12/2/ xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey="

Transkript

1 ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen Dato for tilsyn: 18. september 2015 Primære opfølgningspunkter fra seneste tilsyn: Institutionen har arbejdet med at integrere et børneperspektivet i evalueringen af projekter, således at børnenes perspektiver og oplevelser af projekter reflekteres i den evaluering som medarbejderne laver. Det er vurderingen, at der arbejdes med dette. På tilsynsmødet blev formen reflekteret i forhold til faktisk at lytte til børnenes stemmer. Se sidst i rapporten for samlet bemærkninger og anbefalinger. TILSYN 2015 Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn til sikring af, at dagtilbuddet overholder de kommunalt fastsatte servicemål (jf. Dagtilbudslovens afsnit om rammer for tilsynet): + Beskrivelse af øvrige rammer for det kommunale tilsyn med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og uanmeldte tilsyn: + BØRNEGRUPPEN I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets børnegruppe med følgende ord: 3 6 år institution: Juli børn fordelt på 3 grupper Mariehønerne (3 4 år) 10 børn Fasaner (4 5 år) 12 børn Rådyr (5 6 år) 10 børn Pt. har vi ikke børn af anden etnisk baggrund, men har haft 1 barn fra Rumænien (Han er nu startet i skole) Vi har 1 barn vi ønsker at skoleudsætte pga. umodenhed 2 børn med hybermobileled 1 barn der er indstillet til sprogundervisning, med sprogkonsulent 5 børn som der skal arbejdes sprogligt med i børnehaven (Fokuseret indsats) Der er ansat 4 pædagoger med til sammen 126 timer (incl. lederen) og 2 pædagogmedhjælper med til sammen 42 timer. Der er 3 chauffører (2 pædagogmedhjælper og 1 pædagog) 1 rengøringsassistent Lederens kommentarer til beskrivelserne af børnegruppen i den pædagogiske læreplan: Pr august er der 1 barn mindre i Rådyrgruppen så den nu tæller 9 børn. Pr. august september 2015 er børnetalet på 35. Der er kommet 3 børn mere i Mariehønegruppen og 1 barn mere i Fasangruppen. BØRNEGRUPPEN Er dagtilbuddet funktionsopdelt? Lederens vurdering: Nej Er dagtilbuddet aldersopdelt? Lederens vurdering: Nej Er børnegruppen opdelt på andre måder? Lederens vurdering: Ja Lederens beskrivelse af børnegruppens opdeling: 1 dag om ugen (pt. hver tirsdag) er børnene alders opdelt i 3 grupper. Lederens beskrivelse af de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen: xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 1/14

2 Det er meget forskelligt hvad man kan forvente af et barn på 2,10 år og et barn på 5 år. Derfor har vi valgt at opdele børnene i de 3 grupper. BØRNEGRUPPEN Lederens angivelse af antal skoleudsættelser i det forløbne år: 0 Er antallet af skoleudsættelser i det forløbne skoleår tilfredsstillende? MEDARBEJDERE OG LEDER Medarbejdergruppen Lederens fordeling af antallet af dagtilbuddets medarbejdere på følgende kategorier med hensyn til relevante pædagogiske uddannelse Ingen pædagogfaglig uddannelse: 4 Pædagogisk grunduddannelse (PGU): Pædagogisk assistent (PAU): Seminarieuddannet pædagog: 5 Videregående pædagogisk uddannelse: Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse: Pædagogstuderende: Pædagogisk assistent elev: Anden relevant uddannelse: Lederens angivelse af antallet af følgende ressourcepersoner Alkohol nøglepersoner: Nøglepersoner for psykisk syge: Tosprogsansvarlige: Sprogansvarlig (kortere kursus i Sprogpakken): 2 Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb: Andre relevante ressourcepersoner:1 xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 2/14

3 MEDARBEJDERE OG LEDER Medarbejdergruppen Lederens angivelse af uddannelsesniveau for ledergruppen i dagtilbuddet (afsluttede uddannelser) Lederuddannelse på diplomniveau: Lederuddannelse på masterniveau: Anden lederuddannelse: 1 Er fordelingen mellem uddannede og ikke uddannede passende? Lederens vurdering: Ja MEDARBEJDERE OG LEDER Medarbejderudvikling Lederens beskrivelse af de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år: Børns seksualitet Tegn Til Tale Har dagtilbuddet fået værdi af de kurser og uddannelser, som der er afholdt midler til i det forløbne år? Lederens vurdering: I nogen grad Herunder en drøftelse af at der i samarbejde med bestyrelsen tages stilling til kompetenceudvikling af medarbejdere som får værdi for børnene. MEDARBEJDERE OG LEDER Medarbejdertrivsel Er antallet af opsigelser acceptabelt? Lederens begrundelse: I de 5 år børnehaven har eksisteret har 1 medarbejder sagt op pga. andet arbejde. 1 medarbejder har søgt orlov, pga familie problemer. xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 3/14

4 Er niveauet af sygefravær acceptabelt? Lederens begrundelse: Vores sygefravær er mindre end 5 dage pr. ansat pr. år MEDARBEJDERE OG LEDER Samarbejde Lederens beskrivelse af samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet Vi har et godt samarbejde. Leder deltager på lige fod med de øvrige medarbejder, i de timer der er afsat til brug i skoven. Opgaver som skemalægning, syg og ferie fravær er uddelegeret Er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne velfungerende? Er det interne samarbejde i medarbejdergruppen velfungerende? Er planlægningen af praktiske aktiviteter, bemanding, normering med videre velfungerende? MEDARBEJDERE OG LEDER Ledelsen Er det interne samarbejde i dagtilbuddets ledelsesteam velfungerende? Har du personer i dit professionelle netværk, som du kan sparre med omkring svære situationer og beslutninger? Føler du dig tilpas i rollen som leder? Oplever du som leder et konstruktivt samarbejde med forvaltningen? Lederens vurdering: xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 4/14

5 MEDARBEJDERINDDRAGELSE, TILLIDSREPRÆSENTAT OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTAT Arbejder I struktureret med medarbejderinddragelse i ledelsen af dagtilbuddet? Inddrages kommunens personalepolitik i ledelsen af dagtilbuddet? Lederens vurdering: Ved ikke Afholdes der timer til tillidsrepræsentantarbejde i dagtilbuddet? Lederens vurdering: Slet ikke Afholdes der timer til arbejdsmiljørepræsentantarbjede i dagtilbuddet? Afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvert år? Lederens begrundelse: Der er ingen tillidsrepræsentant, da der ikke er nogle der vil påtage sig jobbet FORÆLDREINDDRAGELSE Er samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen velfungerende? OVERGANGE I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets målsætning for arbejdet med overgange med følgende ord: 3 6 år institution: Vi besøger så vidt muligt de skoler børnene skal gå i skole Vi inviterer de pågældende skoler ud til os til en overlevering inden skolestart Lederens kommentarer til beskrivelserne af arbejdet med overgange i den pædagogiske læreplan: Godkendt xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 5/14

6 I den aktuelle pædagogiske læreplan for dagtilbuddet beskrives dagtilbuddets metoder og aktiviteter for arbejdet med overgange med følgende ord: 3 6 år institution: Det sidste år inden skolestart, laves der skolerettet aktiviteter, som f.eks. at sidde stille i længere tid, skrive sit eget navn, tal og bogstaver Lederens kommentarer til dagtilbuddets metoder og aktiviteter for arbejdet med overgange: Godkendt Fungerer arbejdet med overgange tilfredsstillende i jeres område? SUNDHED OG FOREBYGGELSE Fysisk aktivitet Lederens beskrivelse af dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling Da vi er en skovbørnehave, er det en naturlig del af hverdagen. Vi deltager i bevægelses ugen hvert år, som afsluttes med motionsløb fredag i uge 41 Stimulerer personalet alle dele af børnenes motorik (grov. fin og sansemotorisk)? Lederens vurdering: I nogen grad Er der udfordringer med at få stimuleret børnenes fysiske udvikling? Lederens vurdering: I mindre grad Har personalet den nødvendige viden om børnenes fysiske og motoriske udvikling? Lederens vurdering: I nogen grad Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børnenes fysiske aktivitet? Lederens vurdering: I mindre grad xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 6/14

7 BRUGERTILFREDSHED Lederens beskrivelse af dagtilbuddet med hensyn til samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældre: Vi er i tæt dialog med forældrene hverdag. Det kan være på mail, sms, telefon eller i afleverings hentesituationer. Vi har intranet, hvor der skrives beskeder til forældrene, der skrives dagbog på hjemmesiden hver dag. BRUGERTILFREDSHED Er forældrenes løbende angivelser af tilfredsheden med dagtilbuddet tilfredsstillende? Er børnenes løbende tilkendegivelser af deres samlede tilfredshed med dagtilbuddet tilfredsstillende? TRIVSEL Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel: Vi lytter meget til hvad børnene spontant siger, mht. dagen, aktiviteterne og kammeraterne. Vi bruger meget tid på at snakke med børnene om de problemer/uenigheder der opstår, så alle kan føle sig trykke. Er antallet af børn, som er vurderet i forhold til trivsel, tilfredsstillende? Lederens begrundelse: xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 7/14

8 TRIVSEL Er forældrenes løbende tilkendegivelser af deres børns trivsel tilfredsstillende? INKLUSION OG RELATIONER Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion: Da vi har en forholdsvis lille børnehave, er det muligt at inkludere børn med særlige behov. Er børnenes løbende tilkendegivelser af at have gode venner tilfredsstillende? Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af barn voksenrelationerne i dagtilbuddet tilfredsstillende? Er inklussionen af børn i dagtilbuddet tilfredsstillende? xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 8/14

9 Lederens begrundelse: Bestyrelsen er villige til at bevillige lidt ekstra penge (personaletimer) til at hjælpe med at inkludere et barn. Ofte i den tid det tager at søge evt. støtte til barnet. Er der et eller flere af børnene, hvor der bør gøres mere end der gøres i dag i forhold til at sikre social inklussion i den øvrige børnegruppe? Lederens vurdering: I mindre grad Lederens begrundelse: Pt. har vi et barn der kræver lidt ekstra støtte. Vi er ved at finde ud af hvor i støtten skal bestå, derfor er der bevilliget 2 ekstra pædagogtimer pr. uge, til en pædagog, som så bruger meget af sin tid på at følge det pågældende barn. Der er skrevet handleplan, og der skrives løbende evaluering så handleplanen kan til rettes. BØRNENES SUNDHED Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene: At være ude i al slags vejr, kræver en del resurseser som skal komme fra den mad vi spiser. Børnene får tilbudt rugbrød, groft knækbrød osv. hver formiddag, og vi henstiller til forældrene at de skal tænke på at det er madpakken der gør forskellen på om deres barn kan holde varmen eller ej. Om eftermiddagen tilbydes børnene brød (evt. bagt over bålet) frugt og eller andet der mætter godt. Vi har hvert år Sund/Usund mad projekt i foråret. Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af den generelle sundhed i børnegruppen tilfredsstillende? Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af antallet af børnegruppens sygefraværsdage acceptabelt? FYSISKE RAMMER Lederens beskrivelse af dagtilbuddets fysiske rammer: Vi har en stor skov med tilhørende strand. Vi har i børnehaven 1 stor og 2 små tipier, 1 skruvogn med toiletter og opbevaringsrum til børnenes tøj og 1 skurvogn til de voksne. xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=false 9/14

10 Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med udendørsfaciliteterne tilfredsstillende? Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til "tummel og leg" tilfredsstillende? Lederens vurdering: Ved ikke Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til "ro og fred" tilfredsstillende? Lederens vurdering: Ved ikke Ved ikke Lederens begrundelse for vurderingerne vedrørende dagtilbuddets fysiske rammer: Vi har ingen indendørsfaciliteter SPROGVURDERING Lederens beskrivelse af dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog: Der er 2 sprog ansvarlige som arbejder både sammen og individuelt med børnenes sprog xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=fals 10/14

11 Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet i aldersgrupperne 3 årige og børn inden skolestart: Seneste 12 mdr12 24 mdr 3 årige Inden skolestart 0 0 Total Er antallet af sprogvurderede børn i de to aldersgrupper 3 årige og børn inden skolestart tilfredsstillende? SPROGVURDERING Antal tosprogede børn i dagtilbuddet mellem 3 og 5 år, som er sprogvurderet i løbet af det sidste år: Seneste 12 mdr årige 0 0 Inden skolestart 0 0 Total 0 0 Lederens vurdering af hvor mange tosprogede, der er i dagtilbuddet: 0 Er antallet af tosprogede børn mellem 3 og 5 år, som er sprogvurderet tilfredsstillende? Lederens vurdering: Ved ikke Ved ikke SPROGVURDERING Sprogvurderingsresultatet for 3 årige børn i dagtilbuddet Er resultatet tilfredsstillende? Herunder en drøftelse af resultaterne samt en drøftelse af, hvordan organisering af den pædagogiske praksis vedvarende må reflekteres således, at der skabes gode betingelser for kvalitet i det sproglige læringsmiljø. xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=fals 11/14

12 LEGE OG LÆRINGSMILJØVURDERING Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet: Antal svarsvarprocent Fagpersonale % Ledere 1 % Medarbejdere % Observatører 0 % Er svarandelen bland fagpersonalet tilfredsstillende? Alle medarbejdere har deltaget herunder også børnehavens chauffører, hvilket der tages højde for i drøftelsen på mødet. LEGE OG LÆRINGSMILJØVURDERING Resultat af seneste Lege og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet: Er resultatet tilfredsstillende? Lederens vurdering: I nogen grad Lederens begrundelse: Jeg forstår ikke hvorfor den ene del er rød og den anden del grøn. Skal det forstås som jeg tolker det, er der for mange der ligger under 4, mellem 4 og 5 er tilfredsstillende På tilsynsmødet var der en god drøftelse af, hvordan institutionen kan arbejde med resultaterne i rapporten som afsæt for refleksion og udvikling af praksis. Der er stor divergens i besvarelserne, hvilket må give anledning til at folde de forskellige perspektiver ud, således at praksis udvikles med afsæt i intentioner og ambitioner for børnehaven. Det anbefales, at institutionen anvender rapportens resultater til at undersøge de forskellige perspektiver. Lederens beskrivelse af evt. overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som resultaterne fra lege og læringsmiljøvurderingen giver anledning til: Der skal snakkes på nogle personalemøde, vedr. hvordan forældrene omtales, hvordan vi sikre at opgavefordelingen forbedres. Hvordan vi sikre at børnene kan fordybe og koncentrer sig. xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=fals 12/14

13 Se ovenstående bemærkning. LEGE OG LÆRINGSMILJØVURDERING De fem spørgsmål der fik henholdsvis den højeste (grøn) og den laveste (rød) vurdering i lege og læringsmiljøvurderingen: Er resultatet tilfredsstillende? Lederens vurdering: ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL YDERLIGERE PUNKTER TIL OPFØLGNING Lederens angivelse af, hvorvidt der er yderligere punkter, der ønskes opfølgning på: ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL SAMMENFATNING/PRIMÆRE OPFØLGNINGSFUNKTER Sammenfatning/primære opfølgningspunkter til næste tilsyn: Tilsynet startede med en kortere observation på ca. 40 minutter, hvor tilsynsførende deltog i skovens 'morgensamling' sammen med børnene. Herefter et tilsynsmøde med leder, medarbejder samt repræsentant fra forældrebestyrelsen. Institutionen havde forberedt sig til tilsynet via Hjernen & Hjertet. xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=fals 13/14

14 Observation: Det første indtryk var en lidt tilbageholdende 'spændt' stemning fra personalets side i forhold til tilsynsbesøget. Nogle børn var nysgerrige og viste mig rundt i deres skov. Børnene blev samlet til fælles samling. Her blev der blandt andet gennemgået dag/måned/årstid samt besked om dagens fælles leg mm herefter blev der delt boller ud. Efter samling var der opbrud og fri 'lege tid'. Sleve observationen gav anledning til en god drøftelse af pædagogik og hvordan samlinger kan reflekteres i forhold til de værdier institutionen har besluttet at bygge deres pædagogik og institution på. Samtidig var der en god drøftelse af børns udvikling og hvilke forventninger medarbejderne kan have til børnene, når de holder fælles samlinger, hvor mange børn er samlet og der samtidig er stor aldersspredning. Dette skal ligeledes ses i relation til kvaliteten af det sproglige læringsmiljø. Samlet var der på tilsynsmødet en god drøftelse af læreplaner, pædagogik og refleksion. Det anbefales at ledelse og bestyrelse understøtter faglig refleksion og udvikling med afsæt i nyeste viden inden for 0 6 års området. Der gives ingen særlige henstillinger på baggrund af tilsynet. På baggrund af tilsynet vurderes det, at Eventyrskoven i Frederiksdal arbejder med afsæt i dagtilbudsloven samt at Lolland Kommunes Børne og Ungepolitik er en del af praksis i Eventyrskoven i Frederiksdal. AFSLUT Tak for dine svar spørgeskemaet er nu slut. Når du ønsker, at dine kommentarer skal flyde automatisk ind i institutionens tilsynsrapport, skal du sætte et kryds i nedenstående boks: Lad mine kommentarer indgå i institutionens tilsynsrapport Dine kommentarer vil først kunne ses af institutionen, når du har sat kryds i ovenstående boks. xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=fals 14/14

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN

ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHUSET SKOVGÅRDEN Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Carsten Borrisholt, pædagog Mia Mollerup Møllgaard og bestyrelsesmedlem Nikolaj Nielsen Navn på tilsynsførende: Inge

Læs mere

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT 1-03-2017 til 31-08-2017 Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION

Læs mere

VEJLE KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET ARTIBUS, EGTVED ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2015-10-14. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET ARTIBUS, EGTVED ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2015-10-14. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE (PRIVATE) BØRNEHUSET ARTIBUS, EGTVED ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2015-10-14 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Børnehuset Artibus, Egtved Ordinært Lovmæssigt tilsyn Kommunens formål med

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE (PRIVATE) VEJLE PRIVATSKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2015-10-14. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE (PRIVATE) VEJLE PRIVATSKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2015-10-14. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE (PRIVATE) VEJLE PRIVATSKOLE ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2015-10-14 Hjernen&Hjertet Ordinært tilsyn i Vejle Privatskole Ordinært Lovmæssigt tilsyn Kommunens formål med gennemførelse af

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720, Aakirkeby Telefon: Leder: Steen Noer Tilsynsdato: 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn:

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-04-07 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP 3 1.1 Pædagogisk tilsyn 2017 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet RAMBØLL TILSYN KOMMUNERAPPORT Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 LÆSEVEJLEDNING 2. Formål med rapporten 2.2 Sådan læses figuren INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET. De politiske rammer.2 Datagrundlag

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 19. november 2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Frie Midgården Adresse: Midgårdsvej 81, 3700 Rønne Telefon: 56 95 00 42 Leder: Kim Egemose Hansen Tilsynsdato: 14.november 2012

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Kontakt mig gerne for uforpligtende besøg. Velkommen til min dagpleje. Mine åbningstider:

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Morbærstiens Børnehave, Morbærstien 2, 3700 Rønne. Telefon: 56 92 44 80 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2013, klokken 9.00-12.00

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro BØRN OG UNGE Forord Baggrunden for denne pjece er, at det kan være rigtig svært at starte på noget nyt. For barnet der skal i skole kan det være svært at lære

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år.

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Grupperne består af et varieret antal børn og personale. Grupperne er aldersopdelte og børnene

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 2013. Leder: Tina Bojsen Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Sønderled 23 Leder: Tina Bojsen Petersen Talfakta 22* 23 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP TILSYN TILSYN

ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP TILSYN TILSYN ORDINÆRT TILSYN I SØSTJERNEN I MOGENSTRUP Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Tina Stilling Pilgaard, Pædagogmedhjælper Tove Ehmsen, Forældrebestyrelsesrepræsentant Anja T Jensen, Pædagog Simone

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Holstebro Kommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4.1 Generelt

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 7.3.2014 Børnegården Parkvej 2, Herning Leder: Lis Brogaard Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015

Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015 Aså Børnehave Tilsynsrapport 2015 Institution: Asaa Børnehave Antal børn: 28 Antal pædagoger: Bodil: ansat 37 t. Mette: ansat 30 t.(pt. 37) - Leder: Jytte: ansat 37 t. Antal pædagogmedhjælpere: Jørgen:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Private Børnehave Dråbitten. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Så kan I regne med, at vi her har nogle klare holdninger, en tydelig pædagogik og klassiske traditioner. Så kan I mærke og se, at her er der voksne tilstede og en

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk

Pædagogisk tilsyn. Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk Pædagogisk tilsyn Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk Dato: 11. februar 2016 Tidspunkt: 9:45-10:45 samt en telefonsamtale med daglig leder Metteliv

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø August 2013 Sags nr. 2013-42462 Pædagogisk tilsyn 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af tilsyn. 3 Tilsynsbesøgets

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 19.3.2014 Børnehaven Stjernen Gilmosevej 20, Tjørring Leder: Anders Pynt Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til

Læs mere

Nyhedsbrev for vuggestuen

Nyhedsbrev for vuggestuen Nyhedsbrev for vuggestuen Januar 2015 Kære forældre Fastelavn Mandag den 16. februar fejrer vi fastelavn. Arrangementet foregår om formiddagen, og det er kun børnene, der deltager. Børnene må meget gerne

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Referat fra pædagogisk tilsyn

Referat fra pædagogisk tilsyn Referat fra pædagogisk tilsyn Dato for tilsynsbesøget: 10. februar 2016 Institutionens navn: Helsingør Børneasyl Ledernes navn: Susanne Jensen, Desuden var souchef, Susanne Beligiannis og repræsentant

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Velkommen i Børnehuset

Velkommen i Børnehuset Velkommen i Børnehuset Tanderupvej 49 5591 Gelsted Tlf. 8888 5475 Personale Alice Fabricius - Leder Pia B. Hansen - Konstitueret souschef Dorthe Andersson - Pædagog Annette Jakobsen - Medhjælper Ann Madsen

Læs mere