Mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk"

Transkript

1 2015 Mail:

2 2

3 Hvordan kommunikerer moderne mennesker: Sammenslutningens bestyrelse har igen valgt at bruge det skriftlige medie som budskabsbringer til vores medlemmer. Med dette informationshæfte ønsker Sammenslutningen, at give relevante oplysninger, der kan ramme alle sommerhusejere og inspirere til forskellige aktiviteter i området. Hæftet er tænkt som et troværdigt opslagsmedie. Som overskriften antyder, kan man kommunikere på mange måder, og rigtig mange vil gerne bruge telefon og internet. Det er desværre ikke muligt i alle dele af vores område, men Aalborg kommune har en landdistrikts politik, hvorfra dette er klippet: Digital infrastruktur Der er i Aalborg Kommune stor fokus på udnyttelse af informations- og kommunikations teknologier som forudsætning for at udvikle attraktive byer og skabe grundlag for brug af digitale løsninger til gavn for velfærd og høj livskvalitet (Smart City). Mobil- og internetdækningen er dog mange steder i kommunen mangelfuld, og giver ikke mulighed for at borgere og erhvervslivet kan udnytte de mange digitale løsninger. Selve sikringen af mobil- og internetdækning er ikke en kommunal opgave. Men kommunen har stor interesse i at styrke den digitale infrastruktur i hele kommunen, og vil arbejde for at sikre dækning overalt i kommunen. Det kan oplyses at TDC efter en licitation er pålagt at lukke sorte mobilhuller. Kloakeringen i vores område arbejder sig fremefter, og skal være afsluttet med udgangen af Dette fremgår også forsyningens indlæg senere i bladet. Genbrugspladsen i Hou fik vi igen, med forsyningsudvalgets store hjælp, til at holde søndagsåben i vinterhalvåret. Naturvejlederne fra Park og Natur samt Visit Aalborg kommer igen i år med bud på aktiviteter der giver motion til hele kroppen. Sammenslutningen håber, at dette hæfte sender et budskab der giver mening, og ønsker alle et godt år i Hals Hou området. Der skal også på denne plads lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere, såvel grundejere, grundejerforeninger samt myndigheder for de input, der til stadighed gør at Sammenslutningen kan arbejde ud fra målsætningen for foreningen, og de fælles interesser. Slæbestedet i Hou Havn Slæbestedet i Hou havn er helt gratis at benytte i Det er godt nyt til bådejere og dem der lejer deres sommerhuse ud, således at folk som har båd med på ferie nu kan vælge Hou området til deres næste ferie. Informationshæftet kan købes af de grundejerforeninger, der er medlem af Sammenslutningen. Bestyrelsen har ansvaret for bladet. Informationshæftet udgives 1 gang årligt i første halvdel af året. Hæfter er udkommet siden Trykkeri: BRØNDERSLEV BOGTRYKKERI v/ Christian Danielsen Slagterigade 9, 9700 Brønderslev 3

4 Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals - Hou området (Repræsenteret ved 50 foreninger) Revideret i marts 2015 Forening Formænd Telefon Antal BISNAP Bodil Juhl Nielsen BISNAP KRAT Helle Andersen BISNAPNORD Mogens Clausen GL. BISNAP Erik Ziegler BRENDELSIG Ejvind Juul Pedersen DYREENGEN Bjarne Christensen DYREVANGEN Karl Rasmussen GRØNHEDEN Kjeld A. Madsen 33 HASSERISSKKOLES LEJRHYTTE Georg Møller Pedersen HELBRECHTSKÆR Carit Aalborg HOU BY SYD Niels Erik Nielsen HOU NORD Susanne Frederickson 100 JYNGEHUSENE Anthony Pedersen KATTEGAT Erik Schmidt KNUDSHOVED Jens Ove Væversted KNUDSVEJ Erland Mortensen KOLDKÆR Bent Hagh Knudsen KOLDKÆRLUND Børge Christoffersen KOLDKÆRVANG Odd Harald Grønmo KONGELUNDEN Poul Erik Klitgaard KONGELUNDEN VEST Gert Rønn KONGEPARKEN Brian Kristensen KONGESTIEN Finn Danielsen KRØJBERG NORD Steen Laursen 26 KRØJBERG SYD Henrik Landgrebe Asp LILLE STRANDGAARD Nis Buchardt LINDEPARKEN Niels Erik Franck LYNGØ Peter J. Petersen MOSTERSVÆNGE Bent Kjeldsen MØLLESTENEN Tom Christensen 79 NORDMARK Mogens Christensen NØRRESTRAND Svend-Erik Kragh Olesen OSBORNVEJ Søren Rasmussen

5 PORTLANDSVEJ Britta Collaitz RØDHØJ Gerda Nielsen SKOVSHOVED John B Christensen SKOVSGÅRDSVEJ Thomas Larsen STRANDGÅRDEN I/S Henrik Schou STRANDVÆNGET John Damtoft TORNDAL Bente Søvind 166 TORNDRUPALLE Orla Nielsen TORNDRUPSKOVVEJ Erik Nielsen TORNDRUPSTRAND Ebbe Nielsen TREKANTEN Gregers Gregersen VAGTELVEJ John Buhl VANDET VEST Erik Nesgaard VESTERSTRAND John Hylholt VIBEVANGEN Bennie Holmager WINTHERS PLANTAGE Jørn Kristensen ØSTERSTRAND Jonni Jacobsen Sammenslutningens udvikling Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger 50 Medlemmer

6 6 KORT 1

7 KORT 2 Strandengen Boelenget 7

8 8 KORT 3

9 KORT 4 9

10 10 KORT 5

11 Snerydning udføres Entreprenørfirmaet John Madsen - Hals Aut. kloakmester Tlf Mail: 11

12 12

13 Kloakering Som bekendt har Aalborg Byråd i 2011 besluttet, at hele sommerhusområdet i Hals- Hou skal spildevandskloakeres inden Hvor langt er vi nået med kloakeringen? Aalborg Forsyning, Kloak A/S har afsluttet kloakeringen af etape 1, der omfatter ca. 260 sommerhuse ved Bisnap Nord samt etape 2, der omfatter ca. 410 sommerhuse ved Kattegatvej, Osbornsvej og omkring Bisnapvej. Der er sat stik ind til alle sommerhusgrundene. Fristen for grundejerne for tilslutning af egne kloakker til kloakstikket var for etape 1 den 31. december 2013 og for etape 2 den 31. december I det næste område, etape 3, der omfatter ca. 345 sommerhuse i områderne omkring Koldkærvej, Mosters Vænge, Knudshoved og Krøjbergsvej, udfører Kloak A/S i øjeblikket kloakeringen. Arbejdet blev påbegyndt i september 2014 og skal være afsluttet i juni Grundejerne har herefter en frist til 31. december 2015 til at tilslutte egne kloakker til kloakstikket. Etapen er opdelt i 4 entrepriser med følgende entreprenører: Koldkærvej m.fl.: John Madsen, Hals Mosters Vænge m. fl.: Vennelyst A/S, Hjørring Knudshoved m.fl.: A/S Mortensen & Nymark, Klarup Krøjbergsvej m.fl.: Vennelyst A/S, Hjørring Kloak A/S planlægger i øjeblikket etape 4 og 5 af kloakeringen. De 2 etaper ligger nord for den igangværende etape 3 som vist på etapeplanen. Disse 2 etaper omfatter ca. 890 sommerhuse. Etaperne er planlagt opdelt i 6 entrepriser, der vil blive udbudt i licitation omkring juni Herefter vil anlægsarbejdet blive udført i perioden mellem september 2015 til juni Grundejerne skal herefter tilslutte egne kloakker inden den 31. december Kloakeringen af de næste etaper På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med de første etaper, har Aalborg Kommune justeret proceduren for gennemførelsen af kloakeringen af etaperne Denne justerede procedure er vedtaget på byrådets møde den 25. november 2013, punkt 1. Beslutningen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside Der udarbejdes ikke tillæg til spildevandsplanen med det formål at fastsætte tidsfrister for de enkelte etaper. I stedet anvendes byrådets beslutning fra den 26. september 2011, punkt 13 om spildevandskloakering af hele sommerhusområdet inden 2020 som grundlag for individuelt at påbyde grundejerne tilslutning til det spildevandskloaksystem, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S etablerer. Dette medfører, at der kun udarbejdes ændringer af spildevandsplanen, når der i forbindelse med den endelige placering af tekniske anlæg på privat grund foreligger et konkret projekt, der afklarer behovet for at sikre grundlaget for en ekspropriation af arealer til anlæggene. De eventuelt berørte grundejere vil modtage et brev herom og høres dermed direkte og mere målrettet i forbindelse med spildevandsændringen, som danner grundlag for gennemførelse af ekspropriation. Tidsfristen for hvornår der skal ske tilslutning til det spildevandskloaksystem, som Kloak A/S etablerer, udmeldes i brev til de enkelte grundejere med udgangspunkt i den foreliggende tids- og etapeplan. Tids- og etapeplanen og kort, der viser etapeindelingen, kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside Den aktuelle tids- og etapeplan efterlever byrådets tidligere beslutning om planlagt spildevandskloakering af Hals-Hou sommerhusområdet inden for spildevandsplanens tidshorisont ( ). Tids- og etapeplanen justeres inden for denne tidsramme løbende i samarbejde mellem spildevandsplan- og miljømyndigheden og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 13

14 Etape nr. 9 HOU Etape nr. 9 Etape nr. 8 Etape nr. 7 Etape nr. 7 Etape nr. 6 Etape nr. 6 Etape nr. 5 Etape nr. 4 Etape nr. 3 Etape nr. 4 Etape nr. 2 Etape nr. 2 Etape nr. 1 Strandvejen Etape nr. 2 HALS Etape nr

15 Uddrag af aktuel tidsplan for gennemførelse af spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou Tids- og etapeplan, jf. byrådets beslutning den , punkt 1. (revideret februar 2015) Område Etape 1. Pilotområdet Forventet tidsfrist for kloake ring på egen grund Miljø- og Energiudvalgets 1. behandling af spildevandsplantillæg vedr. ekspropriationsgrundlag. Offentlighedsfase Miljø- og Byråds Energi-udvalgets 2. behandling behandling Anlæg Mdr./år Etape Uge Udført Etape Uge /14 6/15 Etape Uge /15 6/16 Etape Uge /15 6/16 Etape kvartal kvartal kvartal 15 3/16 6/17 Etape kvartal kvartal kvartal 15 3/16 6/17 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/17 6/18 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/18 6/19 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/18 6/19 Tids- og etapeplanen efterlever byrådets tidligere beslutning om planlagt spildevandskloakering af Hals-Hou sommerhusområdet inden for spildevandsplanens tidshorisont ( ). Tids- og etapeplanen justeres inden for denne tidsramme løbende i samarbejde mellem spildevandsplan- og miljømyndigheden og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Få en sms eller en , når tømning af din bundfældningstank finder sted Aalborg kommune, forsyning, tilbyder 2 forskellige informations-services, så du kan huske hvornår din bundfældningstank bliver tømt. Du kan få en sms eller en eller begge dele med besked om: Entreprenøren kommer om 3 uger denne service er gratis. Præcis hvilken dato entreprenøren kommer. Vi giver dig besked 2 dage inden. Denne service koster kr. 93,75 inkl. moms pr. gang. Fra 2012 bliver der ikke længere lagt en tømningsattest i postkassen. Hvornår tømmes min tank? Hvordan ses tømningstidspunktet? På fås alle oplysninger om tømningstidspunktet m.m. for netop dit fritidshus. Det er også på denne adresse du kan tilmelde dig sms eller service. Hvem tømmer tanken? Opgaven med at tømme bundfældningstankene er udliciteret til: ISS. Kloak- og Industriservice, Marsvej 1B, 6000 Kolding, Henvendelse kan ske til 15

16 16

17 Dagrenovation Vi indsamler dagrenovation fra sommerhuse: Fra og med uge 18 - til og med uge 35: hver uge Resten af året: hver 2. uge i ulige ugenumre. Regler Affaldsstativet skal være med ringmontering, og bør være forsynet med gitter eller træbeklædning. Affaldsstativet skal være placeret i skel på tømningstidspunktet, og på fast underlag. Ved afhentning monterer skraldemanden den nye plastsæk, så sækkebunden stikker ud under låget. Herved kan han næste gang se, om sækken er brugt, og om det er nødvendigt at afhente sækken. Tohjulede containere lægges ned efter tømning. Ved særlige vejrforhold, bl.a. i vinterperioden, hvis vejene skønnes at være for bløde og ufremkommelige, kan skraldemanden vælge ikke at foretage tømning. Dog vil helårshuse altid blive forsøgt tømt. Batterier kan afleveres på skraldespandens låg i en gennemsigtig plastpose. Så tager skraldemanden posen med, når han foretager tømning. Ekstratømning, udlejning Når du udlejer dit sommerhus igennem et udlejningsbureau, kan du evt. indgå en aftale med bureauet om, at der kan foretages ekstratømning på tømningsdagen. Er aftalen indgået, og er det tydeligt markeret på stativet, vil skraldemanden rapportere medtagne antal sække til udlejningsbureauet, som så efterfølgende fakturerer ydelsen til dig som ejer af sommerhuset. Spørg dit udlejningsbureau, om ordningen er etableret. Ekstra meget affald, sommerhuse Har du regelmæssigt ekstra affald, så kan du vælge at få en 240 liters container, hvor tømningen vil foregå i sommertømningsperioden: Fra og med uge 18 - til og med uge 35: hver uge Resten af året: hver 2. uge i ulige ugenumre. Du skal selv anskaffe dig en 240 liters container (købt hos eller godkendt af Renovation). Desuden skal du kontakte Aalborg Forsyning, Renovation for tilmelding. Gebyret for en helårs sommertømning med 240 liter er 2,4 gange det almindelige sommerhusgebyr, og tilmeldingen skal ske inden uge 18, og gælder minimum for hele sommertømningsperioden. Ekstratømning Producerer du lejlighedsvis mere affald, end der kan være i dagrenovationssækken, kan du aflevere det ekstra affald i en ekstrasæk. Du kan bruge din mobiltelefon til at købe en ekstra afhentning: Send en sms med teksten skidt til Det koster 45 kr. og betales via telefonregningen. Når du har sendt sms en, modtager du en kode på din mobil. Sæt en seddel på sækken med den angivne kode og stil sækken ud til dit affaldsstativ/container - så tager skraldemanden ekstrasækken med, næste gang han afhenter dagrenovationen. Du kan også hente vores app SKIDT til iphone og Android. App en byder desuden på en række services, så du kan få endnu mere styr på skidtet. Få mere at vide på vores hjemmeside www. skidt.dk. Ekstra sommertømning, helårshuse For helårsbeboede sommerhuse er det muligt at få tømt ekstra i de lige uger i sommertømningsperioden ved at tilmelde sig til Aalborg Forsyning, Renovation. Gebyret herfor vil være det betalte helårsgebyr samt gebyr for sommerhustømning, dvs. i alt 1,6 gange helårsgebyret. Tilmeldingen skal ske inden uge 18, og gælder minimum for hele sommertømningsperioden (uge 18-35). Affald til genanvendelse Har du genbrugsmaterialer, så husk at bruge de opstillede kuber til glas, papir og pap, batterier, metaldåser og jern samt småt elektronikaffald. Kuberne er placeret på de store parkeringsarealer. Du kan også bruge en af vores genbrugspladser. Læs mere på: Aalborg Forsyning, Renovation ønsker alle en god sommer. 17

18

19 Genbrugspladser Genbrugspladsen Gandrup Teglvænget Gandrup Telefon: Åbningstider: Mandag - fredag: Weekend samt helligdage: Telefon: Juleaftensdag og nytårsaftensdag: juledag, 2. juledag og nytårsdag: Pladsen er lukket 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag) samt dagen efter Kr. Himmelfart betragtes som helligdage Genbrugspladsen Hou Skovsgårdsvej 145, Hou 9370 Hals Telefon: Åbningstider: I perioden 1. april til 31. oktober har pladsen åben: Mandag - fredag: Weekend samt helligdage: Telefon: I perioden 1. november 2014 til 31. marts 2015 holdes der søndagsåbent fra kl maj og 5. juni (Grundlovsdag) samt dagen efter Kr. Himmelfart betragtes som helligdage. Udenfor denne åbningstid henvises til: - Genbrugspladsen Gandrup, Teglvænget 13, Gandrup - Genbrugspladsen Sundsholmen, Sundsholmen 20, Nørresundby 19

20 SOMMERHUSSERVICE SALG, MONTERING OG REPERATION PERSONLIG OG HURTIG SERVICE: Panasonic varmepumper Privat-alarm og overvågning Tv m/satellit-løsning Tysk TV Internet/Wi-fi løsninger Salg af Viasat, Canal digital og Boxer TV Stationsvej 12A Dronninglund. Tlf

21 Prof.Træfældning Stubfræsning Anlæg af græsplæner Belægningsarbejde WOODCARE Skoventreprenør Thyge Vestergaard Olsen Sønderskovvej Hals Tlf

22 Det sker på Markedsdage Kræmmermarked i Hou mandage kl uge Torvemarked i Hals onsdage kl uge Råvaremarked i Hals onsdage i uge Lagunen Kræmmermarked lørdage kl uge se mere på visitaalborgkyst.dk Events Soldaterliv på Skansen, Hals 15/5 Fiskefestival, Hals 27-28/6 Skansespillet Spillemand på en tagryg 2-11/7 Skansefest, Hals 9-12/7 Dampdag på Remisen, Dokkedal 11/7 kl Vandkamp på Skansen, Hals 23/7 Fiskefestival, Hou 24-25/7 Sortkrudtfestival, Hals 25-26/7 Kunsthåndværkermarked, Galleri Hou 26/7 kl Legeland, Hals 30/7-4/8 The Tall Ships Race 15 Parade of Sails 4/8 BioBioBio, Hou 21/8 Musik Musik på Hals Havn hele sommeren Dokkedal Dagene - Musik Langs Kysten 31/7-23/8 Frokostjazz på Mulbjerge 1/8 Vildmosekoncerter 17/5, 7/6, 21/6, 2/8, 23/8, 6/9 Jazzaften, Hou 18/7 Musik på sejlerloftet, Hals Havn torsdage i juli Kultur & Historie Skiftende udstillinger, Galleri Hou 29/3-20/9 Åbent på Remisen, Dokkedal tirsdage og torsdage kl uge Rundvisning på Heden Vingård torsdage i juli og august + Vinens Dag 19/9 Byvandringer i Hals / Skansevandringer juli og august 2 InfoCenter Hals // Torvet 7 // 9370 Hals // Telefon //

23 Aktiv Naturlig Leg i Kongerslev alle dage kl Lær kajaksejlads, Hou Havn kl /7, 19/7, 26/7, 2/8 Cykel m. Hals Motions Cykling hver mandag kl. 19 Yoga på Bisnap Strand Torsdage kl uge Hals Barre Maraton 7/11 Efterår/Jul Besser og Børnebørn uge 42 Juleriet i Hou 22/11 Skansespil 27-29/11 Julemarked, Hals 28/11 Julekræmmermarked, Egense 27-28/11 Naturarkalender - Lille Vildmose Lørdag 28/3 Foto og filmfestival Søndag 29/3 Vandretur til rovfugletårnet Mandag 30/3 Påskepip og æggesjov Tirsdag 31/3 Påskepip og æggesjov Onsdag 1/4 Kryb og kravl Torsdag 2/4 Kryb og kravl Søndag 5/4 Vandretur til Tofte Mose Mandag 6/4 Kongeørn og kryddersnaps Søndag 12/4 Cykeldag Søndag 19/4 Vandredag Birkesø rundt Søndag 26/4 Musesjov og rotteræs Søndag 10/5 Skovens Dag Høstemark/Tofte Torsdag 14/5 Vild mad i Vildmosen Søndag 17/5 Naturdetektiv Torsdag 21/5 Bustur i Tofte Skov Mandag 25/5 Fuglenes Dag tur i Høstemark Torsdag 28/5 Bustur i Tofte Skov Søndag 31/5 Fæld et træ og grav en tørv Torsdag 4/6 Bustur i Tofte Skov Fredag 5/6 Insektsafari Søndag 7/6 Tur og Blå Flag i Mulbjergene Torsdag 11/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 14/6 Vild med Vildmosen Torsdag 18/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 21/6 Vild med Vilsmosen Torsdag 25/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 28/6 Vild med Vildmosen Søndag 16/8 Vandretur i Tofte Skov Søndag 23/8 Naturdetektiv Søndag 30/8 Pilgrimsvandring Søndag 6/9 Mosens Dag Søndag 13/9 Svampedag Søndag 20/9 Bær og bjesk Søndag 27/9 Klog på krondyr Lørdag 3/10 Naturpleje i Lille Vildmose Søndag 4/10 Hegn og elge Søndag 11/10 Kreativt naturværksted Mandag 12/10 Vild med svin Tirsdag 13/10 Musesjov og rotteræs Onsdag 14/10 Træer og trolde Torsdag 15/10 Græskar og grøntsager Lørdag 17/10 Besøg Ørnens rige Søndag 18/10 Vild med Vildmosen Sommer i Lille Vildmose - juli & august Alle dage, kl kl. 14 Tørvetog Tirsdage, kl Troldelege - Lille Vildma Tirsdage Busture i Tofte Skov Onsdage, kl Ørnens rige Torsdage, kl Sving og Svup i søen Torsdage Busture i Tofte 3Skov Søndage, kl Vild med Vildmosen

24 Hjertestartere - der er i området mellem Hou og Hals registreret hjertestartere følgende steder: Daglig Brugsen i Hou, Brogade 23 Placeret på gavlen mod øst, altid tilgængelig. Havnehuset på Hou Mole, altid tilgængelig. Genbrugspladsen Skovgårdsvej 145 Placeret i Mandskabsbygningen, kun tilgængelig i åbningstiden. Koldkær Svømmeklub, Portlandsvej 39 Placeret i vindfanget ved indgangen til svømmehallen Hals Metal Skovgårdsvej 18 Placeret i Kantinen, kun tilgængelig i arbejdstiden. Hals Forenede Sportsklubber Idrætsalle 101 Placeret på væg ved cafeteriaet, altid tilgængelig. Hals Bådelaug, Havnen 11 Placeret sydvest hjørne af bygningen mod vejen, altid tilgængelig. Der findes ligeledes en hjertestarter i Hals Golfklubs bygning. Der findes også en hjertestarter i Hallen på Skippervej i Hou. Der findes på kontoret ved Campingpladsen i Hou ligeledes en hjertestarter. Det skal bemærkes at flere af disse hjertestartere ikke er registreret ved politiet eller hos Trygfonden. Det er muligt for alle med en smartphone at downloade en App der hedder hjertestart, her får man oplysning om den nærmeste registrerede hjertestarter. 24

25 25

26 26

27 Sammenslutning af fritidsgrundejere i Hals-Hou - Aalborg kommune: Miljø- og energiforvaltningen: - tlf (9412) By- og landskabsforvaltningen: - tlf (2110) Her er trafik og veje organiseret. Miljøafdelingen: mail: Trafik og Veje afd.: mail: ) Forsyningsvirksomhederne: Renovation mail: Kloak A/S: Servicetelefon / Vagttelefon Kloak / Hals Vandværk: Ulsted-Aalebæk Vandværk: Hou Vandværk : Hals Bibliotek Østergade 2a, 9370 Hals Åbningstider: Alle dage kl. 9-21, InfoCenter Hals (Visit Aalborg): Torvet 7, 9370 Hals Nordjyllands Politi 114 Lægevagten Sammenslutningens formål Sammenslutningen benævnes Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals -Hou området, og har til formål at søge alle fritidsgrundejerforeninger indenfor Hals Hou området optaget i Sammenslutningen, der skal arbejde for at styrke og varetage de enkelte foreningers interesser, bl. a. i forhold til de offentlige myndigheder. Faste punkter på Sammenslutningens program gennem året: - Generalforsamling i første kvartal (normalt i marts) - Repræsentantskabsmøde i 4. kvartal (normalt i november) - Ad hoc møder med Aalborg kommune Forsyningsvirksomhederne og Teknik- og Miljøforvaltningen. Formanden deltager i årets løb i mødeaktiviteter, hvor Sammenslutningen kan have interesser med henblik på at skabe fortsat udvikling i og omkring vore omgivelser. Formand: Niels Erik Nielsen (Hou by syd) / Kasserer: Jonni Jacobsen (Østerstrand) / Sekretær: Jørn Kristensen (Winthers plantage) / Bestyrelsesmedlem: Erik Ziegler (Gl. Bisnap) Nis Buchardt (L Strandgaard)

28 Brønderslev Bogtrykkeri

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2016 www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2 Troværdigt opslagsmedie til alle sommerhusejere tilknyttet Sammenslutningen: Sammenslutningens bestyrelse har igen valgt at bruge det skriftlige

Læs mere

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2014 www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2 Hvordan når budskaber frem? Når budskaber formidles i denne komplekse begrebsverden, vil nogle ramme plet, inspirere, andre provokere og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Niels Erik Nielsen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 25. marts 2014

Referat fra generalforsamlingen den. 25. marts 2014 Den 1. april 2014 Referat fra generalforsamlingen den. 25. marts 2014 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

Generalforsamling den 29. marts 2016 i Sammenslutningen

Generalforsamling den 29. marts 2016 i Sammenslutningen Generalforsamling den 29. marts 2016 i Sammenslutningen Beretning ved formanden: Præsentation af bestyrelsen: Formand: Niels Erik Nielsen (Hou By Syd) Kasserer: Jonni Jacobsen (Østerstrand) Sekretær: Jørn

Læs mere

Orienteringsmøde Hals Skole 14. august 2013

Orienteringsmøde Hals Skole 14. august 2013 Orienteringsmøde Hals Skole 14. august 2013 om forslag til ændring af Aalborg Kommunes spildevandsplan for sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden

Læs mere

Dagsorden for møde med grundejere i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou, februar 2012 Forhistorie/baggrund - Forudsætninger for vort arbejde

Dagsorden for møde med grundejere i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou, februar 2012 Forhistorie/baggrund - Forudsætninger for vort arbejde Dagsorden for møde med grundejere i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou, februar 2012 1. Forhistorie/baggrund - Forudsætninger for vort arbejde o Byrådsbeslutninger mv. o Miljømæssig begrundelse 2.

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 3, 4 og 5

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 3, 4 og 5 Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 3, 4 og 5 Den gældende spildevandsplan: (uddrag af bydelsplan Y9 med supplerende angivelse af delområderne 3, 4 og 5, signaturforklaring forefindes efterfølgende) Delområde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 23. marts 2011

Referat fra generalforsamlingen den. 23. marts 2011 Den 27. marts 2011 Referat fra generalforsamlingen den. 23. marts 2011 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 21. marts 2013

Referat fra generalforsamlingen den. 21. marts 2013 Den 1. april 2013 Referat fra generalforsamlingen den. 21. marts 2013 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

INFO FRA PETER THYGESEN OM KUSER OG FOREDRAG LOKALT

INFO FRA PETER THYGESEN OM KUSER OG FOREDRAG LOKALT INFO FRA PETER THYGESEN OM KUSER OG FOREDRAG LOKALT Duelighedsbevis i Klarup - start mandag d. 24. oiktober 18:30-5 ledige pladser. Tilmelding: https://fokus-folkeoplysning.dk/kurser/dofo/2016-efteraar/cat/natur-dyr-og-fritid/hold/43510

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 30. marts 2017

Referat fra generalforsamlingen den. 30. marts 2017 Referat fra generalforsamlingen den. 30. marts 2017 Sted: Vejgårdhallen, Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg Formand Orla Olesen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse: Kasserer Jonni Jacobsen

Læs mere

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7 Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7 Beskrivelse af de konkrete ændringer Ændringen vedrører ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals- Hou, delområderne 6 og 7 omfattende

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Den 21. nov. 2012 Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Sted: Nordkraft, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg Tilmeldt 35 foreninger med 64 repræsentanter. 1. Velkomst: Formand Bodil Juhl

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmødet

Referat. Repræsentantskabsmødet Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals-Hou området Den 6. dec. 2015 Til Fritidsgrundejerforeninger i Sammenlutningen Referat Repræsentantskabsmødet Tirsdag d. 24.november 2015, kl. 19.00

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

PROGRAM for møde den 21. januar 2016 med Egense Nord Fællesforening om spildevandsafledningsforhold i sommerhusområder

PROGRAM for møde den 21. januar 2016 med Egense Nord Fællesforening om spildevandsafledningsforhold i sommerhusområder PROGRAM for møde den 21. januar 2016 med Egense Nord Fællesforening om spildevandsafledningsforhold i sommerhusområder 1. Spildevandsplanen og sommerhusområderne a. Forbedring af forholdene for afledning

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2015. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2015 Lille Vildmosecentret Sæson 2015 I 2015 var der på Lille Vildmosecentret fokus på realiseringen af masterplanen, som blev præsenteret den 24. september 2014. Planen fokuserer primært på

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup Velkommen til Borgermøde om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup 1 Dagsorden Velkomst ved Udvalgsformand Preben Christensen Kommunens plan for kloakering ved Jens Kalør Planens godkendelse ideer/indsigelse

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10

Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 Sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 Beskrivelse af de konkrete ændringer Ændringen vedrører ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals- Hou, delområderne 8, 9

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt.

Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Praktiske Oplysninger Foreningen har anbragt en opslagstavle ved indkørselen til området. Hvor alle aktuelle meddelelser bliver ophængt. Foreningens opslagstavle. Renovation Hvad er dagrenovation? Dagrenovation

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Januar 2009 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Januar 2009 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Januar 2009 www.noddeboparken.dk -1- Bestyrelsen: Navn: Lene Knudsen Søren Andersen E. Wagn Nielsen Michael Dupont Adresse: Ørnebo 11 Ørnebo 7 Bregnebo 16 Ørnebo

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Det er den 3. generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt kommune. Vi kan se tilbage på et år,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 16. november 2010 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 16. november 2010 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Den 12. dec. 2010 Referat fra repræsentantskabsmødet d. 16. november 2010 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen (BJN) bød velkommen og takkede for

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Se mere på de næste sider Ny beholder til plast og metal Som led i Gentofte Kommunes ambitioner om at sende mere affald til genanvendelse

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Jomsborgvej September 2011 Formanden skriver Det har været den vådeste sommer i 100 år, og mange medlemmer af grundejerforeningen har haft oversvømmelser

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2014. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2014 Lille Vildmosecentret Sæson 2014 I 2014 var der på Lille Vildmosecentret fokus på både drift og udvikling. Centret har overtaget driften af Café Soldug med stor succes, især fordi både

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere