Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014"

Transkript

1 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

2 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen Hanne N. Nielsen Jytte Butters Heidi K. Dahl Larsen Frank M. Aarestrup Rene S. Hendriksen FEBRUAR 2015

3 RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITIS- PATOGENER 2014 AF Seniorforsker Lina Cavaco 1, Dyrlæge Bjørn Lorenzen 2, Laborant Jacob Dyring Jensen 1, Laborant Hanne N. Nielsen 1, Systemudvikler Jytte Butters 1, Marketingchef Heidi Kristina Dahl Larsen 2, Professor Frank M. Aarestrup 1,, Seniorforsker Rene S. Hendriksen 1. 1 DTU Fødevareinstituttet, 2 Dianova A/S COPYRIGHT: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med kildeangivelse FORSIDEFOTO: Magnus Price UDGIVET AF: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Kemitorvet, Bygning 204, 2800 Kgs. Lyngby Tlf , Fax REKVIRERES: Rapporten findes i elektronisk form på og ISBN:

4 INDLEDNING Formålet med mastitis ringtesten er at give dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der beskæftiger sig med mikrobiologisk laboratoriearbejde, mulighed for at kvalitetssikre og teste pålideligheden af den diagnostik af mælkeprøver, der udføres i praksislaboratoriet. Mastitis ringtesten omfatter alle normalt forekommende mastitispatogener og bakterier, der kan give anledning til differentialdiagnostiske problemer. Ringtesten er målrettet kvægpraksis og laboratorier, der arbejder med mastitisdiagnostik. Mastitis ringtesten er blevet afholdt siden 2005, hvor den blev igangsat i et samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening og Videncenter for Landbrug, Kvæg. I dag udbydes ringtesten af Dianova A/S på vegne af DTU Fødevareinstituttet. I det følgende bringes et sammendrag af resultaterne fra mastitis ringtesten år Den seneste ringtest blev afholdt i 2012, hvor det blev det besluttet at ændre frekvens, så ringtesten i stedet for at blive udbudt hvert år tilbydes hvert andet år. I de seneste udgaver af ringtesten har der været et hovedtema for identifikationsdelen. Temaet i 2012 var antibiotikaresistensdelen af testen, hvorfor der var medsendt diverse retningslinjer, antibiotikatabletter samt medier, for at give deltagerne de bedste forudsætninger for udførelsen af denne metode. I mastitis ringtesten 2014 har der ikke været et decideret hovedtema, men der har været fokus på at inkludere de vigtige og almindeligt forekommende mastitispatogener, som personale i kvægpraksis bør kunne skelne fra hinanden. Dette fokus på det essentielle i mastitisdiagnostikken er valgt på baggrund af, at det er over 2½ år siden, ringtesten sidst er blevet afholdt. UNDERSØGELSEN DELTAGERE Den 1. september 2014 blev danske kvægpraksis inviteret via til dette års ringtest. Heraf var 114 tidligere deltagere. Ringtesten blev desuden promoveret via PR i fagtidsskrifter og annonceret på dianova.dk og i Dianovas nyhedsbrev. Som noget nyt var det i år også muligt for udenlandske dyrlæger og laboratorier at deltage. I alt tilmeldte 59 deltagere sig fordelt på 43 virksomheder. Af disse virksomheder var de to laboratorier. Som noget nyt deltog i år et udenlandsk laboratorium, en udenlandsk kvægpraksis, et kvægbrug, der selv foretager dyrkning af mælkeprøver, samt et firma, der udvikler mastitisdiagnostik. Samlet set er antallet af deltagere på niveau med 2012, men deltagerantallet er tydeligt påvirket af de store strukturændringer og sammenlægninger, der foregår i danske kvægpraksis i disse år. RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

5 Den 3. november 2014 blev alle tilmeldte adviseret på om de forestående forsendelser. Yderligere modtog de procedureforslag til at opnå det bedst mulige resultat og liste over relevant materiale og udstyr i laboratoriet. Den 17. november 2014 blev mælkeprøverne afsendt fra DTU Fødevareinstituttet. Pakken var vedlagt et brev til hver enkelt deltager indeholdende login og password til indtastning af resultater, identifikationsnøgler, samt procedureforslag til at opnå det bedst mulige resultat og liste over relevant materiale og udstyr i laboratoriet. Samme dag modtog deltagerne supplerende en med login og password samt link til indtastning af resultater. Deltagere, som har været med i en eller flere af de foregående års ringtests, blev tildelt det samme log-in som tidligere og kunne dermed sammenligne resultaterne med deltagerens egen præstation i tidligere år. Den 2. december 2015 udsendtes en reminder på mail til de deltagere, der endnu ikke havde afsluttet indtastning af besvarelse, Af de i alt 59 tilmeldte personer havde 54 indtastet deres resultat ved ringtestens afslutning den 3. december Dette sammendrag er således baseret på i alt 54 besvarelser. PROCEDURE Ringtesten bestod af 15 mælkeprøver podet med renkulturer af mastitispatogener. Disse blev testet på sædvanlig vis i praksis ved anvendelse af de normale rutiner, og resultaterne blev indrapporteret via internettet på en nyudviklet portal. Det var valgfrit for deltagerne, i hvilken udstrækning for henholdsvis identifikation og resistensbestemmelse, de ville deltage i testen. I alt blev 43 individuelle kølepakker sendt fra DTU Fødevareinstituttet mandag d. 17. november 2014 og modtaget hos de deltagende virksomheder tirsdag d. 18. november Følgebreve med individuelle log-in og passwords blev medsendt de 15 mælkeprøver. Yderligere medfulgte DTU Fødevareinstituttet og Dianova s identifikationsnøgle til mastitisbakterier, en procedure til prøvemodtagelse, udsæd, aflæsning og diagnose, samt en vejledende liste over relevante materialer og udstyr i laboratoriet. Ved indtastning af resultater i mastitis ringtest portalen var der to alternative valgmuligheder frem for en identifikation. I tilfælde hvor en prøve blev fundet steril, kunne deltageren vælge denne betegnelse, frem for at lade feltet være blankt. Ydermere kunne praksis vælge betegnelsen indsendes til referencelaboratorium. Begge betegnelser førte til, at resultatet ikke blev evalueret og dermed ikke medførte en fejl. På baggrund af dette er opgørel- RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

6 sen over antal korrekte identifikationer opgjort i procent af det antal prøver, som praksis har benævnt med en identifikation og ikke som et totalt antal prøver (som kan variere i antal fra praksis til praksis). Tilsvarende er opgørelsen af fejlprocenter opgjort på baggrund af det samlede antal identifikationer for den pågældende prøve, hvor ikke besvarede, Sterile og Indsendes til referencelaboratorium ikke tæller med. En intern kontrolstamme (#6: Streptococcus agalactiae) var inkluderet i testen med det formål at danne grundlag for at vurdere, om der har været en målbar forbedring af resultaterne for de enkelte deltagere samt af det overordnede resultat igennem årene. RESULTATER IDENTIFIKATION I mastitis ringtesten 2014 var der en del formodede nomenklaturproblemer. Der var i alt 18 deltagere, der for prøve #3; Micrococcus spp. havde brugt betegnelsen koagulase negative stafylokokker; CNS. Det omvendte var gældende i tilfælde hvor agens var CNS. Vi vurderer derfor, at nomenklatur-fejlene kan have haft afgørende betydning for det generelle resultat af ringtesten. Figur 1 illustrerer den procentvise forbedring af deltagernes evne til at identificere den interne kontrolstamme; Str. agalactiae (Prøve #6), som har været benyttet i samtlige mastitis ringtests. Niveauet for korrekt identifikation af denne stamme har i de senere år været stort set stabilt med en svag forbedring på 4 % -point i 2014 i forhold til Således har 92 % af deltagerne identificeret Str. agalactiae korrekt, hvilket må siges at være et meget flot resultat. Dette er uden tvivl grundet i, at mange praksis har implementeret CHROMagar TM Orientation i diagnostikken for at lette identifikationen af bl. a. Str. agalactiae. I Figur 1 vises niveauet af korrekte identifikationer af den interne kontrol per år i procent. RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

7 FIGUR 1. PROCENT KORREKT IDENTIFICEREDE KONTROLSTAMMER #6 PROCENT ÅR Overordnet set er resultatet af ringtesten acceptabelt for størstedelen af deltagerne. Det er tydeligt, at der har været en tilbagegang i forhold til Der kan være mange forklaringer på dette. Det er ikke vores holdning, at dette års ringtest er sværere i forhold til de foregående år. Det er ifølge figur 2 evident, at 33 (61 %) ud af de 54 deltagere havde 70 % eller flere korrekte identifikationer. Dette er som indikeret en tilbagegang i forhold til 2012 hvor 42 (81 %) deltagere havde mere end 70 % af identifikationerne korrekte. Endvidere havde 23 (43 %) af deltagerne i 2014 imellem % korrekte fund og kun fire deltagere alle 15 identifikationer 100 % korrekte. Det er en markant nedgang i forhold til 2012 hvor vi med forbløffelse så hele 12 deltagere have alle 15 prøver korrekt identificeret. I år var der fem deltagere (9 %), som kunne betegnes som outliers med under 50 % korrekte identifikationer, hvoraf den ene deltager ingen korrekte identifikationer havde. I Figur 2 vises forholdet imellem antal deltagere og antal korrekte identifikationer i procent i årets og foregående års ringtest. FIGUR 2. RESULTATER FOR KORREKTE IDENTIFIKATIONER ANTAL DELTAGERE I ALT, ANTAL KORREKTE IDENTIFIKATIONER (%) RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

8 IDENTIFIKATION AF FEJLKILDER Generelt set ligger antallet af fejl over det forventelige. Der var således kun seks prøver, som forårsagede få fejl, hvor den samlede fejlprocent lå under 15 %; #8 Klebsiella spp. (12 %), #9 Str. dysgalactiae (9 %), #11 Enterococcus (8 %), #6 Str. agalactiae (8 %), #5 S. aureus (7 %), og #4 E. coli (2 %) mod 10 prøver i Hele fire af prøverne tegnede sig tydeligt for mange fejl; over 40 %, hvilket er langt flere end i foregående år. Som det fremgår af Tabel 1, var mange af fejlene igen, hvad man kunne kalde for klassiske fejlidentifikationer. Således havde fem ud af 10 deltagere fejlidentificeret prøve #1 indeholdende Strep. uberis og rapporteret henholdsvis enterokokker og Lactococcus. Desværre findes der ikke nogle nemme genveje til at skelne imellem disse agenser ud over lidt hæmolyse-indikationer. Man kan forsøge ved brug af Slanetz-agar som blev medsendt i 2012, hvor Strep. uberis ikke vokser, enterokokker bliver røde og lactokokker rosa ved 42 C inkubation. De resterende fejlidentificerede agenser; så som S. aureus, Strep. agalactiae med flere er alle relativt forskellige fra Strep. uberis i morfologien. Prøverne #2, #10 og #15 indeholdt alle en CNS og resulterede i henholdsvis 30 %, 38 %, og 61 % fejl. Størstedelen af disse fejl kunne tilskrives rapportering af enten S. aureus eller Micrococcus. Ud over de to nævnte fejltyper blev der yderligere rapporteret en del forskellige streptokokker. Prøve #3 podet med Micrococcus spp. forårsagede 57 % fejlidentifikationer fra 29 af deltagerne. Dog havde 18 af deltagerne med fejl identificeret stammen som CNS, hvilket som nævnt er en klar nomenklaturfejl, idet mange ikke skelner imellem Micrococcus og CNS, som også behandles på samme måde. Prøve #6 og #7 indeholdt Strep. agalactiae. Der var meget stor forskel på antallet af fejl rapporteret for de to prøver med henholdsvis 8 % og 40 %. Den store forskel skyldes måske niveauet af udskilt beta-hæmolyse, idet prøve #6 var relativ an-hæmolytisk, hvorimod prøve #7 var ren beta-hæmolytisk. På baggrund af det høje niveau af produceret beta-hæmolyse blev prøven formodentlig forvekslet med en del andre beta-hæmolytiske bakterier såsom; Arcanobacterium (Trueperella) pyogenes, Strep. pyogenes, Strep. canis og Listeria monocytogenes. Dette kunne være undgået ved brug af enten CAMP test eller CHROMagar TM Orientation. Corynebacterium spp. (prøve # 12) blev inkluderet i panelet, da dette agens ofte forveksles med CNS baseret på morfologien. Den voldte som forventet en del besvær, idet 53 % svarende til 28 deltagere havde denne fejlidentificeret. Der var stor variation i graden af fejlidentifikationerne inkluderende CNS, Bacillus, Klebsiella, Micrococcus spp., Pseudomonas, S. aureus, Strep. uberis, gær og Arcanobacterium (Trueperella) pyogenes. Corynebacterium spp. er let genkendelige i et mikroskopisk præparat, hvor stavene er lejret vinklet i kølleform, hvorfor vi altid anbefaler en eller anden form for mikroskopi, såsom en nigrosin- eller Gram-farvning. RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

9 Prøve #13 var tilsat Arcanobacterium (Trueperella) pyogenes og resulterede i 31 % fejlidentifikationer. Arcanobacterium (Trueperella) pyogenes er et beta-hæmolyserende agens, hvorfor det var forventet, at nogle deltagere ville fejlidentificere denne som f.eks. Strep. canis eller Strep. pyogenes. Som forventet var de fleste fejl netop identifikation som hhv. Strep. canis (8 %) og Strep. pyogenes (10 %). Yderligere blev denne prøve også fejlfortolket som Corynebacterium spp., som muligvis er et resultat af mikroskopering, jf. ovenstående beskrivelse. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis dette er tilfældet, idet man netop har ulejliget sig med at udføre et mikroskopisk præparat. Prøve #15 indeholdende en CNS var det agens som forårsagede flest problemer i testen med 61 % fejlidentifikationer. Der var således 30 deltagere, som havde denne prøve forkert identificeret. De rapporterede agenser spænder vidt fra streptokokker og stafylokokker til Gram-negative organismer. Der er ingen åbenlys forklaring på årsagen til disse fejl. Vi vil undlade at gå i dybden med forklaringer på fejlidentifikationer for de resterende prøver, da fejl-niveauerne ligger så lavt. Der i de fleste tilfælde tale om klassiske fejl, som både er nævnt her og i de forrige ringtestsrapporter, som findes på dianova.dk. I Tabel 1 angives det hvor store problemerne var og hvilke fejlidentifikationer, der lå til grund for dette. Bemærk her at opgørelsen af fejlprocenter er opgjort på baggrund af det samlede antal identifikationer for den pågældende prøve, hvor ikke besvarede, Sterile og Indsendes til referencelaboratorium ikke tæller med. TABEL 1. FEJLIDENTIFIKATIONER PRØVE FORVENTET FUND FORKERTE % FORKERTE N. 1 Strep. uberis CNS, Staph. epidermidis Micrococcus spp FORKERT IDENTIFIKATION Enterokokker n=3, Lactococcus spp. n=2, Staph. CNS n=2, Micrococcus spp. n=1, Staph. aureus n=1, Strep. agalactiae n=1 Micrococcus spp n=6, Staph. aureus n=6, Gærsvamp n=2, Strep. canis n=1, Strep. pyogenes n=1 Staph. CNS n=18, Gærsvamp n=3, Bacillus spp. n=2, Corynebacterium spp. n=2, Alge n=1, Arcanobacterium (Trueperella) n=1, Strep. bovis n=1, Strep. dysgalactiae n=1 4 Escherichia coli 2 1 Strep. canis 5 Staph. aureus 7 4 Micrococcus spp n=2, Staph. CNS n=2 6 Strep. agalactiae 8 4 Staph. CNS n=1, Strep. canis n=1, Strep. pyogenes n=1, Strep. uberis n=1 RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

10 7 Strep. agalactiae Klebsiella spp Strep. dysgalactiae CNS, Staph. epidermidis Enterokok spp Corynebact. spp Arcanobacterium (Trueperella) pyogenes Gærsvamp CNS, Staph. Saprophyticus ssp., Saprophyticus Arcanobacterium (Trueperella) n=4, Corynebacterium spp. n=3, Strep. pyogenes n=3, Strep. uberis n=2, Strep. canis n=2, Enterokokker n=1, Klebsiella spp. n=1, Lactobacillus spp. n=1, Lactococcus spp. n=1, Listeria spp. n=1, Strep. bovis n=1, Alge n=1 Enterokokker n=2, Escherichia coli n=1, Micrococcus spp n=1, Proteus spp. n=1, Strep. uberis n=1 Strep. agalactiae n=2, Staph. CNS n=1, Strep. pyogenes n=1, Strep. uberis n=1 Staph. aureus n=10, Micrococcus spp n=8, Strep. pyogenes n=1, Escherichia coli n=1 Strep. uberis n=2, Lactococcus spp. n=1, Staph. aureus n=1 Staph. CNS n=10, Bacillus spp. n=5, Klebsiella spp. n=5, Micrococcus spp n=2, Pseudomonas spp n=1, Staph. aureus n=1, Strep. agalactiae n=1, Strep. uberis n=1 Arcanobacterium (Trueperella) n=1, Gærsvamp n=1, Corynebacterium spp. n=2, Gærsvamp n=3, Pseudomonas spp n=1, Strep. canis n=4, Strep. dysgalactiae n=1, Strep. pyogenes n=5 Alge n=2, Bacillus spp. n=2, Enterokokker n=1, Klebsiella spp. n=1, Micrococcus spp n=1, Staph. CNS n=1, Strep. bovis n=1 Micrococcus spp. n=9, Staph. aureus n=6, Bacillus spp. n=2, Enterokokker n=2, Pseudomonas spp n=2, Strep. agalactiae n=2, Strep. canis n=2, Strep. uberis n=2, Strep. bovis n=1, Strep. dysgalactiae n=1, Escherichia coli n=1 RESISTENSBESTEMMELSE Foruden identifikationen af patogener inkluderede mastitis ringtesten resistensbestemmelse overfor penicillin, tetracyklin og makrolid-gruppen. Ni af de 15 prøver var således markeret på besvarelsessiden, så der kunne indtastes resistensmønster. De følgende opgørelser over fejl er kategoriseret efter de normer, der er skitseret i Tabel 2. TABEL 2. FEJLKATEGORIER FEJLKODE Små fejl FEJLTYPE Følsom men testet intermediær og omvendt. Resistent men testet intermediær og omvendt. Stor fejl Meget stor fejl Følsom men testet resistent Resistent men testet følsom RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

11 MAKROLID 13 deltagere havde testet prøverne overfor makrolid-gruppen i modsætning til 39 deltagere i 2012, hvor diverse test-materialer var medsendt. I Figur 3 kan man se, at antallet af undersøgte prøver varierer fra fire til alle ni prøver. Der var syv, som havde alle testede prøver korrekte dog imellem fire og ni af prøverne. De to meget store fejl var begge relateret til den samme prøve (#11) indeholdende enterokokker. Prøve #9 som var tilsat Strep. dysgalactiae udgjorde tre ud af fem af de store fejl i modsætning til de små fejl, som alle var forårsaget af forskellige agenser. FIGUR 3. RESULTATER FOR FØLSOMHEDSBESTEMMELSE OVER FOR MAKROLID Meget store fejl ANTAL PRØVER TESTET Store fejl Små fejl Antal rigtige fund DELTAGERNUMMER; I ALT Årets acceptable resultat kunne tyde på, at deltagerne måske har benyttet en standardiseret metode samt korrekt fortolkningsnøgle til bestemmelse af bakteriernes følsomhed. Vi understreger således vigtigheden af at følge de anvisninger til metodik og fortolkninger af resistenszonerne, som producenterne af diskene/tabletterne angiver, og som var medsendt i Det er vigtigt, at man benytter Müller Hinton II agar som grundsubstrat med en dybde på netop 4 mm, samt ikke benytter flere end fem disks/tabs på plader med en diameter på 9 cm. Herudover skal organismen man tester være en renkultur, samt udsås ifølge Kirby Bauer dvs. tæppeudsæd. Fortolkningerne af diverse zoner skal modsvare både organismen man tester samt koncentrationen af det pågældende antibiotikum. Disse anbefalinger er generelle og gælder også for penicillin og tetracyklin. TETRACYKLIN Der var i 2014 kun 15 deltagere mod 39 deltagere i 2012, som havde valgt at bestemme følsomheden overfor tetracyklin (Figur 4). Der var fem deltagere, som havde alle prøverne korrekt bestemt. Dog havde de kun testet imellem fire og fem prøver ud af de ni, som kunne bestemmes. I modsætning til resultatet for makrolid, som var langt bedre, var der betydeligt flere i år, som havde fejl i fortolkningen af følsomheden overfor tetracyklin. RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

12 FIGUR 4. RESULTATER FOR FØLSOMHEDSBESTEMMELSE OVER FOR TETRACYKLIN Meget store fejl 9 Store fejl 8 Små fejl ANTAL PRØVER TESTET Antal rigtige fund DELTAGERNUMMER; I ALT Der var således 10 meget store fejl, hvor hovedparten; ni ud af de 10, var relateret til prøve #7 indeholdende Strep. agalactiae. Yderligere var tre ud af de fire store fejl og en ud af de tre små fejl associeret til prøve #9 Strep. dysgalactiae. Da problemerne er relateret til enkelte agenser, kan der være tale om, at disse agensers følsomhed kan være nedsat og ligge tæt på en anden følsomhedskategori. I sådanne tilfælde skal der kun lidt variation i fremstillingen af prøveopløsningen og udsæd til, for at følsomheden forrykkes. Dette blev ligeledes observeret i 2012 og kompenseres normalt ved stor erfaring i brug af testen. PENICILLIN Helt overraskende er det ikke, at forholdsvis flere har udført resistensbestemmelse overfor penicillin. På Figur 5 ses det, at 42 deltagere har bestemt mellem en og op til de ni prøver. I år var der 19 (45 %) deltagere, som opnåede, at alle de testede prøver var korrekte, hvilket er en nedgang på 25 %-point i forhold til de 70 % i Ud af de 19 deltagere, som i år havde alle prøverne testet korrekt havde de 9 (21 %) deltagere alle ni prøver korrekt testet. RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

13 FIGUR 5. RESULTATER FOR FØLSOMHEDSBESTEMMELSE OVER FOR PENICILLIN ANTAL PRØBVER TESTET Meget store fejl Store fejl Små fejl Antal rigtige fund DELTAGERNUMMER; I ALT 42 Fejlprocenterne for følsomhedsbestemmelsen af penicillin var relativt lave i år med 7 (3 %) små fejl, 14 (5 %) store fejl og 20 (7 %) meget store fejl. De meget store fejl var forårsaget af fejl-bestemmelse af prøve #5 S. aureus og prøve #10 CNS, hvor alle deltagerne havde fundet agenserne følsomme på trods af, at de begge var resistente overfor Penicillin. De store fejl var jævnt fordelt over flere prøver og primært blandt få deltagere. KONKLUSION Mastitis ringtesten 2014 er som noget nyt blevet tilbudt kvægpraksis og mastitislaboratorier i andre nordiske lande. Ringtesten omfattede de vigtige og almindeligt forekommende mastitispatogener, som personale i kvægpraksis bør kunne skelne fra hinanden. 59 deltagere fra 43 virksomheder omfattende kvægpraksis, laboratorier og et kvægbrug deltog i mastitis ringtesten. Resultatet for identifikations- og resistensdelen i mastitis ringtesten 2014 er et fint og acceptabelt resultat. Resultatet er dog et tilbageskridt i forhold til 2012, som var det hidtil bedste resultat opnået i ringtestens eksistens. Dette kan være resultatet af, at ringtesten nu kun tilbydes hvert andet år grundet det gradvise frafald i testen de seneste år. Det kan også skyldes, at der denne gang ikke var medsendt substrater og andet materiale, så det bedre afspejler den daglige diagnostik. Et højt antal af nomenklaturproblemer kan også have haft afgørende betydning for det generelt ringere resultat af testen. RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

14 Deltagerne i ringtesten er i gennem årene blevet gradvist bedre til at identificere den interne kontrolstamme. 92 % af deltagerne havde identificeret den interne kontrolstamme Str. agalactiae korrekt. Dette skal primært tilskrives en optimering i brugen af velegnede agarplader. 61 % af deltagerne i mastitis ringtesten 2014 havde 70 % eller flere korrekte identifikationer. En tilbagegang på 20 %-point i forhold til deltagere havde alle identifikationer korrekte. En markant tilbagegang i forhold til de 12 deltagere med alle korrekte i deltagere havde under 50 % korrekte. Det agens som forårsagede flest problemer i testen var en CNS, der medførte 61 % fejlidentifikationer. For 9 af de 15 mælkeprøver i mastitis ringtesten kunne deltagerne vælge at udføre en resistensbestemmelse. 70 % af deltagerne valgte at udføre resistensbestemmelse overfor pencillin på en eller flere af de 9 prøver. 45 % af dem havde alle korrekte, hvilket er en nedgang på 25 %-point i forhold til RINGTEST FOR IDENTIFIKATION OG RESISTENSBESTEMMELSE AF MASTITISPATOGENER

15 Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade Søborg Tlf Fax ISBN:

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener kvæg Fra gram positive til negative og Sammendrag af resultaterne af årets ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener [ Rene S. Hendriksen 1, Susanne Karlsmose, Frank M. Aarestrup

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest.

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest. Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener. Evalueringsrapport den første ringtest. Danmarks Fødevareforskning (DFVF) har i samarbejde med DDD sektion for kvæg udbudt en ringtest

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Hvordan benyttes PCR mastitis undersøgelse på tankmælk og enkeltkøer Specialkonsulent Jørgen Katholm Tankcelletal geometrisk 1987 2011 Hver uge Mastitis behandlinger 2000-2011

Læs mere

Yversundhed - målret din indsats med PCR

Yversundhed - målret din indsats med PCR Yversundhed - målret din indsats med PCR Dansk Kvæg Kongres 2. marts 2010 Kvægfagdyrlæge Jørgen Katholm Dansk Kvæg PCR Polymerase Chain Reaction Opkoncentration af DNA i prøven Kræver ikke levende bakterie

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Bedre yversundhed med PCR

Bedre yversundhed med PCR Bedre yversundhed med PCR Jørgen Katholm, Videncentret for Landbrug, Kvæg, og Torben Bennedsgaard, Aarhus Universitet Konklusion Bedre yversundhed med PCR PCR-mastitistesten er meget bedre til at finde

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

ON-FARM DYRKNING MANUAL

ON-FARM DYRKNING MANUAL ON-FARM DYRKNING MANUAL Version 1.0 INTRODUKTION On-Farm Dyrkning er et beslutningsstøtteværktøj, der, sammen med information i DMS Dyreregistrering, CMT-test og vejledning fra besætningsdyrlægen samt

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer

Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Retningslinjer for brug af antibiotika ved goldning af malkekøer Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: SEGES Kvæg Århus Universitet KU-SUND Den Danske Dyrlægeforening November 2015

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater

mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater Forstå svaret på dine M A J 2 0 1 3 mælkeprøver Brug svaret fra dine mælkeprøver og få bedre resultater Det er en stor hjælp at kende fjenden. http://labtestsonline.org/lab/photo/throat1/start/3 Mælkeprøver

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer..

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer.. Spørgsmål vedr. udbud 1. Der er 105 statsanerkendte og statslige museer på listen. Er det udelukkende disse museer, der skal afrapporteres på, dvs. 105 afdelingsrapporter? 2a. Enkelte af museerne har flere

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning ~ Uden for tema En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning Af Jørgen Schack, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og medlem af Opgavekommissionen for Dansk - Læsning og Retskrivning.

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

FOODSTART Vækst initiativ målrettede fødevarevirksomheder i Holstebro Kommune

FOODSTART Vækst initiativ målrettede fødevarevirksomheder i Holstebro Kommune FOODSTART Vækst initiativ målrettede fødevarevirksomheder i Holstebro Kommune 1 Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune + STARTVÆKST Holstebro VIFU Videncenter for fødevareudvikling

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Billedbehandling til analyse af frøsundhed i spinat

Billedbehandling til analyse af frøsundhed i spinat Billedbehandling til analyse af frøsundhed i spinat Merete Halkjær Olesen Afgrødeøkologi og produktkvalitet, DJF Sundhedsanalyse i Spinat ISTA har mange akkrediterede metoder, men ingen på spinat En meget

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere