Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus"

Transkript

1 Bachelor projekt, sommer 2014 Udarbejdet af: Katja Zenia Andersen Studieretning: Spansk og kommunikation Vejleder: Henrik Christensen Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

2 Abstract The society of 2014 has experienced a major technological evolution, which includes one of the biggest developments: The Global Positioning System (GPS), which has opened up a world of possibilities. Three Danish orienteers; Chris Terkelsen, Jakob Ødum and Jesper Grooss saw the possibility of interaction between sports and the GPS and developed in 2005, the GPS- based live- tracking service TracTrac. TracTrac provides overview, information and excitement in all sports and events in which the participants move over large areas. TracTrac is a product directed at the business- to- business (B2B) market with clubs and event organizers as customers. The company TracTrac ApS works with the ambition to be the world's leading provider of live tracking within sailing and orienteering. The head office is located at the Technical University of Denmark in Lyngby, but in spite of the Danish origin, TracTrac ApS mainly has overseas customers. Only about 10-20% of the total revenue of the company comes from Denmark. According to this fact, the project aims to increase awareness of TracTrac on the Danish market, with the goal of increasing the total revenue. In this project it is argued that organizational buyers can be influenced by both rational and emotional brand values. However, the communication of emotional brand values may enhance the potential for value creation and develop a differential advantage. Therefore this project focuses on TracTrac as a B2B firm creating an emotional connection with their buyers. This project is based on David A. Aakers Brand Identity Planning Model and supplemental branding strategies and the problem statement of this paper is the following: Through a strategic brand analysis of TracTrac the brand identity is formulated. This identity forms the basis of a proposal for external communication activities and even suggestions for future communication activities that is made to raise awareness of TracTrac among yacht clubs in Denmark. Well knowing that TracTrac could be relevant to other sports such as orienteering, rowing, canoeing, kayaking, etc., this project has been delimited to Danish yacht clubs due to a lower number of members in the above mentioned sports federations, compared to the number of members in the Danish Sailing Association. Side 2 af 40

3 To acquire the necessary knowledge for this project, empirical data has been collected. Three qualitative phone interviews have been made, including an interview with the founder and co- owner of TracTrac ApS and two independent phone interviews with two customers. Additionally, I have collected empirical data through a qualitative questionnaire. Despite the fact that this project is focused on the B2B market, involving the consumers of TracTrac in a qualitative questionnaire provides an understanding of their needs and behavior. This knowledge allows the branding to be targeted at the Danish yacht clubs, and the better the branding is targeted, the greater the probability that the branding will succeed. The strategic analysis of TracTrac elucidated a company without a defined branding strategy or mission- /vision statements, which lead to sender- oriented communication, with not much emphasis on the target group. This analysis formed the basis of the construction of the brand identity, which was created by an analysis of the brand as a product, organization, person and symbol. Furthermore the analysis formed the foundation of the core identity together with the values propositions, which were implemented in the brand as: Danish live- tracking service, quality- conscious, adapted for the usage situation and technological innovative. The goal with the analysis was to identify which communication channels used among the target group would communicate the identity of TracTrac the best. This project creates a useful tool for TracTrac ApS to increase awareness of TracTrac on the Danish market, and thereby increase the total revenue. Number of characters exclusive of blanks: Side 3 af 40

4 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Problemformulering Opgavestruktur Afgrænsning Videnskabsteori Hermeneutikken Konstruktivismen Opgavens videnskabsteoretiske tilgang Teori Aakers trap Metode og empiri Primær empiri Telefoninterviews Kvalitativt spørgeskema Fejlkilder Sekundær empiri Strategisk brandanalyse Selvanalyse Brandarv Eksisterende brand image SWOT- analyse af TracTrac Organisatoriske værdier Kundeanalyse Målgrupper Motivation på B2B markedet Behov Trends og barrierer Konkurrentanalyse TackTracker/SportsXstream Sammenfatning Delkonklusion Brandidentiteten Brandet som produkt Produktområde Produktegenskaber Kvalitet og værdi Brugssituation Brugere Oprindelsesland Brandet som organisation Brandet som person Brandet som symbol TracTracs brandidentitet Kerneidentitet Udvidet identitet Value propositions Side 4 af 40

5 6.6.1 Funktionelle fordele Emotionelle fordele Selvekspressive fordele Prisens betydning for TracTrac s value propositions Delkonklusion Implementering Medier, mål og målgrupper Optimering af hjemmeside Udformning Søgeoptimering Forslag til fremadrettet kommunikation Sociale medier Push kommunikation Konklusion Perspektivering Litteraturliste Når der i opgaven angives referencer, opgives tekster med sidetal, mens bilag opgives med linjetal. Side 5 af 40

6 1.0 Indledning Vi lever i en verden i konstant forandring og især med en voldsom teknologisk udvikling. Særligt har det globale positioneringssystem, GPS, forandret vores måde at leve på. GPS begyndte som et hemmeligt militært projekt i 1973 og de første satellitter blev sendt op i 1989 (Ritzau, 2014). Dermed åbnede der sig en verden af muligheder som i høj grad stadig udforskes. De tre danske orienteringsløbere; Chris Terkelsen, Jakob Ødum og Jesper Grooss så muligheden i samspillet mellem sport og GPS og udviklede i 2005 den GPS baserede tracking tjeneste TracTrac (bilag 4). TracTrac er en tjeneste der via internettet formidler GPS baseret live- tracking af sportsgrene der er svære at følge med i, fordi de foregår over store afstande, der bevæger sig udenfor synsfeltet. TracTrac henvender sig til B2B markedet, og anvendes primært af klubber og event arrangører over hele verden. Virksomheden TracTrac ApS arbejder med ambitionen om at være verdens førende leverandør af live- tracking i forbindelse med sejlsport og orienteringsløb. Siden 2005 har TracTrac ApS leveret live- tracking til mere end 350 events, hvilket løber op i mere end 3000 timers tracking af både kapsejladser, orienteringsløb, roning, skiløb og andre sportsgrene. TracTrac har hovedsæde på Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, men har hovedsageligt kunder i udlandet. På trods af det danske tilhørsforhold findes kun omkring 10-20% af TracTrac ApS s samlede omsætning i Danmark (bilag 4). Formålet med dette projekt er at arbejde empirisk med spørgsmålet om, hvordan TracTrac ApS ved hjælp af kommunikation kan øge kendskabet til deres produkt TracTrac i Danmark, med det mål at øge omsætningen. Derfor er min problemformulering følgende: 1.1 Problemformulering På baggrund af en strategisk brandanalyse af sporingssystemet TracTrac, formuleres en brandidentitet samt et forslag til ekstern kommunikation, der har til formål at øge kendskabet til TracTrac blandt sejlklubber i Danmark. Side 6 af 40

7 1.2 Opgavestruktur For at løse problemformuleringen tager jeg udgangspunkt i David A. Aakers Brand Identity Planning Model (bilag 1). Modellen er opdelt i 3 dele; den strategiske brandanalyse, brandidentiteten og implementeringen. Brandingstrategien for TracTrac udvikles gennem analyse i modellens første og anden del, og implementeres i den tredje del. De analyserede elementer i Aakers model er de samme som ifølge Sandstrøm (2008) bør indgå i en brandingstrategi (Sandstrøm, 2008, 78). Opgavestrukturen ser således ud: Indledning Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretisk tilgang Teori Metode og empiri Strategisk brandanalyse Selvanalyse Kundeanalyse Konkurrentanalyse Brandidentiteten Brand som produkt Brand som organisation Brand som person Brand som symbol Kerne- og udvidet identitet Value propositions Implementering Medier, mål og målgrupper Kommunikation- indsats Forslag til fremadrettet kommunikation 1.3 Afgrænsning Jeg fokuserer i dette projekt på den kunde- orienterede B2B branding (Sandstrøm, 2008: 75). En type branding som via salg, markedsføring og kommunikation demonstrerer, at virksomheden udvikler kvalitetsprodukter, yder god service, har styr på sine kunder samt ønsker og skaber loyale kunder (ibid.). Endvidere har jeg valgt at fokusere på sejlklubber i Danmark og udelader derfor i min analyse andre landemarkeder. Årsagen til min afgrænsning til det danske marked er, at TracTrac kun har omkring 10-20% af deres samlede omsætning i Danmark og målet med mit projekt er at få den samlede omsætning til at stige ved hjælp af et højere dansk omsætningstal. Udover sejlsport kunne det ligeledes være relevant at brande TracTrac overfor andre sportsgrene, som f.eks. orienteringsløb, roning, kano, kajak m.m., men på baggrund af lavere medlemstal i ovennævnte sportsgrenes forbund i forhold til medlemstallet i Dansk Sejlunion, er de fravalgt i min analyse (DIF, 2014). Mere om målgruppevalg i afsnit 3.1. I selvanalysen og konkurrentanalysen har jeg udarbejdet en SWOT- analyse, men fremhæver kun de aspekter som vurderes relevante i forhold til projektets formål. Side 7 af 40

8 Ydermere har jeg afgrænset opgaven til kun at indeholde en beskrivelse af de ændringer og tilføjelser, som den eksterne kommunikation bør indeholde, samt at det økonomiske perspektiv ved udarbejdelsen af denne kommunikation er udeladt. Ved implementering af den eksterne kommunikation, bør der laves både før- og eftermålinger for at få indblik i effekten af brandingen, men da denne kommunikation ses i et fiktivt perspektiv, har før- og eftermålinger ikke været relevante for denne opgave. 2.0 Videnskabsteori Videnskabsteori defineres af Andreas Beck Holm som Den systematiske undersøgelse af, hvordan videnskabelig viden frembringes, begrundes og anvendes i samfundet (Holm, 2011: 14). Dette projekt søger på baggrund af egne undersøgelser, faglig relevant teori samt sekundær data at frembringe en viden, som kan anvendes i samfundet. I det følgende afsnit vil de videnskabsteoretiske tilgange der bruges i opgaven blive klarlagt. Grundlæggende findes der to forskellige traditioner indenfor videnskabelig forskning; naturvidenskabelig forskning, hvor viden så at sige er en direkte gengivelse af fakta, og samfundsvidenskabelig forskning, hvor viden konstrueres af øjet der ser. Dette projekt bevæger sig indenfor samfundsvidenskaben, som defineres af Nygaard som forskning i og om menneskers adfærd, sociale gruppers-, institutioners- og samfunds opbygning, udvikling og virkemåde (Nygaard, 2012: 9). Indenfor samfundsvidenskaben arbejder man indenfor paradigmer, som er styrende for forskningsfeltet og afgørende for hvordan udøverne af forskningsfeltet ser på verdenen (ibid.: 23). For at få en forståelse af disse paradigmer ser man på deres overordnede bestanddele: ontologi, epistemologi og metode. Disse tre begreber kan ses som svar på tre meget grundlæggende spørgsmål. Det ontologiske spørgsmål: hvad er virkelighed og hvilke ting eksisterer der?, det epistemologiske spørgsmål: Hvad er viden, og hvad kan man vide om virkeligheden? og det metodologiske spørgsmål: Hvordan undersøger vi bedst virkeligheden og med hvilke konkrete metoder? (ibid.: 26-27). Det er på baggrund af paradigmernes antagelser om ontologi, epistemologi og metode, at det kan udledes, at denne opgave tager udgangspunkt i det hermeneutiske paradigme og det konstruktivistiske paradigme, som vil blive beskrevet i de følgende afsnit. Side 8 af 40

9 2.1 Hermeneutikken Hermeneutikken lægger vægt på at mennesker ikke kan studeres som et naturvidenskabeligt objekt, der agerer efter årsagslove, men at mennesker handler med en fri vilje ud fra motiver, intentioner og ikke mindst en bestemt forståelse af verden (ibid.: 31). Hermeneutikkens epistemologi er subjektiv, da hermeneutikken mener at viden om virkeligheden altid tager sit udgangspunkt i en subjektiv forståelsesramme, som lader verden komme til syne for forskeren på en ganske bestemt måde (ibid.: 32). Dette gøres ved en kvalitativ metodologi, som f.eks. interviews, fokusgruppe interviews eller deltager observationer, hvor forskeren søger at indleve sig i den interviewedes situation for at kunne se verden fra vedkommendes synspunkt, og dermed forstå noget nyt. Lykkes det, er der tale om en horisontsammensmeltning. Det handler, med andre ord, ikke om at forklare, men om at forstå og i særdeleshed at fortolke (Holm, 2011: 84). 2.2 Konstruktivismen Konstruktivisme lægger vægt på, at opfattelsen af hvad der er virkeligt og sandt, afhænger helt afgørende af det sociale, kulturelle og sproglige perspektiv som man anlægger virkeligheden. Konstruktivismens ontologi er således relativistisk. De genstande som konstruktivistisk videnskab beskæftiger sig med, har ikke en objektiv karakter, derfor må man forholde sig til videnskabens genstande som sociale konstruktioner. At konstruktivismen har en subjektiv epistemologi betyder at begrebet om fortolkning gives en helt central placering (Nygaard, 2012: 36). Konstruktivismen har to mål; på den ene side vil konstruktivismen vise at det vi opfatter som sandt, naturligt og selvfølgeligt ikke er objektivt, og at disse opfattelser reelt er sociale konstruktioner. På den anden side vil konstruktivismen kortlægge de sociale konstruktionsprocesser der gør at nogle opfattelser spreder sig i et socialt fællesskab og kommer til at virke som om de er objektive og selvfølgelige. Overordnet set er målet at problematisere de opfattelser som samfundet anser som objektive samt at vise, at disse opfattelser kunne være anderledes (ibid.: 37). Konstruktivismens metodologi er kvalitativ, og suppleres med sproglige og diskursanalytiske metoder. Sproget er en vigtig del af de sociale konstruktioner, og måden hvorpå de undersøgte mennesker taler om noget, og hvordan forskeren selv taler om sit felt er vigtig for konstruktivismen. Side 9 af 40

10 2.3 Opgavens videnskabsteoretiske tilgang Denne opgave tager som sagt udgangspunkt i det hermeneutiske- samt det konstruktivistiske paradigme, idet det vurderes at opgaven således bliver så omfattende og fyldestgørende som muligt. Som en del af det konstruktivistiske paradigme, anvendes en socialkonstruktivistisk tilgang, der har fokus på den sociale interaktion mellem mennesker som dét, der skaber deres egen sandhed (Holm, 2011: 124). I opgaven anskues verdenen som socialt konstrueret, og opgavens udgangspunkt er, at verden er foranderlig og skabt af sociale interaktioner. I opgaven bruges hermeneutikken til at fortolke den indsamlede empiri, i form af ekspertinterviews og mailkorrespondance, for at opnå et større kendskab til TracTrac, målgruppen og markedet. Det er en tilgang der bruges gennem hele opgaven, hvor al empiri forstås som delene der bruges til at forstå helheden. De kvalitative data bliver analyseret ud fra en socialt konstruktivistisk tilgang, da svarene bliver tolket ud fra egne subjektive opfattelser, og tildelt betydning i forhold til forventninger skabt eller ændret gennem social interaktion (Nygaard, 2012: 126). 3.0 Teori Ifølge Andersen (2006) kan tilgangen til branding indføres i to paradigmer; et økonomisk, funktionalistisk positivistisk paradigme og et humanistisk, fortolkende paradigme (Andersen, 2006: 23). Under hvert paradigme findes der to perspektiver der er bestemmende for hvordan branding opfattes (bilag 2). Under det funktionalistiske paradigme hedder perspektiverne: produktperspektivet og identitetsperspektivet. Under det humanistiske paradigme hedder perspektiverne: det relationelle perspektiv og det kulturelle perspektiv. De to overordnende paradigmer og de fire underliggende perspektiver har forskelligt syn på bl.a. kommunikation, forbrugeren, forbrugermotivation og forbrugerperspektiv (bilag 2). Indenfor de seneste år er der sket en udvikling fra det funktionalistiske paradigme til det humanistiske paradigme, eller fra branding 1.0 til 2.0. En udvikling der også har ramt B2B markedet. Bl.a. Lynch (2004) beskriver at B2B kunden, der i høj grad har været set som en rationel beslutningstager, nu også blevet mærket af værdien af det emotionelle aspekt (Lynch, 2004: 404). På baggrund heraf arbejder jeg i dette projekt ud fra identitetsperspektivet der Side 10 af 40

11 tager udgangspunkt i forbrugerens rationelle behov, samt det relationelle perspektiv der tager udgangspunkt i forbrugerens emotionelle behov. Idet det relationelle perspektiv ses som en udvikling og en udvidelse af identitetsperspektivet, giver det mulighed for at tilføje et mere modtagerorienteret perspektiv i arbejdet med Aakers ellers meget procesorienterede model Brand Identity Planning Model (bilag 1). Jeg inddrager derfor teoretikerne som Keller og Fournier, der har fokus på forbrugeren og på relationen mellem brand og forbruger. De tildeler så at sige forbrugeren en aktiv rolle i udviklingen af brandets identitet (i denne opgave overtager B2B kunden forbrugerens plads i Keller og Fourniers teorier). Keller og Fournier fungerer som et supplement til Aakers model. 3.1 Aakers trap Selvom dette projekt er bygget op om Aakers Brand Identity Planning Model, bryder jeg med modellen tidligt i opgaven, og falder i en såkaldt fælde, idet målgruppen er udvalgt på forhånd (Se afsnit 1.3). Aaker mener, at analysen skal laves før målgruppen kan bestemmes, men det er ifølge Kotler ikke altid den mest ideelle måde at arbejde med branding på. At udvælge en målgruppe på forhånd tillader mig at zoome ind på denne specifikke målgruppe, forsøge at forstå dennes behov og adfærd med det formål at kunne målrette kommunikationen så meget som muligt. - Dette gør det nemmere at udforme en klar brandingstrategi og øger chancen for succesful branding (Kotler(B), 2008: 135). Konsekvensen af at gå i denne fælde er, at potentielle kunder til TracTrac ikke opdages. 4.0 Metode og empiri 4.1 Primær empiri Denne opgave er udarbejdet på baggrund af indsamling af empiri gennem telefoninterviews. Jeg har lavet et interview med Chris Terkelsen, stifter og medejer af TracTrac ApS (bilag 5), et interview med Thomas Capitani, direktør for Sailing Aarhus (bilag 6), samt et interview med Flemming Clausen, formand for Kapsejladsafdelingen i Sønderborg Yacht- Club (bilag 7). Derudover har jeg indsamlet empiri i form af et kvalitativt spørgeskema (bilag 8). Disse to former for empiri indgår i opgaven som primær data. Side 11 af 40

12 4.1.1 Telefoninterviews Til denne opgave har jeg lavet tre personlige, standardiserede telefoninterviews med det formål at få en indsigt i virksomheden TracTrac ApS, målgruppens holdninger og adfærd samt markedet generelt. Alle interviews er foregået over telefon, da det ikke har været muligt at mødes og lave interviewet ansigt til ansigt. Telefoninterviews er meget anvendt inden for samfundsforskningen bl.a. fordi de gennemføres med lavere omkostninger end dem der laves ansigt til ansigt (Andersen, 2013: 158). Interviewene er personlige i den forstand at deltagerne er blevet interviewet enkeltvis, og samtidig er interviewene standardiseret da de er foretaget på baggrund af en på forhånd udarbejdet interviewguide. Dog har interviewene været åbne i den forstand, at jeg som interviewer, med udgangspunkt i den hermeneutiske tilgang, har søgt at få en dybere forståelse af den interviewedes motiver, meninger og personlighed (ibid.: 152), og til tider var den interviewedes svar også udgangspunkt for næste spørgsmål Kvalitativt spørgeskema Udover telefoninterviews har jeg valgt at lave et kvalitativt spørgeskema til udvalgte brugere af produktet TracTrac, hvilket giver mulighed for at stille nogle meget specifikke og uddybende spørgsmål (ibid.: 155). På trods af at denne opgave er afgrænset til B2B markedet inddrager jeg brugerne i mine spørgeskemaer, da det giver en forståelse af deres behov og adfærd, hvilket gør, at brandingen bedre kan målrettes. - Og jo bedre brandingen er målrettet, jo større er sandsynligheden for, at den lykkes. Forbrugernes meninger og behov er særdeles brugbare i min analyse, idet jeg undersøger et GPS baseret sporingssystem, hvor mulighederne er mange, men forbrugernes krav og ønsker til produktet til dato er ukendte for TracTrac ApS Fejlkilder De to telefoninterviewede kunder er udvalgt af TracTrac ApS, hvilket kan påvirke validiteten, da de kan have et særligt kundeforhold til TracTrac ApS. Dog har jeg i mine interviews pointeret at der med mit projekt ikke er tale om en konsulentopgave, samt at jeg forholder mig kritisk til deres oplysninger. Således mener jeg, at mine interviews har givet mig valide svar. Side 12 af 40

13 De tre respondenter af det kvalitative spørgeskema er sejlere fra Sønderborg Yacht- Club som frivilligt har besvaret spørgeskemaet, som blev lagt ind på klubbens lukkede facebookgruppe. På trods af at de to telefoninterviewede kunder samt de tre respondenter af spørgeskemaet kan have forskellige meninger og holdninger i forhold til resten af TracTrac s målgruppe, har jeg valgt at bruge dem i opgaven, som repræsentanter af den brede mening blandt målgruppen, velvidende at sådanne generaliseringer strider imod min ellers konstruktivistiske tilgang til projektet. Den indsamlede empiri danner grundlag for mange af mine til- og fravalg i opgaven. Det skal tilføjes, at telefoninterviews kan være vanskelige idet interviewer og interviewperson ikke kan se hinanden. Det er således ikke muligt at aflæse ansigtsudtryk, hvilket kan lede til fejl eller misforståelser. Dog vurderer jeg ikke, det har været tilfældet med de telefoninterviews jeg har udført til denne opgave. Alle interviewpersoner har været forberedt på interviewet, idet dato og tid er blevet aftalt i fællesskab (bilag 4, 5, 6, 7). 4.2 Sekundær empiri Den sekundære empiri bruges i opgaven hovedsageligt til at give den bagvedliggende forståelse af det samfund vi lever i samt hvilke faktorer der spiller ind og hvordan de spiller ind. Telefoninterviewene har til dels givet mig denne viden, mens artikler om sejlsport, teknologi og GPS ligeledes udgør den sekundære empiri i dette projekt. Side 13 af 40

14 5.0 Strategisk brandanalyse Den strategiske brandanalyse er den første del i Aakers Brand Identity Planning Model (bilag 1). Denne del indeholder en selvanalyse, en konkurrentanalyse og en kundeanalyse (Aaker, 2010: 189). Formålet med den strategiske brandanalyse er at forbedre og udvikle de strategiske beslutninger om brandet i et fremtidsperspektiv. Det kræver viden om og forståelse af hvad der kendetegner det marked TracTrac operer på nu og i fremtiden (ibid.: 190). Som tidligere nævnt udbygges Aakers model med et modtagerperspektiv vha. andre teoretikere. Således kan jeg forholde mig mere konkret til kunderne, uden at frygte at falde i brandidentitetsfælden, the brand image trap (ibid.: 69), hvor brandets image bliver brandidentiteten. At inddrage målgruppen i analysen vil hjælpe med at skabe et brand der er relevant for målgruppen. En grundig foranalyse er forudsætningen for at kunne arbejde strategisk med brandidentiteten og implementeringen (del 2 og 3 i Aakers Brand Identity Planning Model). 5.1 Selvanalyse Ifølge Aaker, er en dyberegående selvanalyse nødvendig for at få en grundlæggende forståelse for brandet og virksomheden bag. Dette inkluderer en analyse af det eksisterende brand image, brandarv, styrker og svagheder, muligheder og trusler samt de organisatoriske værdier (ibid.: 196) Brandarv TracTrac ApS blev grundlagt i 2005 af tre danske orienteringsløbere; Chris Terkelsen, Jakob Ødum og Jesper Grooss. De udviklede produktet TracTrac på grund af frustration over formidlingen af orienteringsløb som publikumsport. Produktet TracTrac der vha. GPS enheder fra Teltonika (bilag 10) formidler live- tracking af sportsgrene via internettet viste sig også at være relevant indenfor sejlsporten, hvorfor TracTrac ApS tidligt begyndte at satse på denne sport (Rafn, 2014). TracTrac ApS har siden start holdt til på DTU, Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby (bilag 4) men udvidede i 2007 med et kontor i Alicante i Spanien. TracTrac ApS er en projektorienteret virksomhed (bilag 4), dvs. arbejdsopgaverne er centreret omkring projekter der ofte er unikke og tidsbegrænsede (Erlien, 2010: 98). Når en opgave er løst er der en ny Side 14 af 40

15 opgave klar. Det er en organisationsform der kræver fleksibilitet og omstillingsparathed hos medarbejderne og projektlederne (ibid.). På trods af de kun 9 år TracTrac ApS har eksisteret har de en betydningsfuld brandarv at trække på. Siden start i 2005 har TracTrac ApS leveret live- tracking til mere end 350 events, hvilket løber op i mere end 3000 timers tracking af både kapsejladser, orienteringsløb, roning, skiløb og andre sportsgrene (TracTrac: B, 2014). TracTrac ApS skriver selv på deres hjemmeside, at ingen andre har dækket så mange store events, i så mange forskellige lande, eller har lagret så meget data som TracTrac ApS har (TracTrac: B, 2014) Eksisterende brand image Brand image er betegnelsen for den opfattelse som forskellige stakeholders har af et brand (Aaker, 2010: 71). Virksomheder på B2B markedet har oftest færre men større kunder, modsat virksomheder på B2C markedet (Kotler, 2006: 21). TracTrac ApS har på nuværende tidpunkt omkring 30 tilbagevendende kunder ud af ca. 300 sejlklubber i Danmark (bilag 4) (Dansk Sejlunion, 2014). Det er disse 30 kunders opfattelse af TracTrac der udgør brandets image, og i denne opgave repræsenteres de af de to telefoninterviewede kunder; Thomas Capitani fra Sailing Aarhus og Flemming Clausen fra Sønderborg Yacht- Club. De to kunder refereres til som hhv. kunde 1 og kunde 2. Både kunde 1 og 2 har et positivt indtryk af TracTrac ApS (bilag 6, 7). Kunde 1 mener, at det er en fordel, at TracTrac ApS er en dansk virksomhed, at de har et internationalt marked og at de er udsprunget af kapsejlads (bilag 6: 41). Kunde 2 er en loyal kunde som tilbage i 2009 købte rettighederne til TracTrac s tracking system sammen med 15 enheder, og i dag overvejer at købe flere (bilag 7: 35). Det kan således udledes, at særligt brandarven bidrager til et positivt brand image. Ligeledes påvirker det TracTrac s brand image positivt, at produktet tilpasses kundens behov og ønsker (bilag 7: 41). TracTrac ApS har både en guld, sølv og bronze pakke som allerede er tilpasset tre forskellige kundetyper (bilag 12, 13), og tilpasser desuden ved særlige forespørgsler. Tilpasning af produktet er essentielt for B2B markedet, hvor et brand er et resultat af netop denne interaktionsproces (Sandstrøm, 2008: 80). Det at opnå et tæt forhold til kunden ved bl.a. at tilpasse sit produkt til den enkelte kundes behov er et vigtigt succeskriterium for B2B virksomheder (Keller, 2009: 141). Ifølge Side 15 af 40

16 Chris Terkelsen, er tilpasning af produktet en af TracTrac s værdier (bilag 5: 30). TracTrac ApS understøtter således anvendelsen af Keller s customer- based brand equity model (Keller, 2009: 144) (bilag 3), som påpeger, at B2B virksomheder søger at opnå partnerskab og løsninger (Kuhn et al., 2008: 50) SWOT- analyse af TracTrac Før der ses på konkurrenterne er det vigtigt at se på de styrker og svagheder, muligheder og trusler TracTrac ApS selv står overfor. I de følgende afsnit inddrages forbrugernes meninger jf. det kvalitative spørgeskema (bilag 9). Respondenternes svar er anonyme, hvorfor der refereres til hhv. forbruger 1, forbruger 2, forbruger 3 (bilag 9.1, 9.2, 9.3) Styrker Styrkerne ved virksomheden TracTrac ApS omhandler som beskrevet brandarven (se afsnit 5.1.1), mens styrkerne ved produktet TracTrac særligt omhandler produktegenskaberne. TracTrac består af en tracking server, en live viewer og en database (bilag 4). Live- tracking systemet informerer om sejlernes geografiske position, hastighed, tilbagelagte kilometer, rang og vindretning alt imens kapsejladsen er i gang, derudover giver replay- funktionen mulighed for at gense kapsejladsen (bilag 11). Live viewer systemet bruger programmet Java, og fungerer på PC/Mac og har desuden en app til smartphones. TracTrac ApS positionerer sig ikke på valg af hardware, men alligevel er det en styrke, at deres GPS enheder fra Teltonika er letvægtsenheder, og dermed ikke giver båden ekstra vægt (bilag 11). Foruden den tidligere nævnte produkttilpasning er det ligeledes en styrke, at kunden kan vælge mellem en fuld service løsning, hvor TracTrac ApS s medarbejdere sætter sporing op, eller en gør det selv løsning, hvor kunden modtager en pakke med udstyr samt et login til tracking systemet. Ifølge Chris Terkelsen vælger mange kunder gør det selv løsningen, Det er vi de eneste der kan på en god måde siger Chris (bilag 5: 42) (Keller, 2009: 141). Side 16 af 40

17 Svagheder En svaghed ved TracTrac er, at deres hjemmeside 1 kun findes på engelsk. På trods af, at undersøgelser viser, at danskere er de næstbedste i verden til engelsk som andetsprog (DR Nyheder, 2012), må det overordnet set vurderes, at en person med dansk som modersmål har en bedre forståelse ved samt opfattelse af en hjemmeside med dansk tekst. Desuden er hjemmesiden ikke videre visuel, men der er derimod meget tekst der stort set kun fokuserer på de egenskaber ved TracTrac, der opfylder kundernes funktionelle behov (TracTrac: A, 2014). Det er en svaghed idet flere teoretikere peger på, at de emotionelle værdier også er væsentlige i B2B branding. En yderligere svaghed er, at mission- /vision statements og værdier ikke findes i nedskreven form i TracTrac ApS (bilag 5:30) Muligheder Den teknologiske udvikling, og forbrugernes ønske om konstant opdatering er en mulighed for TracTrac ApS. Som kunde 1 beskriver i interviewet Når forbrugerene i dag vil se sejlsport i fjernsynet er det ikke længere nok at se en dot der bevæger sig på en skærm, så vil de også have levende billeder, høre hvad sejlerne snakker om, og nede i hjørnet af fjernsynet vil de kunne se position, osv. (bilag 6: 55). Dette er i overensstemmelse med forbruger 1, der i det kvalitative interview nævner muligheden for opdatering vha. billede og lyd fra båden (bilag 9.1) Trusler Produktionsselskaberne som hyrer underleverandører (kamerahold, redaktører, kommentatorer, leverandør af live- tracking m.m.) til at dække kapsejladser, er en trussel idet de vælger de underleverandører der ud fra deres mening arbejder bedst sammen (bilag 6: 63). TracTrac ApS kan vende denne trussel til en mulighed hvis de vælger at brande sig overfor dem. En trussel er også det manglende kendskab til GPS baseret live- tracking af sejlsport. Først i 2010 blev det almindeligt at bruge GPS baseret live- tracking i danske sejlklubber (Andersen, 2010), hvorfor mange endnu ikke kender mulighederne. Endnu en trussel er, at markedet for GPS baseret tracking er stort, dog er det muligt at differentiere sig på forskellige funktioner (bilag 6: 43). 1 Side 17 af 40

18 5.1.4 Organisatoriske værdier Organisationen bag TracTrac, TracTrac ApS, får ikke meget plads på hjemmesiden 2, der stort set kun har fokus på produktet og på produktfordelene. Organisationen bag, herunder organisationens værdier beskrives ikke på hjemmesiden. Chris fortæller i interviewet, at der ikke er nedskrevet nogen værdier for TracTrac ApS, men forklarer at der lægges vægt på høj kvalitet i leverancen, tilpasning til de enkelte events, og at være førende på teknologi og innovation indenfor TracTrac s felt (bilag 5: 30). Der foreligger således ikke nogen konkret nedfældede værdier for TracTrac ApS, hvilket vil sige, at brandets sjæl ikke er klarlagt (Aaker, 2010: 200). Ydermere findes der ikke en brandingstrategi for TracTrac (bilag 4). Dette kan påvirke brandet negativt, idet succesfuld B2B branding kræver en fælles identitet og nogle overordnede retningslinjer for udviklingen af brandingen (Sandstrøm, 2008: 76). På trods af, at værdierne hverken er formuleret som et værdisæt eller nedfældet, kan de til en vis grad opfylde deres funktioner, hvis de har indflydelse på medarbejdernes adfærd, således at kunden ikke er i tvivl om hvad virksomheden står for. Kunde 1 beskriver TracTrac ApS som: seriøse, stabile, konservative, og konkurrencedygtige (bilag 6: 67), hvilket ikke svarer til TracTrac ApS s værdier, hvorledes manglen på værdier kommer til udtryk kommunikationen af brandet. 5.2 Kundeanalyse Ifølge Aaker, er det i kundeanalysen nyttigt at inddrage målgrupper, motivationsfaktorer, trends og opfyldte/uopfyldte behov. Formålet er at finde frem til, hvad der driver kunden (Aaker, 2010: 191) Målgrupper TracTrac s kundegruppe er opdelt i to. Kunderne til TracTrac Event og kunderne til TracTrac Club (bilag 4). Kundegruppen for TracTrac Event er kapsejladsarrangører (typisk foreninger og forbund), og for TracTrac Club er kundegruppen sejlklubber som bruger tjenesten i deres daglige aktiviteter. Der er meget stor forskel på hvor professionelle kunderne er. Det går fra fuldt professionelle event- organisationer i den ene ende, til foreninger drevet helt på frivillighedsbasis i den anden ende forklarer Chris Terkelsen (bilag 4). Selvom TracTrac s 2 Side 18 af 40

19 kundegruppe er opdelt i to, smelter de sammen, idet nogle kunder bruger TracTrac til både træning og events, som f.eks. Sønderborg Yacht- Club. På nuværende tidspunkt er kundegruppen for TracTrac Event den største af de to kundegrupper med ca. 80% af alle kunder (bilag 4). Inden for den forholdsvis lille salgsbase på markedet for sejlsport i Danmark (DIF, 2014), kan det ifølge Aaker være svært at skabe brand awareness (Aaker, 2010: 16), dog kan homogeniteten i segmentet være profitabel, da det letter målretningen af kommunikationen (Arnould, Price & Zinkhan, 2005: 194). Som tidligere beskrevet henvender TracTrac s tjeneste sig ikke kun til sejlsporten, men til flere forskellige sportsgrene (se afsnit 1.3), dermed skal det forstås at TracTrac s salgsbase er større end den beskrevet i denne opgave Motivation på B2B markedet På B2B markedet har kunden et tydeligere fokus på pris, da B2B markedet er karakteriseret ved færre men større kunder, som køber relativt mere (Kotler(A), 2006: 21), modsat B2C markedet hvor kundens forbrug ofte er motiveret af egen identitetskonstruktion og selvekspressivitet (ibid.: 44). I nogen tilfælde kan køb på B2B markedet også være motiveret af selvekspressive fordele, som giver kunden mulighed for at udtrykke sit eget image gennem brandet (Aaker, 2010: 99). Der kan argumenteres for, at det er tilfældet med Sønderborg Yacht- Club, idet de bruger TracTrac til både træning og konkurrencer, og har købt rettighederne til TracTrac s system sammen med 15 enheder (bilag 7: 15+35). B2B markedet er også karakteriseret ved, at der er et tættere bånd mellem sælger og kunde, og ofte er det et bånd der holder længe (Kotler(A), 2006: 21). Som tidligere beskrevet har B2B kunden i høj grad været set som en rationel beslutningstager, men er i dag også mærket af betydningen af de emotionelle værdier, som tillid, tryghed, omdømme, image og lydhørhed (Lynch, 2004: 403). Dette bekræftes i interviewet med kunde 2 der på grund af en anbefaling fra en anden klub anskaffede sig TracTrac (bilag 7: 25). Dog er beslutningstagningen på B2B markedet kompleks idet det ofte er en gruppebeslutning (De Chernatony, 2003: 165), som det er tilfældet med sejlklubberne, hvor det er en bestyrelse som træffer beslutningerne. Side 19 af 40

20 5.2.3 Behov Sejladser har den udfordring, at det kan være svært at tiltrække tilskuere og sponsorer fordi det er en sport der er svær at følge med i grundet store afstande (bilag 5: 26). Teknologien spiller en vigtig rolle, da den kan synliggøre hvad der foregår, og det er netop TracTrac ApS s mission; to reveal the excitement of hard to follow sporting events (ibid.: 29), altså at synliggøre sportsgrene der er svære at følge med i, fordi de bevæger sig over store områder. Generelt set findes der mange anvendelsesmuligheder for TracTrac s produkt: GPS baseret live- tracking. F.eks. har det været et omdiskuteret emne indenfor ældreplejen. Ser vi bort fra totalmarkedet og zoomer ind på markedet for sejlsport, findes der flere anvendelsesmuligheder for TracTrac end de på nuværende tidspunkt eksisterende. Kunde 1 påpeger brugen af TracTrac som en sikkerhedsforanstaltning (bilag 6: 45). Det er en allerede indlejret funktion i TracTrac s system, men ifølge kunde 1 fokuserer TracTrac primært på præstation og konkurrence. Ifølge det kvalitative spørgeskema opfylder TracTrac forbrugernes behov som hovedsageligt omhandler replay- funktionen (bilag 9.1, 9.2) Trends og barrierer En af de helt store bekymringer med GPS systemet har været følelsen af overvågning (Ritzau, 2014). Indenfor sport og konkurrencer især har følelsen af overvågning dog ikke været en bekymrende faktor, men snarere en sikkerhed (bilag 9.1). Netop derfor har GPS systemet haft stor indflydelse på sportsverdenen i de seneste år (Olesen, 2014). GPS giver viden og nye muligheder for træningen (ibid.). GPS udnyttes optimalt vha. online tracking tjenester, som omdanner træningen til læselige informationer (hastighed, distance, forbrændte kalorier m.v). Disse tracking tjenester lagrer den data der uploades samt gør dem offentligt tilgængelige og fungerer således som communities (Buhl, 2008). Sportsudøverne registrerer deres data på disse platforme og bliver på den måde en del af et community af andre sportsudøvere. Blandt disse communities kan Endomondo nævnes, hvor data kan uploades til det sociale medie Facebook efter træning. Tracking tjenester handler således bl.a. om at iscenesætte sig selv overfor sin omgangskreds, hvilket bekræftes af kunde 1 som savner denne funktion hos TracTrac (bilag 6: 45), Fremtidens GPS kan forventes at formidle endnu flere oplysninger, idet mange gadgets i dag indeholder mange flere funktioner end da de først blev introduceret (Hyldahl, 2009). GPS til Side 20 af 40

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

PROMOVER MED BIG DATA

PROMOVER MED BIG DATA PROMOVER MED BIG DATA Vores systemer analyserer konstant real-time datastrømme om eksempelvis lokale vejrforhold, eller rejsemål. Informationerne kommunikerer systemet så direkte til dine digitale skærme.

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Overblik Program 28. maj

Overblik Program 28. maj Overblik Program 28. maj Opbygning af planche Brand & identitet Tekst til planche Tekst til planche Overvej målgruppen - Hvem er målgruppen for produktet? - Hvordan signaleres det i skrifttyper? Tekst

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere