Dagsorden. 10. maj Referat af møde i MiBas IT-arbejdesgruppe. Tid: 10. maj kl Sted: SSI bygn. 202, 2. sal ITP-mødelokalet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. 10. maj 2011. Referat af møde i MiBas IT-arbejdesgruppe. Tid: 10. maj kl. 11-16 Sted: SSI bygn. 202, 2. sal ITP-mødelokalet."

Transkript

1 10. maj 2011 Referat af møde i MiBas IT-arbejdesgruppe. Tid: 10. maj kl Sted: SSI bygn. 202, 2. sal ITP-mødelokalet Deltagere Ellen Larsen, SafirLIS, Hillerød Elly Kristensen, ADbakt, Hvidovre Henrik Schønheyder, ADbakt, Ålborg (afbud) Tina Proft Larsen, ADbakt, Herlev (afbud) Thøger G Jensen, Mads, Odense Ram Dessau, Mads, Region Sj (afbud) Charlotte Nobel, SSI, LIMS Michael Mortensen, SSI, LIMS Peter Steenberg, Autonik Jens K Møller, Mads (afbud) Flemming Christensen, Mads Hans Busk, Mads Kenn Schultz Nielsen, SSI, MiBa Lars Anker Knudsen, SSI, MiBa Marianne Voldstedlund, MiBa - referent Dagsorden 11:00-11:15 11:15-11:40 11:40-12:00 12:00-12:45 12:45-13:45 13:45-14:15 14:15-14:30 14:40-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00 Velkomst, præsentation af gruppens medlemmer. Diskussion af kommissorium Diverse informationer Frokost Overordnet tolkning af svar Præsentation af guide til brug af XRTP05 Næste møde / Emner og ønsker til fremtidige møder? Plan for/ ideer til revision af håndteringen af CRP numre i MiBa. Ideer til tekniske løsninger for differentieret visning af svar oplysninger ved opslag i MiBa SuperXRPT05? Blå emner til næste møde? MiBa IT-arbejdsgruppe 10/ Marianne Voldstedlund

2 Referat Marianne (MAV) bød velkommen og takkede alle for at ville deltage i et samarbejde omkring de IT-tekniske aspekter af MiBa. Gruppen består af IT-system interesserede repræsentanter fra KMA (+LIMS/SSI), leverandører af MADS og ADBakt/MiBa, Epi-MiBa-udviklere fra SSI og projektleder for MiBa. Gruppens deltagere præsenterede sig kort for hinanden. Konstituering af gruppen. Der var enighed om at IT-arbejdsgruppen er underlagt Mibas repræsentantskab. Det er ikke relevant at blande DSKM ind i det. Gruppens ideer og forslag kan have både juridiske, praktiske og økonomiske konsekvenser. Alle tiltag der har sådanne principielle konsekvenser, skal forelægges og besluttes i repræsentantskabet. Der skal dog være en bred ramme for hvad gruppen skal kunne beslutte og føre ud i livet uden at repræsentantskabet skal høres først. Specielt skal gruppen frit kunne vælge hvilke emner og problemstillinger de vil diskutere og arbejde med. Der var få kommentarer til kommissorium og flere kommentarer modtages gerne (mail til mav). Foreløbigt ser kommissoriet således ud: Kommissorium for IT-arbejdsgruppen: IT-arbejdsgruppen er konstitueret under MiBas repræsentantskab og består af repræsentanter fra KMA (+LIMS/SSI), leverandører af MADS og ADBakt/MiBa, IT-udviklere fra SSI og projektleder for MiBa. IT-arbejdsgruppen er et forum til diskussion og løsning af fælles MiBa relaterede problemstillinger af IT-teknisk karakter. IT-arbejdsgruppen er et forum, hvor man kan udveksle erfaringer og gode ideer. Det kan også være ideer til fælles kodning og registrering i den lokale KMA. Gruppen kan frit vælge hvilke problemstillinger, der tages op. Alle beslutninger vedrørende MiBa, som har større praktisk eller økonomisk betydning, skal forelægges og godkendes af repræsentantskabet. (Epi-MiBa er overvågningsdatabasen, der henter data fra MiBa) Når den nye MiBa hjemmeside er klar, kommer præsentation af IT-gruppen, kommissorium og møde referater, m.m. til at ligge her. Peter fremførte at leverandørene naturligvis gerne ville deltage i udviklingen af Miba og tilhørende infrastruktur for udveksling af mikrobiologiske data, men at det ikke er deres rolle at være sponsorer for denne udvikling. MiBa har et meget lille driftsbudget, der kun lige dækker de faste udgifter. Hvem skal betale for alle de strålende ideer denne IT-gruppe finder på? Peter: kunne man indføre en lille brugerbetaling (= rekvirenten) for indberetning til MiBa, som kunne bruges til udviklingsformål. Patobanken får ca. 180 kr. om året (eller er det måned?) fra hver lægepraksis (ydernummer). MAV: hvis Patobanken kan, er det ikke utænkeligt at MiBa også kan. Men det er måske ikke en farbar vej at gå. Den stadige udvikling af Miba vil givet kræve velvilje fra brugere på alle niveauer, når ændringer i rutiner skal implementeres. Det vil ikke være befordrende, hvis de samme mennesker bliver pålagt en afgift.

3 Omvendt hvis lægerne pålægges en afgift, som de efterfølgende kunne få refunderet over deres overenskomst, så fik man skabt en ny indtægtskilde til MiBa. Vi (MiBa) venter spændt på svar på ansøgning hos ABT-fonden. Denne ansøgning går hovedsageligt på udvikling af elektroniske meldeblanketter, men der er indregnet et betydeligt beløb til udvikling af MiBa. Der er nedsat et nyt Antibiotika Råd. Det er tænkeligt at MiBa kunne få del i deres midler til udvikling af funktioner, der ville muliggøre overvågning af resistensudvikling. Det er et problem at der ikke er indregnet midler til udvikling af MiBa i bevillingen fra ISM. Anmodning om afsendelse af foreløbigt (tomt) svar til MiBa ved registrering af rekvisition i KMA. Repræsentantskabet har vedtaget at MiBa skal indeholde information om hvilke prøver, der er rekvireret. Dette kan måske forhindre at der bliver taget unødige prøver i forbindelse med overflytning af patienter og når der kan være tvivl om, hvor en given prøve er sendt hen. Foreløbigt er det frivilligt for KMA en at implementerer dette. I det tomme svar til MiBa ønskes oplysninger sv.t headeren, rekvirent oplysninger og oplysninger om hvilken/hvilke undersøgelser, der er bedt om. I nogle tilfælde ændrer KMA en på de undersøgelser, der er rekvireret, eller tilføjer/sløjfer analyser. Det er ikke tanken, at der skal sendes nye opdateringer af det foreløbige svar i disse tilfælde. KMA en finder det tidspunkt efter primær registrering af prøven, hvor det er praktisk at sende et svar. Ellen (Hillerød): hvem betaler for de ændringer i den lokale opsætning dette ville kræve? MAV: lige nu er der ingen penge. Det er heller ikke et krav til KMA en. Alle opfordres til at finde ud af hvad opgaven indebærer og hvad det vil koste. De KMA er der kan løse opgaven inden for deres eget budget opfordres til at implementere funktionen. MiBa s testmiljø MiBas testmiljø er blevet opdateret og er et tilbud til dem der har lyst til at bruge det. Der er flere KMA, der løbende sender testsvar til databasen. Testdatabasen ligger på samme server som MiBa og adgangen er således også via SDN. Url: MiBa s. Det er nu muligt for brugere af MiBa, der har en personlig adgangskode at sende s til hinanden. Det er desuden muligt at sende vedhæftede filer til brugere med systemadgang altså Peter og MAV. Dette giver en længe ønsket mulighed for at udveksle personfølsomme oplysninger på en sikker måde. en kan anvendes til at udveksles eksempler på svar med fejl og når MAV har anmodet om lokale dataudtræk med cpr.numre til brug for kvalitetssikring. Det er selvfølgelig MiBa brugere / brugernavne man kan sende s til de findes ved tryk på en gennemse knap. funktionen har ikke noget med almindelige adresser at gøre. Test af Miba brugerlog.

4 Der er og der kommer flere forskellige måder at tilgå MiBa-svar på. Vi (Peter og MAV) ønsker at teste om log-oplysningerne ved disse opslag vises korrekt og om de er fyldestgørende. Om kort tid vil log-oplysnínger fra Miba blive eksporteret til MinLog på Sundhed.dk, så borgen har mulighed for at se hvem der har fremsøgt borgerens svar i MiBa. Vi anmoder om at I udfører følgende test: 1. I skal logge på Miba med egen bruger-adgang og slå Nancy op. 2. I skal slå Nancy op i eget system og logge på MiBa via MiBa-knap. 3. Herefter sender I en mail til eller med Miba post til MAV med oplysninger om ca. tidspunkt for opslag og jeres initialer. 4. Skal gøres inden 24/ Nyt login til MADS-KMA er Vi vil gerne kunne styre bruger-rettighederne afhængigt af hvilken form for login, der er tale om. Aktuelt har MADS-KMA er kun én adgang, som de bruger både til svarafgivelse og til login via Miba-knap. Vi vil gerne tildele jer et nyt login til MiBa knappen. MAV når ikke at oprette de nye bruger ID før 17/ I modtager de nye Bruger ID + PW d 17 /5. MADS-KMA kan med fordel vente med at udfører deres brugerlog-test til efter de har skiftet deres bruger ID til knap-funktionen. Overordnet tolkning af svar i MiBa. Tolkningen skal bruges i svar-oversigten (både i MiBa og i labportal på sundhed.dk), men kan også blive relevant i andre sammenhænge. MEN: Hvornår er et prøvesvar positivt? Hvor mange/hvilke kategorier skal vi inddele svarene i? Hvordan med svar med flere analyse resultater? Hvilket felt i XRPT05 er relevant at bruge til dette? Hvilke tekniske udfordringer er der her? Vi blev enige om at svarene skal inddeles i 3 (eller 4) kasser: positiv / negativ / se tekst / og evt en kasse der kunne hedde pos/neg til svar med flere analyser, hvor der både er pos og negative resultater. Der blev nævnt mange eksempler på svar, hvor det er vanskeligt at tolke svaret entydig som positivt eller negativt. MAV: Det er ikke en tolkning, der skal bruges til videnskab. Det er for at gøre oversigterne mere overskuelige. Alle svar, der oplagt er enten positive eller negative, rubriceres som sådanne, resten ryger i kassen se tekst eller evt i kassen pos/neg. Det er den lokale KMA, der angiver tolkningen. Hvor i XRPT man skal angive tolkningen? Der er et felt der hedder summary i XRPT05, men det er for overordnet, da svar med flere undersøgelser, bliver delt op i delsvar i Miba. Vi blev enige om at vi ville angive tolkning på flere niveauer: Dels bør man kunne angive en tolkning knyttet til hver analyse og dels bør man kunne angive en samlet tolkning knyttet til hver undersøgelse. f.eks.

5 US: Influenza PCR (se tekst) o Analyse: Influenza A (pos) o Analyse: Influenza H1N1 (neg) o Analyse: Influenza B (neg) Det vil være tolkningen knyttet til undersøgelsen (influenza PCR), der vises i svar oversigt. Hjemme i KMA skal der laves nogle tabeller, hvor de forskellige svar muligheder mappes til en tolkningstabel. Nogle KMA har allerede noget lignende. Flemming vil lave et oplæg til løsninger. Det kræver en udvidelse af XRTP05. Det er muligt at disse tolkninger er noget alle brugere af XRPT05 er interesseret i. Flemming, Peter og Busk vil diskutere sagen med MedCom. Guide til XRPT05. Peter og MAV har følt at der var behov for en supplerende forklaring til XRPT05 til brug for MiBa. MedCom s XRPT05 Det nye gode XML mikrobiologisvar beskriver hvad der skal puttes i de forskellige felter. Peter har nu lavet en guide, der beskriver hvor information fra de forskellige XRPT felter havner i Miba-svaret. Se vedlagte: XRPT05 mapping guide MiBa Indlægget gav anledning til mange gode diskussioner. Undervejs blev det også udtrykt at det er ærgerligt at denne form for vejledning til KMA-systemansvarlige og etableringen af dette forum i det hele taget ikke fandt sted før Miba gik i drift. Jeg tror vi alle var enige, men vi må nøjes med at glæde os over at det nu er sket Det kan være svært at gennemskue præcis, hvor de mange forskellige slags kommentarer, growth value, referenceintervaller osv havner i Resultat-feltet. Vi blev enige om at hver KMA laver et testsvar på Nancy, hvor man udfylder så mange XRPT felter som muligt. (MedCom har faktisk nogle test eksempler på deres hjemmeside, de er bare ikke helt så detaljerede som vi ønsker, vores nye testsvar kunne dels ligge på MiBas hjemmeside og dels hos MedCom). Vi blev enige om at growth value nu bliver vist til venstre for microorganism i resultatfeltet. MAV ønsker prompter og tilhørende koder med i XRTP05 svaret til MiBa. Som det er nu, kommer kun teksten fra evt promptsvar med under kliniske oplysninger, hvorfra der ikke kan trækkes data. KMA erne modtager prompter med tilhørende koder i deres rekvisitioner. Så informationen er tilgængelig. MAV ønsker at standardisere brugen af et lille udvalg af prompter, f.eks. vedr. udlandsrejse, rejseland, smittemåde. På sigt kunne disse prompter blive obligatoriske ved bestilling af udvalgte typer undersøgelser. Peter m fl: det vil ikke være en svær opgave. Kræver ændring i XRPT05? MADS har svartyper, hvor selve de udførte analyser ikke medsendes i svar, hvor kun undersøgelsen (MDS koden) og en overordnet tolkning af resultater er angivet. F.eks. klamydia svar. Det er ikke muligt at mappe disse tolkninger i Miba, fordi koden (fx 1, 2, 3, 4) ikke er entydigt defineret i Miba. Peter: Kunne MADS knytte MDSu koden til alle tolknings koder.

6 F.eks.: i stedet for 1 så ved et klamydia svar? Flemming vil tænke over det. Peter: arbejder på at en mulighed for at få vist paraply-svar samlet, som ét svar. Thøger: vi skal beholde mulighed for visning af delsvar, da det kan være mere overskueligt i nogle situationer. Peter og MAV har overvejet at ændre det generelle svarlayout. Det blev designet til test tidligt i MiBas udvikling. Det er pænt og simpelt at gennemskue. Men det udnytter ikke skærmbilledet særligt godt. Selv ved relativt korte svar skal man scrolle ned for at se hele svaret. MAV viste et relativt gammeldags forslag til nyt layout. MAV vil specielt gerne have MiBas logo på svaret. Busk viste webmads nye svar layout. Vi blev enige om at lave en lille gruppe som kunne kigge på det. Busk, MAV og Peter ville gerne være med. Det blev anført at dette ikke skal være en opgave med høj prioritet. Det er andre ting i Miba, der haster mere. MDS-koder. Hvidovre (og Herlev?) har nu fået indført mapning til MDS-koder på næsten alle svar. Dette gælder fremadrettet. MAV ønsker også MDS-koder på de svar, der allerede er i MiBa. Peter: Det er ikke umuligt der findes jo en mapningstabel på Hvidovre. Peter vil se på det. SSI svar er rekvireret i biokemi-del af webreq og kan ikke tilknyttes MDS-koder i LIMS. Nogle svar har NPU koder og andre har lokale SSI-svar koder. Der pågår aktuelt et forsøg på at mappe SSI lokal koder og NPU koder til MDSu koder. For udvalgte NPU-koder vil det også være muligt at mappe til MDS-m koder. Der udføres mange special-undersøgelser på SSI, for hvilke der ikke findes en MDS-kode. I takt med at vi får afklaret behovene vil der blive anmodet om nye MDS-koder. Håndtering af CPR-numre. Der mangler en protokol for hvordan man sletter et svar i MiBa. MiBa kan ikke modtage svar med tomt cpr-nr felt. Hvis man ønsker at slette et svar i MiBa, f.eks. et svar, der er sendt på et galt cpr-nr, er der aktuelt følgende nødløsning: Man sender et korrigerende svar til Miba, hvor cpr-nummeret er ændret til Nancy s. Man skal huske at ændre rekvirenten og evt kopimodtagere inden man sender, da de jo ikke skal have dette svar. Det er således vigtigt at man ikke sletter et svar oprettet på forkert cpr hjemme i KMA en før et evt korrigerende svar er sendt til MiBa. Peter har et forslag til en protokol, som gør det muligt at slette svaret rigtigt, i stedet for at overføre det på Nancy. Der fulgte en diskussion om det var mest rigtigt at slette svaret eller bibeholde svaret med angivelse af, at der er tale om en fejl. Vi blev enige om ikke at beholde fejlsvar i MiBa. I tilfælde af en UHT, ville det være muligt at rede trådene ud ved hjælp af log-oplysninger og oplysninger fra afsender KMA. Man kunne overveje at gemme fejlsvar i en helt separat tabel i MiBa. MAV vil kontakte datatilsynet og spørge hvad de anbefaler. Der var enighed om at det lå uden for Mibas område at kontrollere cpr-nr ved opslag i CPR register og ikke relevant at angive vital status på MiBa-svar. I relation til overvågningen vil den

7 slags opslag i cpr-registeret alligevel blive foretaget på et senere niveau i dataflowet. Det vil ske på Epi-Miba eller MIS-2 niveau. Det ville være ønskværdigt, hvis man kunne håndtere erstatnings-cpr og skiftende CPR. Men dette er en problemstilling der bør blive løst på nationalt plan ikke i MiBa regi. MiBa skal nøjes med at finde ud af hvordan vi kan håndtere 9-ciffrede færøske cpr-nr. Færøerne er ved at implementerer MADS. Når det er på plads, er det planen at de skal være med i MiBa. Emner til næste møde Dette punkt udgik og alle opfordres til at sende en mail til MAV, hvis man har gode ideer. Vi fik heller ikke aftalt nogen ny mødedato. Herefter forlod de fleste grønnes medlemmer mødet. Differentieret visning. MAV ønsker at der bliver udviklet muligheder for differentieret visning i MiBa. MAV forestiller sig at det skal være muligt at gøre adgangen til forskellige oplysninger afhængig af hvilken bruger-kategori brugeren tilhører. F.eks. bruger-kategorierne: Klinikere Mikrobiologer og lign Overvågning. Oplysninger hvor det typisk ville være relevant: Resistens undersøgelser Typningsdata Oplysninger, hvor videregivelse er nægtet. Eksempler: Klinikeren ser kun resistensoplysninger, der er relevante for behandling (bestemt af afsender KMA), mens mikrobiologer vil få vist et større udvalg af udførte resistens undersøgelser (bestemt af afsender KMA). Oplysninger til overvågningen, som ikke skal med på svar til klinikere. Oplysninger, som patienten ikke vil have at andre skal se, skal ikke vises til hverken Klinikere eller mikrobiologer. Men de skal overføres til MiBa, hvis omfattet af lov om overvågning. Det skal være den lokale KMA, der angiver hvilke oplysninger der skal være tilgængelig for de forskellige bruger-kategorier. Det kan sættes op som regler, så det er ikke planen at bioanalytikeren skal sidde og vinge af på de enkelte svar før afsendelse. Emnet har været diskuteret før. Her er vi nået til at man nok ikke kan få sådanne funktioner til at fungere blandt alle brugere af XRPT05. Derfor er der foreslået at vi laver en superxrpt05, der kun bruges mellem KMA/SSI og MiBa. En SuperXRPT05 er en protokol, hvor der findes en række ekstra felter/tabeller, der kan bruges til at sende data mellem KMA og Miba. Når man sender svar til andre (fx Cosmic) er det kun data i den rene kerne-xrpt05, der sendes.

8 Der er en del, der skal afklares, inden egentlige løsninger kan udtænkes. F.eks. skal det afklares om bruger-kategorierne er simpelt hirakisk ordnet eller om det skal være muligt at have en række forskellige brugerkategorier, hvor nogle har adgang til det ene, men ikke det andet, mens en anden kategori har adgang til det andet, men ikke det ene. Diskussionen gav anledning til at diskutere XRPT05 i det hele taget. Der var mange af dagens emner, der kræver en ændring af den nuværende XRPT05. Alle ændringsforslag skal samles til bunke og tages med til MedCom med henblik på at få udviklet en ny version af XRPT05. MEN, hvor mange ændringer skal der til, for at man kalder det ny version af XRPT05 og hvilke/hvor mange ændringer skal der til, før man skal oprette en XRPT06? Disse svære spørgsmål gjorde os alle pludseligt meget trætte og opmærksomme på at det var tid til at slutte et langt og udbytterigt møde. Opgaver: Hver KMA laver et testsvar på Nancy, hvor man udfylder så mange XRPT felter som muligt. MADS skal have nye bruger ID til knappen (MAV). Test af bruger log. Afsendelse af svar ved primær registrering af rekvisition. Mapning af MDS-koder på gamle Hvidovre/Herlev svar? (Peter) Kontakt til datatilsyn (MAV). Sammenknytning af tolknings kode og MDS-u kode på svar hvor analyse ikke medsendes på svar Klamydia eks. (Flemming) Mulighed for samlet visning af paraplysvar (Peter). Growth value rykkes til venstre (Peter) Ting til XRPT05: Angivelse af tolkning til brug for svaroversigter (Flemming/Peter). Gøre tolkningskoder entydige i Miba og dermed mulige at mappe (Peter/Flemming). Promt koder/tekster (Peter?) Protokol til sletning af svar (Peter?) Super XRTP05?

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011 IT-arbejdsgruppen 10 maj 2011 Dagsorden 11:00-11:15 11:15-11:40 11:40-12:00 12:00-12:45 12:45-13:45 13:45-14:15 14:15-14:30 14:40-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00 Velkomst, præsentation af gruppens medlemmer.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Den danske mikrobiologidatabase

Repræsentantskabsmøde. Den danske mikrobiologidatabase Til stede Henrik C Schønheyder, Aalborg Dennis Hansen, Hillerød Thøger Gorm Jensen, Odense Ram Dessau, Region Sjælland Svend Ellermann-Eriksen, Skejby Jens Otto Jarløv, Herlev Steen Hoffmann, SSI Michael

Læs mere

Mapning af lokal koder/termer for Mikroorganismer og udført analyse. Gennemgang af den nye XRPT til MiBa II projekt (v/flemming og Busk)

Mapning af lokal koder/termer for Mikroorganismer og udført analyse. Gennemgang af den nye XRPT til MiBa II projekt (v/flemming og Busk) Referat MiBa IT møde 24 april 2013 (revideret) SSI, kl. 12:00-15:30 Deltagere: Elly Kristensen, ADBakt, Hvidovre Jens K Møller, Vejle (MADS) Flemming Christensen, MADS Hans Busk, MADS Michael Mortensen,

Læs mere

19. marts Referat. MiBa IT-gruppe-Møde SSI: tirsdag d. 13/ kl

19. marts Referat. MiBa IT-gruppe-Møde SSI: tirsdag d. 13/ kl 19. marts 2012 Referat MiBa IT-gruppe-Møde SSI: tirsdag d. 13/3 2012 kl. 11-16 Diskussionerne omkring svarstruktur på grøn dagsorden, blev afgørende for rammerne for det projekt, der var til diskussion

Læs mere

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund DATA UDTRÆK FRA MIBA Generelle overvejelser Case definition Udtræksparametre Ønskede variable i udtræk Analyse

Læs mere

Arbejdsgruppe til terminologier for egenskaber/typer:

Arbejdsgruppe til terminologier for egenskaber/typer: Referat MiBa IT møde 3. september 2013 SSI, kl. 11:00-15:30 Deltagere: Elly Kristensen, KMA, Hvidovre Ram Dessau, KMA, Region Sj Peter Steenberg, Autonik Tine Besser, KMA Reg Sj Flemming Christensen, MADS

Læs mere

MiBa Repræsentantskabsmøde

MiBa Repræsentantskabsmøde MiBa Repræsentantskabsmøde Tid og sted: SSI den 25. september 2012. Klokken 11 15. Deltagere: Marianne Voldstedlund, Sanne Søgaard Nielsen, Charlotte Nobel, Michael Mortensen, Svend Ellermann-Eriksen,

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 4. marts 2011

Repræsentantskabsmøde 4. marts 2011 Repræsentantskabsmøde 4. marts 2011 Agenda Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 11.05 Kl. 11.20 Kl. 11.25 Kl. 11.30 Kl. 11.35 Kl. 11.55 Kl. 12.40 Kl. 13.15 Kl. 13.50 Kl. 13.55 Velkomst (undskyld til forretningsudvalget)

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010 Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010 Agenda Kl. 11.00 Godkendelse af dagsorden Kl. 11.10 Status på MiBa Kl. 11.20 Aktiviteter i Miba, version 1 Kl. 11.25 Svarvisning og demonstration af WWBakt Kl. 12.15

Læs mere

MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/

MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/ MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/11-2011 Dagsorden 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45 Gennemgang af regneark / fejl 12:45 13:15 Gennemgang af unikke disk 13:15 13:25 Gennemgang af OK m kommentar 13:25 13:40

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase . 10. februar 2010 Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase Tid: 15. januar klokken 11.00-14.00 Sted: Bygning 23. Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København S Fremmødte:

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25 september 2012

Repræsentantskabsmøde 25 september 2012 Repræsentantskabsmøde 25 september 2012 DAGSORDEN 11:00 11:05 Velkomst 11:05 11:15 Ny SSI organisation 11:15 11:45 Status MiBa 11:45 12:15 Nationalt Patient Index (Ivan Lund Pedersen, NSI) 12:15 13:00

Læs mere

IT-arbejdsgruppen 24 april 2013

IT-arbejdsgruppen 24 april 2013 IT-arbejdsgruppen 24 april 2013 Inviterede Elly Kristensen, ADBakt, Hvidovre Henrik Schønheyder, ADBakt, Ålborg Tina Proft Larsen, ADBakt, Herlev Thøger G Jensen, Mads, Odense Ram Dessau, Mads, Region

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

IT-arbejdsgruppen Grøn del 13 marts 2012

IT-arbejdsgruppen Grøn del 13 marts 2012 IT-arbejdsgruppen Grøn del 13 marts 2012 Inviterede Elly Kristensen, ADBakt, Hvidovre Henrik Schønheyder, ADBakt, Ålborg Tina Proft Larsen, ADBakt, Herlev Thøger G Jensen, Mads, Odense Ram Dessau, Mads,

Læs mere

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Deltagere: Dennis, Brita, Palle, Marianne Afbud: Jørgen Prag, Camilla, Ulla Agenda: 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de netværksadministratorer der har ansvaret for at der er opsat en korrekt netværksmæssig

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Opret dig som forældre på HVAL.DK

Opret dig som forældre på HVAL.DK Opret dig som forældre på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Kolofon HVAL-vejledning Opret dig som forældre på HVAL.DK Forfatter: Susanne Andersen, Programdatateket 1. udgave

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Idéer til hjemmesiden? Skrevet af Coromilla - 2011/02/21 12:01 Hej medlemmer. Jeg har påtaget mig den opgave at lave ny hjemmeside til Moparklubben. Det er jo ment som et samlingspunkt for alle vores medlemmer,

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Bruger manual, SDN-aftalesystem

Bruger manual, SDN-aftalesystem Bruger manual, SDN-aftalesystem Introduktion Dette dokument er en kort brugerintroduktion til brugere af det nye aftalesystem for sundhedsdatanettet (SDN). Formålet med dokumentet er derfor at hjælpe nye

Læs mere

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN.

VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. VEJLEDNING I HVORDAN MAN LÆGGER ARRANGEMENTER OP PÅ HJEMMESIDEN. FOR AT LETTE PROCESSEN FOR DIG, DER SKAL TIL AT LÆGGE ARRANGEMENTER OP PÅ WWW.LUNGE.DK, HAR VI UDARBEJDET DENNE GUIDE. PÅ DEN MÅDE KAN DU

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk AB Halvtolv, web-redaktionen 18. september 2012 Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver alle mulighederne ikke

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune).

Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Vejledning til ruteplanlægning - Fyn, Jylland og Sjælland (ikke Københavns Kommune). Indhold INTRODUKTION... 2 1. LOGGE IND PÅ RUT... 3 2. OVERSIGT OVER RUTER... 4 3. OPRETTELSE AF RUTER... 5 4. RUTERESERVATION

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning:

Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Indholdsfortegnelse Avanceret søgning: Behov/ overskredet behov Manglende us behov (Småbørnstjek, Alm us, Udskrivning) Manglende klinik Manglende behandler Gl. aftaler uden mødekoder Antal udeblivelser

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale

Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Telefon 45 12 13 14 www.danskebank.dk 17843 2015.11 A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale 1 2 Administration af MobilePay

Læs mere

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN Dato: Fredag d. 24. april 2009, klokken 11:00 14:00 Sted: Statens Serum Institut (SSI), Bygning 43, Foredragssalen Fremmødte:

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

XRPT05 mapping guide MiBa - DK

XRPT05 mapping guide MiBa - DK guide MiBa - DK 1 (11) Indhold 1 Introduktion...3 2 Mapning 4 2.1 Header... 4 2.2 Resultat... 4 2.2.1 Dyrkning... 4 2.2.2 Analyse... 4 2.3 Kommentarer... 4 2.4 Mapningstabel... 5 3 Dokumenthistorik...8

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter FLYGTNINGEHJÆLPENS TOLKESERVICE Esromgade, opg. 152, 2.sal DK-2200 København N Tlf: 3373 5335 www.flygtning.dk Vejledning i bookingsystem til rekvirenter Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 Du

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom E-Journal fra pilot til national opslagsløsning national opslagsløsning Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Agenda Dataflow fra paraklinik til EPJ/PAS til E-Journal Dækning og anvendelse landkort/hønseskrik

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe:

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Elite- og Uddannelsesudvalget Dato 2806-2011 Sted Nykredit, Kalvebod Brygge Deltagere Lars Guldbrandt (), Bo Christiansen (BC), Henning Hansen (HH), Karina Hørdum

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

STATENS SERUM INSTITUT. Mikrobiologibank. Repræsentantskabsmøde

STATENS SERUM INSTITUT. Mikrobiologibank. Repræsentantskabsmøde Mikrobiologibank Repræsentantskabsmøde 25.09.2009 Hensigten Give SSI mulighed for at fålandsdækkende overblik over prøvesvar således at epidemier kan opdages hurtigt og effektivt. Give alle landets sygehuse

Læs mere

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder Dagsorden 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen juni 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. Patologi 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer 9. DMDD,

Læs mere

EDI Portalen. Guide til opsætning EDI. Guide til opsætning. Portalen december 2015. Side 1

EDI Portalen. Guide til opsætning EDI. Guide til opsætning. Portalen december 2015. Side 1 EDI Portalen december 2015 Guide til opsætning Side 1 For at kunne anvende EDI Portalen, skal du være tilmeldt som bruger hos NASURE. Som DentalSuite bruger bliver du automatisk tilmeldt. Der skal oprettes

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

MiBa& EpiMiBa roller, systemoverblik og ny driftsløsning for MiBa. Slides til MiBa Repræsentantskabsmøde Jens Hvidberg, NSI

MiBa& EpiMiBa roller, systemoverblik og ny driftsløsning for MiBa. Slides til MiBa Repræsentantskabsmøde Jens Hvidberg, NSI MiBa& EpiMiBa roller, systemoverblik og ny driftsløsning for MiBa Slides til MiBa Repræsentantskabsmøde Jens Hvidberg, NSI Hvem er NSI? National Sundheds-it (NSI) er en sektor under SSI. NSI har to hovedopgaver:

Læs mere

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE

ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE ELEK- TRONISK UDBUDS- SYSTEM QUICK GUIDE Elektronisk udbudssystem quick guide for leverandør 1 1.0 Introduktion.... 4 1.1 Brugen af systemet....4 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

MiBa Repræsentantskabsmøde 16 januar 2014 SSI kl Voldstedlund, Infektionsepidemiologisk afdeling, SSI

MiBa Repræsentantskabsmøde 16 januar 2014 SSI kl Voldstedlund, Infektionsepidemiologisk afdeling, SSI MiBa Repræsentantskabsmøde 16 januar 2014 SSI kl. 11-15 Status MiBa/Epi-MiBa Dagsorden Status ny driftsløsning for MiBa v/ Systemforvalter Jens Hvidberg, NSI MiBa siden sidst Planlægning af tests af ny

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen

Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Projektlinie 5 Konsolidering og udbredelse Ib Johansen Opgaverne i relation til konsolidering og udbredelse MedCom 5 perioden 2006-2007 dækker bl.a. følgende: 5.1 Henvisninger - Fra primærsektoren til

Læs mere