Turistundersøgelse Mariagerfjord Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune"

Transkript

1 Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune

2 Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor længe opholder turisterne sig i Mariager og omegn... 7 Søgt oplysninger om Mariager... 8 Indtryk af Mariager og omegn... 9 Økonomi...10 Kommer igen...10 Forslag...11 Demografi...12 Alder på medrejsende...13 Konklusion Uddybende kommentarer...15 Kilde Consult side 3/16 - din kilde til viden

4 Indledning Kilde Consult er af Visit Nordjylland bedt om at lave en undersøgelse og analyse af byen Mariagers turister ud fra et forhåndsgodkendt spørgeskema. Dette blev korrigeret en smule ved ankomsten til Turistkontoret i Mariager for at forbedre svarmulighederne i forhold til de lokale overnatningsmuligheder. Det er undersøgelsens formål at afdække dels, hvor turisterne kommer fra og hvor de bor under opholdet i Mariager og omegn, og dels for at få en indikation af, hvilket indtryk byen og omgivelserne gør og efterlader hos de besøgende. Samtidig gives en indikation af de besøgendes alder, pengeforbrug og om de kan tænkes at ville vende tilbage til Mariager en anden gang. Undersøgelsen er foretaget af 3 personer fra Kilde Consult ApS fredag den 12. august 2011 i tidsrummet kl , hvor der er lavet personlige interview med i alt 57 personer fra 11 lande. Der er interviewet ved Kirken, på Torvet, ved Brugsen, ved Grillen på Havnen, ved Saltcentret og på gaderne indenfor dette område. Der var på dagen en rigtig god stemning i Mariager, hvor vejret tilsmilede byen og menneskene fra sin allersmukkeste side med højt solskin og grader hele dagen. Der var ingen, der sagde nej tak til at blive interviewet til undersøgelsen. Alle svar er efterfølgende tastet ind i SPSS, og der er lavet oversigt over de relevante resultater i undersøgelsen. Kilde Consult side 4/16 - din kilde til viden

5 Rapport Rapporten tager udgangspunkt i de 57 personer, der har deltaget i undersøgelsen. Dataindsamlingen er gennemført som personlige interview fredag den 12. august i uge 32, Hvilket land kommer turisterne fra Land Andel Danmark 67% Tyskland 10% Italien 5% Schweiz 4% Holland 2% England 2% Belgien 2% Frankrig 2% Sverige 2% Færøerne 2% Estland 2% Som det kan ses af ovenstående tabel, er 67% af deltagerne i undersøgelsen fra Danmark, 11% er fra Tyskland, 5% fra Italien og 4% fra Schweiz. Derudover er fx Sverige, Holland og de øvrige lande repræsenteret i undersøgelsen med 2%. Kilde Consult side 5/16 - din kilde til viden

6 Hvor kommer danske turister fra Der er i undersøgelsen spurgt ind til, hvor respondenterne kommer fra. Her er der lagt fokus på de danske turister, da de repræsenterer 67% af deltagerne i undersøgelsen. Danske ferieturister: Østjyll. Vestjyll. Nordjyll. Kbh/Sjæll/Lol.F Fyn/Sønderj. Ialt Mariager Fjord 17% 15% 24% 27% 17% 100% Overnatninger Det er undersøgt, hvor turisterne overnatter. Godt ¼ af turisterne overnatter i Mariager og omegn, svarende til 26%. 12% overnatter i Øster Hurup, ingen af de adspurgte overnatter i Hobro, mens 62% overnatter andre steder. Dette er Randers, Rebild Bakker, Århus, Aalborg, Viborg - samt længere både nord og sydpå som Frederikshavn og Juelsminde. Nogle kører rundt i Danmark, andre overnatter i forskellige havne eller er på familiebesøg. Med i kategorien andre steder er også de 25 % som bor hjemme, hvilket er endagsturister, der kører hjem samme dag. Kilde Consult side 6/16 - din kilde til viden

7 Af det totale antal respondenter overnatter 18% af de adspurgte turister på campingpladser og 18% på hotel. 11% bor i sommerhus, og 9% er på ferie i lystbåd. Andet dækker over autocampere, højskoler, motel, familiebesøg samt hjemme. Hjemme betyder igen, at det er endagsturister, der kører hjem igen samme dag, og udgør som tidligere nævnt 25% af alle respondenter i undersøgelsen. Hvor længe opholder turisterne sig i Mariager og omegn Antal dage 1 dag 2-5 dage > 5 dage Mariager og omegn 51% 33% 16% Over halvdelen af turisterne opholder sig i Mariager i en enkelt dag, 33% svarer 2-5 dage, og 16% opholder sig i Mariager og omegn mere end 5 dage. Nye og tilbagevendende turister 54% af respondenterne har før været i Mariager, mens de resterende 46% ikke før har besøgt byen. Kilde Consult side 7/16 - din kilde til viden

8 Søgt oplysninger om Mariager Der er ingen tvivl om, at internettet er det medie, hvor der søges mest efter oplysninger om Mariager, hvilket knap 50% har benyttet sig af. Derudover er brochurer et godt sted at finde oplysninger samt andet fx at de besøgende har hørt om stedet fra andre, har været i Mariager før eller kender området i forvejen. 9% har søgt oplysninger på Turistbureauet. Dette kan indikere, at mange turister søger informationer før de besøger området, da størstedelen af oplysningerne søges på internettet eller gennem brochurer. Interview på Torvet i Mariager Kilde Consult side 8/16 - din kilde til viden

9 Indtryk af Mariager og omegn Respondenterne er blevet spurgt, hvad deres indtryk er af Mariager og omegn, nu hvor de er kommet til byen. Det har været muligt at give svar på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Resultatet er præsenteret som gennemsnit af svarene for at gøre det så sammenligneligt som muligt. Det er generelt et godt indtryk turisterne får af Mariager og omegn. Langt de fleste svar ligger på et gennemsnit fra 4,5-4,8. Især er det naturen og fjorden samt andet, der scorer særdeles højt. Andet dækker i denne forbindelse over kirken, hestevognen, at det er det bedste sted i Danmark, en del af Marguerit-ruten og at der er rare mennesker. Havnemiljøet scorer knap så højt, og lavest scorer seværdighederne med et gennemsnit på 4,1. Kilde Consult side 9/16 - din kilde til viden

10 Økonomi Kr. Andel kr 12% kr 44% kr 26% Over kr 18% I alt 100% Størstedelen af de besøgende bruger et sted mellem 200 og 500 kr. pr. dag, de er i Mariager og omegn. Der er godt en fjerdedel af respondenterne, der bruger fra kr pr. dag, mens knap en femtedel bruger over kr pr. dag. Kommer igen Generelt har turisterne fået et godt indtryk af Mariager, da knap 80% forventer at komme tilbage til Mariager og omegn i løbet af de næste tre år. Kilde Consult side 10/16 - din kilde til viden

11 Forslag Deltagerne i undersøgelsen har givet følgende forslag til forbedringer: Bedre åbningstider i forretninger Bedre skiltning til turistattraktioner Bedre toiletskiltning Hunde P-pladser Bedre P-skiltning Guidede ture Bedre Autocamper faciliteter Bedre havnefaciliteter og toiletter Mere for børn ved vandet Aktiviteter, marked Flere offentlige toiletter Overdækket sted at spise medbragt mad ved Fjorden Bedre P muligheder i Midtbyen Billigere billet til saltcentret Mere Hotelplads Ingen skorsten på færgen På havnen: Bedre faciliteter, toilet, autocampingpladser Bedre Autocamperfaciliteter Musik og guidede ture P pladser i byen Flere spisesteder Guidede ture, havneareal med overdækket plads Markedsplads For de fleste forslag gælder det, at det er en enkelt deltager i undersøgelsen, der har givet forslaget. Nogle af dem kan samles, og det er især omkring parkeringsmulighederne herunder for autocampere, der er forslag, samt toiletfaciliteter og skiltning til disse. Herudover flere forslag om guidede ture. Kilde Consult side 11/16 - din kilde til viden

12 Demografi Aldersmæssigt fordeler det sig sådan, at der er flest respondenter fra år, og generelt er gruppen fra år dem, der udgør 80% af respondenterne. Interview på Torvet i Mariager med Turistkontoret i baggrunden Kilde Consult side 12/16 - din kilde til viden

13 Alder på medrejsende De 57 personer som har afgivet svar havde i alt 72 medrejsende fordelt på alder Alder på medrejsende 1 person 2 personer 3 personer 4 personer I alt Under 20 år år år år år år år Over 80 år I alt Langt de fleste af turisterne rejser sammen med en anden person. Det betyder, at de fleste har rejst som par, og at der kun har været få familier repræsenteret. Enkelte har rejst sammen i grupper af 4 eller 5 personer. Fordelingen af mænd og kvinder der har svaret på undersøgelsen ligger nogenlunde ligeligt fordelt med 46% kvinder og 54% mænd. Kilde Consult side 13/16 - din kilde til viden

14 Konklusion Både de fysiske og vejrmæssige forhold i forbindelse med undersøgelsens interviewrunde var optimale, da 57 personer blev interviewet i Mariager d. 12. august. Turisterne havde generelt god tid og hyggede sig med at forholde sig til den by og det landskab, de denne dag befandt sig i med en rolig og venlig atmosfære, både ved Havnen og Fjorden og igennem de gamle idylliske gadeforløb til Torvet og Kirken.. Turistområdet og den gamle by med Kirken er koncentreret som et sammenbygget område af et forholdsvis mindre geografisk omfang. I den forbindelse, er der en del turister, der har peget på, at en enkel og bedre oversigtsskiltning de få fixpunkter imellem kan medvirke til en bedre totaloplevelse for turister, der ønsker at suge til sig af byens tidløse ro, som er en god del af byens samlede attraktion. Dette er vi enige i. Størstedelen af deltagerne i undersøgelsen er danskere, og 10% er fra Tyskland. Over halvdelen af turturisterne var endagsturister. Af dem der overnattede i området var det mest i Mariager og dernæst Øster Hurup. Der var booket hotelværelse eller campingplads, som de mest benyttede overnatningsmuligheder. Konklusionen er, at de mennesker, der denne dag havde valgt at være turist i Mariager og omegn, har et meget positivt indtryk af byen og omgivelserne. Specielt har turisterne et godt indtryk af naturen, fjorden og historien/kirken. Omgivelserne omkring saltcentret foreslås optimeres med en iøjnefaldende udendørs infotavle. Det er de ting, turisterne værdsætter, og som bør lægges vægt på i forbindelse med markedsføring af Mariager og omegn. En by hvor der er tid til ro og afslapning med gode naturoplevelser lige ved fjorden. I forhold til markedsføring kan det konkluderes, at det er væsentligt, at der bruges ressourcer på at have en god og informativ hjemmeside samt god søgeoptimering og godt brochuremateriale, da det fremgår af analysen, at turisterne inden besøg har søgt informationer om området, og derefter besøger nogle turister turistkontoret for at få nærmere specifik information. Mariager er en by, som turisterne gerne vil besøge igen. 4 ud af 5 udtrykker med overbevisning, at de vil vende tilbage indenfor de nærmeste 3 år. Dette gælder både nye og tilbagevendende turister. Kilde Consult side 14/16 - din kilde til viden

15 Uddybende kommentarer Selve undersøgelsens resultat skal ses ud fra den kendsgerning, at den er foretaget på en fredag og på et meget sent tidspunkt af feriehøjsæsonen. Det er vores opfattelse, at en tilsvarende undersøgelse foretaget på en mandag eller tirsdag 3 eller 4 uger tidligere, ville have givet et meget anderledes resultat, især i forhold til turisternes overnatnings valg. For det første ville der med stor sandsynlighed have været en større andel med overnatning i Øster Hurup. For det andet er det ikke særlig sandsynligt, at ugeturister i Øster Hurup venter til sidste dag før afrejsen med at besøge den nærmeste by med et vist tilbud af turistattraktioner. Endelig ville der være en anden aldersfordeling og sammensætning af besøgende i højsæsonen juli måned. Til gengæld er det sandsynligt, at denne undersøgelse gennmført fredag den 12. august har en forholdsvis højere deltagelse fra Cittaslow målgruppen. Kilde Consult ApS medvirker gerne til yderligere afdækning, dokumentation samt kampagner og effektmåling omkring turisme og erhverv i Mariagerfjord Kommune, herunder det videre arbejde med at kvalificere Cittaslow baggrundsmaterialet og senere ansøgning m.v. Vi har gennem vores virksomhedsnetværk erfaring og know how, der gennem samarbejde med de lokale aktører i Mariager og Mariagerfjord Kommune vil kunne innovere og udvikle konceptet til realisering. Vi er naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og oplysninger i forbindelse med denne analyse. Udarbejdet af Kilde Consult ApS Majbrit Nørgaard, analyser Jens Ingolf Nørgaard, projektleder mob Kilde Consult side 15/16 - din kilde til viden

16 Kilde Consult side 16/16 - din kilde til viden

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere