Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Digitalisering af Hedensted Kommunes ejendomsarkiv samt levering og drift af webløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Digitalisering af Hedensted Kommunes ejendomsarkiv samt levering og drift af webløsning"

Transkript

1 Udbudsmateriale Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Digitalisering af Hedensted Kommunes ejendomsarkiv samt levering og drift af webløsning

2 Indholdsfortegnelse 1. INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER GENEREL BESKRIVELSE AF UDBYDER UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING Tidsfrister og kontaktoplysninger Udbudsbetingelser Udkast til kontrakt inkl. kontraktbilag Bilag 1 Underskrift og oplysninger Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Referenceliste Bilag 4 Erklæring vedr. aktindsigt i tilbud TIDSFRISTER OG KONTAKTOPLYSNINGER FIGUR 1 TIDSPLAN OVER FORVENTET UDBUDSFORLØB UDBUDDETS OMFANG OG VILKÅR OMFANG AFTALE UDBYDERS FORBEHOLD PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD Udbudsform Anvendelse af underleverandører Tilbud afgivet af konsortier Tilbudsgivers forbehold og retsvirkninger heraf TILBUDSBEHANDLING Åbning af indkomne tilbud Procedure for behandling af tilbud og underretning herom Udgifter ved tilbudsgivning UDVÆLGELSESKRITERIER TIL VURDERING AF EGNETHED TILDELINGSKRITERIUM UNDERKRITERIER Samlede omkostninger for Udbyder Vurdering af det tilbudte system Prøvescanning Scanningsprocedure og adgang til ejendomsarkiv KRAVSPECIFIKATION GENERELT OM KRAVSPECIFIKATION OPBYGNING AF KRAVSPECIFIKATION OVERORDNEDE MILEPÆLE BEHANDLING AF DET FYSISKE ARKIV Adgangsforhold til arkivet Besigtigelse af arkiv Opbevaring af sagerne Organisering af sagerne Dokumentformater og -typer Nedpakning og afhentning af arkivet Klargøring af dokumenter til scanning Informationsbærende post-it og lignende Opdeling af ejendomsmappen i sager Version Side 2 af 44

3 Dokumentorganisering - små byggesager Dokumentorganisering - store byggesager Option på dokumentorganisering Kvalitetssikring af klargøringen SCANNING Kvalitetskrav til scanning Funktionskrav som følge af scanning Kvalitetssikring af scanning Prøvescanning Testscanning Adgang til arkivet i scanningsperioden METADATA Navngivning af filer og registrering af metadata Metadata som hentes fra OIS Øvrige metadata Redigering af metadata En sag indeholdende flere ejendomme/adresser Kvalitetssikring af metadata EFTERBEHANDLING AF DOKUMENTER Mulighed for at måle afstand på tegningen OCR tolkning PDF-filers opsætning Opdeling af filer på baggrund af filstørrelse Filkomprimering Originalfiler OPBEVARING AF DET FYSISKE ARKIV EFTER ENDT SCANNING DEN TILBUDTE WEBLØSNING Adgang til webløsningen via Internettet Søgekriterier i webløsningen Hierarkisk opbygning af sagerne i webløsningen Brugergrænseflade Vedligeholdelse af OIS-oplysninger Brugervejledning og hjælpetekster Undervisning interne brugere (sagsbehandlere) Adgangsrettigheder og administration Håndtering af filer fra webløsningen Generelt om integrationer til/fra webløsningen Integration til SBSYS Integration til Byg og Miljø Hosting, svartider, vedligehold og udvikling TJEKLISTE UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKTGRUNDLAG KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTENS VARIGHED BESTILLING AF YDELSER LEVERINGSBETINGELSER PRISER PRISREGULERING FAKTURERING BETALINGSBETINGELSER BONUS, GEBYRER, MV OFFENTLIGE PÅBUD MILJØ ETIK OG SOCIALT ANSVAR Version Side 3 af 44

4 9.14. KONTAKT MELLEM PARTERNE REKLAMATION UNDERLEVERANDØRER ERSTATNING OG FORSIKRING OPFYLDELSESHINDRINGER, HERUNDER FORCE MAJEURE MISLIGHOLDELSE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER BOD LOVVALG OG AFGØRELSE AF TVISTER TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE AF KONTRAKTEN OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG FORDRINGER KONTRAKTÆNDRINGER UNDERSKRIFT Version Side 4 af 44

5 1. Informationer til tilbudsgiver 1.1. Generel beskrivelse af udbyder Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner, herefter Indkøbsfællesskabet HHO, er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens og Odder Kommuner og agerer som tovholder i forbindelse med gennemførelse af indhentningen af tilbud på den samlede løsning med scanning, efterbehandling, oprettelse af webløsning til brug for borgere og andre interessenter samt efterfølgende drift af webløsningen. Indkøbsfællesskabet HHO varetager indtil indgåelsen af endelig kontrakt al kommunikation vedrørende udbuddet, jf. afsnit 2 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Efter kontraktens underskrift handler Hedensted Kommune med den valgte leverandør som individuel juridisk part. I nærværende dokument benævnes Indkøbsfællesskabet HHO og Hedensted Kommune i fællesskab som Udbyder Udbudsmaterialets opbygning Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Tidsfrister og kontaktoplysninger Udbudsbetingelser Udkast til kontrakt inkl. kontraktbilag Bilag 1 Underskrift og oplysninger Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Referenceliste Bilag 4 Erklæring vedr. aktindsigt i tilbud Version Side 5 af 44

6 2. Tidsfrister og kontaktoplysninger Besigtigelse af byggesagsarkiv Der er mulighed for, at Tilbudsgiverne kan komme og besigtige Udbyders fysiske arkiv. Dette finder sted: Besigtigelse forudsætter tilmelding: Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stiles til Indkøbsfællesskabet HHO, jf. Frister og kontaktoplysninger til højre. Tilbudsfrist Fristen for tilbudsafgivelse: Tilbuddet skal enten sendes pr. brevpost/kurér eller afleveres personligt hos Indkøbsfællesskabet HHO. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved personlig aflevering af tilbuddet til Indkøbsfællesskabet HHO vil Tilbudsgiver få en kvittering på, at tilbuddet er modtaget samt dato og tidspunkt for modtagelsen. Dato for besigtigelse af arkiv og procedure for tilmelding Onsdag 15. januar fra kl. 9-15, samt torsdag 16. januar fra kl sendes til senest mandag 13. januar med angivelse af navne på de personer, der deltager i opmålingen og besigtigelsen af arkivet. Frister og kontaktoplysninger Spørgsmål kan sendes til følgende adresse: med emnet Spørgsmål Digitalisering af Hedensted Kommunes Ejendomsarkiv. Spørgsmål kan desuden om nødvendigt afgives telefonisk til Jacob Holm Jørgensen på tlf Tilbuddet skal afleveres senest d. 24. januar 2014, kl Horsens Rådhus Indkøbsfællesskabet HHO, lokale Rådhustorvet Horsens Att.: Jacob Holm Jørgensen Tilbuddet bør mærkes: Tilbud Digitalisering af Hedensted Kommunes Ejendomsarkiv. Må kun åbnes af Indkøbsfællesskabet HHO. Normal åbningstid for kontoret er mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Forventet kontraktstart 1. marts, 2014 Version Side 6 af 44

7 2.1. Figur 1 Tidsplan over forventet udbudsforløb Digitalisering af Hedensted Kommunes Ejendomsarkiv Version Side 7 af 44

8 Udbudsbetingelser Den 6. januar 2014 Digitalisering af Hedensted Kommunes Ejendomsarkiv samt levering og drift af webløsning Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Version Side 8 af 44

9 3. Udbuddets omfang og vilkår 3.1. Omfang Hedensted Kommune ønsker at gøre Ejendomsarkivet elektronisk tilgængeligt for borgere, sagsbehandlere og øvrige professionelle brugere og interessenter. Visionen er at sikre, at brugerne ved hjælp af en simpel søgning på en webportal kan få vist historiske data, uden at skulle tage kontakt til en medarbejder fra Hedensted Kommune. Dette vil både smidiggøre anvendelsen af ressourcer til at fremsøge sager til gennemsyn samt sikre en langt højere grad af anvendelse af Ejendomsarkivet med en deraf følgende højere grad af viden omkring ejendommene for interessenterne. Det digitale ejendomsarkiv skal også tilgængeliggøres i Hedensted Kommunes ESDH-system (SBSYS), således at alle kommunens medarbejdere via en søgning i SBSYS kan få vist alle relevante ejendomsoplysninger. Digitaliseringen af arkivet skal desuden bane vej for en efterfølgende digitalisering af ansøgnings- og byggesagsbehandlingsprocessen. Grundtanken er, at fordi alle byggesager er digitalt tilgængelige kan de således fungere som grunddata for digitale løsninger, fx Hedensted Kommunes kortservice og SBSYS, ligesom det er ønsket at udnytte potentialet for fyldestgørende ansøgninger ved hjælp af fagsystemet Byg og Miljø. Ejendomsarkivet er beskrevet i afsnit 7.4 Behandling af det fysiske arkiv. Det skal dog nævnes, at ansvaret for at opmåle arkivet og besigtige dokumenternes omfang og stand påhviler Tilbudsgiver. Hovedydelsen er således scanningen af Ejendomsarkivet. Derudover efterspørges der en webløsning, der kan tilvirke offentliggørelsen af de egnede byggesager for offentligheden, men som også kan fungere som et arbejdsredskab for de interne brugere i Hedensted Kommune, primært byggesagsbehandlere, men også øvrige ansatte. Alle data i webløsningen er Hedensted Kommunes ejendom og alle rettigheder hertil forbliver Hedensted Kommunes Aftale Der ønskes kun bud på hele aftalen. I det omfang udbudsmaterialet giver Tilbudsgiver anledning til at foreslå alternative måder at håndtere opgaven på, er Udbyder åben for forslag, der kan medføre en smartere eller billigere opgaveløsning for Udbyder uden at gå på kompromis med kvaliteten. Tilbudsgiver opfordres til at bringe sådanne forslag til Udbyders vidende så hurtigt som muligt i processen. Der vil blive indgået kontrakt med én leverandør, således at leverandøren er eneleverandør af hele den udbudte opgave. Leverandøren indestår fuldt ud og i alle henseender for arbejder der udføres af dennes underleverandører i forbindelse med denne aftale, jf. Kontraktens afsnit 9.16 Underleverandører Udbyders forbehold Udbyder tager forbehold for det fysiske arkivs nøjagtige omfang og stand. Det er således udelukkende Tilbudsgivers ansvar at sikre, at dennes besigtigelse, opmåling og vurdering af arkivets stand og omfang er retvisende og fyldestgørende. For at give tilbudsgiverne rig mulighed for dette, giver Udbyder Tilbudsgiver mulighed for to dage til besigtigelse og opmåling af Hedensted Kommunes fysiske ejendomsarkiv. Adgang til besigtigelse af Ejendomsarkivet forudsætter tilmelding. Se afsnit 2 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Version Side 9 af 44

10 4. Procedurer og konkurrencevilkår 4.1. Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Den efterspurgte ydelse er en blandet kontrakt bestående af tjenesteydelser og varekøb. Tjenesteydelsens andel er den største og da denne tjenesteydelse ikke er omfattet af Udbudsdirektivet er dette ligeledes gældende for hele kontraktens genstand. Da det ikke vurderes, at der er klar grænseoverskridende interesse i kontrakten er der ej heller specifikke udbudsretlige hensyn der skal tages i forbindelse med proces mod og beslutning om tildeling af kontrakten til en leverandør udover det forvaltningsretlige principper om forsvarlig økonomisk forvaltning. Således afholdes der denne konkurrenceudsættelse på frivillige vilkår og materialet sendes til et antal udvalgte tilbudsgivere, der får lejlighed til at afgive tilbud på opgaven, der er beskrevet i nærværende materiale. Den endelige aftale vil som udgangspunkt blive indgået på baggrund af det udkast til kontrakt, der indgår i dette udbudsmateriale. Der er dog mulighed for at tage forbehold for elementer i kontrakten. Disse forbehold skal efterfølgende afklares mellem Udbyder og Tilbudsgiver før kontrakt kan indgås. Eventuelle forbehold bør fremgå af det skriftlige tilbud og bør ledsages af en beskrivelse af i hvilket omfang der tages forbehold for hvilke punkter i udbudsmaterialet og hvilke vilkår der foreslås i stedet for det eller de krav der tages forbehold for Anvendelse af underleverandører Såfremt en leverandør vil anvende underleverandører bør disse fremgå af tilbuddet. En underleverandør er en leverandør, der indgår aftale med den valgte leverandør om at levere en bestemt service eller ydelse, som leverandøren ikke udfører selv, eller underleverandøren udfører på anden vis. Jf. i øvrigt kontraktens afsnit 9.16 Underleverandører Tilbud afgivet af konsortier Tilbud kan afgives af konsortier. Et konsortium er et samarbejde mellem, eller en sammenslutning af, to eller flere virksomheder. I et konsortium kan virksomhederne lægge deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer i konsortiet ved sin underskrift Tilbudsgivers forbehold og retsvirkninger heraf Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Spørgefristen fremgår af afsnit 2 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Det er dog tilladt for tilbudsgiver at tage forbehold for elementer i udbudsmaterialet, jf. ovenfor afsnit Udbudsform. Version Side 10 af 44

11 4.2. Tilbudsbehandling Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen Procedure for behandling af tilbud og underretning herom Som det fremgår af tidsplanen, jf. Figur 1 Tidsplan over forventet udbudsforløb, skal der efter afgivelse af tilbud åbnes for Udbyders adgang til et online test-miljø der i så høj grad som det er muligt er lig den tilbudte webløsning med alle de funktionaliteter Udbyder tilbydes. I ethvert omfang dette ikke er tilfældet skal det præcist fremgå på hvilken måde testmiljøet adskiller sig fra den tilbudte webløsning. Udbyders personale vil i denne forbindelse arbejde i testmiljøet og udføre forskellige opgaver, der er repræsentative for det arbejde der i kontraktperioden skal udføres via det valgte system. Det er således vigtigt, at det tilbudte system afspejler hvad der tilbydes. Gennemgang af tilbuddene er planlagt til perioden uge 5 til uge 6 i I uge 6 skal Tilbudsgiverne fremvise deres besvarelse af use cases, samt forestå en præsentation af deres tilbud. Herefter vurderer Udbyder de indkomne tilbud, præsentationer og tilbudt webløsning, evt. med brug af en eller flere forhandlingsrunder med hver enkelt tilbudsgiver. Når der foreligger en afgørelse om agtet tildeling og denne er meddelt alle tilbudsgivere vil der blive afholdt en frivillig stand-still-periode med offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende. Efter udløb af den frivillige stand-still periode kan der underskrives kontrakt med den vindende tilbudsgiver og bekendtgørelse om indgået kontrakt afsendes til EU-Tidende Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Udbyder uvedkommende. Modtagne tilbud, inkl. bilag, kan returneres eller udleveres efter endt tilbudsvurdering og journalisering, såfremt Tilbudsgiver ønsker dette. Version Side 11 af 44

12 5. Udvælgelseskriterier til vurdering af egnethed Tilbudsgiver henstilles til at medsende dokumentation jf. nedenstående. Dokumentationen anvendes til vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at løfte den udbudte opgave. Tilbudsgivers personlige forhold Underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, samt hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i artikel 45, stk. 1 samt art. 45 stk. 2 litra a-c samt litra e-f i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Fortrykt formular findes som Bilag 1 Underskrift og oplysninger. Udbyder forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, maksimalt 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte situationer. Teknisk og faglig formåen Referenceliste over de seneste tre scanningsopgaver af byggesags- eller ejendomsarkiver, der er udført, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner ved kunderne. Følgende oplysninger skal angives: o Beskrivelse og omfang af leveringerne o Tidspunkt/periode for levering o Modtager af levering o Kontaktperson ved kunde (navn, tlf.nr., ) Fortrykt formular findes som Bilag 3 Referenceliste, som bør anvendes. Der skal angives 3 referencer. Version Side 12 af 44

13 6. Tildelingskriterium 6.1. Underkriterier Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterium De samlede omkostninger for Udbyder ved valg af den tilbudte løsning Udbyders vurdering af det tilbudte system Kvalitet, overskuelighed og sortering af prøvescanning Scanningsprocedure og adgang til sager i ejendomsarkivet i scanningsperioden Samlede omkostninger for Udbyder Prisen vil blive vurderet på baggrund af de i tilbuddet angivne delpriser: - Den tilbudte pris for gennemførelse af scanningsopgaven iht. de opstillede minimumskrav og den af tilbudsgiver tilbudte løsningsbeskrivelse. - Den tilbudte pris for webløsning, samt hosting heraf og serviceaftale for webløsningen for en 5-årig periode, jf. afsnit 7.9 Den tilbudte webløsning. - Den tilbudte pris for optioner, som Udbyder ikke er forpligtet til at aftage. Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter, gebyrer og told. Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Bilag 2 Tilbudsliste. Tilbuddet skal dække alle forhold, dvs. alle minimumskrav i udbudsmaterialet samt alle ydelser tilbudt af tilbudsgiver Vurdering af det tilbudte system Det tilbudte system, hvorved forstås webløsningen med alle tilbudte funktionaliteter og integrationer, vil blive vurderet på baggrund af flere elementer. For det første er adgangen til testmiljøet vigtig fordi der gives mulighed for, at Udbyders egne fagfolk kan få lejlighed til at få et velfunderet indtryk af systemet og hvor let det opleves at udføre de daglige opgaver i systemet. Dernæst kommer beskrivelser, tegninger, diagrammer eller andet i Tilbudsgivers tilbud der belyser funktionaliteter og brugervenlighed for henholdsvis interne og eksterne brugere. Endelig vil der ved gennemgangen af use cases og præsentationen af tilbuddet blive mulighed for at vise Udbyder hvad systemet er i stand til og arbejdsgangene for at nå frem til de tilbudte løsninger Prøvescanning Udbyder vil udvælge et antal byggesager, der vil blive postforsendt til tilbudsgiverne. Disse sager skal scannes således de er repræsentative for den tilbudte scanning og under overholdelse af minimumskravene i afsnit 7 Kravspecifikation. De prøvescannede sager skal afleveres elektronisk sammen med tilbuddet og det ses gerne, hvis de kan indgå i testmiljøet. Version Side 13 af 44

14 Bemærk, at kvaliteten af de prøvescannede sager for vinderen af udbuddet vil udgøre referencerammen for kvaliteten af scanninger der foretages i kontraktens løbetid. Scanningen af prøvesager skal således foretages på udstyr og ved arbejdsprocesser, der er lig scanningen og efterbehandlingen af resten af arkivet Scanningsprocedure og adgang til ejendomsarkiv Tilbudsgiver skal beskrive scanningsproceduren. Herunder skal der være en beskrivelse af hvorledes behovet for adgang til de fysiske sager kan opfyldes i scanningsperioden, når der ikke er adgang for Udbyder til det fysiske arkiv. Det skal således beskrives hvorledes og under hvilke forhold og begrænsninger, herunder tidsfrister det fortsat vil være muligt for Udbyder at servicere borgere og andre interessenter. Version Side 14 af 44

15 7. Kravspecifikation 7.1. Generelt om kravspecifikation Nærværende afsnit udgør beskrivelsen af den efterspurgte løsning, det være sig lige fra den udbudte hovedydelse i form af scanningsopgaven, til efterbehandling af de scannede dokumenter, kobling af metadata, oprettelse og vedligehold af webløsningen mv. Det er udgangspunktet i afsnittet, at de steder der er brugt formuleringen skal om et punkt, bør det tilstræbes, at dette overholdes. Der er dog, grundet de mere lempelige regler nærværende udbud er omfattet af, mulighed for at tage forbehold, jf. i denne henseende afsnit Udbudsform. Det forventes at scanningsarbejdet påbegyndes kort tid efter indgåelse af kontrakt og at arbejdet forløber uden ophold indtil arkivet er færdigscannet og offentliggjort. Vi forventer en samlet etableringstid på 6-9 måneder. Efter scanning af første leverance gennemgår leverandøren og Hedensted Kommune kvaliteten af det scannede materiale. Herefter afholdes evalueringsmøder efter behov og min. én gang om måneden Opbygning af kravspecifikation Det er forsøgt at holde en kronologisk struktur gennem beskrivelsen af kravspecifikationen ud fra Udbyders viden om området, men der kan naturligvis forekomme elementer der kan virke placeret ulogisk for en given Tilbudsgiver ud fra branchepraksis eller den konkrete tilbudsgivers måde at udføre arbejdet på. Der er overordnet set fire dele, der er indrammet af milepæle, der skitserer hvordan Udbyder ser processen for scanning af ejendomsarkivet. De fire dele er som følger: Behandling af fysisk arkiv der består af nedpakning, registrering, afhentning og fragt af arkivet til leverandøren. Scanning der består i klargøring, scanning og efterbehandling af data samt håndtering og opbevaring af det fysiske arkiv efter scanning Fremtidig drift og opbevaring af data der består i løsning til visning af data, drift og vedligehold af løsningen. Aflevering af data til SBSYS. Opdelingen af procestrinene er forsøgt anskueliggjort ved nedenstående grafik: Version Side 15 af 44

16 Hedensted Kommunes fysiske ejendomsarkiv afhentes af leverandøren Det fysiske arkiv opbevares Arkivet gøres offentligt tilgængeligt. Senest 1. dec Alle digitaliserede byggesager stilles løbende til rådighed på leverandørens webløsning. Med andre ord skal der være adgang for sagsbehandlerne i kommunen, således at disse kan se de scannede byggesager succes- Ejendomsarkivet scannes Import til SBSYS, der allerede indeholder eksisterende elektroniske sager fra Webarkiv dannes Der sikres sammenkædning til fremadrettet drift mellem sager i SBSYS og den tilsvarende offentlige sag i webarkivet; sager i SBSYS pushes til webløsningen Fejllister gennemgås Dokumenter med følsomme oplysninger Opryddes gradvist af Hedensted Kommune importeres efter oprydning i webløsningen 7.3. Overordnede milepæle Udbyder ser følgende milepæle i leverancen: Milepæl 1 Projektopstart Der er etableret en samarbejdsorganisation med en fælles styregruppe og hver sin projektgruppe, hvor Leverandør og Hedensted kommune aftaler den nærmere forretningsgang. Testscanning Et repræsentativt udsnit af arkivet scannes og resultatet gennemgås sag for sag og side for side. Alle procedurer optimeres og resultatet afstemmes. Fasen afsluttes med, at testscanningen skal godkendes af Hedensted kommune. Testscanningens resultater danner grundlag og skabelon for hovedproduktionen. Milepæl 2 Hovedproduktionen Papirarkivet afhentes, således at den daglige sagsbehandling berøres mindst muligt. Arkivet digitaliseres som aftalt efter gennemgang af testscanningen. Hedensted kommune foretager løbende stikprøvekontrol af det afleverede (elektroniske) materiale, som skal kunne godkendes i hvert enkelt tilfælde. Milepæl 3 Implementeringsfasen påbegyndes Version Side 16 af 44

17 sivt, efterhånden som de enkelte delleverancer færdiggøres. Leverandøren leverer fejllister og lister over byggesager der er tilgængelig på webløsningen. Det skal være muligt for kommunens sagsbehandlere at lægge nye sager og supplerende materiale ind i eksisterende sager i systemet. Milepæl 4 Driftsfasen påbegyndes Alle sager fra det papirbaserede ejendomsarkiv er scannede, de åbne sager er placeret på leverandørens webløsning og alle delleverancer er godkendt af Hedensted Kommune. Hedensted kommune overfører løbende nye og eksisterende digitale sager til webløsningen. Leverandøren vedligeholder og udvikler webløsningen løbende i kontraktperioden. Milepæl 5 Frigivelse af data Hedensted kommune forestiller sig at oprydning af fejllister/fortroligt materiale mv. kan foregå enten direkte i webløsningen eller ved at filer downloades og efterbehandles og efterfølgende uploades til webløsningen. Efter endt scanning og på et tidspunkt som Hedensted Kommune bestemmer skal filerne sammen med metadata importeres til SBSYS. Leverandøren stiller vederlagsfrit kommunens data til rådighed for import til SBSYS. Leverandøren skal desuden levere en komplet kopi af al det scannede råmateriale (i hhv. TIFF- og XMLformat) til Hedensted Kommune på en harddisk Behandling af det fysiske arkiv Ejendomsarkivet er fysisk placeret hos Teknik & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum. Arkivet består af byggesager mm. fra de tre tidligere kommuner: Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum samt byggesager fra Ny Hedensted Kommune. Hedensted Kommunes skøn er, at arkivet udgør ca. 250 løbende meter Adgangsforhold til arkivet Den fysiske adgang til bygningen med arkivet sker via en asfaltbelagt parkeringsplads og gennem sideindgang med niveaufri adgang og en fri dørbredde på 90 cm. Arkivet ligger i kælderen, og den fysiske adgang til arkivet kan ske via 95 cm bred trappe. Døren til arkivet har en fri bredde på 90 cm. Gangarealet uden for arkivet har en fri bredde på 140 cm. Der er ikke elevator ned til arkivet. Det forudsættes at leverandøren har besigtiget adgangsforholdene, inden tilbud afgives Besigtigelse af arkiv Afgivelse af tilbud forudsætter, at tilbudsgiver har besigtiget og opmålt arkivet, inden tilbud gives, og at tilbuddet omfatter hele ejendomsarkivet. Besigtigelse af arkivet forudsætter tilmelding, se afsnit 2 Tidsfrister og kontaktoplysninger. Version Side 17 af 44

18 Opbevaring af sagerne Sagerne er placeret i arkivskabe og stive papkasser på reoler, som kun kan betjenes fra 1 side. Papkasserne er placeret på reolerne oven på arkivskabene. Papkasserne er 14 x 38 x 27 cm (b x l x h), og sagerne kan være i lukkede omslag på 25 x 37 cm Organisering af sagerne Sagerne i arkivskabe er organiseret i ejendomsmapper bestående af sagerne på ejendommen. På ejendomsmapperne er der anført adresse og husnummer og de er placeret i alfabetisk rækkefølge bortset fra 1 arkivskab, der indeholder 3 større ejendomme. Uden på arkivskabenes skuffer er anført adresser. Det er forskelligt, hvordan de enkelte sager er organiserede i ejendomsmappen. Nogle byggesager vil være placerede i eget sagsomslag, mens andre ligger som løse papirer uden yderligere angivelse af start og slut. I ejendomsmappen kan der ligge enkeltstående dokumenter, dokumenter der ikke vedrører en specifik byggesag, f. eks. en tankattest for en udskiftet olietank. Store byggesager er typisk placeret i papkasser. Uden på kasserne er anført adresser og kasserne er opstillet i alfabetisk rækkefølge Dokumentformater og -typer Der findes alle gængse dokumenter i ejendomsarkivet, herunder kan nævnes: Papirformater i alle størrelser, fra visitkort til størrelse A0 og af forskellig alder og beskaffenhed. Papirets beskaffenhed er stærkt varierende og består som hovedregel af almindeligt tidstypisk papir, tykt papir, skrøbeligt papir, kalkerpapir og lystryk m.v. Dokumenter og tegninger findes som hvidt, gulnet, farvet, blåtryk eller flerfarvet papir. Dokumenttyper inkluderer maskin- og håndskrevne breve, udfyldte fortrykte blanketter, notater, rapporter, beregninger, blyant- og tuschtegninger, fotos i sort/hvid eller farver, kort, avisudklip og andre former for tryk. Korrespondance i almindelighed: Ansøgninger, anmeldelser, afgørelser, byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser, bygningsattester, afslutningsmeddelelser, godkendelse, afslag, naboorienteringer, partshøringer, varsler om påbud, påbud, diverse attester og korrespondance med ansøgere m.v. Interne dokumenter (skal ej være offentligt tilgængelige): Sagsbehandlerens notater, korrespondance med andre afdelinger i kommunen. Tegninger generelt: Tuschtegninger, blåtryk, kuglepenstegninger, blyantstegninger og udskrevne computertegninger m.v. Beregninger og rapporter: Statiske beregninger og brandstrategier samt hertil knyttede skitser og tegninger, varmetabsberegninger, geotekniske rapporter med tilhørende kortbilag og tegninger, skimmelsvampsrapporter med de i rapporten angivne fotos, tegninger m.v. samt øvrige beregninger og rapporter. Fotos: Version Side 18 af 44

19 Fotos af bygningsfacader, bygningskonstruktioner, luftfotos m.v Nedpakning og afhentning af arkivet Leverandøren skal forestå al nedpakning og transport af arkivet og således også sørge for, at arkivet ikke lider skade under nedpakning, transport, scanning, efterbehandling eller efterfølgende opbevaring indtil destruktion skal foretages. Nedpakning af arkivet kan foretages indenfor rådhusets åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag kl og fredag kl Det aftales mellem Udbyder og leverandør over hvor mange gange arkivet afhentes. Udbyder ønsker, at hele arkivet kan afhentes på én gang. Leverandøren skal ved (evt. hver) afhentning af ejendomsarkivet udfærdige og aflevere en liste med angivelse af hvilke byggesager der afhentes til scanning. Af listen skal fremgå: Hvilke sager der afhentes Dato for afhentning Dato for hvornår sagerne er tilgængelige på leverandørens webløsning Inden arkivet afhentes samler og arkiverer Hedensted Kommune alle byggesager fra det fysiske arkiv der er under behandling. De papirsager der måtte være i brug ved (sidste planlagte) afhentning af arkivet skal Hedensted Kommune levere til leverandøren senest 14 dage før datoen for aftalt afslutning af scanningsperioden. Da den nuværende sagsbehandling og sagsgang er digital tilgår der ikke det fysiske arkiv yderligere akter til scanning Klargøring af dokumenter til scanning I nogle ejendomsmapper ligger personfølsomme oplysninger og akter der ikke skal offentliggøres. Personfølsomme oplysninger på håndskrevne dokumenter og lignende, som ikke vil kunne fanges i OCRsøgning, skal fanges i klargøringen. Hvor fysisk sløring er muligt uden informationstab gøres dette, fx sløring af CPR-nummer. Hvor der vil ske informationstab ved fysisk sløring, registreres hele dokumentet som fortroligt, fx ved ordet politianmeldelse. I samarbejde med leverandøren udarbejdes liste over følsomme ord der skal fanges enten ved OCR-tolkning eller i forbindelse med klargøringen. Leverandøren skal sammen med tilbuddet vedlægge en beskrivelse af fremgangsmåden for sløring af CPRnumre og håndtering af fortroligt materiale, således disse sager ikke bliver tilgængeligt for offentligheden. Hedensted kommune leverer en liste over personer med adressebeskyttelse, samt liste over ejendomme som ikke skal være tilgængelige for offentligheden. Disse sager skal lukkes for offentligheden. Tilbudsgiver bedes beskrive arbejdsgang og metode hvorved arbejdet sker sikkert og effektivt. Det frasorterede materiale kasseres af leverandøren. Udbyder forventer, at følgende dokumenttyper fjernes og kasseres forud for scanning: Dokajour forsider BBR- indberetnings-kladder samt udskrifter fra BBR, ESR og øvrige KMD udskrifter indberetningsbilag til SKAT statslånssager deklarationer, lokalplaner, kommuneplaner Version Side 19 af 44

20 post-it-sedler og telefonbeskeder, hvis de blot indeholder navn og telefonnummer og øvrigt ingen oplysninger, der har betydning for sagen dokumenter om tilskud til boligforbedring og regninger/girokort/fakturaer. installationsgodkendelser fra fx Naturgas Syd I/S. sider uden indhold/blanke sider Informationsbærende post-it og lignende Tilbudsgiver skal sikre, at påklistrede Post It og lignende, som ikke skal fjernes jf. det ovenstående, håndteres og scannes så information på både Post It og det dokument de er påklistret bevares Opdeling af ejendomsmappen i sager Det skal sikres, at opdelingen i forskellige sager overføres til den digitale ejendomsmappe. Dette gælder alle typer sager. Jf. afsnit Navngivning af filer og registrering af metadata for sagstyper og navngivning heraf. Hvor det ikke er tydeligt hvor den ene sag slutter og den næste starter, skal disse dele af ejendomsmappen placeres samlet i en diverse sag [skal navngives DIVERSE SAGER] I ejendomsmappen kan der forekomme løsrevne dokumenter (fx olietanke og tankattester) som ikke direkte kan relateres til en bestemt sag. Alle disse dokumenter samles i en samlet diverse sag [skal navngives DIVERSE DOKUMENTER] Dokumentorganisering - små byggesager Ved små byggesager forstås de sager der udgør under 100 indscannede sider. Disse sager skal efter scanning bestå af 1 samlet pdf-fil, jf. regel om maksimal filstørrelse, se afsnit Opdeling af filer på baggrund af filstørrelse. Sagens dokumenter organiseres så de efter scanning vil være placeret i følgende rækkefølge: 1. Byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse. 2. Diverse dokumenter alt der ikke hører til pkt. 1. eller 3. Der er ikke krav om yderligere sortering. 3. Tegninger Dokumentorganisering - store byggesager Ved store byggesager forstås de sager der udgør over 100 indscannede sider. Disse sager skal efter scanning bestå af flere pdf-filer opdelt efter nedenstående princip. Vedr. den maksimale filstørrelse se afsnit Opdeling af filer på baggrund af filstørrelse. Sagens dokumenter skal organiseres efter type, så byggesagen efter scanning vil være opdelt i flere filer med et maksimalt sidetal på 100 i hver fil. Fil 1: Byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse [skal navngives TILLADELSER] Fil 2: Diverse dokumenter alt der ikke hører til 1., 3. eller 4. fil. Ikke krav om yderligere sortering. [Skal navngives DOKUMENTER] Fil 3: Beregninger/rapporter f.eks. statik, varmetab, teknisk dokumentation. [Skal navngives RAPPOR- TER] Fil 4: Tegninger. Tegningerne skal sorteres så stemplede/godkendte tegninger placeres først i filen. [Skal navngives TEGNINGER] Version Side 20 af 44

21 Option på dokumentorganisering Tilbudsgiver bedes angive en optionspris på følgende ydelser: Tegninger i små byggesager sorteres, så de stemplede/godkendte tegninger placeres allerbagerst i filen og dubletter fjernes. Tegninger i store byggesager sorteres i hhv. arkitekttegninger og ingeniørtegninger. Godkendte tegninger i begge kategorier placeres først i fil 4. dubletter fjernes. Fjerne dubletter af rapporter, beregninger og lignende Kvalitetssikring af klargøringen Leverandøren skal løbende kvalitetssikre den igangværende klargøring. Tilbudsgiver bedes beskrive proceduren for kvalitetssikring af klargøringsarbejdet. Beskrivelsen skal dække følgende elementer: 1. korrekt registrering af byggesager i flyttekasser ved afhentning, som muliggør en effektiv fremskaffelse ved hastescanning/genscanning 2. sløring af personfølsomme oplysninger eller CPR-nummer på håndskrevne dokumenter, som kan dokumentere, at der er arbejdet målrettet for at sløre personfølsomme oplysninger/cpr-nummer i forbindelse med scanning af arkivet 3. sikker rensning for materiale der ikke skal scannes, for at sikre, at arkivmateriale der burde scannes og bevares ikke fejlagtigt bliver kasseret Scanning Scanningsopgaven omfatter scanning af arkivet, jf. beskrivelsen i afsnit Dokumentformater og -typer. Leverandøren skal kunne håndtere de materialer og papirformater der forefindes i arkivet. Dokumenterne må ikke beskadiges ved scanningen, og information må ikke mistes på nogen måde. Hedensted Kommune ønsker som udgangspunkt alle dokumenter i arkivet scannet, dog med de undtagelser der fremgår i afsnit Klargøring af dokumenter til scanning. Tilbudsgiver bedes beskrive hele scanningsproceduren, herunder procedure for håndtering af f.eks. blåtryk og andre tegninger og dokumenter, der kræver speciel behandling Kvalitetskrav til scanning Der er følgende kvalitetskrav til scanningen: Generelt skal der scannes i minimum 300 DPI og 24 bit farve. Tekstdokumenter, hvori der indgår håndskrift skal scannes i minimum 300 DPI og 8 bit sort/hvid, såfremt farverne ikke er informationsbærende. Dokumenter såsom tegninger, diagrammer og/eller illustrationer i farve, men hvor farverne ikke er informationsbærende, foretages scanningen i 300 DPI, 8 bit sort/hvid. Dokumenter, hvori indgår foto, kortmateriale og/eller detaljerede billeder skal scannes ved minimum 300 DPI og farvedybdden skal være minimum 24 bit. Blåtryk scannes i farver, som almindelige tegninger. Blåtryk konverteres herefter til negativ og sort/hvid, således at stregerne bliver sorte og baggrunden hvid. Den originale fil med blåtryk skal bevares, således arkivloven overholdes. Version Side 21 af 44

22 Funktionskrav som følge af scanning Det indscannede materiale skal være af en sådan karakter, at: Scannede tegninger skal være 100% målfaste og kunne udskrives i samme målestoksforhold og størrelse samt læsbarhed, som originalen. Dokumenter skal læser i mindst samme kvalitet som originaldokumenterne, både ved læsning på skærm og ved læsning af printet fil. Påført skrift, stempler, post-it, rettelsesstreger, notater fra byggesagsbehandleren og lignende kan læses på de scannede dokumenter, der ikke er fjernet i henhold til afsnit Klargøring af dokumenter til scanning. Kvaliteten i dokumenter og tegninger, der evt. efterbehandles og renses for støj må ikke forringes Kvalitetssikring af scanning Der skal sikres en kvalitetssikringsprocedure der medfører, at alle dokumenter bliver scannet således, at: Informationer og/eller dokumenter der skal scannes, ikke går tabt. Dokumenter er renset for støj. Arkivmateriale kan læses på en skærm og at de farver, der er informationsbærende er inkluderet. Der skal være kvalitetskontrol af både scanninger og registrerede data Tilbudsgiver bedes beskrive kvalitetssikringsproceduren Prøvescanning Der skal foretages en prøvescanning, jf. afsnit Prøvescanning, der skal danne udgangspunkt for kvaliteten af efterfølgende testscanning og aftale om hovedproduktionen i forbindelse med scanningen Testscanning Efter kontraktindgåelsen scannes et repræsentativt udsnit af arkivet og det scannede materiale gennemgås i fællesskab af Leverandør og Udbyder sag for sag samt side for side. Alle procedurer optimeres i forbindelse hermed, og resultaterne heraf afstemmes og holdes op i mod resultaterne fra prøvescanningen. Testscanningen skal godkendes af Hedensted Kommune og kvaliteten må ikke afvige i nedadgående grad fra hhv. prøvescanningen og kravspecifikationen. Testscanningen skal holdes tilgængelig i digital form via webløsningen. Testscanningen danner således grundlag og skabelon for hovedproduktionen og indgår som reference i Hedensted Kommunes modtagekontrol. Modtagekontrollen udgør i scanningsperioden en løbende kontrol af scanningskvaliteten og vil bestå af stikprøver, der sammenholdes med testscanningen Adgang til arkivet i scanningsperioden Hedensted Kommune skal på en eller anden måde sikres adgang til arkivet i perioden fra afhentning og indtil sagerne er tilgængelige på webløsningen. Tilbudsgiver bedes beskrive en måde hvorpå Udbyders behov for adgang til arkivet sikres i scanningsperioden. Sagen skal være Hedensted Kommune i hænde indenfor 5 arbejdsdage efter bestilling. Det skønnes, at der i løbet af scanningsperioden vil blive brug for, at rekvirere op til 100 sager indenfor et tidsspænd på 5 arbejdsdage fra meddelelse herom. Opgørelsen er beregnet ud fra en scanningsperiode på 2½ måned. Version Side 22 af 44

23 Udbyder forudser ikke, at der vil blive brug for det, men efterspørger alligevel en pris på 5 hastescanninger, hvorved forstås, at den efterspurgte ejendomsmappe skal scannes og leveres digitalt til Hedensted Kommune indenfor 24 timer efter bestilling heraf (med fradrag for weekender og helligdage) Metadata Navngivning af filer og registrering af metadata Filer skal navngives entydigt og det skal være klart hvilken pdf-fil der har tilknytning til hvilken XML-fil. Metadataene identificerer sagerne og danner grundlag for navngivning af sagerne i webløsningen og for søgefunktionerne i webløsningen. Det skal være muligt at lade felter, der er OCR tolket indgå i metadata. Store byggesager jf. afsnit Dokumentorganisering - store byggesager skal registreres med aktuel [NAVNGIVNING] som metadata. Opdelte byggesager jf. afsnit Opdeling af filer på baggrund af filstørrelse skal registres med [fil nr. X af Y] som metadata Metadata som hentes fra OIS Leverandøren skal knytte følgende metadata til sagerne: Adressen Adressekoordinat Vejnavn Postnummer Vejkode Husnummer Bogstav Etage Matrikelnummer Kommunenummer Landsejerlavskode Ejerlavskode Ejerlavsnavn Matrikelnummer Litra Ejendomsnummer KMD-ESR-ejendomsnummer Øvrige metadata For hver enkelt sag registreres mindst en af nedenstående kategorier, årstal samt om sagen er fortrolig, se afsnit Klargøring af dokumenter til scanning. Nedenstående liste er ikke udtømmende. Version Side 23 af 44

24 På en standard byggesag vil der skulle registreres følgende: Bygningens art + Sagstype + Årstal. På større byggesager suppleres registreringen med en klartekst label, hvis det giver værdi i forhold til at identificerer hvilken specifik del af ejendommen den konkrete sag drejer sig om. Dette vil typisk være aktuelt på ejendomme med stor aktivitet i form af tilbygninger og ombygninger. Fx skoler hvor der angives skolekøkken som klartekst. På en ikke-byggesag, fx en miljøsag, vil der skulle registreres følgende: Type + Årstal Såfremt kategorien ikke er åbenlys, vælges Diverse i kombination med indtastning af klartekst efter operatørens valg. Brugen af diverse skal minimeres så meget som muligt. Byggeriets art Carport/Garage/Udhus/Drivhus Anneks Enfamiliehus Sommerhus/fritidshus Etagebolig Erhverv/industri Landbrug Offentlig bygning Skilt/pylon Parabol/mast/antenne Tank/Silo Solcelleanlæg Legeplads Vindmølle Parkeringsplads Række- og kædehuse Sagstype Nybyggeri Til- og ombygning Nedrivning Lovliggørelse Klagesag Principgodkendelse Forhåndsdialog Forespørgsel Version Side 24 af 44

25 Dispensation (fra lokalplan og før indførelse af BR08) Helhedsvurdering ( dispensation efter BR08 uden tilhørende tilladelse eller anmeldelse) Type Miljø Matrikulær sag Jordforurening Brand/brandsikring Olietank/brændstoftank Byggemodning Kloakprojekt Generelt Årstal Fortrolig Diverse Klartekst (operatøren indtaster) Redigering af metadata Hedensted Kommunen skal have rettigheder til at foretage ændringer i de metadata, som er tilknyttet de enkelte byggesager, gennem webløsningen. Se use case herom i afsnit Håndtering af filer fra webløsningen En sag indeholdende flere ejendomme/adresser I arkivet findes fx rækkehusbebyggelser, gruppebebyggelser og etageejendomme der er behandlet som én sag, og kun er arkiveret under en adresse. Ligeledes er der i Hedensted Kommune mange sommerhuse på lejet grund, hvor sommerhuset har egen adresse og ejendomsnr., men er del af hovedejendommen og dennes matrikelnummer(e). Tilbudsgiver bedes beskrive hvordan en offentlig bruger ved søgning i webløsningen kan fremfinde sin sag ved søgning på alle relevante adresser. Fx er det vigtigt for Udbyder, at en beboer i en etageejendom kan søge sin sag frem via hans specifikke enhedsadresse Kvalitetssikring af metadata For at undgå sager med fejlregistreringer skal alle ejendoms metadata kontrolleres mod aktuelt OIS-træk. Uoverensstemmelser korrigeres af leverandøren hvor muligt eller sagen registreres med fejlkode, så den fremgår af fejlliste i webløsning. Sager der ikke kan identificeres entydigt skal registreres med så mange metadata som muligt og med en fejlkode, så de fremgår af fejlliste i webløsningen. Version Side 25 af 44

26 I arkivet kan der findes byggesager der er identificeret med forældede ejendomsnumre, matrikelnumre og adresser. Leverandøren skal i forbindelse med registreringen af metadata så vidt muligt foretage ændring til nugældende ejendomsdata. Leverandøren skal beskrive sin egen kvalitetssikring og kontrol af metadata Efterbehandling af dokumenter Leverandøren skal ved scanning eller efterbehandling af dokumenter sikre: Opretning af skæve sider Rotation til korrekt læseretning Udbyder ser gerne, at der bydes ind med pris på nedenstående ydelser eller at det fremgår hvorvidt disse ydelser er inkluderet i forbindelse med tilbuddet på scanningen: Fjernelse af blanke sider/bagsider uden information Fjernelse af dubletter Fjernelse af sorte kanter Fjernelse af støj f.eks. foldemærker, snavs, pletter, gulnet papir Mulighed for at måle afstand på tegningen Udbyder ønsker, at tegninger påsættes en digital målepind/målestok, således at det ved reduceret udskrift er muligt at genfinde målestoksforholdet. Målepinden skal kunne benyttes til afstandsmåling på skærmen via måleværktøjer i fx Adobe Pro OCR tolkning Leverandøren skal levere en OCR tolkning på alle dokumenter til og med A3 med følgende funktionelle krav: OCR-behandlingen skal kunne håndtere tegnsættet ISO (8bit) af hensyn til korrekt behandling af æ, ø og å. Alt OCR-genkendt materiale skal kopieres til XML filen PDF-filers opsætning Der skal genereres thumbnails i pdf-filerne, så minibillede af hver side kan ses i oversigten i venstre side i pdf-visningen Opdeling af filer på baggrund af filstørrelse Krav til emneopdeling for hhv. små og store sager baseret på sideantal er angivet i afsnit Dokumentorganisering - små byggesager og Dokumentorganisering - store byggesager. Derudover ønskes følgende yderligere opdeling baseret på filstørrelse. En byggesag skal opdeles i flere pdf-filer, så ingen filstørrelse overstiger 25 MB. Byggesagen ønskes opdelt efter princippet hvor det vil være naturligt at opdele. Scanningsleverandøren vurderer dette. Et eksempel: en sag på 35 MB opdeles i 2 filer, en med tegningerne (20 MB) og en med resten af sagen (15 MB). Version Side 26 af 44

27 Tilbudsgiver bedes beskrive procedure ved opdeling af filer større end 25MB. Hedensted kommune vil vægte en løsning hvor en fildeling er et naturligt sted i dokumentrækkefølgen, således at de dokumenter der hører sammen er i samme fil. Hvis en byggesag opdeles i flere filer, skal leverandøren nummerere de enkelte filer fortløbende og de navngives [FIL NR. X af Y], således at brugere hurtigt kan danne sig et overblik over sammenhængen mellem filerne i en byggesag Filkomprimering Tilbudsgiver bedes beskrive hvorvidt og i givet fald hvorledes og i hvilket omfang filerne komprimeres samt følgevirkningerne heraf. Ved følgevirkninger forstås eksempelvis reduktion af pdf-filens størrelse, men også eventuelle indvirkninger på webløsningens svartider, hvad det betyder for åbningen af pdf-filen for brugerne mv Originalfiler Leverandøren skal foretage backup af de ved scanningen genererede tiff-filer og xml-filer, og disse filer skal opfattes som originalfiler. Originalfilerne skal udleveres til Hedensted Kommune på en ekstern harddisk og skal således kunne bruges som råmateriale for eventuelle fremtidige løsninger Opbevaring af det fysiske arkiv efter endt scanning Efter endt scanning skal det fysiske arkiv opbevares af leverandøren i minimum 2 år. Herefter aftales det med Hedensted Kommune, hvorvidt arkivet kan destrueres eller om aftalen om opbevaring skal forlænges. Arkivet skal opbevares indenfor EU og på en måde der sikrer materialet og dets indhold. Leverandøren afholder udgiften til opbevaring af det fysiske arkiv og til den efterfølgende destruktion heraf Den tilbudte webløsning Webløsningen skal indeholde det scannede papirarkiv, eksisterende digitale byggesager fra SBSYS samt produktionen af fremtidige byggesager. Tilgangen af nye sager og overførsel af eksisterende digitale sager skal ligesom den samlede datamængde være ubegrænset i kontraktperioden. Leverandørens upload af scannede sager til webløsningen skal ske løbende, som minimum hver uge, så Hedensted kommunes sagsbehandlere har adgang til sagerne hurtigst muligt efter, at leverandøren har færdigbehandlet den enkelte sag. Leverandøren afleverer en liste til Hedensted Kommune over hvilke sager der er lagt ind i systemet siden sidste aflevering. Det afklares i projektopstarten hvordan og hvor ofte listen afleveres. Fra leverandørens første upload af sager skal webløsningen være åben og fuldt brugbar for kommunens sagsbehandlere, for dermed at sikre disse bedre mulighed for at blive fortrolige med løsningen Adgang til webløsningen via Internettet De digitale sager skal gøres tilgængelige via den tilbudte webløsning. Webløsningen bør opfylde og overholde alle statens krav til arkitektur og standarder, der muliggør åbenhed og integration overfor andre systemer. Der henvises til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ( Tilbudsgiver skal beskrive hvorvidt og i hvilken grad den tilbudte webløsning opfylder og overholder de nævnte krav. Version Side 27 af 44

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden Udbudsbetingelser vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2.

Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2. Kravspecifikationer for Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 2. 1 Indholdsfortegnelse Generelle beskrivelser... 3 1. Fysiske byggesagsarkiv og arkivmængde... 3 1.1 Byggesagsarkivet... 3

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Nyt Hospital Hvidovre Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Opgang 1 Afsnit 139 Til: Interesserede tilbudsgivere Dato: 4. december 2013 Udbud af kravdatabase mv.:

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Danmark-Svendborg: Diverse programpakker og computersystemer 2014/S 088-154105 Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Danmark-Svendborg:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning (Naturpleje) Thy og Vendsyssel 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11.

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11. Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering Side 1 af 11. Indledning Trafikstyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere