Gulvbranchens strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvbranchens strategiplan 2015 2019"

Transkript

1 Gulvbranchens strategiplan Foto: Interface arkiv 1

2 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens aktiviteter. På Gulvbranchens generalforsamling 2015 fremlægger bestyrelsen således et nærværende strategioplæg for perioden frem til De overordnede målsætninger for Gulvbranchens arbejde tager afsæt i eksisterende overordnede målsætninger, hvorimod rækken af indsatsområder såvel nye som eksisterende er et udtryk for de strategiske overvejelser i ønsket om at realisere foreningens overordnede mål. Strategien skal være et redskab, der udstikker kursen for sekretariatets daglige drift samt for de tiltag som Gulvbranchens bestyrelse løbende iværksætter. De strategiske indsatsområder fungerer først og fremmest som sigtepunkter, der danner grundlag for de forskellige aktiviteter som bliver besluttet undervejs. Således vil strategien konkret blive udmøntet i konkrete aktivitetsplaner, der bliver udarbejdet i forbindelse med det kommende års budgetlægning. Gulvbranchens strategi for de kommende år er nøje afstemt med de strategiske målsætninger som Gulvsektionen i Dansk Byggeri tilsvarende arbejder efter. Således arbejder de to foreninger parallelt, hvor det fælles mål er at skabe de bedst mulige rammebetingelser for et stærkt og effektivt gulverhverv i Danmark. 2 God læselyst! Anders Hjorth Jensen, branchechef Foto: Forbo arkiv 2

3 Gulvbranchens overordnede rammevilkår De overordnede formål med branchefællesskabet forbliver uændrede, nemlig: at sikre medlemmerne det bedst mulige grundlag for en positiv forretningsmæssig udvikling, hvilket skal ske gennem fagteknisk udvikling, højt informationsniveau samt høj synlighed blandt både medlemmer og bygherrer/rådgivere. Det er bestyrelsens vurdering, at de seneste års udvikling i den danske byggesektor også vil fortsætte i strategiperioden. Dette betyder bl.a. fortsat lave vækstrater særligt inden for nybyggeriet samt øget konkurrence fra udenlandske entreprenører og arbejdskraft. Derudover vil der blandt eksisterende medlemsvirksomheder og potentielle nye medlemsvirksomheder være et tilsvarende omkostningsfokus, hvilket igen vil føre til øget fokus på værdien af medlemsskabet af Gulvbranchen. Således skal foreningen i strategiperioden vurdere om der blandt nuværende og potentielt nye medlemmer foreligger en efterspørgsel på forskellige serviceniveauer i et medlemskab. Dette kan eksempelvis indebære en mere fleksibel og individualiseret tilknytning til hhv. Gulvbranchen, Gulvsektionen og GVK. 2 Strategiperiodens fokusområder Skabe værdi for medlemmerne Medlemmer af Gulvbranchen skal differentiere sig, dels fra andre gulvvirksomheder, der ikke er medlemmer og dels fra de øvrige byggefag. Medlemsvirksomheder skal besidde højt fagteknisk niveau samt drive effektive forretninger. Hvordan: skal bl.a. ske ved øget adgang til efteruddannelse og ny viden, både på det fagtekniske område og det forretningsmæssige Foreningen skal kunne bistå ifbm. fagtekniske problemstillinger og tvister. Hvordan: sekretariatet skal facilitere et korps af opmænd, der kan foretage en nøgtern faglig vurdering samt mægle mellem parter Forskellige medlemspakker det vil være attraktivt, særligt for potentielt nye medlemmer, hvis der bliver mulighed for selv at bestemme, hvorvidt virksomheden ønsker medlemskab af hhv. Gulvbranchen, Dansk Byggeri/Gulvsektionen og GVK. Hvordan: Sektion og brancheforening skal i fællesskab fastlægge mere fleksible rammer for medlemskab, herunder mere konkret definere vilkår og serviceniveau ved forskellige medlemspakker Akkvisition Målrettet og direkte opsøgende hvervning af nye medlemmer. Hvordan: kortlægge potentielle nye E- og L-medlemmer og faste mål for kontaktfrekvens Potentielt nye (og eksisterende) medlemmer skal tilbydes af attraktive kursus-/uddannelsestilbud Hvordan: Løbende udvikling af skræddersyede forløb for gulvvirksomheder, herunder økonomisk attraktive ved bl.a. tilskud fra uddannelsespuljerne o.lign. Valgfrihed mellem medlemspakker, fx kunne vælge solo-medlemskab af GVK Hvordan: se førnævnte indsatsområde 3

4 Strategiperiodens fokusområder fortsat Synlighed Medlemmer og målgrupper skal opleve Gulvbranchen som en tydelig stemme i relevante i medier og platforme Hvordan: magasinetgulv revitaliseres samt styrkelse af eget produceret nyhedsstof til hjemmeside, nyhedsbreve, pressemeddelelser og sociale medier (fx twitter, LinkedInn el.lign.) Gulvfakta skal promoveres mere målrettet og systematisk både internt og eksternt Hvordan: ajourføringer skal straks formidles til relevante målgrupper, fast tema på årlige fyraftensmøder, webinar om ændringer o.lign. Foreningen tættere på medlemmerne via generalforsamlinger og fyr-aftens-møder Hvordan: stimulere til højere medlemsdeltagelse til årsmøderne, udvikle årets gulvpris, medlemsorienteringer ske ved medlemsmøder o.lign. Netværk Sikre løbende dynamik i de fagtekniske udvalg, som eksisterer mellem entreprenører og leverandører. Hvordan: Fastholde og udvikle fagtekniske relevante emner og justeringer i udvalgene Fast praksis om minimum antal årlige medlemsmøder (fyraftensmøder) rundt i landet, hvor der kan drøftes fagtekniske temaer, byggepolitiske tiltag (fx arbejdsmiljø eller overenskomst) eller orientering om uddannelsestilbud osv. Hvordan: Fastlægge mødedatoer og informere Etablere digitale platforme, hvor aktuelle og relevante emner kan samles og kommunikeres målrettet til målgrupperne, både blandt medlemmer og bygherrer/rådgivere Hvordan: Kortlægge relevante sociale medier Face Book, Twitter, Linked Inn o.lign. GVK Gulvbranchens Vådrumskontrol Revideret SBi-anvisning skal føre til øget efterspørgsel på vådrumscertificerede virksomheder og dermed øge GVK s medlemsantal. Hvordan: Intensiv information om skærpede krav målrettet mod bygherrer/rådgivere Mulighed for solo GVK-medlemskab kan stimulere medlemsantallet Hvordan: - se tidligere Tilpasse certificeringsordningen til de aktuelle markedsforhold og medlemskonstruktioner, fx udvidelse med egen kontrol-/garantiordning Hvordan: løbende overvågning af aktuelle behov samt opfølgende tiltag herom Digitalisering Udbredelse af fælles it-løsninger/- platforme, der kan forbedre og effektivisere gulventreprenørernes daglige drift, fx inden for kvalitetssikring, udarbejdelse af APV er, GVK-registrering o.lign. Hvordan: nedsættelse af et itudvalg, der kan identificere behov samt kortlægge muligheder. Disse aktiviteter bør evt. koordineres med Gulvsektionen Gulvfakta udvikles; dels til mobile platforme, og dels med udvidelse interaktion med brugere Hvordan: It-udvalg se ovenstående Definere hhv. medlemmers og ikke-medlemmers adgang til digitale platforme Hvordan: it-udvalg se ovenstående Skærpe foreningens fokus på eksterne målgrupper Gulvfakta og foreningens hjemmeside skal være attraktive og markedsføres Hvordan: bl.a. søgeoptimering, SEO Øget direkte kommunikation i form af nyhedsbreve og mødedialog Hvordan: fokusgrupper og spørgeundersøgelser 4

5 Foto: Ege arkiv 5

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere