HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB"

Transkript

1 HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten. Se herunder oplysninger om faktorer, der påvirker resultater. Visse substanser, som f.eks. medicin, kan påvirke analytniveauer in vivo. 1 Hvis resultaterne ikke stemmer overens med den kliniske vurdering, skal patientprøven testes igen med en anden kassette. Tiltænkt anvendelse Som en del af i-stat systemet er målingen for hæmatokrit beregnet til brug ved in vitro kvantificeringen af pakkede røde blodlegemers volumenfraktion i arterielt, venøst eller kapillært fuldblod. Hæmatokritmålinger kan være en hjælp ved påvisning og overvågning af normal eller unormal status for mængden af røde blodlegemer, herunder men ikke begrænset til anæmi, erytrocytose og blodtab i forbindelse med kvæstelser og kirurgiske indgreb. Indhold Hver i-stat kassette indeholder en referenceelektrode (når kassettekonfigurationen omfatter potentiometriske sensorer), sensorer til målingen af specifikke analytter og en vandholdig bufferkalibreringsopløsning med kendt konduktans, der indeholder kendte koncentrationer af analytter og konserveringsmidler. Metrologisk påviselighed i-stat systemmålingen for hæmatokrit måler pakkede røde blodlegemers volumenfraktion i arterielt, venøst eller kapillært fuldblod (udtrykt som pakket cellevolumenprocent) til in vitro-diagnostisk anvendelse. Hæmatokritværdier, der er tildelt i-stats arbejdskalibratorer, kan påvises med den amerikanske CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) H7-A3 procedure til bestemmelse af pakket cellevolumen vha. mikrohæmatokritmetoden. 2 Yderligere oplysninger om metrologisk påviselighed kan fås fra Abbott Point of Care Inc. Forventede værdier Rapporterbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Hæmatokrit/Hct % PCV ** fraktion 0,10-0,75 0,38-0,51 Hæmoglobin/Hb g/dl 3,4-25, g/l mmol/l 2,1-15, * i-stat systemet kan konfigureres med de foretrukne enheder. **Referenceområderne for hæmatokrit og hæmoglobin omfatter både kvindelige og mandlige populationer. Rev. Date: 12-Feb-14 Art: N

2 Del %PCV-resultatet med 100 for at konvertere et resultat fra %PCV til pakket cellevolumenfraktion. Ved målingen af hæmatokrit kan i-stat-systemet justeres til at stemme overens med metoder, der er kalibreret af mikrohæmatokritreferencemetoden ved enten at bruge K 3 EDTA eller K 2 EDTA antikoagulans. Gennemsnitlige cellevolumener af K 3 EDTA antikoaguleret blod er ca. 2-4% mindre end K 2 EDTA antikoaguleret blod. 2 Mens valget af antikoagulans påvirker mikrohæmatokritmetoden, ifølge hvilken alle hæmatokritmetoder er kalibreret, er resultater af rutinemæssige prøver på hæmatologianalysatorer uafhængige af den anvendte antikoagulans. Eftersom de fleste kliniske hæmatologianalysatorer er kalibreret ifølge mikrohæmatokritmetoden ved hjælp af K 3 EDTA antikoagulans, er i-stat systemets standardjustering K 3 EDTA. Referenceområdet, der er programmeret ind i analysatoren og vist herover, er beregnet som en retningslinje for fortolkningen af resultater. Da referenceområder kan variere efter demografiske faktorer som f.eks. alder, køn og arv, anbefales det at fastlægge referenceområder for den befolkningsgruppe, der måles. Klinisk signifikans Hæmatokrit er en måling af fraktionsvolumen af de røde blodlegemer. Denne måling er en nøgleindikator for kroppens tilstand med hensyn til hydrering, anæmi eller svært blodtab samt blodets evne til at transportere oxygen. En nedsat hæmatokritværdi kan skyldes enten overhydrering, som øger plasmavolumen eller et fald i antallet af røde blodlegemer forårsaget af anæmi eller blodtab. En forhøjet hæmatokritværdi kan skyldes væsketab, som f.eks. ved dehydrering, diuretisk terapi og forbrændinger eller et øget antal røde blodlegemer, som f.eks. ved kardiovaskulære og nyrelidelser, polycythemia vera og nedsat ventilation. Præstationskarakteristika De typiske præstationsdata, der er opsummeret herunder, er indsamlet på institutioner i sundhedssektoren af plejepersonale, der er øvet i at bruge i-stat systemet og sammenligningsmetoderne. Præcisionsdata blev indsamlet på flere steder på følgende måder: Duplikater af hver kontrolvæske blev målt om morgenen og om eftermiddagen i fem dage, så der blev foretaget i alt 20 gentagelsesmålinger. Gennemsnitsstatistikken vises herunder. Metodesammenligningsdata blev indsamlet vha. CLSI retningslinje EP9-A. 4 Venøse blodprøver, der blev opsamlet i lithiumheparin Vacutainer -glas, blev analyseret dobbelt på i-stat systemet og vha. sammenligningsmetoderne for hæmatokrit inden for 20 minutter efter prøvetagning. Deming-regressionsanalyse 5 blev udført på den første gentagelse af hver prøve. I metodesammenligningstabellen er n antallet af prøver i datasættet, Sxx og Syy refererer til unøjagtighedsestimater baseret på gentagelserne af henholdsvis de sammenlignende metoder og i-stat metoderne. Sy.x er estimatets standardfejl, og r er korrelationskoefficienten.* Metodesammenligninger varierer fra sted til sted på grund af forskelle i prøvehåndtering, kalibrering af sammenligningsmetode og andre stedspecifikke variabler. Undersøgelser af interferenser blev baseret på CLSI retningslinje EP7-P. 6 *Den sædvanlige advarsel, der er relateret til brugen af regressionsanalyse, er opsummeret her som en påmindelse: For alle analytter gælder det, at hvis dataene blev indsamlet fra et begrænset område, er estimatet for regressionsparametrene relativt upræcist og kan være tendentiøst. Forudsigelser på baggrund af disse estimater kan derfor være ugyldige. 5 Korrelationskoefficienten, r, kan bruges til at løse dette problem ved at fungere som en retningslinje til at vurdere tilstrækkeligheden af sammenligningsmetodens område. Som rettesnor kan dataområdet betragtes som tilstrækkeligt, hvis r>0,975. Præcisionsdata (% PCV) Fuldblodskontrol Gennemsnit SD % CV Lav 30,0 0,44 1,5 Høj 49,0 0,50 1,0 Hct - 2 Art: N Rev. Date: 12-Feb-14

3 Metodesammenligning (% PCV) Coulter S Plus Nova STAT Profile 5 Abbott Cell-Dyn 4000 Sysmex SE9500 n Sxx 0,50 0,46 0,41 0,53 Syy 1,09 1,31 0,77 0,76 Hældningskoefficient 0,98 1,06 1,06 1,11 Int t 1,78-3,98-1,42-4,19 Sy.x 2,03 2,063 1,13 0,98 Xmin Xmax r 0,952 0,932 0,993 0,980 Faktorer, der indvirker på resultater* Målingen af visse blodprøver med forhøjet sænkningsreaktion kan blive påvirket af anlysatorens vinkel. Ved måling af blodprøver skal analysatoren holdes i vater, fra 90 (halvfems) sekunder efter indsættelse af kassetten og indtil der fremkommer et resultat. Den håndholdte anses for at være placeret på en jævn oveflade, når den benyttes, mens den sidder i Downloader/Recharger. Interferent Leukocyttal (WBC) Totalt proteinniveau Effekt Kraftigt forhøjede leukocyttal kan forhøje resultater. Hæmatokritresultater påvirkes af det totale proteinniveau på følgende måde: Vist resultat TP < 6,5 g/dl TP > 8,0 g/dl HCT < 40 % PCV Hct reduceret med ~1% PCV for hvert fald på 1 g/dl TP HCT > 40 % PCV Hct reduceret med ~0,75 % PCV for hvert fald på 1 g/dl TP Hct forhøjet med ~1% PCV for hver stigning på 1 g/dl TP Hct forhøjet med ~0,75 % PCV for hver stigning på 1 g/dl TP Totale proteinniveauer kan være lave hos nyfødte og brandsårspatientpopulationer og ligeledes i øvrige kliniske befolkningsgrupper opført i Statland. 3 Totale proteinniveauer kan også være nedsatte hos patienter, der gennemgår kardiopulmonal bypass (CPB) eller ECMO, og hos patienter, der modtager store mængder saltvands-baserede IV-væsker. Der bør udvises forsigtighed, når man anvender hæmatokritresultater fra patienter med totale proteinniveauer, der er under voksenreferenceområdet (6,5 til 8 g/dl). CPB-prøvetypen kan anvendes til at korrigere hæmatokritresultatet for den fortyndende effekt af pumpespædning i kardiovaskulær kirurgi. CPB-algoritmen antager, at celler og plasma er ligeligt fortyndet, og at pumpens spædningsopløsning ikke er tilsat albumin eller anden kolloid eller pakkede røde blodlegemer. Eftersom perfusionspraksis varierer, anbefales det, at hver praksis kontrollerer brugen af CPB-prøvetypen og den tidsperiode, hvor CPB-prøvetypen bør anvendes under restitutionsperioden. Bemærk at for hæmatokritværdier over 30 %PCV, er CPBkorrektionen 1,5 %PCV; størrelsen på korrektionen på dette niveau, bør ikke påvirke transfusions-beslutninger. Lipider Unormalt høje lipider kan forhøje resultater. Lipidpåvirkning er ca. to tredjedele af proteinpåvirkningen. Rev. Date: 12-Feb-14 Art: N Hct - 3

4 Natrium Prøveelektrolytkoncentrationen anvendes til at korrigere den målte konduktivitet forud for rapportering af hæmatokritresultater. Faktorer der påvirker natrium vil derfor også påvirke hæmatokrit. Bromid Bromid (37,5 mmol/l) er kendt for at resultere i et øget antal af stjerner (***). Bromid er blevet undersøgt på to niveauer: det af CLSI anbefalede niveau og et terapeutisk plasmakoncentrationsniveau på 2,5 mmol/l. Det sidste er den højeste plasmakoncentration, der er associeret med halotananæstesi, i hvilken bromid frigives. APOC har ikke fundet en terapeutisk tilstand, som ville føre til niveauer, der er konsistente med det af CLSI anbefalede niveau. Bromid i en koncentration på 37,5 mmol/l øgede antallet af HCT-stjerner (***), mens et terapeutisk område af bromid (2,5 mmol/l) ikke påvirkede resultaterne for i-stat HCT signifikant. *Det er muligt, at der kan stødes på andre forstyrrende substanser. Disse resultater er repræsentative, og dine resultater kan afvige noget på grund af variationer fra den ene test til den anden. Graden af interferens ved andre koncentrationer end de angivne kan være uforudsigelig. Prøvetagning og håndtering Der kan opstå fejlagtige hæmatokritresultater ved ukorrekt håndtering af prøven. n Hæmatokritresultater kan påvirkes af bundfældelse af røde blodlegemer i prøvetagningsanordningen. Den bedste måde til at undgå påvirkning fra bundfældelsen er ved at måle prøven med det samme. Hvis der er en forsinkelse i målingen på et minut eller mere, skal prøven blandes grundigt igen: o Hvis prøven er i et blodtagningsglas, skal glasset vendes forsigtigt mindst 10 gange. o Hvis prøven er i en sprøjte, rul sprøjten mellem håndfladerne i fem sekunder i én retning, rul så i en anden retning i fem sekunder, vend så forsigtigt prøven gentagne gange i fem sekunder. Bemærk, at det måske ikke er muligt at blande en blodprøve tilstrækkeligt i en 1 ml sprøjte. Prøver fra 1 ml sprøjter bør ikke anvendes til bestemmelse af hæmatokrit, hvis målingen udsættes. Kassér én eller to dråber blod fra en sprøjte, før en kassette fyldes. n Lave hæmatokritresultater kan skyldes kontaminering fra skylleopløsninger i en arteriel eller venøs slange. o Rens slangen med en tilstrækkelig mængde blod til at fjerne intravenøse opløsninger, heparin eller medikamenter, der kan forurene prøven. Fem til seks gange kateterets, konnektorernes og kanylens volumen anbefales. Kassettesammenligning Sensorernes præstationskarakteristika er ækvivalente i alle kassettekonfigurationer. Analyse af systemforskelle blev udført på 40 patientprøver vha. i-stat 6+ og i-stat E3+ kassetter. I området % PCV var gennemsnitsforskellen 0,462. I området % PCV var gennemsnitsforskellen 0,097. Beregnet resultat for hæmoglobin i-stat systemet beregner et hæmoglobinresultat, som bestemmes på følgende måde 7 : hæmoglobin (g/dl) = hæmatokrit (% PCV) x 0,34 hæmoglobin (g/dl) = hæmatokrit (decimalbrøk) x 34 Gang det viste resultat med 0,621 for at konvertere et hæmoglobinresultat fra g/dl til mmol/l. Beregningen af hæmoglobin ud fra hæmatokrit forudsætter en normal MCHC. Hct - 4 Art: N Rev. Date: 12-Feb-14

5 Referencer 1. D.S. Young, Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, 3rd ed. (Washington, DC: American Association of Clinical Chemistry, 1990). 2. CLSI. Procedure for Determining Packed Cell Volume by the Microhematocrit Method; Approved Standard - Third Edition. CLSI document H7-A3 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania USA, B.E. Statland, Clinical Decision Levels for Lab Tests (Oradell, NJ: Medical Economic Books, 1987). 4. CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline. CLSI document EP9-A [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania , USA P.J. Cornbleet and N. Gochman, Incorrect Least-Squares Regression Coefficients in Method- Comparison Analysis, Clinical Chemistry 25:3, 432 (1979). 6. CLSI. Interference Testing in Clinical Chemistry; Proposed Guideline. CLSI document EP7-P [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania , USA J.D. Bower, P.G. Ackerman and G. Toto, eds., Evaluation of Formed Elements of Blood, in Clinical Laboratory Methods (St. Louis: The C.V. Mosby Company, 1974). i-stat er et registreret varemærke, der tilhører virksomhedsgruppen Abbott i forskellige jurisdiktioner. Vacutainer er et registreret varemærke, der tilhører Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ USA. Coulter S Plus er et registreret varemærke, der tilhører Beckman Coulter Incorporated, Fullerton, CA USA. Cell-Dyn er et registreret varemærke, der tilhører Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA. SE9500 er et varemærke, der tilhører Sysmex America Inc., Mundelein, IL USA. STAT Profile er et registreret varemærke, der tilhører Nova Biomedical, Waltham, MA USA. Rev. Date: 12-Feb-14 Art: N Hct - 5

6 Abbott Point of Care Inc. Abbott Park, IL USA Emergo Europe Molenstraat BH, The Hague The Netherlands Tel: (31) Fax: (31) Abbott Point of Care Inc. All rights reserved. Printed in USA. Hct - 6 Art: N Rev. Date: 12-Feb-14

Urea hydrolyseres til ammoniumioner i en reaktion, der katalyseres af enzymet urease.

Urea hydrolyseres til ammoniumioner i en reaktion, der katalyseres af enzymet urease. BUN/UREA Urea hydrolyseres til ammoniumioner i en reaktion, der katalyseres af enzymet urease. urease Urea + H 2 O + 2H + 2NH + 4 + CO 2 Ammoniumionerne måles potentiometrisk vha. en ionselektiv elektrode.

Læs mere

NATRIUM/NA. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Natrium/Na mmol/l (meq/l)

NATRIUM/NA. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Natrium/Na mmol/l (meq/l) NATRIUM/NA Natrium måles vha. ionselektiv elektrodepotentiometri. Ved beregningen af resultater for natrium relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen. i-stat systemet anvender direkte

Læs mere

KREATININ/CREA O 2. O glycin + formaldehyd + H 2

KREATININ/CREA O 2. O glycin + formaldehyd + H 2 KREATININ/CREA Kreatinin måles amperometrisk. Kreatinin hydrolyseres til kreatinin ved en reaktion, der katalyseres af enzymet kreatininamidohydrolase. Kreatinin hydrolyseres derefter til sarkosin ved

Læs mere

KLORID/CL. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Klorid/CL mmol/l (meq/l)

KLORID/CL. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Klorid/CL mmol/l (meq/l) KLORID/CL Klorid måles vha. ionselektiv elektrodepotentiometri. Ved beregningen af resultater for klorid relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen. i-stat systemet anvender direkte (ufortyndede)

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

OG BEREGNEDE VÆRDIER FOR HCO 3

OG BEREGNEDE VÆRDIER FOR HCO 3 OG BEREGNEDE VÆRDIER FOR HCO 3, BASEOVERSKUD/BASE EXCESS (BE) OG ANIONGAB/ANGAP måles vha. direkte potentiometri. Ved beregningen af resultater for relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen.

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

IONISERET CALCIUM/ICA

IONISERET CALCIUM/ICA IONISERET CALCIUM/ICA Ioniseret calcium måles vha. ionselektiv elektrodepotentiometri. Ved beregningen af resultater for ioniseret calcium relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen.

Læs mere

O 2. ). Det frigjorte hydrogenperoxid oxideres ved en platinelektrode for at producere en strøm, som er proportional med prøvens laktatkoncentration.

O 2. ). Det frigjorte hydrogenperoxid oxideres ved en platinelektrode for at producere en strøm, som er proportional med prøvens laktatkoncentration. LAKTAT/LAC Laktat (Lac) måles amperometrisk. Enzymet laktatoxidase, immobiliseret i laktatbiosensoren, konverterer selektivt laktat til pyruvat og hydrogenperoxid (H 2 O 2 ). Det frigjorte hydrogenperoxid

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

KARDIAL TROPONIN I/ (ctni)

KARDIAL TROPONIN I/ (ctni) KARDIAL TROPONIN I/ (ctni) Tiltænkt anvendelse i-stat ctni-testen (kardialt troponin I) er en in vitro-test til kvantitativ måling af kardialt troponin I (ctni) i fuldbold eller plasma. Målinger af kardial

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

i-stat Analyzer Error, Use Electronic Simulator

i-stat Analyzer Error, Use Electronic Simulator Meddelelser og koder i forbindelse med kvalitetskontrol (fortsat) Meddelelse Årsag Handling i-stat Analyzer Error, Use Electronic Simulator Analyzer Error, See Manual Intet vises Cartridge Locked (Kassetten

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

CELITE AKTIVERET KOAGULATIONSTID/ ( CELITE ACT)

CELITE AKTIVERET KOAGULATIONSTID/ ( CELITE ACT) CELITE AKTIVERET KOAGULATIONSTID/ ( CELITE ACT) i-stat Celite aktiveret koagulationstidsmåling, Celite ACT, er et mål for den påkrævede tid til komplet aktivering af koagulationskaskaden. 1 Ved traditionelle

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

TOTALT BETA-HUMANT CHORIONGONADOTROPIN (β-hcg)

TOTALT BETA-HUMANT CHORIONGONADOTROPIN (β-hcg) TOTALT BETA-HUMANT CHORIONGONADOTROPIN (β-hcg) Tilsigtet brug i-stat Total Beta-humant choriongonadotropin-assayet (β-hcg) er en in vitro -diagnosetest til kvantitativ og kvalitativ bestemmelse af beta-humant

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD

TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD i-stat TEKNISK SKRIVELSE TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD OVERSIGT Som del af det nuværende READi-initiativ (Responds, Enhances, And Delivers Innovation) har Abbott

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION

KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION i-stat -sensorer fås i en række forskellige panelkonfigurationer. Sensorerne befinder sig i kassetter med mikrovæskekomponenter og, i nogle kassetter, kalibreringsopløsning.

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

TIME OUT Nr. 6, December 2009

TIME OUT Nr. 6, December 2009 TIME OUT Nr. 6, December 2009 Orientering - KBA, Svendborg Ændring af Creatinin-analyserne og indførelse af egfr Fra den 01.12.2009 blev der gennemført nogle ændringer af KBA s creatinin-analyser. Der

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog MEDTRONIC CARELINK Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model Reminder: Hypotesetest for én parameter Antag vi har model Økonometri: Lektion 4 F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi ønsker at teste hypotesen H

Læs mere

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Erik Bennike 14. november 2009 Denne note giver en beskrivelse af de relevante begreber omkring substitutions- og indkomsteffekter i mikroøkonomi. 1 Introduktion

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Løsning til opgave i logistisk regression

Løsning til opgave i logistisk regression Løsning til øvelser i logistisk regression, november 2008 1 Løsning til opgave i logistisk regression 1. Først indlæses data, og vi kan lige sørge for at danne en dummy-variable for cml, som indikator

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge.

Denne vejledning er ment som et supplement til anvisningerne fra din læge. D ON-Q* smertelindringssystem Patientvejledning Pumpe A Select-A-Flow * Variabel hastighedskontrolenhed Klemme Filter Fastgøres Til Kateter Slange B ONDEMAND * Bolusknap Flow Regulator C Fast Flowhastighed

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SOCIALE INDSATSER

EFFEKTMÅLING AF SOCIALE INDSATSER EFFEKTMÅLING AF SOCIALE INDSATSER MAIKEN PONTOPPIDAN SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD MEGET BRUGTE ORD Effekt Evidens Dokumentation Krav om effekt og dokumentation fylder meget i kommuner,

Læs mere

KREATINKINASE MB/ (CK-MB)

KREATINKINASE MB/ (CK-MB) KREATINKINASE MB/ (CK-MB) Tiltænkt anvendelse i-stat CK-MB-testen er en in vitro diagnostisk test til kvantitativ måling af kreatinkinase MB-masse i fuldblods- eller plasmaprøver. Målinger af kreatinkinase

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Oxyglobin 130 mg/ml infusionsvæske,opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktivt stof Hæmoglobin glutamer-200 (okse)- 130 mg/ml 2.2

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser.

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. /. navn lab sygehus gade postnr by land Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i af KOAG. Med venlig hilsen. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring

Læs mere

Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier

Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier Morten K. Rasmussen, Teknologisk Institut, sektion for Metrologi i Aarhus Intro Sporbare

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression Regressionsanalyse Regressionsanalyser

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Oversigt 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt 2 Korrelation 3 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse

Læs mere