Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager. BeoSound Century samler det hele i et meget elegant og individuelt design, som gør systemet let at placere, hvor som helst De ønsker musik enten stående på foden, eller hængende på væggen på det specielt konstruerede vægbeslag. Den magiske glaslåge, som åbner sig så snart De nærmer Dem systemet, kombineret med let og bekvem betjening af musikkilderne, gør det til en fornøjelse at bruge BeoSound Century. Betjeningsvejledning

2 2 Denne betjeningsvejledning forklarer de funktioner, De har til rådighed med BeoSound Century musiksystemet, og hvordan de betjenes på systemet. De har også mulighed for fjernbetjening med fjernbetjeningen Beo4. Se hvordan på side 26 og 27. Udførlig beskrivelse af opstilling og vedligeholdelse finder De i opstillingsvejledningen, som også følger med systemet. Bemærk: Fjernbetjeningen Beo4, vægbeslaget til BeoSound Century og den aktive FM-antenne, der samtidig kan anvendes som bærebeslag, fås som ekstra tilbehør hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

3 I N D H O L D 3 4 Indbydelse til at spille 6 Betjeningsprincip 8 Knapper og display 10 Sådan betjenes radioen 11 Indstilling af radiostationer 12 Fastindstilling af radioprogrammer Lad systemet indstille for Dem 14 Sådan betjenes CD-afspilleren 15 Skifte displayvisning Afspille numre i tilfældig rækkefølge 16 Sådan betjenes kassettebåndoptageren 17 Sådan finder De bestemte numre eller tællerpositioner Støjreduktion 18 Her og nu optagelse på bånd 19 Sådan optager De et bestemt musiknummer på en CD Sådan sletter De Deres optagelser 20 Automatisk båndvendingsfunktion 21 Sådan betjenes eksterne kilder 22 Lydregulering 24 Stop Timer 25 BeoSound Century displays 26 Fjernbetjening

4 4 I N D B Y D E L S E T I L A T S P I L L E Hver gang De nærmer Dem BeoSound Century, glider glaslågen til side, og alle relevante knapper lyser op i rødt. De bliver inviteret til at spille! Bemærk: På næste side vises de fire betjeningsfaser på BeoSound Century. Ved at trykke på en af de røde knapper får De systemet til at reagere enten ved at udføre Deres instruktion eller ved at tilbyde Dem et andet sæt knapper eller begge dele. På denne måde inddrager BeoSound Century Dem i en dialog omkring dets musikkilder: CD-afspilleren, radioen eller kassettebåndoptageren. LOAD RADIO CD TAPE AUX Start Bang & Olufsen BANG & OLUFSEN

5 RADIO RADIO CD CD CD TAPE TAPE AUX Start Start AUX Bang & Olufsen BANG & OLUFSEN BANG & OLUFSEN MODE <STEP Bang & Olufsen REC STEP> SOUND LOAD Start Start Bang & Olufsen BANG & OLUFSEN Bang & Olufsen BANG & OLUFSEN LOAD 5 BeoSound Century er i Stand-by, men vil reagere på et kort vink fra Deres hånd. Hver gang De henvender Dem til systemet, åbner det sig for Dem, og de fire kildeknapper lyser op De bliver inviteret til at spille! Prøv nu at trykke på en af kildeknapperne. Kilden starter med at spille, og systemet tilbyder Dem alle relevante knapper for pågældende kilde (her CD-afspilleren). Hvis De forlader BeoSound Century for at nyde musikken, lukker glaslågen og lyset slukkes. Kun kildeknappen og displayet forbliver tændt for at holde Dem orienteret om den kilde, der spiller.

6 6 B E T J E N I N G S P R I N C I P De tre kilder Hver gang De henvender Dem til BeoSound Century åbner glaslågen og alle relevante knapper lyser op i rødt, som en invitation til Dem om at spille en af musikkilderne: CD-afspilleren, radioen eller kassettebåndoptageren I øverste del af systemet er holderen til CD er. CD en holdes på plads af et låg, som kan løftes og sænkes ved at trykke på LOAD-knappen (øverste knap til højre). Radioen i BeoSound Century er kun synlig når den er i brug. Alle knapper til radiobetjening lyser op, og med bogstavet P indikerer displayet at der spilles et radioprogram. Den midterste del af systemet indeholder displayet og alle de knapper De skal bruge til betjening af systemet. De finder yderligere oplysninger herom på side 8 og 9. RADIO CD TAPE AUX LOAD Nederste del er til kassettebånd. Kassettebåndoptageren indstiller automatisk til den type bånd De anvender: jern eller krom. Start Bang & Olufsen BANG & OLUFSEN

7 7 CD en lægges i Når De trykker på knappen LOAD, vipper låget over CD en op. De kan nu fjerne CD en, og lægge en anden i. Løfter og sænker låget der holder CD en på plads CD en skal altid lægges i med tekstsiden udad. 1. Lorem ipsum golan est 2. Tse nalog muspi merol ipsum 3. Muspi lamor logan 4. Manol skalo 5. Ikko tidal fylge sin repos 6. Fydsal indo skydelse 7. Lorem ipsum golan 8. Tse nalog muspi 9. Muspi lamor logan 10. Manol skalo Tryk LOAD-knappen igen for at sænke låget. De kan også trykke CD for at sænke låget og straks starte afspilningen af CD en. Båndet lægges i Båndkassetten skal lægges i med båndåbningen nedad. Indsæt øverste del af kassetten først; skub herefter nederste halvdel af kassetten i, indtil den er korrekt placeret i kassetteholderen. Når kassetten skal tages ud, skal De tage fat på siderne af kassetten, et lille stykke under midten og med et let, men fast ryk, trække båndet udad. Hovedtelefon Stik til hovedtelefon Stikket til hovedtelefon er placeret bag på BeoSound Century som illustreret her til venstre. Når De har sluttet Deres hovedtelefon til BeoSound Century, slukkes der for lyden fra de indbyggede højttalere i BeoSound Century. Når De trækker stikket fra hovedtelefonen ud, bliver der igen tændt for lyden fra højttalerne. PHONES

8 8 > Betjeningsprincip Knapper og display Når De trykker på en rød knap reagerer BeoSound Century enten ved at udføre Deres instruktion, eller ved at tilbyde Dem et andet sæt knapper eller begge dele. Displayet og de røde knapper leder Dem gennem den betjening De ønsker at udføre. Disse sider viser hvad displayet og hver af de 26 knapper anvendes til SOUND dækker over lydreguleringerne: volume, balance, diskant og loudness (side 22 og 23). STORE anvendes til at fastindstille: radiostationer på programnumre (side 12); Deres foretrukne lydniveau (side 23). REC giver mulighed for at optage den kilde De lytter til (side 18-20). MODE anvendes til: at vælge CD funktionen random play (afspilning i tilfældig rækkefølge) til eller fra (side 15); at vælge båndfunktionen Noise Reduction (støjreduktion) til eller fra (side 17); at vælge den automatiske båndvendingsfunktion til eller fra (side 20). MODE REC STORE SOUND Displayet holder Dem orienteret om hvad BeoSound Century er i færd med og om en evt. igangværende betjening. Se displayvisningerne hele vejen gennem denne vejledning og på side 25. MODE RADIO CD TAPE AUX Kildeknapperne tænder den kilde De ønsker at lytte til: RADIO tænder for radioen (side 10-13); CD starter CD-afspilleren (side 14 og 15); TAPE starter kassettebåndoptageren (side 16-20); AUX spiller en ekstra tilsluttet kilde (side 21). RADIO CD TAPE AUX <STEP

9 9 De to step-knapper, <STEP og STEP> anvendes til: at steppe gennem: radioprogrammer (side 10), musiknumre på CD eller kassettebånd (side 14 og 17); at søge efter radiostationer (side 11); at spole et kassettebånd hurtigt tilbage eller fremad (side 17); at annullere en optagelse (side 19). at regulere de forskellige lydniveauer (side 22 og 23) Bemærk: For at få en udførlig beskrivelse af de forskellige funktioner systemet kan udføre, beder vi Dem følge henvisningerne til de relevante sider. anvendes til: at holde pause i afspilningen af en CD eller et kassettebånd (side 14 og 16); at holde pause i og standse en optagelse (side 18). indstilling og aktivering af en Stop Timer-funktion (side 24). TUNE anvendes ved indstilling på radiostationer (side 11 og 12). <STEP STEP> TUNE Volumeknapperne giver Dem mulighed for at regulere op eller ned for lydstyrken. LOAD LOAD løfter og sænker låget der holder CD en på plads (side 7). Stand-by knappen slukker systemet. REC STORE SOUND LOAD STEP> TUNE Taltasterne anvendes til: at indtaste radioprogramnumre eller radiofrekvenser (side 10 og 11); at indtaste musiknumre på en CD (side 14); at vælge musiknummer på et bånd (side 16)

10 10 S Å D A N B E T J E N E S R A D I O E N Lytte til radioprogrammer RADIO Tænder radioen MODE REC STORE SOUND LOAD STEP> For at steppe fremad gennem Deres radioprogrammer RADIO CD TAPE AUX <STEP STEP> TUNE eller <STEP eller tilbage Eller De kan indtaste nummeret for det program De ønsker, for eksempel 12 For at regulere op for lyden For at regulere ned for lyden Slukker systemet Hvis De vælger en anden kilde, så slukker radioen også Når De trykker RADIO, lyser displayet og alle knapperne til betjening af radioen. Samtidig starter radioen med at spille det program, De lyttede til sidst. Programnummeret vises i displayet, for eksempel: P 3. For at skifte til et andet program, kan De enten indtaste dets nummer direkte ved hjælp af taltasterne 0 9; eller De kan trykke step-knapperne <STEP eller STEP> for at steppe gennem alle Deres programmer. Systemet stiller kun de nødvendige taltaster til rådighed. Det betyder, at hvis De kun har fastindstillet radioprogrammer på numrene 1 til 5, er det kun taltasterne 1 til 5 der lyser op. Hvis De vælger en anden kilde, slukker radioen automatisk. For at slukke hele systemet, skal De trykke på Stand-by knappen. Bemærk: Hvis De trykker RADIO igen, mens radioen spiller, vises frekvensen for det aktuelle program i displayet. Tryk RADIO for at vende tilbage til at få vist programnummeret i displayet. Bemærk: REC-knappen gør det let at optage det program De lytter til. Side 18 fortæller hvordan. > For at kunne vælge programnumre, som beskrevet på denne side, er det nødvendigt at De har stillet ind på alle Deres foretrukne radiostationer og fastindstillet dem på et programnummer. Næste side fortæller hvordan De gør.

11 11 Indstilling af radiostationer Hver gang De tænder radioen, lyser knappen TUNE. TUNE er nøglen til indstillingsfunktionen i radioen i BeoSound Century. Når De trykker TUNE skifter knapperne på systemet, således at kun de knapper, der er nødvendige til indstilling af radioprogrammer, er til rådighed. Der er 3 måder at indstille radioprogrammer på: Stationernes frekvens vises i displayet efterhånden som De kommer frem. Når De har fundet den station De ønsker, og De hører den klar og tydelig i højttalerne, kan De fastindstille den på et programnummer efter eget valg (se hvordan på side 12). Bemærk: Hvis De har tastet en forkert frekvens ind, vender systemet automatisk tilbage til at spille det radioprogram, De lyttede til sidst. Tænder radioen For at få systemet til at søge efter en station Søger opad mod en højere frekvens Søger nedad mod en lavere frekvens RADIO TUNE STEP> eller <STEP De kan lade systemet gøre alt arbejdet for Dem (se hvordan på side 12). De kan lade systemet søge efter stationerne ved at trykke TUNE og STEP> eller <STEP. Eller, hvis De kender stationens frekvens, ved at indtaste den direkte. Tryk TUNE og frekvensen ved hjælp af taltasterne. Radioen standser automatisk ved den første station, der giver et acceptabelt signal Hvis det ikke er den station De ønsker, skal De trykke på stepknappen igen for at søge videre Eller, indtast den nøjagtige frekvens for den station De ønsker, for eksempel 87.5 MHz TUNE Bemærk: Der skal være tilsluttet korrekt FMantenne til BeoSound Century for at De kan stille ind på radiostationerne i Deres område. De finder oplysninger om antennetilslutning i opstillingsvejledningen. De kan få et specielt bærebeslag med indbygget aktiv FM-antenne som ekstra tilbehør til BeoSound Century. Deres Bang & Olufsen forhandler kan give nærmere oplysninger herom.

12 12 > Sådan betjenes radioen Fastindstilling af radioprogrammer STORE 1 2 STORE Indstil på den FM-station De ønsker, og For at gøre systemet klar til at fastindstille stationen Indtast det nummer, som De ønsker at fastindstille stationen på, for eksempel 12 Tryk STORE igen for at fastindstille stationen på programnummeret I BeoSound Century kan De fastindstille 30 forskellige radiostationer på programnumre efter eget valg. Dette giver Dem mulighed for direkte at vælge Deres foretrukne radioprogram, ved blot at indtaste et nummer. Når De har stillet ind på den station De ønsker og hører den klar og tydelig i højttalerne, kan De fastindstille den på et programnummer efter eget valg: Tryk STORE, indtast det nummer De ønsker (1-30), og tryk STORE igen. Bemærk: Når De trykker STORE første gang, viser displayet Dem automatisk et ledigt programnummer til den nye station. Hvis nummeret passer Dem, behøver De ikke indtaste et andet, men blot trykke STORE igen. Nummeret kan også indikere, at den station De har fundet allerede er fastindstillet på det nummer der vises. Når nummeret holder op med at blinke, er programmet fastindstillet. Bemærk: Hvis De ønsker at slette et program på dets programnummer, trykker De TUNE, STORE, 0, STORE, mens De lytter til det program, De ønsker at slette. De kan nu fortsætte med at stille ind på den næste radiostation (se side 11) Når De har fastindstillet stationen, trykker De TUNE for at fortsætte til den næste radiostation De ønsker at stille ind på Lad systemet stille ind for Dem RADIO TUNE STORE Tænder radioen For at få systemet til at stille ind på, og fastindstille alle radiostationer i Deres område (holdes nede i 2 sekunder) De kan også lade systemet automatisk finde alle de stationer der er til rådighed i Deres område, og fastindstille dem på programnumre. For at gøre dette tænder De radioen og trykker TUNE, trykkes STORE-knappen ned i 2 sekunder. Systemet finder alle de stationer der er til rådighed på FM-båndet i Deres område, og fastindstiller dem på programnumrene 1 til 30.

13 13 Noter Deres fastindstillede stationer her: Bemærk: Brug blyant De kunne på et senere tidspunkt ønske at ændre listen.

14 14 S Å D A N B E T J E N E S C D - A F S P I L L E R E N Afspilning af en CD CD Starter afspilning af den CD De har lagt i CD-afspilleren MODE REC STORE SOUND LOAD Pauser CD-afspilleren RADIO CD TAPE AUX <STEP STEP> TUNE CD For at fortsætte afspilning STEP> eller <STEP 5 For at steppe fremad gennem musiknumrene på CD en eller steppe tilbage Eller, indtast nummeret på det musikstykke De ønsker at høre, for eksempel nummer 5 For at hæve lydstyrken For at sænke lydstyrken Når De trykker på CD-knappen starter CD-afspilleren: displayet og alle knapperne til betjening af CD-afspilleren lyser op, og det første musiknummer fra den CD De har lagt i, begynder at spille. Musikstykkets nummer vises i displayet: 1. De kan standse CD-afspilleren når som helst, ved at trykke. For at fortsætte afspilning, trykker De blot på knappen CD igen. Hvis De vælger en anden kilde, standser CD-afspilleren automatisk. For at slukke hele systemet, skal De trykke på Stand-by knappen. Bemærk: Hvis CD-afspilleren er standset i mere end 30 minutter, går systemet i Stand-by. De andre funktioner CD-afspilleren kan tilbyde er: Skifte mellem forskellige displayvisninger: musiknummer, forløbet spilletid og resterende spilletid på CD en (se side 15). Afspille musiknumre i tilfældig rækkefølge (se side 15). Optage den CD De lytter til og optage bestemte musiknumre (se side 18 og 19). Slukker systemet Hvis De vælger en anden kilde, slukkes CD-afspilleren også For at vælge et andet musikstykke fra CD en, kan De enten trykke dets nummer ind direkte, ved hjælp af taltasterne 0-9; eller De kan steppe gennem alle musiknumrene på CD en, ved hjælp af step-knapperne STEP> eller <STEP. Når CD en er spillet igennem én gang, stopper CD-afspilleren og venter på en ny ordre at spille.

15 15 Skifte displayvisning CD-afspilleren spiller musikstykke 12 Det aktuelle musikstykke har spillet i 1 minut og 47 sekunder (forløbet spilletid) Når De starter afspilning af en CD, viser displayet altid, hvilket musiknummer der spiller. De kan når som helst, mens CD en spiller, skifte displayvisning, ved at trykke på knappen CD. Displayet skifter visning først til at vise forløbet spilletid og til at vise resterende spilletid (minutter og sekunder). Hvis De trykker CD en tredje gang, skifter displayet til igen at vise musiknummeret. For at skifte displayvisning, mens CD en spiller fra musiknummer til forløbet spilletid Tryk igen for at skifte displayvisning fra forløbet spilletid til resterende spilletid Tryk tredje gang for at vende tilbage til oprindelig displayvisning af musiknummer CD CD CD Den resterende spilletid for CD en er 12 minutter og 38 sekunder (resterende spilletid) Afspille musiknumre i tilfældig rækkefølge (Random play) CD-funktionen Random play er koblet fra displayvisningen blinker CD-funktionen Random play er koblet til displayvisningen roterer Hvis De trykker på MODE-knappen to gange, mens CD en spiller, vil CDafspilleren spille alle musiknumrene på CD en i tilfældig rækkefølge. Hvis De ønsker at annullere Deres instruktion om afspilning i tilfældig rækkefølge, trykker De blot på MODEknappen igen to gange. Når De slukker CD-afspilleren, annullerer De også funktionen. For at se aktuel status i displayet, mens CD en spiller For at koble Random play funktionen til og fra MODE MODE Bemærk: Displayet vender tilbage til at vise musiknummer eller forløbet spilletid. Når der afspilles musiknumre i tilfældig rækkefølge (Random play), kan det ikke vise resterende spilletid. Bemærk: De kan altid forlade det musiknummer De lytter til ved at trykke STEP>. CD-afspilleren fortsætter til næste nummer i den tilfældige rækkefølge.

16 16 S Å D A N B E T J E N E S K A S S E T T E B Å N D O P T A G E R E N Afspilning af et bånd TAPE Starter afspilning af det bånd De har lagt i kassettebåndoptageren MODE REC STORE SOUND LOAD Tryk 1 for at spille båndet fra begyndelsen RADIO CD TAPE AUX <STEP STEP> TUNE TAPE Tryk igen i 2 sekunder for at vende båndet og spille den anden side TAPE For at pause kassettebåndoptageren For at fortsætte afspilning For at hæve lydstyrken For at sænke lydstyrken For at slukke systemet Hvis De vælger en anden kilde, slukkes kassettebåndoptageren også Et tryk på knappen TAPE, starter kassettebåndoptageren. Displayet og alle knapper til betjening af kassettebåndoptageren lyser op, og det bånd De har lagt i kassettebåndoptageren begynder at spille. Hvis De trykker 1 efter at båndet er startet, spoles båndet tilbage til begyndelsen og afspilningen starter fra det første nummer. De kan naturligvis vende båndet når som helst. For at gøre dette, trykker De blot på TAPE-knappen igen i to sekunder, og afspilning af den anden side af båndet starter. Når hele båndet er spillet igennem én gang (side A og B), standser kassettebåndoptageren og venter på en ny ordre at spille. Hvis De vælger en anden kilde, standser kassettebåndoptageren automatisk. For at slukke hele systemet, skal De trykke på Stand-by knappen. Bemærk: Hvis kassettebåndoptageren efterlades i pause eller stoppet i mere end 30 minutter, går systemet i Stand-by. Bemærk: Når båndet vendes for at spille B-siden, indikeres dette i displayet med en streg foran tællerpositionen: Tællerpositionen vises i displayet og tæller fra 000, hver gang De starter afspilning af et nyt bånd, eller når båndet vendes. De kan standse kassettebåndoptageren på et vilkårligt sted, blot ved at trykke. Tryk TAPE igen for at fortsætte afspilning. De andre funktioner kassettebåndoptageren kan tilbyde er: at finde specielle musiknumre eller tællerpositioner på båndet (se side 17). Støjreduktion (se side 17). Optage på bånd (se side 18 og 19). Automatisk båndvending (se side 20).

17 17 Sådan finder De bestemte musiknumre eller tællerpositioner på båndet Mens kassettebåndoptageren spiller, kan De få den til at finde frem til det næste musiknummer, blot ved at trykke på step-knappen STEP>. Eller, De kan få den til at spille det aktuelle musikstykke igen, ved at trykke én gang på <STEP. Tryk en gang til på <STEP, hvis De ønsker at spille foregående musikstykke. Ved at trykke på step-knapperne flere gange, får De kassettebåndoptageren til at søge fremad eller tilbage, efter det antal musiknumre De beder om. De kan også spole båndet tilbage eller fremad til en bestemt tællerposition. For at gøre dette, skal De standse kassettebåndoptageren ved at trykke. Mens båndet er i pause, trykker De <STEP eller STEP> for at spole båndet tilbage eller fremad. Når De kommer til den position De ønsker, trykker De for at standse kassettebåndoptageren, eller tryk TAPE for at afspille båndet direkte. For at steppe til næste musikstykke på båndet For at spille det aktuelle musikstykke igen Tryk <STEP to gange for at spille foregående musiknummer For at standse kassettebåndoptageren Spoler båndet tilbage STEP> <STEP <STEP eller Spoler båndet fremad STEP> For at standse spolingen og fortsætte afspilning TAPE Støjreduktion Displayet lyser konstant når støjreduktionen er koblet til (ON), og blinker når det er koblet fra (OFF) Støjreduktionssystemet er fra fabrikken indstillet på ON. Hvis De ønsker at ændre denne indstilling, kan De gøre det ved at trykke MODE. Displayet viser den aktuelle indstilling for støjreduktion: lyser konstant ved ON, og blinker ved OFF. For at se den aktuelle indstilling for støjreduktion Tryk igen for at skifte fra ON til OFF, eller omvendt MODE MODE Tryk MODE igen for at skifte fra ON til OFF, eller omvendt. Bemærk: Støjreduktionssystemet kobles automatisk til (ON) under optagelse.

18 18 > Sådan betjenes kassettebåndoptageren Her og nu optagelse på bånd REC REC REC eller For at gøre kassettebåndoptageren klar til optagelse Tryk igen for at starte optagelsen For at standse optagelsen Der indsættes en pause på 4 sekunder på båndet For at fortsætte optagelsen Tryk igen for helt at standse optagelsen De to displayvisninger blinker skiftevis, for at indikere optagelse af f.eks. et musiknummer på en CD Når som helst BeoSound Century spiller, kan De optage direkte på det bånd De har lagt i kassettebåndoptageren. De skal blot trykke på RECknappen to gange. Når De trykker REC første gang, gør kassettebåndoptageren klar til optagelse. De knapper der er nødvendige til optagelse lyser op, og displayet viser at systemet er klar, ved skiftevis at vise REC og nummeret for det radioprogram eller musikstykkets nummer fra den CD, De lytter til. De kan sætte optagelsen i pause når som helst, ved at trykke. Kassettebåndoptageren indsætter automatisk en pause på 4 sekunder på båndet. Tryk REC igen for at fortsætte optagelsen, eller tryk en gang til for at slukke kassettebåndoptageren. Bemærk: For at optage en CD fra begyndelsen, skal De først tænde CD-afspilleren, løfte CD-låget, ved at trykke LOAD og lægge den CD i De ønsker at optage. Mens CD-låget endnu er løftet, trykker De REC, REC. Låget sænkes, optagelsen starter og CD en afspilles fra første musiknummer. Bemærk: REC-knappen vil kun være til rådighed, hvis der er et bånd i kassettebåndoptageren og forudsat at båndet ikke er beskyttet mod optagelse. Tryk REC igen, og optagelsen starter øjeblikkelig. > På de næste sider er der yderligere oplysninger om optagelse og om den automatiske båndvendingsfunktion.

19 19 Sådan optager De et bestemt musikstykke på en CD Systemet giver Dem også mulighed for at starte optagelse fra et bestemt musikstykke på en CD. Når De igen trykker REC, starter optagelsen fra begyndelsen af det musikstykke, De har valgt. Tænder CD-afspilleren CD Tryk for at sætte CD-afspilleren i pause. Tryk REC og indtast nummeret på det musikstykke De ønsker at optage, ved enten at bruge taltasterne 1-9, eller step-knapperne STEP> eller <STEP. Nummeret på det valgte musikstykke vises i displayet. For at sætte optagelsen i pause eller helt at standse optagelsen, skal De blot trykke, én henholdsvis to gange. For at pause CD-afspilleren For at gøre kassettebåndoptageren klar til optagelse REC Indtast nummeret for det musikstykke De ønsker, for eksempel nummer 4 4 Tryk igen for at starte optagelse af det valgte musiknummer REC Når musikstykket er færdigt, standser De optagelsen på normal vis Sådan sletter De Deres optagelse Hvis De fortryder Deres optagelse, trykker De blot på step-knappen <STEP, mens optagelsen er i gang. Optagelsen standser og båndet spoler omtrent tilbage til det sted, hvor optagelsen startede. Bemærk: Det anbefales at lytte med på båndet, for at finde frem til det rigtige sted, inden De fortsætter optagelse. Bemærk: Hvis De ønsker at slette en optagelse, kan De gøre dette ved at trykke TAPE, og REC, REC. Da der ikke er andre kilder end kassettebåndoptageren tændt, optages der ikke noget på båndet. Tryk, mens optagelsen er i gang, hvis De ønsker at annullere Deres optagelse og vende omtrent tilbage til det sted, hvor optagelsen startede <STEP Når De har fundet det rigtige sted, kan De enten helt slukke kassettebåndoptageren, ved at trykke, eller De kan fortsætte med at optage ved at trykke REC.

20 20 > Sådan betjenes kassettebåndoptageren Automatisk båndvendingsfunktion REC MODE MODE For at gøre kassettebåndoptageren klar til optagelse For at se den aktuelle indstilling for automatisk båndvending Tryk igen for at ændre fra ON til OFF, eller omvendt Displayet viser den aktuelle indstilling for automatisk båndvending lyser konstant for ON (til); blinker for OFF (fra) BeoSound Century kassettebåndoptageren spiller altid hele båndet (både side A og side B) før den standser. Den automatiske båndvendingsfunktion kan naturligvis kobles fra under optagelse, således at Deres optagelse kun foretages på én side af båndet ad gangen. Efter at De har trykket REC for at starte optagelse, trykker De MODE. Nu kommer båndvendingssymbolet frem i displayet, for at vise den aktuelle indstilling. Displayet lyser konstant for ON og blinker for OFF. Tryk MODE igen for at skifte fra ON til OFF, eller omvendt. Bemærk: De kan naturligvis, hvis De ønsker det, beholde den automatiske båndvendingsfunktion på ON, således at Deres optagelser foretages på begge sider af det bånd De har lagt i.

21 S Å D A N B E T J E N E S E K S T E R N E K I L D E R 21 Sådan spiller De eksterne kilder MODE REC STORE SOUND LOAD Tænder for funktionen til eksterne kilder i BeoSound Century AUX RADIO CD TAPE AUX <STEP STEP> TUNE De kan nu, på normal vis, betjene den eksterne kilde Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken AUX-knappen giver mulighed for at starte afspilning af eksterne kilder, som De har sluttet til BeoSound Century. Bemærk: Med REC-knappen har De mulighed for at optage den eksterne kilde på bånd på BeoSound Century kassettebåndoptageren (se side 18). For at slukke systemet Når De trykker på AUX-knappen lyser displayet og alle relevante knapper. Displayet viser nu AU, som tegn på, at De, på normal vis, kan starte betjening af eksterne kilder. Bemærk: Den eksterne kilde skal sluttes til stikdåsen mærket AUX bag på BeoSound Century. De finder yderligere oplysninger herom i opstillingsvejledningen, som også følger med BeoSound Century. Ved at vælge en anden kilde i systemet, slukker De også for funktionen til betjening af eksterne kilder De hører lyden fra den eksterne kilde gennem højttalerne i BeoSound Century. Hvis De vælger en af kilderne i BeoSound Century i stedet for, standser AUX-funktionen automatisk. For at slukke hele systemet, skal De trykke på Stand-by knappen.

22 22 L Y D R E G U L E R I N G Lydregulering SOUND STEP> eller <STEP Tryk gentagne gange, indtil det lydskilt De ønsker, kommer frem i displayet Reguler lydniveauet efter Deres smag Hæver lydniveauerne; eller regulerer op for lyden i den højre højttaler; eller kobler loudness funktionen til Sænker lydniveauerne; eller regulerer op for lyden i den venstre højttaler; eller kobler loudness funktionen fra Knappen SOUND giver Dem mulighed for at regulere den lyd der kommer ud af BeoSound Century højttalerne. De kan regulere bas- og diskantniveauet, så det passer til Deres smag. De kan ændre balancen mellem venstre og højre højttaler, således at De dirigerer lyden fra højttalerne mod den plads, hvor De holder af at sidde og lytte til musikken. De kan også koble loudness funktionen til eller fra som De ønsker. Displayet viser det aktuelle lydstyrkeniveau. Lydstyrken kan reguleres i trin à 2 enheder inden for en skala fra 00 til 72 ved hjælp af lydstyrkeknapperne, eller. Displayet viser aktuel balanceindstilling her neutral. Balancen kan reguleres med 6 trin til hver side. Hver gang De trykker SOUND, viser displayet et skilt, der indikerer hvad der kan reguleres. Den aktuelle indstilling for lydskiltet vises samtidig. På næste side kan De se, hvordan De kan fastindstille Deres nye lydniveauer, hvis De ønsker det. Hvis ikke de nye lydniveauer fastindstilles, skifter niveauerne tilbage til oprindelig indstilling når systemet slukkes. Displayet viser aktuel basniveau her neutral. Bas kan reguleres fra -5 til +5. Bemærk: Hvis De kun ønsker at regulere op eller ned for lyden, behøver De ikke trykke SOUND først. De skal blot trykke eller med det samme. Displayet viser aktuel diskantniveau her neutral. Diskant kan reguleres fra -5 til +5. Displayet viser aktuel loudness indstilling. Lyser konstant for ON og blinker for OFF.

23 23 Bemærk: Loudness funktionen bruges til at kompensere for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser, når man lytter ved lav lydstyrke. Den forstærker de høje og lave frekvenser, således at musikken bliver mere dynamisk. Bemærk: Med fjernbetjeningen Beo4 har De også mulighed for at fjerne lyden midlertidig fra højttalerne i BeoSound Century, og den giver også mulighed for at skifte de regulerede lydniveauer tilbage til oprindelig indstilling, uden at De behøver at slukke systemet først. Se hvordan på side 26 og 28. Fastindstilling af nye lydniveauer De kan fastindstille Deres regulerede lydniveauer, således at systemet tænder på f. eks. en lavere lydstyrke, eller f.eks. at den altid spiller med mere eller mindre bas eller diskant, end det der er fastindstillet fra fabrikken. Bemærk: Hvis STORE-knappen ikke lyser op i rødt, skal De trykke SOUND igen, før De trykker to gange på STORE. Bemærk: Alle aktuelle lydniveauer fastindstilles samtidig. Reguler lydniveauerne så de passer til Deres smag, og..tryk for at påbegynde fastindstillingen Displayet begynder at blinke STORE For at fastindstille de regulerede lydniveauer, skal De blot trykke STORE, efter at De har reguleret de forskellige niveauer, så de passer til Deres smag. Tryk igen for at fastindstille niveauerne STORE Når De trykker STORE, begynder displayet at blinke det spørger Dem om De ønsker at fastindstille reguleringen. Tryk STORE igen for at bekræfte fastindstillingen.

24 24 S T O P T I M E R RADIO Tryk for at skifte til radio Tryk gentagne gange for at få vist det ønskede antal minutter for Timer-funktionen i displayet Displayet viser det antal minutter, der er til rådighed Indstilling og aktivering af en Stop Timer-funktion De kan få BeoSound Century til at spille radio i et bestemt antal minutter og automatisk slukke. Ved hjælp af -knappen på BeoSound Century kan De indstille og samtidig aktivere en Stop Timerfunktion for radioen. De indstiller det antal minutter 00, 15, 30, 45, 60, 90, 120 De ønsker systemet skal blive ved med at spille, før det slukker. Hvis De trykker på en hvilken som helst anden knap eller skifter til CD, før Timer-funktionen er indstillet i BeoSound Century, bliver Timerfunktionen annulleret. Stop Timerfunktionen er indstillet, når displayet går tilbage til statusdisplayet for radio. Hvis De trykker på, mens Deres Timer-funktion er ved at blive udført, kan De indstille en ny Stop Timer-funktion. Bemærk: Stop Timer-funktionen bliver ikke fastindstillet i Deres BeoSound Century. De er nødt til at indstille en ny Stop Timer-funktion, hver gang De ønsker at anvende den.

25 25 Radioprogram nummer 3 spiller Det radioprogram der spiller er ikke fastindstillet på eget programnummer Bemærk: Displays vist gennem denne vejledning, viser hovedprincipper og anvendes til illustration af de forskellige funktioner i BeoSound Century. Musiknummer 12 på CD en spiller (se side 15) Side A på kassettebåndet spiller (tællerposition 234) Side B på kassettebåndet spiller (tællerposition 234) Den kilde der et sluttet til AUX-stikdåsen på BeoSound Century spiller De har trykket på STORE-knappen og CDafspilleren eller kassettebåndoptageren er i pause Systemet venter på ordre om at spille De små streger i displayet indikerer, hvor mange cifre der kan indtastes her endnu tre til radiofrekvensen Når De indtaster et nyt programnummer for et radioprogram eller, som her et nyt musiknummer på en CD, kommer der en enkelt streg frem i displayet Efter at De har trykket 1, kan De indtaste et ciffer mere, f.eks. 2, for at høre musiknummer 12

26 26 F J E R N B E T J E N I N G Sådan bruger De Beo4 RADIO CD Tryk for at tænde radioen Tryk for at tænde CD-afspilleren BeoSound Century er primært konstrueret til nærbetjening, men det kan dog også fjernbetjenes. A TAPE eller LIST GO Tryk for at tænde kassettebåndoptageren Tryk for at få stikordet TURN frem i Beo4 displayet for at afspille den anden side af et kassettebånd Tryk for at vende kassettebåndet Tryk for at springe gennem Deres radioprogrammer eller musiknumrene på et kassettebånd eller en CD Fjernbetjeningen Beo4 kan betjene alle primære funktioner i systemet så som at tænde, vælge radioprogrammer, vælge musiknumre på en CD eller et kassettebånd, søge på kassettebånd, sætte afspilningen af en CD eller et kassettebånd i pausefunktion, optage på kassettebånd, regulere lyden og slukke. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE eller eller LIST GO Eller De kan indtaste det ønskede nummer ved hjælp af taltasterne Start afspilning i tilfældig rækkefølge (Random) Tryk for at få vist stikordet RANDOM Tryk for at tænde Randomfunktionen Tryk for at tænde Randomfunktionen Tryk for at slukke Randomfunktionen Værd at vide Når BeoSound Century spiller, kan De når som helst få knapperne på systemet til at lyse et kort øjeblik ved at trykke MENU på fjernbetjeningen Beo4. Hvis De trykker MENU to gange, forbliver lyset tændt, indtil De slukker systemet eller indtil De trykker MENU igen TEXT 0 MENU GO tt eller ss Tryk for at spole båndet fremad Tryk for at spole båndet tilbage GO Tryk for at sætte CD-afspilleren eller kassettebåndoptageren i pausefunktion Tryk for at genoptage afspilningen LIST EXIT Tryk for at slukke Fjernbetjeningen Beo4 fås som ekstra tilbehør til BeoSound Century hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

27 27 Start optagelse Tryk for at gøre systemet klar til optagelse Tryk for at starte optagelsen Tryk for at sætte optagelsen i pausefunktion RECORD RECORD A TAPE For helt at stoppe optagelsen skal De trykke to gange på knappen på BeoSound Century eller helt slukke BeoSound Century Tryk for at hæve lydstyrken Tryk for at sænke lydstyrken eller Tryk og samtidig for øjeblikkeligt at fjerne lyden fra højttalerne; tryk igen for at få lyden tilbage > Se næste side for yderligere oplysninger om lydregulering med Beo4.

28 28 > Fjernbetjening Sådan regulerer De lyden med Beo4 LIST GO Tryk LIST gentagne gange for at få vist stikordet A.SETUP* i displayet De kan regulere lyden i BeoSound Century med fjernbetjeningen Beo4. LIST eller LIST GO ss eller tt Når De trykker GO, kommer stikordet SOUND frem i displayet Tryk LIST gentagne gange for at få stikordene Bass, Treble eller Loudness vist i displayet Tryk for at regulere de enkelte lydelementer Gentag denne fremgangsmåde for de lydelementer, De ønsker at regulere For at regulere Balance Tryk LIST gentagne gange for at få stikordet SPEAKER* vist i displayet Tryk for at regulere Balance For at foretage reguleringer skal De vælge de pågældende lydelementer på Beo4 og efterfølgende regulere dem efter Deres egen smag*. De reguleringer, De faktisk foretager, bliver vist i displayet på BeoSound Century. *Bemærk: For at kunne regulere lyden og få stikordet A.SETUP og SPEAKER vist i displayet på Beo4 skal De først tilføje funktionen i Beo4. Se venligst næste side TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU LIST GO Fastindstil Deres reguleringer Tryk LIST for at få stikordet A.SETUP* vist i displayet GO LIST GO Tryk LIST gentagne gange for at få stikordet S.STORE vist i displayet Tryk for at fastindstille Deres reguleringer LIST EXIT Fjernbetjeningen Beo4 fås som ekstra tilbehør til BeoSound Century hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

29 29 Sådan tilføjer De funktioner til Beo4 s liste over funktioner Tryk på knappen Stand-by på Beo4 og hold den nede, mens De trykker LIST for at få adgang til den specielle Beo4 opstillingsfunktion, og slip begge knapper samtidig. De er nu i opstillingsfunktionen. Tryk LIST for at få stikordet ADD? frem i displayet, og når De trykker GO, kalder De listen med stikord frem, og første stikord vises i displayet. Derefter trykker De LIST indtil det stikord, De ønsker at tilføje, kommer frem i displayet, og trykker De GO for at tilføje det. Når stikordet holder op med at blinke i displayet på Beo4, er det tilføjet. Tilføjelsen er nu fuldført, og De kan trykke EXIT og forlade Beo4 opstillingsfunktionen. Bemærk: For at kunne bruge eventuelle ekstra kilder, som De har tilsluttet stikdåsen mærket AUX på BeoSound Century, skal De først tilføje A.AUX til Beo4 s liste over funktioner. Tryk LIST på Beo4 for at finde stikordet A.AUX i displayet på Beo4, og tryk GO.

30 30

31 31

32 32 Købsdato Kontaktperson Forhandler Telefon Adresse Noter Deres serienumre her: BeoSound Century Beo4 Fjernbetjening Kære Bruger! Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt. Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang & Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne bedre og bedre. På forhånd tak! Skriv venligst til: Customer information dept Bang & Olufsen a/s DK-7600 Struer Denmark Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 9 3 0 0 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen.

Enheden er optimeret til at anvende BEO4. De fleste hverdags funktioner er en direkte tast på fjernbetjeningen. Betjeningstillæg 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog ikke længere

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0210ViB&O 2 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere