Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme"

Transkript

1 Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

2 Forord Byrådet vedtog d. 18. dec en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges nu af handlingsplaner for implementering af strategien. Denne handlingsplan omhandler temaerne Kulturelle og historiske seværdigheder samt Erhvervsturisme. Forslagene er udarbejdet med afsæt i strategi, inspirationskatalog og høringssvar. Planerne har et tidsperspektiv på 4 8 år. 2/9

3 Kulturelle og historiske seværdigheder Frederikssund Kommune rummer en lang række historiske og kulturelle seværdigheder, der både kan stå alene, men som, når de spiller sammen, dels kan opnå synergier og dels kan nå ud til et endnu bredere publikum. Dette indsatsområde peger på, at kommunen bør intensivere arbejdet med: Markedsføring Samarbejdet med andre kommuner Facilitering af netværk Ovenstående tiltag vil, sammen med evt. nye aktiviteter under vikingetemaet og sejlerturismen, understøtte udbredelsen og udbygningen af kommunens rige natur- og kulturliv, sådan som der lægges op til i turismestrategien og medvirke til at sikre, at Frederikssund Kommune står stærkere både som ferie- og udflugtsmål. Kommunen bør intensivere arbejdet for at markedsføre seværdighederne bedst muligt, og der bør indgås et forstærket samarbejde med den/de turismeorganisationer, der kan fremme kommunens interesser bedst muligt. Markedsføring af kulturelle og historiske seværdigheder: Initiativ: Markedsføring af kulturelle og historiske seværdigheder Beskrivelse af initiativ: Relation til strategi, baggrund, handling og aktører Relation til strategi: Turismestrategien opstillede flg. indsatsområder, som nedenstående handlinger understøtter: - Udbredelse og udbygning af det rige kulturliv. Baggrund: Kommunen er beriget med en lang række kulturelle og historiske seværdigheder, men markedsføringen af dem er ikke tilstrækkelig. Handlinger: a. Fælles markedsføringsprofil Kommunen skal have skabt en fælles markedsføringsprofil, ligesom der fortsat skal arbejdes med at koordinere, forbedre, prioritere og målrette markedsføringen. b. Valg af markedsføringsplatforme Kommunen lancerede i 2013 en ny udgave af Den kunne med fordel udbygges med en svensk udgave for at imødegå ønsket om flere svenske turister. Der kunne endvidere tilknyttes en app og digitale touchskærme til hjemmesiden, ligesom brugen af de sociale medier i langt højere grad bør tænkes ind. Enkelte kommuner har gode erfaringer med at anvende bl.a. digitale touchskærme der, hvor turisterne naturligt færdes. Det kan være i køkkener på campingpladser, i supermarkeder, indkøbscentre mv. De anvendes oftest ved steder, hvor der ikke er begrænsede åbningstider og hvor der ikke er servicepersonale til rådighed. Det foreslås at vælge en løsning, hvor de digitale touchskærme linker direkte op til Den direkte sammenhæng med hjemmesiden betyder, at informationerne kun skal opdateres et sted. Touchskærmene kan dels anvendes til informationssøgning og dels som en digital reklamesøjle. Ifølge en af de kommuner, der anvender dem, anvendes de især som digitale reklamesøjler. Målgrupper: Endags- og ferieturister, lokale. 3/9

4 Initiativ: Markedsføring af kulturelle og historiske seværdigheder Ansvarlig: Arbejdet med markedsføringen anbefales fortsat forankret hos Frederikssund Erhverv, der skal intensivere, prioritere og koordinere de forskellige markedsføringstiltag. Potentialevurdering: Giver værdi og er nemt at realisere. Realisering: Arbejdet vedr. opdatering og videreudvikling af hjemmesiden og generel markedsføring kører allerede. Arbejdet med markedsføringen kan intensiveres, såfremt det bliver godkendt politisk. Budget og finansiering: Markedsføringsplatforme: Økonomien til markedsføringsplatformene skal afdækkes nærmere. Nedenfor fremgår de foreløbige estimerede udgifter: - Prisen for udviklingen af en app anslås at være ca. +/ kr. Hertil kommer løbende udgifter til daglig drift og vedligehold. - Prisen for touchskærme anslås til ca kr. ekskl. installation for anskaffelse af 10 skærme og ca kr. i månedlig drift og hosting og ca kr. ekskl. installation for anskaffelse af 20 skærme og ca kr. i månedlig drift og hosting. Priserne er baseret på 23 tommers skærme. (2012-niveau). Hertil kan komme udgifter til forsikring af skærmene. - Umiddelbart er der ikke direkte omkostninger forbundet med at anvende de sociale medier, men opgaven skal forankres hos en ansvarlig medarbejder, der udarbejder en overordnet plan for brugen af de sociale medier, står for løbende statusopdateringer samt sikre inddragelse af de lokale turismeaktører. 4/9

5 Valg af samarbejdspartner: Initiativ: Valg af samarbejdspartner Beskrivelse af initiativ: Relation til strategi, baggrund, handling og aktører Relation til strategi: Turismestrategien opstillede flg. indsatsområder, som nedenstående handlinger understøtter: - Øget samarbejde med regionale og nationale fora. Baggrund: Som led i markedsføringen og understøttelsen af vores generelle kulturelle og historiske seværdigheder samt de aktiviteter, der besluttes under sejlerturismen og vikingetemaet, skal det fastlægges, hvilken samarbejdspartner det vil være mest hensigtsmæssigt for kommunen at samarbejde med fremadrettet. Handlinger: a. Valg af samarbejdspartner Frederikssund Kommune er sammen med en række andre kommuner rundt om fjordene blevet enige om at mødes jævnligt med henblik på at skabe en fælles base for en større indsats omkring fjordene. Samarbejdet i Fjordlandet er i sin helt spæde vorden. Det vurderes, at Fjordlandet er den bedste samarbejdspartner for kommunen, og det er derfor hensigtsmæssigt, at der bruges ressourcer på det. Det anbefales, at dette samarbejde intensiveres. Det anbefales endvidere, at kommunen på sigt understøtter etablering af et egentligt fælles projekt, der kan søges fondsmidler til. Projektet bør etableres med afsæt i de aktiviteter, der foreslås igangsat under temaet om sejlerturisme og/eller vikingetemaet. Frederikssund Kommune har ikke været medlem af Kongernes Nordsjælland, men fik en plads i deres store brochure i 2011 og 2012 mod betaling. Grundet almindelig pengemangel og strategiskifte i Visit Nordsjælland er kommunen ikke blevet tilbudt annoncering i 2013 og 2014, med mindre vi blev medlem. Denne løsning vurderes ikke at være en gangbar løsning. Løsningen er alt for dyr og langt mere vigtigt, antages det at være en forkert strategisk partner for Frederikssund. Frederikssund Erhverv samarbejder endvidere med bl.a. Visitdenmark, Wonderful Copenhagen og OEC Øresund eventcenter. Målgrupper: Endags- og ferieturister, lokale. Ansvarlig: Frederikssund Erhverv er ansvarlig for samarbejdet med Fjordlandet i samarbejde med de lokale turismeaktører og kommunen. Potentialevurdering: Afhænger af evt. fælles projekter og viljen til samarbejde rundt om fjordene. Realisering: Samarbejdet er allerede under etablering, og det er muligt at skalere op eller ned i ambitionsniveau og ressourceforbrug afhængig af synergien med aktiviteterne under sejlerturismen og vikingetemaet og viljen til samarbejde hos de resterende kommuner rundt om fjordene. Realiserbarhed og værdi af evt. fælles projekter afhænger af de konkrete projekter. 5/9

6 Initiativ: Valg af samarbejdspartner Budget og finansiering: Samarbejdet omkring Fjordlandet er p.t. gratis. Det skyldes, at samarbejdet på nuværende tidspunkt er i en meget tidlig fase, men ambitionerne er store. Hvis ambitionerne skal indfries, anslås det at koste ca kr. årligt i 3-4 år for hver deltagende kommune. Det koster ca ,4 mio. årligt for kommunen at være medlem af Kongernes Nordsjælland. Det er baseret på, at kommunens nuværende turistbureau lukkes eller blot bemandes 4-5 måneder om året med én person. 6/9

7 Faciliterede netværk for lokale turismeaktører Turismestrategien lægger op til et øget samarbejde med og inddragelse af de lokale turismeaktører. Dette samarbejde skal effektueres. Initiativ: Faciliterede netværk for lokale turismeaktører - Understøttelse af lokale netværk og tværgående samarbejder Beskrivelse af initiativ: Relation til strategi, baggrund, handling og aktører Relation til strategi: Turismestrategien opstillede flg. indsatsområder, som nedenstående handlinger understøtter: - Udbredelse og udbygning af det rige kulturliv - Et stærkt udflugtsmål - Øget samarbejde og netværk blandt turismeaktører Baggrund: Frederikssund er beriget med mange ildsjæle, der arbejder aktivt for at udbrede turisterhvervet i Frederikssund. Handlinger: a. Facilitering af netværk for lokale turismeaktører Vi vil gerne hjælpe dem endnu bedre på vej ved bl.a. at holde netværksmøder, hvor de kan mødes, udveksle ideer og skabe kontakter på tværs samt stå for koordinering og formidling. Målgrupper: Lokale turismeaktører. Ansvarlig: Opgaven med at facilitere netværk anbefales forankret hos Frederikssund Erhverv, mens kommunen fortsat vil hjælpe med rammebetingelser, lovgivning, tilladelser mv. Potentialevurdering: Giver værdi og er nemt at realisere. Realisering: Er allerede godkendt som en aktivitet, der skal effektueres. Budget og finansiering: Afholdes indenfor eksisterende ramme. 7/9

8 Erhvervsturisme Vækstudvalget efterlyste på et udvalgsmøde mere fokus på erhvervsturisme. Erhvervsturisme: Initiativ: Erhvervsturisme - Stærkere og mere samlet formidlet af Frederikssund på den bæredygtige dagsorden Beskrivelse af initiativ: Relation til strategi, baggrund, handling og aktører Relation til strategi: Turismestrategien opstillede flg. indsatsområder, som nedenstående handlinger understøtter: - Formidle Frederikssund på den bæredygtige dagsorden - Formidle Frederikssund som et attraktivt erhvervs- og bosætningsområde Baggrund: Dette område løses allerede på erhvervsområdet i andet regi via andre større udviklingsprojekter som Vinge, der med det store fokus på bæredygtighed, test og demo, showrooms mv., forventes at kunne tiltrække interesserede erhvervsturister. I den forbindelse kunne der indtænkes konferencefaciliteter i det stationsnære byggeri i Vinge. Handlinger: a. Ovenstående skal anvendes til at tiltrække konferencer og målrettede aktiviteter i relation til bæredygtig byudvikling. b. Hertil kommer erhvervsturister, der kommer til konferencer, på virksomhedsbesøg mv. Her skal vi i lighed med de kulturelle og historiske seværdigheder understøtte markedsføringen af konferencestederne, ligesom vi skal være behjælpelige med at understøtte rammebetingelser, hjælpe med myndighedsbehandling mv. for dem, der ønsker at udvide eller etablere et nyt konferencested i kommunen. Målgrupper: Virksomheder, borgere og erhvervsturister. Ansvarlig: Kommunen og Frederikssund Erhverv. Potentialevurdering: Potentialet er højt, men løftes i andet regi. Realisering: Kører. Budget og finansiering: Ikke relevant her. 8/9

9 Frederikssund Kommune Udvikling Torvet Frederikssund Telefon Telefax /9

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 Oresund Event Center FORANALYSE Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 6 Indledning s. 3 Aktøranalyse s. 25 Summary & Anbefalinger s. 6 Borgeranalyse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere