Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE. På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro. Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE. På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro. Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes line@isitabird."

Transkript

1

2 Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes

3 Living Lab Rehab Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune skal i 2014 etablere Living Lab Rehab på Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro. Living Lab Rehab skal være et velfærdsteknologisk fyrtårn i Københavns Kommune. Her skal borgere og medarbejdere involveres i udviklingen og afprøvningen af en ny velfærdsteknologi, som understøtter borgerens hverdagsliv med fokus på selvstændighed og værdighed. Living Lab Rehab skal også give virksomheder adgang til at få sparring fra medarbejdere og borgere i udviklingen og tilpasningen af nye løsninger. I den forbindelse er der gennemført en behovsundersøgelse, som har skabt indsigt i borgernes ønsker og behov i forbindelse med brug af velfærdsteknologier i deres hverdagsliv. Undersøgelsen har tre overordnede mål: Øget livskvalitet, effektivisering og vækst. Projektets primære interessentgrupper er borgere, medarbejdere, kommune og virksomheder. Behovsundersøgelsen er gennemført og finansieret i samarbejde med projektet OPALL, som er finansieret af EU s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden.

4 4 leverancer Generelle guidelines til velfærdsteknologier Anbefalinger der bør tænkes ind i alle dele af arbejdet med velfærdsteknologier Brugerundersøgelse med mapping og prioritering af behov Estimeret og vurderet i forhold til volumen Minimum 3 anbefalinger til afprøvning og indkøb Velfærdsteknologier der kan købes eller afprøves nu og her Beskrivelse af rammer for fremtidig efterspørgsel og løsningsudvikling Med henblik på udviklingssamarbejde ift. virksomheder

5 Indhold Research metode Generelle guidelines til velfærdsteknologier Borgernes behov Anbefalinger til afprøvninger og indkøb Beskrivelse af rammer for fremtidig efterspørgsel og løsningsudvikling

6 Research omfang

7 Research metoder Deltagerobservation Etnografisk interview Friendship pairs Øvelse: Day in a life Deltagerobservation har udgjort kernen i feltarbejdet netop fordi, der er tale om fysiske adfærdsmønstre. Brugssituationer kan være vanskelige at tale om, og skal derfor opleves mens de sker. Vi har observeret borgerne og personalet i hverdagssituationer, hvor velfærdsteknologier anvendes. Vores interviews med borgerne har afdækket de udfordringer og barrierer de oplever i forbindelse med deres fald i funktionsevne. Interviewene har givet os indsigt i borgernes vigtigste behov. Herunder hvordan de bedst hjælpes til at få den hverdag de ønsker sig - med fokus på størst mulig selvstændighed og værdighed. Friendship pairs er en variation af det etnografiske interview, hvor vi har interviewet ægtefæller sammen. Respondenterne har indgående kendskab til hinanden, hvilket bidrager til mere valid viden og til at personlige tanker og detaljer deles, samtidig med at respondenterne føler sig mere trygge. Metoden er samtidig hensigtsmæssig, når borgeren selv har svært ved at tale. Vi har i fællesskab med borgeren lavet en tidslinje over en typisk dag, og har haft fokus på de situationer, hvor velfærdsteknologier er en del af hverdagen. Dét at tegne et tidsforløb hjælper respondenten til at huske ting, og reflektere over rutiner og vaner, som ellers tages for givet.

8 Research omfang 16 interviews og 4 dages observation 7 interviews med borgere 5 friendship pairs med borgere og pårørende 4 interviews med medarbejdere samt en række mini-interviews med medarbejdere 2 opfølgende interviews med medarbejdere 3 stuegang (deltagerobservation) 2 morgenkonferencer (deltagerobservation) Ad hoc deltagerobservation over flere dage bl.a. ved morgenmad, morgensang, stolegymnastik etc.

9 Observation Rehabiliteringscenter Aktivitetscenter

10 Overordnet projektlogik Generelle guidelines til velfærdsteknologier KØB/ AFPRØVNING RAMMER FOR FREMTIDIG LØSNINGSUDVIKLING KØB/ AFPRØVNING Borger behov RAMMER FOR FREMTIDIG LØSNINGSUDVIKLING KØB/ AFPRØVNING RAMMER FOR FREMTIDIG LØSNINGSUDVIKLING Research Behov og borgernes syn på velfærdsteknologier Behov estimeret og vurderet i forhold til volumen Anbefalinger til indkøb og afprøvning af nye velfærdsteknologier Trend og samfundstendenser Anbefalinger til indkøb og afprøvning af nye velfærdsteknologier

11 Generelle guidelines til velfærdsteknologier

12 Guidelines på tværs af borgere, grad af funktionsnedsættelse og boligsituation I alle dele af arbejdet med velfærdsteknologier bør man have de generelle guidelines i baghovedet De generelle guidelines er mønstre identificeret på tværs af viden dvs. at de er udtryk for både borgere, pårørende og medarbejderes behov, ønsker og erfaring, suppleret med observation på Rehabiliteringscenter IBØ, Aktivitetscenteret Østerbro og hjemme hos borgerne. Den viden der ligger bag de generelle guidelines, er ikke afhængig af boligtype eller graden af funktionsnedsættelse. Borgerne giver udtryk for de samme behov og aspirationer, selvom nogle er sengeliggende og afhængige af hjælp, mens andre er uafhængige og aktive.

13 Borgerne efterspørger ikke nye produkter Der findes ingen hjælpemidler til Alzheimers Det er vigtigt for borgerne ikke at virke svage og ubehjælpelige, hvilket er en stor barriere, når man undersøger behov for hjælp. Flere af borgerne forklarer, at deres sygdom er uhelbredelig, og at der derfor ikke er noget, der kan hjælpe dem. Borgerne har generelt svært ved at forestille sig hjælpemidler, der kan hjælpe dem i hverdagen, udover de helt gængse som rollator og stok. Der er jo ikke nogen hjælpemidler til det her... Jo, det hjælper faktisk mig, at han er henne på centret 3 dage om ugen, så får jeg et pusterum Agnete 69 år - pårørende

14 I borgernes behov for selvstændighed er der potentiale for velfærdsteknologier Jeg vil selv, kan selv og gør selv Borgerne har en stort ønske om at være selvstændige og om at bestemme selv. I mange tilfælde stemmer borgerens selvbillede ikke overens med den situation de er i. Nogle fortæller således, at de gør alt selv, selvom de får hjælp i badet, eller er bundet til sengen. Mange har travlt med at vise, at de kan hjælpe til og være noget for andre. Selvstændighedstrangen kan blive en barriere for, at borgeren får den hjælp eller teknologi, der kan gøre dem selvhjulpne, men det er samtidig også her at det helt store potentiale ligger. Selvstændighed! Hold da helt op det er meget vigtigt. Det er naturligt at man vil klare sig selv - Miriam 83 år - rehabilitering

15 Borgerne vil ikke tildeles velfærdsteknologier, men vælge selv Hjælp forbindes med hjemmehjælp, og et helt system man bare skal passe ind i Borgerne associerer hjælp med en person og ikke velfærdsteknologier. Problemet med den hjælp der tildeles er, at fremmede mennesker render ud og ind af ens hjem, uden at man selv er herre over det. Enkelte føler, at de er blevet pillet ned. Derfor fortrækker nogle selv at købe sig til rengøring, eller finde løsninger der gør, at de kan forblive uafhængige så længe som muligt. Jeg vil meget nødigt bo på Fredericia banegård. Så vil jeg hellere selv. Så længe jeg kan, så gør jeg det -Helle 76, pårørende

16 Borgerne vii ikke i butikker til seniorer for at købe velfærdsteknologier, men handle samme steder som alle andre + Integreret og personliggjort Velfærdteknologier der let kan integreres i hjemmet og dagligdagen omtales ikke af borgerne som tildelte hjælpemidler. De velintegrerede velfærdsteknologier er alt fra håndtag, der også bruges som knager, til rollatorer der personliggøres med pynt, så det passer til den enkelte borgers stil. + Noget der gør ALLES liv smartere Når borgerne fortæller om teknologier, der hjælper dem i hverdagen, nævnes produkter som microovn, el-tandbørsten, lydbøger og bordopvaskemaskinen. Det er teknologier som ikke er stigmatiserede, og som er tilstede i mange danskeres hjem. Samtidigt er det teknologier, der gør en særlig forskel for borgeren. - Nedværdigende og babyagtig De teknologier som borgernes helst vil undgå er dem, der får dem til at føle sig ubehjælpsomme, babyagtige eller nedværdigede. De bryder sig typisk ikke om produkter der signalerer, at man har behov for hjælp. Her nævnes bleen af flere og cyklen til spastikere.

17 Medarbejderinstruktion er afgørende for en velfærdsteknologis succes Medarbejderne benytter de teknologier, de kender Medarbejderne på Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro er hver dag i kontakt med mange forskellige velfærdsteknologier, som letter deres daglige arbejde. De fortæller, at det til tider er et problem, at de ikke bliver instrueret i alle de teknologier de har til rådighed, og derfor er tilbøjelige til at bruge dem de kender i forvejen. Medarbejderne er borgerens adgang til velfærdsteknologier De fleste af de velfærdsteknologier som borgerne bruger, har de fået tildelt af kommunen, eksempelvis i forbindelse med endt rehabiliteringsforløb. Da borgerne har svært ved at forestille sig hvilke teknologier der findes derude, og ikke vil handle i butikker til seniorer, er det gennem medarbejderne, at borgerne opnår både kendskab til velfærdsteknologier, men også viden om brug og funktioner.

18 SO WHAT Velfærdsteknologier skal kunne integreres i hjemmet, personliggøres og tilpasses til den enkelte. De skal i designet (ikke kun størrelse) henvende sig til et voksent menneske. Design Velfærdsteknologier skal præsenteres som produkter, der gør alles liv lidt smartere. Der skal gøres op med begrebet hjælpemiddel/velfærdsteknologi, og i stedet skal borgerne anskaffe sig produkter til badeværelset, køkkenet og det aktive liv. Kommunikation Borgerne skal kunne se hvad der er tilgængeligt, da de ikke selv kan forestilles sig hvad, de har brug for. Samtidig er der et potentiale i at nytænke salgskanalerne, så borgerne kan anskaffe sig produkter udenom kommunen og derigennem undgå en tildeling. Salg/anskaffelse Medarbejderne er typisk borgerens adgang til velfærdsteknologier og ibrugtagen. Medarbejderne skal derfor være godt instruerede i nye teknologier, der kan integreres i borgerens daglige rutiner. Ibrugtagen

19 Borgernes behov

20 Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1 BEHOV 2 BEHOV 3 BEHOV 4 BEHOV 5 Jeg har behov for at være velsoigneret Jeg har behov for kontrol og overblik over min dag Jeg har behov for at færdes udenfor Jeg har behov for at mit hjem er præsentabelt Jeg har behov for at blive motiveret til at træne Udfordring Udfordring Udfordring Udfordring Udfordring A: Borgere, der har haft en blodprop, har problemer med at komme i bad B: Borgere der husker dårligt, glemmer ind i mellem den personlige hygiejne C: Det kan være svært at tage tøj på, hvis man har en funktionsnedsættelse A: Det er en udfordring at holde styr på hverdagen for borgere der husker dårligt B: De borgere der husker dårligt, har ikke overblik over dagen og deres forløb på centret A: Gangbesværede borgere er utrygge ved at benytte offentlige transportmidler B: Det er besværligt at færdes udenfor, når man er gangbesværet, og har brug for flere forskellige hjælpemidler C: Pårørende er bange for ikke at kunne lokalisere borgere med demenslignende symptomer A: Gangbesværede borgere har svært ved at holde deres hjem rent A: Borgerne har ikke overblik over egne træningsresultater B: Borgerne har svært ved selv at betjene maskinerne i træningscentret

21 Nogle dage er det hele lidt trist. Hvis man så tager sig et bad og vasker hår og ordner sig, så kan man lidt igen. Så kan man klare hele verden, hvis man sørger for at holde sig ren og pæn - Annie, 71 år, aktivitetscenter 01 BEHOV Jeg har behov for at være velsoigneret Borgerne udtrykker behov for at kunne holde sig pæne og velsoignerede. Fordi de daglige plejerutiner er blevet svære at klare, bruges der mere tid på at pleje sig. Derfor fylder plejerutinerne mere i hverdagen, end de har gjort tidligere. Det er vigtigt for borgerne at føle, at de kan tage vare for sig selv, også selvom de er blevet ældre. Behovet for at se velsoigneret ud, bliver til et behov for at vise omverdenen, at man stadig kan.

22 01 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT VÆRE VELSOIGNERET UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR A AT : MIT Borgere HJEM ER PRÆSENTABELT der har haft en blodprop, har problemer med at komme i bad De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Modtager personligpleje fra hjemmehjælp eller personale på Rehab Benytter velfærdsteknologier Får hjælp af ægtefællen hjemme Går ikke i bad Kommunal visitering Visitering til hjemmehjælp Tildeler velfærdsteknologi IBØ og Aktivitetscenter Ø Personalet hjælper med bad Træner med borgere Personlig hjælp kan være nødvendig, men lige præcis den personlige hygiejne vil de fleste borgere helst klare selv Greb i brusekabinen hjælper til at holde balancen, men gør, at man kun har en hånd til at vaske sig med Badeskamlen fravælges af nogle enten fordi den ikke passer ind i brusekabinen eller fordi de vil stå op Badet bliver er stort projekt, som der bruges meget tid på De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Mangel på plads i badet gør det fysisk hårdt at hjælpe borgerene Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: borgere i Københavns Kommune modtog i 2013 hjælp til personlig pleje. I 2012 kostede personlig pleje og rengøring (indenfor frit valg) kommunen: kr. pr borger +65 år. 29 borgere der i 1. kvartal af 2014 har været i Rehabiliteringsforløb på Rehab IBØ, er registreret som modtagere af hjemmepleje, og kommunen vurderer, at de ikke helt selv kan klare badet.

23 01 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT VÆRE VELSOIGNERET UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR B AT : MIT Borgere HJEM ER PRÆSENTABELT der husker dårligt, glemmer ind i mellem den personlige hygiejne De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Modtager personligpleje fra hjemmehjælp eller personale på Rehab Påmindes af ægtefællen hjemme Lader være med at børste tænder, rede håret, skifte tøj osv. Kommunal visitering Visitering til hjemmehjælp IBØ og Aktivitetscenter Ø Personalet påminder og rækker borgerne de nødvendige hjælpemidler Træner kognition med borgerne Det kan være frustrerende, at der kommer personale, hvis man egentlig godt kan selv Hvis den pårørende eller personalet ikke er der, glemmer borgeren den personlige hygiejne De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Der følger en række fysiske udfordringer i form af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når personale skal hjælpe borgerne med personlige hygiejne Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: borgere i Københavns Kommune vurderedes i 2013 at have demens borgere i Københavns Kommune modtog i 2013 hjælp til personlig pleje. I 2012 kostede personlig pleje og rengøring (indenfor frit valg) kommunen: kr. pr borger +65 år 35 borgere der i 1. kvartal af 2014 har været i Rehabiliteringsforløb på Rehab IBØ, er registreret som modtagere af hjemmepleje, og vurderer selv, at de ikke kan håndtere den personlig hygiejne alene

24 01 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT VÆRE VELSOIGNERET UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR C AT : MIT Det HJEM kan ER være PRÆSENTABELT svært at tage tøj på, når man har en funktionsnedsættelse De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Modtager personligpleje fra hjemmehjælp eller personale på Rehab Undgår at tage tøj på, og går eksempelvis i slåbrok Kommunal visitering Visitering til hjemmehjælp IBØ og Aktivitetscenter Ø Personalet rækker borgerne de nødvendige hjælpemidler Bruger fx spilerdug til at klæde borgerne på Træner kognition med borgerne Det kan være frustrerende at modtage hjælp til at tildække ens nøgne krop Nogle borgere bruger en tang, når de skal have bukser på Skjorteknapper er en stor udfordring Bruger rigtig meget tid på påklædning Skal i meget god tid vide, om man eksempelvis skal ud af døren De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Manglende instruktion i at bruge redskaber, forhindre personale i at benytte sig af dem Oplever at nogle borgere bliver utrygge over mange forskellige hjælpemidler Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: borgere i Københavns Kommune modtog i 2013 hjælp til personlig pleje. I 2012 kostede personlig pleje og rengøring (indenfor frit valg) kommunen: kr. pr borger +65 år. 39 borgere der i 1. kvartal af 2014 har været i Rehabiliteringsforløb på Rehab IBØ, er registreret som modtagere af hjemmepleje, og kommunen vurderer, at de ikke helt selv kan klare påklædning.

25 Hukommelseskurven er til de ting man skal bruge i det daglige pung, cremen og nøglerne. Så ved både Palle og jeg, hvor vi skal finde de ting. - Inger, 75, pårørende 02 BEHOV Jeg har behov for kontrol og overblik over min dag Borgerne fortæller, at det er frustrerende, når de ikke selv kan huske, hvor deres ting er, hvad de skal og hvor ægtefællen er henne. Mange glemmer dagligdagsrutiner, og får eksempelvis ikke noget at spise og drikke, hvis ikke andre minder dem om det. Hukommelsessvigtene gør borgerne både pinligt berørte og bange. Den manglende evne til at huske selv opleves som et stort tab af kontrol og har en lammende effekt på borgerens aktivitetsniveau.

26 02 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR KONTROL OG OVERBLIK OVER MIN DAG UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR A AT : MIT Det HJEM er ER en PRÆSENTABELT udfordring at holde styr på hverdagen for borgere der husker dårligt De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Benytter simple hjælpemidler, som en huskekurv Har huskeregler fx altid læg nøglerne i samme lomme Afhængige af pårørendes påmindelser Glemmer og undgår at lave aftaler Kommunal visitering Visitering til hjemmehjælp IBØ og Aktivitetscenter Ø Træner kognition med borgerne Sender bus, der henter borgere til Aktivitetscentret Huskekurven er god til genstande, men fungerer ikke til aktiviteter Pårørende kan ikke forlade hjemmet, da borgerne glemmer, hvor de er Det kan være frustrerende at skulle påmindes om ting, man selv kan udføre De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Borgere der selv kan gå, hentes af bus, da de ellers glemmer, at de skal på centret Mange af de borgere der kommer i rehabilitering er faldet pga. dehydrering og manglende mad, fordi de glemmer det Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: borgere i Københavns Kommune vurderedes i 2013 at have demens

27 02 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR KONTROL OG OVERBLIK OVER MIN DAG UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR B AT : MIT De HJEM borgere ER PRÆSENTABELT der husker dårligt, har ikke overblik over dagen og deres forløb på centret De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Utilpashed ved ikke at kunne huske Bliver afhængige af personalet Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: Borger Venter på at personalet giver besked om næste aktivitet Glemmer at gå til aktiviteter Kommunal visitering IBØ og Aktivitetscenter Ø Træner kognition med borgerne Uddeler dagsskemaer til borgere i rehabilitering Har infoskærme i Aktivitetscentret Har whiteboards på (rehab) borgernes egne stuer De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Personalet bruger meget tid på at sørge for, at borgeren er de rigtige steder på de rigtige tidspunkter Det lader ikke til, at borgerne ser infoskærmene, eller kan huske hvad der står Whiteboards er svære at se for dårligt seende og er ikke særligt i øjenfaldende borgere i Københavns Kommune vurderedes i 2013 at have demens

28 Jeg har været kørelærer i 40 år, og nu kan jeg ikke engang gå over gaden. Jeg kan ikke gå nogle steder - Verner 79 år, Aktivitetscentret 03 BEHOV Jeg har behov for at kunne færdes udenfor Borgerne oplever, at deres verden er blevet meget indskrænket, da de har svært ved at komme udenfor hjemmets fire vægge. På grund af funktionsnedsættelser har mange svært ved at gå en tur på gaden, mens desorientering og demens skræmmer mange fra at bevæge sig ud. Det største afsavn er ture rundt i byen, men de færreste borgere kan og tør tage bussen, og de fortæller, at deres livskvalitet derfor er gevaldig forringet.

29 03 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT KUNNE FÆRDES UDENFOR UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR A AT : MIT Gangbesværede HJEM ER PRÆSENTABELT borgere er utrygge ved at benytte offentlige transportmidler De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Bruger Flextransport Får familie og venner til at køre Bestiller en taxa Tager ikke offentlig transport Bliver hjemme Kommunal visitering Tildeler flextransport IBØ og Aktivitetscenter Ø Træner med borgere Koordinering af kørsel til aktivitetscenteret Flextransport kan kun benyttes til fornøjelser og ikke til daglige pligter Har svært ved at holde balancen i busser og er bange for at falde Det er besværligt at komme ind i en bus eller tog med rollator Kommer ikke ud og føler sig isoleret fra omverdenen De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Der bruges tid på koordineringen af kørsel af borgerne til og fra aktivitetscenteret Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: Københavns Kommune stiller en række mobilitetshjælpemidler til rådighed for borgere +65år eksempelvis rollatorer og elkørestole. I 2013 udlånte Københavns Kommune rollatorer til en samlet værdi af kr. I 2013 udlånte Københavns Kommune 118 elkørestole til en samlet værdi af kr.

30 03 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT KUNNE FÆRDES UDENFOR UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR B AT : MIT Det HJEM er ER besværligt PRÆSENTABELT at færdes udenfor, når man er gangbesværet, og har brug for flere forskellige hjælpemidler De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Bruger rollator, gangstativ og/eller stok Har stationer med forskellige hjælpemidler indenfor hjemmet Bruger ægtefællen som gangstativ Bliver hjemme Kommunal visitering Tildeler velfærdsteknologier Tildeler flextransport IBØ og Aktivitetscenter Ø Træner med borgerne Cykler med borgerne Hjælper borgerne udenfor i haven Der er ikke ét hjælpemiddel, der opfylder borgernes behov Ikke muligt at have mange hjælpemidler med sig udenfor hjemmet Flextransport bringer kun til destinationen, men man kommer ikke selv ud Borgerne kommer ikke ud og føler sig isoleret fra omverdenen De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Mangel på overblik over, hvem og hvor længe en borger har været udenfor i haven Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: Københavns Kommune stiller en række mobilitetshjælpemidler til rådighed for borgere +65år eksempelvis rollatorer og elkørestole. I 2013 udlånte Københavns Kommune rollatorer til en samlet værdi af kr. I 2013 udlånte Københavns Kommune 118 elkørestole til en samlet værdi af kr.

31 03 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT KUNNE FÆRDES UDENFOR UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR C AT : MIT Pårørende HJEM ER PRÆSENTABELT er bange for ikke at kunne lokalisere borgere med demenslignende symptomer De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Kommer kun ud i selskab med pårørende Tager Flextransport Bliver hjemme Pårørende holder øje med borgerne Borgerne føler sig begrænset af pårørende (pårørende føler sig låste fordi de skal holde øje med borgerne) Borgerne kan ikke lave noget udenfor hjemmet uden følgeskab Tager flextransport selvom borgeren er mobil og gerne vil gå Borgerne kommer ikke ud og føler sig isoleret fra omverdenen Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: borgere i Københavns Kommune vurderedes i 2013 at have demens Kommunal visitering Tildeler flextransport IBØ og Aktivitetscenter Ø Henter borgere der skal på aktivitetscenteret De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Borgerne, som kommer ud, kan nogle gange bevæge sig steder hen, hvor de kommer i fare for sig selv, uden at personalet kan holde øje med dem

32 Værdighed at jo at kunne holde sig ajour. At kunne holde ens hjem rent og pænt, det synes jeg er vigtigt. Så man kan vise, at man ikke forfalder. - Annie 71 år, aktivitetscenter 04 BEHOV Jeg har behov for, at mit hjem er præsentabelt Det er vigtig for borgerne, at deres hjem er rent og præsentabelt, da det er her livet leves. På grund af funktionsnedsættelser kommer mange borgere ikke så ofte ud og hjemmet er derfor rammen for store dele af deres sociale liv. Hjemmet er der, hvor de kan præstere og iscenesætte sig selv. Det er derfor af stor betydning, at det bliver bedømt som rent og pænt af omverdenen, da det er et udtryk for, at de ikke forfalder.

33 04 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR, AT MIT HJEM ER PRÆSENTABELT UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR A AT : MIT Gangbesværede HJEM ER PRÆSENTABELT borgere har svært ved at holde deres hjem rent De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Køber selv rengøring Takker ja til hjemmehjælp Benytter velfærdsteknologier Undgår at invitere gæster Kommunal visitering Visitering til hjemmehjælp Visitering til plejebolig Tildeler velfærdsteknologi IBØ og Aktivitetscenter Ø Træner med borgere Køb af rengøring dækker ikke daglige behov, og er dyrt Tildeling kræver, at man passer ind i et system Den almindelige støvsuger er for tung og svær at betjene En håndstøvsuger er smart, men har begrænset anvendelse En robotstøvsuger er tung at tømme, da den ikke har en pose De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Mangel på målrettet træning skaber uvished om, hvordan træning kan være behjælpelig i rengøringssituationer Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: borgere modtog pr. 31. oktober 2013 hjælp til rengøring fra Københavns Kommune. I 2012 kostede personlig pleje og rengøring (indenfor frit valg) kommunen: kr. pr borger +65 år 25 borgere der i 1. kvartal af 2014 har været i Rehabiliteringsforløb på Rehab IBØ, er registreret som modtagere af hjemmepleje, og kommunen vurderer, at de ikke kan holde hjemmet rent helt selv.

34 Jeg Jeg har har været en motionscykel kørelærer i 40 hjemme, år, og nu men kan jeg den ikke kommer engang jeg gå ikke over så gaden. meget Jeg op på, kan som ikke jeg gå gør her nogle sammen steder med de andre - Verner 79 år, Aktivitetscentret - Lis 73 år, aktivitetscenter 05 BEHOV Jeg har behov for at blive motiveret til at træne Borgerne fortæller, at motivation er vigtig for at træne. Motivationen kan have forskellig karakter, og kan indebære alt fra det at træne med andre i aktivitetscenteret til at kunne se og mærke fremskridt i eget træningsforløb. At kalde træning vedligeholdende virker demotiverende, da muligheden for fremskridt fjernes fra borgeren. Nogle udtrykker, at de ikke har overblik over, hvad træningen præcis går ud på og derfor ikke ved om, den gavner eller ej. Andre har deres egne træningsmaskiner hjemme, men bruger dem kun, hvis de bliver sat til det af ægtefællen eller af fysioterapeuten.

35 05 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT BLIVE MOTIVERET TIL AT TRÆNE UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR A AT : MIT Borgerne HJEM ER PRÆSENTABELT har ikke overblik over egne træningsresultater De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Bliver sat i gang af fysioterapeuter og andet personale Har ikke overblik over eget træningsforløb Kommunal visitering Tildeler plads på aktivitetscenter IBØ og Aktivitetscenter Ø Træner med borgere Holder styr på borgernes træningsforløb Besvær med selv at gå i gang med træningen Uvished omkring, hvad man skal træne og lader derfor helt være, hvis ikke man sættes i gang De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Der bruges tid fra selve træningen til at holde overblik over borgernes forløb Besvær med at holde styr på, om borgerne laver det korrekte antal øvelser Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: 680 aktivitetscenterpladser er der i Københavns Kommune i Der er 505 forebyggende pladser, og hver plads kostede i 2014 kommunen: kr. Der er 175 vedligeholdende pladser, og hver plads kostede i 2014 kommunen: kr.

36 05 BEHOV : JEG HAR BEHOV FOR AT BLIVE MOTIVERET TIL AT TRÆNE UDFORDRING 01 JEG HAR BEHOV FOR B AT : MIT Borgerne HJEM ER PRÆSENTABELT har svært ved selv at betjene maskinerne i træningscentret De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger: Nuværende løsninger på udfordringen: Borger Venter på at personalet indstiller maskinerne Bruger maskinerne efter anvisning af personale Kommunal visitering Tildeler plads på aktivitetscenter IBØ og Aktivitetscenter Ø Indstiller maskinerne for borgerne Træner med borgere Bruger kun maskinerne når de kan blive hjulpet Maskinerne kan kun bruges, når der er nogen til hjælpe med betjeningen Ved ikke, hvad de skal træne og lader derfor helt være Kan ikke se, hvordan træningen hjælper i hverdagen De problemer IBØ og Aktivitetscenter Ø oplever ved de nuværende løsninger: Der bruges tid fra selve træningen på at indstille maskinerne efter hver borger Antallet af borgere der har behov for nye løsninger: 680 aktivitetscenterpladser er der i Københavns Kommune i Der er 505 forebyggende pladser, og hver plads kostede i 2014 kommunen: kr. Der er 175 vedligeholdende pladser, og hver plads kostede i 2014 kommunen: kr.

37 Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1 BEHOV 2 BEHOV 3 BEHOV 4 BEHOV 5 Jeg har behov for at være velsoigneret Jeg har behov for kontrol og overblik over min dag Jeg har behov for at færdes udenfor Jeg har behov for at mit hjem er præsentabelt Jeg har behov for at blive motiveret til at træne Udfordring Udfordring Udfordring Udfordring Udfordring A: Borgere, der har haft en blodprop, har problemer med at komme i bad B: Borgere der husker dårligt, glemmer ind i mellem den personlige hygiejne C: Det kan være svært at tage tøj på, hvis man har en funktionsnedsættelse A: Det er en udfordring at holde styr på hverdagen for borgere der husker dårligt B: De borgere der husker dårligt, har ikke overblik over dagen og deres forløb på centret A: Gangbesværede borgere er utrygge ved at benytte offentlige transportmidler B: Det er besværligt at færdes udenfor, når man er gangbesværet, og har brug for flere forskellige hjælpemidler C: Pårørende er bange for ikke at kunne lokalisere borgere med demenslignende symptomer A: Gangbesværede borgere har svært ved at holde deres hjem rent A: Borgerne har ikke overblik over egne træningsresultater B: Borgerne har svært ved selv at betjene maskinerne i træningscentret

38 Anbefalinger til afprøvning og indkøb

39 Mulige indkøb fra et borgerperspektiv Intelligent træningsmaskine Interaktiv træningsskærm Intelligent påmindelsessystem HUR træningsmaskine Touch and Play Abilia Eksempelvis HUR træningsmaskine, Proterapi. SmartCard-systemet overfører repetitioner og modstand til træningsmaskinen, og en touch skærm viser øvelserne. Hermed opdateres trænings-programmerne automatisk til den enkelte borgers progression og målsætning. Eksempelvis Touch and Play fra Applikator. Det er en stor interaktiv berøringsflade, der aktiverer ældre borgere og demente. Det er træning af både kognition og fysik ved spil, lyd, video og billeder. Berøringsfladen er blot en hvid væg, og derfor billigere end touch skærme. En skærm ved rehabiliterings-ophold eller hjemme hjælper brugeren til at huske aftaler og strukturere sin tid. Ved aktiviteter lyder en alarm, vibration eller en personlig indtalt besked. Der er også mulighed for billeder og beskrivende tekst. Værdi for borgeren: Borgerne er mindre afhængige af medarbejdernes hjælp til indstilling af maskiner, og kan se udvikling og succeser. Vi anbefaler, at I afprøver teknologien og måler værdi/effekt mhp. indkøb: Løsningen er dyr. Vikærgården i Århus Kommune benytter HUR træningsmaskiner og kan med fordel kontaktes for gode råd. Værdi for borgeren: Borgerne kan benytte teknologien uden hjælp fra personale, og træne kognition samt fysik på en sjov og nem måde. Vi anbefaler, at I afprøver teknologien og måler værdi/effekt mhp. indkøb: Teknologien kan videreudvikles, så der er flere spil og funktioner, men er et billigt alternativ til Wii. Værdi for borgeren: Borgeren kan blive mere selvstændig, ved påmindelser om gøremål og overblik over dagens aktiviteter. Vi anbefaler, at I afventer og følger teknologiens udvikling: Skærmens interface kan virke uoverskuelig, måske særligt for hukommelsessvækkede.

40 Mulige indkøb fra et borgerperspektiv Robotstøvsuger Seniorvenlig computer GPS løsning Neato DukaPC Vega, Familjelarm Eksempelvis robotstøvsuger fra Neato med laserguided navigation, således at den kommer omkring. Den firkantede form gør, at støvsugeren kan komme i hjørnerne og helt op til væggen. Stor affaldsspand, så den ikke skal tømmes så ofte. Værdi for borgeren: Borgerne kan få støvsuget hjemmet, når de føler behovet og ikke kun når der tildeles hjemmehjælp. Vi anbefaler, at I afventer og følger teknologiens udvikling: Robotstøvsugeren er fortsat tung at løfte, når den skal tømmes. Eksempelvis DukaPC som er en brugervenlig computer til ældre borgere. Computeren navigeres intuitivt, og opsættes på forhånd med de ønskede programmer, der hjælper borgerens hverdag. Værdi for borgeren: Borgerne kan blive selvhjulpne ved at ordne praktiske ting som indkøb og betalinger på internettet. Borgerne kan følge med udviklingen og få større kontakt til familie. Vi anbefaler, at I afprøver teknologien og måler værdi/effekt mhp. indkøb: Kræver introduktion til programmer samt et kendskab til internettets mange funktioner og mulighed. Eksempelvis Vega alarm, der indstilles og bæres som et normalt ur. Med GPS og tryghedszonefunktion gives der besked, hvis eks. hjemmet forlades. Medarbejdere og pårørende kan altid lokalisere alarmen med en mobil app. Værdi for borgeren: Borgerne og pårørende kan opnå større frihed, da pårørende og medarbejdere altid kan lokalisere borgeren. Vi anbefaler, at I afventer og følger teknologiens udvikling: Uret er stort og klodset og kunne med fordel ligne et almindeligt ur. Uret har en tilhørende app, der gør det mere attraktivt end andre på markedet.

41 Mulige indkøb fra et borgerperspektiv Engangstrusse/bokseshorts Producent: fx TENA Smart toilets Producent: fx Geberit 8000 AP+ En sikker og diskret éngangstrusse med stor sugeevne til inkontinens. En éngangstrusse, der både ligner og føles som almindelige trusser eller bokseshorts. Fås også i et maskulint design der ligner almindelige herreunderbukser. Værdi for borgeren: Borgerne undgår de nedværdigende baby-bleer og bleen kan for nogle være lettere at tage på end en traditionel ble. Vi anbefaler, at I køber og implementerer: Prisen på engangstrusserne er ca. 10 stk. kr Løsningen er dyr, men har værdi i form af mindre nedværdigelse og større selvstændighed. Toilet med vaske- og tørrefunktion, som fremmer toilet hygiejne. Toilettet vil typisk være velegnet til borgere med god kognition, men nedsat bevægelighed, balance eller smerter. Værdi for borgeren: Borgeren kan blive helt eller delvist selvhjulpen i forbindelse med toiletbesøg. Det understøtter oplevelse af værdighed. Vi anbefaler, et I afventer og følger teknologiens udvikling: Toiletterne kan udvikles så tørrefunktionen bliver mere effektiv, vaskestrålen bedre til at ramme det rigtige sted og funktionerne lettere at betjene for borgerne.

42 Beskrivelse af rammer for fremtidig efterspørgsel og løsningsudvikling

43 Beskrivelse rammer som grundlag for udvikling af fremtidige løsninger Vi definerer rammer i krydsfeltet mellem forståelse af borgerbehov, de generelle guidelines til velfærdteknologier, en overordnet forståelse af trends og samfundstendenser samt estimering af volumen. Rammerne identificerer hermed en klar retning for et nye produkter, services og markedsføring. Rammerne skal ses som et handlingsanvisende mulighedsrum, og bruges aktivt som afsæt for den videre innovationsproces og til udvikling fremtidige løsninger med et klart markedspotentiale. Borger behov Estimering af volumen Generelle guidelines til velfærdsteknologier Trends og samfundstendenser

44 01 Ramme for fremtidig løsningsudvikling Giv støtte til den selvstændige badsituation Der er behov for nye løsninger, der kan hjælpe funktionshæmmede borgere med at komme i bad, da mange føler at hjælp til personlig hygiejne er uværdigt. Flere af de borgere der i dag selv klarer badet, er usikre ved situationen bl.a. pga. dårlig balance eller besvær ved at nå. Der ses et stort potentiale for nye integrerede løsninger, der kan styrke den selvstændige badsituation og let kan implementeres i private hjem. Der er ligeledes et potentiale for løsninger, der kan fremme følelsen af værdighed i badsituationer, hvor personale hjælper til.

45 01 Giv støtte til den selvstændige badsituation Trends og samfundstenderser der viser, at ældre vil klare badsituationen < Estimering af volumen De kommende års ældre forventer at bevare så megen kontrol som muligt, så længe som muligt Der er sket en udvikling, hvor de ældre lever længere, og er i bedre fysisk form længere Andelen af ældre i Danmark stiger stødt, og de er generelt købestærke borgere i Københavns Kommune modtog i 2013 hjælp til personlig pleje I 2012 kostede personlig pleje og rengøring kommunen kr. pr borger over 65 år Mindst 29 af de borgere der i 1. kvartal af 2014 var indlagt på Rehab IBØ, vurderes ikke at kunne klare badet helt selv og modtager hjemmepleje De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger Personlig hjælp kan være nødvendig, men lige præcis den personlige hygiejne vil de fleste borgere helst klare selv Greb i brusekabinen, hjælper til at holde balancen, men gør, at man kun har en hånd til at vaske sig med Badeskamlen fravælges af nogle enten fordi den ikke passer ind i brusekabinen eller fordi den signalerer plejehjem Badet bliver er stort projekt, som der bruges meget tid på Medarbejderne kommer ud i nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Generelle guidelines for velfærdsteknologier Bør italesættes som et kvalitets produkt til et moderne og velistandsat hjem og badeværelse Produktet skal designes så det passer ind i et hjem, ikke en institution, og skal kunne integreres Borgerne skal kunne se hvad der er tilgængeligt, da de ikke altid selv kan sætte ord på deres behov Borgerne skal selv have mulighed for at vælge, fremfor ren tildeling

46 01 Giv støtte til den selvstændige badsituation Krav til løsninger: Den nye løsning skal gøre borgere med funktionsnedsættelse i stand til selv at bade Den skal tage højde for, at borgere ikke kan løfte hænderne op til håret Løsningen skal igen gøre det til en nydelse at gå i bad Løsningen skal kunne integreres i eksisterende badeværelser Løsningen skal indgå som en naturlig del af et badeværelses interiør Søg inspiration hos: Wellness og Saunaer Arjohuntleigh s baderumsløsninger Brusesystemer med vand fra flere steder og vinkler Brusehoveder med vaskefunktion IKEA eller andre almindelige producenter af badeværelses interiør Simple klapstole og stole der kan rotere Hvad nu hvis: /// Istandsættelse til et ældre-venligt bad blev set som en opgradering /// Hårvask kunne klares uden at hænderne skal op og massere /// Det var ligeså accepteret at sidde ned i badet, som i saunaer og spa

47 02 Ramme for fremtidig løsningsudvikling Lav systemer til kontrol og styring af eget liv Der er behov for nye teknologiske løsninger til ældre med nedsat hukommelse, der kan hjælpe dem med at huske rutiner og aftaler. Der findes i dag en række teknologier til borgere med nedsat hukommelse, men de er typisk begrænsede til udvalgte dele af borgerens liv, og kræver at borgeren kan lære et nyt system. Der ses et stort potentiale for nye systemer til kontrol og styring af eget liv, da stadigt flere danskere får problemer med hukommelsen. Samtidigt bliver elektroniske kalendre og beskeder en stadigt mere integreret del af mange ældres hverdagsliv.

48 02 Lav systemer til kontrol og styring af eget liv Trends og samfundstenderser < Estimering af volumen De kommende års ældre forventer at bevare så megen kontrol som muligt, så længe som muligt Stadigt flere ældre får mobiltelefon, og blandt de 60-70årige har 50% smartphones. 33% af danskerne i dag har tablets. Nogle ældre har fortsat begrænset erfaring med bl.a. teknologier, engelsk og interface ikoner Gennemsnitsalderen i Danmark er stigende, og antallet af ældre med hukommelsesproblemer er stigende Andelen af ældre i Danmark stiger stødt, og de er generelt købestærke borgere i Københavns Kommune vurderedes i 2013 at have demens Det er en svær diagnose at stille, men mange borgere oplever med alderen hukommelse problemer og mere forvirringen i dagligdagen. Derfor anses potentialet for at være større end det antal der er blevet diagnosticeret. De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger Borgerne har ikke erfaring med nuværende teknologier til påmindelse Mange borgere glemmer mad, drikke og den personlige hygiejne Huskekurven er god til genstande, men fungerer ikke til aktiviteter Pårørende kan ikke forlade hjemmet, da borgerne glemmer, hvor de er Det kan være frustrerende at skulle påmindes om ting, man selv kan udføre Generelle guidelines for velfærdsteknologier Bør italesættes som en gadget eller en kalender, ikke et hjælpemiddel Produktet skal skal kunne integreres i hjemmet Borgerne skal kunne se hvad der er tilgængeligt, da de ikke altid selv kan sætte ord på deres behov, og måske ikke her erfaring med nye teknologier Borgerne skal selv have mulighed for at vælge, fremfor ren tildeling

49 02 Lav systemer til kontrol og styring af eget liv Krav til løsninger: Den skal have et intuitivt interface, evt. fra en teknologi borgeren allerede benytter Det skal ikke være krævende at få op at køre og trække på data der allerede findes om borgeren Det skal minde om genstande såvel som aktiviteter Det skal kunne tale sammen med øvrige teknologier i huset, eks. telefon, køleskab Det skal være mobilt, således borgeren kan tage systemet med ud af hjemmet. Søg inspiration hos: Eksisterende smartphones og tablet, App s som Mobilize Me og lignende Selvmonitoreringstendensen Rehabiliteringscentre der har afprøvet eksisterende systemer Amazones forretningsstrategi og brug af big data. Google s brug af big data til at målrette egne services og reklamer Hvad nu hvis: /// Monitorerende teknologier i hjemmet kunne minde borgeren om sine rutiner. Fx. Hvis borgeren ikke har spist. /// Systemet lagrer og genkender borgerens adfærd og derved kan støtte op om dagligdagen uden at borgeren selv skal indtaste informationer. /// Løsningen var en integreret del af de teknologier borgeren allerede bruger.

50 03 Ramme for fremtidig løsningsudvikling Styrk opretholdelsen af et aktivt (ude-) liv Der er behov for nye teknologiske løsninger, der kan hjælpe gangbesværede borgere ud, så de kan opretholde det aktive seniorliv de drømmer om. Mange borgere er bange for, at de ikke har kræfter nok til en tur på gaden, at de mister balancen, eller at de ikke kan have de nødvendige hjælpemidler med, da der typisk er brug for mere end ét hjælpemiddel på en tur ud af hjemmet. Der ses et stort potentiale for nye fleksible løsninger, der i højere grad tilpasser sig borgernes funktionsnedsættelse, forskellige kontekster og som ikke opleves som nedværdigende.

51 03 Styrk opretholdelsen af det aktive (ude-)liv Trends og samfundstenderser der viser, at ældre vil opretholde et aktivt (ude-)liv < Estimering af volumen Ældre danskere har i stigende grad aspirationer om et aktivt liv med rejser, familien og fritidsinteresser De kommende års ældre forventer at bevare så megen kontrol som muligt, så længe som muligt Andelen af ældre i Danmark stiger stødt, og de er generelt købestærke Københavns Kommune stiller en række mobilitetshjælpemidler til rådighed for borgere +65år eksempelvis rollatorer og elkørestole. I 2013 udlånte Københavns Kommune rollatorer til en samlet værdi af kr. I 2013 udlånte Københavns Kommune 118 elkørestole til en samlet værdi af kr. De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger Flextransport kan kun benyttes til fornøjelser og ikke til daglige pligter Flextransport bringer borgeren frem til den ønskede destination, men borgeren får ikke rørt sig Det er svært at holde balancen i busser og der er frygt for at falde Det er besværligt at komme ind i en bus eller tog med rollator Taxa er dyrt Ikke muligt at have mange hjælpemidler med sig udenfor hjemmet Der er ikke ét hjælpemiddel, der opfylder borgernes behov Kommer ikke ud og føler sig isoleret fra omverdenen Generelle guidelines for velfærdsteknologier Bør italesættes som et produkt til det aktive liv, der afspejler selvstændighed, ikke som en velfærdsteknologi Produktet skal designes til en voksen, og skal kunne integreres i dagligdagen, eksempelvis ved personliggørelse Borgerne skal kunne se hvad der er tilgængeligt, da de ikke altid selv kan sætte ord på deres behov Borgerne skal selv have mulighed for at vælge, fremfor ren tildeling

52 03 Styrk opretholdelsen af det aktive (ude-)liv Krav til løsninger: Den skal hjælpe gangbesværede borgere Skal kunne benyttes af borgere med dårlig balance Skal både fungere på gaden, i butikker, op af trappen og i hjemmet Løsningen skal kunne medbringes i, eller erstatte, offentlig transport Borgeren skal kunne betjene løsningen selv Søg inspiration hos: Seegway Rejsecykler, der kan klappes sammen Løbehjul med både motor og sæde Gentlemans stokke Ladcykler, der både hjælper med balance og kan transportere ting El-cykler Transportmidler med et mindre stigmatiserende udtryk Intelligente transportmidler, der guider brugeren. Fx parkeringssystemer fra biler Hvad nu hvis: /// Et og samme produkt kunne transformeres alt efter borgernes færden udenfor /// Borgerne kunne tilpasse hjælpemidlet, så det passer præcis til deres funktionsnedsættelse /// Borgerne kunne vælge et produkt der afspejlede deres stil, ligesom den gang de købte cykel eller bil

53 04 Ramme for fremtidig løsningsudvikling Skab lokalisering der fremmer frihed Der er behov for nye løsninger til lokalisering af borgere, da pårørende og medarbejdere i dag bruger meget tid på at holde øje med ældre borgere der husker dårligt. Det er både en belastning for de pårørende og medarbejdere, samt den ældre borger, som typisk kommer mindre ud. Der findes i dag en række teknologier til lokalisering af borgere, men det er typisk nogle der begrænser sig til hjemmet eller til en genstand borgeren skal huske at have med. Der ses et stort potentiale for nye løsninger der er lettere at anvende og som også giver værdi for borgeren.

54 04 Skab lokalisering der fremmer frihed Trends og samfundstenderser der viser, at der er mulighed for lokalisering De kommende års ældre forventer at bevare så megen kontrol som muligt, så længe som muligt Der er sket en udvikling, hvor de ældre lever længere, og er i bedre fysisk form længere Blandt de 60-70årige har 50% smartphones Nogle ældre har fortsat begrænset erfaring med bl.a. teknologier, engelsk og interface ikoner Gennemsnitsalderen i Danmark er stigende, og antallet af ældre med hukommelsesproblemer er stigende Andelen af ældre i Danmark stiger stødt, og de er generelt købestærke < Estimering af volumen borgere i Københavns Kommune vurderedes i 2013 at have demens Det er en svær diagnose at stille, men mange borgere oplever med alderen hukommelse problemer og mere forvirringen i dagligdagen. Derfor anses potentialet for at være større end det antal der er blevet diagnosticeret. De problemer borgerne oplever ved de nuværende løsninger Borgerne kender eller benytter ikke de nuværende GPS løsninger Borgerne føler sig begrænsede af pårørende (pårørende føler sig låste fordi de skal holde øje med borgerne) Borgerne kan ikke lave noget udenfor hjemmet uden følgeskab Borgerne tager flextransport selvom de er mobil og gerne vil gå Borgerne kommer ikke ud, og føler sig isolerede fra omverdenen Medarbejderne oplever, at borgerne indimellem kommer i farlige situationer Generelle guidelines for velfærdsteknologier Kan italesættes som et produkt der fremmer selvstændighed, ikke som en velfærdsteknologi Bør italesættes som en gadget ikke et hjælpemiddel Produktet skal designes til et voksent menneske og ikke stikke ud, men eksempelvis være en del af de produkter ældre ellers benytter Borgerne skal kunne se hvad der er tilgængeligt, da de ikke altid selv kan sætte ord på deres behov Borgerne skal selv have mulighed for at vælge, fremfor ren tildeling

55 04 Skab lokalisering der fremmer frihed Krav til løsninger: Den nye løsning skal være let tilgængelig og en del af borgerens hverdag Den skal have et intuitivt interface, evt. fra en teknologi borgeren allerede benytter Der skal være nem adgang til lokalisering for pårørende og medarbejdere også når de ikke sidder ved en computer Det skal være mobilt, således borgeren kan tage systemet med ud af hjemmet eller centret Søg inspiration hos: Safecalls nødkaldsur, Limmex Google maps på smartphones Smart watches Smartphones, tablets og apps App en Glympse Falck privat alarm, der sender sms når huset låses og åbnes NikePlus, der tracker bevægelse Hvad nu hvis: /// Løsningen var en integreret del af de teknologier borgeren allerede bruger. Fx høreapparat. /// Løsningen både kan tracke borgerens færden og simultant guide, hvis borgeren har behov for det. /// Løsningen blev oplevet som en gadget på lige fod med Google brillen.

56 Line Groes

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Hjælpemiddel til alzheimers-ramte mennesker

Hjælpemiddel til alzheimers-ramte mennesker Hjælpemiddel til alzheimers-ramte mennesker Dagligdagen med Alzheimers Sygdom Det tidlige stadium: Kan have besvær med koncentration, hukommelse og tidsfornemmelse Kan have svært ved at tage beslutninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD MIT AFSÆT? Data fra forsknings og udviklingsprojekter gennem 10 år med ca. 400 ældre DISPOSITION Hvad er meningsfuld

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE LOGO3_1-linjeStor_NEGrød OV1_Kvadrat_RØD VELKOMMEN PÅ KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE ET VISITERET TILBUD FOR DIG, SOM AF FYSISKE, PSYKISKE, ELLER SOCIALE ÅRSAGER IKKE SELV KAN OPSØGE AKTIVITET OG SAMVÆR

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet. Vi hjælper med at hitte

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Margrethe Hjemmet, Roskilde December 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Om projektet... 3 Formål og målgruppe...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia

Feltarbejde. Frederiksberg Hospital. Rehabiliterende afdeling 2H Gruppe 14 Cecilie, Hildur, Lea & Pia Feltarbejde På Frederiksberg rehabiliteringsafdeling H2, er patientens egen motivation for genoptræning central i deres chancer for vellykket rehabilitering. De er nødt til selv at tage ansvar. Derfor

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere