TRACTIIOINI J!IO'IIf. Redaktionelt. Formand, redaktør: J ens Møller Nicolaisen Ravn sborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRACTIIOINI J!IO'IIf. Redaktionelt. Formand, redaktør: J ens Møller Nicolaisen Ravn sborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 0.1-395320."

Transkript

1

2 27 TRACTIIOINI J!IO'IIf Redaktionelt Ærede læser! Hvis du synes at bladet er blevet lidt tyndt denne gang, ja, så er der faktisk mange ting, som du ikke kan læse om i dette nummer. Som det har været tilfældet i de forløbne år, og formentlig bliver det i de kommende, falder bladets deadline f.eks. uheldigt sammen med klubbens vigtigste begivenhed, son ertræffet. Disse linier skrives således en uge før træffet. Heldigvis bli ver der et træf at skrive om i næste nummer - som det vil være de fleste bekendt, var træffet overordentlig tæt på at blive aflyst, på grund af manglende tilslutning! Det blev kun reddet ved en ekstra-indsats ved telefonerne!!! En anden begivenhed, arrangementet ved Citroen i Bredebro ' s!o-års jubilæum, har netop fundet sted (med stor s ucces!), men den historie er så frisk, at den desværre ikke kunne nå at komme med inden bladet skulle i trykken. Disse to arrangementer har vi altså tilgode; det samme gælder en tredje begivenhed, nemlig det 7. ICCCR i Loreley. Det ser på nuværende tidspunkt ud til at rigtig mange af klubbens medlemmer tager derned - og der bliver sikkert en masse spændende ting at berette om! F'ortsat god 11 sommer 11! -J. BESTYRELSEN: Formand, redaktør: J ens Møller Nicolaisen Ravn sborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: Kasserer, indmeldelse : J Ørgen Kjær Saturnvej 9, 8370 Hadsten. Tlf: Sekretær, medlems- og vognregister: Benny A. J ens en ~æk mo se n 28C, 2730 Herlev. Tlf: MedLems- og vognregister, reservedele Kim Bo Clasen Stengårds Alle 118, 1., 2800 Kgs. Lyngby. Tlf: BestyreLsesmedLem: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf:

3 En hilsen Det franske firma DEPANOTO, som igennem mange år har leveret reservedele til vore kære biler, vil være kendt af de f l este medlemmer - ikke mindst dem som har jagtet stumper i 11' erens hjemland. Firmaets indehaver, Jean-Paul Boutet, deltog med sin 11 familiale 1957 i dette års "Scandinavian Viking Rally" og kørte ialt 7600 km med bilen (incl. turen fra F'rankrig). Endnu et bevis på at en ll'er stadi g er et driftsikkert transportmiddel at bevære si g rundt i! TilfØjes skal det dog, at denne istidssommer alligevel kom til at præge mekanikken; efter 2000 km i regnvejr ville viskermotoren ikke være med l ængere. De bedste Ønsker for vor klub overbringes herved fra Depanoto. l Øvrigt efterlyser firmaet meldinger om eventuelle firmaer i Danmark som kan lave karrosseridele til 11' erne. Mon sådanne findes? llb Cabriolet GamLe numre af BiLLed- bladet har tidligere dannet grundlag for sjove indslag i dette blad. I forbindelse med anholdelsen af sortbørskongen Svend Aage HasseLstrøm (kendt som "Edderkoppen " ) i februar 1949, vistes i juni samme år> dette billede af en af hans mange virksomheder, bilforretningen på GammeL Kongevej i København. BiLen er en 11 NormaLe CabrioLet 1938 (PiLotehjuL, smalle skærme). Er den mon stadig iblandt os i klubben? Tak til Karsten Skovsen for Lån af det gamle blad! 34

4 Tillykke! Der har rigtig været gang i res taureringerne her i det jydske, den forløbne vinter. Ole Heldgård, også kaldet pølsemanden, havde anskaffet sig en af de sjældne Familiale-typer. Nemlig en fra 1955, der tidligere har kørt hos Citr0en i Sydhavnsgade. Den skulle være færdig så han kunne komme ud at køre. Der kom ekstra gang i pølsesalget, og Knud Hytter blev sat på opgaven. Han gik til den med stor ildhu og ekspertise. I løbet af vinteren blev den færdig og skulle afleveres til den nye ejer. En dejlig solfyldt lørdag eftermiddag blev nøglerne så overrakt af Knud Rytter, som derefter var vært ved en Øl og en rejemad. Det var meget hyggeligt, og som det ses på billedet var Ole Heldgård også helt tilpas ved situationen. Så tillykke til Ole med bilen og til Knud med det flotte resultat. Poul Erik Brynildsen i Langå havde anskaffet sig en 11 BL fra 1953, og den skulle nu altså også ud at køre. Da Knud Rytter og Poul Erik næsten er naboer, gik der sport (høhø) i det - hvem blev først færdig? Der blev ikke kåret nogen egentlig vinder, men de flotte resultater ses nu. Poul Erik har egenhændigt restaureret denne fine bil, som han præsenterede ved lokalmødet hos Jens Sanning. Endnu et til lykke! På billedet ses ejeren, Ole Heldgård samt GL fra Viborg. Det skal også nævnes at Jens Sanning har fået givet sin 47 ' er det sidste pift, så den nu står og stråler om kap med alle de andre fine biler i klubben. Endvidere skal nævnes at Finn Lyster har fået synet sit klenodie. Til slut skal blot nævnes at der er noget at glæde sig til, hvis de alle dukker op til dette års sommertræf. JØRGE KJÆH. Øverst ses den sto~te ejer O~e Me~gård med sin Fami~ia~e, nederst Pou~ Eri~ Bryni~dsens sport T ACTIIOINI J'IIB'Jif Stof ti~ Traction-specia~: - sendes til Jens HØller Nicolaisen, Havnsborggade 5A, 4. th., 2200 ~bh. N. Tlf: OBS! Vær opmærksom på deadline! -se side 3 i Attraction. Som det fremgår af dette nummer kunne vi godt bruge mere stof til bladet... 35

5 Erik Schultz, Horsens. Citroen 118 Cabriolet BR Rosa m.fl. I min barndoms by, Bredebro, foregik vigtige ting oftest med hotellet som centrum. Ringridning for eksempel. Her var kro, balsal og kombineret biograf og teatersal - og ikke mindst rejsestald til heste og vogne. Og et solidt centrwn i dette centrum var krofatter, Christian Friis, hvis søn hed Emil, hvis søn hedder Christian, hvis søn hedder Emil - og som havde bygget sin villa lige bag rejsestalden. Lige overfor boede vognmand Hunderup (Og han bor der vist endnu). Han havde i 40 ' erne en Familiale, og min første Citroen-oplevelse var, da vi skoledrenge fik et gratis lift med hjem fra skolen i TØnder; den gjorde indtryk ved at være anderledes, smart og kollosalt stor indeni. Den tyske dyrlæge i den vestlige ende af byen måtte efter krigen se sig nødsaget til at udskifte sin veltjente Opel Super Six med en 11 Sport - og den specielle gearkassesang og udstødningslyd, når han passerede står stadig i Øret. Den danske dyrlæge, ll'esterman, i den Østlige ende af byen, gjorde selvfølgelig modsat: han købte en kæmpe Horch cabriolet (V8?), formentlig fra værnemagtens "overskudslager". Nå, han fik hurtigt nok og fik egnens første Volkswagen, som vakte megen opsigt. Den var solid, og det var også nødvendigt, for han skiftede aldrig olie eller vaskede den. 36

6 Foregående side: Den første 11 'er, Norma Len fra 1954, fotograferet i Så springer vi til Mit livs første Elvira, min totalt nedslidte 2CV varevogn 1952, 9 heste, blev byttet hos Ford i Aarhus for en meget flot og velholdt lysegrå oerline 54. Ingen rust, alt originalt. J eppe i baronens seng. Jeg husker endnu Ford-sælgerens væmmelse over dette ækle køretøj, han havde været nødt til at tage i bytte. 2 år senere dukkede der en udfordrende, erfaren mad emeiselle op med en flot figur - en ID19 -og jeg skiftede troløst. Der var ikke råd til både madame og maitresse. Men straffen var, at jeg altid måtte stå stille og vende mig om og kigge langt når en 11' er strøg forbi, og det skete Herunder: ROSA. Før, under og efter restaureringen i ikke helt sjældent dengang - og det sved lidt hver gang. Og den rakte tunge ad mig g jorde den. Hver gang. søndag den 26/ 4-70 faldt mit blik tilfældigt på en lille annonce i avisen: SPORTSVOGN SÆLGES: Citroen Serline 11, årg. 39 med kaleche og bagklap sælg. Så var det sket. Fælden klappede. Ejeren var en spaghnumfabrikant på Djursland. Den stod forpjusket und er et halvtag, rusten, men komplet. Den var sunket, så dørene ikke kunne lukke rigtigt. Jeg drog af med den med bankende hjerte, og efter mange måneders strengt sygeleje genopstod den med renoverede vanger og nymalet, men med urørt motor, sæder og kaleche. Først sidste år fik den sine velfortjente lædersæder og ny kaleche. Men en rigtig fransk dame er hun. Hendes fortid er dunkel. Man må ikke kende hendes alder. Stel har hun. Og hvilket 37

7 "Sixten" stel' Hen hun har ikke noget stelnummer! Hun er officielt indregistreret und er nr. 823, hvilket henviser til et lille popnittet ol iereklameskilt på hendes højre barm. Det er en gåde, hvordan det har kun net lade sig gøre. Forførelseskunster? Toldattesten siger årgang 1939, r eg. f Ørste gang 1949, og hvilke frække ting, hun har bedrevet i mellemtiden, tilhører privatlivet. Siden havde hun f em elskere, den ene med bopæl på. Halmtorvet - så jeg kaldte hende Rosa. Sa var Gitroensygen brudt ud i lys lue. Af Erik Keldsted i Hareskoven købte jeg den flottes te 11 Legere med D-motor, reg. første gang 7/8-56, stelnummer , en af de all er sidste. Den var en enejersvogn, som ny, lysegrå. Hen aret efter solgte jeg den og købte, i gen af Keldsted en 15six 1953, reg. forste gang 18/12-53, s~e lnurnmer (nabo-nummer til Thomas Borregårds). J eg døbte den Sixten (Elvira Hadigan filmen med Sixten Sparre ha~de lige haft premiere). Efter at den havde faet karrosserir enovering og lakering, kunne j eg nu i mange ar føre mig fre~ på landevejene som en hertug med de.wstørste køreglæde man kan tænke si g, hvi lket andre.bis-e jere nok vil bekræfte, -og genzinen var jo heller ikke så dyr. Dengang i 60 ' erne og begy ndelsen af?o ' erne havde det almindelige bilfolks agtel se for disse ædle vo g n~ n ~~t nul- 38 punktet. De sidste var i færd med at blive kørt ned, og de blev rask væk skrottet eller stod og rustede på en mark eller i en lade. Panikken greb, tror jeg, fler e af os, ved tanken om at racen skulle uddø, og det var vel grunden til, at jeg flere gange købte en gammel veltjent Iler med det formål at finde et godt hjem til den, hvor den kunne komme til ær e og værdighed. Og j eg var gl ad, da jeg fik smittet Finn med Citroenbacillen, så han svigtede sin gamle Ford og overtog den ene, som han har fortalt i sidste nummer. Iblandt bilerne var også. en Familiale, (stelnurnmer ), som j eg købte ubeset pr. telefon af den grund, at den stod på Bornholm. Sælgeren forlangte 5 kr for den, og j eg fandt prisen rimelig. Det var i Den blev læsset af på kulkajen i Århus fra dækket af en fragtbåd en t åget nov emberdag. Den var godt nok rusten! Hen komplet og original, en fin bil. Efter nogle år i t Ørvejr i det gamle teglværk i Laasby (dog ikke i ovnen) sammen med andre gammelbiler, er den nu, via en mand i Ødis og JØrgen Kjær havnet hos Ole Heldgaard i Ikast, som har genskabt den til ny glans og herlighed. Tilbage har jeg Rosa. Hun er blevet smukkere med alderen. Bl. a. takke t vær e s t or hjælp fra vennerne, ikke minds t Finn og hans far og onkel og Henny. Erik Schultz.

8 Køb& salg, bytte, kontakt- TRAC TION -ANNONCER - sendes eller indtelefoneres til: Jens Møller Nicolais en, Ravnsborggade 5A, 4. th., 2200 Kbh. N Købes : Sort 3-egers rat til '47. Godt kron- og spidshjul (9 x 31). Byttes: GUJTUnimåtte (til foran) til Normale, byttes med tilsvarende til Sport (perfekt stand) Jens Sanning, tlf: KØbes : Gitroen 11 i god stand. Helge Gedebjerg, tlf: , i arbejdstiden: Sælges: Gitroen 11 Sport 1946, skal laves, men rimelig god. Dæk: Michelin 165 x 400 kan muligvis skaffes til rimelig pris. Reservedele: Originale Harpcon baglygteglas, 6 volt blinkrelæ, original sidestrømskarburator, ny, kun brugt 1000 km., pris 450 kr. Nye forkromede hjulkalotter, motorhjælm med riller, reservehjulsdæksel, bagdør, manifold og mange andre dele sælges -ring og lad os snakke om det. Litteratur: De sidste eksemplarer af reservedelskataloget og reparationshåndbogen (genoptryk) sælges nu til stærkt nedsat pris - ring og giv et bud. Original reparationshåndbog fra 1949 sælges. Håndbogen er den originale gamle og i virkelig god stand. BØgerne fra de internationale Gitroentræf i Chartres og Breda sælges, kr. 150, - pr. stk. JØrgen Kjær, Saturnvej 9, 8370 Hadsten. Tlf: Sælges/byttes: Divefse dele til Gitroen 11. Købes: Førkrigskølergitter til Sport. Stempler til?c (72 mm), evt. universal-stempler. 3-kuls dynamo. VippetØj til 7' er topstykke. Pilotehjuls-kapsler samt andre dele til 7C Jens MØller Nicolaisen, tlf: HUSK AT ANNONCERING I DENNE RUBRIK ER GRATIS FOR MEDLEMMER!!! 39

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox Nr 9 2014 Den søde tid sig nærmer Side 4 Ansigterner Side 6, 12 & 22 glædelig jul!!! Side 31 Digt Tænk Engang Ansigt Jonas Jukebox Velkommen Indhold Den søde tid sig nærmer Et af Ansigterne 1 Side 4 Side

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg EV Elev nyt er også denne gang på 12 sider. Der er sket meget, og vi har haft nogle spændende måneder siden sidst, og det vil vi rigtig gerne fortælle om. Som i de foregående numre af EV Elevnyt, har vi

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller Brug og misbrug af rusmidler Psykiatribrugere og behandlere fortæller BRUG OG MISBRUG AF RUSMIDLER - Psykiatribrugere og behandlere fortæller Redaktører: Lise Jul, Erik Scriver, og Susanne Thornhal, ANTV,

Læs mere

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen

En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen En fortæller fortæller - et møde med Lars Lilholt på papiret, på scenen og i hjemmet ved Gudenåen Første gang jeg så Lars Lilholt var på Stalden i Silkeborg - måske var det i 1980. Jeg hoppede rundt på

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere