Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer"

Transkript

1 Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug Projekt nr Dokument nr Version 2 Udarbejdet af DAHL Kontrolleret af HPB Godkendt af LLA 1 Indledning Formål Screening Konklusion af kortlægning Kortlægning Procedure Resultater af kortlægning Anvisning af affald Udtagelse af materialeprøver Afrapportering Arbejdsmiljøforhold i forbindelse med saneringsarbejder Asbest PCB Bly Andre tungmetaller Affaldsmængder sliste NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: E: 9000 Aalborg E:

2 1 INDLEDNING NIRAS er af Aalborg Kommune blevet bedt om at udarbejde en kombineret miljøscreening -kortlægning af Budolfi Plads, som er beliggende på adressen Vingårdsgade 10, 9000 Aalborg, matr. nr. 401a, Aalborg Bygrunde. Aalborg Kommune ønsker at anvende arealet til andet formål. Budolfi Plads er beliggende på matr. nr. 401a, Aalborg Bygrunde udgør et samlet areal på m 2. NIRAS har d. 1. juli 2013 indhentet situationsplaner hos Aalborg Kommune. Bygningen er opført i 1962, men der er indikationer på, at der er foretaget flere ombygninger mv., jf. arkivmateriale. Det har ikke været muligt at tidsfæste årstallene på de evt. udførte ombygninger. Der er 4 underjordiske tanke i belægningen nord for p-kælderen, hvor der tidligere har været servicestation. Tankene bliver undersøgt i en særskilt undersøgelse i forbindelse med nedbrydning af bygningen. Budolfi Plads består af flere bygninger/rum. I bilag 1 er vedlagt en oversigtsplan med nummerering af bygninger/rum på grunden. I dette tilfælde er der udarbejdet 4 kortbilag: Parkeringsareal, parkeringskælder, tidligere supermarked (stueplan) tidligere supermarked (kælderplan). Screeningen den fysiske gennemgang anbefaler, at kortlægningen omfatter asbest, PCB tungmetaller for bygningernes vedkommende. 1.1 Formål På baggrund af miljøscreeningen foretages en miljøkortlægning, som har et omfang, der giver grundlag for: Udarbejdelse af udbudsmateriale. At kommunen kan anvise affaldet efter forureningsniveau. At grundlaget for, at entreprenøren kan overholde At s relevante regler er tilstede. At give overordnet beslutningsgrundlag for rådgivning af bygherre mht. evt. materialenyttiggørelse. Angivelse af forventede affaldsmængder. 2

3 2 SCREENING I forbindelse med kortlægningen er der indledningsvist foretaget en screening af de fire opdelte områder. Som dokumentation for screeningen er vedlagt fire udfyldte screeningsskemaer. Screeningsskemaer over parkeringsareal er vedlagt i bilag 2.1. Screeningsskemaer over parkeringskælder er vedlagt i bilag 2.2. Screeningsskemaer over tidligere supermarked (stueplan) er vedlagt i bilag 2.3. Screeningsskemaer over tidligere supermarked (kælderplan) er vedlagt i bilag

4 3 KONKLUSION AF KORTLÆGNING Der er på Budolfi Plads blevet registreret forekomster af PCB, tungmetaller asbest. Parkeringsplads: Forekomst af PCB: P1 Grå fuge ved vindue mod øst P7 Grå fuge ved dør mod vest Forekomster af tungmetaller: P2 Grå malet betonstolpe P3 Hvid malet loft P4 Sorte fliser Parkeringskælder: Forekomst af PCB: P14 Fuge mellem loft bjælker ved indkørsel Forekomster af tungmetaller: P10 Hvid maling på væg på toilet P12 Hvid maling på træværk P8 Hvide fliser på toilet P17 Hvid maling på væg i parkeringskælder P19 Grå maling på loft i parkeringskælder Forekomster af asbest: P11 Udluftningskanal P15 Rørisolering bøjning ved indkørsel 4

5 Tidligere supermarked (stueplan): Forekomst af PCB: P24 Gulvmaling i lagerindgang P31 Fuge i mellem plader, kølerum 1 P34 Gulvmaling i kølerum P44 Fuge ved udgangsdør P42 Klæber under linoleum P48 Gulvbelægning i bageri Forekomster af tungmetaller: P54 Rød dør i kontor P26 Hvide fliser i slagterafdeling P33 Fliser i kølerum 2 P35 Maling på væg i kølerum P36 Råhvide flise i butik P39 Hvid maling på stolper i butik Tidligere supermarked (kælderplan): Forekomst af PCB: P72 Isoleringsplader med fuge Forekomster af tungmetaller: P57 Hvid maling på vægge P58 Hvid maling på loft P59 Grå malet gerigt P77 Grå maling på gerigter 5

6 P78 Hvide fliser på toilet P81 Limefarvet maling på væg, lager P82 Orange maling på væg, lager P85 Blå maling på væg, omklædning P88 Hvide fliser, omklædning P87 Grøn maling i omklædning, damer P66 Cremefarvet maling på vægge i vareudstilling P67 Karrygul maling på stolper i vareudstilling P69 Hvid maling på gerigter P73 Rød dør i lager P75 Hvide fliser på væg Forekomster af asbest: P76 Isolering omkring varmevandsbeholder P65 Isolering om ventilationskanal Forbehold: Der tages forbehold for rum K24, da det ikke er muligt at komme ind i rummet. Dette tages op i forbindelse med nedrivning af bygningen. Samlet oversigt over udtagne prøver, se bilag

7 4 KORTLÆGNING 4.1 Procedure 1. Anvisning af affald. Aalborg Kommune kontaktes med henblik på at afklare håndtering modtagestationer for det kommende affald. 2. Udtagelse af materialeprøver hvad er der ikke er prøvetaget af hvorfor ikke, samt analysepakke. 3. Afrapportering med angivelse af: i. Resultater af besigtigelse ii. Hvilke prøver er udtaget iii. Analyseresultater iv. Placering af prøvetagningssteder v. Detaljeret beskrivelse af hvordan miljøfremmede stoffer agtes fjernet/håndteret. 4.2 Resultater af kortlægning Anvisning af affald. Aalborg kommune er kontaktet med henblik på at afklare håndtering modtagestationer for det kommende affald. Det er Reno Nord MOKANA, som modtager affald fra Aalborg Kommune, vi har derfor haft kontakt med begge firmaer d. 11. juli I tabellerne 2-5 er forslag til anvisning af affald Udtagelse af materialeprøver I forbindelse med screening, gennemgang prøvetagning i bygningerne, foretaget i perioden 1-3. juli 2013, blev følgende prøveudtagningsstrategi prøveantal udført. Asbest (antal prøver) Tungmetal (antal prøver) PCB (antal prøver) Parkeringsareal Parkeringskælder Supermarked (stueplan) Supermarked (kælderplan) Tabel 1. Alle analyser af bygningsmaterialer udføres som akkrediteret prøvning. 7

8 Asbest Prøverne til analyse for asbest er udtaget af de byggematerialer, hvor der er mistanke om asbest. Der er udtaget prøver fra fliseklæber, membran under asfalt, gipsvægge, gulvlinoleum, rørisoleringer isolering. Prøverne er udtaget med hobbykniv, vinkelsliber, samt hammer mejsel. De udtagne prøver er efterfølgende undersøgt for asbest ved stereomikroskopi. Analyselaboratorium er VBM Laboratoriet A/S i Aabybro. Der er i alt udtaget 40 prøver til analyse for asbest. Tungmetaller Prøverne udtaget med henblik på analyse for indhold af tungmetaller er udtaget som enkeltprøve fra emner, hvor der er mistanke om tungmetaller i maling eller belægning. Der er taget prøver af maling fra indvendige vægge lofter, træværk, fliser betonpiller. Prøverne er udtaget med hobbykniv, samt hammer mejsel. Analysearbejdet for tungmetaller er udført som akkrediteret prøvning. Prøverne er analyseret for indhold af bly, cadmium, kobber,, chrom nikkel ved DS259/ICP metoden. Analyselaboratorium er VBM Laboratoriet A/S i Aabybro. Der er i alt udtaget 37 prøver til analyse for tungmetaller. PCB Materialeprøverne udtaget med henblik på analyse for indhold af PCB er udtaget som blandeprøver af 5 delprøver fra de materialer, hvor der er mistanke om indhold af PCB. Der er udtaget prøver af fugematerialer gulvmalinger. Prøver er udtaget med hobbykniv. Prøverne er analyseret for indhold af PCB7 (PCB-congenerne 28, 52, 101, 118, 138, ) ved GC-MSD-dichlor metoden. Analyselaboratorium er Højvang Laboratorier i Dianalund. Der er i alt udtaget 12 prøver til analyse for PCB. Samlet oversigt af de udtagne prøver er vedlagt i bilag , samt fotos på bilag 5. Analyserapporter er vedlagt i bilag 6. 8

9 4.2.3 Afrapportering I nedenstående tabel er anført afsnit med tilhørende farvebetegnelse anvendt på bilagene 4.1 -, en kort beskrivelse af bygningsdelen anførelse af den tilhørende affaldskategori (forurenet eller farligt), samt en beskrivelse af den forventede behandling eller anvendelse af affaldet /eller den forventede modtager af affaldet. Parkeringsareal : Farve for bygningsdelen Beskrivelse af bygningsdelen Materialet skal bortskaffes som Indhold Håndtering 4.2 Blå Grå fuge ved vindue/døre mod øst PCB < 50 mg/kg Fugen ca. 5 cm på hver side af fugen fjernes bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. 4.2 Blå Grå fuge ved døre mod vest PCB < 50 mg/kg Fugen ca. 5 cm på hver side af fugen fjernes bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. 4.2 Gul Grå malet betonstolpe Maling renses af stolpe bortskaffes som affald hos I/S Reno Nord, Rærup. 4.2 Blå skraveret Hvid malet loft Cadmium Maling renses af loft bortskaffes som affald hos I/S Reno Nord, Rærup. 4.1 Tabel 2. Rød Sorte fliser Farligt affald Cadmium, nikkel Fliserne renses af vægge kommes i plastfade med spændelåg. Bortskaffes som til I/S Mokana, Langerak 21, Aalborg Ø. 9

10 Parkeringskælder : Farve for bygningsdelen Beskrivelse af bygningsdelen Materialet skal bortskaffes som Indhold Håndtering Tabel 3. Blå Fuge mellem loft bjælker ved indkørsel Grøn Hvid maling på gerigt Grøn Hvid maling på træværk PCB < 50 mg/kg Fugen ca. 5 cm på hver side af fugen fjernes bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Træværk afmonteres bortskaffes som affald til forbrænding på I/S Reno Nord, Aalborg Ø. Træværk afmonteres bortskaffes som affald til forbrænding på I/S Reno Nord, Aalborg Ø. Rød Hvide fliser på toilet Farligt affald Bly Fliserne renses af væg kommes i plastfade med spændelåg. Bortskaffes som til I/S Mokana, Langerak 21, Aalborg Ø. Blå Udluftningskanal Farligt affald Asbest Deponeres som asbestaffald hos I/S Reno Nord i Rærup. Gul Stiplet blå Skraveret blå Hvid maling på væg i parkeringskælder Rørisolering bøjning ved indkørsel Grå maling på loft i parkeringskælder Maling renses af loft bortskaffes som affald hos I/S Reno Nord, Rærup. Farligt affald Asbest Deponeres som asbestaffald hos I/S Reno Nord i Rærup. Maling renses af loft bortskaffes som affald hos I/S Reno Nord, Rærup. 10

11 Supermarked (stueplan) : Farve for bygningsdelen Beskrivelse af bygningsdelen Materialet skal bortskaffes som Indhold Håndtering Skraveret blå Gulvmaling i lagerindgang PCB < 50 mg/kg Maling fjernes gulv fræses ca. 1 cm ned. Affald bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Blå Fuge i mellem plader, kølerum 1 PCB < 50 mg/kg Fugen ca. 5 cm på hver side af fugen fjernes bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Skraveret blå Gulvmaling i kølerum PCB < 50 mg/kg Maling fjernes gulv fræses ca. 1 cm ned. Affald bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Stiplet blå Fuge ved udgangsdør PCB < 50 mg/kg Fugen ca. 5 cm på hver side af fugen fjernes bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Skraveret stiplet blå Klæber under linoleum PCB < 50 mg/kg Linoleum klæber fjernes gulv fræses ca. 1 cm ned. Affald bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Skraveret blå Gulvbelægning i bageri PCB < 50 mg/kg Gulvbelægning fjernes gulv fræses ca. 1 cm ned. Affald bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. 4.5 Tabel 4. Grøn Rød dør i kontor Rød Hvide fliser i slagterafdeling Rød Fliser i kølerum 2 Gul Rød Gul Maling på væg i kølerum Råhvide fliser i butik Hvid maling på stolper i butik Farligt affald Zink Træværk afmonteres bortskaffes som affald til forbrænding hos I/S Reno Nord, Aalborg Ø. Bly Fliserne afmonteres bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Bly Fliserne afmonteres bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Bly cadmium Maling renses af væg i kølerum bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Fliserne renses af væg kommes i plastfade med spændelåg. Bortskaffes som til I/S Mokana, Langerak 21, Aalborg Ø. Maling renses af stolpe bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. 11

12 Supermarked (kælderplan) : Farve for bygningsdelen Beskrivelse af bygningsdelen Materialet skal bortskaffes som Indhold Håndtering Blå Isoleringsplader med fuge PCB < 50 mg/kg Fugen ca. 5 cm på hver side af fugen fjernes bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Gul Hvid maling på vægge Maling renses af væg i kølerum bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Skraveret blå Hvid maling på loft Bly Maling renses af loft bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Grøn Grå malet gerigt Træværk afmonteres bortskaffes som affald til forbrænding hos I/S Reno Nord, Aalborg Ø. Grøn Grå maling på gerigter Træværk afmonteres bortskaffes som affald til forbrænding hos I/S Reno Nord, Aalborg Ø Rød Hvide fliser på toilet Farligt affald Bly Fliserne renses af væg kommes i plastfade med spændelåg. Bortskaffes som til I/S Mokana, Langerak 21, Aalborg Ø. Gul Gul Gul Limefarvet maling på væg, lager Orange maling på væg, lager Blå maling på væg, omklædning Maling renses af væg bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Maling renses af væg bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Maling renses af væg bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Rød Hvide fliser, omklædning Farligt affald Bly Fliserne renses af væg kommes i plastfade med spændelåg. Bortskaffes som til I/S Mokana, Langerak 21, Aalborg Ø. Gul Grøn maling i omklædning, damer Træværk afmonteres bortskaffes som affald til forbrænding hos I/S Reno Nord, Aalborg Ø. Maling renses af væg bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Gul Cremefarvet maling på vægge i vareudstilling Maling renses af væg bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. 12

13 Farve for bygningsdelen Beskrivelse af bygningsdelen Materialet skal bortskaffes som Indhold Håndtering Gul Karrygul maling på stolper i vareudstilling Maling renses af stolpe bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. 4.7 Grøn Hvid maling på gerigter Farligt affald Bly Gerigter afmonteres kommes i plastposer på palle til afhentning. Bortskaffes som til I/S Mokana, Langerak 21, Aalborg Ø. Grøn Rød dør i lager Træværk afmonteres bortskaffes som affald til forbrænding hos I/S Reno Nord, Aalborg Ø. 4.7 Rød Hvide fliser på væg Blå Isolering omkring varmevandsbeholder Cadmium Fliserne afmonteres bortskaffes som deponeringsaffald hos I/S Reno Nord, Rærup. Farligt affald Asbest Deponeres som asbestholdigt affald hos I/S Reno Nord i Rærup. 4.7 Blå Isolering om ventilationskanal Farligt affald Asbest Deponeres som asbestholdigt affald hos I/S Reno Nord i Rærup. Tabel 5. 13

14 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD I FORBINDELSE MED SANERINGSARBEJDER 5.1 Asbest Arbejdet skal udføres i henhold til gældende regler for arbejder med Asbest. I Asbestvejledningen henvises der blandt andet til, at arbejdsstedet skal afskærmes, så støvet ikke spredes der skal være skiltning med ASBEST. Under sanering skal der bruges personlige værnemidler f.eks. i form af støvafvisende arbejdstøj hovedbeklædning åndedrætsværn, alle i henhold Asbestvejledningen. Asbestsanering skal ske i overensstemmelse med regler om sanering håndtering af asbestholdige materialer, herunder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om asbest af december 2004 med senere ændringer (Asbestbekendtgørelsen), At-vejledning C.2.2 om asbest af juli 2005 (Asbestvejledning). 5.2 PCB Arbejdet skal udføres i henhold til gældende regler for arbejder med PCB. Under sanering skal der bruges personlige værnemidler f.eks. i form af handsker, heldragt åndedrætsværn, alle i henhold PCB vejledningen. Arbejdet med PCB-holdige materialer skal ske i overensstemmelse med Atintern instruks nr. 3/2011 PCB i bygninger. Der henvises til Branchevejledning Håndtering fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer udgivet af BAR Bygge & Anlæg i 2010 PCB vejledning. Vejledning beskrivelse for udførelse af PCB-sanering udgivet af Dansk Asbestforening i 2010 som specifik vejledning om håndtering fjernelse af PCBholdige bygningsmaterialer. 5.3 Bly Arbejdet skal udføres i henhold til gældende regler for arbejder med bly. Ifølge bly-vejledningen skal der blandt andet ved støvende arbejde være undertryk i arbejdsområdet, for at begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv. Under sanering skal der bruges personlige værnemidler f.eks. i form af handsker, overtræksdragt åndedrætsværn, alle i henhold bly-vejledningen. Arbejdet med blyholdige materialer skal ske i overensstemmelse med Atvejledning C.0.8 Metallisk bly blyforbindelser. Marts

15 Der henvises til Bly vejledning. Vejledning beskrivelse for udførelse af blysanering udgivet af Dansk Asbestforening i 2012 som specifik vejledning om håndtering fjernelse af Blyholdige bygningsmaterialer. 5.4 Andre tungmetaller Arbejdet skal udføres i henhold til gældende regler for arbejder med tungmetaller. Ifølge bly-vejledningen skal der blandt andet ved støvende arbejde være undertryk i arbejdsområdet, for at begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv. Under sanering skal der bruges personlige værnemidler f.eks. i form af handsker, overtræksdragt åndedrætsværn, alle i henhold bly-vejledningen. Der henvises til ny Affaldsbekendtgørelsen af 20. dec nr.1309 for grænseværdier for tungmetaller til Bly vejledning. Vejledning beskrivelse for udførelse af blysanering udgivet af Dansk Asbestforening i 2012 som specifik vejledning om håndtering fjernelse af Blyholdige bygningsmaterialer. 15

16 6 AFFALDSMÆNGDER I nedenstående tabel er der anført afsnit med materiale, opgørelse af hvor mange m 2 forurenet overflade, en kort beskrivelse af hvad materialet er forurenet med, mængde på det farlige affald det forurenede affald, samt afgiften på deponering/forbrænding af affaldet. Til sidst pris i alt på deponeringsafgift- /forbrændingsafgift for materialerne. Parkeringsareal: Materiale / m 2 forurenet overflade eller stk. antal Afgørende for affaldssegment Farligt affald antal ton antal ton Grå fuge ved vindue/døre mod øst Grå fuge ved dør mod vest Grå malet betonstolpe 1,3 PCB < 50 mg/kg - 0,1 1,0 PCB < 50 mg/kg - 0,1 49-1,5 Hvid malet loft 395 Cadmium - 10 Sorte fliser 90 Cadmium, nikkel 4,0 - I alt kr. ekskl. moms I alt kr. inkl. moms Tabel 6. De anførte mængder er orienterende. Der tages forbehold for de anførte mængder. 16

17 Parkeringskælder: Materiale / m 2 forurenet overflade eller stk. antal eller lbm. Afgørende for affaldssegment Farligt affald antal ton antal ton Fuge mellem loft bjælker ved indkørsel Hvid maling på gerigt Hvid maling på træværk Hvide fliser på toilet 12,6 PCB < 50 mg/kg - 1,5 1,0-0,01 3,5-0,05 15 Bly 0,5 - Udluftningskanal 3 lbm. Asbest 0,01 - Hvid maling på væg i parkeringskælder Rørisolering bøjning ved indkørsel Grå maling på loft i parkeringskælder Asbest 0, I alt kr. ekskl. moms I alt kr. inkl. moms Tabel 7. De anførte mængder er orienterende. Der tages forbehold for de anførte mængder. 17

18 Supermarked (stueplan): Materiale / Gulvmaling i lagerindgang m 2 forurenet overflade eller stk. antal eller lbm. Afgørende for affaldssegment Farligt affald antal ton antal ton 48 PCB < 50 mg/kg - 1,5 Fuge i mellem plader, kølerum lbm. PCB < 50 mg/kg - 0,5 Gulvmaling i kølerum 15 PCB < 50 mg/kg - 0,5 Fuge ved udgangsdør 2 PCB < 50 mg/kg - 0,2 Klæber under linoleum 950 PCB < 50 mg/kg - 22 Gulvbelægning i bageri 70 PCB < 50 mg/kg - 2,0 Rød dør i kontor 6 Zink - 0,2 Hvide fliser i slagterafdeling 185 Bly - 8 Fliser i kølerum 2 32 Bly - 1,5 Maling på væg i kølerum 15 Bly cadmium - 0,5 Råhvide flise i butik 80 3,5 - Hvid maling på stolper i butik 82-2,0 I alt kr. ekskl. moms I alt kr. inkl. moms Tabel 8. De anførte mængder er orienterende. Der tages forbehold for de anførte mængder. 18

19 Supermarked (kælderplan): Materiale / Isoleringsplader med fuge m 2 forurenet overflade eller stk. antal eller lbm. Afgørende for affaldssegment Farligt affald antal ton antal ton 10 lbm. PCB < 50 mg/kg - 0,05 Hvid maling på vægge Hvid maling på loft 1190 Bly - 30 Grå malet gerigt lagt til P Grå maling på gerigter (P77). 7-0,15 Hvide fliser på toilet 57 Bly 2,5 - Limefarvet maling på væg, lager 11-0,5 Orange maling på væg, lager 16-0,5 Blå maling på væg, omklædning 1,5-0,05 Hvide fliser, omklædning 40 Bly 2 - Grøn maling i omklædning, damer 1,5-0,05 Cremefarvet maling på vægge i vareudstilling 90-2 Karrygul maling på stolper i vareudstilling 35-1,0 Hvid maling på 20 Bly 0,5-19

20 gerigter Rød dør i lager 65-2 Hvide fliser på væg 6 Cadmium - 0,2 Isolering omkring varmevandsbeholder 9 Asbest 0,2 - Isolering om ventilationskanal 50 Asbest 0,5 - I alt kr. ekskl. moms I alt kr. inkl. moms Tabel 9. De anførte mængder er orienterende. Der tages forbehold for de anførte mængder. 20

21 7 BILAGSLISTE 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: Oversigtsplan på Budolfi Plads, parkeringsareal. Oversigtsplan med nummerering af bygninger/rum på Budolfi Plads, i parkeringskælder. Oversigtsplan med nummerering af bygninger/rum på Budolfi Plads, i tidligere supermarked (stueplan). Oversigtsplan med nummerering af bygninger/rum på Budolfi Plads, i tidligere supermarked (kælderplan). Screeningsskema over parkeringsareal. Screeningsskema over parkeringskælder. Screeningsskema over tidligere supermarked (stueplan). Screeningsskema over tidligere supermarked (kælderplan). 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: Prøveoversigt over parkeringsareal. Prøveoversigt over parkeringskælder. Prøveoversigt over tidligere supermarked (stueplan). Prøveoversigt over tidligere supermarked (kælderplan). 4.1: 4.2: 4.3: 4.4: 4.5: : 4.7: : 5: 6: Oversigtsplan for over parkeringsareal. Oversigtsplan for forurenet, ikke over parkeringsareal. Oversigtsplan for over parkeringskælder. Oversigtsplan for forurenet, ikke over parkeringskælder. Oversigtsplan for over tidligere supermarked (stueplan). Oversigtsplan for forurenet, ikke over tidligere super marked (stueplan). Oversigtsplan for over tidligere supermarked (kælderplan). Oversigtsplan for forurenet, ikke over tidligere super marked (kælderplan). Fotobilag. Analyserapporter. 21

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER PROJEKT Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Projekt nr. 214298 Dokument nr. 1211289596 Version

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 LOKATION G L. V A R D E V E J 96-97 Vandværksbygning og øvrige bygninger Miljøundersøgelse af bygninger SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 Sagsansvarlig: Henrik

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat 19. september 2014 Indledning Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner.

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner. Side 1/5 Orientering Nærværende rumskemer er udarbejdet i forbindelse med registrering af Poul Paghs Gade Skole, Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg. Registreringen er foretaget i februar/ marts 2014. Registreringen

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE MILJØSANERING De Lictenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Bygherre: Boligselskabet B45 Dato: 29-09-2016 Totalentreprise: Nedbrydning-miljøsanering Ry 86 95 06 55

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Hvordan sanerer man for asbest

Hvordan sanerer man for asbest Hvordan sanerer man for asbest Temadag Teknologisk Institut 3. juni 2008 ABVAC Steen knudsen ABVAC er entreprenør Asbestsanering Afrensning af skimmelsvamp Nedrivning Andre specialopgaver Dagsorden Myndigheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus 3F - Blik- og Rørarbejderforbundet - Dansk Metal - El - Forbundet - BJMF i København - Dansk Byggeri Dansk Håndværk- Danske Isoleringsforeningers Brancheforening-

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA)

Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) Bygherre: Dato: 03.08.2012 Qaasuitsup Kommunia Sag nr.: 10084 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) For samtlige entrepriser Vedr. Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Etape 0: Nedrivning af bygning 4 og 6 tnt

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere