Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010"

Transkript

1 Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 010

2 indhold Sankt Annæ Gymnasium / Gymnasietiden 3 Særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium 4 Ansøgere til MGK / Vil du vide mere / studieretningsbeskrivelser 5 Hvorn ser en studentereksamen ud? 6 Fag og niveau 7 Naturvidenskabelig studieretning 1 8 Matematik A, Fysik B, Kemi B Naturvidenskabelig studieretning 10 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Naturvidenskabelig studieretning 3 1 Matematik A, Fysik B, Musik B Samfundsvidenskabelig studieretning 1 14 Samfunds A, Engelsk A, Matematik B Sproglig studieretning 1 16 Spansk A, Tysk A forts./ Fransk A forts., Musik B Sproglig studieretning 18 Engelsk A, Musik A, Samfunds B Kunstnerisk studieretning 1 0 Musik A, Engelsk A, Dramatik B Kunstnerisk studieretning Musik A, Samfunds B, Matematik B

3 Sankt Annæ Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium lægger vægt på høj lighed i et dynamisk og levende studiemiljø. Alle gymnasieelever interesserer sig for sang og musik, og på Sankt Annæ Gymnasium har eleverne enestående muligheder for at kvalificere sig både ligt og musisk-kreativt. Sankt Annæ Gymnasium er en offentlig sangskole med både folkeskole og gymnasium. 3 Gymnasietiden Sankt Annæ Gymnasium er musik i alle afskygninger, gode oplevelser af både lig og social karakter, venner og studierejser. Mest af alt består gymnasietiden af en række kendte såvel som mindre kendte. Grundforløbet udgør det første halve år og herefter begynder selve studieretningen. I grundforløbet møder du bl.a. ene almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). I almen sprogforståelse arbejder nsk og fremmedsprogene sammen om bl.a. grammatik, og i naturvidenskabeligt grundforløb arbejder de naturvidenskabelige sammen om en række fælles metoder. I.g og 3.g møder du almen studieforberedelse (AT). Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem ene, hvor der arbejdes projektorienteret med tværgående temaer. På vores hjemmeside kan du læse mere om grundforløbet, SAG s udbud af studieretninger og se konkrete eksempler på projekter.

4 særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt annæ gymnasium 4 Fælles for alle ansøgere Skolens mål er at skabe veludnnede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd. Vi lægger derfor vægt på at opbygge et alsidigt, stimulerende udnnelsesmiljø - med studieretninger, der har hvert sit fokus. Du kan vælge at koncentrere dig om naturvidenskab, sprog eller samfundsvidenskab. Du kan vælge at fokusere mere på kunst og kultur. Eller du kan kombinere dine interesser ved at vælge en studieretning, der gør det muligt. Vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl. Musikken er elevernes fælles udgangspunkt. Frivillige musiktilbud og deltagelse heri er en væsentlig del af skolens kultur. Når du skriver din ansøgning er det derfor en fordel, hvis du, udover din lyst til lig fordybelse, opfylder et af følgende tre kriterier: har gennemgået udnnelsen som korsanger i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium er indstillet til optagelse på eller er på venteliste til MGK ved Sankt Annæ Gymnasium på anden vis har en dokumenteret beskæftigelse med musik/sang Skriv i din udnnelsesplan, hvilke musikalske forudsætninger du har. Du kan også vedlægge en personlig ansøgning, hvori du begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger optagelse på SAG. Her kan du fx skrive om dine erfaringer med musik, instrumenter og sang. Du må meget gerne vedlægge bilag fra din musiklærer. Søger du ind på en studieretning med musik på A-niveau er det en fordel med et vist kendskab til noder og klaver/keyboard. Studieretningens 3. kan du se i dette hæfte og på skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at du i din personlige ansøgning til skolen anfører, hvilket 3. du ønsker. Det vil desuden være hensigtsmæssigt, hvis du i din personlige ansøgning anfører alternative studieretningsønsker.

5 Ansøgere til MGK Vi tilbyder oprettelse af MGK (musikalsk grundkursus) i kombination med en 4-årig gymnasieudnnelse til august 010. Som MGK-ansøger kan du vælge frit mellem alle de studieretninger, vi udbyder. Men MGK-eleverne samles i to studieretninger, kan du blive bedt om at flytte studieretning. MGK-eleverne placeres enten i en matematisk/naturvidenskabelig eller i en sproglig/samfundsvidenskabelig studieretning i henhold til elevønskerne. Der kan være begrænsninger i valg af fremmedsprog. Nærmere information gives på det særlige orienteringsmøde om MGK mang den 5. januar 010 kl I din udnnelsesplan skal du anføre, at du også søger optagelse på MGK. Vil du vide mere Orienteringsaften om gymnasiet: Torsg den 1. januar 010 kl Orienteringsaften om MGK: Mang den 5.januar 010 kl Læs mere om SAGs studieretninger: Få overblik over gymnasier i Danmark samt deres studieretninger og indhold: Ansøg om optagelse på en ungdomsudnnelse: På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du bl.a. : Få generel information om studentereksamen, gymnasiets opbygning og optagelses krav: 5 Studieretninger på sag I hæftet her og på vores hjemmeside kan du læse om de studieretninger og valg, som Sankt Annæ Gymnasium udbyder. Udbuddet er stort, så ansøgernes valg er afgørende for, hvilke og studieretninger, der oprettes.

6 Hvorn ser en studentereksamen ud? Gymnasiets Din gymnasieudnnelse består af 9 obligatoriske (den grønne kolonne). Desuden er der 4 obligatoriske valg (den gule kolonne), nemlig.fremmedsprog*, et kunstnerisk ** og to naturvidenskabelige, heraf et på B-niveau. Endelig er der en lang række valg (den blå kolonne). På SAG har vi på forhånd foretaget flere valg af i de enkelte studieretninger. *.fremmedsprog på SAG er ene fransk, spansk og tysk ** På SAG skal du vælge mellem billedkunst, medie og musik. 6 Niveau A Obligatoriske nsk storie Obligatoriske valg. fremmedsprog (hvis begynder) Valg (frit valg). fremmedsprog (fortætter) bioteknologi engelsk fysik kemi matematik musik samfunds Krav Mindst 4 B C engelsk fysik idræt matematik oldtidskundskab religion samfunds. fremmedsprog (hvis fortsætter) nat.vid. (biologi, fysik, kemi eller naturgeografi) nat.vid. 3 (biologi, kemi og/ eller natur geografi) kunstnerisk billedkunst (C+B) biologi (C+B) talogi (C) dramatik (C+B) filosofi (C+B) fysik (B) idræt (B) kemi (C+B) matematik (B) medie (C+B) musik (C+B) naturgeografi (C+B) psykologi (C+B) religion (B) samfunds (B) 3. fremmedsprog fortsætter (C) Normalt 3 Normalt 7

7 Fag og niveau Din studentereksamen består af 5 blokke. 14 (grønne) blokke anvendes til de obligatoriske 6 (gule) blokke anvendes til de bundne valg 5 (blå) blokke anvendes til valg af i den enkelte studieretning. Du skal have mindst 4 på A-niveau normalt 3 tre på B-niveau normalt 7 på C-niveau Men har du fx 4 på B-niveau, behøver du ikke 7 på C-niveau. Nogle kan læses på forskellige niveauer, hvor A er højeste niveau Tre blokke = A-niveau (treårige ) To blokke = B-niveau (toårige ) En blok = C-niveau (etårige idræt er dog 3-årigt) Fremmedsprog Hvis du vælger et andet fremmedsprog, som du ikke har haft mindst to år i folkeskolen, er det et begyndersprog, som skal læses på A-niveau. For at få plads til det, skal du muligvis anvende en 6. blok. Alle har engelsk som første fremmesprog. Naturvidenskabelige Du skal have tre naturvidenskabelige. Et af dem skal være fysik C og mindst et af dem på minimum B-niveau. På SAG er ene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Du kan få bioteknologi på A-niveau i den ene studieretning. Bioteknologi svarer til biologi B og kemi B. De 5 blokkes fordeling på over de tre år er forskellig fra studieretning til studieretning. Som udgangspunkt ser fordelingen sån ud: 7 3g g 1g idræt en en sprog sprog kunst nat sa ma fy nat De 5 blå valgblokke anvendes til valg af i de enkelte studieretninger. De placeres i 5 af de hvide felter ovenfor. Der er på forhånd sat på mange af dem, men i de fleste studieretninger kan du selv anvende en eller to af valgblokkene. nat ol re valg valg valg valg valg

8 Naturvidenskabelig studieretning 1 Matematik A Fysik B Kemi B 8 Denne studieretning er til dig som brænder for abstrakt tænkning, naturvidenskab og eksperimenter er nysgerrig efter naturens hemmeligheder Stu dieretningen På studieretningen vil du møde de tre klassiske, naturvidenskabelige i tæt samarbejde. Vi udforsker naturen på alle niveauer fra stråling og kemiske reaktioner til befolkningsvækst og planetbaner, og vi gør det på mange forskellige måder: vi eksperimenterer i nyrenoverede laboratorier, laver projekter, tager på ekskursion, arbejder selvstændigt eller i grupper - og under tiden med problemstillinger, vi selv har fundet på og brænder særligt meget for. Stu dieliv Det er verden omkring os, der er i fokus, og vi behandler et væld af problemstillinger ved at opstille matematiske modeller, vi kan arbejde med. I fysik er det fx modeller for planetbaner, bølgeudbredelse, radioaktivitet, CO i atmosfæren og opvarmning og afkøling. I kemi kan det fx være reaktioners forløb og hastighed og væskers ph. I matematik alt fra broer, trafik, befolkningsvækst, sygdomsudbredelse og profitmaksimering til design, arkitektur, lotto og poker. Vi samarbejder også med andre : Musik, fysik og matematik kan finde sammen i emnet musik og lyd, kemi og biologi i en undersøgelse af bioethanol og fx matematik og storie i et parløb om kodebrydning under anden verdenskrig. Studieretningen rummer også mange aktiviteter ud af huset. Vi besøger universiteter og virksomheder for at udføre mere avancerede forsøg. Og vi tager på studietur til udlandet, fx for at studere højenergifysik i CERN, matematikken bag modernistisk arkitektur i Barcelona eller kemisk industri i Ruhr-området.

9 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet foretage valg 1) Andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. ) Kunstnerisk på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellem billedkunst, medie og musik. I 3.g skal du have to valg 1) For at blive student skal du have 4 på A-niveau. Du skal her løfte enten andet fremmedsprog, engelsk, fysik eller kemi. Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg løft til A-niveau frit valg ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, medie, musik, naturgeografi, psykologi eller et tredje fortsættersprog på C-niveau. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 9 3g ma re g 1g idræt idræt Dansk Historie ma ma Matematik fy ke en sprog fy ke en sprog Fysik Kemi Engelsk. fremmedsprog kunst Kunstnerisk sa Samfunds ol Oldtidskundskab Relegion bi Biologi Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

10 Naturvidenskabelig studieretning Bioteknologi A Matematik A Fysik B 10 Denne studieretning er til dig som interesserer dig for udviklingen af den levende natur og kan lide at arbejde eksperimentelt interesserer dig for den nyeste bioteknologiske udvikling inden for produktion, sundhed og miljø. Stu dieretningen På denne studieretning udforsker vi naturen på mange niveauer fra atomer til molekyler, fra bakterier til mennesker, fra økosystemer til verdensrummet. Med kombinationen af kemi og biologi i et bioteknologi får du mulighed for at arbejde eksperimentelt i nyrenoverede lokaler med de processer, der styrer alt levende. Du anvender matematisk teori og metode til at behandle dine egne resultater. Studieretningen er derfor også til dig, der ønsker at forberede dig til de videregående naturvidenskabelige, medicinske og veterinære udnnelser. Stu dieliv Det er verden omkring os, der er i fokus. Vi undersøger fx dynamikken bag klimaændringer, ser på muligheder og trusler inden for gensplejsnings- og kloningsteknikker, på vækstmodeller og på, hvorn lægemidler optages i kroppen. Vi studerer matematiske modeller for populationsvækst, radioaktivitet eller planetbaner. Helt andre kombinationer kommer også i spil, når fx filosofi er med i et forløb om bioetik, idræt er med i forbindelse med kroppens ydeevne, eller når nsk og bioteknologi laver stop-motionfilm om klimaændringer. Vi udfører undersøgelser i naturen og besøger universiteter og virksomheder for at udføre mere avancerede forsøg. Bl.a. arbejder vi sammen med Biotech Academy på DTU, KU-LIFE og Lundbeck A/S om emner inden for hjerneforskning, genteknologi, ølfremstilling og produktion af bioethanol. Studieturen går fx til genteknologiske centre i London eller Lyon, hvor vi arbejder med den nyeste forskning. IT spiller en væsentlig rolle på denne studieretning, og vi anvender forskellige taprogrammer som gør os i stand til at lave naturvidenskabelige undersøgelser på helt nye måder og på meget komplekse problemstillinger.

11 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet foretage valg 1) Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. ) Kunstnerisk på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellem billedkunst, medie eller musik. Denne blok skal placeres i et hvidt felt efter eget valg frit valg I 3.g skal du have et valg Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, medie, musik, naturgeografi eller psykologi. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 11 3g ma bt re g 1g idræt idræt Dansk Historie ma ma Matematik bt bt Bioteknologi Bioteknologi = Bio B + Kem B fy en sprog fy en sprog Fysik Engelsk. Fremmedsprog kunst Kunstnerisk sa Samfunds ol Oldtidskundskab Relegion Frit valg C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

12 Naturvidenskabelig studieretning 3 Matematik A Fysik B Musik B 1 Denne studieretning er til dig som brænder for abstrakt tænkning er nysgerrig efter sammenhængen mellem naturvidenskab og musik Studieretningen Studieretningen er til dig, der vil kombinere interessen for naturvidenskab med musik. Vi udforsker naturen på alle niveauer fra stråling og populationsvækst til astronomiske fænomener. Og vi arbejder med alle aspekter af musik fra musikinstrumenternes klang til jazzens storie og det 1. århundredes kompositionssystemer. Og studieretningen er til dig, der vil arbejde med ene på mange forskellige måder. Vi laver fysikeksperimenter i skolens nyrenoverede laboratorier, geometriøvelser i det fri, og vi arbejder i Maclab med filmmusik og egne popnumre. Stu dieliv Det er verden omkring os, der er i fokus, og vi behandler et væld af problemstillinger. I fysik er det fx planetbaner, bølgeudbredelse, radioaktivitet, opvarmning og afkøling. I matematik alt fra broer, befolkningsvækst og profitmaksimering til arkitektur, lotto og poker. I musik ser vi på musikkens opbygning fra den mindste bestanddel til symfoniens eller popsangens helhed. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og arbejder med stemmeføring og grundlæggende sangteknik. Når studieretningsene finder sammen, arbejder vi bl.a med lyd. Med matematik og musik arbejder vi fx med Pythagoras opgelse af simple talforhold mellem overtonerne eller skiftende tiders måder at stemme instrumenter på. Studieretningen rummer også mange aktiviteter ud af huset. Vi besøger universiteter og virksomheder for at udføre mere avancerede fysikforsøg og Filmskolen i København for at arbejde med brugen af musik i filmproduktion. Vi tager på studietur til udlandet, fx for at studere matematikken bag modernistisk arkitektur i Barcelona.

13 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge spansk, fransk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. I 3.g skal du have to valg 1) For at blive student skal du have 4 på A-niveau. Du skal løfte enten andet fremmedsprog, engelsk, fysik eller musik. ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, medie, naturgeografi, psykologi eller et tredje fortsættersprog på C-niveau. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 13 Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg løft til A-niveau frit valg 3g ma re g 1g idræt idræt Dansk Historie ma ma Matematik fy mu ng en sprog fy mu ke en sprog Fysik Musik Kemi Naturgeografi Engelsk. fremmedsprog sa Samfunds ol Oltidskundskab Relegion Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

14 Samfundsvidenskabelig studieretning 1 Samfunds A Engelsk A Matematik B 14 Denne studieretning er til dig som opfatter dig som global medborger ønsker at analysere den politiske situation nationalt og internationalt Stu dieretningen På studieretningen er det samfundet og verden forstået gennem politiske, økonomiske og kulturelle processer, der er i fokus. I engelsk er det fx tekster om det multikulturelle London, vi analyserer, for at belyse hvorn det engelske samfund har udviklet sig i forhold til det nske. Vi arbejder med amerikansk og britisk politik fx vigtige valg i USA og Storbritannien. Her kommer engelsk og samfunds naturligt i spil. Matematik og samfunds kører parløb, når vi arbejder med økonomisk ulighed og vækst eller med valg til Europaparlamentet. Stu dieliv Projektarbejde spiller en vigtig rolle på denne studieretning. Vælger du at fordybe dig i emner som Syfrika, Borgerrettighedsbevægelsen i USA, forholdet mellem USA og Europa, matematiske modeller for mikroøkonomi eller unges politiske valg, er du nødt til at bruge din viden inden for flere af studieretningsene. Studieretningen har en international profil, og vi vægter kontakten til udlandet højt. Vi tager på studierejse og arbejder med at etablere en udvekslingsaftale med en indisk gh school. Hvert år mødes nogle af vores elever rundt om i Europa med andre unge fra hele verden for at diskutere politik som led i Model European Parliament (MEP). Derudover har vi et samarbejde med British Council. Her bliver vi inviteret til arrangementer med britiske forfattere senest med multikunstneren og digteren Benjamin Zephaniah, der er et stort navn i England.

15 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet foretage valg 1) Andet fremmedsprog. Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. ) Kunstnerisk på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellem billedkunst, musik eller medie. I 3.g skal du have to valg 1) På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg Nat. løft til B-niveau frit valg ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, kemi, medie, musik eller psykologi. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 15 3g en sa g 1g idræt idræt Dansk Historie en en Engelsk sa ma sprog sa ma sprog Samfunds Matematik. fremmedsprog kunst Kunstnerisk fy Fysik bi Biologi ng Naturgeografi re Religion ol Oldtidskundskab Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

16 Sproglig studieretning 1 Spansk A, Tysk A forts./ Fransk A forts. Musik B 16 Denne studieretning er til dig som drømmer om at kommunikere på verdenssprog brænder for at lære ny musik og nye kulturer at kende har lyst til at bruge en Mac i arbejdet med sprog og musik Stu dieretningen Vi arbejder med det, der sker i sprogområderne, som dækkes af spansk og tysk/ fransk med særlig fokus på det musikalske. Derfor kommunikerer vi på spansk og tysk/fransk i tale og skrift og inddrager musik. Som redskab i undervisningen vil Maccomputeren være helt central. Vi kaster os ud i kommunikation på sprogene ved at indspille og podcaste. Det kunne fx være din egen reportage fra den spanske valgkamp eller en rejsebeskrivelse fra Berlin. På studieretningen kommunikerer vi på to verdenssprog ud over engelsk. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og arbejder med stemmeføring og grundlæggende sangteknik. Stu dieliv Mulighederne er utallige i denne studieretning; fra klassisk til pop; fra malerkunst til international terrorisme; fra moderne til klassisk filmkunst; fra rap-musik i ghettoen til forstadsunge i en global verden; fra den tyrkiske, afrikanske eller mexicanske immigrant til litterære perler; salsa, Piaf, Ramstein og opera. Studierejsen går fx til Madrid, hvor vi oplever det traditionelle Spanien i en globaliseret hverg. Mac computeren anvender vi i undervisningen, når vi selv sammensætter, indspiller, podcaster og præsenterer musikeksempler, rollespil, billedmontager og film, der er relateret til emnerne. Mac-computeren giver os med andre ord mulighed for direkte og levende kommunikation, som vil stå som omdrejningspunkt i denne studieretning, der tænker sprog- og musikundervisning på en ny måde. Det er hensigtsmæssigt, at du har din egen bærbare Mac-computer på denne studieretning. Skolen har en særlig indkøbsaftale og et nyindrettet Maclab.

17 Dine valgmuligheder på studieretningen På denne studieretning har du spansk på A-niveau. Du skal endvidere fortsætte det andet fremmedsprog (fr/ty), du har haft i folkeskolen. I 3.g skal du have et valg På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. Denne blok skal placeres i et hvidt felt efter efet valg Nat. løft til B-niveau Ekstra blok til eng A Hvis du ønsker at have tre sprog på A-niveau, kan du på denne studieretning bruge en ekstra blok til at løfte engelsk til A-niveau. 17 3g sp sprog re g 1g idræt idræt Dansk Historie sp sp Spansk sprog sprog. fremmedsprog mu en bi ng ol mu en sa fy ma Musik Engelsk Samfunds Fysik Biologi Naturgeografi Matematik Oldtidskundskab Relegin Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

18 Sproglig studieretning Engelsk A Musik A Samfunds B 18 Denne studieretning er til dig som begejstres over sprog og musik ønsker viden om politiske beslutningsprocesser Stu dieretningen På denne studieretning udforsker vi samspillet mellem sprog, litteratur, musik og samfund primært i den engelsksprogede verden. Engelsk og musik mødes fx i samarbejde om ungdomskuturelle bevægelser og afroamerikanske musikformer. Sprog og politik mødes, når vi arbejder med Great Speeches og ser på virkemidler og politisk indhold. Stu dieliv Et område, vi typisk kaster os over på denne studieretning, er den retoriske analyse af store taler. Vi ser på de virkemidler, Barack Obama og andre store politikere benytter sig af, og hvorvidt disse taler fungerer efter hensigten. Du producerer også selv dine egne taler og kan i.g og 3.g. deltage i den årlige Public- Speaking Competition, hvor finalisterne konkurrerer på den amerikanske/ britiske ambassade om at gå videre til en international finale i London. Vi analyserer både klassisk og rytmisk musik for at forstå, hvorn musikken er opbygget, og i musikteori arbejder vi med, hvorn man selv arrangerer musik, så den overholder teoriens regler og lyder godt. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og fokuserer inden for sang på stemmennelse og synger både solo og flerstemmigt. I de tværlige forløb beskæftiger vi os i samfunds og musik blandt andet med emner som minoriteter og minoritetskultur før og nu med inddragelse af soulmusikken, hvor eleverne lærer terminologi og begreber i analysen af rytmisk musik. I emnet African-American Identity arbejder vi med digte og romanuddrag og med jazz og blues og ser på sammenhængen mellem tekst og musik. Emner som storbyliv, gangsta rap og USA i g er også oplagte i det glige arbejde på denne studieretning. Vi tager på ekskursioner og i teatret og oplever Shakespeare, som vi læser uddrag af og sætter i en tematisk kontekst som fx The Concept of Evil. Studieturen går fx til London, hvor vi er til workshop på Shakespeares Globe-teater, ser musicals og laver kvartersanalyser.

19 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. I 3.g skal du have to valg 1) På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, kemi, medie eller psykologi. Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg Nat. løft til B-niveau Du kan ikke løfte samfunds til A-niveau, det kræver matematik på B-niveau. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) frit valg 19 3g en mu re g 1g idræt idræt Dansk Historie en en Engelsk mu sa sprog mu sa sprog Musik Samfunds. fremmedsprog ng fy bi ma Fysik Biologi Naturgeografi Matematik ol Oltidskundskab Relegion Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

20 Kunstnerisk studieretning 1 Musik A engelsk A dramatik b 0 Denne studieretning er til dig som elsker at udfolde dig kreativt interesserer dig for musik, sprog og drama Stu dieretningen Det er her, du hører til, hvis du er kunstnerisk anlagt og ønsker en undervisning med fokus på det kreative gennem arbejdet med musik og dramatik. Her prøver vi at skabe og realisere kunstneriske ideer og samtidig udvikle den teoretiske viden om ene gennem litterær, musikalsk og dramaturgisk analyse. I ene arbejder vi med forskellige genrer og perioder og veksler mellem teori og praksis. Vi møder udøvende kunstnere og oplever teater og musik både på skolen og i byens rum. Vi analyserer både klassisk og rytmisk musik for at forstå, hvorn musikken er opbygget, og vi arbejder i musikteori med, hvorn man selv arrangerer musik, så den overholder teoriens regler og lyder godt. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og fokuserer inden for sang på stemmennelse og synger både solo og flerstemmigt. Stu dieliv Når studieretningsene mødes udforsker vi fx musikdramatiske genrer og fordyber os i Shakespeare eller moderne engelsk dramatik. De tværlige forløb omhandler for eksempel absurd teater eller musicals, hvor vi studerer samspillet mellem tekst, drama og musik. I studieretningsprojektet kan du fx analysere brugen af humor i moderne opsætninger af Shakespeare eller den nye brug af teater og musik i teaterkoncerter som Come Together. Vi arbejder med de nyeste principper inden for iscenesættelse og ser og analyserer forskellige teatermæssige og musikalske udtryksformer. I engelsk oplever vi også den kreative dimension igennem creative writing, hvor vi eksempelvis udtrykker os i billedsprog og bruger rytme i sproget. Studieturen går fx til London, hvor vi videreudvikler den kreative skrivning, udfolder os på scenen i det genopbyggede Globe-teater og går til koncert i Royal Albert Hall. Gennem KULT-samarbejdet (læs mere om KULT på skolens hjemmeside) møder vi klasser fra andre skoler og arbejder sammen om for eksempel manuskriptudvikling eller opera.

21 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. Hvis du ønsker et begyndersprog, skal du på denne studieretning bruge en ekstra blok til at løfte et til A-niveau. I 3.g skal du have et valg På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. Denne blok skal pla ceres i et hvidt felt efter eget valg Nat. løft til B-niveau Ekstra blok til sprog A 1 3g en mu re g 1g idræt idræt Dansk Historie en en Engelsk mu mu Musik dramatik dramatik Dramatik sprog sprog. fremmedsprog sa ma fy Samfunds Matematik Fysik bi Biologi ng Naturgeografi ol Oldtidskundskab Relegion Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

22 Kunstnerisk studieretning musik A Samfunds B matematik B Denne studieretning er til dig som brænder for at beskæftige dig både teoretisk og praktisk med musik vil udvide din viden om sociologi, politik og økonomi Stu dieretningen Vi analyserer både klassisk og rytmisk musik for at forstå, hvorn musikken er opbygget, og i musikteori arbejder vi med, hvorn man selv arrangerer musik, så den overholder teoriens regler og lyder godt. Alle lærer at spille trommer, bas, guitar, klaver og percussion, og inden for sang fokuserer vi på stemmennelse og synger både solo og flerstemmigt. I samfunds fokuserer vi på konsekvenserne for individet i det senmoderne samfund, velfærdsstatens prioriteringsproblemer og de politiske vilkår i mediesamfundet. Og i matematik arbejder vi med matematiske modeller for alt fra befolkningsvækst og jordskælv til lotto og trafik, og vi udvikler på den måde vigtige værktøjer til de andre. Stu dieliv Studieretningsene mødes i forskellige konstellationer. I matematik og musik kan vi fx arbejde med Pythagoras opgelse af simple talforhold mellem overtonerne, 1600-tallets forestillinger om sfærernes harmoni eller skiftende tiders forskellige måder at stemme instrumenter på. Med hjælp fra samfunds finder vi sammenhænge mellem fankultur, musikalsk udtryk og livsstilsmønstre. Vi tager fx til koncerter forskellige steder i byen og interviewer koncertgængere for at finde ud af, hvilke befolkningsgrupper der hører electronica, hvem der hører opera og hvorfor. I matematik og samfunds arbejder vi sammen om at analysere tallene for økonomisk vækst og ulighed eller vurdere opinionsmålingers sandhedsværdi. Vi bliver på den måde bedre til at vurdere politikernes argumenter i den voksende nyhedsstrøm. Studieturen går fx til Berlin, hvor vi undersøger de mange traditionelle og moderne musikalske udtryksformer.

Studieretninger 2011

Studieretninger 2011 Studietninger 011 indhd Sankt Annæ Gymnasium / Gymnasietid 3 Særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium 4 Ansøge til MGK / Vil du vide me / studietninger PÅ SAG 5 Sankt Annæ Gymnasium

Læs mere

Mit besøg på Sankt Annæ Gymnasium

Mit besøg på Sankt Annæ Gymnasium Mit besøg på Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2009 Sankt Annæ Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium lægger vægt på høj faglighed i et dynamisk og levende studiemiljø. Alle gymnasieelever interesserer sig

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger

Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger Riv ud! Lidt mere om vores studieretninger NATURVIDENSKABELIGE - SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Det er studieretningerne for dig som er interesseret i naturvidenskabelige fag, som er god til matematik,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Orientering om Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Orientering om Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2012 Orientering om Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag,

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Orientering om Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Orientering om Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2011 Orientering om Studieretninger 1 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter)

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter) Fag og niveau Niveau Obligatoriske fag Obligatoriske valg Valgfag () Krav A (hvis begynder) 2.frem.sprog (fort) Mindst 4 fag B C (hvis fortsætter) nat.vid.fag 2 (,, eller ) nat.vid.fag 3 (, og/eller )

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 5 / 16 8 GODE GRUNDE 8 GODE GRUNDE VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2013 STUDENTER EKSAMEN STX Freja, Vester Skerninge Jeg valgte SG, fordi de havde den studieretning, jeg gerne ville på. I min videre uddannelse vil jeg gerne arbejde med både drama og musik, og det var

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

2. Mat A, Fys B, Kemi B

2. Mat A, Fys B, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 2. Mat A, Fys B, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et fælles

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15

STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15 STENHUS GYMNASIUM & H F 201 4 / 15 8 gode grunde 8 gode grunde Hvorfor vælge? STENHUS Gymnasium & HF 3 Vælg din egen fremtid På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som giver dig muligheden for at

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 4 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer AT2 2 20 % omlægges for matematik C Sum 6 AT i

Læs mere

orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S

orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. 2016 Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S Gymnasiet er ikke kun en leg; det er hårdt, men

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2011 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Kasper, Vindeby

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Billedet til venstre viser et lille stykke af den 27 km lange accelerator LHC på Cern i Genève, hvor man forsøger at genskabe de fysiske egenskaber, som stoffet

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere