Gældende pr. 1. august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende pr. 1. august 2013"

Transkript

1 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). NB: Udskillelsen af kvælstof (ab dyr) er angivet som total med fordelingen på fast gødning og urin i parentes. Emissionen af ammoniak er angivet som total i stald og lager samt bidrag fra stald henholdsvis lager i parentes. Indholdet af er beregnet ud fra gødningens indhold af total N samt de NH 4 -procenter, der er angivet i DJF-rapport Husdyrbrug, nr. 36, Vær opmærksom på, at værdierne for volumen og tørstofprocenter er vejledende værdier

2 Slagtesvin, 1 stk. produceret, Forudsætninger: Ab dyr, udskilt i alt: 75 kg tilvækst Tilvækst 75 kg Mængde 0,47 ton (32 kg til 107 kg levende vægt = FE s pr. kg tilvækst 2,86 FE s N 2,84 kg (0,96+1,88) 32 kg til 82 kg slagtevægt) Råprotein pr. FE s 147,4 g P 0,62 kg (levende vægt = 1,31* slagtevægt) Fosfor pr. FE s 4,8 g K 1,34 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg 2 Kg Delvis spaltegulv med 50-75% fast gulv 0,52 6,6 2,57 1,92 0,619 1,37 4,98 3,73 1,20 2,66 0,28 (0,24+0,04) Delvis spaltegulv med 25-49% fast gulv 0,52 6,6 2,49 1,87 0,619 1,37 4,84 3,63 1,20 2,66 0,36 (0,32+0,04) Fuldspaltegulv 0,52 6,1 2,35 1,76 0,617 1,34 4,54 3,40 1,19 2,58 0,49 (0,45+0,04) Drænet gulv + spalter (33/67) 0,52 6,1 2,41 1,81 0,617 1,34 4,65 3,48 1,19 2,58 0,43 (0,39+0,04) Fast gulv Staldgødning 0,10 23,0 0,92 0,32 0,497 0,88 9,33 3,27 5,02 8,86 Ajle 0,33 2,0 0,93 0,83 0,128 0,62 2,77 2,49 0,38 1,87 0,89 (0,51+0,39), opdelt 0,09 33,0 0,96 0,24 0,329 1,11 11,18 2,80 3,84 12,92 lejeareal 0,32 4,9 1,23 0,92 0,309 0,67 3,82 2,86 0,96 2,07 0,52 (0,38+0,14) 0,17 33,0 1,92 0,48 0,658 2,21 11,18 2,80 3,84 12,92 0,66 (0,43+0,24) Korrektion for afvigende vægtinterval: Der korrigeres med følgende faktor: for kvælstof: (slutvægt startvægt) x (13,77+ 0,1733 x (slutvægt + startvægt)) / 2839 for fosfor: (slutvægt startvægt) x (4, ,0275 x (slutvægt + startvægt)) / 617 Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning: Der korrigeres med følgende faktor: ((kg foder pr. produceret gris x kg N pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) / 2,839 eller ((FE sv pr. produceret svin x g råprotein pr. FE sv /6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) / 2,839 Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning: Der korrigeres med følgende faktor: ((kg foder pr. produceret gris x kg P pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,617 eller ((FE sv pr. produceret svin x g fosfor pr. FE sv /1000) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,617

3 1 årsso med 28,8 grise til 7,2 kg Normalt fordeler foderforbruget fra en årsso sig med 70% i løbe- og drægtighedsstalden og 30% i farestalden. Gødningsproduktionen er derfor opdelt på et bidrag fra løbeog drægtighedsstalden og et bidrag fra farestalden. De to bidrag adderes for at få produktionen fra 1 årsso. Forudsætninger: FE s pr. årsso Råprotein pr. FE s Fosfor pr. FE s Fravænningsalder ,4 g 4,8 g 28 dage Ab dyr (total), udskilt pr. årsso: Mængde 3,99 ton N 25,6 kg (6,6+19,0) P 5,57 kg K 10,1 kg Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald: Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg 3 Kg Individuel opstaldning, delvis spaltegulv 4,07 4,5 15,88 11,91 3,900 7,10 3,90 2,92 0,96 1,74 2,02 (1,73+0,29) Individuel opstaldning, fuldspaltegulv 4,07 4,5 15,10 11,32 3,900 7,10 3,71 2,78 0,96 1,74 2,79 (2,53+0,27) Individuel opstaldning, Staldgødning 0,53 23,0 4,56 1,60 2,602 4,23 8,64 3,02 4,93 8,02 fast gulv Ajle 1,78 2,5 8,08 7,27 1,333 3,62 4,54 4,09 0,75 2,03 4,77 (2,79+1,98) Løsgående, dybstrøelse + 0,68 33,0 4,83 1,21 1,449 5,85 7,16 1,79 2,15 8,67 spaltegulv 2,23 5,5 10,38 7,78 2,613 4,76 4,65 3,49 1,17 2,13 2,86 (2,31+0,55) Løsgående, dybstrøelse + 0,68 33,0 4,83 1,21 1,449 5,85 7,16 1,79 2,15 8,67 fast gulv 2,23 5,5 10,12 7,59 2,613 4,76 4,53 3,40 1,17 2,13 3,12 (2,58+0,55) Løsgående, dybstrøelse 1,79 33,0 14,17 3,54 4,316 16,13 7,92 1,98 2,41 9,01 3,76 (2,68+1,07) Løsgående, delvis spaltegulv 4,79 4,5 15,66 11,74 3,923 7,60 3,27 2,45 0,82 1,59 2,41 (2,13+0,28) Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning: Der korrigeres relativt med følgende faktor: ((kg foder pr. årsso x kg N pr. kg foder) - 1,98 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst)) / 25,56 eller ((FE pr. årsso x g råprotein pr. FE /6250) - 1,98 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst)) / 25,56 Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning: Der korrigeres relativt med følgende faktor: ((kg foder pr. årsso x kg P pr. kg foder) - 0,58 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst)) / 5,57 eller ((FE pr. årsso x g P pr. FE /1000) - 0,58 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst)) / 5,57

4 Bidrag fra farestald: Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kassestier, delvis spaltegulv Kassestier, fuldspaltegulv Friland, fareperiode Kg 1,73 4,5 6,80 5,10 1,672 3,04 3,93 2,95 0,97 1,76 0,86 (0,74+0,12) 1,73 4,5 6,08 4,56 1,672 3,04 3,52 2,64 0,97 1,76 1,59 (1,48+0,11) 1,29 7,7 8,37 0,00 1,830 3,27 6,52 0,00 1,42 2,55 4

5 1 smågris, 7,2-32 kg Forudsætninger: Ab dyr, udskilt i alt: Tilvækst 24,8 kg Mængde 0,10 ton FE s pr. kg tilvækst 1,96 N 0,51 kg (0,20+0,31) Råprotein pr. FE s 162,5 g P 0,14 kg Fosfor pr. FE s 5,3 g K 0,29 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Toklimastald, delvis spaltegulv 0,138 5,0 0,48 0,36 0,137 0,30 3,46 2,59 0,99 2,17 0,04 (0,03+0,01) Fuldspaltegulv 0,132 4,6 0,43 0,32 0,136 0,29 3,26 2,44 1,03 2,16 0,08 (0,07+0,01) Drænet gulv + spalter (50/50) 0,138 4,4 0,44 0,33 0,136 0,29 3,18 2,38 0,99 2,07 0,07 (0,06+0,01) Fast gulv Staldgødning 0,019 23,0 0,17 0,06 0,106 0,19 9,16 3,21 5,69 10,01 Ajle 0,075 1,9 0,13 0,12 0,031 0,13 1,76 1,58 0,42 1,73 0,19 (0,11+0,07) 0,027 33,0 0,32 0,08 0,144 0,45 11,80 2,95 5,38 16,80 0,13 (0,08+0,06) Korrektion for afvigende vægtinterval: Der korrigeres relativt med følgende faktor: for kvælstof: (slutvægt startvægt) x (13,77 + 0,1733 x (slutvægt + startvægt)) / 510 for fosfor: (slutvægt startvægt) x (4, ,0275 x (slutvægt + startvægt)) / 136 Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning: Der korrigeres relativt med følgende faktor: ((kg foder pr. produceret gris x kg N pr. kg foder) - ((afgangsvægt - fravænningsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)) / 0,510 eller ((FE sv pr. produceret gris x g råprotein pr. FE sv / ((afgangsvægt - fravænningsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)) / 0,510 Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning: Der korrigeres relativt med følgende faktor: ((kg foder pr. produceret gris x kg produceret gris x kg P pr. kg foder) - ((afgangsvægt - fravænningsvægt) x 0,0049 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,136 eller ((FE sv pr. produceret gris x g P pr. FE sv /1000) - ((afgangsvægt - fravænningsvægt) x 0,0049 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,136 5

6 1 årsko, tung race Forudsætninger: Mælkeydelse, kg mælk/årsko 9374 Mælkeprotein, kg/årsko 319 Mælkeprotein, % 3,40 FE pr. årsko 6998 Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE Fodereffektivitet, % ,15 83,0 Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 24,4 ton N 140,9 kg (75,1+65,8) P 19,6 kg K 89,9 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 11,05 20,0 66,14 16,54 17,834 28,13 5,98 1,50 1,61 2,54 Ajle 14,11 3,4 57,07 51,36 1,975 67,22 4,04 3,64 0,14 4,76 11,86 (6,58+5,28) Bindestald med riste 29,26 8,7 136,72 82,03 19,809 95, ,05 (3,95+2,10) Sengestald med fast gulv 29,02 8,0 126,57 75,94 19,640 91, ,95 (13,16+1,79) Sengestald med spalter (kanal, linespil) 29,02 8,0 131,66 79,00 19,640 91, ,87 (7,90+1,97) Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 29,02 8,0 129,12 77,47 19,640 91, ,41 (10,53+1,88) Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb * ) 29,02 8,0 134,20 80,52 19,640 91, ,32 (5,27+2,06) (hele arealet) 15,64 30,0 146,84 29,37 22, ,78 9,39 1,88 1,41 9,26 10,04 (8,45+1,59), lang ædeplads med 12,36 28,7 92,32 18,46 13,843 99, fast gulv 12,71 6,9 50,38 30,23 7,822 35, ,05 (10,34+1,71), lang ædeplads med 12,36 28,7 92,32 18,46 13,843 99, spalter (kanal, linespil) 12,71 6,9 52,42 31,45 7,822 35, ,02 (8,23+1,79), lang ædeplads med 12,36 28,7 92,32 18,46 13,843 99, spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 12,71 6,9 51,40 30,84 7,822 35, ,03 (9,29+1,75) *) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet. 6

7 For hver 100 kg energikorrigeret mælk (EKM), som produceres mere eller mindre end 9517 kg EKM pr. årsko, tillægges eller fratrækkes 0,55 % af kvælstoffet og fosforet i gødningen. Korrektion af N-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250) - (kg mælk pr. årsko x % protein i mælk/638) - 1,73) / 140,91 Korrektion for P-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. årsko x g P/FE/1000) - (kg mælk pr. årsko x 0,00096) - 0,49) / 19,56 7

8 1 årsko, Jersey Forudsætninger: Mælkeydelse, kg mælk/årsko 6665 Mælkeprotein, kg/årsko 274 Mælkeprotein, % 4,11 FE pr. årsko 5956 Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE: Fodereffektivitet, % ,15 84,0 Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 20,3 ton N 119,9 kg (63,9+56,0) P 17,2 kg K 78,6 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 9,21 20,0 56,25 14,06 15,781 23,82 6,10 1,53 1,71 2,59 Ajle 11,76 3,4 48,56 43,70 1,643 59,35 4,13 3,72 0,14 5,05 10,09 (5,60+4,49) Bindestald med riste 24,39 8,7 116,29 69,77 17,425 83, ,15 (3,36+1,79) Sengestald med fast gulv 24,07 8,0 107,63 64,58 17,277 79, ,72 (11,20+1,52) Sengestald med spalter (kanal, linespil) 24,07 8,0 111,96 67,17 17,277 79, ,40 (6,72+1,68) Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 24,07 8,0 109,79 65,88 17,277 79, ,56 (8,96+1,60) Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb * ) 24,07 8,0 114,12 68,47 17,277 79, ,23 (4,48+1,75) (hele arealet) 13,03 30,0 124,62 24,92 19, ,37 9,56 1,91 1,48 9,54 8,54 (7,19+1,35), lang ædeplads med 10,00 28,7 77,79 15,56 12,016 83, fast gulv 10,59 6,9 42,87 25,72 6,885 31, ,25 (8,80+1,45), lang ædeplads med 10,00 28,7 77,79 15,56 12,016 83, spalter (kanal, linespil) 10,59 6,9 44,60 26,76 6,885 31, ,51 (7,00+1,51), lang ædeplads med 10,00 28,7 77,79 15,56 12,016 83, spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 10,59 6,9 43,73 26,24 6,885 31, ,38 (7,90+1,48) *) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet. 8

9 For hver 100 kg energikorrigert mælk (EKM), som produceres mere eller mindre end 8594 kg EKM pr. årsko, tillægges eller fratrækkes 0,67 % af kvælstoffet og fosforet i gødningen. Korrektion af N-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250) - (kg mælk pr. årsko x % protein i mælk/638) - 1,08) / 119,89. Korrektion af P-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. årsko x g P/FE/1000) - (kg mælk pr. årsko x 0,00108) - 0,31) / 17,21 9

10 Årsopdræt, 0-6 mdr., småkalv, tung race. Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt (småkalve) er beregnet på baggrund af 365 foderdage Forudsætninger: Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE Tung race ,90 Jersey ,90 Ab dyr, udskilt i alt: Mængde, ton N, kg P, kg K, kg Tung race 2,46 26,7 (7,8+18,9) 2,96 17,1 Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Jersey 1,84 20,00 (5,8+14,2) 2,22 12,8 (hele arealet) 1,89 30,0 26,68 5,34 3,276 23,98 14,10 2,82 1,73 12,67 1,89 (1,60+0,29) + kort ædeplads med fast gulv 1,89 30,0 26,68 5,34 3,276 23,98 14,10 2,82 1,73 12,67 1,89 (1,60+0,29) Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.): Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0729) + 1,93) / 2,37. 10

11 Årsopdræt, 0-6 mdr., småkalv, Jersey. Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt (småkalve) er beregnet på baggrund af 365 foderdage Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg (hele arealet) 1,48 30,0 20,13 4,03 2,473 18,33 13,55 2,71 1,67 12,34 1,42 (1,20+0,22) + kort ædeplads med fast gulv 1,48 30,0 20,13 4,03 2,473 18,33 13,55 2,71 1,67 12,34 1,42 (1,20+0,22) Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.): Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0576) + 1,46) / 1,81. 11

12 Årsopdræt 6 mdr. til kælvning (27 mdr.), kvier og stude, tung race. Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt er beregnet på baggrund af 365 foderdage. Forudsætninger: Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE ,04 Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 5,68 ton N 50,4 kg (16,6+33,8) P 6,57 kg K 48,7 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 4,51 18,2 21,10 5,28 6,088 16,54 4,67 1,17 1,35 3,66 Ajle 3,17 3,4 23,26 20,93 0,601 34,68 7,35 6,61 0,19 10,96 5,15 (3,39+1,77) Bindestald med riste 7,22 12,3 48,14 28,88 6,689 51,22 6,66 4,00 0,93 7,09 3,11 (2,03+1,08) Sengestald med fast gulv 6,44 12,3 43,05 25,83 6,620 49,72 6,68 4,01 1,03 7,72 7,69 (6,77+0,92) Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) 6,44 12,3 45,67 27,40 6,620 49,72 7,09 4,25 1,03 7,72 5,08 (4,06+1,01) Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) 6,44 12,3 44,36 26,62 6,620 49,72 6,89 4,13 1,03 7,72 6,38 (5,42+0,97) Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb * ) 6,44 12,3 46,98 28,19 6,620 49,72 7,29 4,38 1,03 7,72 3,77 (2,71+1,06), hele arealet 5,52 30,0 52,62 10,52 7,493 68,66 9,54 1,91 1,36 12,45 3,59 (3,02+0,57) + kort ædeplads med fast gulv 4,88 30,0 51,53 10,31 7,340 65,34 10,55 2,11 1,50 13,38 3,58 (3,02+0,56), lang ædeplads med 4,20 30,0 33,11 6,62 4,710 45,85 7,89 1,58 1,12 10,93 fast gulv 2,65 11,0 17,09 10,25 2,630 19,49 6,45 3,87 0,99 7,36 5,25 (4,52+0,73), lang ædeplads med 4,20 30,0 33,11 6,62 4,710 45,85 7,89 1,58 1,12 10,93 spalter (kanal, linespil) 2,65 11,0 18,13 10,88 2,630 19,49 6,85 4,11 0,99 7,36 4,20 (3,44+0,76), lang ædeplads med 4,20 30,0 33,11 6,62 4,710 45,85 7,89 1,58 1,12 10,93 spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 2,65 11,0 17,61 10,57 2,630 19,49 6,65 3,99 0,99 7,36 4,73 (3,98+0,74) Spaltegulvbokse 7,28 10,0 44,02 26,41 6,574 48,72 6,05 3,63 0,90 6,69 6,38 (5,42+0,97) *) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet. Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.): Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0729) + 1,93) / 4,34. 12

13 Årsopdræt, 6 mdr. til kælvning (25 mdr.), Forudsætninger: Ab dyr, udskilt i alt: kvier og stude, Jersey. Antal FE 1571 Mængde 4,26 ton Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt er Råprotein, g pr. FE 172 N 37,9 kg (12,4+25,5) beregnet på baggrund af 365 foderdage. Ford. råprotein, g pr. FE 122 P 4,95 kg Fosfor, g pr. FE 4,04 K 36,5 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 3,36 18,6 16,26 4,07 4,592 12,93 4,84 1,21 1,37 3,85 Ajle 2,56 3,1 17,08 15,37 0,450 25,61 6,66 6,00 0,18 9,99 3,89 (2,54+1,34) Bindestald med riste 5,31 12,7 36,20 21,72 5,043 38,54 6,82 4,09 0,95 7,26 2,34 (1,53+0,81) Sengestald med fast gulv 4,64 12,7 32,31 19,38 4,981 37,21 6,97 4,18 1,07 8,03 5,78 (5,09+0,69) Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) 4,64 12,7 34,27 20,56 4,981 37,21 7,39 4,44 1,07 8,03 3,82 (3,05+0,76) Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) 4,64 12,7 33,29 19,97 4,981 37,21 7,18 4,31 1,07 8,03 4,80 (4,07+0,73) Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb * ) 4,64 12,7 35,26 21,15 4,981 37,21 7,60 4,56 1,07 8,03 2,83 (2,04+0,80), hele arealet 4,45 30,0 40,07 8,01 5,717 53,16 9,00 1,80 1,28 11,94 2,70 (2,27+0,43) + kort ædeplads med fast gulv 3,82 30,0 38,97 7,79 5,564 49,84 10,20 2,04 1,46 13,04 2,69 (2,27+0,42), lang ædeplads med 3,31 30,0 25,14 5,03 3,583 35,22 7,61 1,52 1,08 10,66 fast gulv 2,10 10,4 12,83 7,70 1,980 14,62 6,11 3,67 0,94 6,96 3,95 (3,40+0,55), lang ædeplads med 3,31 30,0 25,14 5,03 3,583 35,22 7,61 1,52 1,08 10,66 spalter (kanal, linespil) 2,10 10,4 13,62 8,17 1,980 14,62 6,48 3,89 0,94 6,96 3,16 (2,58+0,58), lang ædeplads med 3,31 30,0 25,14 5,03 3,583 35,22 7,61 1,52 1,08 10,66 spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 2,10 10,4 13,23 7,94 1,980 14,62 6,30 3,78 0,94 6,96 3,55 (2,99+0,56) Spaltegulvbokse 5,46 10,0 33,06 19,84 4,951 36,55 6,06 3,63 0,91 6,69 4,80 (4,07+0,73) *) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet. Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.): Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0576) + 1,46) /3,25. 13

14 1 produceret tyrekalv, 0-6 mdr., tung race Forudsætninger: Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE Indgangsvægt, kg Afgangsvægt, kg Tilvækst, kg pr. mdr , Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 1,28 ton N 11,6 kg (4,16+7,45) P 1,20 kg K 8,89 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg (hele arealet) 0,96 30,0 11,74 2,35 1,353 12,33 12,26 2,45 1,41 12,87 0,82 (0,70+0,13) + kort ædeplads med fast gulv 0,96 30,0 11,74 2,35 1,353 12,33 12,26 2,45 1,41 12,87 0,82 (0,70+0,13) Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt (kg): (1,825 x (vægt, afgang vægt, ind) + 0,00605 x ((vægt, afgang) 2 (vægt, ind) 2 )) / 612 Korrektion for afvigende tilvækst, fodermængde og sammensætning: for kvælstof: ((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang * g råprotein pr. FE/6250 (kg tilvækst * 0,0285)) / 11,6 for fosfor: ((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang * g fosfor pr. FE/1000 (kg tilvækst * 0,0085)) / 1,2 14

15 1 produceret tyrekalv, 0-6 mdr., Jersey Forudsætninger: Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE Indgangsvægt, kg Afgangsvægt, kg Tilvækst, kg pr. mdr , Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 0,91 ton N 8,53 kg (2,97+5,56) P 0,92 kg K 6,36 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt (kg): (2,308 x (vægt, afgang vægt, ind) + 0,00676 x ((vægt, afgang) 2 (vægt, ind) 2 )) / 415 Korrektion for afvigende tilvækst, fodermængde og sammensætning: for kvælstof: ((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang * g råprotein pr. FE/6250 (kg tilvækst * 0,0285)) / 8,5 for fosfor: ((FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang * g fosfor pr. FE/1000 (kg tilvækst * 0,0085)) / 0,9 Kg (hele arealet) 0,74 30,0 8,69 1,74 1,050 9,11 11,75 2,35 1,42 12,31 0,61 (0,51+0,09) + kort ædeplads med fast gulv 0,74 30,0 8,69 1,74 1,050 9,11 11,75 2,35 1,42 12,31 0,61 (0,51+0,09) 15

16 Ungtyre, 6 mdr. til slagtning (440 kg), tung race, (1 produceret ungtyr) Forudsætninger: Tilvækst, kg Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE Indgangsvægt, kg Afgangsvægt, kg Tilvækst, kg pr. mdr , Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 2,82 ton N 24,3 kg (8,2+16,1) P 3,79 kg K 12,4 kg Mængden ab lager Ton Tørstof Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 1,97 20,6 12,38 3,09 3,539 7,13 6,30 1,57 1,80 3,63 Ajle 1,43 3,1 9,14 8,23 0,340 7,11 6,39 5,75 0,24 4,97 2,54 (1,61+0,93) Bindestald med riste 3,40 12,8 23,46 14,08 3,878 14,24 6,91 4,15 1,14 4,19 1,48 (0,97+0,51) Sengestald med fast gulv 2,94 12,3 20,90 12,54 3,826 13,11 7,10 4,26 1,30 4,45 3,66 (3,22+0,44) Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) 2,94 12,3 22,14 13,29 3,826 13,11 7,52 4,51 1,30 4,45 2,42 (1,93+0,48) Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) 2,94 12,3 21,52 12,91 3,826 13,11 7,31 4,39 1,30 4,45 3,04 (2,58+0,46) Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb * ) 2,94 12,3 22,77 13,66 3,826 13,11 7,73 4,64 1,30 4,45 1,79 (1,29+0,50), hele arealet 2,55 30,0 25,34 5,07 4,230 21,87 9,93 1,99 1,66 8,57 1,73 (1,46+0,27) + kort ædeplads med fast gulv 2,27 30,0 24,84 4,97 4,161 20,37 10,96 2,19 1,84 8,99 1,73 (1,46+0,27), lang ædeplads med 1,92 30,0 15,88 3,18 2,633 15,17 8,26 1,65 1,37 7,90 fast gulv 1,41 8,9 8,26 4,95 1,517 4,94 5,85 3,51 1,08 3,51 2,51 (2,16+0,35), lang ædeplads med 1,92 30,0 15,88 3,18 2,633 15,17 8,26 1,65 1,37 7,90 spalter (kanal, linespil) 1,41 8,9 8,76 5,25 1,517 4,94 6,21 3,72 1,08 3,51 2,01 (1,65+0,36), lang ædeplads med 1,92 30,0 15,88 3,18 2,633 15,17 8,26 1,65 1,37 7,90 spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 1,41 8,9 8,51 5,10 1,517 4,94 6,03 3,62 1,08 3,51 2,26 (1,91+0,36) Spaltegulvbokse 3,11 10,1 21,27 12,76 3,792 12,36 6,84 4,11 1,22 3,98 3,04 (2,58+0,46) *) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet. 16

17 Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt kg). Der korrigeres med følgende faktor: (1,825 x (vægt, afgang vægt, ind) + 0,00605 x (vægt, afgang 2 vægt, ind 2 )) / 1280 Korrektion af N-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang x g råprotein pr. FE/6250) - (kg tilvækst x 0,0245)) / 24,3 Korrektion af P-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang x g P/FE/1000) - (kg tilvækst x 0,0072)) / 3,8 17

18 Ungtyre, 6 mdr. til slagtning (328 kg) Jersey, (1 prod. ungtyr) Forudsætninger: Tilvækst, kg Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE Indgangsvægt, kg Afgangsvægt, kg Tilvækst, kg pr. mdr , Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 2,22 ton N 18,9 kg (6,5+12,4) P 2,91 kg K 9,71 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning pct. Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 1,51 21,2 9,74 2,43 2,721 5,66 6,44 1,61 1,80 3,74 Ajle 1,12 3,1 7,00 6,30 0,262 5,55 6,26 5,63 0,23 4,96 1,97 (1,24+0,73) Bindestald med riste 3,18 10,8 18,26 10,95 2,983 11,21 5,74 3,44 0,94 3,52 1,14 (0,75+0,40) Sengestald med fast gulv 2,20 12,7 16,23 9,74 2,937 10,21 7,38 4,43 1,34 4,64 2,83 (2,49+0,34) Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil) 2,20 12,7 17,19 10,32 2,937 10,21 7,82 4,69 1,34 4,64 1,87 (1,49+0,37) Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) 2,20 12,7 16,71 10,03 2,937 10,21 7,60 4,56 1,34 4,64 2,35 (1,99+0,36) Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb * ) 2,20 12,7 17,68 10,61 2,937 10,21 8,04 4,82 1,34 4,64 1,38 (1,00+0,39), hele arealet 1,97 30,0 19,65 3,93 3,248 16,96 10,00 2,00 1,65 8,63 1,35 (1,13+0,21) + kort ædeplads med fast gulv 1,73 30,0 19,24 3,85 3,191 15,71 11,14 2,23 1,85 9,10 1,34 (1,13+0,21), lang ædeplads med 1,45 30,0 12,25 2,45 2,014 11,58 8,47 1,69 1,39 8,01 fast gulv 1,18 8,4 6,43 3,86 1,166 3,88 5,46 3,28 0,99 3,30 1,94 (1,68+0,27), lang ædeplads med 1,45 30,0 12,25 2,45 2,014 11,58 8,47 1,69 1,39 8,01 spalter (kanal, linespil) 1,18 8,4 6,81 4,09 1,166 3,88 5,79 3,47 0,99 3,30 1,56 (1,28+0,28), lang ædeplads med 1,45 30,0 12,25 2,45 2,014 11,58 8,47 1,69 1,39 8,01 spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 1,18 8,4 6,62 3,97 1,166 3,88 5,63 3,38 0,99 3,30 1,75 (1,48+0,27) Spaltegulvbokse 2,52 9,8 16,54 9,93 2,914 9,71 6,56 3,94 1,16 3,85 2,35 (1,99+0,36) *) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5% af gangarealet. 18

19 Korrektion for afvigende afgangsvægt. Der korrigeres med følgende faktor: (2,308 x (vægt, afgang vægt, ind) + 0,00676 x (vægt, afgang 2 vægt, ind 2 )) / 1008 Korrektion for N-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang x g råprotein pr. FE/6250) - (kg tilvækst x 0,0245)) / 18,9 Korrektion af P-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor: ((FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang x g P/FE/1000) - (kg tilvækst x 0,0072)) / 2,9 19

20 Ammekøer, 1 årsko under 400 kg Forudsætninger: Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr årsko * g råprotein pr FE/6250) 6,78) / 43,64 Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr årsko * g P pr FE/1000) 1,35) / 4,14 1) Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald. 2) Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden ,6 Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 5,08 ton N 43,6 kg (13,5+30,1) P 4,14 kg K 44,0 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning 1) pct. 2) Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 2,61 22,8 14,55 3,64 3,724 10,25 5,58 1,40 1,43 3,93 Ajle 2,86 3,8 23,74 21,37 0,479 35,08 8,31 7,48 0,17 12,28 4,41 (3,01+1,40) Bindestald med riste 5,50 12,1 41,33 24,80 4,202 45,33 7,51 4,51 0,76 8,24 2,77 (1,81+0,96) (hele arealet) 6,99 30,0 44,36 8,87 4,767 57,59 6,35 1,27 0,68 8,24 3,10 (2,62+0,48) (kort ædeplads med fast gulv) 6,42 30,0 43,80 8,76 4,689 55,88 6,83 1,37 0,73 8,71 3,09 (2,62+0,47), lang ædeplads med fast 4,88 30,0 27,29 5,46 2,954 36,59 5,59 1,12 0,61 7,50 gulv 3,35 6,9 14,72 8,83 1,656 17,59 4,39 2,63 0,49 5,25 4,60 (3,98+0,62), lang ædeplads med 4,88 30,0 27,29 5,46 2,954 36,59 5,59 1,12 0,61 7,50 spalter (kanal, liniespil) 3,35 6,9 15,65 9,39 1,656 17,59 4,67 2,80 0,49 5,25 3,67 (3,02+0,66), lang ædeplads med 4,88 30,0 27,29 5,46 2,954 36,59 5,59 1,12 0,61 7,50 spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 3,35 6,9 15,18 9,11 1,656 17,59 4,53 2,72 0,49 5,25 4,14 (3,50+0,64) 20

21 Ammekøer, 1 årsko kg Forudsætninger: Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE ,6 Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 7,35 ton N 63,6 kg (19,6+44,0) P 6,06 kg K 63,8 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning 1) pct. 2) Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 3,72 22,8 20,63 5,16 5,403 14,22 5,54 1,39 1,45 3,82 Ajle 4,17 3,8 35,17 31,65 0,739 51,39 8,42 7,58 0,18 12,31 6,42 (4,40+2,02) Bindestald med riste 7,88 12,1 60,19 36,11 6,142 65,61 7,64 4,58 0,78 8,33 4,05 (2,64+1,41) (hele arealet) 9,59 30,0 64,11 12,82 6,895 81,95 6,68 1,34 0,72 8,54 4,51 (3,82+0,69) (kort ædeplads med fast gulv) 8,83 30,0 63,36 12,67 6,791 79,68 7,18 1,44 0,77 9,03 4,50 (3,82+0,68), lang ædeplads med fast 6,67 30,0 39,36 7,87 4,263 51,90 5,90 1,18 0,64 7,78 gulv 4,85 6,9 21,45 12,87 2,423 25,52 4,42 2,65 0,50 5,26 6,72 (5,81+0,90), lang ædeplads med 6,67 30,0 39,36 7,87 4,263 51,90 5,90 1,18 0,64 7,78 spalter (kanal, liniespil) 4,85 6,9 22,81 13,68 2,423 25,52 4,70 2,82 0,50 5,26 5,36 (4,40+0,95), lang ædeplads med 6,67 30,0 39,36 7,87 4,263 51,90 5,90 1,18 0,64 7,78 spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 4,85 6,9 22,13 13,28 2,423 25,52 4,56 2,74 0,50 5,26 6,04 (5,11+0,93) Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr årsko * g råprotein pr FE/6250) 9,33) / 63,62 Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr årsko * g P pr FE/1000) 1,89) / 6,06 1) Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald. 2) Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden. 21

22 Ammekøer, 1 årsko over 600 kg Forudsætninger: Antal FE Råprotein, g pr. FE Ford. råprotein, g pr. FE Fosfor, g pr. FE ,6 Ab dyr, udskilt i alt: Mængde 8,33 ton N 72,4 kg (22,2+50,2) P 6,91 kg K 72,5 kg Mængden ab lager Ton Tørstof, Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Staldsystem Gødningstype gødning 1) pct. 2) Kg N Kg Kg Bindestald med grebning Staldgødning 4,15 22,8 22,66 5,66 6,065 15,15 5,47 1,37 1,46 3,66 Ajle 4,80 3,8 40,80 36,72 0,926 59,11 8,51 7,66 0,19 12,32 7,29 (5,02+2,27) Bindestald med riste 8,81 12,1 68,41 41,05 6,991 74,27 7,77 4,66 0,79 8,43 4,62 (3,01+1,60) (hele arealet) 10,06 30,0 72,15 14,43 7,744 90,61 7,17 1,43 0,77 9,01 5,12 (4,34+0,78) (kort ædeplads med fast gulv) 9,30 30,0 71,40 14,28 7,639 88,34 7,68 1,54 0,82 9,50 5,12 (4,34+0,77), lang ædeplads med fast 6,95 30,0 44,18 8,84 4,772 57,09 6,36 1,27 0,69 8,21 gulv 5,50 6,9 24,40 14,64 2,763 28,98 4,44 2,66 0,50 5,27 7,65 (6,62+1,02), lang ædeplads med 6,95 30,0 44,18 8,84 4,772 57,09 6,36 1,27 0,69 8,21 spalter (kanal, liniespil) 5,50 6,9 25,95 15,57 2,763 28,98 4,72 2,83 0,50 5,27 6,10 (5,02+1,08), lang ædeplads med 6,95 30,0 44,18 8,84 4,772 57,09 6,36 1,27 0,69 8,21 spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 5,50 6,9 25,18 15,11 2,763 28,98 4,58 2,75 0,50 5,27 6,87 (5,82+1,05) Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr årsko * g råprotein pr FE/6250) 10,29) / 72,41 Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr årsko * g P pr FE/1000) 2,10) / 6,91 1) Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald. 2) Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden. 22

23 Slagtefjerkræ. Forudsætninger Foder pr. produc. dyr, kg Tilvækst, kg Protein i foder, pct. Fosfor i foder, pct. Kalium i foder, pct. Ab dyr, udskilt i alt Kg N Kg P Kg K 1000 slagtekyllinger, produktionstid 30 dage 2,47 1,63 20,7 0,56 0,80 34,5 7,80 15, slagtekyllinger, produktionstid 32 dage 2,82 1,81 20,5 0,55 0,80 40,0 8,81 18, slagtekyllinger, produktionstid 35 dage 3,36 2,08 20,2 0,54 0,79 48,3 11,3 21, slagtekyllinger, produktionstid 40 dage 4,36 2,54 19,8 0,53 0,78 64,5 14,7 27, slagtekyllinger, produktionstid 45 dage 5,44 3,00 19,4 0,52 0,78 81,9 18,4 34, skrabekyllinger, produktionstid 56 dage 5,52 2,40 15,0 0,69 0,70 62,9 30,2 32, økologiske slagtekyllinger, produktionstid 81 dage 6,99 2,15 16,9 0,69 0,70 126,6 41,1 43,5 100 kalkuner, tunge, hunner, produktionstid 112 dage 24,3 9,70 19,6 0,79 0,84 48,1 12,7 17,7 100 kalkuner, tunge, hanner, produktionstid 147 dage 50,7 19,1 17,6 0,71 0,77 87,8 23,2 33,7 100 ænder, produktionstid 52 dage 9,75 3,73 16,8 0,65 0,75 17,3 4,29 6, gæs, produktionstid 91 dage 28,0 6,50 16,0 0,70 0,60 56,1 16,0 15,3 23

24 Slagtekyllinger, 1000 stk. Mængden ab lager Staldsystem Gødningstype Ton gødning Tørstof, pct. Kg N Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Kg Kg Kg P Kg K Kg N Slagtekyllinger (25 dyr/m²), produktionstid 30 dage 1,24 48,0 23,76 7,13 7,859 16,94 19,21 5,76 6,35 13,69 8,81 (6,91+1,91) Slagtekyllinger (25 dyr/m²), produktionstid 32 dage 1,39 48,0 27,47 8,24 8,871 19,29 19,74 5,92 6,38 13,86 10,21 (8,00+2,21) Slagtekyllinger (25 dyr/m²), produktionstid 35 dage 1,63 48,0 33,07 9,92 11,338 22,60 20,29 6,09 6,96 13,87 12,31 (9,66+2,66) Slagtekyllinger (25 dyr/m²), produktionstid 40 dage 2,07 48,0 44,04 13,21 14,784 28,91 21,27 6,38 7,14 13,96 16,43 (12,89+3,54) Slagtekyllinger (25 dyr/m²), produktionstid 45 dage 2,55 48,0 55,83 16,75 18,446 36,19 21,91 6,57 7,24 14,20 20,85 (16,37+4,48) Skrabekyllinger (10 dyr/m²), produktionstid 56 dage 2,73 48,0 40,66 12,20 30,284 35,15 14,90 4,47 11,09 12,88 18,98 (15,72+3,26) Økologiske slagtekyllinger med 4,78 50,0 77,78 23,33 37,877 58,00 16,27 4,88 7,92 12,13 friareal (10 dyr/m²), produktionstid 81 dage Udeareal 0,36 50,0 12,66 0,00 4,112 4,35 35,50 0,00 11,53 12,21 34,73 (28,49+6,24) 24

25 Slagtefjerkræ, 100 stk. Mængden ab lager Staldsystem Gødningstype Ton gødning Tørstof, pct. Kg N Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Kg Kg Kg P Kg K Kg N Kalkuner, tunge, hunner, produktionstid 112 dage 1,12 48,0 31,77 9,53 12,693 18,41 28,46 8,54 11,37 16,49 12,72 (9,62+3,10) Kalkuner, tunge, hanner, produktionstid 147 dage 2,24 48,0 57,82 17,35 23,247 34,43 25,81 7,74 10,38 15,37 23,21 (17,56+5,64) Ænder, produktionstid 52 dage 1,05 35,0 12,19 3,66 4,431 9,59 11,56 3,47 4,20 9,09 4,64 (3,45+1,19) Gæs, produktionstid 81 dage 2,12 35,0 37,66 11,30 16,170 18,44 17,77 5,33 7,63 8,70 14,89 (11,22+3,67) 25

26 Korrektion for afvigende fodermængde og sammensætning: Ved afvigende produktionstid (slagtealder ny ) eller afvigende produktionsvægt (slagtevægt ny ) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosfor produktionen i den givne kategori) Slagtekyllinger Produktionstid Kvælstof Produktionsvægt Kvælstof Produktionstid Fosfor Produktionsvægt Fosfor Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:) (1 + (slagtealder ny 30 dage) * 0,079) Over 32 dage (N-prod. ved 32 dg. ganges med:) (1 + (slagtealder ny 32 dage) * 0,069) Over 35 dage (N-prod. ved 35 dg. ganges med:) (1 + (slagtealder ny 35 dage) * 0,067) Over 40 dage (N-prod. ved 40 dg. ganges med:) (1 + (slagtealder ny 40 dage) * 0,054) Levende vægt ved slagtning over 1,59 kg (N-prod. ved 1,59 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 1,63 kg) * 0,878) Levende vægt ved slagtning over 1,81 kg (N-prod. ved 1,81 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 1,81 kg) * 0,767) Levende vægt ved slagtning over 2,08 kg (N-prod. ved 2,08 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 2,08 kg) * 0,729) Levende vægt ved slagtning over 2,54 kg (N-prod. ved 2,5449 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 2,54 kg) * 0,587) Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:) (1 + (slagtealder ny 30 dage) * 0,065) Over 32 dage (P-prod. ved 32 dg. ganges med:) (1 + (slagtealder ny 32) * 0,093) Over 35 dage (P-prod. ved 35 dg. ganges med:) (1+ (slagtealder ny 35) * 0,061) Over 40 dage (P-prod. ved 40 dg. ganges med:) (1+ (slagtealder ny 40) * 0,050) Levende vægt ved slagtning over 1,63 kg (P-prod. ved 1,63 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 1,63 kg) * 0,719) Levende vægt ved slagtning over 1,81 kg (P-prod. ved 1,81 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 1,81 kg) * 1,038) Levende vægt ved slagtning over 2,08 kg (P-prod. ved 2,08 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 2,08 kg) * 0,665) Levende vægt ved slagtning over 2,54 kg (P-prod. ved 2,54 kg ganges med:) (1 + (slagtevægt ny 2,54 kg) * 0,540) 26

27 Kvælstofmængden korrigeres med følgende faktor (pr slagtekyllinger; pr. 100 kalkuner, ænder, gæs): Slagtekyllinger, 30 dage ((kg foder pr. produceret kylling x prot. pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 34,54 Slagtekyllinger, 32 dage ((kg foder pr. produceret kylling x prot. pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 40,01 Slagtekyllinger, 35 dage ((kg foder pr. produceret kylling x prot. pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 48,28 Slagtekyllinger, 40 dage ((kg foder pr. produceret kylling x prot. pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 64,46 Slagtekyllinger, 45 dage ((kg foder pr. produceret kylling x prot. pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 81,86 Skrabekyllinger, 56 dage ((kg foder pr. produceret kylling x prot. pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 62,88 Øko. kyllinger, 81 dage ((kg foder pr. produceret kylling x prot. pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 126,6 Kalkuner, hunner ((kg foder pr. produceret kalkun x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 2,88)) / 48,11 Kalkuner, hanner ((kg foder pr. produceret kalkun x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 2,88)) / 87,82 Ænder ((kg foder pr. produceret and x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret and x 2,4)) / 17,26 Gæs ((kg foder pr. produceret gås x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret gås x 2,4)) / 56,08 Fosformængden korrigeres med følgende faktor (pr slagtekyllinger; pr. 100 kalkuner, ænder, gæs): Slagtekyllinger, 30 dage ((kg foder pr. produceret kylling x pct. fosfor i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,7)) / 7,80 Slagtekyllinger, 32 dage ((kg foder pr. produceret kylling x pct. fosfor i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,7)) / 8,81 Slagtekyllinger, 35 dage ((kg foder pr. produceret kylling x pct. fosfor i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 11,28 Slagtekyllinger, 40 dage ((kg foder pr. produceret kylling x pct. fosfor i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 14,73 Slagtekyllinger, 45 dage ((kg foder pr. produceret kylling x pct. fosfor i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 18,39 Skrabekyllinger, 56 dage ((kg foder pr. produceret kylling x pct. fosfor i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 30,17 Øko, kyllinger, 81 dage ((kg foder pr. produceret kylling x pct. fosfor i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 41,12 Kalkuner, hunner ((kg foder pr. produceret kalkun x pct. fosfor i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 0,67)) / 12,66 Kalkuner, hanner ((kg foder pr. produceret kalkun x pct. fosfor i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 0,67)) / 23,21 Ænder ((kg foder pr. produceret and x pct. fosfor i foder) - (kg tilvækst pr. produceret and x 0,55)) / 4,29 Gæs ((kg foder pr. produceret gås x pct. fosfor i foder) - (kg tilvækst pr. produceret gås x 0,55)) / 16,03 27

28 Høns og hønniker. Forudsætninger Produktionstid, dage Tilvækst pr. årshøne/ hønnike, kg Æg prod. pr. årshøne, kg Foder pr. årshøne, kg Protein i foder, pct. Fosfor i foder, pct. Kalium i foder, pct. Konsumægshøner, bur, 100 årshøner - 0,57 19,7 40,4 16,1 0,48 0,75 Skrabehøner, 100 årshøner - 0,60 18,7 45,0 16,2 0,48 0,74 Fritgående høner, 100 årshøner - 0,60 18,3 44,4 16,2 0,48 0,74 Økologiske høner, 100 årshøner - 0,60 18,0 45,0 17,1 0,61 0,66 HPR-høner, 100 årshøner *) - 2,21 14,0 58,4 12,9 0,46 0,59 Hønniker, konsumæg, 100 producerede 119 1,29-5,76 15,6 0,58 0,76 Hønniker, HPR, 100 producerede 119 1,95-6,06 14,8 0,68 0,69 1 årshøne er defineret til at modsvare 365 foderdage *) Inkl. 0,09 hane pr. årshøne Ton gødning 4,44 4,95 4,88 4,95 6,43 0,59 0,62 Ab dyr, udskilt i alt Kg N Kg P Kg K 66,8 15,1 27,6 81,1 17,5 30,7 80,2 17,3 30,3 88,8 23,4 27,2 88,9 22,6 32,0 10,7 2,48 4,02 8,72 2,81 3,63 28

29 Høns og hønniker, 100 stk. Mængden ab lager Indhold i alt Indhold pr. ton gødning Emission Ton Tørstof, Staldsystem Gødningstype Kg N Kg Kg gødning pct. Fritgående, konsumæg, 0,52 63,3 15,48 4,64 5,175 9,09 29,49 8,85 9,86 17,32 gulvdrift + gødningskummer Staldgødning 1,85 40,0 24,55 8,59 10,350 18,19 13,30 4,65 5,61 9,85 Udeareal 0,49 28,0 8,02 0,00 1,725 3,03 16,43 0,00 3,53 6,21 27,58 (25,27+2,30) Fritgående, konsumæg, 1,57 63,3 46,44 13,93 15,525 27,28 29,49 8,85 9,86 17,32 gulvdrift uden gødningskummer Staldgødning 0,00 40,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udeareal 0,49 28,0 8,02 0,00 1,725 3,03 16,43 0,00 3,53 6,21 20,63 (18,05+2,57) Fritgående, konsumæg, fler- 0,36 63,3 10,36 3,11 3,457 6,21 28,55 8,56 9,52 17,11 etagesystem med gødningsbånd Staldgødning 2,15 40,0 42,97 15,04 12,075 21,22 19,95 6,98 5,61 9,85 Udeareal 0,49 28,0 8,02 0,00 1,725 3,03 16,43 0,00 3,53 6,21 12,73 (9,63+3,10) Økologiske, konsumæg, 0,35 63,3 11,42 3,43 4,690 5,44 32,20 9,66 13,22 15,33 gulvdrift + gødningskummer Staldgødning 2,18 40,0 47,56 16,65 16,414 19,03 21,79 7,63 7,52 8,72 Udeareal 0,50 28,0 8,88 0,00 2,345 2,72 17,94 0,00 4,74 5,49 14,09 (10,66+3,43) Økologiske, konsumæg, gulvdrift 1,65 63,3 49,53 14,86 21,132 25,10 30,01 9,00 12,80 15,21 Udeareal 0,50 28,0 8,88 0,00 2,345 2,72 17,94 0,00 4,74 5,49 25,12 (22,38+2,74) Skrabehøner, konsumæg, Staldgødning 0,60 63,3 17,26 5,18 5,770 10,28 28,85 8,65 9,64 17,19 gulvdrift + gødningskummer Udeareal 2,09 40,0 27,72 9,70 11,701 20,57 13,27 4,64 5,60 9,85 31,02 (28,43+2,59) Skrabehøner, konsumæg, fler- 0,46 63,3 13,09 3,93 4,373 7,83 28,67 8,60 9,58 17,15 etagesystem med gødningsbånd Staldgødning 2,34 40,0 46,54 16,29 13,098 23,03 19,90 6,96 5,60 9,85 14,62 (11,15+3,46) Burhøns, konsumæg, gødningskælder Staldgødning 2,80 40,0 49,95 17,48 15,070 27,58 17,84 6,24 5,38 9,85 10,95 (8,01+2,94) Burhøns, konsumæg, bånd Staldgødning 2,80 40,0 51,08 17,88 15,070 27,58 18,24 6,39 5,38 9,85 9,68 (6,68+3,00) Burhøns, konsumæg, bånd 9,85 12,0 58,89 38,28 15,070 27,58 5,98 3,89 1,53 2,80 7,88 (6,68+1,20) Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift + 1,57 63,3 38,38 11,51 15,148 21,77 24,45 7,34 9,65 13,87 gødningskummer Staldgødning 1,34 40,0 14,95 5,23 7,454 10,57 11,19 3,92 5,58 7,91 29,62 (26,61+3,01) Konsum, bure, produktionstid 112 dage Staldgødning 0,33 40,0 5,44 1,90 2,477 4,02 16,44 5,75 7,49 12,14 4,58 (4,26+0,32) Konsum, gulvdrift, produktionstid 112 dage 0,28 48,0 6,95 2,08 2,491 4,33 24,47 7,34 8,77 15,25 3,05 (2,67+0,38) Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage 0,30 48,0 5,70 1,71 2,825 3,95 19,22 5,77 9,53 13,30 2,50 (2,18+0,32) 29

30 Korrektion for afvigende fodermængde og sammensætning (pr. 100 årshøns/100 producerede hønniker): Kvælstofmængden korrigeres med følgende faktor: Fritgående høns ((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 80,23 Økologiske høns ((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 88,81 Skrabehøns ((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 81,12 Burhøns ((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 66,77 HPR-høner ((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 88,85 Hønniker, konsum ((kg foder pr. produceret hønnike x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 2,88)) / 10,66 Hønniker, HPR ((kg foder pr. produceret hønnike x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 2,88)) / 8,72 Fosformængden korrigeres med følgende faktor: Fritgående høns ((kg foder pr. årshøne x pct. fosfor i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 17,25 Økologiske høns ((kg foder pr. årshøne x pct. fosfor i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 23,45 Skrabehøns ((kg foder pr. årshøne x pct. fosfor i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 17,46 Burhøns ((kg foder pr. årshøne x pct. fosfor i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 15,07 HPR-høner ((kg foder pr. årshøne x pct. fosfor i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 22,59 Hønniker, konsum ((kg foder pr. produceret hønnike x pct. fosfor i foder ) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 0,67)) / 2,48 Hønniker, HPR. ((kg foder pr. produceret hønnike x pct. fosfor i foder ) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 0,67)) / 2,81 30

31 Pelsdyr. Forudsætninger (mink) 5,52 hvalpe (skind) pr. årstæve 228,8 kg foder/årstæve (41,4 kg foder pr. produceret skind) Mink, 1 årstæve Ab dyr, udskilt i alt Mængde, ton Kg N Kg P Kg K 0,23 5,44 1,04 0,51 Staldsystem Mink, bure gødningsrende, ugentlig tømning Mink, bure, fast gødning i gødningsrende Gødningstype Ton gødning Tørstof pct. Kg N Indhold i alt ab lager Indhold pr. ton gødning Emission Kg NH 4 N Kg NH 4 N Kg P Kg K Kg N 0,62 6,5 3,50 2,45 1,040 0,57 5,64 3,95 1,68 0,92 1,97 (1,91+0,06) 0,32 12,0 2,71 1,22 1,040 0,57 8,51 3,83 3,27 1,79 2,76 (2,72+0,04) Mink: Korrektion af mængden af kvælstof og fosfor ved ændret foderforbrug pr. årstæve: Mængden af kvælstof og fosfor korrigeres med følgende faktor: (kg foder pr. årstæve) / 245,0 31

32 1 voksen årshest. FE pr. dag Ford. råprot. pr. FE Under 300 kg 3, kg mindre end 500 kg 5, kg mindre end 700 kg 7, kg og derover 8,8 80 Ab dyr, udskilt i alt Under 300 kg 300 kg mindre end 500 kg 500 kg mindre end 700 kg 700 kg og derover Mængde, ton 2,36 2,92 4,38 5,84 N, kg 23,0 38,0 50,0 63,0 P, kg 4,00 6,00 8,00 10,0 K, kg 21,0 35,0 46,0 58,0 Vægtklasse Under 300 kg Gødningstype 300 kg mindre end 500 kg 500 kg mindre end 700 kg 700 kg og derover Ton gødning Tørstof pct. Kg N Indhold i alt ab lager Indhold pr. ton gødning Emission Kg NH 4 N 32 Kg NH 4 N Kg P Kg K Kg N 2,97 26,0 21,06 5,26 4,633 34,73 7,10 1,77 1,56 11,70 4,18 (3,45+0,73) 4,52 26,0 34,85 8,71 7,055 57,89 7,72 1,93 1,56 12,82 6,90 (5,70+1,20) 5,13 26,0 43,72 10,93 9,055 68,89 8,52 2,13 1,76 13,42 9,01 (7,50+1,51) 5,75 26,0 53,34 13,33 11,055 80,89 9,27 2,32 1,92 14,06 11,29 (9,45+1,84)

33 Får og geder, 1 moderdyr med afkom Forudsætninger Ab dyr, udskilt i alt Foderforbrug, FE Gødningsmængde, ton N, kg P, kg K, kg Får 728 2,32 16,9 2,81 23,6 Mohairgeder 603 2,73 18,5 2,67 24,2 Kødgeder 667 2,13 16,4 2,15 21,5 Malkegeder 669 2,24 17,0 2,86 19,2 Får Mohairgeder Kødgeder Malkegeder Gødningstype Ton gødning Tørstof pct. Kg N Indhold i alt ab lager Indhold pr. ton gødning Emission Kg Kg Kg N Kg P Kg K 1,13 34,6 14,57 3,64 3,126 30,46 12,93 3,23 2,77 27,04 3,04 (2,54+0,50) 1,21 34,6 15,70 3,92 2,984 31,07 12,96 3,24 2,46 25,64 3,31 (2,77+0,54) 1,10 34,6 14,13 3,53 2,463 28,38 12,89 3,22 2,25 25,88 2,94 (2,45+0,49) 1,13 34,6 14,62 3,65 3,176 26,09 12,97 3,24 2,82 23,15 3,06 (2,55+0,50) 33

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække BEK nr 129 af 09/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0116-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

8. Nøgletal for produktionsplanlægning

8. Nøgletal for produktionsplanlægning 8. Nøgletal for produktionsplanlægning 8.1 Byggepriser ved nybyggeri - slagtekyllinger og konsumæg Nedenstående priser er omtrentlige priser, og under forudsætning af, at byggegrunden er plan, og at der

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den )

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den ) Tabel 8.3. KVÆG (ændret den368) Malkekøer (tung race) kg/dyr/dag M 3 /år/dyr 1,2 Bindestald m. grebning Ajle,1 1 Bindestald m. riste Gylle 1,2,1 1 6 Sengestald m. fast gulv Gylle,4,1 3 1 2 Sengestald m.

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer DJF November 2001 rapport Nr. 36 Husdyrbrug Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer Kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning normtal 2000 Kvælstof, fosfor og

Læs mere

8 Nøgletal for produktionsplanlægning

8 Nøgletal for produktionsplanlægning 8 Nøgletal for produktionsplanlægning 8.1 Byggepriser ved nybyggeri - slagtekyllinger og konsumæg Nedenstående priser er omtrentlige priser, og under forudsætning af, at byggegrunden er plan, og at der

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Evaluering af det generelle ammoniakkrav

Evaluering af det generelle ammoniakkrav Evaluering af det generelle ammoniakkrav Rapport Maj 2008 Udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Landbrug, Dansk Svineproduktion, Landscentret, Dansk Kvæg, Fødevareøkonomisk Institut (Københavns Universitet),

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007 Brug Kvik-guiden når du indberetter 2 Gødnings- og Husdyrindberetning Indhold Hvad er Gødnings- og Husdyrindberetning Sådan skal du gøre? 3 Reglerne,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt ehold, husgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) 1. I bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt ehold,

Læs mere

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde

Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Diplomkursus i Arealforvaltning modul 3 5. februar 2009 Ammoniakfordampning fra husdyrstalde Peter Kai Udviklingskonsulent AgroTech A/S Virkemidler svinestalde Virkemiddel Effekt Anvendelse Køling af kanalbund

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder Sendes til Syddjurs Kommune Borgerservice Hovedgaden 77 8410 Rønde Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr B Etage Side/dørnr. Udfyldes af ansøger (sæt x) Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017)

Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017) Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017) Peter Lund 1 & Ole Aaes 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab 2 SEGES,

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø

Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet. v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye miljøregler på ammoniak og lugtområdet v/specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen Landscentret, Plan & Miljø Nye regler for lugt Maksimal koncentration og hyppighed ved naboer Kategori, nabohuse Eksisterende

Læs mere

Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug

Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2003 Indhold Forord 3 1

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning. Brug Kvik-guiden når du indberetter

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning. Brug Kvik-guiden når du indberetter Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning Brug Kvik-guiden når du indberetter 2 Gødnings- og Husdyrindberetning Indhold Hvad er Gødnings- og Husdyrindberetning? Sådan skal du gøre? 3 Hvad skal du

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Kolding den 8. juni 2017 Henriette Fries, Morten Riis og Anette Dodensig Pedersen Menuen for dagen Husdyrgodkendelse med fokus på Nørupgård Tilsyn Revurdering 2

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg

Indretning af stalde til kvæg Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger, 4. udgave, 2005 Tabel 2.1 Sammenhæng mellem alder og vægt for ungkvæg af malkerace. Vægt, kg Alder Stor race Jersey Mdr. Dage Kvier Tyre Kvier Tyre 0,5

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

8. Tab fra stalde 8.2. Sammendrag herunder ændringer i forhold til Poulsen et al. (2001)

8. Tab fra stalde 8.2. Sammendrag herunder ændringer i forhold til Poulsen et al. (2001) 8. Tab fra stalde 8.1. Arbejdsgruppe Følgende personer har været involveret i opdateringen af kapitlet om tab fra stald: Peter Kai, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Per Tybirk, Videncenter

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG - anbefalinger til miljøteknologi Hans Nielsen Biogas Luftvasker GPS-styring Gylleforsuring Selektiv bekæmpelse fremtidens miljø skabes i dag INDLEDNING Selv om landbrugets

Læs mere

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Workshop Tørstof i husdyrgødning 19. August 2013 Ole Aaes VfL, Kvæg Normtal for husdyrgødning i Danmark Normtal kan fastlægges efter

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny husdyrlov Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny lov om husdyrgodkendelse Loven træder i kraft 1. august 2017 Kun anlægget skal godkendes arealer udgår Begrebet DE forsvinder Godkendelse gives til

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

DOBBELT ETAPEVINDER AF MINUS 30 FE ASBJERGGÅRD METTE OG MIKAEL ANDERSEN

DOBBELT ETAPEVINDER AF MINUS 30 FE ASBJERGGÅRD METTE OG MIKAEL ANDERSEN DOBBELT ETAPEVINDER AF MINUS 30 FE ASBJERGGÅRD METTE OG MIKAEL ANDERSEN Svinekonference 2015 Svinerådgiver Kim Kofoed, Gefion kik@gefion.dk FORMÅL OG KONCEPT At reducere foderforbruget med 30 FE over en

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregning af de økonomiske forhold ved anvendelse af de beskrevne teknologier er

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights:

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights: Økonomisk analyse 3. oktober 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ammoniaktabets fordeling på sektorer Highlights: Den seneste opgørelse af fordelingen

Læs mere

NEER ENGI FRA PRODUKTIONSBASERET TIL AREALBASERET EMISSIONSBERGNING DEL 2: EMISSIONSFAKTORER

NEER ENGI FRA PRODUKTIONSBASERET TIL AREALBASERET EMISSIONSBERGNING DEL 2: EMISSIONSFAKTORER NEER ENGI FRA PRODUKTIONSBASERET TIL AREALBASERET EMISSIONSBERGNING DEL 2: EMISSIONSFAKTORER Biological and Chemical Engineering Technical Report BCE-TR-12 DATA SHEET Title: Fra produktionsbaseret til

Læs mere

Fodringsteknologier og ny DE-

Fodringsteknologier og ny DE- Fodringsteknologier og ny DE- beregning på kvæg Miljøgodkendelse / Kvæg Tirsdag den 17. marts 2009 Borbjerg Mølle Kro Ole Aaes Landscentret, Dansk Kvæg Tiltag i miljøloven med relation til ernæring af

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI.

TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI. TABEL 1. KONSUMÆGSPRODUKTION, -FORBRUG OG -VÆRDI. 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Indvejet på pakkerierne, mio. kg 50,7 52,1 53,2 55,1 58,1 57,8 - heraf ikke-buræg, mio. kg 21,2 21,1 21,2 21,1 23,0 22,9

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Teamleder Per Spleth, Kødproduktion, VFL Kvæg Tlf 8740 5301 Mail: psp@vfl.dk Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6. Gødningstørring i volieresystem

Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6. Gødningstørring i volieresystem Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 6 Gødningstørring i volieresystem Resumé Ammoniakfordampning Der er ikke gennemført undersøgelser på effekten af gødningstørring i voliereanlæg. Det

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Bent Melvej Nielsen Røverdal 10 8800 Viborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Vedr. 36 Naturafgræsning, højest 250

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88078 Version 3 Dato 20-10-2016 00:00:00 Navn Michael Mulvad Madsen Adresse Vihøjvej 2 Telefon 21270846 Mobil E-Mail michael@vihojgaard.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække BEK nr 1092 af 06/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-4112-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG Per Tybirk, chefkonsulent Bent Ib Hansen, chefkonsulent Kongres 21. oktober 2015 Ny minister - 16 punkts-plan - Ny anmeldeordning - Ny miljøregulering 2... Miljøpolitisk

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

HVAD ER DET REELLE BIOGASPOTENTIALE I HUSDYRGØDNING?

HVAD ER DET REELLE BIOGASPOTENTIALE I HUSDYRGØDNING? HVAD ER DET REELLE BIOGASPOTENTIALE I HUSDYRGØDNING? Henrik B. Møller Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus Universitet/PlanEnergi PARAMETRE DER PÅVIRKER GASPOTENTIALE Kvæg Svin Slagtekyllinger Pelsdyr

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha

Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks 2013 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha

Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks 2014 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger.

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Indretning og flytning af mobile huse til slagtekyllinger S:\0000\5435\Bygg\070122_CAF Byggeblad.doc Formål Beskrivelse af produktionen Økologisk vs. konventionel

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Spækscanning af søer inspiration til 2015

Spækscanning af søer inspiration til 2015 Spækscanning af søer inspiration til 2015 Årsmøde Svinepraksis.dk 2015 Jonas Würtz Midtgård jonas@go-gris.dk Tlf.: 40-840510 Disposition - Om Go-gris. - Baggrund for spækscanning. - Hvordan griber vi det

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved

marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved BAT på kvægbrug Miljøgodkendelse / Kvæg Kursus marts 2009 Miljøkonsulent Lene Jultved Indhold Definition og gennemgang af de 6 delelementer for BAT: Management Foder Staldindretning (dyrevelfærd) Forbrug

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015

STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 Kundenr.: Navn: STATUSOPLYSNINGER pr. 31 / 12-2015 MARK Afgrøde Areal. Årets høst Beholdninger af årets høst 31. december 2015 Til salg Til opfodring Byg hkg hkg hkg Havre hkg hkg hkg Hvede hkg hkg hkg

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

8. Tab fra stalde 8.2. Sammendrag herunder ændringer i forhold til Poulsen et al. (2001)

8. Tab fra stalde 8.2. Sammendrag herunder ændringer i forhold til Poulsen et al. (2001) 8. Tab fra stalde 8.1. Arbejdsgruppe Følgende personer har været involveret i opdateringen af kapitlet om tab fra stald: Peter Kai, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Per Tybirk, Videncenter

Læs mere

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Efteruddannelse af miljøkonsulenter Bygholm Park Hotel 4. november 2008 Poul Pedersen Luftrensning Typer af anlæg Biologisk luftrensning Kemisk luftrensning

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS NY MILJØREGULERING I PRAKSIS Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodringsseminar Tirsdag den 25. april 2017 Comwell, Middelfart EMNER Ny miljøregulering overordnet stald og mark Harmoniregler 170 N, P-lofter

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Tabel 2.1. Normtal ab dyr for 2000/01*, 2015/16 og 2016/17. År N kg

Tabel 2.1. Normtal ab dyr for 2000/01*, 2015/16 og 2016/17. År N kg 2. Svin, ab dyr 2.1. Arbejdsgruppe Revideringen af normtallene er gennemført af: Per Tybirk, SEGES Videncenter for Svineproduktion Annette Lykke Voergaard, SEGES Videncenter for Svineproduktion Hanne Damgaard

Læs mere