minimalistiske skrivestil Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde. Side 10 af 14

11 Titel 11 Vrede stemmer i nyere dansk lyrik Kernestof Yahya Hassan: Barndom (Digtsamlingen Yahya Hassan, 2013) Yahya Hassan: Du kommer i helvede min bror (Digtsamlingen Yahya Hassan, 2013) Theis Ørntoft: Det er forvirrede tider (Digtsamlingen Digte 2014, 2014) Asta Olivia Nordenhof: Jeg vil tale om arbejde (Digtsamlingen Det nemme og det ensomme, 2013) Supplerende stof Lise Søgaard: Vreden ulmer i ny dansk litteratur, Kristeligt Dagblad, Lillian Munk Rösing: "Litteratur hinsides lystprincippet", in: Fogt, Jan m.fl.: Ny litteraturdidaktik, Gyldendal, 2010, s lektioner a 45 min analyse og fortolkning af nyere dansk lyrik at karakterisere forskellige former for vrede i den lyriske stemme Klasseundervisning, gruppearbejde, mindre skriveøvelser, CL, mundtlig formidling. Side 11 af 14

12 Titel 12 Oplysningstiden og Ludvig Holberg Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget, 1722 (værk) Film: En kongelig affære (2012) Bornholm et afsnit af sitcom en Klovn Powerpoint om perioden og Holberg Væsentligste arbejdsformer 8 lektioner a 45 min Viden om perioden og om Ludvig Holberg. Viden om den litterære genre drama IT-inddragelse i undervisningen padlet og docs-arbejde. Det store fokus er at gøre Holberg aktuel hertil bruges uddragelse af problemstillinger og sammenligning mellem Jeppe, Frank og Casper fra sitcom en Klovn. Formål: Måske er der ikke så stor forskel på nutidens og datidens klovn, Klovn har også en holbergsk pointe: Man bliver en klovn hvis man forsøger at være noget, man ikke er. På den måde bliver Holberg aktuel og relevant som kanonforfatter Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, diskussion, individuel læsning, induktive arbejdsmetoder, summegrupper, inddragelse af IT i forskellige former Side 12 af 14

13 Titel 13 Folkeeventyr/kunsteventyr med særligt fokus på H.C. Andersens sproglige virkemidler Jonna Byskov og Marianne Keinicke: Digter Andersens verden, Alinea, 2005, s Lars Tonnesen og Anders Tonnesen: Litteraturens begreber, Gyldendal, 2004, s Den fattige mand og hans hjælper (folkeeventyr) (kopi) Jesper og prinsessen (folkeeventyr) (kopi) H.C. Andersen: Klods Hans H.C. Andersen: Nattergalen 12 lektioner a 45 min Kendskab til vigtige stil- og indholdsmæssige træk ved folkeeventyr/kunsteventyr Kendskab til karakteristiske træk ved H.C. Andersens sprog Sproglige virkemidler som en del af analyse og fortolkning Klasseundervisning, gruppearbejde, begrebsark, mundtlige oplæg Titel 14 Repetition og eksamenstræning 24 lektioner a 45 min Side 13 af 14

14 Titel 15 Skriftlighed (herunder Dagens sprog ) Knud Romer: Facebook er en kræftsvulst på internettet H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland, 1850 Outlandish: I Danmark er jeg født, 2007 Christian Sønderby Jepsen: Blodets bånd, 2008 Johannes V. Jensen: Bitte Selgen, 1905 Anvendt uddannelsestid Samlet 24 lektioner samt nogle minutter i hver lektion på 2. år. Eleverne har arbejdet fokuseret med de skriftlige genrer på 2. år i samlet 4 uger fordelt over året. Derudover har de arbejdet med løbende grammatik og sprogforståelse, idet hvert modul er startet med Dagens sprog, som har stillet eleverne over for en fejlsætning, en kommaøvelse, et fremmedord e. lign. Faglige mål: At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. demonstrere indblik i sprogets funktion og variation Klasseundervisning /skriftligt arbejde/individuelt arbejde Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Kenneth Thrane (KET) Hold 2.C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Birgitte Eriksen(BE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Emil Fuglsang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2016 Vestegnen HF & VUC Hf2 Dansk A Annette Lundbak

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/15; maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Dec 2015-jan 2016

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 13/14 Institution HF & VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Kirstine Gammelgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUCvest Hf2 Da A Ole Egetoft Christiansen/Maiken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-E Dansk A RAL 4edaaeh1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013-forår 2016 Institution Handelsgymnasium Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Dansk A Line

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Hold 121-0024 Jonas Hindsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø

Læs mere

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Program 11.30-12.00 Ankomst og frokost 12.00-12.30 Velkomst og introduktion til faget Dansk som andetsprog A v.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse 2011-2012 (= 2. år af toårigt hf-forløb) Vejle VUC hf Fag og niveau dansk, A-niveau

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere