Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 B BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit U Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 2004/06 Dansk U S Pat 5,182,082 U S Pat 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal Rapid Gram-Positive (RGP) Identification (ID) System (BBLCrystal hurtigt grampositivt (RGP) identifikationssystem (ID)) er en miniaturiseret identifikationsmetode, som anvender konventionelle, fluoregene og kromogene substrater Det er beregnet til identifikation af hyppigt isolerede anaerobe grampositive bakterier 1,2,13,16 RESUMÉ OG FORKLARING Mikrometoder til biokemisk identifikation af mikroorganismer blev rapporteret så tidligt som Flere publikationer rapporterede brug af reagens-imprægnerede papirdiske og mikrorør-metoder til differentiering af enteriske bakterier 3,4,7,17,19 Interessen for miniaturiserede identifikationssystemer førte til introduktionen af flere kommercielle systemer i slutningen af 1960erne, som var fordelagtige, idet de krævede meget lille opbevaringsplads, havde en længere holdbarhedsperiode, standardiseret kvalitetskontrol og var lette at bruge Mange af de undersøgelser, der anvendes i BBLCrystal ID systemet, er generelt modifikationer af klassiske metoder Disse omfatter undersøgelser af fermentation, oxidation, nedbrydning og hydrolyse af forskellige substrater Der bruges endvidere kromogene og fluorogene forbundne substrater, som i BBLCrystal RGP ID panelet, til detektion af enzymer, som mikrober anvender til at omsætte forskellige substrater 5,7,8,9,11,12,14,15 BBLCrystal RGP ID Kit består af (i) BBLCrystal ANR ID panellåg, (ii) BBLCrystal skåle og (iii) BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid (BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID inokulumvæske) rør til (IF) Låget indeholder 29 dehydrerede substrater og en fluorescenskontrol på spidser af plasticgrene Skålen har 30 reaktionsfordybninger Undersøgelsesinokulum præpareres med inokulumvæsken og bruges til at fylde alle 30 fordybninger i skålen Når låget rettes ind med skålen og klikkes på plads, rehydrerer undersøgelsesinokulum de udtørrede substrater og indleder undersøgelsesreaktioner Efter en inkuberingsperiode undersøges fordybningerne for farveændringer eller tilstedeværelsen af fluorescens som et resultat af metaboliske aktiviteter i mikroorganismerne Det resulterende mønster i de 29 reaktioner konverteres til et ticifret profilnummer, som bruges som basis for identifikationen 18 I BBLCrystal RGP ID databasen vil der blive gemt biokemiske og enzymatiske reaktionsmønstre for de 29 BBLCrystal RGP ID substrater med mange forskellige mikroorganismer Identifikation udledes af en komparativ analyse af reaktionsmønstret i undersøgelsesisolatet med de reaktionsmønstre, som findes i databasen Der findes en komplet liste over taksionomiske grupper, som omfatter den aktuelle database, i Tabel 1 (se side 6) PROCEDURENS PRINCIPPER BBLCrystal RGP ID panelerne indeholder 29 tørrede biokemiske og enzymatiske substrater En bakteriesuspension i inokulumvæsken anvendes til rehydrering af substraterne De undersøgelser, der anvendes i systemet, er baseret på mikrobiel udnyttelse og nedbrydning af specifikke substrater, som påvises af forskellige indikatorsystemer Enzymatisk hydrolyse af fluorogene substrater indeholder coumarinderivater af 4-methylumbelliferon (4MU) eller 7-amino-4-methylcoumarin (7-AMC) resulterer i øget fluorescens, som er let at detektere visuelt med en ultraviolet lyskilde 11,12,14,15 Ved hydrolyse producerer kromogene substrater farveændringer, som kan påvises visuelt Derudover er der undersøgelser, som påviser en organismes evne til at hydrolysere, nedbryde, reducere eller på anden vis udnytte et substrat i BBLCrystal ID systemerne Reaktioner, der bruges af forskellige substrater, samt en kort forklaring om de principper, der bruges i systemet, beskrives i Tabel 2 (se side 7) Panellokalisering i henviste tabeller angiver rækken og kolonnen, hvor fordybningen er lokaliseret (eksempel: 1J henviser til række 1 i kolonne J) REAGENSER BBLCrystal RGP ID panelet indeholder 29 enzymatiske og biokemiske substrater Der henvises til Tabel 3 (se side 8) for en liste med aktive ingredienser Forholdsregler: in vitro diagnostik Efter brug skal alle smitsomme materialer, herunder plader, bomuldspodepinde, rør med inokulumvæske og paneler autoklaveres, inden de kasseres eller forbrændes OPBEVARING OG HÅNDTERING/HOLDBARHED Låg: Låg er pakket individuelt og skal opbevares uåbnede i et køleskab ved 2-8 C MÅ IKKE FRYSES Efterse emballagen visuelt for huller eller revner i folien Hvis emballagen ser ud til at være beskadiget, må den ikke bruges Låg i den originale pakning vil bevare den forventede reaktionsevne indtil udløbsdatoen, hvis de opbevares som anbefalet Skåle: Skåle er pakket i to sæt med ti i BBLCrystal inkubationsbakker Skålene er stablet omvendt for at mindske kontaminering fra luften Opbevares i et støvfrit miljø ved 2-30 C, indtil de skal bruges Opbevar ubrugte skåle i bakken i en plasticpose Tomme bakker skal bruges til at inkubere inokulerede paneler Inokulumvæske: BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid (IF) er pakket i to sæt med ti rør Efterse rørene visuelt for revner, lækage osv De må ikke bruges, hvis der forekommer lækage, beskadigelse af rør eller hætte eller synligt tegn på kontaminering (dvs sløring, uklarhed) Rør opbevares ved 2-25 C Udløbsdatoen er vist på rørets etiket Kun BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H Inoculum Fluid bør anvendes med BBLCrystal RGP ID paneler Ved modtagelse opbevares BBLCrystal RGP ID Kit ved 2-8 C Efter åbning er det kun nødvendigt at opbevare lågene ved 2-8 C Alle andre kitkomponenter kan opbevares ved 2-25 C Hvis kittet eller komponenter heraf opbevares i køleskab, skal hver komponent bringes til stuetemperatur før brug

2 PRØVEINDSAMLING OG -BEARBEJDNING BBLCrystal ID systemer er ikke beregnet til direkte brug med kliniske prøver Brug isolater fra medier, såsom Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (Trypticase sojaagar med 5 % fåreblod) (TSA) eller Columbia Agar with 5 % Sheep Blood (Columbia agar med 5 % fåreblod) (Columbia) Brug af selektive medier, såsom Phenylethyl Alcohol Agar with 5 % Sheep Blood (phenylethylalkoholagar med 5 % fåreblod) (PEA) eller Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood (Columbia CNA agar med 5 % fåreblod) (CNA) er også acceptabelt Medier indeholdende esculin bør ikke anvendes Undersøgelsesisolatet skal være en ren kultur, ikke mere end h gammel for de fleste slægter; for visse langsomt voksende organismer kan op til 48 h være acceptabelt Når podepinde anvendes, bør kun applikatorer med bomuldsspids anvendes ved forberedelse af inokulumsuspensionerne Visse polyesterpodepinde kan forårsage problemer med inokulering af panelerne (Se "Begrænsninger af proceduren" ) Så snart lågene er taget ud af de lukkede poser, skal de bruges inden for 1 h for at sikre adækvat ydeevne Plasticdækket bør blive på låget, indtil det skal bruges Den inkubator, der anvendes, skal fugtes for at forhindre fordampning af væske fra fordybningerne under inkubation Det anbefalede fugtighedsniveau er % Nyttigheden af BBLCrystal ID systemer eller enhver anden diagnostisk procedure udført på kliniske prøver, påvirkes direkte af selve prøvernes kvalitet Det anbefales stærkt, at laboratorier anvender metoder, som er omtalt i Manual of Clinical Microbiology, til prøveindsamling, transport og inokulering på primære isolationsmedier 1,16 UNDERSØGELSESROCEDURE Vedlagte materialer: BBL Crystal RGP ID Kit 20 BBLCrystal RGP ID panellåg, 20 BBLCrystal skåle, 20 BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID IF rør Hvert rør har ca 2,3 ± 0,15 ml inokulumvæske indeholdende: KCl 7,5 g, CaCl 2 0,5 g, Tricin N-[2-Hydroxy-1, 1-bis (hydroxymethyl)methyl] glycin 0,895 g, renset vand til 1000 ml 2 inkubationsbakker, 1 BBL Crystal RGP ID rapportblok Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Sterile bomuldspodepinde (anvend ikke polyesterpodepinde); Inkubator (35-37 ºC) non-co 2 (40-60 % fugtighed), McFarland Nr 2 standard, BBL Crystal Panel Viewer (BBL Crystal panelskærm), BBL Crystal ID System Electronic Codebook (BBL Crystal ID system elektronisk kodebog) eller BBL Crystal RGP Manual Codebook (BBL Crystal RGP manuel kodebog) og passende kulturmedier Desuden kræves det nødvendige laboratorieudstyr til klargøring, opbevaring og håndtering af kliniske prøver Undersøgelsesprocedure: BBLCrystal RGP ID System kræver en gramfarvning 1 Tag lågene ud af posen Kassér tørremidlet Så snart lågene er taget ud af posen, skal de tildækkede låg anvendes inden for 1 h Panelet må ikke bruges, hvis der ikke er tørremiddel i posen 2 Tag et rør med inokulumvæske og mærk det med patientens prøvenummer Med anvendelse af aseptisk teknik med spidsen af en steril bomuldspodepind (anvend ikke polyesterpodepind) eller en applikatorpind af træ eller en plasticloop til engangsbrug vælges kolonier af samme morfologi fra et af de anbefalede medier (se sektionen "Prøveindsamling og -bearbejdning") 3 Suspendér kolonier i et rør med BBL Crystal ANR, GP, RGP, N/H ID inokulumvæske 4 Sæt igen hætte på røret og slyng i cirka s Uklarhed bør svare til en McFarland Nr 2 standard Hvis inokulumsuspensionens koncentration overskrider den anbefalede McFarland standard, anbefales et af følgende trin: a Brug et friskt rør med inokulumvæske til forberedelse af en ny inokulumsuspension svarende til en McFarland Nr 2 standard b Hvis yderligere kolonier ikke er tilgængelige til forberedelse af en ny inokulumsuspension, anvend aseptiske teknikker til at fortynde inokulumen ved at tilføje den minimale påkrævede volumen (må ikke overskride 1,0 ml) af 0,85 % sterilt saltvand eller inokulumvæske for at bringe uklarheden ned, så den svarer til en McFarland Nr 2 standard Fjern den ekstra mængde, som blev tilsat røret med en steril pipette, således at den endelige mængde af inokulumvæske er cirka svarende til den originale mængde i røret (2,3 ± 0,15 ml) Hvis ikke denne mængdejustering foretages, vil det resultere i spild af inokulumsuspension over den sorte del af skålen, hvilket gør panelet ubrugeligt 5 Tag en skål og mærk den med patientens prøvenummer på sidevæggen 6 Hæld hele indholdet af røret med inokulumvæske ind i målområdet i skålen 2

3 7 Hold skålen med begge hænder og rul inokulum forsigtigt langs banerne, indtil alle fordybninger er fyldt Rul eventuel overskydende væske tilbage til målområdet og stil skålen på et bord På grund af den høje cellekoncentration anvendt i BBLCrystal RGP ID paneler, bør inokulumen rulles forsigtigt på tværs af banerne for at sikre korrekt fyldning af fordybningerne Sørg for at der ikke er ekstra væske mellem fordybningerne, inden låget rettes ind 8 Ret låget ind således, at den mærkede ende af låget ligger oven over skålens målområde 9 Tryk ned, indtil der føles let modstand Anbring tommelfingeren på lågets kant mod midten af panelet på hver side og tryk nedad samtidigt, indtil låget smækker på plads (lyt efter to "klik") Renhedsplade: Tag med en steril loop en lille dråbe fra røret med inokulumvæske enten før eller efter inokulation af skålen og inokulér et skråstivnet agarsubstrat eller plade (ethvert egnet medium) for at foretage en renhedskontrol Kassér røret med inokulumvæske og låg i en engangsbeholder til biologisk farligt affald Inkubér det skråstivnede substrat eller pladen i h ved C under egnede forhold Renhedspladen eller det skråstivnede substrat kan også bruges til andre supplerende undersøgelser eller serologi, hvis det er påkrævet Inkubation: Anbring de inokulerede paneler i inkubationsbakkerne Der kan være 10 paneler i en bakke (5 rækker med 2 paneler) Alle paneler skal vende nedad under inkubationen (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) i en non-co 2 inkubator med % fugtighed Bakker må højst stables to og to under inkubation Inkubationstiden for paneler er 4 h ved C BEMÆRK: Inkubatordøren bør ikke åbnes gentagne gange under inkubationsperioden (højst 3 gange foretrækkes) Paneler bør læses i løbet af 30 min efter fjernelse fra inkubatoren Aflæsning: Tag panelerne ud af inkubatoren efter den anbefalede inkubationstid Alle paneler skal aflæses, mens de vender nedad (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) ved hjælp af BBLCrystal Panel Viewer Der henvises til farvereaktionsskemaet og/eller Tabel 3 (se side 8) for en fortolkning af reaktionerne Brug BBLCrystal RGP rapporteringsblokken til at nedskrive reaktionerne a Læs kolonne E til og med J først ved brug af en almindelig (hvid) lyskilde b Læs kolonne A til og med D (fluorescenssubstrater) ved brug af den ultraviolette lyskilde i panelskærmen En fluorescenssubstratfordybning anses kun for at være positiv, hvis intensiteten af den observerede fluorescens i fordybningen er større end fordybningen med negativ kontrol (4A) Beregning af BBLCrystal profilnummer: Hvert undersøgelsesresultat (med undtagelse af 4A, som bruges som en fluorescensnegativ kontrol), som scores positivt, tildeles en værdi på 4, 2 eller 1, svarende til rækken, hvor undersøgelsen er lokaliseret En værdi på 0 (nul ) tildeles ethvert negativt resultat De værdier, som fremkommer fra hver positiv reaktion i hver kolonne, lægges dernæst sammen Der fremkommer et 10-cifret tal; dette er profilnummeret Eksempel:A B C D E F G H I J 4 * Profil *(4A) = fluorescensnegativ kontrol 3

4 Det profilnummer, som fremkommer, og cellemorfologi, hvis kendt, skal indtastes på en computer, som har BBLCrystal ID System Electronic Codebook installeret, for at opnå identifikation Der findes også en manuel kodebog Hvis en computer ikke er tilgængelig, kontaktes Becton Dickinson Teknisk serviceafdeling for assistance med identifikationen Brugerkvalitetskontrol: Undersøgelse af kvalitetskontrol anbefales for hver lot af paneler som følger 1 Inokulér et panel med Streptococcus pyogenes ATCC ifølge den anbefalede procedure (der henvises til "Undersøgelsesprocedure") 2 Inden inkubation skal panelet stå i stuetemperatur i 1 min (ikke mere end 2 min) 3 Aflæs og notér reaktioner ved hjælp af panelskærmen og farvereaktionsskemaet 4 Hvis nogen af fordybningerne (med undtagelse af 1J) er positive ifølge farvereaktionsskemaet (efter 1-2 min), må PANELERNE fra denne lot IKKE BRUGES Kontakt Becton Dickinson Teknisk serviceafdeling 5 Hvis alle fordybninger er negative, skal panelet inkuberes i 4 h ved C 6 Aflæs panelet med panelskærmen og farvereaktionsskemaet; notér reaktioner ved brug af rapportblokken 7 Sammenlign de noterede reaktioner med reaktionerne, der er angivet i Tabel 4 (se side 9) Hvis der fås afvigende resultater, bekræftes renheden af kvalitetskontrolstammen, inden Becton Dickinson Teknisk serviceafdeling kontaktes 8 Inkubatordøren bør ikke åbnes gentagne gange under inkubationsperioden (højst 3 gange foretrækkes) Forventede undersøgelsesresultater for yderligere kvalitetskontrolundersøgelsesstammer, er angivet i Tabel 5 (se side 10) PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBLCrystal RGP ID systemet er designet til de medfølgende taksionomiske grupper Taksonomiske klassificeringer ud over dem, der er angivet i tabel 1, er ikke beregnet til brug med dette system Under kliniske undersøgelser blev fortolkningsfejl set ved ét sted med Enterococcus faecium og Streptococcus mitis Det anbefales derfor, at identifkation af disse to arter bekræftes, når brugeren finder det passende BBLCrystal RGP ID databasen blev udviklet med BBL medier Reaktivitet af visse substrater i miniaturiserede identifikationssystemer kan være afhængig af kildemedierne anvendt under inokulumforberedelser Vi anbefaler brug af følgende medier til brug med BBLCrystal RGP ID systemet: TSA II eller Columbia Blood Agar Brug af selektive medier, såsom PEA eller CNA er også acceptabelt Medier indeholdende esculin bør ikke anvendes BBLCrystal Identification Systems anvender et modificeret mikromiljø; derfor kan forventede værdier for dets individuelle undersøgelser være forskellige fra den information, der tidligere er fastlagt med konventionelle undersøgelsesreaktioner BBLCrystal RGP ID Identification Systems er baseret på statistisk brug af specielt designede undersøgelser og en særlig database Mens BBLCrystal RGP ID System letter mikrobiel differentiering, bør det anerkendes, at mindre variationer kan eksistere i stammer inden for arter Brug af paneler og fortolkning af resultater kræver en erfaren mikrobiolog Den endelige identifikation af isolatet bør tage artens kilde, aerotolerans, cellemorfologi, koloniegenskaber på forskellige medier, samt metaboliske slutprodukter som bestemt ved gas-væske kromatografi i betragtning, når det er berettiget Anvend kun applikatorpodepinde med bomuldsspids til klargøring af inokulumopløsningen, da nogen polyesterpodepinde kan forårsage, at inokulumvæsken bliver viskøs Dette kan bevirke, at der er ikke er tilstrækkelig med inokulumvæske til at fylde fordybningerne Så snart lågene er taget ud af de lukkede poser, skal de bruges inden for 1 h for at sikre adækvat præstation Plasticdækket bør blive på låget, indtil det skal bruges Den inkubator, panelerne anbringes i, skal fugtes for at forhindre fordampning af inokulumvæske fra fordybningerne under inkubation Det anbefalede fugtighedsniveau er % Efter inokulering skal panelerne inkuberes, mens de vender nedad (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) for at maksimere substraternes effektivitet Hvis BBLCrystal undersøgelsesprofilen giver et "Ingen identifikation" resultat og kulturrenlighed er blevet bekræftet, er det sandsynligt, at (i) undersøgelsesisolatet producerer atypiske BBLCrystal reaktioner (hvilket også kan forårsages af procedurefejl), (ii) undersøgelsesarterne ikke er en del af de tilsigtede taksionomiske grupper, eller (iii) systemet ikke kan identificere undersøgelsesisolatet med det påkrævede konfidensniveau Konventionelle undersøgelsesmetoder anbefales, når brugerfejl er blevet udelukket FUNKTIONSDATA Reproducerbarhed: I en ekstern undersøgelse, hvor tre kliniske laboratorier (ialt tre undersøgelser) indgik, blev reproducérbarheden for BBLCrystal RGP ID substrat (29) reaktioner undersøgt ved gentagen undersøgelse Reproducérbarheden hos de individuelle substratreaktioner gik fra 94,7 % til 100 % Den samlede reproducérbarhed hos BBLCrystal RGP ID panelet blev bestemt til at være 99,4 % 20 Nøjagtighed af identifikation: BBLCrystal RGP ID systemets præstation blev sammenlignet med aktuelt tilgængelige systemer ved hjælp af kliniske isolater og stamkulturer Ialt tre undersøgelser blev foretaget på tre uafhængige laboratorier Friske, rutinemæssige isolater, som ankom på det kliniske laboratorie, samt tidligere identificerede isolater efter valg fra de kliniske forsøgssteder blev anvendt til at fastslå præstationskarakteristika Ud af ialt 604 isolater, som blevet undersøgt, fra undersøgelserne var 550 (91,1 %) korrekt identificeret (inklusive isolater, som krævede supplerende undersøgelse) med BBLCrystal RGP Identification System Ialt 53 (8,8 %) isolater blev forkert identificeret, og en meddelelse om "Ingen identifikation" blev opnået for ét (0,2 %) isolat 20 4

5 BESTILLING Kat nr Beskrivelse Kat nr Beskrivelse BBLCrystal Rapid Gram-Positive ID Kit, indeholdende 20 hver: BBLCrystal RGP ID Panel Lids, BBLCrystal Bases og BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid BBLCrystal ANR, GP, RGP, N/H ID Inoculum Fluid, 10 stk BBLCrystal Panel Viewer, Amerikansk model, 110 V, 60 Hz BBLCrystal Panel Viewer, Europæisk model, 220 V, 50 Hz BBLCrystal Panel Viewer, Japansk model, 100 V, 50/60 Hz BBLCrystal Panel Viewer, Longwave UV Tube BBLCrystal Panel Viewer, White Light Tube BBLCrystal ID System Electronic Codebook BBLCrystal Identification Systems Rapid Gram-Positive Manual Codebook BBL Columbia Agar with 5 % Sheep Blood, pakke med BBL Columbia Agar with 5 % Sheep Blood, 100 stk BBL Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood, pakke med BBL Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood, 100 stk BBL Phenylethyl Alcohol Agar with 5 % Sheep Blood, pakke med BBL Phenylethyl Alcohol Agar with 5 % Sheep Blood, 100 stk BBL Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II), pakke med BBL Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II), 100 stk BBL Gram Stain Kit, pakke med 4 x 250 ml flasker LITTERATUR 1 Balows, A, W J Hausler, Jr, K L Herrmann, H D Isenberg, and H J Shadomy (ed ) 1991 Manual of clinical microbiology, 5th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 2 Baron, E J, L R Peterson, and S M Finegold 1994 Bailey and Scott s diagnostic microbiology, 9th ed Mosby- Year Book, Inc, St Louis 3 Bronfenbrenner, J, and M J Schlesinger 1918 A rapid method for the identification of bacteria fermenting carbohydrates Am J Public Health 8: Cowan, S T, and K J Steel 1974 Manual for the identification of medical bacteria 2nd ed Cambridge University Press, Cambridge 5 Edberg, S C, and C M Kontnick 1986 Comparison of β-glucuronidase-based substrate systems for identification of Escherichia coli J Clin Microbiol 24: Ferguson, W W, and A E Hook 1943 Urease activity of Proteus and Salmonella organisms J Lab Clin Med 28: Hartman, P A 1968 Miniaturized microbiological methods Academic Press, New York 8 Kampfer, P, O Rauhoff, and W Dott 1991 Glycosidase profiles of members of the family Enterobacteriaceae J Clin Microbiol 29: Killian, M, and P Bulow 1976 Rapid diagnosis of Enterobacteriaceae 1: detection of bacterial glycosidases Acta Pathol Microbiol Scand Sect B 84: MacFaddin, J F 1980 Biochemical tests for identification of medical bacteria, 2nd ed Williams & Wilkins, Baltimore 11 Maddocks, J L, and M Greenan 1975 Rapid method for identifying bacterial enzymes J Clin Pathol 28: Manafi, M, W Kneifel, and S Bascomb 1991 Fluorogenic and chromogenic substrates used in bacterial diagnostics Microbiol Rev 55: Mandell, G L, R G Douglas, Jr and J E Bennett 1990 Principles and practice of infectious diseases, 3rd ed Churchill Livingstone Inc, New York 14 Mangels, J, I Edvalson, and M Cox 1993 Rapid Identification of Bacteroides fragilis group organisms with the use of 4-methylumbelliferone derivative substrates Clin Infect Dis 16(54): Moncla, B J, P Braham, L K Rabe, and S L Hiller 1991 Rapid presumptive identification of black-pigmented gram-negative anaerobic bacteria by using 4-methylumbelliferone derivatives J Clin Microbiol 29: Murray, P R, E J Baron, M A Pfaller, F C Tenover, and R H Yolken (ed ) 1995 Manual of clinical microbiology, 6th ed American Society for Microbiology, Washington, D C 17 Sanders, A C, J E Faber, and T M Cook 1957 A rapid method for the characterization of enteric pathogen using paper discs Appl Microbiol 5: Sneath, P H A 1957 The application of computers to taxonomy J Gen Microbiol 17: Soto, O B 1949 Fermentation reactions with dried paper discs containing carbohydrate and indicator Puerto Rican J Public Health Trop Med 25: Data on file at Becton Dickinson Microbiology Systems 5

6 Tabel 1 Taksionomiske grupper i BBLCrystal RGP ID System Actinomyces pyogenes Aerococcus viridans Bacillus brevis Bacillus cereus Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus pumilus Bacillus-arter (inkluderer B brevis, B licheniformis, B megaterium, B pumilus, P alvei) Bacillus subtilis Corynebacterium bovis Corynebacterium diphtheriae (inkluderer C diphtheriae ssp gravis, C diphtheriae ssp intermedius, C diphtheriae ssp mitis) Corynebacterium jeikeium Corynebacterium pseudodiphtheriticum Corynebacterium pseudotuberculosis Corynebacterium renale gruppe Corynebacterium-arter (inkluderer C bovis, C pseudodiphtheriticum, C pseudotuberculosis, C renale gruppe, C ulcerans) Corynebacterium ulcerans Enterococcus avium Enterococcus casseliflavus/gallinarum Enterococcus durans Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Enterococcus raffinosus Erysipelothrix rhusiopathiae Gardnerella vaginalis Gemella haemolysans Gemella morbillorum Gemella arter (inkluderer G haemolysans og G morbillorum) Lactococcus garvieae Lactococcus lactis ssp cremoris Lactococcus Iactis ssp hordniae Lactococcus lactis ssp lactis Lactococcus-arter (inkluderer L garvieae, L lactis ssp cremoris, L lactis ssp hordniae, L lactis ssp lactis) Leuconostoc citreum Leuconostoc lactis Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides Leuconostoc-arter (inkluderer L citreum, L lactis, L mesenteroides ssp mesenteroides) Listeria monocytogenes Listeria murrayi/grayi Micrococcus kristinae Micrococcus luteus Micrococcus roseus Micrococcus-arter (inkluderer M kristinae, M luteus, M roseus) Oerskovia-arter (inkluderer O turbata og O xanthineolytica) Paenibacillus alvei Pediococcus-arter (inkluderer P damnosus, P parvulus 1 og P pentosaceus) Rhodococcus equi aureus epidermidis gallinarum haemolyticus hominis intermedius lentus lugdunensis saccharolyticus saprophyticus sciuri simulans warneri xylosus Stomatococcus mucilaginosus 1 Streptococcus acidominimus Streptococcus agalactiae Streptococcus anginosus Streptococcus bovis (inkluderer S bovis I og S bovis II) Streptococcus constellatus Streptococcus cricetus Streptococcus crista Streptococcus equi (inkluderer S equi ssp equi og S equi ssp zooepidemicus) Streptococcus equinus Streptococcus gordonii Streptococcus gruppe C/G Streptococcus intermedius Streptococcus milleri gruppe (inkluderer S anginosus, S constellatus og S intermedius) Streptococcus mitis Streptococcus mitis gruppe (inkluderer S mitis og S oralis) Streptococcus mutans Streptococcus mutans gruppe (inkluderer S cricetus, S mutans og S sobrinus) Streptococcus oralis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus salivarius Streptococcus salivarius gruppe (inkluderer S salivarius og S vestibularis) Streptococcus sanguis Streptococcus sanguis gruppe (inkluderer S crista, S sanguis og S gordonii) Streptococcus sobrinus Streptococcus uberis Streptococcus vestibularis Tegnforklaring: 1 = Disse taksionomiske grupper har mindre end 10 unikke BBLCrystal profiler i den aktuelle database 6

7 Tabel 2 Principper for undersøgelser, som anvendes i BBLCrystal RGP ID System Panel- Undersøgelsesfunktion Kode Princip (Reference) lokalisering 4A Fluorescensnegativ kontrol FCT Kontrol til standardisering af fluorescentsubstratresultater 2A 4MU-β-D-glucosid FGC Enzymatisk hydrolyse af amid- eller glycosidbindingen 1A L-prolin-AMC FPR resulterer i frigivelse af 4B L-arginin-AMC FAR fluorescenscoumaringderivat 5,8,11,12,14,15 2B L-methionin-AMC FME 1B 4MU-β-D-cellobiosid FCE 4C 4MU-fosfat FHO 2C L-pyroglutamsyre-AMC FPY 1C L-tryptophan-AMC FTR 4D L-valin-AMC FVA 2D L-phenylalanin-AMC FPH 1D 4MU-α-D-glucosid FGS 4E Arabinose ARA Udnyttelse af kulhydrat resulterer i lavere ph og 2E Maltose MAL ændring i indikator (Fenol rød) 1,2,3,4,7,16 1E Dextrin DXT 4F Mannitol MNT 2F Galaktose GAL 1F N-acetyl-D-glucosamin AGN 4G Trehalose TRE 2G Mannose MNS 1G Maltotriose MTT 4H o-nitrophenyl-β-d-galactosid (ONPG) POG & p-nitrophenyl-β-d-glucosid 2H p-nitrophenyl-α-d-glucosid AGL 1H p-nitrophenyl-β-d-cellobiosid PCE Enzymatisk hydrolyse af den farveløse arylsubstituerede glycosid frigiver gul p-nitrophenol 5,9,12 4I p-nitrophenyl-β-d-glucosid BGL 2I p-nitrophényl-fosfat PHO 1I p-nitrophenyl-β-d-galactosid PPG & p-nitrophenyl-α-d-galactosid 4J Urinstof URE Hydrolyse af urinstof og den resulterende ammoniak ændrer ph indikatorfarve (bromtymolblåt) 2,6,10 2J Æskulin ESC Hydrolyse af æskulin resulterer i et sort præcipitat ved tilstedeværelse af jernioner 10 1J Ornithin ORN Anvendelse af ornithin resulterer i ph stigning og ændring af farven på indikatoren (bromkresolviolet) 2 7

8 Tabel 3 Reagenser anvendt i BBLCrystal RGP ID System Panel- Substrat Kode Pos Neg Aktive ingredienser Ca mængde lokalisering (g/l) 8 4A Fluorescensnegativ kontrol FCT ikke anvendt ikke anvendt Fluorescenscoumarinderivat 1 2A 4MU-β-D-glucosid FGC blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-β-D-glucosid 1 1A L-prolin-AMC FPR blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-prolin-AMC 1 4B L-arginin-AMC FAR blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-arginin-AMC 1 2B L-methionin-AMC FME blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-methionin-AMC 1 1B 4MU-β-D-cellobiosid FCE blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-β-D-cellobiosid 1 4C 4MU-fosfat FHO blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-fosfat 1 2C L-pyroglutamsyre-AMC FPY blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-pyroglutamsyre-AMC 1 1C L-tryptophan-AMC FTR blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-tryptophan-AMC 1 4D L-valin-AMC FVA blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-valin-AMC 1 2D L-phenylalanin-AMC FPH blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning L-phenylalanin-AMC 1 1D 4MU-α-D-glucosid FGS blå fluorescens >FCT fordybning blå fluorescens FCT fordybning 4MU-α-D-glucosid 1 4E Arabinose ARA Guld/Gul Orange/Rød Arabinose 300 2E Maltose MAL Guld/Gul Orange/Rød Maltose 300 1E Dextrin DXT Guld/Gul Orange/Rød Dextrin 300 4F Mannitol MNT Guld/Gul Orange/Rød Mannitol 300 2F Galaktose GAL Guld/Gul Orange/Rød Galaktose 300 1F N-acetyl-D-glucosamin AGN Guld/Gul Orange/Rød N-acetyl-D-glucosamin 300 4G Trehalose TRE Guld/Gul Orange/Rød Trehalose 300 2G Mannose MNS Guld/Gul Orange/Rød Mannose 300 1G Maltotriose MTT Guld/Gul Orange/Rød Maltotriose 300 4H o-nitrophenyl-β-d-galactosid (ONPG) POG Gul Farveløs o-nitrophenyl-β-d-galactosid (ONPG) 10 & p-nitrophenyl-β-d-glucosid & p-nitrophenyl-β-d-glucosid 2H p-nitrophenyl-α-d-glucosid AGL Gul Farveløs p-nitrophenyl-α-d-glucosid 10 1H p-nitrophenyl-β-d-cellobiosid PCE Gul Farveløs p-nitrophenyl-β-d-cellobiosid 10 4I p-nitrophenyl-β-d-glucosid BGL Gul Farveløs p-nitrophenyl-β-d-glucosid 10 2I p-nitrophényl-fosfat PHO Gul Farveløs p-nitrophényl-fosfat 10 1I p-nitrophenyl-β-d-galactosid PPGGul Farveløs p-nitrophenyl-β-d-galactosid 10 & p-nitrophenyl-α-d-galactosid & p-nitrophenyl-α-d-galactosid 4J Urinstof URE Aqua/Blå Gul/Grøn Urinstof 50 2J Æskulin ESC Brun/Rødbrun Klar/Gyldenbrun Æskulin 25 1J Ornithin ORN Lilla Gul/Grå Ornithin 200

9 Tabel 4 Kvalitetskontrolskema for BBLCrystal RGP ID System efter 4 h inkubation fra TSA II eller Columbia Blood Agar Panel- Substrat Kode Streptococcus lokalisering pyogenes ATCC A Fluorescensnegativ kontrol FCT 2A 4MU-β-D-glucosid FGC 1A L-prolin-AMC FPR V 4B L-arginin-AMC FAR + 2B L-methionin-AMC FME + 1B 4MU-β-D-cellobiosid FCE 4C 4MU-fosfat FHO + 2C L-pyroglutamsyre-AMC FPY + 1C L-tryptophan-AMC FTR + 4D L-valin-AMC FVA + 2D L-phenylalanin-AMC FPH + 1D 4MU-α-D-glucosid FGS + 4E Arabinose ARA 2E Maltose MAL + 1E Dextrin DXT + 4F Mannitol MNT 2F Galaktose GAL V 1F N-acetyl-D-glucosamin AGN + 4G Trehalose TRE + 2G Mannose MNS + 1G Maltotriose MTT + 4H o-nitrophenyl-β-d-galactosid (ONPG) & p-nitrophenyl-β-d-glucosid POG V 2H p-nitrophenyl-α-d-glucosid AGL V 1H p-nitrophenyl-β-d-cellobiosid PCE 4I p-nitrophenyl-β-d-glucosid BGL V 2I p-nitrophényl-fosfat PHO + 1I p-nitrophenyl-β-d-galactosid & p-nitrophenyl-α-d-galactosid PPG V 4J Urinstof URE 2J Æskulin ESC 1J Ornithin ORN 9

10 Tabel 5 Yderligere kvalitetskontrolstammer for BBLCrystal RGP ID System efter 4 h inkubation fra TSA II eller Columbia Blood Agar 10 Panel- Substrat Kode Bacillus Enterococcus Streptococcus lokalisering epidermidis brevis faecalis pneumoniae ATCC ATCC 8246 ATCC ATCC A Fluorescensnegativ kontrol FCT 2A 4MU-β-D-glucosid FGC + 1A L-prolin-AMC FPR + + 4B L-arginin-AMC FAR V V + 2B L-methionin-AMC FME + V + 1B 4MU-β-D-cellobiosid FCE * + 4C 4MU-fosfat FHO + V 2C L-pyroglutamsyre-AMC FPY + V 1C L-tryptophan-AMC FTR D L-valin-AMC FVA V + 2D L-phenylalanin-AMC FPH D 4MU-α-D-glucosid FGS + + 4E Arabinose ARA 2E Maltose MAL V* + V 1E Dextrin DXT + V 4F Mannitol MNT + 2F Galaktose GAL + 1F N-acetyl-D-glucosamin AGN + V 4GTrehalose TRE + V 2GMannose MNS + V 1GMaltotriose MTT + V 4H o-nitrophenyl-β-d-galactosid (ONPG) & p-nitrophenyl-β-d-glucosid POG * + + 2H p-nitrophenyl-α-d-glucosid AGL V + V 1H p-nitrophenyl-β-d-cellobiosid PCE + 4I p-nitrophenyl-β-d-glucosid BGL + V 2I p-nitrophényl-fosfat PHO V 1I p-nitrophenyl-β-d-galactosid & p-nitrophenyl-α-d-galactosid PPGV + 4J Urinstof URE + V 2J Æskulin ESC V V + 1J Ornithin ORN V + V TEGNFORKLARING: * = variabel ved undersøgelse fra Columbia blodagar

11 11

12 B m A Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo, BBL, BBL Crystal, Trypticase and TSA II are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2004 BD

BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit 8809701JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/2007 12:30 PM Page 1 BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit 8809701JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082 U.S. Pat. 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit U 8809711JAA(02) 2015-01 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Crystal Rapid Gram-Positive (RGP) Identification (ID) System (BD BBL Crystal hurtigt

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems

BBL Crystal Identification Systems 8809691JAA(0607)draft_DK.qxd 8/15/2007 2:24 PM Page 1 BBL Crystal Identification Systems Neisseria/Haemophilus ID Kit 8809691JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082, 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal Neisseria/Haemophilus

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION (FSN) FSCA 3666 Addendum 1 - VITEK 2 GP ID - QC Performance ATCC

VIGTIG PRODUKTINFORMATION (FSN) FSCA 3666 Addendum 1 - VITEK 2 GP ID - QC Performance ATCC biomérieux NORDICS Kundeserviceafdeling Direkte nr.: +46 31 68 58 58 Fax nr.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Vores ref.: 3666 Addendum 1 - FSCA - VITEK 2 GP ID - QC Performance

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit 8809491JAA(0607)draft_DK.qxd 8/20/2007 3:17 PM Page 1 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit 8809491JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082 U.S. Pat. 5,338,666 BBLCrystal anaerobt

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit USA patent nr. 5,182,082 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit U 8809491JAA(02) 2014-07 Dansk TILSIGTET BRUG BBLCrystal anaerobt (ANR) identifikationssystem (ID) er en miniaturiseret identifikationsmetode, som anvender

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer, der anvendes i fødevarer (see English version below)

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer, der anvendes i fødevarer (see English version below) J.nr. 2016-29-113-09167 Dato: 26-10-2016 Liste over anmeldte mikrobielle kulturer, der anvendes i fødevarer (see English version below) Nedenstående liste er et register over samtlige mikrobielle kulturer,

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer

Liste over anmeldte mikrobielle kulturer Fødevarestyrelsen d. 2. juli 2013 Liste over anmeldte mikrobielle kulturer Nedenstående liste er et register over samtlige anmeldte mikrobielle kulturer. Listen af kulturer kan udbygges ved anmeldelse

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Hjælper hunde med at tilpasse sig til vanskelige situationer (fyrværkeri, jul, baby i huset, at være alene hjemme etc.)

Hjælper hunde med at tilpasse sig til vanskelige situationer (fyrværkeri, jul, baby i huset, at være alene hjemme etc.) Beroligende feromoner udskilles naturligt af alle diegivende pattedyr for at berolige og lave tryghed omkring deres afkom. Hos hunde påvirker de beroligende feromoner ikke kun hvalpene, de har også en

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk SMÅ OPGAVER Nedskriv

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden

Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden Overvågning af hospitalserhvervede infektioner i Region Hovedstaden Indikatorer og begreber Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner februar 2016 Revisionshistorik Dato Ændringer Forfatter 2014-06-13

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 1 QC-Mikrobiologi Agenda Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 2 Xellia Manufacturing Sites Copenhagen, Denmark Amphotericin B Bacitracin and Bacitracin

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere