Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office"

Transkript

1 Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

2 Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende med en god bundlinje. Som entreprenør ved du, at mange faktorer kan æde din bundlinje og sprænge din tidsplan i byggeperioden. Du kan måske genkende nogle af dem her: Manglende eller fejlopgjorte mængder => fejl i leverencerne. Kollisioner i det projekterede materiale => uro på byggepladsen + slagsmål om ansvar. Ændringer i projektmaterialet => tidsplan + økonomi skrider. Du kan rette op i tide Produktionsstyring med Vico Office, kan hjælpe dig med at forudse problemer på din byggesag, længe inden de opstår. Hvis huset ikke kan bygges på skærmen, kan det heller ikke i virkeligheden. Programmet sikrer dig, at de 3D-modeller du anvender i udførelsen er fri for fejl, og at mængder, økonomi og tid hænger sammen. Så undgår du ubehagelige økonomiske overraskelser i udførelsen. BIM programmet Vico Office er opdelt i moduler, som du vil få præsenteret på de næste sider. Du sammensætter selv modulerne, så du får et BIM-program, tilpasset dine behov. Hvis du er i tvivl, hjælper vi dig gerne, med at finde den helt rigtige løsning til din virksomhed. Kristian Birch Pedersen Direktør Exigo Jeg er født og opvokset i byggebranchen. Et af mine tidligste minder er fra min bedstefars entreprenørvirksomhed på Djursland, hvor jeg fik lov til at køre minigraver. Senere blev jeg selvfølgelig bygningsingeniør og fandt ud af, hvor usund byggeprocessen kan være. Jeg kunne se tidsplanerne skride og kollegerne gå ned med stress. Det blev til et forskningsprojekt om it i byggeri, der viste mig en ny vej for byggebranchen. Jeg tog et valg og sagde mit gode job som chefrådgiver hos Rambøll op. Hurtigt efter var Exigo født, og siden da har vi hjulpet mange bygherrer og entreprenører med at få styr på deres byggeri. For mig handler det om meget mere end at tjene penge. Det er et personligt mål for mig at genskabe min barndoms glæde ved byggeriet og eliminere stressende og dyre hovsaløsninger. Her viser it vejen frem.

3 Rådgivers 3D-modeller giver problemer i udførelsen Flere danske entreprenører oplever problemer med de 3D-modeller de modtager. 3D-modellerne kan ofte ikke anvendes direkte i produktionen, og forskellige programmer og filformater skaber forvirring. Mange fejl i 3D-modellerne opdages først når byggeriet allerede er i gang, og de fejl koster entreprenøren dyrt. Både tidsmæssigt og økonomisk. Fejl i 3D-modellerne medfører ofte, at projekterne ikke er koordineret på tværs af fag. Typisk giver det kollisioner, dvs. geometriske fejl i projektmaterialet, som gør, at man rent praktisk ikke kan bygge. Fx hvis et vandrør rammer en bjælke. Løsningen hedder 3D-kollisionskontrol Med kollisionskontrol, undgår du kollisioner og de problemer, der følger med som: slåskampe om ansvar, dyre hovsaløsninger, utilfredshed og ineffektivitet på byggepladsen. Du får: 1. En samlet 3D-model af alle fag, hvor kollisioner kan kortlægges og rettes inden byggestart. 2. En god byggeproces uden slagsmål om ansvar. 3. Mere effektive håndværkere. Exigo har assisteret Hansson & Knudsen på byggesagen Rømerhus i Aarhus. Vi har lavet løbende koordinering og kollisionskontroller af alle fag. Både før og efter byggestart. Anders Green Sørensen, Projektleder, hansson & Knudsen Der er flere risici forbundet med Rømerhus byggesagen. For det første, bygger vi en kompleks stålkonstruktion og mange nye installationer, ind i en gammel skæv bygning. For det andet, projekterer og bygger vi samtidig. Det kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre uden 3D. Succesen bygger på et godt og tæt samarbejde imellem alle fag. Alle i teamet, entreprenør, ingeniør, Exigo og alle installationsfagene, knokler benhårdt for at sikre bygherre et godt resultat. Hvis ikke alle fag er tegnet i 3D, kan du i Vico Office også sammenholde 2D og 3D, for at sikre et materiale fri for kollisioner.

4 Med Vico Office kan du regne med dine mængdeopgørelser Exigo har assisteret CG Jensen på Slagelse sygehus: Der er mange økomiske risici forbundet med traditionelle manuelle metoder til optælling af mængder. Det er tidskrævende og giver ofte fejl. Du kender altid de rigtige mængder Manglende og fejlopgjorte mængder i dit byggeprojekt, medfører fejl i budgetter, tilbud og materialeleverancer. Fejl der kan få fatale konsekvenser for projektets økonomi og tidsplan. Ved at importere dine 3D-bygningsmodeller i Vico Office, får du et bedre overblik over mængderne, og sikrer dig, at du får det hele med. Mængder fordelt ud på områder/zoner Med Vico kan du med en enkelt streg på din 3D-model, automatisk dele dine mængder op i områder. Det giver dig overblik over mængder i fx øst-fløj, vestfløj, nordfløj og sydfløj. Vi kan gøre det for dig Hvis du ikke ønsker at gøre det selv, kan du vælge, at sende 3D-modellerne til os, så laver vi en mængdeverificering for dig. Det er en ydelse, mange entreprenører benytter sig af, og det kan vi også hjælpe dig med. Karsten Væde, Projekchef, CG Jensen CG Jensen bygger i Slagelse m2 råhus i forbindelse med opførelse af et nyt psykiatrisk sygehus. Der er tale om Danmarks næst største igangværende byggeri, hvor råhuset skal stå færdigt på ca 12 mdr. Projektmaterialet er udført i en 3D-model (Revit), hvor Exigo på meget professionel vis, har hjulpet CG Jensen med at få overblik over projektet såvel økonomisk som planlægningsmæssigt. Exigo har været en rigtig god samarbejdspartner, som vi helt sikkert vil vælge en anden gang.

5 Få en revideret kalkulation, i samme øjeblik du får en revideret 3D-model Manuel optælling, og kalkulationer i store regneark, er tidskrævende, og der kan nemt opstå fejl. En lille målefejl, kan få store konsekvenser for den samlede økonomi. Ved at koble 3D-modellens mængder sammen med priser på materialer, arbejdsløn osv., får du et rigtig godt overblik over din kalkulation. Vico Office sørger herefter for, at din kalkulation automatisk opdateres, når du importerer en revideret 3D-model. Hvilke bygningsdele eller hvilke områder ligger over budget? Programmet kan dele mængderne ud på bygningsdele eller på områder. Er det vestfløjen eller østfløjen der ligger over det budgeterede? Og hvilken etage er det på? Hvilke bygningsdele ligger over budget? Figuren nedenfor viser, at udgifter til facade, i dette tilfælde ligger 121% over målbudgettet. Målbudgetanalyse: Facade ligger 121% over budget facade

6 Bedre overblik over tidsplanen - inden byggestart Når du konverterer en Gantt-tidsplan (fx MS project), til en lokationsbaserede tidsplan, får du et overblik over en lang række faktorer med stor risiko, som du ikke kan se i en Gantt-tidsplan. Er der områder med kolliderende arbejder? Er der områder af byggepladsen der står tom? Er der en jævn bemanding og et godt flow i arbejderne? Reducer udførselstiden med minimum 10% Når du har overblik over hvor udfordringerne ligger, er det nemt at optimere din tidsplan. Du sparer nemt 10% i udførselstiden. Prøv løseligt at regne på, hvor meget det koster at have din byggeplads kørende bare én dag. At reducere udførselstiden fra fx 18 til 16 måneder, betyder rigtig mange penge på bundlinjen! 10% kortere Lokationsbaseret planlægning vinder frem Planlægning med traditionelle tidsplaner giver ofte en dårlig udnyttelse af byggepladsen. Nogle områder af byggepladsen ligger øde og ineffektive hen og, andre områder er overfyldte og håndværkerne går i vejen for hinanden. De arbejder samme sted - samme tid. Ask Hesselager, Procesleder i Enemærke & Petersen A/S ( ) et godt flow og en stabil bemanding sikrer en god kvalitet og en god økonomi. ( ) Jeg mener ikke, jeg ville kunne skabe det samme overblik uden brug af lokationsbaseret planlægning. Planlægningsmetoden er efter min mening den eneste rigtige, når der skal skabes overblik og flow i byggeproduktionen. Traditionel Risikoanalyse Optimeret tidsplan lokationsbaseret tidsplan 1) Fra Gantt til Cyklogram 2) Hvor ligger udfordringerne 3) Udfordringerne løses Tømrer Murer Maler EL TID Mu Tø Ma EL Mu Tø EL Ma TID TID Mu Tø Ma EL ventetid TID

7 Bedre overblik over tidsplanen - i byggeperioden Tø Mu Ma Når byggeriet allerede er igang, vil der altid opstå udfordringer, man ikke kan planlægge sig ud af på forhånd. Klokkeklar dokumentation Med modulet produktionsstyring i Vico Office, opdaterer du løbende tids- planen med faktisk udført arbejde. Det giver dig mulighed for, at aflæse og dokumentere præcis hvad konsekvensen af fx en underentreprenørs eller en leverendørs forsinkelse, eller hvad en ændret tegning fra rådgiver, betyder for resten af din tidsplan. Figur 2 til højre, viser konsekvensen af, hvad en murers manglende mandskab i starten af byggeperioden, betyder for resten af tidsplanen. Maleren, der kører med mandskab som planlagt, må på alle etager vente på mureren. Resultat: Ventetid samt forsinkelse af deadline. Overblik over bemanding fordelt på områder Bemandingplanlægning er også en del af programmet. Du kan planlægge præcist hvor på byggepladsen (fx på rum-niveau - eller på etageniveau) de enkelte arbejder skal pågå, og hvor mange mand du skal bruge. Overblik over jævn/ujævn bemanding Du får en grafisk visning af bemandingen, og kan let optimere tidsplanen, så du får så jævn bemanding som muligt. Deadline dato xx/xx Planlagt lokationsbaseret tidsplan. Arbejderne planlægges på tid + lokationer/etager. Tø Mu Ma Deadline overskrides dato xx/xx Faktisk udført arbejde = prikket linje. Fremtidig konsekvens (stiblet). Problem: Mureren har for få mand på opgaven => maleren venter + deadline forsinkes. Tø Mu Ma Deadline nåes Murer mander op => retter op i tide så planlagt deadline nåes.

8 Hold styr på ændringer Nogle projekter er i 2D, andre i 3D, og ofte en blanding af begge. Det er vanskeligt at få overblik over de samlede mængder, og efter dagevis at klippe-klistre i Excel, er der stor risiko for fejl. Undervejs i tilbudsfasen udsender rådgiver 10 nye tegninger, 3 nye fagmodeller og en lang række rettelsesblade. Nu må du klippe-klistre videre, krydse fingre, og håbe at alle poster er med i tilbuddet. Ingen ændringer bliver overset Når du henter opdaterede 3D-modeller eller 2D-tegninger ind i Vico Office, lyser alle de bygningsdele op, der er ændrede siden sidst. Du kan nemt aflæse, hvad der er slettet, ændret og tilføjet. Fjernet Nyt Ændret Uændret Udfyld tilbudslister hurtigere og mere præcist Du kan med Vico Office koble dine tilbudslister direkte sammen med mængder fra både 2D-tegninger og 3D-modeller. Det betyder, at når rådgiver udsender ændringer lige inden aflevering af tilbud, kan du helt automatisk aflæse ændringer i tilbuddet med det samme. Det sikrer dig, at alle poster kommer med i tilbuddet. Få sikkerhed for at ingen ændringer bliver overset Når byggeriet er igang, og rådgiver løbende laver ændringer, er det ikke altid, at vedkommende husker at kommunikere de ændringer videre til entreprenøren. Det koster dig dyrt i mandetimer og materialer. Drop manuel KS, og sammenling tusindvis af tegninger og 3D-modeller på minutter med Vico Office.

9 Vi kan også hjælpe dig med 3D-koordinering Rådgivers 3D-modeller giver problemer i udførelsen Flere danske entreprenører oplever problemer, med de 3D-modeller de modtager. 3D-modellerne kan ofte ikke anvendes direkte i produktionen, og forskellige programmer og filformater skaber forvirring. Mange fejl i 3D-modellerne opdages først når byggeriet allerede er i gang, og de fejl koster entreprenøren dyrt. Både tidsmæssigt og økonomisk. Exigo kan hjælpe dig Hos Exigo er vi eksperter indenfor 3D og BIM, og vi hjælper ofte entreprenører, med at håndtere 3D-modeller i komplekse byggeprojekter. Kristian Birch Pedersen, direktør i Exigo: Vi har i en lang række byggesager bevist, at systematisk kollisionskontrol er med til at reducere uforudsete omkostninger i en byggesag betydeligt. Det er mere reglen end undtagelsen, at rådgivers 3D-modeller er fyldt med fejl. Til rådgivers forsvar kan man sige, at de ofte bliver presset på honoraret, og 3D-kollisionskontrol betyder en større arbejdsbyrde for dem. Men uanset hvem der er ansvarlig, koster fejlene både entreprenører og bygherre dyrt på byggepladsen. Exigo har assisteret Hansson & Knudsen på byggesagen Rømerhus i Aarhus. Exigo har lavet løbende kollisionskontroller og koordinering af alle fag. Både før og efter byggestart. Anders Green Sørensen, Projektleder, hansson & Knudsen Der er flere risici forbundet med Rømerhus byggesagen. For det første, bygger vi en kompleks stålkonstruktion og mange nye installationer, ind i en gammel skæv bygning. For det andet, projekterer og bygger vi samtidig. Det kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre uden 3D. Succesen bygger på et godt og tæt samarbejde imellem alle fag. Alle i teamet, entreprenør, ingeniør, Exigo og alle installationsfagene, knokler benhårdt for at sikre bygherre et godt resultat.

10

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG

KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG Det er svært at være uden arbejde, men det blev lettere, da jeg satte arbejdsløsheden i system og blev jobjæger fra 8-16. Knap halvdelen af arbejdsstyrken går gennem livet

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere