Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013"

Transkript

1 Dato 17. juni 2013 Dok.nr Sagsnr Ref. joni Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013 Dette evalueringsnotat er disponeret i følgende afsnit Økonomiudvalgets godkendte formål og mål Resume af indsatser, realiserede mål og anbefaling til fremtidige aktiviteter Organisering af bosætningskampagnen Involvering i bosætningskampagnen Beskrivelse af de enkelte indsatser, herunder aktiviteter og økonomi Samlet økonomisk redegørelse for bosætningskampagnen fra 1. maj 2012 til 30. maj 2013 Samlet anbefaling af hvilke initiativer der bør fortsætte Økonomiudvalgets godkendte formål og mål Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 igangsættelse af bosætningskampagnen med følgende formål og mål: Formålet med kampagnen er at synliggøre og brande Varde Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde og derved tiltrække flere borgere til Varde Kommune. Målet med kampagnen er, at synliggøre og øge kendskabet til Varde Kommunes kvaliteter som bosætningskommune, dels i de omkringliggende kommuner, og dels blandt unge med en relation til Varde Kommune, der pt. er bosat i de store uddannelsesbyer. Målet er ligeledes at skabe og styrke relationer mellem mennesker. Der er fokus på den direkte kontakt, fordi undersøgelser viser, at det i høj grad er relationer, der afgør hvor mennesker bosætter sig. Derudover er målet at øge befolkningstallet med ved udgangen af året 2015 Resume af indsatser, realiserede mål og anbefaling til fremtidige aktiviteter Formålet og målet er søgt indfriet ved følgende indsatser (resume beskrives mere detaljeret nedenfor): Fastlæggelse af slogan for kampagnen, hvor reklamebureauet Coma fra Aarhus vandt konkurrencen blandt 3 reklamebureauer med sloganet Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde Kommune. Oprettelse af hjemmesiden Aftale med bosætningskonsulent Dorthe Lund Indgåelse af aftale med Radio Skala om radiospots generelle spots og reklamespots for spændende aktiviteter i Varde Kommune som børneloppemarked på Varde Torv Koordinering med salg af byggegrunde, hvilket er sket på messer og ved udarbejdelse af materialer Indkøb af diverse merchandise, herunder muleposer, T-shirt, klaphænder, bolde mm. 1/10

2 Oplevelsesture efter konceptet for AG-hvervning, der er et samarbejde med Varde Kaserne og Esbjerg Kommune både for private og i samarbejde med de større virksomheder. Messerne Brunch og Bolig i Varde, Job og Bolig i Ølgod og Jobcenter Vardes Jobmesse. Afholdelse af én stor event hvor Varde Kommune profileres overfor nabokommunerne, hvilket skete ved music4free i samarbejde med Skala og lokale foreninger Busreklamer på bussen mellem Esbjerg og lufthavnen via Grindsted. Udover ovenstående aktiviteter, så er indsatserne med den gode historie og vivavarde opretholdt i kampagneperioden. Vurdering om formålet og målene er indfriet (resume): Til trods for, at målsætningen om yderligere borgere først gælder i 2015, så er det ikke realistisk at vi når det. Fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 er befolkningstallet faldet med 116 indbyggere. Det er stadig en negativ udvikling, men faldet er svagt stagnerende. Det er derfor opfattelsen, at bosætningskampagnen kan have været medvirkende til at dæmme op for den negative udvikling/befolkningsfaldets størrelse se dokument Nedlæggelse af Sønderborg Kaserne vil klart betyde en tilflytning i de kommende år, men igen så vil det formentligt ikke afstedkomme yderligere indbyggere. Vi har i perioden gennemført alle de fastlagte aktiviteter bortset fra oplevelsesture. Der har ikke været en efterspørgsel efter oplevelsesture for potentielle tilflyttere på udviklingsrådenes ture. Dernæst gennemføres oplevelsesture for de større virksomheder, først gennemføres i september i år. Konceptet for de større virksomheder er ændret, således at det ikke er den enkelte store virksomhed turene målrettes, men de større virksomheder der ligger i områderne hhv. Tistrup, Ølgod, Varde og Årre. Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 igangsættelsen af bosætningskampagnen. Vi har opgjort den samlede udgift til kroner. Udgiften finansieres ved afsatte markedsføringsudgifter. Organisering af bosætningskampagnen Styregruppe: Projektgruppe: Direktionen har fungeret som styregruppe for bosætningskampagnen Jørgen Nielbæk, Udviklingschef, rolle: Projektleder, Koordinering i forhold til erhvervsliv og store virksomheder Jeanette Kammer Johansen, Udviklingskonsulent, rolle: Projektsekretær, koordinering i forhold til vivavarde Bosætningskoordinator Dorthe Lund, rolle: Sikre afvikling af kampagne og formidling af events og koordinator i forhold til velkomstambassadører. Derudover har Dorthe vedligeholdt eventoversigt. Hanne Jespersen, Lokalsamfundskonsulent, rolle: Koordinator i forhold til Udviklingsråd Mie Kirkeby, Kommunikationsmedarbejder og webkoordinator, rolle: sociale medier, portaler og søgeoptimering Cathrine Dalby, Grafiker: Grafisk arbejde Karen Bloch Eskesen, rolle: Viden om og koordinering i forhold til aktiviteter på børn og ungeområdet 2/10

3 Kirstine Gottlieb, rolle: Viden om og koordinering i forhold til tiltag på kultur og fritidsområdet Svend Erik Hindsig, rolle: Viden om og koordinering i forhold til salg af kommunens byggegrunde Kirsten Myrup, rolle: Viden om og koordinering i forhold til aktiviteter på Social og Sundhedsområdet Kirsten Mørch Hansen, rolle: Særlig fokus på indsatser i samarbejde med medarbejderne i Varde Kommune Involvering i bosætningskampagnen Nedenfor beskriver vi Involvering af politikere ved præsentation af kampagnen på de stående udvalg med henblik på at skabe kendskab og identificere udvalgenes bidrag Involvering af medarbejdere og ledere ved præsentation af kampagnen og konkurrence om viden om Varde Kommunes attraktioner Involvering af Udviklingsråd og velkomstambassadører, herunder blandt andet præsentation af kampagnen og understøttelse af velkomstambassadørernes indsats Involvering af politikere ved præsentation af kampagnen I september måned 2012 blev de stående udvalg præsenteret for bosætningskampagnen. Hensigten var dels at skabe politisk kendskab til kampagnen, men også ejerskab således, at udvalgene kunne prioritere indsatser, der fremmer bosætning i kampagneperioden. Det vurderes, at præsentationen for udvalgene gav et godt ejerskab til blandt andet sloganet Vi står på hovedet. Derudover fik vi en del forslag til tiltag, der har indgået i det videre arbejde. Involvering af ledere I efteråret 2012 blev Lederforum præsenteret for bosætningskampagnen af to omgange en indledende og en opfølgende præsentation, hvor der blev sat fokus for generelle og konkrete tiltag i de enkelte institutioner mm.. Det vurderes, at præsentationerne for lederforum har givet et vist ejerskab til bosætningskampagnen. De fremkomne forslag har indgået i en prioritering i det videre bosætningsarbejde. Involvering af medarbejdere Der blev i efteråret 2012 udarbejdet en tipskupon over attraktioner i Varde Kommune. Tipskuponen er brugt på alle arbejdspladser, hvor gevinsten for flest rigtige blev honoreret med en flaske vin og en mulepose. Udgifterne er medtaget under merchandise. Derudover er der udarbejdet en brochure med overskriften Derfor skal du vælge Varde Kommune, med de 10 bedste grunde til at vælge Varde Kommune. Brochuren er fordelt på alle arbejdspladser og uddeles ved messer. 3/10

4 Det vurderes, at medarbejderne har fået kendskab til kampagnen Vi står på hovedet Det vurderes ligeledes, at medarbejderne gennem deres arbejde er hverdagens ambassadører for god offentlig service. Involvering af udviklingsråd og velkomstambassadører Udviklingsrådene blev i september 2012 præsenteret for bosætningskampagnen igen med det mål at skabe indsigt og ejerskab. Udviklingsrådene kom også med forslag til tiltag, der har indgået i den videre prioritering. Udviklingsrådet for Blaabjerg har derudover selv arbejdet med en bonderøvstur, en tur ud i det vestjyske for Københavnere. Desværre var der kun 7 interesserede, hvorfor turen ikke blev til noget. Velkomstambassadørerne blev etableret allerede i 2009 og deres oprindelige funktion var, at stå til rådighed for potentielt nye borgere via boligforeninger og ejendomsmæglere. Velkomstambassadørerne er forsøgt mobiliseret af flere omgange i bosætningskampagnen. Både i forhold til, at de kunne få refunderet 500 kroner til en oplevelse (kop kaffe eller eks. tur i Lepus Park) med en potentiel tilflytter eller i forbindelse med oplevelsesture, hvor Varde Kommune ville betale, såfremt de fik fyldt en bus. Der er desværre ikke gjort brug af disse ordninger, også henset til, at velkomstambassadørerne var med til at udforme de enkelte oplevelsesture for deres egne områder. Der er lavet en evaluering blandt velkomstambassadørerne (se dok. nr ). Evalueringen viser, at velkomstambassadørerne ikke er brugt og af kræfterne kan bruges bedre. Dog har de i et vist omfang deltaget i egne lokale arrangementer. Bosætning er et vigtigt mål for udviklingsrådenes virke, men bosætningskampagnen har alene udgjort et af flere midler hertil. Flere udviklingsråd har inddraget kampagnen i forbindelse med byog sportsfester, herunder blandt andet Billum. Derudover har Blaabjerg Udviklingsråd som nævnt forsøgt at etablere en særskilt tur fra København. Det er vurderingen, at udviklingsrådene har taget kampagnen til sig at vi nødvendigvis skal stå på hovedet for at få nye borgere. Det er langt fra alle velkomstambassadører, der har udfyldt evalueringen, men tilbagemeldingerne viser, som nævnt, rimeligt klart, at kræfterne kan bruges mere optimalt. Det anbefales fortsat at samarbejde med udviklingsrådene om bosætningsfremme og gerne under sloganet Vi står på hovedet Det anbefales, at vi indkalder velkomstambassadørerne til et afklarende møde, hvor vi får evaluereret deres hidtidige virke og får drøftet de fremtidige samarbejdsperspektiver. Beskrivelse af de enkelte indsatser, herunder aktiviteter og økonomi Fastlæggelse af slogan for kampagnen Kampagnen har fokus på relationer og skabe synlighed om de mange begivenheder i Varde Kommune. Blandt tre reklamebureauer valgte vi Coma i Århus som leverandør af slogan til kampagnen VI STÅR PÅ HOVEDET FOR. Kampagnen retter sig mod børnefamilier og især kvinder. Udgiften til slogan udgjorde kroner, hvor vinderen fik kroner og nummer to fik kroner. Sloganet er flittigt brugt i radioreklamer, i annoncer, på tryk og på diverse merchandise. 4/10

5 Det er vores vurdering, at sloganet først nu er ved at slå igennem. På messer hører vi fra borgere nå er det jer der står for Vi står på hovedet Det anbefales, at vi fortsat anvender sloganet i forbindelse med bosætningsfremme. Oprettelse af hjemmesiden Vardepaahovedet.dk I forbindelse med igangsætningen af kampagnen nedlagde vi den hidtidige bosætningsportal FlytTilVarde.dk og oprettede en portal, der kunne understøtte det nye slogan. Portalen hedder Vardepaahovedet.dk og sætter fokus på oplevelser, boliger og arbejde. Hjemmesiden har i perioden haft unikke sidehenvisninger, hvor Music4free fik flest hit, findjob næst flest mm. Det er borgere, der har været inde på siden disse fordeler sig på fra Varde, 918 fra Esbjerg, 864 fra København, 276 fra Aarhus mm. Antallet af hit skal kobles direkte til radiospottene på Radio Skala, hvor der gange er henvist til vardepaahovedet.dk Det kostede 0 kroner at etablere vardepaahovedet.dk, idet vi brugte en af de eksisterende skabeloner. Hjemmesiden har samlet set været ajourført tilfredsstillende. Ajourføringen af månedens virksomhed har dog ikke været optimal. Derudover har portalen været en let indgang til at finde oplevelser, boliger og arbejde i Varde Kommune. Med København og Aarhus som nogle af topscorerne på siden, så er det vores vurdering, at hjemmesiden i et vist omfang når nogle af de studerende, der kommer fra Varde Kommune. Det anbefales, vi fortsætter med vardepaahovedet.dk, som kommunens bosætningsportal. Aftale med bosætningskonsulent Dorthe Lund Dorthe Lund har i hele perioden været hovedkraften i bosætningskampagnen. Jfr. kontrakt er der udbetalt kroner (svarende til timer) incl. beregning for juni Det er vores vurdering, at Dorthe Lund på fortrinligvis har løftet opgaven som bosætningskonsulent både i forhold til de enkelte arrangementer, men også som den én indgang for virksomhederne. Titan A/S har eksempelvis meddelt Varde Erhvervs- og Turistråd, at de har fået en formidabel service i forbindelse med nye medarbejderes boligsituation. Derudover er Dorthe Lund Varde Kommunes kontaktperson i Work-live-stay et samarbejde mellem Esbjerg, Tønder, Fanø og Esbjerg. Der vil opstå et markant behov for, at der også fremover er én indgang til Varde Kommune, herunder især i forbindelse med flytningen af Sergentskolen i Sønderborg til Varde. Der er allerede to aftaler i den forbindelse. Den 21. august hvor Varde og Esbjerg Kommuner præsenterer deres respektive områder på et stormøde i Sønderborg. Den 7. september, hvor Varde Kaserne har 60 års jubilæum. Der forventes besøgende til jubilæet inkl. en del besøgende fra Sønderborg. Varde Kommune laver sammen med boligforeninger og ejendomsmæglere en stand, hvor vi præsenterer kommunen fra den bedste side. 5/10

6 Det anbefales, at vi fastholder aftalen med Dorthe Lund på det nuværende aftalegrundlag frem til 31. december 2013, hvor flytningen af Sergentskolen forventes påbegyndt. Med en ugentlig indsats på 25 timer, svarer det til et konsulenthonorar på kroner for 5 måneder. Aftale om radiospots i Radio Skala Indsatsen med at skabe synlighed på gode oplevelser i Varde Kommune vedrører hovedsageligt radiospots på Radio Skala dækkende kommunerne Billund, Esbjerg, Vejen, Kolding og Vejle med lyttere. Målgruppen er typisk mellem 20 og 49 år med en jævn fordeling mellem mænd og kvinder. Der er i alt bragt ca spots af ca. 18 sekunder. Den samlede udgift udgør kroner. Der er 6 generelle spots Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde Kommune, Vi står på hovedet for gode oplevelser i Varde Kommune, Vi står på hovedet for gode jobs i Varde Kommune og Vi står op hovedet for at være hhv. den sundeste kommune, den reneste kommune og den mest digitalt tilgængelige kommune. Derudover har der kørt 15 specifikke spots for gode oplevelser i Varde Kommune, herunder Børneloppemarked på Torvet i Varde, Mini-tri i Tistrup, DM i Speedway i Outrup, Karlsgårde dag, Brunch og bolig i Varde, Varde Marathon, Gummi Tarzan Optimisterne i Ansager, Job og bolig i Ølgod, Prinsesse for en aften på Varde Bibliotek, Optimistløbet Soroptimisterne i Varde og Music4free Udover de mange klik på hjemmesiden vardepaahovedet.dk, har vi lavet en opsamling på, om radiospottene har virket. Dette er sket ved at spørge de enkelte arrangører af events, om det er deres vurdering, at der er kommet flere til arrangementerne. Samlet set er det vores opfattelse, at radiospottene har deres berettigelse, koblet til hjemmesiden vardepaahovedet.dk. Jfr. dokument har spottene haft nogen til stor effekt. Det anbefales, at vi fortsætter med radiospots på Radio Skala for et årligt beløb på kroner, der kan dække større/spændende events, som Karls Gårde Dag, teaterstykker mm. Koordinering med salg af byggegrunde Vi har i perioden fået udarbejdet nye skilte ved de kommunale udstykninger med QR-koder mm. Derudover har Ejendomskontoret deltaget i såvel Brunch og Bolig på Sct. Jacobi Skole i efteråret 2012 og Job og Bolig i Ølgod i foråret Der er ikke blevet solgt grunde på de anførte messer, og det kan ikke sandsynliggøres, at der er en direkte sammenhæng mellem bosætningskampagnen og salg af grunde. Uagtet, at der ikke er den direkte sammenhæng, så er det boligforeningernes og ejendomsmæglernes vurdering, at indsatsen har et langsigtet perspektiv. Som flere af ejendomsmæglerne sagde ved Brunch og Bolig, så troede de ikke på salg på dagen, men hvis de besøgende gik hjem med en god oplevelse, så kunne der være et perspektiv i at de kom tilbage om et år eller to. 6/10

7 Det anbefales fortsat, at have et tæt samarbejde mellem salg af grunde og markedsføring af Varde Kommune. Oplevelsesture Vi har igen i år gennemført en oplevelsesdag for potentielle kadetter til Varde Kaserne dette er i et samarbejde mellem Varde Kaserne, Esbjerg Kommune og Varde Kommune (anslået årlig udgift kroner). Derudover har vi markedsført oplevelsesture til potentielle tilflyttere hvor de kunne komme med deres familier og opleve udvalgte lokalsamfund og deltage i en aktivitet. Der har ikke været en efterspørgsel efter dette tilbud. Vi har endnu ikke gennemført oplevelsesture for de større virksomheder. Disse gennemføres i september i år. Konceptet er ændret, således at det ikke er den enkelte store virksomhed turene målrettes med de større virksomheder der ligger i områderne hhv. Tistrup, Ølgod, Varde og Årre. Det er vurderingen, at oplevelsesturene for potentielle borgere ikke har levet op til vore forventninger, og at vi først kan vurdere effekten i forhold til de større virksomheder i efteråret. Vi vurderer, at der klart er perspektiver i at fortsætte samarbejdet med Varde Kaserne om oplevelsesture og gerne udvide dem i forbindelse med tilflytning som følge af flytning af Sergentskolen i Sønderborg til Varde På det nuværende grundlag anbefales det, at oplevelsesture alene gennemføres i samarbejde med Varde Kaserne og Esbjerg Kommune i forhold til kadetter. Og derudover målrettet i forhold til de kommende medarbejdere fra Sergentskolen i Sønderborg anslået udgift kroner. Messerne Brunch og Bolig i Varde, Job og Bolig i Ølgod og Jobcenter Vardes Jobmesse Indsatsen med at sætte fokus på Varde kommune som et godt arbejds- og levested er sket ved Brunch og bolig på Sct. Jacobi Skole i oktober 2012 og Job og Bolig i Ølgod i april Det er arrangementer i samarbejde med Jobcenter Varde, velkomstambassadørerne, Ejendomskontoret, de lokale ejendomsmæglere og boligforeninger. Arrangementerne rettede sig til potentielle tilflyttere til Varde. Den samlede udgift anslås til ca kroner. Det vurderes, at begge arrangementer har været god profilering af Varde Kommune via radiospots mm. Selve deltagelsen på messerne har været mere afdæmpet. Det vurderes, at der deltog 80 til Brunch og Bolig og omkring 70 til Job og Bolig. På Job og Bolig var Nobia og Boconcept tillige repræsenteret, og der var en del der blev skrevet op til potentielle jobs. På Jobcentrets messe den 7. marts 2013, hvor både bosætningskoordinator og udviklingskonsulent deltog sagde rigtig mange, som vi talte med i forbindelse med uddeling af muleposer og T-shirts, om det ikke var os der lavede de radiospot. Mange udviste kendskab til logoet og det havde især radio skala været medvirkende til. Vi fik igen profileret Varde Kommune fra den bedste side, men det resulterede ikke i konkrete tilflytninger. Samlet vurderes det, at indsatsen med messerne på den korte bane har større brandingmæssig effekt end bosætningsmæssig effekt, hvilket også stemmer godt overens med tilbagemeldingerne fra boligforeninger og ejendomsmæglere der gerne stiller op igen. 7/10

8 Det skal dog bemærkes, at indsatsen kan få en væsentlig større effekt ved det kommende 60 års jubilæum for Varde Kaserne, hvor der forventes besøgende, heraf en del vil være fra Sergentskolen i Sønderborg. Det anbefales fremover alene at tilrettelægge messeaktiviteter, såfremt der er en direkte potentiel mulighed for at borgerene står i en flyttesituation som Varde Kasernes 60 års jubilæum. Udgiften anslås til kroner Skalafesten music4free Musikfest på Varde Torv blev det store tilløbstykke den 24. maj i år fra kl til Ca mennesker fik en god oplevelse og kommunen en god profilering. Det samlede budget udgjorde ca kroner, hvoraf de kroner blev sponsoreret af erhvervsdrivende, salg af øl og sodavand finansierede kroner og dermed en resterende regning til Varde kommune på kroner, svarende 33 kroner pr. deltagende for en aftens god underholdning. Vi skønner at 50% kom fra andre kommuner. For de kroner fik Varde Kommune reklame på Skala og i aviser på ca kroner, hvor det i spottet hed, at på Danmarks smukkeste torv i Varde. Music4free retter sig især til aldersgruppen 16 til 25 år. Jfr. Bosætningsanalysen, så skal vi målrette vore indsatser på børnefamilier og unge inden de går til gadefest. Det er klart vurderingen, at music4free har sat lys på Varde Kommune, som et sted hvor der også sker noget og et muligt bosted. Det vurderes således, at music4free er en god og langsigtet investering, der til stadighed vil skabe opmærksomhed om Varde Kommune som et attraktivt bosted. Sammen med de øvrige musikfester som Open Air, Owen Luft m.fl. profileres vi som en levende kommune. Det anbefales, at music4free gentages på Varde Torv i Det kan ske med Varde Kommune, som tovholder eller en af de lokale foreninger som tovholder. Såfremt Varde Kommune er tovholder, så bør der afsættes kroner til arrangementet. Såfremt det er en af de lokale foreninger, som f.eks. Varde Handel der er tovholder, bør der gives et tilskud på kroner og en underskudsgaranti på kroner. Derudover anbefales det, at vurdere om der er mulighed for et måske lidt mindre arrangement i en af de øvrige tidligere rådhusbyer eller ved Blåvand. I given fald, bør der afsættes kroner. Køb af merchandise Der er i alt indkøbt for i alt kroner merchandise, som dækker bolde, T-shirts, klaphænder, muleposer mm. I hele bosætningskampagnen er der blevet uddelt muleposer, T-shirts og bolde med vi står på hovedet logo. Bosætningskampagnen har været tilstedet blandt andet til følgende arrangementer og events: - Igangsætning af kampagnen på Varde Torv - Indvielse af nye tog i Varde - Jobcenterets jobmesse - Brunch og bolig samt Job og bolig messe med ejendomsmæglere og boligforeninger 8/10

9 - Titan og Jobcentrets arrangement på Titan med deltagelse af 130 ledige smede - Nytårskoncert - Stort håndboldstævne i Oksbøl - Udviklingsrådene og byrådets forårsmøde 2013 Der er blevet taget godt i mod det hele og især muleposerne ses nu ofte i bybilledet. Der er uddelt ca muleposer. Det anbefales fortsat, at have fokus på hvordan merchandise kan understøtte oplevelsen ved Varde kommunes og lokalsamfundenes events. Der bør afsættes kroner årligt. Busreklamer Der er indgået aftale om busreklame på to busser, der kører strækningen mellem Esbjerg og Lufthavnen via Grindsted. Reklamen sidder bag på busserne og viser, at Vi står på hovedet, for at flytte dem til Varde Kommune. Den samlede udgift er kroner. I forhold til reklameværdien, vurderes prisen rimelig lav. Det anbefales, at vi fortsætter med busreklamer og nøje vurderer, hvor effekten vil være størst. Anslået udgift kroner. Samlet økonomisk redegørelse for bosætningskampagnen fra 1. maj 2012 til 30. maj 2013 Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 bosætningskampagnen. Vi opgjort den samlede udgift for bosætningskampagnen til kroner. Posten fremkommer således: Slogankonkurrence kroner. Hjemmesiden Vardepaahovedet.dk 0 kroner Aftale med bosætningskonsulent kroner inkl. Beregning for juni Spots på Radio Skala kroner Oplevelsesture med Varde Kaserne kroner Messer kroner Skalafesten music4free, anslået kroner (ølsalget er ikke helt gjort op) Køb af merchandise kroner Busreklamer kroner Udgifterne til bosætningskampagnen finansieres inden for budgettet til markedsføring af Varde Kommune. Samlet anbefaling af hvilke initiativer der bør fortsætte Ud fra beskrivelsen af de enkelte indsatser anbefales det, at vi fortsætter med at anvende sloganet Vi står på hovedet i forbindelse med branding og bosætningsfremme og tilsvarende hjemmesiden vardepaahovedet.dk som bosætningsportal. Derudover anbefales nedenstående aktiviteter, der samlet beløber sig til kroner; 9/10

10 at vi fastholder aftalen med bosætningskoordinatoren på det nuværende aftalegrundlag frem til 31. december 2013, hvor flytningen af Sergentskolen forventes påbegyndt. Med en ugentlig indsats på 25 timer, svarer det til et konsulenthonorar på kroner for 5 måneder at vi fortsætter med radiospots på Radio Skala for et årligt beløb på kroner, der kan dække større/spændende events, som Karls Gårde Dag, teaterstykker mm. at oplevelsesture alene gennemføres i samarbejde med Varde Kaserne og Esbjerg Kommune i forhold til kadetter. Og derudover målrettet i forhold til de kommende medarbejdere fra Sergentskolen i Sønderborg anslået udgift kroner at music4free gentages på Varde Torv i Det kan mest realistisk ske med Varde Kommune, som tovholder eller subsidiært med en af de lokale foreninger som tovholder. Såfremt Varde Kommune er tovholder, så bør der afsættes kroner til arrangementet. Såfremt det er en af de lokale foreninger, som f.eks. Varde Handel der er tovholder, bør der gives et tilskud på kroner og en underskudsgaranti på kroner. Messeaktiviteter, merchandise mm. ligger indenfor løbende markedsføringsaktiviteter. 10/10

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799 SPORT og Team Vest n vind! league.com ort.dk under opbygning ITESPORT og kæd din virksomheds ds stærkeste speedway brand. rat med REGION VARDE ELITESPORT, kommer in virksomhed. Mulighederne er mange og

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning:

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning: Præsentation af kampagne efterår 2009 Generelt Baggrund Kampagnen tager afsæt i det forhold, at tinglysning i forbindelse med bolighandler bliver digitaliseret fra den 8. september 2009 samt det forhold,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

LICENSER TIL MASSERNE

LICENSER TIL MASSERNE LICENSER TIL MASSERNE 01-06-2011 Afslutningsrapport Rapporten beskriver de erfaringer projektgruppen har gjort sig i forbindelse med arbejdet med Licenser til masserne. Licenser til masserne A F S L U

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler TA R G E T SYNERGI saml muligheder og fordele ét sted! TV & radioreklamer Webdesign & hosting Skilte & bilreklame Hvem er vi? Hans Jørgen Rene Susanne Finn Vagn Vi er et hold, der i hverdagen prioriterer

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK Savannen kommer til at gynge, når Dansk Folkehjælp i samarbejde med Knuthenborg Safaripark præsenterer Lolland Falsters største

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE Velkommen til e-mærkets markedsføringspakke! Markedsføringspakken er skabt som en inspirationskilde til arbejdet med at fortælle om jeres engagement i e-mærket og den ekstra

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere