Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013"

Transkript

1 Dato 17. juni 2013 Dok.nr Sagsnr Ref. joni Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013 Dette evalueringsnotat er disponeret i følgende afsnit Økonomiudvalgets godkendte formål og mål Resume af indsatser, realiserede mål og anbefaling til fremtidige aktiviteter Organisering af bosætningskampagnen Involvering i bosætningskampagnen Beskrivelse af de enkelte indsatser, herunder aktiviteter og økonomi Samlet økonomisk redegørelse for bosætningskampagnen fra 1. maj 2012 til 30. maj 2013 Samlet anbefaling af hvilke initiativer der bør fortsætte Økonomiudvalgets godkendte formål og mål Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 igangsættelse af bosætningskampagnen med følgende formål og mål: Formålet med kampagnen er at synliggøre og brande Varde Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde og derved tiltrække flere borgere til Varde Kommune. Målet med kampagnen er, at synliggøre og øge kendskabet til Varde Kommunes kvaliteter som bosætningskommune, dels i de omkringliggende kommuner, og dels blandt unge med en relation til Varde Kommune, der pt. er bosat i de store uddannelsesbyer. Målet er ligeledes at skabe og styrke relationer mellem mennesker. Der er fokus på den direkte kontakt, fordi undersøgelser viser, at det i høj grad er relationer, der afgør hvor mennesker bosætter sig. Derudover er målet at øge befolkningstallet med ved udgangen af året 2015 Resume af indsatser, realiserede mål og anbefaling til fremtidige aktiviteter Formålet og målet er søgt indfriet ved følgende indsatser (resume beskrives mere detaljeret nedenfor): Fastlæggelse af slogan for kampagnen, hvor reklamebureauet Coma fra Aarhus vandt konkurrencen blandt 3 reklamebureauer med sloganet Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde Kommune. Oprettelse af hjemmesiden Aftale med bosætningskonsulent Dorthe Lund Indgåelse af aftale med Radio Skala om radiospots generelle spots og reklamespots for spændende aktiviteter i Varde Kommune som børneloppemarked på Varde Torv Koordinering med salg af byggegrunde, hvilket er sket på messer og ved udarbejdelse af materialer Indkøb af diverse merchandise, herunder muleposer, T-shirt, klaphænder, bolde mm. 1/10

2 Oplevelsesture efter konceptet for AG-hvervning, der er et samarbejde med Varde Kaserne og Esbjerg Kommune både for private og i samarbejde med de større virksomheder. Messerne Brunch og Bolig i Varde, Job og Bolig i Ølgod og Jobcenter Vardes Jobmesse. Afholdelse af én stor event hvor Varde Kommune profileres overfor nabokommunerne, hvilket skete ved music4free i samarbejde med Skala og lokale foreninger Busreklamer på bussen mellem Esbjerg og lufthavnen via Grindsted. Udover ovenstående aktiviteter, så er indsatserne med den gode historie og vivavarde opretholdt i kampagneperioden. Vurdering om formålet og målene er indfriet (resume): Til trods for, at målsætningen om yderligere borgere først gælder i 2015, så er det ikke realistisk at vi når det. Fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 er befolkningstallet faldet med 116 indbyggere. Det er stadig en negativ udvikling, men faldet er svagt stagnerende. Det er derfor opfattelsen, at bosætningskampagnen kan have været medvirkende til at dæmme op for den negative udvikling/befolkningsfaldets størrelse se dokument Nedlæggelse af Sønderborg Kaserne vil klart betyde en tilflytning i de kommende år, men igen så vil det formentligt ikke afstedkomme yderligere indbyggere. Vi har i perioden gennemført alle de fastlagte aktiviteter bortset fra oplevelsesture. Der har ikke været en efterspørgsel efter oplevelsesture for potentielle tilflyttere på udviklingsrådenes ture. Dernæst gennemføres oplevelsesture for de større virksomheder, først gennemføres i september i år. Konceptet for de større virksomheder er ændret, således at det ikke er den enkelte store virksomhed turene målrettes, men de større virksomheder der ligger i områderne hhv. Tistrup, Ølgod, Varde og Årre. Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 igangsættelsen af bosætningskampagnen. Vi har opgjort den samlede udgift til kroner. Udgiften finansieres ved afsatte markedsføringsudgifter. Organisering af bosætningskampagnen Styregruppe: Projektgruppe: Direktionen har fungeret som styregruppe for bosætningskampagnen Jørgen Nielbæk, Udviklingschef, rolle: Projektleder, Koordinering i forhold til erhvervsliv og store virksomheder Jeanette Kammer Johansen, Udviklingskonsulent, rolle: Projektsekretær, koordinering i forhold til vivavarde Bosætningskoordinator Dorthe Lund, rolle: Sikre afvikling af kampagne og formidling af events og koordinator i forhold til velkomstambassadører. Derudover har Dorthe vedligeholdt eventoversigt. Hanne Jespersen, Lokalsamfundskonsulent, rolle: Koordinator i forhold til Udviklingsråd Mie Kirkeby, Kommunikationsmedarbejder og webkoordinator, rolle: sociale medier, portaler og søgeoptimering Cathrine Dalby, Grafiker: Grafisk arbejde Karen Bloch Eskesen, rolle: Viden om og koordinering i forhold til aktiviteter på børn og ungeområdet 2/10

3 Kirstine Gottlieb, rolle: Viden om og koordinering i forhold til tiltag på kultur og fritidsområdet Svend Erik Hindsig, rolle: Viden om og koordinering i forhold til salg af kommunens byggegrunde Kirsten Myrup, rolle: Viden om og koordinering i forhold til aktiviteter på Social og Sundhedsområdet Kirsten Mørch Hansen, rolle: Særlig fokus på indsatser i samarbejde med medarbejderne i Varde Kommune Involvering i bosætningskampagnen Nedenfor beskriver vi Involvering af politikere ved præsentation af kampagnen på de stående udvalg med henblik på at skabe kendskab og identificere udvalgenes bidrag Involvering af medarbejdere og ledere ved præsentation af kampagnen og konkurrence om viden om Varde Kommunes attraktioner Involvering af Udviklingsråd og velkomstambassadører, herunder blandt andet præsentation af kampagnen og understøttelse af velkomstambassadørernes indsats Involvering af politikere ved præsentation af kampagnen I september måned 2012 blev de stående udvalg præsenteret for bosætningskampagnen. Hensigten var dels at skabe politisk kendskab til kampagnen, men også ejerskab således, at udvalgene kunne prioritere indsatser, der fremmer bosætning i kampagneperioden. Det vurderes, at præsentationen for udvalgene gav et godt ejerskab til blandt andet sloganet Vi står på hovedet. Derudover fik vi en del forslag til tiltag, der har indgået i det videre arbejde. Involvering af ledere I efteråret 2012 blev Lederforum præsenteret for bosætningskampagnen af to omgange en indledende og en opfølgende præsentation, hvor der blev sat fokus for generelle og konkrete tiltag i de enkelte institutioner mm.. Det vurderes, at præsentationerne for lederforum har givet et vist ejerskab til bosætningskampagnen. De fremkomne forslag har indgået i en prioritering i det videre bosætningsarbejde. Involvering af medarbejdere Der blev i efteråret 2012 udarbejdet en tipskupon over attraktioner i Varde Kommune. Tipskuponen er brugt på alle arbejdspladser, hvor gevinsten for flest rigtige blev honoreret med en flaske vin og en mulepose. Udgifterne er medtaget under merchandise. Derudover er der udarbejdet en brochure med overskriften Derfor skal du vælge Varde Kommune, med de 10 bedste grunde til at vælge Varde Kommune. Brochuren er fordelt på alle arbejdspladser og uddeles ved messer. 3/10

4 Det vurderes, at medarbejderne har fået kendskab til kampagnen Vi står på hovedet Det vurderes ligeledes, at medarbejderne gennem deres arbejde er hverdagens ambassadører for god offentlig service. Involvering af udviklingsråd og velkomstambassadører Udviklingsrådene blev i september 2012 præsenteret for bosætningskampagnen igen med det mål at skabe indsigt og ejerskab. Udviklingsrådene kom også med forslag til tiltag, der har indgået i den videre prioritering. Udviklingsrådet for Blaabjerg har derudover selv arbejdet med en bonderøvstur, en tur ud i det vestjyske for Københavnere. Desværre var der kun 7 interesserede, hvorfor turen ikke blev til noget. Velkomstambassadørerne blev etableret allerede i 2009 og deres oprindelige funktion var, at stå til rådighed for potentielt nye borgere via boligforeninger og ejendomsmæglere. Velkomstambassadørerne er forsøgt mobiliseret af flere omgange i bosætningskampagnen. Både i forhold til, at de kunne få refunderet 500 kroner til en oplevelse (kop kaffe eller eks. tur i Lepus Park) med en potentiel tilflytter eller i forbindelse med oplevelsesture, hvor Varde Kommune ville betale, såfremt de fik fyldt en bus. Der er desværre ikke gjort brug af disse ordninger, også henset til, at velkomstambassadørerne var med til at udforme de enkelte oplevelsesture for deres egne områder. Der er lavet en evaluering blandt velkomstambassadørerne (se dok. nr ). Evalueringen viser, at velkomstambassadørerne ikke er brugt og af kræfterne kan bruges bedre. Dog har de i et vist omfang deltaget i egne lokale arrangementer. Bosætning er et vigtigt mål for udviklingsrådenes virke, men bosætningskampagnen har alene udgjort et af flere midler hertil. Flere udviklingsråd har inddraget kampagnen i forbindelse med byog sportsfester, herunder blandt andet Billum. Derudover har Blaabjerg Udviklingsråd som nævnt forsøgt at etablere en særskilt tur fra København. Det er vurderingen, at udviklingsrådene har taget kampagnen til sig at vi nødvendigvis skal stå på hovedet for at få nye borgere. Det er langt fra alle velkomstambassadører, der har udfyldt evalueringen, men tilbagemeldingerne viser, som nævnt, rimeligt klart, at kræfterne kan bruges mere optimalt. Det anbefales fortsat at samarbejde med udviklingsrådene om bosætningsfremme og gerne under sloganet Vi står på hovedet Det anbefales, at vi indkalder velkomstambassadørerne til et afklarende møde, hvor vi får evaluereret deres hidtidige virke og får drøftet de fremtidige samarbejdsperspektiver. Beskrivelse af de enkelte indsatser, herunder aktiviteter og økonomi Fastlæggelse af slogan for kampagnen Kampagnen har fokus på relationer og skabe synlighed om de mange begivenheder i Varde Kommune. Blandt tre reklamebureauer valgte vi Coma i Århus som leverandør af slogan til kampagnen VI STÅR PÅ HOVEDET FOR. Kampagnen retter sig mod børnefamilier og især kvinder. Udgiften til slogan udgjorde kroner, hvor vinderen fik kroner og nummer to fik kroner. Sloganet er flittigt brugt i radioreklamer, i annoncer, på tryk og på diverse merchandise. 4/10

5 Det er vores vurdering, at sloganet først nu er ved at slå igennem. På messer hører vi fra borgere nå er det jer der står for Vi står på hovedet Det anbefales, at vi fortsat anvender sloganet i forbindelse med bosætningsfremme. Oprettelse af hjemmesiden Vardepaahovedet.dk I forbindelse med igangsætningen af kampagnen nedlagde vi den hidtidige bosætningsportal FlytTilVarde.dk og oprettede en portal, der kunne understøtte det nye slogan. Portalen hedder Vardepaahovedet.dk og sætter fokus på oplevelser, boliger og arbejde. Hjemmesiden har i perioden haft unikke sidehenvisninger, hvor Music4free fik flest hit, findjob næst flest mm. Det er borgere, der har været inde på siden disse fordeler sig på fra Varde, 918 fra Esbjerg, 864 fra København, 276 fra Aarhus mm. Antallet af hit skal kobles direkte til radiospottene på Radio Skala, hvor der gange er henvist til vardepaahovedet.dk Det kostede 0 kroner at etablere vardepaahovedet.dk, idet vi brugte en af de eksisterende skabeloner. Hjemmesiden har samlet set været ajourført tilfredsstillende. Ajourføringen af månedens virksomhed har dog ikke været optimal. Derudover har portalen været en let indgang til at finde oplevelser, boliger og arbejde i Varde Kommune. Med København og Aarhus som nogle af topscorerne på siden, så er det vores vurdering, at hjemmesiden i et vist omfang når nogle af de studerende, der kommer fra Varde Kommune. Det anbefales, vi fortsætter med vardepaahovedet.dk, som kommunens bosætningsportal. Aftale med bosætningskonsulent Dorthe Lund Dorthe Lund har i hele perioden været hovedkraften i bosætningskampagnen. Jfr. kontrakt er der udbetalt kroner (svarende til timer) incl. beregning for juni Det er vores vurdering, at Dorthe Lund på fortrinligvis har løftet opgaven som bosætningskonsulent både i forhold til de enkelte arrangementer, men også som den én indgang for virksomhederne. Titan A/S har eksempelvis meddelt Varde Erhvervs- og Turistråd, at de har fået en formidabel service i forbindelse med nye medarbejderes boligsituation. Derudover er Dorthe Lund Varde Kommunes kontaktperson i Work-live-stay et samarbejde mellem Esbjerg, Tønder, Fanø og Esbjerg. Der vil opstå et markant behov for, at der også fremover er én indgang til Varde Kommune, herunder især i forbindelse med flytningen af Sergentskolen i Sønderborg til Varde. Der er allerede to aftaler i den forbindelse. Den 21. august hvor Varde og Esbjerg Kommuner præsenterer deres respektive områder på et stormøde i Sønderborg. Den 7. september, hvor Varde Kaserne har 60 års jubilæum. Der forventes besøgende til jubilæet inkl. en del besøgende fra Sønderborg. Varde Kommune laver sammen med boligforeninger og ejendomsmæglere en stand, hvor vi præsenterer kommunen fra den bedste side. 5/10

6 Det anbefales, at vi fastholder aftalen med Dorthe Lund på det nuværende aftalegrundlag frem til 31. december 2013, hvor flytningen af Sergentskolen forventes påbegyndt. Med en ugentlig indsats på 25 timer, svarer det til et konsulenthonorar på kroner for 5 måneder. Aftale om radiospots i Radio Skala Indsatsen med at skabe synlighed på gode oplevelser i Varde Kommune vedrører hovedsageligt radiospots på Radio Skala dækkende kommunerne Billund, Esbjerg, Vejen, Kolding og Vejle med lyttere. Målgruppen er typisk mellem 20 og 49 år med en jævn fordeling mellem mænd og kvinder. Der er i alt bragt ca spots af ca. 18 sekunder. Den samlede udgift udgør kroner. Der er 6 generelle spots Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde Kommune, Vi står på hovedet for gode oplevelser i Varde Kommune, Vi står på hovedet for gode jobs i Varde Kommune og Vi står op hovedet for at være hhv. den sundeste kommune, den reneste kommune og den mest digitalt tilgængelige kommune. Derudover har der kørt 15 specifikke spots for gode oplevelser i Varde Kommune, herunder Børneloppemarked på Torvet i Varde, Mini-tri i Tistrup, DM i Speedway i Outrup, Karlsgårde dag, Brunch og bolig i Varde, Varde Marathon, Gummi Tarzan Optimisterne i Ansager, Job og bolig i Ølgod, Prinsesse for en aften på Varde Bibliotek, Optimistløbet Soroptimisterne i Varde og Music4free Udover de mange klik på hjemmesiden vardepaahovedet.dk, har vi lavet en opsamling på, om radiospottene har virket. Dette er sket ved at spørge de enkelte arrangører af events, om det er deres vurdering, at der er kommet flere til arrangementerne. Samlet set er det vores opfattelse, at radiospottene har deres berettigelse, koblet til hjemmesiden vardepaahovedet.dk. Jfr. dokument har spottene haft nogen til stor effekt. Det anbefales, at vi fortsætter med radiospots på Radio Skala for et årligt beløb på kroner, der kan dække større/spændende events, som Karls Gårde Dag, teaterstykker mm. Koordinering med salg af byggegrunde Vi har i perioden fået udarbejdet nye skilte ved de kommunale udstykninger med QR-koder mm. Derudover har Ejendomskontoret deltaget i såvel Brunch og Bolig på Sct. Jacobi Skole i efteråret 2012 og Job og Bolig i Ølgod i foråret Der er ikke blevet solgt grunde på de anførte messer, og det kan ikke sandsynliggøres, at der er en direkte sammenhæng mellem bosætningskampagnen og salg af grunde. Uagtet, at der ikke er den direkte sammenhæng, så er det boligforeningernes og ejendomsmæglernes vurdering, at indsatsen har et langsigtet perspektiv. Som flere af ejendomsmæglerne sagde ved Brunch og Bolig, så troede de ikke på salg på dagen, men hvis de besøgende gik hjem med en god oplevelse, så kunne der være et perspektiv i at de kom tilbage om et år eller to. 6/10

7 Det anbefales fortsat, at have et tæt samarbejde mellem salg af grunde og markedsføring af Varde Kommune. Oplevelsesture Vi har igen i år gennemført en oplevelsesdag for potentielle kadetter til Varde Kaserne dette er i et samarbejde mellem Varde Kaserne, Esbjerg Kommune og Varde Kommune (anslået årlig udgift kroner). Derudover har vi markedsført oplevelsesture til potentielle tilflyttere hvor de kunne komme med deres familier og opleve udvalgte lokalsamfund og deltage i en aktivitet. Der har ikke været en efterspørgsel efter dette tilbud. Vi har endnu ikke gennemført oplevelsesture for de større virksomheder. Disse gennemføres i september i år. Konceptet er ændret, således at det ikke er den enkelte store virksomhed turene målrettes med de større virksomheder der ligger i områderne hhv. Tistrup, Ølgod, Varde og Årre. Det er vurderingen, at oplevelsesturene for potentielle borgere ikke har levet op til vore forventninger, og at vi først kan vurdere effekten i forhold til de større virksomheder i efteråret. Vi vurderer, at der klart er perspektiver i at fortsætte samarbejdet med Varde Kaserne om oplevelsesture og gerne udvide dem i forbindelse med tilflytning som følge af flytning af Sergentskolen i Sønderborg til Varde På det nuværende grundlag anbefales det, at oplevelsesture alene gennemføres i samarbejde med Varde Kaserne og Esbjerg Kommune i forhold til kadetter. Og derudover målrettet i forhold til de kommende medarbejdere fra Sergentskolen i Sønderborg anslået udgift kroner. Messerne Brunch og Bolig i Varde, Job og Bolig i Ølgod og Jobcenter Vardes Jobmesse Indsatsen med at sætte fokus på Varde kommune som et godt arbejds- og levested er sket ved Brunch og bolig på Sct. Jacobi Skole i oktober 2012 og Job og Bolig i Ølgod i april Det er arrangementer i samarbejde med Jobcenter Varde, velkomstambassadørerne, Ejendomskontoret, de lokale ejendomsmæglere og boligforeninger. Arrangementerne rettede sig til potentielle tilflyttere til Varde. Den samlede udgift anslås til ca kroner. Det vurderes, at begge arrangementer har været god profilering af Varde Kommune via radiospots mm. Selve deltagelsen på messerne har været mere afdæmpet. Det vurderes, at der deltog 80 til Brunch og Bolig og omkring 70 til Job og Bolig. På Job og Bolig var Nobia og Boconcept tillige repræsenteret, og der var en del der blev skrevet op til potentielle jobs. På Jobcentrets messe den 7. marts 2013, hvor både bosætningskoordinator og udviklingskonsulent deltog sagde rigtig mange, som vi talte med i forbindelse med uddeling af muleposer og T-shirts, om det ikke var os der lavede de radiospot. Mange udviste kendskab til logoet og det havde især radio skala været medvirkende til. Vi fik igen profileret Varde Kommune fra den bedste side, men det resulterede ikke i konkrete tilflytninger. Samlet vurderes det, at indsatsen med messerne på den korte bane har større brandingmæssig effekt end bosætningsmæssig effekt, hvilket også stemmer godt overens med tilbagemeldingerne fra boligforeninger og ejendomsmæglere der gerne stiller op igen. 7/10

8 Det skal dog bemærkes, at indsatsen kan få en væsentlig større effekt ved det kommende 60 års jubilæum for Varde Kaserne, hvor der forventes besøgende, heraf en del vil være fra Sergentskolen i Sønderborg. Det anbefales fremover alene at tilrettelægge messeaktiviteter, såfremt der er en direkte potentiel mulighed for at borgerene står i en flyttesituation som Varde Kasernes 60 års jubilæum. Udgiften anslås til kroner Skalafesten music4free Musikfest på Varde Torv blev det store tilløbstykke den 24. maj i år fra kl til Ca mennesker fik en god oplevelse og kommunen en god profilering. Det samlede budget udgjorde ca kroner, hvoraf de kroner blev sponsoreret af erhvervsdrivende, salg af øl og sodavand finansierede kroner og dermed en resterende regning til Varde kommune på kroner, svarende 33 kroner pr. deltagende for en aftens god underholdning. Vi skønner at 50% kom fra andre kommuner. For de kroner fik Varde Kommune reklame på Skala og i aviser på ca kroner, hvor det i spottet hed, at på Danmarks smukkeste torv i Varde. Music4free retter sig især til aldersgruppen 16 til 25 år. Jfr. Bosætningsanalysen, så skal vi målrette vore indsatser på børnefamilier og unge inden de går til gadefest. Det er klart vurderingen, at music4free har sat lys på Varde Kommune, som et sted hvor der også sker noget og et muligt bosted. Det vurderes således, at music4free er en god og langsigtet investering, der til stadighed vil skabe opmærksomhed om Varde Kommune som et attraktivt bosted. Sammen med de øvrige musikfester som Open Air, Owen Luft m.fl. profileres vi som en levende kommune. Det anbefales, at music4free gentages på Varde Torv i Det kan ske med Varde Kommune, som tovholder eller en af de lokale foreninger som tovholder. Såfremt Varde Kommune er tovholder, så bør der afsættes kroner til arrangementet. Såfremt det er en af de lokale foreninger, som f.eks. Varde Handel der er tovholder, bør der gives et tilskud på kroner og en underskudsgaranti på kroner. Derudover anbefales det, at vurdere om der er mulighed for et måske lidt mindre arrangement i en af de øvrige tidligere rådhusbyer eller ved Blåvand. I given fald, bør der afsættes kroner. Køb af merchandise Der er i alt indkøbt for i alt kroner merchandise, som dækker bolde, T-shirts, klaphænder, muleposer mm. I hele bosætningskampagnen er der blevet uddelt muleposer, T-shirts og bolde med vi står på hovedet logo. Bosætningskampagnen har været tilstedet blandt andet til følgende arrangementer og events: - Igangsætning af kampagnen på Varde Torv - Indvielse af nye tog i Varde - Jobcenterets jobmesse - Brunch og bolig samt Job og bolig messe med ejendomsmæglere og boligforeninger 8/10

9 - Titan og Jobcentrets arrangement på Titan med deltagelse af 130 ledige smede - Nytårskoncert - Stort håndboldstævne i Oksbøl - Udviklingsrådene og byrådets forårsmøde 2013 Der er blevet taget godt i mod det hele og især muleposerne ses nu ofte i bybilledet. Der er uddelt ca muleposer. Det anbefales fortsat, at have fokus på hvordan merchandise kan understøtte oplevelsen ved Varde kommunes og lokalsamfundenes events. Der bør afsættes kroner årligt. Busreklamer Der er indgået aftale om busreklame på to busser, der kører strækningen mellem Esbjerg og Lufthavnen via Grindsted. Reklamen sidder bag på busserne og viser, at Vi står på hovedet, for at flytte dem til Varde Kommune. Den samlede udgift er kroner. I forhold til reklameværdien, vurderes prisen rimelig lav. Det anbefales, at vi fortsætter med busreklamer og nøje vurderer, hvor effekten vil være størst. Anslået udgift kroner. Samlet økonomisk redegørelse for bosætningskampagnen fra 1. maj 2012 til 30. maj 2013 Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 bosætningskampagnen. Vi opgjort den samlede udgift for bosætningskampagnen til kroner. Posten fremkommer således: Slogankonkurrence kroner. Hjemmesiden Vardepaahovedet.dk 0 kroner Aftale med bosætningskonsulent kroner inkl. Beregning for juni Spots på Radio Skala kroner Oplevelsesture med Varde Kaserne kroner Messer kroner Skalafesten music4free, anslået kroner (ølsalget er ikke helt gjort op) Køb af merchandise kroner Busreklamer kroner Udgifterne til bosætningskampagnen finansieres inden for budgettet til markedsføring af Varde Kommune. Samlet anbefaling af hvilke initiativer der bør fortsætte Ud fra beskrivelsen af de enkelte indsatser anbefales det, at vi fortsætter med at anvende sloganet Vi står på hovedet i forbindelse med branding og bosætningsfremme og tilsvarende hjemmesiden vardepaahovedet.dk som bosætningsportal. Derudover anbefales nedenstående aktiviteter, der samlet beløber sig til kroner; 9/10

10 at vi fastholder aftalen med bosætningskoordinatoren på det nuværende aftalegrundlag frem til 31. december 2013, hvor flytningen af Sergentskolen forventes påbegyndt. Med en ugentlig indsats på 25 timer, svarer det til et konsulenthonorar på kroner for 5 måneder at vi fortsætter med radiospots på Radio Skala for et årligt beløb på kroner, der kan dække større/spændende events, som Karls Gårde Dag, teaterstykker mm. at oplevelsesture alene gennemføres i samarbejde med Varde Kaserne og Esbjerg Kommune i forhold til kadetter. Og derudover målrettet i forhold til de kommende medarbejdere fra Sergentskolen i Sønderborg anslået udgift kroner at music4free gentages på Varde Torv i Det kan mest realistisk ske med Varde Kommune, som tovholder eller subsidiært med en af de lokale foreninger som tovholder. Såfremt Varde Kommune er tovholder, så bør der afsættes kroner til arrangementet. Såfremt det er en af de lokale foreninger, som f.eks. Varde Handel der er tovholder, bør der gives et tilskud på kroner og en underskudsgaranti på kroner. Messeaktiviteter, merchandise mm. ligger indenfor løbende markedsføringsaktiviteter. 10/10

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Branding- og bosætningsstrategi

Branding- og bosætningsstrategi Branding- og bosætningsstrategi 2017-2018 Forfatter: Kultur og Fritid/ Strategi og Politik Revideret den 29. marts 2017 Dokument nr. 480-2017-106546 Sags nr. 480-2017-682 Indhold Baggrund... 2 Formål...

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april

Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april Baggrund Kendskabet til Norddjurs som job- og beboelsesområde er meget lavt. En imageundersøgelse fra Epinion afslører at manglende jobmuligheder

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Torsdag den 12.06.2014 kl. 17.00 20.45 på Ansager Hotel, Søndergade 2, 6823 Ansager Direktør for Plan, Kultur og Teknik Bent Peter Larsen deltog i mødet fra kl.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2010 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for politik for Borgerservice og Biblioteker skitse for borgermøder i foråret 2014 Til: Kulturudvalgsmødet d. 1. april 2014 Kopi til: Side 1 af 5 Proces for politik for Borgerservice

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning:

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning: Præsentation af kampagne efterår 2009 Generelt Baggrund Kampagnen tager afsæt i det forhold, at tinglysning i forbindelse med bolighandler bliver digitaliseret fra den 8. september 2009 samt det forhold,

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

NOTAT. Bosætning oversigt over initiativer samt organisering

NOTAT. Bosætning oversigt over initiativer samt organisering Bosætning oversigt over initiativer samt organisering DATO 6. august 2013 SAGS NR. 326-2012-76999 Til planseminaret i april 2013 forelå notatet Bosætningsstrategi, status og direktionens anbefalinger af

Læs mere

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1 VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1. INDLEDNING Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-2018 at styrke kommunens vækstindsats. Et væsentligt element heri var at professionalisere og styrke kommunens

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim).

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Referat Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 VÆKST OG UDVIKLING... 2 3 PLANSTRATEGI FOR

Læs mere

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016 Link til ansøgning Velothon er et ungt og international cykelløbs-koncept. Målet er at skabe

Læs mere

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.

Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2014 Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus. 1. Resume

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Kære Lene Vil du sætte denne sag på dagsorden til et kommende direktionsmøde. Vh Vibeke

Kære Lene Vil du sætte denne sag på dagsorden til et kommende direktionsmøde. Vh Vibeke From:Vibeke Byriel Kinch To:Lene Vangsgaard Clausen Subject:Fwd: Bosætningskoordinator Kære Lene Vil du sætte denne sag på dagsorden til et kommende direktionsmøde. Vh Vibeke Venlig hilsen Vibeke Kinch

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Kursus-arbejdsgruppe møde den 8. september 2011 på sekretariatet.

Kursus-arbejdsgruppe møde den 8. september 2011 på sekretariatet. Kursus-arbejdsgruppe møde den 8. september 2011 på sekretariatet. REFERAT Godkendt Deltagere: Inge, Jens, John, Dorthe, Lone og Mette (referent) Indledning Ina deltog i dette ene punkt med det budskab,

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere