Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010"

Transkript

1 Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 010

2 indhold Sankt Annæ Gymnasium / Gymnasietiden 3 Særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium 4 Ansøgere til MGK / Vil du vide mere / studieretningsbeskrivelser 5 Hvorn ser en studentereksamen ud? 6 Fag og niveau 7 Naturvidenskabelig studieretning 1 8 Matematik A, Fysik B, Kemi B Naturvidenskabelig studieretning 10 Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Naturvidenskabelig studieretning 3 1 Matematik A, Fysik B, Musik B Samfundsvidenskabelig studieretning 1 14 Samfunds A, Engelsk A, Matematik B Sproglig studieretning 1 16 Spansk A, Tysk A forts./ Fransk A forts., Musik B Sproglig studieretning 18 Engelsk A, Musik A, Samfunds B Kunstnerisk studieretning 1 0 Musik A, Engelsk A, Dramatik B Kunstnerisk studieretning Musik A, Samfunds B, Matematik B

3 Sankt Annæ Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium lægger vægt på høj lighed i et dynamisk og levende studiemiljø. Alle gymnasieelever interesserer sig for sang og musik, og på Sankt Annæ Gymnasium har eleverne enestående muligheder for at kvalificere sig både ligt og musisk-kreativt. Sankt Annæ Gymnasium er en offentlig sangskole med både folkeskole og gymnasium. 3 Gymnasietiden Sankt Annæ Gymnasium er musik i alle afskygninger, gode oplevelser af både lig og social karakter, venner og studierejser. Mest af alt består gymnasietiden af en række kendte såvel som mindre kendte. Grundforløbet udgør det første halve år og herefter begynder selve studieretningen. I grundforløbet møder du bl.a. ene almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). I almen sprogforståelse arbejder nsk og fremmedsprogene sammen om bl.a. grammatik, og i naturvidenskabeligt grundforløb arbejder de naturvidenskabelige sammen om en række fælles metoder. I.g og 3.g møder du almen studieforberedelse (AT). Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem ene, hvor der arbejdes projektorienteret med tværgående temaer. På vores hjemmeside kan du læse mere om grundforløbet, SAG s udbud af studieretninger og se konkrete eksempler på projekter.

4 særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt annæ gymnasium 4 Fælles for alle ansøgere Skolens mål er at skabe veludnnede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd. Vi lægger derfor vægt på at opbygge et alsidigt, stimulerende udnnelsesmiljø - med studieretninger, der har hvert sit fokus. Du kan vælge at koncentrere dig om naturvidenskab, sprog eller samfundsvidenskab. Du kan vælge at fokusere mere på kunst og kultur. Eller du kan kombinere dine interesser ved at vælge en studieretning, der gør det muligt. Vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl. Musikken er elevernes fælles udgangspunkt. Frivillige musiktilbud og deltagelse heri er en væsentlig del af skolens kultur. Når du skriver din ansøgning er det derfor en fordel, hvis du, udover din lyst til lig fordybelse, opfylder et af følgende tre kriterier: har gennemgået udnnelsen som korsanger i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium er indstillet til optagelse på eller er på venteliste til MGK ved Sankt Annæ Gymnasium på anden vis har en dokumenteret beskæftigelse med musik/sang Skriv i din udnnelsesplan, hvilke musikalske forudsætninger du har. Du kan også vedlægge en personlig ansøgning, hvori du begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger optagelse på SAG. Her kan du fx skrive om dine erfaringer med musik, instrumenter og sang. Du må meget gerne vedlægge bilag fra din musiklærer. Søger du ind på en studieretning med musik på A-niveau er det en fordel med et vist kendskab til noder og klaver/keyboard. Studieretningens 3. kan du se i dette hæfte og på skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at du i din personlige ansøgning til skolen anfører, hvilket 3. du ønsker. Det vil desuden være hensigtsmæssigt, hvis du i din personlige ansøgning anfører alternative studieretningsønsker.

5 Ansøgere til MGK Vi tilbyder oprettelse af MGK (musikalsk grundkursus) i kombination med en 4-årig gymnasieudnnelse til august 010. Som MGK-ansøger kan du vælge frit mellem alle de studieretninger, vi udbyder. Men MGK-eleverne samles i to studieretninger, kan du blive bedt om at flytte studieretning. MGK-eleverne placeres enten i en matematisk/naturvidenskabelig eller i en sproglig/samfundsvidenskabelig studieretning i henhold til elevønskerne. Der kan være begrænsninger i valg af fremmedsprog. Nærmere information gives på det særlige orienteringsmøde om MGK mang den 5. januar 010 kl I din udnnelsesplan skal du anføre, at du også søger optagelse på MGK. Vil du vide mere Orienteringsaften om gymnasiet: Torsg den 1. januar 010 kl Orienteringsaften om MGK: Mang den 5.januar 010 kl Læs mere om SAGs studieretninger: Få overblik over gymnasier i Danmark samt deres studieretninger og indhold: Ansøg om optagelse på en ungdomsudnnelse: På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du bl.a. : Få generel information om studentereksamen, gymnasiets opbygning og optagelses krav: 5 Studieretninger på sag I hæftet her og på vores hjemmeside kan du læse om de studieretninger og valg, som Sankt Annæ Gymnasium udbyder. Udbuddet er stort, så ansøgernes valg er afgørende for, hvilke og studieretninger, der oprettes.

6 Hvorn ser en studentereksamen ud? Gymnasiets Din gymnasieudnnelse består af 9 obligatoriske (den grønne kolonne). Desuden er der 4 obligatoriske valg (den gule kolonne), nemlig.fremmedsprog*, et kunstnerisk ** og to naturvidenskabelige, heraf et på B-niveau. Endelig er der en lang række valg (den blå kolonne). På SAG har vi på forhånd foretaget flere valg af i de enkelte studieretninger. *.fremmedsprog på SAG er ene fransk, spansk og tysk ** På SAG skal du vælge mellem billedkunst, medie og musik. 6 Niveau A Obligatoriske nsk storie Obligatoriske valg. fremmedsprog (hvis begynder) Valg (frit valg). fremmedsprog (fortætter) bioteknologi engelsk fysik kemi matematik musik samfunds Krav Mindst 4 B C engelsk fysik idræt matematik oldtidskundskab religion samfunds. fremmedsprog (hvis fortsætter) nat.vid. (biologi, fysik, kemi eller naturgeografi) nat.vid. 3 (biologi, kemi og/ eller natur geografi) kunstnerisk billedkunst (C+B) biologi (C+B) talogi (C) dramatik (C+B) filosofi (C+B) fysik (B) idræt (B) kemi (C+B) matematik (B) medie (C+B) musik (C+B) naturgeografi (C+B) psykologi (C+B) religion (B) samfunds (B) 3. fremmedsprog fortsætter (C) Normalt 3 Normalt 7

7 Fag og niveau Din studentereksamen består af 5 blokke. 14 (grønne) blokke anvendes til de obligatoriske 6 (gule) blokke anvendes til de bundne valg 5 (blå) blokke anvendes til valg af i den enkelte studieretning. Du skal have mindst 4 på A-niveau normalt 3 tre på B-niveau normalt 7 på C-niveau Men har du fx 4 på B-niveau, behøver du ikke 7 på C-niveau. Nogle kan læses på forskellige niveauer, hvor A er højeste niveau Tre blokke = A-niveau (treårige ) To blokke = B-niveau (toårige ) En blok = C-niveau (etårige idræt er dog 3-årigt) Fremmedsprog Hvis du vælger et andet fremmedsprog, som du ikke har haft mindst to år i folkeskolen, er det et begyndersprog, som skal læses på A-niveau. For at få plads til det, skal du muligvis anvende en 6. blok. Alle har engelsk som første fremmesprog. Naturvidenskabelige Du skal have tre naturvidenskabelige. Et af dem skal være fysik C og mindst et af dem på minimum B-niveau. På SAG er ene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Du kan få bioteknologi på A-niveau i den ene studieretning. Bioteknologi svarer til biologi B og kemi B. De 5 blokkes fordeling på over de tre år er forskellig fra studieretning til studieretning. Som udgangspunkt ser fordelingen sån ud: 7 3g g 1g idræt en en sprog sprog kunst nat sa ma fy nat De 5 blå valgblokke anvendes til valg af i de enkelte studieretninger. De placeres i 5 af de hvide felter ovenfor. Der er på forhånd sat på mange af dem, men i de fleste studieretninger kan du selv anvende en eller to af valgblokkene. nat ol re valg valg valg valg valg

8 Naturvidenskabelig studieretning 1 Matematik A Fysik B Kemi B 8 Denne studieretning er til dig som brænder for abstrakt tænkning, naturvidenskab og eksperimenter er nysgerrig efter naturens hemmeligheder Stu dieretningen På studieretningen vil du møde de tre klassiske, naturvidenskabelige i tæt samarbejde. Vi udforsker naturen på alle niveauer fra stråling og kemiske reaktioner til befolkningsvækst og planetbaner, og vi gør det på mange forskellige måder: vi eksperimenterer i nyrenoverede laboratorier, laver projekter, tager på ekskursion, arbejder selvstændigt eller i grupper - og under tiden med problemstillinger, vi selv har fundet på og brænder særligt meget for. Stu dieliv Det er verden omkring os, der er i fokus, og vi behandler et væld af problemstillinger ved at opstille matematiske modeller, vi kan arbejde med. I fysik er det fx modeller for planetbaner, bølgeudbredelse, radioaktivitet, CO i atmosfæren og opvarmning og afkøling. I kemi kan det fx være reaktioners forløb og hastighed og væskers ph. I matematik alt fra broer, trafik, befolkningsvækst, sygdomsudbredelse og profitmaksimering til design, arkitektur, lotto og poker. Vi samarbejder også med andre : Musik, fysik og matematik kan finde sammen i emnet musik og lyd, kemi og biologi i en undersøgelse af bioethanol og fx matematik og storie i et parløb om kodebrydning under anden verdenskrig. Studieretningen rummer også mange aktiviteter ud af huset. Vi besøger universiteter og virksomheder for at udføre mere avancerede forsøg. Og vi tager på studietur til udlandet, fx for at studere højenergifysik i CERN, matematikken bag modernistisk arkitektur i Barcelona eller kemisk industri i Ruhr-området.

9 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet foretage valg 1) Andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. ) Kunstnerisk på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellem billedkunst, medie og musik. I 3.g skal du have to valg 1) For at blive student skal du have 4 på A-niveau. Du skal her løfte enten andet fremmedsprog, engelsk, fysik eller kemi. Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg løft til A-niveau frit valg ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, medie, musik, naturgeografi, psykologi eller et tredje fortsættersprog på C-niveau. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 9 3g ma re g 1g idræt idræt Dansk Historie ma ma Matematik fy ke en sprog fy ke en sprog Fysik Kemi Engelsk. fremmedsprog kunst Kunstnerisk sa Samfunds ol Oldtidskundskab Relegion bi Biologi Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

10 Naturvidenskabelig studieretning Bioteknologi A Matematik A Fysik B 10 Denne studieretning er til dig som interesserer dig for udviklingen af den levende natur og kan lide at arbejde eksperimentelt interesserer dig for den nyeste bioteknologiske udvikling inden for produktion, sundhed og miljø. Stu dieretningen På denne studieretning udforsker vi naturen på mange niveauer fra atomer til molekyler, fra bakterier til mennesker, fra økosystemer til verdensrummet. Med kombinationen af kemi og biologi i et bioteknologi får du mulighed for at arbejde eksperimentelt i nyrenoverede lokaler med de processer, der styrer alt levende. Du anvender matematisk teori og metode til at behandle dine egne resultater. Studieretningen er derfor også til dig, der ønsker at forberede dig til de videregående naturvidenskabelige, medicinske og veterinære udnnelser. Stu dieliv Det er verden omkring os, der er i fokus. Vi undersøger fx dynamikken bag klimaændringer, ser på muligheder og trusler inden for gensplejsnings- og kloningsteknikker, på vækstmodeller og på, hvorn lægemidler optages i kroppen. Vi studerer matematiske modeller for populationsvækst, radioaktivitet eller planetbaner. Helt andre kombinationer kommer også i spil, når fx filosofi er med i et forløb om bioetik, idræt er med i forbindelse med kroppens ydeevne, eller når nsk og bioteknologi laver stop-motionfilm om klimaændringer. Vi udfører undersøgelser i naturen og besøger universiteter og virksomheder for at udføre mere avancerede forsøg. Bl.a. arbejder vi sammen med Biotech Academy på DTU, KU-LIFE og Lundbeck A/S om emner inden for hjerneforskning, genteknologi, ølfremstilling og produktion af bioethanol. Studieturen går fx til genteknologiske centre i London eller Lyon, hvor vi arbejder med den nyeste forskning. IT spiller en væsentlig rolle på denne studieretning, og vi anvender forskellige taprogrammer som gør os i stand til at lave naturvidenskabelige undersøgelser på helt nye måder og på meget komplekse problemstillinger.

11 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet foretage valg 1) Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. ) Kunstnerisk på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellem billedkunst, medie eller musik. Denne blok skal placeres i et hvidt felt efter eget valg frit valg I 3.g skal du have et valg Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, medie, musik, naturgeografi eller psykologi. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 11 3g ma bt re g 1g idræt idræt Dansk Historie ma ma Matematik bt bt Bioteknologi Bioteknologi = Bio B + Kem B fy en sprog fy en sprog Fysik Engelsk. Fremmedsprog kunst Kunstnerisk sa Samfunds ol Oldtidskundskab Relegion Frit valg C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

12 Naturvidenskabelig studieretning 3 Matematik A Fysik B Musik B 1 Denne studieretning er til dig som brænder for abstrakt tænkning er nysgerrig efter sammenhængen mellem naturvidenskab og musik Studieretningen Studieretningen er til dig, der vil kombinere interessen for naturvidenskab med musik. Vi udforsker naturen på alle niveauer fra stråling og populationsvækst til astronomiske fænomener. Og vi arbejder med alle aspekter af musik fra musikinstrumenternes klang til jazzens storie og det 1. århundredes kompositionssystemer. Og studieretningen er til dig, der vil arbejde med ene på mange forskellige måder. Vi laver fysikeksperimenter i skolens nyrenoverede laboratorier, geometriøvelser i det fri, og vi arbejder i Maclab med filmmusik og egne popnumre. Stu dieliv Det er verden omkring os, der er i fokus, og vi behandler et væld af problemstillinger. I fysik er det fx planetbaner, bølgeudbredelse, radioaktivitet, opvarmning og afkøling. I matematik alt fra broer, befolkningsvækst og profitmaksimering til arkitektur, lotto og poker. I musik ser vi på musikkens opbygning fra den mindste bestanddel til symfoniens eller popsangens helhed. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og arbejder med stemmeføring og grundlæggende sangteknik. Når studieretningsene finder sammen, arbejder vi bl.a med lyd. Med matematik og musik arbejder vi fx med Pythagoras opgelse af simple talforhold mellem overtonerne eller skiftende tiders måder at stemme instrumenter på. Studieretningen rummer også mange aktiviteter ud af huset. Vi besøger universiteter og virksomheder for at udføre mere avancerede fysikforsøg og Filmskolen i København for at arbejde med brugen af musik i filmproduktion. Vi tager på studietur til udlandet, fx for at studere matematikken bag modernistisk arkitektur i Barcelona.

13 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge spansk, fransk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. I 3.g skal du have to valg 1) For at blive student skal du have 4 på A-niveau. Du skal løfte enten andet fremmedsprog, engelsk, fysik eller musik. ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, medie, naturgeografi, psykologi eller et tredje fortsættersprog på C-niveau. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 13 Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg løft til A-niveau frit valg 3g ma re g 1g idræt idræt Dansk Historie ma ma Matematik fy mu ng en sprog fy mu ke en sprog Fysik Musik Kemi Naturgeografi Engelsk. fremmedsprog sa Samfunds ol Oltidskundskab Relegion Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

14 Samfundsvidenskabelig studieretning 1 Samfunds A Engelsk A Matematik B 14 Denne studieretning er til dig som opfatter dig som global medborger ønsker at analysere den politiske situation nationalt og internationalt Stu dieretningen På studieretningen er det samfundet og verden forstået gennem politiske, økonomiske og kulturelle processer, der er i fokus. I engelsk er det fx tekster om det multikulturelle London, vi analyserer, for at belyse hvorn det engelske samfund har udviklet sig i forhold til det nske. Vi arbejder med amerikansk og britisk politik fx vigtige valg i USA og Storbritannien. Her kommer engelsk og samfunds naturligt i spil. Matematik og samfunds kører parløb, når vi arbejder med økonomisk ulighed og vækst eller med valg til Europaparlamentet. Stu dieliv Projektarbejde spiller en vigtig rolle på denne studieretning. Vælger du at fordybe dig i emner som Syfrika, Borgerrettighedsbevægelsen i USA, forholdet mellem USA og Europa, matematiske modeller for mikroøkonomi eller unges politiske valg, er du nødt til at bruge din viden inden for flere af studieretningsene. Studieretningen har en international profil, og vi vægter kontakten til udlandet højt. Vi tager på studierejse og arbejder med at etablere en udvekslingsaftale med en indisk gh school. Hvert år mødes nogle af vores elever rundt om i Europa med andre unge fra hele verden for at diskutere politik som led i Model European Parliament (MEP). Derudover har vi et samarbejde med British Council. Her bliver vi inviteret til arrangementer med britiske forfattere senest med multikunstneren og digteren Benjamin Zephaniah, der er et stort navn i England.

15 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet foretage valg 1) Andet fremmedsprog. Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. ) Kunstnerisk på C-niveau i 1.g. Du kan her vælge mellem billedkunst, musik eller medie. I 3.g skal du have to valg 1) På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg Nat. løft til B-niveau frit valg ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, kemi, medie, musik eller psykologi. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) 15 3g en sa g 1g idræt idræt Dansk Historie en en Engelsk sa ma sprog sa ma sprog Samfunds Matematik. fremmedsprog kunst Kunstnerisk fy Fysik bi Biologi ng Naturgeografi re Religion ol Oldtidskundskab Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

16 Sproglig studieretning 1 Spansk A, Tysk A forts./ Fransk A forts. Musik B 16 Denne studieretning er til dig som drømmer om at kommunikere på verdenssprog brænder for at lære ny musik og nye kulturer at kende har lyst til at bruge en Mac i arbejdet med sprog og musik Stu dieretningen Vi arbejder med det, der sker i sprogområderne, som dækkes af spansk og tysk/ fransk med særlig fokus på det musikalske. Derfor kommunikerer vi på spansk og tysk/fransk i tale og skrift og inddrager musik. Som redskab i undervisningen vil Maccomputeren være helt central. Vi kaster os ud i kommunikation på sprogene ved at indspille og podcaste. Det kunne fx være din egen reportage fra den spanske valgkamp eller en rejsebeskrivelse fra Berlin. På studieretningen kommunikerer vi på to verdenssprog ud over engelsk. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og arbejder med stemmeføring og grundlæggende sangteknik. Stu dieliv Mulighederne er utallige i denne studieretning; fra klassisk til pop; fra malerkunst til international terrorisme; fra moderne til klassisk filmkunst; fra rap-musik i ghettoen til forstadsunge i en global verden; fra den tyrkiske, afrikanske eller mexicanske immigrant til litterære perler; salsa, Piaf, Ramstein og opera. Studierejsen går fx til Madrid, hvor vi oplever det traditionelle Spanien i en globaliseret hverg. Mac computeren anvender vi i undervisningen, når vi selv sammensætter, indspiller, podcaster og præsenterer musikeksempler, rollespil, billedmontager og film, der er relateret til emnerne. Mac-computeren giver os med andre ord mulighed for direkte og levende kommunikation, som vil stå som omdrejningspunkt i denne studieretning, der tænker sprog- og musikundervisning på en ny måde. Det er hensigtsmæssigt, at du har din egen bærbare Mac-computer på denne studieretning. Skolen har en særlig indkøbsaftale og et nyindrettet Maclab.

17 Dine valgmuligheder på studieretningen På denne studieretning har du spansk på A-niveau. Du skal endvidere fortsætte det andet fremmedsprog (fr/ty), du har haft i folkeskolen. I 3.g skal du have et valg På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. Denne blok skal placeres i et hvidt felt efter efet valg Nat. løft til B-niveau Ekstra blok til eng A Hvis du ønsker at have tre sprog på A-niveau, kan du på denne studieretning bruge en ekstra blok til at løfte engelsk til A-niveau. 17 3g sp sprog re g 1g idræt idræt Dansk Historie sp sp Spansk sprog sprog. fremmedsprog mu en bi ng ol mu en sa fy ma Musik Engelsk Samfunds Fysik Biologi Naturgeografi Matematik Oldtidskundskab Relegin Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

18 Sproglig studieretning Engelsk A Musik A Samfunds B 18 Denne studieretning er til dig som begejstres over sprog og musik ønsker viden om politiske beslutningsprocesser Stu dieretningen På denne studieretning udforsker vi samspillet mellem sprog, litteratur, musik og samfund primært i den engelsksprogede verden. Engelsk og musik mødes fx i samarbejde om ungdomskuturelle bevægelser og afroamerikanske musikformer. Sprog og politik mødes, når vi arbejder med Great Speeches og ser på virkemidler og politisk indhold. Stu dieliv Et område, vi typisk kaster os over på denne studieretning, er den retoriske analyse af store taler. Vi ser på de virkemidler, Barack Obama og andre store politikere benytter sig af, og hvorvidt disse taler fungerer efter hensigten. Du producerer også selv dine egne taler og kan i.g og 3.g. deltage i den årlige Public- Speaking Competition, hvor finalisterne konkurrerer på den amerikanske/ britiske ambassade om at gå videre til en international finale i London. Vi analyserer både klassisk og rytmisk musik for at forstå, hvorn musikken er opbygget, og i musikteori arbejder vi med, hvorn man selv arrangerer musik, så den overholder teoriens regler og lyder godt. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og fokuserer inden for sang på stemmennelse og synger både solo og flerstemmigt. I de tværlige forløb beskæftiger vi os i samfunds og musik blandt andet med emner som minoriteter og minoritetskultur før og nu med inddragelse af soulmusikken, hvor eleverne lærer terminologi og begreber i analysen af rytmisk musik. I emnet African-American Identity arbejder vi med digte og romanuddrag og med jazz og blues og ser på sammenhængen mellem tekst og musik. Emner som storbyliv, gangsta rap og USA i g er også oplagte i det glige arbejde på denne studieretning. Vi tager på ekskursioner og i teatret og oplever Shakespeare, som vi læser uddrag af og sætter i en tematisk kontekst som fx The Concept of Evil. Studieturen går fx til London, hvor vi er til workshop på Shakespeares Globe-teater, ser musicals og laver kvartersanalyser.

19 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. I 3.g skal du have to valg 1) På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. ) Endvidere har du et frit valg. Den frie valgblok kan anvendes til enten at løfte et af de eksisterende til et højere niveau eller til et helt nyt på C-niveau. Af nye C- kan du ønske billedkunst, talogi, dramatik, filosofi, kemi, medie eller psykologi. Disse to blokke skal placeres i hvert sit hvide felt efter eget valg Nat. løft til B-niveau Du kan ikke løfte samfunds til A-niveau, det kræver matematik på B-niveau. (NB: Idræt kan også løftes til B-niveau.) frit valg 19 3g en mu re g 1g idræt idræt Dansk Historie en en Engelsk mu sa sprog mu sa sprog Musik Samfunds. fremmedsprog ng fy bi ma Fysik Biologi Naturgeografi Matematik ol Oltidskundskab Relegion Frit valgt C- Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

20 Kunstnerisk studieretning 1 Musik A engelsk A dramatik b 0 Denne studieretning er til dig som elsker at udfolde dig kreativt interesserer dig for musik, sprog og drama Stu dieretningen Det er her, du hører til, hvis du er kunstnerisk anlagt og ønsker en undervisning med fokus på det kreative gennem arbejdet med musik og dramatik. Her prøver vi at skabe og realisere kunstneriske ideer og samtidig udvikle den teoretiske viden om ene gennem litterær, musikalsk og dramaturgisk analyse. I ene arbejder vi med forskellige genrer og perioder og veksler mellem teori og praksis. Vi møder udøvende kunstnere og oplever teater og musik både på skolen og i byens rum. Vi analyserer både klassisk og rytmisk musik for at forstå, hvorn musikken er opbygget, og vi arbejder i musikteori med, hvorn man selv arrangerer musik, så den overholder teoriens regler og lyder godt. Vi spiller på mange forskellige instrumenter og fokuserer inden for sang på stemmennelse og synger både solo og flerstemmigt. Stu dieliv Når studieretningsene mødes udforsker vi fx musikdramatiske genrer og fordyber os i Shakespeare eller moderne engelsk dramatik. De tværlige forløb omhandler for eksempel absurd teater eller musicals, hvor vi studerer samspillet mellem tekst, drama og musik. I studieretningsprojektet kan du fx analysere brugen af humor i moderne opsætninger af Shakespeare eller den nye brug af teater og musik i teaterkoncerter som Come Together. Vi arbejder med de nyeste principper inden for iscenesættelse og ser og analyserer forskellige teatermæssige og musikalske udtryksformer. I engelsk oplever vi også den kreative dimension igennem creative writing, hvor vi eksempelvis udtrykker os i billedsprog og bruger rytme i sproget. Studieturen går fx til London, hvor vi videreudvikler den kreative skrivning, udfolder os på scenen i det genopbyggede Globe-teater og går til koncert i Royal Albert Hall. Gennem KULT-samarbejdet (læs mere om KULT på skolens hjemmeside) møder vi klasser fra andre skoler og arbejder sammen om for eksempel manuskriptudvikling eller opera.

21 Di ne valgmulig hede r på stu dieretningen Du skal ved tilmelding til gymnasiet vælge andet fremmedsprog Hvis du har haft fransk eller tysk mindst to år i folkeskolen, kan du vælge et som fortsættersprog på B-niveau. Ellers kan du vælge fransk, spansk eller tysk som begyndersprog på A-niveau. Hvis du ønsker et begyndersprog, skal du på denne studieretning bruge en ekstra blok til at løfte et til A-niveau. I 3.g skal du have et valg På denne studieretning skal du vælge, hvilket naturvidenskabeligt du ønsker at løfte til B-niveau i 3.g. Du skal vælge mellem biologi, fysik og naturgeografi. Denne blok skal pla ceres i et hvidt felt efter eget valg Nat. løft til B-niveau Ekstra blok til sprog A 1 3g en mu re g 1g idræt idræt Dansk Historie en en Engelsk mu mu Musik dramatik dramatik Dramatik sprog sprog. fremmedsprog sa ma fy Samfunds Matematik Fysik bi Biologi ng Naturgeografi ol Oldtidskundskab Relegion Obligatoriske Studieretnings Obligatoriske valg Valg

22 Kunstnerisk studieretning musik A Samfunds B matematik B Denne studieretning er til dig som brænder for at beskæftige dig både teoretisk og praktisk med musik vil udvide din viden om sociologi, politik og økonomi Stu dieretningen Vi analyserer både klassisk og rytmisk musik for at forstå, hvorn musikken er opbygget, og i musikteori arbejder vi med, hvorn man selv arrangerer musik, så den overholder teoriens regler og lyder godt. Alle lærer at spille trommer, bas, guitar, klaver og percussion, og inden for sang fokuserer vi på stemmennelse og synger både solo og flerstemmigt. I samfunds fokuserer vi på konsekvenserne for individet i det senmoderne samfund, velfærdsstatens prioriteringsproblemer og de politiske vilkår i mediesamfundet. Og i matematik arbejder vi med matematiske modeller for alt fra befolkningsvækst og jordskælv til lotto og trafik, og vi udvikler på den måde vigtige værktøjer til de andre. Stu dieliv Studieretningsene mødes i forskellige konstellationer. I matematik og musik kan vi fx arbejde med Pythagoras opgelse af simple talforhold mellem overtonerne, 1600-tallets forestillinger om sfærernes harmoni eller skiftende tiders forskellige måder at stemme instrumenter på. Med hjælp fra samfunds finder vi sammenhænge mellem fankultur, musikalsk udtryk og livsstilsmønstre. Vi tager fx til koncerter forskellige steder i byen og interviewer koncertgængere for at finde ud af, hvilke befolkningsgrupper der hører electronica, hvem der hører opera og hvorfor. I matematik og samfunds arbejder vi sammen om at analysere tallene for økonomisk vækst og ulighed eller vurdere opinionsmålingers sandhedsværdi. Vi bliver på den måde bedre til at vurdere politikernes argumenter i den voksende nyhedsstrøm. Studieturen går fx til Berlin, hvor vi undersøger de mange traditionelle og moderne musikalske udtryksformer.

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013 Start år 2012 Alle år 2012-2014 Alle år - preib 2012-2013 2012 - nat-vid-3 Matematik A - Fysik B - Kemi B 2012-2014 3g DaA HiA IdC OlC ReC MaA Frit A Frit C 4 3 2 3 3 6 5 3 2g DaA HiA IdC SprogB EnB MaA

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium

Studieretninger. nagym.dk. NærumGymnasium Studieretninger nagym.dk 20 15 NærumGymnasium Velkommen til Nærum Gymnasium Nærum Gymnasium (NAG) er et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium. På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

VELKOMMEN TIL GYMNASIET PÅ TOPPEN ÅSG FENRISVEJ 33 8210 ÅRHUS V TLF. 8615 8955 WWW.AASG.DK

VELKOMMEN TIL GYMNASIET PÅ TOPPEN ÅSG FENRISVEJ 33 8210 ÅRHUS V TLF. 8615 8955 WWW.AASG.DK VELKOMMEN TIL GYMNASIET PÅ TOPPEN ÅSG FENRISVEJ 33 8210 ÅRHUS V TLF. 8615 8955 WWW.AASG.DK INDHOLDSFORTEGNELSE KÆRE KOMMENDE ELEV PÅ ÅRHUS STATSGYMNASIUM GRUNDFORLØBET BEGIVENHEDER ÅSG TALENTER IT OG ÅSG

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015

Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2014-2015 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2015 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2015 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2015 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

S o l r ø d G y m n a S i u m STXElEv 2014

S o l r ø d G y m n a S i u m STXElEv 2014 S o l r ø d G y m n a s i u m STX Elev 2014 Velkommen til Solrød Gymnasium Brug dette hæfte sammen med hjemmesiden www.solgym.dk På hjemmesidens link Studieretninger 2014 kan du skabe dig et overblik over

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere