NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010"

Transkript

1 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK Årsrapport og strategi,

2 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen Indledning Målgruppe Aktiviteternes mål Projektets økonomiske ramme Aktiviteter i 2009 Samarbejdspartnere i 2009 Projektevaluering Strategi Yderligere oplysninger og kontakt Tekst og layout: Projektkoordinator og naturvejleder Thor Hjarsen, Red Barnet Forsidefoto: Virinder Singh Øvrige fotos: Thor Hjarsen, Red Barnet Red Barnet Rosenørns Alle København V 2

3 Forord Red Barnets naturvejlederprojekt går nu ind i sit fjerde virksomme år. I 2009 blev samarbejdet med Red Barnet og Red Barnet Ungdoms mange frivillige styrket yderligere. Natur- og friluftslivsaktiviteter har vist sig at være et særdeles brugbart rum for vores frivilliges arbejde med socialt udsatte børn og unge. Disse erfaringer er blevet underbygget i dette projekt og vil blive udviklet yderligere i årene fremover. De fleste voksne kan relatere sig til naturen og udenfor er det lige til højrebenet at finde på aktiviteter og lege med børnene. Naturen indbyder også til glæde, samvær og gode oplevelser. Nok derfor søger så mange frivillige fx dette projekts friluftskurser. Jeg vil naturligvis ikke glemme at nævne, at også børnene får meget ud af de naturoplevelser og det friluftsliv som Red Barnet tilbyder og igangsætter. Naturen giver anledning til leg, bevægelse, sjov, samvær, nysgerrighed og ikke mindst kreativitet. Noget som udsatte børn ofte savner i deres hverdag og noget som vi arbejder målrettet med at imødekomme. Interessen for projektet har været overvældende og reaktionerne fra børn og voksne deltagere er mere end positiv og 2009 har budt på mange spændende og overraskende samarbejdspartnere. Til slut en stor tak til de, der økonomisk har støttet projektet i 2009: Erik Thunes Legat af 1954, Friluftsrådet, samt Miljøministeret. Mimi Jakobsen Generalsekretær Red Barnet, Danmark 3

4 Indledning Red Barnet har siden 2006 gennemført aktiviteter for socialt udsatte børn i Danmark med naturen og friluftslivet som udgangspunkt. Dette er sket som et led i en udvikling af den danske naturvejlederordning. Projektets formål er at give udsatte og vanskeligt stillede børn og unge, og i visse tilfælde også deres familier, positive oplevelser og aktiviteter i den danske natur. Herunder udvikles nye naturpædagogiske redskaber, hvor igennem der kan arbejdes målrettet med fx relationsdannelser, bevægelse, sundhed og læring. Projektet er nyskabende og har derfor mødt stor interesse blandt aktører i Danmark, der beskæftiger sig med naturpædagogik og friluftsliv. Projektet når målgrupper i det danske samfund, som ellers ikke i særlig høj udstrækning mødes af de eksisterende naturvejleder- og friluftslivstilbud. Fx har mere end 50% af projektets deltagende børn og voksne minoritetsbaggrund. Projektets hjemmeside fortæller løbende om aktiviteter og nyheder. Se mere på: I 2009 deltog mere end 1200 børn, 120 frivillige og 50 lærere og pædagoger i projektets aktiviteter. Projektets første periode fra blev evalueret sidst i 2009 og rapporten kan læses på projektets hjemmeside ( Projektets fokus blev i løbet af 2009 skærpet omkring arbejdet med at understøtte og inspirere frivillige i Red Barnet og Red Barnet Ungdom. Træfældning i Vestskoven med asylbørn. Foråret

5 Uddrag fra artikel på redbarnetungdom.dk: Kan ænder flyve? - Kan ænder flyve?! Gråænderne svømmede snadrende rundt om vores kanoer. Vi var på kanotur på Lyngby Sø. Med på kanoturen var en lille gruppe teenage-piger. En af pigerne havde fået øje på ænderne, og ville vide mere. Jeg tror også, hun havde brug for at tale. Pigerne er alle af anden etnisk oprindelse og de bor alle sammen på et bosted et sted i København. Nogle af pigerne er fjernet hjemmefra af kommunen. Andre af piger bor der frivilligt, på grund af problemer i familien. Mens vi padlede rundt på søen, så vi også en lille gruppe fjordterner på en bådebro. Ternerne fodrede deres store unger og vi kom helt tæt på. Det er svært for pigerne at tro på, at denne lille fugl flyver langt ned i det sydlige Afrika hver vinter. Og kommer tilbage igen hvert forår! Hvordan gør den det? Ja, måske flyver den det, der svarer til én gang rundt om Jorden hvert år. Wallah! Der er vist ikke ret mange, der har fortalt pigerne historier fra naturen før. ( ) 5

6 Målgruppe Projektets aktiviteter har fokus på socialt udsatte børn og unge i Danmark. Denne gruppe af børn omfatter fx børn, der lever på asylcentre, børn fra traumatiserede familier, børn fra fattige familier og børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Denne gruppe af børn er desværre langt større en projektet kan nå, men gennem udvikling af konkrete aktiviteter kan der indsamles erfaringer, som bruges i dokumentation og formidling. Gennem netop formidling i form af fx kurser, artikler og foredrag skal projektet inspirere og motivere børnenes støttepersoner (fagpersoner, frivillige, familiemedlemmer) til selv at gennemføre aktiviteter i naturen med børnene og herigennem skabe plads til sociale og netværksskabende aktiviteter. Projektets metode i fht målgrupperne Projektets aktiviteter udvikles og gennemføres altid så følgende målsætninger opnås i den direkte kontakt med børnene: - Vi har positive oplevelser sammen. - Aktiviteterne giver mulighed for at vi danner sociale relationer og samarbejder. - Aktiviteterne giver mulighed for at der kan opnås koncentration og ro fx i form af etablering af små værkstedsområder i naturen hvor der arbejdes med natur-sløjd, læder el. lign. - Aktiviteterne giver os oplevelser med natur og frivluftsliv på en måde så vores sanser, motorik og kreativitet inddrages. - Det handler om af have det sjovt og glædes ved de fælles oplevelser og samværet, dvs at vi også leger og griner. Derfor får vi lyst til igen at opleve natur og friluftsliv. I samarbejdet med de frivillige og fagvoksne søger projektets direkte at involvere og engagere de voksne ved at bygge ovenpå deres viden, erfaringer og ideer. Der etableres et åbent og inkluderende samarbejde, hvor alle ideer kan bruges. 6

7 Aktiviteternes mål Projektet har et humanitært sigte, som skal nås gennem naturvejledning. Ved at give rum for positive oplevelser, læring og opbygning af sociale relationer, skabes et bedre børneliv. Dette rum er naturen og i naturen arbejdes der målrettet med aktiviteternes humanitære og sociale formål. Når der at gennemføres konkrete aktiviteter i skove og andre naturområder i Danmark undgår vi dog heller ikke at naturen og viden om den inddrages. Børnenes kreativitet og nysgerrighed stimuleres. Der leges, udforskes og opdages. Projektet arbejder målrettet med læring i naturen dvs udeskole. Det planlægges i tæt samarbejde med lærere og pædagoger i almindelige skolefag som fx matematik, bevægelse og idræt, natur og teknik, kreative fag, madlavning m.m. Med de frivillige arbejdes med at inspirere til konkrete, reproducerbare aktiviteter og opstille konkrete, opnåelige mål for aktiviteterne. De frivillige skal ikke blive certificerede træklatrere, men skal få ideer til simple, men succesfulde aktiviteter fx omkring et bål. Hvordan laves planke-laks? Hvilke ting skal vi huske når der skal snittes en bue? Projektet er landsdækkende og naturvejlederen opsøger målgrupperne og tage udgangspunkt i nærmiljøet. Drengene fra Tingbjerg I efteråret 2009 gennemførtes et forløb med en mellemtrinsklasse fra dagsbehandlingsinstitutionen Arildsgård (Københavns Kommune). Målet fra at arbejde med koncentration, læring og sociale kompetencer. En af de gennemgående aktiviteter på de fem torsdage i Vestskoven, handlede om, at børnene lavede deres egen kniv. Hele projektet startede med, at de i fællesskab fældede et 19 meter højt aske-træ. Børnene lærte håndværk og at knive er et redskab. Knivene, der i dag opbevares på skolen, er i brug i natursløjd og på skovture. Børnene fik en succesoplevelse og et redskab. I stigende omfang vil de frivilliges arbejde i Red Barnet og Red Barnet Ungdom få betydning for projektets aktiviteter og indsatsområder. Dette vil også være i overenstemmelse med Red Barnet Danmarks nationale strategi Projektets økonomiske ramme Erik Thunes Legat af 1954 har siden 2006 været projektets 7

8 vigtigste sponsor. Uden denne støtte havde det ikke været muligt at gennemføre projektets aktiviteter på det nuværende niveau. I tillæg til denne støtte har Friluftsrådets via Tips- og Lottomidler ydet lønstilskud til naturvejlederen, idet der er tale om et nyskabende og udviklende initiativ indenfor den danske naturvejlederordning. Friluftsrådets lønstilskud blev forlænget med yderligere tre år i 2009, således at det nuværende projekt kan fortsætte indtil foråret Friluftsrådet midler dækker omtrent 35% af projektets udgifter, hvorfor andre donorer er meget vigtige. I 2009 modtog Red Barnet støtte fra Miljøministeriets Grønne Partnerskaber til udvikling og etablering af shelter- og aktivitetspladser i tre statsskove i h.h.v. Sønderjylland, på Fyn og på Sjælland. Dette delprojekt færdiggøres inden sommeren Midlerne herfra vil primært gå til at dække anlægsomkostningerne. Familiedag i skoven med beboere på Brovst Asylcenter. Aktivitet gennemført i samarbejde med frivillige fra Red Barnet Ungdom Ålborg. Foråret

9 Aktiviteter i 2009 I overensstemmelse med projektets mål har aktiviteterne været en blanding af konkrete naturvejledningsaktiviteter, inspiration af voksne, samt formidling af erfaringer: 91 konkrete naturvejleder-/friluftslivsaktiviteter gennemført på enkeltdagsarrangementer eller fx lejre og lejrskoler. Aktiviteterne har omfattet 1230 børn. Deltagelse i frivilliglejre to steder i Jylland med deltagelse af 45 børn. Afholdelse af to kurser for i alt 18 frivillige i anvendelse af natur og friluftsliv i arbejdet med socialt udsatte børn. Kurserne blev afviklet i samarbejde med naturvejledere fra Skov- og Naturstyrelsen København. Indgåelse af ny partnerskabsaftale med Miljøministeren (Skov- og Naturstyrelsen) om udvikling og etablering af shelter- og aktivitetspladser i tre statsskove mhp at gennemføre aktiviteter i naturen med socialt udsatte børn. Ekstern vejledning af studerende i friluftsliv fra Paul Petersens Idrætsinstitut, DGI-byen, København. Udvikling af fælles projekt og samarbejdsaftale med Skovskolen/LIFE, Nødebo mhp funding af ambitiøst udviklings- og forskningsprojekt. Deltagelse i flere nationale og internationale møder for fagpersoner fx det danske udeskole-netværk (udeskole.dk). Formidling af projektet til fagvoksne, frivillige med mere gennem deltagelse i fx møder og seminarer. 9

10 Afgansk action! I tæt samarbejde med studerende i friluftsliv fra Paul Petersens Idrætsinstitut (DGI-byen, København) og lærerne fra Dansk Røde Kors asylcenter Sjælsmark, lavede vi et tre dages action-forløb for uledsagede asyldrenge i Tokkekøb Hegn ved Allerød. Stort set alle af de deltagende drenge var fra Afganisthan og i alderen år. Drengene lavede træstamme-træk, balance på slack-lines, trænede forhindringsbane og legede forskellige lege med simple redskaber. Det var tre dage med motion, leg, sjov og ikke mindst sund mad lavet over bål. Senere samme år mødte jeg en af de deltagende afganske drenge. Han mindedes de tre dage som a party in the forest. Anne, Lynne, Ida og Lasse fra Paul Petersens Idrætsinstitut lavede nogle rigtigt gode dage for drengene. 10

11 Samarbejdspartnere i 2009 Projektet har videreført og nyetableret strategiske samarbejder med en række vigtige aktører på området i Danmark i Disse samarbejdspartnere er fx: Red Barnet Ungdoms sekretariat Red Barnet Ungdom i Ålborg, Odense, Århus og København Brovst Asylscenter, Brovst Kommune DGI Sønderjylland Paul Petersens Idrætsinstitut, DGI-Byen, København Skov- og Naturstyrelsen og lokale enheder i København, Nordsjælland, Fyn og Sønderjylland Udeskolenetværket RCT-Fyn (Center for Tortur og Traumeofre) Frivillige fra Dansk Flygtningehjælp Økobasen Træstubben, Grønt Vesterbro Friluftsrådet Skovskolen/LIFE, Københavns Universitet Dansk Røde Kors Asylafdeling Dansk Røde Kors skole Skolen på Bakken, Lynge Hvor højt er træet? Kursus i friluftsliv og aktiviteter for Red Barnets frivillige i Vestskoven. Foråret

12 Projektevaluering I efteråret 2009 igangsatte Red Barnet en intern evaluering af Natur & Fællesskab. Målet fra at få undersøgt, ved kvalitative interviews, hvordan målgrupperne opfattede projektet og projektets aktiviteter. Interviews og selve rapporten blev udarbejdet af studentermedhjælp Lasse Bæk-Sørensen. Uddrag fra konklusionerne er bl.a.: - Børnene i fokusgrupperne har haft et rigtigt godt personligt og socialt udbytte af at deltage i naturaktiviteterne. - Både lærere og børn har en opfattelse af at dagene ude i naturen har en god effekt på børnenes sociale kompetencer. De føler, at de opnår en bedre gruppedynamik i børnegrupperne, hvor de sædvanlige grupperinger og hierarkier bliver blandet på nye måder, når de er af sted sammen. - Børnene oplever dette på samme måde i forhold til de voksne støttepersoner, de bemærker at de voksne opfører sig på en anden måde og er mere som venner, når de er af sted. - Det svært at trække de positive sociale resultater med hjem på skoler og institutioner, hvor de gamle mønstre ofte vender tilbage. - Lærerne mener at aktiviteterne er med til at give børnene mulighed for at vise deres ressourcer på nye måder og igennem dette få anerkendelse fra de andre børn. - Børnene selv mener, at de får erfaringer i forhold til den danske natur, hvilket virker til på sigt at kunne være medvirkende til at de selv begynder at bruge naturen i deres fritid. - I børnenes ofte stressede hverdag på asylcentrene, kunne det eksempelvis være godt at tage ud at fiske eller gå ture i skoven for at modvirke stress, her er det dog klart en hindring at flere af børnene ikke ved om der fx er farlige dyr i den danske natur. - Samtlige interviewede støttepersoner virker til at være blevet mere motiverede til at lave naturaktiviteter og hos flere af dem er i højere grad også selv begyndt at planlægge friluftsture uden støtte fra Red Barnet. - Samtlige interviewpersoner nævnte behov for at kurser overvejende skal udformes som et inspirationskursus. Ideerne kunne evt. videregives ved at få lærerne til selv at lave en brainstorm, hvilket en lærer fortæller, at hun har rigtigt gode erfaringer med fra det tidligere nævnte kursus. Hun har stadig papiret med denne brainstorm liggende og gør stadig brug af dem. Et andet forslag er at få samlet forskellige ideer til aktiviteter i en form for inspirationshæfte eller idekatalog. 12

13 - Naturprojektets indsats i forhold til at udvikle en naturpædagogisk praksis hos voksne støttepersoner er i høj grad lykkes. - De interviewede støttepersoner virker bevidste om faglige og sociale målsætninger med turene, de forsøger at inddrage aktiviteterne i den resterende undervisning og de eksperimenterer med at forbedre deres håndtering af børnene i naturen. - Til trods for at støttepersonerne virker meget motiverede for at lave aktiviteter, også uden støtte fra Red Barnet, så nævner de stort set alle behov for at der bliver arrangeret et naturaktivitetskursus. - Samarbejdet og kommunikationen med Red Barnet fungerer rigtigt godt, især fordi at projektleder Thor Hjarsen tager rundt til personalemøder og sælger konceptet og laver aftaler et halvt år frem i tiden. Evalueringsrapporten kan i sin helhed downloades herfra: De unges attitude over for os voksne og overfor hinanden blev lige pludselig anderledes efter at vi i en lang periode havde dem med ude i skoven. At vende den bøtte det var sådan lidt af en sej en ikke. Men der havde det her projekt faktisk en rigtig god andel. Skoleleder, Dansk Røde Kors Asylafdeling Asylbørn kigger fugle i Bastrup Sø, Nordsjælland. Foråret

14 Strategi Naturvejlederprojektets igangværende projektforløb udløber i foråret Det nye projekt vil i endnu højere grad vil fokusere på uddannelse og inspiration af frivillige og fagvoksne. Dette projektforløb varer tre år og har opnået fornyet støtte af Friluftsrådet, som en anerkendelse af Red Barnets indsats for socialt udsatte børn og unge i Danmark. Det kommende projektforløb, der har fået titlen Natur, Fællesskab og Frivillige, indeholder følgende elementer: Inspiration og uddannelse af frivillige og fagvoksne Frivillige og fagvoksne (lærere, pædagoger og medhjælpere) der arbejder med socialt udsatte børn, deltager i kurser og inspirationsforløb, som planlægges og gennemføres af Red Barnets naturvejleder i samarbejde med bl.a. Skov- og Naturstyrelsen, Skovskolen i Nødebo og Friluftsrådet. Konkret vil dette i 2010 udmønte sig i fx: - afholdelse af inspirationskurser for frivillige fra Red Barnet og Red Barnet Ungdom, - proaktive informationstiltag overfor frivillige på intranet m.m. - etablering af den første af tre shelter- og aktivitetspladser i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, - afholdelse af seminar i samarbejde med Friluftsrådet og/eller udeskole.dk for fagvoksne. Logistisk og praktisk støtte til frivillige Red Barnet vil hjælpe frivillige i Red Barnets lokalforeninger over hele landet med at gennemføre natur-baserede aktiviteter i lokalområdet for udsatte børn og deres familier. Denne aktivitet indgår i Red Barnets frivillig-strategi, der bl.a. fokuserer på at støtte op om udvikling af lokale aktiviteter i hele landet. Konkret vil dette i 2010 udmønte sig i fx: - deltagelse i frivilliglejre arrangeret af Red Barnets lokalafdelinger, - deltagelse i weekendaktikviteter arrangeret af frivillige fra Red Barnet og Red Barnet Ungdom, - etablering og distribution til lokale frivillige af 10 aktivitetskasser med bål- og aktivitetsudstyr. Konkrete naturvejlederaktiviteter med udsatte børn Socialt udsatte børn og unge i hele landet deltager i naturvejledning og friluftslivsakviteter. Dette sker ved at fortætte og udbygge samarbejdet med bl.a. frivilligprojekter i Red Barnet og Red Barnet Ungdom, Red Barnets lejr-program, andre frivilligaktiviteter (herunder Settlementet, Vesterbro og Ungdommens Røde Kors), børnesociale institutioner, børne-bosteder, asylcentrenes fritidsklubber og skoler m.m. Konkret vil det i 2010 udmønte sig i bl.a. følgende nye tiltag ud over fortsatte aktiviteter: 14

15 - etablering af samarbejde med aktivitetsklubber på asylcentre, - etablering af samarbejde med boligselskaber mhp at lave boligsocial indsats, - gennemførelse af konkrete aktiviteteter med frivilligprojekter i Red Barnet Ungdom og Red Barnet. Evaluering, dokumentation og formidling Projektets erfaringer formidles og dokumenteres løbende til frivilllige og fagvoksne gennem nyhedsbreve, på internettet og ved deltagelse i møder og seminarer. Projektets forløb evalueres uafhængigt og afrapporteres til donorer og samarbejdspartnere, relevante børnefaglige myndigheder og beslutningstagere m. fl. Friluftsrådet har specifik bedt Red Barnet om at være tovholder for en national konference om natur i arbejdet med udsatte børn og unge. Konkret vil dette i 2010 udmønte sig i fx: - vha ekstern konsulent at gennemføre en række børneinterviews, - deltagelse i udeskole.dk s netværksmøder, - deltagelse i lokale frivilligmøder i samarbejde med Red Barnets frivilligkonsulenter, - etablering af Facebook-forum for projektets venner dvs frivillige, fagvoksne og samarbejdsparntere mhp erfarings- og informationsudveksling. - etablering af Sound Board en rådgivende gruppe af interne og eksterne frivillige og fagvoksne som kan give inpiration og ideer til projektets udvikling, - udvide kredsen af relevante samarbejdspartnere med fokus på integrationskompetencer og boligsociale insatser. Brænde flækkes til bålet. Aktivitet med børn fra Red Barnet Ungdom Århus projekt Barnets Ven. Brabrand Sø, efteråret

16 Yderligere oplysninger og kontakt Projektets daglige ledelse varetages af biolog og naturvejleder Thor Hjarsen, der kan kontaktes som følger: Naturvejleder Thor Hjarsen Red Barnet Rosenørns Allé København V Tlf: (mobil) Mail: Projektets hjemmeside opdateres løbende med informationer om aktiviteter og tilbud: Herfra kan fx downloades projektets nye folder, samt tidligere årsrapporter og evalueringsrapport fra % bål-hotdog. Gribskov, sommeren

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK ÅRSRAPPORT 2010 Tekst og foto: Thor Hjarsen, Red Barnet marts 2011 Red Barnet Rosenørns Alle 12 1634 V www.redbarnet.dk/natur

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet KURSUSKATALOG 2012 2 3 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder

Læs mere

I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang

I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang I skoven er vi alle lige naturen som social løftestang Af Iben Haugaard, Public Relations, Bikubenfonden Hvordan kan naturen bruges i arbejdet med socialt udsatte grupper, og hvilken effekt har det? Det

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Handleplaner for 2. årgang.

Handleplaner for 2. årgang. Handleplaner for 2. årgang. Sprog og kommunikation. 1. Skabe et anerkendende sprogbrug børn/børn, voksne/voksne og børn/voksne imellem 2. Børnene skal udvikle evnen til at afkode verbal/nonverbal kommunikation.

Læs mere

Ungdomskultur og motivation i udskolingen

Ungdomskultur og motivation i udskolingen Ungdomskultur og motivation i udskolingen Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU, Kbh 1. Tendens: Ungdomsfasen udvides barndommen skrumper Noemi Katznelson, 2. Tendens: Ændret relationsgrammatik

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle

Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution. Bevægelse. Kreativ leg. Stjernerstunder. Fantasi. Bold. Vi gør det sammen Cykle Røde Kors Børnehus Pædagogisk idrætsinstitution Bevægelse Kreativ leg Stjernerstunder Bold Fantasi Vi gør det sammen Cykle Indholdsfortegnelse: Røde Kors Børnehus vision 3 Målsætning 3 Værdigrundlag 3

Læs mere

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser.

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser. Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf. 75 16 24 23 Mail: bgfbrg@fanoe.dk

Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf. 75 16 24 23 Mail: bgfbrg@fanoe.dk Pædagogisk læreplan for Fanø Børnehave 2015. Den overordnede og institutionens egen målsætning : Vi arbejder ud fra egen- og overordnet målsætning. Se Fanø Kommunes politik på børne- og ungeområdet. Udover

Læs mere

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen:

Spørgsmål eleverne i 5. klasse skulle tænke over og besvare om skolereformen: Skolereform Elevernes tanker om skolereformen 5. klasse har talt med deres klasselærer om Skolereformen. De skulle fortælle, hvad de vidste, hvad de havde hørt, hvad de troede, og hvad de havde af ønsker

Læs mere

Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer

Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer Informationsfolder til dagplejer og vuggestuer Indholdsfortegnelse Hvad er Hej skal vi tumle? Hvem står bag Hej skal vi tumle? Hvorfor skal vi tumle? Hej skal vi tumle? Følesansen Muskelledsansen Vestibulærsansen

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Hej skal vi lege? Kontaktoplysninger Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at vide mere om bevægelsesugen

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 2 3 Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder i 2012 en bred vifte af kurser målrettet de frivillige aktiviteter i Red Barnet. Red Barnets

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 SSB / Studenter Settlementets Boldklub har fået bevilget 59.000 kr. til projektet Skak i SSB. Efter projektperioden vil skak blive en fast aktivitet i SSB. Projektperioden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Vi har i SFO gennemført det andet læreplanstema i dette skoleår. Vi valgte at arbejde med børnenes sociale kompetencer, og deres relationer på tværs af

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409

Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Bevægelsesdagplejer Dorthea Marie Rønnov Hansen kaldenavn: Dorthe Højvang Nord 63 6580 Vamdrup Tlf: 21600192 + 75583409 Kontakt mig gerne for uforpligtende besøg. Velkommen til min dagpleje. Mine åbningstider:

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN

SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Væksthuset Væksthuset - et levende, dynamisk hus med en palet af forskellige tilbud og aktiviteter med mange brugere. Væksthuset var i Solrød Avis med en artikel

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Louisegårdens bevægelsespolitik

Louisegårdens bevægelsespolitik Louisegårdens bevægelsespolitik Med denne politik ønsker vi at øge fokus på vores bevægelsestilbud i Louisegården og styrke indsatsen ved at gøre fysiske aktiviteter til en prioteret og integreret del

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk SPØRGESKEMA OM DIT UDBYTTE AF MINDSPRING Spørgsmålene i dette spørgeskema skal tilsammen belyse, hvad du har fået ud af at være med på MindSpringkurset.

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Sportsskoler - et sommerferietilbud for børn med handicap

Sportsskoler - et sommerferietilbud for børn med handicap Sportsskoler - et sommerferietilbud for børn med handicap Tag på sportsskole Dansk Handicap Idræts-Forbund afholder hvert år i sommerferien en række sportsskoler for børn med et handicap. Sportsskolerne

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Matematikkens Dag 2011

Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Matematikkens Dag 2011 Pressemeddelelse Dag Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Dag 2011 Kroniske sygdomme og ikke mindst livsstilssygdomme fylder meget i menneskers bevidsthed og oplevelse af livskvalitet, og koster samfundet

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse

Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Bamse på klassebesøg - event for 0. klasse Introduktion Ideen med Bamse på klassebesøg er, at eleverne i fællesskab med en slags maskot arbejder med emner, der har relation til det brede positive sundhedsbegreb.

Læs mere

Fugleværnsfonden Dansk Ornitologisk forening. Nick Leyssac Projektleder for Giv Naturen en Hånd Danmarks Naturfredningsforening nl@dn.

Fugleværnsfonden Dansk Ornitologisk forening. Nick Leyssac Projektleder for Giv Naturen en Hånd Danmarks Naturfredningsforening nl@dn. Nick Leyssac Projektleder for Giv Naturen en Hånd Danmarks Naturfredningsforening nl@dn.dk Giv Naturen en Hånd Projekt Giv naturen en hånd vil gennem konkrete naturplejeaktiviteter gøre naturpleje til

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Foreningsplatformen 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet FORENINGSPLATFORMEN 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Hvad er Foreningsplatformen? En mulighed, hvor du som foreningsaktiv

Læs mere

Evaluering af sløjd i 6. klasse

Evaluering af sløjd i 6. klasse Evaluering af sløjd i 6. klasse Elever på fredagssløjdholdet blev stillet nedenstående evaluerings- spørgsmål Hvad har jeg lært af nye teknikker i 6. klasse? Hvilke teknikker er jeg blevet bedre til i

Læs mere

Børn med særlige behov: Hvad har vi gjort for at inkludere dem i fællesskabet.

Børn med særlige behov: Hvad har vi gjort for at inkludere dem i fællesskabet. Evaluering læreplaner Spirerne 2009 2011. Udarbejdet marts 2012. Temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling, sprog og natur og naturfænomener. Læringstema: Fri for mobberi. Status: Tiltag. Intern

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Bogstart godt i gang 2 Startvanskeligheder 3 Netværksmøder 3 Bogstart på vej i fængsel 3 Nyt fra forskning 4 Nyt fra Medborgercentre 4 Børnehavebiblioteker

Læs mere

Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed

Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed Afdeling for Sundhed årsrapport 2014 om naturbaseret sundhed Indholdsfortegnelse 1. Aktiviteter indenfor Afdeling for Sundhed...3 Alle patientskoler inkluderer nu bevægelse i og ophold i naturen...3 Rygestopkursus

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang

Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Hør og se barnets stemme - Et projekt med kunstnerisk og æstetisk tilgang Birte Hansen og Mette Hind Fotograf: Finn Faurbye Finansieret af: NUBU, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD I Superbarn får du masser af inspiration til at stimulere dit barn - uanset om det er tre måneder og skal lære at ligge på maven, tre år og måske lidt af en klodsmajor,

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder i Engskovskolens SFO, Holbæk Kommune December 2014 1 Evaluering af Madværksteder 2 Madværksteder I foråret 2014 har Holbæk Kommune og Madkulturen

Læs mere

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra.

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra. Fotos: BØrnEHavEn i FrEDEnsgÅrDEn og HEEr BarnEHagE 3 Gode råd FrA ForSKer åsta birkeland til At Se På VÆGGeNe Med Nye ØJNe vægge kan fremkalde handlinger Men væggene kan også fremkalde handlinger og på

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere