Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk"

Transkript

1 2015 Mail:

2 2

3 Hvordan kommunikerer moderne mennesker: Sammenslutningens bestyrelse har igen valgt at bruge det skriftlige medie som budskabsbringer til vores medlemmer. Med dette informationshæfte ønsker Sammenslutningen, at give relevante oplysninger, der kan ramme alle sommerhusejere og inspirere til forskellige aktiviteter i området. Hæftet er tænkt som et troværdigt opslagsmedie. Som overskriften antyder, kan man kommunikere på mange måder, og rigtig mange vil gerne bruge telefon og internet. Det er desværre ikke muligt i alle dele af vores område, men Aalborg kommune har en landdistrikts politik, hvorfra dette er klippet: Digital infrastruktur Der er i Aalborg Kommune stor fokus på udnyttelse af informations- og kommunikations teknologier som forudsætning for at udvikle attraktive byer og skabe grundlag for brug af digitale løsninger til gavn for velfærd og høj livskvalitet (Smart City). Mobil- og internetdækningen er dog mange steder i kommunen mangelfuld, og giver ikke mulighed for at borgere og erhvervslivet kan udnytte de mange digitale løsninger. Selve sikringen af mobil- og internetdækning er ikke en kommunal opgave. Men kommunen har stor interesse i at styrke den digitale infrastruktur i hele kommunen, og vil arbejde for at sikre dækning overalt i kommunen. Det kan oplyses at TDC efter en licitation er pålagt at lukke sorte mobilhuller. Kloakeringen i vores område arbejder sig fremefter, og skal være afsluttet med udgangen af Dette fremgår også forsyningens indlæg senere i bladet. Genbrugspladsen i Hou fik vi igen, med forsyningsudvalgets store hjælp, til at holde søndagsåben i vinterhalvåret. Naturvejlederne fra Park og Natur samt Visit Aalborg kommer igen i år med bud på aktiviteter der giver motion til hele kroppen. Sammenslutningen håber, at dette hæfte sender et budskab der giver mening, og ønsker alle et godt år i Hals Hou området. Der skal også på denne plads lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere, såvel grundejere, grundejerforeninger samt myndigheder for de input, der til stadighed gør at Sammenslutningen kan arbejde ud fra målsætningen for foreningen, og de fælles interesser. Slæbestedet i Hou Havn Slæbestedet i Hou havn er helt gratis at benytte i Det er godt nyt til bådejere og dem der lejer deres sommerhuse ud, således at folk som har båd med på ferie nu kan vælge Hou området til deres næste ferie. Informationshæftet kan købes af de grundejerforeninger, der er medlem af Sammenslutningen. Bestyrelsen har ansvaret for bladet. Informationshæftet udgives 1 gang årligt i første halvdel af året. Hæfter er udkommet siden Trykkeri: BRØNDERSLEV BOGTRYKKERI v/ Christian Danielsen Slagterigade 9, 9700 Brønderslev 3

4 Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals - Hou området (Repræsenteret ved 50 foreninger) Revideret i marts 2015 Forening Formænd Telefon Antal BISNAP Bodil Juhl Nielsen BISNAP KRAT Helle Andersen BISNAPNORD Mogens Clausen GL. BISNAP Erik Ziegler BRENDELSIG Ejvind Juul Pedersen DYREENGEN Bjarne Christensen DYREVANGEN Karl Rasmussen GRØNHEDEN Kjeld A. Madsen 33 HASSERISSKKOLES LEJRHYTTE Georg Møller Pedersen HELBRECHTSKÆR Carit Aalborg HOU BY SYD Niels Erik Nielsen HOU NORD Susanne Frederickson 100 JYNGEHUSENE Anthony Pedersen KATTEGAT Erik Schmidt KNUDSHOVED Jens Ove Væversted KNUDSVEJ Erland Mortensen KOLDKÆR Bent Hagh Knudsen KOLDKÆRLUND Børge Christoffersen KOLDKÆRVANG Odd Harald Grønmo KONGELUNDEN Poul Erik Klitgaard KONGELUNDEN VEST Gert Rønn KONGEPARKEN Brian Kristensen KONGESTIEN Finn Danielsen KRØJBERG NORD Steen Laursen 26 KRØJBERG SYD Henrik Landgrebe Asp LILLE STRANDGAARD Nis Buchardt LINDEPARKEN Niels Erik Franck LYNGØ Peter J. Petersen MOSTERSVÆNGE Bent Kjeldsen MØLLESTENEN Tom Christensen 79 NORDMARK Mogens Christensen NØRRESTRAND Svend-Erik Kragh Olesen OSBORNVEJ Søren Rasmussen

5 PORTLANDSVEJ Britta Collaitz RØDHØJ Gerda Nielsen SKOVSHOVED John B Christensen SKOVSGÅRDSVEJ Thomas Larsen STRANDGÅRDEN I/S Henrik Schou STRANDVÆNGET John Damtoft TORNDAL Bente Søvind 166 TORNDRUPALLE Orla Nielsen TORNDRUPSKOVVEJ Erik Nielsen TORNDRUPSTRAND Ebbe Nielsen TREKANTEN Gregers Gregersen VAGTELVEJ John Buhl VANDET VEST Erik Nesgaard VESTERSTRAND John Hylholt VIBEVANGEN Bennie Holmager WINTHERS PLANTAGE Jørn Kristensen ØSTERSTRAND Jonni Jacobsen Sammenslutningens udvikling Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger Medlemmer Årstal Foreninger 50 Medlemmer

6 6 KORT 1

7 KORT 2 Strandengen Boelenget 7

8 8 KORT 3

9 KORT 4 9

10 10 KORT 5

11 Snerydning udføres Entreprenørfirmaet John Madsen - Hals Aut. kloakmester Tlf Mail: 11

12 12

13 Kloakering Som bekendt har Aalborg Byråd i 2011 besluttet, at hele sommerhusområdet i Hals- Hou skal spildevandskloakeres inden Hvor langt er vi nået med kloakeringen? Aalborg Forsyning, Kloak A/S har afsluttet kloakeringen af etape 1, der omfatter ca. 260 sommerhuse ved Bisnap Nord samt etape 2, der omfatter ca. 410 sommerhuse ved Kattegatvej, Osbornsvej og omkring Bisnapvej. Der er sat stik ind til alle sommerhusgrundene. Fristen for grundejerne for tilslutning af egne kloakker til kloakstikket var for etape 1 den 31. december 2013 og for etape 2 den 31. december I det næste område, etape 3, der omfatter ca. 345 sommerhuse i områderne omkring Koldkærvej, Mosters Vænge, Knudshoved og Krøjbergsvej, udfører Kloak A/S i øjeblikket kloakeringen. Arbejdet blev påbegyndt i september 2014 og skal være afsluttet i juni Grundejerne har herefter en frist til 31. december 2015 til at tilslutte egne kloakker til kloakstikket. Etapen er opdelt i 4 entrepriser med følgende entreprenører: Koldkærvej m.fl.: John Madsen, Hals Mosters Vænge m. fl.: Vennelyst A/S, Hjørring Knudshoved m.fl.: A/S Mortensen & Nymark, Klarup Krøjbergsvej m.fl.: Vennelyst A/S, Hjørring Kloak A/S planlægger i øjeblikket etape 4 og 5 af kloakeringen. De 2 etaper ligger nord for den igangværende etape 3 som vist på etapeplanen. Disse 2 etaper omfatter ca. 890 sommerhuse. Etaperne er planlagt opdelt i 6 entrepriser, der vil blive udbudt i licitation omkring juni Herefter vil anlægsarbejdet blive udført i perioden mellem september 2015 til juni Grundejerne skal herefter tilslutte egne kloakker inden den 31. december Kloakeringen af de næste etaper På baggrund af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med de første etaper, har Aalborg Kommune justeret proceduren for gennemførelsen af kloakeringen af etaperne Denne justerede procedure er vedtaget på byrådets møde den 25. november 2013, punkt 1. Beslutningen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside Der udarbejdes ikke tillæg til spildevandsplanen med det formål at fastsætte tidsfrister for de enkelte etaper. I stedet anvendes byrådets beslutning fra den 26. september 2011, punkt 13 om spildevandskloakering af hele sommerhusområdet inden 2020 som grundlag for individuelt at påbyde grundejerne tilslutning til det spildevandskloaksystem, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S etablerer. Dette medfører, at der kun udarbejdes ændringer af spildevandsplanen, når der i forbindelse med den endelige placering af tekniske anlæg på privat grund foreligger et konkret projekt, der afklarer behovet for at sikre grundlaget for en ekspropriation af arealer til anlæggene. De eventuelt berørte grundejere vil modtage et brev herom og høres dermed direkte og mere målrettet i forbindelse med spildevandsændringen, som danner grundlag for gennemførelse af ekspropriation. Tidsfristen for hvornår der skal ske tilslutning til det spildevandskloaksystem, som Kloak A/S etablerer, udmeldes i brev til de enkelte grundejere med udgangspunkt i den foreliggende tids- og etapeplan. Tids- og etapeplanen og kort, der viser etapeindelingen, kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside Den aktuelle tids- og etapeplan efterlever byrådets tidligere beslutning om planlagt spildevandskloakering af Hals-Hou sommerhusområdet inden for spildevandsplanens tidshorisont ( ). Tids- og etapeplanen justeres inden for denne tidsramme løbende i samarbejde mellem spildevandsplan- og miljømyndigheden og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 13

14 Etape nr. 9 HOU Etape nr. 9 Etape nr. 8 Etape nr. 7 Etape nr. 7 Etape nr. 6 Etape nr. 6 Etape nr. 5 Etape nr. 4 Etape nr. 3 Etape nr. 4 Etape nr. 2 Etape nr. 2 Etape nr. 1 Strandvejen Etape nr. 2 HALS Etape nr

15 Uddrag af aktuel tidsplan for gennemførelse af spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou Tids- og etapeplan, jf. byrådets beslutning den , punkt 1. (revideret februar 2015) Område Etape 1. Pilotområdet Forventet tidsfrist for kloake ring på egen grund Miljø- og Energiudvalgets 1. behandling af spildevandsplantillæg vedr. ekspropriationsgrundlag. Offentlighedsfase Miljø- og Byråds Energi-udvalgets 2. behandling behandling Anlæg Mdr./år Etape Uge Udført Etape Uge /14 6/15 Etape Uge /15 6/16 Etape Uge /15 6/16 Etape kvartal kvartal kvartal 15 3/16 6/17 Etape kvartal kvartal kvartal 15 3/16 6/17 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/17 6/18 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/18 6/19 Etape Januar kvartal kvartal kvartal 16 3/18 6/19 Tids- og etapeplanen efterlever byrådets tidligere beslutning om planlagt spildevandskloakering af Hals-Hou sommerhusområdet inden for spildevandsplanens tidshorisont ( ). Tids- og etapeplanen justeres inden for denne tidsramme løbende i samarbejde mellem spildevandsplan- og miljømyndigheden og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Få en sms eller en , når tømning af din bundfældningstank finder sted Aalborg kommune, forsyning, tilbyder 2 forskellige informations-services, så du kan huske hvornår din bundfældningstank bliver tømt. Du kan få en sms eller en eller begge dele med besked om: Entreprenøren kommer om 3 uger denne service er gratis. Præcis hvilken dato entreprenøren kommer. Vi giver dig besked 2 dage inden. Denne service koster kr. 93,75 inkl. moms pr. gang. Fra 2012 bliver der ikke længere lagt en tømningsattest i postkassen. Hvornår tømmes min tank? Hvordan ses tømningstidspunktet? På fås alle oplysninger om tømningstidspunktet m.m. for netop dit fritidshus. Det er også på denne adresse du kan tilmelde dig sms eller service. Hvem tømmer tanken? Opgaven med at tømme bundfældningstankene er udliciteret til: ISS. Kloak- og Industriservice, Marsvej 1B, 6000 Kolding, Henvendelse kan ske til 15

16 16

17 Dagrenovation Vi indsamler dagrenovation fra sommerhuse: Fra og med uge 18 - til og med uge 35: hver uge Resten af året: hver 2. uge i ulige ugenumre. Regler Affaldsstativet skal være med ringmontering, og bør være forsynet med gitter eller træbeklædning. Affaldsstativet skal være placeret i skel på tømningstidspunktet, og på fast underlag. Ved afhentning monterer skraldemanden den nye plastsæk, så sækkebunden stikker ud under låget. Herved kan han næste gang se, om sækken er brugt, og om det er nødvendigt at afhente sækken. Tohjulede containere lægges ned efter tømning. Ved særlige vejrforhold, bl.a. i vinterperioden, hvis vejene skønnes at være for bløde og ufremkommelige, kan skraldemanden vælge ikke at foretage tømning. Dog vil helårshuse altid blive forsøgt tømt. Batterier kan afleveres på skraldespandens låg i en gennemsigtig plastpose. Så tager skraldemanden posen med, når han foretager tømning. Ekstratømning, udlejning Når du udlejer dit sommerhus igennem et udlejningsbureau, kan du evt. indgå en aftale med bureauet om, at der kan foretages ekstratømning på tømningsdagen. Er aftalen indgået, og er det tydeligt markeret på stativet, vil skraldemanden rapportere medtagne antal sække til udlejningsbureauet, som så efterfølgende fakturerer ydelsen til dig som ejer af sommerhuset. Spørg dit udlejningsbureau, om ordningen er etableret. Ekstra meget affald, sommerhuse Har du regelmæssigt ekstra affald, så kan du vælge at få en 240 liters container, hvor tømningen vil foregå i sommertømningsperioden: Fra og med uge 18 - til og med uge 35: hver uge Resten af året: hver 2. uge i ulige ugenumre. Du skal selv anskaffe dig en 240 liters container (købt hos eller godkendt af Renovation). Desuden skal du kontakte Aalborg Forsyning, Renovation for tilmelding. Gebyret for en helårs sommertømning med 240 liter er 2,4 gange det almindelige sommerhusgebyr, og tilmeldingen skal ske inden uge 18, og gælder minimum for hele sommertømningsperioden. Ekstratømning Producerer du lejlighedsvis mere affald, end der kan være i dagrenovationssækken, kan du aflevere det ekstra affald i en ekstrasæk. Du kan bruge din mobiltelefon til at købe en ekstra afhentning: Send en sms med teksten skidt til Det koster 45 kr. og betales via telefonregningen. Når du har sendt sms en, modtager du en kode på din mobil. Sæt en seddel på sækken med den angivne kode og stil sækken ud til dit affaldsstativ/container - så tager skraldemanden ekstrasækken med, næste gang han afhenter dagrenovationen. Du kan også hente vores app SKIDT til iphone og Android. App en byder desuden på en række services, så du kan få endnu mere styr på skidtet. Få mere at vide på vores hjemmeside www. skidt.dk. Ekstra sommertømning, helårshuse For helårsbeboede sommerhuse er det muligt at få tømt ekstra i de lige uger i sommertømningsperioden ved at tilmelde sig til Aalborg Forsyning, Renovation. Gebyret herfor vil være det betalte helårsgebyr samt gebyr for sommerhustømning, dvs. i alt 1,6 gange helårsgebyret. Tilmeldingen skal ske inden uge 18, og gælder minimum for hele sommertømningsperioden (uge 18-35). Affald til genanvendelse Har du genbrugsmaterialer, så husk at bruge de opstillede kuber til glas, papir og pap, batterier, metaldåser og jern samt småt elektronikaffald. Kuberne er placeret på de store parkeringsarealer. Du kan også bruge en af vores genbrugspladser. Læs mere på: Aalborg Forsyning, Renovation ønsker alle en god sommer. 17

18

19 Genbrugspladser Genbrugspladsen Gandrup Teglvænget Gandrup Telefon: Åbningstider: Mandag - fredag: Weekend samt helligdage: Telefon: Juleaftensdag og nytårsaftensdag: juledag, 2. juledag og nytårsdag: Pladsen er lukket 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag) samt dagen efter Kr. Himmelfart betragtes som helligdage Genbrugspladsen Hou Skovsgårdsvej 145, Hou 9370 Hals Telefon: Åbningstider: I perioden 1. april til 31. oktober har pladsen åben: Mandag - fredag: Weekend samt helligdage: Telefon: I perioden 1. november 2014 til 31. marts 2015 holdes der søndagsåbent fra kl maj og 5. juni (Grundlovsdag) samt dagen efter Kr. Himmelfart betragtes som helligdage. Udenfor denne åbningstid henvises til: - Genbrugspladsen Gandrup, Teglvænget 13, Gandrup - Genbrugspladsen Sundsholmen, Sundsholmen 20, Nørresundby 19

20 SOMMERHUSSERVICE SALG, MONTERING OG REPERATION PERSONLIG OG HURTIG SERVICE: Panasonic varmepumper Privat-alarm og overvågning Tv m/satellit-løsning Tysk TV Internet/Wi-fi løsninger Salg af Viasat, Canal digital og Boxer TV Stationsvej 12A Dronninglund. Tlf

21 Prof.Træfældning Stubfræsning Anlæg af græsplæner Belægningsarbejde WOODCARE Skoventreprenør Thyge Vestergaard Olsen Sønderskovvej Hals Tlf

22 Det sker på Markedsdage Kræmmermarked i Hou mandage kl uge Torvemarked i Hals onsdage kl uge Råvaremarked i Hals onsdage i uge Lagunen Kræmmermarked lørdage kl uge se mere på visitaalborgkyst.dk Events Soldaterliv på Skansen, Hals 15/5 Fiskefestival, Hals 27-28/6 Skansespillet Spillemand på en tagryg 2-11/7 Skansefest, Hals 9-12/7 Dampdag på Remisen, Dokkedal 11/7 kl Vandkamp på Skansen, Hals 23/7 Fiskefestival, Hou 24-25/7 Sortkrudtfestival, Hals 25-26/7 Kunsthåndværkermarked, Galleri Hou 26/7 kl Legeland, Hals 30/7-4/8 The Tall Ships Race 15 Parade of Sails 4/8 BioBioBio, Hou 21/8 Musik Musik på Hals Havn hele sommeren Dokkedal Dagene - Musik Langs Kysten 31/7-23/8 Frokostjazz på Mulbjerge 1/8 Vildmosekoncerter 17/5, 7/6, 21/6, 2/8, 23/8, 6/9 Jazzaften, Hou 18/7 Musik på sejlerloftet, Hals Havn torsdage i juli Kultur & Historie Skiftende udstillinger, Galleri Hou 29/3-20/9 Åbent på Remisen, Dokkedal tirsdage og torsdage kl uge Rundvisning på Heden Vingård torsdage i juli og august + Vinens Dag 19/9 Byvandringer i Hals / Skansevandringer juli og august 2 InfoCenter Hals // Torvet 7 // 9370 Hals // Telefon //

23 Aktiv Naturlig Leg i Kongerslev alle dage kl Lær kajaksejlads, Hou Havn kl /7, 19/7, 26/7, 2/8 Cykel m. Hals Motions Cykling hver mandag kl. 19 Yoga på Bisnap Strand Torsdage kl uge Hals Barre Maraton 7/11 Efterår/Jul Besser og Børnebørn uge 42 Juleriet i Hou 22/11 Skansespil 27-29/11 Julemarked, Hals 28/11 Julekræmmermarked, Egense 27-28/11 Naturarkalender - Lille Vildmose Lørdag 28/3 Foto og filmfestival Søndag 29/3 Vandretur til rovfugletårnet Mandag 30/3 Påskepip og æggesjov Tirsdag 31/3 Påskepip og æggesjov Onsdag 1/4 Kryb og kravl Torsdag 2/4 Kryb og kravl Søndag 5/4 Vandretur til Tofte Mose Mandag 6/4 Kongeørn og kryddersnaps Søndag 12/4 Cykeldag Søndag 19/4 Vandredag Birkesø rundt Søndag 26/4 Musesjov og rotteræs Søndag 10/5 Skovens Dag Høstemark/Tofte Torsdag 14/5 Vild mad i Vildmosen Søndag 17/5 Naturdetektiv Torsdag 21/5 Bustur i Tofte Skov Mandag 25/5 Fuglenes Dag tur i Høstemark Torsdag 28/5 Bustur i Tofte Skov Søndag 31/5 Fæld et træ og grav en tørv Torsdag 4/6 Bustur i Tofte Skov Fredag 5/6 Insektsafari Søndag 7/6 Tur og Blå Flag i Mulbjergene Torsdag 11/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 14/6 Vild med Vildmosen Torsdag 18/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 21/6 Vild med Vilsmosen Torsdag 25/6 Bustur i Tofte Skov Søndag 28/6 Vild med Vildmosen Søndag 16/8 Vandretur i Tofte Skov Søndag 23/8 Naturdetektiv Søndag 30/8 Pilgrimsvandring Søndag 6/9 Mosens Dag Søndag 13/9 Svampedag Søndag 20/9 Bær og bjesk Søndag 27/9 Klog på krondyr Lørdag 3/10 Naturpleje i Lille Vildmose Søndag 4/10 Hegn og elge Søndag 11/10 Kreativt naturværksted Mandag 12/10 Vild med svin Tirsdag 13/10 Musesjov og rotteræs Onsdag 14/10 Træer og trolde Torsdag 15/10 Græskar og grøntsager Lørdag 17/10 Besøg Ørnens rige Søndag 18/10 Vild med Vildmosen Sommer i Lille Vildmose - juli & august Alle dage, kl kl. 14 Tørvetog Tirsdage, kl Troldelege - Lille Vildma Tirsdage Busture i Tofte Skov Onsdage, kl Ørnens rige Torsdage, kl Sving og Svup i søen Torsdage Busture i Tofte 3Skov Søndage, kl Vild med Vildmosen

24 Hjertestartere - der er i området mellem Hou og Hals registreret hjertestartere følgende steder: Daglig Brugsen i Hou, Brogade 23 Placeret på gavlen mod øst, altid tilgængelig. Havnehuset på Hou Mole, altid tilgængelig. Genbrugspladsen Skovgårdsvej 145 Placeret i Mandskabsbygningen, kun tilgængelig i åbningstiden. Koldkær Svømmeklub, Portlandsvej 39 Placeret i vindfanget ved indgangen til svømmehallen Hals Metal Skovgårdsvej 18 Placeret i Kantinen, kun tilgængelig i arbejdstiden. Hals Forenede Sportsklubber Idrætsalle 101 Placeret på væg ved cafeteriaet, altid tilgængelig. Hals Bådelaug, Havnen 11 Placeret sydvest hjørne af bygningen mod vejen, altid tilgængelig. Der findes ligeledes en hjertestarter i Hals Golfklubs bygning. Der findes også en hjertestarter i Hallen på Skippervej i Hou. Der findes på kontoret ved Campingpladsen i Hou ligeledes en hjertestarter. Det skal bemærkes at flere af disse hjertestartere ikke er registreret ved politiet eller hos Trygfonden. Det er muligt for alle med en smartphone at downloade en App der hedder hjertestart, her får man oplysning om den nærmeste registrerede hjertestarter. 24

25 25

26 26

27 Sammenslutning af fritidsgrundejere i Hals-Hou - Aalborg kommune: Miljø- og energiforvaltningen: - tlf (9412) By- og landskabsforvaltningen: - tlf (2110) Her er trafik og veje organiseret. Miljøafdelingen: mail: Trafik og Veje afd.: mail: ) Forsyningsvirksomhederne: Renovation mail: Kloak A/S: Servicetelefon / Vagttelefon Kloak / Hals Vandværk: Ulsted-Aalebæk Vandværk: Hou Vandværk : Hals Bibliotek Østergade 2a, 9370 Hals Åbningstider: Alle dage kl. 9-21, InfoCenter Hals (Visit Aalborg): Torvet 7, 9370 Hals Nordjyllands Politi 114 Lægevagten Sammenslutningens formål Sammenslutningen benævnes Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals -Hou området, og har til formål at søge alle fritidsgrundejerforeninger indenfor Hals Hou området optaget i Sammenslutningen, der skal arbejde for at styrke og varetage de enkelte foreningers interesser, bl. a. i forhold til de offentlige myndigheder. Faste punkter på Sammenslutningens program gennem året: - Generalforsamling i første kvartal (normalt i marts) - Repræsentantskabsmøde i 4. kvartal (normalt i november) - Ad hoc møder med Aalborg kommune Forsyningsvirksomhederne og Teknik- og Miljøforvaltningen. Formanden deltager i årets løb i mødeaktiviteter, hvor Sammenslutningen kan have interesser med henblik på at skabe fortsat udvikling i og omkring vore omgivelser. Formand: Niels Erik Nielsen (Hou by syd) / Kasserer: Jonni Jacobsen (Østerstrand) / Sekretær: Jørn Kristensen (Winthers plantage) / Bestyrelsesmedlem: Erik Ziegler (Gl. Bisnap) Nis Buchardt (L Strandgaard)

28 Brønderslev Bogtrykkeri

Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Niels Erik Nielsen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse:

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Den 21. nov. 2012 Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Sted: Nordkraft, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg Tilmeldt 35 foreninger med 64 repræsentanter. 1. Velkomst: Formand Bodil Juhl

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Ny renseanlægsstruktur 3. Spildevandsplan 4. Projektomfang

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Kirsten arbejder som miljøkoordinator for en stor dansk industrivirksomhed. Hendes arbejde består i at sikre, at hele virksomheden lever

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151 Medlemsnyt www.sellegaarde.dk Genbrugspladsen i Als Åbnings tider: Mandag - fredag 13-18 Lørdag, søndag og helligdage 10-16 Den 24., 25. og 31. dec. samt 1. januar er der lukket. 19. Årgang Støt vore annoncører

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner Servicepartnere Servicepartnere Vi har opbygget et solidt netværk af dygtige, engagerede og servicemindede samarbejdspartnere, som straks står til rådighed, hvis vi har brug for at løse akutte situationer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00

Vejlby Strand Grundejerforening. Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vejlby Strand Grundejerforening Generalforsamling i Harboøre Centeret 5. Maj 2012 kl. 10.00 Vi starter med en lille sang.. En lærke letted, og tusind fulgte og straks var luften et væld af sang. De tusind

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 30. maj 2009 Jeg har følgende punkter

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL --------------------------------------------------------------------------- Sti mellem Sdr. Højrup kirke og Årslev Kirke: Side 1-5 ---------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere