Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk"

Transkript

1 2015 Mail:

2 2

3 Hvordan kommunikerer moderne mennesker: Sammenslutningens bestyrelse har igen valgt at bruge det skriftlige medie som budskabsbringer til vores medlemmer. Med dette informationshæfte ønsker Sammenslutningen, at give relevante oplysninger, der kan ramme alle sommerhusejere og inspirere til forskellige aktiviteter i området. Hæftet er tænkt som et troværdigt opslagsmedie. Som overskriften antyder, kan man kommunikere på mange måder, og rigtig mange vil gerne bruge telefon og internet. Det er desværre ikke muligt i alle dele af vores område, men Aalborg kommune har en landdistrikts politik, hvorfra dette er klippet: Digital infrastruktur Der er i Aalborg Kommune stor fokus på udnyttelse af informations- og kommunikations teknologier som forudsætning for at udvikle attraktive byer og skabe grundlag for brug af digitale løsninger til gavn for velfærd og høj livskvalitet (Smart City). Mobil- og internetdækningen er dog mange steder i kommunen mangelfuld, og giver ikke mulighed for at borgere og erhvervslivet kan udnytte de mange digitale løsninger. Selve sikringen af mobil- og internetdækning er ikke en kommunal opgave. Men kommunen har stor interesse i at styrke den digitale infrastruktur i hele kommunen, og vil arbejde for at sikre dækning overalt i kommunen. Det kan oplyses at TDC efter en licitation er pålagt at lukke sorte mobilhuller. Kloakeringen i vores område arbejder sig fremefter, og skal være afsluttet med udgangen af Dette fremgår også forsyningens indlæg senere i bladet. Genbrugspladsen i Hou fik vi igen, med forsyningsudvalgets store hjælp, til at holde søndagsåben i vinterhalvåret. Naturvejlederne fra Park og Natur samt Visit Aalborg kommer igen i år med bud på aktiviteter der giver motion til hele kroppen. Sammenslutningen håber, at dette hæfte sender et budskab der giver mening, og ønsker alle et godt år i Hals Hou området. Der skal også på denne plads lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere, såvel grundejere, grundejerforeninger samt myndigheder for de input, der til stadighed gør at Sammenslutningen kan arbejde ud fra målsætningen for foreningen, og de fælles interesser. Slæbestedet i Hou Havn Slæbestedet i Hou havn er helt gratis at benytte i Det er godt nyt til bådejere og dem der lejer deres sommerhuse ud, således at folk som har båd med på ferie nu kan vælge Hou området til deres næste ferie. Informationshæftet kan købes af de grundejerforeninger, der er medlem af Sammenslutningen. Bestyrelsen har ansvaret for bladet. Informationshæftet udgives 1 gang årligt i første halvdel af året. Hæfter er udkommet siden Trykkeri: BRØNDERSLEV BOGTRYKKERI v/ Christian Danielsen Slagterigade 9, 9700 Brønderslev 3

4 Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals - Hou området (Repræsenteret ved 50 foreninger) Revideret i marts 2015 Forening Formænd Telefon Antal BISNAP Bodil Juhl Nielsen BISNAP KRAT Helle Andersen BISNAPNORD Mogens Clausen GL. BISNAP Erik Ziegler BRENDELSIG Ejvind Juul Pedersen DYREENGEN Bjarne Christensen DYREVANGEN Karl Rasmussen GRØNHEDEN Kjeld A. Madsen 33 HASSERISSKKOLES LEJRHYTTE Georg Møller Pedersen HELBRECHTSKÆR Carit Aalborg HOU BY SYD Niels Erik Nielsen HOU NORD Susanne Frederickson 100 JYNGEHUSENE Anthony Pedersen KATTEGAT Erik Schmidt KNUDSHOVED Jens Ove Væversted KNUDSVEJ Erland Mortensen KOLDKÆR Bent Hagh Knudsen KOLDKÆRLUND Børge Christoffersen KOLDKÆRVANG Odd Harald Grønmo KONGELUNDEN Poul Erik Klitgaard KONGELUNDEN VEST Gert Rønn KONGEPARKEN Brian Kristensen KONGESTIEN Finn Danielsen KRØJBERG NORD Steen Laursen 26 KRØJBERG SYD Henrik Landgrebe Asp LILLE STRANDGAARD Nis Buchardt LINDEPARKEN Niels Erik Franck LYNGØ Peter J. Petersen MOSTERSVÆNGE Bent Kjeldsen MØLLESTENEN Tom Christensen 79 NORDMARK Mogens Christensen NØRRESTRAND Svend-Erik Kragh Olesen OSBORNVEJ Søren Rasmussen

5 PORTLANDSVEJ Britta Collaitz RØDHØJ Gerda Nielsen SKOVSHOVED John B Christensen SKOVSGÅRDSVEJ Thomas Larsen STRANDGÅRDEN I/S Henrik Schou STRANDVÆNGET John Damtoft TORNDAL Bente Søvind 166 TORNDRUPALLE Orla Nielsen TORNDRUPSKOVVEJ Erik Nielsen TORNDRUPSTRAND Ebbe Nielsen TREKANTEN Gregers Gregersen VAGTELVEJ John Buhl VANDET VEST Erik Nesgaard VESTERSTRAND John Hylholt VIBEVANGEN Bennie Holmager WINTHERS PLANTAGE Jørn Kristensen ØSTERSTRAND Jonni Jacobsen Sammenslutningens udvikling Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger 50 Medlemmer

6 6 KORT 1

7 KORT 2 Strandengen Boelenget 7

8 8 KORT 3

9 KORT 4 9

10 10 KORT 5

11 Snerydning udføres Entreprenørfirmaet John Madsen - Hals Aut. kloakmester Tlf Mail: 11

12 12

13 Kloakering Som bekendt har Aalborg Byråd i 2011 besluttet, at hele sommerhusområdet i Hals- Hou skal spildevandskloakeres inden Hvor langt er vi nået med kloakeringen? Aalborg Forsyning, Kloak A/S har afsluttet kloakeringen af etape 1, der omfatter ca. 260 sommerhuse ved Bisnap Nord samt etape 2, der omfatter ca. 410 sommerhuse ved Kattegatvej, Osbornsvej og omkring Bisnapvej. Der er sat stik ind til alle sommerhusgrundene. Fristen for grundejerne for tilslutning af egne kloakker til kloakstikket var for etape 1 den 31. december 2013 og for etape 2 den 31. december I det næste område, etape 3, der omfatter ca. 345 sommerhuse i områderne omkring Koldkærvej, Mosters Vænge, Knudshoved og Krøjbergsvej, udfører Kloak A/S i øjeblikket kloakeringen. Arbejdet blev påbegyndt i september 2014 og skal være afsluttet i juni Grundejerne har herefter en frist til 31. december 2015 til at tilslutte egne kloakker til kloakstikket. Etapen er opdelt i 4 entrepriser med følgende entreprenører: Koldkærvej m.fl.: John Madsen, Hals Mosters Vænge m. fl.: Vennelyst A/S, Hjørring Knudshoved m.fl.: A/S Mortensen & Nymark, Klarup Krøjbergsvej m.fl.: Vennelyst A/S, Hjørring Kloak A/S planlægger i øjeblikket etape 4 og 5 af kloakeringen. De 2 etaper ligger nord for den igangværende etape 3 som vist på etapeplanen. Disse 2 etaper omfatter ca. 890 sommerhuse. Etaperne er planlagt opdelt i 6 entrepriser, der vil blive udbudt i licitation omkring juni Herefter vil anlægsarbejdet blive udført i perioden mellem september 2015 til juni Grundejerne skal herefter tilslutte egne kloakker inden den 31. december Kloakeringen af de næste etaper På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med de første etaper, har Aalborg Kommune justeret proceduren for gennemførelsen af kloakeringen af etaperne Denne justerede procedure er vedtaget på byrådets møde den 25. november 2013, punkt 1. Beslutningen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside Der udarbejdes ikke tillæg til spildevandsplanen med det formål at fastsætte tidsfrister for de enkelte etaper. I stedet anvendes byrådets beslutning fra den 26. september 2011, punkt 13 om spildevandskloakering af hele sommerhusområdet inden 2020 som grundlag for individuelt at påbyde grundejerne tilslutning til det spildevandskloaksystem, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S etablerer. Dette medfører, at der kun udarbejdes ændringer af spildevandsplanen, når der i forbindelse med den endelige placering af tekniske anlæg på privat grund foreligger et konkret projekt, der afklarer behovet for at sikre grundlaget for en ekspropriation af arealer til anlæggene. De eventuelt berørte grundejere vil modtage et brev herom og høres dermed direkte og mere målrettet i forbindelse med spildevandsændringen, som danner grundlag for gennemførelse af ekspropriation. Tidsfristen for hvornår der skal ske tilslutning til det spildevandskloaksystem, som Kloak A/S etablerer, udmeldes i brev til de enkelte grundejere med udgangspunkt i den foreliggende tids- og etapeplan. Tids- og etapeplanen og kort, der viser etapeindelingen, kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside Den aktuelle tids- og etapeplan efterlever byrådets tidligere beslutning om planlagt spildevandskloakering af Hals-Hou sommerhusområdet inden for spildevandsplanens tidshorisont ( ). Tids- og etapeplanen justeres inden for denne tidsramme løbende i samarbejde mellem spildevandsplan- og miljømyndigheden og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 13

14 Etape nr. 9 HOU Etape nr. 9 Etape nr. 8 Etape nr. 7 Etape nr. 7 Etape nr. 6 Etape nr. 6 Etape nr. 5 Etape nr. 4 Etape nr. 3 Etape nr. 4 Etape nr. 2 Etape nr. 2 Etape nr. 1 Strandvejen Etape nr. 2 HALS Etape nr

15 Uddrag af aktuel tidsplan for gennemførelse af spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou Tids- og etapeplan, jf. byrådets beslutning den , punkt 1. (revideret februar 2015) Område Etape 1. Pilotområdet Forventet tidsfrist for kloake ring på egen grund Miljø- og Energiudvalgets 1. behandling af spildevandsplantillæg vedr. ekspropriationsgrundlag. Offentlighedsfase Miljø- og Byråds Energi-udvalgets 2. behandling behandling Anlæg Mdr./år Etape Uge Udført Etape Uge /14 6/15 Etape Uge /15 6/16 Etape Uge /15 6/16 Etape kvartal kvartal kvartal 15 3/16 6/17 Etape kvartal kvartal kvartal 15 3/16 6/17 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/17 6/18 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/18 6/19 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/18 6/19 Tids- og etapeplanen efterlever byrådets tidligere beslutning om planlagt spildevandskloakering af Hals-Hou sommerhusområdet inden for spildevandsplanens tidshorisont ( ). Tids- og etapeplanen justeres inden for denne tidsramme løbende i samarbejde mellem spildevandsplan- og miljømyndigheden og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Få en sms eller en , når tømning af din bundfældningstank finder sted Aalborg kommune, forsyning, tilbyder 2 forskellige informations-services, så du kan huske hvornår din bundfældningstank bliver tømt. Du kan få en sms eller en eller begge dele med besked om: Entreprenøren kommer om 3 uger denne service er gratis. Præcis hvilken dato entreprenøren kommer. Vi giver dig besked 2 dage inden. Denne service koster kr. 93,75 inkl. moms pr. gang. Fra 2012 bliver der ikke længere lagt en tømningsattest i postkassen. Hvornår tømmes min tank? Hvordan ses tømningstidspunktet? På fås alle oplysninger om tømningstidspunktet m.m. for netop dit fritidshus. Det er også på denne adresse du kan tilmelde dig sms eller service. Hvem tømmer tanken? Opgaven med at tømme bundfældningstankene er udliciteret til: ISS. Kloak- og Industriservice, Marsvej 1B, 6000 Kolding, Henvendelse kan ske til 15

16 16

17 Dagrenovation Vi indsamler dagrenovation fra sommerhuse: Fra og med uge 18 - til og med uge 35: hver uge Resten af året: hver 2. uge i ulige ugenumre. Regler Affaldsstativet skal være med ringmontering, og bør være forsynet med gitter eller træbeklædning. Affaldsstativet skal være placeret i skel på tømningstidspunktet, og på fast underlag. Ved afhentning monterer skraldemanden den nye plastsæk, så sækkebunden stikker ud under låget. Herved kan han næste gang se, om sækken er brugt, og om det er nødvendigt at afhente sækken. Tohjulede containere lægges ned efter tømning. Ved særlige vejrforhold, bl.a. i vinterperioden, hvis vejene skønnes at være for bløde og ufremkommelige, kan skraldemanden vælge ikke at foretage tømning. Dog vil helårshuse altid blive forsøgt tømt. Batterier kan afleveres på skraldespandens låg i en gennemsigtig plastpose. Så tager skraldemanden posen med, når han foretager tømning. Ekstratømning, udlejning Når du udlejer dit sommerhus igennem et udlejningsbureau, kan du evt. indgå en aftale med bureauet om, at der kan foretages ekstratømning på tømningsdagen. Er aftalen indgået, og er det tydeligt markeret på stativet, vil skraldemanden rapportere medtagne antal sække til udlejningsbureauet, som så efterfølgende fakturerer ydelsen til dig som ejer af sommerhuset. Spørg dit udlejningsbureau, om ordningen er etableret. Ekstra meget affald, sommerhuse Har du regelmæssigt ekstra affald, så kan du vælge at få en 240 liters container, hvor tømningen vil foregå i sommertømningsperioden: Fra og med uge 18 - til og med uge 35: hver uge Resten af året: hver 2. uge i ulige ugenumre. Du skal selv anskaffe dig en 240 liters container (købt hos eller godkendt af Renovation). Desuden skal du kontakte Aalborg Forsyning, Renovation for tilmelding. Gebyret for en helårs sommertømning med 240 liter er 2,4 gange det almindelige sommerhusgebyr, og tilmeldingen skal ske inden uge 18, og gælder minimum for hele sommertømningsperioden. Ekstratømning Producerer du lejlighedsvis mere affald, end der kan være i dagrenovationssækken, kan du aflevere det ekstra affald i en ekstrasæk. Du kan bruge din mobiltelefon til at købe en ekstra afhentning: Send en sms med teksten skidt til Det koster 45 kr. og betales via telefonregningen. Når du har sendt sms en, modtager du en kode på din mobil. Sæt en seddel på sækken med den angivne kode og stil sækken ud til dit affaldsstativ/container - så tager skraldemanden ekstrasækken med, næste gang han afhenter dagrenovationen. Du kan også hente vores app SKIDT til iphone og Android. App en byder desuden på en række services, så du kan få endnu mere styr på skidtet. Få mere at vide på vores hjemmeside www. skidt.dk. Ekstra sommertømning, helårshuse For helårsbeboede sommerhuse er det muligt at få tømt ekstra i de lige uger i sommertømningsperioden ved at tilmelde sig til Aalborg Forsyning, Renovation. Gebyret herfor vil være det betalte helårsgebyr samt gebyr for sommerhustømning, dvs. i alt 1,6 gange helårsgebyret. Tilmeldingen skal ske inden uge 18, og gælder minimum for hele sommertømningsperioden (uge 18-35). Affald til genanvendelse Har du genbrugsmaterialer, så husk at bruge de opstillede kuber til glas, papir og pap, batterier, metaldåser og jern samt småt elektronikaffald. Kuberne er placeret på de store parkeringsarealer. Du kan også bruge en af vores genbrugspladser. Læs mere på: Aalborg Forsyning, Renovation ønsker alle en god sommer. 17

18

19 Genbrugspladser Genbrugspladsen Gandrup Teglvænget Gandrup Telefon: Åbningstider: Mandag - fredag: Weekend samt helligdage: Telefon: Juleaftensdag og nytårsaftensdag: juledag, 2. juledag og nytårsdag: Pladsen er lukket 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag) samt dagen efter Kr. Himmelfart betragtes som helligdage Genbrugspladsen Hou Skovsgårdsvej 145, Hou 9370 Hals Telefon: Åbningstider: I perioden 1. april til 31. oktober har pladsen åben: Mandag - fredag: Weekend samt helligdage: Telefon: I perioden 1. november 2014 til 31. marts 2015 holdes der søndagsåbent fra kl maj og 5. juni (Grundlovsdag) samt dagen efter Kr. Himmelfart betragtes som helligdage. Udenfor denne åbningstid henvises til: - Genbrugspladsen Gandrup, Teglvænget 13, Gandrup - Genbrugspladsen Sundsholmen, Sundsholmen 20, Nørresundby 19

20 SOMMERHUSSERVICE SALG, MONTERING OG REPERATION PERSONLIG OG HURTIG SERVICE: Panasonic varmepumper Privat-alarm og overvågning Tv m/satellit-løsning Tysk TV Internet/Wi-fi løsninger Salg af Viasat, Canal digital og Boxer TV Stationsvej 12A Dronninglund. Tlf

21 Prof.Træfældning Stubfræsning Anlæg af græsplæner Belægningsarbejde WOODCARE Skoventreprenør Thyge Vestergaard Olsen Sønderskovvej Hals Tlf

22 Det sker på Markedsdage Kræmmermarked i Hou mandage kl uge Torvemarked i Hals onsdage kl uge Råvaremarked i Hals onsdage i uge Lagunen Kræmmermarked lørdage kl uge se mere på visitaalborgkyst.dk Events Soldaterliv på Skansen, Hals 15/5 Fiskefestival, Hals 27-28/6 Skansespillet Spillemand på en tagryg 2-11/7 Skansefest, Hals 9-12/7 Dampdag på Remisen, Dokkedal 11/7 kl Vandkamp på Skansen, Hals 23/7 Fiskefestival, Hou 24-25/7 Sortkrudtfestival, Hals 25-26/7 Kunsthåndværkermarked, Galleri Hou 26/7 kl Legeland, Hals 30/7-4/8 The Tall Ships Race 15 Parade of Sails 4/8 BioBioBio, Hou 21/8 Musik Musik på Hals Havn hele sommeren Dokkedal Dagene - Musik Langs Kysten 31/7-23/8 Frokostjazz på Mulbjerge 1/8 Vildmosekoncerter 17/5, 7/6, 21/6, 2/8, 23/8, 6/9 Jazzaften, Hou 18/7 Musik på sejlerloftet, Hals Havn torsdage i juli Kultur & Historie Skiftende udstillinger, Galleri Hou 29/3-20/9 Åbent på Remisen, Dokkedal tirsdage og torsdage kl uge Rundvisning på Heden Vingård torsdage i juli og august + Vinens Dag 19/9 Byvandringer i Hals / Skansevandringer juli og august 2 InfoCenter Hals // Torvet 7 // 9370 Hals // Telefon //

23 Aktiv Naturlig Leg i Kongerslev alle dage kl Lær kajaksejlads, Hou Havn kl /7, 19/7, 26/7, 2/8 Cykel m. Hals Motions Cykling hver mandag kl. 19 Yoga på Bisnap Strand Torsdage kl uge Hals Barre Maraton 7/11 Efterår/Jul Besser og Børnebørn uge 42 Juleriet i Hou 22/11 Skansespil 27-29/11 Julemarked, Hals 28/11 Julekræmmermarked, Egense 27-28/11 Naturarkalender - Lille Vildmose Lørdag 28/3 Foto og filmfestival Søndag 29/3 Vandretur til rovfugletårnet Mandag 30/3 Påskepip og æggesjov Tirsdag 31/3 Påskepip og æggesjov Onsdag 1/4 Kryb og kravl Torsdag 2/4 Kryb og kravl Søndag 5/4 Vandretur til Tofte Mose Mandag 6/4 Kongeørn og kryddersnaps Søndag 12/4 Cykeldag Søndag 19/4 Vandredag Birkesø rundt Søndag 26/4 Musesjov og rotteræs Søndag 10/5 Skovens Dag Høstemark/Tofte Torsdag 14/5 Vild mad i Vildmosen Søndag 17/5 Naturdetektiv Torsdag 21/5 Bustur i Tofte Skov Mandag 25/5 Fuglenes Dag tur i Høstemark Torsdag 28/5 Bustur i Tofte Skov Søndag 31/5 Fæld et træ og grav en tørv Torsdag 4/6 Bustur i Tofte Skov Fredag 5/6 Insektsafari Søndag 7/6 Tur og Blå Flag i Mulbjergene Torsdag 11/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 14/6 Vild med Vildmosen Torsdag 18/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 21/6 Vild med Vilsmosen Torsdag 25/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 28/6 Vild med Vildmosen Søndag 16/8 Vandretur i Tofte Skov Søndag 23/8 Naturdetektiv Søndag 30/8 Pilgrimsvandring Søndag 6/9 Mosens Dag Søndag 13/9 Svampedag Søndag 20/9 Bær og bjesk Søndag 27/9 Klog på krondyr Lørdag 3/10 Naturpleje i Lille Vildmose Søndag 4/10 Hegn og elge Søndag 11/10 Kreativt naturværksted Mandag 12/10 Vild med svin Tirsdag 13/10 Musesjov og rotteræs Onsdag 14/10 Træer og trolde Torsdag 15/10 Græskar og grøntsager Lørdag 17/10 Besøg Ørnens rige Søndag 18/10 Vild med Vildmosen Sommer i Lille Vildmose - juli & august Alle dage, kl kl. 14 Tørvetog Tirsdage, kl Troldelege - Lille Vildma Tirsdage Busture i Tofte Skov Onsdage, kl Ørnens rige Torsdage, kl Sving og Svup i søen Torsdage Busture i Tofte 3Skov Søndage, kl Vild med Vildmosen

24 Hjertestartere - der er i området mellem Hou og Hals registreret hjertestartere følgende steder: Daglig Brugsen i Hou, Brogade 23 Placeret på gavlen mod øst, altid tilgængelig. Havnehuset på Hou Mole, altid tilgængelig. Genbrugspladsen Skovgårdsvej 145 Placeret i Mandskabsbygningen, kun tilgængelig i åbningstiden. Koldkær Svømmeklub, Portlandsvej 39 Placeret i vindfanget ved indgangen til svømmehallen Hals Metal Skovgårdsvej 18 Placeret i Kantinen, kun tilgængelig i arbejdstiden. Hals Forenede Sportsklubber Idrætsalle 101 Placeret på væg ved cafeteriaet, altid tilgængelig. Hals Bådelaug, Havnen 11 Placeret sydvest hjørne af bygningen mod vejen, altid tilgængelig. Der findes ligeledes en hjertestarter i Hals Golfklubs bygning. Der findes også en hjertestarter i Hallen på Skippervej i Hou. Der findes på kontoret ved Campingpladsen i Hou ligeledes en hjertestarter. Det skal bemærkes at flere af disse hjertestartere ikke er registreret ved politiet eller hos Trygfonden. Det er muligt for alle med en smartphone at downloade en App der hedder hjertestart, her får man oplysning om den nærmeste registrerede hjertestarter. 24

25 25

26 26

27 Sammenslutning af fritidsgrundejere i Hals-Hou - Aalborg kommune: Miljø- og energiforvaltningen: - tlf (9412) By- og landskabsforvaltningen: - tlf (2110) Her er trafik og veje organiseret. Miljøafdelingen: mail: Trafik og Veje afd.: mail: ) Forsyningsvirksomhederne: Renovation mail: Kloak A/S: Servicetelefon / Vagttelefon Kloak / Hals Vandværk: Ulsted-Aalebæk Vandværk: Hou Vandværk : Hals Bibliotek Østergade 2a, 9370 Hals Åbningstider: Alle dage kl. 9-21, InfoCenter Hals (Visit Aalborg): Torvet 7, 9370 Hals Nordjyllands Politi 114 Lægevagten Sammenslutningens formål Sammenslutningen benævnes Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals -Hou området, og har til formål at søge alle fritidsgrundejerforeninger indenfor Hals Hou området optaget i Sammenslutningen, der skal arbejde for at styrke og varetage de enkelte foreningers interesser, bl. a. i forhold til de offentlige myndigheder. Faste punkter på Sammenslutningens program gennem året: - Generalforsamling i første kvartal (normalt i marts) - Repræsentantskabsmøde i 4. kvartal (normalt i november) - Ad hoc møder med Aalborg kommune Forsyningsvirksomhederne og Teknik- og Miljøforvaltningen. Formanden deltager i årets løb i mødeaktiviteter, hvor Sammenslutningen kan have interesser med henblik på at skabe fortsat udvikling i og omkring vore omgivelser. Formand: Niels Erik Nielsen (Hou by syd) / Kasserer: Jonni Jacobsen (Østerstrand) / Sekretær: Jørn Kristensen (Winthers plantage) / Bestyrelsesmedlem: Erik Ziegler (Gl. Bisnap) Nis Buchardt (L Strandgaard)

28 Brønderslev Bogtrykkeri

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

G o d t n y t å r! SAMLET SET! Januar 2012. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Januar 2012 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø SAMLET SET! Velkommen til 2012! Det er det andet og sidste år, der er omfattet af Venø udviklingsplan. Årsskifter har det med at blive

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9

SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 Solbjerg Nu -maj_solbjerg NU - oktober nr. 2.qxd 4/25/2012 6:46 PM Side 1 SOLBJERG NU MAJ 2012. 46. årgang. Nr. 9 medlemsblad for solbjerg fællesråd Årets gymnastikopvisning i Solbjerghallen Indhold Nyt

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere