Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00."

Transkript

1 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer v. Anne Neergaard 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v. Anne Neergaard 3. Orientering fra VisitGudenaa v. Gunhild Øeby Nielsen ( ) 4. Orientering fra LAG v. Mette Risager ( ) 5. Orientering fra Gudenåkomitéen v. Ann Ammitzbo ( ) 6. Orientering fra OplevGudenaa v. Knud Erik Hesselbjerg ( ) Kl : Kaffepause 7. Evaluering af GudenåKonferencen 2013 v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 8. Helhedsplanens proces v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 9. Plan for GudenåSamarbejdets hjemmeside v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 10. Studietur til Sydfyn, Naturturisme I/S v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 11. Emner til næste møde v. Anne Neergaard (kl ) 12. Evt. Kl : Frokost Bilag 1: Rapporten Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Bilag 2: Destination Gudenåens målgruppe, brandværdier, kernebudskaber og brand-dna Bilag 3: Rapporten Potentiale for laksefiskeri i Randers Fjord Side 1

2 Punkt 1: Velkomst og præsentation af nye medlemmer v. Anne Neergaard Anne Neergard bød velkommen. Deltagere: Anne Neergaard, Formand for Gudenåkomitéen, Favrskov Kommune Ann Ammitzbo, Natur- og Miljøchef Favrskov Kommune Jørgen Bruno Andersen, Politisk medlem af Gudenåkomitéen, Randers Kommune Hanne Wind Larsen, Biolog, Randers Kommune Jens Ravn, Næstformand for Gudenåkomitéen, Viborg Kommune Hans Okholm; Politisk medlem af Gudenåkomitéen, Silkeborg kommune Anne-Mette Skovgaard Juhl; Konsulent Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune Claus Leick, politisk medlem af Gudenåkomitéen, Skanderborg Kommune Hans Brok Brandi; Funktionsleder Natur og Miljø i Skanderborg Kommune Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa Gunhild Øeby Nielsen, projektleder Gudenåen en strøm af oplevelser, VisitGudenaas vækstprojekt Knud Erik Hesselbjerg, OplevGudenaa Mette Risager, LAG Anni Nørskov Mørch, Projektleder Gudenåkomitéens sekretariat (referent) Afbud: Bjarke Horst Jensen; Natur og Miljø, Hedensted Kommune Jørgen Jørgensen; Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Maibritt Langfeldt Sørensen, Koordinator Gudenåkomitéens sekretariat Side 2

3 Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v. Anne Neergaard Referat blev godkendt med en rettelse af datoer for møder i GudenåSamarbejdet i 2013 under punkt 8. Rettet version af referatet fra mødet d. 14. januar er udsendt sammen med dette referat fra mødet 10. april. De korrekte mødedatoer for resten af året er: Mandag d. 10. juni heldags-studietur til Naturturisme I/S på Sydfyn Mandag d. 2. september Fredag d. 11. oktober Fredag d. 6. december Dagorden godkendt. Side 3

4 Punkt 3: Orientering fra VisitGudenaa v. Anne-Mette Knattrup ( ) Baggrund: Nyt fra vækstprojektet Gudenåen en strøm af oplevelser: Orientering om afholdte og planlagte aktiviteter samt en præsentation af VisitGudenaas brandingproces og resultater. Referat: Gunhild Øeby Nielsen orienterede om vækstprojektet Gudenåen en strøm af oplevelser, herunder VisitGudenaas brandingproces og -resultater. Vækstprojektet har nu fået sit tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen om støtte via Grøn Vækst Puljen. Projektet blev igangsat i juni 2012 og løber frem til maj Projektleder Gunhild Øeby Nielsen blev ansat i september 2012 og har kontor i Randers.. Projektet har i januar 2013 ansat Mette Hollesen som international marketingkoordinator med kontor i Ry. Vækstprojektets mål er at skabe længerevarende ophold og øget omsætning i GudenåLandet som destination. Målet skal nås via flere forskellige initiativer. Området brandes og markedsføres som en samlet destination i Danmark og på udvalgte internationale markeder VisitGudenaa deltager i messer og events i Danmark og udlandet Vækstprojektet arrangerer workshops og produktkendskabsture, der skal hjælpe det lokale turisterhverv med at skabe netværk til hinanden og sammen udvikle pakker og tilbud til turister. Hjemmesiden udvikles og målrettes løbende til turisternes behov for en sammenhængende præsentation af tilbuddene i GudenåLandet. Blandt andet indgår VisitGudenaa i en national bookingportal, hvor Gudenåen får sin egen profil. Gudenåen findes her som en søgbar destination i sig selv. Som del af det markedsføringsmateriale, som VisitGudenaa har fået produceret i samarbejde med brandbureauet Related, er der produceret en film, som kan ses her: Er man ikke allerede modtager af VisitGudenaas nyhedsbrev kan man tilmelde sig via dette link: Drøftelse: Orienteringen affødte en drøftelse om potentialet for at udvikle flere produkter at sælge. Væsentlige succeskriterier blev fremhævet: Det er vigtigt for turisten at kunne sammensætte sine ferietilbud fleksibelt. At gæsten selv skaber sin oplevelse er en kerneværdi hos netop de turister, der er Gudenåens målgruppe. Det er vigtigt for turisten at kunne få overblik over alle tilbud på den valgte destination via én bookingportal. Det er vigtigt at sammenhængen mellem tilbud også er lettilgængelig på stedet så man for eksempel som besøgende på Klostermølle nemt kan finde ud af, hvor man i forlængelse af besøget kan få en kop kaffe. Side 4

5 Forudsætningen for at kunne sælge Gudenåen til turister er, at vi til stadighed udvikler gode produkter og oplevelsesmuligheder for eksempel bedre overnatningstilbud til lystfiskere, bedre tilgængelighed på Pramdragerstien, bedre sammenhæng mellem destinationens tilbud mm. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag: Til udsendelsen af referatet er bilagt PowerPoint-slides, der beskriver resultater af VisitGudenaas brandingproces: Destination Gudenåens målgruppe, brandværdier, kernebudskaber og brand- DNA. Bilag 2: VisitGudenaas brandingproces Side 5

6 Punkt 4: Orientering fra LAG v. Mette Risager ( ) Baggrund: Nyt fra LAG erne og introduktion til LAG s arbejde og udviklingsstrategier. Referat: Mette Riisager introducerede til LAG s arbejde og udviklingsstrategier. LAG er Lokale AktionsGrupper, der fordeler midler fra EU til at udvikle landområder. Der er 95 mio. til yder- og landkommunerne (hvor staten medfinansierer) og 13,5 mio. til mellemkommuner (EUmidler, hvortil der skal findes yderligere medfinansiering til de enkelte projekter) i perioden LAG har også adgang til at søge yderligere EU-puljer. LAG er foreninger, der uddeler støtte, og bestyrelsen kan også selv være projektudførende. LAG s primære opgave er at støtte attraktive levevilkår, nye arbejdspladser og fiskeriudvikling (det sidste dog ikke i Gudenåområdet) i landområderne. LAG arbejder efter en opdeling i yder-, land-, mellem og bykommuner. Bykommuner får ingen LAG-støtte. Skanderborg er defineret som et byområde og har derfor ikke en LAG. Der er ingen yderkommuner i Gudenåområdet. I mellemkommuner er der krav om national medfinansiering, hvilket gør det svært for LAG at give erhvervsstøtte her, da kommunerne ikke kan medfinansiere direkte til erhvervsstøtteinitiativer. Den eksisterende udviklingsstrategi og organisering er berammet til Herefter nedlægges den eksisterende struktur og en ny oprettes omkring en ny udviklingsstrategi. De personer, der er involveret i LAG i dag, forventes at fortsætte arbejdet med og under den nye udviklingsstrategi. Udviklingsstrategierne godkendes i byrådene, regionen og NaturErhvervsstyrelsen. Udviklingsstrategien er for LAG erne det centrale dokument, der definerer hvilke projekter, man kan støtte. Derfor opfordres alle i GudenåSamarbejdet til at søge indflydelse på udviklingsstrategierne i LAG erne i Gudenåkommunerne, så Gudenåen og indsatsområderne i Helhedsplanen skrives ind i planerne. Det vil gøre det nemmere at samarbejde om Gudenå-projekter i den næste LAG-periode. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 6

7 Punkt 5: Orientering fra Gudenåkomitéen v. Ann Ammitzbo og Maibritt Langfeldt Sørensen (kl ) Baggrund: Gudenåkomitéen orienterer om den planlagte studietur til Sverige og om den netop færdiggjorte undersøgelse af laksefiskeriets lokaløkonomiske effekter. Indhold/ vurdering: Studietur til Sverige Gudenåkomitéen samt repræsentanter fra OplevGudenaa og VisitGudenaa tager på studietur til Mörumsåen i Sverige d maj 2013 for her at lade sig inspirere af den svenske stats vandmiljøindsatser og andre aktøres turistfremmende indsatser inden for lystfiskeri i området. Undersøgelse af laksefiskeriets lokaløkonomiske effekter COWI har ved konsulent Arne Kvist Rønnest udarbejdet en rapport for Gudenåkomitéen med titlen: Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen. Rapporten analyserer den lokaløkonomiske effekt af det lystfiskeri, der er afhængigt af udsætning af laksesmolt i Randers, Viborg og Favrskov Kommune. Gudenåkomitéen har bestilt analysen med det mål at få kvantificeret hvilken økonomisk gevinst, der opnås ved udsætning af laksesmolt. Rapporten konkluderer, at kommunernes investering i udsætning af laksesmolt kan betale sig lokaløkonomisk, og at der er stort potentiale for udvikling af lystfiskeriet langs Gudenåen. Rapporten vil indgå som del af grundlaget for Gudenå Helhedsplanens indsatsområde Lystfiskeriturisme. Referat: Ann Ammitzbo orienterede om den planlagte studietur til Sverige og om den netop færdiggjorte undersøgelse af laksefiskeriets lokaløkonomiske effekter. Side 7

8 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at resultaterne og perspektiverne i rapporten om laksefiskeri drøftes, så GudenåSamarbejdets tilbagemeldinger kan forelægges Gudenåkomitéen og indgå i det videre arbejde med en strategi for lystfiskeriturismen i Gudenåen og at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen om Gudenåkomitéens studietur blev taget til efterretning. Rapportens resultater blev drøftet og følgende tilbagemeldinger kan bibringes Gudenåkomitéen: Rapporten leverer gode argumenter for fortsat og yderligere støtte til udsætning af laksesmolt og arbejdet for at sikre en selvreproducerende bestand. Rapporten kan bruges som redskab til at inspirere og understøtte troen på at erhvervet og turismen også fortsat skal investere i lystfiskeriturismen. VisitGudenaa har allerede med det nuværende produkt adgang til et meget stort tysk marked, der savnes dog relevant overnatning for netop denne målgruppe. Rapporten har været med til at skabe en stor opmærksomhed omkring lakseudsætningen, der bl.a. betyder, at der er større tilslutning end nogensinde til Dansk Center for Vildlaks åbent hus arrangement, som i år fredag d. 19. april markerer projektets 25 års jubilæum. Randers Kommune og LAG har fået udarbejdet en rapport fra COWI med en kvalitativ vurdering af potentialet for lystfiskeri efter laks i Randers Fjord. Denne rapport peger blandt andet på potentialet i afviklingen af erhvervsfiskeri med garn i fjorden, som eventuelt kunne blive en del af Naturpark Randers Fjord-projektet. Rapport er vedhæftet som bilag til dette referat. Man kan læse mere om Naturpark Randers Fjord-projektet via dette link: Bilag: Bilag 1: Rapporten Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen, den 18. februar 2013 Bilag 3: Rapporten Potentiale for laksefiskeri i Randers Fjord, den 21. januar 2013 Side 8

9 Punkt 6: Orientering fra OplevGudenaa v. Knud Erik Hesselbjerg ( ) Baggrund: Orientering om og status for projektet OplevGudenaa. Hvor er vi i fase 1 og hvad håber vi på at kunne gennemføre i en fase 2? I fase 1 udvikles formidlingskonceptet og der bygges modeller. I fase 2 håber vi på at kunne implementere koncepter og modeller langs hele åen. Gudenaa Stier, Den blå sti, formidlings- og udstillingsfaciliteter m.v. Hvor stor en del af den samlede implementering kan/bør gennemføres i lokale partnerskaber? Referat: Knud Erik Hesselbjerg orienterede om status og fremtidsplaner for projektet OplevGudenaa. Målet er at sende en ansøgning om en fase 2 til Nordea-fonden i september Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 9

10 Punkt 7: Evaluering af GudenåKonferencen 2013 v. Anni Nørskov Mørch ( ) Baggrund: Gudenåkomitéen, VisitGudenaa og OplevGudenaa afholdt d. 31.januar 2013 GudenåKonferencen Konferencen er blevet evalueret af de tre værter, i projektledergruppen og blandt medhjælpere m.fl. og projektledergruppen har indsamlet indtryk fra deltagere og bidragydere. Økonomiske forhold: Gudenåkomitéen og VisitGudenaa har hver budgetteret med kr. til afholdelse af GudenåKonferencen. OplevGudenaa har bidraget med arbejdstimer i projektledergruppen og med genoptryk af registranten, som blev uddelt til konferencens deltagere. Gudenåkomitéen og VisitGudenaa deler udgifterne og indtægterne fra deltagerbetalingen ligeligt imellem sig. Regnskabet er endnu ikke helt afsluttet, men det tegner til, at da Gudenåkomitéen og VisitGudenaa begge har haft udgifter på ca kr. inklusive moms til konferencen, kommer begge parter ud med et regnskab med udgifter på cirka kr. mindre end budgetteret inklusive moms. Gudenåkomitéen er fritaget for moms, og har derfor udgifter for ca kr. mindre end budgetteret eksklusive moms. VisitGudenaa er momspligtige, men får dog refunderet momsbeløbet i en række tilfælde. Indhold/ vurdering: Projektledergruppen vurderer at følgende mål blev nået: - Vi fik kommunikeret, at der er sket meget siden sidste konference, at netværkets bidrag bliver brugt til noget, at der er fremdrift og samarbejde - Vi fik sået kimen til en fælles Gudenå-identitet. - Vi fik skabt et stærkt afsæt for Gudenå Helhedsplanen, StoreGudenaaDag, nye GudenaaPartnerskaber og nye turismesamarbejder. - Vi fik identificeret og skabt et relevant, engageret Gudenå netværk med de 200 tilmeldte og på sessionerne fik vi tilmeldinger til konkrete projekter og arbejdsgrupper. Projektledergruppen fremhæver følgende punkter som læring, vi kan tage med fra konferencen: - Vi har fået en større viden om snitfladerne imellem parterne i GudenåSamarbejdet og om hinandens mål og metoder samt konkrete erfaringer, som vi kan bruge i vores fælles kommunikationsplan og det kommende samarbejde. Den fælles kommunikationsplan vil med disse erfaringer som baggrund gøre fælles kommunikation nemmere at koordinere for afsenderne og mere sammenhængende for modtagerne. - Mere tid til at netværke og større mulighed for at bidrage konkret blev efterspurgt af deltagerne, hvilket vi imødekommer i de planlagte workshops og arbejdsgrupper. Side 10

11 Næste skridt - hvad skal vi bruge GudenåKonferencen 2013 til? GudenåKonferencen 2013 havde som et af sine primære formål at fungere som en optakt til det efterfølgende fokuserede arbejde i mindre grupper om konkrete projekter. Hver af konferenceværterne har fulgt op på konferencen med projekter, som hver part har orienteret om under punkt 3, 5 og 6. VisitGudenaa afholder en workshop og arrangerer inspirationsture og produktkendskabsture. OplevGudenaa fik på konferencen mange konkrete bud på aktiviteter til StoreGudenaaDag d. 17. august 2013 og på nye Partnerskabsprojekter langs åen. Gudenåkomitéen deltager i regi af GudenåSamarbejdet fortsat i arbejdet med at kvalificere indholdet i de tre indsatsområder til Helhedsplanen: Lystfiskeriturisme, Gudenå stisystemet og Gudenåens Kulturhistorie. Skal vi have en fælles GudenåKonference 2014? I så fald vurderer projektledergruppen, at målet og dermed formen vil være anderledes. Netværket af Gudenå-interesserede kunne samles om et fælles tema til et seminar, hvor programmet består af to elementer: inspiration udefra og arbejde på tværs. Nærmere beskrevet kunne man sammensætte et program med inspirationsoplæg i plenum af oplægsholdere udefra og arbejdsmøder med præsentationer af konkrete projekter, debatter og workshops i mindre grupper, hvor deltagerne selv har hovedrollen. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at foreløbige overvejelser om en eventuel ny fælles konference drøftes og at orienteringen tages til efterretning. Spørgsmålet om en fælles GudenåKonference 2014 blev drøftet, og det blev tilkendegivet at: Der er bred opbakning bag en GudenåKonference Så længe der kan samles bred interesse og skabes nye initiativer via en fælles konference støttes denne samling af de mange forskellige interessenter omkring den fælles vision om bæredygtig udvikling af GudenåLandet. GudenåKonferencen skal bruges til at skabe fælles fodslag, formidle en bred fornemmelse af de forskellige Gudenå-aktiviteter og samtidig tilgodese behovet for smalle møder og konkret deltagelse. Næste gang bør det vurderes, om konferencen skal strække sig over to dage eller én lang dag for at rumme både inspirationsoplæg i plenum og smalle og også gerne geografisk opdelte udviklingsworkshops. Side 11

12 Punkt 8: Helhedsplanens proces v. Anni Nørskov Mørch (kl ) Baggrund: Gudenå Helhedsplanen skal formulere indsatsområder inden for natur, kultur og oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i Gudenå-området. Der arbejdes med tre indsatsområder: Lystfiskeriturisme, Stisystemet og Gudenåens Kulturhistorie. Helhedsplanen skal blive til virkelighed ved at: - Samle og formidle viden om og anbefalinger til udvikling af indsatsområderne blandt andet gennem en digital kortlægning. - Sikre sammenhæng med andre eksisterende og kommende strategier. - Sætte projekter i gang. - Støtte projekter, der ligger i tråd med Helhedsplanen. Økonomiske forhold: Arbejdet med at formulere en Helhedsplan foregår i GudenåSamarbejdet, hvis budget i 2013 består af en post i Gudenåkomitéens budget. Derudover har Gudenåkomitéen ansat en projektleder til GudenåSamarbejdets sekretariat. GudenåSamarbejdets budget for 2013 foreslås fordelt på følgende poster: Budget: Post i Gudenåkomitéens budget: Vision Gudenå inkl. konference kr. Forslag til fordeling af udgiftsposter: GudenåKonferencen 2013 Styregruppemøder Studietur 10/6: Møder med arbejdsgrupper inkl. GIS Tryk af folder om Helhedsplan Hjemmeside: Diverse I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Indhold/ vurdering: Gudenå Helhedsplanen skal beskrive status og potentialer indenfor de tre indsatsområder. Sekretariatet foreslår, at disse beskrivelser udarbejdes i en proces, der kunne se ud som følger: Side 12

13 Lystfiskeriturisme En arbejdsproces i tre faser, der beskrives kronologisk her: 1: GudenåSamarbejdet inviterer en arbejdsgruppe af lystfiskerforeninger, turistforeninger og andre eksperter til at mødes og formulere anbefalinger til udvikling af lystfiskeriturismen langs Gudenåen samt bidrage til kortlægning. 2: GudenåSamarbejdet beder Gudenåkomitéens teknikergruppe samle en mindre projektgruppe af teknikere og repræsentanter for turist- og brugerperspektiverne, der på baggrund af blandt andet arbejdsgruppens anbefalinger skal formulere en projektbeskrivelse for Lystfiskeri i GudenåLandet med tidsplan, mål, budget, partnere og perspektiver, som kan bruges til at søge finansiering hos Region Midt. 3: Tildelte midler bruges til at oprette et netværk med en projektleder, der kan lave en forundersøgelse eller en detaljeret plan for projekter, der med yderligere finansiering kan udvikle lystfiskeriturismen langs Gudenåen og gerne i et samarbejde på tværs af regionen. Gudenå Stisystemet - Blå Sti faciliteterne og formidlingen til de sejlende på Gudenåen evalueres og der formuleres en projektbeskrivelse for en sammenhængende Blå Sti. - Sekretariatet samarbejder med Aarhus 2017 ved at indgå i klyngen Ruter og spor. Herved identificeres relaterede sti-projekter og mulige samarbejdspartnere om oplevelsestilbud og formidling, der bygger på stier og ruter. - Projektgruppen bag GudenåKortet kortlægger eksisterende og planlagte stier, ruter og ture. - Projektgruppen bag GudenåKortet undersøger, hvorvidt GudenåKortet også kan bruges af stisystemets brugere. Gudenåens Kulturhistorie - Projektgruppen bag GudenåKortet kortlægger kulturhistoriske aktører, steder og projekter. - Projektgruppen bag GudenåKortet undersøger, hvordan GudenåKortet kan bruges af kulturformidlere og brugere af kulturtilbud. - Sekretariatet identificerer mulige samarbejdspartnere og projekter ved at indgå i netværk med og hente inspiration fra andre beslægtede projekter f.eks. More.Creative og Aarhus Forslag til formidlingskanaler for Gudenå Helhedsplanen Gudenå Helhedsplanen 2013 formidles konkret gennem flere forskellige kanaler og med forskellige værktøjer, så den er tilgængelig for forskellige målgrupper og fungerer som et dynamisk arbejdsdokument. Sekretariatet foreslår, at der arbejdes videre med følgende kanaler til formidling af Helhedsplanen: En trykt folder om Helhedsplanen - Folderen præsenterer GudenåSamarbejdets mål om at støtte bæredygtig udvikling i Gudenålandet og Gudenå Helhedsplanens tre indsatsområder samt adresser og kontaktoplysninger for mere information. Side 13

14 - Hjemmesiden præsenterer GudenåSamarbejdet, deler en netværksdatabase/ linksamling over aktører i Gudenålandet samt præsenterer Helhedsplanen, der teknisk set er forfattet i et digitalt planprogram, DKPlan, som der linkes til. GudenåKortet - GudenåKortet et projektudviklingsværktøj, en database og formidlingskanal. Kortet er et dynamisk netbaseret kort med udvalgte oplysninger om natur, kultur, faciliteter og formidling i Gudenå-området. Kortet i sin helhed bruges af projektudviklere. Kortet bruges som formidlingskanal i form af mini-maps, dvs. små kort med udvalgte oplysninger, der er indlejret på hjemmesider. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at forslagene til Helhedsplanens proces og formidlingskanaler drøftes og at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning og spørgsmålet om formidling af Helhedsplanen via en hjemmeside, blev drøftet yderligere under punkt 9. Side 14

15 Punkt 9: Plan for GudenåSamarbejdets hjemmeside v. Anni Nørskov Mørch (kl ) Baggrund: GudenåSamarbejdet har ikke sin egen hjemmeside, men en underside under Gudenåkomitéens hjemmeside. Nu, hvor visionsarbejdsgruppen under Gudenåkomitéen er afløst af GudenåSamarbejdet pr. 14. januar 2013, planlægger sekretariatet også i henhold til den fælles kommunikationsplan at oprette en ny hjemmeside til GudenåSamarbejdet. Gudenåkomitéens hjemmeside er en del af Silkeborg Kommunes Synkron Via-system. Silkeborg Kommune overgår dog i år til et andet system, hvorfor denne hjemmeside under alle omstændigheder skal reetableres. Gudenåkomitéen har desuden også to tilknyttede sider til bådregistrering og kanoindberetning, som er en del af Skanderborg Kommunes system og som også skal flyttes herfra. GudenåSamarbejdets sekretariat huses ligesom Gudenåkomitéens sekretariat af den siddende formandskommunes Natur og Miljøafdeling, pt. Favrskov Kommune, hvorfor sekretariatet har postadresse i Hammel, adresse med og dokumentarkiv i Favrskov Kommunes intranet. Sekretariatet er derfor i dialog med it-firmaet Klean om en eventuel samlet hjemmesideløsning. Økonomiske forhold: Jævnfør udkastet til poster i budgettet for GudenåSamarbejdet 2013, der er omtalt under punkt 7, er der til en ny hjemmeside for GudenåSamarbejdet afsat kr. Gudenåkomitéen afholder udgifterne til sin eventuelle del af hjemmesideløsningen fra sit eget budget. Indhold/ vurdering: Sekretariatet foreslår, at en ny hjemmesideløsning skal give GudenåSamarbejdet en ny hjemmeside, et netbaseret dokumentarkiv og en selvstændig adresse. Ydermere ønskes det undersøgt, om der ved samme lejlighed skal oprettes en hjemmeside, der kan fungere som en fælles Gudenå-portal. De to hjemmesider præsenteres her i prioriteret rækkefølge: En ny hjemmeside for GudenåSamarbejdet oprettes i et cms-system, der er nemt at redigere og brugerorienteret i sin kommunikationsstruktur og sit design. Den nye side skal i første omgang præsentere GudenåSamarbejdet, en linksamling over Gudenå-aktører og kilder til viden om Gudenåen samt Gudenå Helhedsplanen, der teknisk set forfattes i et digitalt planprogram, DKPlan. Det digitale GudenåKort (registranten), som er ved at blive udviklet, vil blive integreret i hjemmesiden. Det undersøges, om der kan oprettes en ny hjemmeside til at fungere som en altomfattende Gudenå-portal, der linker videre til de mange Gudenå-aktørers hjemmesider. På en overskuelig måde skal portalen hjælpe enhver med interesse i et Side 15

16 aspekt af Gudenåen videre til rette hjemmeside, afhængigt af om man er turist med lyst til en gourmettur i GudenåLandet, frivillig, der vil starte et partnerskab om en ny sti, kanoudlejer med interesse i sejladsbekendtgørelsen, journalist på jagt efter baggrundsinfo og pressemeddelelser, biolog ved kommunen, lodsejer med vand i haven eller andet. Det skal afklares, hvad portalen skal omfatte; hvilke målgrupper, den skal søge at nå; hvem, der skal være afsender på siden, samt hvem, der skal oprette, finansiere og vedligeholde siden. Til orientering undersøger Gudenåkomitéens sekretariat, om Gudenåkomitéens hjemmesider, nu uden GudenåSamarbejdets underside, ved samme lejlighed skal redesignes i samme cms-system som GudenåSamarbejdet. Referat: Det blev drøftet om GudenåSamarbejdet skal have en ny selvstændig hjemmeside, og hvad hjemmesiden i så fald skulle kommunikere og til hvem. Ydermere blev idéen om en fælles Gudenå-portal drøftet. I forskellige fora har man berørt idéen om en hjemmeside, der kunne fungere som en altomfattende Gudenå-portal, der linker videre til de mange Gudenå-aktørers hjemmesider. Det rejste spørgsmålene om, behovet for og målet med en sådan portal; hvad siden skulle omfatte; hvilke målgrupper, siden skulle søge at nå; hvem, der skulle være afsender på siden, samt hvem, der skulle oprette, finansiere og vedligeholde siden. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at forslaget til en ny hjemmesideløsning, herunder forslaget om en Gudenåportal, drøftes og at orienteringen tages til efterretning. Efter drøftelse besluttes det at: Sekretariatet arbejder videre med en ny selvstændig hjemmeside for GudenåSamarbejdet, Hjemmesiden skal præsentere GudenåSamarbejdet og formidle Gudenå Helhedsplanen for de særligt interesserede i dette arbejde. Målet er ikke at markedsføre GudenåSamarbejdet over for en bredere målgruppe af borgere og turister, men at sikre en kanal, hvor projektdeltagere, samarbejdspartnere, beslutningstagere, presse og særligt interesserede borgere kan søge information om Gudenå Helhedsplanen og kontaktoplysninger til GudenåSamarbejdet. Det digitale GudenåKort (registranten), som er ved at blive udviklet, vil blive integreret i hjemmesiden. Der oprettes ikke yderligere en hjemmeside, der skal fungere som portal til alle andre Gudenå-relaterede hjemmesider, fordi antallet af aktører og aktiviteter i Gudenå-området er så omfattende, at det ville være uoverskueligt for en besøgende at orientere sig på en hjemmeside, der forsøgte at præsentere alle disse. Tilsvarende ville det være en uoverstigelig opgave at vedligeholde sådan en side. Præmissen for en portal er desuden, at man kan styre kommunikationen på nettet og blandt andet sikre at denne side ville Side 16

17 optræde øverst i alle relevante søgninger på alle søgemaskiner. På trods af søgeoptimering kan dette ikke sikres. Punkt 10: Studietur til Sydfyn, Naturturisme I/S v. Anni Nørskov Mørch (kl ) Baggrund: Sekretariatschef Rico Boye Jensen fra Naturturisme I/S bidrog med et velbesøgt oplæg på GudenåKonferencen. Sekretariatet arrangerer en studietur for GudenåSamarbejdets styregruppe d. 10. juni 2013 til Sydfyn for at besøge Naturturisme I/S. Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. ledes af en selvstændig bestyrelse og har eget sekretariat i Svendborg. skal gøre Det Sydfynske Øhav - Sydfyn, Ærø, Langeland og de 55 småøer og holme - mere attraktivt for turister og lokale beboere. tager udgangspunkt i, at turismeudvikling ikke kun handler om markedsføring, men også om at udvikle produkter - oplevelser og aktiviteter. Ved at forbedre oplevelsesmulighederne tiltrækkes nye kunder til områdets aktører. skaber vækst gennem egne handlinger, men er også et forum, som inspirerer og katalyserer andre aktørers initiativer. Læs mere her: Økonomiske forhold: Jævnfør punkt 7, vil studieturen indebære udgifter til bustur og forplejning på cirka kr. Indhold/ vurdering: Forslag til program: Kl Kl Kl Afgang med bus fra Skanderborg. Morgenmad, kaffe/ the. Svendborg. Møde med Rico Boye Jensen, biolog og sekretariatschef i Naturturisme I/S rundvisning i sekretariatet, introduktion til det daglige arbejde/ konkrete projekter og mulighed for at stille spørgsmål. Møde med Svendborgs borgmester Curt Sørensen og bestyrelsesformand for Naturturisme I/S og viceborgmester i Ærø Jørgen Otto Jørgensen introduktion til de politiske visioner bag Naturturisme I/S og processen/ tankerne bag den nuværende organisering og mulighed for at stille spørgsmål. Side 17

18 Kl Kl Kl Kl Kl Frokost og tid til at snakke med sekretariatets medarbejdere, borgmester og bestyrelsesformand. Bustur Svendborg-Faaborg. Faaborg. Møde med virksomhedsejer/e. Mulighed for at se natur/ projekt/ kraftcenter. Bustur Faaborg Skanderborg. Kaffe/the, kage og frugt. Ankomst Skanderborg. Referat: Efter dagsordenspunktet blev udsendt, er programmet blevet rettet til, som det fremgår herunder. Denne nyeste version af programmet er også blevet udsendt pr. mail efter mødet. Program: Kl Vi mødes på stationen i Skanderborg Kl Afgang med bus fra Skanderborg. Morgenmad, kaffe/ the Kl Faaborg Møde med sekretariatet og politikere på Hotel Faaborg Frokost med lokale råvarer på Hotel Faaborg Møde med partnere og aktivitetsudbydere i naturen og virksomhederne Kl Bustur Faaborg Skanderborg. Kaffe/the, kage og frugt Kl Ankomst Skanderborg Under studieturen møder vi: Sekretariatet for Naturturisme I/S Rico Boye Jensen, sekretariatschef Jens Øyås Møller, projektleder Anja Mia Haas, projektleder Jette Purup, kommunikationsmedarbejder Politikere og bestyrelse for Naturturisme I/S Hans Jørgensen, borgmester i Faaborg-Midtfyn Jørgen Otto Jørgensen, bestyrelsesformand for Naturturisme I/S og 2. viceborgmester på Ærø Partnere/aktivitetsudbydere Leif Sørensen/Ulrik Boll, naturvejledere, Trente Mølle Nicolai Birkedal, indehaver af Øhavsporten, som udbyder kurser, sælger og udlejer friluftsudstyr bl.a. kajak, cykling, SUP, dykning, undervandsjagt. Butikken sælger også fødevare-specialiteter fra Sydfyn og Øhavet. Side 18

19 Linda Stærke, indehaver af Hotel Faaborg Desuden inviteres en repræsentant for Fyns Amts Avis/Fyens Stiftstidende. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. Programmet er som nævnt udsendt efter mødet og alle er indkaldt via Outlook. Side 19

20 Punkt 12: Emner til næste møde v. Anne Neergaard (kl ) Næste møde er studieturen til Sydfyn d. 10. juni. Sekretariatet sammenfatter indtrykkene fra dagen i et kort skriftligt referat. Forslag til emner på næste dagsorden til mødet d. 2. september 2013: Gensidig orientering fra parterne, herunder orientering om StoreGudenåDag 17. august 2013 Opfølgning på studieturen til Sydfyn Status på arbejdet med Helhedsplanen Status på arbejdet med en ny hjemmeside Fælles kommunikationsplan GudenåSamarbejdet år 2014 Side 20

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1 GudenåSamarbejdet 25. november 2014 Styregruppemøde 21. november 2014 Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Tirsdag 13. maj 2014 kl. 15.00-17.30 på Viborg Rådhus Formål GudenåSamarbejdet er i færd med at udarbejde en Gudenå Helhedsplan, som blandt

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Referat fra møde i Boligsamarbejdet

Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat Onsdag den 17. april 2013 fra 16.30-18.30 hos Kollegieboligselskabet, Cortex Park 18 A, 5230 Odense M 25. april 2013 Jacob Michaelsen jm@bf-odense.dk Tlf.: 5168

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:40 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M. 3.3/ rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen,

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted:

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted: PROGRAM FOR FORLØBET Kl. 09.30 16.00 På opstartssessionen skal vi arbejde med udvalgte redskaber til at skabe værdikædesamarbejder, som kan give positiv merværdi tildin virksomhed. Dagens arbejde skal

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenaa)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenaa) Resultatkontrakt Vedrørende Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenaa) Projektperiode: 1. juni 2012 31. maj 2014 Journalnummer: 1 33 76 23 13 11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 04.02.2016 Ref.... : Cbs Politisk styregruppemøde Liv i Lundtofte Mødedato. : 28.01.2016 Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J

Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Referat Aarhus Uddannelsesråd Dato for referat: 30. oktober 2012 Mødedato: 23. oktober 2012 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Deltagere: Afbud: Referent: Kopi til: Medlemmer af Uddannelsesrådet

Læs mere

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet.

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet. Til Følgegruppen SKOV- OG NATURSTYRELSEN Fyn J.nr. Ref. abo Den 9. oktober 2009 Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde Vedlagt følger referat fra mødet. Tidsplan og dermed detailplanlægning af borgerinddragelsesprocessen

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Titel: Formål: Projektbeskrivelse:

Titel: Formål: Projektbeskrivelse: Titel: Ungebyråd. Formål: Ungebyrådet har til formål at tilbyde de unge i Esbjerg Kommune et organ, hvor de kan få medindflydelse på politiske beslutningsprocesser, der vedrører de unge selv. Samtidig

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødested: Videnparken Mødetidspunkt: Kl. 15:30-19:30 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse: Baggrund Undersøgelse af muligheder

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Tirsdag den 04-12-2007 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Jens Munk, Karen Strandhave, Bruno Hansen, Arne Ebsen Afbud: Lise-Lotte

Læs mere